Byla 2A-220/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Konstantino Gurino, Kazio Kailiūno,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo Kauno miesto savivaldybės administracijos apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2011 m. liepos 22 d. sprendimo, kuriuo ieškinys patenkintas, o priešieškinis atmestas, civilinėje byloje Nr. 2-880-173/2011 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Žiežmarių hidrostatyba“ ieškinį atsakovui Kauno miesto savivaldybės administracijai dėl sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir pagal atsakovo Kauno miesto savivaldybės administracijos priešieškinį dėl nuostolių priteisimo, dalyvaujant tretiesiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei ,,COWI Lietuva“ ir AAS ,,Gjensidige Baltic“.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Atsakovas Kauno m. savivaldybės administracija 2008-05-30 paskelbė Kaune esančių viešąjį pirkimą dėl Kurpių, Druskininkų, Palangos, Puodžių, Smalininkų gatvių rekonstravimo darbų; pasiūlymus pateikė keturi tiekėjai – UAB ,,Kelių remonto grupė“, UAB ,,Kauno keliai“ ir UAB ,,Baltic ant“ ir UAB „Žiežmarių hidrostatyba“. Atsakovo viešojo pirkimo komisija 2008-08-06 UAB „Žiežmarių hidrostatyba“ pripažino laimėtoju, su kuriuo 2008-08-19 sudarė Rekonstravimo darbų sutartį (toliau – ir Sutartis), kurios kaina 4 297 777 Lt, įvykdymo terminas – 2009-08-19. Atsakovas 2009-08-21 raštu pranešė ieškovui vienašaliai nutraukiantis šią sutartį.

6Ieškovas UAB „Žiežmarių hidrostatyba“ (rangovas) pareiškė ieškinį atsakovui Kauno miesto savivaldybės administracijai (užsakovui), prašydamas: 1) panaikinti atsakovo 2009-08-21 vienašalį pranešimą dėl 2008-08-19 Rekonstravimo darbų sutarties nutraukimo kaip neteisėtą; 2) pripažinti, kad 2008-08-19 rekonstravimo darbų sutartį ieškovas iki sutarties termino pabaigos (2009-08-19) įvykdė tinkamai ir ją nutraukti; 3) priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

7Nurodė, kad Sutartis buvo sudaryta prisijungimo būdu, jos priedais, be kita ko, buvo abiejų šalių pasirašytos lokalinės sąmatos. Teigė, jog atliko visus pagal sutartį numatytus darbus, kurie dalimis buvo perduoti atsakovui pagal priėmimo – perdavimo aktus; 2009-07-28 raštu informavo atsakovą, kad baigė visus statybos darbus pagal Sutartį, prašė organizuoti objekto priėmimą eksploatuoti. Atsakovas 2009-08-13 raštu atsisakė sutarties objektą pripažinti tinkamu naudoti ir be pagrindo nurodė, jog nėra atlikti šaligatvių dangų įrengimo darbai. Ieškovo teigimu, dėl šių darbų šalys nesitarė, jie nebuvo numatyti sąmatose, kurios buvo neatskiriama sutarties dalis, šiems darbams atlikti nebuvo numatytas finansavimas.

8Pažymėjo, kad 2009-05-04 raštu informavo atsakovą apie tai, kad atsirado papildomų darbų, kurie nebuvo nurodyti pirkimo dokumentų prieduose – techninio projekto darbų kiekių žiniaraščiuose bei Sutarties priede – abiejų šalių patvirtintose lokalinėse sąmatose. Nurodė, kad jų neatlikus bus neįmanoma priduoti objekto eksploatuoti, kad turėtų būti sprendžiamas papildomo finansavimo klausimas. Teigė, atsakovas pats pripažino, kad dėl projektavimo įmonės UAB ,,Miestprojektas“ (dabar – UAB ,,COWI Lietuva“) techninio projekto trūkumų, t. y. sąnaudų žiniaraščiuose nenumačius šaligatvių dangų įrengimo darbų, šių darbų kaina nebuvo įvertinta lokalinėse sąmatose bei Sutartyje. Dėl šių aplinkybių šalys buvo susitarusios pratęsti sutarties terminą iki 2009-11-19, tačiau sprendžiant papildomų darbų finansavimo klausimą, atsakovas 2009-08-21 pranešė ieškovui vienašališkai nutraukiantis sutartį.

9Ieškovo teigimu, visi pagal sutartį numatyti darbai atlikti laiku (iki 2009-08-19) ir tinkamai; tarp šalių pasirašyti darbų priėmimo aktai, atsakovas ieškovui už atliktus darbus yra sumokėjęs 3 393 779,25 Lt, tačiau šis atsisakė sutarties objektą pripažinti tinkamu naudoti, reikalaudamas atlikti pagal Sutartį nenumatytus darbus. Pažymėjo, kad atsakovas turėjo teisę reikalauti projektuotoją pataisyti statinio projektą pagal statytojo (atsakovo) pastabas, o ne perkelti finansinę atsakomybę statybos rangovui (ieškovui). Be to, atsakovas, vienašališkai nutraukdamas sutartį, nesilaikė įstatyme numatyto 30 dienų įspėjimo termino (CK 6.218 str.), todėl vienašališkas sutarties nutraukimas yra nepagrįstas ir neteisėtas.

10Atsakovas Kauno miesto savivaldybės administracija pareiškė priešieškinį, kurį vėliau patikslino, prašydamas priteisti iš ieškovo UAB „Žiežmarių hidrostatyba“ 108 885,29 Lt nuostolius, 3 759 Lt palūkanas, 6 proc. dydžio metines procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.

11Nurodė, kad šaligatvių dangų įrengimo darbai turėjo būti atlikti remiantis UAB ,,Miestprojektas“ parengtu techniniu projektu, kuriame suprojektuotas ne tik gatvių važiuojamosios dalies, bet ir šaligatvių dangos įrengimas. Šaligatvių dangų įrengimas yra ieškovo įsipareigojimas pagal Rekonstravimo darbų sutartį; ieškovui atsisakius juos atlikti, sutartis buvo pagrįstai nutraukta.

12Atsakovo teigimu, šaligatvių dangų įrengimas negali būti laikomas papildomu darbu, nenumatytu rekonstravimo darbų sutartyje, kadangi papildomi darbai rangos teisiniuose santykiuose yra tie, kurie nenumatyti normatyviniuose statybos dokumentuose (statinio projekte) (CK 6.684 str. 4 d.). Teigė, kad techniniame projekte buvo numatyti šaligatvių dangų įrengimo darbai, šiuos darbus atspindi brėžiniai, kurie yra sudėtinė techninio projekto dalis. Kiekviename iš brėžinių (gatvės planų) yra nurodyta gatvių eksplikacija, pažymėti šaligatviai, jų plotas, išmatavimai, apibrėžtos šaligatvių dangų konstrukcijos. Atsakovo teigimu, aplinkybės, kad šaligatvių dangų įrengimo darbai nebuvo numatyti prie pirkimo dokumentacijos pateiktuose techninio projekto darbų kiekių žiniaraščiuose ir abiejų šalių patvirtintose rekonstravimo darbų sutarties lokalinėse sąmatose, yra nereikšmingos, kadangi lokalinės sąmatos buvo sudarytos paties ieškovo, kuris, dėl netinkamos techninio projekto analizės, atskirai neįtraukė šaligatvių dangų įrengimo darbų. Nurodė, jog neturi reikšmės, ar techninio projekto darbų kiekių žiniaraščiuose buvo nurodyti šaligatvių dangų įrengimo darbai, kadangi techninio projekto sudėtinėje dalyje, t. y. brėžiniuose, šaligatvių dangų įrengimas yra numatytas. Gatvių projektavimas buvo atliktas remiantis statybos techniniu reglamentu STR 1.05.06:005, kurio 42 punkte numatyta, jog dokumentuose esant neatitikimams, viršenybė teikiama brėžiniams, o ne sąnaudų kiekių žiniaraščiams. Pažymėjo, jog pasiūlymus dalyvauti viešame konkurse teikė ir kitos įmonės, kurios savo pateiktose sąmatose buvo nurodę šaligatvių dangų įrengimą. Nurodė, jog ieškovas, teikdamas pasiūlymą, į atliekamų darbų kainą turėjo įtraukti visas sąnaudas ir išlaidas susijusias su darbais, kuriuos jis prisiėmė atlikti pagal sutartį, o to nepadaręs, privalėjo atlikti visus techniniame projekte nurodytus darbus už tą kainą, dėl kurios šalių buvo susitarta. Pažymėjo, rekonstravimo darbų sutartyje buvo numatyta fiksuota darbų kaina, todėl ieškovas neturėjo teisės reikalauti ją padidinti, o atsakovas – ją sumažinti (CK 6.653 str. 2 d.). Teigė, jog tuo atveju, jei ieškovas manė, kad techninis projektas yra su trūkumais, galėjo vadovaujantis VPĮ nuostatomis kreiptis į perkančiąją organizaciją (atsakovą) dėl pirkimo dokumentų paaiškinimo. Ieškovas neatliko visų darbų iki sutarties galiojimo termino pabaigos, atsisakė sudaryti susitarimą dėl papildomo termino darbams atlikti, todėl atsakovas pagrįstai pranešė apie sutarties nutraukimą, o ieškovas privalo atsakyti už tinkamai ir laiku neįvykdytas sutartines prievoles. Ieškovui neužbaigus darbų, atsakovas suorganizavo naują viešą konkursą, konkursą laimėjęs rangovas UAB ,,Kelių remonto grupė“ atliko šaligatvių dangos įrengimo darbus, už kuriuos atsakovas sumokėjo 108 885,29 Lt sumą. Ši suma yra atsakovo tiesioginiai nuostoliai, kuriuos jis patyrė dėl ieškovo neveikimo vykdant sudarytą sutartį – šaligatvių dangų įrengimo darbų neatlikimo. Atsakovas paskaičiavo 6 proc. dydžio palūkanas nuo rekonstravimo darbų įvykdymo momento (2009-08-19) iki priešieškinio pateikimo dienos, kurios sudaro 3 759 Lt.

