Byla 2A-692/2011
Dėl nuostolių priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Algirdo Gailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Konstantino Gurino ir Danutės Gasiūnienės, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Baltisches Haus“ bei atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Olympic Casino Group Baltija“ apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. lapkričio 18 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-5422-232/2010 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Baltisches Haus“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Olympic Casino Group Baltija“ dėl nuostolių priteisimo ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Byloje kilo ginčas, ar atsakovas pagrįstai nutraukė patalpų nuomos sutartį dėl esminio jos pažeidimo (kanalizacijos ir oro kondicionavimo sistemų trūkumų) taip pat dėl sutarties nutraukimu sukeltų nuostolių fakto ir atsakovo pareigos juos atlyginti.

4Ieškovas UAB „Baltisches Haus“ kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas pripažinti, kad atsakovas 2009-06-02 negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr.L-1/ANT (toliau Sutartis) nutraukė neteisėtai; priteisti iš atsakovo ieškovo naudai 165 525 Lt nuostolių atlyginimą bei 8,28 proc. dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; priteisti iš atsakovo ieškovo naudai bylinėjimosi išlaidas.

5Prašomą priteisti nuostolių sumą apskaičiavo kaip 39 525 Lt negautų pajamų kol buvo ieškoma naujo nuomininko, 33 000 negautų pajamų už 2010 pirmą pusmetį, skaičiuojant kainų skirtumą tarp kainos, kurią pavyko sulygti su naujuoju nuomininku ir kainos, kurią būtų privalėjęs mokėti atsakovas, taip pat 93 000 Lt negautų pajamų už likusį laikotarpį iki nuomos termino pabaigos.

6Ieškinį grindė tokiomis svarbiausiomis aplinkybėmis. UAB „Kaugė“ ir atsakovas 2006-06-02 sudarė Sutartį dėl negyvenamųjų patalpų nuomos, kuria UAB „Kaugė“ išnuomojo atsakovui patalpas, esančias ( - ) azartinių lošimų, barų, restoranų ir kitai pramogų veiklai vykdyti. 2008-12-24 nuomotojo teises ir pareigas pagal Sutartį perėmė ieškovas.

7Tarp Sutarties šalių 2009-05-26 buvo pasirašytas papildomas susitarimas, kuriuo buvo sutarta dėl nuomos kainos sumažinimo laikotarpiu nuo 2009-06-01- iki 2009-12-31 bei numatyta šalių teisė nutraukti Sutartį vienašališkai numatytais pagrindais (įskaitant ekonominio nenaudingumo) pranešus apie tai kitai Sutarties šaliai ne vėliau kaip prieš 6 (šešis) mėnesius iki numatomos nutraukimo datos, tačiau ne anksčiau kaip nuo 2010-01-01 bei sumokant kitai šaliai 6 mėnesių nuomos dydžio baudą. Nuomininkas gali nutraukti Sutartį nemokėdamas baudos, jeigu nuomojamoms patalpoms bus surastas nuomininkas ne blogesnėmis sąlygomis.

82009-10-01 atsakovas vienašališkai ir nepagrįstai Sutartį nutraukė tuo pagrindu, kad išsinuomotų patalpų negali naudoti savo veiklai dėl kanalizacijos sistemos trūkumų ir ventiliacijos problemų, kas yra esminis nuomos Sutarties pažeidimas (Sutarties 7.4.2 punktas). Ieškovo vertinimu, išnuomotų patalpų kanalizacijos ir ventiliacijos sistemų sutrikimai nebuvo tokio masto, kad dėl jų nuomininkas negalėtų naudoti patalpų pagal paskirtį. Patalpos, į kurias dėl kanalizacijos sistemos avarijų išsiliejo nuotekos, yra rūsyje ir naudojamos tik pagalbinei atsakovo veiklai, todėl netrukdė atsakovui išnuomotose patalpose vykdyti numatytą veiklą. Kanalizacijos sistemos problemos kilo pačiam atsakovui netinkamai eksploatuojant nuotekų tinklus, metant į juos pašalinius daiktus. Nežymūs ventiliacijos sutrikimai taip pat nesutrukdė atsakovui naudotis patalpomis. Be to, kinų restoranas pastate pradėjo savo veiklą 2007 m., tačiau atsakovas ieškovui pretenzijas dėl iš restorano sklindančių maisto kvapų pareiškė tik 2009 m. Nėra jokių įrodymų, kad vėdinimo sistema nuomos laikotarpiu būtų nustojusi veikti dėl statybinio broko ar susidėvėjimo.

9Ieškovas visuomet operatyviai reagavo į gautus pranešimus bei ėmėsi veiksmų kanalizacijos ir ventiliacijos problemoms pašalinti. Ieškovo užsakymu AB „City Service“ atliko išsamią kanalizacijos nuotekų sistemos apžiūrą, prieš nuomos sutarties nutraukimą ieškovas buvo užsakęs kanalizacijos nuotekų sistemos remonto darbus, visiškai išsprendė kilusias ventiliacijos problemas. Atliekant patalpų rekonstravimo darbus, kanalizacijos vamzdžiai iki Vilniaus miesto kanalizacijos tinklų buvo nutiesti tokiu nuolydžiu, kuris, atsižvelgiant į Vilniaus miesto kanalizacijos tinklų aukštį, buvo įmanomas t.y. didesnio nuolydžio nebuvo įmanoma padaryti dėl pastato specifikos. Toks nuožulnumas, koks buvo suformuotas, yra tinkamas pilnavertiškai naudotis patalpomis.

10Atsakovas UAB „Olympic Casino Group Baltija“ atsiliepimu su ieškovo ieškiniu nesutiko ir nurodė, kad per mažas kanalizacijos vamzdžių nuožulnumas ir netinkamai įrengtas atgalinės eigos vožtuvas trukdė naudoti išnuomotas negyvenamąsias patalpas azartinių lošimų, barų, restoranų ir kitai pramogų veiklai.

112009 m. laikotarpiu buvo įvykusios 4 kanalizacijos avarijos: kovo 5 d., rugpjūčio 18 d., rugsėjo 1 d., ir rugsėjo 5 d. Ieškovas tik 2009-09-21 t.y. daugiau kaip po trijų metų nuo Sutarties sudarymo, pavedė atlikti išsamų kanalizacijos nuotekų sistemos techninį auditą ir tik po atsakovo vienašališko Sutarties nutraukimo ėmėsi fekalinės kanalizacijos avarinių darbų, ką patvirtina 2009 m. gruodžio mėn. atliktų darbų aktas Nr.653. Ieškovas nešalino ventiliacijos sistemos trūkumų, siūlė atsakovui pačiam investuoti į vėdinimo sistemos pertvarkymą, nors vėdinimo, kondicionavimo sistemos darbai turi būti atliekami ieškovo sąskaita (Sutarties Nr.2.1.9 p.).

122009-09-01 ir 2009-09-05 atsakovo darbuotojas kreipėsi į AB „City Service“ avarinį telefoną dėl kanalizacijos sistemos avarijų. Atsakovas laikotarpiu nuo 2009 m. kovo iki rugpjūčio mėn. šešis kartus kreipėsi į ieškovą dėl išnuomotų patalpų trūkumų, neleidžiančių naudoti patalpas pagal paskirtį, pašalinimo, papildomai per vienerių metų laikotarpį tris kartus kreipėsi į ieškovą dėl nuomos sutarties nutraukimo.

13II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

14Vilniaus apygardos teismas 2010-11-18 sprendimu ieškinį patenkino iš dalies:

15Pripažino, kad atsakovas UAB „Olympic Casino Group Baltija“, 2009-06-02 Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. L-1, vienašališkai nutraukė pažeisdamas Sutartyje nustatytą tokio nutraukimo tvarką.

16Priteisė iš UAB „Olympic Casino Group Baltija“ UAB „Baltisches Haus“ naudai 39 525 Lt nuostolių atlyginimo, 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2009-02-11, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 4154, 40 Lt bylinėjimosi išlaidų.

17Priteisė valstybės naudai iš UAB „Olympic Casino Group Baltija“ 15,30 Lt pašto išlaidų.

18Pirmosios instancijos teismas atsižvelgė į tai, kad Sutartis numatė supaprastintą sutarties nutraukimo tvarką, informavus kitą šalį apie Sutarties nutraukimą prieš 14 dienų abiem šalims, kai viena iš sutarties šalių esminiai pažeidžia Sutartį (Sutarties 7.3.,7.4. punktai). Viena iš tokių galimybių, kuria ir pasinaudojo atsakovas buvo 7.4.2. punkte numatyta galimybė nuomininkui nutraukti sutartį prieš 14 dienų įspėjus nuomotoją kai patalpos yra su trūkumais, kurie nuomininkai nebuvo žinomi ir dėl šių trūkumų patalpų iš esmės negalima naudoti pagal paskirtį.

19Apygardos teismas sprendė, kad atsakovas, neįrodė patalpų netinkamumo jo verslo reikmėms. Šią išvadą grindė liudytojų parodymais.

20Teismas pažymėjo, kad, vadovaujantis verslo ekonomiškumo logika, pasirašant naują susitarimą (2009-05-26 Papildomas susitarimas) dėl nuomos kainos, derybų dėl nuomos kainos vienu iš svertų galėjo būti būtent atsakovo minimi patalpų trūkumai, atsakovas galėjo pareikalauti ištaisyti minėtus trūkumus, kitokių išlygų arba sutartį nutraukti, tačiau to nedarė. Ieškovo teiginius, kad buvo reaguojama į atsakovo nusiskundimus dėl nuomojamų patalpų ventiliacijos ir kanalizacijos trūkumų patvirtinta jo į bylą pateikti rašytiniai įrodymai, kad vėdinimo sistemos ortakiai buvo permontuoti, atlikti kanalizacijos remonto darbai.

21Teismas taip pat pažymėjo, kad pagal Sutarties 5.1.2.,5.1.3. punktus nuomotojas turėjo teisę, o kai kuriais atvejais ir pareigą Sutarties galiojimo metu, atlikti patalpų ir su jomis susijusių inžinerinių sistemų kapitalinio remonto darbus. Iš kitos pusės, nuomininkas pats savo lėšomis įsipareigojo atlikti einamojo remonto darbus (Sutarties punktas 5.2.6.). Teismo nuomone prie tokių darbų galėtų būti priskiriami kanalizacijos remonto darbai kaip kad grįžtamojo vožtuvo pakeitimas ir ortakio prailginimas, kurį atliko ieškovas atsakovui jau nutraukus Sutartį.

22Teismas sprendė labiau tikėtinu faktu, faktą, kad ginčo Sutarties vienašališko nutraukimo priežastimi buvo ne tai, kad patalpos staiga tapo nebetinkamomis naudoti pagal paskirtį, bet ekonominiai veiksniai, nulėmę atsakovo verslo susitraukimą ir tuo pačiu apsisprendimą nutraukti veiklą ginčo patalpose. Visiems žinoma ir faktas, kad 2008 metais šalyje prasidėjo ir 2009 metais tęsėsi bendras ekonominis nuosmukis, kuris pasireiškė vartojimo sumenkimu ir tai atsiliepė lošimų bei kitų pramogų verslams. Tą patvirtina ieškovo į bylą pateikti straipsniai bei liudytojas. Kad salono ginčo patalpose uždarymas buvo planuotas rodo ir 2009-09-18 Valstybinei lošimų priežiūros komisijai įteikto prašymo skubos tvarka panaikinti lošimų automato salono leidimą faktas.

23Apygardos teismas konstatavo, kad patalpos atitiko paskirtį ir atsakovas nepagrįstai rėmėsi Sutarties sąlygų pažeidimu, nutraukdamas Sutartį, todėl privalo atlyginti ieškovui nuostolius, taip pat spręstinas klausimas dėl sutartinių netesybų taikymo.

24Aiškindamas papildomo 2009-05-26 susitarimo 2 punktą, teismas sprendė, jog pranešimas apie Sutarties nuraukimą turi būti pateikiamas 6 mėnesiai iki sutarties nutraukimo, o Sutarties nutraukiama ne anksčiau nei 2010-01-01.

25Ieškovas surado kitą nuomininką, kuris nuo 2010-01-01 kas mėnesį mokės 10 000 Lt nuomos mokestį, todėl pagrįsti ieškovo nuostoliai – nuomos mokestis, kurio, nepagrįstai nutraukęs Sutartį, nemokėjo atsakovas laikotarpiu nuo 2009-10-01 iki 2010-01-01 (tai sudaro 39 525 Lt.).

26Teismas atmetė reikalavimą priteisti 6 mėnesinių nuomos mokesčių dydžių skirtumą ir baudą tuo pagrindu, kad nuomotojas pakeičiančią nuomos sutartį sudarė mažesne kaina. Bylos aplinkybės rodo, kad šalys, veikiamos krizės, jau buvo modifikavusios nuomos kainą pagal sutartį sumažindamos ją laikotarpiui nuo 2009-06-01 iki 2010-01-01 (2009-05-26 susitarimas), todėl, tikėtina, kad, nenutraukus Sutarties, pasibaigus minėtam laikotarpiui, nuomos kaina šalių susitarimu galėjo būti dar koreguojama mažėjimo link. Todėl ieškovo nurodomos negautos pajamos (5 500 Lt x 6 mėn. = 33000Lt) nėra tikėtinai realūs jo nuostoliai ir atsakovas atleistinas nuo baudos mokėjimo.

27Remiantis CK 6. 37 straipsnio 2 dalimi, 6.210 straipsnio 2 dalimi ieškovui priteistinos įstatymo numatytos procesinės palūkanos ir atmestinas reikalavimas priteisti Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius vėlavimo prevencijos įstatyme numatytas palūkanas, kadangi šis įstatymas nereglamentuoja palūkanų, susijusių su mokėjimais nuostoliams atlyginti (1 straipsnio 3 punktas).

28III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimo argumentai

29Ieškovas apeliaciniu skundu prašo pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2010-11-19 sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-5422-232/10 ir patenkinti ieškovo reikalavimą priteisti iš atsakovo 33 000 Lt negautų pajamų už laikotarpį nuo 2010-01-01 iki 2010-07-01 bei 93 000 Lt negautų pajamų už likusį laikotarpį iki nuomos termino pabaigos, sumažintų iki baudos, kurią atsakovas būtų turėjęs mokėti teisėto nuomos sutarties nutraukimo atveju sumos; taip pat prašo priteisti visas ieškovo pirmosios instancijos teisme patirtas bylinėjimosi išlaidas ir bylinėjimosi išlaidas, patirtas apeliacijos instancijoje (žyminį mokestį (3520 Lt) ir atstovavimo apeliacinės instancijos teisme išlaidas (5808Lt)). Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

301. Teismo sprendimas atmesti reikalavimą priteisti 126 000 Lt nuostolių nepagrįstas.

31Teismas netinkamai aiškino teisės nutraukti nuomos sutartį atsiradimo momentą, t.y. aiškindamas Papildomo susitarimo 2 punktą, nepagrįstai susiejo laiko aplinkybę (tačiau ne anksčiau kaip nuo 2010-01-01) su teise nutraukti sutartį ir nurodė, kad 2010-01-01 yra galima sutarties nutraukimo data. Analizuojant Papildomo susitarimo 2 punktą lingvistiškai yra akivaizdu, kad sakinio dalis „tačiau ne anksčiau kaip nuo 2010-01-01“ (laiko aplinkybė) yra sietina su galimybe nuo šios datos pateikti išankstinį 6 mėnesių įspėjimą dėl sutarties nutraukimo. Tokį lingvistinį Papildomo susitarimo 2 punkto aiškinimą patvirtina Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2010-12-13 konsultacijoje Nr. S1 -619. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra pabrėžęs, jog šalims skirtingai aiškinant savo ketinimus pagal sutartį ir kai neįmanoma jų nustatyti taikant subjektyvų sutarties aiškinimo būdą, prioritetas teiktinas pažodiniam sutarties teksto aiškinimui kaip objektyviausiai atspindinčiam tikrąją šalių valią dėl prisiimtų įsipareigojimų turinio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-09-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-338/2009; 2009-12-04 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-561/2009).

32Atsakovo faktinis elgesys taip pat leidžia teigti, kad nuo 2010-01-01 atsakovas įgijo tik teise pateikti įspėjimą dėl nuomos sutarties nutraukimo. Jeigu atsakovas būtų traktavęs Papildomo susitarimo 2 punktą taip, kaip teismas, jis būtų pateikęs ieškovui pranešimą dėl nuomos sutarties nutraukimo dar 2009-07-01 (t.y. prieš 6 mėnesius iki 2010-01-01), nes jau 2009 m. pavasarį atsakovas buvo suinteresuotas nutraukti jam ekonomiškai nenaudingą nuomos sutartį (tą patvirtina 2009 m. balandžio 13 ir 17 d. straipsniai iš dienraščio „Verslo žinios“).

33Apygardos teismas netesingai faktu, jog iki 2010-01-01 šalys suderėjo mažesnį nuomos mokestį, grindė išvadą, kad tokiu būdu šalys suderėjo kompromisinę nuomos kainą iki galimo sutarties nutraukimo.

342. Vilniaus apygardos teismas nepagrįstai atmetė ieškovo reikalavimą priteisti 33 000 Lt negautų pajamų už laikotarpį nuo 2010-01-01 iki 2010-07-01 konstatuodamas, jog ieškovo nurodytos negautos pajamos už šį laikotarpį nėra tikėtinai realūs jo nuostoliai.

