Byla B2-1333-221/2015
Dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Mėsuva“ kreditorių 2014 m. lapkričio 20 d. neteisėto pakartotinio susirinkimo ir jo nutarimų, kiti byloje dalyvaujantys asmenys – kreditoriai S. R., bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „Viva Victoria“, valstybės įmonė Turto bankas

1Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Lozoraitytė, sekretoriaujant Editai Vazgienei, dalyvaujant pareiškėjui S. K. R., jo atstovui advokatui Žilvinui Levickui, bankroto administratoriaus įgaliotam asmeniui Edvardui Kochanauskui, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo S. K. R. patikslintą skundą dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Mėsuva“ kreditorių 2014 m. lapkričio 20 d. neteisėto pakartotinio susirinkimo ir jo nutarimų, kiti byloje dalyvaujantys asmenys – kreditoriai S. R., bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „Viva Victoria“, valstybės įmonė Turto bankas, ir

Nustatė

2pareiškėjas S. K. R. patikslintame skunde prašo panaikinti UAB „Mėsuva“ 2014 m. lapkričio 20 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo protokolą bei šio susirinkimo nutarimus skunde nurodytais pagrindais (b. l. 9–12).

3Skunde, kurį palaikė teismo posėdžio metu, nurodė, kad pagal 2012 m. birželio 21 d. įvykusio pirmojo kreditorių susirinkime patvirtintą susirinkimų sušaukimo tvarką, administratorius pranešimą apie susirinkimą, nutarimų projektus ir visą su tuo susijusią medžiagą kreditoriams įteikia pasirašytinai, išsiunčia registruotu laišku arba paskelbia spaudoje likus ne mažiau kaip septynioms kalendorinėms dienoms iki susirinkimo dienos. Jeigu kreditorius ar jo įgaliotas asmuo yra pateikęs rašytinį ar žodinį prašymą pranešimus siųsti faksu ar elektroniniu paštu, tokiu atveju pranešimą apie kreditorių susirinkimo sušaukimą administratorius išsiunčia kreditoriaus ar įgalioto asmens nurodytu faksu ir/ar elektronini paštu likus ne mažiau kaip septynioms kalendorinėms dienoms iki susirinkimo dienos. Nurodo, kad iki 2013 m. gruodžio pabaigos buvo atstovaujamas advokato, per kurį buvo palaikomi dalykiniai ryšiai bankroto byloje. Vėliau administratorius palaikė ryšius per pareiškėjo dukrą S. R., tačiau pareiškėjas jai nebuvo išdavęs įgaliojimo ar paprastos rašytinės formos prašymo administratoriui, kad informacija būtų teikiama per S. R. Pareiškėjo nuomone, jis apie susirinkimą buvo informuotas netinkamai, nedalyvavo susirinkime, nors jo kreditorinių reikalavimų suma sudarė daugiau kaip pusę visų patvirtintų kreditorinių reikalavimų sumos. Skundžiamame susirinkime priėmus nutarimus, buvo pažeistos pareiškėjo teisės dalyvauti susirinkime, balsuoti, priiminėti nutarimus, teikti pasiūlymus ir prašymus, naudotis kitomis įstatymo suteiktomis teisėmis. Pareiškėjas ginčijamame susirinkime būtų balsavęs prieš sprendimą parduoti BUAB „Mėsuva“ žemės sklypą, kol administratorius teisme nenuginčys BUAB „Viva Victoria“ vardu V. J. sudarytų nesąžiningų 2007 m. sausio 30 d. ir 2007 m. vasario 28 d. sandorių. Kreditorių susirinkimo nutarimas dėl žemės sklypo pardavimo kainos pažeis pareiškėjo kreditorinius interesus, jeigu nebus prieš tai panaikinta BUAB „Viva Victoria“ turima hipoteka į žemės sklypą.

