Byla 1-253-1002/2018

1Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėjas Mantas Liesis, sekretoriaujant Jolantai Stanelienei, dalyvaujant prokurorui Gintautui Vileikiui, kaltinamajam E. V., jo gynėjai advokatei Vidai Povilaitienei, nukentėjusiajai R. R.,

2viešame teisiamajame posėdyje pagreitinto proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje E. V., a. k. ( - ) gim. ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, išsituokęs, turintis vidurinį išsilavinimą, nedirbantis, darbo biržoje neregistruotas, gyv. ( - ), deklaruota gyvenamoji vieta – ( - ), 2012-01-25 Šiaulių miesto apylinkės teismo nuosprendžiu atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės dėl nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 2 dalyje, vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 38 straipsnio pagrindu, kaltinamajam ir nukentėjusiajam susitaikius ir baudžiamoji byla jo atžvilgiu buvo nutraukta. Patvirtintas E. V. ir nukentėjusiojo O. Z., atstovaujamo motinos I. Z., susitaikymo protokolas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 67 straipsnio 2 dalies 5 punktu, 70 straipsniu, E. V. skirta baudžiamojo poveikio priemonė – 40 (keturiasdešimt) valandų nemokamų darbų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos ar kitose valstybinėse ar nevalstybinėse įstaigose bei organizacijose, įpareigojant juos atlikti per 4 (keturis) mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos, teistas:

 1. 2012-01-25 Šiaulių miesto apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 1 dalį, paskirta bausmė - 30 parų areštas. Bausmė paskirta atlikti areštinėje. Bausmės pradžia skaičiuotina nuo E. V. sulaikymo dienos. Į atliktos bausmės laiką įskaitytas laikinojo sulaikymo laikas nuo 2012-01-24 12.32 val. iki 2012-01-25 d. 14.20 val. E. V. nuo 2012-01-25 skirta kardomoji priemonė - įpareigojimas gyventi skyrium nuo nukentėjusiosios R. R.. Nustatytos tokias įpareigojimo gyventi skyrium nuo nukentėjusiosios sąlygos: nuo 2012-01-25 išsikelti iš buto, esančio ( - ), bei iki bausmės atlikimo pradžios gyventi skyrium nuo nukentėjusiosios R. R., nebendrauti ir neieškoti ryšių su ja. Nuosprendžiui įsiteisėjus, šią kardomąją priemonę panaikinti, E. V. suimti;
 2. 2012-11-08 Šiaulių miesto apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 1 dalį, 140 straipsnio 2 dalį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1, 4 dalimis, paskirtos bausmės subendrintos iš dalies sudedant, prie griežtesnės bausmės pridedant dalį švelnesnes bausmes, ir paskirta galutinė, subendrinta bausmė - 1 (vienerių) metų laisvės atėmimo bausmė. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 5 punktu, 8 punktu, 3 dalimi, bausmės vykdymas E. V. atidėtas 1 (vieniems) metams 6 (šešiems) mėnesiams ir paskirti šie įpareigojimai: bausmės vykdymo laikotarpiu neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo, per 1 (vieną) mėnesį nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos pradėti dirbti arba užsiregistruoti darbo biržoje ir joje registruotis. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 67 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 9 punktu, 722 straipsniu, E. V. skirta baudžiamojo poveikio priemonė - dalyvavimas smurtinį elgesį keičiančiose programose, ją atliekant per 3 (tris) mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 65, 66 straipsniais, į bausmės laiką įskaitytas E. V. laikinajame sulaikyme išbūti laikai nuo 2012-01-07, 15.00 val. iki 2012-01-08, 11.10 val. (1 para) bei nuo 2012-08-24, 17.10 val. iki 2012-08-25, 12.20 val. (1 para);
 3. 2012-12-07 Šiaulių miesto apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 164 straipsnį, paskirta bausmė - 35 parų areštas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 4, 9 dalimis, ši bausmė subendrinta su 2012-11-08 Šiaulių miesto apylinkės teismo nuosprendžiu paskirta bausme ir paskirta galutinė, subendrinta bausmė - laisvės atėmimas 1 metams 1 mėnesiui. Laisvės atėmimo bausmė E. V. paskirta atlikti pataisos namuose. Laisvės atėmimo bausmės pradžia skaičiuotina nuo E. V. sulaikymo vykdant įsiteisėjusį teismo nuosprendį dienos. Į bausmės laiką įskaitytas laikinajame sulaikyme išbūtas laikas nuo 2012-01-07 15.00 val. iki 2012-01-08 11.10 val. ir nuo 2012-08-24 17.10 val. iki 2012-08-25 12.20 val. (2 paros);
 4. 2015-12-23 Šiaulių apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 2 dalį (2 nusikalstamos veikos), vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1, 4 dalimis, paskirtos bausmės subendrintos iš dalies jas sudedant ir paskirta subendrinta bausmė - 48 (keturiasdešimt aštuonių) parų areštas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu, bausmė sumažinta vienu trečdaliu ir paskirta galutinė, sumažinta bausmė - 32 (trisdešimt dviejų) parų areštas. Bausmės pradžia E. V. skaičiuotina nuo suėmimo vykdant teismo baudžiamąjį įsakymą dienos. E. V. suimtas įsiteisėjus teismo baudžiamajam įsakymui. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 65 straipsnio 1 dalimi, 66 straipsniu, E. V. į atliktą bausmės laiką įskaitytas laikinojo sulaikymo laikas nuo 2015-11-26 05.08 val. iki 2015-11-26 17.50 ir laikytina atlikus dalį bausmės – 1 (vieną) arešto bausmės parą, bausmę atlikęs 2016-02-25, teistumas neišnykęs, kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 2 dalyje.

3Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 273 straipsnio 1 dalies, 291 straipsnio nuostatomis, byla buvo nagrinėjama atliekant sutrumpintą įrodymų tyrimą.

4Teismas

Nustatė

5E. V. smurtaudamas nežymiai sužalojo savo šeimos narį - sugyventinę R. R., būtent: 2017 m. gruodžio 26 d. apie 21.30 val., bute adresu: ( - ), tyčia kumščiu sudavė vieną kartą nukentėjusiajai R. R. į veido sritį, tuo padarydamas nukentėjusiajai R. R. nežymų sveikatos sutrikdymą sukėlusį sužalojimą - lūpos gleivinės muštinę žaizdą.

6Kaltinamasis E. V. apklaustas teisme kaltu prisipažino visiškai ir parodė, kad įvykis galėjo įvykti 2017-12-26 21.30 val., adresu ( - ). R. R. yra jo sugyventinė. Ūkį veda kartu, vienas kitą myli. Kartu gyvena apie 5-6 metus. Įvykio metu buvo stipriai išgėręs. Prieš įvykį gėrė 3 dienas. Nėra priklausomas nuo alkoholio. Gali susitvarkyti, negerti. Dėl ko įvyko konfliktas, negali pasakyti, nes „dėl suvartoto alkoholio nelabai prisimena“. Apsipyko. „Žodis po žodžio, netyčia pakėlė ranką ir viskas“. Kumščiu nukentėjusiajai sudavė vieną smūgį. Po suduoto smūgio, ji išėjo iškviesti pareigūnų, kurie atvažiavę jį išsivežė. Pataikė į veido sritį. Kraujo jis ant jos nematė. Iki įvykio, nukentėjusiosios veidas nebuvo sužeistas. Buvo teistas 2-3 kartus už smurtą prieš R. R.. Nurodo, kad pasitaisys. Savo kaltę pripažįsta visiškai. Atsiprašė nukentėjusiosios, blogai pasielgė. Prižada, kad „daugiau tai nebepasikartos“. Nurodo, kad prokuroras prašo didelės bausmės. Sutinka gydytis nuo alkoholizmo. Alkoholis yra pagrindinė priežastis, dėl ko jis taip elgėsi. Teismo prašo „nesodinti“. Nurodo, kad važiuos gydytis. Po švenčių stos į darbo biržą, vėl pradės dirbti.

7Kaltinamasis E. V. apklaustas ikiteisminio tyrimo metu kaltu prisipažino visiškai ir parodė, kad su R. R. kartu gyvena apie šešerius metus, oficialiai nėra susituokę, bendrų vaikų neturi, tačiau gyvena kaip šeima, veda bendrą ūkį. Tarpusavio santykiai jo ir R. yra geri, sutaria normaliai, tol kol jis būna blaivus. Pastaruoju metu alkoholį vartoja dažnai, yra nuo jo priklausomas. Iki šio įvykio alkoholį vartojo keturias dienas iš eilės. Ankščiau yra smurtavęs R. atžvilgiu. Buvo iškeltos baudžiamosios bylos. 2017 metų gruodžio 26 dieną, jis su R. buvo dviese namuose. Jokių konfliktų tarp jų nebuvo. Dienos metu pas juos į svečius buvo atėjęs kaimynas. Jis su juo gėrė alkoholinius gėrimus. Vakare, kelinta valanda buvo pasakyti negali, kaimynas išėjo namo. Jis su R. sėdėjo kambaryje ir toliau vartojo alkoholį. Jis toliau gėrė, jautėsi girtas, todėl labai gerai visų įvykio aplinkybių neprisimena. Kažkuriuo metu, tikslaus laiko negali pasakyti, prisimena, kad pradėjo su R. „koliotis“. Dėl ko „koliojosi“. Kas atsitiko tarp jų, negali pasakyti. Sekantį momentą prisimena, kad jis buvo atvežtas į policijos komisariatą. Nesuprato, kodėl čia pateko, nes dėl girtumo nieko neatsimena. Mano, kad būdamas girtas ir susipykęs su R., galėjo jai kumščiu suduoti į veidą. Ankščiau jis ne kartą yra sumušęs R., todėl mano, kad ir šiuo kartu galėjo taip pasielgti. Realiai supranta, kad padarė nusikaltimą ir dėl to labai nuoširdžiai gailisi. Sutinka, kad bylą nagrinėjant teisme būtu taikomas sutrumpintų įrodymų tyrimas (b. l. 66-67).

82017-12-28 nutarimu kaltinamojo gynėja paskirta advokatė Vida Povilaitienė.

9Nukentėjusioji R. R. apklausta teisme parodė, kad kaltinamajam atleidžia. Teismo prašo kaltinamajam neskirti bausmės, prašo pasigailėti.

10E. V. kaltė įrodyta šiais įrodymais:

 1. Nukentėjusioji R. R. apklausta ikiteisminiame tyrime parodė, kad sutinka duoti parodymus savo sugyventinio E. V. atžvilgiu. Su E. kartu gyvena apie septynerius metus, oficialiai nėra susituokę, bendrų vaikų neturi, tačiau gyvena kaip šeima, veda bendrą ūkį. E. persikraustė gyventi į jai priklausantį butą, adresu ( - ). Tarpusavio santykiai su E. yra geri, sutaria normaliai, tol kol jis būna blaivus. E. gana dažnai vartoja alkoholį, būna priekabus, konfliktiškas. Ankščiau E. ne kartą yra smurtavęs jos atžvilgiu. Buvo iškeltos baudžiamosios bylos. 2017 metų gruodžio 26 dieną ji su E. buvo dviese namuose. Dienos metu jokių konfliktų tarp jų nebuvo. Abu su E. kambaryje vartojo alkoholį, šventė Kalėdas. Apie 21.30 val. E. be jokios priežasties, pradėjo ją „kolioti“, įžeidinėti necenzūriniais žodžiais. Ji su E. nesipyko, nieko nepasakė, jie nekonfliktavo. Kai jis pradėjo ją „kolioti“, ji pasakė, kad jis netriukšmautu ir „nekoliotų“ jos. Tada E. atsistojo, priėjo prie jos. Ji tuo metu sėdėjo ir be jokios priežasties, tyčia vieną kartą kumščiu sudavė į veidą. Smūgis kliuvo į lūpų kairiąją pusę. Nuo smūgio jai pradėjo bėgti kraujas vidinėje lūpų pusėje, skaudėjo, buvo sukeltas fizinis skausmas. Ji tuoj pat išėjo iš buto ir paskambino į bendrąjį pagalbos centrą. Turtinė žala jai nepadaryta, civilinio ieškinio nereiškia. Sutinka, kad baudžiamoji byla būtų nagrinėjama pagreitinto proceso tvarka (b. l. 43-44);
 2. Įvykio vietos apžiūros protokole matyti, kad buvo užfiksuota ir aprašyta įvykio vieta – ( - ) (b. l. 8-9, 11-15);
 3. Tarnybiniame pranešime dėl galimo smurto artimoje aplinkoje atvejo matyti, kad įvykio vietoje R. R. nurodė, kad smurtas pasireiškė E. V. smūgio sudavimu jai į veidą (b. l. 17-18);
 4. Valstybinės teismo medicinos tarnybos Šiaulių skyriaus specialisto išvada Nr. G 1705/2017(04) kurioje matyti, kad R. R. padarytas sužalojimas: lūpos gleivinės muštinė žaizda. Sužalojimas galėjo būti padarytas užduotyje nurodyto įvykio aplinkybėmis ir laiku. Sužalojimas galėjo būti padarytas vienu trauminiu poveikiu kietu buku daiktu paveikus kairę veido pusę. Sužalojimas galėjo būti padarytas tiek tiesioginiu poveikiu, tiek griuviminės traumos metu. R. R. padarytas nežymus sveikatos sutrikdymas (b. l. 33).

11Kaltinamasis E. V. tiesiogine tyčia sukėlė fizinį skausmą savo šeimos nariui – sugyventinei R. R., todėl jo padaryta nusikalstama veika atitinka nusikaltimo, numatyto Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 2 dalį. Kaltinamasis suvokė, kad smurtauja prieš savo šeimos narį – sugyventinę R. R. ir to siekė.

12Kaltinamojo atsakomybę lengvinančia aplinkybe teismas pripažįsta tai, kad jis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai dėl to gailėjosi. Jo atsakomybę sunkinančios aplinkybės - veiką padarė būdamas apsvaigęs nuo alkoholio (jam nustatytas 1,16 prom. neblaivumo laipsnis) ir jo apsvaigimas nuo alkoholio turėjo tiesioginės įtakos nusikalstamos veikos padarymui, nusikalstamą veiką padarė būdamas recidyvistu.

13Kaltinamasis E. V. padarė nesunkų nusikaltimą. Kaltinamasis E. V. nusikalto būdamas teistu (b. l. 70-74), praeityje baustas administracine tvarka, turi galiojančių administracinių nuobaudų (b. l. 99-103), nedirba (b. l. 95), neregistruotas darbo biržoje (b. l. 98), turi 2 vaikus (b. l. 97).

14Lietuvos Aukščiausiasis Teismas dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 straipsnio taikymo yra išaiškinęs, kad „[...] BK 75 straipsnio nuostatų taikymas yra teismo teisė, bet ne pareiga. Be to, teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad taikant bausmės vykdymo atidėjimą humaniškumo principo reikalavimai turi būti derinami su teisingumo principu, pagal kurį kaltininko nubaudimas ar atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės negali paneigti baudžiamosios teisės esmės ir paskirties, formuoti nebaudžiamumo nuotaikų, nepagarbos įstatymui ar ignoruoti nukentėjusiųjų teisėtų interesų, kad iš baudžiamosios teisės kyla reikalavimas, jog kiekvienas apkaltinamasis nuosprendis turi sukurti teisines prielaidas tam, kad valstybės reakcija į kaltininko sukeltą konfliktą su baudžiamuoju įstatymu – paskirta bausmė ar kita baudžiamojo poveikio priemonė – užtikrintų ne tik specialiąją, bet ir bendrąją prevenciją (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-132-942/2016, 2K-396-746/2016)“ (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. lapkričio 30 d. kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-303-511/2017).

15BK 75 straipsnio 1 dalyje (2015 m. kovo 19 d. įstatymo redakcija) nurodyta, kad asmeniui, nuteistam laisvės atėmimu ne daugiau kaip šešeriems metams už dėl neatsargumo padarytus nusikaltimus arba ne daugiau kaip ketveriems metams už vieną ar kelis tyčinius nusikaltimus (išskyrus labai sunkius nusikaltimus), teismas gali atidėti paskirtos bausmės vykdymą nuo vienerių iki trejų metų. Bausmės vykdymas gali būti atidėtas, jeigu teismas nusprendžia, kad yra pakankamas pagrindas manyti, kad bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo. Teismų praktikoje išaiškinta, kad, sprendžiant klausimą, ar bausmės vykdymas gali būti atidėtas, turi būti vertinamos visos bylos aplinkybės, susijusios su padaryta veika ir su nuteistojo asmenybe. Taigi, priimdamas sprendimą atidėti paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą, teismas turi ne tik vadovautis formaliais pagrindais, įtvirtintais BK 75 straipsnio 1 dalyje, bet ir įvertinti visas bylos aplinkybes, sudarančias pagrindą manyti, kad bausmės tikslai gali būti pasiekti be realaus bausmės atlikimo (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-62-696/2016) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. lapkričio 7 d. kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-272-976/2017).

16Taigi, priimdamas sprendimą atidėti paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą, teismas vadovaujasi ne tik formaliais pagrindais, įtvirtintais BK 75 straipsnio 1 dalyje, bet ir bausmės tikslais, nustatytais BK 41 straipsnio 2 dalyje: sulaikyti asmenis nuo nusikalstamų veikų darymo; nubausti nusikalstamą veiką padariusį asmenį; atimti ir apriboti nuteistam asmeniui galimybę daryti naujas nusikalstamas veikas; paveikti bausmę atlikusius asmenis, kad laikytųsi įstatymų ir vėl nenusikalstų; užtikrinti teisingumo principo įgyvendinimą. Spręsdamas klausimą dėl bausmės vykdymo atidėjimo, teismas turi įvertinti visas bylos aplinkybes, susijusias tiek su padaryta veika, tiek su nuteistojo asmenybe, t. y. įvertinti nusikalstamos veikos pavojingumo pobūdį, laipsnį, nuteistojo asmenybės teigiamas ir neigiamas savybes, polinkius, nusikalstamos veikos padarymo priežastis ir pan. Teismo sprendimu kartu turi būti siekiama išsaugoti kaltininko teigiamus socialinius ryšius. Teismas, įvertindamas byloje esančius duomenis apie kaltininko asmenybę, ypatingą dėmesį turi kreipti į tai, kaip bausmės vykdymas paveiks kaltininko teigiamus socialinius ryšius (kaltininkas neteks nuolatinio darbo, galimybių baigti mokslą ar įgyti specialybę, nebus kam prižiūrėti sergančiųjų ar neįgaliųjų, bus apsunkintas vaikų išlaikymas, prarastas ryšys su jais, apskritai su šeima, ir pan.). Todėl nuteistojo asmenybė ir kitos reikšmingos bylos aplinkybės turi būti įvertintos ne tik skiriant bausmę, bet ir nusprendus atidėti bausmės vykdymą (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-61-895/2015, 2K-7-29-942/2016, 2K-449-942/2016, 2K-194-942/2017).

17Baudžiamajame įstatyme nenustatytas reikalavimas, kad nuteistajam bausmės vykdymo atidėjimas gali būti taikomas vieną kartą, tačiau teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad bausmės vykdymo atidėjimo esmė, paskirtis ir taikymo sąlygos suponuoja išvadą, jog pakartotinis šio instituto taikymas galimas tik išimtiniais atvejais. Teismas išimtinio atvejo galimybę nustato vertindamas visas bylos aplinkybes, susijusias su padaryta nusikalstama veika ir kaltininko asmenybe, o tokį sprendimą privalo motyvuoti (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-109/2010, 2K-149/2011, 2K-488/2013, 2K-56/2014). Kita vertus, aplinkybė, kad asmeniui anksčiau buvo taikytas bausmės vykdymo atidėjimas, negali būti suabsoliutinama. Ar yra pagrindas atidėti nuteistajam, kuriam jau buvo taikytas bausmės vykdymo atidėjimo institutas, paskirtos bausmės vykdymą, sprendžia teismas ir šios teismo išvados turi būti pagrįstos išsamiu ir nešališku visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu. Priimdamas tokį pakartotinį sprendimą atidėti paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą, teismas vadovaujasi ne tik formaliais pagrindais, įtvirtintais BK 75 straipsnio 1 dalyje, bet ir bausmės paskirtimi, nustatyta BK 41 straipsnio 2 dalyje (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-457-677/2015) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. spalio 26 d. kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-268-942/2017).

18Teismas, atsižvelgdamas į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką dėl bausmės vykdymo atidėjimo bei kaltinamojo E. V. asmenybę: teistas 4 kartus, nusikaltimą padarė būdamas teistas, iš jų 2 kartus už analogiškas nusikalstamas veikas (b. l. 70-74), baustas administracine tvarka, turi galiojančių administracinių nuobaudų (b. l. 99-103), neregistruotas darbo biržoje (b. l. 98), nedirba (b. l. 95), įvertinęs inkriminuotų nusikalstamų veikų pobūdį ir jų padarymo aplinkybes, atsakomybę sunkinančias ir lengvinančią aplinkybes, kaltinamąjį charakterizuojančius duomenis ir jų visumą, mano, kad kaltinamajam skirtina bausmės rūšis – laisvės atėmimas, atidedant bausmės vykdymą ir paskiriant įpareigojimus, padėsiančius pasiekti bausmės tikslus. Teismas, atsižvelgia į tai, kad nukentėjusioji, kaltinamojo sugyventinė, kaltinamajam atleido, prašė kaltinamajam skirti švelnesnę bausmę.

19Kaltinamasis E. V. buvo laikinai sulaikytas nuo 2017-12-26 22.05 val. iki 2017-12-28 12.37 val. (2 paros) (b. l. 58). 2017-12-28 nutarimu kaltinamajam skirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti – įsiteisėjus nuosprendžiui naikintina.

20Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 303 straipsnio 2 dalimi,

Nutarė

21E. V. pripažinti kaltu dėl nusikaltimo, numatyto Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 2 dalyje, ir skirti 9 (devynių) mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

22Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu, bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir E. V. skirti galutinę, sumažintą bausmę – 6 (šešis) mėnesius laisvės atėmimo.

23Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 3, 5, 10 punktais, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 339 straipsniu, E. V. paskirtos bausmės vykdymą atidėti 1 (vieneriems) metams, įpareigojant per bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį:

 • gydytis priklausomybės ligas, kai nuteistasis sutinka;
 • pradėti dirbti arba mokytis, tęsti darbą ar mokslą;
 • nevartoti psichiką veikiančių medžiagų (alkoholio).

24Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 66 straipsniu, į bausmės laiką įskaityti laikinojo sulaikymo laiką nuo 2017-12-26 22.05 val. iki 2017-12-28 12.37 val. (2 paros).

25Kaltinamajam skirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, įsiteisėjus nuosprendžiui, panaikinti.

26Išaiškinti E. V.: jei nebus vykdomi teismo skirti įpareigojimai, bausmės vykdymo atidėjimas gali būti panaikintas ir perduodama vykdyti pagal nuosprendį paskirta bausmė.

27Nuosprendis per 20 dienų nuo paskelbimo, nuorašo išsiuntimo ar išdavimo dienos gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėjas Mantas... 2. viešame teisiamajame posėdyje pagreitinto proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 273 straipsnio... 4. Teismas... 5. E. V. smurtaudamas nežymiai sužalojo savo šeimos narį - sugyventinę R. R.,... 6. Kaltinamasis E. V. apklaustas teisme kaltu prisipažino visiškai ir parodė,... 7. Kaltinamasis E. V. apklaustas ikiteisminio tyrimo metu kaltu prisipažino... 8. 2017-12-28 nutarimu kaltinamojo gynėja paskirta advokatė Vida Povilaitienė.... 9. Nukentėjusioji R. R. apklausta teisme parodė, kad kaltinamajam atleidžia.... 10. E. V. kaltė įrodyta šiais įrodymais:
 1. Nukentėjusioji R.... 11. Kaltinamasis E. V. tiesiogine tyčia sukėlė fizinį skausmą savo šeimos... 12. Kaltinamojo atsakomybę lengvinančia aplinkybe teismas pripažįsta tai, kad... 13. Kaltinamasis E. V. padarė nesunkų nusikaltimą. Kaltinamasis E. V. nusikalto... 14. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo... 15. BK 75 straipsnio 1 dalyje (2015 m. kovo 19 d. įstatymo redakcija) nurodyta,... 16. Taigi, priimdamas sprendimą atidėti paskirtos laisvės atėmimo bausmės... 17. Baudžiamajame įstatyme nenustatytas reikalavimas, kad nuteistajam bausmės... 18. Teismas, atsižvelgdamas į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą... 19. Kaltinamasis E. V. buvo laikinai sulaikytas nuo 2017-12-26 22.05 val. iki... 20. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 303... 21. E. V. pripažinti kaltu dėl nusikaltimo, numatyto Lietuvos Respublikos... 22. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu, bausmę... 23. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 straipsnio 1 dalimi,... 24. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 66 straipsniu, į... 25. Kaltinamajam skirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą... 26. Išaiškinti E. V.: jei nebus vykdomi teismo skirti įpareigojimai, bausmės... 27. Nuosprendis per 20 dienų nuo paskelbimo, nuorašo išsiuntimo ar išdavimo...