35Teisės doktrinoje ir teismų praktikoje yra nurodoma, kad apie tai, ar patirti nuostoliai gali būti vertinami kaip negautos pajamos spręstina pagal tokius kriterijus: (1) ar pajamos buvo numatytos gauti iš anksto; (2) ar pagrįstai tikėtasi jas gauti esant normalia veiklai. Be to, teismų praktikoje pabrėžiama, kad negautų pajamų dydis turi būti pagrįstas įrodytomis, neišvengiamomis, o ne tikėtinomis pajamomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-11-06 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-P-382/2006, 2006-11-06 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-P-382/2006; 2009-01-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K- 3-40/2009; 2009-04-03 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-126/2009).

36Pažymėtina, kad ieškovas neturėjo nei sutartinės, nei įstatyminės pareigos mažinti nuompinigius laikotarpiu nuo 2010-01-01. Be to, 2010-01-01 padėtis nekilnojamojo turto rinkoje jau buvo stabilizavusis. Papildomo susitarimo tikslas buvo suderinti šalių interesus abipusių nuolaidų būdu. Pasirašydamas Papildomą susitarimą, nuomotojas sumažino nuompinigius pusei metų, tačiau nuomininkas mainais už tai trimis mėnesiais pratęsė laikotarpį, per kurį sutartis negali būti vienašališkai nutraukta nesant nuomotojo kaltės. Jei Papildomas susitarimas nebūtų buvęs pasirašytas, atsakovas pagal nuomos sutarties 7.5 punktą būtų galėjęs pateikti pranešimą apie vienašalį sutarties nutraukimą praėjus 36 mėnesiams nuo nuomos sutarties 4.1 punkte nurodytos datos – 2006-10-01 (t.y. 2009-10-01).

37Atsakovas neieškojo naujo nuomininko ir tokiu būdu pats atsisakė galimybės įtakoti naujos nuomos sutarties kainą, todėl nepagrįsta apygardos teismo išvadą, kad atsakovas negalėjo įtakoti nuomos su naujuoju nuomininku sutarties kainos.

383. Dėl 6 mėnesių nuomos dydžio kompensacijos priteisimo už priešlaikinį nuomos sutarties nutraukimą pažymėtina, kad Vilniaus apygardos teismas ieškovo reikalavimą sumokėti negautas pajamas už laikotarpį nuo 2010-07-01 iki nuomos sutarties nuomos termino pabaigos, sumažino iki baudos, kurią atsakovas būtų turėjęs mokėti teisėto sutarties nutraukimo atveju. Suma, mokėtina pagal Papildomo susitarimo 2 punktą, turėtu būti teisiškai kvalifikuojama ne kaip netesybos, o tik kaip kompensacija už nuostolius, kurie atsirastu, jeigu atsakovas nuo 2010-01-01 įteiktu pranešimą apie Sutarties nutraukimą ir nuo 2010-07-01 teisėtai nutrauktu Sutarti. Atitinkamai, šios sumos atžvilgiu negali būti taikomos teisės normos, numatančios netesybų mažinimo institutą.

394. Vilniaus apygardos teismas, sumažindamas ieškovui priteisiamų negautų pajamų dydį iki 39 525 Lt, nesivadovavo CK 6.251 straipsnio 2 dalyje numatytais nuostolių mažinimo kriterijais. Vietoj to, teismas savo sprendimą motyvavo hipotetinėmis prielaidomis, jog ieškovo nurodyti nuostoliai nėra tikėtinai realūs bei faktu, kad ieškovas pats surado nuomininką. Byloje nebuvo nustatyta aplinkybių, patvirtinančių CK 6.251 straipsnio 2 dalies taikymo sąlygų egzistavimą, kurioms esant galima būtų netaikyti visiško nuostolių atlyginimo principo.

40Atsakovas UAB “Olympic Casino group Baltija” apeliaciniu skundu prašo pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2010-11-18 sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-5422-232/2010 toje dalyje, kurioje priteista iš atsakovo ieškovui 39 525 Lt nuostolių atlyginimo ir 6 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2009-02-11 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei ieškovo UAB „Baltisches Haus“ reikalavimą šioje dalyje atmesti, taip pat priteisti iš ieškovo atsakovo naudai turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

411. Apygardos teismas nepagrįstai išnuomotų negyvenamųjų patalpų tinkamumo atsakovo verslo reikmėms įrodinėjimo pareigą perkėlė nuomininkui (atsakovui). Nuomotojas privalo perduoti nuomininkui sutarties sąlygas bei daikto paskirtį atitinkančios būklės daiktą bei garantuoti, kad daiktas bus tinkamas naudoti pagal paskirtį, kuriai jis išnuomojamas, visą nuomos terminą (CK 6.483 str. 1 d.). Nuomotojo atsakomybė gali atsirasti ir už mažiausius nuomojamo daikto trūkumus, jeigu jie trukdo nuomininkui naudotis daiktu pagal paskirtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-01-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-16/2008).

42Nuomininkas vidutiniškai 2009 m. per dieną sulaukdavo apie 70 klientų, todėl tinkamas išnuomotoms patalpoms tenkančios kanalizacijos ir ventiliacijos sistemų funkcionavimas yra esminis nuomininko ir jo klientų interesas. Pagal bylos duomenis kanalizacija buvo užsikišusi nuo tualetinio popieriaus, tačiau pažymėtina, kad atsakovo klientų naudojimasis patalpose esančiais tualetais metant i nuotekų sistemą tualetinį popierių (bet koki kiekį), yra teisėta veikla nuomojamose negyvenamose patalpose.

432. Ieškovas, sudarydamas nuomos sutartį, neinformavo atsakovo apie nuotekų sistemos trūkumus, kuriuos žinodamas, atsakovas šios sutarties nebūtų sudaręs. Ieškovas tik 2009-04-03, t.y. po atsakovo 2009-03-18 ir 2009-04-02 raštų „Dėl kanalizacijos sistemos trūkumų nuomojamose patalpose“ gavimo, pranešė atsakovui, kad „iš tikrųjų dėl per žemai nutiestų Vilniaus miesto kanalizacijos tinklų, UAB „Baltisches Haus“ vykdydama statybas nutiesė kanalizacijos vamzdžius iki Vilniaus miesto kanalizacijos tinklų su minimaliu nuolydžiu, kurį buvo galima suformuoti“.

443. Apygardos teismas nevisapusiškai įvertino byloje pateiktus rašytinius ir žodinius įrodymus, konstatuodamas tai, kad nuomotojas (ieškovas) šalindavo avarijas patalpose greitai, o byloje nėra rašytinių įrodymų apie avarinių tarnybų iškvietimus.

45Pats ieškovas apmokėdavo visų 2009 m. įvykusių kanalizacijos avarijų išnuomotose patalpose likvidavimo, vykdyto UAB „City Service“ vardu, paslaugas, todėl UAB „City Service“ darbuotojo, liudytojo J. Ž. parodymus dėl avarijų skaičiaus ir jų likvidavimo operatyvumo teismas turėjo vertinti kritiškai. Be to, teismas negali reikalauti atsakovą pateikti rašytinius įrodymus apie ieškovo avarinių tarnybų iškvietimus.

46Kad liudytojas V. M., UAB „Olympic Casino Group Baltija“ vyriausiasis technikas mobiliu telefonu 2009-09-04 21.34 val. kreipėsi į AB „City Service“ avarinį telefoną visai Lietuvai, taip pat 2009-09-01 bei rugsėjo 7 d. kreipėsi į ieškovo Vilniaus regiono ūkio administratorių R. P. įrodo į bylą pateikta operatoriaus UAB „Omnitel“ telefoninių pokalbių sąskaitos išklotinė Serija JUP Nr. 2006549306. Kad šie asmenys bendravo dėl avarijų, teisme patvirtino liudytojai.

47Be to, skirtingai negu konstatuota apygardos teismo, ieškovas šalindavo avarijas ar nustatydavo jų priežastis aplaidžiai ir neoperatyviai. Pažymėtina ir tai, kad kanalizacijos sistemos remonto darbai buvo baigti (priduoti) tik 2009-12-04, t.y. praėjus daugiau kaip 2,5 mėnesio nuo atsakovo 2009-09-17 pranešimo apie nuomos sutarties nutraukimą.

484. Apygardos teismas be motyvų kaip neva neįtikinamus atsisakė vertinti atsakovo techninės priežiūros vadovo, liudytojo V. M. parodymus dėl dažnų avarijų. Šis liudytojas patvirtino, kad patalpų užliejimai paskatino elektros dingimą ir nutrūkus srovei į lošimo automatus šio salono veikla buvo sutrikdyta, kas reiškė, kad nuomininkas dėl išnuomotų patalpų kanalizacijos sistemos avarijų nebuvo pajėgus laikytis Azartinių lošimų įstatymo 15 straipsnio 1 dalies, reikalaujančios užtikrinti vientisą be sutrikimų lošimo procesą.

495. Apygardos teismas sprendime nepagrįstai konstatavo, kad atsakovas, pasirašydamas 2009-05-26 Papildomą susitarimą Nr.l prie nuomos sutarties, nesiderėjo dėl išnuomotų patalpų trūkumų, jų pašalinimo arba sutarties nutraukimo. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad iki šio papildomo susitarimo buvo užfiksuota tik viena avarija, o visos kitos jau po Papildomo susitarimo sudarymo. Dauguma atsakovo raštų, kuriose reiškiamos pretenzijos dėl kanalizacijos ir vėdinimo sistemų, taip pat pasirašyti jau po Papildomo susitarimo sudarymo.

506. Abejotini teismo argumentai, kad ventiliacijos sistemos trūkumus ieškovas šalino operatyviai. Pažymėtina, kad nuo pirmųjų atsakovo žodinių prašymu šalinti ventiliacijos sistemos trūkumus (2008 m. vasara) iki ieškovo veiksmu praėjo daugiau kaip 1 metai, o nuo rašytinių atsakovo prašymų - daugiau kaip 3 (trys) mėnesiai. Ieškovas teismo posėdyje pripažino, kad 2009 m. birželį buvo aptartas kvapų iš gretimų patalpų klausimas, kurį atsakovas kėlė prieš metus. Kad šis klausimas buvo keliamas dar 2008 m. patvirtino ir liudytojas R. P..

51Be to, ieškovas 2009-07-20 raštu Nr. 1811 pasiūlė nuomininkui savo sąskaita tvarkyti vėdinimo sistemą, o apie 2009-09-17 rangos sutartį bei 2009-09-25 ventiliacijos sistemos remonto darbų priėmimo-perdavimo aktą atsakovas sužinojo tik 2010-10-19 Vilniaus apygardos teismo posėdžio metu.

  1. Nepagrįsti apygardos teismo argumentai, kad pagal nuomos sutarties 5.2.6 punktą nuomininkas savo lėšomis privalėjo atlikti grįžtamojo vožtuvo pakeitimo ir ortakio prailginimo darbus. Pažymėtina, kad kanalizacijos atbulinis vožtuvas yra ne atsakovo, bet - kito patalpų nuomininko (kinų maisto restorano) patalpose. Šią faktinę aplinkybę patvirtino visi liudytojai.

52Be to, pagal 2009-12-04 Atliktų darbų aktą Nr. 6532, skirtingai negu nurodo teismas sprendime, atbulinio vožtuvo keitimo darbai įvardijami ne einamaisiais remonto, o - fekalinės kanalizacijos avariniais darbais (kapitaliniais).

  1. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad tikėtina, jog nuomos sutarties nutraukimą labiau paskatino ekonominiai veiksniai. Kritiškai vertintini teismo argumentai, kad liudytojo V. M. kompetenciją sudarantys paaiškinimai dėl dažnų avarijų yra neįtikinami, kai tuo tarpu, paaiškinimai, kurie visiškai nesusiję su šio liudytojo kompetencija (technine priežiūra), t.y. paaiškinimai dėl automatų salonų uždarymo krizės laikotarpiu, teismą įtikina. Liudytojas V. M. neturi kompetencijos atsakyti į klausimą dėl atsakovo veiklos sumažinimo. Antra, šie paaiškinimai susiję su A kategorijos Atsakovo veikla (lošimų namai) bei yra netikslūs, atsakovas niekada neturėjo 11 (vienuolikos) B kategorijos automatų salonų.

539. Teismas nepagrįstai sutapatino A (lošimų namai) ir B (lošimų automatai) kategorijos veiklas ir klaidingai subendrino iš šių veiklų gaunamas pajamas. Atitinkamai teismas neteisingai vertino publikacijas, kuriose kalbama apie A kategorijos (lošimo namai) veiklą.

5410. Teismas nepagrįstai atsakovo 2009-09-18 prašymą panaikinti lošimų automato salono ( - ) leidimą susiejo su tariamai planuotu salono uždarymu ginčo patalpose. Byloje yra įrodymai, kad iki šio prašymo teikimo dienos (2009-09-18) atsakovas ieškovui pateikė net 7 (septynis) raštus, kuriuose reiškė pretenzijas dėl kanalizacijos ir vėdinimo sistemų trūkumų, avarijų. Skirtingai nei vertino teismas, 2009-05-26 Papildomas susitarimas įrodo atsakovo gerą valią vykdyti ilgalaikius nuomos įsipareigojimus, sumažinus nuomos mokestį.

5511. Net ir tuo atveju, jeigu darytume prielaidą, kad nuomos sutartį atsakovas nutraukė nepagrįstai, pažeisdamas sutartį, Vilniaus apygardos teismas priteisė ieškovui nuostolius laikotarpiu nuo 2009-10-01 iki 2010-01-01 be teisėto pagrindo.

56Nuomos sutartis su naujuoju nuomininku UAB „Tete-a-tete” kazino buvo sudaryta dar 2009- 11-10, todėl objektyviai sunku paaiškinti, kodėl ieškovui priteisti nuostoliai laikotarpiu nuo 2009- 11-11 iki 2010-01-01. Išimtinai dėl ieškovo delsimo laiku atlikti atbulinio vožtuvo pakeitimo darbus naujasis nuomininkas UAB „Tete-a-tete” iki 2009-12-04 realiai išnuomotomis patalpomis naudotis negalėjo, nors mokėjo mokesčius už lošimo veiklą (UAB „Tete-a-tete” leidimą 20-ies B kategorijos automatų salonų veiklai gavo 2009-12-03 ir nuo tada turėjo mokėti lošimų mokestį).

5712. Negautas nuomos mokestis laikotarpiui nuo 2009-10-01 iki 2010-01-01 taip pat negali būti pripažintas ieškovo nuostoliais ir priteistas iš atsakovo, kadangi ieškovas tikslingai nesiėmė priemonių skubiai perimti išnuomotas patalpas iš atsakovo, t.y. nesiėmė priemonių savo nuostoliams sumažinti ir tuo pačiu metu ieškojo naujo patalpų nuomininko. Pažymėtina, kad atsakovas dar 2009-09-17 raštu informavo ieškovą apie nuomos sutarties nutraukimą nuo 2009-10-01, tačiau realus patalpų perdavimas ieškovui dėl jo paties kaltės įvyko tik 2009-11-05 (nauja nuomos sutartis su UAB „Tete-a-tete“ sudaryta jau 2009-11-10).

58Atsakovas atsiliepimu į ieškovo apeliacinį skundą prašo jo netenkinti. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

591. Nuomos sutarti atsakovas nutraukė ne dėl ekonominių veiksniu, o dėl esminio nuomos sutarties pažeidimo, kai patalpos yra su trūkumais, kurie nuomininkui nebuvo žinomi, o dėl šių trūkumu patalpų iš esmės neįmanoma naudoti pagal jų paskirti (Nuomos sutarties 7.4.2. punktas).

602. Vilniaus apygardos teismas, nepagrįstai sutapatindamas atsakovo A kategorijos (lošimų namų) ir B kategorijos (lošimų automatų) salonų veiklą, neteisingai įvertino faktines aplinkybes bei įrodymus dėl atsakovo verslo tariamo susitraukimo nuomos sutarties nutraukimo laikotarpiu.

613. Aiškinant Papildomo susitarimo 2 punktą, kritiškai vertintinas ieškovo į bylą pateiktas Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2010-12-13 raštas Nr. Sl-619(1.7) „Dėl kalbos konsultacijos“, kuriame nedviprasmiškai nurodoma, kad Valstybinė lietuviu kalbos komisija neatlieka kalbos ekspertizių ir tai nėra šios Komisijos kompetencija. Be to, minėtame rašte pabrėžiama, kad kalbos patarimas negali būti traktuojamas kaip oficiali kalbos ekspertizė.

624. Pagal Nuomos sutarties 4.1. punktą patalpų nuomos laikotarpio pradžia – 2006-10-01. Pagal Nuomos sutarties 7.5. punktą Šalys turi teisę nutraukti šią sutartį vienašališkai bet kokiais kitais nei aukščiau išvardintais pagrindais <...> ne anksčiau kaip po 36 (trisdešimt šešių) mėnesių nuo šios Sutarties 4.1 dalyje nurodytos dienos, t.y. nuomininko teisė nutraukti šią Sutartį vienašališkai atsirado jau 2009-10-01.

63Pagal Papildomo susitarimo preambulę šalys, susidariusią nepalankią verslui vystyti ekonominę situaciją šalyje siekia spręsti abipusių derybų būdu, todėl krizės laikotarpiu ieškovas negalėjo atsakovui nustatyti blogesnių nuomos sutarties nutraukimo sąlygų, t.y. teisę vienašališkai nutraukti nuomos sutartį nukelti net į 2010-07-01.

64Pažymėtina ir tai, kad Papildomame susitarime yra numatytas alternatyvus Nuomos sutarties nutraukimo pagrindas (ekonominis nenaudingumas). Jeigu pagal ieškovo aiškinimą Nuomos sutartis gali būti nutraukta tik 2010-07-01, ekonominio nenaudingumo pagrindas praranda prasmę.

655. Ieškovo apeliacinio skundo argumentai, kad atsakovas jau 2009 m. pavasarį buvo suinteresuotas nutraukti jam tariamai ekonomiškai nenaudingą nuomos sutartį prieštarauja šioje byloje nustatytoms faktinėms aplinkybėms. Jeigu atsakovas būtų suinteresuotas nutraukti tariamai nenaudingą Nuomos sutartį 2009 m. pavasarį, šalys nebūtų sudariusios 2009-05-26 Papildomo susitarimo. Be to, liudytojo V. M. parodymais įrodyta, kad lošimų automatų salonas ( - ) veikė pelningai. Teismas buvo suklaidintas tendencingai pateiktos informacijos apie kitą atsakovo veiklą, t.y. lošimų salonų (A kategorija) statistiką.

666. Laikotarpiu nuo 2010-01-01 iki 2010-07-01 ieškovas nepatyrė nuostolių. Ieškovo apeliaciniu skundu prašomi atlyginti nuostoliai (negautas nuomos mokestis) laikotarpiu nuo 2010-01-01 iki 2010-07-01 yra nepagrįsto praturtėjimo teisiniai santykiai. Jau nuo 2010-01-01 ieškovas gavo nuomos mokestį iš naujo nuomininko UAB „Tete-a-tete“ kazino. Ieškovas operatyviai surado kitą nuomininką UAB „Tete-a-tete“, todėl yra pagrindas atleisti atsakovą (nuomininką) nuo 6 (šešių) mėnesių nuomos mokesčio dydžio baudos (Nuomos sutarties 7.5 punktas ir Papildomo susitarimo 2 punkto sąlyga).

67Kartu pažymėtina, kad 13 175 Lt nuomos mokesčio pagal Papildomą susitarimą, sudarytą su atsakovu, ir 10 000 Lt nuomos mokesčio pagal 2009-11-10 Nuomos sutartį su UAB „Tete-a-tete“ kazino, skirtumas yra nulemtas objektyvių priežasčių, t.y. nuomojamų patalpų kanalizacijos trūkumų, dėl kurių iš esmės buvo neįmanoma naudoti patalpų pagal jų paskirtį. Kad nebekiltų didelio klientų skaičiaus sąlygojamų avarijų, naujasis nuomininkas atidarė tik 20-ies lošimo automatų saloną (atsakovas turėjo 30), atitinkamai sutarta dėl mažesnės patalpų nuomos kainos.

687. Pagrįsta apygardos teismo išvada, kad nuomos sutarties su UAB „Tete-a-tete“ nuomos kainą sulygo ieškovas, o atsakovas šio proceso įtakoti negalėjo. Atsakovas neturėjo realių galimybių siūlyti patalpų tretiesiems asmenims, kurios dėl kanalizacijos ir ventiliacijos sistemų trūkumų negali būti naudojamos iš esmės pagal paskirtį.

698. Tikrieji Sutarties šalių ketinimai buvo numatyti baudą, jeigu Nuomos sutartis bus nutraukta prieš terminą bet kokiu pagrindu, išskyrus Nuomos sutarties 7.4 punktą, kuris atitinka CK 6.498 straipsnio (sutarties nutraukimas prieš terminą nuomininko reikalavimu) nuostatas. Tokia Papildomo susitarimo 2 punkto norma būtų niekinė kaip prieštaraujanti imperatyvioms įstatymo normoms (CK 1.80 str. 1 d.).

70V. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

71Atsakovas UAB ,,Olympic Masino Group Baltija“ vienašališkai nutraukė patalpų nuomos sutartį su ieškovu UAB ,,Baltistes Haus“. Ieškovas su vienašališku sutarties nutraukimu nesutinka ir reikalauja tokį sutarties nutraukimą pripažinti neteisėtu bei priteisti iš atsakovo dėl sutarties vienašališko nutraukimo padarytus nuostolius; 39 525 Lt negautų pajamų kol buvo ieškomas naujas nuomininkas; 33 000 Lt negautų pajamų už 2010 m. pirmą pusmetį, skaičiuojant kainų skirtumą tarp kainos, kurią pavyko sulygti su naujuoju nuomininku ir kaina, kurią būtų privalėjęs mokėti atsakovas; bei 93 000 Lt 6 mėn. nuomos mokesčio dydžio baudą (15.500 x 6).

72Dėl patalpų nuomos sutarties vienašališko nutraukimo

73Sudarydamos sutartį šalys laisvai disponuoja savo teisėmis ir sprendžia dėl pareigų prisiėmimo. Sutarties laisvės principas įtvirtintas CK 6.156 straipsnyje nustato, kad šalys turi teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises bei pareigas, taip pat sudaryti ir šio kodekso nenumatytas sutartis, jeigu tai neprieštarauja įstatymams. Taigi, kiek tai nedraudžia įstatymai, šalių teisė susitarti dėl sudaromos sutarties sąlygų priklauso nuo jų valios, laisvo apsisprendimo, tačiau ši teisė turi būti įgyvendinama sąžiningai (CK 6.158 str.). Sudariusios sutartį ir prisiėmusios sutartines teises ir pareigas, šalys privalo laikytis sutarties sąlygų ir tinkamai jas vykdyti. Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis turi įstatymo galią. Sutartis įpareigoja atlikti ne tik tai, kad tiesiogiai joje numatyta, bet ir visa tai, ką lemia sutarties esmė ar įstatymai (CK 6.189 str. 1 d.). Esant sutartyje ar įstatyme numatytiems pagrindams, sutarties šalis gali vienašališkai, ne teismo tvarka, atsisakyti sutartinių įsipareigojimų ir nutraukti sutartį.

74Bendroji teisės norma, nustatanti sutarties šaliai teisę vienašališkai nutraukti sutartį, numatytą CK 6.217 straipsnio 1 ir 2 dalyse. Šalis gali nutraukti sutartį, jeigu kita šalis sutarties nevykdo ar netinkamai įvykdo ir tai yra esminis sutarties pažeidimas. Nustatant, ar sutarties pažeidimas yra esminis, ar ne, turi būti atsižvelgiama į tai, ar nukentėjusioji šalis iš esmės negauna to, ko tikėjosi iš sutarties, išskyrus atvejus, kai kita šalis nenumatė ir negalėjo protingai numatyti tokio rezultato; ar pagal prievolės esmę griežtas prievoles sąlygų laikymąsi turi esminės reikšmės; ar prievolė neįvykdyta tyčia ar dėl didelio neatsargumo; ar neįvykdymas duoda pagrindą nukentėjusiajai šaliai nesitikėti, kad sutartis bus įvykdyta ateityje; ar sutarties neįvykdžiusi šalis, kuri rengėsi įvykdyti ar vykdė sutartį, patirtų didelių nuostolių, jeigu sutartis būtų nutraukta.

75Nukentėjusioji šalis negali remtis CK 6.217 straipsnio 2 dalimi ir sutartyje numatytais vienašalio nutraukimo pagrindais kaip pretekstu vienašališkai nutraukti sutartį. Nutraukimo pagrindai turi būti realūs, jų tikrumas įrodytas ir jie turėtų reikšti, kad sutarties tolesnis galiojimas sukeltų nukentėjusiajai šaliai sutarties sudarymo metu nenumatytus turtinio ar asmeninio pobūdžio didelius praradimus. Vien tik formalus sutarties esminių nuostatų pažeidimas, jeigu neatsiranda neigiamų pasekmių (žalos) nukentėjusiajai šaliai, paprastai leidžia daryti išvadą, kad nebuvo esminio sutarties pažeidimo, o nukentėjusiosios šalies rėmimasis tokia aplinkybe vienašališkai nutraukiant sutartį reiškia bandymą įrodyti tariamą ar apsimestinį sutarties nutraukimo pagrindą (Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutarimas civilinėje byloje Nr. 3K-P-346/2004).

76Nagrinėjamoje byloje atsakovas vienašališkai patalpų nuomos sutartį nutraukė remdamasis 7.4.2 punktu, nustatančiu, kad nuomos sutarties gali būti nutraukta nuomininko iniciatyva raštu, pranešus apie tai nuomotojui prieš 14 (keturiolika kalendorinių dienų) jeigu patalpos yra su trūkumais, kurie nuomininkui nebuvo žinomi, o dėl šių trūkumų patalpų iš esmės neįmanoma naudoti pagal sutartyje numatytą paskirtį.

77Teisėjų kolegija pažymi, kad sutartyje esant nurodytoms priežastims, kada šalis turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, turi būti nustatytas esminis sutarties pažeidimas atsižvelgiant į CK 6.217 straipsnio 2 dalies nuostatas.

78Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad atsakovui išnuomotos patalpos atitiko jų paskirtį, o nustatyti trūkumai nesudarė pagrindo vienašališkai nutraukti sutartį dėl esminio jos pažeidimo.

79Atsakovas esminiais trūkumais, kurie duoda jam pagrindą vienašališkai nutraukti sutartį laiko nuotekų sistemos dažnus gedimus ir ventiliacijos sistemos trūkumus, dėl kurių patalpose juntami nemalonūs kvapai. Sprendime įrodymai apie šias aplinkybes yra tinkamai išanalizuoti ir įvertinti. Apeliacinės instancijos teismas šiems pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvams pritaria ir jų nekartoja.

80Pažymėtina, kad atsakovui patalpos perduotos naudoti 2006-09-14 pagal patalpų priėmimo-perdavimo aktą gerai įvertinant visus atliktus darbus, tame tarpe ir vandentiekio kanalizacijos tinklų. Patalpų nuomos sutarties priede Nr. 2 pažymėta, kad nuomotojas, pagal nuomininko pateiktą dokumentaciją atlieka vėdinimo, šildymo, kondicionavimo sistemų projektavimą (1.1.1 p.) bei šių sistemų montavimą ir pajungimo darbus pagal nuomininko paruoštą ir jo reikalavimus atitinkantį projektą. Taigi nuotekų šalinimo ir vėdinimo sistemos buvo įrengtos tinkamai, o vedinimo sistema pagal atsakovo parengtą projektą, todėl teigti, kad patalpos nuomininkui buvo perduotos su trūkumais, kurie jam nebuvo žinomi, nėra pagrindo. Patalpos atsakovo naudojimui buvo perduotos 2006-09-14 patalpų priėmimo-perdavimo aktu ir ilgą laiką buvo naudojamos, neturint pastabų dėl jų tinkamumo naudoti pagal paskirtį. Patalpų naudojimas pagal paskirtį atsakovui tapo nebeįmanomas tik 2009-03-18, 2009-04-02 išsiliejus kanalizacijos nuotekoms ir 2009-06-08 atsiradus nemaloniems kvapams patalpose. Statinį administruojanti įmone AB ,,City Service“ 2009-09-02 defektiniu aktu konstatavo, kad apžiūrėjus ir įvertinus kanalizacijos vamzdyno būklę, nuotekų išsiliejimo priežastis yra atbulinio vožtuvo sklendės darbo sutrikimai, nes susikaupusios stambesnės atliekos kimba prie uždaromosios sklendės sudarydamos kamštį. Rekomenduota remontuoti atbulinį vožtuvą, nesant galimybei naujai įrengti atbulinį vožtuvą, pašalinti vamzdyne esančią uždarymo sklendę. Taigi, teisėjų kolegija mano, kad nuotekų pašalinimo sistemos trūkumai atsirado po ilgalaikio naudojimo ir netinkamo šios sistemos eksploatavimo. Objektyvių įrodymų, kad į nuomojamas patalpas dėl vedinimo sistemos trūkumų patenka nemalonūs kvapai atsakovas neįrodė ir kaip jau minėta ši sistema yra įrengta pagal jo paties pateiktą dokumentaciją ir įrengimo nurodymus.

81Išdėstytos aplinkybės leidžia teigti, kad ieškovas sutarties sąlygų esmingai nepažeidė. Atsakovas vienašališkai sutarties 7.4.2 punkto pagrindu Sutartį nutraukti ne sutartyje nustatytomis sąlygomis negalėjo.

82Dėl reikalavimo atlyginti nuostolius

83Sutarties nutraukimas atleidžia abi šalis nuo sutarties vykdymo, tačiau sutarties nutraukimas nepanaikina teisės reikalauti atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl sutarties neįvykdymo bei netesybų (CK 6.221 str. 1 ir 2 d.). Įstatymas suteikia kreditoriui teisę į nuostolių atlyginimą sutarties pažeidimo atveju, tačiau jam priskiriama patirtų nuostolių fakto ir dydžio įrodinėjimo naštą (CK 6.245 str. 3 d., 6.249 str. 1 d. ir CPK 178 str.). Negautos pajamos suprantamos kaip nauda, kurią kreditorius būtų gavęs, jeigu skolininkas nebūtų pažeidęs sutarties. Kasacinio teismo praktikoje pabrėžiama, kad nustatinėjant negautas pajamas turi būti taikomas realumo kriterijus, kreditorius, reikšdamas reikalavimą atlyginti netiesioginius nuostolius, turi įrodyti, kad galimybė gauti pajamas buvo reali, bet pajamų netekta dėl sutarties kontrahento neteisėtų veiksmų padarinių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėse bylose Nr. 3K-3-199/2007, 3K-3-62/2008, 3K-3-273/2009 ir kt.).

84Nagrinėjamoje byloje šalys 2006-06-02 sudarytos negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties Nr. L-1/ANT 7.5 punktu, kuris 2009-05-26 papildomu susitarimu pakeistas, nustatė, kad šalys taip pat turi teisę nutraukti sutartį vienašališkai bet kokiais kitais nei sutartyje išvardytais pagrindais, įskaitant ir ekonominį nenaudingumą, pranešdamas apie tai kitai sutarties šaliai ne vėliau kaip prieš 6 (šešis) mėnesius iki nuomos sutarties nutraukimo datos, tačiau ne anksčiau kaip nuo 2010 m. sausio 1 dienos bei sumokėdamas kitai šaliai 6 (šešių) mėnesių nuomos dydžio baudą. Nuomininkas šioje dalyje nustatytu pagrindu ir tvarka gali nutraukti sutartį nemokėdamas baudos tik tuo atveju, jeigu nuomojamoms patalpoms nuomotojas suras kitą nuomininką ne blogesnėmis sąlygomis nuomotojo atžvilgiu arba nuomininkas suras kitą, nuomotojui priimtiną nuomininką ir gaus raštišką nuomotojo sutikimą dėl naujo nuomininko, išskyrus sutarties 7.3 ir 7.4 punktuose numatytus atvejus.

85Ieškovas, laisvai disponuodamas jam priklausančiomis teisėmis, reikalauja dėl vienašališko neteisėto sutarties nutraukimo atlyginti nuostolius remdamasis Papildomo susitarimo 2 punkte nustatytomis sąlygomis.

86Aiškinant Papildomo susitarimo 2 punkto nuostatas galima išskirti šiuos šalių įsipareigojimus:

  1. Sutartį šalys gali nutraukti vienašališkai bet kokiais pagrindais, nesant sutarties sąlygų pažeidimo.
  2. bet kokiais pagrindais vienašališkai nutraukiant sutartį turi būti pranešta kitai šaliai prieš 6 mėnesius.
  3. Vienašališkai nutraukti sutartį bet kokiais pagrindais galima ne anksčiau 2010 metų sausio 1 dienos.
  4. Šalis nutraukusi sutartį vienašališkai bet kokiais pagrindais turi sumokėti kitai šaliai 6 mėnesių nuomos mokesčio dydžio baudą.
  5. Bauda nesumokama jeigu viena ar kita šalis suras nuomotojui kitą nuomininką ne blogesnėmis nei sutartyje nustatytomis sąlygomis.

87Ieškovas negautų pajamų atlyginimo reikalavimą kildina iš to, kad atsakovui neteisėtai nutraukus sutartį nuo 2009-10-01 iki 2010-01-01 negavo pajamų, kurias turėjo gauti pagal 2009-05-26 papildomo susitarimo 1 punktą, kuriuo nuomos mokestis buvo nustatytas 13 175 Lt per mėnesį. Ši aplinkybė byloje įrodyta, todėl pirmosios instancijos teismas 39 525 Lt (13175x3 mėn.=39525) pagrįstai priteisė iš atsakovo. Apeliacinio skundo argumentai, kad ieškovas nesiėmė priemonių nuostoliams sumažinti, neparemti įrodymais, todėl atmestini.

88Šalys 2009-05-26 Papildomo susitarimo 2 punktu įsipareigojo bet kokiais pagrindais sutarties nenutraukti iki 2010-01-01 ir nurodytais pagrindais nustatė galimybę nutraukti sutartį pranešus kitai šaliai prieš 6 mėnesius. Taigi susitarime akcentuojama pareiga apie sutarties nutraukimą bet kokiais pagrindais pranešti prieš 6 mėnesius, tačiau nėra draudžiama pranešti apie tokį nutraukimą iki 2010-01-01. Atsakovas apie sutarties nutraukimą pranešė 2009-09-17, todėl vienašališkai nutraukti sutartį teisę įgijo nuo 2010-03-17. Esant tokioms aplinkybėms ieškovas pajamų iš atsakovo galėjo tikėtis iki 2010-03-17 ir jo negautos pajamos skaičiuotinos iki paminėto termino.

89Paskaičiuojant negautas pajamas svarbu aiškinant sutartį ir papildomą susitarimą nustatyti, kokį nuomos mokestį atsakovas turėjo mokėti po 2010-01-01. Nuomos sutarties, sudarytos 2006-06-02 3.1 punktu atsakovas įsipareigojo nuo 2008-10-01 iki sutarties galiojimo pabaigos 2016-09-30 (sutarties 2.4 p.) mokėti 15 500 Lt dydžio nuomos mokestį. Papildomu susitarimu, sudarytu 2009-05-26, šalys sutarė nuo 2009-06-01 iki 2009-12-31 taikyti sumažintą nuomojamų patalpų mokestį 13175 Lt per mėnesį. Taigi po 2009-12-31 atsakovas būtų privalėjęs mokėti 15500 Lt kas mėnesį iki pranešimo apie sutarties nutraukimą 6 mėnesių termino pabaigos (2010-03-17). Tačiau, kadangi ieškovas nuo 2010-01 gavo 10 000 Lt nuomos mokestį iš kito nuomininko, todėl už šį laikotarpį negautas pajamas sudaro 12 839 Lt (už sausį, vasarį ir kovo 17 dienų mokant po 15 500 Lt susidaro 39789 Lt, už tą patį laiką gauta mokant po 10 000 susidaro 25661 iš 39789 - 25661 =14 128).

90Ieškovas įrodė, kad negautos pajamos už laikotarpį nuo 2009-12-31 iki 2010-03-17 sudarė atsakovo pagal sutartį nustatytos 15 500 Lt nuomos mokesčio ir faktiškai gauto iš kito nuomininko 10 000 Lt nuomos mokesčio skirtumą. Pirmosios instancijos teismas neteisingai išaiškino ir pritaikė įstatymo ir šalių santykius nustatančių sutarties ir papildomo susitarimo nuostatas, kas yra pagrindas priimtą sprendimą pakeisti dėl materialinės teisės pažeidimo (CPK 330 str.).

91Apeliaciniame skunde ieškovas teigia, kad teismas netinkamai aiškino papildomo susitarimo 2 punktą, klaidingai kvalifikavo jame nustatytą baudą ir atleidimo nuo jos sumokėjimo sąlygas.

92Teisėjų kolegija pažymi, kad netesybos - tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai).

93Šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo arba netinkamai įvykdo sutartinę prievolę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys bylose Nr. 3K-7-367/2006, 3K-7-304/2007, 3K-3-503/2007, 3K-3-401/2008 ir kt.).

94Nagrinėjamos bylos šalių Papildomo susitarimo 2 punkte nustatyta, kad šalys turi teisę nutraukti sutartį vienašališkai bet kokiais pagrindais, tačiau šiame punkte nustatyta tvarka, kas leistų kitai šaliai pasiruišti sutarties nutraukimui, surandant kitus nuomininkus ir pan. Šalys šiame punkte nustatė, kad apie sutarties nutraukimą vienašališkai bet kokiais pagrindais šalis privalo pranešti kitai šaliai prieš 6 mėnesius iki numatomos sutarties nutraukimo datos, tačiau ne anksčiau kaip 2010-01-01. Atsakovas šių susitarimų nesilaikė, apie sutarties vienašališką nutraukimą ieškovui pranešė 2009-09-17 ir sutartį nutraukė 2009-10-01, t.y. po 13 dienų, nesilaikydamas minėto papildomame susitarime nustatyto 2010-01-01 termino. Taigi atsakovas Papildomame susitarime nustatytą vienašališko sutarties nutraukimo tvarką pažeidė, todėl ieškovas įgijo teisę reikalauti susitarime nustatytos 6 mėnesių nuomos mokesčio dydžio baudos. Papildomo susitarimo 2 punkte nustatyta sąlyga, atleidžianti kitą šalį nuo baudos mokėjimo, negali būti taikoma, nes ši sąlyga nebuvo įvykdyta, ieškovas kito nuomininko nuomojamoms patalpoms ne blogesnėmis sąlygomis nesurado, dėl ko turėjo ir turės nuostolių, negaudamas sutartyje numatyto 15 500 Lt nuomos mokesčio. Sutarties tarp šalių pabaiga nustatyta 2016-09-30. Akivaizdu, kad negaunama nauda gaunant 10 000 Lt nuomos mokestį ir naujo nuomininko sudarys didesnę sumą negu 6 mėnesių nuomos mokesčio dydžio bauda 93 000 Lt (15 500x6=93 000), todėl šis ieškovo reikalavimas tenkintinas. Pirmosios instancijos teismas pilnai neišaiškino bylos aplinkybių dėl ko tinkamai nepritaikė įstatymuose ir sutartyje nustatytos civilinės atsakomybės atsakovui.

95Remiantis išdėstytomis aplinkybėmis ir argumentais, teismo sprendimas keistinas priteistiną iš atsakovo sumą padidinant iki 146 653 Lt (93 000+39 525+14 128).

96Dėl bylinėjimosi išlaidų

97Kadangi pirmosios instancijos teismo sprendimas keičiamas, bylinėjimosi išlaidos taip pat turi būti perskirstomos (CPK 93 str. 5 d.).

98Už ieškinį ieškovas sumokėjo 3 520 Lt ir turėjo 5 808 Lt atstovavimo pirmosios instancijos teisme išlaidų, kurios jam priteistinos proporcingai patenkintų reikalavimų daliai, t.y. ieškovui priteistina 8 302 Lt. bylinėjimosi pirmosios instancijos teisme išlaidų.

99Apeliacinės instancijos teisme ieškovo apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies, o atsakovo – atmetamas. Atitinkamai paskirstomos ir bylinėjimosi apeliacinės instancijos teisme išlaidos. Pagal bylos duomenis ieškovas už apeliacinį skundą sumokėjo 3 520 Lt žyminį mokestį ir turėjo 5 808 atstovavimo išlaidų, kurios mažintinos, atsižvelgiant ne tik į patenkintų apeliacinio skundo reikalavimo procentinę dalį bet ir į Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymą Nr. 1R–85, kuriuo patvirtinti rekomenduoti civilinėse bylose priteistini maksimalūs užmokesčio už advokato teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) dydžiai ir ieškovui priteistina 2 992 Lt už apeliacinį skundą sumokėto žyminio mokesčio bei 2 000 Lt atstovavimo apeliacinės instancijos teisme išlaidų.

100Atsakovo apeliacinis skundas pilnai atmestas, todėl atsakovo turėtos bylinėjimosi apeliacinės instancijos teisme išlaidos jam neatlyginamos.

101Teisėjų kolegija, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

102Vilniaus apygardos teismo 2010 m. lapkričio 18 d. sprendimą pakeisti.

103Padidinti iš uždarosios akcinės bendrovės „Olympic Casino Group Baltija“ (j. a. k. 211733760) uždarosios akcinės bendrovės „Baltisches Haus“ (j. a. k. 111543781) naudai priteistą sumą iki 146 653 Lt (šimtas keturiasdešimt šeši tūkstančiai šeši šimtai penkiasdešimt trys litai).

104Padidinti iš uždarosios akcinės bendrovės „Olympic Casino Group Baltija“ (j. a. k. 211733760) uždarosios akcinės bendrovės „Baltisches Haus“ (j. a. k. 111543781) naudai priteistą bylinėjimosi išlaidų sumą iki 8 302 Lt (aštuoni tūkstančiai trys šimtai du litai).

105Sumažinti iš uždarosios akcinės bendrovės „Olympic Casino Group Baltija“ (j. a. k. 211733760) valstybės naudai priteistą pašto išlaidų sumą iki 13,57 Lt (trylika litų penkiasdešimt septyni centai).

106Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.

107Priteisti uždarosios akcinės bendrovės „Baltisches Haus“ (j. a. k. 111543781) naudai iš uždarosios akcinės bendrovės „Olympic Casino Group Baltija“ (j. a. k. 211733760) 2 992 (du tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt du litai) už ieškovo apeliacinį skundą sumokėto žyminio mokesčio ir 2 000 Lt (du tūkstančiai litų) ieškovo turėtų teisinės pagalbos išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Byloje kilo ginčas, ar atsakovas pagrįstai nutraukė patalpų nuomos sutartį... 4. Ieškovas UAB „Baltisches Haus“ kreipėsi į teismą su ieškiniu... 5. Prašomą priteisti nuostolių sumą apskaičiavo kaip 39 525 Lt negautų... 6. Ieškinį grindė tokiomis svarbiausiomis aplinkybėmis. UAB „Kaugė“ ir... 7. Tarp Sutarties šalių 2009-05-26 buvo pasirašytas papildomas susitarimas,... 8. 2009-10-01 atsakovas vienašališkai ir nepagrįstai Sutartį nutraukė tuo... 9. Ieškovas visuomet operatyviai reagavo į gautus pranešimus bei ėmėsi... 10. Atsakovas UAB „Olympic Casino Group Baltija“ atsiliepimu su ieškovo... 11. 2009 m. laikotarpiu buvo įvykusios 4 kanalizacijos avarijos: kovo 5 d.,... 12. 2009-09-01 ir 2009-09-05 atsakovo darbuotojas kreipėsi į AB „City... 13. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 14. Vilniaus apygardos teismas 2010-11-18 sprendimu ieškinį patenkino iš dalies:... 15. Pripažino, kad atsakovas UAB „Olympic Casino Group Baltija“, 2009-06-02... 16. Priteisė iš UAB „Olympic Casino Group Baltija“ UAB „Baltisches Haus“... 17. Priteisė valstybės naudai iš UAB „Olympic Casino Group Baltija“ 15,30 Lt... 18. Pirmosios instancijos teismas atsižvelgė į tai, kad Sutartis numatė... 19. Apygardos teismas sprendė, kad atsakovas, neįrodė patalpų netinkamumo jo... 20. Teismas pažymėjo, kad, vadovaujantis verslo ekonomiškumo logika, pasirašant... 21. Teismas taip pat pažymėjo, kad pagal Sutarties 5.1.2.,5.1.3. punktus... 22. Teismas sprendė labiau tikėtinu faktu, faktą, kad ginčo Sutarties... 23. Apygardos teismas konstatavo, kad patalpos atitiko paskirtį ir atsakovas... 24. Aiškindamas papildomo 2009-05-26 susitarimo 2 punktą, teismas sprendė, jog... 25. Ieškovas surado kitą nuomininką, kuris nuo 2010-01-01 kas mėnesį mokės 10... 26. Teismas atmetė reikalavimą priteisti 6 mėnesinių nuomos mokesčių dydžių... 27. Remiantis CK 6. 37 straipsnio 2 dalimi, 6.210 straipsnio 2 dalimi ieškovui... 28. III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimo argumentai... 29. Ieškovas apeliaciniu skundu prašo pakeisti Vilniaus apygardos teismo... 30. 1. Teismo sprendimas atmesti reikalavimą priteisti 126 000 Lt nuostolių... 31. Teismas netinkamai aiškino teisės nutraukti nuomos sutartį atsiradimo... 32. Atsakovo faktinis elgesys taip pat leidžia teigti, kad nuo 2010-01-01... 33. Apygardos teismas netesingai faktu, jog iki 2010-01-01 šalys suderėjo... 34. 2. Vilniaus apygardos teismas nepagrįstai atmetė ieškovo reikalavimą... 35. Teisės doktrinoje ir teismų praktikoje yra nurodoma, kad apie tai, ar patirti... 36. Pažymėtina, kad ieškovas neturėjo nei sutartinės, nei įstatyminės... 37. Atsakovas neieškojo naujo nuomininko ir tokiu būdu pats atsisakė galimybės... 38. 3. Dėl 6 mėnesių nuomos dydžio kompensacijos priteisimo už priešlaikinį... 39. 4. Vilniaus apygardos teismas, sumažindamas ieškovui priteisiamų negautų... 40. Atsakovas UAB “Olympic Casino group Baltija” apeliaciniu skundu prašo... 41. 1. Apygardos teismas nepagrįstai išnuomotų negyvenamųjų patalpų tinkamumo... 42. Nuomininkas vidutiniškai 2009 m. per dieną sulaukdavo apie 70 klientų,... 43. 2. Ieškovas, sudarydamas nuomos sutartį, neinformavo atsakovo apie nuotekų... 44. 3. Apygardos teismas nevisapusiškai įvertino byloje pateiktus rašytinius ir... 45. Pats ieškovas apmokėdavo visų 2009 m. įvykusių kanalizacijos avarijų... 46. Kad liudytojas V. M., UAB „Olympic Casino Group Baltija“ vyriausiasis... 47. Be to, skirtingai negu konstatuota apygardos teismo, ieškovas šalindavo... 48. 4. Apygardos teismas be motyvų kaip neva neįtikinamus atsisakė vertinti... 49. 5. Apygardos teismas sprendime nepagrįstai konstatavo, kad atsakovas,... 50. 6. Abejotini teismo argumentai, kad ventiliacijos sistemos trūkumus ieškovas... 51. Be to, ieškovas 2009-07-20 raštu Nr. 1811 pasiūlė nuomininkui savo... 52. Be to, pagal 2009-12-04 Atliktų darbų aktą Nr. 6532, skirtingai negu nurodo... 53. 9. Teismas nepagrįstai sutapatino A (lošimų namai) ir B (lošimų automatai)... 54. 10. Teismas nepagrįstai atsakovo 2009-09-18 prašymą panaikinti lošimų... 55. 11. Net ir tuo atveju, jeigu darytume prielaidą, kad nuomos sutartį atsakovas... 56. Nuomos sutartis su naujuoju nuomininku UAB „Tete-a-tete” kazino buvo... 57. 12. Negautas nuomos mokestis laikotarpiui nuo 2009-10-01 iki 2010-01-01 taip... 58. Atsakovas atsiliepimu į ieškovo apeliacinį skundą prašo jo netenkinti.... 59. 1. Nuomos sutarti atsakovas nutraukė ne dėl ekonominių veiksniu, o dėl... 60. 2. Vilniaus apygardos teismas, nepagrįstai sutapatindamas atsakovo A... 61. 3. Aiškinant Papildomo susitarimo 2 punktą, kritiškai vertintinas ieškovo... 62. 4. Pagal Nuomos sutarties 4.1. punktą patalpų nuomos laikotarpio pradžia –... 63. Pagal Papildomo susitarimo preambulę šalys, susidariusią nepalankią verslui... 64. Pažymėtina ir tai, kad Papildomame susitarime yra numatytas alternatyvus... 65. 5. Ieškovo apeliacinio skundo argumentai, kad atsakovas jau 2009 m. pavasarį... 66. 6. Laikotarpiu nuo 2010-01-01 iki 2010-07-01 ieškovas nepatyrė nuostolių.... 67. Kartu pažymėtina, kad 13 175 Lt nuomos mokesčio pagal Papildomą... 68. 7. Pagrįsta apygardos teismo išvada, kad nuomos sutarties su UAB... 69. 8. Tikrieji Sutarties šalių ketinimai buvo numatyti baudą, jeigu Nuomos... 70. V. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 71. Atsakovas UAB ,,Olympic Masino Group Baltija“ vienašališkai nutraukė... 72. Dėl patalpų nuomos sutarties vienašališko nutraukimo... 73. Sudarydamos sutartį šalys laisvai disponuoja savo teisėmis ir sprendžia... 74. Bendroji teisės norma, nustatanti sutarties šaliai teisę vienašališkai... 75. Nukentėjusioji šalis negali remtis CK 6.217 straipsnio 2 dalimi ir sutartyje... 76. Nagrinėjamoje byloje atsakovas vienašališkai patalpų nuomos sutartį... 77. Teisėjų kolegija pažymi, kad sutartyje esant nurodytoms priežastims, kada... 78. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad... 79. Atsakovas esminiais trūkumais, kurie duoda jam pagrindą vienašališkai... 80. Pažymėtina, kad atsakovui patalpos perduotos naudoti 2006-09-14 pagal... 81. Išdėstytos aplinkybės leidžia teigti, kad ieškovas sutarties sąlygų... 82. Dėl reikalavimo atlyginti nuostolius... 83. Sutarties nutraukimas atleidžia abi šalis nuo sutarties vykdymo, tačiau... 84. Nagrinėjamoje byloje šalys 2006-06-02 sudarytos negyvenamųjų patalpų... 85. Ieškovas, laisvai disponuodamas jam priklausančiomis teisėmis, reikalauja... 86. Aiškinant Papildomo susitarimo 2 punkto nuostatas galima išskirti šiuos... 87. Ieškovas negautų pajamų atlyginimo reikalavimą kildina iš to, kad... 88. Šalys 2009-05-26 Papildomo susitarimo 2 punktu įsipareigojo bet kokiais... 89. Paskaičiuojant negautas pajamas svarbu aiškinant sutartį ir papildomą... 90. Ieškovas įrodė, kad negautos pajamos už laikotarpį nuo 2009-12-31 iki... 91. Apeliaciniame skunde ieškovas teigia, kad teismas netinkamai aiškino... 92. Teisėjų kolegija pažymi, kad netesybos - tai įstatymų, sutarties ar teismo... 93. Šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais... 94. Nagrinėjamos bylos šalių Papildomo susitarimo 2 punkte nustatyta, kad šalys... 95. Remiantis išdėstytomis aplinkybėmis ir argumentais, teismo sprendimas... 96. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 97. Kadangi pirmosios instancijos teismo sprendimas keičiamas, bylinėjimosi... 98. Už ieškinį ieškovas sumokėjo 3 520 Lt ir turėjo 5 808 Lt atstovavimo... 99. Apeliacinės instancijos teisme ieškovo apeliacinis skundas tenkinamas iš... 100. Atsakovo apeliacinis skundas pilnai atmestas, todėl atsakovo turėtos... 101. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos... 102. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. lapkričio 18 d. sprendimą pakeisti.... 103. Padidinti iš uždarosios akcinės bendrovės „Olympic Casino Group... 104. Padidinti iš uždarosios akcinės bendrovės „Olympic Casino Group... 105. Sumažinti iš uždarosios akcinės bendrovės „Olympic Casino Group... 106. Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.... 107. Priteisti uždarosios akcinės bendrovės „Baltisches Haus“ (j. a. k....