4Teismo posėdžio metu pareiškėjas paaiškino, kad dukra S. R. yra teisės bakalauras, sutarė jai perduoti bylą dėl BUAB „Mėsuva“. Kadangi pats daug laiko praleidžia ligoninėse, neturi elektroninio pašto, administratoriui davė dukros vizitinę kortelę, elektroninio pašto adresą. Dukra, matyt, tą momentą pražiopsojo, sprendžia, kad ji gavo pranešimą apie susirinkimą, nes pati važiavo su advokatu. Jis pats sužinojo, kai dukra grįžo. Dėl ko ginčija nutarimus, pasakyti negali, susirinkimas mažai ką lemia.

5Pareiškėjo atstovas advokatas Ž. Levickas paaiškino, kad administratorius pažeidė pareiškėjo teises, administratorius nepateikė jokio pareiškėjo įgaliojimo jį atstovauti, protokole neteisingai nurodyta, jog dalyvavo ir balsavo 100 procentų kreditorių, įskaičiuoti VMI balsai, nors VMI pakeista Turto banku, kuriam nebuvo pranešta apie susirinkimą. S. R. minėtam susirinkimui žemės sklypo pardavimo kainos nesiūlė, teigė, kad ne metas sklypą parduoti.

6BUAB „Mėsuva“ įgaliotas asmuo E. Kochanauskas atsiuntė atsiliepimą (b. l. 53–56), kuriame su skundu nesutiko, nurodė, kad Kauno apygardos teismo 2014 m. lapkričio 26 d. nutartimi pareiškėjas buvo išbrauktas iš kreditorių sąrašo, jo vietoje įrašyta S. R., todėl jis neturi pagrįsto suinteresuotumo bylos baigtimi ir, nebūdamas byloje dalyvaujančiu asmeniu, negali skųsti susirinkimo priimtų nutarimų. Nurodo, kad teiginys, jog S. K. R. nebuvo informuotas apie susirinkimą yra neatitinkantis tikrovės. Pripažįsta, kad tam tikrą laiką, kaip pareiškėjo įgaliotas asmuo buvo advokatas Ž. Levickas, vėliai advokato padėjėja A. R., tačiau atvykęs į 2014 m. birželio 27 d. kreditorių susirinkimą, pareiškėjas nurodė, kad nuo to laiko jį atstovaus dukra S. R., davė dukros vizitinę kortelę, per dukrą ir buvo bendraujama ir teikiama informacija pareiškėjui, dėl ko nebuvo jokių pastabų ar pageidavimų. Nurodo, kad pats pareiškėjas prieš 2014 m. lapkričio 10 d. susirinkimą skambino ir pranešė, kad neatvyks dėl sveikatos būklės. Taigi apie susirinkimą buvo informuotas, tačiau šis susirinkimas neįvyko, nes susirinkime neužsiregistravo ir nedalyvavo kreditoriai, kurių teismo patvirtinti reikalavimai sudaro daugiau kaip pusę patvirtintų reikalavimų sumos. Kvietime į pradinį susirinkimą buvo numatyta ir pakartotinio susirinkimo data ir laikas. Įmonių bankroto įstatymo 24 straipsnio 2 dalis numato, kad pakartotiniame kreditorių susirinkime nutarimas laikomas priimtu, kai už jį atvirai balsavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę susirinkime dalyvaujančių kreditorių teismo patvirtintų reikalavimų sumos. Kadangi dalyvavo tik UAB „Viva Victoria“, todėl ir buvo nurodyta, jog balsavo 100 procentų. Už piktnaudžiavimą teisėmis prašė pareiškėjui skirti baudą.

7Teismo posėdžio metu administratoriaus įgaliotas asmuo atsisakė reikalavimo skirti pareiškėjui baudą, paaiškino, kad S. K. R. prašymu, jam pateikus dukros vizitinę kortelę, visa informacija buvo siunčiama S. R. Pripažįsta, kad per didelį pasitikėjimą tokį prašymą priėmė žodžiu. Pranešimas apie susirinkimą buvo išsiųstas S. R. S. R. teikė pasiūlymus, tačiau jai nebuvo leista dalyvauti susirinkime, nes ji nebuvo patvirtinta kreditore. Pripažįsta ir tai, kad per klaidą pranešimas buvo išsiųstas VMI, pavėluotai VĮ Turto bankas, tačiau jis pretenzijų neturi. Kaip administratoriaus įgaliotas asmuo, nemato pagrindo ginčyti žemės sklypo hipoteką. Tai gali daryti ir pats pareiškėjas. Mano, kad pareiškėjas pasirinko netinkamą teisių gynimo būdą.

8Atsiliepime į skundą kreditorė S. R. (pakeista vietoj kreditoriaus S. K. R. Kauno apygardos teismo 2014 m. lapkričio 26 d. nutartimi) sutiko su pareiškėjo patikslintu skundu. Nurodė, kad tam tikru laiku, norėdama padėti sergančiam tėvui, t. y. pareiškėjui S. K. R., bendravo su bankroto administratoriumi savo darbo elektroniniu paštu, kartais mobiliuoju telefonu, bet ne S. K. R. prašymu, o savo iniciatyva. S. K. R. pavedimas ar įgaliojimas jai duotas ir administratoriui pateiktas nebuvo. Todėl administratorius, šaukdamas 2014 m. lapkričio 20 d. pakartotinį kreditorių susirinkimą, pažeidė įstatymą ir kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarką, o pareiškėjas nebuvo informuotas apie susirinkimą ir jame negalėjo balsuoti numatytais klausimais. Administratorius susirinkimo protokole neteisingai įrašė susirinkime dalyvavusių kreditorių finansinių reikalavimų procentinę išraišką, nes jame dalyvavo kreditoriai, kurių patvirtinti finansiniai reikalavimai nesudarė ir pusės visų kreditorinių reikalavimų sumos. Dėl minėto, S. K. R. skundas yra pagrįstas.

9Teismo posėdyje S. R. nedalyvavo, apie posėdį informuota tinkamai, neatvykimo priežasčių nepranešė, neprašė posėdį atidėti.

10Atsiliepime į skundą kreditorė BUAB „Viva Victoria“ nurodo, kad su skundu nesutinka, prašo skundą atmesti, bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant (b. l. 62–66). Mano, kad pareiškėjas neturi teisės ginčyti 2014 m. lapkričio 20 d. kreditorių susirinkimo protokolo, nes nėra BUAB „Mėsuva“ kreditorius nuo 2014 m. lapkričio 19 d., kai reikalavimo teises perleido S. R., neįrodė, kad jo teisės pažeidžiamos. Mano, kad kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarka nebuvo pažeista. Apie susirinkimą buvo pranešta pareiškėjui elektroniniu paštu per jo dukrą S. R., nes pats pareiškėjas skunde nurodė, kad jo interesus atstovavo tiek advokatas, tiek dukra S. R. Neabejoja, kad bankroto administratorius pranešimą siuntė tam asmeniui, kurį nurodė pareiškėjas, nes bankroto procese administratorius suinteresuotas, jog susirinkimai būtų šaukiami laikantis įstatymų ir patvirtintos susirinkimų sušaukimo tvarkos, procesas vyktų sklandžiai ir operatyviai. Pareiškėjo minimas ginčas dėl hipotekos panaikinimo daliai žemės sklypo, išspręstas teismine tvarka 2007 m. kovo 2 d. Kauno apygardos teismo nutartimi.

11Teismo posėdyje kreditorė BUAB „Viva Victoria“ nedalyvavo, atsiuntė prašymą bylą nagrinėti bankroto administratoriaus įgaliotam asmeniui nedalyvaujant, nurodė, kad palaiko atsiliepimą (b. l. 82–83).

12Kreditorė VĮ „Turto bankas“ atsiliepime į skundą prašė skundą atmesti, nes, kreditorės nuomone, jį išbraukus iš kreditorių, S. K. R. neturi teisės ginčyti kreditorių susirinkimo nutarimus. Teismo posėdyje, apie kurį informuota tinkamai, VĮ „Turto bankas“ nedalyvavo, neatvykimo priežasčių nepranešė, neprašė bylos nagrinėjimą atidėti.

13Skundas atmestinas.

14Bankroto bylų nagrinėjimo ypatumus nustato Įmonių bankroto įstatymas (toliau – ĮBĮ). Bylos, kylančios iš bankroto teisinių santykių, nagrinėjamos pagal bendrąsias civilinio proceso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato CPK ir kiti Lietuvos Respublikos įstatymai (CPK 1 straipsnio 1 dalis).

15Bylos ir teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad Kauno apygardos teismo 2011 m. gruodžio 22 d. nutartimi UAB „Mėsuva“ iškelta bankroto byla, administratoriumi paskirtas UAB „Verslo administravimo centras“. 2012 m. gegužės 15 d. Kauno apygardos teismas patvirtino UAB „Mėsuva“ bankroto byloje kreditorių finansinius reikalavimus: BUAB „Viva Victoria“ – 800 063,37 Lt, S. K. R. – 1 369 584,50 Lt. 2012 m. liepos 18 d. Kauno apygardos teismo nutartimi į BUAB „Mėsuva“ kreditorių sąrašą įtraukta VMI, patvirtintas 15 692,42 Lt kreditorinis reikalavimas. 2013 m. vasario 12 d. Kauno apygardos teismo nutartimi UAB „Mėsuva“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama, nutartis palikta galioti Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. balandžio 22 d. nutartimi. 2013 m. balandžio 25 d. Lietuvos apeliacinio teismo nutartimi UAB „Mėsuva“ bankrotas pripažintas tyčiniu. 2014 m. kovo 12 d. Kauno apygardos teismo nutartimi vietoj kreditorės VMI įtraukta VĮ „Turto bankas“, patvirtintas 15 692,42 Lt finansinis reikalavimas, o 2014 m. lapkričio 26 d. nutartimi kreditorius S. K. R. pakeistas į S. R. patvirtinant jos 1 369 584,50 Lt finansinį reikalavimą.

16Pareiškėjo nuomone, jis nebuvo informuotas apie pakartotinį 2014 m. lapkričio 20 d. kreditorių susirinkimą, todėl prašo protokolą ir susirinkime priimtus nutarimus panaikinti.

17Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nagrinėjant skundus dėl kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo reikia patikrinti, ar buvo laikytasi ĮBĮ ir kreditorių susirinkimo nustatytos susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, nustatytos susirinkimo darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-286/2007), nes šie procedūrų veiksmai reikšmingi ir gali lemti neteisėtų nutarimų priėmimą. Teismas panaikina skundžiamus kreditorių susirinkimo nutarimus, nustatęs esminius procedūrinius pažeidimus, galėjusius lemti neteisėtų nutarimų priėmimą, taip pat nustatęs, kad priimti nutarimai prieštarauja imperatyviosioms ĮBĮ, kitų įstatymų normoms, CK 1.5 straipsnyje įtvirtintiems teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams ir dėl to pažeidžia bankrutuojančios įmonės, jos kreditorių grupės teisėtus interesus. Taigi teisminė kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo kontrolė skirta užtikrinti, kad nebūtų pažeistos kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimo procedūros, nebūtų pažeistos kitos imperatyvios teisės normos ir kad nė vieno asmens interesas nebūtų suabsoliutinamas kito asmens intereso sąskaita.

18Gavęs skundą dėl kreditorių susirinkimo (komiteto) priimtų nutarimų, visais atvejais teismas turi patikrinti, ar laikytasi kreditorių susirinkimo sušaukimo ir nutarimo priėmimo tvarkos , o jeigu ši tvarka buvo pažeista, ar pažeidimai buvo tokio pobūdžio, kad galėtų lemti atskirų kreditorių susirinkimų nutarimų kaip kreditorių sprendimų bankroto proceso eigoje neteisėtumą (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1692/2010).