13II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

14Kauno apygardos teismas 2011 m. liepos 22 d. sprendimu priešieškinį atmetė, o ieškinį patenkino – pripažino, kad Kauno miesto savivaldybės administracija 2009-08-21 pranešimu rekonstravimo darbų sutartį nutraukė neteisėtai; pripažino, kad ieškovas UAB „Žiežmarių statyba“ rekonstravimo darbų sutartį iki sutarties termino pabaigos (2009-08-19) įvykdė tinkamai ir rekonstravimo darbų sutartį nutraukė, taip pat iš atsakovo priteisė 7 069 Lt ieškovo turėtų išlaidų advokato pagalbai apmokėti bei 132 Lt žyminio mokesčio išlaidų.

15Spręsdamas dėl ieškinio reikalavimų pagrįstumo, teismas nustatė, kad ikisutartiniuose santykiuose ir sudarant Rekonstravimo darbų sutartį buvo suklysta dėl darbų ir medžiagų kiekių bei kainos, kadangi su konkurso medžiaga ieškovui techninio projekto žiniaraščiuose nurodyta medžiagų ir darbų kiekių informacija dėl projektuotojų kaltės buvo pateikta neteisinga, o techninio projekto brėžiniai iš viso nebuvo pateikti. Pažymėjo, kad techninis projektas buvo su trūkumais, kadangi sąnaudų kiekų žiniaraščiuose nebuvo numatyti visų šaligatvių dangų įrengimo darbai, neįvertinta šių darbų kaina. Teismas sprendė, jog ieškovas laiku ir tinkamai atliko visus numatytus darbus, todėl atsakovas nepagrįstai vienašališkai nutraukė sutartį, pažeisdamas sutarties 10.2 punktą. Pažymėjo, jog pirkėjas (atsakovas) pirkimo dokumentuose privalo pateikti visą informaciją apie pirkimo sąlygas ir procedūras, paslaugų ar darbų pavadinimus, kiekius (apimtis), darbų atlikimo terminus (VPĮ 24 str. 2 d. 6 p.). Nurodė, jog šalių sudarytos sutarties objektas - Kurpių, Druskininkų, Palangos, Puodžių, Smalininkų gatvių rekonstravimo darbai pagal techninį projektą. Teismo vertinimu, atsakovas nenuginčijo, jog ruošiant lokalines sąmatas naudojamasi sąnaudų kiekių žiniaraščiais, kuriuose projektuotojas medžiagų kiekius nurodo pagal techninio projekto brėžinius. 2007-08-23 bendrosios techninio projekto ekspertizės aktu nustatyti techninio projekto trūkumai patvirtina, jog projektavimo įmonė UAB „Miestprojektas“ (dabar UAB „COWI Lietuva“) sąnaudų kiekių žiniaraščiuose nenumatė šaligatvių dangų ir įrengimo darbų reikiamo kiekio. Pažymėjo, jog nors 2007-09-25 ekspertizės išvadoje nurodyta, kad projektas yra pataisytas ir papildytas, tačiau atsakovas pateikė žiniaraščius, kuriuose rekonstruojamų gatvių šaligatvių dangų ir įrengimo darbų reikiamo kiekio nenumatyta, t. y. pateikti tie patys žiniaraščiai. Teismas atmetė atsakovo argumentą, kad viršenybė prieš sąnaudų kiekių žiniaraščius teikiama brėžiniams, kadangi Statybos techninio reglamento STR 12.05.06:2005 „Statinio projektavimas“ nuostatos, kuriomis remiasi atsakovas, privalomos projektuojant statinius. Teismas sprendė, kad pagal konkursinę medžiagą ieškovas neturėjo galimybės nustatyti neatitikimų tarp žiniaraščių ir brėžinių, kadangi brėžiniai ieškovui nebuvo pateikti; neatitikimai buvo nustatyti vykdant darbus, apie kuriuos ieškovas 2009-05-04 raštu informavo atsakovą.

16Teismas sprendė, jo ieškovas tinkamai įvykdė sutartimi nustatytus įsipareigojimus, o atsakovas sutartį nutraukė pažeisdamas sutarties 10.2 punkto sąlygas, t. y. nebuvo esminio sutarties pažeidimo (CK 6.217 str.). Tenkindamas ieškinį, teismas pažymėjo, kad neteisėtą sutarties nutraukimą apsprendžia ne pats pranešimas, o sutarties nutraukimo faktas, todėl atitinkamai išdėstė teismo sprendimo rezoliucinę dalį, nurodydamas, kad tai nekeičia ieškinio reikalavimo.

17Spręsdamas dėl priešieškinio reikalavimų pagrįstumo, teismas įvertino, kad techniniame projekte esančiuose sąnaudų kiekių žiniaraščiuose buvo numatytas klaidingas šaligatvių dangų ir įrengimo darbų reikiamas kiekis, ieškovas atliko visus darbus, kurie ir buvo numatyti sąnaudų kiekių žiniaraščiuose, o darbai yra priimti. Pažymėjo, kad rekonstravimo darbų sutartimi buvo nustatyta bendra 4 320 806,80 Lt kaina, 10 procentų užsakovo rezervas, kuris sudarė 390 707 Lt sumą. Šaligatvių dangų ir įrengimų darbus atlikusiai UAB „Kelių remonto grupė“ atsakovas sumokėjo 108 885,29 Lt, t. y. visam įvykdytam projektui išleido mažesnę pinigų sumą nei buvo numatyta. Teismo vertinimu, ieškovas tinkamai vykdė sutartimi nustatytus įsipareigojimus, elgėsi atidžiai ir rūpestingai, todėl sprendė, jog nebuvo pagrindo jo civilinei atsakomybei atsirasti.

18III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

19Apeliaciniu skundu atsakovas Kauno miesto savivaldybės administracija prašo panaikinti teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą, kuriuo ieškinys būtų atmestas, o priešieškinis tenkintas. Be priešieškinyje nurodytų argumentų, apeliacinis skundas papildomai grindžiamas šiais argumentais:

201. Teismas nustatė bylos aplinkybes ir vien tik jomis vadovaudamasis priėmė ginčijamą sprendimą, nenurodydamas argumentų, dėl kurių atmetė atsakovo įrodymus, taip pat nenurodydamas įstatymų ir kitų teisės aktų, kuriais vadovavosi priimdamas ginčijamą sprendimą, todėl teismo sprendimo motyvuojamoji dalis neatitinka įstatymo keliamų reikalavimų (CPK 270 str. 4 d. 2-4 p.).

212. Teismas nepagrįstai nustatė, kad pagal konkursinę medžiagą ieškovas neturėjo galimybės nustatyti neatitikimų tarp žiniaraščių ir brėžinių. Teismas vien tik ieškovo vadovo E. Š. žodiniais paaiškinimais nustatė, kad techninio projekto brėžiniai ieškovui nebuvo pateikti, tačiau ši teismo nustatyta aplinkybė prieštarauja atsakovo pateiktiems įrodymams, kurių teismas visiškai nevertino ir nepasisakė, kodėl juos atmeta. Ieškovo 2008-07-02 pateiktame pasiūlyme atsakovui nurodyta, kad į sutarties kainą įeina visos sąnaudos ir mokesčiai bei įsipareigojo laikytis pasiūlyme pateiktų ir pirkimo dokumentuose nustatytų sąlygų. Techninio projekto kopija buvo pateikta ir ieškovui kartu su visais supaprastinto atviro konkurso dokumentais, ką patvirtina ieškovo paraiška išduoti konkurso dokumentus bei atsakovo viešųjų pirkimų skyriaus 2008-06-03 raštas, kurio apačioje yra ieškovo atstovo parašas, patvirtinantis, kad ieškovas raštą gavo kartu su priedais.

223. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad ieškovas laiku ir tinkamai atliko visus sutartyje numatytus darbus ir tinkamai įvykdė sutartimi numatytus įsipareigojimus. Tokie teismo motyvai prieštarauja tiek rekonstravimo darbų sutarties, tiek statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2005 ,,Statinio projektavimas“ nuostatoms. Sutartimi ieškovas įsipareigojo darbus atlikti pilna apimtimi pagal prie sutarties pridedamą techninį projektą, todėl teismas, spręsdamas, ar sutartis ieškovo buvo visiškai įvykdyta, turėjo vadovautis techniniame projekte numatytais darbais bei teisės aktais, reglamentuojančiais techninio projekto sudėtinių dalių aiškinimą, nustatant jų viršenybę. Pagal statybos techninį reglamentą STR 1.05.06:2005, tiek brėžiniai, tiek sąnaudų kiekių žiniaraščiai yra sudedamoji techninio projekto dalis, tačiau esant neatitikimams ar prieštaravimams, turi būti vadovaujamasi brėžiniais. Todėl teismo išvada, kad techninis projektas buvo su trūkumais, kadangi sąnaudų kiekių žiniaraščiuose nebuvo numatyti visų šaligatvių dangų įrengimo darbai, neįvertinta šių darbų kaina, yra nepagrįsti.

234. Teismas nepagrįstai nurodė, kad statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2005 nuostatos privalomos projektuojant statinius, kadangi Aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-708 ,,Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2005“ 2 punktu nustatyta nuo kada šio reglamento nuostatos privalomos projektuojant statinius, o ne kam šiuo statybos reglamentu privaloma vadovautis. Ieškovui šis reglamentas yra privalomas, todėl atsakovas pagrįstai vadovavosi techniniu projektu, techninio projekto brėžiniais, kuriuose numatyta, jog ieškovas turėjo atlikti šaligatvių dangų įrengimo darbus.

245. Ieškovas 2009-06-18 rašte nurodė, kad ruošiant pasiūlymą gavo klaidingą, nepilnai paruoštą techninį projektą, kuriame darbo sąnaudų ir medžiagų žiniaraščiuose nebuvo įvertintas šaligatvių trinkelių dangos įrengimas. Vadinasi, ieškovas, ruošdamas perkančiajai organizacijai (atsakovui) pasiūlymą, žinojo, kad yra neatitikimų tarp techninio projekto brėžinių ir sąnaudų kiekių žiniaraščių, tačiau tyčia neįtraukė visų darbų kiekių ir tokiu būdu laimėjo atsakovo organizuojamą konkursą.

