Byla B2-84-221/2015
Dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „Elveka“

1Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Lozoraitytė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Elveka“ direktoriaus Gedimino Jono Breivės pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „Elveka“,

Nustatė

2pareiškėjas, atsakovės UAB „Elveka” direktorius, kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydamas iškelti atsakovei UAB „Elveka“ restruktūrizavimo bylą, restruktūrizavimo administratoriumi paskirti Giedrių Mikulį.

3Pareiškėjas nurodė, kad UAB „Elveka“ yra sėkmingai daugiau nei dvidešimt metų veikianti bendrovė, susidūrusi su laikinais finansiniais sunkumais. Bendrovė verčiasi gyvenamųjų namų statyba, inžineriniu teritorijų tvarkymu, aplinkotvarka, apželdinimu, inžinerinių komunikacijų klojimu, žemės darbais bei vandentiekio ir nuotekų sistemų įrengimo bei montavimo darbais. Investicijos į ilgalaikį turtą sudarė galimybes planuoti ir vykdyti statybos projektus bei užtikrinti konkurencingą savo kokybe ir kaina statybinių infrastruktūrinių darbų paslaugų teikimą, tačiau iš dalies sąlygojo ir piniginių lėšų trūkumą apyvartinėms lėšoms. Dėl buvusios ekonominės krizės įmonė patyrė ir tebepatiria laikinų finansinių sunkumų. Pagrindinė įmonės finansinių sunkumų priežastis yra ta, kad įmonė, bankrutavus jos debitoriams, iki šiol neatgauna reikšmingos dalies skolų. UAB „Elveka“ turi įsipareigojimų ir mokėtinų sumų tiekėjams už produkciją, mokesčių institucijoms priskaitytų mokesčių, darbuotojams darbo užmokesčio bei lizingo bendrovėms už įsigytą turtą. Bendrovės susidariusius finansinius sunkumus iš esmės sąlygojo ne bendrovės gebėjimas vykdyti statybos verslą, bet potencialių užsakovų finansinės galimybės vykdyti užsibrėžtus projektus ir atitinkamai juos finansuoti tiek dėl pasaulinės finansų rinkos, tiek dėl Lietuvos krizės. Bendrovė nėra nutraukusi veiklos. Tam, kad būtų išsaugota įmonės ūkinė komercinė veikla, sumokėtos skolos kreditoriams ir išvengta bankroto, būtina kelti restruktūrizavimo bylą.

4Uždarajai akcinei bendrovei „Elveka” keltina restruktūrizavimo byla.

5Įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ) tikslas yra sudaryti sąlygas įmonėms, turinčioms finansinių sunkumų ir nenutraukusioms ūkinės komercinės veiklos, išsaugoti ir plėtoti šią veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto (ĮRĮ 1 straipsnio 2 dalis), o pačiu įmonės restruktūrizavimo procesu siekiama išsaugoti ir plėtoti įmonės veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto, gaunant įmonės kreditorių pagalbą, taikant ekonomines, technines, organizacines ir kitas priemones (ĮRĮ 2 straipsnio 3 dalis).

6ĮRĮ 7 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad įmonės restruktūrizavimo byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad įmonė atitinka ĮRĮ 4 straipsnyje išdėstytas sąlygas ir nebuvo pažeisti ĮRĮ 5 straipsnio ir 6 straipsnio 2 dalies 1 punkto reikalavimai. Restruktūrizavimas gali būti pradėtas, jeigu įmonė: 1) turi finansinių sunkumų arba yra reali tikimybė, kad jų turės per artimiausius mėnesius; 2) nėra nutraukusi veiklos; 3) nėra bankrutuojanti ar bankrutavusi; 4) įsteigta ne mažiau kaip prieš 3 metus iki pareiškimo teismui dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo pateikimo dienos; 5) nuo teismo sprendimo baigti įmonės restruktūrizavimo bylą arba nutarties nutraukti bylą šio įstatymo 28 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose nurodytais pagrindais įsiteisėjimo dienos praėjo ne mažiau kaip 5 metai (ĮRĮ 4 straipsnis).

