Byla e2S-763-432/2020
Dėl visuotinio akcininko susirinkimo sprendimo pripažinimo negaliojančiu pareikštą atsakovui UAB ,,Emilė“

1

Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjasVisvaldas Kazakiūnas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto (ieškovo)Bulgarijos Respublikos įmonės Vanta2 Eood,atskirąjįskundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020-03-16 nutarties civilinėje byloje pagalieškovo Bulgarijos Respublikos įmonės Vanta2 Eood ieškinį dėl visuotinio akcininko susirinkimo sprendimo pripažinimo negaliojančiu pareikštą atsakovui UAB ,,Emilė“ ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

31. Ieškovaskreipėsi į teismą,prašydamaspripažinti negaliojančiu UAB „Emilė“ 2012-10-24 visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą įkeisti kredito unijai „Vilniaus taupomoji kasa“ UAB „Emilė“ priklausantį turtą. 2. Ieškovas reikalavimams užtikrinti prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones–sustabdyti vykdymo veiksmus antstolio Donato Kisieliaus vykdomojoje byloje Nr. 0174/16/01223.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

53.Vilniaus miesto apylinkės teismas 2020-03-16 nutartimi atmetė ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. 4. Skundžiamąją nutartį priėmęs teismas nurodė, jognėra pakankamai objektyvių duomenų apie suinteresuotųjų asmenų nesąžiningumą (ieškinyje minimą dokumentų klastojimą ir kitus veiksmus). Atsižvelgęs į tai, priėjo išvadą, jog nėra pagrindo varžyti suinteresuotiesiems asmenims galimybės įgyvendinti savo teises ir pareigas, kadangi priešingu atveju– patenkinus ieškovo prašymą–tai neproporcingai suvaržytų suinteresuotųjų asmenų teisėtus interesus. Nurodė, jog patenkinus ieškovo prašymą, būtų suteiktas prioritetas ieškovo interesų apsaugai, o tai neatitiktų reikalavimo, kad prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės turi būti proporcingos siekiamam tikslui ir nepažeistų bylos šalių interesų bei poreikių pusiausvyros. Nenustatyta išimtinių priežasčių, kodėl ieškovo galimai pažeistoms materialiosioms teisėms teisinė apsauga procesinio teisinio pobūdžio priemonėmis turėtų būti suteikta prieš patenkinant ieškinį.

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į skundą esmė.

75. Ieškovaspateikė atskirąjį skundą dėl 2020-03-16 nutarties. Apeliantas prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020-03-16 nutartį ir priimti naują nutartį- patenkinti ieškovo prašymą. 6. Ieškovas nurodo, kad šiuo metu iš nekilnojamojo turto, dėl kurio įkeitimo priimtą sprendimą ginčija ieškovas, yra vykdomas priverstinis išieškojimas- nekilnojamasis turtas yra išvaržomas. Priverstinis išieškojimas iš nekilnojamojo turtoyra vykdomas vykdomojoje byloje Nr. 0174/16/01223. Teigia, jog patenkinus ieškovo reikalavimą ir pripažinus sprendimą negaliojančiu, iškils būtinybė taikyti restituciją, kadangi priėmus ginčijamą sprendimą, atsakovo nekilnojamasis turtas buvo įkeistas trečiojo asmens UAB „Interbesta“ paskolos grąžinimui užtikrinti. Apeliantas nurodėišsamius argumentus dėl ieškinyje pareikšto reikalavimo pagrįstumo, aptarė grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui požymius. 7. Atsakovas atsiliepime į skundą iš savo pozicijų išanalizavo ieškovo reikalavimų pagrįstumą, tvirtino, jog ieškovo teiginiai apie grėsmę sprendimo įvykdymui yra deklaratyvūs. Nurodė, kad Vilniaus apygardos teisme nagrinėjama byla Nr. e2-2365-614/2020 dėl šios bylos ieškinyje nurodyto turto hipotekos, tačiau toje byloje laikinosios apsaugos priemonės nepritaikytos.

8IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės ir motyvai

9Atskirasis skundas atmestinas. 8. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau- CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Nagrinėjant atskiruosius skundus, taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 straipsnis). Teismas konstatuoja, kad CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl pasisako dėl atskirojo skundo faktinių bei teisinių pagrindų. 9.Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria atmestas ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo, yra teisėta. 10. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalies nuostatas, teismas dalyvaujančių byloje asmenų ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas(Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gruodžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1565/2010). Proceso įstatyme nėra įtvirtintas sąrašas atvejų, kuomet laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos, o yra numatyta, kad jos taikomos tada, kai prašantys taikyti laikinąsias apsaugos priemones asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir yra pagrindas manyti, kad būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. birželio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1286/2012). Taigi teismas turi diskrecijąnuspręsti, ar nurodytų aplinkybių pakanka prašomoms laikinosioms apsaugos priemonėmspritaikyti. 11. CPK 145 straipsnio 1 dalies 10 punkte kaip viena iš laikinųjų apsaugos priemonių yra numatytas išieškojimo vykdymo procese sustabdymas. Vykdymo veiksmų sustabdymui būdingas išimtinis pobūdis. Teismų praktikoje nuosekliai laikomasi pozicijos, kad išieškojimo vykdymo procese sustabdymo teisinio instituto specifika įpareigoja teismą šias laikinąsias apsaugos priemones taikyti tik neabejotinai įsitikinus, kad nepritaikius šių laikinųjų apsaugos priemonių, galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas, nes, priešingu atveju, būtų paneigtas įsiteisėjusio teismo sprendimo vykdymo privalomumo principas (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. balandžio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-606-186/2015; 2015 m. liepos 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1045-370/2015; 2015 m. rugpjūčio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1166-516/2015; 2016 m. birželio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1043-178/2016; 2019 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-279-241/2019). Pagrindas sustabdyti vykdymo veiksmus gali būti konkretaus skundžiamo antstolio veiksmo pobūdis, žalos, galinčios atsirasti vykdymo veiksmų nesustabdžius, dydis ir kitos aplinkybės, kurias teismas pripažįsta reikšmingomis. Teismų praktikoje laikomasi nuomonės, jog teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių klausimą, įvertina pareiškėjo reikalavimų pagrįstumą, siekdamas užtikrinti, jog laikinosios apsaugos priemonės būtų taikomos, laikantis proporcingumo ir ekonomiškumo principų reikalavimų (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. gruodžio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-949/2008, 2011 m. kovo 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-251/2011). 12.Ieškovas prašo pripažinti negaliojančiu UAB ,,Emilė” visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą įkeisti kredito unijai UAB ,,Emilė” turtą. Reikšdamas šį reikalavimą, prašo sustabdyti vykdymo veiksmus, išieškant iš UAB ,,Emilė” turto. Nagrinėjamu atveju bylos duomenys tvirtina, kad antstolis Donatas Kisielius vykdomojoje byloje Nr. 0174/16/01223 vykdo išieškojimą iš UAB „Emilė“ turto. Duomenų, kad vykdomas vykdomasis dokumentas būtų nuginčytas ar vykdymo procesas būtų neteisėtas, byloje nėra. Vykdomasis dokumentas nėra ginčijamas ir nagrinėjamojo byloje.Todėl vykdymo procesas turi vykti (CPK 18 straipsnis). 13. Pagal laikinųjų apsaugos priemonių instituto civiliniame procese paskirtį ir esmę, siekiant užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą, gali būti pritaikytos tik tokios laikinosios apsaugos priemonės, kurios tiesiogiai susijusios su pareikštais ieškinio reikalavimais (CPK 144 straipsnio 1 dalis, 145 straipsnio 1 dalis). Laikinosios apsaugos priemonės, neatitinkančios pareikšto reikalavimo esmės ir nesusijusios su būsimo teismo sprendimo įvykdymo konkrečioje byloje užtikrinimu, neturi būti taikomos. Ieškovas pareiškė ieškinį, kuriuo prašo pripažinti negaliojančiu UAB „Emilė“ 2012-10-24 visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą įkeisti kredito unijai „Vilniaus taupomoji kasa“ UAB „Emilė“ priklausantį turtą. Šiam reikalavimui užtikrinti prašoma sustabdyti vykdymo veiksmus, t.y. iš varžytynių parduodamo nekilnojamojo turto realizavimą.Nagrinėjamoje byloje nėra sprendžiamas ginčas nei dėlpaties įkeitimo (hipotekos) sandorio, nei dėl išieškojimo iš UAB „Emilė“ priklausančio nekilnojamojo turto pagrįstumo. Akcininkų sprendimas dėl turto įkeitimo savaime įkeitimo santykių nesukūrė, turėjo būti sudarytas atitinkamas sandoris. Todėl akcininkų sprendimo pripažinimas negaliojančiu įkeitimo (o tuo pačiu ir galimybės nukreipti išieškojimą į įkeistą turtą) taip pat nepanaikins. Vadinasi, prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės nėra susijusios su ieškinio dalyku ir pernelyg nutolusios nuo pareikšto ieškinio reikalavimo, todėl negalima pripažinti, kad jos skirtosbūsimo galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo vykdymui užtikrinti (CPK 144 straipsnio 1 dalis). 14.Nagrinėjamu atveju taip pat nėra pagrindo konstatuoti, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, sprendimo vykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Kaip jau buvo minėta anksčiau, ieškiniu siekiama pripažinti negaliojančiu UAB „Emilė“ 2012-10-24 visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą, tuo tarpu laikinosiomis apsaugos priemonėmis iš esmės siekiama užsitikrinti, kad UAB „Emilė“ turtas nebūtų parduotas iš varžytynių. Taigi laikinosiomis apsaugos priemonėmis siekiama kitų (lyginant su ieškinyje pareikštu reikalavimu) tikslų. Ieškovo reikalaujamos pritaikyti laikinosios apsaugos priemonės negali užtikrinti ieškovui galimai palankaus sprendimo įvykdymo, kadangi jos nėra susijusios su ieškinio dalyku. 15.Dėl ankstesnėse pastraipose išdėstytų aplinkybių ir teisinių argumentųspręstina, kad skundžiamoji pirmosios instancijos teismo nutartis yra priimta,tinkamai pritaikius proceso teisės normas, reglamentuojančias laikinųjų apsaugos priemonių taikymą.Dėl to nėra teisinio ir faktinio pagrindo panaikinti pagrįstą ir teisėtą pirmosios instancijos teismo nutartį, ji paliktina nepakeista, ieškovo atskirasis skundas atmestinas, kaip nepagrįstas (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

10Vadovaudamasis CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu, teismas

Nutarė

11Atmesti apelianto(ieškovo) Bulgarijos Respublikos įmonės Vanta2 Eood, atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020-03-16 nutarties civilinėje byloje pagalieškovo Bulgarijos Respublikos įmonės Vanta2 Eood ieškinį dėl visuotinio akcininko susirinkimo sprendimo pripažinimo negaliojančiu, pareikštą atsakovui UAB ,,Emilė“.

12Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020-03-16 nutartį palikti nepakeistą.

13Ši nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai