Byla 1A-68-458/2016

1Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Arvydo Daugėlos,

2teisėjų Dalios Kursevičienės, Lino Pauliukėno,

3sekretoriaujant Redai Tamošauskaitei,

4dalyvaujant prokurorui Juozui Sykui,

5nuteistajam E. J.,

6nuteistojo E. J. gynėjui advokatui Gediminui Lukauskui,

7nukentėjusiesiems V. R. ir V. R.,

8nukentėjusių atstovei advokatei Gražinai Mauručaitienei,

9teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nukentėjusiųjų ir civilinių ieškovų V. R., N. R., V. R., A. V. apeliacinį skundą ir civilinio atsakovo AAS ,,Gjensidige Baltic“ apeliacinį skundą dėl Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2015 m. spalio 2 d. nuosprendžio, kuriuo E. J. pripažintas kaltu padaręs nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau BK) 281 str. 5 d., ir jam paskirtas laisvės atėmimas dvejiems metams. Vadovaujantis BK 75 str., laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtas 2 metų laikotarpiui, įpareigojant nuteistąjį tęsti darbą arba registruotis darbo biržoje per visą bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį, taip pat per visą bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo.

10Nukentėjusiųjų V. R. ir N. R. civilinis ieškinys tenkintas iš dalies. Nukentėjusiesiems V. R. ir N. R. iš AAS „Gjensidige Baltic“ solidariai priteista 2 922,20 Eur turtinės žalos, po 1 666,50 Eur neturtinės žalos ir po 13 333,50 Eur neturtinės žalos iš UAB „( - )“. Kita civilinio ieškinio dalis atmesta.

11Nukentėjusiosios A. V. civilinis ieškinys tenkintas iš dalies, jai priteista iš AAS „Gjensidige Baltic“ 1 842,23 Eur turtinės žalos, 1 111,00 Eur neturtinės žalos ir 8 889,00 Eur neturtinės žalos iš UAB „( - )“. Kita civilinio ieškinio dalis atmesta.

12Nukentėjusiojo V. R. civilinis ieškinys tenkintas iš dalies, jam priteista iš AAS „Gjensidige Baltic“ 556 Eur neturtinės žalos ir 4 444 Eur neturtinės žalos iš UAB „( - )“. Kita civilinio ieškinio dalis atmesta.

13Iš nuteistojo E. J. nukentėjusiajam V. R. priteista 1 453,89 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

14Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

15E. J. nuteistas už tai, kad jis 2013 m. rugpjūčio 7 d., apie 17.10 val., automagistralės Kaunas–Klaipėda 274 km, 550 m, Klaipėdos r., Rudgalvių k. ribose, vairuodamas automobilį „Opel Vivaro“, valstybinis Nr. ( - ) keturių eismo juostų kelyje, kur jo važiavimo kryptimi buvo dvi eismo juostos, atskirtos nuo priešpriešinio eismo juostų metaliniais atitvarais ir veja, tiesiame sausame asfaltuotame kelio ruože, kai matomumas iš vairuotojo kabinos ne mažiau kaip 307,4 m, esant saulėtam giedram orui, važiuodamas antra eismo juosta, kryptimi link Klaipėdos, veždamas keleivius, pažeidė Kelių eismo taisyklių 9 p., 19 p., 125 p. ir 134 p. reikalavimus, t. y. nesiėmė visų būtinų priemonių savo, keleivių saugumui kelionės metu užtikrinti, nevažiavo kuo arčiau dešiniojo važiuojamosios dalies krašto, turėdamas objektyvią galimybę iš anksto matyti priekyje skiriamojoje juostoje kelio darbus vykdantį bei iš dalies į antrą eismo juostą išsikišantį automobilį „Mercedes-Benz“,valstybinis Nr. ( - ) būdamas neatidus ir išsiblaškęs, laiku nestabdė vairuojamo automobilio ir atsitrenkė į automobilį „Mercedes-Benz“. Dėl eismo įvykio metu patirtų sužalojimų įvykio vietoje mirė automobilio „Opel Vivaro“ keleivis M. R..

16Apeliaciniu skundu nukentėjusieji ir civiliniai ieškovai V. R., N. R., V. R., A. V. nesutinka su Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2015 m. spalio 2 d. apkaltinamuoju nuosprendžiu. Prašo paskirti E. J. realią laisvės atėmimo bausmę ir atimti jam teisę vairuoti transporto priemones 3 metams; priteisti neturtinės žalos: V. R. ir N. R. po 41 776,50 Eur, V. R. – 29 444 Eur, A. V. – 27 851 Eur solidariai iš UAB „( - )“ ir E. J.; priteisti V. R. ir N. R. iš AAS „Gjensidige Baltic“ turtinės žalos atlyginimą už žuvusiajam priklausiusį kompiuterį, kuris dingo po eismo įvykio.

17Nurodo, kad apylinkės teismas skirdamas bausmę neatsižvelgė į tai, kad nuteistasis neatsiprašė nukentėjusiųjų, nesistengė atlyginti turėtų išlaidų, niekada nepripažino savo kaltės, stengėsi išvengti atsakomybės. Pažymi, kad nuteistasis melavo, jog buvo praradęs sąmonę po įvykio ir nieko neprisimena, neigė vairuodamas kalbėjęs telefonu, vos neužmigęs, pavojingai manevravęs, nors apklausti liudytojai patvirtino, kad vairuotojas buvo pavargęs, todėl vienas iš keleivių net siūlęsis pavairuoti mikroautobusą. Nelaimingas atsitikimas kilo dėl neatsakingo vairuotojo elgesio, kadangi jis nesilaikė darbo ir poilsio rėžimo, vairavo transporto priemonę pavargęs, mieguistas, nesilaikė Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklių, Keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais taksi taisyklių, UAB ,, ( - )“ įstatų 9.8 p.; 9.9 p. Dėl nurodytų priežasčių nukentėjusieji nesutinka su teismo paskirta mažesne nei straipsnio sankcijoje numatytos bausmės vidurkis bausme. Be to, mano, kad atidedant nuteistajam paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą, pažeminami nukentėjusiųjų patirti išgyvenimai, todėl tokia humaniška bausmė negali būti skiriama asmeniui, kuris nesigaili dėl padaryto nusikaltimo.

