Byla 2-1762/2014
Dėl skolos priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Gasiūnienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovų J. G. ir A. G. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. liepos 4 d. nutarties, kuria prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkintas, priimtos civilinėje byloje pagal ieškovo bankrutuojančios kredito unijos „Naftininkų investicijos“ ieškinį atsakovams J. G. ir A. G. dėl skolos priteisimo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovų solidariai 175 752,20 Lt skolą, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo kreipimosi į teismą dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovų turtą ieškinio reikalavimo ribose (175 752,20 Lt). Nurodė, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas, nes ieškinio suma atsakovams fiziniams asmenims yra didelė, atsakovai jokio nekilnojamojo turto, išskyrus įkeistą, neturi, atsakovai po paskolos sutarties sudarymo jau yra atsisakę teikti informaciją apie savo turtinę padėtį, vengia vykdyti įsipareigojimus pagal paskolos sutartį bei bendradarbiauti su ieškovu sprendžiant skolos padengimo klausimus, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra būtinas.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Klaipėdos apygardos teismas 2014 m. liepos 4 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino; areštavo atsakovams J. G. ir A. G. nuosavybės teise priklausančius nekilnojamuosius ir kilnojamuosius daiktus, turtines teises, esančias pas atsakovus arba trečiuosius asmenis, o jų nesant ar esant nepakankamai – pinigines lėšas, esančias pas atsakovus ir trečiuosius asmenis, neviršijant pareikšto reikalavimo ribų – 175 752,20 Lt, uždraudžiant bet kokį areštuoto turto perleidimą, įkeitimą kitiems asmenims ar kitokį nuosavybės teisės pakeitimą ar apribojimą bei turto vertės sumažinimą.

6Aptaręs teisinį reglamentavimą bei konstatavęs, kad tarp šalių yra kilęs didelės sumos turtinis ginčas, kad duomenų apie atsakovų turtinę padėtį nėra, kad ieškovo tvirtinimu, atsakovai nebendradarbiauja ir ilgą laiką nevykdo įsipareigojimų pagal sutartį, teismas padarė išvadą, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas, todėl sprendė apie laikinųjų apsaugos priemonių taikymui būtinų sąlygų buvimą ir ieškovo prašymą patenkino.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

8Atsakovai atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. liepos 4 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atmesti ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kaip nepagrįstą. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Ieškovas sąmoningai neatskleidė jam žinomos, esminę reikšmę turinčios aplinkybės, jog tarp ieškovo ir apeliantų pasirašyta hipotekos sutartis, kuria įkeistas 1 104 000 Lt vertės, nustatytos turto vertintojų, turtas. Aplinkybės, kad įkeistas už įsipareigojimą vertingesnis turtas, neatskleidimas vertintinas kaip ieškovo piktnaudžiavimas procesine teise. Hipotekos sutartyje nurodyta, kad turto vertė nustatyta turto vertintojų, hipoteka užtikrinama pagrindinė ir papildomos prievolės. Ieškovas nepateikė įrodymų, kad įkeisto turto vertė sumažėjo. Esant tokioms aplinkybėms, nėra pagrindo manyti, kad teismo sprendimo įvykdymas, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, pasunkėtų.
  2. Skundžiama nutartimi pažeidžiamas ekonomiškumo principas ir proceso šalių interesų pusiausvyra, nes turint pakankamą užtikrinimą, prašymas taikyti turto areštą yra perteklinis.

9Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas prašo atmesti atsakovų atskirąjį skundą. Atsiliepimas grindžiamas šiais esminiais argumentais:

  1. Nepaisant to, kad ieškovo reikalavimams pagal paskolos sutartį užtikrinti yra įkeistas nekilnojamasis turtas, tai nesudaro pagrindo laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimui, nes įkeisto turto vertės gali neužtekti visiems ieškovo reikalavimams, kylantiems iš paskolos sutarties, užtikrinti. Apeliantų nurodoma turto vertė buvo 2012 m., pagal 2014 m. masinio vertinimo duomenis turto vertė sumažėjo, siekia apie 600 000 Lt, o apeliantų įsipareigojimai pagal sutartį sudaro 794 620 Lt, todėl ieškovo reikalavimai pagal paskolos sutartį nėra pilnai užtikrinti įkeitimu, o išieškojimas iš įkeisto turto gali būti apsunkintas.
  2. Atsižvelgiant į apeliantų elgesį vengiant vykdyti sutartį, geranoriškai bendradarbiauti, teikti informaciją, sudaryti galimybę ieškovui apžiūrėti turtą, neatmestina galimybė, kad sprendimo vykdymas gali pasunkėti ar tapti neįmanomas.
  3. Pažymi, kad aprašydamas areštuotiną turtą, antstolis jį įvertina rinkos kainomis ir areštuoja tik tiek turto, kiek būtina ieškinio reikalavimams užtikrinti, todėl būtent antstolis, o ne teismas, turėtų vertinti, ar apeliantų turto pakanka jiems pareikštiems reikalavimams užtikrinti.

10IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados

11Atskirasis skundas tenkinamas.

12Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje nenustatyta.

13Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių būsimo galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taigi, spręsdamas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teismas pirmiausia atlieka pareikštų reikalavimų pagrįstumo prima facie (preliminarų) vertinimą. Įsitikinęs, kad išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus sprendimas, teismas turi nustatyti, ar nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje suformuluota nuostata, kad teismo sprendimo įvykdymo galimas pasunkėjimas preziumuojamas turtinių ginčų atvejais, kai ginčas tarp šalių kilęs dėl didelės pinigų sumos (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. spalio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2311/2013; 2014 m. liepos 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1235/2014; 2014 m. spalio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1465/2014; kt.). Nagrinėjamu atveju, nutardamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, pirmosios instancijos teismas rėmėsi būtent didelės ieškinio sumos prezumpcija. Vienok ši prezumpcija nėra absoliuti ir per se nesudaro pagrindo automatiškai taikyti laikinąsias apsaugos priemones, todėl teismas kiekvienu atveju privalo vertinti konkrečias faktines bylos aplinkybes, atsakovo finansines galimybes, t. y. ar jam ieškovo reikalavimo suma, lyginant ją su nuosavybės teise valdomo turto verte, įsipareigojimais kreditoriams ir pan., yra didelė (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. gegužės 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-879/2014; 2008 m. lapkričio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-920/2008; 2009 m. balandžio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-447/2009; kt.).

14Pažymėtina, kad proceso įstatyme, siekiant užtikrinti proceso šalių lygiateisiškumą, yra įtvirtintas onus probandi principas, t. y. kad kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK 12, 178 str.). Pareiga įrodyti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindą tenka prašymą dėl jų taikymo pateikusiam proceso dalyviui, kuris turi įrodyti siekiamos suteikti apsaugos poreikį, t. y. proceso šalis, prašanti taikyti laikinąsias apsaugos priemones, turėtų įrodyti aplinkybių, patvirtinančių grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui, egzistavimą, o priešinga šalis, siekdama išvengti tokių priemonių pritaikymo, turėtų teikti įrodymus, kurie paneigtų laikinųjų apsaugos priemonių pagrindo buvimą. Apeliacinės instancijos teismas, ištyręs byloje esančių duomenų visetą, konstatuoja, kad apeliantų atskirajame skunde nurodyti argumentai ir prie jo pridėti rašytiniai įrodymai paneigia teismo sprendimo neįvykdymo riziką (CPK 178 ir 185 str.).

15Pagal susiformavusią Lietuvos apeliacinio teismo praktiką, hipoteka ar įkeitimu užtikrintai prievolei įvykdyti laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik dėl reikalavimų dalies, kurios įvykdymui užtikrinti nepakanka įkeisto turto vertės (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-746/2011; 2012 m. sausio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-18/2012; 2013 m. rugpjūčio 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1836/2013; kt.). Tokia išvada darytina atsižvelgiant į tai, kad nors hipoteka (įkeitimas) nėra laikinoji apsaugos priemonė ir ji taikoma paties skolinio įsipareigojimo, bet ne teismo sprendimo (kuriuo siekiama prisiteisti įsiskolinimą) įvykdymui užtikrinti, toks prievolės užtikrinimas iš esmės atitinka tuos pačius tikslus, kurie keliami taikant laikinųjų apsaugos priemonių institutą (CPK 144 str. 1 d.; CK 4.170 str. 1 d.).

16Kartu su atskiruoju skundu apeliantai pateikė rašytinius įrodymus, kurie leidžia spręsti nesant grėsmės ieškovui galbūt palankiam teismo sprendimui vykdyti ar netinkamai vykdyti. Apeliantų pateikta sutartinės hipotekos sutartis (69-74 b. l.) patvirtina, kad nekilnojamojo turto hipoteka užtikrintas paskolos sutarties Nr. KS0000086, tarp šalių, su visais galimais jos sąlygų pakeitimais ir ar papildymais vykdymas (sutarties specialiųjų sąlygų 7 p.), maksimaliosios hipotekos suma –

171 200 000 Lt, hipoteka užtikrinamas ir netesybų bei nuostolių, patirtų dėl užtikrintos prievolės netinkamo vykdymo ar neįvykdymo, kreditoriui atlyginimas (sutarties specialiųjų sąlygų 7.1 p.). Skolininkui pažeidus kredito sutartį, kreditorius turi teisę savo reikalavimą patenkinti iš įkeičiamo daikto vertės, nepaisant to, ar yra suėjęs užtikrintos prievolės įvykdymo terminas (sutarties bendrųjų sąlygų 6.1 p.). Bendra įkeičiamų daiktų vertė – 1 104 000 Lt (sutarties specialiųjų sąlygų 6 p.). Apeliacinio teismo įsitikinimu, jau vien ši aplinkybė sudaro faktines ir teisines prielaidas formuoti išvadą, kad laikinosios apsaugos priemonės nagrinėjamoje byloje taikytos nepagrįstai (CPK 144 str.).

18Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovas kelia abejones dėl įkeisto nekilnojamojo turto realios ir aktualios vertės bei teigia, kad įkeisto turto vertė yra mažesnė nei nurodyta hipotekos sutartyje ir nepakankama viso įsipareigojimo pagal paskolos sutartį užtikrinimui. Apeliacinio teismo nuomone, būtų galima sutikti su ieškovo argumentais, kad turto vertė, atsižvelgus į natūralų nusidėvėjimą, galėjo sumažėti, nes nuo sutartinės hipotekos įregistravimo praėjo dveji metai, tačiau pažymėtina, kad pats ieškovas nurodo, jog paskola suteikta apeliantų būsto renovacijai, kas turėtų padidinti turto vertę, be to, masinis turto vertinimas neparodo realios turto rinkos vertės. Taigi, nesant įrodymų, patvirtinančių, kad bendra įkeisto turto vertė yra mažesnė už sutartinėje hipotekoje nurodytą vertę ir už ieškinio reikalavimų sumą (o ne visos paskolos sutarties sumą), bei įvertinus tai, jog laikinųjų apsaugos priemonių taikymo galimybė ir jų mastas priklauso nuo turto, kuris apsunkintas hipoteka (įkeistas), rinkos vertės (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. kovo 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-181/2011), spręstina, kad ieškinio reikalavimo, kurio suma yra 175 752,20 Lt, įvykdymas yra užtikrintas atsakovų turto, kurio turto vertintojų nustatyta vertė yra 1 104 000 Lt, hipoteka (CPK 178 str.).

19Esant nurodytoms aplinkybėms, taip pat nesant duomenų apie sutartinės hipotekos išregistravimą ir / ar panaikinimą, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas neįvertino, kad atsakovų nekilnojamojo turto įkeitimas šalina ieškovui galbūt palankaus teismo sprendimo neįvykdymo grėsmes, ir dėl to be pagrindo taikė papildomas ieškinio reikalavimų įvykdymo užtikrinimo priemones – ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones, kurios inter alia neatitinka ekonomiškumo, proporcingumo, teisingumo ir sąžiningumo principų bei nepagrįstai varžo atsakovų teises daugiau nei būtina pareikštiems ieškovo reikalavimas užtikrinti (CK 1.5 str., CPK 144 str. 1 d., 145 str.). Tokiu atveju skundžiama nutartis panaikinama ir klausimas išsprendžiamas iš esmės – ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetamas (CPK 329 str. 1 d., 337 str. 1 d. 2 p., 338 str.).

20Bylos duomenimis, už atskirąjį skundą dėl nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, apeliantas J. G. sumokėjo 100 Lt žyminį mokestį (66 b. l.). Pagal CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punktą, bylose, kurias nagrinėja teismai, nuo žyminio mokesčio mokėjimo atleidžiami: įmonė (įstaiga), kuriai iškelta bankroto ar restruktūrizavimo byla arba kurioje vykdoma neteisminė bankroto procedūra, ar fizinis asmuo, kuriam iškelta bankroto byla, o kiti dalyvaujantys byloje asmenys – už šiose bylose paduotus apeliacinius ir kasacinius skundus. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis (CPK 179 str. 3 d.), Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. gegužės 23 d. nutartimi ieškovui kredito unijai „Naftininkų investicijos“ iškelta bankroto byla. Esant nurodytoms aplinkybėms apeliantai nuo žyminio mokesčio mokėjimo yra atleisti pagal įstatymą (CPK 83 str. 1 d. 8 p.), todėl už atskirąjį skundą sumokėtas žyminis mokestis grąžintinas (CPK 87 str. 1 d. 1 p.). Pagal CPK 87 straipsnio 3 dalį, žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija remdamasi teismo nutartimi.

21Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

22Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. liepos 4 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės.

23Ieškovo bankrutuojančios kredito unijos „Naftininkų investicijos“ prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkinti.

24Nutarties kopiją išsiųsti turto arešto aktų registro tvarkytojui.

25Grąžinti apeliantui J. G. (a. k. ( - )) už atskirąjį skundą 2014 m. liepos 17 d. per AB „Lietuvos paštas“ sumokėtą 100 Lt (vieną šimtą) žyminį mokestį.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovų solidariai... 4. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 5. Klaipėdos apygardos teismas 2014 m. liepos 4 d. nutartimi ieškovo prašymą... 6. Aptaręs teisinį reglamentavimą bei konstatavęs, kad tarp šalių yra kilęs... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 8. Atsakovai atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2014... 9. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas prašo atmesti atsakovų... 10. IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados... 11. Atskirasis skundas tenkinamas.... 12. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria taikytos laikinosios... 13. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų... 14. Pažymėtina, kad proceso įstatyme, siekiant užtikrinti proceso šalių... 15. Pagal susiformavusią Lietuvos apeliacinio teismo praktiką, hipoteka ar... 16. Kartu su atskiruoju skundu apeliantai pateikė rašytinius įrodymus, kurie... 17. 1 200 000 Lt, hipoteka užtikrinamas ir netesybų bei nuostolių, patirtų dėl... 18. Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovas kelia abejones dėl įkeisto... 19. Esant nurodytoms aplinkybėms, taip pat nesant duomenų apie sutartinės... 20. Bylos duomenimis, už atskirąjį skundą dėl nutarties, kuria taikytos... 21. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 22. Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. liepos 4 d. nutartį panaikinti ir... 23. Ieškovo bankrutuojančios kredito unijos „Naftininkų investicijos“... 24. Nutarties kopiją išsiųsti turto arešto aktų registro tvarkytojui.... 25. Grąžinti apeliantui J. G. (a. k. ( - )) už atskirąjį skundą 2014 m....