Byla 3K-3-273/2009

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Janinos Januškienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Egidijaus Baranausko ir Gintaro Kryževičiaus,

2rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB ,,Ferteksos transportas“ kasacinį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2008 m. balandžio 2 d. sprendimo ir Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. sausio 20 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Ferteksos transportas“ ieškinį atsakovui Baltarusijos Respublikinės unitarinės įmonės „Gamybinis susivienijimas „Belaruskalij“ dėl sutarties nutraukimo ir nuostolių atlyginimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Byloje ginčas yra dėl terminuotos nuomos sutarties nutraukimo prieš terminą ir nuomotojo patirtų nuostolių atlyginimo.

6Ieškovas UAB „Ferteksos transportas“ ieškiniu prašė teismo:

7Nutraukti šalių 1998 m. kovo 30 d. pasirašytą sutartį Nr. 17/04-98, įpareigoti atsakovą grąžinti ieškovui pagal šią sutartį perduotus geležinkelio vagonus ir priteisti iš atsakovo 16 732 095 JAV dolerių nuostolių atlyginimą ir palūkanas. Ieškinį patikslinęs ieškovas atsisakė reikalavimo įpareigoti atsakovą grąžinti vagonus ir prašė tą bylos dalį nutraukti.

8Ieškovas nurodė, kad šalys 1998 m. kovo 30 d. dvidešimties metų terminui pasirašė sutartį, pagal kurią ieškovas įsipareigojo perduoti atsakovui ne mažiau kaip 400 vagonų, atsakovas įsipareigojo mokėti ieškovui už suteiktus vagonus. Siekdamas įvykdyti savo įsipareigojimus, ieškovas 2001 m. kovo 12 d. sudarė vagonų pirkimo sutartį su kompanija ,,Castle Exporters Ltd“, pagal kurią ieškovas sumokėjo pardavėjui 600 000 JAV dolerių avansą. Ieškovo teigimu, atsakovas 2001 m. gegužės 21 d. raštu Nr. 406 vienašališkai atsisakė vykdyti ginčo sutartyje numatytą prievolę priimti nurodytą skaičių vagonų. Dėl to ieškovui teko atsisakyti pirkti vagonus pagal nurodytą 2001 m. kovo 12 d. sutartį ir prarasti įmokėtą avansą. Dėl to ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 600 000 JAV dolerių nuostolių (CK 6.251 straipsnis).

9Ieškovas taip pat nurodė, kad 2001 m. spalio 30 d. gavo iš atsakovo laišką Nr. 08-11792, kuriuo atsakovas pranešė, kad minėtas raštas Nr. 406 nėra atsisakymas vykdyti sutartį, todėl ieškovas toliau vykdė ginčo sutartį. Šalys 2003 m. gruodžio 10 d. pasirašė ginčo sutarties priedą Nr. 6, kurio 1.1 ir 1.2 punktuose buvo nustatyti tarifai ir susitarta, kad vagonai, nurodyti specifikacijoje Nr. 1, privalo kursuoti tik fiksuotu maršrutu. Ieškovo teigimu, atsakovas nuo 2005 m. sistemingai pažeidinėjo šį nustatytą vagonų maršrutą, tai laikytina esminiu sutarties sąlygų pažeidimu, nes ieškovas iš esmės negavo to, ko tikėjosi iš sutarties. Ieškovo skaičiavimu, atsakovui naudojant vagonus, nesilaikant nustatyto maršruto, jis patyrė 684 000 JAV dolerių nuostolių dėl tarifų skirtumo.

10Ieškovo teigimu, atsakovui atsisakius vykdyti sutartį, ieškovo negautos pajamos yra 15 448 095 JAV dolerių, kuriuos jis būtų gavęs atsakovui vykdant ginčo sutartį visus sutartyje numatytus metus. Negautų pajamų dydis ieškovo skaičiuojamas nuo 2001 m. gruodžio 31 d. iki 2018 m. gruodžio 31 d.

11II. Pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų sprendimo ir nutarties esmė

12Šiaulių apygardos teismo 2008 m. balandžio 2 d. sprendimu ieškinys atmestas.

13Teismas nustatė, kad ieškovas su atsakovu 1998 m. kovo 30 d. sudarė sutartį Nr. 17/04-98. Pagal šią sutartį ieškovas įsipareigojo atsakovui perduoti naudoti ne mažiau kaip 400 vnt. mineralinių medžiagų gabenimo vagonų, o atsakovas įsipareigojo už naudojimąsi vagonais mokėti nustatytą tarifą. Spręsdamas ginčą teismas vertino ieškinyje išdėstytus teiginius, kad atsakovas padarė du esminius sutarties su ieškovu pažeidimus, t. y. 2001 m. gegužės 21 d. atsakovas informavo ieškovą, kad nutraukia vagonų priėmimą, ir nesilaikė 2003 m. gruodžio 10 d. papildomame susitarime nustatytų 150 nuomojamų vagonų kelionės maršrutų.

14Teismas sprendime remdamasis bylos įrodymais nurodė, kad ginčo sutartis yra pasibaigusi jos nutraukimu ir tai neprieštarauja CK 6.154 straipsnio 1 dalies ir 6.156 straipsnio nuostatoms. Šalys pripažįsta sutarties nutraukimo faktą. Teismas nenustatė duomenų, kad sutartis nutraukta dėl vienos iš sutarties šalių kaltės, dėl to padarė išvadą, kad 2005 m. lapkričio mėnesį šalys ginčo sutartį nutraukė tarpusavio sutarimu. Teismas nustatė, kad po atsakovo ieškovui 2001 m. gegužės 21 d. rašto Nr. 406 pateikimo šalys vykdė sutartį, pasirašinėjo jos pakeitimus. Dėl to ieškinio reikalavimo dalis dėl 600 000 JAV dolerių atlyginimo netenkintina, nes nenustatyta atsakovo veiksmų, dėl kurių ieškovas nurodo patyręs nuostolių, neteisėtumo. Be to, ieškovas apie tariamą sutarties pažeidimą sužinojo 2001 m. gegužės 21 d., gavęs atsakovo raštą, į teismą su ieškiniu kreipėsi 2005 m. birželio 21 d. praleidęs ieškinio senaties terminą.

15Spręsdamas dėl 684 000 JAV dolerių nuostolių priteisimo teismas nurodė, kad specialus maršrutas, nustatytas 150 vagonų, nėra esminė sutarties sąlyga vien dėl to, kad ši sąlyga papildė pagrindinę šalių pasirašytą 1998 m. kovo 30 d. nuomos sutartį daugiau kaip po penkerių sutartinio bendradarbiavimo metų. Papildomas susitarimas, teismo vertinimu, negali pakeisti pagrindinės sutarties esmės. Nepasirašius šio susitarimo ieškovas būtų priverstas vykdyti 1998 m. kovo 30 d. sutartį, kurioje visiems perduotiems nuomai vagonams nustatyta nuomos kaina yra 9,60 JAV dolerio per parą už vieną vagoną. Teismas konstatavo, kad dėl šios ieškinio reikalavimo dalies nėra priežastinio ryšio tarp atsakovo padarytų sutarties pažeidimų ir ieškovo prašomų priteisti nuostolių, nesant priežastinio ryšio tarp atsakovo neteisėtų veiksmų (pažeidžiant maršrutą) ir ieškovo nurodytų negautų pajamų ieškinio reikalavimo dalis dėl 684 000 JAV dolerių nuostolių atlyginimo netenkintina.

16Teismas įvertino, kad nustatyti sutarties pažeidimai negali būti vertinami kaip esminiai vien dėl to, kad ir šalys jų taip nevertino, ir padarė išvadą, kad ieškovas neįrodė, jog 15 448 095 JAV dolerių netiesioginių nuostolių patyrė dėl neteisėtų atsakovo veiksmų.

17Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. sausio 20 d. nutartimi ieškovo UAB ,,Ferteksos transportas“ apeliacinis skundas tenkintas iš dalies ir nutarta Šiaulių apygardos teismo 2008 m. balandžio 2 d. sprendimą iš dalies pakeisti:

18Sprendimo dalį, kuria nutraukta civilinė byla dėl ieškinio reikalavimo dalies dėl atsakovo įpareigojimo grąžinti geležinkelio vagonus ieškovui, palikti nepakeistą.

19Kitą sprendimo dalį panaikinti ir išdėstyti taip:

20Ieškinį tenkinti iš dalies.

21Priteisti ieškovui UAB „Ferteksos transportas“ iš atsakovo Baltarusijos Respublikinės unitarinės įmonės „Gamybinis susivienijimas „Belaruskalij“ 53 864,05 JAV dolerio nuostolių.

22Likusią ieškinio reikalavimų dalį atmesti.

23Nutartyje apeliacinės instancijos teismas nurodė, kad šalys po 2001 m. gegužės 21 d. atsakovo rašto vykdė sutartį ir jų bendradarbiavimas pagal šią sutartį vyko iki 2005 m. lapkričio 16 d., kada, pasirašydamos perduotų vagonų perdavimo-priėmimo aktus ir tęsdamos bendradarbiavimą kitų sutarčių pagrindu, faktiškai nutraukė nurodytą sutartį. Remiantis CK 6.221 straipsnio 2 dalimi, sutarties nutraukimas nepanaikina teisės reikalauti atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl sutarties nevykdymo, ir netesybas.

24Iš kompanijos „Castle Exporters LTD“ 2001 m. gegužės 25 d. rašto (T. 5, b. l. 15-16) matyti, kad 600 000 JAV dolerių ieškovas sumokėjo šiai kompanijai kaip avansą pagal 2001 m. kovo 12 d. vagonų pirkimo sutartį Nr. 02-03/0030. 2001 m. gegužės 21 d. atsakovas informavo ieškovą, kad nuo 2001 m. gegužės 21 d. nutraukia vagonų priėmimą. Ieškovui neįvykdžius nurodytos 2001 m. kovo 12 d. vagonų pirkimo sutarties sąlygų, ieškovo pervesta suma liko kompanijai „Castle Exporters LTD“. Pinigų pervedimo data yra 2001 m. gegužės 22 d., dėl to, teismo vertinimu, ieškovas 2001 m. gegužės 21 d. gavęs atsakovo raštą galėjo mokėjimą sustabdyti, tačiau to nepadarė. Dėl to teismas nenustatė priežastinio ryšio tarp atsakovo veiksmų ir atsiradusių 600 000 JAV dolerių nuostolių.

25Šalys 2003 m. gruodžio 10 d. pasirašė sutarties priedą Nr. 6, kurio 1.1 ir 1.2 punktuose buvo nustatyti nuomos tarifai ir nurodyta, kad vagonai, nurodyti specifikacijoje Nr. 1, privalo kursuoti nustatytu maršrutu st. „Kalinij-3BC“ – st. „Draugystė“ LG, terminalas BKT – st. „Kalinij-3BC“. Atsakovas nesilaikė nustatytų maršrutų ir vagonus naudojo kroviniams vežti kitais maršrutais. 1998 m. kovo 30 d. sutarties Nr. 17/04-98 Priedo Nr. 6 Specifikacijoje Nr. 1 nurodytiems vagonams buvo taikomas 9,05 JAV dolerio tarifas per parą už vieną vagoną, o kitiems, kurių maršrutas nebuvo nustatytas – 12 JAV dolerių per parą tarifas. Teismas ieškovo patirtus nuostolius skaičiavo taikydamas sutartyje nustatytų 9,05 ir 12 JAV dolerių tarifų skirtumą. Dėl to ieškovui iš atsakovo už netinkamą sutarties vykdymą priteistina 53 864,05 JAV dolerio ((12 JAV dolerių - 9,05 JAV dolerio) x 18259 paros) tiesioginių nuostolių atlyginimo.

26Dėl ieškovo nurodytų negautų pajamų, kurias jis būtų gavęs atsakovui nuomodamas vagonus nuo 2001 m. gruodžio 30 d. iki 2018 m. gruodžio 1 d., teismas nurodė, kad netiesioginiai nuostoliai (negautos pajamos), esantys sutartinės atsakomybės taikymo viena iš priemonių, atlyginami tik atsižvelgiant į jų buvimo realumą. Bylos šalis, reikšdama reikalavimą dėl negautų pajamų priteisimo, turi būti tikra, jog ji patyrė faktinių nuostolių, t. y. negavo pajamų, dėl sutarties nevykdžiusios šalies veiksmų pasekmių. Ieškovas neįrodė, kad 2001 m. gegužės 21 d. ar vėliau turėjo 400 vagonų, už kurių nuomą būtų gavęs pelno, be to, būdamas verslo subjektas, jis galėtų vagonus nuomoti kitiems asmenims ir taip gauti nuomos pajamų. Negautos pajamos priteisiamos tik tais atvejais, kai šalis patiria objektyvų pajamų sumažėjimą. Nuomos atveju tai galėtų būti vagonų nuomos kainų skirtumas ir pan., tačiau ieškovas tokių įrodymų nepateikė, kaip ir jokių duomenų apie vagonų eksploatacijos terminus, jų pardavimo kainą.

27III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į kasacinį skundą teisiniai argumentai

28Kasaciniu skundu UAB ,,Ferteksos transportas“ prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2008 m. balandžio 2 d. sprendimą ir Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. sausio 20 d. nutartį bei priimti naują sprendimą, kuriuo ieškinį tenkinti. Kasaciniame skunde išdėstyti tokie kasacijos pagrindai ir juos pagrindžiantys esminiai argumentai:

291. Teismai nustatė, kad 1998 m. kovo 30 d. nuomos sutartis faktiškai nutraukta 2005 m. lapkričio 16 d., kai ieškovas ir atsakovas pasirašė paskutinį vagonų priėmimo-perdavimo aktą, taip šalys išreiškė valią nutraukti sutartį abipusiu susitarimu. Kasatorius nesutinka su tuo ir nurodo, kad atsakovui naudojantis vagonais ne pagal sutartį ieškovas tokius veiksmus laikė esminiu sutarties pažeidimu ir 2005 m. birželio 21 d. (sutarties galiojimo metu) kreipėsi į teismą dėl sutarties nutraukimo esant atsakovo kaltei. Kasatoriaus teigimu, teismas privalo vertinti, ar sutartis nutrauktina dėl nuomininko kaltės ir pateikti savo argumentus, ar nuomotojas įrodė nuomininko kaltę ar ne, nepaisant to, kad po ieškinio nutraukti nuomos sutartį pareiškimo nuomininkas grąžino nuomotojui daiktą. Dėl daikto grąžinimo nuomotojui sutartis nepasibaigia, jei nuomotojas neatsisako ieškinio reikalavimo sutartį nutraukti teismine tvarka (CK 6.497 straipsnis). Byloje teismams pripažinus, kad nuomotojas su nuomininku nutraukė sutartį bendru sutarimu, kai nuomininkas grąžino daiktą nuomotojui po to, kai šis pareiškė teisme reikalavimą nutraukti sutartį dėl nuomininko kaltės, iš nuomotojo atimta galimybė įrodyti nuomininko kaltę dėl sutarties nutraukimo ir prisiteisti nuostolius. Teismui nevertinant nuomininko kaltės dėl sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo nuomotojui nebeliktų galimybės prisiteisti negautas pajamas dėl sutarties nutraukimo prieš terminą už visą likusį neįvykdytą sutarties galiojimo laikotarpį (CK 6.251 straipsnio 1 dalis). Ieškovas, pasirašydamas iki 2005 m. lapkričio 16 d. vagonų priėmimo-perdavimo aktus, konstatavo vagonų grąžinimo faktą ir vykdė sutarties 3.3 punkto pareigą priimti grąžinamus vagonus, tačiau neišreiškė valios nutraukti sutartį abipusiu sutarimu. Dėl to teismai turėjo nutraukti sutartį ieškovo reikalavimu dėl atsakovo kaltės.

302. Kasatorius, sumokėjęs 600 000 JAV dolerių avansą už nupirktus vagonus, įvykdė prievolę pardavėjui kompanijai ,,Castle Exporters Ltd“. Kasatoriaus teigimu, jis 2001 m. gegužės 21 d. elektroniniu laišku Vokietijos bankui ,,Hesse newman bank“ pateikė nurodymą iš ieškovo sąskaitos pervesti nurodyto dydžio sumą pardavėjui. Po šio laiško pateikimo atsakovas tą pačią dieną raštu informavo ieškovą, kad nuo 2001 m. gegužės 21 d. nutraukia vagonų priėmimą. Gavęs šį raštą ieškovas nebegalėjo atšaukti ar sustabdyti nurodymo Vokietijos bankui pervesti lėšas. Kasatorius nurodo, kad esant tokioms aplinkybėms nebuvo pagrindo pripažinti jo neapdairiai praradus sumokėtą avansą. Nepriėmęs vagonų ir taip neįvykdęs sutarties atsakovas, kaip verslo įmonė, numatė ar galėjo protingai numatyti dėl to kilsiančius nuostolius ieškovui. Teismai, konstatuodami ieškinio senaties termino praleidimą reikalavimui dėl 600 000 JAV dolerių priteisimo, neatsižvelgė į tai, kad ieškovas, 2001 m. gegužės 21 d. sužinojęs apie sutarties pažeidimą, 2001 m. spalio 16 d. pateikė atsakovui pretenziją dėl nurodytos sumos nuostolių atlyginimo, atsakovas atsakydamas į šią pretenziją 2001 m. spalio 30 d. raštu neginčijo šios pretenzijos. Šie veiksmai teismų turėjo būti įvertinti kaip nutraukiantys senaties termino eigą. Apeliacinės instancijos teismas nutartyje priteisdamas ieškovui nuostolių atlyginimą dėl atsakovo naudojimosi vagonais ne pagal sutartyje nustatytą maršrutą rėmėsi atsakovo pateiktais duomenimis, tačiau neįvertino ieškovo pateiktų įrodymų apie nuostolių dydį, susietą su vagonų nuomos rinkos tarifu. Teismas motyvuotai neatmetė ieškovo pateiktų įrodymų (CPK 270 straipsnio 4 dalies 3 punktas).

313. Kasatorius nesutinka su teismų sprendime ir nutartyje ieškinio reikalavimo priteisti negautas pajamas atmetimu. Nutraukus sutartį tapo akivaizdu, kad ieškovas negaus pajamų, kurias būtų gavęs, jeigu sutartis būtų vykdoma iki 2018 m. gruodžio 31 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. kovo 23 d. nutartyje byloje Nr. 3K-3-177/2005 išaiškino nuostolių atlyginimą sutarties nutraukimo atveju: teisėtas sutarties nutraukimas šalis atleidžia nuo tolesnio sutarties vykdymo, tačiau net ir teisėtas sutarties nutraukimas gali turėti teisinių pasekmių, t. y. sutarties šaliai gali sukelti atitinkamus turtinius praradimus, atsiradusius dėl sutarties neįvykdymo, o tokius praradimus patyrusi šalis gali reikalauti juos kompensuoti. Šalis gali reikalauti atlyginti negautas pajamas (netiesioginius nuostolius), kurių iš tikrųjų negavo ir kurių pagrįstai galėjo tikėtis, jei sutartis nebūtų buvusi nutraukta, vykdoma iki sutarties termino pabaigos. Kasatoriaus teigimu, sutarties pobūdis leido jam pagrįstai tikėtis gauti pajamas iš nuomos iki sutarties galiojimo pabaigos. Pažeisdamas sutarties sąlygas atsakovas padarė nuostolių ieškovui dėl negalimumo vykdyti sutartį iki joje numatyto galiojimo termino pabaigos. Dėl atsakovo neteisėtų veiksmų ieškovas kreipėsi teismą, reikalaudamas nuostolių atlyginimo, dėl to egzistuoja priežastinis ryšys tarp atsakovo neteisėtų veiksmų ir ieškovo nuostolių negautų pajamų pavidalu. Atsakovo vienašališkas sutarties atsisakymas turėjo būti laikomas pacta sunt servanta principo pažeidimu ir nesąžiningu bei neteisėtu elgesiu, pažeidžiančiu ieškovo interesus.

