Byla 2A-660-153/2015
Dėl juridinių asmenų organų sprendimų teisėtumo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš teisėjų Galinos Blaževič (pranešėja), Albinos Rimdeikaitės ir Arvydo Žibo (kolegijos pirmininkas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės G. K. apeliacinį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2014 m. spalio 30 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-1787-151/2014 pagal ieškovės G. K. papildytą ieškinį atsakovams Kauno centriniam felinologų klubui ir Lietuvos felinologų draugijai „Bubastė“, trečiajam asmeniui J. G. dėl juridinių asmenų organų sprendimų teisėtumo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovė prašė teismo: Pripažinti neteisėtu 2012-11-09 Kauno centrinio felinologų klubo visuotinio narių susirinkimo sušaukimą ir pripažinti negaliojančiais jo priimtus nutarimus: susirinkimas yra teisėtas ir apie jį paskelbta tinkamai; patvirtinti Kauno centrinio felinologų klubo įstatus; Klubo valdybos nariais išrinkti D. B., R. A., J. G., G. S., V. G., J. L., R. V., A. L., G. M.; klubo pirmininku išrinkti J. G.; Revizoriumi samdyti privačią įmonę, teikiančią atitinkamas paslaugas; Delegatais, atstovaujančiais Klubui Lietuvos felinologų draugijos „Bubastė“ delegatų suvažiavime išrinkti D. B., R. A., J. G., A. L., G. S., V. G., J. L., G. M., R. V.; (delegatais yra visi valdybos nariai); Vadų aktavimo tvarką palikti nepakeistą, išskyrus išimtis, numatytas klubo valdybos. Klausimą perduoti svarstyti LFD „Bubastė“ delegatų suvažiavimui; Kauno centrinio felinologų klubo valdybos teikimu suteikti garbės nario vardą, tuo pačiu atleidžiant nuo klubo nario ir kitų mokesčių šiems nariams: J. G., Z. M., V. G., D. B., A. B., R. A., R. V. (valdybos nariai pristatė patys save garbės nario vardui gauti); įpareigoti valdybą per 60 dienų sušaukti Kauno centrinio felinologų klubo valdybos posėdį ir pakviesti G. K. atvykti į Kauno centrinio felinologų klubo valdybos posėdį. Pripažinti negaliojančiu ir panaikinti 2013-01-04 Kauno centrinio felinologų klubo valdybos sprendimą dėl Klubo nario G. K. narystės sustabdymo; Pripažinti negaliojančiu ir panaikinti 2013-03-20 Kauno centrinio felinologų klubo valdybos sprendimą dėl Klubo nario G. K. pašalinimo iš Kauno centrinio felinologų klubo; Pripažinti negaliojančiu ir panaikinti 2013-01-17 atsakovės Lietuvos felinologų draugijos „Bubastė“ sprendimą nepriimti G. K. paraiškos į „Lithuanian Top Cat“ 2012 metų vertinimo rezultatus kategorijose „Geriausias Lietuvos suaugęs katinas“ ir „Geriausias Lietuvos veislynas“ ir panaikinti konkurso „Lithuanian Top Cat“ 2012 metų vertinimo rezultatus kategorijose „Geriausias Lietuvos suaugęs katinas“ ir „Geriausias Lietuvos veislynas“. Įpareigoti atsakovę Lietuvos felinologų draugiją „Bubastė“ patvirtinti 2013-01-05 paraišką Meino meškėno katės Roxy vom 3-Linden–Brunnen kergimui ir išduoti 2013-03-02 gimusių kačiukų vados kačiukams kilmės dokumentus; Pripažinti negaliojančiu ir panaikinti Lietuvos felinologų draugijos „Bubastė“ 2013-03-08 Tarybos posėdyje priimtą sprendimą Nr. 3, kuriuo nutarta ieškovei uždrausti dalyvauti parodose Lietuvoje. Įpareigoti Kauno centrinį felinologų klubą per septynias dienas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos grąžinti ieškovei reklaminį stendą (plakatą) „Roll up“ su Meino meškėno veislės katės atvaizdu. Įpareigoti Kauno centrinį felinologų klubą pagal ieškovės 2013-07-05 paraišką išbraukti iš klube registruotų kačių sąrašo Meino meškėnų veislės kates: LT*Šešuvos Bona, LT*Šešuvos Diego, LT*Šešuvos Gizmo, LT*Šešuvos Alfa bei naminę katę Činga. Priteisti ieškovei iš atsakovų solidariai 5000 litų neturtinės žalos atlyginimą. Priteisti iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Kauno apylinkės teismas 2014 m. spalio 30 d. sprendimu nusprendė ieškinį tenkinti iš dalies: pripažinti 2013-01-04 Kauno centrinio felinologų klubo valdybos sprendimą dėl ieškovės G. K. narystės sustabdymo negaliojančiu; įpareigoti Kauno centrinį felinologų klubą per septynias dienas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos grąžinti ieškovei reklaminį stendą (plakatą) „Roll up“ su Meino meškėno veislės katės atvaizdu; ieškovės reikalavimus dėl 2013-03-20 Kauno centrinio felinologų klubo valdybos sprendimo, dėl G. K. pašalinimo iš Kauno centrinio felinologų klubo narių pripažinimo negaliojančiu paliko nenagrinėtus; kitą ieškinio dalį atmetė.

7Dėl 2012 11 09 Kauno centrinio felinologų klubo visuotinio narių susirinkimo priimtų nutarimų pripažinimo negaliojančiais bei įpareigojimo valdybą per 60 dienų sušaukti Kauno centrinio felinologų klubo valdybos posėdį ir pakviesti G. K. atvykti į Kauno centrinio felinologų klubo valdybos posėdį.

8Teismas nustatė, kad 2012-10-25 valdyba sušaukė 2012-11-09 visuotinį narių susirinkimą (b. l. 42), klubo nariams apie šaukiamą susirinkimą buvo paskelbta 2012-10-27 10 val. 27 min. per klubo narių nuolat naudojamą elektroninę duomenų bazę www.bubaste.lt (b. l. 44, 45), t. y. 13 dienų iki susirinkimo sušaukimo. Ieškovė iki susirinkimo sušaukimo dienos prie duomenų bazės buvo prisijungusi septynis kartus (b. l. 47), todėl, teismo vertinimu, ieškovė turėjo galimybę sužinoti, kada yra šaukiamas susirinkimas. Teismas sprendė, kad 13 dienų terminas yra pakankamas, kad klubo nariai galėtų susipažinti su dokumentais, kurie bus svarstomi susirinkime. Ieškovė buvo sudariusi susitarimą su advokatu, kuris atvyko į susirinkimą, taigi, teismo manymu, ieškovė susitarimą turėjo sudaryti prieš jai išvykstant į kelionę, todėl, teismo manymu, tikėtina, kad apie šaukiamą susirinkimą ieškovė žinojo iki išvykdama į užsienį. Ieškovė delegavo į susirinkimą advokatą atšaukti susirinkimą. Teismas įvertino tai, kad visuotiniame susirinkime iš 43 narių dalyvavo 29 klubo nariai, ieškovė turėjo vieną balsą, todėl, teismo manymu, ieškovės dalyvavimas bei balsavimas priimtais nutarimais vienokiu ar kitokiu būdu neturėtų jokios įtakos priimtiems visuotiniame susirinkime nutarimams, nes visi nutarimai buvo priimti beveik vienbalsiai balsavus „už“. Teismas priimdamas sprendimą vadovavosi Asociacijų įstatymo 14 str., kuris numato, kad valstybės ir savivaldybių institucijoms ir pareigūnams įstatymų nenustatytais atvejais ir tvarka, politinėms partijoms ir politinėms organizacijoms, kitoms organizacijoms ir asmenims draudžiama kištis į asociacijos veiklą ir į jos vidaus reikalus. Taip pat Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuota praktika (LAT Civilinė byla Nr. 3K-3-550/2006 kolegijos 2006-02-13 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-114/2006; 2003-06-04 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-650/2003), kur išaiškinta, kad tokios kategorijos bylose turi būti sprendžiami tik procedūriniai pažeidimai, taip pat tai, kokią įtaką susirinkimo nutarimų priėmimui būtų turėjęs ar turėtų ieškovas, jeigu tie pažeidimai nebūtų buvę padaryti ir jis būtų dalyvavęs ir balsavęs susirinkime ar susirinkimas būtų organizuojamas iš naujo, t. y. ieškovų galimą įtaką balsavimo susirinkime dėl jame priimtų sprendimų. Taigi, teismo vertinimu, ieškovės argumentai nesudarė pagrindo pripažinti negaliojančiais jos ginčijamus visuotinio susirinkimo nutarimus. Todėl teismas šio ieškovės reikalavimo netenkino.

9Dėl 2013-01-04 Kauno centrinio felinologų klubo valdybos sprendimo pripažinimo negaliojančiu.

10Teismas nustatė, kad Kauno centrinis felinologų klubas 2013-01-04 sušaukė valdybos posėdį, kurio vienas iš klausimų buvo dėl klubo narės G. K. veiklos ir narystės (4 t. b. l. 63–71). Teismas, nustatęs, kad ieškovei kvietime buvo nurodyta tik vienas, antrasis, dienotvarkės klausimas – jos prašymo svarstymas, tačiau nebuvo nurodytas trečias klausimas dėl G. K. veiklos ir narystės, laikė tai ieškovės teisių pažeidimu, kadangi ieškovei nebuvo sudaryta galimybė teikti paaiškinimus svarstomu klausimu (LAT civilinė byla Nr. 3K-3-589/2012). Todėl ieškovės reikalavimą panaikinti valdybos nutarimą sustabdyti G. K. narystę Kauno centriniame felinologų klube teismas patenkintino visiškai.

11Dėl 2013-03-20 Kauno centrinio felinologų klubo valdybos sprendimo pašalinti G. K. iš Kauno centrinio felinologų klubo narių pripažinimo negaliojančiu.

12Teismas nustatė, kad ieškovė nėra linkusi geranoriškai spręsti ginčo, ieškovė kėlė atsakovams reikalavimus pateikti atšviestus visus įmonės dokumentus, tarp jų ir finansinius. Ieškovė teigė norinti pagerinti klubo darbą, tačiau ji nepateikė jokių klubo darbo veiklos pasiūlymų, negalėjo suformuluoti, kaip ji norėtų pagerinti klubo darbą, tik teigė, kad ji negauna informacijos. Iš bylos medžiagos teismas nustatė, kad ieškovei buvo sudarytos sąlygos gauti norimus dokumentus, tačiau ji pareikalavo juos atšviesti. Teismas mano, kad atsakovas yra visuomeninė organizacija, lėšas gaunanti tik iš nario mokesčių ir rėmėjų, todėl nusprendė, kad ieškovė galėtų su dokumentais susipažinti ir jai siūlomu būdu. Ieškovė iš narių pašalinta kolegialiu sprendimu. Teismas konstatavo, kad ieškovė nepasinaudojo klubo įstatuose numatyta ikiteismine ginčo išsprendimo tvarka. Teismas nurodė, kad Įstatų, įregistruotų 2012-11-30, 11.6 p. 2 d. numato, jog asmuo, pašalintas iš klubo narių, valdybos sprendimą gali skųsti visuotiniam narių susirinkimui, kurio sprendimas yra galutinis (b. l. 53). Todėl ieškovės reikalavimą dėl 2013-03-20 Kauno centrinio felinologų klubo valdybos sprendimo pašalinti G. K. iš Kauno centrinio felinologų klubo narių pripažinimo negaliojančiu teismas paliko nenagrinėtą.

13Dėl 2013-01-17 atsakovės Lietuvos felinologų draugijos „Bubastė“ sprendimo nepriimti G. K. paraiškos į „Lithuanian Top Cat“ 2012 metų vertinimo rezultatus kategorijose „Geriausias Lietuvos suaugęs katinas“ ir „Geriausias Lietuvos veislynas“ negaliojančiu ir konkurso „Lithuanian Top Cat“ 2012 metų vertinimo rezultatus kategorijose „Geriausias Lietuvos suaugęs katinas“ ir „Geriausias Lietuvos veislynas“ panaikinimo

14Teismas nustatė, kad 2013-02-11 nutartimi Kauno centriniam felinologų klubui buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės ir sustabdytas Kauno centrinio felinologų klubo valdybos 2013-01-04 priimtas sprendimas dėl G. K. narystės sustabdymo iki teismo sprendimo įsiteisėjimo. Teismas nesutiko su ieškovės argumentais, kad atsakovo priimtas sprendimas nepriimti ieškovės paraiškos dalyvauti konkurse privalo būti motyvuotas ir tinkamai pateiktas, t. y. priėmus paraišką ir priedus, atsakovas turi su jais susipažinti, įvertinti ir argumentuoti, kaip ir kokie pateikti paraiškos dokumentai neatitinka konkurso dalyviui keliamų reikalavimų, patvirtintų konkurso taisyklėmis, ar konkurso organizatoriaus vykdomai veiklai (įstatams, nuostatams ir pan.). Teismas sprendė, kad sustabdžius ieškovės narystę klube, ieškovės paraiška galėjo būti atmesta ir jos nesvarstant.

15Teismas nesutiko su ieškovės argumentu, kad atsakovas negalėjo atmesti jos paraiškos dalyvauti parodoje „Lithuanian Top Cat“ 2012 m., kadangi buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, nes ieškovė 2013-01-16 buvo informuota, kad jos narystė yra sustabdyta, o laikinosios apsaugos priemonės buvo pritaikytos 2013-02-11, taigi ir atsisakymas priimti ieškovės paraišką Kauno centrinio felinologų klubui informavus atsakovą, kad ieškovės narystė buvo sustabdyta, teismo vertinimu, buvo pagrįstas ir tuo metu teisėtas.

16Teismas atmetė ieškovės reikalavimą dėl konkurso „Lithuanian Top Cat“ 2012 metų vertinimo rezultatų kategorijose „Geriausias Lietuvos suaugęs katinas“ ir „Geriausias Lietuvos veislynas“ panaikinimo nes sprendė, jog ieškovė preziumuoja, kad konkurso kategorijose ji būtų laimėjusi, nes kitokio ryšio tarp pirmojo ir antrojo reikalavimo teismas neįžvelgė. Teismas, nustatęs, kad kačių paroda „Lithuanian Top Cat“ yra kasmetinis renginys, sprendė, jog iš naujo suorganizuoti renginio, kuris vyko 2013 metais ir vertino 2012 metų rezultatus, neįmanoma, panaikinus šių konkurso kategorijų rezultatus, be apdovanojimų liktų laimėjusių kačių savininkai, o šių rezultatų panaikinimas ieškovei nesukeltų jokių teisinių pasekmių. Todėl teismas ieškovės reikalavimą atmetė.

17Dėl reikalavimo įpareigoti atsakovą patvirtinti 2013-01-05 paraišką kergimui ir išduoti 2013-03-02 kačiukų vados kačiukams kilmės dokumentus.

18Teismas nustatė, kad byloje pateiktose Kauno felinologų draugijos „Bubastė“ Kačių veisimo taisyklėse yra numatyta eilė reikalavimų, kurie turi būti įvykdyti. Taisyklių 4.9 p. numato, kad leidimas kergimui yra išduodamas, kai yra įvykdyti taisyklėse įvardinti reikalavimai. Taisyklių 4.10 p. numato, kad leidimas kergimui turi būti gautas iki katės sukergimo ir galioja 6 mėnesius nuo išdavimo dienos (3 t., b. l. 94). Teismas sprendė, kad ieškovė neįrodė šio reikalavimo, nepateikė duomenų, kada buvo sukergta katė. Teismas nurodė, kad atsakovo atsikirtimas taip pat nėra pagrįstas įrodymais, tik teoriniais pasvarstymais, tad teismui neturint specialių žinių vertinti ginčą, kada buvo sukergta katė, ir esant ieškovės pareigai įrodyti savo reikalavimą ir jo neįrodžius, ieškovės reikalavimas dėl paraiškos išdavimo kergimui atmestinas (CPK 178 str.). Teismas vadovavosi atsakovo teiginiu, kad atsakovas ne kartą nurodė, jog ieškovei pateikus reikiamus dokumentus, jokių problemų dėl paraiškos išdavimo nebūtų kilę, jei ieškovė gera valia, tarpusavio supratimu spręstų iškilusias problemas, tačiau ieškovė nebendrauja, į jokius kompromisus nelinkusi. Ieškovės reikalavimą išduoti 2013-03-02 kačiukų vados kačiukams kilmės dokumentus teismas laikė išvestiniu iš pirmojo ir šį ieškovės reikalavimą taip pat atmetė, nes, teismo manymu, neišdavus paraiškos kergimui, negalimas ir kilmės dokumentų kačiukams išdavimas.

19Dėl Lietuvos felinologų draugijos „Bubastė“ 2013-03-08 tarybos posėdyje priimto sprendimo Nr. 3, kuriuo nutarta ieškovei uždrausti dalyvauti parodose Lietuvoje, pripažinimo negaliojančiu.

20Teismas nustatė, kad ieškovė prašo panaikinti 2013-03-08 Lietuvos felinologų draugijos „Bubastė“ tarybos posėdyje priimtą nutarimą Nr. 3, kuriuo nutarta ieškovei uždrausti dalyvauti parodose Lietuvoje. Teismas nesutiko su ieškovės argumentais, kad ieškovei be jokio teisinio pagrindo buvo uždrausta dalyvauti parodose ir kad jai negalėjo būti taikoma ši priemonė, nes teismo nutartimis jai buvo atstatyta narystė klube, taip pat ieškovei negalėjo būti taikoma ši priemonė tuo pagrindu, kad ji nėra LFD „Bubastė“ narė, nes draugija vienija klubus, o ieškovė yra tik Kauno centrinio felinologų klubo narė ir nieko bendro su LFD „Bubastė“ neturi, taip pat tuo pagrindu, kad ieškovei visam gyvenimui uždrausta dalyvauti parodose Lietuvoje.

21Remdamasis pateiktu tarybos posėdžio 2013-03-08 protokolu teismas nustatė, kad buvo svarstomas keturių narių nederamas elgesys. Ginčo draudimo priemonės pritaikymas, teismo vertinimu, patvirtina, kad tarybos posėdžio metu ieškovė buvo laikoma nare, nes priešingu atveju, t. y. jei atsakovas nelaikytų jos klubo nare, teismo manymu, tokio klausimo nereikėtų ir svarstyti, nes asmenų, nesančių klubo nariais, dalyvavimas parodose negalimas. Kitas ieškovės motyvas, kad ji nėra Lietuvos felinologų draugijos „Bubastė“ narė, ir todėl atsakovė jos atžvilgiu negalėjo tokio klausimo svarstyti, taip pat nepagrįstas, nes parodas organizuoja Lietuvos felinologų draugija „Bubastė“, todėl ji ir gali spręsti, kas gali dalyvauti parodose. Be to, draugijos įstatų 10.7–10.13 p. numato savo veiklos sritis tiesiogiai su klubų nariais (b. l. 110). Teismas nesutiko su ieškovės argumentu, kad jai buvo uždrausta visą gyvenimą dalyvauti parodose, nes dėl netinkamo kai kurių narių elgesio ir priešiškų pasisakymų apie Lietuvos felinologų draugijos „Bubastė“ veiklą ieškovei ir keturioms narėms buvo uždrausta dalyvauti kačių parodose Lietuvoje, kol jos tinkamai atsiprašys, bet ne trumpiau nei iki 2013 metų pabaigos, su teise bet kada atšaukti šį draudimą viešai atsiprašius, bet ne anksčiau nei iki 2013 metų pabaigos (4 t., b. l. 122). Teismas ieškovės reikalavimą dėl ginčijamo sprendimo panaikinimo atmetė kaip nepagrįstą.