256. Teismas nepagrįstai nusprendė, kad ieškovas tinkamai vykdė sutartimi nustatytus įsipareigojimus, elgėsi atidžiai ir rūpestingai, todėl nebuvo pagrindo civilinei atsakomybei atsirasti, kadangi ieškovas neatliko techniniame projekte numatytų šaligatvių dangos įrengimo darbų. Ieškovas neatliko visų darbų iki sutarties galiojimo termino pabaigos, atsisakė sudaryti susitarimą dėl papildomo termino darbams atlikti, todėl atsakovas pagrįstai pranešė apie sutarties nutraukimą.

267. Teismo sprendimas apskritai neįvykdomas ir prieštarauja teisingumo ir protingumo principams (CPK 3 str. 1 d.). Teismas pripažino, kad atsakovas rekonstravimo darbų sutartį nutraukė neteisėtai, o po to nusprendė ją nutraukti. Be to, teismas neįvertino aplinkybės, kad rekonstravimo darbų sutarties galiojimo terminas baigėsi 2009-08-19, todėl nepagrįsta išvada, kad atsakovas sutartį nutraukė pažeisdamas sutarties 10.2 punkto sąlygas, kadangi ši sąlyga jau buvo nustojusi galioti.

27Atsiliepimu ieškovas UAB „Žiežmarių hidrostatyba“ prašo atsakovo skundžiamą teismo sprendimą palikti nepakeistą, priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas, o bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka, teigdamas, kad:

281. Apeliantas, nurodydamas, kad teismas atmetė jo įrodymus, nenurodo, kokius konkrečius įrodymus teismas atmetė.

292. Bylos nagrinėjimo metu apeliantas nesugebėjo pateikti rodymų, patvirtinančių, kad viešo konkurso metu ieškovui buvo pateiktas visas techninis projektas, taip pat, kad jis buvo be trūkumų, t. y. kad 2007-08-23 bendrosios techninės ekspertizės akte užfiksuoti trūkumai buvo ištaisyti. Ieškovo prašymu iš apelianto išreikalavus techninio projekto sąnaudų kiekių žiniaraščius, į bylą buvo pateikti tie patys žiniaraščiai, kurių kiekiai yra identiški ieškovo pasiūlytiems ir nurodytiems lokalinėse sąmatose, t. y. nors 2007-09-25 ekspertizės išvada patvirtina, kad techninis projektas buvo pataisytas ir papildytas, tačiau apeliantas tiek viešojo konkurso organizavimo metu, tiek bylos nagrinėjimo metu pateikia žiniaraščius, kuriuose rekonstruojamų gatvių šaligatvių dangų ir įrengimo darbų reikiamo kiekio nenumatyta.

303. Nepagrįsti apelianto teiginiai, kad ieškovas pagal pateikto techninio projekto brėžinius galėjo teisingai įvertinti medžiagų ir darbų kiekius, kadangi ieškovas tokių brėžinių nėra gavęs. Apeliantas neįrodė, kad kartu su darbų pirkimo supaprastinto atviro konkurso dokumentais ir jame išvardintais priedais ieškovui buvo pateikti techninio projekto brėžiniai.

314. Statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2005 nuostatos taikomos projektuojant statinius, todėl ieškovas neturi teisės projekte (žiniaraščiuose) atlikti jokių taisymų, kadangi jis nėra projektavimo darbų rangovas.

325. Apelianto teiginys, kad kiti viešojo konkurso dalyviai sugebėjo teisingai suprasti techninį projektą ir Konkurso sąlygas yra visiškai nepagrįstas, nes nėra žinoma, kokios techninio projekto dalys jiems buvo pateiktos.

336. Apeliantas, cituodamas ieškovo 2009-06-18 raštą, teigia, jog ieškovas žinojo, kad yra neatitikimų tarp techninio projekto brėžinių ir sąnaudų kiekio žiniaraščių, tačiau tokia išvada yra visiškai nelogiška, kadangi minėtas raštas yra parašytas jau po 2009-05-04 rašto.

347. Sutarties sąlygas rengė apeliantas, sutartis sudaryta prisijungimo būdu, todėl, kai abejojama dėl pasirašytos sutarties sąlygų, jos turi būti aiškinamos pasiūliusios šalies nenaudai.

358. Prie sutarties patvirtintose lokalinėse sąmatose nurodyti konkretūs darbų kiekiai ir kaina, patvirtinti apelianto atstovo parašu, paneigia apelianto teiginį, kad sutartimi nebuvo apibrėžti darbų kiekiai ir apimtys, atliktini už sutartą kainą. Be to, apeliantas neapmokėjo visos sutartimi šalių sutartos kainos, o apmokėjo už konkrečius atliktus darbus, tai paneigia aplinkybę, kad sutartimi buvo nustatyta fiksuota darbų kaina.

369. Apeliantas teigia, kad sutartis pasibaigusi suėjus terminui; vėliau teigiama priešingai, t. y., kad pagal rekonstravimo darbų sutartį ieškovas darbus atliko netinkamai ir ne laiku.

3710. Apeliantas ieškovui sumokėjo tik už atliktus darbus, už šaligatvių dengimo darbus nebuvo sumokėta, nes jie nebuvo numatyti sutartyje, todėl apeliantas dėl ieškovo veiksmų jokios žalos nepatyrė. Nesant civilinės atsakomybės sąlygų, apelianto priešieškinio reikalavimai yra nepagrįsti ir neteisėti.

38IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

39Kaip žinoma, CPK 263 straipsnis reikalauja, kad teismo sprendimas būtų teisėtas ir pagrįstas, tai yra priimtas tiksliai nustačius faktines bylos aplinkybes ir atitiktų materialiosios bei proceso teisės normų reikalavimus, o CPK 320 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas.

40Dėl bylos nagrinėjimo žodinio proceso tvarka

41Ieškovas atsiliepimu į apeliacinį skundą prašė bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, jog CPK 321 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, kad apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, nebent bylą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad žodinis nagrinėjimas būtinas. Dalyvaujantys byloje asmenys gali pateikti motyvuotą prašymą nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka, tačiau šis prašymas teismui nėra privalomas. Pažymėtina, kad nagrinėjamu atveju byloje dalyvaujantys asmenys procesiniuose dokumentuose išdėstė savo motyvuotus ir išsamius argumentus – tai pripažįsta ir ieškovas, bylai išnagrinėti svarbios aplinkybės užfiksuotos įrodymuose – UAB „Žiežmarių hidrostatyba“ pats nurodo, kad naujų įrodymų nepateikta ir jie nevertintini, todėl darytina išvada, kad nėra pagrindo pripažinti, jog žodinis bylos nagrinėjimas yra būtinas. Dėl to ieškovo argumentai, kad dalyvaujant teismo posėdyje šalims, bus galima išsamiai paaiškinti ir atskleisti faktines aplinkybes, ir prašymas atmetamas (CPK 185 str., 322 str.).

42Dėl proceso teisės normų pažeidimo

43Apeliantas Kauno miesto savivaldybės administracija teigia, jog skundžiamas teismo sprendimas turi būti panaikintas dėl to, kad teismas tik nustatė faktines bylos aplinkybes, tačiau absoliučiai nenurodė argumentų, dėl kurių atmetė atsakovo teiginius.

44Iš tiesų, teismo sprendimas gali būti panaikintas CPK 329 straipsnio 2 dalias 4 punkto pagrindu, jeigu jis yra be motyvų. Teisėjų kolegija, iš dalies sutikdama su apeliantu, pažymi, kad iš tiesų, teismas neįvertino visų bylos faktinių aplinkybių, neatsakė į visus atsakovo argumentus, tačiau teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Todėl nagrinėjamu atveju nėra pagrindo spręsti, jog skundžiamas teismo sprendimas yra nemotyvuotas. Be to, kaip yra žinoma, apeliacinės instancijos teismas yra fakto instancija, todėl tikrindamas pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą, ginčui spręsti reikšmingas byloje nustatytas faktines aplinkybes bei apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentus gali išnagrinėti šio teismo teisėjų kolegija (CPK 320 str.).

45Dėl taikomos teisės bei teismų praktikos nuostatų

46Teisėjų kolegija pažymi, jog nagrinėjamas ginčas yra kilęs iš teisinių santykių, reglamentuojamų Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – ir VPĮ), todėl jį sprendžiant, ar tikrinant teisėtumą bei pagrįstumą teismo sprendimo, kuriuo šis ginčas jau yra išspręstas, būtina atsižvelgti į tokio pobūdžio bylose vyraujantį viešąjį interesą. Nuosekliai formuojamoje kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad Viešųjų pirkimų įstatymu, atsižvelgiant į kovos prieš korupciją teisės aktų tikslus ir uždavinius, siekiama tinkamos kokybės prekių ir paslaugų, reikalingų valstybės ir savivaldybių darniai ir tinkamai veiklai, racionaliam valstybės biudžeto lėšų naudojimui užtikrinti, konkurencijai ir rinkos plėtrai skatinti, lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo principus įgyvendinančioms priemonėms garantuoti. Šiame įstatyme viešiesiems pirkimams nustatyti specialieji reikalavimai, o VPĮ nuostatos aiškintinos ir taikytinos taip, kad būtų apgintas viešasis interesas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-583/2008; 2011 m. spalio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2011, 2013 m. vasario 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-41/2013, etc.). Kasacinis teismas taip pat ne kartą yra nurodęs, jog įrodymų pakankamumo taisyklė civiliniame procese grindžiama tikimybių pusiausvyros principu, kuris reiškia, kad išvadą apie faktų buvimą teismas civiliniame procese gali daryti ir tada, kai išlieka tam tikrų abejonių dėl fakto buvimo, tačiau byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, esant labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2001 m. kovo 26 d. nutartis civilinėje Nr. 3K-3-260/2001; 2009 m. spalio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-378/2009, etc.). Atsižvelgdama į minėtus išaiškinimus, spręsdama šį ginčą, kolegija neapsiriboja byloje esančiais duomenimis bei vadovaujasi teismų informacinės sistemos (LITEKO), Juridinių asmenų registro duomenimis, viešai prieinama informacija ir kt. (CPK 179 str. 3 d.). Paminėtina, kad tokios pozicijos laikomasi ir kasacinio teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. balandžio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-195/2013).

47Dėl šalių teisinių santykių vertinimo supaprastinto atviro konkurso metu

48Teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamoje byloje esminę reikšmę turi šalių ikisutartiniai teisiniai santykiai, susiklostę nuo 2008-05-30 atsakovo Kauno miesto savivaldybės administracijos paskelbto ir vykdyto supaprastinto atviro konkurso „Kurpių, Druskininkų, Palangos, Puodžių, Smalininkų gatvių rekonstravimo darbų pirkimas“ metu, tai yra iki 2008-08-19 Rekonstravimo darbų sutarties pasirašymo.

49Kaip teisingai nurodo savo atsiliepime ieškovas UAB „Žiežmarių hidrostatyba“, VPĮ 24 straipsnio 2 dalies 6 punktas (2007 m. spalio 18 d. įstatymo Nr. X-471 redakcija) nustatė, kad perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose privalo pateikti visą informaciją apie pirkimo sąlygas ir procedūras, paslaugų ar darbų pavadinimus, kiekius (apimtis), darbų atlikimo terminus. Nagrinėjamu atveju, kaip matyti iš Supaprastinto atviro konkurso pirkimo dokumentų, gatvių rekonstravimo darbai buvo perkami pagal techninį projektą, kuriame ir buvo nurodyti reikalingų medžiagų kiekiai, darbų apimtis ir kt. (t. 3, b. l. 39).

50Pagal statinio techninio projekto apibrėžimą, pateiktą Aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-708 patvirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“ (toliau – Reglamentas) 6.9. punkte – tai statinio projekto pirmasis ir pagrindinis etapas, rengiamas kaip vientisas dokumentas, nustatantis projektuojamo statinio esminius, funkcinius (paskirties), architektūros (estetinius), technologijos, techninius, ekonominius, kokybės reikalavimus, bei kitus jo rodiklius ir charakteristikas. Šio projekto bendroji dalis, kurią sudaro bendrieji duomenys (bendrasis aiškinamasis raštas, bendroji techninė specifikacija ir kt.) bei brėžiniai (Reglamento 32.1 p., 32.2 p.), yra rengiama visais atvejais (Reglamento 32 p.), o jo sudėtį, be kita ko, sudaro taip pat ir statybos skaičiuojamosios kainos nustatymas pagal sąnaudų kiekių žiniaraščiuose nurodytų baigtinių darbų kiekius ir skaičiuojamuosius įkainius (Reglamento 31.18 p., 37 p.).

51Nagrinėjamu atveju, sprendžiant Sutarties nutraukimo teisėtumo ir atitinkamai šalių civilinės atsakomybės paskirstymo klausimus, yra svarbu nustatyti, kokiais dokumentais remiantis turėjo būti apskaičiuota supaprastintame viešajame konkurse ieškovo pasiūlyta kaina.

52Visų pirma, pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė, kad UAB „Ekspertika“ 2007-08-23 atliktos Bendrosios techninio projekto ekspertizės aktu buvo nustatyti techninio projekto trūkumai, jog projektavimo įmonė UAB „Miestprojektas“ (šiuo metu – UAB „COWI Lietuva“), be kitų trūkumų, sąnaudų kiekių žiniaraščiuose nenumatė šaligatvių dangų ir įrengimo darbų reikiamo kiekio (t. 2, b. l. 63-68). Tačiau pats teismas teisingai pripažino, kad pagal tos pačios ekspertinės įmonės atliktos ekspertizės 2007-09-25 išvadą rekomenduojama tvirtinti minėtą techninį projektą, konstatavus, jog jis yra pataisytas pagal bendrosios techninės ekspertizės privalomas pastabas (t. 3, b. l. 53).

53Jau minėta, kad šis projektas yra vientisas dokumentas, jo pagrindu atsakovui Kauno miesto savivaldybės administracijai buvo išduotas statybos leidimas, todėl teisėjų kolegijos vertinimu, teismas, padaręs nuorodą į Reglamento 42 punktą, nustatantį, kokiems dokumentams teikiama pirmenybė projekte esant neatitikimų ir prieštaravimų, iš esmės pats paneigė savo išvadas, kai tenkindamas ieškinį, rėmėsi vien tik ieškovo UAB „Žiežmarių hidrostatyba“ argumentais, jog atsakovas Kauno miesto savivaldybės administracija jam pateikė sąnaudų kiekių žiniaraščius, kuriuose nebuvo numatytas reikiamas kiekis rekonstruojamų gatvių šaligatvių dangų ir jų įrengimo darbų (CPK 185 str.).

54Antra, kaip teisingai nurodė teismas, Reglamentas nustato, kad tuo atveju, kai projekto dokumentuose randama neatitikimų ar prieštaravimų, tai dokumentų viršenybė nustatoma taip: 1) techninės specifikacijos (Reglamento 42.1 p.); 2) aiškinamieji raštai (Reglamento 42.2 p.); 3) brėžiniai (Reglamento 42.3 p.); 4) sąnaudų kiekių žiniaraščiai (Reglamento 42.4 p.). Tačiau kolegijos vertinimu, teismas be pagrindo sutiko su ieškovo teiginiu, jog minėto Reglamento nuostatos privalomos tik projektuojant statinius. Kaip teisingai nurodo apeliantas, šis Reglamentas yra privalomas visiems statybos dalyviams, viešojo administravimo subjektams, inžinerinių tinklų bei susisiekimo komunikacijų savininkams (ar naudotojams), taip pat kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims, kurių veiklos principus statybos srityje nustato Statybos įstatymas (Reglamento 4 p.). Tuo tarpu ieškovo nurodomas Aplinkos ministro 2004-12-30 įsakymo Nr. D1-708 2 punktas nustato, kad Reglamento nuostatos privalomos projektuojant statinius, kuriems prašymai dėl statinio projektavimo sąlygų sąvado išdavimo pateikti po šio įsakymo įsigaliojimo dienos. Taigi, kaip pagrįstai teigia apeliantas, akivaizdu, kad minėto įsakymo 2 punktas nustato tik tai, nuo kada Reglamento nuostatomis privaloma vadovautis projektuojant statinius, o ne tai, kokie subjektai juo turi remtis. Todėl teisėjų kolegija sprendžia, kad, priešingai nei teigia ieškovas UAB „Žiežmarių hidrostatyba“, jis patenka į Reglamento 4 punkte nurodytų asmenų ratą, todėl šiuo dokumentu privalėjo vadovautis tiek pateikdamas pasiūlymą pagal techninį projektą supaprastintame atvirame konkurse, tiek sudarydamas Sutartį, tiek imdamasis vykdyti jau pasirašytą Sutartį (CPK 185 str.).

55Trečia, teisėjų kolegijos įsitikinimu, teismas neturėjo pakankamo pagrindo pritarti ieškovo teiginiams, kad pagal konkurso medžiagą šis neturėjo galimybės nustatyti neatitikimų tarp žiniaraščių ir brėžinių, kadangi brėžiniai jam nebuvo pateikti. Iš tiesų, sutiktina su ieškovo UAB „Žiežmarių hidrostatyba“ argumentu, kad atsakovas šiam konkurso dalyviui 2008-06-03 pateikė pirkimo dokumentus, tarp jų ir techninio projekto kopiją, nenurodydamas, kiek lapų sudaro šį projektą (t. 3, b. l. 51). Tačiau, priešingai nei sprendė teismas, vien ši aplinkybė, kaip ir žodiniai ieškovo vadovo paaiškinimai pirmosios instancijos teismo posėdžių metu, nesuteikia pagrindo išvadai, kad ieškovas negavo viso techninio projekto. Priešingai, kaip jau ne kartą minėta, techninis projektas yra vientisas dokumentas, kurį sudaro bendroji techninė specifikacija, aiškinamasis raštas, brėžiniai, sąnaudų kiekių žiniaraščiai ir kt. (Reglamento 6.9 p., 31.18 p., 32 p., 37 p.). Šiame kontekste pažymėtina ir tai, kad ieškovas UAB „Žiežmarių hidrostatyba“ yra patyręs verslininkas – įmonė įsteigta dar 1997-12-18 (Juridinių asmenų registro duomenys), vien 2010 metais vykdė rangos sutarčių, susijusių su gatvių rekonstrukcija (dauguma – pagal savivaldybių administracijų užsakymus) už bendrą 14 470 715 Lt sumą (Atskirojo skundo medžiagos b. l. 64), taip pat yra ne kartą dalyvavęs civilinėse bylose, sprendžiant ginčus, kilusius iš viešųjų pirkimų teisinių santykių – Vilniaus apygardos teisme nagrinėta civilinė byla Nr. 2-7276-450/2010, Šiaulių apygardos teisme nagrinėta civilinė byla Nr. 2-439-357/2010, Klaipėdos apygardos teisme nagrinėta civilinė byla Nr. 2-1119-460/2011, Panevėžio apygardos teisme nagrinėtos civilinės bylos Nr. 2-375-212/2010 ir Nr. 2-885-198/2011, etc. (Lietuvos teismų informacinės sistemos (LITEKO) duomenys). Dėl visų aukščiau paminėtų priežasčių akivaizdu, jog ieškovui neabejotinai yra ar turėjo būti žinomos pirmiau šioje nutartyje nurodyto Reglamento nuostatos, apibūdinančios techninį projektą bei būtinąsias jo sudedamąsias dalis, viena iš kurių yra projekto brėžiniai, kuriais remiantis ir turėjo būti sudaromos lokalinės sąmatos teikiant pasiūlymą. Akivaizdu, jog jis, kaip patyręs šios srities verslininkas, specialistas, spręsdamas – naudinga ar ne dalyvauti paskelbtame konkurse, teikti ar ne perkančiai organizacijai pasiūlymą, ir galų gale – pasirašyti ar ne Sutartį – privalėjo kompleksiškai įvertinti visą techninį projektą, kurio viena esminių dalių – Kauno miesto senamiesčio gatvių brėžiniai (t. 1, 150-153), be kurių gatvių rekonstravimo darbų atlikti neįmanoma (CPK 185 str.).

56Taip pat akivaizdu, kad UAB „Žiežmarių hidrostatyba“ buvo ar privalėjo būti žinomos ir VPĮ 101 straipsnio 1 dalies 16 punkto bei Supaprastino atviro konkurso 14 punkto nuostatos dėl pirkimo dokumentų išdavimo bei šių dokumentų paaiškinimo – byloje nėra duomenų, kad ieškovas ar kuris kitas konkurso dalyvis būtų kreipęsis dėl papildomų dokumentų išdavimo ar esamų paaiškinimo. Ieškovas to taip pat neteigia. Todėl kolegija daro išvadą, kad teismas neturėjo pagrindo spręsti, jog tik ieškovui UAB „Žiežmarių hidrostatyba“ nebuvo pateikti statinio brėžiniai su paskaičiuotu kiekiu betoninių trinkelių, būtinų paminėtų gatvių, kuras jis ėmėsi rekonstruoti, šaligatviams dengti (CPK 178 str.,185 str.).

57Ketvirta, teisėjų kolegijos įsitikinimu, vertinant ieškovo teiginius bei pirmosios instancijos teismo išvadas nagrinėjamu klausimu, yra svarbu nustatyti kitų Konkurso dalyvių veiksmus šiame pirkimo procese, tuo labiau, kad perkančioji organizacija geriausią pasiūlymą pateikusį asmenį nustatė pagal mažiausios pasiūlytos kainos kriterijų, o jį rinkosi iš trijų konkurso dalyvių (vieno dalyvio pasiūlymas atmestas kaip neatitinkantis kvalifikacijos reikalavimų). Šiame kontekste atsakovas Kauno miesto savivaldybės administracija, nesutikdamas su teismo išvada, kad jis neįrodė ieškovui UAB „Žiežmarių hidrostatyba“ pateikęs minimus dokumentus, apeliaciniame skunde pagrįstai teigia, kad kiti Konkurso dalyviai kartu su pasiūlymais pateiktose lokalinėse sąmatose buvo, be kita ko, išsamiai nurodę visų šaligatvių dangų įrengimui būtinų medžiagų kiekius ir atitinkamai kainas, kurie visiškai atitinka į bylą pateiktuose techninio projekto brėžiniuose nurodytus duomenis. Remdamasi bylos medžiaga, teisėjų kolegija nustatė, kad kiti Konkurso dalyviai kartu su pasiūlymais atsakovo pirkimo komisijai pateiktose lokalinėse sąmatose (t. 1, 132-149) iš tiesų buvo nurodę visų šaligatvių dangų įrengimui būtinų medžiagų kiekius, visiškai atitinkančius į bylą pateiktuose techninio projekto brėžiniuose nurodytus gatvės/šaligatvių dangoms rekonstruoti reikalingų trinkelių kiekiui, kurie pagal pirmiau paminėtus atskirus rekonstruotinus objektus yra: 1 425 kv. m, 1 998 kv. m, 1 123 kv. m, 1 086 kv. m (viso – 5 632 kv. m) bei šaligatvių trinkelių kiekius – 645 kv. m, 857 kv. m, 664 kv. m, 580 kv. m (viso – 2 746 kv. m) (t. 1, b. l. 150-153). Šios apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, kuomet kiti trys konkurso dalyviai pateikė trinkelių kiekių paskaičiavimus, akivaizdu, jog atliktus pagal minėtus techninio projekto brėžinius, priešingai nei sprendė teismas, suteikia pagrindą atmesti ieškovo argumentus, kad, skirtingai nei kitiems tiekėjams, jam minėti brėžiniai pateikti nebuvo, todėl ruošdamas lokalines sąmatas, galėjo naudotis sąnaudų kiekių žiniaraščiais. Kolegija, vadovaudamasi minėta įrodymų pakankamumo taisykle civiliniame procese, taip pat atmeta ieškovo atsiliepime į apeliacinį skundą nurodytus teiginius, jog kitiems Konkurso dalyviams galėjo būti pateikti kitokie Konkurso dokumentai (CPK 178 str., 185 str.).

58Taip pat pakartotina, kad pagal Pirkimo dokumentus bei Kauno miesto savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo komisijos 2008-07-23 posėdžio protokolo duomenis, pasiūlymų eilė buvo sudaryta pagal mažiausios pasiūlytos kainos kriterijų: I vieta – UAB „Žiežmarių hidrostatyba“ (4 297 777 Lt), II vieta – UAB „Kauno keliai“ (4 702 638,03 Lt) ir III vieta – UAB „Kauno remonto grupė“ (5 382 311,30 Lt) (t. 2, b. l. 10-11). Gi apeliantas, remdamasis šia aplinkybe bei pirkimo dokumentais – techninio projekto duomenimis, teigia, jog ieškovo UAB „Žiežmarių hidrostatyba“ pasiūlyta kaina apskritai nebūtų pripažinta mažiausia, jeigu į jo pasiūlymą būtų įtraukti visi techniniame projekte nurodyti paskaičiavimai. Tokį ieškovo elgesį apeliantas traktuoja kaip nesąžiningą.

59Taigi, priešingai nei nusprendė teismas, aukščiau paminėti bylos duomenys sudaro pagrindą išvadai, jog būtent dėl ieškovo UAB „Žiežmarių hidrostatyba“ veiksmų ar neveikimo dar ikisutartiniuose teisiniuose santykiuose, kuomet jis netinkamai apskaičiavo būsimą Sutartyje fiksuotą kainą, vėliau susidarė situacija, kad visi darbai pagal sutartį ir joje nurodytus normatyvinius dokumentus nebuvo atlikti. Dėl nurodyto šiuos veiksmus/neveikimą teisėjų kolegija vertina kaip turinčius esminę reikšmę bei tiesioginę įtaką (priežastinis ryšys) Sutarties nutraukimui bei iš jo kylančioms teisinėms pasekmėms – civilinei atsakomybei (CK 6.247 str.).

60Dėl šalių teisinių santykių vykdant 2008-08-19 Rekonstravimo darbų sutartį

61Taigi nors konstatuota, jog ieškovo UAB „Žiežmarių hidrostatyba“ veiksmai dar ikisutartiniuose santykiuose iš esmės tiesiogiai lėmė 2008-08-19 Rekonstravimo darbų sutarties nutraukimą, todėl teisėjų kolegija įvertina pirmosios instancijos teismo argumentus, susijusius su šalių teisinių santykių vertinimu pasirašant bei vykdant minėtą Sutartį, sudarytą viešo konkurso būdu (CK 6.706 str.).

62Visų pirma, teisėjų kolegijos įsitikinimu, teismas neturėjo pagrindo sutikti su ieškovo UAB „Žiežmarių hidrostatyba“ teiginiais, jog pirkimo dokumentų neatitikimai buvo nustatyti jau vykdant darbus, apie ką ieškovas 2009-05-04 raštu informavo atsakovą nurodydamas, kad jam reikalinga papildomai 2 788 kv. m betoninių trinkelių darbams atlikti (t. 1, b. l. 59-60). Atmesdama šį ieškovo argumentą, kuriuo rėmėsi teismas, pažymi, jog pagal byloje pateiktus Supaprastinto atviro konkurso pirkimo dokumentus nustatyta, kad pirkimo objektas – Kurpių, Druskininkų, Palangos, Puodžių, Smalininkų gatvių rekonstravimo darbai į dalis neskirstomas. Ši nuostata iš esmės atkartota ir 2008-08-19 tarp šalių pasirašytos Rekonstravimo darbų sutarties 1. ir 7.1. punktuose (Sutarties projektą ieškovas gavo dar su Konkurso dokumentais). Taigi akivaizdu, jog, priešingai nei konstatavo teismas, ieškovas, kaip patyręs verslininkas, rangos darbų specialistas bei daugelio viešųjų konkursų dalyvis, ne tik teikdamas pasiūlymą, bet ir pasirašydamas sutartį suprato ar turėjo suprasti, kokio darbo imasi – Kauno m. centrinių gatvių rekonstrukcija, kokius darbus pagal techninį projektą reikės atlikti, kad darbai būtų baigti ir būtų išduotas leidimas objektą naudoti, taip pat suvokė, kad jo pasiūlyta kaina yra fiksuota, taigi nustatyta visam sutarties rezultatui (Sutarties 3 p.). Taip pat akivaizdu, jog nesąžiningu laikytinas ieškovo elgesys, kai sunaudojus didžiąją dalį Sutarčiai skirtų lėšų, tik 2009-05-04 raštu imamas kelti klausimas dėl papildomo finansavimo (t. 1, b. l. 59-60).

63Antra, priešingai nei sprendė teismas, bylos medžiaga, taip pat paties ieškovo elgesys sutarties vykdymo metu leidžia daryti išvadą, kad jis, remdamasis tik lokalinėmis sąmatomis, o ne techniniu projektu kaip visuma rangos sutarties normatyvinių dokumentų, kuriame aiškiai nurodyti visi darbų kiekiai, vykdydamas sutartį nesivadovavo atidumo, apdairumo, rūpestingumo ir sąžiningumo standartais. Teisėjų kolegija, vertindama ieškovo UAB „Žiežmarių hidrostatyba“ elgesį sąžiningumo aspektu, pažymi, jog 2009-07-10 raštu jis jau tiesiogiai nurodo, kad šaligatvių įrengimas betoninėmis trinkelėmis sutartyje apskritai nenumatytas (t. 2, b. l. 14), nors, kaip matyti iš priede prie civilinės bylos esančios medžiagos Nr. 2-2822-713/2010, pagal atliktų darbų už 2009 m. liepos mėn. aktą (l. 22), dalį šaligatvio grindinio įrengimo darbų ieškovas visgi jau buvo atlikęs. Šią aplinkybę pripažino ir UAB „Žiežmarių hidrostatyba“ vadovas 2011-07-08 vykusio pirmosios instancijos teismo posėdžio metu (t. 4, b. l. 82-83).

64Trečia, ieškovo UAB „Žiežmarių hidrostatyba“ elgesys sutarties vykdymo metu, ypač turint omenyje faktą, jog rangos darbai pirkti viešųjų pirkimų būdu panaudojant mokesčių mokėtojų pinigus, priešingai nei sprendė teismas, negali būti pripažintas sąžiningu (VPĮ 3 str.). Iš priede prie nagrinėjamos civilinės bylos esančių UAB „Žiežmarių hidrostatyba“ atliktų darbų aktų matyti, kad 2008-08-19 Rekonstravimo darbų sutartis buvo vykdoma nuo 2008 m. rugsėjo mėn. iki 2009 m. liepos mėn. Ieškovas (rangovas) pripažino, jog pasirašęs sutartį, iš atsakovo (užsakovo) iš karto gavo visus joje nurodytus normatyvinius dokumentus. Nors apelianto teiginiai nagrinėjamu atveju bylos išsprendimui reikšmės neturi (fiksuota sutarties kaina), atsakovas teisus nurodydamas, kad jei vykdant rangos sutartį paaiškėja, jog būtina atlikti papildomų darbų ar dėl kitų svarbių priežasčių rangovui tenka didinti kai kurių darbų kainą, sutarties kainą tam tikrais atvejais iš tiesų galima keisti ir prievolės vykdymo metu. Atsakovas teisus nurodydamas, jog tokiu atveju apie tai rangovas užsakovui privalo pranešti nedelsdamas ir sustabdyti darbų atlikimą (CK 6.653 str. 4 d.).

65Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad reikalavimas laiku pranešti reiškia ne tik rangovo pareigą sudaryti užsakovui sąlygas per protingą terminą apsispręsti dėl sprendimo ar sutikti su kainos padidėjimu, bet ir tai, kad pranešama prieš papildomų darbų atlikimą, o ne juos pradėjus atlikti ar jau atlikus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. birželio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-281/2009).

66Nagrinėjamu atveju, kaip minėta, ieškovas pats pripažino, jog jokio pranešimo ar pretenzijų dėl, jo manymu, būtinų papildomų darbų nuo 2008 m. rugsėjo mėn. iki 2009 m. gegužės mėn. atsakovui nereiškė, priešingai, pirmiausiai siekė įsisavinti atsakovo Kauno miesto savivaldybės administracijos šiai Sutarčiai skirtas lėšas – ieškovo 2009-05-04 raštas dėl reikalingų papildomų trinkelių šaligatviams įrengti Kauno miesto savivaldybės administracijai pateiktas, kaip jau minėta, likus trims mėnesiams iki sutarties visiško įvykdymo dienos (2009-08-19), panaudojus didelę dalį sutarčiai vykdyti skirtų lėšų.

67Ketvirta, kaip nurodyta aukščiau, šalys Sutarties 3 punktu įsipareigojo, kad jos kaina yra fiksuota ir nustatyta visai Sutarčiai. Taigi šiuo atveju, kaip teisingai nurodo apeliantas, taikomos CK 6.653 straipsnio 5 dalies nuostatos, griežtai draudžiančios keisti sutartyje nurodytą konkrečią kainą. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad ši nuostata ypač aktuali dėl to, kad minėta sutartis sudaryta viešųjų pirkimų būdu, o, kaip žinia, VPĮ 18 straipsnio 3 dalis draudžia keisti jau vykdomos sutarties sąlygas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. balandžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-161/2012). Taigi teisėjų kolegija, priešingai nei sprendė teismas ir atsiliepime į skundą teigia ieškovas UAB „Žiežmarių hidrostatyba“, konstatuoja, jog atsakovas Kauno miesto savivaldybės administracija 2009-06-05 pagrįstai pareikalavo atlikti visus darbus už kainą, kurią pasiūlęs jis buvo pripažintas laimėjusiu (t. 2, b. l. 13), 2009-08-19 raštu, vadovaudamasis Sutarties 13 punktu, siūlė pratęsti sutarties vykdymą iki 2009-11-19, tačiau ieškovui su tuo nesutikus, turėjo pagrindą 2009-08-21 ją nutraukti (t. 2, b. l. 23) (CPK 185 str.).

68Apibendrindama tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija pažymi, kad pagal kasacinio teismo praktiką, rangovas laikytinas tinkamai įvykdžiusiu statybos rangos sutartį, jeigu atlikti darbai ar šių darbų rezultatas atitinka sutartyje nustatytus statinio (darbų) kokybės reikalavimus ir normatyvinius statybos dokumentus, nurodytus statybos rangos sutartyje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. gruodžio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-516/2009). Nagrinėjamu atveju ieškovas, atlikdamas darbus pagal Sutartį, priešingai nei sprendė teismas, privalėjo vadovautis jam perduotu techniniu projektu, kuris, kaip ne kartą pažymėta, yra vientisas dokumentas, ir atlikti ne tik gatvių važiuojamosios dalies, bet ir šaligatvių rekonstrukcijos darbus už kainą, nurodytą šalių sutartyje. Kadangi UAB „Žiežmarių hidrostatyba“ minėtų darbų iki galo neatliko, nesutiko jų baigti, tai yra baigti įrengti visus šaligatvius, ir per nustatytą papildomą terminą už nepanaudotą Sutarties likutinę kainą, – atsakovas Kauno miesto savivaldybės administracija, remdamasis Sutarties 10.2. punktu, priešingai nei konstatavo pirmosios instancijos teismas, teisėtai ir pagrįstai vienašališkai ją nutraukė dėl esminių sutarties sąlygų pažeidimo (CK 6.217 str., 6.256 str. 1 d.).

69Ieškovo nurodoma aplinkybė, kad Sutartis nutraukta pasibaigus nustatytam terminui, kolegijos vertinimu, esminės reikšmės nagrinėjamu atveju neturi, nes 7.1. punkte įtvirtintas ne jos galiojimo, o įvykdymo terminas. Dėl nurodytų priežasčių pirmosios instancijos teismas be pagrindo pripažino, kad 2009-08-21 Sutartis nutraukta neteisėtai, o ieškovas ją įvykdė tinkamai (CPK 185 str.). Taigi konstatavus, kad atsakovas Kauno miesto savivaldybės administracija, remdamasis Sutartimi teisėtai ją nutraukė dėl esminio pažeidimo, turi būti taikomos sutartyje šalių sulygtos nuostatos, įtvirtinančios užsakovo teisę reikalauti atlyginti dėl to atsiradusius nuostolius (Sutarties 10.2. p., CK 6.217 str., 6.256 str.).

70Dėl atsakovo Kauno miesto savivaldybės administracijos priešieškinio

71Minėta, kad atsakovas, remdamasis aukščiau nurodytomis sutartinėmis bei įstatyjmo nuostatomis, patikslintu priešieškiniu prašė priteisti iš ieškovo UAB „Žiežmarių hidrostatyba“ 108 885,29 Lt nuostolių, 3 759 Lt palūkanų bei 6 proc. metinių procesinių palūkanų. Teismas dėl minėto reikalavimo, jo dydžio pagrįstumo nenagrinėjo, todėl kolegija faktines aplinkybes, susijusias su šiuo reikalavimu, nagrinėja iš esmės.

72Kaip teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas, atsakovo Kauno miesto savivaldybės administracijos sudaryta komisija 2009-05-21 defektiniu aktu atliko gatvių natūrinius matavimus ir nustatė reikalingų įrengti šaligatvių plotą (t.1, b. l. 61). Pagal bylos medžiagą, atsakovas reikalingiems darbams atlikti suorganizavo naują viešą konkursą ir 2009-12-14 sudarė darbų sutartį su UAB „Kelių remonto grupė“, jog šis asmuo atliks minimų centrinių Kauno miesto – Kurpių, Druskininkų, Palangos, Puodžių ir Smalininkų gatvių šaligatvių dangų įrengimo darbus (t. 2, b. l. 32-35). Ši bendrovė, atlikusi minėtus darbus, atsakovui pateikė Atliktų darbų priėmimo aktus bei 2010-05-15 PVM sąskaitą-faktūrą apmokėti 108 885,29 Lt sumą (t. 3, 57-62). Kauno miesto savivaldybės administracija 2010-06-15 pavedimu už visus darbus su rangovu pilnai atsiskaitė (t. 3, b. l. 63).

73Priešingai nei teigia ieškovas UAB „Žiežmarių hidrostatyba“ atsiliepime į skundą, apeliantas teisingai nurodo, jog šiuo atveju būtina vadovautis CPK XXII skyriaus antrojo skirsnio, nustatančio sutartinės civilinės atsakomybės pagrindus, normomis. Kaip žinia, asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (CK 6.256 str. 2 d.). Be to, kaip minėta, ieškovas yra verslininkas, kuriam taikomos šio straipsnio 4 dalies nuostatos – toks asmuo atsako visais atvejais, jei neįrodo, kad prievolės neįvykdė ar netinkamai ją įvykdė dėl nenugalimos jėgos, jeigu įstatymai ar sutartis nenumato ko kita.

74Kaip jau anksčiau konstatuota, ieškovas neįvykdė viešųjų pirkimų būdu sudarytos Sutarties – neatliko šaligatvių įrengimo darbų, taip pat atsisakė juos atlikti neviršijant sutarties fiksuotos kainos. Akivaizdu, kad atsakovas, surengdamas naują konkursą bei pavesdamas likusius darbus atlikti kitam rangovui, patyrė papildomų išlaidų iš savo biudžeto lėšų, surinktų mokesčių mokėtojų pinigais. Šias išlaidas, kurių dydžio bei pagrįstumo pirmosios instancijos teismas iš viso nenagrinėjo bei neanalizavo, teisėjų kolegija vertina kaip tiesioginius nuostolius, kylančius iš netinkamo ieškovo sutartinės prievolės vykdymo (CK 6.256 str. 2 d.).