19Nagrinėjamu atveju pirmajame BUAB „Mėsuva“ kreditorių susirinkime buvo pavirtinta informacijos apie įmonės bankroto procedūrų eigą teikimo tvarka ir kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarka (b. l. 16–17; bankroto byla), kurioje numatyta, kad pranešimą apie kreditorių susirinkimo sušaukimą, nutarimų projektus bei visą su tuo susirinkimu susijusią medžiagą administratorius įteikia kreditoriams pasirašytinai, išsiunčia registruotu laišku arba paskelbia spaudoje likus ne mažiau kaip septynioms kalendorinėms dienoms iki susirinkimo dienos. Jeigu kreditorius ar jo įgaliotas asmuo yra pateikęs rašytinį ar žodinį prašymą pranešimus siųsti faksu ar elektroniniu paštu, tokiu atveju pranešimą apie kreditorių susirinkimo sušaukimą administratorius išsiunčia kreditoriaus ar įgalioto asmens nurodytu faksu ir/ar elektronini paštu likus ne mažiau kaip septynioms kalendorinėms dienoms iki susirinkimo dienos (Tvarkos 4 punktas). Jeigu šaukiamas pakartotinis susirinkimas, kreditoriams tokia pačia tvarka turi būti pranešta likus ne mažiau kaip penkioms kalendorinėm dienom iki šio susirinkimo (Tvarkos 6 punktas). Kaip matyti iš bylos medžiagos, 2014 m. lapkričio 10 d. buvo šaukiamas penktasis kreditorių susirinkimas. Apie šaukiamą susirinkimą elektroniniu paštu buvo išsiųstas pranešimas A. R. ir S. R. (bankroto byla, 3 t., b. l. 175). Kaip nurodo pats pareiškėjas, jis buvo atstovaujamas advokato padėjėjos A. R., o tai matyti ir iš pateiktų įrodymų – jos siųstų užklausimų antstolio kontorai (b. l. ). Taigi, apie 2014 m. lapkričio 10 d. susirinkimą S. K. R. buvo informuotas tinkamai. Kaip nurodė bankroto administratorius, kreditorius S. K. R. pranešė, kad dėl sveikatos nedalyvaus minėtame susirinkime. Pažymėtina ir tai, kad kvietime į 2014 m. lapkričio 10 d. susirinkimą buvo nurodyta, jog pakartotinis susirinkimas bus kviečiamas 2014 m. lapkričio 20 d. 11 val. (b. l. 57). Kad šį pranešimą gavo, pareiškėjas neginčija. Jo nuomone, pažeista pakartotinio susirinkimo sušaukimo tvarka, nes buvo pranešta S. R., nors jis nebuvo davęs jai įgaliojimo ar prašęs tokia tvarka jį informuoti apie susirinkimus bei teikti informaciją. Teismas pažymi, kad teismo posėdžio metu S. K. R. pripažino, jog administratoriaus įgaliotam asmeniui buvo davęs savo dukters S. R. vizitinę kortelę, nes pats dažnai serga, nebūna namuose, pats neturi elektroninio pašto. Pažymėtina ir tai, jog pareiškėjas pripažino, kad dukra žinojo apie pakartotinį susirinkimą. Teismas iš paminėtų įrodymų, t. y. iš kvietimo į 2014 m. lapkričio 10 d. susirinkimą, taip pat iš pranešimo, 2014 m. lapkričio 10 d. siųsto S. R. elektroniniu paštu apie neįvykusį susirinkimą, mato, kad tiek kvietime, tiek pranešime buvo nurodyta ir pakartotinio susirinkimo data ir laikas. Taigi, iš nurodytų aplinkybių, pateiktų įrodymų spręstina apie tai, kad S. K. R. žinojo ir apie pakartotinio susirinkimo datą ir laiką. Teismas atkreipia dėmesį ir į tą aplinkybę, kad 2014 m. lapkričio 19 d. Neatlygintine reikalavimų perleidimo sutartimi S. K. R. perleido savo kreditorinį reikalavimą Į BUAB „Mėsuva“ dukrai S. R., kuri, nebūdama pakeista bankroto byloje, teikė balsavimo biuletenį raštu pridėdama ir savo komentarą, tačiau bankroto administratorius pagrįstai jos neįskaičiavo į kreditorių susirinkimo balsavimo rezultatus. Kaip minėta, S. K. R. pripažino, kad S. R. žinojo apie pakartotinį susirinkimą ir jam teikė savo nuomonę. Teismas atkreipia dėmesį į tai, kad, kaip aiškino pareiškėjas, jo dukra yra teisės bakalaurė, taigi, be to, S. K. R. naudojosi ir profesionalia tai advokato Ž. Levicko, tai advokato padėjėjos (būtent prieš minėtą pakartotinį susirinkimą) A. R. pagalba, todėl turėjo žinoti, kad išlieka kreditoriumi, iki bus pakeistas į S. R. teismo nutartimi. Kaip minėta, S. R. vietoj S. K. R. į kreditorių sąrašą įtraukta Kauno apygardos teismo 2014 m. lapkričio 26 d. nutartimi. Teismas atkreipia dėmesį ir į tą aplinkybę, kad, kaip galima spręsti iš byloje esančio susirašinėjimo, S. R. balsavimo biuletenį ir komentarą išsiuntė tik 2014 m. lapkričio 20 d. 15.08/ val., kai tuo tarpu susirinkimo laikas buvo 11 val., t. y. jau po paskelbto susirinkimo laiko. Nors byloje nėra pateiktas S. K. R. prašymas raštu teikti visą informaciją per S. R., tačiau jis pats pripažino, kad administratoriaus įgaliotam asmeniui buvo davęs jos vizitinę kortelę. Kaip nurodė administratorius, o tai patvirtina ir byloje esantys įrodymai, su S. R. susirašinėjo elektroniniais laiškais. Visos nurodytos aplinkybės leidžia pripažinti, kad S. K. R. buvo informuotas apie pakartotinio susirinkimo datą ir laiką ir padarytas pažeidimas, kad nebuvo raštu įgaliojęs jam atstovauti dukrą S. R. laikytinas neesminiu. Be to, teismas pažymi ir tai, kad šiuo metu S. K. R. nėra BUAB „Mėsuva“ kreditoriumi, tačiau jo atstovas nesutiko, jog pareiškėjas būtų pakeistas naująja kreditore S. R., kuri dalyvauja byloje ir pareiškusi atsiliepime į S. K. R. skundą, kad tam tikru laiku, norėdama padėti sergančiam tėvui, t. y. pareiškėjui S. K. R., bendravo su bankroto administratoriumi savo darbo elektroniniu paštu, kartais mobiliuoju telefonu, bet ne S. K. R. prašymu, o savo iniciatyva. Tačiau, kaip minėta, būtent pats S. K. R. pripažino, jog dukros koordinates davė administratoriui. Kad S. K. R. pavedimas raštu ar įgaliojimas nebuvo pateiktas, pripažino ir pats administratoriaus įgaliotas asmuo, tačiau teismas tai nelaiko esminiu pažeidimu, nes, įvertinęs visus byloje esančius įrodymus, sprendžia, kad S. K. R. apie pakartotinio penktojo susirinkimo datą ir laiką buvo informuotas.

20S. K. R. skunde bei S. R. atsiliepime į skundą nurodo, kad susirinkimo protokole neteisingai įrašyta susirinkime dalyvavusių kreditorių finansinių reikalavimų procentinė išraiška, nes jame dalyvavo kreditoriai, kurių patvirtinti finansiniai reikalavimai nesudarė ir pusės visų kreditorinių reikalavimų sumos.

21Pažymėtina, kad pakartotiniame kreditorių susirinkime nutarimas laikomas priimtu, kai už jį atvirai balsavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų susirinkime dalyvaujančių kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos (ĮBĮ 24 straipsnio 3 dalis). Nors bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo pripažino, jog pirmiausia apie susirinkimą informavo VMI, kai ji jau buvo išbraukta iš kreditorių sąrašo ir vietoj jos įtraukta VĮ „Turto bankas“, kurį taip pat apie susirinkimą informavo. Kaip matyti iš bankroto byloje esančių įrodymų – susirinkimo protokolo, kreditorių susirinkimo dalyvių sąrašo, balsavimo raštu biuletenių, VĮ „Turto bankas“ dalyvavo ir balsavo susirinkime, jokių pretenzijų administratoriui dėl netinkamo informavimo apie susirinkimą nebuvo pareiškęs, o atsiliepime į S. K. R. skundą, skundą prašė atmesti. Kadangi susirinkime dalyvavo du kreditoriai, abu balsavo už administratoriaus pasiūlytus nutarimus, todėl pagrįstai susirinkimo protokole nurodyta, jog balsavo 100 procentų dalyvavusiųjų susirinkime ir atmestinas tiek S. K. R., tiek S. R. argumentas dėl nepagrįstai nurodytos susirinkime dalyvavusių kreditorių finansinių reikalavimų procentinės išraiškos.

22S. K. R. skunde teigė, kad dalyvaudamas susirinkime būtų balsavęs prieš sprendimą parduoti BUAB „Mėsuva“ žemės sklypą, kol administratorius teisme nenuginčys BUAB „Viva Victoria“ vardu V. J. sudarytų nesąžiningų 2007 m. sausio 30 d. ir 2007 m. vasario 28 d. sandorių. Kreditorių susirinkimo nutarimas dėl žemės sklypo pardavimo kainos pažeis pareiškėjo kreditorinius interesus, jeigu nebus prieš tai panaikinta BUAB „Viva Victoria“ turima hipoteka į žemės sklypą.

23Teismas atkreipia į bankroto byloje esančio ketvirtojo kreditorių susirinkimo, vykusio 2014 m. birželio 27 d., vienbalsiai visų kreditorių, tame tarpe ir S. K. R., priimtą nutarimą nekilnojamąjį turtą, t. y. žemės sklypą, esantį ( - ), pardavinėti laisvu pardavimu vieną mėnesį renkant pasiūlymus, apie pardavimą skelbiant viešai už didžiausią pasiūlytą kainą, bet ne mažesnę kaip 2 000 000 Lt plius PVM; nepardavus, turtą pardavinėti dar vieną mėnesį, bet ne už mažesnę nei 1 600 000 Lt plius PVM kainą. Turto nepardavus, šaukti kreditorių susirinkimą naujai turto pardavimo kainai ir tvarkai patvirtinti. Kas, kaip matyti iš bylos medžiagos, ir buvo padaryta. Teismas pažymi, kad pagal formuojamą praktiką, sprendžiant dėl turto pardavimo, kreditorių susirinkimas paprastai atsižvelgia ir į kitus veiksnius, tokius kaip realios galimybės parduoti turtą, potenciali turto realizavimo trukmė, atsiskaitymo gavimo galimybės ir kt. Atskirais atvejais spartus turto realizavimas už mažesnę kainą gali būti naudingesnis kreditoriams, nei ilgos turto realizavimo procedūros, kurių sėkmė nėra garantuota ir kurios didina administravimo kaštus. Nors pagal bankroto procedūrų teisinio reglamentavimo prasmę iškėlus įmonės bankroto bylą prioritetas teikiamas kreditorių finansiniams reikalavimams patenkinti, tačiau ir tokiu atveju turi būti racionaliai vadovaujamasi kreditoriaus ir skolininko pareigų ir interesų pusiausvyros principu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2010; Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. vasario 7 d. nutartis, priimta byloje Nr. 2-860/2013; 2014 m. rugsėjo 18 d. nutartis, priimta byloje Nr. 2-1566/2014). Teismas, atsižvelgdamas į byloje dalyvaujančių asmenų pateikiamus argumentus ir įrodymus, taip pat gali įvertinti, ar kreditorių susirinkime priimant nutarimus, susijusius su turto realizavimu, balsų daugumą turintys kreditoriai nesiekia nesąžiningai pasinaudoti savo balsų daugumos suteikiamomis teisėmis ir pažeisti kreditorių mažumos interesus (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. vasario 21 d. nutartis, priimta byloje, bylos Nr. 2-338/2012; 2012 m. kovo 1 d. nutartis, priimta byloje Nr. 2-387/2012; 2014 m. liepos 10 d. nutartis, priimt byloje Nr. 2-1240/2014). Vadinasi, priimdamas nutarimą dėl įmonės turto pardavimo tvarkos ir kainos nustatymo kreditorių susirinkimas turi pareigą nustatyti tokią turto pardavimo tvarką bei kainą, kad tai atitiktų tiek įmonės, tiek ir daugumos kreditorių interesus (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. vasario 4 d. nutartis, priimta byloje Nr. 2A-1298/2013; 2013 m. rugsėjo 30 d. nutartis, priimt byloje Nr. 2-2254/2013).

24Vertinant įmonės bankroto administratoriaus neveikimą, nesikreipiant į teismą dėl BUAB „Viva Victoria“ turimos hipotekos į žemės sklypą panaikinimo, teismas sutinka su bankroto administratoriumi, kad tokią teisę turi pats kreditorius, be to, bendrovės bankrotas pripažintas tyčiniu, kreditorius turės teisę gauti žalos atlyginimą ĮBĮ 20 straipsnio 7 dalyje nustatyta tvarka galimo pažeidimo aspektu (dėl įmonės bankroto proceso metu nepatenkintų kreditorių reikalavimų).

25Esant nurodytoms aplinkybėms, teismo vertinimu, tai, kad nebuvo raštu išreikšto S. K. R. prašymo teikti jam informaciją per dukrą S. R., pripažįstant, kad šalys tokiu būdu bendradarbiavo ir keitėsi informacija, šis pažeidimas yra formalaus pobūdžio ir nesudaro pagrindo naikinti iš esmės visus 2014 m. lapkričio 20 d. pakartotiniame penktajame kreditorių susirinkime priimtus nutarimus. Pažymėtina, jog kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimas formaliais pagrindais nepagrįstai užvilkintų BUAB „Mėsuva“ bankroto procesą, pažeistų šios įmonės kreditorių interesus bei paneigtų viešąjį interesą, kuris neabejotai egzistuoja nagrinėjamoje byloje.

26Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290–291 straipsniais, ĮBĮ 24, 25 straipsniais, teismas

Nutarė

27S. K. R. skundą atmesti.

28Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Lozoraitytė, sekretoriaujant Editai... 2. pareiškėjas S. K. R. patikslintame skunde prašo panaikinti UAB „Mėsuva“... 3. Skunde, kurį palaikė teismo posėdžio metu, nurodė, kad pagal 2012 m.... 4. Teismo posėdžio metu pareiškėjas paaiškino, kad dukra S. R. yra teisės... 5. Pareiškėjo atstovas advokatas Ž. Levickas paaiškino, kad administratorius... 6. BUAB „Mėsuva“ įgaliotas asmuo E. Kochanauskas atsiuntė atsiliepimą (b.... 7. Teismo posėdžio metu administratoriaus įgaliotas asmuo atsisakė reikalavimo... 8. Atsiliepime į skundą kreditorė S. R. (pakeista vietoj kreditoriaus S. K. R.... 9. Teismo posėdyje S. R. nedalyvavo, apie posėdį informuota tinkamai,... 10. Atsiliepime į skundą kreditorė BUAB „Viva Victoria“ nurodo, kad su... 11. Teismo posėdyje kreditorė BUAB „Viva Victoria“ nedalyvavo, atsiuntė... 12. Kreditorė VĮ „Turto bankas“ atsiliepime į skundą prašė skundą... 13. Skundas atmestinas.... 14. Bankroto bylų nagrinėjimo ypatumus nustato Įmonių bankroto įstatymas... 15. Bylos ir teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad Kauno... 16. Pareiškėjo nuomone, jis nebuvo informuotas apie pakartotinį 2014 m.... 17. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nagrinėjant skundus dėl kreditorių... 18. Gavęs skundą dėl kreditorių susirinkimo (komiteto) priimtų nutarimų,... 19. Nagrinėjamu atveju pirmajame BUAB „Mėsuva“ kreditorių susirinkime buvo... 20. S. K. R. skunde bei S. R. atsiliepime į skundą nurodo, kad susirinkimo... 21. Pažymėtina, kad pakartotiniame kreditorių susirinkime nutarimas laikomas... 22. S. K. R. skunde teigė, kad dalyvaudamas susirinkime būtų balsavęs prieš... 23. Teismas atkreipia į bankroto byloje esančio ketvirtojo kreditorių... 24. Vertinant įmonės bankroto administratoriaus neveikimą, nesikreipiant į... 25. Esant nurodytoms aplinkybėms, teismo vertinimu, tai, kad nebuvo raštu... 26. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290–291 straipsniais, ĮBĮ 24, 25... 27. S. K. R. skundą atmesti.... 28. Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo gali būti skundžiama Lietuvos...