7Byloje pateikto 2014 m. gruodžio 22 d. balanso duomenimis, pareiškėjo papildomai teismui 2015 m. sausio 14 d., 2015 m. vasario 5 d. pateiktais duomenimis, bendrovės turtas sudarė 1 819 319,30 Eur, iš jo ilgalaikis turtas – 1 181 821,40 Eur, trumpalaikis turtas – 637 497,97 Eur, mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 936 339,78 Eur, per vienerius metus mokėtinos sumos – 491 897,87 Eur (1 t., b. l. 35). Nustatyta, kad įmonės veikla 2014 metais nebuvo nuostolinga. 2014 m. gruodžio 22 d. pelno (nuostolių) ataskaita rodo, kad bendrovė 2014 metais dirbo pelningai, pelnas siekė 59 014,71 Eur, kai tuo tarpu įmonė 2013 metais turėjo 20 267,32 Eur pelno (1 t., b. l. 29). Bendrovės direktorius nurodo, kad per laikotarpį nuo pareiškimo dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo pateikimo bendrovė mokėjo einamuosius mokėjimus VMI, VSDFV, vykdo kitus einamuosius įsipareigojimus, susijusius su kasdiene veikla. Pareiškėjas pateikė duomenis apie sudarytus susitarimus su kreditoriais dėl skolų mokėjimo terminų atidėjimo, reikalavimo perleidimo sutartis, dalies didžiausių bendrovės kreditorių sutikimus dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo bendrovei. Bendrovė yra kreipusis į Kauno apskrities VMI su prašymu dėl mokestinės nepriemokos sumokėjimo atidėjimo ir išdėstymo, sudarant mokestinės paskolos sutartį. Pareiškėjas nurodė, kad bendrovė aktyviai siekia gerinti įmonės finansinę padėtį, tariasi ir veda darybas su kreditoriais dėl pagalbos įmonei, skolų atidėjimo, nuolaidų taikymo ir kt., taip pat vykdo komercinę veiklą, todėl, kaip teigia pareiškėjas, restruktūrizavimo bylos iškėlimui turėtų pritarti ir dauguma bendrovės kreditorių. Bendrovė pateikė teismui įrodymus, kad su dalimi kreditorių, įtrauktų į bendrovės kreditorių sąrašą, yra atsiskaičiusi. Įvertinus nurodytų aplinkybių visetą, darytina išvada, kad UAB „Elveka“ yra finansinių sunkumų turinti įmonė – įmonė, kuri negali vykdyti prievolių ir sumažinti nuostolių, kurie, kreditoriams nesuteikus pagalbos, priverstų ją nutraukti veiklą ir bankrutuoti (ĮRĮ 2 straipsnio 1 dalis). Byloje ir teismų informacinėje sistemoje LITEKO duomenų, kad UAB „Elveka“ yra bankrutuojanti ar bankrutavusi įmonė, nėra (yra priimti pareiškimai dėl bankroto bylos iškėlimo UAB ,,Elveka“ civilinėje byloje Nr. B2-1142-273/2015, bankroto byla neiškelta).

8Pažymėtina, kad ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalyje nustatyti atvejai, kada teismas atsisako kelti restruktūrizavimo bylą. Vienas iš šių atvejų yra tada, kai nagrinėdamas pareiškimą teismas padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė yra nemoki ir, jeigu yra kitų Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme (toliau – ĮBĮ) nurodytų bankroto bylos iškėlimo sąlygų (ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalies 3 punktas). Tam, kad būtų galima atsisakyti iškelti restruktūrizavimo bylą ĮRĮ 7 straipsnio 3 punkto pagrindu, iš teismui pateiktų duomenų turi būti akivaizdu, jog įmonės finansiniai sunkumai yra ne laikino pobūdžio ir negali būti pašalinti restruktūrizavimo proceso metu. Tokia pozicija grindžiama verslo subjektų ūkinės laisvės principu ir prioriteto suteikimu įmonės gaivinimui restruktūrizavimo būdu (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. rugpjūčio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2082/2011; 2012 m. rugsėjo 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1418/2012; 2014 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2018/2014). Kaip matyti iš prieš tai aptartų byloje esančių duomenų, lyginant su įmonės balanse apskaitomo turto verte, pradelsti įsipareigojimai kreditoriams nesiekia pusės į įmonės balansą įrašyto turto vertės.

9ĮRĮ nustatytas reikalavimas įmonei vykdyti komercinę ūkinę veiklą reiškia siekį išsaugoti įmonę ne kaip formalų vienetą, o tokį, kuris realiai plėtoja ar gali plėtoti veiklą. Iš pateiktų duomenų matyti, kad UAB „Elveka“ tebevykdo ūkinę komercinę veiklą. Įmonė atitinka ĮRĮ 4 straipsnyje nustatytus reikalavimus: UAB „Elveka” įsteigta 1991 metais (1 t., b. l. 13), turi finansinių sunkumų, nėra nutraukusi veiklos, nėra bankrutuojanti ar bankrutavusi, nebuvo restruktūrizuojama. UAB „Elveka” pateikė įmonės restruktūrizavimo plano metmenis (1 t., b. l. 90–98), įvykdė ir ĮRĮ 5 straipsnyje ir 6 straipsnio 2 dalies 1 punkte numatytus reikalavimus. UAB „Elveka” akcininkai 2014 m. gruodžio 29 d. susirinkime patvirtino UAB „Elveka” restruktūrizavimo plano metmenis, pritarė restruktūrizavimo administratoriaus G. Mikulio kandidatūrai.

10Iš byloje esančių UAB „Elveka“ restruktūrizavimo plano metmenų matyti, kad juose yra nurodytos atsakovės finansinių problemų atsiradimo priežastys, pateikiamas preliminarus pajamų didinimo ir atsiskaitymo su kreditoriais planas, ketinamas parduoti turtas, nereikalingas veiklai vykdyti. Taigi, iš byloje pareiškėjo pateiktų įmonės restruktūrizavimo plano metmenų spręstina, kad metmenyse numatomos priemonės yra realios, galinčios bendrovės ūkinės veiklos srityje ir verslo konkurencinėje aplinkoje atkurti bendrovės mokumą, normalią veiklą ir tiek sumažinti įsiskolinimus, tiek išsaugoti bendrovės konkurencingumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-263/2010). Konkrečios ir išsamios priemonės restruktūrizavimo laikotarpiui nustatomos restruktūrizavimo plane, todėl restruktūrizavimo plano metmenims nekeltini tokie pat kokybiniai reikalavimai, kaip restruktūrizavimo planui (ĮRĮ 12 straipsnis, Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. rugpjūčio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2154/2011; 2012 m. rugsėjo 5 d. nutartis Nr. 2-1418/2012 ir kt.).

11Pagal Įmonių bankroto įstatymo (ĮBĮ) 9 straipsnio 5 dalies 1 punktą, įmonės vėlavimas išmokėti darbuotojams atlyginimą yra savarankiškas pagrindas kelti įmonės bankroto bylą, tačiau teismų praktikoje minėtas bankroto bylos kėlimo pagrindas yra taikomas atsargiai (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-467/2009; 2009 m. gegužės 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-517/2009; 2009 m. gegužės 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-561/2009; 2009 m. gegužės 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-606/2009; 2010 m. liepos 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1173). Nagrinėjamu atveju vėlavimas išmokėti darbo užmokestį darbuotojams (ĮBĮ 9 straipsnio 5 dalies 1 punktas) bei įsiskolinimo darbuotojams dydis nėra didelis ir vertintinas kitų įmonės įsipareigojimų kontekste bei nesudaro pagrindo atsisakyti kelti įmonei restruktūrizavimo bylą.

12Įvertinęs bylos duomenis, byloje esančius UAB „Elveka“ finansinės atskaitomybės bei kitus dokumentus apie įmonės turimą turtą, pradelstas skolas, atsižvelgus į tai, kad UAB „Elveka“ vykdo veiklą, gauna pelną, mažina skolas kreditoriams, įsiskolinimo darbuotojams dydis nėra didelis vertinant kitų įmonės įsipareigojimų kontekste, teismas sprendžia, kad, nepaisant nestabilios atsakovės finansinės padėties, turimų įsipareigojimų kreditoriams, nėra pagrindo teigti, kad įmonė yra nemoki ĮBĮ nuostatų prasme ir kad susidarę finansiniai sunkumai negalėtų būti pašalinti restruktūrizavimo proceso metu. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad yra ĮRĮ 4 ir 5 straipsniuose nurodytos sąlygos restruktūrizavimo procesui taikyti, todėl, siekiant išvengti įmonės bankroto ir atkurti įmonės mokumą, UAB „Elveka“ keltina restruktūrizavimo byla.

13Pagal ĮRĮ 15 straipsnio 1 dalį įmonės administratoriumi gali būti paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas. Pareiškėjas siūlo administratoriumi skirti G. Mikulį. Šio administratoriaus kandidatūrai pritarė įmonės akcininkai. G. Mikulis sutinka teikti UAB „Elveka“ restruktūrizavimo paslaugas ir turi restruktūrizavimo administratoriaus pažymėjimą Nr. 130, išduotą 2013 m. vasario 22 d., suteikiantį teisę teikti įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas, yra apsidraudęs privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu (1 t., b. l. 86–89). Pareiškėjo siūlomas administratorius atitinka Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 21 straipsnio 2 dalies reikalavimus, todėl UAB „Elveka“ restruktūrizavimo administratoriumi skirtinas G. Mikulis (ĮRĮ 7 straipsnio 8 dalis, 15 straipsnis).

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo 7 straipsnio 4 dalimi, 6 dalimi, 8 dalimi, 11 dalimi, 13 dalimi, 14 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–292 straipsniais, teismas

Nutarė

15iškelti uždarajai akcinei bendrovei „Elveka” (įmonės kodas 132918334, registruotos buveinės adresas – Kaunas, Medvėgalio g. 29-19) restruktūrizavimo bylą.

16Uždarosios akcinės bendrovės „Elveka” restruktūrizavimo administratoriumi paskirti Giedrių Mikulį (gim. 1974 m. lapkričio 17 d., veiklos vykdymo adresas: Kaunas, Savanorių pr. 178-73, tel. (8 600) 24147, el. p. giedrius@sgb.lt, restruktūrizavimo administratoriaus pažymėjimas Nr. 130, išduotas 2013 m. vasario 22 d., sąrašo eilės Nr. R-FA83).

17Nustatyti 45 dienų terminą nuo teismo nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos uždarosios akcinės bendrovės „Elveka” kreditorių finansiniams reikalavimams, atsiradusiems iki restruktūrizavimo bylos iškėlimo, pareikšti.

18Nustatyti 6 (šešių) mėnesių nuo teismo nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos terminą parengti ir pateikti teismui uždarosios akcinės bendrovės „Elveka” restruktūrizavimo planą ir kitus restruktūrizavimo bylai nagrinėti reikalingus dokumentus.

19Nutarties patvirtintas kopijas išsiųsti pareiškėjui uždarosios akcinės bendrovės „Elveka” direktoriui Gediminui Jonui Breivei, administratoriui Giedriui Mikuliui.

20Įpareigoti restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Elveka” administratorių atlikti Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo 7 straipsnio 12 dalyje nurodytus bei kitus, šio įstatymo nuostatose jo kompetencijai priskirtus, veiksmus.

21Įsiteisėjus nutarčiai dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, ne vėliau kaip kitą darbo dieną jos patvirtintas kopijas išsiųsti administratoriui Giedriui Mikuliui, atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Elveka”, Juridinių asmenų registro tvarkytojui, Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Ūkio ministerijos, antstolei Audronei Adomaitienei elektroniniu paštu.

22Nutartis vykdoma skubiai, jos apskundimas įmonės restruktūrizavimo nesustabdo.

23Nutartis per septynias dienas nuo nutarties priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Lozoraitytė rašytinio proceso... 2. pareiškėjas, atsakovės UAB „Elveka” direktorius, kreipėsi į teismą su... 3. Pareiškėjas nurodė, kad UAB „Elveka“ yra sėkmingai daugiau nei... 4. Uždarajai akcinei bendrovei „Elveka” keltina restruktūrizavimo byla.... 5. Įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ) tikslas yra sudaryti... 6. ĮRĮ 7 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad įmonės restruktūrizavimo byla... 7. Byloje pateikto 2014 m. gruodžio 22 d. balanso duomenimis, pareiškėjo... 8. Pažymėtina, kad ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalyje nustatyti atvejai, kada teismas... 9. ĮRĮ nustatytas reikalavimas įmonei vykdyti komercinę ūkinę veiklą... 10. Iš byloje esančių UAB „Elveka“ restruktūrizavimo plano metmenų matyti,... 11. Pagal Įmonių bankroto įstatymo (ĮBĮ) 9 straipsnio 5 dalies 1 punktą,... 12. Įvertinęs bylos duomenis, byloje esančius UAB „Elveka“ finansinės... 13. Pagal ĮRĮ 15 straipsnio 1 dalį įmonės administratoriumi gali būti... 14. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo 7... 15. iškelti uždarajai akcinei bendrovei „Elveka” (įmonės kodas 132918334,... 16. Uždarosios akcinės bendrovės „Elveka” restruktūrizavimo... 17. Nustatyti 45 dienų terminą nuo teismo nutarties iškelti restruktūrizavimo... 18. Nustatyti 6 (šešių) mėnesių nuo teismo nutarties iškelti... 19. Nutarties patvirtintas kopijas išsiųsti pareiškėjui uždarosios akcinės... 20. Įpareigoti restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Elveka”... 21. Įsiteisėjus nutarčiai dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, ne vėliau... 22. Nutartis vykdoma skubiai, jos apskundimas įmonės restruktūrizavimo... 23. Nutartis per septynias dienas nuo nutarties priėmimo dienos gali būti...