22Dėl įpareigojimo Kauno centriniam felinologų klubui per septynias dienas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos grąžinti ieškovei reklaminį stendą (plakatą) „Roll up“ su Meino meškėno veislės katės atvaizdu.

23Teismas nustatė, kad ieškovė atsakovei yra sumokėjusi 236 Lt, mokėjimo nurodymo „Mokėjimo paskirtis“ yra nurodyta, kad mokama už „plakatus“ (4 t., b. l. 29). Teismo vertinimu, atsakovai nepateikė byloje duomenų, kad stendas (plakatas) yra įtrauktas į klubo balansą, kad plakatai kainavo daugiau, nei ieškovė sumokėjo, todėl ieškovei pateikus mokėjimo nurodymą (rašytinį įrodymą), o atsakovui – tik žodinius paaiškinimus, teismas ieškovės reikalavimą patenkintino ir įpareigojo atsakovą grąžinti ieškovei reklaminį stendą (plakatą) „Roll up“ su Meino meškėno veislės katės atvaizdu.

24Dėl Kauno centrinio felinologų klubo įpareigojimo pagal ieškovės 2013-07-05 paraišką išbraukti iš klube registruotų kačių sąrašo Meino meškėnų veislės kates: LT*Šešuvos Bona, LT*Šešuvos Diego, LT*Šešuvos Gizmo, LT*Šešuvos Alfa, bei naminę katę Činga

25Teismas nustatė, kad ieškovė, pateikusi prašymą dėl kačių išregistravimo, nenurodė, kaip kačių neišregistravimas pažeidžia jos teises. Teismas vadovavosi atsakovo paaiškinimu, kad atsakovas niekada neatsisakė išregistruoti kačių. Atsakovas nurodė ieškovei, kokia tvarka yra atliekamas kačių išregistravimas ir kodėl, tačiau ieškovė atsisakė atsakovo nurodymus vykdyti. Teismas nustatė, kad pateikusi 2013-07-05 prašymą dėl kačių išregistravimo ieškovė nenurodė, kam šiuo metu priklauso prašomos išregistruoti katės, ar jų naujieji savininkai yra klubo nariai, ar ne, ir pan. Teismas pažymėjo, kad kačių neišbraukimas iš sąrašo ieškovei nesukelia jokių neigiamų pasekmių, kad ieškovė, nurodžiusi, jog buvo atsisakyta nurodytas kates išbraukti iš sąrašo, nepateikė teismui atsisakymo išbraukti kates iš ieškovės vardu registruotų kačių sąrašo. Teismas atmetė ieškovės reikalavimą kaip neįrodytą (CPK 178 str.).

26Dėl reikalavimo priteisti iš atsakovų solidariai 5000 litų neturtinės žalos atlyginimą.

27Teismas nurodė, kad galimybė prisiteisti neturtinę žalą gali kilti tik iš įstatymo. Ieškovė prašo priteisti iš visuomeninių organizacijų neturtinę žalą, tačiau įstatymai neturtinės žalos atlyginimo iš visuomeninių organizacijų nenumato.

28Teismas atkreipė dėmesį, kad ieškovė nurodė tik, jos nuomone, atsakovų pažeistas jos atžvilgiu teises, tačiau nepateikė jokių įrodymų, kaip jos nurodyti pažeidimai įtakojo veislyno veiklą ir ją asmeniškai. Ieškovė nurodė tik bendras frazes „blogina reputaciją“, „sukelia dvasinius išgyvenimus“, „žemina“, „mažina bendravimo galimybes“ ir pan., tačiau nenurodė jokių konkrečių faktų, kaip pablogėjo jos reputacija, kaip sumažėjo bendravimo galimybės ir pan.

29Teismas akcentavo tai, kad ieškovė prašo žalą priteisti solidariai iš dviejų savarankiškų juridinių asmenų, tačiau nenurodė, kokiu teisiniu pagrindu tokį reikalavimą reiškia, nes CK 6.6 str. 1 d. numato, kad solidarioji skolininkų prievolė gali atsirasti tik iš įstatymo ar šalių susitarimu. Teismo vertinimu, ši norma taikytina ir nagrinėjamu atveju, nes ieškovė skundžia atsakovų atskirus priimtus nutarimus. Nei vienas nutarimas nebuvo priimtas abiejų atsakovų bendrai, kad ieškovė negalėtų atskirti, jos nuomone, atsakovų padarytos neturtinės žalos dydžio.

30Teismas nurodė, kad net jei įstatymas ir būtų numatęs žalos atlyginimą nagrinėjamu atveju, ieškovė turėtų vadovautis LR CK 6.247 str., kuris numato, kad atlyginami tik tie nuostoliai, kurie gali būti laikomi neteisėtų veiksmų rezultatu. Ieškovė, teikdamas skundą, turi įrodyti neteisėtų veiksmų faktą, priežastinį ryšį, žalos dydį bei kaltę. Neturtine žala pripažintinas ne bet koks asmeniui padarytas neigiamas poveikis. Neigiamas poveikis turi sukelti ne vienkartinius ar trumpalaikius išgyvenimus ar emocijas. Neturtinė žala konstatuojama tada, kai ją darantys veiksmai ar veiksniai yra pakankamai intensyvūs, o ne mažareikšmiai ar smulkmeniški.

31Teismas vadovavosi LR CK 6.250 str., kur nurodyta, kad neturtinės žalos atlyginimas gali kilti tik iš įstatymo, todėl teismas atmetė ieškovės reikalavimą priteisti 5000 Lt neturtinę žalą.

32Bylinėjimosi išlaidos

33Teismas, spręsdamas atstovavimo išlaidų pagrįstumą ir jų dydį, nurodė, jog spręsdamas šį teisinį klausimą teismas privalo atsižvelgti į konkrečios bylos sudėtingumą, teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialiųjų žinių reikalingumą, ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje, turto (pinigų sumų) dydį (priteistiną ar ginčijamą), teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį, sprendžiamų teisinių klausimų naujumą ir kitas svarbias aplinkybes. Rekomendacijos nuostatose neribojama šalių teisė susitarti dėl advokato atlyginimo, bet šalys visada turi atsižvelgti į teisinio reglamentavimo nuostatą, kad teismas negalės bylą laimėjusiai šaliai priteisti daugiau, negu įtvirtinta Rekomendacijose, išskyrus išimtinius atvejus, kai, atsižvelgiant į konkrečias bylos aplinkybes ir vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais, teisinė pagalba teikiama itin sudėtingoje byloje arba byla nagrinėjama ne vienerius metus ar kitais panašiais atvejais. Visais atvejais byloje sprendimą priimantis teismas sprendžia, kokios ir kokio dydžio advokato atstovavimo išlaidos turi būti priteisiamos. Tokių nuostatų laikomasi teismų praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2006 m. birželio 21 d. nutartis, bylos Nr. 3K-3-422/2006; 2009 m. gegužės 11 d. nutartis, bylos Nr. 3K-3-212/2009, 2013 m. kovo 25 d. nutartis, bylos Nr. 3K-3-177/2013).

34Teismas konstatavo, kad byla yra sudėtinga, ne vieną kartą buvo tikslinamas ieškinys, didinamas reikalavimų skaičius, reikalingos specialios žinios, todėl bylinėjimosi išlaidos paskirstytinos proceso dalyvių prašomo dydžio. Teismas, iš dalies patenkinęs ieškovės reikalavimus, patenkintų reikalavimų daliai priteisė ieškovei iš atsakovo Kauno centrinio felinologų klubo už du patenkintus reikalavimus 288,00 Lt žyminio mokesčio, 1718,00 Lt atstovavimo išlaidų, 18,00 Lt antstolio išlaidų, iš viso 2024,00 Lt (CPK 93 str.) Iš atsakovės Lietuvos felinologų draugijos „Bubastė“ bylinėjimosi išlaidų teismas ieškovei nepriteisė, nes atmetė visus atsakovei pareikštus reikalavimus.

35Atsakovui Kauno centriniam felinologų klubui teismas iš ieškovės priteisė 3007,00 Lt bylinėjimosi išlaidas. Atmetęs ieškovės reikalavimus Lietuvos felinologų draugijai „Bubastė“, teismas priteisė iš ieškovės 6900,00 Lt bylinėjimosi išlaidas atsakovei Lietuvos felinologų draugijai „Bubastė“ (CPK 93 str.).

36Atmetęs septynis iš devynių reikalavimų, ieškovės reikštų trečiajam asmeniui, priteisė iš ieškovės 739,00 Lt bylinėjimosi išlaidas trečiajam asmeniui J. G..

37Teismas nurodė, kad turėjo 94,00 Lt procesines dokumentų siuntimo išlaidas. Atitinkamai patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai teismas priteisė iš ieškovės 73,00 Lt, o iš atsakovo Kauno centrinio felinologų klubo – 21,00 Lt procesinių dokumentų siuntimo išlaidų valstybei (CPK 88 str. 3 p. 96 str.).

38Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

39Apeliaciniu skundu Kauno apylinkės teismo 2014 m. spalio 30 d. sprendimą civilinėje byloje skundžia ieškovė G. K.. Apeliantė prašo skundžiamo sprendimo dalį dėl reikalavimo pripažinti negaliojančiu 2013-01-04 Kauno centrinio felinologų klubo valdybos sprendimą dėl ieškovės narystės sustabdymo pakeisti, teismo sprendimo dėstomojoje dalyje nurodant materialinius klubo valdybos 2013-01-04 sprendimo negaliojimo pagrindus. Pakeisti teismo sprendimo dalį palikti ieškovės reikalavimą nenagrinėtą dėl 2013-03-20 Kauno centrinio felinologų klubo sprendimo pašalinti ieškovę iš klubo narių ir dėl šios dalies priimti naują sprendimą – pripažinti negaliojančiu 2013-03-20 Kauno centrinio felinologų klubo sprendimą dėl ieškovės pašalinimo iš klubo narių. Panaikinti 2014-10-30 Kauno apylinkės teismo sprendimo dalis, kuriose atmesti ieškovės reikalavimai: dalį dėl 2012-11-09 Kauno centrinio felinologų klubo narių visuotinio narių susirinkimo sušaukimo bei priimtų nutarimų pripažinimo negaliojančiais bylą grąžinti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Kitas ieškovės ieškinio dalis patenkinti. Pripažinti negaliojančiu ir panaikinti 2013-01-17 atsakovės Lietuvos felinologų draugijos „Bubastė“ sprendimą nepriimti G. K. paraiškos į „Lithuanian Top Cat“ 2012 metų vertinimo rezultatus kategorijose „Geriausias Lietuvos suaugęs katinas“ ir „Geriausias Lietuvos veislynas“ ir panaikinti konkurso „Lithuanian Top Cat“ 2012 metų vertinimo rezultatus kategorijose „Geriausias Lietuvos suaugęs katinas“ ir „Geriausias Lietuvos veislynas“; Įpareigoti atsakovę Lietuvos felinologų draugiją „Bubastė“ patvirtinti 2013-01-05 paraišką Meino meškėno katės Roxy vom 3-L. B. kergimui ir išduoti 2013 m. kovo 2 d. gimusių kačiukų vados kačiukams kilmės dokumentus; Pripažinti negaliojančiu ir panaikinti Lietuvos felinologų draugijos „Bubastė“ 2013-03-08 Tarybos posėdyje priimtą sprendimą Nr. 3, kuriuo nutarta ieškovei uždrausti dalyvauti parodose Lietuvoje. Įpareigoti Kauno centrinį felinologų klubą pagal ieškovės 2013-07-05 paraišką išbraukti iš klube registruotų kačių sąrašo Meino meškėnų veislės kates: LT*Šešuvos Bona, LT*Šešuvos Diego, LT*Šešuvos Gizmo, LT*Šešuvos Alfa bei naminę katę Činga. Priteisti ieškovei turėtas bylinėjimosi išlaidas pirmosios instancijos teisme ir 1500 Lt už apeliacinio skundo surašymą. Pripažinti, jog atsakovai vilkino procesą, ir bylinėjimosi išlaidų jiems nepriteisti arba jas sumažinti. Priimti naujus įrodymus, kurių ieškovė negalėjo pateikti bylos nagrinėjimo metu. Tik susipažinus su ikiteisminio tyrimo medžiaga atsirado galimybė pateikti naujus įrodymus apie klubo narių skaičių, asmenis, nes įrodymus pavyko rasti ikiteisminio tyrimo medžiagoje. Kartu su apeliaciniu skundu ieškovė pateikė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos VRM Kauno apygardos valdybos Ūkinės finansinės veiklos tyrimo skyriaus specialisto 2013 m. spalio 14 d. išvadą Nr. 5-2/173 Dėl Kauno centrinio felinologų klubo ūkinės finansinės veiklos tyrimo (6 t., b. l. 76–82), „Swedbank“ 2014-11-21 dokumento Nr. 666 apie ieškovės 1500 Lt sumokėjimą pagal 2014-11-18 sąskaitą R. P. (6 t., b. l. 83), 2014-12-16 mokėjimo nurodymą Nr. 283 dėl 870 Lt žyminio mokesčio sumokėjimo (6 t., b. l. 84), LFD „Bubastė“ organizuotų parodų katalogą (6 t., b. l. 107–122).

40Dėl reikalavimo pripažinti negaliojančiu 2012-11-09 Kauno centrinio felinologų klubo visuotinio narių susirinkimo sušaukimo ir pripažinimo negaliojančiais jo priimtų nutarimų:

41Bylos nagrinėjimo metu ieškovė reikalavo, jog atsakovas pateiktų klubo narių vardinį sąrašą, prašė teismo išreikalauti iš KCFK sąskaitos išrašą, iš kurio būtų matyti, kokie nariai ir kada pervedė nario mokestį, tačiau ieškovei negalint gauti įrodymų, teismas, remiantis CPK 178 str., nepadėjo ieškovei įgyvendinti teisių ir ieškovės prašymus atmetė, apsiribojo atsakovo KCFK pateiktu dokumentu „Narių sąrašas“, kuriame net nenurodyta, kokio laikotarpio šis sąrašas yra. Sąraše nurodyti 43 nariai. Remdamasis sąrašu teismas padarė išvadą, kad 2012-11-09 visuotiniame susirinkime dalyvavę 29 Kauno centrinio felinologų klubo nariai sudarė kvorumą.

42Teismui nepadėjus ieškovei įgyvendinti savo teisių, bylos nagrinėjimo metu ieškovė prarado galimybę pagrįsti savo reikalavimą, kurį galėjo įrodyti tik dokumentais, esančiais pas atsakovą.

43Pirmosios instancijos teismui atmetus ieškovės reikalavimus išreikalauti įrodymus iš atsakovo, ieškovė turi teisę teikti naujus įrodymus, apie kuriuos bylos nagrinėjimo iš esmės metu ieškovei nebuvo žinoma, tapo žinoma tik po teismo sprendimo priėmimo dienos.

44Bylos nagrinėjimo metu ieškovė pateikė teismui asmenų, neįtrauktų į 43 narių sąrašą, mokėjimo pavedimus, iš kurių matyti, kad asmenys moka nario mokestį Kauno centriniam felinologų klubui, tačiau teismas dėl šių pateiktų įrodymų nepasisakė. Atsikirsdama į šiuos pateiktus įrodymus KCFK pirmininkė J. G. paaiškino, kad klubas administruoja kitų klubų narių nario mokesčius, surinkdamas juos į klubo sąskaitą. Teismui pasiūlius pateikti įrodymą – nutarimą dėl nario mokesčio administravimo, klubas tokio įrodymo nepateikė.

45Teismas visiškai, objektyviai ir visapusiškai neįvertino ieškovės įrodymų ir motyvų, atmetė ieškovės prašymus dėl įrodymų rinkimo, jog reikia surinkti daug naujų įrodymų, todėl ši teismo sprendimo dalis naikintina ir ši bylos dalis turėtų būti grąžinta pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

46Dėl 2013-01-04 Kauno centrinio felinologų klubo valdybos nutarimo sustabdyti ieškovės narystę.

47Teismas, tenkindamas ieškovės reikalavimą pripažinti negaliojančiu 2013-01-04 KCFK valdybos nutarimą dėl ieškovės narystės sustabdymo, išklausęs šalis dėl materialinių nutarimo priėmimo pagrindų, sprendime pasisakė tik dėl nutarimo priėmimo procedūrų pažeidimo, todėl ši teismo sprendimo o dalis neatitinka CPK 270 str. 4 d. 3 p., nes teismas nenurodė, kokiu pagrindu nevertina ir atmeta šio ieškovės reikalavimo materialinius pagrindus.

48Prisiėmusi sau įrodymų naštą, ieškovė įrodė, jog 2013-01-04 Kauno centrinio felinologų klubo valdybos nutarimas sustabdyti ieškovės narystę materialiniais pagrindais yra neteisėtas. Klubas neįrodė savo priimto sprendimo teisėtumo pagrindų. Todėl ieškovė prašo apygardos teismą įvertinti 2013-01-04 Kauno centrinio felinologų klubo nutarimo priėmimo materialinių pagrindų pagrįstumą.

49Kadangi reikšdama reikalavimą ieškovė rėmėsi ne tik procedūriniais pažeidimais, bet motyvavo, jog skundžiamas sprendimas yra nepagrįstas ir materialiniais aspektais, kurių teismas nevertino, todėl manytina, jog ši teismo sprendimo dalis keistina, nurodant ir materialinius nutarimo negaliojimo pagrindus.

50Dėl 2013-03-20 Kauno centrinio felinologų klubo valdybos sprendimo dėl ieškovės pašalinimo iš klubo narių.

51Teismas netinkamai aiškino ir taikė procesinės teisės normas. Pirmosios instancijos teismo argumentas, jog ieškovė nepasinaudojo ikiteisminiu ginčo nagrinėjimo ne teisme procedūra ir todėl negali reikšti reikalavimo, pripažintinas nepagrįstu. Bylos nagrinėjimo iš esmės metu atsakovas klubas ieškovės pašalinimo iš klubo narių pagrindų neįrodė, tačiau teismas bylos nagrinėjimo iš esmės metu, nors ir išsamiai nagrinėjo šiuos aspektus, tačiau sprendime išnagrinėtų pagrindų neišdėstė. Teismui šį ieškovės reikalavimą palikus nenagrinėtą, ši teismo sprendimo dalis keistina, ieškovės reikalavimas tenkintinas.