75Tačiau, nagrinėdama atsakovo argumentus bei spręsdama dėl jo patirtų nuostolių dydžio, teisėjų kolegija šiame kontekste dar kartą pažymi, kad Sutarties kaina buvo fiksuota ir nustatyta visiems darbams (Sutarties 3 p.). Taigi, kaip jau minėta, rangovas neturi teisės reikalauti tokią kainą padidinti, o užsakovas – sumažinti (CK 6.653 str. 5 d.).

76Šalys Sutarties 8.2. punktu susitarė, kad atsakovas sumoka ieškovui už atliktus darbus pagal atliktų darbų aktus, neviršydamas fiksuotos Sutarties sumos – 4 297 777 Lt sumos, iš jų statybos darbų kaina – 3 891 823 Lt, kontrolinės geodezinės nuotraukos kaina – 15 247 Lt ir 10 proc. dydžio užsakovo rezervas nuo darbų kainos ir geodezinės nuotraukos kainos (Sutarties 2 p.).

77Šalių 2009-02-21 susitarimu Nr. 201-2-1653 (1), pasikeitus PVM tarifui, Sutarties kaina perskaičiuota 2009 metais likusiems darbams taikant ne 18 proc., o 19 proc. tarifą. Ieškovas pirmosios instancijos teismo 2011-05-18 posėdžio metu pateikė buhalterinę pažymą (t. 3, b. l. 116), iš kurios matyti, kad statybos darbų likutis nuo 2009-01-01 – 2 302 981,02 Lt, neįskaičiuojant PVM. Teisėjų kolegijos paskaičiavimu, taikant 18 proc. PVM, šių darbų vertė sudarytų 2 717 517,60 Lt. Tuo tarpu taikant 19 proc. PVM – 2 740 547,41 Lt. Taigi būtent šiuo skirtumu tarp minėtų sumų – 23 029,81 Lt, ir padidėja bendra sutarties fiksuota kaina. Nors ieškovas pažymoje nurodė, kad atliko darbų už 4 262 519,75 Lt, teisėjų kolegija, išsamiai įvertinusi visas priede prie civilinės bylos esančias atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymas, paskaičiavo, kad iš tiesų UAB „Žiežmarių hidrostatyba“ atliko darbų už 4 262 519,76 Lt, t. y. vienu centu daugiau nei nurodyta pažymoje. Taigi atitinkamai ir sutarties kaina padidėja ne 23 029,80 Lt, o 23 029,81 Lt suma. Nors atsakovas teismo posėdžio metu teigdamas, jog sutarties likutis yra kitoks, pateiktų paskaičiavimų negalėjo nei patvirtinti, nei paneigti, tačiau teisėjų kolegija, įvertinusi aplinkybę, kad ieškovo paskaičiavimai yra iš esmės teisingi, kad atsakovas priėmė visus darbus, kurių kainą ieškovas skaičiavo 19 proc. PVM tarifu, – sprendžia, kad minėtoje ieškovo pateiktoje pažymoje iš esmės teisingai nurodytas nepanaudotas sutarties likutis – 58 287,05 Lt (CPK 185 str.). Priešingų paskaičiavimų atsakovas Kauno miesto savivaldybė nei pirmosios instancijos teismui, nei apeliacinės instancijos teismui nepateikė (CPK 178 str., 314 str.).

78Pažymėtina, kad kontrolinės geodezinės nuotraukos daromos tik baigus statyti įvairios paskirties statinius (http://www.kadastriniai.lt/i%C5%A1pild.html), tuo tarpu ieškovas sutartinių darbų iki galo neatliko, nustatyta, kad UAB „Kelių remonto grupė“ atliktų darbų aktuose šių išlaidų (geodezinės nuotraukos) nėra, todėl teisėjų kolegija sprendžia, kad iš minėtos 58 287,05 Lt sumos reikia atimti 15 247 Lt už Sutartyje numatytas išlaidas šiai nuotraukai (CPK 185 str.).

79Taigi apibendrindama tai, kas paminėta aukščiau, pagal bylos medžiagą kolegija nustatė, jog 43 040,05 Lt iš Sutarties kainos nėra panaudota, dokumentų ar duomenų, įrodančių, jog yra priešingai, byloje nėra (CPK 178 str.). Byloje nėra ginčo dėl to, kad atsakovas Kauno miesto savivaldybės administracija sumokėjo UAB „Kelių remonto grupė“ 108 885,29 Lt.

80Esant minėtoms aplinkybėms, teisėjų kolegija, įvertinusi tai, kad didžiąją dalį darbų ieškovas atliko, atsakovas juos priėmė ir dėl jų kokybės pretenzijų nereiškė, taip pat į tai, kad Sutarties kainos vykdymo eigoje negalėjo keisti nei ieškovas, nei atsakovas, kad atsakovui liko nepanaudota 43 040,05 Lt kainos dalis, sprendžia, jog apelianto Kauno miesto savivaldybės administracijos reikalavimas priteisti nuostolius gali būti patenkintas tik iš dalies – priteisiant 65 845,24 Lt realiai patirtų nuostolių (Sutarties 10.2. p., CK 6.256 str. 2 d., 4 d.).

81Kaip teisingai nurodo apeliantas, palūkanos už nuostolius skaičiuojamos nuo prievolės neįvykdymo momento, jei sutartyje nenumatyta kitaip (CK 6.258 str. 7 d.). Ginčo Rekonstravimo darbų sutartyje šalys dėl tokių palūkanų nesusitarė. Minėta, kad pagal Sutartį rekonstravimo darbai turėjo būti baigti 2009-08-19, tačiau tai nebuvo padaryta. Priešieškinis pateiktas 2010-03-17 (t. 2, b. l. 41). Taigi, kolegijos vertinimu, apeliantas pagrįstai skaičiuoja 6 proc. dydžio metines palūkanas už 210 dienų iki priešieškinio pateikimo (CK 6.210 str.). Kadangi apeliacinės instancijos teismas priešieškinį tenkina iš dalies, atitinkamai paskaičiuojama ir priteistinų palūkanų suma, kuri sudaro 2 273,01 Lt (65 845,24 Lt x 6 proc. / 365 d. x 210 d.). Nors ieškovas atsiliepime nurodo, kad toks palūkanų skaičiavimas yra nepagrįstas, tačiau kitokiais paskaičiavimais šių argumentų nepagrindžia (CPK 178 str.).

82Atsakovui taip pat priteistinos 6 proc. dydžio metinės procesinės palūkanos nuo priteistos sumos (CK 6.210 str. 2 d.).

83Vadovaudamasi šiame sprendime išdėstytomis aplinkybėmis ir argumentais, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą iš esmės, kaip jau minėta, tinkamai neįvertino visų svarbių faktinių bylos aplinkybių, šalių ikisutartinių bei sutartinių teisinių santykių, netinkamai taikė sutarties nutraukimui taikytinas materialinės teisės normas, todėl padarė bylos medžiaga, Sutarties nuostatomis bei įstatymu nepagrįstas išvadas, tokiu būdu iš esmės neteisingai išsprendė bylą. Minėtos aplinkybės sudaro pagrindą pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti, o priešieškinį tenkinti iš dalies (CPK 329 str. 1 d., 330 str.). Kiti apeliacinio skundo bei atsiliepimo į jį argumentai teisinės reikšmės bylos išsprendimui neturi, todėl jų teisėjų kolegija plačiau neanalizuoja.

84Dėl bylinėjimosi išlaidų

85Panaikinusi skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimą bei iš dalies patenkinusi atsakovo Kauno miesto savivaldybės administracijos apeliacinio skundo reikalavimus, teisėjų kolegija taip pat perskirsto šalių turėtas bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 str.).

86Bylos duomenys patvirtina, kad atsakovas Kauno miesto savivaldybės administracija pirmosios instancijos teisme turėjo 19 713,57 Lt išlaidų dėl advokato pagalbos (t. 3, 64-83). Tačiau teisėjų kolegija, atsižvelgdama į Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004-03-26 nutarimu patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau Rekomendacijos) 8.2, 8.16-8.18 punktuose nurodytus dydžius, į bylos sudėtingumą, į ieškinyje bei priešieškinyje keltus faktinius bei teisinius klausimus, į procesinių dokumentų bei bylos apimtis, į patenkintų priešieškinio reikalavimų dalį, o taip pat vadovaudamasi teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, šį atsakovo prašymą tenkina iš dalies ir advokato pagalbos išlaidoms, kurias jis turėjo pirmosios instancijos teisme, atlyginti priteisia jam iš ieškovo UAB „Žiežmarių hidrostatyba“ 7 500 Lt (CPK 93 str., 98 str.). Advokato pagalbos išlaidų apeliacinės instancijos teisme atsakovas Kauno miesto savivaldybės administracija neturėjo.

87Pagal CPK 83 straipsnio 1 dalies 10 punktą atsakovas Kauno miesto savivaldybės administracija yra atleistas nuo žyminio mokesčio už šį priešieškinį, todėl proporcingai patenkintų reikalavimų daliai šis 2 044 Lt mokestis valstybės naudai priteisiamas iš ieškovo UAB „Žiežmarių hidrostatyba“. Spręsdama dėl šių bylinėjimosi išlaidų paskirstymo apeliacinės instancijos teisme, kolegija pažymi, kad atsakovas prašė panaikinti teismo sprendimą – atmesti ieškovo reikalavimą pripažinti, jog sutartis nutraukta neteisėtai (neturtinis reikalavimas), bei patenkinti jo priešieškinį – priteisti nuostolius. Kadangi apeliacinės instancijos teismas priėmė naują sprendimą – ieškinį atmetė, o priešieškinį patenkino iš dalies, iš ieškovo UAB „Žiežmarių hidrostatyba“ valstybės naudai priteistinas 2 176 Lt (2 044 Lt + 132 Lt) žyminis mokestis. Tokiu būdu visas valstybei priteistinas žyminis mokestis už priešieškinį bei apeliacinį skundą – 4 220 Lt (CPK 83 str. 1 d. 5 p., 10 p., 96 str.).

88Iš ieškovo valstybės naudai priteistinos 28,15 Lt išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu pirmosios instancijos teisme (CPK 88 str., 93 str.).

89Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

90Kauno apygardos teismo 2011 m. liepos 22 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą.

91Ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Žiežmarių hidrostatyba“ ieškinį atmesti.

92Atsakovo Kauno miesto savivaldybės administracijos priešieškinį tenkinti iš dalies.

93Priteisti atsakovui Kauno miesto savivaldybės administracijai ( - ) iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Žiežmarių hidrostatyba“ ( - ) 65 845,24 Lt (šešiasdešimt penkis tūkstančius aštuonis šimtus keturiasdešimt penkis tūkstančius litų 24 ct) nuostolių, 2 273,01 Lt (du tūkstančius du šimtus septyniasdešimt tris litus 01 ct) palūkanų, šešių procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 68 118,25 Lt (šešiasdešimt aštuonių tūkstančių vieno šimto aštuoniolikos litų 25 ct) sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2010-03-17) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 7 500 Lt (septynis tūkstančius penkis šimtus litų) bylinėjimosi išlaidų.

94Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Žiežmarių hidrostatyba“ 4 220 Lt (keturis tūkstančius du šimtus dvidešimt litų) žyminio mokesčio ir 28,15 Lt (dvidešimt aštuonis litus 15 ct) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų valstybei.

95Kitoje dalyje priešieškinį atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Atsakovas Kauno m. savivaldybės administracija 2008-05-30 paskelbė Kaune... 6. Ieškovas UAB „Žiežmarių hidrostatyba“ (rangovas) pareiškė ieškinį... 7. Nurodė, kad Sutartis buvo sudaryta prisijungimo būdu, jos priedais, be kita... 8. Pažymėjo, kad 2009-05-04 raštu informavo atsakovą apie tai, kad atsirado... 9. Ieškovo teigimu, visi pagal sutartį numatyti darbai atlikti laiku (iki... 10. Atsakovas Kauno miesto savivaldybės administracija pareiškė priešieškinį,... 11. Nurodė, kad šaligatvių dangų įrengimo darbai turėjo būti atlikti... 12. Atsakovo teigimu, šaligatvių dangų įrengimas negali būti laikomas... 13. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 14. Kauno apygardos teismas 2011 m. liepos 22 d. sprendimu priešieškinį atmetė,... 15. Spręsdamas dėl ieškinio reikalavimų pagrįstumo, teismas nustatė, kad... 16. Teismas sprendė, jo ieškovas tinkamai įvykdė sutartimi nustatytus... 17. Spręsdamas dėl priešieškinio reikalavimų pagrįstumo, teismas įvertino,... 18. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 19. Apeliaciniu skundu atsakovas Kauno miesto savivaldybės administracija prašo... 20. 1. Teismas nustatė bylos aplinkybes ir vien tik jomis vadovaudamasis priėmė... 21. 2. Teismas nepagrįstai nustatė, kad pagal konkursinę medžiagą ieškovas... 22. 3. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad ieškovas laiku ir tinkamai atliko... 23. 4. Teismas nepagrįstai nurodė, kad statybos techninio reglamento STR... 24. 5. Ieškovas 2009-06-18 rašte nurodė, kad ruošiant pasiūlymą gavo... 25. 6. Teismas nepagrįstai nusprendė, kad ieškovas tinkamai vykdė sutartimi... 26. 7. Teismo sprendimas apskritai neįvykdomas ir prieštarauja teisingumo ir... 27. Atsiliepimu ieškovas UAB „Žiežmarių hidrostatyba“ prašo atsakovo... 28. 1. Apeliantas, nurodydamas, kad teismas atmetė jo įrodymus, nenurodo, kokius... 29. 2. Bylos nagrinėjimo metu apeliantas nesugebėjo pateikti rodymų,... 30. 3. Nepagrįsti apelianto teiginiai, kad ieškovas pagal pateikto techninio... 31. 4. Statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2005 nuostatos taikomos... 32. 5. Apelianto teiginys, kad kiti viešojo konkurso dalyviai sugebėjo teisingai... 33. 6. Apeliantas, cituodamas ieškovo 2009-06-18 raštą, teigia, jog ieškovas... 34. 7. Sutarties sąlygas rengė apeliantas, sutartis sudaryta prisijungimo būdu,... 35. 8. Prie sutarties patvirtintose lokalinėse sąmatose nurodyti konkretūs... 36. 9. Apeliantas teigia, kad sutartis pasibaigusi suėjus terminui; vėliau... 37. 10. Apeliantas ieškovui sumokėjo tik už atliktus darbus, už šaligatvių... 38. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 39. Kaip žinoma, CPK 263 straipsnis reikalauja, kad teismo sprendimas būtų... 40. Dėl bylos nagrinėjimo žodinio proceso tvarka... 41. Ieškovas atsiliepimu į apeliacinį skundą prašė bylą nagrinėti žodinio... 42. Dėl proceso teisės normų pažeidimo... 43. Apeliantas Kauno miesto savivaldybės administracija teigia, jog skundžiamas... 44. Iš tiesų, teismo sprendimas gali būti panaikintas CPK 329 straipsnio 2... 45. Dėl taikomos teisės bei teismų praktikos nuostatų... 46. Teisėjų kolegija pažymi, jog nagrinėjamas ginčas yra kilęs iš teisinių... 47. Dėl šalių teisinių santykių vertinimo supaprastinto atviro konkurso metu... 48. Teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamoje byloje esminę reikšmę turi... 49. Kaip teisingai nurodo savo atsiliepime ieškovas UAB „Žiežmarių... 50. Pagal statinio techninio projekto apibrėžimą, pateiktą Aplinkos ministro... 51. Nagrinėjamu atveju, sprendžiant Sutarties nutraukimo teisėtumo ir... 52. Visų pirma, pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė, kad UAB... 53. Jau minėta, kad šis projektas yra vientisas dokumentas, jo pagrindu atsakovui... 54. Antra, kaip teisingai nurodė teismas, Reglamentas nustato, kad tuo atveju, kai... 55. Trečia, teisėjų kolegijos įsitikinimu, teismas neturėjo pakankamo pagrindo... 56. Taip pat akivaizdu, kad UAB „Žiežmarių hidrostatyba“ buvo ar privalėjo... 57. Ketvirta, teisėjų kolegijos įsitikinimu, vertinant ieškovo teiginius bei... 58. Taip pat pakartotina, kad pagal Pirkimo dokumentus bei Kauno miesto... 59. Taigi, priešingai nei nusprendė teismas, aukščiau paminėti bylos duomenys... 60. Dėl šalių teisinių santykių vykdant 2008-08-19 Rekonstravimo darbų... 61. Taigi nors konstatuota, jog ieškovo UAB „Žiežmarių hidrostatyba“... 62. Visų pirma, teisėjų kolegijos įsitikinimu, teismas neturėjo pagrindo... 63. Antra, priešingai nei sprendė teismas, bylos medžiaga, taip pat paties... 64. Trečia, ieškovo UAB „Žiežmarių hidrostatyba“ elgesys sutarties vykdymo... 65. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad reikalavimas laiku pranešti reiškia... 66. Nagrinėjamu atveju, kaip minėta, ieškovas pats pripažino, jog jokio... 67. Ketvirta, kaip nurodyta aukščiau, šalys Sutarties 3 punktu įsipareigojo,... 68. Apibendrindama tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija pažymi, kad pagal... 69. Ieškovo nurodoma aplinkybė, kad Sutartis nutraukta pasibaigus nustatytam... 70. Dėl atsakovo Kauno miesto savivaldybės administracijos priešieškinio... 71. Minėta, kad atsakovas, remdamasis aukščiau nurodytomis sutartinėmis bei... 72. Kaip teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas, atsakovo Kauno miesto... 73. Priešingai nei teigia ieškovas UAB „Žiežmarių hidrostatyba“... 74. Kaip jau anksčiau konstatuota, ieškovas neįvykdė viešųjų pirkimų būdu... 75. Tačiau, nagrinėdama atsakovo argumentus bei spręsdama dėl jo patirtų... 76. Šalys Sutarties 8.2. punktu susitarė, kad atsakovas sumoka ieškovui už... 77. Šalių 2009-02-21 susitarimu Nr. 201-2-1653 (1), pasikeitus PVM tarifui,... 78. Pažymėtina, kad kontrolinės geodezinės nuotraukos daromos tik baigus... 79. Taigi apibendrindama tai, kas paminėta aukščiau, pagal bylos medžiagą... 80. Esant minėtoms aplinkybėms, teisėjų kolegija, įvertinusi tai, kad... 81. Kaip teisingai nurodo apeliantas, palūkanos už nuostolius skaičiuojamos nuo... 82. Atsakovui taip pat priteistinos 6 proc. dydžio metinės procesinės palūkanos... 83. Vadovaudamasi šiame sprendime išdėstytomis aplinkybėmis ir argumentais,... 84. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 85. Panaikinusi skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimą bei iš dalies... 86. Bylos duomenys patvirtina, kad atsakovas Kauno miesto savivaldybės... 87. Pagal CPK 83 straipsnio 1 dalies 10 punktą atsakovas Kauno miesto... 88. Iš ieškovo valstybės naudai priteistinos 28,15 Lt išlaidos, susijusios su... 89. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 90. Kauno apygardos teismo 2011 m. liepos 22 d. sprendimą panaikinti ir priimti... 91. Ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Žiežmarių hidrostatyba“... 92. Atsakovo Kauno miesto savivaldybės administracijos priešieškinį tenkinti... 93. Priteisti atsakovui Kauno miesto savivaldybės administracijai ( - ) iš... 94. Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Žiežmarių... 95. Kitoje dalyje priešieškinį atmesti....