Byla B2-1408-264/2014
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Promneta“, tretieji asmenys bankrutuojanti akcinė bendrovė Ūkio bankas, atstovaujamas bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Valnetas“ ir uždaroji akcinė bendrovė „Fiksta“

1Kauno apygardos teismo teisėja Aušra Baubienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Promneta“ direktoriaus G. B. (G. B.) ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Promneta“, tretieji asmenys bankrutuojanti akcinė bendrovė Ūkio bankas, atstovaujamas bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Valnetas“ ir uždaroji akcinė bendrovė „Fiksta“,

Nustatė

2ieškovas pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašo iškelti bankroto bylą atsakovei UAB „Promneta“, atsakovės bankroto administratorium paskirti Rimvydą Sakavičių. Ieškinyje nurodyta, kad ieškovui tapus įmonės vadovu paaiškėjo, jog įmonė yra nemoki, jos pradelsti įsipareigojimai kreditoriams viršija į balansą įrašyto turto vertę. Įmonės nemokumą nulėmė buvusio įmonės direktoriaus neatsakingas įmonės valdymas, žalingi sandoriai bei galimai tyčinis turto iššvaistymas.

3Trečiasis asmuo BAB Ūkio bankas pateikė prašymą atsakovės bankroto administratorium paskirti UAB „Insolvensa“ arba UAB „SBS Legale“. Nurodo, kad bankas yra atsakovės kreditorius. Kauno apygardos teisme taip pat yra nagrinėjama c. b. Nr. 2-1262-264/2014 pagal ieškovo BAB Ūkio banko ieškinį atsakovei UAB „Promneta“ dėl darbų aktų pripažinimo negaliojančiais ir 733 733,57 Lt bei palūkanų priteisimo. Ieškovo siūlomas bankroto administratorius dirba pas kitą bankroto administravimo paslaugas teikiantį asmenį – UAB „Nemokių įmonių konsultavimas ir administravimas“, kuri per jos darbuotoją I. J. yra/buvo susijusi su BAB Ūkio banku ir su juo susijusiomis įmonėmis, todėl yra didelė tikimybė, jog siūlomas administratorius gali būti šališkas.

4Ieškovas 2014-01-30 pateikė prašymą pripažinti, kad BAB Ūkio bankas nėra laikytinas trečiuoju asmeniu (ar kita šalimi) bankroto byloje. Prašyme nurodyta, kad bankas nėra atsakovės kreditorius, jo ieškinys c. b. Nr. 2-1262-264/2014 pateiktas piktnaudžiaujant procesinėmis teisėmis. BAB Ūkio bankas yra suinteresuotas, kad atsakovės bankroto administratorium būtų paskirtas jam palankus asmuo.

5Trečiasis asmuo UAB „Fiksta“ pateikė prašymą iškelti bankroto bylą UAB „Promneta“, atsakovės bankroto administratorium paskirti UAB „Nemokių įmonių konsultavimas ir administravimas“. Nurodo, kad UAB „Fiksta“ yra atsakovės kreditorius, kuriam atsakovė skolinga 643 058,89 Lt už suteiktas statybos darbų paslaugas.

62014-01-23 teisme gautas UAB „Nemokių įmonių konsultavimas ir administravimas“ direktoriaus siūlymas atsakovės bankroto administratorium paskirti UAB „Nemokių įmonių konsultavimas ir administravimas“.

7Prašymas iškelti bankroto bylą tenkintinas.

8LR Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, kad bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų. Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip jos būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

9Iš UAB „Promneta“ balanso, sudaryto 2013 m. gruodžio 31 d., nustatyta, kad į balansą įrašyto turto vertė viso sudaro 704205,00 Lt, iš jų ilgalaikio turto – 17,00 Lt, trumpalaikio turto – 704188,00 Lt (per vienerius metus gautinos sumos). Pradelsti finansiniai įsipareigojimai kreditoriams 2014-01-06 dienai viso sudarė 1 396 469,58,00 Lt. Minėti duomenys pagrindžia, jog UAB „Promneta“ yra nemoki, pradelsti įmonės finansiniai įsipareigojimai viršija pusę į balansą įrašyto turto vertės, todėl jai keltina bankroto byla (ĮBĮ 2 str. 8 d., 9 str. 7 d. 1 p.).

10Dėl BAB Ūkio bankas procesinės padėties. BAB Ūkio bankas teigia, kad jis yra atsakovės kreditorius, kuriam atsakovė skolinga 733 733,57 Lt. Ieškovas ginčija banko nurodytą įsiskolinimą ir teigia, kad jis nėra įmonės kreditorius, todėl negali būti įtrauktas į atsakovės bankroto bylą trečiuoju asmeniu. Pažymėtina, kad jeigu skolininkas piniginę prievolę ginčija, reikalavimo dydis turi būti sprendžiamas iš esmės bendra ieškininės teisenos tvarka arba jau iškeltoje bankroto byloje (ĮBĮ 26 str.), bet ne bankroto bylos iškėlimo stadijoje. Kauno apygardos teisme yra nagrinėjama c. b. Nr. 2-1262-264/2014 pagal ieškovo BAB Ūkio banko ieškinį atsakovei UAB „Promneta“ dėl darbų aktų pripažinimo negaliojančiais ir piniginių lėšų priteisimo, t. y. tarp šalių yra kilęs ginčas dėl reikalavimo dydžio. Tačiau šios bylos nagrinėjimo dalykas yra ne kreditoriaus finansinio reikalavimo patvirtinimas, o sąlygų, kurioms esant yra keliama bankroto byla, nustatymas. Iš ieškovo pateikto 2014-01-06 UAB „Promneta“ kreditorių sąrašo matyti, kad į jį įtrauktas ir kreditorius AB Ūkio bankas (b. l. 29), todėl nėra pagrindo konstatuoti, kad BAB Ūkio bankas negali būti laikomas atsakovės kreditoriumi (CPK 178 str.). Dėl BAB Ūkio banko pareikšto ieškinio c. b. Nr. 2-1262-264/2014 pagrįstumo teismas pasisakys išsprendęs minėtą bylą iš esmės.

11Dėl bankroto administratoriaus kandidatūros.

12Priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas privalo paskirti įmonės administratorių (ĮBĮ 10 str. 4 d. 1 p.). Ieškovas UAB „Promneta“ direktorius G. B. atsakovės bankroto administratorium siūlo paskirti Rimvydą Sakavičių, trečiasis asmuo BAB Ūkio bankas – UAB „Insolvensa“ arba UAB „SBS Legale“, trečiasis asmuo UAB „Fiksta“ – UAB „Nemokių įmonių konsultavimas ir administravimas“. Visos siūlomos administratorių kandidatūros atitinka ĮBĮ nustatytus reikalavimus - turi LR Ūkio ministerijos išduotus leidimus, suteikiančius teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, apsidraudė profesinę civilinę atsakomybę, yra suderintos su LR Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos.

13Pagal formuojamą teismų praktiką kaip viena iš aplinkybių, pagrįstai verčiančių abejoti bankroto administratoriaus sugebėjimu tinkamai atstovauti visus įmonės kreditorius bei ginti teisėtus pačios įmonės interesus, yra galimas bankroto administratoriaus teisinis suinteresuotumas (šališkumas) tos įmonės bankroto procese (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo 23 d. nutartis c. b. Nr. 2-1506/2010, 2011 m. rugpjūčio 22 d. nutartis c. b. Nr. 2-2102/2011, 2012 m. balandžio 16 d. nutartis c. b. Nr. 2-2913/2012). Atsižvelgiant į tai, kad įmonės, kuriai iškeliama bankroto byla, vadovas bei savininkas (savininkai) turi didžiausią teisinį suinteresuotumą tos įmonės bankroto bylos baigtimi, teismų praktikoje susiformavo taisyklė, kad atsakovo bankroto administratoriumi paprastai turėtų būtų paskirtas ne atsakovo vadovo ar savininko pasiūlytas asmuo (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. rugsėjo 1 d. nutartis c. b. Nr. 2-2222/2011, 2012 m. gegužės 31 d. nutartis c. b. Nr. 2-1231/2012, 2012 m. rugpjūčio 23 d. nutartis c. b. Nr. 2-1593/2012). Ši taisyklė taikytina ir tais atvejais, kai yra pagrįstų prielaidų spręsti, jog bankroto administratoriaus kandidatūrą pasiūlė su įmonės vadovu ar savininku galimai susiję asmenys (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. lapkričio 4 d. nutartis c. b. Nr. 2-2468/2013, 2013 m. lapkričio 11 d. nutartis c. b. Nr. 2-2267/2013). Vadovaujantis aukščiau išdėstyta teismų praktika, atsakovės bankroto administratoriumi neskirtinas ieškovo UAB „Promneta“ direktoriaus G. B. siūlomas administratorius Rimvydas Sakavičius.

14Iš prie ieškovo 2014-01-30 prašymo dėl BAB Ūkio banko procesinės padėties pateiktų dokumentų matyti, kad 2012-10-22 Rangos sutartis Nr. FR20121022-1 sudaryta tarp UAB „Promneta“ (užsakovas) ir UAB „Fiksta“ (rangovas), minėta Rangos sutartimi ieškovas grindžia savo atsikirtimus į BAB Ūkio banko ieškinį c. b. Nr. 2-1262-264/2014. Iš šių aplinkybių spręstina, kad UAB „Fiksta“ yra susijusi su UAB „Promneta“. Be to, iš Įmonių bankroto departamento prie Ūkio ministerijos viešame interneto puslapyje skelbiamos informacijos nustatyta, kad administratorius Rimvydas Sakavičius yra vienas iš UAB „Nemokių įmonių konsultavimas ir administravimas“ dirbančių bankroto administratorių (CPK 179 str. 3 d.). Todėl UAB „Fiksta“ siūlomas bankroto administratorius UAB „Nemokių įmonių konsultavimas ir administravimas“ neskirtinas, siekiant išvengti siūlomo bankroto administratoriaus galimo suinteresuotumo atsakovės bankroto procesu.

15Teismas, įvertinęs Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos skelbiamus duomenis apie siūlomas bankroto administratorių UAB „Insolvensa“ ir UAB „SBS Legale“ kandidatūras, sprendžia, kad administruoti UAB „Promneta“ skirtina UAB „SBS Legale“, kuri turi pakankamą administravimo patirtį ir mažesnį užimtumą, lyginant su UAB „Insolvensa“.

16Teismas nesvarsto UAB „Nemokių įmonių konsultavimas ir administravimas“ siūlymo paskirti ją atsakovės UAB „Promneta“ bankroto administratoriumi, kadangi šiuo atveju UAB „Nemokių įmonių konsultavimas ir administravimas“ nėra priskirtina Įmonių bankroto įstatymo 5 straipsnyje išvardintiems subjektams, turintiems teisę siūlyti administratoriaus kandidatūrą (ĮBĮ 11 str. 2 d.). Be to, dėl šios bankroto administratoriaus kandidatūros teismas jau pasisakė.

17Kadangi Kauno apygardos teismo 2014-01-09 nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės atsakovei UAB „Promneta“ (b. l. 52-53), todėl laikytina, jog LR Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 2 punkto reikalavimas uždėti areštą atsakovo turtui, galiojantį iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos yra įvykdytas.

18Teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 6 ir 7 dalimis, 10 straipsniu,

Nutarė

19Iškelti uždarajai akcinei bendrovei „Promneta“, juridinio asmens kodas 302449153, registracijos adresas: Pramonės pr. 4, Kaunas) bankroto bylą.

20Administratoriumi paskirti uždarąją akcinę bendrovę „SBS Legale“, Leidimo teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas Nr. 185, Įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA126.

21Nustatyti 30 dienų laikotarpį nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos kreditoriniams reikalavimams, atsiradusiems iki bankroto bylos iškėlimo dienos, pareikšti.

22Nustatyti, kad UAB „Promneta“ vadovas ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis ir visus dokumentus.

23Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų registrui, Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Ūkio ministerijos, ieškovui, atsakovei, tretiesiems asmenims ir administratoriui.

24Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus. Jam taip pat pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

25Ši nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Aušra Baubienė, teismo posėdyje rašytinio... 2. ieškovas pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašo iškelti bankroto bylą... 3. Trečiasis asmuo BAB Ūkio bankas pateikė prašymą atsakovės bankroto... 4. Ieškovas 2014-01-30 pateikė prašymą pripažinti, kad BAB Ūkio bankas nėra... 5. Trečiasis asmuo UAB „Fiksta“ pateikė prašymą iškelti bankroto bylą... 6. 2014-01-23 teisme gautas UAB „Nemokių įmonių konsultavimas ir... 7. Prašymas iškelti bankroto bylą tenkintinas.... 8. LR Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, kad bankroto... 9. Iš UAB „Promneta“ balanso, sudaryto 2013 m. gruodžio 31 d., nustatyta,... 10. Dėl BAB Ūkio bankas procesinės padėties. BAB Ūkio bankas teigia, kad jis... 11. Dėl bankroto administratoriaus kandidatūros.... 12. Priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas privalo paskirti įmonės... 13. Pagal formuojamą teismų praktiką kaip viena iš aplinkybių, pagrįstai... 14. Iš prie ieškovo 2014-01-30 prašymo dėl BAB Ūkio banko procesinės... 15. Teismas, įvertinęs Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio... 16. Teismas nesvarsto UAB „Nemokių įmonių konsultavimas ir administravimas“... 17. Kadangi Kauno apygardos teismo 2014-01-09 nutartimi pritaikytos laikinosios... 18. Teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 6 ir 7... 19. Iškelti uždarajai akcinei bendrovei „Promneta“, juridinio asmens kodas... 20. Administratoriumi paskirti uždarąją akcinę bendrovę „SBS Legale“,... 21. Nustatyti 30 dienų laikotarpį nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos... 22. Nustatyti, kad UAB „Promneta“ vadovas ne vėliau kaip per 10 dienų nuo... 23. Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų... 24. Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7... 25. Ši nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...