18Nurodo, kad apylinkės teismas visiškai nepasisakė dėl baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo naudotis specialia teise, nors turi pareigą visais atvejais, kai padaromas BK 281 str. numatytas nusikaltimas svarstyti uždraudimo naudotis specialia teise taikymo klausimą.

19Mano, kad aplinkybė, jog E. J. toliau vykdo keleivių vežimo veiklą, laikytina atsakomybę sunkinančia aplinkybe, kadangi tai daro neturėdamas leidimo, techniškai neparuošęs ir nepažymėjęs transporto priemonės ir toliau kelia grėsmę eismo dalyvių ir keleivių saugumui.

20Mano, kad apylinkės teismas nepagrįstai atsisakė tenkinti nukentėjusiųjų prašymą priteisti neturtinę žalą iš UAB ,, ( - )“ ir E. J. solidariai. Nors nusikalstama veika padaryta vykdant darbines pareigas, tačiau teismas neatsižvelgė į aplinkybę, kad automobilis ,,Opel Vivaro“ yra E. J. nuosavybė, įsigyta už jo asmenines lėšas, tik įregistruotas kaip UAB ,, ( - )“ turtas. Pirmosios instancijos teismas neįvertino, kad E. J. veiklą vykdė neturėdamas tam leidimo ir su netinkama transporto priemone. Jis yra vienintelis įmonės darbuotojas – ir direktorius, ir vairuotojas, jokio kasos čekio keleiviams nebuvo išdavęs, todėl pagrįsta prielaida, kad šia kelione buvo tenkinti asmeniniai interesai, o atsakomybė negali būti sietina su darbinių pareigų vykdymu. Be to, UAB ,, ( - )“ neturi turto, kad galėtų nukentėjusiesiems atlyginti padarytą neturtinę žalą.

21Mano, kad teismas nepagrįstai ir visiškai nemotyvuotai sumažino prašomos priteisti neturtinės žalos dydį. Neįvertino, kad nei UAB ,, ( - )“, nei E. J. neparodė jokios iniciatyvos prisidėti prie laidojimo ir kapavietės tvarkymo išlaidų, nesidomėjo nukentėjusiosios A. V. padėtimi, kuri, žuvus M. R., liko be pragyvenimo šaltinio. Taip pat teismas atmetė prašymą priteisti turtinę žalą už po autoįvykio dingusį žuvusiojo kompiuterį. Liudytojai teismo posėdžio metu patvirtino, kad M. R. kelionės metu turėjo kompiuterį, kuris dingo eismo įvykio metu, todėl patirta turtinė žala laikytina E. J. sukelto eismo įvykio pasekme.

22Atkreipia dėmesį, kad skundžiamu nuosprendžiu teismas nepasisakė dėl 700 Eur atstovavimo išlaidų ikiteisminio tyrimo metu ir 289 Eur bylinėjimosi išlaidų.

23Civilinis atsakovas AAS ,,Gjensidige Baltic“ apeliaciniu skundu prašo civilinių ieškovų V. R. ir N. R. civilinį ieškinį tenkinti iš dalies ir priteisti iš civilinio atsakovo AAS ,,Gjensidige Baltic“ 177,19 Eur turtinės žalos atlyginimo. Nesutinka su nuosprendžio dalimi, kuria V. R. ir N. R. solidariai priteista 2 745,01 Eur turtinės žalos iš AAS „Gjensidige Baltic, t. y. papildomai 2 635,54 Eur paminklo ir kapavietės sutvarkymo išlaidų ir 109,47 Eur išlaidų gėlėms. Nurodo, kad civilinis atsakovas atlygino pusę paminklo ir kapavietės sutvarkymo išlaidų, t. y. 2 635,54 Eur, kadangi buvo įrengta nauja šeiminė kapavietė. Pagal LAT formuojamą laidojimo išlaidų atlyginimo praktiką, atlyginamos tik būtinos ir vidutinio dydžio laidojimui bei kapo sutvarkymui, ne prabangaus paminklo ir ne šeimos kapavietei įrengti skirtos išlaidos. Skundžiamu nuosprendžiu teismas priteisdamas109,47 Eur išlaidų gėlėms, neįvertino, kad AAS ,,Gjensidige Baltic“ 2014 m. spalio 8 d. atlygino 58,45 Eur išlaidų už gėles ir krepšelius. Teismas šiuo atveju priteisė už gėles, kurios buvo pirktos jau po laidotuvių, laikotarpiu nuo 2013 m. rugpjūčio 19 d. iki 2013 m. gruodžio 20 d., ir klaidingai nurodė bendrą sumą, kadangi teismui pateiktuose kvituose nurodyta 343,36 Lt (99,44 Eur), o ne 377,98 Lt (109,47 Eur).

24Civilinis atsakovas AAS ,,Gjensidige Baltic“ atsikirtime į apeliacinį skundą nesutinka su nukentėjusiųjų reikalavimu priteisti 1 282,72 Eur turtinės žalos už dingusį žuvusiojo kompiuterį, kadangi tokios žalos atlyginimas nėra transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimo sutarties dalykas, todėl prašo šį apeliacinio skundo reikalavimą atmesti kaip nepagrįstą.

25Nuteistojo E. J. gynėjas advokatas Gediminas Lukauskas atsikirtimu į apeliacinius skundus prašo pakeisti nuosprendį BPK 328 str. 3 p. 4 p. nurodytais pagrindais. Pritaria nukentėjusiųjų apeliacinio skundo argumentui dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, tačiau mano, kad reikalavimai dėl neturtinės žalos atlyginimo solidariai iš nuteistojo E. J. ir UAB ,, ( - )“, civilinių ieškinių patenkinimo visiškai ir atlyginimo už žuvusiajam priklausiusį kompiuterį yra nepagrįsti, todėl atmestini. Nurodo, kad nukentėjusiųjų apeliacinio skundo argumentai neatitinka tikrovės, jie siekia keršto, o V. R. netgi grasino nuteistajam. Nuteistojo teisės į gynybą realizavimas negali būti laikomas bandymu išvengti atsakomybės. E. J. viso proceso metu savo kaltę pripažino iš dalies, jis vyko į šarvojimo salę, laidotuvių dieną užpirko mišias, vyko pas žuvusiojo tėvus po laidotuvių, nuoširdžiai atsiprašė visų nukentėjusiųjų teismo posėdžio metu, tai rodo, kad nuteistasis labai išgyvena dėl eismo įvykio pasekmių. Be to, E. J. į teismo depozitinę sąskaitą 2015 m. rugpjūčio 17 d. pervedė 1 200 Eur, tačiau teismas dėl šių lėšų nieko nepasisakė, nors turėjo pripažinti tai atsakomybę švelninančia aplinkybe ir atsižvelgti skiriant bausmę švelnesnę nei sankcijoje numatytas bausmės vidurkis. Mano, kad teismas pagrįstai neuždraudė nuteistajam naudotis specialia teise, kadangi teisė vairuoti transporto priemones yra būtina vykdant darbines pareigas, tai yra vienintelis jo pragyvenimo šaltinis, be to, E. J. slaugo savo motiną Marijoną M. J., gimusią ( - ) m.

26Teismo posėdžio metu nukentėjusieji ir jų atstovė advokatė Gražina Mauručaitienė prašė nukentėjusiųjų apeliacinį skundą tenkinti.

27Prokuroras, nuteistasis ir jo gynėjas prašė tenkinti civilinio atsakovo AAS ,,Gjensidige Baltic“ apeliacinį skundą, tenkinti nukentėjusiųjų ir civilinių ieškovų V. R., N. R., V. R., A. V. apeliacinio skundo dalį dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, kitą dalį atmesti.

28Civilinio atsakovo AAS ,,Gjensidige Baltic“ apeliacinis skundas tenkintinas, nukentėjusiųjų ir civilinių ieškovų V. R., N. R., V. R., A. V. apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

29Bylą nagrinėjant apeliacine tvarka, apeliacinės instancijos teismas patikrina bylą tiek, kiek to prašoma apeliaciniuose skunduose, bei patikrina, ar nėra padaryta esminių Lietuvos Respublik?s baudžiamojo proceso kodekso pažeidimų (BPK 320 str. 3 d.). Apeliaciniais skundais nuteistojo kaltė nėra ginčijama. Nukentėjusiųjų apeliaciniame skunde nesutinkama su skirtos bausmės dydžiu ir jos vykdymo atidėjimu, prašoma visiškai patenkinti civilinius ieškinius. Civilinis atsakovas apeliaciniu skundu nesutinka su nukentėjusiesiems priteistos turtinės žalos atlyginimo dydžiu. Apygardos teismas bylą nagrinėja neperžengdamas apeliacinių skundų ribų.

30Dėl nukentėjusiųjų ir civilinių ieškovų V. R., N. R., V. R., A. V. apeliacinio skundo

31Apeliaciniu skundu nukentėjusieji ir civiliniai ieškovai V. R., N. R., V. R., A. V. nesutinka su Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2015 m. spalio 2 d. apkaltinamuoju nuosprendžiu. Prašo paskirti E. J. realią laisvės atėmimo bausmę ir atimti teisę vairuoti transporto priemones 3 metams, priteisti solidariai iš UAB „( - )“ ir E. J. neturtinės žalos: V. R. ir N. R. po 41 776,50 Eur, V. R. – 29 444 Eur, A. V. – 27 851 Eur; priteisti V. R. ir N. R. iš AAS „Gjensidige Baltic“ turtinės žalos atlyginimą už žuvusiajam priklausiusį kompiuterį, kuris dingo po eismo įvykio.

32Teismas, skirdamas bausmę, privalo įvertinti padarytos veikos pavojingumą ir tik remdamasis įstatymo reikalavimais paskirti atitinkamą bausmę. BK 54 str. 2 d. numato, kad, skirdamas bausmę, teismas atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, padarytos nusikalstamos veikos motyvus ir tikslus, nusikalstamos veikos stadiją, kaltininko asmenybę, asmens kaip bendrininko dalyvavimo darant nusikalstamą veiką formą ir rūšį, atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes. BK 281 str. 5 d. numato plačias sankcijos ribas – nuo 3 mėn. iki 8 metų laisvės atėmimą, todėl teismui skiriant bausmę pagal šį straipsnį suteikiama plati diskrecija ją individualizuoti (LAT nutartis 2K-500-697/2015). Nors nukentėjusieji apeliaciniu skundu nesutinka su teismo paskirta mažesne nei straipsnio sankcijoje numatytos bausmės vidurkis bausme, apylinkės teismas priimdamas skundžiamą nuosprendį ir skirdamas bausmę įvertino aplinkybes, kad E. J. dirba, anksčiau neteistas, galiojančių administracinių nuobaudų neturi (t. 3, b. l. 92–95), nusikalto pirmą kartą, dėl nusikalstamo nerūpestingumo padarė neatsargų nusikaltimą. Atsižvelgiant į visas nustatytas aplinkybes, teisėjų kolegijos nuomone, apylinkės teismas padarė teisingą išvadą, jog už padarytą nusikalstamą veiką kaltinamajam gali būti skiriama mažesnė nei sankcijos vidurkis laisvės atėmimo bausmė.

33Paskyrus švelnesnę bausmę nei šešeri metai laisvės atėmimo, remiantis BK 55 str. bei BK 75 str. nuostatomis, įstatymas įtvirtina taisyklę, jog įprastiniais atvejais skirtinos bausmės, nesusijusios su laisvės atėmimu. Nukentėjusiųjų apeliaciniame skunde nurodoma, kad atidedant nuteistajam paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą, pažeminami nukentėjusiųjų patirti išgyvenimai. Teismo procesuose neretai skirtingus teisingos bausmės lūkesčius turi kaltininkas ir nukentėjusysis. Kaip ir šioje byloje nukentėjusieji pirmosios instancijos teisme nuosekliai laikėsi pozicijos, kad kaltinamajam būtų paskirta laisvės atėmimo bausmė. Etikos požiūriu bausmė yra vienas iš dorovinio auklėjimo metodų, kuriuo siekiama koreguoti netinkamą asmens elgesį, todėl tik teisinga bausmė gali atlikti kaltinamojo nubaudimo funkciją, nes bausmės tikslas yra teisingumo siekis. Šioje byloje nustatytos nusikalstamos veikos aplinkybės, nuteistojo veiksmų pavojingumo laipsnis, jo asmenybė sudaro pagrindus taikyti jam bausmės vykdymo atidėjimą. Šiuo atveju nukentėjusiųjų pozicijai dėl laisvės atėmimo bausmės skyrimo nuteistajam įtakos turi kilę sunkūs padariniai, tačiau šis veiksnys neturi lemti skiriamos bausmės rūšies ir dydžio. Nuteistasis turi būti nubaustas už savo veiksmus ir būtų neteisinga nubaudimą sieti tik su padariniais. Tokia bausmių skyrimo praktika formuojama ir teismų praktikoje (LAT nutartys 2K-465/2008, 2K-29/2009, 2K-299/2010, 2K-579/2010).

34Nukentėjusiųjų apeliaciniame skunde akcentuojamos nepakankamos E. J. pastangos atsiprašyti ir kompensuoti patirtą žalą. Skunde nurodoma, jog jis niekada nepripažino savo kaltės, stengėsi išvengti atsakomybės. Su šiais skundo argumentais nėra pagrindo sutikti. Atkreiptinas dėmesys, kad nuteistasis atsiprašė nukentėjusiųjų teismo posėdžio metu, lankėsi nukentėjusiųjų namuose, buvo nuvykęs į žuvusiojo šermenis. 2015 m. rugpjūčio 17 d. E. J. pervedė į Klaipėdos rajono apylinkės teismo depozitinę sąskaitą 1 200 Eur žalos atlyginimo nukentėjusiesiems (t. 5, b. l. 11). Šios aplinkybės leidžia pagrįstai manyti, kad E. J. dėjo pastangas atsiprašyti ir kompensuoti patirtą žalą nukentėjusiesiems. Atkreiptinas dėmesys, kad nuteistasis viso bylos nagrinėjimo metu savo kaltę iš dalies pripažino. Kaip teisingai paminėjo ir nuteistojo gynėjas atsikirtime į apeliacinį skundą, nuteistojo teisės į gynybą realizavimas negali būti vertinamas kaip atsakomybės vengimas.

35Apeliaciniame skunde nukentėjusieji pažymi, kad nuteistasis melavo, jog buvo praradęs sąmonę po įvykio. Kolegija atkreipia dėmesį, kad šią nuteistojo nurodytą aplinkybę patvirtino ir liudytojas A. G.. Be to, duomenys, ar nuteistasis po eismo įvykio buvo sąmoningas ar ne, nesudaro pagrindo manyti, kad apylinkės teismo skirta bausmė yra aiškiai per švelni.

36Apylinkės teismas priimdamas skundžiamą nuosprendį konstatavo, kad E. J. pažeidė Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 (2012 m. lapkričio 28 d. redakcija) patvirtintų Kelių eismo taisyklių 9 p., 19 p., 125 p. ir 134 p. reikalavimus, t. y. nesiėmė visų būtinų priemonių savo, keleivių saugumui kelionės metu užtikrinti, nevažiavo kuo arčiau dešiniojo važiuojamosios dalies krašto, turėdamas objektyvią galimybę iš anksto matyti priekyje skiriamojoje juostoje kelio darbus vykdantį automobilį, buvo neatidus ir išsiblaškęs. Skunde akcentuojama, kad E. J. vairuodamas kalbėjo telefonu, buvo pavargęs, pavojingai manevravo kelyje, kadangi nesilaikė darbo ir poilsio rėžimo. Skirtingai nei nurodoma skunde, nuteistasis neneigė vairuodamas kalbėjęs telefonu, tačiau duomenų, kad vairuotojas būtų naudojęsis mobiliuoju telefonu be laisvų rankų įrangos eismo įvykio metu, byloje nėra. Liudytojas A. G. taip pat nurodė, kad vairuotojas buvo mieguistas. Liudytojas V. J. teismo posėdžio parodė, kad automobilis išvažiuodavo dešiniau iš juostos. Tačiau šios liudytojų nurodytos aplinkybės nėra pakankamos konstatuoti, kad E. J. nesilaikė darbo ir poilsio rėžimo. Byloje nėra duomenų, kad eismo įvykis kilo būtent dėl to, kad vairuotojas buvo pavargęs, o ne kaip nustatė apylinkės teismas – buvo neatidus ir išsiblaškęs.

37Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad E. J. nusikalstamą veiką padarė naudodamasis specialia teise vairuoti kelių transporto priemones. Apeliaciniame skunde prašoma uždrausti E. J. naudotis specialia teise trejiems metams. Iš pirmosios instancijos teismo nuosprendžio turinio matyti, kad galimybė taikyti BK 68 str. numatytą baudžiamojo poveikio priemonę nebuvo svarstyta.

38BK 68 str. nurodyta, kad teismas gali uždrausti asmeniui naudotis specialiomis teisėmis tais atvejais, kai naudodamasis šiomis teisėmis asmuo padarė nusikalstamą veiką. Taigi vienintelė būtina nurodytos baudžiamojo poveikio priemonės taikymo sąlyga yra tai, kad asmuo nusikalstamą veiką padarė naudodamasis specialia teise. Jokių kitų būtinų šios priemonės taikymo sąlygų baudžiamasis įstatymas nenumato. Kita vertus, nurodyta įstatymo formuluotė reiškia tai, kad uždraudimo naudotis specialia teise paskyrimas nėra privalomas: tais atvejais, kai asmuo nusikalstamą veiką padaro naudodamasis specialia teise, teismas privalo apsvarstyti šios baudžiamojo poveikio priemonės taikymo klausimą ir motyvuotai nuspręsti, taikyti ją ar ne. Pagal susiformavusią teismų praktiką, uždraudimas naudotis specialia teise vairuoti kelių transporto priemones paprastai skiriamas nustačius, kad kaltininkas nuolat pažeidinėja KET, BK 281 str. numatytą nusikaltimą padarė šiurkščiai, sąmoningai pažeisdamas KET ar būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų (LAT nutartis 2K-431/2013).

39Apylinkės teismas priimdamas skundžiamą nuosprendį konstatavo, kad E. J. įvykdyti kelių eismo saugumo pažeidimai buvo padaryti dėl nusikalstamo nerūpestingumo, t. y. E. J. nesuvokė, kad daro pavojingą ar rizikingą veiką, nesuvokė, kad pažeidžia kelių eismo taisykles, todėl jo veiksmų negalima vertinti kaip šiurkščių ir sąmoningų KET pažeidimų. E. J. įvykio metu nebuvo apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų. Atsižvelgiant į visas nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad už E. J. padarytus KET pažeidimus taikyti BK 68 str. nuostatas nėra pagrindo.

40Skunde teigiama, kad aplinkybė, jog E. J. toliau vykdo keleivių vežimo veiklą, laikytina atsakomybę sunkinančia aplinkybe. BK 60 str. 1 d. nurodytas baigtinis atsakomybę sunkinančių aplinkybių sąrašas. Apeliaciniame skunde dėstomas prielaidas, kad nuteistasis užsiima darbine veikla neturėdamas leidimo, techniškai neparuošęs ar nepažymėjęs transporto priemonės ir kelia grėsmę eismo dalyvių ir keleivių saugumui, pripažinti nuteistojo atsakomybę sunkinančia aplinkybe nėra teisinio pagrindo.

41Nukentėjusieji apeliaciniu skundu prašo priteisti V. R. ir N. R. iš AAS „Gjensidige Baltic“ turtinės žalos atlyginimą už žuvusiajam priklausiusį kompiuterį, kuris dingo po eismo įvykio. Apylinkės teismas, priimdamas skundžiamą nuosprendį, netenkino šio nukentėjusiųjų prašymo ir nurodė, kad ši žala nėra tiesioginė E. J. nusikalstamų veiksmų pasekmė. Civilinis atsakovas AAS ,,Gjensidige Baltic“ atsikirtime į apeliacinį skundą su šiuo reikalavimu nesutinka, kadangi tai nėra įprastinės transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties objektas. Kaip teisingai paminėta atsikirtime, civilinei atsakomybei taikyti būtina sąlyga yra priežastinis ryšys tarp neteisėtų asmens veiksmų ir atsiradusios žalos (CK 6.247 str.). Šiuo atveju turtinė žala dėl prarasto žuvusiojo kompiuterio nukentėjusiesiems kilo ne dėl E. J. padarytos nusikalstamos veikos, numatytos BK 281 str. 5 d., o dėl asmens, pasisavinusio šį svetimą turtą, veiksmų. Nesant priežastinio ryšio tarp nuteistojo veiksmų ir kompiuterio dingimo, žalos atlyginimas iš E. J. nepriteistinas.

42Nukentėjusieji apeliaciniu skundu nesutinka su apylinkės teismo priteistu neturtinės žalos dydžiu. Jie prašo priteisti iš UAB „( - )“ ir E. J. neturtinės žalos: V. R. ir N. R. po 41 776,50 Eur, V. R. – 29 444 Eur, A. V. – 27 851 Eur. Skunde nurodoma, kad teismas nepagrįstai ir visiškai nemotyvuotai sumažino prašomos priteisti neturtinės žalos dydį, neįvertino, kad nei UAB ,, ( - )“, nei E. J. neparodė jokios iniciatyvos prisidėti prie laidojimo ir kapavietės tvarkymo išlaidų, nesidomėjo nukentėjusiosios A. V. padėtimi, kuri, žuvus M. R., liko be pragyvenimo šaltinio. Apygardos teismas atkreipia dėmesį, kad CK 6.250 str. 2 d. numato, jog teismas, nustatydamas neturtinės žalos dydį, atsižvelgia į jos pasekmes, šią žalą padariusio asmens kaltę, jo turtinę padėtį, padarytos turtinės žalos dydį bei kitas turinčias reikšmės bylai aplinkybes, taip pat į sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus. Esminis neturtinės žalos atlyginimo kriterijus šiuo atveju yra žalos pasekmės ir dėl to patirti dvasiniai išgyvenimai. Nukentėjusieji patyrė dvasinius išgyvenimus dėl artimo žmogaus mirties. Turtinę žalą (taip pat ir laidojimo bei kapavietės tvarkymo išlaidas) atlygino civilinis atsakovas AAS ,,Gjensidige Baltic“. Nemanytina, kad kitas turtinę žalą atlyginantis subjektas galėtų kaip nors paveikti nukentėjusiųjų patirtus išgyvenimus dėl artimojo žūties.

43Kolegijos nuomone, apylinkės teismas spręsdamas klausimą dėl priteistinos neturtinės žalos dydžio nukentėjusiesiems tinkamai atsižvelgė į formuojamą teismų praktiką, nukentėjusiųjų patirtus išgyvenimus, E. J. kaltės formą ir rūšį, aplinkybę, kad tai nėra loginė nuteistojo gyvenimo būdo ir jo ankstesnio elgesio pasekmė, o labiau atsitiktinis įvykis jo gyvenime, ir pagrįstai, vadovaudamasis įstatymu, sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijais, sumažino nukentėjusiesiems priteistinos neturtinės žalos atlyginimo dydį.

44Nukentėjusieji apeliaciniame skunde prašo priteisti neturtinės žalos atlyginimą solidariai iš E. J. ir jo darbdavės UAB ,, ( - )“. Teisėjų kolegijos nuomone, toks reikalavimas yra nepagrįstas. Solidarioji skolininkų atsakomybė nėra preziumuojama (CK 6.6 str. 1 d.). Ji atsiranda tik įstatymo ar šalių susitarimu nustatytais atvejais, taip pat kai prievolės dalykas yra nedalus. CK 6.270 straipsnis reglamentuoja didesnio pavojaus šaltinio padarytą žalą ir numato, jog ją atlyginti privalo šio šaltinio valdytojas. Pagal LAT suformuotą praktiką didesnio pavojaus šaltinio valdytoju laikomas darbdavys, bet ne darbuotojas, kuris naudojasi didesnio pavojaus šaltiniu ir už tokiu būdu naudojamu šaltiniu padarytą žalą atsakingas yra darbdavys (LAT nutartys Nr. 3K-3-682/2006; Nr. 3K-3-255/2007 ir kt.). Aplinkybė, kad darbdavys neturi turto ar yra nepajėgus atlyginti didesnio pavojaus šaltiniu padarytą žalą, nesudaro pagrindo preziumuoti solidariąją skolininkų atsakomybę.

45Skunde pabrėžiama, kad pažeistas UAB ,, ( - )“ įstatų 9.8 p., kuris numato, kad įmonės veikla – keleivių vežimas mieste arba priemiestyje. Iš bylos duomenų nustatyta, kad įmonės 2012 metais deklaruota pagrindinė veiklos rūšis – kitas keleivinis sausumos transportas (t. 2, b. l. 144). Tai atitinka ir UAB ,, ( - )“ įstatų 9.10 p. nurodytą veiklą (t. 2, b. l. 137). Bylos duomenimis nustatyta, kad E. J. dirba UAB ,, ( - )“ nuo 2009 m. rugsėjo 16 d. (t. 3, b. l. 91). Automobilio ,,Opel Vivaro“ savininkė UAB ,, ( - )“ (t. 3, b. l. 29). Skunde nurodyti teiginiai, kad automobilis ,,Opel Vivaro“ yra E. J. nuosavybė, nesudaro pagrindo preziumuoti, jog nuteistasis, būdamas įmonės darbuotojas, naudodamasis įmonės vardu registruotu automobiliu, vykdydamas įmonės įstatuose numatytą veiklą, vykdė ne darbines funkcijas. Aplinkybė, kad kelionės pradžioje keleiviams nebuvo išduoti kelionės bilietai ar kvitai, neleidžia manyti, kad eismo įvykio metu E. J. tenkino asmeninius interesus.

46Apylinkės teismas nusprendė išieškoti iš nuteistojo E. J. 1 453,89 Eur išlaidų atstovo pagalbai apmokėti nukentėjusiajam V. R.. Apeliaciniame skunde atkreipiamas dėmesys, kad teismas nepasisakė dėl 700 eurų atstovavimo išlaidų ikiteisminio tyrimo metu ir 289 eurų bylinėjimosi išlaidų. Bylos duomenimis nustatyta, kad V. R. patyrė 2 420 Lt (700 Eur); 1 500 Lt (434,43 Eur); 3 000 Lt (868,86 Eur), iš viso 2 003,29 Eur (t. 4, b. l. 136–137) teisinės pagalbos išlaidų. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, keistina ši Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2015 m. spalio 2 d. nuosprendžio dalis, iš nuteistojo E. J. nukentėjusiajam V. R. priteistina 2 003,29 Eur išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti (BPK 328 str. 4 p.).

47Apeliaciniu skundu prašoma priteisti 500 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant apeliacine tvarka. Įvertinus aplinkybę, kad tenkinama tik apeliacinio skundo dalis dėl priteistinų bylinėjimosi išlaidų dydžio pakeitimo, apeliacinio skundo reikalavimas priteisti 500 Eur išlaidų advokato pagalbai apeliaciniame procese apmokėti netenkintinas.

48Dėl civilinio atsakovo AAS ,,Gjensidige Baltic“ apeliacinio skundo

49AAS ,,Gjensidige Baltic“ apeliaciniu skundu prašo nukentėjusiųjų apeliacinį skundą tenkinti iš dalies ir priteisti iš civilinio atsakovo AAS ,,Gjensidige Baltic“ 177,19 Eur turtinės žalos atlyginimo. Skunde nesutinkama su nuosprendžio dalimi, kuria V. R. ir N. R. solidariai priteista 2 745,01 Eur turtinės žalos iš AAS „Gjensidige Baltic, t. y. papildomai 2 635,54 Eur paminklo ir kapavietės sutvarkymo išlaidų ir 109,47 Eur išlaidų gėlėms.

50Nukentėjusieji V. R. ir N. R. civiliniu ieškiniu (t. 1, b. l. 69–72) prašė priteisti 30 937,37 Lt (8959,97 Eur) turtinės žalos. Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2015 m. spalio 2 d. nuosprendžiu nukentėjusiesiems V. R. ir N. R. iš AAS „Gjensidige Baltic“ solidariai priteista 2 922,20 Eur turtinės žalos. Apylinkės teismas nustatė, kad AAS „Gjensidige Baltic“ V. R. atlygino 15 858,26 Lt (4 592,87 Eur) patirtų laidojimo išlaidų, neatlygino 27,40 Lt (7,94 Eur) kapo aplinkos sutvarkymo išlaidų, 9 100 Lt (2 635,54 Eur) paminklo išlaidų, 377,98 Lt (109,47 Eur) išlaidų gėlėms, 4 429 Lt (1282,43 Eur) už dingusį kompiuterį, 584,39 Lt (169,25 Eur) išlaidų vaistams.

51Iš byloje esančių paslaugų pirkimo kvitų, sąskaitų faktūrų matyti, kad po eismo įvykio nukentėjusieji išleido 18 200 Lt (5 271,08 Eur) paminklui. Civilinis atsakovas AAS ,,Gjensidige Baltic“ nesutinka su tokia atlygintina suma. Kadangi buvo įrengta nauja šeiminė kapavietė, mano, kad civilinio atsakovo atlyginta 2 635,54 Eur suma yra pakankama.

52CK 6.291 str. 1 d. nurodyta, kad tokiu atveju, kai nukentėjęs asmuo miršta, jo laidojimo išlaidas turėjusiam asmeniui atlygina tas asmuo, kuris yra atsakingas už žalą, susijusią su nukentėjusio asmens gyvybės atėmimu; atlyginamos tik protingumo kriterijus atitinkančios laidojimo išlaidos. LAT praktikoje aiškinant šią teisės normą, kasacinis teismas yra nurodęs, kad laidojimo išlaidomis pripažįstamos karsto įgijimo, gėlių, drabužių, transporto, kitų ritualinių paslaugų, gedulingų pietų, kapo tvarkymo išlaidos, kurios nustatomos, vadovaujantis protingumo kriterijumi, o tai reiškia, kad atlyginamos įprastos, vidutinės, bet ne prašmatnaus paminklo bei tvorelės pastatymo išlaidos (LAT nutartis Nr. 3K-3-160/2006). Taigi tiek įstatyme, tiek teismų praktikoje įtvirtinta, jog atlyginant laidojimo išlaidas turi būti vadovaujamasi protingumo kriterijumi ir atlyginamos tik vidutinės (įprastos) kapavietės sutvarkymo išlaidos (LAPT nutartis Nr. 2A-512-178/2015).

53Šiuo konkrečiu atveju nustatyta, kad iš viso išlaidos žuvusiojo paminklui sudarė 18 200 Lt

54(5 271,08 Eur), t. y. žymiai daugiau nei vidutinės, paprastai patiriamos kapavietės sutvarkymo išlaidos (LAT Nr. 3K-3-171/2012, Nr. 2K-150/2011 Nr. 2K-380/2008). Teisėjų kolegija sutinka su civilinio atsakovo AAS ,,Gjensidige Baltic“ apeliacinio skundo argumentu, kad priteista 18 200 Lt (5 271,08 Eur) suma nėra adekvati, teisinga ir protinga, ji pažeidžia šalių turtinių interesų pusiausvyrą bei neatitinka protingumo kriterijų (CK 1.5 str., 6.291 str. 1 d.). Įvertinus civilinio atsakovo AAS ,,Gjensidige Baltic“ pateiktus rašytinius įrodymus, paminklo nuotraukas (t. 5 b. l. 73–77), teisėjų kolegija pritaria skunde išdėstytai pozicijai, kad įrengta nauja šeimos kapavietė, todėl atlyginta pusė paminklo pastatymo išlaidų yra pakankama. Ši Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2015 m. spalio 2 d. nuosprendžio dalis keistina (BPK 328 str. 4 p.).

55Apeliaciniu skundu taip pat nesutinkama su 109,47 eurų išlaidų gėlėms priteisimu. Nurodoma, kad teismas neįvertino, jog AAS ,,Gjensidige Baltic“ išlaidas už gėles ir krepšelius atlygino iki nuosprendžio priėmimo. Remiantis bylos duomenimis, nukentėjusieji gėlėms ir krepšeliams išleido 39 Lt, 40 Lt; 43,98 Lt; 30 Lt; 138 Lt; 48 Lt, iš viso 338,98 (98,17 Eur) (t. 1, b. l. 77–81; 84; 86). Visas šias išlaidas atlygino civilinis atsakovas AAS ,,Gjensidige Baltic“ (t. 4, b. l. 35), todėl darytina išvada, kad Klaipėdos rajono apylinkės teismas 2015 m. spalio 2 d. nuosprendžiu nepagrįstai priteisė nukentėjusiesiems V. R. ir N. R. 377,98 Lt (109,47 Eur) išlaidų gėlėms, ši nuosprendžio dalis keistina (BPK 328 str. 4 p.).

56Apylinkės teismas priimdamas skundžiamą nuosprendį nustatė, kad papildomos išlaidos, kurių draudikas neatlygino, sudaro 584,39 Lt (169,25 Eur) už vaistus ir 27,40 Lt (7,94 Eur) už kapo aplinkos sutvarkymą granito skalda, iš viso 177,19 Eur. Šie priteistini turtinės žalos dydžiai civilinio atsakovo AAS „Gjensidige Baltic“ apeliaciniu skundu nėra ginčijami.

57Atsižvelgiant į visas nurodytas aplinkybes, civilinio atsakovo AAS ,,Gjensidige Baltic“ apeliacinis skundas tenkintinas. Klaipėdos rajono apylinkės teismas 2015 m. spalio 2 d. nuosprendis keistinas remiantis BPK 328 str. 4 p. numatytais pagrindais: nukentėjusiesiems V. R. ir N. R. solidariai priteistina iš AAS „Gjensidige Baltic“177,19 Eur turtinės žalos.

58Teisėjų kolegija, vadovaujantis BPK 326 str. 1 d. 3 p., 328 str. 4 p.,

Nutarė

59civilinio atsakovo AAS ,,Gjensidige Baltic“ apeliacinį skundą tenkinti.

60Nukentėjusiųjų ir civilinių ieškovų V. R., N. R., V. R., A. V. apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.

61Panaikinti Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2015 m. spalio 2 d. nuosprendžio dalį, kuria nukentėjusiesiems V. R. ir N. R. iš AAS „Gjensidige Baltic“ solidariai priteista 2 922,20 Eur turtinės žalos ir iš nuteistojo E. J. nukentėjusiajam V. R. priteista 1 453,89 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Priteisti nukentėjusiesiems V. R. ir N. R. solidariai 177,19 Eur turtinės žalos iš AAS „Gjensidige Baltic“ ir nukentėjusiajam V. R. 2 003,29 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti iš nuteistojo E. J..

62Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teisėjų Dalios Kursevičienės, Lino Pauliukėno,... 3. sekretoriaujant Redai Tamošauskaitei,... 4. dalyvaujant prokurorui Juozui Sykui,... 5. nuteistajam E. J.,... 6. nuteistojo E. J. gynėjui advokatui Gediminui Lukauskui,... 7. nukentėjusiesiems V. R. ir V. R.,... 8. nukentėjusių atstovei advokatei Gražinai Mauručaitienei,... 9. teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal... 10. Nukentėjusiųjų V. R. ir N. R. civilinis ieškinys tenkintas iš dalies.... 11. Nukentėjusiosios A. V. civilinis ieškinys tenkintas iš dalies, jai priteista... 12. Nukentėjusiojo V. R. civilinis ieškinys tenkintas iš dalies, jam priteista... 13. Iš nuteistojo E. J. nukentėjusiajam V. R. priteista 1 453,89 Eur išlaidų... 14. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 15. E. J. nuteistas už tai, kad jis 2013 m. rugpjūčio 7 d., apie 17.10 val.,... 16. Apeliaciniu skundu nukentėjusieji ir civiliniai ieškovai V. R., N. R., V. R.,... 17. Nurodo, kad apylinkės teismas skirdamas bausmę neatsižvelgė į tai, kad... 18. Nurodo, kad apylinkės teismas visiškai nepasisakė dėl baudžiamojo poveikio... 19. Mano, kad aplinkybė, jog E. J. toliau vykdo keleivių vežimo veiklą,... 20. Mano, kad apylinkės teismas nepagrįstai atsisakė tenkinti nukentėjusiųjų... 21. Mano, kad teismas nepagrįstai ir visiškai nemotyvuotai sumažino prašomos... 22. Atkreipia dėmesį, kad skundžiamu nuosprendžiu teismas nepasisakė dėl 700... 23. Civilinis atsakovas AAS ,,Gjensidige Baltic“ apeliaciniu skundu prašo... 24. Civilinis atsakovas AAS ,,Gjensidige Baltic“ atsikirtime į apeliacinį... 25. Nuteistojo E. J. gynėjas advokatas Gediminas Lukauskas atsikirtimu į... 26. Teismo posėdžio metu nukentėjusieji ir jų atstovė advokatė Gražina... 27. Prokuroras, nuteistasis ir jo gynėjas prašė tenkinti civilinio atsakovo AAS... 28. Civilinio atsakovo AAS ,,Gjensidige Baltic“ apeliacinis skundas tenkintinas,... 29. Bylą nagrinėjant apeliacine tvarka, apeliacinės instancijos teismas... 30. Dėl nukentėjusiųjų ir civilinių ieškovų V. R., N. R., V. R., A. V.... 31. Apeliaciniu skundu nukentėjusieji ir civiliniai ieškovai V. R., N. R., V. R.,... 32. Teismas, skirdamas bausmę, privalo įvertinti padarytos veikos pavojingumą ir... 33. Paskyrus švelnesnę bausmę nei šešeri metai laisvės atėmimo, remiantis BK... 34. Nukentėjusiųjų apeliaciniame skunde akcentuojamos nepakankamos E. J.... 35. Apeliaciniame skunde nukentėjusieji pažymi, kad nuteistasis melavo, jog buvo... 36. Apylinkės teismas priimdamas skundžiamą nuosprendį konstatavo, kad E. J.... 37. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad E. J. nusikalstamą veiką padarė... 38. BK 68 str. nurodyta, kad teismas gali uždrausti asmeniui naudotis specialiomis... 39. Apylinkės teismas priimdamas skundžiamą nuosprendį konstatavo, kad E. J.... 40. Skunde teigiama, kad aplinkybė, jog E. J. toliau vykdo keleivių vežimo... 41. Nukentėjusieji apeliaciniu skundu prašo priteisti V. R. ir N. R. iš AAS... 42. Nukentėjusieji apeliaciniu skundu nesutinka su apylinkės teismo priteistu... 43. Kolegijos nuomone, apylinkės teismas spręsdamas klausimą dėl priteistinos... 44. Nukentėjusieji apeliaciniame skunde prašo priteisti neturtinės žalos... 45. Skunde pabrėžiama, kad pažeistas UAB ,, ( - )“ įstatų 9.8 p., kuris... 46. Apylinkės teismas nusprendė išieškoti iš nuteistojo E. J. 1 453,89 Eur... 47. Apeliaciniu skundu prašoma priteisti 500 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų... 48. Dėl civilinio atsakovo AAS ,,Gjensidige Baltic“ apeliacinio skundo... 49. AAS ,,Gjensidige Baltic“ apeliaciniu skundu prašo nukentėjusiųjų... 50. Nukentėjusieji V. R. ir N. R. civiliniu ieškiniu (t. 1, b. l. 69–72)... 51. Iš byloje esančių paslaugų pirkimo kvitų, sąskaitų faktūrų matyti, kad... 52. CK 6.291 str. 1 d. nurodyta, kad tokiu atveju, kai nukentėjęs asmuo miršta,... 53. Šiuo konkrečiu atveju nustatyta, kad iš viso išlaidos žuvusiojo paminklui... 54. (5 271,08 Eur), t. y. žymiai daugiau nei vidutinės, paprastai patiriamos... 55. Apeliaciniu skundu taip pat nesutinkama su 109,47 eurų išlaidų gėlėms... 56. Apylinkės teismas priimdamas skundžiamą nuosprendį nustatė, kad papildomos... 57. Atsižvelgiant į visas nurodytas aplinkybes, civilinio atsakovo AAS... 58. Teisėjų kolegija, vadovaujantis BPK 326 str. 1 d. 3 p., 328 str. 4 p.,... 59. civilinio atsakovo AAS ,,Gjensidige Baltic“ apeliacinį skundą tenkinti.... 60. Nukentėjusiųjų ir civilinių ieškovų V. R., N. R., V. R., A. V.... 61. Panaikinti Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2015 m. spalio 2 d.... 62. Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą....