Byla e2-782-798/2017
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei viešajai įstaigai „Amžiaus žiedas“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas Rudzinskas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės viešosios įstaigos „Amžiaus žiedas“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2017 m. vasario 17 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus ieškinio pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei viešajai įstaigai „Amžiaus žiedas“.

3Teismas

Nustatė

4

 1. Ginčo esmė
 1. Pareiškėjas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius (toliau – VSDFV Kauno skyrius) ieškinio pareiškime prašė iškelti bankroto bylą atsakovei viešajai įstaigai (toliau – VšĮ) ,,Amžiaus žiedas“.
 2. Nurodė, kad atsakovės įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui pradėjo didėti nuo 2015 m. II ketvirčio ir 2016-11-04 dienai sudarė 31 960,53 Eur. Įstaigoje yra 24 apdraustieji asmenys. VSDFV Kauno skyrius, siekdamas iš VšĮ „Amžiaus žiedas“ išieškoti valstybinio socialinio draudimo įmokų įsiskolinimą, taikė priverstinio poveikio priemones – teikė nurodymus kredito įstaigoms nesumokėtas valstybinio socialinio draudimo įmokas nurašyti iš draudėjo sąskaitų kredito įstaigose. Pareiškėjas laikotarpiu nuo 2009-07-24 iki 2016-10-20 į atsakovės sąskaitas pateikė 81 debeto mokėjimo nurodymą. Paskutinis mokėjimas buvo atliktas 2016-10-25, atsakovė paskutinį kartą įmokas į Fondo lėšų sąskaitą sumokėjo 2016-04-26. Pareiškėja išsiuntė atsakovei 2009-12-04, 2010-05-04, 2011-04-07, 2012-07-09 ir 2015-09-01 raginimus dėl skolos sumokėjimo. Suėjus paskutiniam raginimo terminui, įmokos nebuvo sumokėtos, skola didėjo. Siekdamas užtikrinti skolos Fondo biudžetui išieškojimą, VSDFV Kauno skyriaus Įmokų išieškojimo skyrius registruotu laišku išsiuntė atsakovei 2016-02-03 reikalavimą pateikti įstaigos buhalterinės apskaitos dokumentus patikrinimui. Patikrinęs atsakovės pateiktus dokumentus nustatė, kad kiti kreditoriai vykdo skolų išieškojimą priverstine tvarka, todėl VSDFV Kauno skyrius direktoriaus pavaduotas priėmė 2015-12-28, 2016-01-28, 2016-02-28 sprendimus dėl skolos išieškojimo priverstine tvarka, kurie 2016-02-23 buvo perduoti antstoliui. Antstolis į pervedė pareiškėjui 758,77 Eur. Atsakovei toliau didinant įsiskolinimą, VSDFV Kauno skyrius 2016-08-25 raštu kreipėsi į VSDFV direktorių su prašymu leisti kreiptis į VĮ „Registrų centras“ dėl priverstinės hipotekos įregistravimo VšĮ „Amžiaus žiedas“ nekilnojamam turtui. VSDFV direktoriaus pavaduotojo 2016-08-29 sprendimu buvo įregistruota atsakovės nekilnojamo turto priverstinė hipoteka. Kadangi atsakovė įsiskolinimo per pareiškėjo nustatytą terminą skolos nepadengė, pareiškėjas kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo.
 3. Atsakovė VšĮ „Amžiaus žiedas“ atsiliepime į pareiškimą prašė atmesti pareiškėjo prašymą dėl bankroto bylos iškėlimo.
 4. Nurodė, jog skolų 24 darbuotojams neturi, o pradelsti įstaigos įsipareigojimai neviršija pusės į jos 2015-10-31 balansą įtraukto turto vertės. Atsakovės pradelsti įsipareigojimai kreditoriams 2016-10-31 dienai sudarė 399 845 Eur. Atsakovės veikla yra senelių namai Alzhaimerio globos ir slaugos namai, kuriuose yra 31 gyventojas, su kuriais yra sudarytos sutartys dėl pilno išlaikymo.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6

 1. Kauno apygardos teismas 2017 m. vasario 17 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą atsakovei VšĮ „Amžiaus žiedas“, administratoriumi paskyrė UAB „Kitoks sprendimas“.
 2. Teismas sprendė, jog VšĮ „Amžiaus žiedas“ balanso rodikliai neatspindi realios įmonės turtinės (finansinės) padėties.
 3. Pirma, iš 2016-10-31 balanso duomenų matyti, jog atsakovės finansinis turtas sudaro 111 504 Eur sumą; iš atsakovės administracijos vadovo E. J.-K. teismui pateikto 2016-10-31 finansinės atskaitomybės aiškinamojo rašto matyti, jog atsakovės finansinį turtą 111 504 Eur sudaro sumokėtas avansas įsigyti ilgalaikį turtą (žemę ir statinius duomenys neskelbtini); atsakovės administracijos vadovas E. J.-K. taip pat nurodė, kad minėtas ilgalaikis turtas nėra įsigytas, kadangi nėra sumokėta likutinė sutarta suma, o likutinė suma nesumokėta, kadangi įstaiga šiuo metu turi kitų įsiskolinimų. Teismas iš VĮ „Registrų centras“ Nekilnojamojo turto registro išrašo nustatė, jog žemės sklypas su statiniais, esantis duomenys neskelbtini), nuosavybės teise priklauso atsakovės direktoriui E. J.-K., yra įregistruota tarp nekilnojamojo turto savininko ir sudaryta 2014-09-22 nuomos sutartis, kurios terminas iki 2039-09-22; iš atsakovės administracijos direktoriaus pateikto 2016-10-31 kreditorių sąrašo nustatė, jog atsakovė yra skolinga už minėto turto nuomą jos savininkui E. J.-Koževnikovui. Atsakovės administracijos vadovas E. J.-K. nepateikė teismui nei avanso sumokėjimą patvirtinančių duomenų, nei 2014-09-22 sudarytos nuomos sutarties, nei kitų įrodymų, kurių pagrindu teismas būtų galėjęs daryti išvadą apie minėto turto realumą.
 4. Teismo vertinimu, tarp E. J.-K. ir atsakovės sudaryta 2014-09-22 nuomos sutartis negali būti laikytina lizingu (finansine nuoma), kaip tai numato CK 6.567 straipsnio 1 dalis, kadangi pagal CK 6.568 straipsnio 1 dalį lizingo sutarties dalyku gali būti bet kokie nesunaudojamieji kilnojamieji ir nekilnojamieji daiktai, išskyrus žemę ir gamtos išteklius. Nagrinėjamu atveju sudarytos nuomos sutarties dalykas yra žemės sklypas su statiniais, esantis duomenys neskelbtini.
 5. Antra, atsakovės administracijos vadovas per teismo nustatytą terminą nepateikė teismui duomenų, pagrindžiančių pirkėjų įsiskolinimus atsakovei, taip pat atsakovės paskolą (30 739,20 Eur) direktoriui pagrindžiančius duomenis, pvz., paskolos sutartį ar pan. Be to, teismas iš atsakovės direktoriaus pateikto 2016-10-31 kreditorių sąrašo nustatė, kad atsakovė yra skolinga direktoriui E. J.-K. už patalpų nuomą 52 121,10 Eur sumą, taigi debitorinio įsiskolinimo iš atsakovės direktoriaus susigrąžinimo galimybės yra ribotos, kadangi pačios atsakovės skola direktoriui viršija jo skolą atsakovei. Kitų gautinų sumų, kurias sudaro antstolių R. S. (2 798,44 Eur) ir R. S. (55 752,32 Eur) nuo įstaigos sąskaitos nuskaičiuotos lėšos, pagal kurias nėra gauti lėšų paskirstymo patvarkymai ir pagal įstaigos direktoriaus įsakymą šios sumos priskirtos prie kitų gautinų sumų – 58 550,76 Eur, apskaitymas VšĮ „Amžiaus žiedas“ balanse taip pat yra niekuo nepagrįstas. Taip pat teismas, atsižvelgęs į nustatytą aplinkybę, jog antstoliai R. S. ir R. S. pagrįstai nurašė atsakovei priklausančias pinigines lėšas pagal kreditorių pateiktus vykdyti vykdomuosius dokumentus, todėl antstolių nurašytos 58 550,76 Eur lėšos negali būti priskiriamos prie atsakovės realiai turimo turto, t. y. priskiriamos prie per vienerius metus gautinų sumų.
 6. Trečia, pagal atsakovės 2016-10-31 balanso duomenis įstaigos kitą trumpalaikį turtą sudaro 223 223 Eur suma, o atsakovės administracijos vadovo teismui pateiktoje 2016-10-31 finansinės atskaitomybės aiškinamajame rašte nurodyta, jog kitą trumpalaikį turtą sudaro Alzheimerio, vaikų, jaunimo poilsio ir konferencijų centro įrengimo projektas duomenys neskelbtini; atsakovės administracijos vadovo pateiktame 2016-10-31 kreditorių sąraše nurodyta, kad atsakovės įsiskolinimas UAB „Eltopas“ sudaro 223 222,67 Eur. Teismo vertinimu, atsakovė minėtą sumą 2016-10-31 balanse nurodė ir kaip kitą trumpalaikį turtą, ir kaip kitus trumpalaikius įsipareigojimus. Teismas, atsižvelgęs į bylioje nustatytas aplinkybes, padarė išvadą, kad 223 222,67 Eur suma yra įsiskolinimo kreditorei BUAB „Eltopas“ už suteiktas poilsio namų komplekso, esančio duomenys neskelbtini, projektavimo paslaugas suma, todėl atsakovė nepagrįstai Alzheimerio, vaikų, jaunimo poilsio ir konferencijų centro įrengimo projektą duomenys neskelbtini vertina kreditorei BUAB „Eltopas“ mokėtina už suteiktas projektavimo paslaugas suma, t. y. ši suma nelaikytina realia projekto verte. Atsakovės administracijos vadovas nepateikė teismui nei minėto Alzheimerio, vaikų, jaunimo poilsio ir konferencijų centro įrengimo projekto duomenys neskelbtini, nei kitų duomenų, kurie pagrįstų šio projekto vertę.
 7. Teismas, įvertinęs byloje esančių duomenų visumą, konstatavo, jog atsakovės turimas realus turtas sudaro ne didesnę, kaip 418 961,24 Eur (812 239 Eur – 111 504 Eur – 58 550,76 Eur – 223 223 Eur) sumą.
 8. Teismas iš VšĮ „Amžiaus žiedas“ pateikto 2016-10-31 kreditorių sąrašo nustatė, kad bankroto bylos iškėlimo dienai visi atsakovės kreditoriniai įsipareigojimai yra pradelsti, išskyrus įsiskolinimą Akademinei kredito unijai – 122 374,39 Eur. Taigi, bendra pradelstų atsakovės finansinių įsipareigojimų kreditoriams suma sudaro 396 612,40 Eur (518 986,79 Eur – 122 374,39 Eur). Atsakovės administracijos vadovas priešingų duomenų, t. y. kad šios skolos yra nepradelstos, teismui nepateikė.
 9. Teismas pastebėjo, jog atsakovė įsiskolinimas VSDFV biudžetui ne mažėja, o vis auga, kas leido objektyviai spręsti apie įmonės blogą finansinę padėtį. Pažymėjo, kad atsakovė turi 15 588,62 Eur įsiskolinimą darbuotojams, kas sudaro atskirą pagrindą iškelti atsakovei bankroto bylą ĮBĮ 4 straipsnio 1 punkto pagrindu, kai įmonė laiku nemoka darbo užmokesčio ir su darbo santykiais susijusių išmokų.
 10. Teismas padarė išvadą, jog pradelsti VšĮ „Amžiaus žiedas“ įsipareigojimai kreditoriams sudaro ne mažesnę, kaip 396 612,40 Eur sumą, taigi viršija pusę atsakovės balanse nurodyto turto vertės. Atsakovė neįrodė, jog realiai turi turto ar lėšų, kurių pakaktų finansiniams įsipareigojimams įvykdyti, ir kad bent jau yra dedamos realios pastangos įsiskolinimams likviduoti.
 11. Nustatęs, kad atsakovė VšĮ „Amžiaus žiedas“ neatsiskaito su kreditoriais, laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų, jos pradelsti skoliniai įsipareigojimai kreditoriams viršija pusę į balansą įrašyto turto vertę, teismas sprendė, jog VšĮ „Amžiaus žiedas“ yra nemoki, dėl ko jai keltina bankroto byla Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 ir 2 punktų pagrindu. Pagrindų, įpareigojančių atsisakyti kelti bankroto bylą, nenustatyta.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

8

 1. Atskirajame skunde atsakovė VšĮ „Amžiaus žiedas“ prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2017 m. vasario 17 d. nutartį ir perduoti klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei VšĮ „Amžiaus žiedas“ spręsti pirmosios instancijos teismui iš naujo.
 2. Nurodo, jog pirmosios instancijos teismas netyrė ir nevertino reikšmingų bylos aplinkybių, susijusių su atsakovės finansiniais duomenimis, nenustatė pradelstų įsipareigojimų dydžio bei jo santykio su atsakovės turimu turtu. Tiek pagal 2016 m. spalio mėnesio balanso duomenis, tiek ir pagal 2017-02-20 veiklos ataskaitos duomenis, atsakovė veikia pelningai (gavo 598 Eur pelno). AB „Swedbank“ duomenimis atsakovės sąskaitoje yra 18 218,61 Eur suma. Pirmosios instancijos teismas neįvertino reikšmingos aplinkybės, jog BUAB „Eltopas“ skolinių įsipareigojimų mastas pasikeis, nes šiuo metu skolinis įsipareigojimas parduodamas tretiesiems asmenims. Atkreipia dėmesį, kad pirmosios instancijos teismui pateikti finansinės atskaitomybės dokumentai už 2016 m. spalio mėn. buvo sudaryti ir patvirtinti atsakovės, todėl turėjo būti vertinama, ar jie atitiko leistinumo reikalavimus. Iš teismui pateiktų 2016 m. spalio mėn. ir 2017 m. vasario mėn. balansų akivaizdu, kad atsakovė vykdo skolinius įsipareigojimus, moka atlyginimus darbuotojams, teikia išlaikymą 35 įstaigos globotiniams. Teigia, kad turi laikinų finansinių sunkumų, todėl svarsto dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo.
 3. Atsiliepime į atskirąjį skundą pareiškėjas VSDFV Kauno skyrius prašo skundą atmesti ir Kauno apygardos teismo 2017 m. vasario 17 d. nutartį palikti nepakeistą.
 4. Nurodo, kad pagal atsakovės teismui pateiktų balansų duomenis, jos įsipareigojimai viršija pusę į balansą įrašyto turto vertės. Atsakovė faktiškai nedisponuoja pradelstomis debitorinėmis skolomis. Įstaigos įsiskolinimas pareiškėjui kiekvieną mėnesį didėja, nes skaičiuojamos VSD įmokos. Mano, kad atsakovė turi ne trumpalaikių, o ilgalaikių finansinių sunkumų, neturi finansinių galimybių atsiskaityti su darbuotojais ir valstybe.

9Teismas

konstatuoja:

10IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11Dėl naujų rašytinių įrodymų priėmimo

 1. Atsakovė apeliacinės instancijos teismui pateikė naujus rašytinius įrodymus: 2016-08-30 BUAB „Eltopas“ kreditorių susirinkimo protokolą Nr. 5, 2017-02-20 preliminarų balansą, 2017-02-22 veiklos rezultatų ataskaitą, AB „Swedbank“ sąskaitos išrašą, gautinų pajamų planą, sutarčių su Kauno savivaldybe kopijas, gyventojų sąrašus, AB „Swedbank“ išrašą bei asmenų, norinčių apsigyventi įstaigoje, sąrašą. Pasak atsakovės, šių dokumentų pateikimo poreikis iškilo po atskirojo skundo pateikimo. Šiais dokumentais atsakovė įrodinėja aplinkybes, kad per du metus galės atsiskaityti su visais kreditoriais, skolą VSDFV mažinama, tačiau lėtai, nes areštuotos banko sąskaitos; nuo 2017-03-23 AB „Swedbank“ yra areštuota ir nepaskirstyta 24 648 Eur suma; VšĮ „Amžiaus žiedas“ veiklą vykdo ir plečia. CPK 314 str. reglamentuojamas naujų įrodymų apeliacinės instancijos teisme pateikimas. Pagal bendrąją taisyklę teikti naujus įrodymus apeliacinės instancijos teismui draudžiama. Tačiau šis draudimas nėra absoliutus. Nauji įrodymai gali būti pateikiami, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisako priimti įrodymus arba kai įrodymų pateikimo būtinybė iškyla vėliau. CPK 306 straipsnio 3 dalyje reglamentuojama naujų įrodymų pateikimo tvarka – jie turi būti pateikiami kartu su apeliaciniu (atskiruoju) skundu, nurodant motyvus, kodėl įrodymai nebuvo pateikti anksčiau. Apeliacinės instancijos teismas turi išsiaiškinti, ar galėjo konkretus įrodymas būti pateiktas pirmosios instancijos teismui ar negalėjo, ar vėlesnis įrodymo pateikimas užvilkins bylos nagrinėjimą, taip pat atsižvelgti į prašomo naujai priimti įrodymo įtaką šalių ginčo išsprendimui. Be to, apeliacinės instancijos teismas, net nustatęs, kad įrodymas galėjo būti pateiktas pirmosios instancijos teisme, turi nustatyti, ar nėra sąlygų taikyti CPK 314 straipsnyje išvardintas išimtis ir šį įrodymą priimti. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką teismas turi taikyti įstatymus tik patikimais duomenimis nustatęs bylai svarbias faktines aplinkybes, todėl kai nustatinėjamas fakto klausimas, gali būti priimami naujai sužinoti, išreikalauti įrodymai, jeigu šalis šia teise nepiktnaudžiauja (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. liepos 11 d. civilinėje byloje Nr. 3K-3-371/2005). Atsižvelgus į tai, kad pateiktais įrodymais apeliantė grindžia bylai svarbias aplinkybes (mokumą), kad tai neužvilkins bylos nagrinėjimo, apeliacinės instancijos teismas minėtus rašytinius įrodymus priima bei vertins kitų byloje surinktų įrodymų kontekste.

12Dėl bankroto bylos iškėlimo pagrįstumo

 1. Bankroto byla įmonei iškeliama, jei yra bent viena iš ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje numatytų sąlygų: a) įmonė yra nemoki arba vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas, b) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų. Pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalį įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.
 2. Teismas įmonės nemokumo klausimą sprendžia pagal aktualius įmonės finansinės atskaitomybės duomenis, vadovaudamasis kitais byloje esančiais įrodymais, pagrindžiančiais pradelstų įsipareigojimų kreditoriams dydį bei realią turimo turto vertę. Atskirojo skundo argumentas, jog pirmosios instancijos teismas turėjo įvertinti 2016 m. spalio mėn. balanso atitikimą įrodymų leistinumo reikalavimams, atmestinas kaip nepagrįstas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 14 straipsnio 2 dalimi, už apskaitos dokumentų surašymą laiku ir teisingai, už juose esančių duomenų tikrumą ir ūkinių operacijų teisėtumą atsako apskaitos dokumentus surašę ir pasirašę asmenys. Ūkio subjekto vadovas atsako už teisingos, tikslios, išsamios ir laiku pateiktos informacijos apie ūkinius įvykius ir ūkines operacijas pateikimą vyriausiajam buhalteriui (buhalteriui) arba apskaitos paslaugas teikiančiai įmonei, arba apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančiam asmeniui. Atsižvelgiant į minėtą įmonės apskaitos dokumentus pasirašiusių asmenų atsakomybės reglamentavimą bei į tai, jog 2016 m. spalio 31 d. balansas bei 2016 m. spalio 31 d. veiklos rezultatų ataskaita yra pasirašyti direktoriaus ir buhalterės, todėl juose pateikti duomenys apie atsakovės turtą ir įsipareigojimus bei pelną (nuostolius), pirmosios instancijos teismo buvo pagrįstai įvertinti kartu su kitais byloje esančiais įrodymais. Pažymėtina, jog pirmosios instancijos teismas vertino ne tik atsakovės 2016 m. spalio mėn. balanso duomenis, bet 2015 m. balanso duomenis ir buvo įpareigojęs atsakovę pateikti rašytinius įrodymus.
 3. Nustatyta, kad VšĮ „Amžiaus žiedas“ 2015 m. gruodžio 31 d. balanso duomenimis, įstaigos turtas sudarė 772 605 Eur, iš kurio 427 360 Eur ilgalaikis turtas ir 345 245 Eur trumpalaikis turtas, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 482 363 Eur, iš kurių 126 593 Eur ilgalaikiai įsipareigojimai ir 355 770 Eur trumpalaikiai įsipareigojimai (b. l. 60–61). 2015 m. gruodžio 31 d. pelno (nuostolių) ataskaitos duomenimis, atsakovė patyrė 1 038 Eur nuostolių (b. l. 62). Taigi, formaliai vertinant šio balanso duomenis, atsakovė ir 2015 m. buvo moki, nes jos trumpalaikiai įsipareigojimai (355 770 Eur) neviršijo pusės į jos balansą įrašyto turto vertės (772 605 Eur). VšĮ „Amžiaus žiedas“ 2016 m. spalio 31 d. balanso duomenimis, turtas sudarė 812 239 Eur, iš kurio 416 363 Eur ilgalaikis turtas ir 395 876 Eur trumpalaikis turtas, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai viso sudarė 522 218 Eur, iš kurių 122 374 Eur ilgalaikiai įsipareigojimai ir 399 844 Eur trumpalaikiai įsipareigojimai (b. l. 70–71). 2016 m. spalio 31 d. pelno (nuostolių) ataskaitos duomenimis, jog atsakovė patyrė 221 Eur nuostolių (b. l. 72). Taigi, formaliai vertinant šio balanso duomenis, atsakovė ir 2016 m. buvo moki, nes jos trumpalaikiai įsipareigojimai (399 844 Eur) neviršijo pusės į jos balansą įrašyto turto vertės (812 239 Eur). VšĮ „Amžiaus žiedas“ pateikto 2017 m. vasario 20 d. preliminaraus balanso duomenimis, turtas sudaro 724 152 Eur, iš kurio 414 079 Eur ilgalaikis turtas ir 310 073 trumpalaikis turtas, o mokėtinos sumos bei įsipareigojimai viso sudaro 433 312 Eur, iš kurių 119 320 Eur ilgalaikiai įsipareigojimai bei 313 992 trumpalaikiai įsipareigojimai. Taigi, formaliai vertinant šio balanso duomenis, atsakovė moki, nes jos trumpalaikiai įsipareigojimai (313 992 Eur) neviršija pusės į jos balansą įrašyto turto vertės (724 152 Eur).
 4. Klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo turi būti sprendžiamas ne vien formaliai taikant ĮBĮ nuostatas dėl mokumo / nemokumo, o atsižvelgiant į konkrečioje byloje nustatytas aplinkybes, nagrinėjamojoje byloje turi būti analizuojamos ir kitos nagrinėjamo klausimo teisingam išsprendimui reikšmingos aplinkybės: kokį turtą įmonė turi realiai, ar įmonė tebevykdo veiklą, ar jos veikla pelninga, ar ji turi debitorinių skolų, kokio dydžio šios skolos, lyginant jas su įmonės pradelstais įsipareigojimais kreditoriams, ar yra realių galimybių išsiieškoti skolas ir pan. (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. rugpjūčio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1583/2014).
 5. Nustatyta, jog VšĮ „Amžiaus žiedas“ nuosavybės teisėmis priklauso žemės sklypai, žemės sklypas su statiniu bei statiniai (b. l. 99). Fondo valdybos direktoriaus pavaduotojo 2016-08-29 sprendimu Nr. ĮAS-6E-270 pareiškėjas VSDFV Kauno skyrius 2016-09-02 įregistravo VšĮ „Amžiaus žiedas“ nekilnojamo turto, esančio duomenys neskelbtini priverstinę hipoteką (trijų žemės sklypų) (b. l. 10, 13). Žemės sklypas, esantis duomenys neskelbtini yra areštuotas antstolių ir VMI (b. l. 18–19); taip pat ir statiniai, esantys duomenys neskelbtini yra areštuoti VMI bei antstolių (b. l.20–21). Taigi, atsakovės turtas yra suvaržytas vykdant priverstinio išieškojimo procedūras kreditorių naudai.
 6. Atliekant mokumo situacijos analizę, svarbi ir finansinių rodiklių dinamika (kaip kinta finansinė padėtis, ar ji gerėja, ar blogėja) (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. balandžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-959-330/2016). Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad atsakovės skola VSDFV 2016-09-26 sudarė 29 835,59 Eur, o 2017-02-17 padidėjo iki 42 692,68 Eur (b. l. 117, 119); atsakovės skola VMI sudarė 20 091,34 Eur (b. l. 118). Atskirajame skunde nurodyta, kad atsakovė skolą VSDFV dengia. Šį teiginį apeliacinės instancijos teismas atmeta. Iš viešai skelbiamos informacijos (CPK 179 str. 3 d.) nustatyta, kad 2017-03-24 dienos pradžioje atsakovė turėjo 50 436, 21 Eur skolą VSDFV. Taigi skola padidėjo 7 743,53 Eur, ir tai matyti iš socialinio draudimo įmokų, baudų bei delspinigių skolų pokyčio duomenų: nuo 2017-01-31 atsakovė turėjo 42 692,68 Eur, nuo 2017-02-17 – 46 217, 20 Eur, nuo 2017-03-15 – 50 208,55 Eur ir nuo 2017-03-16 iki 2017-03-24 turėjo 50 436,21 Eur socialinio draudimo skolas. Taigi, skolos kreditoriui VSDFV Kauno skyriui nėra dengiamos, priešingai, skola pastoviai didėja. Byloje nustatytų duomenų pagrindu, pradelstos skolos kreditorėms VSDFV ir VMI viso sudaro 40 527,55 Eur (20 091,34 Eur (VMI) + 50 436, 21 Eur (VSDFV)) (b. l. 118).
 7. Teismų praktikoje akcentuojama, kad sprendžiant įmonės nemokumo klausimą, teisinę reikšmę turi ne balanse įrašyta, bet reali turto vertė, ir ne visi įmonės finansiniai įsipareigojimai, o tik pradelsti (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1273/2010, 2013 m. lapkričio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2599/2013). Iš teismui pateikto 2016-10-31 kreditorių sąrašo nustatyta, jog atsakovės kreditoriams finansiniai įsipareigojimai viso sudaro 518 986,79 Eur (b. l. 123–127), o pradelsti – 396 612,40 Eur (518 986,79 Eur – 122 374,39 Eur nepradelstas įsiskolinimas kreditorei Akademinei kredito unijai). Apeliantė nepateikė rašytinių įrodymų, patvirtinančių sumažėjusius pradelstus kreditoriams finansinius įsipareigojimus (CPK 178 str.). Taigi, įvertinus 2017-02-20 preliminariajame balanse nurodytą turto vertę bei atsakovės 2016-10-31 dienai pradelstų kreditoriams finansinių įsipareigojimų dydį, taip pat tai, kad pradelsta skola pradelstos kreditorei VSDFV padidėjo 7 743,53 Eur suma ir byloje nėra jokių įrodymų, patvirtinančių atsiskaitymo su kreditoriais faktines aplinkybes, spręstina, jog atsakovė nemoki, nes jos 404 355,93 Eur (396 612,40 Eur + 7 743,53 Eur) pradelsti įsipareigojimai, viršija pusę į jos preliminarų balansą įrašyto turto vertės (724 152 Eur).
 8. Pažymėtina ir tai, kad į 2016-10-31 kreditorių sąrašą nėra įtraukta kreditorė BUAB „Eltopas“. Pirmosios instancijos teismas nustatė, jog Vilniaus apygardos teismas 2015 m. vasario 12 d. sprendimu, priimtu civilinėje byloje Nr. 2-94-340/2015, ieškovės VšĮ „Amžiaus žiedas“ ieškinį dėl sutarties nutraukimo ir žalos atlyginimo atsakovei BUAB „Eltopas“ atmetė, o atsakovės BUAB „Eltopas“ priešieškinį dėl skolos priteisimo ieškovei VšĮ „Amžiaus žiedas“ tenkino – priteisė iš VšĮ „Amžiaus žiedas“ 223 222,67 Eur skolą, 8 170,02 Eur delspinigius, 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (231 392,69 Eur) nuo priešieškinio priėmimo dienos (2014-05-14) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Lietuvos apeliacinis teismas 2015 m. lapkričio 17 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2015 m. vasario 12 d. sprendimą paliko nepakeistą.
 9. Atsakovė teigia, kad finansinis reikalavimas BUAB „Eltopas“ bus įvykdytas visiškai, nes 2016-08-30 BUAB „Eltopas“ kreditorių susirinkime kreditoriai balsavo ir priėmė nutarimą parduoti iš VšĮ „Amžiaus žiedas“ debitorės BUAB „Elopas“ naudai priteistą skolą laisvame pardavime už 27 852 Eur, pardavinėjant du mėnesius, o nepardavus – skelbti naują pardavimą už 18 568 Eur; nepardavus, šaukti susirinkimą bei spręsti dėl pardavimo (b. l. 152). Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, skolinio įsipareigojimo perleidimas trečiajam asmeniui neįrodo nei šios skolos (jos dalies) išsiieškojimo ir jos grąžinimo įstaigai realumo. Be to, po minėto BUAB „Eltopas“ kreditorių susirinkimo praėjo beveik septyni mėnesiai, todėl paskelbtas pardavimas jau buvo įvykdytas, tačiau atsakovė apeliacinės instancijos teismui nepateikė rašytinių įrodymų, patvirtinančių jos atskirajame skunde nurodytas aplinkybes dėl skolinių įsipareigojimų masto pasikeitimo. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teisės aiškinimo ir taikymo praktiką šaliai neįrodžius aplinkybių, kuriomis ji remiasi, atsiranda neigiamos pasekmės, t. y. tokios aplinkybės pripažintinos neįrodytomis ir šalies reikalavimai (atsikirtimai) atmetami (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2002-06-19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-878/2002 ir kt.). Taigi, VšĮ „Amžiaus žiedas“ kreditorės BUAB „Elopas“ 223 223 Eur dydžio reikalavimas minusuotinas iš bendros atsakovės turto masės (724 152 Eur Eur – 223 223 Eur = 500 929 Eur reali atsakovės turto vertė).
 10. Iš byloje esančio 2016-10-31 atsakovės debitorių sąrašo matyti, jog VšĮ „Amžiaus žiedas“ pradelstos debitorių skolos sudaro 49 057,95 Eur (b. l. 122–127). Nagrinėjamos bylos apeliacinės instancijos teisme dienai šios skolos yra padidėjusios, pvz. 3 462,50 Eur ir 3 998,39 Eur pirkėjų įsiskolinimo sumomis (terminai suėjo 2016-11-30). Patikrinus teismų informacinę sistemą LITEKO nustatyta, jog VšĮ „Amžiaus žiedas“ nėra pasikreipusi į teismą dėl skolų iš debitorių išieškojimo, taip pat atsakovė nepateikė duomenų apie debitorių įvykdytus finansinius įsipareigojimus ar duomenų, kad ėmėsi veiksmų, susijusių su skolų išsiieškojimu (CPK 178 str.). Teismų praktikoje išaiškinta, jog įmonė faktiškai nedisponuoja iš debitorių gautinomis sumomis, todėl debitorių skolos turėtų būti vertinamos ne tik dydžio, bet ir galimybių jas realiai išsiieškoti ir grąžinti įmonei aspektais (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. liepos 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1312-464/2015). Kadangi byloje nėra jokių įrodymų, pagrindžiančių esamų debitorių skolų realų išsiieškojimą ir jų grąžinimą įstaigai, todėl konstatuotina, jog VšĮ „Amžiaus žiedas“ faktiškai debitorių finansinių įsipareigojimų 49 057,95 Eur dydžio suma nedisponuoja ir nedisponuos ateityje. Priešingų įrodymų atsakovė nepateikė (CPK 178 str.). Atitinkamai iš bendros atsakovės turto masės minusuotina jos nedisponuojama turto masė (500 929 Eur – 49 057,95 Eur = 451 871,05 Eur reali atsakovės turto vertė). Taip pat pirmosios instancijos teismas nustatė, kad pagal kreditorių pateiktus vykdyti vykdomuosius dokumentus, antstolių nurašytos 58 550,76 Eur dydžio lėšos negali būti priskiriamos prie atsakovės realiai turimo turto, t. y. priskiriamos prie per vienerius metus gautinų sumų. Atitinkamai iš bendros atsakovės turto masės minusuotina ir antstolių nurašyta suma (451 871,05 – 58 550,76 Eur = 393 320,29 Eur reali atsakovės turto vertė).
 11. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs byloje esančių duomenų visumą, konstatavo, jog atsakovės turimas realus turtas sudaro ne didesnę, kaip 418 961,24 Eur (812 239 Eur – 111 504 Eur – 58 550,76 Eur – 223 223 Eur) sumą. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinus 2017-02-20 preliminariajame balanse nurodytą turto vertę bei atsakovės 2016-10-31 dienai pradelstų kreditoriams finansinių įsipareigojimų dydį, vienareikšmiškai sutinka su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, jog VšĮ „Amžiaus žiedas“ yra nemoki, nes jos pradelsti įsipareigojimai (404 355,93 Eur) ženkliai viršija pusę į jos realiai turimo turto vertės (393 320,29 Eur) (net, jei nevertinti kreditorės BUAB „Elopas“ 223 223 Eur dydžio reikalavimo, atsakovės pradelsti įsipareigojimai vis tiek viršija pusę jos realiai turimo turto vertės).
 12. Kasacinio teismo išaiškinta, kad bankroto proceso pirmajame etape, sprendžiant klausimą dėl įmonės (ne) mokumo, prioritetas turėtų būti teikiamas reabilitaciniam tikslui, todėl bankroto byla įmonei turi būti keliama, kai teismui išanalizavus visus įrodymus, nelieka abejonių dėl įmonės nemokumo (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. sausio 29 d. nutartis, civilinėje byloje Nr. 2-182/2009; 2009 m. birželio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-754/2009; 2009 m. birželio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-759/2009). Šiuo atveju nustatyta, jog VšĮ „Amžiaus žiedas“ pradelsti įsipareigojimai kreditoriams ženkliai viršija pusę jos turimo turto, taip pat į bylą pateikti atsakovės duomenys nepatvirtina, jog įstaigos vykdoma veikla pelninga, todėl nėra teisėto pagrindo svarstyti reabilitacinio tikslo taikymo galimybės bei toliau didinti kreditorių finansinius reikalavimus.
 13. Pažymėtina, kad Kauno apygardos teismas 2017 m. sausio 27 d. nutartimi įpareigojo atsakovės administracijos vadovą pateikti teismui įmonės turimą trumpalaikį turtą ir jo vertę pagrindžiančius dokumentus, tačiau atsakovės administracijos vadovas nepateikė teismui nei minėto Alzheimerio, vaikų, jaunimo poilsio ir konferencijų centro įrengimo projekto duomenys neskelbtini, nei kitų duomenų, kurie pagrįstų šio projekto vertę (CPK 178 straipsnis). Šie dokumentai nėra pateikti ir apeliacinės instancijos teismui.
 14. Bankroto bylos iškėlimo klausimo nagrinėjimas yra grindžiamas teisine prezumpcija, pagal kurią mokumo pagrindimo našta perkeliama įmonei, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą (CPK 12 str., 178 str., ĮBĮ 9 str. 1 d.). Atsakovė teigia, kad per du metus pilnai atsiskaitys su savo kreditoriais, nes pagal vykdomą neįgaliųjų socialinės globos veiklą planuoja kas mėnesį gauti pelną, šias aplinkybes įrodinėja preliminariomis pelno rodiklių lentelėmis. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, šie preliminarūs duomenys neįrodo atsakovės mokumo atstatymo perspektyvų. Byloje surinkti duomenys patvirtina, kad atsakovės turtui ir lėšoms taikomi areštai ir kiti apribojimai (priverstinė hipoteka), įstaiga nesugeba sumokėti mokesčių ir privalomųjų mokėjimų valstybės ir socialinio draudimo biudžetams, susidariusių įsiskolinimų išieškojimui buvo taikytos priverstinės vykdymo priemonės, kurios nebuvo veiksmingos, pirmosios instancijos teismas konstatavo atsakovės su darbo teisiniais santykiais susijusios nesumokėjimą ir apeliacinės instancijos teismui nėra pateikta įrodymų, patvirtinančių, kad 15 588,62 Eur dydžio skola darbuotojams yra likviduota, taip pat atsakovė nepaneigė pirmosios instancijos teismo išvadų dėl debitorinių skolų beviltiškumo. Taigi, ir 2017-02-20 preliminariame balanse nurodyto turto (vertės) realumo nepagrindė, nors tokia pareiga tenka būtent įstaigai, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą. Išdėstytų motyvų pagrindu apeliacinės instancijos teismas daro išvada, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė materialinės ir procesinės teisės normas, priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurios panaikinti atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra teisinio pagrindo (337 str. 1 d. 1 p.). Europos Žmogaus Teisių Teismas savo jurisprudencijoje laikosi pozicijos, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą; apeliacinės instancijos teismas atmesdamas apeliacinį skundą gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (A. A. v. Bulgaria, no. 51343/99, judgment of 15 February 2007; kt.).
 15. Išaiškintina, kad ĮBĮ 27 straipsnis numato, jog bankroto byla gali būti nutraukta, kai visi kreditoriai atsisako savo reikalavimų ir teismas nutartimi priima atsisakymus; kai bankrutuojanti įmonė atsiskaito su visais kreditoriais (kreditoriumi) ir administratorius teismui pateikia tai įrodančius dokumentus; kai pasirašoma taikos sutartis ir teismas ją patvirtina (taikos sutartis gali būti sudaroma bet kuriuo bankroto proceso metu iki teismo nutarties likviduoti įmonę dėl bankroto įsiteisėjimo dienos (ĮBĮ 27 straipsnio 4 dalis).

13Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

14Kauno apygardos teismo 2017 m. vasario 17 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai