Byla 1-913-946/2016

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Arūnas Purvainis, sekretoriaujant Rasai Baranauskaitei, dalyvaujant prokurorui Zenui Leonavičiui, kaltinamajam V. K., civilinio ieškovo UAB „( - )“ atstovei advokatei J. I.,

2viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

3V. K., gimęs ( - ), asmens kodas ( - ) nevedęs, Lietuvos Respublikos pilietis, nedirbantis, neteistas, gyvenantis ( - ), Kaune, deklaruota gyvenamoji vieta ( - ), Kaune,

4kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, numatytas BK 183 str. 1 d. (trys veikos), 300 str. 1 d. (šešiolika veikų),

Nustatė

5V. K. nuo 2015-03-18 iki 2015-10-27, būdamas UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), registruotos adresu ( - ), Kaunas, direktoriumi ir pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 37 str. 12 d. 1 p., 11 p. reikalavimus „Bendrovės vadovas atsako už bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą, taip pat kitų šiame ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose, taip pat bendrovės įstatuose ir bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą“, būdamas atsakingas už bendrovės veiklos organizavimą, pažeisdamas Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 2.87 str. 1 d. (Juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens ir kitų juridinio asmens organų narių atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai), 2 d. (Juridinio asmens valdymo organo narys turi būti lojalus juridiniam asmeniui ir laikytis konfidencialumo), 3 d. (Juridinio asmens valdymo organo narys privalo vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams), Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 19 str. 8 d. reikalavimus (Bendrovės valdymo organai privalo veikti bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis bendrovės įstatais), 37 str. 7 d. reikalavimus (Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais, stebėtojų tarybos bei valdybos sprendimais ir pareiginiais nuostatais) turėdamas nusikalstamą tikslą sąmoningai blogai valdyti įmonę, veikė priešingai įmonės interesams bei priiminėjo akivaizdžiai ekonomiškai bendrovei nenaudingus sprendimus, prieštaraujančius įstatymams ir UAB „( - )“ įstatams, o būtent: užimamų pareigų pagrindu laisvai disponuodamas jo žinioje esančiu bendrovės turtu, turėdamas teisę valdyti įmonės sąskaitas, iš UAB „( - )“ atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ) AB „Šiaulių bankas“ banke, adresu Vytauto pr. 56, Kaune, 2015-04-03 grynaisiais pinigais, pagal kasos išlaidų orderį Nr. 175325, paėmė grynaisiais pinigais 5000 Eur, pinigų į įmonės kasą ar įmonės bankų sąskaitas negrąžino bei nepateikė dokumentų, pateisinančių piniginių lėšų panaudojimą UAB „( - )“ veikloje.

6Be to, jis iš UAB „( - )“ atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ) AB „Šiaulių bankas“ banke, adresu Vytauto pr. 56, Kaune, 2015-07-20 grynaisiais pinigais, pagal kasos išlaidų orderį Nr. 281625, paėmė 6250 Eur, pinigų į įmonės kasą ar įmonės bankų sąskaitas negrąžino bei nepateikė dokumentų, pateisinančių piniginių lėšų panaudojimą UAB „( - )“ veikloje.

7Be to, jis UAB „( - )“ atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ) AB „Šiaulių bankas“ banke, adresu Vytauto pr. 56, Kaune, 2015-08-03 pagal kasos išlaidų orderį Nr. 293453, paėmė 3000 Eur, pinigų į įmonės kasą ar įmonės bankų sąskaitas negrąžino bei nepateikė dokumentų, pateisinančių piniginių lėšų panaudojimą UAB „( - )“ veikloje.

8Be to, jis laikotarpiu nuo 2015-04-03 iki 2015-08-31, tiksliau ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, į tikrus dokumentus įrašė žinomai melagingus duomenis, tai yra į Kasos pajamų orderį Serija LYD Nr. 0001 įrašė žinomai melagingus duomenis apie nevykusią grynųjų pinigų operaciją, kad į įmonės kasą perduoda 5000 Eur, į Kasos išlaidų orderį Nr. 001 įrašė žinomai melagingus duomenis apie nevykusią grynųjų pinigų operaciją, kad iš įmonės kasos išduoda 18,98 Eur, į Kasos pajamų orderį Serija LYD Nr. 0002 įrašė žinomai melagingus duomenis apie nevykusią grynųjų pinigų operaciją, kad į įmonės kasą perduoda 3000 Eur, į Kasos išlaidų orderį Nr. 002 įrašė žinomai melagingus duomenis, apie nevykusią grynųjų pinigų operaciją, kad iš įmonės kasos išduoda 28,49 Eur, į Kasos išlaidų orderį Nr. 003 įrašė žinomai melagingus duomenis apie nevykusią grynųjų pinigų operaciją, kad iš įmonės kasos išduoda 37,04 Eur, į Kasos išlaidų orderį Nr. 004 įrašė žinomai melagingus duomenis apie nevykusią grynųjų pinigų operaciją, kad iš įmonės kasos išduoda 56,98 Eur, į Kasos pajamų orderį Serija LYD Nr. 0003 įrašė žinomai melagingus duomenis apie nevykusią grynųjų pinigų operaciją, kad į įmonės kasą perduoda 312 Eur, į Kasos išlaidų orderį Nr. 005 įrašė žinomai melagingus duomenis apie nevykusią grynųjų pinigų operaciją, kad iš įmonės kasos išduoda 10000 Eur, į Kasos pajamų orderį Serija LYD Nr. 0004 įrašė žinomai melagingus duomenis apie nevykusią grynųjų pinigų operaciją, kad į įmonės kasą perduoda 3720 Eur, į Kasos išlaidų orderį Nr. 006 įrašė žinomai melagingus duomenis apie nevykusią grynųjų pinigų operaciją, kad iš įmonės kasos išduoda 70 Eur, į Kasos išlaidų orderį Nr. 007 įrašė žinomai melagingus duomenis apie nevykusią grynųjų pinigų operaciją, kad iš įmonės kasos išduoda 1510 Eur, į Kasos pajamų orderį Serija LYD Nr. 0005 įrašė žinomai melagingus duomenis apie nevykusią grynųjų pinigų operaciją, kad į įmonės kasą perduoda 3000 Eur, į Kasos išlaidų orderį Nr. 008 įrašė žinomai melagingus duomenis apie nevykusią grynųjų pinigų operaciją, kad iš įmonės kasos išduoda 2970 Eur, į Kasos išlaidų orderį Nr. 009 įrašė žinomai melagingus duomenis apie nevykusią grynųjų pinigų operaciją, kad iš įmonės kasos išduoda 88,86 Eur, į Kasos išlaidų orderį Nr. 010 įrašė žinomai melagingus duomenis apie nevykusią grynųjų pinigų operaciją, kad iš įmonės kasos išduoda 48 Eur ir visus šiuos dokumentus pasirašė bei įtraukė į įmonės apskaitą.. Taip pat jis į UAB „( - )“ Kasos knygą įrašė žinomai melagingus duomenis apie visas šias nevykusias grynųjų pinigų operacijas tuo pačiu laikotarpiu, šiuos įrašus patvirtino savo, kaip įmonės UAB „( - )“ direktoriaus – kasininko parašu.

9Kaltinamasis V. K. teisiamojo posėdžio metu prisipažino visiškai padaręs nusikalstamas veikas ir parodė, kad naudojosi E. P. garažu ir susipažino per jį su I. P., kuri pasiūlė būti UAB „( - )“ direktoriumi. Viskas vyko 2015 sausio ar kovo mėn. Jam siūlė ne dirbti, o būti statytiniu direktoriumi. Jis tuo metu nedirbo, jam sakė, kad eina stažas, mokamas socialinis draudimas, žadėjo, kad padės išvažiuoti į užsienį. Direktoriumi buvo 2015 m. kovo – rugsėjo mėn. Iš Šiaulių banko grynais buvo paimti 5000 Eur, kuriuos jis pasisavino. Kadangi buvo direktorius, tai turėjo galimybę su asmens dokumentu nueiti į banką ir išsiimti pinigus. Tikslios dienos nepamena, bet nuėjo ir vėl paėmė 6250 Eur. Nepamena, dėl ko ėmė tuos pinigus, bet reikėjo automobilio detalėms, pragyvenimui. Jis galvojo, kad pavyks grąžinti. Pinigus išleido savo reikmėms. Jis buvo skolingas bankams, buvo didelės palūkanos, reikėjo jas padengti, dėl to vėl nuėmė pinigus. I. P. jam viską pasakydavo, o Egidijus išversdavo. Minėjo apie kažkokius padangų pirkimus. Iš pradžių nepasigedo pinigų. 2015-08-03 paėmė 3000 Eur, bet nepamena, kam ėmė, kam išleido. I. P. neliepdavo nuimti pinigų, ji nežinojo apie nuimamus pinigus. Kasos išlaidų orderius, pagal kuriuos buvo nuimti pinigai, gal išmetė, jų nesaugojo. Dokumentus išrašė, kad būtų įmonės ataskaitos, kad būtų galima pasirašyti dokumentą, jog jis kaip direktorius yra atsakingas ir gali grąžinti pinigus. Tai buvo neva avansiniai išmokėjimai, bet jis jų negrąžino, dėl to buvo surašyti dokumentai, kad jis kaip paskolą turi grąžinti. Pasikonsultavo ir jam pasakė, kad jis nuėmė pinigus, bet jie turi būti kasoje. Turėta galvoje, kad tie pinigai buvo įtraukti į kasą ir jam buvo išmokėti avansu. Sumos turėtų būti tos pačios. Tai buvo tariamai išmokėti jam kaip avansiniai. Kai jis pasisavino pinigus, tai sudarė sutartis, kad tuos pinigus grąžins. Realiai grąžinti pinigai nebuvo. Visos operacijos buvo tam, kad užmaskuoti pinigus, paimtus iš banko. Byloje yra pasirašęs pažymą, kad įsipareigojo išmokėti paskolą. Pripažįsta 14250 Eur civilinį ieškinį ir advokato išlaidas. Jis sutiko atlyginti žalą. Visus dokumentus suklastojo tą pačią dieną, tik juose skirtingos datos.

10Be kaltinamojo visiško prisipažinimo jos kaltė yra visiškai įrodyta byloje ikiteisminio tyrimo metu surinktais ir teisiamojo posėdžio metu sutrumpinto įrodymų tyrimo metu ištirtais įrodymais:

11Ikiteisminio tyrimo metu apklaustos liudytojos I. P. parodymais, kad UAB „( - )“ buvo užregistruota 2014-10-27, buveinė yra ( - ), Kaunas. UAB „( - )“ įstatinis kapitalas, praėjus visas banko patikrinimo procedūras, buvo įneštas iš jos asmeninių lėšų. Šiuo metu įmonės direktorius ir vienintelis akcininkas yra ji. Įmonės veikla šiuo metu yra pristabdyta, nes sąskaitoje nėra pinigų veiklos vykdymui. Iš pradžių atsidarius UAB „( - )“ buvo ketinama vykdyti metalo apdirbimo technologijų išradimus. Jai 2014-10-27 atidarius UAB „( - )“, mėnesio laikotarpyje susipažino su E. P. Su juo ją siejo asmeniniai santykiai, todėl ji juo labai pasitikėjo. E. P. jai pasiūlė savo vaikystės draugo sūnų V. K. paskirti UAB „( - )“ direktoriumi. V. K. jos kaip vienintelės akcininkės sprendimu nuo 2015-03-18 buvo paskirtas direktoriumi. Su V. K. susipažino per E. P. Siekiant įmonei gauti pajamų, E. P. jai pasakė, kad perka padangas, taip greitu laiku bus gautos pajamos. Tačiau E. P. UAB „( - )“ niekada nedirbo ir nebuvo įdarbintas, įmonės direktoriumi buvo įdarbintas tik jo pasiūlytas V. K. Ji norėjo, kad įmonės direktorius tiesiog būtu sąžiningas ir nevogtų, jokių kitų reikalavimų nekėlė. Tačiau jai susipykus su E. P., ji V. K. ir E. P. paprašė atiduoti įmonės dokumentus, o būtent banko elektroninės bankininkystės prisijungimus. Taip pat E. P. paprašė parodyti ir nupirktas padangas, tačiau jis atsakė, kad padangos yra pavogtos. Tada ji jam liepė parodyti įrodymus, ar buvo kreiptasi į policiją, jis jai jokių įrodymų nepateikė ir pradėjo jos vengti. Jai supratus, kad kažkas yra ne taip, paprašė įmonės dokumentus pateikti tuo metu buvusio direktoriaus V. K., jis liepė kreiptis pas E. P.. Nei V. K., nei E. P. jokių įmonės dokumentų nepateikė. Kadangi jai pareikalavus pateikti įmonės dokumentus jų neatgavo, kreipėsi į policiją, kurie pagal jos pareiškimą pradėti ikiteisminį tyrimą pagal BK 302 str. atsisakė. Po to, ji kaip vienintelė akcininkė 2015-10-01 priėmė sprendimą V. K. iš užimamų direktoriaus pareigų atleisti ir direktore paskyrė save. Jai pradėjus domėtis įmonės veikla, nuėjo į AB „Šiaulių bankas“, kur gavo įmonės banko sąskaitų išrašus. Analizuojant banko sąskaitų išrašus pastebėjo, kad V. K. iš įmonės sąskaitos 3 kartus nuėmė pinigus grynais – 2015-07-20 nuėmė 6250 Eur, 2015-04-03 – 5000 Eur, 2015-08-03 – 3000 Eur. Iš viso iš įmonės sąskaitos nuėmė 14250 Eur. Kad pinigai buvo naudoti įmonės veiklai vykdyti, jokių dokumentų ir įrodymų nerado. 2016-02-18 V. K. jai paskambino į asmeninį mobilųjį telefono numerį ir pasakė, kad jau atvažiavo. Ji žinojo, kad jis atvažiuos, prieš tai dėl jo atvykimo buvo sutarusi su E. P. Jis jai sakė, kad reikia sutvarkyti UAB „( - )“ buhalteriją. Apie buhalteriją ji nieko nesupranta, nemoka lietuvių kalbos. Įmonės UAB „( - )“ buhaltere buvo tik formaliai. Atvykus V. K., tai buvo apie 9:15 val. kartu jo automobiliu nuvyko adresu Taikos g. 4, pas buhalterę, ankščiau yra pas ją buvusi su E. P. Jos vardas I. P. Ten nuvykus V. K. padavė jai žalios spalvos segtuvą, kuriame buvo įmonės UAB „( - )“ dokumentai. Niekam neturi pretenzijų. Nuvykus pas minėtą buhalterę kelis kartus paskambino E. P., jis reikalavo, kad ji pasirašytų visus dokumentus, kuriuos jai pateiks buhalterė. 2016-02-18 jai buhalterė bei V. K. pateikė šiuos dokumentus, kuriuos ji pasirašė – kasos knygą nuo 2015-01-01 iki 2015-12-31. Ten nuo 2015 m. balandžio iki rugpjūčio mėn. yra kažkokios pinigų sumos, kokios tiksliai, ką jos reiškia, nesupranta. Taip pat pasirašė 2015-08-05 kasos pajamų orderį Nr. 010, 2015-08-04 kasos išlaidų orderį 009, 2015-08-03 kasos išlaidų orderį Nr. 008, 2015-08-09 kasos pajamų orderį Nr. 0005, 2015-07-30 kasos išlaidų orderį Nr. 007, 2015-07-24 kasos išlaidų orderį Nr. 006, 2015-07-18 kasos pajamų orderį Nr. 004, 2015-07-20 kasos išlaidų orderį Nr. 005, 2015-07-13 kasos pajamų orderį Nr. 003, 2015-07-10 kasos pajamų orderį Nr. 004, 2015-06-10 kasos išlaidų orderį. Ant kai kurių kasos pajamų orderių yra ne jos parašai, juos už ją pasirašė V. K. Dėl 2015-08-05 pažymos, taip pat dėl tos pat datos sutarties Nr.2015/1 parodė, kad jai visus šiuos dokumentus pateikė buhalterė 2016-02-18. Jie jau buvo atspausdinti. Jai kita moteris, kuri gerai kalbėjo rusiškai paaiškino, kad turėdama šią sutartį, ji bet kada gali pareikalauti iš V. K. jai priklausančių pinigų. Sutartis buvo sudaryta tik vienu egzemplioriumi. Ją iš buhalterės pasiėmė V. K., nes ji pasakė, kad šią sutartį jis atneštų į policiją. Grynieji pinigai, kuriuos iš UAB „( - )“ paėmė V. K., jai nebuvo grąžinti. Jai E. P. prisipažino, kad pinigai yra pas jį po to, kai ji parašė pareiškimą policijai. Jis jai 2016-02-01 parašė įsipareigojimą, kuriame nurodoma, kad jis parduoda savo įmonės 35 proc. akcijų už būtent tokią sumą, kokį nuostolį ji patyrė dėl dingusių UAB „( - )“ pinigų. Nors ji pinigų jam nemokėjo, jis po įsipareigojimu pasirašė, kad pinigus iš jos gavo. Tai yra tie patys pinigai, kurie grynais buvo paimti V. K. Jos rašytame pareiškime yra teisinga informacija, jog jokių pinigų neatgavo, taip pat UAB „( - )“ nei kasoje, nei pas ją, nei banko sąskaitoje nėra šių pinigų. Nors pinigų neatgavo, jie iš jos įmonės buvo išimti grynaisiais V. K. Ji neturi pretenzijų todėl, kad E. P. pažadėjo juos gražinti savo įmonės akcijų pavidalu (1 t. b. l. 32, 40-42).

12Ikiteisminio tyrimo metu apklausto liudytojo E. P. parodymais, kad I. P. pažįsta. Kai jis susipažino su ja, ji jau turėjo Lietuve registruotą UAB „( - )“, dėl kokių priežasčių ji atsidarė ir kokią veiklą vykdė, nežino. Žino, kad ji ruošėsi atlikinėti kažkokius mokslinius darbus, kažką išradinėti. Kai jie susipažino, ji tuo metu buvo UAB „( - )“ direktorė, bet ieškojo, kas ją pakeistų, nes ji pagal įstatymą direktore būti negalėjo. Iš pradžių ji norėjo, kad UAB „( - )“ direktoriumi būtų jis, tačiau jis nesutiko. V. K. jis leidžia naudotis savo garažu, esančiu ( - ), Kaunas. Į garažą kartą atvyko ir I. P., kuri pamatė V. K. ir pati paklausė, ar jis negalėtų būti UAB „( - )“ direktoriumi. V. K. sutiko. Kadangi V. K. nemoka rusų kalbos, jis vertėjavo. Kada tiksliai jis buvo paskirtas UAB „( - )“ direktoriumi, nežino. Vieną kartą jiems būnant jo garaže I. P. paklausė, ar galėtų prisidėti prie serviso veiklos, kadangi jis tuo metu norėjo atidaryti servisą Aleksoto mikrorajone, Pabrėžos g., kur tuo metu ketino nuomotis patalpas, tačiau nuomos sutarties nepasirašė. Taip pat I. P. norėjo pirkti-parduoti padangas, norėjo eksportuoti automobilius į Rusiją, eksportuoti ritualinius vainikus, siūti neperšaunamas liemenes, užsiimti baldų gamyba, vykdyti kitą veiklą. Dėl padangų pirkimo nei I. P., nei V. K. pinigų jam nedavė, todėl į šią veiklą jie, nei UAB „( - )“ niekada nebuvo įtraukti ir kartu nevykdė. Kiek žino, V. K. I. P. paliepimu keletą kartų nuo UAB „( - )“ banko sąskaitos nuėmė pinigus ir perdavė jai. Du kartus dalyvavo ir pats, kai V. K. perdavė pinigus I. P., kokias sumas perdavė, nežino. Tai buvo 2015 m. balandžio ir liepos mėn. Dažniausiai jie bendravo I. P. atvykus į jo garažą, nes juo V. K. leidžia naudotis, ten buvo perduoti ir pinigai. Pamena, kai 2015 m. liepos – rugpjūčio mėn. jiems kartu su I. P. būnant Ispanijoje, ji jam liepė paskambinti V. K. ir pasakyti, kad pervestų pinigų dėl jachtos pirkimo, kadangi jų truko. Dėl techninių aplinkybių banko viduje V. K. pinigų nepervedė. O juos nuėmęs nuo sąskaitos perdavė grynais I. P. grįžus į Lietuvą, tai turėtų būti apie 3000 Eur. Kiek žino, ji V. K. reikalavo atiduoti ir UAB „( - )“ dokumentų. Jis matė, kaip V. K. jai dokumentus atidavė, dokumentų perdavimas vyko jo garaže. Jis asmeniškai įsitikinęs, kad V. K. I. P. priklausančių lėšų nepasisavino (1 t. b. l. 49).

13Ikiteisminio tyrimo metu apklausto liudytojo K. R. parodymais, kad yra UAB „( - )“ direktorius. Asmeniškai pažįsta ir E. P., ir V. K.. Su E. jį sieja verslo santykiai. Jis užsiiminėja automobilių sportu, remontu. Jo įmonė užsiiminėja reklaminėmis paslaugomis. Jo įmonė su V. K. vadovaujama įmone yra sudarę tik vieną sandorį. Jie pirko padangas, kurios vėliau buvo pavogtos. Realiai jis tas padangas matė tik tada, kai jos buvo E. P. priklausančiame garaže. Jo įmonei buvo išrašyta sąskaita – faktūra, kurią pasirašė ir jam pateikė V. K. Jis dėl padangų vagystės kreipėsi į policiją. Jo įmonė dėl šių padangų su UAB „( - )“ atsiskaičiusi nėra. Asmeniškai jau seniai yra sakęs I. P. dėl E. P., kad prasidėjusi su juo liks apgauta ir be pinigų. Buvo atvejis, kai jis su E. P. sėdėjo automobilyje, šalia garažo, kur dirba V. K., esančio ( - ) g. sankirtoje. Tuo pat metu atėjo I. P., tarp jos ir E. P. kilp kažkoks konfliktas. Ji rusų kalba jam sakė, kad atiduotų iš jos įmonės paimtus pinigus. Apie kokius pinigus ėjo kalba, nežino. Jis nematė, ar V. K., ar E. P. butų kada padavęs kokius nors dokumentus ar antspaudus I. P. Jam nei E. P., nei V. K. asmeniškai nėra sakę, kad planuoja pasisavinti I. P. pinigus, tačiau žino, kad dėl kažkokių pinigų tarp jų kilęs konfliktas (1 t. b. l. 51).

14Ikiteisminio tyrimo metu apklaustos liudytojos I. P. parodymais, kad dirba įmonėje UAB „( - )“ vyresniosios buhalterės pareigose. Jų įmonė užsiima buhalterinės apskaitos tvarkymu. Į įmonę 2015 m. vasarą kreipėsi E. P., kuris buvo atvykęs su I. P.. Jie atvyko nesusitarę, tiesiog atėjo į įmonę ir ten pasakė, kad jiems reikia konsultacijų. Ji nesupranta rusų kalbos, todėl bendravo su E. P. Jie domėjosi dėl įmonės UAB „( - )“ buhalterijos. Ji paaiškino, ko reikia, kad jos įmonė tvarkytų jų buhalteriją, tačiau jiems taip pasirodė per brangu ir jie netapo klientais. E. P. sakė, kad įmonė yra I. P., o jis jai tiesiog padeda. Per pirmą vizitą jie klausė apie Rusijos piliečių darbą Lietuvoje, paaiškino, kad geriau jai nebūti įmonės direktore. Po maždaug savaitės vėl atvyko E. P. ir V. K., ar buvo atvykus I. P., nepamena. E. P. pasakė, kad turi direktorių įmonei UAB „( - )“, paklausė, kaip reikia sutvarkyti dokumentus, kad jis būtų įdarbintas direktoriumi. Paaiškino, kad viską reikia tvarkyti per Registrų centrą, o paskui įdarbinti per Sodrą. Jokių dokumentų nepildė. Ji dar paaiškino V. K., kad būti įmonės direktoriumi yra didelė atsakomybė. 2016 m. jai vėl paskambino V. K., jis paaiškino, kad jo namuose pareigūnai darė kratą, kad rusė parašė pareiškimą ir klausė, kas jam gali už tai būti. Realiai jie jai yra svetimi žmonės, jai nerūpi jų problemos. Po maždaug kelių savaičių atvažiavo E. P., jis nieko nesakė, kad dingo kažkokie pinigai, prašė padėti susitvarkyti UAB „( - )“ buhalteriją. Parodė jai banko išrašą, kuriame matėsi, kad yra nuimti UAB „( - )“ pinigai. Daugiau jokių dokumentų neparodė. Klausė, ar ji galėtų sutvarkyti UAB „( - )“ buhalteriją. Ji pasakė, už kokią pinigų sumą gali ją sutvarkyti, tačiau jam netiko. 2016-02-15 jai paskambino V. K., kuris paprašė, kad padėtų jam susitvarkyti UAB „( - )“ dokumentus. Ji jam paaiškino, kaip tvarkoma apskaita telefonu ir elektroniniu paštu nusiuntė jam kasos pajamų orderių, išlaidų orderių pavyzdžius, kasos knygos pavyzdį, paaiškino, kaip ji turi būti pildoma. Paaiškino, kad pagal banko sąskaitos išrašą turi būti supildyti kasos pajamų ir kasos išlaidų orderiai. Kasos knyga turi būti užpildyta pagal kasos pajamų ir išlaidų orderius. Datos turi būti rašomos pagal banko išrašą. Reikia atkreipti dėmesį į banko išrašo datą, sumą, operacijos pavadinimą. Kada V. K. buvo išmokami avansai, ji nežinojo, todėl jis pats pagal datas ir susirašė orderius. 2016-02-18 pas ją atvyko V. K. ir I. P., su savimi atsivežė UAB „( - )“ dokumentus. Tarp dokumentų buvo kasos knyga. Ji buvo už 2015-01-01 – 2015-12-31. Knyga buvo užpildyta nuo balandžio 2015 m. balandžio mėn. iki 2015 m. rugpjūčio mėn. Ji pildyta tokiame laikotarpyje tikriausiai todėl, kad įmonė nuo tada pradėjo dirbti. Taip pat atsivežė kasos pajamų ir išlaidų orderius, kurie buvo nepasirašyti. Jų datos buvo nuo 2015-04-03 iki 2015-08-05. Ji peržiūrėjo atvežtus dokumentus, parodė, kur turi būti sudėti parašai. Pagal kasos knygą pažiūrėjo, kad kasos likutis 2015 m. rugpjūčio mėn. yra 20365 Eur. Kadangi UAB „( - )“ nei banko sąskaitoje, nei kasoje nebuvo pinigų, mokesčių inspekcijai yra reikalinga pažyma, kur jie dingę. Ji surašė pažymą 2015-08-05 data todėl, kad V. K. įmonėje daugiau nedirbo direktoriumi, taip pat todėl, kad būtent tą dieną buvo paskutinė piniginė operacija pagal kasos knygą. Kai įmonės direktorius išėjo iš UAB „( - )“ direktoriaus pareigų, jis turėjo atsiskaityti su įmone. Kadangi jis to nepadarė laiku, todėl ir buvo surašyta pažyma atgaline data. Jeigu įmonėse atsitinka toks atvejis, įmonės darbuotojas pasirašo paskolos sutartį, pagal kurią lieka skolingas įmonei. Taip buvo ir šiuo atveju. Pagal 2015-08-05 sutartį Nr. 2015/01 yra taip, kad V. K. yra skolingas UAB „( - ) 14480 Eur. Šios sutarties pavyzdį jį siuntė V. K. 2015-02-15. Jie patys įsirašė ten esančius duomenis. Ji I. P. paaiškino apie sutartį, apie orderius ir kasos knygą su ją nekalbėjo, ji tik sužymėjo „varneles“ pieštuku, kur ji turi pasirašyti, ji atsisakė, sakė, kad reikia pasitarti su juristu. Kada jie susirašė kasos knygą ir kasos pajamų, išlaidų orderius, nežino. Pas ją I. P. ir V. K. pasirašė tik 2015-08-05 pažymą ir 2015-08-05 paskolos sutartį Nr. 2015/1. Ar I. P. tikrai suprato, ką pasirašo, nežino. Ji suprato, kad jos įmonei UAB „( - )“ buvęs direktorius V. K. yra skolingas 14480 Eur ir kad ji atsisako šios paskolos (2 t. b. l. 53-56).

152015-01-08 ir 2016-02-05 akistatų tarp I. P. ir V. K. protokolais, iš kurių matyti, kad V. K. būdamas UAB „( - )“ direktoriumi iš įmonei priklausančių sąskaitų AB „Šiaulių bankas“ 2015-04-03 nuėmė 5000 Eur, 2015-07-20 – 6250 Eur, 2015-08-03 – 3000 Eur, iš viso 14250 Eur. Parašai orderiuose yra jo. 5000 Eur paėmė tada, kai E. P. ir I. P. važiavo į Vokietiją pirkti automobilio. Tiksliai nepamena, kas jo paprašė pinigus paimti. Nuimtus grynuosius pinigus atidavė I. P.. Kaip jis pinigus jai atidavė, niekas nematė, perdavė garaže, adresu ( - ), Kaune. 6250 Eur nepamena kieno prašymu nuėmė, bet pinigus padavė I. P., tačiau jų perdavimo niekas nematė. Nepamena, kieno prašymu nuėmė 3000 Eur, bet juos perdavė I. P. garaže. Nepamena, kas ir kodėl paprašė grąžinti įmonės dokumentus, tačiau pamena faktą, kad juos perdavė I. P., garaže. Jis visada dirbo garaže, adresu ( - ), Kaune, todėl I. P. užsukdavo į garažą, jam ji arba E. pasakydavo, kokią sumą reikia nuimti. Jokie dokumentai, nei kai jis atidavė grynuosiu pinigus, nei kai atidavė įmonės dokumentus, nebuvo pasirašyti. Jis yra pasirašęs sąskaitas, kurias išrašydavo kitomis įmonėms. Daugiau, kad butų kur nors pasirašęs, nepamena, išskyrus, kai nuėmė įmonės grynuosius pinigus. I. P. paaiškino, kad jai nebuvo paduoti iš UAB „( - )“ tuometinio direktoriaus V. K. nuimti pinigai – 14250 Eur, taip pat įmonės dokumentai, buvo perduotas tik įmonės antspaudas. V. K. paaiškino, kad 14250 Eur ir visus įmonės dokumentus perdavė asmeniškai I. P. Kaip perdavė įmonės dokumentus, matė E. P. (1 t. b. l. 64-68, 73-76).

162015-10-15 J. P. pareiškimu dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo, kuriame nurodyta, kad VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registre buvo įregistruota UAB „( - )“, į. k. ( - ), buveinės adresas ( - ), Kaunas. Ji yra vienintelė bendrovės akcininkė. Nuo 2015-03-17 bendrovės direktoriumi buvo paskirtas V. K. Nuo 2015-10-02 bendrovės direktore paskyrė save. Tapus direktore ir V. K. neperdavus jai įmonės dokumentų, pradėjo domėtis UAB „( - )“ veikla, kreipėsi į AB „Šiaulių bankas“. Bankas pateikė informaciją, kad V. K. iš įmonės jai nežinant nuėmė iš viso 142500 Eur. Tokiu būdu jis galimai neteisėtai pasisavino jam patikėtas bendrovės pinigines lėšas (1 t. b. l. 7-25).

17AB „Šiaulių bankas“ gautais 2015-11-11 ir 2015-11-23 raštais Nr. 8524 ir Nr. 8784, bei jų priedais iš kurių matyti, kad: 1) iš UAB „( - )“ atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ) AB „Šiaulių bankas“ banke, adresu Vytauto pr. 56, Kaune, 2015-04-03 grynaisiais pinigais V. K. pagal kasos išlaidų orderį Nr. 175325 paėmė grynaisiais pinigais 5000 Eur; 2) iš UAB „( - )“ atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ) AB „Šiaulių bankas“ banke, adresu Vytauto pr. 56, Kaune, 2015-07-20 grynaisiais pinigais V. K. pagal kasos išlaidų orderį Nr. 281625 paėmė 6250 Eur; 3) iš UAB „( - )“ atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ) AB „Šiaulių bankas“ banke, adresu Vytauto pr. 56, Kaune, 2015-08-03 pagal kasos išlaidų orderį Nr. 293453 V. K. paėmė grynaisiais pinigais 3000 Eur (1 t. b. l. 78-81, 83-84).

182015-03-16 UAB „( - )“ sprendimu Nr. 015-001, iš kurio matyti, kad vienintelė UAB „( - )“ akcininkė I. P. nuo 2015-03-17 paskyrė minėtos bendrovės direktoriumi V. K. (1 t. b. l. 130).

19UAB „( - )“ pateikta informacija, iš kurios matyti, kad 2014-07-10 PVM sąskaitą – faktūrą įmonės UAB „( - )“ vardu išrašė V. K. (2 t. b. l. 5).

20UAB „( - )“ pateikta informacija, iš kurios matyti, kad PVM sąskaitas – faktūras įmonės UAB „( - )“ vardu išrašė V. K. (2 t. b. l. 7-13).

212015-08-05 pažyma, pasirašyta direktoriaus V. K. ir buhalterės-akcininkės I. P., iš kurio matyti, kad UAB „( - )“ direktoriui V. K. 2015-07-20 – 2015-08-03 buvo išduoti avansai pirkimams – suma 144800 Eur (2015-07-20 KIO 005 suma 10000 Eur, 2015-07-30 KIO 007 suma 1540 Eur, 2015-08-03 KIO 008 suma 2970 Eur), nes direktorius laiku su buhalterija neatsiskaitė, todėl visa išduotų avansų suma 14480 Eur perkeliama į paskolą, pasirašant 2015-08-05 paskolos sutartį Nr. 2015/1 (2 t. b. l. 45-48).

22Įrodymų analizė bei vertinimas

23Pagal BK 183 str. 1 d. atsako tas, kas pasisavino jam patikėtą ar jo žinioje buvusį svetimą turtą ar turtinę teisę.

24Konstatuojant, kad yra padarytas BK 183 str. 1 d. numatytas kaltininkui patikėto svetimo turto pasisavinimas, yra būtina nustatyti visus objektyviuosius ir subjektyviuosius šios nusikalstamos veikos sudėties požymius (BK 2 str. 4 d.).

25Objektyviai turto pasisavinimas reiškiasi neteisėtu, neatlygintinu kaltininkui patikėto ar jo žinioje buvusio svetimo turto ar turtinės teisės pavertimu savo turtu ar turtine teise taip padarant žalos turto ar turtinės teisės savininkui arba teisėtam valdytojui (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-138/2014, 2K-148/2013, 2K-7-84/2012, 2K-213/2012, 2K-499/2012, 2K-92/2012 ir kt.). Pagal kasacinio teismo praktiką svetimo turto pasisavinimas galimas tik esant kaltininko tiesioginei tyčiai, t. y. nustačius, kad kaltininkas supranta, jog jam patikėtą ar žinioje esantį turtą ar turtinę teisę neteisėtai paverčia savo turtu ar turtine teise, numato, kad dėl to savininkas ar teisėtas valdytojas šio turto ar turtinės teisės neteks, ir to nori (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-106/2013, 2K-93/2013, 2K-148/2013, 2K-7-198/2008 ir kt.).

26Kaip nustatyta byloje ištirtais įrodymais, V. K. nuo 2015-03-18 iki 2015-10-27, buvo UAB „( - )“ direktoriumi. Taigi, jis užimamų pareigų pagrindu laisvai disponavo jo žinioje buvusiu bendrovės turtu ir turėjo teisę valdyti įmonės sąskaitas banke.

27Ištirti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad kaltinamasis pagal 2015-04-03 pagal kasos išlaidų orderį Nr. 175325 paėmė grynaisiais pinigais 5000 Eur, 2015-07-20 pagal kasos išlaidų orderį Nr. 281625 paėmė 6250 Eur ir 2015-08-03 pagal kasos išlaidų orderį Nr. 293453 paėmė 3000 Eur.

28Kaip parodė pats kaltinamasis, visais atvejais pinigus ėmė savo reikmėms, tai yra automobilio remontui, skolų grąžinimui ir kt. Pinigus kiekvieną kartą nuimdavo, kai to prireikdavo konkrečiam reikalui. Šie kaltinamojo parodymai, juos patvirtinantys byloje ištirti rašytiniai įrodymai įrodo, kad kaltinamasis neturėjo išankstinio vieningo sumanymo iš sąskaitos paimti visą jo per tris kartus paimtą pinigų sumą. Kiekvieną kartą jis tai padarydavo kilus naujam sumanymui dėl skirtingos priežasties. Tuo pačiu ištirti įrodymai patvirtina, kad kaltinamojo paimti iš įmonės sąskaitos pinigai nebuvo naudojami jo vadovaujamos įmonės reikmėms. Todėl yra pagrindas konstatuoti, kad V. K. pagal minėtus kasos išlaidų orderius paimdamas aukščiau nurodytas pinigų sumas faktiškai pasisavino UAB „( - )“ turtą (pinigus), nes įgijęs realią galimybę juo laisvai disponuoti ir naudotis, ėmė su juo elgtis kaip su nuosavu ir pinigus išleido ne įmonės, o savo reikmėms. Tai patvirtina, kad V. K. suvokė, jog siekia sau naudos turto (pinigų) savininko sąskaita, nes pinigus neteisėtai paėmė siekdamas paversti jį savo nuosavu turtu. Tuo pačiu tai įrodo, jog jis suvokė, kad veikė tiesiogine tyčia.

29Teismas pažymi, kad kaltinime buvo neteisingai pateikta nuoroda į Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą nurodant, kad pagal šį įstatymą bendrovės vadovas atsako už bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą, taip pat kitų šiame ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose, taip pat bendrovės įstatuose ir bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą. Buvo nurodoma, kad šios įstatymo nuostatos yra įtvirtintos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 10 dalies 1 ir 9 punktuose. Tačiau iš tikrųjų bendrovės vadovo atsakomybė įtvirtinta Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 37 straipsnyje, kurio 12 dalies 1 ir 11 punktai numato, kad bendrovės vadovas atsako už bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą, taip pat kitų šiame ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose, taip pat bendrovės įstatuose ir bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą.

30Teismo vertinimu šis rašymo apsirikimas neteisingai nurodant tik įstatymo straipsnį bei jo dalis ir punktus, tačiau iš esmės teisingai pateikiant įstatymo nuostatą dėl bendrovės vadovo atsakomybės laikytinas formalia klaida, kuri nekeičia kaltinimo esmės ir neturi jokios įtakos veikos kvalifikacijai, todėl kaltinimas šioje dalyje patikslintinas, pateikiant teisingą nuorodą į įstatymą.

31Konstatuotina, kad visų ikiteisminio tyrimo metu surinktų ir teismo posėdyje ištirtų įrodymų visuma yra pagrindas kaltinamąjį pripažinti kaltu pagal BK 183 str. 1 d. (trys veikos) ir paskirti bausmes.

32Baudžiamoji atsakomybė pagal BK 300 str. 1 d. numatyta tam, kas pagamino netikrą dokumentą, suklastojo tikrą dokumentą arba netikrą ar suklastotą dokumentą laikė, gabeno, siuntė, panaudojo ar realizavo.

33Teismų praktikoje tikro dokumento klastojimas apima veiksmus, kurie pakeičia dokumente užfiksuotos informacijos teisingumą. Tikras dokumentas gali būti suklastotas materialiai, t. y. kai kaltininkas savo veiksmais pakeičia dokumente užfiksuotą informaciją (pvz. teksto dalies pakeitimas, nuotraukos, parašo ir kitų rekvizitų pakeitimas ir pan.) ir intelektualiai (pavyzdžiui, melagingos informacijos įrašymas į dokumentą) (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-342/2011).

34Apkaltinamajame nuosprendyje, atskleidžiant BK 300 str. 1 d. numatyto nusikaltimo sudėtį, turi būti nustatyta, kurios iš dispozicijoje numatytų nusikaltimo sudėties alternatyvių veikų yra inkriminuojamos (tikro dokumento suklastojimas ar netikro dokumento pagaminimas ar disponavimas suklastotu dokumentu), ir nurodyti konkretūs kaltininko veiksmai, kuriais ta veika buvo padaryta, bei kitos svarbios veikos padarymo aplinkybės (BPK 305 str. 1 d. 1 p.). Taip pat būtina nustatyti kaltininko tiesioginę tyčią, kad kaltininkas suvokė pavojingą nusikalstamos veikos pobūdį, suprato, kad neturėdamas teisės dokumente įtvirtina tikrovės neatitinkančius duomenis, kurie gali sukelti teisines pasekmes, ir tai atlieka sąmoningai, nori taip veikti (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-342/2011).

35Šioje byloje kaltinimas pagal BK 300 str. 1 d. dėl visų V. K. inkriminuojamų nusikaltimų buvo suformuluotas taip, kad jis buvo kaltinamas pagaminęs tikrą dokumentą, tuo pačiu detalizuojant šią veiką ir nurodant, kad ji pasireiškė žinomai melagingų duomenų apie realiai neįvykusias grynųjų pinigų operacijas įrašymu į šiuos dokumentus (kasos pajamų ar išlaidų orderius, kasos knygą) ir jų įtraukimu į įmonės apskaitą. Tuo tarpu, kaip minėta, atsakomybė pagal BK 300 str. 1 d. kyla tik tuomet, jeigu yra nustatyta bent viena iš šio straipsnio dispozicijoje nurodytų alternatyvių veikų, kuri gali pasireikšti tik netikro dokumento pagaminimu arba tikro dokumento suklastojimu ar šių dokumentų laikymu, gabenimu, siuntimu, panaudojimu ar realizavimu.

36Teismo vertinimu, šioje dalyje kaltinimas yra netikslus. Tačiau įvertinus tai, kad jame yra nurodyta, kad kaltinamajam inkriminuojama nusikalstama veika kiekvienu atveju pasireiškė tuo, jog kaltinamasis visais atvejais į kasos išlaidų orderius bei į kasos pajamų orderius, taip pat į kasos knygą įrašė žinomai melagingus duomenis apie realiai neįvykusias pinigų operacijas, po ko šiuos dokumentus įtraukė į įmonės apskaitą, yra visiškai aišku, kad kaltinamajam yra inkriminuojamos dvi iš BK 300 str. 1 d. numatytų alternatyvių veikų, tai yra tikrų dokumentų suklastojimas ir šių žinomai suklastotų dokumentų panaudojimas.

37Dėl šios priežasties, teismo vertinimu, šis netikslumas nėra esminis, nes neturi reikšmės kaltinamajam inkriminuojamos nusikalstamos veikos kvalifikacijai. Todėl šios aplinkybės teismo patikslinamos, pripažįstant, kad kaltinamajam įrašius žinomai melagingus duomenis apie realiai neįvykusias pinigų operacijas į kaltinime nurodytus kasos išlaidų ir pajamų orderius, kasos knygą, buvo suklastoti šie tikri dokumentai bei šie kaltinamajam žinimai suklastoti dokumentai vėliau panaudoti įtraukiant juos į įmonės apskaitą.

38BK 63 str. 10 d. nustatyta, kad nelaikoma, jog asmuo padarė kelias nuskalstamas veikas, jeigu jis padarė tęstinę nusikalstamą veiką. Baudžiamajame įstatyme nepateiktas tęstinės nusikalstamos veikos sąvokos išaiškinimas, todėl didelę svarbą įgauna įstatymo aiškinimas, atskleidžiantis tęstinės nusikalstamos veikos esmę, atkreipiantis dėmesį į tuos kriterijus, pagal kuriuos įmanoma atskirti pavienę tęstinę nusikalstamą veiką nuo realios nusikalstamų veikų sutapties, ir taikymas teismų praktikoje. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad tęstine pripažįstama tokia nusikalstama veika, kuri susideda iš dviejų ar daugiau tapačių ar vienarūšių veiksmų, iš kurių kiekvienas, vertinamas atskirai, atitinka to paties BK specialiosios dalies straipsnyje numatyto nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo objektyviuosius požymius, tačiau jie visi yra jungiami vieningos tyčios (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-P-412/2007, 2K-307/2007, 2K-743/2007, 2K-232/2010, 2K-474/2010, 2K-650/2010 ir kt.). Tęstinės veikos sampratai neprieštarauja ir tokie atvejai, kai pasikartojantys veiksmai nėra visiškai tapatūs ar vienarūšiai, tačiau jais įgyvendinamas tas pats veikos požymis (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-84/2011, 2K-269/2011) arba alternatyvūs veikos požymiai (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-124/2007, 2K-322/2008). Pabrėžtina ir tai, kad veikos pripažinimas arba nepripažinimas tęstine taip pat priklauso nuo rūšinių nusikalstamos veikos požymių, todėl atskirų kategorijų bylose gali būti atsižvelgta į skirtingas aplinkybes, pabrėžiančias arba paneigiančias veikos tęstinumą (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-P-267/2011, 2K-491/2010).

39Taigi, kaip tęstinė nusikalstama veika kvalifikuojama tada, kai ją sudaro keli tapatūs veiksmai, padaryti analogišku būdu, analogiškomis aplinkybėmis, dėl to paties nusikaltimo dalyko. Pagrindinis tęstinės nusikalstamos veikos požymis, skiriantis tęstinę veiką nuo pavienio nusikaltimo, yra vieningas kaltininko sumanymas, kuris sujungia keletą veiksmų, kurių kiekvienas atskirai, nesant vieningo sumanymo pasisavinti svetimą turtą, galėtų sudaryti atskirus pavienius nusikaltimus. Kitaip tariant, tęstinė veika yra tada, kai kaltininkas veikia turėdamas konkretų sumanymą, siekdamas pasisavinti apibrėžto dydžio svetimą turtą, tačiau dėl nusikalstamos veikos padarymo aplinkybių tai įgyvendina ne iš karto, o per kelis etapus.

40Pagal byloje nustatytas faktines aplinkybes matyti, kad V. K. laikotarpiu nuo 2015-04-03 iki 2015-08-31, tiksliau ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, suklastojo tikrus dokumentus: Kasos pajamų orderį Serija LYD Nr. 0001, Kasos išlaidų orderį Nr. 001, Kasos pajamų orderį Serija LYD Nr. 0002, Kasos išlaidų orderį Nr. 002, Kasos išlaidų orderį Nr. 003, Kasos išlaidų orderį Nr. 004, Kasos pajamų orderį Serija LYD Nr. 0003, Kasos išlaidų orderį Nr. 005, Kasos pajamų orderį Serija LYD Nr. 0004, Kasos išlaidų orderį Nr. 006, Kasos išlaidų orderį Nr. 007, Kasos pajamų orderį Serija LYD Nr. 0005, Kasos išlaidų orderį Nr. 008, Kasos išlaidų orderį Nr. 009, Kasos išlaidų orderį Nr. 010, Kasos knygą, į kuriuos įrašė žinomai melagingus duomenis apie nevykusias grynųjų pinigų operacijas laikotarpyje nuo 2015-04-01 iki 2015-08-31, juos patvirtino savo, kaip įmonės UAB „( - )“ direktoriaus – kasininko parašu ir įtraukė į įmonės apskaitą.

41Nors V. K. buvo perduotas teismui kaltinant jį padarius šešiolika nusikalstamų veikų, numatytų BK 300 str. 1 d., tačiau teisiamojo posėdžio metu kaltinamasis parodė, kad visus kasos pajamų/išlaidų orderius, kasos knygą, kurių klastojimu yra kaltinamas, suklastojo tą pačią dieną, tik juose įrašė skirtingas datas, tačiau tai buvo padaryta esant vienam sumanymui, siekiant konkretaus tikslo – parodyti įmonės apskaitoje, kad visa pinigų suma, kurią jis paėmė per tris kartus buvo jam išmokėta teisėtai ir vėliau jo grąžinta, tai yra tokiu būdu buvo siekiama pateisinti grynųjų pinigų iš bendrovės pasisavinimą.

42Tokius kaltinamojo parodymus paneigiančių įrodymų byloje nėra. Šie kaltinamojo parodymai įrodo, kad kaltinamasis tiek kasos išlaidas, tiek ir pajamas patvirtinančius dokumentus bei kasos knygą suklastojo padarydamas juose įrašus apie realiai neįvykusias pinigų operacijas tik tam, kad užmaskuoti savo nusikalstamas veikas savinantis įmonei priklausantį turtą (pinigus), tai yra atvaizduoti įmonės buhalterijoje tokių piniginių lėšų tariamą išmokėjimą bei sugrąžinimą.

43Todėl teismas sprendžia, kad V. K. padarytų nusikalstamų veikų klastojant dokumentus bei juos panaudojant padarymo būdas buvo tapatus, visos padarytos veikos turi esminių pasikartojančių savybių, o atskirai kiekvienai jų būdingų skirtumų nėra. Ištirtais įrodymais nustatytos aplinkybės patvirtina bendrą kaltininko sumanymą dėl to paties dalyko, todėl yra pagrindas pripažinti išankstinę V. K. tyčią padaryti vieną tęstinę veiką.

44Todėl visų ikiteisminio tyrimo metu surinktų ir teismo posėdyje ištirtų įrodymų visuma yra pagrindas pripažinti, kad kaltinamasis padarė ne 16 nusikalstamų veikų klastodamas tikrus dokumentus ir juos panaudodamas, o tik vieną tęstinę nusikalstamą veiką dėl visų suklastotų ir panaudotų dokumentų, nurodytų kaltinime. Konstatuotina, kad tokiu atveju yra pagrindas V. K. inkriminuojamas 16 atskirų nusikalstamų veikų pagal BK 300 str. 1 d. perkvalifikuoti į vieną tęstinę nusikalstamą veiką ir kaltinamąjį pripažinti kaltu tik dėl vienos nusikalstamos veikos pagal BK 300 str. 1 d. bei paskirti bausmę.

45Dėl bausmių .

46Kaltinamojo atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra ta, kad jis visiškai prisipažino padaręs nusikalstamas veikas, nuoširdžiai gailisi. Jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

47Skiriant kaltinamajam bausmes (parenkant bausmės rūšis, taip pat skirtinų bausmių dydžius) atsižvelgiama į bendruosius bausmių skyrimo pagrindus (BK 54 str.).

48V. K. padarė keturis nesunkius nusikaltimus, nusikaltimus padarė būdamas anksčiau neteistas, dėl ko darytina išvada, kad V. K. nėra linkęs nusikalsti asmuo. Be to, nustatant bausmės rūšį bei dydį atsižvelgiama ir į tai, kad yra nustatyta viena V. K. atsakomybę lengvinanti aplinkybė, o atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

49Atsižvelgiant į nurodytų aplinkybių visumą, į kaltinamojo atsakomybę lengvinančią aplinkybę, siekiant įgyvendinti bausmės paskirtį, įvertinant tai, kad bausmės tikslai yra ne tik nubausti nusikalstamą veiką padariusį asmenį, atimti ir apriboti galimybę daryti naujas nusikalstamas veikas, bet ir paveikti jį, kad atlikęs bausmę laikytųsi įstatymų ir vėl nenusikalstų, kaltinamajam už padarytas nusikalstamas veikas, numatytas BK 183 str. 1 d., 300 str. 1 d., skirtina minėtų straipsnių sankcijose numatyta ir su laisvės atėmimu nesusijusi bausmė – bauda, kas atitinka ir įstatymo nuostatą, numatančią, kad pirmą kartą teisiamam už nesunkaus nusikaltimo padarymą asmeniui paprastai skiriama su laisvės atėmimu nesusijusi bausmė (BK 55 str.). Bausmių dydis nustatytinas artimas minimaliam už nesunkų nusikaltimą. Pagal įstatymą, už nesunkų nusikaltimą galima skirti iki 500 MGL dydžio baudą (BK 47 str. 3 d. 2 p.).

50Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos išmokų atskaitos rodiklių ir bazinio bausmių ir nuobaudų dydžio nustatymo įstatymo 4 str. 2 d. (įstatymo Nr. X-1710 redakcija, galiojanti nuo 2009-01-01) nurodyta, kad „teisės aktuose, reglamentuojančiuose nusikalstamų veikų ir administracinių teisės pažeidimų kvalifikavimą bei bausmių ir nuobaudų dydžių apibrėžimą ir apskaičiavimą, vartojamas rodiklis „minimalusis gyvenimo lygis“ arba „MGL“ yra tapatus ir lygus baziniam bausmių ir nuobaudų dydžiui“. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1031 (akto redakcija galiojanti nuo 2015-01-01) buvo patvirtintas bazinis bausmių ir nuobaudų dydis, tai yra 37,66 Eur.

51Paskyrus bausmę, ji turės būti sumažinta vienu trečdaliu (BK 64¹ str.), nes tam yra visos reikalingos sąlygos (byla išnagrinėta atlikus sutrumpintą įrodymų tyrimą, kaltinamasis visiškai prisipažino padaręs nusikalstamas veikas).

52Civilinis ieškinys ir procesinės išlaidos

53Civilinis ieškovas UAB „( - )“ pareiškė ieškinį dėl 14250 Eur turtinės žalos priteisimo iš kaltinamojo V. K. (2 t. b. l. 144-145). Taip pat pateikė prašymą atlyginti 1000 Eur išlaidas advokato paslaugoms apmokėti (2 t. b. l. 148, 149, 150).

54Civilinis ieškinys baudžiamajame procese – tai asmens, dėl nusikalstamos veikos patyrusio turtinės ar neturtinės žalos, reikalavimas įtariamajam (kaltinamajam) ar už jo veikas materialiai atsakingiems asmenims atlyginti padarytus nuostolius.

55BPK 109 str., nustatyta, kad asmuo, dėl nusikalstamos veikos patyręs turtinės ar neturtinės žalos, turi teisę baudžiamajame procese pareikšti įtariamajam ar kaltinamajam arba už įtariamojo ar kaltinamojo veikas materialiai atsakingiems asmenims civilinį ieškinį. Turtinė žala padaroma tada, kai nusikalstama veika pažeidžiami asmens turtiniai interesai. Ši žala atsiranda turto netekus, jį sunaikinus, sugadinus, sumažinus jo vertę. BPK 109 str. yra nustatyta, kad turtinė žala gali būti civilinio ieškinio baudžiamojoje byloje dalykas, tačiau nepateikiama turtinės žalos samprata. Ji suformuluota Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.249 str. 1 d. Pagal šią teisės normą žala yra turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai) ir negautos pajamos (2008-07-03 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisės normų, reguliuojančių nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimą, taikymo baudžiamosiose bylose apžvalga).

56Byloje UAB „( - )“ pareikštas civilinis ieškinys dėl nusikalstama veika padarytos 14250 Eur turtinės žalos atlyginimo yra įrodytas byloje ištirtais įrodymais. Jį pripažino ir pats kaltinamasis. Ieškinio suma atitinka nusikalstama veika padarytos turtinės žalos dydį, todėl ieškinys turi būti patenkintas visiškai ir minėta suma priteistina UAB „( - )“ naudai iš kaltinamojo.

57BPK 104 str. 2 d. numato, kad proceso dalyvis, kuris savo nuožiūra pakvietė dalyvauti procese atstovą ar turėjo kitų išlaidų, jas apmoka pats iš savo lėšų ir gali prašyti teismo, kad šios išlaidos būtų pripažintos proceso išlaidomis ir išieškotos iš nuteistojo.

58Teismas šioje byloje sprendžia, kad yra pagrindas civilinio ieškovo patirtas išlaidas dėl apmokėjimo advokatei už jos atstovavimą ir teisinės pagalbos surašant civilinį ieškinį byloje teikimą (ieškinio surašymą) pripažinti procesinėmis išlaidomis (BPK 103 str. 6 p.) ir jas išieškoti iš nuteistojo (BPK 104 str. 2 d.). Tačiau pats pripažinimas savaime nereiškia, kad tokių išlaidų dydis neturi būti vertinamas atskirai ir, kad jos visos, kiek yra prašoma, turi būti išieškomos.

59Pažymėtina, kad ne visos faktiškai sumokėtos sumos advokato ar advokato padėjėjo teikiamai pagalbai, kuomet jis atstovauja proceso dalyvį teisme ar teikia jam kitokią teisinę pagalbą, teismo gali būti pripažįstamos pagrįstomis konkrečiame procese, nes teismas neturi toleruoti pernelyg didelio ir nepagrįsto proceso dalyvių išlaidavimo procese. Todėl, jeigu realiai išmokėtos sumos neatitinka realumo, būtinumo ir pagrįstumo kriterijų, tai teismas nustato jų pagrįstą dydį, o kitos dalies išlaidų nepriteisia. Tai reiškia, jog teismui yra suteikta teisė, vadovaujantis sąžiningumo, teisingumo principais bei realumo, būtinumo ir pagrįstumo kriterijais, įvertinti šalių patirtas išlaidas tokiai pagalbai apmokėti bei nustatyti jų dydį, kad nebūtų pažeistas šalių lygiateisiškumo principas.

60Baudžiamojo proceso įstatymas bei CK 6.249 – 6.251, 6.263 straipsniai grindžiami visiško žalos (nuostolių) atlyginimo principu, ypatingai tuomet, kai žala (nuostoliai) padaryta nusikalstama veika. Tačiau šis principas draudžia nesąžiningai pelnytis, dirbtinai ,,išpučiant“ advokato, kaip nukentėjusiojo atstovo, honoraro sumą. Sprendžiant nukentėjusiojo (civilinio ieškovo) turėtų jo pasamdyto advokato teisinei pagalbai apmokėti išlaidų atlyginimo (priteisimo iš nuteistojo) klausimą, būtina atsižvelgti į kaltinamojo padarytos nusikalstamos veikos sunkumą, kaltės laipsnį ir pobūdį, jo ir artimiausių šeimos narių turtinę padėtį, nukentėjusiajam padarytos žalos pobūdį ir dydį, nukentėjusiojo turtinę padėtį ir kt. (kasacinė nutartis byloje 2K-306/2010).

61Šioje byloje teismas vertindamas ar yra pagrindas priteisti UAB „( - ) “ nurodytą sumą advokato pagalbai apmokėti atsižvelgia į tai, kad byla nėra labai sudėtinga ir didelės apimties, ji buvo išnagrinėta per vieną teisiamąjį posėdį sutrumpinto įrodymų tyrimo tvarka. Atsižvelgtina ir į padarytų nusikalstamų veikų pobūdį (nesunkūs nusikaltimai), faktinį ir teisinį sudėtingumą (byloje nebuvo sprendžiami sudėtingi teisės taikymo kvalifikuojant veikas klausimai). Taip pat atsižvelgiama į tai, kad teikta teisinė pagalba nereikalavo didelio advokato veiksmų kiekio, ji nebuvo didelio masto ar trukmės.

62Taigi, atsižvelgus į išdėstytas aplinkybes, civilinį ieškinį, teisinės pagalbos būtinumo pagrindą ir apimtį procese, siekiant abiejų pusių turtinių interesų pusiausvyros, teisingumo ir protingumo principų įgyvendinimo, teismas sprendžia, kad prašoma priteisti išlaidų advokato paslaugoms apmokėti suma tam, kad būtų teisinga, atitiktų protingumo ir teisingumo kriterijus, turi būti sumažinta.

63Byloje esančios dvi kompaktinės plokštelės su UAB „( - )“ sąskaitų išrašais (įdėtos baltos spalvos įpakavime) nuosprendžiui įsiteisėjus paliktinos saugoti byloje kaip nusikalstamos veikos tyrimo medžiaga (BPK 94 str. 1 d. 3 p.).

64Atsižvelgiant į tai teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso BPK 115 str. 1 d., 297 str., 298 str., 301 str., 302 str., 303 str. 1 ir 2 d., 304 str., 305 str. 1 d., 5, d., 6 d., 307 str. 1 d., 6 d., 7 d.,

Nutarė

65V. K. pripažinti kaltu, padarius nusikaltimus, numatytus BK 183 str. 1 d. (trys nusikaltimai) ir BK 300 str. 1 d. ir nuteisti jį:

66pagal BK 183 str. 1 d. (2015-04-03 veika) – 50 MGL (1883 Eur) bauda;

67pagal BK 183 str. 1 d. (2015-07-20 veika) – 50 MGL (1883 Eur) bauda;

68pagal BK 183 str. 1 d. (2015-08-03 veika) – 50 MGL (1883 Eur) bauda;

69pagal BK 300 str. 1 d. – 40 MGL (1506,40 Eur) bauda.

70Vadovaujantis BK 63 str. 1 ir 4 d., visas šias bausmes subendrinti iš dalies sudedant ir paskirti V. K. galutinę subendrintą bausmę – 75 MGL (2636,20 Eur) baudą.

71Vadovaujantis BK 64¹ str., paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir skirti galutinę bausmę 50 MGL (1883 Eur) baudą.

72Išaiškinti V. K., kad jam paskirtoji bauda turi būti sumokėta per tris mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (įmonės kodas 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 6801, o dokumentą, patvirtinantį baudos sumokėjimą, pristatyti Kauno apylinkės teismo Baudžiamųjų bylų raštinės (Kaunas, Laisvės al. 103, kabinetas Nr. 120) tarnautojui. Nustatytu laiku nesumokėta bauda bus išieškoma priverstinai.

73Civilinio ieškovo UAB „( - )“ civilinį ieškinį patenkinti visiškai ir priteisti jo naudai iš V. K. 14250 Eur (keturiolika tūkstančių du šimtus penkiasdešimt eurų) turtinės žalos atlyginimo.

74Pripažinti civilinio ieškovo UAB „( - )“ jo atstovavimui patirtų išlaidų dalį - 500 Eurų (penkių šimtų eurų) išlaidas advokatui ir jas išieškoti UAB „( - )“ naudai iš nuteistojo V. K.

75V. K. paskirtas kardomąsias priemones rašytinį pasižadėjimą neišvykti ir įpareigojimą periodiškai registruotis policijos įstaigoje palikti galioti iki nuosprendžio įsiteisėjimo ir juo paskirtos bausmės vykdymo pradžios. Nuosprendžiui įsiteisėjus ir pradėjus vykdyti juo paskirtą bausmę, minėtas kardomąsias priemones panaikinti.

76Byloje esančias dvi kompaktines plokšteles su UAB „( - )“ sąskaitų išrašais nuosprendžiui įsiteisėjus, palikti saugoti byloje kaip nusikalstamos veikos tyrimo medžiagą.

77Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui paduodant apeliacinį skundą per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėjas Arūnas Purvainis, sekretoriaujant Rasai... 2. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje... 3. V. K., gimęs ( - ), asmens kodas ( - ) nevedęs, Lietuvos Respublikos... 4. kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, numatytas BK 183 str. 1 d. (trys... 5. V. K. nuo 2015-03-18 iki 2015-10-27, būdamas UAB „( - )“, įmonės kodas (... 6. Be to, jis iš UAB „( - )“ atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ) AB... 7. Be to, jis UAB „( - )“ atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ) AB... 8. Be to, jis laikotarpiu nuo 2015-04-03 iki 2015-08-31, tiksliau ikiteisminio... 9. Kaltinamasis V. K. teisiamojo posėdžio metu prisipažino visiškai padaręs... 10. Be kaltinamojo visiško prisipažinimo jos kaltė yra visiškai įrodyta byloje... 11. Ikiteisminio tyrimo metu apklaustos liudytojos I. P. parodymais, kad UAB „( -... 12. Ikiteisminio tyrimo metu apklausto liudytojo E. P. parodymais, kad I. P.... 13. Ikiteisminio tyrimo metu apklausto liudytojo K. R. parodymais, kad yra UAB „(... 14. Ikiteisminio tyrimo metu apklaustos liudytojos I. P. parodymais, kad dirba... 15. 2015-01-08 ir 2016-02-05 akistatų tarp I. P. ir V. K. protokolais, iš kurių... 16. 2015-10-15 J. P. pareiškimu dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo, kuriame... 17. AB „Šiaulių bankas“ gautais 2015-11-11 ir 2015-11-23 raštais Nr. 8524 ir... 18. 2015-03-16 UAB „( - )“ sprendimu Nr. 015-001, iš kurio matyti, kad... 19. UAB „( - )“ pateikta informacija, iš kurios matyti, kad 2014-07-10 PVM... 20. UAB „( - )“ pateikta informacija, iš kurios matyti, kad PVM sąskaitas –... 21. 2015-08-05 pažyma, pasirašyta direktoriaus V. K. ir buhalterės-akcininkės... 22. Įrodymų analizė bei vertinimas... 23. Pagal BK 183 str. 1 d. atsako tas, kas pasisavino jam patikėtą ar jo žinioje... 24. Konstatuojant, kad yra padarytas BK 183 str. 1 d. numatytas kaltininkui... 25. Objektyviai turto pasisavinimas reiškiasi neteisėtu, neatlygintinu... 26. Kaip nustatyta byloje ištirtais įrodymais, V. K. nuo 2015-03-18 iki... 27. Ištirti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad kaltinamasis pagal 2015-04-03... 28. Kaip parodė pats kaltinamasis, visais atvejais pinigus ėmė savo reikmėms,... 29. Teismas pažymi, kad kaltinime buvo neteisingai pateikta nuoroda į Lietuvos... 30. Teismo vertinimu šis rašymo apsirikimas neteisingai nurodant tik įstatymo... 31. Konstatuotina, kad visų ikiteisminio tyrimo metu surinktų ir teismo posėdyje... 32. Baudžiamoji atsakomybė pagal BK 300 str. 1 d. numatyta tam, kas pagamino... 33. Teismų praktikoje tikro dokumento klastojimas apima veiksmus, kurie pakeičia... 34. Apkaltinamajame nuosprendyje, atskleidžiant BK 300 str. 1 d. numatyto... 35. Šioje byloje kaltinimas pagal BK 300 str. 1 d. dėl visų V. K.... 36. Teismo vertinimu, šioje dalyje kaltinimas yra netikslus. Tačiau įvertinus... 37. Dėl šios priežasties, teismo vertinimu, šis netikslumas nėra esminis, nes... 38. BK 63 str. 10 d. nustatyta, kad nelaikoma, jog asmuo padarė kelias... 39. Taigi, kaip tęstinė nusikalstama veika kvalifikuojama tada, kai ją sudaro... 40. Pagal byloje nustatytas faktines aplinkybes matyti, kad V. K. laikotarpiu nuo... 41. Nors V. K. buvo perduotas teismui kaltinant jį padarius šešiolika... 42. Tokius kaltinamojo parodymus paneigiančių įrodymų byloje nėra. Šie... 43. Todėl teismas sprendžia, kad V. K. padarytų nusikalstamų veikų klastojant... 44. Todėl visų ikiteisminio tyrimo metu surinktų ir teismo posėdyje ištirtų... 45. Dėl bausmių .... 46. Kaltinamojo atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra ta, kad jis visiškai... 47. Skiriant kaltinamajam bausmes (parenkant bausmės rūšis, taip pat skirtinų... 48. V. K. padarė keturis nesunkius nusikaltimus, nusikaltimus padarė būdamas... 49. Atsižvelgiant į nurodytų aplinkybių visumą, į kaltinamojo atsakomybę... 50. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos išmokų atskaitos rodiklių ir... 51. Paskyrus bausmę, ji turės būti sumažinta vienu trečdaliu (BK 64¹ str.),... 52. Civilinis ieškinys ir procesinės išlaidos... 53. Civilinis ieškovas UAB „( - )“ pareiškė ieškinį dėl 14250 Eur... 54. Civilinis ieškinys baudžiamajame procese – tai asmens, dėl nusikalstamos... 55. BPK 109 str., nustatyta, kad asmuo, dėl nusikalstamos veikos patyręs... 56. Byloje UAB „( - )“ pareikštas civilinis ieškinys dėl nusikalstama veika... 57. BPK 104 str. 2 d. numato, kad proceso dalyvis, kuris savo nuožiūra pakvietė... 58. Teismas šioje byloje sprendžia, kad yra pagrindas civilinio ieškovo patirtas... 59. Pažymėtina, kad ne visos faktiškai sumokėtos sumos advokato ar advokato... 60. Baudžiamojo proceso įstatymas bei CK 6.249 – 6.251, 6.263 straipsniai... 61. Šioje byloje teismas vertindamas ar yra pagrindas priteisti UAB „( - ) “... 62. Taigi, atsižvelgus į išdėstytas aplinkybes, civilinį ieškinį, teisinės... 63. Byloje esančios dvi kompaktinės plokštelės su UAB „( - )“ sąskaitų... 64. Atsižvelgiant į tai teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo... 65. V. K. pripažinti kaltu, padarius nusikaltimus, numatytus BK 183 str. 1 d.... 66. pagal BK 183 str. 1 d. (2015-04-03 veika) – 50 MGL (1883 Eur) bauda;... 67. pagal BK 183 str. 1 d. (2015-07-20 veika) – 50 MGL (1883 Eur) bauda;... 68. pagal BK 183 str. 1 d. (2015-08-03 veika) – 50 MGL (1883 Eur) bauda;... 69. pagal BK 300 str. 1 d. – 40 MGL (1506,40 Eur) bauda.... 70. Vadovaujantis BK 63 str. 1 ir 4 d., visas šias bausmes subendrinti iš dalies... 71. Vadovaujantis BK 64¹ str., paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir... 72. Išaiškinti V. K., kad jam paskirtoji bauda turi būti sumokėta per tris... 73. Civilinio ieškovo UAB „( - )“ civilinį ieškinį patenkinti visiškai ir... 74. Pripažinti civilinio ieškovo UAB „( - )“ jo atstovavimui patirtų... 75. V. K. paskirtas kardomąsias priemones rašytinį pasižadėjimą neišvykti ir... 76. Byloje esančias dvi kompaktines plokšteles su UAB „( - )“ sąskaitų... 77. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Kauno...