Byla e2-523-180/2015
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė Piškinaitė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo Z. D. įmonės „Paringuvio ūkis“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2014 m. gruodžio 11 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-1119-440/2014 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Farmers LT“ ieškinį atsakovams M. P. ir Z. D. įmonei „Paringuvio ūkis“ dėl skolos ir palūkanų priteisimo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas UAB „Farmers LT“ kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu, prašydamas:

  • pripažinti negaliojančia ab initio 2014 m. liepos 25 d. pirkimo–pardavimo sutartį, kuria atsakovas M. P. pardavė atsakovui Z. D. įmonei „Paringuvio ūkis“ 3 200 vnt. audinių patelių ir jauniklių;
  • pripažinti negaliojančiu ab initio 2014 m. liepos 31 d. tarpusavio įsiskolinimo užskaitymo suderinimo aktais Nr. 14/07/31 ir Nr. 14/07/31-/2 įformintą atsakovų priešpriešinių reikalavimų įskaitymą 103 996,33 Lt;
  • taikyti restituciją piniginiu ekvivalentu ir priteisti ieškovui solidariai iš atsakovų M. P. ir Z. D. įmonės „Paringuvio ūkis“ 410 651,98 Lt, 8,4 proc. metinių procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškiniui užtikrinti ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir areštuoti solidarių atsakovų M. P. ir Z. D. įmonės „Paringuvio ūkis“ kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą ir turtines teises, gautinas sumas, esančias pas atsakovus arba trečiuosius asmenis, o tokio turto nesant ar esant nepakankamai – areštuoti atsakovams priklausančias lėšas ieškinio sumai (410 651,98 Lt).

5Ieškovas teigė, kad ieškinio suma yra didelė. Duomenys apie atsakovo Z. D. įmonės „Paringuvio ūkis“ turtinę padėtį juridinių asmenų registrui nėra pateikti nuo 2001 metų. Būtinybę taikyti laikinąsias apsaugos priemones pagrindžia tai, kad atsakovai, veikdami bendrai, ėmėsi sąmoningų ir nesąžiningų veiksmų, siekiant sudaryti sąlygas atsakovui M. P. išvengti atsiskaitymo su kreditoriais.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Šiaulių apygardos teismas 2014 m. gruodžio 11 d. nutartimi prašymą tenkino iš dalies ir areštavo 410 651,98 Lt (118 933,03 Eur) vertės atsakovui – Z. D. įmonei „Paringuvio ūkis“, priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, esantį pas atsakovą ir trečiuosius asmenis, leidžiant šiuo turtu naudotis, bet uždraudžiant jį perleisti kitiems asmenims. Tokio turto nesant ar esant nepakankamai areštavo šios įmonės turtines teises ir lėšas, esančias pas trečiuosius asmenis, o tokių lėšų nesant ar esant nepakankamai – areštavo lėšas, esančias kredito įstaigose.

8Teismas nustatė, kad Akmenės rajono apylinkės teismo 2014 m. rugpjūčio 1 d. nutartimi, siekiant užtikrinti kreditoriaus UAB „Farmers LT“ reikalavimų įvykdymą, buvo taikytos laikinosios apsaugos priemones – areštuotas 378 959,27 Lt vertės atsakovui M. P. priklausantis nekilnojamasis turtas, o jo nesant ar esant nepakankamai – kilnojamasis turtas ir tik paskiausiai atsakovo M. P. lėšos. Įvertinęs šias aplinkybes ir tai, kad taikytos laikinosios apsaugos priemonės nėra panaikintos, o patikslintu ieškiniu UAB „Farmers LT“ reiškia tokį patį reikalavimą atsakovui M. P., sprendė, kad pakartotinai svarstyti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą atsakovo M. P. atžvilgiu nėra pagrindo.

9Spręsdamas dėl prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones solidaraus atsakovo Z. D. įmonės „Paringuvio ūkis“ atžvilgiu, teismas pažymėjo, kad esant solidariai skolininkų pareigai, kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek visi ar keli skolininkai bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek visą prievolę, tiek jos dalį (CK 6.6 str. 4 d., 6.76 str. 1 d.). Teismas, susipažinęs su patikslintu ieškiniu ir jo priedais, šioje proceso stadijoje nevertino įrodymų, tačiau atsižvelgė į reikalavimų tikėtinumą, t. y. į tai, kad jei ieškinyje nurodytos aplinkybės ir argumentai pasitvirtintų, tai sprendimas galėtų būti priimtas ieškovo naudai. Sprendė, kad ieškovo reikalavimai, tikėtina, yra pagrįsti, ieškinio suma atsakovui Z. D. įmonei „Paringuvio ūkis“, kaip juridiniam asmeniui, yra didelė (410 651,98 Lt), o paminėto atsakovo finansinė padėtis nėra žinoma. Atsižvelgdamas į tai, teismas priėjo prie išvados, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių kiltų reali grėsmė, kad ieškovui galbūt palankus teismo sprendimas nebus įvykdytas.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

11Atsakovas – Z. D. įmonė „Paringuvio ūkis“, pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2014 m. gruodžio 11 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atmesti ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Skundžiama teismo nutartis yra nepagrįsta ir neteisėta. Teismas preliminariai neįvertino ieškinio reikalavimų atsakovui Z. D. įmonei „Paringuvio ūkis“. Ieškinys yra akivaizdžiai nepagrįstas. Grėsmę galėtų įrodyti aplinkybės, patvirtinančios, kad atsakovas elgėsi nesąžiningai, ketina slėpti ar perleisti turtą tretiesiems asmenims ir pan. Įrodymų, kad atsakovas gali imtis ar jau ėmėsi atitinkamų veiksmų, teismui nepateikta.
  2. Atsakovas Z. D. įmonė „Paringuvio ūkis“ nėra skolingas ieškovui. Reikalavimą priteisti iš atsakovo 410 651,98 Lt ieškovas kildina iš atsakovų sudarytų sandorių: 2014 m. liepos 25 d. pirkimo – pardavimo sutarties, 2014 m. liepos mėnesio prekių priėmimo–perdavimo akto, 2014 m. liepos 31 d. tarpusavio įsiskolinimo užskaitymo suderinimo aktų galimo ydingumo, juos prašydamas pripažinti negaliojančiais. Tarp atsakovų 2014 m. liepos 25 d. sudarytos pirkimo–pardavimo sutarties 1.3 punkte pardavėjas (M. P.) patvirtino, kad prekės – audinių patelės ir jaunikliai, jam priklauso nuosavybės teise, niekam kitam nėra perduotos, nepadovanotos, neįkeistos ir (ar) kitaip neapsunkintos, joms neuždėti jokie draudimai ar apribojimai. Atsakovas Z. D. įmonė „Paringuvio ūkis“, sudarydamas ginčijamus sandorius, elgėsi sąžiningai.

12Ieškovas UAB „Farmers LT“ pateikė atsiliepimą, prašydamas atskirąjį skundą atmesti, Šiaulių apygardos teismo 2014 m. gruodžio 11 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

  1. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, atliko prima facie pareikšto ieškinio vertinimą. Nors nutarties motyvuojamojoje dalyje ir nėra tiesiogiai nurodyta, kad ieškinys prima facie pagrįstas, tačiau akivaizdu, kad toks vertinimas yra atliktas. Atsakovas ne kartą pabrėžė, kad nėra skolingas ieškovui. Patikslintas ieškinys pareikštas abiem atsakovam, kaip solidariem skolininkam, todėl ieškovas turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek visi ar keli skolininkai bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek visą prievolę, tiek jos dalį.
  2. Nesutinka su atsakovu, kad neįrodyta grėsmė. Atsakovai, veikdami bendrai, ėmėsi sąmoningų ir nesąžiningų veiksmų, siekdami sudaryti sąlygas M. P. išvengti atsiskaitymo su kreditoriais. Galima situacija, kad šie atsakovai imsis ir tolesnių veiksmų, siekdami išvengti būsimo teismo sprendimo vykdymo. Juridinių asmenų registrui duomenys apie atsakovo Z. D. įmonės „Paringuvio ūkis“ turtinę padėtį nėra pateikti. Galima pagrįstai teigti, kad ieškinio suma yra didelė bet kuriam juridiniam asmeniui. Yra grėsmė, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, Z. D. įmonė „Paringuvio ūkis“ turtą perleis tretiesiems asmenims, apsunkins jį daiktinėmis teisėmis, o tai neabejotinai apsunkintų ir teismo sprendimo įvykdymą. Atsakovas kartu su atskiruoju skundu nepateikė jokių jo gerą finansinę padėtį įrodančių duomenų.

13IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Atskirasis skundas tenkintinas.

15Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

16Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro Šiaulių apygardos teismo nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės atsakovo Z. D. įmonės „Paringuvio ūkis“ atžvilgiu, pagrįstumo ir teisėtumo patikrinimas.

17Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taigi įstatyme yra įtvirtintos dvi būtinos sąlygos, leidžiančios taikyti laikinąsias apsaugos priemones, t. y. ieškovo reikalavimas turi būti tikėtinai pagrįstas bei nustatyta grėsmė teismo sprendimo neįvykdymui. Civiliniame procese vyrauja rungimosi principas. Juo grindžiama įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklė, pagal kurią kiekviena šalis privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus atvejus, kai remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti (CPK 12, 178 str.). Taigi ieškovui, prašančiam byloje taikyti laikinąsias apsaugos priemones, tenka pareiga įrodyti anksčiau minėtų sąlygų egzistavimą, o atsakovui, prašančiam panaikinti taikytas laikinąsias apsaugos priemones – šias sąlygas paneigti. Pažymėtina, kad nesant bent vienos iš paminėtų sąlygų, taikyti laikinąsias apsaugos priemones nėra pagrindo.

18Pagal susiformavusią teismų praktiką, teismas, prieš įvertindamas grėsmės teismo sprendimo įvykdymui egzistavimą, turėtų preliminariai (lot. prima facie) įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Šio išankstinio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar, išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas. Priešingu atveju, teismui padarius išvadą, jog pareikšti reikalavimai yra galbūt nepagrįsti ir ieškovui palankus teismo sprendimas negalėtų būti priimtas, būtų paneigta teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimo būtinybė, o tuo pačiu ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gegužės 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-652/2010, 2010 m. balandžio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-535/2010; 2013 m. sausio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-363-2013 ir kt.). Šiuo atveju preliminariai įvertinus ieškinio reikalavimus atsakovo Z. D. įmonės „Paringuvio ūkis“ atžvilgiu kyla abejonių dėl tokio ieškinio pagrįstumo. Kita vertus, tai nėra ieškiniu pareikštų materialiųjų reikalavimų pagrįstumo vertinimas, kuris atliekamas bylos nagrinėjimo iš esmės metu, ir neturi jokios prejudicinės galios bylos išsprendimui, nes ieškovas bylos nagrinėjimo metu turi teisę pakeisti ieškinio pagrindą ar dalyką, pateikti naujus įrodymus, paaiškinimus ir t. t.

19Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis – asmens, kurio atžvilgiu jos taikomos, didesnio ar mažesnio masto teisių ir interesų varžymas, suponuoja šio instituto taikymo išimtinumą, todėl asmeniui, kuris teismui teikia tokį prašymą, tenka pareiga pagrįsti tokių priemonių taikymo būtinumą. Teismų praktikoje pabrėžiama, kad teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, turi atidžiai tirti ir vertinti pareiškėjo prašyme nurodytas aplinkybes, kuriomis pastarasis grindžia tokių priemonių ėmimosi būtinumą, spręsti, ar šis prašymas atitinka jų tikslus, ar tai nėra tik spaudimo kitai šaliai priemonė. Vien tik kreipimasis į teismą ir reikalavimų pareiškimas nesuteikia pranašumo kitos šalies atžvilgiu ir savaime nesudaro pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Be to, tiek kreipimasis į teismą, tiek pareikštų reikalavimų pobūdis ir mastas iš esmės priklauso nuo paties pareiškėjo valios. Deklaratyvūs teiginiai dėl grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui taip pat nesudaro pagrindo varžyti kito asmens teises. Kuo prašomos taikyti konkrečios laikinosios apsaugos priemonės yra labiau varžančio pobūdžio, tuo svaresni argumentai turi pagrįsti jų taikymą (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gegužės 27 d. nutartis byloje Nr. 2-784/2010; 2010 m. gegužės 27 d. nutartis byloje Nr. 2-802/2010; 2010 m. rugpjūčio 20 d. nutartis byloje Nr. 2-990/2010; ir kt.).

20Nagrinėjamoje byloje ieškovas grėsmę dėl būsimo teismo sprendimo neįvykdymo iš esmės grindė vieninteliu argumentu – didele ieškinio suma (410 651,98 Lt). Teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimu, preziumuojama tuomet, kai turtinis ginčas tarp šalių atsirado dėl didelės pinigų sumos, kadangi didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gruodžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1385/2012; 2010 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1624/2010). Kita vertus, prezumpcija, kad didelė ieškinio suma gali objektyviai padidinti galbūt palankaus ieškovui teismo sprendimo neįvykdymo riziką, nėra absoliuti. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad vien ieškinio suma neturi lemiamos reikšmės sprendžiant, ar yra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones – atsakovo (atsakovų) turto areštą. Kaip jau yra pasisakyta Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje, vien didelė ieškinio suma savaime nei palengvina, nei pasunkina ar padaro nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. balandžio 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-379/2012; 2013 m. liepos 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1724/2013; 2015 m. balandžio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-442-330/2015 ir kt.), todėl nepriklausomai nuo to, ar minėta suma atsakovui yra didelė, vien ši aplinkybė negali būti vertinama kaip pagrindas taikyti prašomas laikinąsias apsaugos priemones.

21Pirmosios instancijos teismas, išskyrus ieškinio sumą, taip pat nenustatė faktinių aplinkybių, įrodančių, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių atsakovo Z. D. įmonės „Paringuvio ūkis“ atžvilgiu teismo sprendimo įvykdymo galimybė sumažėtų. Byloje nėra duomenų, kad atsakovas kokiu nors būdu jam priklausantį turtą, lėšas slepia ar slėps, perleis tretiesiems asmenims ar kitaip apsunkins savo turtinę padėtį, siekdamas išvengti galbūt ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymo.

22Pirmosios instancijos teismas teisingai pastebėjo, kad esant solidariai skolininkų pareigai, kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek visi ar keli skolininkai bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek visą prievolę, tiek jos dalį (CK 6.6 str., 6.76 str. 1 d.). Jeigu ieškovas atsakovais patraukė kelis asmenis ir įrodinėja jų solidariąją prievolę ieškovui bei prašo areštuoti atsakovų turtą ieškinyje pareikštų reikalavimų įvykdymui užtikrinti, teismas vertina atsakovų, kurių turtą prašo areštuoti ieškovas, bendrą turtinę padėtį. Nagrinėjamu atveju byloje esantys duomenys įrodo, kad Akmenės rajono apylinkės teismo 2014 m. rugpjūčio 1 d. nutartimi buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės vieno iš atsakovų – M. P., atžvilgiu (byla pagal teismingumą vėliau buvo perduota Šiaulių apygardos teismui) ir areštuotas jo 378 959,27 Lt vertės turtas. Iš byloje esančio antstolio 2014 m. rugpjūčio 7 d. turto aprašo nustatyta, kad, vykdant paminėtą nutartį, buvo areštuotas M. P. biologinis turtas – kailinės įvairiaspalvės audinės (3 146 vnt.), kurių vertė – 325 875 Lt. Taigi didžioji dalis ieškinio reikalavimų yra užtikrinta vieno iš solidaraus atsakovų (M. P.) turto areštu. Pirmosios instancijos teismas nevertino šios aplinkybės ir nepagrįstai ieškinio sumai (410 651,98 Lt) areštavo dar ir kito atsakovo – Z. D. įmonės „Paringuvio ūkis“, turtą, tuo pažeisdamas proporcingumo ir teisingumo principus.

23Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes, į tai, kad ieškovas neįrodė būsimos, galbūt jam (ieškovui) palankaus teismo sprendimo neįvykdymo grėsmės, sprendžia, kad nėra pagrindo taikyti atsakovo Z. D. įmonės „Paringuvio ūkis“ atžvilgiu laikinųjų apsaugos priemonių. Dėl to yra pagrindas panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovo UAB „Farmers LT“ prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmesti.

24Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

25Šiaulių apygardos teismo 2014 m. gruodžio 11 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Farmers LT“ prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovo Z. D. įmonės „Paringuvio ūkis“ atžvilgiu atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas UAB „Farmers LT“ kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu,... 4. Ieškiniui užtikrinti ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos... 5. Ieškovas teigė, kad ieškinio suma yra didelė. Duomenys apie atsakovo Z. D.... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Šiaulių apygardos teismas 2014 m. gruodžio 11 d. nutartimi prašymą tenkino... 8. Teismas nustatė, kad Akmenės rajono apylinkės teismo 2014 m. rugpjūčio 1... 9. Spręsdamas dėl prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones solidaraus... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 11. Atsakovas – Z. D. įmonė „Paringuvio ūkis“, pateikė atskirąjį... 12. Ieškovas UAB „Farmers LT“ pateikė atsiliepimą, prašydamas atskirąjį... 13. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 14. Atskirasis skundas tenkintinas.... 15. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 16. Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro Šiaulių apygardos teismo... 17. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas dalyvaujančių byloje ar kitų... 18. Pagal susiformavusią teismų praktiką, teismas, prieš įvertindamas... 19. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad laikinųjų apsaugos priemonių... 20. Nagrinėjamoje byloje ieškovas grėsmę dėl būsimo teismo sprendimo... 21. Pirmosios instancijos teismas, išskyrus ieškinio sumą, taip pat nenustatė... 22. Pirmosios instancijos teismas teisingai pastebėjo, kad esant solidariai... 23. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes, į... 24. Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Civilinio proceso kodekso 337... 25. Šiaulių apygardos teismo 2014 m. gruodžio 11 d. nutartį panaikinti ir...