32Atsiliepimu į kasacinį skundą atsakovas Baltarusijos Respublikinės unitarinė įmonė „Gamybinis susivienijimas „Belaruskalij“ prašo ieškovo kasacinį skundą atmesti. Atsiliepime išdėstyti tokie nesutikimo su kasaciniu skundu esminiai argumentai:

331. Kasacinio skundo argumentai dėl negautų pajamų priteisimo nepagrįsti dėl to, kad apeliacinės instancijos teismas tokį ieškovo reikalavimą atmetė ne todėl, kad sutartis buvo nutraukta nesilaikant CK 6.217 ar 6.497 straipsniuose nustatytos tvarkos, tačiau todėl, jog ieškovas neįrodė reikalaujamo dydžio netiesioginių nuostolių. Vagonų perdavimo priėmimo aktais šalys įformino sutarties nutraukimą, tai atitinka CK 1.63 straipsnio 1 dalies, 1.64 straipsnio, 6.154 straipsnio 1 dalies ir 6.156 straipsnio nuostatas dėl sandorio ir jo nutraukimo keliamus valios, turinio ir formos reikalavimus. Šalys neatnaujino sutarties vykdymo ir nesiūlė kitai šaliai peržiūrėti sutarties sąlygas. Teismai teisingai konstatavo, kad nuomos sutarties esminė sąlyga yra daikto perdavimas už užmokestį naudotis tam tikrą laiką ir to daikto grąžinimas pasibaigus nuomos santykiams (CK 6.499 straipsnio 1 dalis). Kai nuomininkas daiktą grąžina nuomotojui ir nuomotojas jį priima, tai reiškia nuomos sutarties pabaigą, kurios pasekmės nustatytos CK 6.499 straipsnio 1 dalyje.

342. Teismai pagrįstai konstatavo, kad ieškinio reikalavimui dėl 600 000 JAV dolerių priteisimo taikytinas sutrumpintas trejų metų ieškinio senaties terminas (CK 1.125 straipsnio 8 dalis). Ieškovas byloje nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad jo 600 000 JAV dolerių mokėjimas negalėjo būti sustabdytas, taip išvengiant nurodyto dydžio nuostolių atsiradimo. Dėl vagonų naudojimo kitu maršrutu apeliacinės instancijos teismas nutartyje nustatė vagonų nuomos tarifų skirtumą ir pagal tai apskaičiavo nuomos mokestį, tuo tarpu ieškovas neįrodė kitokios vagonų nuomos kainos ir kitokio naudojimosi vagonais dienų skaičiaus.

353. Pagal CK 6.258 straipsnio 5 dalį negautos pajamos priteisiamos tais atvejais, kai kreditorius patyrė objektyvų pajamų sumažėjimą dėl kainų, t. y. vagonų nuomos kainų, skirtumo. Ieškovas galėjo tariamai jam pagamintus 400 vagonų priimti ir, atsakovui atsisakius nuo jų, pasiūlyti tretiesiems asmenims naudotis už užmokestį ar kitaip gauti iš jų turtinės naudos, to nepadaręs ieškovas negavo planuotų pajamų.

36Teisėjų kolegija

konstatuoja:

37IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

38Dėl terminuotos nuomos sutarties nutraukimo prieš terminą sutarties šalių abipusia valia

39Sutarties šalių teisė susitarti dėl sutarties pabaigos grindžiama sutarties laisvės principu (CK 6.156 straipsnis), leidžiančiu šalims laisvai sudaryti sutartis, taip pat savo susitarimu panaikinti sutartines prievoles, jeigu tai neprieštarauja įstatymams. Šalys sutartyje gali susitarti ir paprastai aptaria sąlygas dėl sutarties nutraukimo fakto, tvarkos ir teisinių pasekmių. Šalių valia nutraukiant sutartį gali būti išreikšta įvairia forma – žodžiu, raštu, veiksmu ar kitokia valios išreiškimo forma. Prievolės pasibaigimo teisinis pagrindas yra šalių susitarimas, kuris gali būti bet kokios formos, išskyrus atvejus, kai susitarimas, pagal kurį atsiranda prievolė, privalo būti rašytinės ar notarinės formos (CK 6.125 straipsnio 1 dalis).

40Bylos duomenimis šalys sudarė rašytinę terminuotą nuomos sutartį dėl ne mažiau kaip 400 geležinkelio vagonų atlygintinio naudojimosi dvidešimties metų laikotarpiui. Sutarties nutraukimas prieš terminą nustatytas šios sutarties 4.3.1 punkte, pagal kurį sutartis gali būti nutraukta anksčiau laiko šalių abipusiu susitarimu. Sutartyje šalys nesaistomos papildomų sąlygų dėl tokio susitarimo, nutraukiančio sutartį. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės, pagal kurias nuomininkas sugrąžino nuomotojui nuomojamus pagal sutartį daiktus iki 2005 m. lapkričio 16 d. Šiais veiksmais, įformintais ir abiejų šalių patvirtintais rašytiniais vagonų perdavimo-priėmimo aktais, šalys patvirtino nuomos pasibaigimą, nes nebeliko nuomos sutarties dalyko, dėl to šiais veiksmais jos patvirtino nuomotojo prievolės leisti naudotis daiktais nuomininkui ir šio prievolės mokėti už naudojimosi daiktais laikotarpį pasibaigimą. Kadangi išnuomotų daiktų grąžinimas atliktas sutarties šalių suderintais veiksmais, tai apeliacinės instancijos teismas nutartyje teisiškai pagrįstai konstatavo, kad nuomojamų daiktų grąžinimo nuomotojui momentas sutapo su sutarties pasibaigimu (CK 6.499 straipsnio 1 dalis). Sutartis yra pasibaigusi, dėl to ieškinio reikalavimas dėl sutarties nutraukimo teismine tvarka byloje žemesniųjų instancijų teismų pagrįstai atmestas. Sutarties nutraukimas atleidžia šalis nuo sutarties vykdymo, tačiau nepanaikina teisės reikalauti nuostolių, atsiradusių dėl sutarties neįvykdymo, ir netesybų atlyginimo (CK 6.221 straipsnio 1, 2 dalys).

41Dėl iš nuomos sutarties vykdymo atsiradusių tiesioginių nuostolių nuomotojui atlyginimo

42Sutartinė civilinė atsakomybė taikoma, kai viena sutarties šalis neįvykdo ar netinkamai įvykdo sutartį, dėl to kita šalis turi teisę reikalauti nuostolių atlyginimo ar netesybų (CK 6.245 straipsnio 3 dalis). Padaryti nuostoliai turi būti atlyginti visiškai, išskyrus atvejus, kai specialūs įstatymai ar sutartis nustato ribotą atsakomybę (CK 6.251 straipsnio 1 dalis). Nuostolių kaip piniginės žalos išraiškos turi būti atlyginama tiek, kiek nukentėjęs asmuo dėl padarytos žalos prarado, nes toks atlyginimas atitiktų žalos kompensavimo funkciją. Didesnio, nei faktiškai asmens patirto žalos dydžio atlyginimas reikštų tokio asmens nepagrįstą praturtėjimą.

43Pareiškęs reikalavimą dėl 600 000 JAV dolerių nuostolių atlyginimo ieškovas (nuomotojas) šiuos nuostolius kildino iš atsakovo sutarties netinkamo vykdymo, šiam atsisakius nuomotis papildomą geležinkelio vagonų skaičių. Byloje nustatyta, kad ieškovas su kompanija ,,Castle Exporters LTD“ 2001 m. kovo 12 d. sudarė vagonų pirkimo-pardavimo sutartį, pagal kurią ieškovas 2001 m. gegužės 22 d. nurodytai kompanijai pervedė 600 000 JAV dolerių avansą už perkamus vagonus, nepaisydamas to, kad atsakovas 2001 m. gegužės 21 d. informavo ieškovą, jog daugiau vagonų atsakovui neprireiks. Įvertinęs šias faktines aplinkybes apeliacinės instancijos teismas nutartyje nurodė, kad ieškovas galėjo sustabdyti mokėjimą ir taip išvengti išlaidų bei galimų nuostolių atsiradimo. Ieškovas taip pat turėjo galimybę neatlikti mokėjimo ar jį atidėti bent iki pirkimo-pardavimo sutartyje numatytos avanso mokėjimo dienos – 2001 m. gegužės 31 d., tačiau to nepadarė.

44Teisėjų kolegija konstatuoja, kad nurodyta pirkimo-pardavimo sutartis yra dvišalė ir atsakovui, nesančiam šios sutarties šalimi, teisių ir pareigų nesukūrė, dėl to mokėjimo už perkamus daiktus (geležinkelio vagonus) pareiga pagal šią sutartį teko ieškovui, o ne atsakovui (CK 6.189 straipsnio 1 dalis). Atsakovas pagal nuomos sutartį įsipareigojo atlygintinai naudotis reikiamu kiekiu vagonų (1998 m. kovo 30 d. nuomos sutarties 1.1 punktas), tačiau neįsipareigojo įgyti nuosavybėn vagonų, kuriuos pagal sutartį turėjo pateikti ieškovas. Teisėjų kolegija daro išvadą, kad, nesant atsakovo prievolės mokėti už ieškovo įgytus nuosavybėn geležinkelio vagonus, ieškovo šiuo tikslu sumokėta suma nelaikytina jo turėtais nuostoliais. Pagal CK 6.247 straipsnį atlyginami tie nuostoliai, kurie susiję su veiksmais, nulėmusiais skolininko civilinę atsakomybę tokiu būdu, kad nuostoliai pagal jų ir civilinės atsakomybės prigimtį gali būti laikomi skolininko veiksmų (veikimo, neveikimo) rezultatu. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. lapkričio 26 d. nutartyje L. B. v. DNSB ,,Medvėgalis“ ir kt. byloje Nr. 3K-7-345/2007 konstatuota, kad priežastinis skolininko elgesio ir nuostolių ryšys reiškia, kad skolininko veiksmai (neveikimas) buvo atlikti anksčiau, nei atsirado nuostolių, o atsiradę nuostoliai yra skolininko elgesio rezultatas. Nagrinėjamos bylos atveju ieškovo patirtos išlaidos įgyjant geležinkelio vagonus nuosavybėn nebuvo nulemtos kaip neišvengiamas skolininko elgesio rezultatas, priešingai, ieškovas turėjo galimybę, tačiau nesiėmė jokių veiksmų, siekdamas išvengti išlaidų.

45Kasaciniame skunde ginčijamas teismų konstatuotas ieškinio senaties praleidimo faktas ir teigiama, kad teismai neatsižvelgė į tai, jog ieškovas, 2001 m. gegužės 21 d. sužinojęs apie sutarties pažeidimą, 2001 m. spalio 16 d. pateikė atsakovui pretenziją dėl nurodytos sumos nuostolių atlyginimo, atsakovas atsakydamas į šią pretenziją 2001 m. spalio 30 d. raštu neginčijo šios pretenzijos. Šie veiksmai, kasatoriaus teigimu, teismų turėjo būti įvertinti kaip nutraukiantys senaties termino eigą. Atsakydama į nurodytą kasacinio skundo argumentą kasacinio teismo teisėjų kolegija vadovaujasi CK 1.130 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta nuostata, kad ieškinio senaties terminą nutraukia skolininko veiksmai, kurie liudija, kad jis pripažįsta prievolę. Iš byloje esančios šalių susirašinėjimo medžiagos nenustatyta duomenų apie tai, kad atsakovas pripažintų prievolę, o kasatoriaus nurodyti susirašinėjimo dokumentai liudija apie šalių tarpusavyje aptariamą dalykinį bendradarbiavimą.

46Atsakydama į kitą kasacinio skundo argumentą, kad apeliacinės instancijos teismas nutartyje priteisdamas ieškovui nuostolių atlyginimą dėl atsakovo naudojimosi vagonais ne pagal sutartyje nustatytą maršrutą rėmėsi atsakovo pateiktais duomenimis, tačiau neįvertino ieškovo pateiktų įrodymų apie nuostolių dydį, susietą su vagonų nuomos rinkos tarifu, kasacinio teismo teisėjų kolegija nurodo, kad ieškovo negautų pajamų dydis dėl atsakovo naudotų vagonų ne pagal sutartyje aptartą maršrutą yra akivaizdus iš nuomos sutarties sąlygų. Apeliacinės instancijos teismas nutartyje įvertino tai, kad sutarties priedo Nr. 6 Specifikacijoje Nr. 1 nuomos tarifas naudojant geležinkelio vagonus numatytu maršrutu yra 9,05 JAV dolerio per parą už vagoną, o nenumatytu maršrutu – 12 JAV dolerių. Taigi remiantis sutarties sąlygomis apskaičiuotas nuomos kainų skirtumas sudarė ieškovo nuostolius dėl atsakovo naudojimosi vagonais nenumatytu maršrutu, šiuos ieškovo patirtus nuostolius apeliacinės instancijos teismas nutartimi priteisė iš atsakovo už netinkamą sutarties vykdymą. Taigi nuomos kaina aiškiai aptarta šalių sudarytoje sutartyje, dėl to joms privaloma, tuo tarpu ieškovo įrodinėjama aukštesnė nuomos kaina grindžiama sutartimis, sudarytomis ne bylos šalių, o kitų asmenų, dėl to neturi reikšmės įrodinėjant atsakovo neįvykdytų įsipareigojimų apimtį.

47Dėl nuomotojo negautų pajamų atlyginimo

48Dėl ieškovo reikalavimo atlyginti negautą nuomos mokestį, kurį ieškovas būtų gavęs iš atsakovo, jeigu nuomos sutartis būtų vykdoma, kaip joje numatyta, dvidešimt metų, apeliacinės instancijos teismas nutartyje padarė išvadą, kad ieškovas neįrodė, jog dėl atsakovo veiksmų patyrė nuostolių negautų pajamų išraiška, o būdamas verslininkas, besiverčiantis krovinių gabenimu, turi galimybę išnuomoti vagonus kitiems asmenims ar juos kitaip panaudoti. Kasacinio teismo teisėjų kolegijos vertinimu, sprendžiant dėl sutarties nutraukimo ieškovo prašomų priteisti negautų pajamų atlyginimo reikšminga aplinkybė yra tai, kad sutartis nutraukta abiejų šalių valia (šalių patvirtintais vagonų priėmimo-perdavimo aktais), dėl to nutraukus sutartį bet kuri šalis negali pagrįstai tikėtis gauti ateityje pajamų iš nebegaliojančios sutarties vykdymo. Netiesioginiai nuostoliai (negautos pajamos) atlyginami tik atsižvelgiant į jų buvimo realumą. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2006 m. lapkričio 6 d. nutarime V. Š. v. A. N. byloje Nr. 3K-P-382/2006 išaiškinta, kad turto sumažėjimas ar negautos pajamos yra kreditoriaus numatytos ir realiai tikėtinos gauti sumos, kurių jis negavo dėl neteisėtų skolininko veiksmų, arba dėl tokių veiksmų prarasta nauda. Teisės doktrinoje ir teismų praktikoje yra nurodoma, kad apie tai, ar patirti nuostoliai gali būti vertinami kaip negautos pajamos arba patirtos išlaidos (turto sumažėjimas), spręstina pagal tokius kriterijus: 1) ar pajamos buvo numatytos gauti iš anksto; 2) ar pagrįstai tikėtasi jas gauti esant normaliai veiklai; 3) ar šių pajamų negauta dėl neteisėtų skolininko veiksmų. Nagrinėjamos bylos atveju akivaizdu, kad ieškovo nurodytos negautos pajamos kyla ne iš skolininko neteisėtų veiksmų, o iš sutarties šalių teisėtų veiksmų, kuriais šalys nutraukė sutartį, taigi šios ieškovo nurodytos negautos pajamos nelaikytinos dėl atsakovo veiksmų atsiradusiais nuostoliais.

49Įvertinęs bylos įrodymų visetą apeliacinės instancijos teismas nutartyje nustatė įrodinėtinas ginčo teisingam išsprendimui aplinkybes ir apskaičiavo ieškovo patirtų realių nuostolių dydį (CPK 185 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismo nutartyje atliktas ginčo teisinis įvertinimas kasacinio skundo argumentais nenuginčytas. Kasacinio skundo argumentai nesudaro įstatyme nustatytų pagrindų (CPK 346 straipsnio 2 dalis) naikinti apskųstą apeliacinės instancijos teismo nutartį, ši kasacine tvarka peržiūrėta nutartis yra teisėta, dėl to paliktina nepakeista (CPK 359 straipsnio 1 dalis).

50Iš ieškovo UAB ,,Ferteksos transportas“ priteistina 45,45 Lt Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išlaidų, susijusių su bylos procesinių dokumentų įteikimu, Lietuvos valstybei (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 93 straipsnio 1 dalis, 340 straipsnio 5 dalis).

51Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 359 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 362 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

52Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. sausio 20 d. nutartį palikti nepakeistą.

53Priteisti iš ieškovo UAB ,,Ferteksos transportas“ 45,45 Lt (keturiasdešimt penkis litus 45 centus) išlaidų, susijusių su bylos procesinių dokumentų įteikimu, Lietuvos valstybei.

54Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Byloje ginčas yra dėl terminuotos nuomos sutarties nutraukimo prieš terminą... 6. Ieškovas UAB „Ferteksos transportas“ ieškiniu prašė teismo:... 7. Nutraukti šalių 1998 m. kovo 30 d. pasirašytą sutartį Nr. 17/04-98,... 8. Ieškovas nurodė, kad šalys 1998 m. kovo 30 d. dvidešimties metų terminui... 9. Ieškovas taip pat nurodė, kad 2001 m. spalio 30 d. gavo iš atsakovo laišką... 10. Ieškovo teigimu, atsakovui atsisakius vykdyti sutartį, ieškovo negautos... 11. II. Pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų sprendimo ir nutarties esmė... 12. Šiaulių apygardos teismo 2008 m. balandžio 2 d. sprendimu ieškinys... 13. Teismas nustatė, kad ieškovas su atsakovu 1998 m. kovo 30 d. sudarė sutartį... 14. Teismas sprendime remdamasis bylos įrodymais nurodė, kad ginčo sutartis yra... 15. Spręsdamas dėl 684 000 JAV dolerių nuostolių priteisimo teismas nurodė,... 16. Teismas įvertino, kad nustatyti sutarties pažeidimai negali būti vertinami... 17. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009... 18. Sprendimo dalį, kuria nutraukta civilinė byla dėl ieškinio reikalavimo... 19. Kitą sprendimo dalį panaikinti ir išdėstyti taip:... 20. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 21. Priteisti ieškovui UAB „Ferteksos transportas“ iš atsakovo Baltarusijos... 22. Likusią ieškinio reikalavimų dalį atmesti.... 23. Nutartyje apeliacinės instancijos teismas nurodė, kad šalys po 2001 m.... 24. Iš kompanijos „Castle Exporters LTD“ 2001 m. gegužės 25 d. rašto (T. 5,... 25. Šalys 2003 m. gruodžio 10 d. pasirašė sutarties priedą Nr. 6, kurio 1.1 ir... 26. Dėl ieškovo nurodytų negautų pajamų, kurias jis būtų gavęs atsakovui... 27. III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į kasacinį skundą teisiniai argumentai... 28. Kasaciniu skundu UAB ,,Ferteksos transportas“ prašo panaikinti Šiaulių... 29. 1. Teismai nustatė, kad 1998 m. kovo 30 d. nuomos sutartis faktiškai... 30. 2. Kasatorius, sumokėjęs 600 000 JAV dolerių avansą už nupirktus vagonus,... 31. 3. Kasatorius nesutinka su teismų sprendime ir nutartyje ieškinio reikalavimo... 32. Atsiliepimu į kasacinį skundą atsakovas Baltarusijos Respublikinės... 33. 1. Kasacinio skundo argumentai dėl negautų pajamų priteisimo nepagrįsti... 34. 2. Teismai pagrįstai konstatavo, kad ieškinio reikalavimui dėl 600 000 JAV... 35. 3. Pagal CK 6.258 straipsnio 5 dalį negautos pajamos priteisiamos tais... 36. Teisėjų kolegija... 37. IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai... 38. Dėl terminuotos nuomos sutarties nutraukimo prieš terminą sutarties šalių... 39. Sutarties šalių teisė susitarti dėl sutarties pabaigos grindžiama... 40. Bylos duomenimis šalys sudarė rašytinę terminuotą nuomos sutartį dėl ne... 41. Dėl iš nuomos sutarties vykdymo atsiradusių tiesioginių nuostolių... 42. Sutartinė civilinė atsakomybė taikoma, kai viena sutarties šalis neįvykdo... 43. Pareiškęs reikalavimą dėl 600 000 JAV dolerių nuostolių atlyginimo... 44. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad nurodyta pirkimo-pardavimo sutartis yra... 45. Kasaciniame skunde ginčijamas teismų konstatuotas ieškinio senaties... 46. Atsakydama į kitą kasacinio skundo argumentą, kad apeliacinės instancijos... 47. Dėl nuomotojo negautų pajamų atlyginimo ... 48. Dėl ieškovo reikalavimo atlyginti negautą nuomos mokestį, kurį ieškovas... 49. Įvertinęs bylos įrodymų visetą apeliacinės instancijos teismas nutartyje... 50. Iš ieškovo UAB ,,Ferteksos transportas“ priteistina 45,45 Lt Lietuvos... 51. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 52. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009... 53. Priteisti iš ieškovo UAB ,,Ferteksos transportas“ 45,45 Lt (keturiasdešimt... 54. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir...