Byla 2-1043-178/2016
Dėl turto perdavimo išieškotojui akto pripažinimo negaliojančiu

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas Poškus teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo A. M. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. vasario 29 d. nutarties dėl atleidimo nuo dalies žyminio mokesčio mokėjimo ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje Nr. 2-1021-479/2016 pagal ieškovo A. M. ieškinį atsakovėms kooperatinei bendrovei Palangos kredito unijai, antstolei Brigitai Tamkevičienei dėl turto perdavimo išieškotojui akto pripažinimo negaliojančiu.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas A. M. kreipėsi į teismą ieškiniu prašydamas: 1) pripažinti negaliojančiu 2016 m. sausio 8 d. turto perdavimo išieškotojui aktą Nr. ( - ), sudarytą vykdomojoje byloje Nr. ( - ), ir taikyti restituciją – grąžinti neteisėtai perduotą išieškotojai Palangos kredito unijai nekilnojamąjį turtą – ( - ) dalis žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), pastatą – gyvenamąjį namą, unikalus Nr. ( - ), pastatą – ūkinį pastatą, unikalus Nr. ( - ), kitus inžinerinius statinius – kiemo statinius, unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ), žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), A. M. nuosavybėn; 2) taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti atsakovei Palangos kredito unijai perleisti ginčo turtą tretiesiems asmenims bei sustabdyti vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. ( - ) iki teismo sprendimo priėmimo; 3) atleisti ieškovą nuo dalies žyminio mokesčio mokėjimo arba žyminio mokesčio sumokėjimą atidėti iki teismo sprendimo priėmimo; 4) priteisti iš atsakovių ieškovo naudai jo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovas nurodė, kad jo turtinė padėtis yra bloga, jis niekur nedirba ir negauna jokių pajamų, jo visas turtas areštuotas, todėl jis negali sumokėti visos žyminio mokesčio sumos už ieškiniu reiškiamus reikalavimus. Ieškovas nurodė ir tai, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas. Ieškovo manymu, perimtą ginčo turtą atsakovė KB Palangos kredito unija neabejotinai sieks realizuoti. Be to, vykdomojoje byloje areštuotas sutuoktinės darbo užmokestis, visas skolininko turtas, kuriuos antstolė sieks realizuoti, nors esant palankiam ieškovui teismo sprendimui to nereikėtų daryti.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Klaipėdos apygardos teismas 2016 m. vasario 29 d. nutartimi ieškovo A. M. prašymus tenkino iš dalies: 1) atidėjo ieškovui A. M. 2 186 Eur žyminio mokesčio dalies sumokėjimą iki teismo sprendimo priėmimo byloje; 2) taikė laikinąsias apsaugos priemones – padaryti įrašą viešame registre dėl nuosavybės teisės perleidimo draudimo atsakovės KB Palangos kredito unijos vardu registruotam ginčo turtui. Kitą prašymo dalį atmetė.

8Teismas iš ieškovo pateiktų įrodymų nustatė, kad ieškovas šiuo metu nedirba bei turi skolinių įsipareigojimų kreditoriams. Įvertinęs tai, kad kitų duomenų apie savo turtinę padėtį ieškovas nepateikė, teismas konstatavo, kad nagrinėjamu atveju ieškovo prašymas dėl atleidimo nuo dalies žyminio mokesčio sumokėjimo pagrįstas iš dalies ir yra pagrindas ieškovui atidėti žyminio mokesčio dalies sumokėjimą iki teismo sprendimo šioje byloje priėmimo (CPK 84 str.).

9Įvertinęs tai, kad byloje yra kilęs ginčas dėl nekilnojamojo turto perleidimo teisėtumo, teismas padarė išvadą, kad disponavimas šiuo turtu galėtų apsunkinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą, jeigu byloje būtų priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas, todėl taikė laikinąsias apsaugos priemones – įrašą viešame registre dėl nuosavybės teisės perleidimo draudimo (CPK 145 str. 1 d. 2 p.). Ieškovo prašymą dėl vykdymo veiksmų sustabdymo teismas atmetė, įvertinęs tai, kad šios ieškovo prašomos laikinosios apsaugos priemonės nėra tiesiogiai susijusios su būsimo teismo procesinio sprendimo įvykdymo užtikrinimu, jų taikymas nepagrįstai vilkintų vykdymo procesą, o taip pat neatitiktų proporcingumo ir šalių interesų pusiausvyros principų.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

11Ieškovas A. M. (toliau ir – apeliantas) atskirajame skunde prašo Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. vasario 29 d. nutartį panaikinti ir atleisti nuo žyminio mokesčio likusios 2 186 Eur dalies sumokėjimo, laikinąsias apsaugos priemones taikyti visa apimtimi. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Teismas neįvertino, jog antstolė B. Tamkevičienė likusios skolos padengimui garantuoti areštavo visą ieškovo nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą bei sutuoktinės darbo užmokestį, todėl ieškovas neturi galimybės sumokėti žyminio mokesčio. Tokių galimybių bus mažai ir ateityje, nes 2015 m. lapkričio 18 d. sprendimu už akių Klaipėdos apygardos teismas priteisė iš ieškovo A. M. 2,441 mln. Eur paskolos BUAB „Dangė“ naudai.
  2. Išieškotoja KB Palangos kredito unija kreipėsi į Klaipėdos apylinkės teismą su pareiškimu dėl skolininko turto dalies nustatymo ir antstolė B. Tamkevičienė, toliau vykdydama vykdomąją bylą Nr. ( - ), sieks pardavinėti areštuotą turtą ir tai nepagrįstai vilkintų vykdymo procesą ir neatitiktų proporcingumo ir šalių interesų pusiausvyros principų.

12Atsakovė antstolė B. Tamkevičienė atsiliepime į atskirąjį skundą prašo palikti Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. vasario 29 d. nutartį nepakeistą. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas argumentais dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių tinkamumo. Atsakovės teigimu, ieškovo ieškinio tenkinimo atveju teismo sprendimas bus nesunkiai įgyvendintas galiojant šiuo metu pritaikytoms laikinosioms apsaugos priemonėms. Ieškovas nepateikė jokių įrodymų, kad išieškotoja KB Palangos kredito unija būtų nepajėgi grąžinti iš skolininko išieškotų piniginių lėšų, tokios informacijos neturi ir antstolė. Teismo nutartis, kuria nustatyta A. M. priklausanti santuokoje įgyto turto dalis, nėra įsiteisėjusi. Visas skolininkui A. M. ir jo sutuoktinei priklausantis turtas jau yra areštuotas kitų antstolių. Pagal Sprendimų vykdymo instrukcijos 11 punktą, jeigu turtą areštavo keli antstoliai, areštuotą turtą realizuoja tas antstolis, kuris šį turtą areštavo vykdydamas pirmesnės eilės išieškotojų reikalavimus, o tais atvejais, kai turtą areštavo keli antstoliai pagal tos pačios eilės išieškotojų reikalavimus, – tas antstolis, kuris šį turtą areštavo pirmas. Antstolės B. Tamkevičienės areštas nėra pirmas. Ieškovo sutuoktinė gali laisvai disponuoti gaunamu darbo užmokesčiu, nes šios pajamos tik aprašytos turto arešto aktu, informuojant išieškotoją apie galimybę kreiptis į teismą dėl skolininko turto, esančio bendrojoje jungtinėje nuosavybėje, dalies nustatymo.

13Atsakovė KB Palangos kredito unija atsiliepime į atskirąjį skundą prašo atmesti ieškovo atskirąjį skundą. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:

  1. Pagal teismų praktiką asmuo atleidžiamas nuo žyminio mokesčio dalies mokėjimo tuo atveju, kai pateikiami jo sunkią turtinę padėtį patvirtinantys įrodymai ir nėra duomenų, kad ši padėtis galėtų ateityje pagerėti. Turi būti vertinama ne tik apelianto atskirai turtinė padėtis, bet visas jo šeimos turimas turtas bei pajamos. Ieškovas teikiamą Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. lapkričio 18 d. sprendimą už akių jau turėjo ieškinio pateikimo momentu. Ieškovas nepateikė jokių kitų įrodymų (tik skolinius įsipareigojimus ir Sodros duomenis), kurie pagrįstų jo sunkią finansinę padėtį, t. y. duomenų apie šeimos turimą nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, galimai vertybinius popierius ir kt.
  2. Ieškovas nepateikė jokių įrodymų, kad jo turtas galėtų būti realizuotas už ženkliai didesnę kainą, dėl ko jam nebeliktų įsipareigojimų pagal vykdomąjį dokumentą. Teismui atmetus ieškinio reikalavimus, atsakovės teisės būtų pažeistos, nes ji neturėtų visiškai jokios galimybės tenkinti savo reikalavimus, nes iki to laiko ieškovo turtas būtų realizuotas kitų kreditorių. Visos piniginės lėšos, viršijančios atsakovės reikalavimą, vykdomojoje byloje bus išmokamos ieškovui.

14IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados

15Apeliacijos dalyką sudaro teismo nutarties, kuria atsisakyta atleisti apeliantą nuo likusios žyminio mokesčio dalies už ieškinį sumokėjimo bei atsisakyta sustabdyti vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje nenustatyta.

16Atskirasis skundas netenkintinas.

17Dėl atleidimo nuo likusios dalies žyminio mokesčio sumokėjimo

18Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad asmuo, kurio konstitucinės teisės ar laisvės yra pažeidžiamos, turi teisę kreiptis į teismą. Tačiau ši teisė negali būti aiškinama kaip asmens galimybė kreiptis į teismą bet kokiu būdu, nes teisė kreiptis į teismą yra realizuojama tam tikra CPK nustatyta tvarka, kuri yra privaloma kiekvienam besikreipiančiam į teismą asmeniui. Įstatymų leidėjas, nustatydamas žyminio mokesčio sumokėjimą kaip vieną iš tinkamo teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo sąlygų, siekė kelių viešajam interesui svarbių tikslų: įpareigoti asmenis, paduodančius teismui pareiškimus, kuriais siekiama jiems palankaus teismo sprendimo priėmimo, pateikti užtikrinimą, siekiant apsaugoti kitus asmenis nuo aiškiai nepagrįstų pareiškimų (ieškinių); padengti tam tikrą valstybės išlaidų, skirtų teisingumo įgyvendinimo sistemai finansuoti dalį; skatinti šalis ieškoti taikių ginčų sprendimo būdų ir pan. (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. liepos 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-249/2008).

19Nagrinėjamu atveju apeliantas (ieškovas) pareiškė 107 739 Eur suma įkainotą turtinį reikalavimą atsakovėms KB Palangos kredito unijai ir antstolei Brigitai Tamkevičienei. Pagal CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktą už tokį reikalavimą mokėtino žyminio mokesčio suma sudaro 2 236 Eur. Apeliantas A. M. sumokėjo dalį žyminio mokesčio – 50 Eur ir prašė atleisti jį nuo likusios dalies (2 186 Eur) žyminio mokesčio sumokėjimo arba atidėti jo sumokėjimą iki teismo sprendimo (nutarties) priėmimo. Asmuo turi teisę pateikti prašymą iš dalies atleisti jį nuo žyminio mokesčio mokėjimo, prašymą atidėti žyminio mokesčio mokėjimą, o taip pat turi teisę pateikti alternatyvų prašymą (CPK 83, 84 str.). Šiuo atveju apeliantas pasinaudojo šia galimybe ir suformulavo teismui alternatyvų prašymą – atleisti jį nuo likusios dalies žyminio mokesčio sumokėjimo arba atidėti jo sumokėjimą iki teismo sprendimo (nutarties) priėmimo. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi likusios dalies (2 186 Eur) žyminio mokesčio sumokėjimą apeliantui atidėjo iki teismo sprendimo (nutarties) priėmimo, o prašymo atleisti apeliantą nuo likusios dalies žyminio mokesčio sumokėjimo netenkino. Taigi, teismas tenkino vieną iš alternatyvių apelianto prašymų visiškai. Tačiau šiuo metu apeliantas jau nurodo, kad toks teismo sprendimas jo netenkina, nes galimybės sumokėti žyminį mokestį ateityje labai ribotos. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su apeliantu.

20Kiekvienu konkrečiu atveju teismas, nagrinėdamas prašymo atleisti iš dalies nuo žyminio mokesčio mokėjimo motyvus bei pateiktus įrodymus ir įvertinęs jų visumą (prašančiojo asmens pateiktus duomenis apie nuosavybės teise valdomą turtą, gaunamas pajamas ir pan., bei kitas bylos aplinkybes, atspindinčias asmens turtinę padėtį), jų pagrindu sprendžia, ar ieškovas gali sumokėti įstatymo nustatyto dydžio žyminį mokestį. Pareiga pateikti įrodymus, patvirtinančius būtinybę atleisti nuo dalies žyminio mokesčio mokėjimo, tenka to prašančiam asmeniui (CPK 178 str.). Nagrinėjamu atveju sutiktina su pirmosios instancijos teismo vertinimu, jog apelianto prašymas dėl atleidimo nuo dalies žyminio mokesčio nėra pakankamai pagrįstas - iš apelianto pateiktų duomenų: pažymos apie valstybinį socialinį draudimą, turto arešto akto, su atskiruoju skundu pateikto Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. lapkričio 18 d. sprendimo už akių, galima spręsti tik apie egzistuojančius apelianto skolinius įsipareigojimus, tačiau nėra galimybės įvertinti jų santykio su apelianto ir jo šeimos turimo turto mase, taigi, ir objektyviai bei visapusiškai įvertinti apelianto turtinę padėtį. Nepaisant to, kad teismas nurodė duomenų apie turtinę padėtį trūkumą ir neatleido nuo žyminio mokesčio dalies, prašymą dėl žyminio mokesčio atidėjimo tenkino. Iš esmės teismas, esant alternatyviam prašymui, pagrįstai sprendė dėl mokesčio sumokėjimo atidėjimo. Apeliacinės instancijos teismas atmeta apelianto argumentus, kad dalies žyminio mokesčio mokėjimas jam turėjo būti ne atidėtas, o nuo jos sumokėjimo jis turėjo būti atleistas. Jau vien faktas, kad apelianto prašymas ieškinyje buvo suformuluotas alternatyviai, leidžia pripažinti, jog bet kuris variantas - tiek atleidimas nuo likusios dalies žyminio mokesčio sumokėjimo, tiek jos sumokėjimo atidėjimas - tenkino apeliantą ir leidžia jam realizuoti teisę į teisminę gynybą, o šiuo atveju teismas tenkino vieną iš alternatyvių prašymų visiškai. Todėl, visų pirma, jau vien dėl to apeliantas negali remtis tuo, kad skundžiama nutartimi teismas prašymą dėl žyminio mokesčio išsprendė nepalankiai apeliantui, juo labiau, kai jis pats nenurodo jokių įtikinamų argumentų, dėl kokių svarbių naujai paaiškėjusių priežasčių pasikeitė jo pozicija. Antra, prašymas dėl atleidimo nuo likusios žyminio mokesčio dalies, kaip minėta, ir šiuo metu nėra pakankamai pagrįstas.

21Dėl nurodytų priežasčių apeliacinės instancijos teismas neįžvelgia pagrindo naikinti ar keisti pirmosios instancijos teismo nutarties dalį, kuria atsisakyta tenkinti apelianto prašymą atleisti jį nuo likusios dalies žyminio mokesčio sumokėjimo (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

22Dėl vykdymo veiksmų vykdomojoje byloje sustabdymo

23Skundžiama nutartimi apelianto prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones tenkintas iš dalies – nuspręsta padaryti įrašą viešame registre dėl nuosavybės teisės perleidimo draudimo atsakovės KB Palangos kredito unijos vardu registruotam ginčo turtui bei atsisakyta sustabdyti vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. ( - ) iki teismo sprendimo priėmimo. Apeliantas ginčija pirmosios instancijos teismo nutarties dalį, kuria jo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkintas.

24Vadovaujantis CPK 145 straipsnio 1 dalies 10 punktu, teismas gali pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones – išieškojimo vykdymo procese sustabdymą. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje yra laikomasi pozicijos, kad CPK 145 straipsnio 1 dalies 10 punkte numatyta procesinė galimybė teismui sustabdyti išieškojimą vykdymo procese tiesiogiai susijusi su įstatyme įtvirtintu teismo procesinio sprendimo vykdymo privalomumo principu (CPK 18 straipsnis), todėl tokia laikinoji apsaugos priemonė taikoma išimtiniais atvejais. Išieškojimo vykdymo procese sustabdymo teisinio instituto specifika įpareigoja teismą šias laikinąsias apsaugos priemones taikyti tik neabejotinai įsitikinus, kad nepritaikius šių laikinųjų apsaugos priemonių, galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas, nes priešingu atveju būtų paneigtas įsiteisėjusio teismo sprendimo vykdymo privalomumo principas (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. rugpjūčio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1166-516/2015). Taigi, vykdymo išieškojimo procese sustabdymo paskirtis yra užtikrinti galbūt palankaus teismo sprendimo konkrečioje (nagrinėjamoje) byloje įvykdymą, o ne apsisaugoti dėl prasidėjusio priverstinio įsiteisėjusio (taigi, teisėto ir pagrįsto) sprendimo kitoje byloje vykdymo skolininkui kylančių neigiamų padarinių.

25Nagrinėjamu atveju visų pirma apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo vertinimu, jog vykdymo veiksmų vykdomojoje byloje Nr. ( - ) sustabdymas, įvertinus pareikšto ieškinio dalyką ir apelianto tikslą – restitucijos pagrindu gražinti jam nekilnojamąjį turtą - nėra niekaip tiesiogiai susijęs su būsimo teismo procesinio sprendimo įvykdymo negalimumu. Apeliantas ir atskirajame skunde nenurodo konkrečių priežasčių, dėl kurių, netaikius jo prašomų laikinųjų apsaugos priemonių, pasunkėtų ar pasidarytų neįmanomas būsimo šioje byloje teismo sprendimo įvykdymas. Apeliacinio teismo vertinimu, byloje pritaikyta laikinoji apsaugos priemonė – įrašas viešame registre dėl nuosavybės teisės perleidimo draudimo yra pakankama priemonė galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti, atitinkanti proporcingumo ir šalių interesų pusiausvyros principus. Apeliantas prašymą sustabdyti vykdymo veiksmus iš esmės grindžia tik deklaratyviu teiginiu, jog jo reikalavimų galimo tenkinimo nagrinėjamoje byloje atveju nereiktų pardavinėti kito areštuoto ieškovui priklausančio turto. Tačiau, kaip minėta, vien siekis apsisaugoti nuo jau prasidėjusio priverstinio įsiteisėjusio sprendimo vykdymo skolininkui kylančių neigiamų padarinių negali būti besąlyginis pagrindas CPK 145 straipsnio 1 dalies 10 punkte numatytų laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Pažymėtina, kad nei ieškinyje, nei atskirajame skunde apeliantas faktiškai ir (bent preliminariai) nenurodo, kokia yra ginčo turto, jo nuomone, tikroji vertė, turtą prašo perduoti jo nuosavybėn (dėl ko neaišku, kodėl apskritai reikėtų stabdyti išieškojimą iš kito turto). Šiame kontekste pastebėtina, kad nėra pagrindo manyti, jog bet kuriuo atveju (net jei ateityje atsirastų pagrindas spręsti dėl sprendimo, pagal kurį vykdomas išieškojimas, įvykdymo atgręžimo) išieškotoja KB Palangos kredito unija nebūtų pajėgi grąžinti iš apelianto išieškotų piniginių lėšų. Todėl apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad apeliantas nenurodė išimtinių aplinkybių, kurios lemtų prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės būtinumą.

26Dėl nurodytų motyvų konstatuotina, jog nėra pagrindo naikinti ar keisti ir pirmosios instancijos teismo nutarties dalį, kuria atsisakyta tenkinti apelianto prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones – vykdymo veiksmų vykdomojoje byloje sustabdymą (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

27Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

28Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. vasario 29 d. nutartį palikti nepakeistą.

1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas Poškus... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas A. M. kreipėsi į teismą ieškiniu prašydamas: 1) pripažinti... 5. Ieškovas nurodė, kad jo turtinė padėtis yra bloga, jis niekur nedirba ir... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Klaipėdos apygardos teismas 2016 m. vasario 29 d. nutartimi ieškovo A. M.... 8. Teismas iš ieškovo pateiktų įrodymų nustatė, kad ieškovas šiuo metu... 9. Įvertinęs tai, kad byloje yra kilęs ginčas dėl nekilnojamojo turto... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 11. Ieškovas A. M. (toliau ir – apeliantas) atskirajame skunde prašo Klaipėdos... 12. Atsakovė antstolė B. Tamkevičienė atsiliepime į atskirąjį skundą prašo... 13. Atsakovė KB Palangos kredito unija atsiliepime į atskirąjį skundą prašo... 14. IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados... 15. Apeliacijos dalyką sudaro teismo nutarties, kuria atsisakyta atleisti... 16. Atskirasis skundas netenkintinas.... 17. Dėl atleidimo nuo likusios dalies žyminio mokesčio sumokėjimo... 18. Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad asmuo, kurio konstitucinės... 19. Nagrinėjamu atveju apeliantas (ieškovas) pareiškė 107 739 Eur suma... 20. Kiekvienu konkrečiu atveju teismas, nagrinėdamas prašymo atleisti iš dalies... 21. Dėl nurodytų priežasčių apeliacinės instancijos teismas neįžvelgia... 22. Dėl vykdymo veiksmų vykdomojoje byloje sustabdymo... 23. Skundžiama nutartimi apelianto prašymas taikyti laikinąsias apsaugos... 24. Vadovaujantis CPK 145 straipsnio 1 dalies 10 punktu, teismas gali pritaikyti... 25. Nagrinėjamu atveju visų pirma apeliacinės instancijos teismas sutinka su... 26. Dėl nurodytų motyvų konstatuotina, jog nėra pagrindo naikinti ar keisti ir... 27. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 28. Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. vasario 29 d. nutartį palikti nepakeistą....