Byla eB2-1248-1092/2019
Dėl bankroto bylos iškėlimo ir pareiškėjo UAB „Ringesta“ direktoriaus A. S. pareiškimą atsakovei UAB „Ringesta“ dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Aurimas Brazdeikis, sekretoriaujant Jurgitai Paulauskienei, dalyvaujant Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus atstovei D. S., uždarosios akcinės bendrovės „Ringesta“ direktoriui A. S.,

2žodinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus pareiškimą atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Ringesta“ dėl bankroto bylos iškėlimo ir pareiškėjo UAB „Ringesta“ direktoriaus A. S. pareiškimą atsakovei UAB „Ringesta“ dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo.

3Teismas

Nustatė

4I.

5Pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo ir atsiliepimo į jį argumentų santrauka

61.

7Pareiškėjas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyrius (toliau – ir VSDFV Klaipėdos skyrius) kreipėsi į teismą su pareiškimu iškelti UAB „Ringesta“ bankroto bylą.

82.

9Nurodo, kad atsakovė nevykdo Valstybinio socialinio draudimo įstatymu nustatytų privalomųjų mokėjimų. UAB „Ringesta“ įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 2019 m. liepos 4 d. sudarė 6 468,31 Eur (6 213,38 Eur įmokų ir 254,93 Eur delspiningių).

103.

11Remiantis 2019 m. liepos 4 d. VĮ Registrų centro duomenimis, UAB „Ringesta“ vardu registruotos 2 patalpos/butai. VĮ „Regitra“ duomenimis, bendrovės vardu registruota 20 transporto priemonių, iš kurių 10 transporto priemonių būsena „išregistruotos“. Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro duomenimis, bendrovės vardu registruotas ratinis ekskavatorius ir krautuvas.

124.

13Pagal UAB „Ringesta“ 2018 metų balansą, bendrovės turtas 2018 m. gruodžio 31 d. sudarė 616 627 Eur, iš jų ilgalaikis turtas – 145 850 Eur, trumpalaikis turtas – 401 122 Eur (359 595 Eur – atsargos, 41 496 Eur – per vienus metus gautinos sumos, 31 Eur – pinigai ir pinigų ekvivalentai); mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 672 542 Eur, iš jų per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 672 542 Eur. Remiantis UAB „Ringesta“ 2018 m. pelno (nuostolių) ataskaita, nuostolis sudarė 208 569 Eur.

145.

152019 m. vasario 25 d. per Piniginių lėšų apribojimų informacinę sistemą pateikti Fondo valdybos Klaipėdos skyriaus mokėjimo nurodymai nėra įvykdyti. Pats atsakovas paskutinį kartą 2018 m. rugsėjo 21 d. sumokėjo 9 582,81 Eur. Atsakovas nėra sumokėjęs valstybinio socialinio draudimo įmokų, priskaičiuotų už apdraustuosius už 2019 m. sausio mėn. – 2019 m. balandžio mėn. Remiantis Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registre 2019 m. liepos 4 d. esančiais duomenimis, bendrovėje yra 3 apdraustieji.

166.

17VSDFV Klaipėdos skyriuje, išnagrinėjus UAB „Ringesta“ 2019 m. gegužės 27 d. pateiktą raštą „Dėl įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo“ bei bendrovei nepateikus VSDFV Klaipėdos skyriaus 2019 m. birželio 5 d. rašte nurodytos informacijos/dokumentų, 2019 m. birželio 21 d. priimtas sprendimas „Dėl UAB „Ringesta“ įmokų įsiskolinimo sumokėjimo neatidėjimo“.

187.

19VSDFV Klaipėdos skyriaus 2019 m. gegužės 20 d. raštas „Dėl pranešimo apie ketinimą kreiptis į teismą dėl UAB „Ringesta“ bankroto bylos iškėlimo“ dėl 6 468,31 Eur įsiskolinimo Fondo biudžetui sumokėjimo, siųstas bendrovės registracijos adresu Vytauto g. 71, Kretinga, įteiktas 2019 m. birželio 3 d. Tačiau UAB „Ringesta“ neįvykdė VSDFV Klaipėdos skyriaus reikalavimo ir iki šiol nesumokėjo skolos, todėl yra pagrindas teigti, kad UAB „Ringesta“ yra nemoki.

208.

21Atsakovės UAB „Ringesta“ direktorius A. S. atsiliepime į VSDFV Klaipėdos skyriaus pareiškimą nurodo, kad nesutinka su bankroto bylos iškėlimu.

229.

23Atsiliepime nurodo, kad teismui yra pateiktas įmonės aktualių finansinių duomenų paketas – balansas ir pelno (nuostolių) ataskaita, sudaryta 2019 m. birželio 30 d. duomenimis. Iš pateikto balanso matyti, kad turto vertė sudaro 842 210 Eur., mokėtinos sumos ir įsipareigojimai siekia 637 290 Eur., iš kurių pradelsti įsipareigojimai, nurodyti pateiktame kreditorių sąraše, yra 405 009 Eur. Pradelsti įsipareigojimai neviršija pusės į įmonės balansą įrašyto turto vertės.

24II.

25Pareiškimo dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo ir atsiliepimo į jį argumentų santrauka

2610.

27UAB „Ringesta“ direktorius A. S. pateikė teismui pareiškimą, kuriuo prašo iškelti UAB „Ringesta“ restruktūrizavimo bylą, skirti restruktūrizavimo administratoriumi iki restruktūrizavimo plano patvirtinimo UAB „Pajūrio administratoriai“, patvirtinti 500 Eur per mėnesį atlyginimą administratoriui, nustatyti 20 270 Eur be PVM sumą, kuri gali būti panaudota einamiesiems mokėjimams ir įmokoms mokėti per vieną kalendorinį mėnesį, taikyti UAB „Ringesta“ laikinąsias apsaugos priemones.

2811.

29Pareiškime nurodo, kad įmonė šiuo metu turi laikinų finansinių sunkumų ir yra nepajėgi įvykdyti visų prisiimtų įsipareigojimų. Trūkstant apyvartinių lėšų, susiklostė įmonės finansinė būklė, kai ji negali įvykdyti prievolių kreditoriams, o pradėti priverstiniai skolų išieškojimo procesai tik blogina įmonės rezultatus.

3012.

31UAB „Ringesta“ akcininkai, įvertinę pasikeitusią įmonės finansinę padėtį, atsiradusius naujus pagrįstus faktus ir įrodymus, kurie sudaro realias galimybes atkurti įmonės mokumą bei pasiekti restruktūrizavimo tikslus, taip pat atsižvelgiant į pakitusias aplinkybes dėl įmonės turto bei skolų balanso, nutarė kreiptis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo.

3213.

33Įmonė per 2019 metų pirmą pusmetį sugeneravo 259 000 Eur pajamų, uždirbo 140 000 Eur grynojo pelno bei ėmėsi veiksmų stabilizuoti įmonės veiklą, sudarydama naujas statybos darbų sutartis.

3414.

35Pateikto aktualaus balanso duomenimis įmonės turto vertė sudaro 842 210 Eur, iš jo ilgalaikis turtas, t. y. pastatai, transporto priemonės bei technika – 263 189 Eur. Trumpalaikis turtas – prekės, skirtos perparduoti – 346 503 Eur.

3615.

37Įmonės trumpalaikio turto dalyje nurodyta pirkėjų įsiskolinimo suma iš viso yra 220 334 Eur. Debitorių sąraše įrašytas UAB „SBTF“ įsiskolinimas yra 183 188,48 Eur, iš ko matyti, kad statybos darbų sandoris su šia įmone buvo nuostolingas.

3816.

39UAB „Ringesta“ verslo plane išskiria tris pagrindinius lėšų šaltinius, kurių pagalba bus generuojami įmonės piniginiai srautai dabar ir ateityje, t. y. pajamos iš statybos veiklos, lėšos, gautos už parduotą ilgalaikį ir trumpalaikį turtą, lėšos, gautos iš debitorių.

4017.

41Pareiškėja pagal sudarytas bei planuojamas sudaryti naujas sutartis su užsakovais, restruktūrizavimo laikotarpiu turi galimybę uždirbti 3,1 mln. Eur pajamų. Vykdydama ĮRĮ 5 straipsnio 1 dalies 6 punkto reikalavimus bei vertindama esamą įmonės finansinę būklę, turimus įsipareigojimus kreditoriams, restruktūrizavimo plano rengimo laikotarpiu restruktūrizavimo plano metmenyse įsipareigoja kreditoriams mokėti sutartyse numatytas palūkanas.

4218.

43Pareiškime pažymi, kad didieji įmonės kreditoriai išreiškė pasitikėjimą UAB „Ringesta“ restruktūrizavimo proceso sėkme, neprieštarauja bendrovės restruktūrizavimo proceso pardėjimui bei, siekdami suteikti pagalbą, sutiko pratęsti/atidėti skolų grąžinimo terminus.

4419.

452019 m. rugpjūčio 9 d. teisme gauti UAB „Ringesta“ direktoriaus paaiškinimai dėl įmonės ketinamos vykdyti statybos darbų veiklos.

4620.

47Įmonė planuoja vykdyti statybos darbų veiklą pagal sudarytas sutartis bei vystyti nekilnojamojo turto pardavimą. Veiklą vystyti yra numačiusi: 1) savarankiškai; 2) subrangos pagrindais; 3) kai visiems ar daliai darbų pasitelkiamos subrangovinės įmonės; 4) kai pasitelkiamos subrangovinės įmonės specialiems darbams.

4821.

49Restruktūrizavimo plane bendrovė numatė priimti įmonės veiklai reikalingus statybos specialistus, iškėlus restruktūrizavimo bylą, būtų priimtas statybos darbų vadovas, kuris atliktų ir tiekėjo funkciją, buhalterinę apskaitą tvarkytų buhalterinė įmonė. Taip pat numatyta priimto du statybininkus ir vieną darbininką – vairuotoją.

5022.

51Papildomuose paaiškinimuose pažymi, kad užsakovai UAB „Ranga“, UAB „Mirigita“ ir UAB „Kretingos vaistinė“, su kuriais yra sudarytos statybos darbų rangos sutartys, sutinka, kad UAB „Ringesta“ pasitelktų kitus asmenis statybos darbams atlikti.

5223.

53Nurodo, kad įmonei nuosavybės teise priklauso 10 butų, sandėliukų ir parkavimo vietų vystomame nekilnojamojo turto projekte – „Bendrabučio pastato, adresu Vilniaus g. 16, Kretingoje, rekonstrukcija įrengiant butus“. Šio turto pardavimas buvo sustabdytas dėl antstolio taikytų laikinųjų apsaugos priemonių ir nebaigto pridavimo valstybinei komisijai. Pašalinus minėtas kliūtis, įmonės veikla būtų plečiama nekilnojamojo turto pardavimo srityje. Taip pat planuojama parduoti ir savo turtimą gamybinę bazę, daliai patalpų bus ieškoma nuomininkų. Įmonė yra numačiusi parduoti nenaudojamą arba mažai naudojamą techniką ir kitą įrangą, o pati reikalingą techniką ir įrangą nuomotis, taip pat kai kurią savo techniką nuomoti.

5424.

55VSDFV Klaipėdos skyrius pateikė teismui atsiliepimą į UAB „Ringesta“ pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, kuriame prašo netenkinti prašymo iškelti UAB „Ringesta“ restruktūrizavimo bylą ir iškelti UAB „Ringesta“ bankroto bylą.

5625.

57Atsiliepime VSDFV Klaipėdos skyrius nurodo, kad kartą jau buvo kreiptasi į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo ir Klaipėdos apygardos teismas 2019 m. gegužės 17 d. nutartimi atsisakė iškelti restruktūrizavimo bylą UAB „Ringesta“.

5826.

59Iš įmonės pelno (nuostolių) ataskaitų matyti, kad įmonė 2017 metais patyrė 289 981 Eur nuostolį, 2018 m. – 208 569 Eur nuostolį. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad UAB „Ringesta“ per laikotarpį nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2019 m. rugpjūčio 21 d. pati nėra mokėjusi valstybinio socialinio draudimo įmokų, nuo 2019 m. vasario 25 d. per Piniginių lėšų apribojimų informacinę sistemą pateikti VSDFV Klaipėdos skyriaus mokėjimo nurodymai nėra įvykdyti. Taigi, nors tiek kreipdamasi dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo pirmąjį kartą (ieškinys priimtas 2019 m. kovo 25 d. nutartimi), tiek antrąjį kartą (ieškinys priimtas 2019 m. liepos 24 d. nutartimi), UAB „Ringesta“ nurodė, jog turi laikinų finansinių sunkumų, akivaizdu, kad UAB „Ringesta“ finansiniai sunkumai nėra laikino pobūdžio.

6027.

61Iš restruktūrizavimo plano metmenyse pateiktų 2018 m. gruodžio 31 d. ir 2019 m. birželio 30 d. balansų matyti, kad UAB „Ringesta“ su darbo santykiais susiję įsipareigojimai auga. Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai taip pat auga.

6228.

63Patikrinus UAB „Ringesta“ piniginių lėšų judėjimą banko sąskaitose, matyti, kad UAB „Ringesta“ pajamų gavo tik iki 2019 m. vasario 12 d. (gauta 93 645,73 Eur pajamų). Įplaukų nuo 2019 m. vasario 13 d. iki 2019 m. rugpjūčio 19 d. UAB „Ringesta“ sąskaitose nebuvo, nors bendrovė restruktūrizavimo plano metmenyse nurodo, kad bendrovė kas mėnesį patirs apie 20 270 Eur sąnaudų.

6429.

65Restruktūrizavimo plano metmenyse nurodyta, kad vienas iš pagrindinių pajamų šaltinių restruktūrizavimo laikotarpiu bus 200 000 Eur debitorinių skolų atgavimas, tačiau pagal pateiktus debitorių sąrašus matosi, kad lėšų iš debitorių per pusę metų iš esmės negauta, skolos tik dar išaugo. Nurodyta gautina 220 334 Eur suma iš dešimties debitorių, tačiau du debitoriai (UAB „Santeka“ ir UAB „Metalo gamybos inžinerija“), kurių įsiskolinimas sudaro 17 774,23 Eur, yra bankrutuojantys, debitorius Green Works Industy, UAB, kurio įsiskolinimas sudaro 2 896,20 Eur, restruktūrizuojamas, su UAB „SBTF“, kurio įsiskolinimas sudaro 189 688,26, vyksta teisminiai ginčai dėl skolos priteisimo.

6630.

67Remiantis UAB „Ringesta“ balanso, sudaryto 2019 m. birželio 30 d. duomenimis, nepagrįstai išaugo ilgalaikio turto vertė. 2019 m. vasario 28 d. balanso duomenimis, ji sudarė 144 149 Eur, o 2019 m. birželio 30 d. balanso duomenimis, jau 263 189 Eur, nors tiek ir restruktūrizavimo plano metmenyse nurodyto balanso 2019 m. vasario 28 d. duomenimis, tiek ir restruktūrizavimo plano metmenyse nurodyto balanso 2019 m. birželio 30 d. duomenimis, nurodytas toks pat turtas, tik skiriasi jo balansinė likutinė vertė.

6831.

69UAB „Ringesta“ restruktūrizavimo plano metmenyse pateikti netikslūs duomenys apie įsipareigojimų vykdymą užtikrinimo priemonėmis, nenurodyti VSDFV Klaipėdos skyriaus skolos užtikrinimui įregistruoti UAB „Ringesta“ turto priverstiniai įkeitimai.

7032.

71Restruktūrizavimo plano metmenų neatitikimas ĮRĮ 5 straipsnyje įtvirtintiems reikalavimams ir atsakovo nemokumas yra pagrindai atsisakyti iškelti restruktūrizavimo bylą (ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalies 3 punktas) ir pagrindas iškelti bankroto bylą (Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas).

72Teismas

konstatuoja:

73Pareiškimas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo tenkintinas.

74III. Teismo nustatytos bylos aplinkybės, motyvai ir išvados

75Ginčo esmė

7633.

77VSDFV Klaipėdos skyrius kreipėsi į teismą su pareiškimu iškelti atsakovei UAB „Ringesta“ bankroto bylą. Savo ruožtu UAB „Ringesta“ direktorius kreipėsi į teismą su pareiškimu iškelti UAB „Ringesta“ restruktūrizavimo bylą. ĮBĮ 5 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad jeigu teismas gauna pareiškimą ar kelis pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo ir (arba) pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, jie privalo būti nagrinėjami kartu. Vadinasi, šios bylos esmė yra nustatyti, ar UAB „Ringesta“ gali būti iškelta restruktūrizavimo byla, ar šiai bendrovei turi būti keliama bankroto byla.

78Dėl bankroto ir restruktūrizavimo bylų iškėlimo teisinių pagrindų

7934.

80Tiek bankroto, tiek restruktūrizavimo procesai skirti spręsti įmonių nemokumo problemoms. Įmonės restruktūrizavimu siekiama išsaugoti ir plėtoti įmonės veiklą bei kartu atsiskaityti su kreditoriais ir išvengti įmonės bankroto, gaunant įmonės kreditorių pagalbą, taikant ekonomines, technines, organizacines ir kitas priemones (ĮRĮ 2 straipsnio 3 dalis). Įmonės bankroto procesu pirmiausia siekiama ne išsaugoti įmonę, o patenkinti kreditorių reikalavimus iš nemokios įmonės turto, apsaugoti kreditorius nuo dar ilgesnio atsiskaitymų uždelsimo (ĮBĮ 2 straipsnio 1 dalis, 27, 32 ir kiti straipsniai).

8135.

82Restruktūrizavimo bylai iškelti turi būti nustatytos materialaus (ĮRĮ 4 straipsnis) ir procesinio pobūdžio sąlygos (ĮRĮ 5, 6 straipsniai) bei nebūti ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalyje nustatytų pagrindų atsisakyti kelti restruktūrizavimo bylą. Nagrinėjamam klausimui esminę reikšmę turi ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalies 3 punktas, pagal kurį teismas atsisako iškelti restruktūrizavimo bylą, jeigu padaroma pagrįsta išvada dėl įmonės nemokumo.

8336.

84Teismų praktikoje laikomasi teisės aiškinimo, kad restruktūrizavimas galimas, kai įmonė turi laikinų ir įveikiamų finansinių sunkumų, ir, priešingai, nėra veiksmingas ir, kaip neužtikrinantis kreditorių interesų, negali būti taikomas, kai įmonė yra nemoki ir neturi galimybių dėl negalėjimo padengti įsiskolinimų atkurti normalią ūkinę veiklą ateityje arba vykdyti ūkinę veiklą bei kartu atsiskaityti su kreditoriais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. sausio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-67/2015). Savo ruožtu bankroto byla iškeliama, jei yra bent viena iš šių sąlygų: įmonė nemoki, vėluoja išmokėti darbuotojams darbo užmokestį, negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų (ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalis). Įmonės nemokumas kaip pagrindas bankroto bylai iškelti yra, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

8537.

86Taigi, sprendžiant dėl restruktūrizavimo ar bankroto proceso pasirinkimo būtina nustatyti įmonės mokumo būseną ĮBĮ taikymo prasme. Tuo tikslu būtina nustatyti ne tik įmonės įsipareigojimų nevykdymo faktą ir to priežastis (įvertinti įmonės finansinių sunkumų pobūdį), bet ir atskleisti įmonės pradelstų įsipareigojimų bei į jos balansą įrašyto turto vertės santykį. Teismų praktikoje ne kartą konstatuota, kad sprendžiant įmonės nemokumo klausimą, teisinę reikšmę turi ne balanse įrašyta, bet reali turto vertė, ir ne visos įmonės skolos, o tik pradelstos skolos, t. y. tokios, kurių mokėjimo terminai suėję (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. lapkričio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2599/2013, kt.).

8738.

88Be to, kaip pažymima teismų praktikoje, įmonės faktiniam mokumui nustatyti svarbu ne tik formalus pradelstų įsipareigojimų ir į įmonės balansą įrašyto turto vertės santykis, tačiau ypač svarbios yra objektyvaus turinio aplinkybės, iš kurių galima būtų spręsti apie faktinį įmonės mokumą, nes nustačius, kad įmonė eilę metu nesugeba bent iš dalies atsiskaityti su tais pačiais kreditoriais, įmonė galėtų būti pripažinta nemokia pradelstiems įsipareigojimams net ir neviršijant pusės balansinės turto vertės (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. liepos 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1162/2010, kt.).

8939.

90Plėtodamas juridinių asmenų nemokumo momento nustatymo ir formalaus pradelstų įsipareigojimų ir į įmonės balansą įrašyto turto vertės santykio aiškinimą, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad tais atvejais, jeigu šis santykis ir yra toks, kokio formaliai reikalaujama juridinio asmens nemokumui pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalį konstatuoti, reikėtų papildomai įvertinti faktines aplinkybes, susijusias su vertinamo (mokumo aspektu) juridinio asmens vykdomos veiklos pobūdžiu, be kita ko, kiek vykdomai veiklai būdingi svyravimai, kokios rinkos, kurioje vykdoma atitinkama veikla, tendencijos), retrospektyvomis (kokie ankstesni veiklos vykdymo rezultatai, kaip jie keitėsi ir pan.), rezultatais (ar veikla paskutiniu metu kuria naudą ar nuostolius), perspektyvomis (ar juridinis asmuo, jeigu jis ir yra susidūręs su finansiniais sunkumais, gali trumpuoju periodu atkurti įprastos veiklos vykdymą, stabilizuoti padėtį ir ilgainiui pradėti kurti ekonominę ar kitokio pobūdžio naudą) ir pan. Be to, įvertintini ne tik paties juridinio asmens įsipareigojimai kreditoriams (įsipareigojimų vykdymo eiliškumas, struktūra, pokytis ir pan.), bet ir skolininkų (debitoriniai) įsipareigojimai vertinamajam juridiniam asmeniui, t. y. tokių įsipareigojimų dydis, struktūra, santykis su pradelstais įsipareigojimais kreditoriams, galimybės gauti šių įsipareigojimų patenkinimą ir kt. Kasacinis teismas yra nurodęs, jog klausimas dėl juridinio asmens mokumo ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalies ir 8 straipsnio 1 dalies prasme spręstinas, sistemiškai vertinant visus pirmiau nurodytus kriterijus. Juridinio asmens nemokumas sietinas su rimtais finansiniais sunkumais, kuriuos atspindi tokie požymiai: 1) juridinis asmuo nebevykdo įstatuose apibrėžtos veiklos arba vykdoma veikla ilguoju periodu kuria tik nuostolius ir nėra perspektyvų atkurti įprastos veiklos vykdymą ir stabilizuoti padėtį; 2) juridinis asmuo sistemiškai nevykdo savo įsipareigojimų kreditoriams; 3) juridinis asmuo neturi turto, kuris būtų pakankamas kreditorių finansiniams reikalavimams patenkinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. gegužės 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-105-684/2019).

9140.

92Teismų praktikoje, sistemiškai taikant CPK 12, 178 straipsnių ir ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalies nuostatas, laikomasi aiškinimo, kad mokumo pagrindimo našta perkeliama įmonei, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. rugsėjo 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1689-330/2016).

93Dėl UAB „Ringesta“ nemokumo

9441.

95Iš UAB „Ringesta“ pateikto balanso 2019 m. birželio 30 d. duomenimis, bendrovės turtas sudaro 842 210 Eur, iš jų ilgalaikis turtas – 263 187 Eur, trumpalaikis turtas – 579 021 Eur, mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 635 144 Eur, iš jų 635 144 Eur per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai. Restruktūrizavimo plano metmenyse nurodyta, kad įmonės pradelsti įsipareigojimai sudaro 405 009 Eur.

9642.

97Pagal pateiktus debitorių sąrašus (2019 m. vasario 28 d. (žr. bylą Nr. B2-973-730/2019) ir 2019 m. birželio 30 d.), kurių įsiskolinimai įtraukti į bendrovės trumpalaikį turtą, matosi, kad lėšų iš debitorių per pusę metų iš esmės negauta. Nurodyta gautina 220 334 Eur suma iš dešimties debitorių, tačiau du debitoriai (UAB „Santeka“ ir UAB „Metalo gamybos inžinerija“), kurių įsiskolinimas sudaro 17 774,23 Eur, yra bankrutuojantys, debitorius Green Works Industy, UAB, kurio įsiskolinimas sudaro 2 896,20 Eur, restruktūrizuojamas. Su UAB SBTF, kurio įsiskolinimas sudaro 189 688,26, vyksta teisminiai ginčai dėl skolos priteisimo.

9843.

99Teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad ginčijami reikalavimai paprastai neįskaitomi į kreditorių ar debitorių finansinių įsipareigojimų bendrą sumą (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. spalio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1605-381/2018 ir kt.). Vertinant trumpalaikio turto sudėtį preziumuojama, kad įmonė faktiškai nedisponuoja iš debitorių gautinomis sumomis, todėl debitorinės skolos turėtų būti vertinamos ne tik dydžio, bet ir galimybių jas realiai išieškoti ir grąžinti įmonei aspektais (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. birželio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1249-381/2017).

10044.

101Atsižvelgiant į tai, kad byloje nepateikta duomenų, kurių pagrindu būtų galima pagrįstai tikėtis nurodytų debitorinių skolų grąžinimo, teismas sprendžia, kad minėta 220 334 Eur suma šios bylos kontekste negali būti vertinama kaip įmonės turimas trumpalaikis turtas.

10245.

103Iš bylos medžiagos taip pat matyti, kad įmonė paskutiniais metais dirbo nuostolingai, augo įsipareigojimai darbuotojams, didžioji dalis jos pradelstų įsipareigojimų susidarė 2018 metais, įmonė paskutiniu metu nevykdo savo pagrindinės veiklos, t. y. neatlieka statybos darbų, jos banko sąskaitose lėšų judėjimas beveik nevyksta, įmonė šiuo metu, galima sakyti, neturi darbuotojų, kurie galėtų vystyti jos veiklą.

10446.

105Kita vertus, UAB „Ringesta“ pateikė UAB „Newsec“ parengtą UAB „Ringesta“ priklausančio dirbtuvių ir sandėlio pastato, esančio Vytauto g. 71, Kretinga, turto vertinimo ataskaitą. Iš ataskaitos matyti, kad minėto turto rinkos vertė 2019 m. rugpjūčio 8 d. yra 240 000 Eur, t. y. atitinka bendrovės balanse nurodytą sumą.

10647.

107Be to, kartu su pareiškimu dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo UAB „Ringesta“ pateikė UAB „Newsec“ parengtą konsultaciją dėl UAB „Ringesta“ turto pardavimo kainos. Iš jos matyti, kad bendrovei priklausantys nebaigti statyti butai (Vilniaus g. 16, Kretinga), kurių vertė pagal balansą – 346 503 Eur (žr. balanso eilutė „pirktos prekės, skirtos perparduoti“), gali būti parduoti už didesnę (406 000 Eur) kainą nei nurodyta balanse vertė. UAB „Ringesta“ vadovas teismo posėdžio metu taip pat paaiškino, kad į minėtą nebaigtų statyti butų balansinę vertę taip pat yra įtraukti sandėliukai ir parkavimo vietos. Pagal pateiktus UAB „Ringesta“ restruktūrizavimo plano metmenis, sandėliukų ir parkavimo vietų bendra pardavimo vertė gali siekti 67 500 Eur. UAB „Ringesta“ vadovas teismo posėdžio metu taip pat paaiškino, kad statinio, kuriame yra minėti butai, užbaigimo procedūra yra pradėta. Vėliau teismui buvo pateikti duomenys, patvirtinantys, kad buvo surašytas pastato statybos užbaigimo aktas.

10848.

109Atsižvelgdamas į tai, kas paminėta, teismas mano, kad galima laikyti, jog balanse įrašyto turto „pirktos prekės, skirtos perparduoti“ (butai, sandėliukai ir parkavimo vietos) vertė yra ne mažesnė kaip 425 000 Eur. Atsižvelgiant į tai, kas paminėta, matyti, kad įmonės pradelsti įsipareigojimai yra 405 009 Eur, o turto vertė siekia 700 373 Eur (842 210 Eur – 220 334 Eur + (425 000 Eur – 346 503 Eur). Tai leidžia daryti išvadą, kad UAB „Ringesta“ atitinka ĮBĮ įtvirtintą nemokios įmonės sąvoką, nes jos pradelsti įsipareigojimai viršija pusę į balansą įrašyto turto vertės.

11049.

111Tačiau teismas pastebi, kad pagal ĮBĮ normas bankrotas yra vienas iš rinkos ekonomikos įrankių, kurių pagalba siekiama užtikrinti ekonomikos gyvybingumą ir pašalinti iš rinkos nemokius subjektus, kurie nesugeba organizuoti rentabilios veiklos. Įstatymas nustato griežtas bankroto bylos iškėlimo sąlygas bei įpareigoja teismą nuodugniai ištirti įmonės, kuriai siekiama iškelti bankroto bylą, finansinę padėtį. Įstatymas nenustato galimybės spręsti apie įmonės nemokumą remiantis vien prielaidomis apie įmonės finansines perspektyvas artimiausiu metu. Kaip ne kartą teismų praktikoje buvo išaiškinta, įmonės nemokumo procese siekiama dviejų priešingų tikslų – ne tik ginti kreditorių teises, kuo greičiau patenkinant jų pagrįstus reikalavimus bankroto byloje (nemokaus skolininko likvidavimo tikslas), bet ir atkurti finansinių sunkumų turinčios įmonės mokumą, išlaisvinti ją nuo skolų ir suteikti galimybę vykdyti verslą toliau arba iš naujo (atkuriamasis arba reabilitacinis tikslas). Greitas verslo subjekto pašalinimas iš rinkos neužtikrina teisinio stabilumo kitiems rinkos dalyviams, savaime nepagerina jų finansinės padėties, o greitas ir koncentruotas likvidacinio tikslo vyravimas bankroto procese sudaro prielaidas teisiniam netikrumui atsirasti. Todėl bankroto procedūros turėtų būti pradedamos tik įmonėms, kurios akivaizdžiai negali vykdyti įsipareigojimų kreditoriams, o ne formaliai taikant ĮBĮ įtvirtintus nemokumo nustatymo kriterijus. Tai reiškia, kad bankroto procese, sprendžiant klausimą dėl įmonės nemokumo, prioritetas turi būti taikomas reabilitaciniam tikslui ir bankroto byla įmonei turi būti keliama tik tuomet, kai teismui išanalizavus visus įrodymus, nelieka abejonių, kad įmonė yra nemoki (Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. vasario 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-456-781/2019, 51 p.).

11250.

113Nagrinėjamu atveju, teismo manymu, nors UAB „Ringesta“ turi nemokios įmonės požymių, yra pagrindas manyti, kad įmonė turi galimybių išsaugoti ir plėtoti veiklą bei kartu atsiskaityti su kreditoriais.

114Dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo

11551.

116Minėta, kad UAB „Ringesta“ turi prekių, skirtų perparduoti (butai, sandėliukai, parkavimo vietos), kurių pardavimo kaina gali siekti 425 000 Eur ir daugiau. Teismo nuomone, tiek butai, tiek sandėliukai ir parkavimo vietos yra gana likvidus turtas, kuris gali leisti per trumpą laiką bendrovei gauti pakankamai didelę pinigų sumą. Ši suma gali būti panaudota atsiskaityti su kreditoriais, taip pat sudaryti reikiamas prielaidas įmonei vėl pradėti vykdyti pagrindinę veiklą – statybos darbus. Pasak bendrovės vadovo, minėtas turtas nebuvo parduodamas, be kita ko, dėl to, kad buvo kilę sunkumų dėl pastato statybos užbaigimo. Tačiau teismui buvo pateikti duomenys, jog yra surašytas pastato, kuriame yra minėti butai, statybos užbaigimo aktas. Tikėtina, kad tai dar labiau padidins bendrovės turimo turto patrauklumą ir galimybes greitai jį parduoti.

11752.

118Iš restruktūrizavimo plano metmenų matyti, kad įmonė ketina parduoti arba išnuomoti jai priklausančias dirbtuves ir sandėlį, kurių rinkos vertė 240 000 Eur, parduoti ar išnuomoti veiklai vykdyti nereikalingą kitą turtą. Teismui pateikti įrodymai, kad įmonė 2019 m. rugpjūčio 21 d. gavo pajamų už nenaudojamų atsargų pardavimą, 2019 m. rugpjūčio 13 d. sudarė krautuvo nuomos sutartį. Be to, 2019 m. liepos 3 d. UAB „Ringesta“ sudarė statybos subrangos sutartį su UAB „Ranga“, 2019 m. liepos 5 d. pasirašyta generalinė statybos subrangos sutartis su UAB „Mirigita“. Teismui, be kita ko, buvo pateikti įrodymai, kad įmonės, su kuriomis sudarytos minėtos sutartys, neprieštarauja, kad UAB „Ringesta“ statybos darbams vykdyti pasitelktų subrangovus. Dėl šių priežasčių galima teigti, kad įmonė iš principo nėra nutraukusi veiklos, imasi veiksmų ją pradėti realiai vykdyti. Ir nors minėtos sutartys šiuo metu dar nėra pradėtos vykdyti, tačiau, pasak bendrovės vadovo, tai susiję su neaiškumu dėl UAB „Ringesta“ teisinio statuso, t. y. ar jai bus sudarytos galimybės restruktūrizuotis. Būtent dėl teisinio neapibrėžtumo šiuo metu bendrovėje beveik nėra darbuotojų, tačiau, tenkinus pareiškimą dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo, ketinama priimti kelis veiklai pradėti vykdyti reikalingiausius darbuotojus. Šiuos paaiškinimus paneigiančių duomenų byloje nėra, todėl jie atrodo tikėtini.

11953.

120UAB „Ringesta“ vadovas teismo posėdžio metu paaiškino, kad pagrindinė įmonę užklupusių finansinių problemų priežastis yra nesėkmingas projektas su UAB „SBTF“, su kuria šiuo metu vyksta teisminiai ginčai dėl beveik 200 000 Eur. Tačiau jei byla su UAB „SBTF“ baigtųsi UAB „Ringesta“ palankiai, iš minėtos bendrovės priteista suma galėtų labai pagerinti UAB „Ringesta“ finansinę padėtį ir pašalinti jos nemokumo požymius. Juolab kad pardavus įmonei priklausantį nekilnojamąjį turtą, kurio didelė dalis nėra būtina vykdyti statybos darbų veiklą (butai, sandėliukai, parkavimo vietos; bendrovei taip pat nereikia tokių didelių sandėlio ir dirbtuvių patalpų), bendrovė gali gauti lėšų sumą, lygią visiems šiuo metu bendrovės turimiems įsipareigojimams kreditoriams. Be to, nors įmonė turi nemažai vienerius metus ar daugiau pradelstų įsipareigojimų, tačiau vien aplinkybė, kad įmonės pradelsti įsipareigojimai tęsiasi ilgesnį laiką, savaime nėra kliūtis pradėti restruktūrizavimą, jei egzistuoja įtikinama mokumo atkūrimo perspektyva (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugsėjo 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1418/2012).

12154.

122Teismas taip pat pastebi, kad UAB „Ringesta“ restruktūrizavimo plano metmenyse nurodytas verslo modelis, kai statybos darbų veiklą ji daugiausiai vykdys pasitelkdama subrangovus, atsižvelgiant į tai, kad bendrovė turi daugiau kaip 18 metų veiklos patirtį statybos srityje, bendrovei nuo jos įkūrimo vadovauja tas pats vadovas, atrodo įmanomas ir gali leisti bendrovei uždirbti pajamų, o ateityje galbūt ir vėl išplėtoti savarankišką statybos darbų veiklą. Be to, kartu su pareiškimu dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo teismui pateikti kreditorių, kurių reikalavimai siekia 200 000 Eur, sutikimai dėl skolų mokėjimo terminų atidėjimo. Dalies skolų mokėjimą išdėstyti sutiko ir Valstybinė mokesčių inspekcija. Tai leidžia manyti, kad kreditorių požiūris į bendrovės siekį restruktūrizuotis gali būti palankus.

12355.

124Apibendrindamas tai, kas paminėta, teismas konstatuoja, kad byloje surinkti duomenys leidžia manyti, kad restruktūrizavimo plano metmenyse numatytos priemonės ir išsikelti tikslai sugrąžinti skolas kreditoriams gali būti realiai įgyvendinti. Galima daryti pagrįstą prielaidą, jog įmonė turi perspektyvų atkurti mokumą ir plėtoti normalią ūkinę komercinę veiklą. Tokioje situacijoje, teismo nuomone, prioritetas turi būti suteikiamas įstaigos gaivinimui restruktūrizavimo būdu, o ne jos likvidavimui. UAB „Ringesta“ keltina restruktūrizavimo byla, atsisakytina kelti bankroto bylą.

12556.

126Restruktūrizavo administratore skirtina UAB „Ringesta“ direktoriaus pasiūlyta administratorė uždaroji akcinė bendrovė „Pajūrio administratoriai“, kuri sutinka ir gali teikti šias paslaugas (ĮRĮ 5 straipsnio 1 dalies 8 punktas).

127Dėl 2019 m. rugpjūčio 29 d. paaiškinimų

12857.

129Teisme 2019 m. rugpjūčio 29 d. gauti papildomi UAB „Ringesta“ paaiškinimai. Juos atsisakytina priimti ir vertinti, nes jie pateikti pavėluotai, teismui jau išėjus priimti procesinio sprendimo byloje.

130Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo 4 straipsniu, 5 straipsniu, 7 straipsniu, 25 straipsniu ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 ir 291 straipsniais, teismas

Nutarė

131Atsisakyti iškelti bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei „Ringesta“, juridinio asmens kodas 164681651, buveinė – Vytauto g. 71, Kretinga.

132Iškelti restruktūrizavimo bylą uždarajai akcinei bendrovei „Ringesta“, juridinio asmens kodas 164681651, buveinė – Vytauto g. 71, Kretinga.

133Paskirti uždarosios akcinės bendrovės „Ringesta“ administratore restruktūrizavimo plano rengimo laikotarpiui uždarąją akcinę bendrovę „Pajūrio administratoriai“, juridinio asmens kodas 302799552, Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m., Tilžės g. 60 (asmenų, teikiančių įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas, sąrašo Nr. R-JA44).

134Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „Ringesta“ kreditoriai turi teisę ne vėliau kaip per 35 kalendorines dienas nuo teismo nutarties iškelti bendrovei restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo dienos.

135Patvirtinti 500 Eur per mėnesį administravimo išlaidų sąmatą, į kurią įtraukta atlyginimo administratoriui suma, laikotarpiui nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti įmonės restruktūrizavimo planą įsiteisėjimo dienos.

136Nustatyti, kad atsakovė uždaroji akcinė bendrovė „Ringesta“, buveinės adresas Vytauto g. 71, Kretinga, įmonės kodas 164681651, turi teisę naudoti 20 270 Eur per vieną kalendorinį mėnesį įmonės ūkinei komercinei veiklai reikalingiems mokėjimams ir įmokoms, įskaitant ir privalomąsias įmokas, atlikti iš įmonės sąskaitos Nr. ( - ), esančios Šiaulių banke, ir įmonės sąskaitos Nr. ( - ), esančios AB SEB banke, neatsižvelgiant į tai, kad šios sąskaitos yra areštuotos ar joms taikomi kiti disponavimo apribojimai.

137Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „Ringesta“ restruktūrizavimo planas ir kiti restruktūrizavimo bylai nagrinėti reikalingi dokumentai turi būti parengti ir pateikti teismui per 6 mėnesius nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

138Įsiteisėjus šiai nutarčiai, ne vėliau kaip kitą darbo dieną pranešimą apie restruktūrizavimo bylos iškėlimą UAB „Ringesta“ ir teismo nutarties kopiją išsiųsti administratorei UAB „Pajūrio administratoriai“, UAB „Ringesta“, Juridinių asmenų registro tvarkytojui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, antstoliams, teismams, nagrinėjantiems bylas, kuriose šiai įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai.

139Įpareigoti uždarosios akcinės bendrovės „Ringesta“ administratorę UAB „Pajūrio administratoriai“ per 3 darbo dienas nuo teismo pranešimo ir įsiteisėjusios teismo nutarties gavimo dienos pranešti apie iškeltą įmonei restruktūrizavimo bylą Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 7 straipsnio 12 dalyje nurodytiems asmenims.

140Neįsiteisėjusios nutarties kopiją išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims ir restruktūrizavimo administratorei.

141Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Aurimas... 2. žodinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo Valstybinio socialinio... 3. Teismas... 4. I.... 5. Pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo ir atsiliepimo į jį argumentų... 6. 1.... 7. Pareiškėjas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyrius... 8. 2.... 9. Nurodo, kad atsakovė nevykdo Valstybinio socialinio draudimo įstatymu... 10. 3.... 11. Remiantis 2019 m. liepos 4 d. VĮ Registrų centro duomenimis, UAB... 12. 4.... 13. Pagal UAB „Ringesta“ 2018 metų balansą, bendrovės turtas 2018 m.... 14. 5.... 15. 2019 m. vasario 25 d. per Piniginių lėšų apribojimų informacinę sistemą... 16. 6.... 17. VSDFV Klaipėdos skyriuje, išnagrinėjus UAB „Ringesta“ 2019 m. gegužės... 18. 7.... 19. VSDFV Klaipėdos skyriaus 2019 m. gegužės 20 d. raštas „Dėl pranešimo... 20. 8.... 21. Atsakovės UAB „Ringesta“ direktorius A. S. atsiliepime į VSDFV Klaipėdos... 22. 9.... 23. Atsiliepime nurodo, kad teismui yra pateiktas įmonės aktualių finansinių... 24. II.... 25. Pareiškimo dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo ir atsiliepimo į jį... 26. 10.... 27. UAB „Ringesta“ direktorius A. S. pateikė teismui pareiškimą, kuriuo... 28. 11.... 29. Pareiškime nurodo, kad įmonė šiuo metu turi laikinų finansinių sunkumų... 30. 12.... 31. UAB „Ringesta“ akcininkai, įvertinę pasikeitusią įmonės finansinę... 32. 13.... 33. Įmonė per 2019 metų pirmą pusmetį sugeneravo 259 000 Eur pajamų, uždirbo... 34. 14.... 35. Pateikto aktualaus balanso duomenimis įmonės turto vertė sudaro 842 210 Eur,... 36. 15.... 37. Įmonės trumpalaikio turto dalyje nurodyta pirkėjų įsiskolinimo suma iš... 38. 16.... 39. UAB „Ringesta“ verslo plane išskiria tris pagrindinius lėšų šaltinius,... 40. 17.... 41. Pareiškėja pagal sudarytas bei planuojamas sudaryti naujas sutartis su... 42. 18.... 43. Pareiškime pažymi, kad didieji įmonės kreditoriai išreiškė... 44. 19.... 45. 2019 m. rugpjūčio 9 d. teisme gauti UAB „Ringesta“ direktoriaus... 46. 20.... 47. Įmonė planuoja vykdyti statybos darbų veiklą pagal sudarytas sutartis bei... 48. 21.... 49. Restruktūrizavimo plane bendrovė numatė priimti įmonės veiklai reikalingus... 50. 22.... 51. Papildomuose paaiškinimuose pažymi, kad užsakovai UAB „Ranga“, UAB... 52. 23.... 53. Nurodo, kad įmonei nuosavybės teise priklauso 10 butų, sandėliukų ir... 54. 24.... 55. VSDFV Klaipėdos skyrius pateikė teismui atsiliepimą į UAB „Ringesta“... 56. 25.... 57. Atsiliepime VSDFV Klaipėdos skyrius nurodo, kad kartą jau buvo kreiptasi į... 58. 26.... 59. Iš įmonės pelno (nuostolių) ataskaitų matyti, kad įmonė 2017 metais... 60. 27.... 61. Iš restruktūrizavimo plano metmenyse pateiktų 2018 m. gruodžio 31 d. ir... 62. 28.... 63. Patikrinus UAB „Ringesta“ piniginių lėšų judėjimą banko sąskaitose,... 64. 29.... 65. Restruktūrizavimo plano metmenyse nurodyta, kad vienas iš pagrindinių... 66. 30.... 67. Remiantis UAB „Ringesta“ balanso, sudaryto 2019 m. birželio 30 d.... 68. 31.... 69. UAB „Ringesta“ restruktūrizavimo plano metmenyse pateikti netikslūs... 70. 32.... 71. Restruktūrizavimo plano metmenų neatitikimas ĮRĮ 5 straipsnyje... 72. Teismas... 73. Pareiškimas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo tenkintinas.... 74. III. Teismo nustatytos bylos aplinkybės, motyvai ir išvados... 75. Ginčo esmė... 76. 33.... 77. VSDFV Klaipėdos skyrius kreipėsi į teismą su pareiškimu iškelti atsakovei... 78. Dėl bankroto ir restruktūrizavimo bylų iškėlimo teisinių pagrindų ... 79. 34.... 80. Tiek bankroto, tiek restruktūrizavimo procesai skirti spręsti įmonių... 81. 35.... 82. Restruktūrizavimo bylai iškelti turi būti nustatytos materialaus (ĮRĮ 4... 83. 36.... 84. Teismų praktikoje laikomasi teisės aiškinimo, kad restruktūrizavimas... 85. 37.... 86. Taigi, sprendžiant dėl restruktūrizavimo ar bankroto proceso pasirinkimo... 87. 38.... 88. Be to, kaip pažymima teismų praktikoje, įmonės faktiniam mokumui nustatyti... 89. 39.... 90. Plėtodamas juridinių asmenų nemokumo momento nustatymo ir formalaus... 91. 40.... 92. Teismų praktikoje, sistemiškai taikant CPK 12, 178 straipsnių ir ĮBĮ 9... 93. Dėl UAB „Ringesta“ nemokumo... 94. 41.... 95. Iš UAB „Ringesta“ pateikto balanso 2019 m. birželio 30 d. duomenimis,... 96. 42.... 97. Pagal pateiktus debitorių sąrašus (2019 m. vasario 28 d. (žr. bylą Nr.... 98. 43.... 99. Teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad ginčijami reikalavimai paprastai... 100. 44.... 101. Atsižvelgiant į tai, kad byloje nepateikta duomenų, kurių pagrindu būtų... 102. 45.... 103. Iš bylos medžiagos taip pat matyti, kad įmonė paskutiniais metais dirbo... 104. 46.... 105. Kita vertus, UAB „Ringesta“ pateikė UAB „Newsec“ parengtą UAB... 106. 47.... 107. Be to, kartu su pareiškimu dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo UAB... 108. 48.... 109. Atsižvelgdamas į tai, kas paminėta, teismas mano, kad galima laikyti, jog... 110. 49.... 111. Tačiau teismas pastebi, kad pagal ĮBĮ normas bankrotas yra vienas iš rinkos... 112. 50.... 113. Nagrinėjamu atveju, teismo manymu, nors UAB „Ringesta“ turi nemokios... 114. Dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo... 115. 51.... 116. Minėta, kad UAB „Ringesta“ turi prekių, skirtų perparduoti (butai,... 117. 52.... 118. Iš restruktūrizavimo plano metmenų matyti, kad įmonė ketina parduoti arba... 119. 53.... 120. UAB „Ringesta“ vadovas teismo posėdžio metu paaiškino, kad pagrindinė... 121. 54.... 122. Teismas taip pat pastebi, kad UAB „Ringesta“ restruktūrizavimo plano... 123. 55.... 124. Apibendrindamas tai, kas paminėta, teismas konstatuoja, kad byloje surinkti... 125. 56.... 126. Restruktūrizavo administratore skirtina UAB „Ringesta“ direktoriaus... 127. Dėl 2019 m. rugpjūčio 29 d. paaiškinimų... 128. 57.... 129. Teisme 2019 m. rugpjūčio 29 d. gauti papildomi UAB „Ringesta“... 130. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo 4... 131. Atsisakyti iškelti bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei „Ringesta“,... 132. Iškelti restruktūrizavimo bylą uždarajai akcinei bendrovei „Ringesta“,... 133. Paskirti uždarosios akcinės bendrovės „Ringesta“ administratore... 134. Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „Ringesta“ kreditoriai turi... 135. Patvirtinti 500 Eur per mėnesį administravimo išlaidų sąmatą, į kurią... 136. Nustatyti, kad atsakovė uždaroji akcinė bendrovė „Ringesta“, buveinės... 137. Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „Ringesta“... 138. Įsiteisėjus šiai nutarčiai, ne vėliau kaip kitą darbo dieną pranešimą... 139. Įpareigoti uždarosios akcinės bendrovės „Ringesta“ administratorę UAB... 140. Neįsiteisėjusios nutarties kopiją išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims... 141. Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...