52Dėl „Lithuanian Top Cat“ konkurso rezultatų panaikinimo

53Teismas atmetė ieškovės reikalavimą motyvuodamas tuo, kad atsakovas 2013-01-04 sustabdė ieškovės (fizinio asmens) narystę Kauno centriniame felinologų klube, Lietuvos felinologų draugija „Bubastė“ turėjo teisę 2013-01-16 nepriimti ieškovės (fizinio asmens) paraiškos vertinti konkurse ieškovės kačių ir ieškovės veislyno rezultatus, pasiektus 2012 metais. Tačiau Kauno apylinkės teismas šiuo 2014-10-30 sprendimu Nr. 2-1787-151/2014 pripažino Kauno centrinio felinologų klubo valdybos 2013-01-04 sprendimą dėl ieškovės narystės sustabdymo neteisėtu. Taigi, teismo sprendimu konstatuota, kad pats 2013-01-04 KCFK Valdybos sprendimas iš esmės yra neteisėtas. Taigi ir visi kiti atsakovų veiksmai, atsiradę šio sprendimo pagrindu, turėjo būti laikomi neteisėtas. Iš neteisėtų veiksmų atsiranda neteisėtos pasekmės, tačiau teismas, nors ir laikė, jog ieškovės narystė klube sustabdyta neteisėtai, šio neteisėtai priimto klubo valdybos nutarimo pagrindu, LFD „Bubastė“ veiksmus, nepriimant ieškovės paraiškos, laikė teisėtais. Teismas iš neteisėtų veiksmų atsiradusias pasekmes laikė teisėtomis. Manytina, jog ieškovės reikalavimas dėl konkurso rezultatų ginčijimo be pagrindo laikytas savarankišku reikalavimu. Teismas neįvertino, kas gi yra to konkurso dalyvis – fizinis asmuo, veislynas ar (ir) gyvūnas. Iš reikalavimų konkurso dalyviui matyti, jog konkurso dalyviu laikomas veislynas ir gyvūnas. Paraišką teikia veislyno ar gyvūno savininkas, kuriam nėra keliamas reikalavimas priklausyti vienam ar kitam klubui. Konkurse turėjo būti vertinami 2012 metais gyvūno ir veislyno surinkti įvertinimai, o ne ieškovė, nes kačių parodose vertinamos katės, o ne jų savininkai. Ieškovė nesiekė laimėti, ir ieškinyje nenurodė, kad yra įsitikinusi, jog būtų laimėjusi. Ieškovė siekė, jog konkurse būtų reitinguojami ir įvertintas ieškovės veislyno darbas 2012 metais. Teismas neatskleidė šių reikalavimų esmės, nes nurodė: „Reikalavimų seka leidžia teismui manyti, kad ieškovė preziumuoja, kad šiose kategorijose ji būtų laimėjusi...“ Dėl šios dalies, manytina, nėra procesinių kliūčių priimti naują spendimą – šį ieškovės reikalavimą patenkinti.

54Dėl įpareigojimo Lietuvos felinologų draugiją „Bubastė“ patvirtinti 2013-01-05 paraišką Meino meškėno katės Roxy vom 3-Linden-Brunnen kergimui ir išduoti 2013-03-02 gimusių kačiukų vados kačiukams kilmės dokumentus.

55Teismas, atmesdamas šį reikalavimą, vadovavosi vien tik atsakovų paaiškinimais ir visiškai, objektyviai ir visapusiškai neįvertino byloje ieškovės pateiktų įrodymų. Teismas nurodė, jog vienas iš atsakovo argumentų, jog paraišką kergimui ieškovė pateikė tuomet, kai buvo sustabdyta ieškovės narystė, tačiau nepasisakė, ar laiko pagrįstu šį atsakovų argumentą. Narystės sustabdymas šiuo teismo sprendimu pripažintas neteisėtu. Vėlgi, teismas iš neteisėtų veiksmų atsiradusias pasekmes laiko teisėtomis. Ieškovė pateikė LFD „Bubastė“ 2013-01-05 paraišką kergimui, bet negavo informacijos, jog ieškovės narystė sustabdyta. Kauno centrinis felinologų klubas bylos nagrinėjimo metu nepateikė įrodymų, kad pranešė Lietuvos felinologų draugijai apie tai, jog ieškovės narystė sustabdyta. Teismas konstatavo, jog tai du skirtingi juridiniai asmenys, tačiau nevertino aplinkybės, jog šiems dviem juridiniams asmenims vadovauja vienas ir tas pats asmuo.

56Kauno apylinkės teismo 2013-11-27 nutartimi nuspręsta tenkinti ieškovės prašymą išduoti teismo liudijimą susipažinti su Lietuvos felinologų draugijos „Bubastė“ paraiškų ir leidimų kergimui registracijos knygos įrašais nuo 2012-07-01 iki 2013-11-27. Advokatė teismui pateikė įrodymą, t. y. patį teismo liudijimą, kuriame raštu pažymėta, jog advokatei nebuvo leista susipažinti su minėtu dokumentu (t. 5, 1. 10) Teismo liudijimo išdavimo faktas patvirtina, jog dokumentai reikalingi objektyviai tiesai nustatyti, tačiau ieškovei ir jos atstovei dokumentų negavus, teismas jų iš atsakovų nereikalavo. Teismas nevertino to, kad atsakovai visokeriopai trukdė nustatyti objektyvią tiesą byloje, kad tik po pusantrų metų nuo bylos pradžios atsakovas KCFK pateikė į bylą ieškovės ginčijamus 2013-01-05 ir 2013-03-20 sprendimus. Teismas, atmesdamas ieškovės reikalavimus ir priteisdamas bylinėjimosi išlaidas, atsakovų proceso trukdymo pasekmes perkėlė ieškovei. Teismas neįvertino to, kad atsakovė LFD „Bubastė“ ignoruoja Kačių veisimo taisykles, nes neturėdama teisės atmesti paraiškos, remiantis taisyklių 5.2 p., privalėjo kačiukus registruoti ir išduoti kilmės dokumentus. Teismas, atmesdamas ieškovės reikalavimus, nesivadovavo taisyklių 5.2 p. ir kritiškai nevertino to fakto, kad 2013-02-11 taikius laikinąsias apsaugos priemones – sustabdžius Kauno centrinio felinologų klubo 2013-01-04 nutarimo dėl ieškovės narystės sustabdymo vykdymą, kuomet nutartis yra privaloma visiems, LFD „Bubastė“ per protingą laiką nepatvirtino gautos paraiškos kergimui ir neišdavė kačiukų kilmės dokumentų, nors ir laikant, jog per vėlai pateikė paraišką kergimui, nei klubui, nei draugijai jų veikloje dėl to neigiamų pasekmių neatsirado, nebuvo pažeisti ir jų teisės bei interesai. Todėl vadovaujantis sąžiningumo ir protingumo kriterijais ieškovės ieškinio reikalavimas turėjo būti patenkintas.

57Teismas nekonstatavo, o ir atsakovas nenurodė, kokių konkrečių „reikiamų“ dokumentų ieškovė nepateikė, koks ir kokios kokybės bendravimas buvo reikalingas, į kokius kompromisus turėjo leistis ieškovė tam, kad LFD „Bubastė“ vykdytų Kačių veisimo taisyklių 5.2 p. ir įstatų 10.7 p. reikalavimus. Teismo pozicija, kad antrasis reikalavimas išduoti 2013-03-02 kačiukų vados kačiukams kilmės dokumentus kaip išvestinis iš pirmojo atmestinas, nes neišdavus paraiškos kergimui, negalimas ir kilmės dokumentų išdavimas kačiukams, yra klaidinga, nes draugijos teisė atmesti paraišką kergimui nėra numatyta, o taisyklių 5.2 p. numato pareigą išduoti kačiukų kilmės dokumentus, net jei jie ir turi defektų. Byloje nekilo ginčo, kad sukergti katė ir katinas atitinka visus Kačių veisimo taisyklių 4.1–4.9 p. p. numatytus reikalavimus, todėl kačiukų kilmės dokumentai privalėjo būti išduoti. Teismas vėlgi neatskleidė ieškovės reikalavimų esmės, nes nurodė „neišdavus paraiškos kergimui...“, kadangi ne paraiška kergimui išduodama, kaip kad nurodo teismas, o elektroninėje erdvėje patvirtinama paraiška (leidimas) kergimui. Dėl šios dalies, manytina, nėra procesinių kliūčių panaikinti teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškovės reikalavimą patenkinti.

58Dėl Lietuvos felinologų draugijos „Bubastė“ 2013-03-08 tarybos posėdyje priimto sprendimo Nr. 3, kuriuo ieškovei nutarta uždrausti dalyvauti parodose Lietuvoje.

59Teismas akivaizdžiai neatskleidė šio reikalavimo esmės, neįvertino visų ieškovės pateiktų įrodymų bei paaiškinimų, todėl nepagrįstai atmetė reikalavimą. Teismas nepagrįstai nurodė, jog ieškovė neginčijo nutarimo priėmimo procedūrų. Teismas visiškai nevertino to, kad byloje įrodyta, jog apie LFD „Bubastė“ 2013-03-08 nutarimą, jog ieškovei draudžiama dalyvauti parodose Lietuvoje, tapo žinoma bylos nagrinėjimo iš esmės 2013-09-25 metu, o susipažinti su nutarimu ieškovė galėjo tik tuomet, kai nutarimą atsakovė pateikė 2013-11-22 kartu su atsiliepimu – daugiau kaip po aštuonių mėnesių nuo nutarimo priėmimo. Ieškinyje ieškovė nurodė, kad „Sprendimo priėmimo pagrindai ir motyvai ieškovei nežinomi. Ieškovė nebuvo pakviesta į Draugijos Tarybos posėdį, ieškovei nebuvo sudaryta galimybė pateikti paaiškinimus dėl draudimo visą gyvenimą dalyvauti kačių parodose Lietuvoje...“ Baigiamojoje kalboje advokatė pažymėjo analogiškus faktus, į kuriuos atsakovė draugija neatsikirto. Teismas sprendime pasisakė, jog jis procedūrinių pažeidimų nevertino. Tokia savo pozicija teismas nukrypo nuo suformuotos teismų praktikos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-12-15 nutartis Nr. 3K-7-470/2009), nes procedūras ieškovė ginčijo, o procedūrų teisėtumo atsakovė draugija neįrodinėjo. Teismas, pažymėjęs vieną iš ieškovės motyvų, jog 2013-02-11 nutartimi taikius laikinąsias apsaugos priemones dėl ieškovės narystės teisių ir pareigų atstatymo, draugija negalėjo priimti nutarimo, nevertino šio ieškovės motyvo. Teismo išvada, jog buvo „svarstomas nederamas keturių narių elgesys“ yra nelogiškas ir prieštaraujantis byloje surinktiems įrodymams. Teismas, konstatuodamas, jog buvo svarstomas nederamas keturių narių elgesys, padarė prejudicinę reikšmę turinčią išvadą, jog keturios narės, tarp jų ir ieškovė, netinkamai elgėsi, nors nekonstatavo, kuo pasireiškė visų keturių felinologių, tarp jų ir ieškovės, netinkamas elgesys, sąlygojęs, anot teismo, teisėto nutarimo priėmimą. Teismo sprendimas yra prieštaringas. Teismas konstatavo, jog ieškovė netinkamai elgėsi, todėl draugija turėtų teisę ieškovei taikyti sankciją, bet teismas nepasisakė, kuo būtent pasireiškė ieškovės netinkamas elgesys, dėl kurio draugija ieškovei teisėtai pritaikė sankciją. Teismas, atmesdamas ieškovės reikalavimą, netinkamai paskirstė įrodymų naštą, ne ieškovė turėjo įrodyti nutarimo neteisėtumą. Nutarimo teisėtumą privalėjo įrodyti draugija. Kita teismo nelogiška išvada – „asmenims, nesantiems klubo nariais, dalyvavimas parodose yra negalimas.“ Šios savo išvados teismas nei įrodymais, nei norminiais aktais negrindžia. Iš teismo motyvų visiškai neaišku, kodėl teismas draugijos 2013-03-08 nutarimą laiko teisėtu ir pagrįstu. Teismas neatskleidė šio reikalavimo esmės, matyt, jį laikė neaktualiu, nes nustatyta nutarimu taikytos sankcijos minimalus galiojimo laikas, nustatant išlygas, naikinančias sankcijas, tačiau teismas turėjo vertinti, kuo pasireiškė nutarimo teisėtumas jo priėmimo metu. Teismas neatskleidė draugijos nutarimo esmės, nors baigiamojoje kalboje advokatė nurodė norminius aktus, kurias vadovaujantis aiškūs draugijos siekiai priimant aštuonis mėnesius slėptą nutarimą, t. y. pagal 2003-02-11 Lietuvos felinologų draugijos „Bubastė“ patvirtintų Kačių veisimo taisyklių 4.6.1 p. nustatytus įvertinimų reikalavimus veisimui naudojamiems katinams, patinas turi kasmet gauti ne mažiau kaip vieną įvertinimą „puikiai“. Nepriklausomai, kiek buvo gauta įvertinimų „puikiai“, ne mažiau kaip vienas iš jų turi būti gautas Lietuvoje. Taigi, 2013-09-25 atmetus ieškovės paraišką dėl katino ir katės dalyvavimo 2013-10-05–06 parodoje motyvuojant prieš aštuonis mėnesius draugijos 2013-03-08 priimtu nutarimu, ieškovė neteko teisės į gyvūnų įvertinimą, taigi ir teisės juos kergti, turėti palikuonių, turėti pajamų iš kergimo arba palikuonių. Taip atsakovai, veikdami per vieną ir tą patį asmenį J. G., varžė ieškovės kaip veisėjos ir veislyno savininkės teises. Manytina, jog nėra procesinių kliūčių panaikinti šią teismo sprendimo dalį ir priimti naują sprendimą – ieškovės reikalavimą patenkinti.

60Dėl Kauno centrinio felinologų klubo įpareigojimo pagal ieškovės 2013-07-05 prašymą išbraukti iš klube registruotų kačių sąrašo veisimo programoje nenaudojamas kates.

61Anot teismo, ieškovė neįrodė, kuo pasireiškia ieškovės teisų pažeidimas nevykdant jos prašymo, todėl šis reikalavimas atmetamas, nes klubas neatsisako išbraukti veisimo programoje nenaudojamų kačių. Teismas vėlgi neatskleidė šio reikalavimo esmės. Teismas laikė, jog ieškovė neįvykdė kačių išbraukimo iš sąrašų reikalavimų, o atsakovė neatsisako išbraukti kačių. Teismas, atmesdamas ieškovės reikalavimą, motyvavo atsakovo paaiškinimu, kad 2013 metų prašymai dėl kačių išbraukimo apsvarstomi iki metų pabaigos, o iki kitų metų kovo sąrašai patikslinami. Taigi, vadovaujantis tokiu paaiškinimu, ieškovės 2013-07-05 prašymas turėjo būti patenkintas iki 2014 m. kovo, tačiau teismui nagrinėjant bylą po 2014 m. kovo ir iki 2014 m. spalio 30 d. priimant sprendimą, per pusantrų metų ieškovės prašymas nepatenkintas.

62Bylos nagrinėjimo metu ieškovė nurodė teismui, kas yra nauji kačių savininkai, prašę išbraukti kates iš sąrašų. Bylos nagrinėjimo metu KCFK vadovė J. G. pateikė teismui Kačių išbraukimo iš sąrašų taisykles, tačiau neatsakė į teismo klausimą, kada ieškovė buvo supažindinta su taisyklėmis. Teismui įpareigojus klubą pateikti įrodymus, jog ieškovė buvo supažindinta su minėtomis taisyklėmis, klubas tokių įrodymų teismui nepateikė. Su kačių išbraukimo iš sąrašų taisyklėmis ieškovė nebuvo supažindinta. Pagal LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 5 str., asmens duomenis ieškovė gali teikti tik esant savininko sutikimui, naujieji savininkai ieškovei tokių sutikimų nėra davę. Teismas kritiškai neįvertino to, kad faktinė situacija, kuomet per pusantrų metų nuo ieškovės prašymo pateikimo klubas neišbraukė iš sąrašų veisimo programoje nenaudojamų kačių, skiriasi nuo klubo atstovės paaiškinimo, jog prašymas išnagrinėjamas iki einamų metų pabaigos. Teismas apsiribojo išvada, jog ieškovė nepateikė klubo atsisakymo, tačiau nevertino realaus ir akivaizdaus klubo neveikimo, ieškovės prašymo ignoravimo fakto, taip pat nevertino, jog klubas neatsakė į ieškovės prašymą per protingą terminą, siuntė ieškovei anoniminius reikalavimus, kurie prieštarauja įstatymui, ir anoniminius reikalavimus siejo su ieškiniu, bet ne su prašymu. Teismo išvada, jog ieškovė neįrodė savo teisių pažeidimo, taip pat nepagrįsta. Įstatymas saugo ne tik teises, bet ir interesus. Bylos nagrinėjimo metu ieškovė aiškino, jog negali būti atsakinga už kates, jų naudojimą, kurių neturi. LR ATPK numato administracinę atsakomybę savininkui, nesilaikančiam savivaldybių patvirtintų gyvūno laikymo taisyklių. Norminiai aktai nustato atsakomybę savininkui už naminio gyvūno padarytą žalą. Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymas numato reikalavimus gyvūno savininkui. Taigi, ieškovės interesas yra tas, kad bet kokios situacijos nebūtų siejamos su ieškovės asmeniu vien tik todėl, kad klube ieškovė registruota kačių savininke.

63Teismas turėjo kritiškai įvertinti tai, kad klubas, nors ir neatsisako išbraukti kates iš sąrašo, tačiau per pusantrų metų neišbraukia. Dėl šios dalies, manytina, nėra procesinių kliūčių panaikinti teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškovės reikalavimą patenkinti.

64Dėl bylinėjimosi išlaidų

65Teismas ne tik nepagrįstai nepatenkino ieškovės ieškinio, bet ir iš ieškovės priteisė atsakovams bei trečiajam asmeniui pernelyg dideles bylinėjimosi išlaidas, neįvertino, ar jos atitinka teisingumo ministro rekomendacijas bei atsakovų elgesį per dvejus metus trukusį procesą. Atsakovų ir trečiojo asmens atsiliepimai į ieškovės ieškinius yra identiški, atsakovams atstovavo ta pati advokatė, t. y. teisinė pagalba teikta kompleksiškai. Esant vienodo turinio ir apimties procesiniams dokumentams, dėl to, kad jie du (atsakovo atsiliepimai) surašyti to paties advokato, manytina, kad negalima skaičiuoti advokato honoraro už du atsiliepimus, nes juose pakeistas tik atsiliepimą teikiančio asmens pavadinimas. Ir taip yra su visais atsakovų teiktais procesiniais dokumentais.

66Teismas neįvertino to, kad begalė posėdžių buvo atidėta dėl to, kad atsakovai, būdami įpareigoti teikti įrodymus (dokumentus), jų piktybiškai neteikė net tuomet, kai teismas nustatydavo datą įrodymams pateikti. Atsakovai piktybiškai vilkino procesą, proceso metu priiminėdavo vis naujus nutarimus, varžė ieškovės teises, dėl ko ieškovė turėjo reikšti papildomus reikalavimus. Tik 2014-02-05 buvo pateiktas klubo narių sąrašas. Tik 2013 m. lapkritį atsakovai pateikė ginčijamus sprendimus, nors teismas buvo įpareigojęs juos pateikti dar 2013 m. birželį. Tenkinant ieškovės ieškinio reikalavimus iš ieškovės neturi būti priteisiamos bylinėjimosi išlaidos vien tik todėl, kad ieškovės advokatų darbas yra pigesnis nei atsakovų advokato. Byloje ieškovei atstovauja advokatė R. P., kuriai už apeliacinio skundo surašymą ieškovė sumokėjo 1500 Lt, o tai atitinka teisingumo ministro rekomendacijose nustatytą dydį.

67Atsiliepimą į ieškovės G. K. apeliacinį skundą pateikė atsakovų Kauno centrinio felinologų klubo ir Lietuvos felinologų draugijos „Bubastė“ atstovė advokatė J. Š..

68Atsakovų atstovė prašė apeliacinį skundą atmesti, skundžiamą sprendimą palikti nepakeistą, priteisti atsakovams iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas pagal byloje pateiktus rašytinius įrodymus. Kartu su atsiliepimu į ieškovės apeliacinį skundą atsakovų atstovė pateikė Kauno centrinio felinologų klubo valdybos posėdžio 2012-11-09 protokolo kopiją, kadangi jo pateikimo būtinybė iškilo tik susipažinus su apeliaciniu skundu (LR CPK 314 str.), prie kurio buvo pridėtas šio dokumento priedas, bet pats dokumentas pateiktas nebuvo. Taip pat buvo pateikti 2015-01-12 mokėjimo pavedimai Nr. 126 ir 127 (6 t., b. l. 93–94) dėl teisinių paslaugų apmokėjimo advokatei J. Š. po 253,40 Eur iš kiekvieno atsakovo banko sąskaitos.

69Dėl reikalavimo pripažinti negaliojančiu 2012-11-09 Kauno centrinio felinologų klubo visuotinio narių susirinkimo sušaukimą ir jo priimtus sprendimus.

70Apeliantės nurodomas „Skolininkų sąrašas“ yra 2012-11-09 Kauno centrinio felinologų klubo valdybos posėdžio protokolo priedas – pašalintų Kauno centrinio felinologų klubo narių sąrašas. Apeliaciniame skunde išdėstyti motyvai, susiję su narių skaičiumi, yra nepagrįsti. Kauno centrinio felinologų klubo valdybos posėdyje, kuris 2012-11-09 vyko prieš ginčijamą Kauno centrinio felinologų klubo visuotinį narių susirinkimą, buvo svarstomas Kauno centrinio felinologų klubo narių pašalinimo iš klubo klausimas ir nuspręsta Kauno centrinio felinologų klubo narius, nesusimokėjusius nario mokesčių ir turinčius kitų įsiskolinimų klubui 1 metus ir ilgiau, pašalinti iš klubo su teise įstoti atgal į klubą sumokėjus nario mokesčius ar padengus kitus turimus įsiskolinimus. 2012-11-09 Kauno centrinio felinologų klubo visuotinio narių susirinkimo metu klube buvo 43 nariai, iš jų susirinkime dalyvavo 29, todėl kvorumas buvo, ir nėra pagrindo tuo abejoti. Dėl apeliantės motyvo, jog byloje esantys duomenys patvirtina, kad asmenys, neįtraukti į minėtą 43 narių sąrašą, moka Kauno centriniam felinologų klubui nario mokesčius, ir kad klubas nepateikė į bylą nutarimo dėl nario mokesčio administravimo, pažymima, kad toks dokumentas į bylą buvo pateiktas 2014-02-10 kartu su 2014-02-06 Prašymu dėl rašytinių įrodymų prijungimo prie bylos, t. y. išrašas iš 2007-07-19 LFD „Bubastė“ tarybos posėdžio protokolo, kuriuo nuspręsta, jog visų klubų nario mokesčiai mokami į Kauno centrinio felinologų klubo sąskaitą; o taip pat išrašą iš 2013-12-27 LFD „Bubastė“ tarybos posėdžio protokolo, kuriuo pakeista klubų narių mokesčių mokėjimo tvarka. Apeliantės veiksmai pateikiant tik dalį dokumentų, neigiant byloje esant atitinkamus rašytinius įrodymus, bandant suklaidinti teismą, yra akivaizdus piktnaudžiavimas procesu.

71Dėl reikalavimo panaikinti 2013-01-04 Kauno centrinio felinologų klubo valdybos sprendimą dėl ieškovės narystės sustabdymo.

72Apeliantės reikalavimas argumentuoti teismo sprendimą nurodant negaliojančio nutarimo materialinės teisės normas yra visiškai nepagrįstas LR CPK 270 str. 4 d. 3 p. procesinės teisės normomis, kadangi nagrinėjant ieškinio reikalavimą dėl narystės sustabdymo, nebuvo atmesti įrodymai, todėl teismui nebuvo ką argumentuoti. Panaikinus atitinkamą valdybos sprendimą nurodytu pagrindu, materialiniai narystės sustabdymo pagrindai (t. y. kodėl narystė buvo sustabdyta) nebetenka prasmės kaip nesukeliantys teisinių pasekmių, todėl teismas neturėjo pareigos jų vertinti. Pagal kasacinio teismo praktiką, įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą Europos Žmogaus Teisių Teismo praktika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-219/2009; Van de Hurk v. the Netherlands, judgement of 19 April 1994, par. 61, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3- 287/2010).

73Dėl reikalavimo panaikinti 2013-03-20 Kauno centrinio felinologų klubo valdybos priimtą sprendimą dėl ieškovės pašalinimo iš klubo narių.

74Ieškovė, skųsdama valdybos sprendimą dėl pašalinimo iš klubo narių, nepasinaudojo įstatuose nustatyta išankstinio bylos sprendimo ne teisme tvarka. Klausimas (skundas dėl valdybos sprendimo pašalinti ieškovę iš narių) galėtų būtų sprendžiamas neeiliniame visuotiniame narių susirinkime, kurio sušaukimo tvarka nustatyta klubo įstatų 19 p., todėl apeliantės argumentas dėl visuotinio susirinkimo sušaukimo kas penkerius metus nesusijęs su nagrinėjama byla.

75Apeliantė pateikia apygardos teismo nutartį byloje, kurioje ši byla sprendžiama ne iš esmės, tačiau tik pačioje pirminėje – ieškinio priėmimo – stadijoje, o Šiaulių apygardos teismas 2009-11-17 nutartyje civ. b. Nr. 2A-382-154/2009 yra konstatavęs būtent taip, kaip ir teismas skundžiamame sprendime, kad yra pagrindas palikti ieškovo reikalavimą nenagrinėtą, nes nesilaikė ikiteisminės šio ginčo nagrinėjimo tvarkos ir dar gali ja pasinaudoti (LR CPK 296 str. 1 d. 1 p.).

76LR asociacijų įstatymo 13 str. 6 d. įtvirtinta imperatyvi nuostata, kad asociacijos narys privalo laikytis asociacijos įstatų, o atsakovo įstatų 11.6 p. 2 d. (2012-11-30 redakcijoje) numatyta, kad asmuo, pašalintas iš klubo narių, valdybos sprendimą gali skųsti visuotiniam narių susirinkimui, kurio sprendimas yra galutinis. Įstatų formuluotė „gali skųsti“ neturėtų būti vertinama kaip alternatyva kam skųsti, akivaizdu, kad ji aiškintina kaip teisė pasirinkti „ar skųsti“, kadangi kiekvienas asmuo turi teisę tiek skųsti, tiek ir neskųsti atitinkamų sprendimų. Teismas skundžiamu sprendimu teisingai ir pagrįstai nustatė, kad ieškovė nepasinaudojo įstatuose nustatyta išankstinio bylos sprendimo ne teisme tvarka, ir šią ieškinio dalį paliko nenagrinėtą LR CPK 296 str. 1 d. 1 p. pagrindu.

77Dėl reikalavimo panaikinti konkurso „Lithuanian Top Cat“ 2012 metų vertinimo rezultatus

78Apeliaciniame skunde yra pateikiamas naujas motyvas, kad konkurse dalyvauja ne fizinis asmuo (klubo narys), o gyvūnai. Paraiškos dalyvauti konkurse formoje (t. 2, b. l. 11) yra aiškiai nurodyta, kad norint pateikti paraišką, reikia pažymėti, kokio klubo narys asmuo yra. Paraišką pildo konkurso dalyvis. Akivaizdu, kad gyvūnai patys paraiškų neteikia ir klubo nariais būti negali, nes jie neturi civilinio veiksnumo. Ieškovei pateikiant paraišką dalyvauti šiame konkurse, jos narystė Kauno centriniame felinologų klube buvo sustabdyta. Tuo metu valdybos sprendimas dėl narystės sustabdymo buvo galiojantis. Taigi nėra pagrindo tenkinti šios apeliacinio skundo dalies, todėl ji turi būti atmesta.

79Dėl reikalavimo įpareigoti atsakovą patvirtinti 2013-01-05 paraišką kergimui ir išduoti 2013-03-02 kačiukų vados kačiukams kilmės dokumentus

80Teismas nustatė, kad ieškovė neįrodė šio reikalavimo, nepateikė duomenų, kada buvo sukergta katė, todėl atmesdamas reikalavimą dėl paraiškos kergimui patvirtinimo, atmetė kaip išvestinį, ir reikalavimą dėl kilmės dokumentų išdavimo kačiukams. Ieškovės narystė Kauno centriniame felinologų klube buvo sustabdyta (t. y. tuo laikotarpiu galiojo Kauno centrinio felinologų klubo valdybos 2013-01-04 sprendimas dėl G. K. narystės sustabdymo), taigi ieškovė neturėjo nario teisių ir pareigų, taip pat ir teisės į paraiškos kergimui pateikimą bei jos patvirtinimą. Apeliacijos motyvas, kad 2013-01-04 sprendimas dėl G. K. narystės sustabdymo yra panaikintas skundžiamu teismo sprendimu, nėra teisiškai reikšmingas, kadangi teismo sprendimas pasekmes sukelia nuo jo įsiteisėjimo dienos, o tuo metu, kai buvo teikiama paraiška, jis galiojo ir nebuvo nei panaikintas, nei sustabdytas.

81Ieškovė neturėjo teisės sukergti savo katės iki leidimo kergimui gavimo; būdama rūpestinga, leidimu galėjo pasirūpinti iš anksto, planuodama katės sukergimą. Kergimo, vados registravimo protokolas (t. III, b. l. 21), kuris buvo užpildytas ieškovės, jau pateikiant paraišką, ten buvo nurodyta kergimo data (2013-01-05) ir pačios ieškovės įrašyta leidimo išdavimo data (2013-01-05). Teismo posėdyje ieškovė tvirtino, kad katė buvo sukergta 2013-01-06, tuo pačiu nurodydama nežinanti, per kiek laiko turi gauti leidimą kergimui, paprastai per 1 dieną (2013-06-26 parengiamojo teismo posėdžio protokolas t. III, b. l. 104). Pateikiant paraišką, ieškovės katė buvo sukergta, o tai prieštarauja nurodytų Kačių veisimo taisyklių 4.10 p. Taigi reikalavimas išduoti kilmės dokumentus kačiukams, kurie gimė be leidimo sukergus kates, negali būti patenkintas, todėl ši teismo sprendimo dalis yra pagrįsta, o apeliaciniame skunde išdėstyti motyvai nesudaro pagrindo jos panaikinti.

82Dėl reikalavimo pripažinti negaliojančiu ir panaikinti Lietuvos felinologų draugijos „Bubastė“ 2013-03-08 Tarybos posėdyje priimtą sprendimą Nr. 3, kuriuo nutarta ieškovei uždrausti dalyvauti parodose

83Ieškovė, reikšdama reikalavimą pripažinti negaliojančiu atitinkamą atsakovo tarybos sprendimą, turėjo pareigą įrodyti jo neteisėtumą, o atsakovė civiliniame procese įrodinėja savo atsikirtimų į pareikštus reikalavimus teisėtumą. Apeliantė bando suklaidinti teismą, nurodo pateikianti „Bubastė“ organizuotų parodų katalogų ištraukas, tačiau tokių dokumentų prie apeliacinio skundo pridėta nėra. Apeliacinio skundo motyvas, kad kiti asmenys, kuriems skundžiamu sprendimu taip pat uždrausta dalyvauti parodose, nėra Kauno centrinio felinologų klubo nariai, yra teisiškai nereikšmingas. Asmenys, nepriklausantys jokiam felinologų klubui, negali dalyvauti Lietuvos felinologų draugijos „Bubastė“ organizuojamose parodose. Tačiau užsienio klubų nariai parodose dalyvauti gali.

84Apeliantės motyvas, kad uždraudus jai dalyvauti LFD „Bubastė“ Lietuvoje organizuojamose parodose, ji prarado teisę į gyvūnų įvertinimą, o tuo pačiu teisę juos sukergti ir turėti pajamų iš kergimo, taip pat yra visiškai nepagrįstas. Skundžiamame sprendime nurodyta, kad draudimas apeliantei dalyvauti LFD „Bubastė“ Lietuvoje organizuojamose parodose galioja iki tol, kol bus atsiprašyta, taigi apeliantei tereikia tinkamai atsiprašyti, ir teisę dalyvauti LFD „Bubastė“ organizuojamose parodose ji atgaus. Be to, pvz., vadovaujantis Veisimo taisyklių 4.6.4 p., patinui, kuris turi Europos čempiono titulą, suteikiama nuolatinė teisė veistis, tad galimybės veisti kates ieškovė nėra praradusi. Taigi apeliacinio skundo motyvai nesudaro pagrindo panaikinti šią teismo sprendimo dalį.

85Dėl reikalavimo įpareigoti Kauno centrinį felinologų klubą pagal ieškovės 2013-07-05 paraišką išbraukti iš klube registruotų kačių sąrašo Meino meškėnų veislės kates: LT*Šešuvos Bona, LT*Šešuvos Diego, LT*Šešuvos Gizmo, LT*Šešuvos Alfa bei naminę katę Činga.

86Tai, kad atsakovas geranoriškai nepatenkino ieškinio reikalavimo bylos nagrinėjimo metu, nėra pagrindas manyti, kad iki pareiškiant ieškinį ir nesant dėl to pareikšto reikalavimo teisme, buvo atsisakyta tai padaryti. Taikiai spręsti ginčų ieškovė nesutiko, todėl šio klausimo sprendimas buvo paliktas teismo kompetencijai. Atsakovas neatsisakė ir neatsisako išbraukti tam tikrų kačių iš klube registruotų kačių sąrašo, tačiau to padaryti nesuspėjo iki bylos iškėlimo, juo labiau kad pati ieškovė, piktybiškai inicijuodama nesibaigiančius ginčus, nesielgė geranoriškai ir nepateikė prašomos informacijos apie prašomų išbraukti kačių likimą, nors buvo raštu paprašyta tai padaryti.

87Gyvūno nuosavybės faktas nustatomas ne pagal klube registruotų kačių sąrašą, todėl nėra pagrindo manyti, kad kačių nepašalinimas iš sąrašo kokiu nors būdu galėtų turėti įtakos ieškovės teisėms ar teisėtiems interesams. Taigi akivaizdu, kad ši teismo sprendimo dalis yra pagrįsta ir teisėta, todėl paliktina galioti.

88Dėl bylinėjimosi išlaidų

89Ieškovės motyvai apie tai, kad atsakovų ir trečiojo asmens atsiliepimai yra identiški, atsakovams atstovavo ta pati advokatė, atsakovų procesiniai dokumentai yra identiški, pakeistas tik teikiančio asmens pavadinimas, begalė posėdžių buvo atidėta dėl to, kad atsakovai piktybiškai vilkino procesą, bei dėl to, kad ieškovės advokatų darbas yra pigesnis nei atsakovų atstovės, yra visiškai nepagrįsti ir nesudarantys pagrindo tenkinti apeliacinio skundo reikalavimą nepriteisti bylinėjimosi išlaidų atsakovams arba jas sumažinti.

90Teismas skundžiamame sprendime nurodė, kad ši byla yra iš tiesų sudėtinga, ne vieną kartą buvo tikslinamas ieškinys ir didinamas reikalavimų skaičius, buvo reikalingos specialios žinios, todėl bylinėjimosi išlaidos buvo paskirstytos tokios, kokios buvo prašytos proceso dalyvių. Bylos nagrinėjimas truko dvejus metus, sujungus dvi atskiras bylas, kurios buvo iškeltos pagal tos pačios ieškovės ieškinius atskiriems atsakovams, per tą laiką buvo ne kartą tikslinami ir pildomi ieškinio reikalavimai, ir tai buvo daroma būtent ieškovės iniciatyva. Atsiliepimai į pradinius ieškinius atsakovų buvo teikti atskirai, nes tuo metu tai buvo atskiros bylos. Visi vėlesni procesiniai dokumentai (įskaitant atsiliepimus į patikslintus ieškinius), atsakovų buvo teikiami bendrai, t. y. vienu procesiniu dokumentu. Aplinkybė, kad už procesinio dokumento, teikiamo abiejų atsakovų vardu, parengimą advokatei yra sumokėję abu atstovai, nereiškia, kad tai yra pagrindas šių išlaidų nepriteisti – kadangi dokumentai buvo teikiami dviejų juridinių asmenų vardu, sąskaitos už jų parengimą buvo paskirstytos klientams. Bendros, abiejų atsakovų sumokėtos sumos už atsiliepimų parengimą neviršija Rekomendacijose rekomenduojamų priteisti sumų už advokato pagalbą. Tai, kad ieškovės advokatų darbas yra pigesnis nei atsakovų atstovės, taip pat jokiu būdu nesudaro pagrindo nepriteisti atsakovams iš ieškovės jos turėtų bylinėjimosi išlaidų, nes priešingu atveju tai sudarytų pagrindą ieškovei piktnaudžiauti procesu, reikšti begalę nepagrįstų ieškinių ir kelti neteisėtų reikalavimų. Išdėstyti motyvai sudaro pagrindą apeliacinį skundą atmesti, paliekant galioti pirmosios instancijos teismo priimtą sprendimą.

91Atsiliepimą į ieškovės G. K. pateikė trečiojo asmens J. G. advokatė G. R.. Trečiojo asmens J. G. atstovė prašė ieškovės apeliacinį skundą atmesti, skundžiamo teismo sprendimo nekeisti, priteisti trečiajam asmeniui iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas pagal byloje pateiktus rašytinius įrodymus. Kartu su atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiojo asmens J. G. atstovė pateikė 2015-01-12 atstovavimo sutarties su advokate G. R. kopiją (6 t., b. l. 100) ir 150 Eur pinigų priėmimo kvitą Nr. 785520 už suteiktas teisines paslaugas (6 t., b. l. 101).

92Trečiojo asmens J. G. advokatė G. R. nurodė, kad su pareikštu apeliaciniu skundu nesutinka, mano, kad jis yra nepagrįstas, neteisėtas ir nesudarantis pagrindo nei panaikinti, nei pakeisti skundžiamą sprendimą. Apeliacinis skundas turi būti atmestas, o skundžiamas teismo sprendimas paliktas nepakeistas dėl žemiau išdėstytų motyvų.

93Dėl reikalavimo pripažinti negaliojančiu 2012-11-09 Kauno centrinio felinologų klubo visuotinio narių susirinkimo sušaukimą ir jo priimtus sprendimus.

94Prieš 2012-11-09 susirinkimą, tą pačią dieną, įvyko Kauno centrinio felinologų klubo valdybos posėdis, kurio metu buvo svarstomas klausimas dėl skolingų bei kitų turinčių įsiskolinimus klubui Kauno centrinio felinologų klubo narių pašalinimo iš klubo. Valdybos posėdyje dalyvavusių valdybos narių vienbalsiu balsavimu buvo nutarta Kauno centrinio felinologų klubo narius, nesumokėjusius nario mokesčių ir turinčius kitų įsiskolinimų klubui vienerius metus ir ilgiau, pašalinti iš klubo su teise įstoti atgal į klubą, sumokėjus nario mokesčius ar padengus kitus turimus įsiskolinimus. Po to valdybos sprendimo Kauno centriniame felinologų klube liko 43 nariai. Tarp minėtų 43 narių klube liko ir apeliantė G. K.. Šie 43 nariai turėjo teisę dalyvauti 2012-11-09 visuotiniame narių susirinkime (suvažiavime). Apie jį visiems klubo nariams buvo tinkamai pranešta prieš 13 dienų per klubo narių nuolat naudojamą elektroninę duomenų bazę www.bubaste.lt. Iš 43 klubo narių 2012-11-09 visuotiniame narių susirinkime (suvažiavime) dalyvavo 29 nariai, vienas – ne narys, ir G. K. atstovas advokato padėjėjas R. J.. Nors ir turėdamas netinkamą atstovavimo sutartį, ieškovės atstovas dalyvavo susirinkime, reiškė savo pastabas, tačiau, įpusėjus pirmojo klausimo svarstymui, iš susirinkimo išėjo. Iš esmės jis tik reikalavo susirinkimą paskelbti neteisėtu dėl netinkamo paskelbimo apie jį. Susirinkimo metu atstovas nekėlė trečiojo asmens šioje byloje J. G., pirmininkavusios susirinkimui, šališkumo klausimo. Susirinkimo procedūra atitiko tuo metu galiojusią procedūrinę tvarką, ji negali būti pripažinta neteisėta, taip pat negali būti pripažinti negaliojančiais susirinkime priimti nutarimai.

95Dėl reikalavimo pripažinti negaliojančiu ir panaikinti 2013-01-04 Kauno centrinio felinologų klubo valdybos sprendimą dėl ieškovės narystės klube sustabdymo

96Jokie įrodymai, nagrinėjant šį reikalavimą, teismo nebuvo atmesti, todėl nebuvo ką ir vertinti. Teismas aiškiai pasisakė, kodėl patenkino tokį ieškovės reikalavimą – buvo pažeista sprendimo priėmimo procedūra, ieškovės neinformuojant apie jos narystės klube sustabdymo svarstymą, todėl jai nebuvo sudaryta galimybė teikti paaiškinimus svarstomu klausimu. Pagal susiklosčiusią teismų praktiką, įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą.

97Dėl reikalavimo panaikinti 2013-03-20 Kauno centrinio felinologų klubo valdybos priimtą sprendimą dėl ieškovės pašalinimo iš Klubo narių

98Vienodos Aukščiausiojo Teismo suformuotos teismų praktikos ginčijamu klausimu nėra. Visiškai priešingas teismų praktikos pavyzdys pateiktajam apeliaciniame teisme (Kauno apygardos teismo 2014-04-09 nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-938-324/2014) galėtų būti Šiaulių apygardos teismo 2009-11-17 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-382-154/2009. Kauno centrinio felinologų klubo valdymo organų sprendimų apskundimo tvarką reglamentavo 2012-11-30 klubo įstatai, kurių, remiantis LR asociacijos įstatymo nuostatomis (13 str. 6 d.), klubo nariams privalu laikytis (šie įstatai galioja ir dabar). Būtent įstatų 11.6 p. 2 d. numatyta, kad asmuo, pašalintas iš klubo narių, klubo valdybos sprendimą gali skųsti visuotiniam narių susirinkimui, kurio sprendimas yra galutinis. Įstatai (19 p.) numato ir neeilinio susirinkimo, kuriame taip pat nagrinėjami tokie skundai, sušaukimo tvarką. Teismas skundžiamu sprendimu teisingai ir pagrįstai nustatė, kad ieškovė nepasinaudojo įstatuose nustatyta išankstinio bylos sprendimo ne teisme tvarka ir šią ieškinio dalį paliko nenagrinėtą būtent LR CPK 296 str. 1 d. 1 p. pagrindu.

99Byloje nėra jokių duomenų apie tai, kad trečiasis asmuo J. G., turėdama išankstinį nusistatymą ieškovės G. K. atžvilgiu, iš asmeninių paskatų negatyviai vertindama ieškovę, piktnaudžiaudama savo užimama padėtimi draugijoje bei klube, kaip nors būtų įtakojusi 2012-11-09 suvažiavime ir 2013-01-04 bei 2013-03-20 valdybos posėdžiuose ieškovės nenaudai priimtų sprendimų, nutarimų priėmimą. Pirmininkaudama tiek 2013-01-04, tiek 2013-03-20 Kauno centrinio felinologų klubo posėdžiams, įgyvendindama trečiajam asmeniui 2012-11-30 įstatais suteiktas teises bei pareigas, trečiasis asmuo J. G. tinkamai vykdė suteiktus įgaliojimus. Abiejų valdybos posėdžių metu trečiasis asmuo dalyvavusių susirinkime ar valdybos posėdžiuose klubo narių vienbalsiai buvo išrinkta pirmininkaujančia. Visi sprendimai dėl ieškovės buvo priimami dalyvaujančiųjų balsų dauguma. Apeliantė turėjo visas klubo nario teises dalyvaudama valdybos posėdžiuose, kadangi valdybos 2013-01-04 posėdžio metu jos narystė klube buvo sustabdyta tik iki kito valdybos posėdžio, šiuo atveju iki 2013-03-20 posėdžio. Ne tik pati ieškovė, bet ir nė vienas šių posėdžių metu neapkaltino trečiojo asmens šališkumu, kitiems valdybos nariams įtakojant tariamai priimtais ieškovei nepalankiais sprendimais.

100Dėl kitų ieškovės ginčijamų reikalavimų: Lithuanian Top Cat konkurso rezultatų panaikinimo, įpareigojimo Lietuvos felinologų draugiją „Bubastė“ patvirtinti 2013-01-05 paraišką Meino meškėno katės Roxy vom 3-Linden-Brunnen kergimui ir išduoti 2013-03-02 gimusių kačiukų vados kačiukams kilmės dokumentus, Lietuvos felinologų draugijos „Bubastė“ 2013-03-08 tarybos posėdyje priimto sprendimo Nr.3, kuriuo nutarta apeliantei uždrausti dalyvauti parodose Lietuvoje, Kauno centrinio felinologų klubo įpareigojimo pagal apeliantės 2013-07-05 prašymą išbraukti iš klube registruotų kačių sąrašo veisimo programoje nenaudojamas kates.

101Trečiojo asmens atstovė visiškai sutinka su teismo motyvais atmetant šiuos ieškovės reikalavimus, šios teismo sprendimo dalys turi būti paliktos nenagrinėtos.

102Dėl bylinėjimosi išlaidų

103Teismo sprendimu trečiajam asmeniui J. G. iš ieškovės buvo priteista 739,00 Lt. Atsižvelgiant į tai, kad teismui buvo parengtas teismo procesinis dokumentas – 2013-11-27 atsiliepimas į ieškovės papildytą ieškinį, taip pat atsižvelgiant į bylos nagrinėjimo teisminių posėdžių skaičių bei trukmę, teismo priteista suma yra reali, atitinka teisingumo ministro rekomendacijas ir atstovės elgesį teisminio bylos nagrinėjimo metu, todėl priteistina. Išdėstyti motyvai sudaro pagrindą apeliacinį skundą atmesti, paliekant galioti pirmosios instancijos teismo priimtą sprendimą.

104IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

105Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

106Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis).

107CPK 314 straipsnyje reglamentuojamas naujų įrodymų apeliacinės instancijos teisme pateikimas. Pagal bendrąją taisyklę, teikti naujus įrodymus apeliacinės instancijos teismui draudžiama. Tačiau šis draudimas neabsoliutus. Nauji įrodymai gali būti pateikiami: 1) kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisako priimti įrodymus; 2) kai įrodymų pateikimo būtinybė iškyla vėliau. CPK 306 straipsnio 3 dalyje reglamentuojama naujų įrodymų pateikimo tvarka – jie turi būti pateikiami kartu su apeliaciniu skundu, nurodant motyvus, kodėl įrodymai nebuvo pateikti anksčiau. CPK 323 straipsnyje, reglamentuojančiame apribojimus keisti apeliacinio skundo dalyką ar pagrindą, įtvirtinta, kad, pasibaigus apeliacinio skundo padavimo terminui, keisti (papildyti) apeliacinį skundą draudžiama.

108Pažymėtina, kad naujų įrodymų apeliaciniame teisme pateikimas, be kita ko, gali reikšti apeliacinio skundo faktinio pagrindo (aplinkybių, kuriomis grindžiamas apeliacinio skundo dalykas) pakeitimą (papildymą). Išanalizavusi kartu su apeliaciniu skundu ir atsiliepimu į apeliacinį skundą pateiktus rašytinius įrodymus (6 t., b. l. 74–78), teisėjų kolegija iš dalies tenkina prašymą dėl jų prijungimo ir prijungia prie bylos (6 t., b. l. 76–82): trijų puslapių FNTT prie LRVRM Kauno apygardos valdybos ŪFVTS 2013-10-14 specialisto pažymą Nr. 5-2/173 ir keturių puslapių skolingų asmenų sąrašą (dokumentai patvirtinti Kauno m. policijos komisariato antspaudu), nes šiais rašytiniais įrodymais ieškovė įrodinėja apeliacinio skundo dalyką.

109Kiti rašytiniai įrodymai, pateikti po skundžiamo sprendimo priėmimo: Kauno centrinio felinologų klubo valdybos posėdžio 2012-11-09 protokolas (6 t., b. l. 91–92), LFD „Bubastė“ organizuotų parodų katalogai (6 t., b. l. 108–122), galėjo būti pateikti, ir juose esantys duomenys įrodinėjami pirmosios instancijos teisme. Kauno apylinkės teismo 2014-10-30 nutartis (6 t., b. l. 74–75) nėra teisiškai reikšminga nagrinėjamoje byloje, todėl šalių prašymai dėl minėtų rašytinių įrodymų prijungimo prie bylos atmestini (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. sausio 8 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje A. K. v. J. M., bylos Nr. 3K-3-58/2008).

110Dėl reikalavimo pripažinti negaliojančiu 2012-11-09 Kauno centrinio felinologų klubo visuotinio narių susirinkimo priimtų sprendimų negaliojimo ir Kauno centrinio felinologų klubo visuotinio narių susirinkimo sušaukimo.

111Atmestinas apeliantės argumentas, jog Kauno centrinio felinologų klubo visuotinis 2012-11-09 susirinkimas sušauktas pažeidžiant procedūras, neinformavus visų narių, nes šioms aplinkybėms patvirtinti byloje nepateikta įrodymų. Priešingai, negu aiškina apeliantė, byloje pateikti įrodymai patvirtina, kad Kauno centrinio felinologų klubo nariams apie šaukiamą susirinkimą buvo paskelbta 2012-10-27 10 val. 27 min. per klubo narių nuolat naudojamą elektroninę duomenų bazę www.bubaste.lt (b. l. 44, 45), t. y. 13 dienų iki susirinkimo sušaukimo. Apie tai, jog apie šaukiamą Kauno centrinio felinologų klubo visuotinį susirinkimą žinojo ir ieškovė, patvirtina duomenys apie ieškovės prisijungimą prie elektroninės duomenų bazės, ieškovės atstovo skelbime apie Kauno centrinio felinologų klubo susirinkimo sušaukimą nurodytą dieną atvykimas į visuotinį susirinkimą (1 t., b. l. 42–46, 50, 62–68). Tad ieškovės argumentas dėl netinkamo Kauno centrinio felinologų klubo susirinkimo sušaukimo atmestinas kaip neįrodytas.

112Ieškovė nurodo, jog Kauno centrinio felinologų klubo visuotinio susirinkimo 2012-11-09 nutarimai yra neteisėti, nes nebuvo dalyvių kvorumo. Ieškovės manymu, Kauno centrinio felinologų klubo susirinkime turėjo dalyvauti 222 klubo nariai, o ne, kaip teigia atsakovai, 43 asmenys. Todėl Kauno centrinio felinologų klubo visuotiniame 2012-11-09 susirinkime 29 asmenų priimti sprendimai, apeliantės manymu, yra negaliojantys (1 t., b. l. 67–68). Tačiau su tuo sutikti negalima. Priešingai, nei aiškina ieškovė, atsakovai pateikė byloje visą eilę rašytinių įrodymų dėl Kauno centrinio felinologų klubo narių skaičiaus (1 t., b. l. 50), kurie patvirtina, kad atsakovų nurodytas Kauno centrinio felinologų klubo narių skaičius (43 asmenys) yra teisingas. Byloje pateiktas išrašas iš 2007-07-19 LFD „Bubastė“ tarybos posėdžio protokolo, kuris patvirtina, jog posėdyje nuspręsta, kad Lietuvoje veikiančių felinologų klubų narių mokesčiai mokami į Kauno centrinio felinologų klubo sąskaitą, ir vėlesnis 2013-12-27 LFD „Bubastė“ tarybos posėdžio protokolas, kuriuo nuo 2014-01-01 buvo pakeista klubų narių mokesčių mokėjimo tvarka (5 t., b. l. 98–101). Tačiau mokesčių mokėjimo tvarkos pakeitimas nepatvirtina ieškovės nurodytos aplinkybės, kad padidėjo Kauno centrinio felinologų klubo narių skaičius (iki 222 narių). Todėl ieškovės argumentas, kad Kauno centrinio felinologų klubo visuotinio susirinkimo kvorumas nustatytinas pagal klubų narių mokančių mokesčius Kauno centriniam felinologų klubui, skaičių, nėra pagrįstas, nes pateikti byloje veikiančių Lietuvoje klubų mokesčių mokėjimo susirinkimo, paskirstymo ir administravimo dokumentai nepatvirtina ieškovės nurodytos aplinkybės apie sumokėjusių mokesčius felinologų narystę Kauno centriniame felinologų klube.

113Ieškovės argumentas, kad Kauno centrinio felinologų klubo narių skaičių patvirtina FNTT prie LR VRM Kauno apygardos valdybos Ūkinės finansinės veiklos tyrimo skyriaus 2013-10-14 specialisto išvada Dėl Kauno centrinio felinologų klubo ūkinės finansinės veiklos Nr. 5-2/173 17 lape, taip pat atmestinas kaip nepagrįstas, nes minėtuose dokumentuose (6 t., b. l. 77) yra duomenys apie klubų narių sąrašus, vienas iš sąrašų įvardintas Narių sąrašu (2012-11-09 data), kuriame nurodyti 43 nariai, kitas sudarytas sąrašas įvardintas Skolininkų sąrašu, kuriame yra 179 įrašai su pavardėmis bei duomenimis apie tai, už kokį laikotarpį (nuo 1 iki 5 metų) šie asmenys nemokėjo nario mokesčio. Kauno centrinio felinologų klubo įstatų 4.11.2 p. numato galimybę pašalinti klubo narį iš klubo, jei narys nemoka nario mokesčio (1 t., b. l. 37). Byloje nėra nuginčyta aplinkybė, kad Kauno centrinio felinologų klubo valdybos 2012-11-09 posėdyje, kuris vyko prieš ginčijamą Kauno centrinio felinologų klubo visuotinį narių susirinkimą, buvo svarstomas Kauno centrinio felinologų klubo narių pašalinimo iš klubo klausimas ir nuspręsta Kauno centrinio felinologų klubo narius, nesumokėjusius nario mokesčių bei turinčius kitų įsiskolinimų klubui 1 metus ir ilgiau, pašalinti iš klubo su teise įstoti atgal į klubą sumokėjus nario mokesčius ar padengus kitus turimus įsiskolinimus (6 t., b. l. 91–92). Kauno centrinio felinologų klubo valdybos 2012-11-09 posėdyje priimtas sprendimas dėl narių pašalinimo atitiko valdybos kompetenciją, numatytą Kauno centrinio felinologų klubo įstatų V skyriaus 5.7 p. (1 t., b. l. 38–39). Todėl teisėjų kolegijos vertinimu, pateikti byloje rašytiniai įrodymai patvirtina, kad 2012-11-09 Kauno centrinio felinologų klubo nariais buvo 43 nariai (5 t., b. l. 79), taip, kaip nurodo atsakovai, o ne 222 asmenys, kaip nurodė apeliantė. Informacija apie 71 narį yra 2013-09-27 duomenimis, todėl neturi teisinės reikšmės nagrinėjamoje byloje. Esant tokioms aplinkybėms ir šis apeliantės argumentas laikomas neįrodytu.

114Dėl reikalavimo panaikinti 2013-01-04 Kauno centrinio felinologų klubo valdybos sprendimą dėl ieškovės narystės sustabdymo

115Bylos medžiaga patvirtina, kad pirmosios instancijos teismas, nustatęs procedūrinius pažeidimus (kad ieškovė nebuvo informuota apie visus svarstomus 2013-01-04 posėdyje klausimus), panaikino ieškovės skundžiamą Kauno centrinio felinologų klubo 2013-01-04 valdybos sprendimą dėl ieškovės narystės sustabdymo (4 t., b. l. 63–71). Apeliantė sutinka su skundžiamu sprendimu, tačiau nurodo, jog teismas, patenkinęs ieškovės reikalavimą (1 t., b. l. 19–23, 4 t., b. l. 13–25), nenurodė materialinės teisės normos, kurios pagrindu tenkino ieškovės reikalavimą.

116Bylos teisminio nagrinėjimo ribos nustatomos pagal bendrąsias civilinio proceso taisykles, t. y. atsižvelgiant į pareikšto ieškinio dalyką ir faktinį pagrindą, taip pat į atsikirtimų pagrindu nurodytas aplinkybes. Ieškovė kreipdamasi į teismą nenurodė materialinės teisės pagrindo, kuriuo prašo patenkinti ieškinio reikalavimą, tačiau išdėstė faktines aplinkybes akcentuodama, jog ginčijamu sprendimu buvo pažeistos ieškovės teisės. Remiantis suformuota kasacinės instancijos teismo praktika, ginčo santykius kvalifikuoja teismas (LAT 3k-3-137/2009, 3k-7-266/2006, 3k-3-28/2011). Tad esant nustatytai faktinei aplinkybei, kad ieškovei nebuvo sudaromos sąlygos (galimybės) surinkti ir pateikti Kauno centrinio felinologų klubo 2013-01-04 valdybos posėdžiui dėl ieškovės narystės klube sustabdymo visą šiam klausimui išspręsti reikšmingą informaciją, neužtikrinta ieškovės teisė dalyvauti svarstant ginčo klausimą, susiformuoti narių nuomonei, pasisakyti visiems suinteresuotiems asmenims, pateikti atsikirtimus ir pan., sprendžiama, kad buvo pažeisti CK 1.5 straipsnyje įtvirtinti teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principai, todėl ieškovės ginčytas Kauno centrinio felinologų klubo 2013-01-04 valdybos sprendimas naikinamas CK 2.84 str. 2, 4 d. pagrindu kaip prieštaraujantis Asociacijų įstatymo 9 str. 2 d., 13 str. 4 d. 3 p. nuostatoms. Taigi apeliantės apeliacinio skundo argumentas pripažintinas pagrįstu, todėl tenkintinas.

117Dėl 2013-03-20 Kauno centrinio felinologų klubo valdybos sprendimo pašalinti G. K. iš Kauno centrinio felinologų klubo narių pripažinimo negaliojančiu.

118Apeliantė nurodė, kad teismas neįsigilino į ieškovės reikalavimą, padarė procesinės teisės pažeidimą, dėl to ieškovė neteko galimybės apginti savo teisės dėl narystės Kauno centrinio felinologų klube.

119Bylos medžiaga patvirtina, kad ieškovė Kauno centrinio felinologų klubo valdybos 2013-03-20 sprendimu, remiantis Kauno centrinio felinologų klubo patvirtintų 2012-11-30 įstatų 11.6.1, 11.6.2 ir 11.6.4 punktais, buvo pašalinta iš klubo narių (4 t., b. l. 54–62). Kauno centrinio felinologų klubo patvirtintų 2012-11-30 įstatų 11.6 punkte nurodyta (1 t., b. l. 52–53), kad klubo valdyba atsisako priimti, sustabdo narystę arba pašalina esamą narį, jeigu: klubo nario elgesys nesiderina su klubo įstatais (įstatų 11.6.1 punktas), klubo narys nesilaiko įstatų ar klubo valdymo organų nutarimų (įstatų 11.6.2 punktas), asmuo turi priešiškų klubo tikslams interesų ir nėra lojalus klubui (įstatų 11.6.4 punktas). Pažymėtina, kad Kauno centrinio felinologų klubo įstatų 12.4 p. ir Lietuvos felinologų draugijos ,,Bubastė“ įstatų 24.10 p. nurodyta, kad narys gali ginčyti teisme juridinio asmens sprendimus, ginti savo teises ir interesus (1 t., b. l. 53, 4 t., b. l. 112). Pirmosios instancijos teismas skundžiamo klubo valdybos 2013-03-20 sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo netyrė, ieškovės reikalavimą paliko nenagrinėtą (CPK 296 str. 1 d. 1 p. nurodęs, kad ieškovė kreipėsi į teismą, tačiau nesilaikė tos kategorijos byloms nustatytos išankstinio bylos sprendimo ne teisme tvarkos ir dar gali ja pasinaudoti, taip kai numato Klubo įstatų 11.6.4 p. 2 d. tvarka (asmuo pašalintas iš klubo narių valdybos sprendimą gali skųsti visuotiniam narių susirinkimui, kurio sprendimas yra galutinis). Teisėjų kolegija sutinka su apeliantės skundo motyvais, kad teismas nagrinėjamoje byloje apskritai nepasisakė dėl taikytinos materialiosios teisės ginčo santykiams dėl ieškinio reikalavimų.

120CPK 5 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Taigi Konstitucijos 30 straipsnyje įtvirtintos asmens teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo procesinė tvarka ir sąlygos yra nustatytos specialiuosiuose įstatymuose, ir tam, kad ši teisė būtų įgyvendinta tinkamai, šios tvarkos būtina laikytis (pavyzdžiui, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. kovo 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje D. S. v. AB Vilniaus vertybinių popierių birža, bylos Nr. 3K-3-92/2007).

121Pasisakydamas dėl teisės į teisminę gynybą įgyvendinimo procesinių aspektų, kasacinis teismas yra nurodęs, kad CPK 5 straipsnio 1 dalyje nustatytas teisminės gynybos prieinamumo principas tiesiogiai susijęs su CPK 13 straipsnyje nustatytu dispozityvumo principu. Šis principas reiškia, kad asmuo, manantis, jog jo teisės pažeistos, tik pats sprendžia, ar ginti pažeistą teisę ir kokį pažeistų teisių gynimo būdą pasirinkti, t. y. asmuo, suformuluodamas ieškinio pagrindą ir dalyką, nustato teisminio nagrinėjimo objektą ir ribas. Teismas, vykdydamas savo pareigą teisingai išspręsti bylą, nustatyti subjektinės teisės pažeidimą ir ją ginti (CPK 2 straipsnis), privalo, neperžengdamas asmens ieškiniu nustatytų ribų, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis, išsamiai, visapusiškai ir objektyviai ištirti ir įvertinti konkrečios bylos faktus, atskleisti bylos esmę ir sprendimu nustatyti, ar pareiškusio ieškinį asmens teisės, įstatymu saugomi interesai pažeisti ir kokiu teisiniu būdu jie gintini. CPK 265 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad teismas turi priimti sprendimą dėl visų byloje pareikštų reikalavimų (pavyzdžiui, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 3 d. nutartis civilinėje byloje A. U. ir kt. v. R. S. ir kt., bylos Nr. 3K-3-474/2009). Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismui padarius proceso teisės normos pažeidimą, dėl šio pažeidimo buvo neteisingai išspręsta byla ir šio pažeidimo (jo padarinių) negali ištaisyti pats apeliacinės instancijos teismas (CPK 329 straipsnio 1 dalis), tai sudaro pagrindą šią skundžiamo sprendimo dalį panaikinti (CPK 329 str. 1 d., 327 str. 1 d. 2 p.).

122Dėl 2013-01-16 atsakovės Lietuvos felinologų draugijos „Bubastė“ sprendimo nepriimti G. K. paraiškos į „Lithuanian Top Cat“ 2012 metų vertinimo rezultatus kategorijose „Geriausias Lietuvos suaugęs katinas“ ir „Geriausias Lietuvos veislynas“ negaliojančiu ir konkurso „Lithuanian Top Cat“ 2012 metų vertinimo rezultatus kategorijose „Geriausias Lietuvos suaugęs katinas“ ir „Geriausias Lietuvos veislynas“ panaikinimo

123Ieškovė nurodė, kad teismas neįsigilino į ginčo reikalavimą, neteisingai nustatė ieškovės interesą byloje, neatsižvelgė į teismo nustatytą aplinkybę, kad ieškovės narystė Kauno centrinio felinologų klube buvo sustabdyta neteisėtai, dėl to suklydo priimdamas skundžiamą sprendimą.

124Bylos medžiaga patvirtina, kad ieškovė pateikė Lietuvos felinologų draugijos „Bubastė“ 2013-01-16 prašymą dėl paraiškos dalyvauti konkurse „Lietuvos Top Cat“ užregistravimo (2 t., b. l. 16). Tačiau ieškovės paraiška nebuvo priimta tuo pagrindu, kad ieškovės narystė Kauno centrinio felinologų klube yra sustabdyta valdybos 2013-01-04 sprendimu. Teisėjų kolegija sutinka su ieškovės argumentais, kad pripažinęs, jog Kauno centrinio felinologų klubo 2013-01-04 valdybos sprendimas dėl ieškovės narystės sustabdymo yra neteisėtas (4 t., b. l. 63–71), pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo pripažinti teisėtu atsakovės Lietuvos felinologų draugijos „Bubastė“ atsisakymą priimti ieškovės paraišką dalyvauti konkurse „Lietuvos Top Cat“. Ieškovės argumentas, kad paraiškos dalyvauti konkurse „Lietuvos Top Cat“ pateikimo metu ieškovė buvo Kauno centrinio felinologų klubo narė, teisingas, nes, kaip teisingai nurodė ieškovė, klausimą dėl ieškovės pašalinimo iš Kauno centrinio felinologų klubo narių buvo numatyta svarstyti tik 2013-03-20. Todėl ši skundžiamo sprendimo dalis naikinama CK 2.84 str. 2, 4 d. pagrindu, priimamas naujas sprendimas ieškovės reikalavimą patenkinti, pripažinti neteisėtu Lietuvos felinologų draugijos „Bubastė“ atsisakymą užregistruoti ieškovės 2013-01-16 prašymą dėl paraiškos dalyvauti konkurse „Lietuvos Top Cat“ užregistravimo (CK 2.82 str. 2, 4 d., CPK 329 str. 1 d., 330 str.).

125Byloje nustatyta, kad atsakovo Kauno centrinio felinologų klubo valdybos 2013-01-04 sprendimas ir atsakovės Lietuvos felinologų draugijos „Bubastė“ atsisakymas priimti ieškovės paraišką dalyvauti konkurse „Lietuvos Top Cat“ sutrukdė ieškovei dalyvauti konkurse „Lietuvos Top Cat“, teisėjų kolegija pripažino ieškovės teisių pažeidimą dėl atsakovo atsisakymo įregistruoti ieškovę konkurso dalyve (CK 1.138 str.). Pirmosios instancijos teismas ieškovės reikalavimą dėl konkurso rezultatų panaikinimo atmetė tuo pagrindu, kad neįmanoma suorganizuoti naujo renginio, kad konkurso rezultatų panaikinimas nesukeltų ieškovei jokių teisinių pasekmių, nes buvo vertinami 2012 metų veislynų rezultatai, o panaikinus konkurso rezultatus, be apdovanojimų liktų laimėjusių kačių veislynų savininkai. Teisėjų kolegija su šiomis pirmosios instancijos teismo išvadomis sutinka. Šiuo atveju ieškovė reiškia reikalavimą dėl konkurso rezultatų panaikinimo, kad gautų jos turimo veislyno įvertinimą už 2012 metus, tačiau, kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, nėra galimybės atkurti buvusią ginčijame konkurse situaciją dėl renginio organizavimo. Pagal savo esmę konkursas yra renginys, kuriame rungiamasi dėl vietos. Todėl ieškovės reikalavimas susijęs su 2013 m. dalyvavusių ieškovės ginčijame konkurse neįtrauktų į bylą asmenų teisėmis ir pareigomis (2 t., b. l. 47–53). Tačiau net ir pakartojus konkursą, teisėjų kolegijos vertinimu, nebūtų įmanoma pristatyti konkurso organizatoriams ir dalyviams ieškovės veislyne 2012 metais buvusią situaciją. Įvertinusi nagrinėjamoje byloje nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad konkurso rezultatų panaikinamas neturi teisinės perspektyvos ieškovės siekiamam rezultatui, tad teisinių pasekmių nesukeltų. Esant tokioms aplinkybėms apeliacinio skundo reikalavimas panaikinti skundžiamo sprendimo dalį dėl konkurso „Lietuvos Top Cat“ rezultatų atmestinas kaip nepagrįstas.

126Dėl reikalavimo įpareigoti atsakovę patvirtinti 2013-01-05 paraišką kergimui ir išduoti 2013-03-02 kačiukų vados kačiukams kilmės dokumentus

127Teisėjų kolegija sutinka su apeliantės argumentu, kad tai, jog ieškovė prašė atsakovę Lietuvos felinologų draugiją „Bubastė“ patvirtinti 2013-01-05 paraišką kergimui (3 t., b. l. 70) ir išduoti kačiukams kilmės dokumentus po ieškovės narystės Kauno centriniame felinologų klube sustabdymo (nuo 2013-01-04) nėra teisiškai reikšmingas, kadangi byloje nustatyta, kad ieškovės narystė klube buvo Kauno centrinio felinologų klubo valdybos 2013-01-04 sprendimu sustabdyta neteisėtai. Todėl teisėjų kolegijos vertinimu, ieškovė turėjo teisę naudotis Kauno centrinio felinologų klubo nario teisėmis, taip pat teikti atsakovams prašymus ir paraiškas, naudotis kitomis klubo nario teisėmis, nes tokią teisę klubo (draugijos) nariai turi (1 t., b. l. 53, 4 t., b. l. 111–112). Todėl atsakovų atsisakymas patenkinti ieškovės prašymą nurodytu motyvu yra nepagrįstas.

128Atsakovė Lietuvos felinologų draugija „Bubastė“ teigia, jog ieškovė be pagrindo ginčija atsakovės atsisakymą patvirtinti 2013-01-05 paraišką kergimui (4 t., b. l. 145), nes atsakovė, atsisakiusi patvirtinti ieškovės paraišką dėl ieškovės katės sukergimo, pasielgė teisingai (3 t., b. l. 94). Kačių veisimo taisyklės numato, kad leidimas sukergti katę turi būti gautas iki katės sukergimo (taisyklių 4.10 punktas), ieškovė šio reikalavimo nesilaikė, pateikti paraišką pavėlavo – tai atsakovų nustatyta apskaičiavus katės nėštumo laiką, o šis buvo trumpesnis nei vidutinis Meino meškėno veislės katės nėštumas. Atsakovai Lietuvos felinologų draugija „Bubastė“ ir Kauno centrinis felinologų klubas mano, kad jų argumentus dėl ieškovės katės sukergimo, iki buvo gautas ieškovės prašymas dėl leidimo katės kergimui išdavimo, patvirtina atsakovų pateikti byloje rašytiniai įrodymai dėl vidutinio Meino meškėno veislės katės nėštumo trukmės (4 t., b. l. 129–131) ir ieškovės pateikti duomenys apie kačiukų gimimą (2013-03-02). Byloje nėra ginčo, kad nuo ieškovės 2013-01-05 paraiškos dėl leidimo katės kergimui pateikimo atsakovui iki kačiukų gimimo (2013-03-02) suėjo tik 56 dienos, o ne tiek, kiek, atsakovų manymu, trunka vidutinis Meino meškėno veislės katės nėštumas (65 dienos). Ieškovė, nesutikdama su atsakovų argumentais, įrodinėjo aplinkybę dėl galimai trumpesnio Meino meškėno veislės katės nėštumo termino trukmės remdamasi moksline literatūra (5 t., b. l. 11–25) ir tvirtino, jog ieškovės turimos Meino meškėno veislės katės nėštumo trukmė buvo trumpesnė, nei nustatyta vidutinė nėštumo trukmė šios veislės katėms, taip pat kad atsakovai apie katės nėštumo termino trukmės ypatumus žinojo. Tačiau atsakovai šios ieškovės nurodytos aplinkybės nepripažino.

129Byloje nėra ginčo, jog leidimas katės kergimui suteikia teisę katės savininkui 6 mėnesių laikotarpiu realizuoti katės kergimo galimybę. Šiuo atveju nuo paraiškos dėl leidimo katės kergimui pateikimo atsakovui iki ginčo kačiukų gimimo (2013-03-02) praėjo tik 56 dienos. Todėl labiau tikėtina, jog atsakovų argumentas, kad ieškovė nesilaikė Kačių veisimo taisyklių 4.10 punkto reikalavimo ir pateikė 2013-01-05 atsakovui paraišką leidimui po katės sukergimo, nes terminas nuo leidimo kergimui pateikimo iki kačiukų gimimo yra gerokai (9 dienos) trumpesnis, nei trunka vidutinis Meino meškėno veislės katės nėštumas (65 dienos). Teisėjų kolegijos įsitikinimu, ieškovė, būdama ilgametė Kauno centrinio felinologų klubo narė, turėdama atitinkamą patirtį kačių veisime, būdama susipažinusi su Kačių veisimo taisyklių 4.10 p. reikalavimu, žinodama apie turimos katės tariamai trumpesnį nėštumo laikotarpį, privalėjo elgtis ypač apdairiai ir protingai, tad iš anksto pateikti paraišką dėl leidimo kergimui išduoti, kad neliktų jokių abejonių dėl katės sukergimo momento. Šiuo atveju ieškovės argumentai apie Meino meškėno veislės katės nėštumo trukmės išimtis, taip pat pateikti byloje moksliniai straipsniai nelaikomi objektyviu įrodymu ginčo aplinkybei šiuo atveju patvirtinti. Esant tokioms aplinkybėms teisėjų kolegija pritaria pirmosios instancijos teismo išvadai, kad ieškovė jokiais patikimais įrodymais neįrodė ginčo aplinkybių, kad leidimas katės kergimui buvo gautas iki katės sukergimo taip, kaip tai numato Kačių veisimo taisyklių 4.10 punkto reikalavimas (CPK 12, 178, 185 str.). Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai ieškovės reikalavimą atmetė.

130Negalima sutikti su ieškovės argumentais, kad pirmosios instancijos teismas be pagrindo atsisakė patenkinti ieškovės reikalavimą dėl dokumentų išdavimo kačiukams, nes ieškovės teigimu, net turintiems defektų kačiukams kilmės dokumentai išduodami. Kaip nustatyta byloje, ieškovė prašo išduoti kilmės dokumentus pagal 2013-01-05 atsakovui pateiktą paraišką leidimui katės kergimui ieškovei priklausančios katės 2013-03-02 kačiukų vados kačiukams, taigi konkrečiam gyvūnui ir konkrečios vados kačiukams. Byloje nustatyta, kad ieškovės leidimas katės kergimui yra nepatvirtintas, todėl dokumentų išdavimas pagal nepatvirtintą leidimą ginčo vados kačiukams pagrįstai atmestas, teisėjų kolegija su šia pirmosios instancijos teismo sprendimo dalimi sutinka. Todėl ši ieškovės apeliacinio skundo dalis netenkintina.

131Dėl Lietuvos felinologų draugijos „Bubastė“ 2013-03-08 tarybos posėdyje priimto sprendimo Nr. 3, kuriuo nutarta ieškovei uždrausti dalyvauti parodose Lietuvoje, pripažinimo negaliojančiu

132Apeliantė nesutinka su skundžiamu teismo sprendimu dėl nepagrįstų ir prieštaringų išvadų, dėl be pagrindo teismo nustatytos byloje ieškovės kaltės, teismo pripažinimo taikytos ieškovei sankcijos pagrįstumo, dėl teismo neatskleistos bylos esmės.

133Ieškovė ieškinio pareiškime nurodė, jog atsakovai be jokio teisinio pagrindo uždraudė ieškovei dalyvauti parodose, kad ieškovei negalėjo būti taikyta ginčo nutarime nurodyta priemonė – dalyvauti parodoje, nes Kauno centrinio felinologų klubo valdyba žinojo apie taikytas 2013-02-11 teismo nutartimi laikinąsias apsaugos priemones, kad ieškovė tik 2013-09-25 sužinojo apie draudimą dalyvauti parodoje, kad ieškovės atžvilgiu nebuvo galima priimti sankcijų, nes ieškovė nėra Lietuvos felinologų draugija „Bubastė“ draugijos narė, kad ieškovė nedalyvavo Lietuvos felinologų draugijos „Bubastė“ tarybos posėdyje jos elgesio svarstyme, dėl to ieškovė negalėjo pasisakyti ginčo klausimu, negavo jokių dokumentų, susijusių su ieškovės elgesio svarstymu draugijos taryboje, atsakovai neįteikė ieškovei nutarimo Nr. 3 ir su šiuo nutarimu susijusių dokumentų, nors ieškovė ne kartą prašė šiuos dokumentus pateikti jai pačiai, kad Kauno centrinis felinologų klubas privalėjo nevykdyti LFD „Bubastė“ tarybos 2013-03-08 nutarimo, kad dėl ieškovės nedalyvavimo parodoje nebuvo įvertintas jos katinas, taigi ieškovė neteko galimybių gauti pajamų iš palikuonių, ieškovės teisės buvo suvaržytos veikiant per vieną ir tą patį asmenį – J. G..

134Teisėjų kolegija sutinka su ieškovės argumentu, kad pirmosios instancijos teismas nepasisakė dėl dalies ieškovės ieškinio pareiškime nurodytų argumentų, kuriais grindžiamas skundžiamo LFD „Bubastė“ tarybos 2013-03-08 nutarimo neteisėtumas ir ieškovei taikytos sankcijos teisėtumas. Tačiau šiuos skundžiamo teismo sprendimo trūkumus gali ištaisyti apeliacinės instancijos teismas, nes pagal byloje esančius įrodymus galima išnagrinėti šį ieškovės ieškinio reikalavimą iš esmės apeliacinės instancijos teisme.

135Lietuvos felinologų draugijos ,,Bubastė“ įstatų 9 punkte (4 t., b. l. 109) nurodyta, kad draugijos tikslai yra vienyti felinologų organizacijas, veikiančias Lietuvos Respublikos teritorijoje, įstatų 12 punkte nurodyta, kad draugijos nariais gali būti visos Lietuvos Respublikoje registruotos savarankiškos felinologinės visuomeninės organizacijos, pripažįstančios draugijos įstatus ir mokančios nario mokestį. Kauno centrinio felinologų klubo narystės Lietuvos felinologų draugijoje „Bubastė“ faktą patvirtina byloje esantys mokesčių mokėjimo dokumentai (5 t., b. l. 98–101) ir Kauno centrinio felinologų klubo įstatų 2 punktas, kur nurodyta, kad klubas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, FIFE įstatais, Lietuvos felinologų draugijos „Bubastė“ įstatais ir kitais įstatymais, teisės aktais bei šiais įstatais. Toliau Įstatų 3 punkte nurodyta, kad klubas atstovauja felinologų interesams Kauno mieste ir yra Kauno miesto atstovas LFD „Bubastė“. Kad klubas priklauso FIFE organizacijai ir Lietuvos felinologų draugijos „Bubastė“, taip pat patvirtino ieškovė, apklausta 2013-06-26 teismo posėdyje (3 t., b. l. 104). Taigi nustačius byloje, kad Kauno centrinis felinologų klubas moka mokesčius Lietuvos felinologų draugijai „Bubastė“ ir pripažįsta Lietuvos felinologų draugijos „Bubastė“ įstatus, jais vadovaujasi savo veikloje, laikoma įrodyta, jog Kauno centrinis felinologų klubas yra Lietuvos felinologų draugijos „Bubastė“ narys (CPK 185 str.).

136Lietuvos felinologų draugijos „Bubastė“ įstatų 39 punkte pasakyta, kad Taryba: (39.1 p.) priima naujus narius į draugiją ir pašalina narius iš draugijos, nustato drausmines nuobaudas nariams ir narių nariams. Esant tokioms aplinkybėms nustačius byloje, kad ieškovė yra Kauno centrinio felinologų klubo narė, remiantis Lietuvos felinologų draugijos „Bubastė“ įstatų 39 punktu, šios Lietuvos felinologų draugijos „Bubastė“ Taryba galėjo vadovaudamasi įstatų 39.1 p. taikyti Kauno centrinio felinologų klubo narei apeliantei drausminę nuobaudą. Todėl ieškovės argumentas, kad Lietuvos felinologų draugija „Bubastė“ negalėjo taikyti ieškovei drausminės nuobaudos, atmestinas kaip nepagrįstas. Taigi pirmosios instancijos teismo išvada šiuo klausimu yra teisinga.

137Pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė apeliantės argumentą apie tai, jog Lietuvos felinologų draugija „Bubastė“ negalėjo taikyti ieškovei nuobaudos – pašalinimo iš Lietuvos felinologų draugijos „Bubastė“ narių, dėl to, kad pirmosios instancijos teismas sustabdė Kauno centrinio felinologų klubo 2013-03-20 sprendimą dėl ieškovės pašalinimo iš klubo (3 t., b. l. 142–143). Lietuvos felinologų draugija „Bubastė“ ir Kauno centrinis felinologų klubas yra ne tapatūs juridiniai asmenys, be to, byloje ieškovė ginčija skirtingus juridinių asmenų sprendimus (Lietuvos felinologų draugijos „Bubastė“ 2013-03-08 tarybos sprendimą Nr. 3 ir Kauno centrinio felinologų klubo 2013-03-20 sprendimą). Esant tokioms aplinkybėms pirmosios instancijos nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės galiojo tam juridiniam asmeniui, kuris buvo nurodytas teismo nutartyje, o ne taip, kaip klaidingai aiškina ieškovė, – abiem atsakovams (Lietuvos felinologų draugijai „Bubastė“ ir Kauno centriniam felinologų klubui).

138Apeliantė skunde nurodė, kad apie priimtą tarybos nutarimą nieko nežinojo, tarybos 2013-03-08 nutarimo negavo, iki nebuvo priimta teismo nutartis išreikalauti rašytinius įrodymus, ir šis ieškovės argumentas yra pagrįstas surinktais byloje įrodymais. Kaip matyti iš Lietuvos felinologų draugijos „Bubastė“ tarybos posėdžio 2013-03-08 susirinkimo protokolo, tarybos posėdyje darbotvarkės 3 punktu numatyta svarstyti klausimą: Dėl informacijos viešuose tinkluose (4 t., b. l. 120). Iš Tarybos posėdžio darbotvarkės 3 punkto pavadinimo negalima vienareikšmiai nustatyti, jog tarybos posėdyje bus apsvarstytas Kauno centrinio felinologų klubo narės G. K. ar kitų asmenų elgesys (vieši pasisakymai, nuomonės, diskusijos) socialiniame tinklalapyje „Facebook“, „Super mama“ forume dėl draugijos „Bubastė“ tarybos narių ir draugijos veiklos. Lietuvos felinologų draugijos „Bubastė“ tarybos posėdžio 2013-03-08 protokolo duomenys (4 t., b. l. 120–127) patvirtina, kad ieškovė nedalyvavo tarybos posėdyje, ji nebuvo informuota, kad posėdyje bus svarstomi jos pasisakymai socialiniuose tinkluose, tad tikėtina, kad ieškovė neturėjo galimybės iš anksto pasirengti posėdyje apsvarstytam ginčo klausimui, susipažinti su J. G. pristatyta ir pagarsinta tarybos posėdyje informacija apie J. G. susirašinėjimą su kitais asmenimis. Tad apeliacinio skundo motyvas, jog tarybos 2013-03-08 nutarimas, kurio nutarta uždrausti ieškovei ir asmenims, nedalyvaujantiems nagrinėjamoje byloje, dalyvauti parodose Lietuvoje, kol minėti nutarime asmenys tinkamai viešai atsiprašys, bet ne trumpiau nei iki 2013 metų pabaigos, ir apie tai informuoti klubus, kurių nariai jie yra, ieškovei įteiktas tik 2013-11-22 (4 t., b. l. 24, 87, 94, 98–127), ir kad ieškovė nežinojo apie jai 2013-03-08 taikytą nuobaudą iki 2013-09-25, kol ieškovė nesikreipė dėl registracijos 2013-10-05–06 parodoje (4 t., b. l. 144), yra įrodytas (CPK 178 str., 12, 185 str.), taigi teisingas. Esant tokioms aplinkybėms sprendžiama, kad ieškovei nebuvo sudarytos tinkamiausios ir priimtiniausios sąlygos tinkamai pasirengti klausimo nagrinėjimui, iš anksto pasisakyti nagrinėjamu klausimu, pateikti atsikirtimus ir pan. Todėl apeliantės argumentas, kad ji negalėjo apginti savo teisės, yra pagrįstas bylos medžiaga, taigi teisingas.

139Lietuvos felinologų draugijos „Bubastė“ įstatų 21 punkte pasakyta, kad draugijos taryba atsisako priimti, sustabdo narystę arba pašalina esamą narį, jeigu: 21.1. Draugijos nario elgesys nesiderina su Draugijos įstatais; 21.2 Draugijos narys nesilaiko įstatų ar Draugijos valdymo organų nutarimų; 21.3 nesilaiko felinologijos etikos ir moralės normų, susikompromitavo; 21.4. laiku nesumoka nario mokesčio (su teise vėl įstoti); 21.5 asmuo turi priešiškų Draugijos tikslams interesų ar nėra lojalus Draugijai; 21.6 narys nemoka kitų Draugijos nustatytų mokesčių; 21.7 narys kompromituoja Draugiją. Lietuvos felinologų draugijos „Bubastė“ įstatų 22 punkte nurodyta, kad nepriimta į draugiją arba iš jos pašalinta organizacija gali skųstis visuotiniam narių delegatų susirinkimui, kurio sprendimas galutinis ir neskundžiamas. Iš draugijos pašalinti nariai turi teisę vėl į ją stoti po penkerių metų įstatuose nustatyta tvarka. Draugijos taryba turi teisę sustabdyti draugijos nario veiklą (4 t., b. l. 111–112). Bylos medžiaga patvirtina, kad Lietuvos felinologų draugijos „Bubastė“ 2013-03-08 tarybos posėdyje nutarta G. K. ir kt. asmenims uždrausti dalyvauti parodose Lietuvoje, kol asmenys tinkamai viešai atsiprašys, bet ne trumpiau nei iki 2013 metų pabaigos, ir apie tai informuoti klubus, kurių nariai jie yra. Bet kada atšaukti priimtą sprendimą minėtiems asmenims tinkamai viešai atsiprašius, bet ne anksčiau nei iki 2013 metų pabaigos (4 t., b. l. 120).

140Apeliantės manymu, pirmosios instancijos teismo sprendime nepasakyta, kuo pasireiškė ieškovės netinkamas elgesys, ir šis apeliantės argumentas yra pagrįstas, teismas neatskleidė šio klausimo esmės ir nenurodė motyvų skundžiamame sprendime.

141Lietuvos felinologų draugijos „Bubastė“ 2013-03-08 tarybos protokolo duomenys patvirtina, kad klausimą dėl ieškovės diskusijų socialiniame tinkle pristatė J. G. motyvuodama ieškovės netinkamą elgesį gauta iš užsienio korespondenciją FIFE narių, teisėjų, kurie, pranešėjos manymu, stebisi tokiu Lietuvos felinologų elgesiu, ir pastaruoju metu viešoje erdvėje, socialiniame tinklalapyje ,,Facebook“ pasirodžiusią neigiamą nuomonę apie LFD „Bubastė“ formuojanti informacija, taip pat tuo, kad „Facebook“, FIFE narių zonoje buvo įdėta baudžiamosios bylos medžiaga (5 t., b. l. 37–40). Pasisakiusios J. G. manymu, netinkamai interpretuojant teismo dokumentus buvo pažemintas ne J. G. vardas, nors galbūt būtent to siekiama, o LDF „Bubastė“ vardas. Neigiamą įvaizdį formuojanti informacija buvo skleidžiama ne tik lietuvių, bet ir anglų, rusų kalbomis. Tai daroma nuolat, atsiradus menkiausiai progai, draugijos atžvilgiu visuomet pasisakoma neigiamai. Neigiamos informacijos skleidimo banga prasidėjo prieš metus, dėl ko netgi neįvyko „Top Cat 2011“ apdovanojimai. Minėtą informaciją, J. G. teigimu, skleidžia G. K., o G. K. nuomonę aktyviai palaiko ir negatyviai draugijos atžvilgiu nuolat pasisako kiti byloje nedalyvaujantis asmenys. Tarybos nariai išsakė pastebėtus atvejus ir nuomonę, jog būtina imtis tam tikrų priemonių, negalima vien pasyviai stebėti (4 t., b. l. 121–122). Lietuvos felinologų draugijos „Bubastė“ 2013-03-08 tarybos posėdyje nutarta G. K. ir kt. asmenims uždrausti dalyvauti parodose Lietuvoje, kol asmenys tinkamai viešai atsiprašys, bet ne trumpiau nei iki 2013 metų pabaigos, ir apie tai informuoti klubus, kurių nariai jie yra. Bet kada atšaukti priimtą sprendimą minėtiems asmenims tinkamai viešai atsiprašius, bet ne anksčiau nei iki 2013 metų pabaigos (4 t., b. l. 120).

142Kasacinėje praktikoje išaiškinta, kad juridinis asmuo gali būti kritikuojamas, jeigu tai daroma sąžiningai, siekiant informuoti visuomenę apie jos interesus galinčią pažeisti juridinio asmens veiklą ir pan. Kasacinio teismo praktikoje suformuluotos esminės nuostatos, kuriomis vadovaujantis turi būti sprendžiama, ar juridinio asmens teisė į dalykinės reputacijos apsaugą pažeista: civilinėje byloje dėl asmens pažeistos reputacijos gynimo ieškovas turi įrodyti, kad jo dalykinė reputacija realiai nukentėjo, sumenkinta, atsakovui paskleidus žinias, faktinius duomenis, kurie neatitinka tikrovės, arba jeigu asmens dalykinė reputacija pažeista nuomonės, kritikos ar kitokių subjektyvių įsitikinimų skleidimu, tai turi būti nustatyta, kad subjektyvaus pobūdžio teiginiai nepagrįsti ir neobjektyvūs; o asmuo, juos paskleidęs, yra nesąžiningas ir kaltas dėl jų skleidimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gruodžio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Šilutės komunalininkas“ v. P. S. IĮ „( - )“, bylos Nr. 3K-3-667/2006; 2009 m. kovo 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Birių krovinių terminalas“ v. UAB „Ekstra“ žurnalas, bylos Nr. 3K-3-100/2009).

143Lietuvos felinologų draugijos „Bubastė“ taryba pritaikiusi ieškovei sankciją (4 t., b. l. 122) už tariamai padarytą pažeidimą (viešoje erdvėje, socialiniame tinklalapyje „Facebook“, forume „Super mama“ neigiamos nuomonės apie LFD „Bubastė“ formuojančios informacijos skleidimo, neobjektyvių, negatyvių pasisakymų draugijos atžvilgiu) nenurodė, kokį Lietuvos felinologų draugijos „Bubastė“ įstatų punktą pažeidė ieškovė (nekvalifikavo ieškovės padaryto pažeidimo), taip pat nekonkretizavo, kokie būtent ieškovės pasisakymai (diskusija) yra nepagrįsti ir neobjektyvūs, paskleisti nesąžiningai. Pirmosios instancijos teismas nenustatė ir Lietuvos felinologų draugijos „Bubastė“ įstatų pažeidimo fakto. Todėl teisėjų kolegija, įvertinusi surinktus byloje įrodymus, sprendžia, kad ieškovei buvo taikyta nuobauda už juridinio asmens LFD „Bubastė“ ir vienos iš juridinio asmens vadovių J. G. veiklos kritiką, susijusią su juridinio asmens LFD „Bubastė“ veikla. Kaip žinia, CK 2.24 straipsnyje įtvirtintas reguliavimas kartu reiškia įstatyme įtvirtintą galimybę apriboti juridinio asmens teisę į dalykinės reputacijos apsaugą ir tokio suvaržymo ribas, juridinio asmens dalykinės reputacijos apsauga nėra absoliuti, reputaciją bloginanti informacija gali būti skleidžiama, jeigu savo pobūdžiu tai nėra tikrovės neatitinkantys duomenys. Teisėjų kolegija sprendžia, kad byloje nebuvo pateikta įrodymų, patvirtinančių, jog ieškovė paskleidė žinias, faktinius duomenis, kurie neatitinka tikrovės, kad subjektyvaus pobūdžio teiginiai, jeigu tokie buvo, yra nepagrįsti ir neobjektyvūs, o ieškovė, juos paskleidusi, yra nesąžininga ir kalta dėl jų skleidimo Pagal esamus byloje įrodymus labiau tikėtina, kad ieškovė pasinaudojo žodžio laisve ir kritikavo (diskutavo) socialiniame tinkle atsakovų ir vadovybės veiklą, pateikė jai žinomos informacijos apie atsakovus vertinimą (CPK 178, 185 str.). Teisėjų kolegija, įvertinusi tarybos 2013-03-08 posėdyje padarytus procedūrinius pažeidimus nagrinėjant ginčo klausimą, konstatuoja, kad atsakovė Lietuvos felinologų draugija „Bubastė“ pažeidė ieškovės teisę dalyvauti tarybos posėdyje, teikti paaiškinimus ginčo klausimu, gauti tarybos priimtą 2013-03-08 nutarimą (Įstatų 48 punktas – 4 t., b. l. 116) ir per protingą terminą jį apskųsti, o nesant įrodymų, kad ieškovė pažeidė įstatymą kritikuodama atsakovus, laikoma, kad ginčo nuobauda ieškovei taikyta nesant įstatyminio pagrindo, taip pat be pagrindo buvo apribotos ieškovės teisės dalyvauti kačių parodoje (4 t., b. l. 33). Tad skundžiamas draugijos tarybos nutarimas, kaip neatitinkantis sąžiningumo, teisingumo ir protingumo principų, pripažintinas neteisėtu ir naikintinas (CK 1.5 str., 2.82 str. 4 d., 1.126 str. 1 d.). Todėl ši teismo sprendimo dalis naikinama (CPK 330 str.), priimamas naujas sprendimas ieškovės reikalavimą patenkinti (CPK 326 str. 1 d. 2 p.).

144Dėl Kauno centrinio felinologų klubo įpareigojimo pagal ieškovės 2013-07-05 paraišką išbraukti iš klube registruotų kačių sąrašo Meino meškėnų veislės kates: LT*Šešuvos Bona, LT*Šešuvos Diego, LT*Šešuvos Gizmo, LT*Šešuvos Alfa bei naminę katę Činga

145Ieškovė ieškinio pareiškime nurodė (4 t., b. l. 22), kad Lietuvos felinologų draugijai „Bubastė“ pateikė 2013-07-05 prašymą (paraišką) išbraukti iš ieškovės turimo veislyno registruoto kačių Meino meškėnų veislės kates: LT*Šešuvos Bona, LT*Šešuvos Diego, LT*Šešuvos Gizmo, LT*Šešuvos Alfa bei naminę katę Činga, tačiau atsakovo klubas prašomų veiksmų neatliko, nors katės dalyvauja kitų sistemų parodose ir gauna vertinimus, nebepriklauso pačiai ieškovei (4 t., b. l. 31–32.). Tuos pačius motyvus dėl skundžiamo sprendimo neteisėtumo ieškovė nurodė ir apeliaciniame skunde.

146Esantis byloje Lietuvos felinologų draugijos „Bubastė“ pranešimas apie galimybę elektroniniu būdu gauti įvairias paslaugas patvirtina, kad be kitų paslaugų, felinologams teikiama kačių išregistravimo paslauga. Tačiau pageidaujant gauti kačių išregistravimo paslaugą, būtina vykdyti sistemos administratoriaus nurodymus, nurodyti naujojo savininko duomenis, reikalingus katės išregistravimo iš sistemos užbaigimui, nurodyti katės išregistravimo priežastį, jei katė perduota / parduota kitam savininkui (5 t., b. l. 149–150).

147Atsakovė Lietuvos felinologų draugija ,,Bubastė“ pateikė byloje susirašinėjimą su ieškove, iš kurio matyti, kad ieškovė privalo atsakovei pateikti duomenis, kur yra gyvūnai, dėl kurių išregistravimo ieškovė kreipėsi į atsakovę (5 t., b. l. 139–140), taip pat teigia, kad tokių duomenų iš ieškovės nėra gavusi. Šis atsakovės argumentas byloje nėra nuginčytas, nors ieškovė apeliaciniame skunde teigia, jog visas atsakovės nurodytas sąlygas įvykdė, kadangi pateikė teismui ir klubo administratoriui būtinus kačių išregistravimui duomenis, tačiau su tuo sutikti negalima. Iš esančios byloje medžiagos matyti, kad ieškovė pateikė atsakovei 2013-07-05 prašymą kačių išregistravimui, o ne duomenis apie naujus kačių savininkus ir kačių išregistravimo priežastį, taip, kaip to reikalauja atsakovė (4 t., b. l. 25, 32). Vėliau 2013-10-22 ieškovė pateikė į bylą identifikacinius duomenis apie kates LT*Šešuvos Bona (4 t., b. l. 37–38) LT*Šešuvos Gizmo (4 t., b. l. 41–42), LT*Šešuvos Alfa (4 t., b. l. 39–40), tačiau ne apie visas kates LT*Šešuvos Diego, naminę katę Činga, kurias prašė išbraukti iš ieškovės turimo veislyno. Teisėjų kolegija sprendžia, kad dalies dokumentų 2013-10-22 pateikimas teismui ir atsakovui atskirai nuo ieškovės vardu surašyto prašymo kačių išregistravimui negali būti pripažintas tinkamu įvykdymu administratoriaus reikalaujamos sąlygos dėl duomenų pateikimo apie naują katės savininką ir katės išregistravimo priežastį atsižvelgiant į suformuluotą reikalavimą katės išregistravimo priežasčiai nurodyti (katė perduota / parduota kitam savininkui), taip pat reikalavimą pateikti duomenis apie visas prašomas išregistruoti kates, o ne apie dalį jų. Ieškovės argumentas, kad ji nebuvo supažindinta su taisyklėmis, neatleidžia ieškovės nuo pareigos vykdyti Lietuvos felinologų draugijos „Bubastė“ nustatytą tvarką dėl katės išregistravimo ir pripažinti pagrįsta ieškovės pretenziją dėl kačių išregistravimo. Pažymėtina, kad duomenys apie išregistravimo tvarką yra atsakovės Lietuvos felinologų draugijos „Bubastė“ internetinėje svetainėje, taigi jie skelbiami viešai (5 t., b. l. 148). Byloje nėra duomenų, kad ieškovė negalėjo naudotis atsakovės internetinėje svetainėje paskelbta informacija. Esant tokioms aplinkybėms sprendžiama, kad ieškovė neįvykdė Lietuvos felinologų draugijos „Bubastė“ nustatytų reikalavimų dėl kačių išregistravimo, todėl atsakovė ieškovės prašymo nepatenkino pagrįstai.

148Kiti ieškovės argumentai dėl tariamo atsakovės vilkinimo išregistruoti kates ir ieškovės patirtų nepatogumų nėra teisiškai reikšmingi nagrinėjamojoje byloje, nes ieškovė neįvykdė atsakovės administratoriaus reikalavimų pateikti išsamius duomenis apie prašomas išregistruoti kates, dėl to patyrė savo veiksmų neigiamas pasekmes. Todėl teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas iš esmės teisingai išsprendė šį ginčą, tad skundžiamo teismo sprendimo dalis nekeistina, o apeliantės argumentai dėl bylos neatskleidimo atmestini kaip nepagrįsti ir neįrodyti.

149Esant tokioms aplinkybėms ieškovės apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies, ieškinio reikalavimas dėl Kauno centrinio felinologų klubo valdybos 2013-03-20 sprendimo pašalinti G. K. iš Kauno centrinio felinologų klubo narių pripažinimo negaliojimo panaikinamas ir ši bylos dalis perduodama pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 326 str. 4 p., 329 str. 1 d., 327 str. 1 d., 2 p.). Nusprendus dalį skundžiamo teismo sprendimo panaikinti ir civilinę bylą perduoti nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo, panaikinama sprendimo dalis dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo valstybei ir dalyvaujantiems byloje asmenims.

150Kiti apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą motyvai nėra teisiškai reikšmingi, todėl dėl jų procesiniame dokumente nepasisakoma.

151Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326–333 straipsniais, kolegija

Nutarė

152Kauno apylinkės teismo 2014 m. spalio 30 d. sprendimą:

153Dėl Kauno centrinio felinologų klubo valdybos 2013-03-20 sprendimo pašalinti G. K. iš Kauno centrinio felinologų klubo narių pripažinimo negaliojančiu panaikinti ir šią bylos dalį perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo;

154Dėl atsakovės Lietuvos felinologų draugijos „Bubastė“ 2013-01-16 sprendimo nepriimti G. K. paraiškos į „Lithuanian Top Cat“ 2012 metų vertinimo rezultatus kategorijose „Geriausias Lietuvos suaugęs katinas“ ir „Geriausias Lietuvos veislynas“, pripažinimo negaliojančiu panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškovės ieškinio reikalavimą patenkinti, pripažinti negaliojančiu atsakovės Lietuvos felinologų draugijos „Bubastė“ 2013-01-16 sprendimą nepriimti G. K. paraiškos į „Lithuanian Top Cat“ 2012 metų vertinimo rezultatus kategorijose „Geriausias Lietuvos suaugęs katinas“ ir „Geriausias Lietuvos veislynas“ .

155Dėl Lietuvos felinologų draugijos „Bubastė“ 2013-03-08 tarybos posėdyje priimto sprendimo Nr. 3, kuriuo nutarta ieškovei uždrausti dalyvauti parodose Lietuvoje, pripažinimo negaliojančiu panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškovės ieškinio reikalavimą patenkinti, pripažinti negaliojančiu Lietuvos felinologų draugijos „Bubastė“ 2013-03-08 tarybos posėdyje priimtą sprendimą Nr. 3, kuriuo nutarta ieškovei uždrausti dalyvauti parodose Lietuvoje.

156Panaikinti sprendimo dalį dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo šalims ir valstybei.

157Kitos teismo sprendimo dalies nekeisti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovė prašė teismo: Pripažinti neteisėtu 2012-11-09 Kauno centrinio... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Kauno apylinkės teismas 2014 m. spalio 30 d. sprendimu nusprendė ieškinį... 7. Dėl 2012 11 09 Kauno centrinio felinologų klubo visuotinio narių susirinkimo... 8. Teismas nustatė, kad 2012-10-25 valdyba sušaukė 2012-11-09 visuotinį narių... 9. Dėl 2013-01-04 Kauno centrinio felinologų klubo valdybos sprendimo... 10. Teismas nustatė, kad Kauno centrinis felinologų klubas 2013-01-04 sušaukė... 11. Dėl 2013-03-20 Kauno centrinio felinologų klubo valdybos sprendimo pašalinti... 12. Teismas nustatė, kad ieškovė nėra linkusi geranoriškai spręsti ginčo,... 13. Dėl 2013-01-17 atsakovės Lietuvos felinologų draugijos „Bubastė“... 14. Teismas nustatė, kad 2013-02-11 nutartimi Kauno centriniam felinologų klubui... 15. Teismas nesutiko su ieškovės argumentu, kad atsakovas negalėjo atmesti jos... 16. Teismas atmetė ieškovės reikalavimą dėl konkurso „Lithuanian Top Cat“... 17. Dėl reikalavimo įpareigoti atsakovą patvirtinti 2013-01-05 paraišką... 18. Teismas nustatė, kad byloje pateiktose Kauno felinologų draugijos... 19. Dėl Lietuvos felinologų draugijos „Bubastė“ 2013-03-08 tarybos posėdyje... 20. Teismas nustatė, kad ieškovė prašo panaikinti 2013-03-08 Lietuvos... 21. Remdamasis pateiktu tarybos posėdžio 2013-03-08 protokolu teismas nustatė,... 22. Dėl įpareigojimo Kauno centriniam felinologų klubui per septynias dienas nuo... 23. Teismas nustatė, kad ieškovė atsakovei yra sumokėjusi 236 Lt, mokėjimo... 24. Dėl Kauno centrinio felinologų klubo įpareigojimo pagal ieškovės... 25. Teismas nustatė, kad ieškovė, pateikusi prašymą dėl kačių... 26. Dėl reikalavimo priteisti iš atsakovų solidariai 5000 litų neturtinės... 27. Teismas nurodė, kad galimybė prisiteisti neturtinę žalą gali kilti tik iš... 28. Teismas atkreipė dėmesį, kad ieškovė nurodė tik, jos nuomone, atsakovų... 29. Teismas akcentavo tai, kad ieškovė prašo žalą priteisti solidariai iš... 30. Teismas nurodė, kad net jei įstatymas ir būtų numatęs žalos atlyginimą... 31. Teismas vadovavosi LR CK 6.250 str., kur nurodyta, kad neturtinės žalos... 32. Bylinėjimosi išlaidos ... 33. Teismas, spręsdamas atstovavimo išlaidų pagrįstumą ir jų dydį, nurodė,... 34. Teismas konstatavo, kad byla yra sudėtinga, ne vieną kartą buvo tikslinamas... 35. Atsakovui Kauno centriniam felinologų klubui teismas iš ieškovės priteisė... 36. Atmetęs septynis iš devynių reikalavimų, ieškovės reikštų trečiajam... 37. Teismas nurodė, kad turėjo 94,00 Lt procesines dokumentų siuntimo išlaidas.... 38. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 39. Apeliaciniu skundu Kauno apylinkės teismo 2014 m. spalio 30 d. sprendimą... 40. Dėl reikalavimo pripažinti negaliojančiu 2012-11-09 Kauno centrinio... 41. Bylos nagrinėjimo metu ieškovė reikalavo, jog atsakovas pateiktų klubo... 42. Teismui nepadėjus ieškovei įgyvendinti savo teisių, bylos nagrinėjimo metu... 43. Pirmosios instancijos teismui atmetus ieškovės reikalavimus išreikalauti... 44. Bylos nagrinėjimo metu ieškovė pateikė teismui asmenų, neįtrauktų į 43... 45. Teismas visiškai, objektyviai ir visapusiškai neįvertino ieškovės... 46. Dėl 2013-01-04 Kauno centrinio felinologų klubo valdybos nutarimo sustabdyti... 47. Teismas, tenkindamas ieškovės reikalavimą pripažinti negaliojančiu... 48. Prisiėmusi sau įrodymų naštą, ieškovė įrodė, jog 2013-01-04 Kauno... 49. Kadangi reikšdama reikalavimą ieškovė rėmėsi ne tik procedūriniais... 50. Dėl 2013-03-20 Kauno centrinio felinologų klubo valdybos sprendimo dėl... 51. Teismas netinkamai aiškino ir taikė procesinės teisės normas. Pirmosios... 52. Dėl „Lithuanian Top Cat“ konkurso rezultatų panaikinimo... 53. Teismas atmetė ieškovės reikalavimą motyvuodamas tuo, kad atsakovas... 54. Dėl įpareigojimo Lietuvos felinologų draugiją „Bubastė“ patvirtinti... 55. Teismas, atmesdamas šį reikalavimą, vadovavosi vien tik atsakovų... 56. Kauno apylinkės teismo 2013-11-27 nutartimi nuspręsta tenkinti ieškovės... 57. Teismas nekonstatavo, o ir atsakovas nenurodė, kokių konkrečių... 58. Dėl Lietuvos felinologų draugijos „Bubastė“ 2013-03-08 tarybos posėdyje... 59. Teismas akivaizdžiai neatskleidė šio reikalavimo esmės, neįvertino visų... 60. Dėl Kauno centrinio felinologų klubo įpareigojimo pagal ieškovės... 61. Anot teismo, ieškovė neįrodė, kuo pasireiškia ieškovės teisų... 62. Bylos nagrinėjimo metu ieškovė nurodė teismui, kas yra nauji kačių... 63. Teismas turėjo kritiškai įvertinti tai, kad klubas, nors ir neatsisako... 64. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 65. Teismas ne tik nepagrįstai nepatenkino ieškovės ieškinio, bet ir iš... 66. Teismas neįvertino to, kad begalė posėdžių buvo atidėta dėl to, kad... 67. Atsiliepimą į ieškovės G. K. apeliacinį skundą pateikė atsakovų Kauno... 68. Atsakovų atstovė prašė apeliacinį skundą atmesti, skundžiamą sprendimą... 69. Dėl reikalavimo pripažinti negaliojančiu 2012-11-09 Kauno centrinio... 70. Apeliantės nurodomas „Skolininkų sąrašas“ yra 2012-11-09 Kauno... 71. Dėl reikalavimo panaikinti 2013-01-04 Kauno centrinio felinologų klubo... 72. Apeliantės reikalavimas argumentuoti teismo sprendimą nurodant negaliojančio... 73. Dėl reikalavimo panaikinti 2013-03-20 Kauno centrinio felinologų klubo... 74. Ieškovė, skųsdama valdybos sprendimą dėl pašalinimo iš klubo narių,... 75. Apeliantė pateikia apygardos teismo nutartį byloje, kurioje ši byla... 76. LR asociacijų įstatymo 13 str. 6 d. įtvirtinta imperatyvi nuostata, kad... 77. Dėl reikalavimo panaikinti konkurso „Lithuanian Top Cat“ 2012 metų... 78. Apeliaciniame skunde yra pateikiamas naujas motyvas, kad konkurse dalyvauja ne... 79. Dėl reikalavimo įpareigoti atsakovą patvirtinti 2013-01-05 paraišką... 80. Teismas nustatė, kad ieškovė neįrodė šio reikalavimo, nepateikė... 81. Ieškovė neturėjo teisės sukergti savo katės iki leidimo kergimui gavimo;... 82. Dėl reikalavimo pripažinti negaliojančiu ir panaikinti Lietuvos felinologų... 83. Ieškovė, reikšdama reikalavimą pripažinti negaliojančiu atitinkamą... 84. Apeliantės motyvas, kad uždraudus jai dalyvauti LFD „Bubastė“ Lietuvoje... 85. Dėl reikalavimo įpareigoti Kauno centrinį felinologų klubą pagal... 86. Tai, kad atsakovas geranoriškai nepatenkino ieškinio reikalavimo bylos... 87. Gyvūno nuosavybės faktas nustatomas ne pagal klube registruotų kačių... 88. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 89. Ieškovės motyvai apie tai, kad atsakovų ir trečiojo asmens atsiliepimai yra... 90. Teismas skundžiamame sprendime nurodė, kad ši byla yra iš tiesų... 91. Atsiliepimą į ieškovės G. K. pateikė trečiojo asmens J. G. advokatė G.... 92. Trečiojo asmens J. G. advokatė G. R. nurodė, kad su pareikštu apeliaciniu... 93. Dėl reikalavimo pripažinti negaliojančiu 2012-11-09 Kauno centrinio... 94. Prieš 2012-11-09 susirinkimą, tą pačią dieną, įvyko Kauno centrinio... 95. Dėl reikalavimo pripažinti negaliojančiu ir panaikinti 2013-01-04 Kauno... 96. Jokie įrodymai, nagrinėjant šį reikalavimą, teismo nebuvo atmesti, todėl... 97. Dėl reikalavimo panaikinti 2013-03-20 Kauno centrinio felinologų klubo... 98. Vienodos Aukščiausiojo Teismo suformuotos teismų praktikos ginčijamu... 99. Byloje nėra jokių duomenų apie tai, kad trečiasis asmuo J. G., turėdama... 100. Dėl kitų ieškovės ginčijamų reikalavimų: Lithuanian Top Cat konkurso... 101. Trečiojo asmens atstovė visiškai sutinka su teismo motyvais atmetant šiuos... 102. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 103. Teismo sprendimu trečiajam asmeniui J. G. iš ieškovės buvo priteista 739,00... 104. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 105. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 106. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 107. CPK 314 straipsnyje reglamentuojamas naujų įrodymų apeliacinės instancijos... 108. Pažymėtina, kad naujų įrodymų apeliaciniame teisme pateikimas, be kita ko,... 109. Kiti rašytiniai įrodymai, pateikti po skundžiamo sprendimo priėmimo: Kauno... 110. Dėl reikalavimo pripažinti negaliojančiu 2012-11-09 Kauno centrinio... 111. Atmestinas apeliantės argumentas, jog Kauno centrinio felinologų klubo... 112. Ieškovė nurodo, jog Kauno centrinio felinologų klubo visuotinio susirinkimo... 113. Ieškovės argumentas, kad Kauno centrinio felinologų klubo narių skaičių... 114. Dėl reikalavimo panaikinti 2013-01-04 Kauno centrinio felinologų klubo... 115. Bylos medžiaga patvirtina, kad pirmosios instancijos teismas, nustatęs... 116. Bylos teisminio nagrinėjimo ribos nustatomos pagal bendrąsias civilinio... 117. Dėl 2013-03-20 Kauno centrinio felinologų klubo valdybos sprendimo pašalinti... 118. Apeliantė nurodė, kad teismas neįsigilino į ieškovės reikalavimą,... 119. Bylos medžiaga patvirtina, kad ieškovė Kauno centrinio felinologų klubo... 120. CPK 5 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas suinteresuotas asmuo turi... 121. Pasisakydamas dėl teisės į teisminę gynybą įgyvendinimo procesinių... 122. Dėl 2013-01-16 atsakovės Lietuvos felinologų draugijos „Bubastė“... 123. Ieškovė nurodė, kad teismas neįsigilino į ginčo reikalavimą, neteisingai... 124. Bylos medžiaga patvirtina, kad ieškovė pateikė Lietuvos felinologų... 125. Byloje nustatyta, kad atsakovo Kauno centrinio felinologų klubo valdybos... 126. Dėl reikalavimo įpareigoti atsakovę patvirtinti 2013-01-05 paraišką... 127. Teisėjų kolegija sutinka su apeliantės argumentu, kad tai, jog ieškovė... 128. Atsakovė Lietuvos felinologų draugija „Bubastė“ teigia, jog ieškovė be... 129. Byloje nėra ginčo, jog leidimas katės kergimui suteikia teisę katės... 130. Negalima sutikti su ieškovės argumentais, kad pirmosios instancijos teismas... 131. Dėl Lietuvos felinologų draugijos „Bubastė“ 2013-03-08 tarybos posėdyje... 132. Apeliantė nesutinka su skundžiamu teismo sprendimu dėl nepagrįstų ir... 133. Ieškovė ieškinio pareiškime nurodė, jog atsakovai be jokio teisinio... 134. Teisėjų kolegija sutinka su ieškovės argumentu, kad pirmosios instancijos... 135. Lietuvos felinologų draugijos ,,Bubastė“ įstatų 9 punkte (4 t., b. l.... 136. Lietuvos felinologų draugijos „Bubastė“ įstatų 39 punkte pasakyta, kad... 137. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė apeliantės argumentą apie... 138. Apeliantė skunde nurodė, kad apie priimtą tarybos nutarimą nieko nežinojo,... 139. Lietuvos felinologų draugijos „Bubastė“ įstatų 21 punkte pasakyta, kad... 140. Apeliantės manymu, pirmosios instancijos teismo sprendime nepasakyta, kuo... 141. Lietuvos felinologų draugijos „Bubastė“ 2013-03-08 tarybos protokolo... 142. Kasacinėje praktikoje išaiškinta, kad juridinis asmuo gali būti... 143. Lietuvos felinologų draugijos „Bubastė“ taryba pritaikiusi ieškovei... 144. Dėl Kauno centrinio felinologų klubo įpareigojimo pagal ieškovės... 145. Ieškovė ieškinio pareiškime nurodė (4 t., b. l. 22), kad Lietuvos... 146. Esantis byloje Lietuvos felinologų draugijos „Bubastė“ pranešimas apie... 147. Atsakovė Lietuvos felinologų draugija ,,Bubastė“ pateikė byloje... 148. Kiti ieškovės argumentai dėl tariamo atsakovės vilkinimo išregistruoti... 149. Esant tokioms aplinkybėms ieškovės apeliacinis skundas tenkintinas iš... 150. Kiti apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą motyvai nėra... 151. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326–333... 152. Kauno apylinkės teismo 2014 m. spalio 30 d. sprendimą:... 153. Dėl Kauno centrinio felinologų klubo valdybos 2013-03-20 sprendimo pašalinti... 154. Dėl atsakovės Lietuvos felinologų draugijos „Bubastė“ 2013-01-16... 155. Dėl Lietuvos felinologų draugijos „Bubastė“ 2013-03-08 tarybos posėdyje... 156. Panaikinti sprendimo dalį dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo šalims ir... 157. Kitos teismo sprendimo dalies nekeisti....