Byla 2-1588/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija, susidedanti iš teiseju Danutes Gasiunienes, Marytes Mitkuvienes ir Viginto Višinskio (kolegijos pirmininkas ir pranešejas),

2teismo posedyje rašytinio proceso tvarka išnagrinejo apelianto akcines bendroves „Spauda“ generalinio direktoriaus R. B. atskiraji skunda del Vilniaus apygardos teismo 2013 m. balandžio 25 d. nutarties civilineje byloje pagal ieškovo akcines bendroves „Spauda“ generalinio direktoriaus R. B. ieškini del atsakovo akcines bendroves „Spauda“ restrukturizavimo bylos iškelimo; tretieji asmenys akcine bendrove SEB bankas, akcine bendrove LESTO, uždaroji akcine bendrove „Sisteminio modernizavimo grupe“, bankrutavusi uždaroji akcine bendrove „Speisuva“ ir Spaudos rumu aukštuminio pastato savininku bendrija „Spaudos rumai“.

3Teiseju kolegija n u s t a t e :

4I. Ginco esme

5Ieškovas AB „Spauda“ generalinis direktorius R. B. praše iškelti atsakovo AB „Spauda“ (toliau – ir bendrove) restrukturizavimo byla. Nurode, kad del nepalankios ekonomines situacijos, taip pat buvusiu bendroves vadovu galimos nusikalstamos veikos bendrove susiduria su finansiniais sunkumais, kurie gali buti išspresti tik bendroves restrukturizavimo keliu.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esme

7Vilniaus apygardos teismas 2013 m. balandžio 25 d. nutartimi atsisake iškelti bendroves restrukturizavimo byla.

8Teismas nustate, kad bendroves skola Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai siekia 192 050,58 Lt, kad atsiskaityti su darbuotojais veluojama keleta menesiu ir skola vis auga. Iš to teismas padare išvada, kad bendroves finansiniai sunkumai yra pastovaus pobudžio. Teismas nurode, kad pagal 2012 m. spalio 31 d. finansines atskaitomybes dokumentus bendroves per vienerius metus moketinos sumos ir trumpalaikiai isipareigojimai sudare 4 686 157 Lt, per vienerius metus gautinos sumos – 4 366 710 Lt (pirkeju isiskolinimas – 4 166 757 Lt), pastatai ir statiniai – 7 347 454 Lt; iš viso turto buvo už 17 781 530 Lt. Pagal 2012 m. gruodžio 31 d. finansines atskaitomybes dokumentus bendroves pastatu ir statiniu verte padidejo iki 14 736 891 Lt; turto verte padidejo tik todel, kad buvo atliktas naujas jo vertinimas. Teismas pažymejo, kad, atliekant vertinima, nebuvo atsižvelgta, kad didele dalis turto yra areštuota ir ikeista bankui; kad anksciau turtas buvo ivertintas mažesne verte, kad bendrove neisileido i patalpas banko turto vertintoju, ir padare išvada, jog bendrove manipuliuoja turto verte bei balanso duomenimis. Teismo nuomone, nei naujas turto vertinimas, nei jo pagrindu sudarytas naujas balansas neirodo bendroves mokumo. Teismas taip pat sprende, kad bendroves debitoriu sarašas kelia abejoniu del ieškovo siekio pateikti tikslius finansines atskaitomybes dokumentus. Teismo vertinimu, iš 4 166 757,34 Lt debitorinio isiskolinimo apie 1 600 000 Lt sudaro beviltiškos skolos. Be to, i kreditoriu saraša nera itrauktas treciasis asmuo UAB „Sisteminio modernizavimo grupe“ su 500 711,96 Lt reikalavimu.

9Teismas taip pat padare išvada, kad bendroves restrukturizavimo plano metmenys neatitinka istatymo reikalavimu. Pirma, metmenyse nera nurodyti finansiniu isipareigojimu kreditoriams terminai ir užtikrinimo priemones, todel nera galimybes nustatyti kreditoriniu isipareigojimu masto. Antra, metmenyse iš esmes nera pateiktas preliminarus verslo planas. Bendroves verslo planas yra deklaratyvus, neišbaigtas ir prieštaringas. Prognozuojamu pajamu gavimas nera pagristas skaiciavimais, dalies skolu atgavimas yra praktiškai neimanomas. Nera pateikta jokiu irodymu, kad ateityje bendrove dirbs pelningai ir iš gauto pelno gales atsiskaityti su kreditoriais, nes neketinama ivairinti veiklos, nera pateikta pagrindimo, koks bus ekonominis nuostolingos veiklos atsisakymo efektas. Neaišku, kokiais budais bus siekiama sudaryti naujas sutartis, ar apskritai jas bus imanoma sudaryti. Sunkiai igyvendintina ir numatyta darbuotoju skatinimo sistema, nes jau dabar egzistuoja didelis darbo užmokescio isiskolinimas.

10Teismas sprende, kad bendroves turto ir skolu santykis, ju struktura, numatytos veiklos prognozes neleidžia daryti išvados, jog bendrove turi realiu perspektyvu pasiekti restrukturizavimo tikslus; restrukturizavimo bylos iškelimas tik dar labiau pažeistu kreditoriu interesus. Tuo remdamasis, teismas atsisake iškelti restrukturizavimo byla (Lietuvos Respublikos imoniu restrukturizavimo istatymo (toliau – IRI) 7 str. 5 d.).

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimu i atskiraji skunda argumentai

12Apeliantas AB „Spauda“ generalinis direktorius R. B. prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutarti ir gražinti byla nagrineti iš naujo.

13Apelianto teigimu, bendrove yra moki. Pradelsti isipareigojimai tesiekia 2 842 816,50 Lt, menesio apyvarta sudaro apie 1 mln. Lt, iš esmes vykdomi visi einamieji mokejimai ir mokamos privalomosios imokos, šiais metais Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai sumoketa 319 174,10 Lt, per pirmaji ketvirti uždirbta 48 565 Lt pelno. Finansiniu sunkumu pobudis (nuolatiniai ar laikini sunkumai) neturi reikšmes sprendžiant del restrukturizavimo bylos iškelimo. Teismo išvada, kad manipuliuojama nekilnojamojo turto verte, yra nepagrista. Bendrove negali nurašyti skolu, kol neivykdyti visi imanomi ju išieškojimo veiksmai, taciau, net ir pripažinus 1 600 000 Lt beviltiška skola, tai nedaro esmines itakos bendroves mokumui. Teismas klaidingai sprende, kad skola UAB „Sisteminio modernizavimo grupe“ neitraukta i kreditoriu saraša; tokia skola atspindeta 2012 m. gruodžio 31 d. balanse. Apeliantas taip pat nesutinka su teismo nuomone, kad preliminarus verslo planas yra deklaratyvus, prognozuojamu pajamu gavimas nera paremtas skaiciavimais ir kt. Jau per pirmaji šiu metu ketvirti, suteikus bendrovei laikina apsauga, pradeta veikti pelningai, kadangi galima disponuoti apyvartinemis lešomis, taip pat artimiausiu metu turetu buti sudarytos pelningos sutartys. Be to, šiuo metu pateikiami tik restrukturizavimo plano metmenys, o ne galutinis restrukturizavimo planas. Visos aplinkybes patvirtina, kad bendrove sugebetu pasiekti restrukturizavimo tikslus.

14Tretieji asmenys AB SEB bankas, UAB „Sisteminio modernizavimo grupe“ ir Spaudos rumu aukštuminio pastato savininku bendrija „Spaudos rumai“ prašo atmesti atskiraji skunda.

15Atsiliepimuose pažymima, kad bendrove elgiasi nesažiningai, piktnaudžiauja savo teisemis, kad bendroves finansines atskaitomybes dokumentuose užfiksuoti neteisingi duomenys, kad bendroves finansiniai sunkumai yra ilgalaikio pobudžio, o restrukturizavimas yra negalimas.

16Teiseju kolegija

konstatuoja:

17IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybes, teisiniai argumentai ir išvados

18Byloje keliamas klausimas del pirmosios instancijos teismo nutarties atsisakyti iškelti bendroves restrukturizavimo byla pagristumo ir teisetumo.

19Del restrukturizavimo tikslu ir salygu, atsisakymo iškelti restrukturizavimo byla pagrindu, restrukturizavimo ir bankroto santykio

20Restrukturizavimo proceso tikslas – sudaryti salygas juridiniams asmenimis, turintiems finansiniu sunkumu ir nenutraukusiems ukines komercines veiklos, išsaugoti ir pletoti šia veikla, sumoketi skolas ir išvengti bankroto (IRI 1 str. 2 d., 2 str. 1 d.). Finansiniu sunkumu turinti imone – tai imone, kuri negali vykdyti prievoliu ir sumažinti nuostoliu, kurie, kreditoriams nesuteikus pagalbos, priverstu ja nutraukti veikla ir bankrutuoti (IRI 2 str. 1 d.).

21IRI 4 straipsnis nustato, kad restrukturizavimas gali buti pradedamas tik esant visoms šioms salygoms: 1) imone turi finansiniu sunkumu arba yra reali tikimybe, kad ju tures per artimiausius 3 menesius; 2) imone nera nutraukusi veiklos; 3) imone nera bankrutuojanti ar bankrutavusi; 4) imone isteigta ne mažiau kaip prieš 3 metus iki pareiškimo teismui del imones restrukturizavimo bylos iškelimo pateikimo dienos; 5) nuo teismo sprendimo baigti imones restrukturizavimo byla arba nutarties nutraukti byla šio istatymo 28 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose nurodytais pagrindais (visi kreditoriai atsisako savo reikalavimu; restrukturizuojama imone anksciau, negu buvo nustatyta restrukturizavimo plane, patenkino visu kreditoriu reikalavimus) isiteisejimo dienos praejo ne mažiau kaip 5 metai. Imones restrukturizavimo byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad imone atitinka IRI 4 straipsnyje išdestytas salygas ir nebuvo pažeisti IRI 5 straipsnio reikalavimai (nuostatos del restrukturizavimo plano metmenu parengimo, patvirtinimo ir ju turinio) (IRI 7 str. 4 d.).

22IRI 7 straipsnio 5 dalis numato atvejus, kuomet teismas priima nutarti atsisakyti kelti restrukturizavimo byla: 1) nagrinedamas pareiškima teismas padaro pagrista išvada, kad imone neatitinka bent vienos iš šio istatymu 4 straipsnyje išdestytu salygu; 2) buvo pažeisti šio istatymo 5 straipsnyje ir 6 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodyti reikalavimai (nuostatos del pranešimo apie priimta sprendima kreiptis del restrukturizavimo bylos imonei iškelimo); 3) nagrinedamas pareiškima teismas padaro pagrista išvada, kad imone yra nemoki, ir, jeigu yra kitu Lietuvos Respublikos imoniu bankroto istatyme (toliau – IBI) nurodytu bankroto bylos iškelimo salygu, teismui turi buti pateiktas pareiškimas del imones bankroto bylos iškelimo IBI nustatyta tvarka.

23Nagrinejamos bylos kontekste pažymetina, kad tiek restrukturizavimas, tiek bankrotas yra imones mokumo problemu sprendimo budai. Bankroto atveju realizuojamas nemokios imones turtas ir likviduojama pati nemoki imone, o iš realizavus ši turta gautu pajamu tenkinami kreditoriu reikalavimai. Restrukturizavimo atveju kreditoriu reikalavimai yra tenkinami laikantis restrukturizavimo plane nustatytos tvarkos iš pajamu, gautu tiek tesiant imones veikla, tiek pardavus imones veikloje nereikalinga turta. Teises aktai itvirtina restrukturizavimo prioriteto principa (IBI 9 str. 6 d.), nes restrukturizavimas sudaro salygas pasiekti kreditoriaus ir skolininko interesu balansa. Esminis vaidmuo sprendžiant, ar restrukturizuoti finansiniu sunkumu turincia imone, tenka imones kreditoriams, nes ju reikalavimai bus tenkinami restrukturizavimo plano igyvendinimo metu, – kreditoriu dauguma turi pritarti restrukturizavimo planui (IRI 14 str. 3 d.).

24Del pirmosios instancijos teismo nutarties teisetumo ir pagristumo

25Pirmosios instancijos teismas atsisake iškelti bendroves restrukturizavimo byla, nes iš esmes sprende, kad bendrove veluoja atsiskaityti su darbuotojais ir tai patvirtina ilgalaikiu finansiniu sunkumu fakta, kad bendroves finansiniai dokumentai yra nepatikimi ir neirodo bendroves mokumo, kad restrukturizavimo plano metmenyse nera nurodyti finansiniu isipareigojimu kreditoriams terminai ir užtikrinimo priemones, kad preliminarus verslo planas yra deklaratyvus ir prieštaringas. Pasak teismo, bendroves turto ir skolu santykis, struktura, veiklos prognozes neleidžia spresti, kad bendrove turi realiu perspektyvu pasiekti restrukturizavimo tikslus.

26Teiseju kolegija sutinka, kad pagal IBI 9 straipsnio 5 dalies 1 punkta imones velavimas išmoketi darbuotojams atlyginima yra savarankiškas pagrindas kelti imones bankroto byla, taciau kartu pažymi, jog toks bankroto bylos kelimo pagrindas teismu praktikoje yra taikomas atsargiai (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2010 m. liepos 29 d. nutartis civilineje byloje del UAB „Kruonio hidroakumuliacines elektrines statyba“ bankroto bylos iškelimo, bylos Nr. 2-1173/2010; 2009 m. gegužes 14 d. nutartis civilineje byloje del V. R. firmos ,,Telšiu ranga“ bankroto bylos iškelimo, bylos Nr. 2-561/2009; 2009 m. gegužes 14 d. nutartis civilineje byloje del UAB „Filtreja“ bankroto bylos iškelimo, bylos Nr. 2-517/2009; 2009 m. gegužes 14 d. nutartis civilineje byloje del UAB „Nidulus“ bankroto bylos iškelimo, bylos Nr. 2-606/2009; 2009 m. balandžio 23 d. nutartis civilineje byloje del UAB ,,Panevežio hidroprojektas“ bankroto bylos iškelimo, bylos Nr. 2-467/2009), o bankroto teises doktrinoje – kritikuojamas (Kavalne S., Norkus R. Bankroto teise: vadovelis. Antroji knyga. 83-85 p.). Iš esmes laikomasi pozicijos, kad neatsiskaitymas su darbuotojais pats savaime (nevertinant kitu aplinkybiu) nera pakankamas pagrindas iškelti imones bankroto byla. Nagrinejamu atveju pirmosios instancijos teismas nustate, kad bendrove keleta menesiu veluoja atsiskaityti su savo darbuotojais, taciau visiškai neteisingai ivertino aplinkybe, jog absoliuti dauguma bendroves darbuotoju – 127 darbuotojai – pritaria restrukturizavimui (t. 3, b. l. 1-8). Priešingai nei nurodyta skundžiamoje nutartyje, toks pritarimas parodo, kad atsisakymas kelti restrukturizavimo byla tik del aptariamo neatsiskaitymo butu visiškai formalus.

27Teiseju kolegijos vertinimu, nors pirmosios instancijos teismas nurode tam tikras abejones bendroves finansiniu dokumentu patikimumu, taciau, net atsižvelgiant i teismo nustatytus, taip pat treciuju asmenu irodinejamus šiu dokumentu prieštaravimus, nera jokio pagrindo konstatuoti, kad bendrove yra nemoki IBI prasme. Pagal IBI 2 straipsnio 8 dali imones nemokumas – imones busena, kai imone nevykdo isipareigojimu (nemoka skolu, neatlieka iš anksto apmoketu darbu ir kt.) ir pradelsti imones isipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija puse i jos balansa irašyto turto vertes. 2012 m. gruodžio 31 d. balanso duomenimis (t. 4, b. l. 196-197), bendroves turtas siekia 24,9 mln. Lt. Pripažinus pirmosios instancijos teismo pozicija, kad statiniu verte nepagristai padidinta 7,3 mln. Lt, kad beviltiškos skolos siekia 1,6 mln. Lt, bendroves turto verte vis tiek išlieka didele – siekia 16 mln. Lt. 2012 m. spalio 31 d. kreditoriu sarašo duomenimis (t. 2, b. l. 168-171), bendroves isipareigojimai kreditoriams siekia 6,7 mln. Lt, iš kuriu 2,3 mln. Lt yra pradelsta. Pripažinus teismo argumenta, kad i kreditoriu saraša nepagristai neitraukta 0,5 mln. skola treciajam asmeniui UAB „Sisteminio modernizavimo grupe“, taip pat kitus treciuju asmenu nurodomus nesutapimus ar teismu pripažintas naujas bendroves skolas (pvz., t. 5, b. l. 115-116, 121, 136-138, 174, 181-184, 186), bendrovei nepalankiausiu vertinimu pradelstos skolos nesiekia 5 mln. Lt. Taigi, net nenagrinejant nurodytu aplinkybiu pagristumo, yra visiškai akivaizdu, kad bendroves pradelsti isipareigojimai neviršija puses i jos balansa irašyto turto vertes. Šiame kontekste taip pat pažymetina, kad baudžiamoje byloje del buvusiu bendroves vadovu ir kitu asmenu galimu nusikalstamu veiksmu bendrove pripažinta civiliniu ieškovu su 9,5 mln. Lt reikalavimo teise (t. 1, b. l. 115-177).

28Skundžiamoje nutartyje pažymima, kad bendroves finansiniai sunkumai yra nuolatinio pobudžio. Taciau atkreiptinas demesys, kad galiojantis IRI nereikalauja, kad finansiniai sunkumai butu laikini (IRI 1 str. 2 d., 2 str. 1 d.). Bylos duomenys patvirtina, kad bendrove nera nutraukusi veiklos (t. 5, b. l. 100-102), kad iš dalies vykdo einamuosius mokejimus (pvz., t. 5, b. l. 72-92). Taip pat nera nustatyta kitu aplinkybiu, nesuderinamu su IRI 4 straipsnyje itvirtintomis restrukturizavimo pradžios salygomis.

29IRI 5 straipsnio 1 dalies 7 punkte numatyta, kad imones restrukturizavimo plano metmenyse turi buti preliminarus verslo planas. Išsamus verslo planas, atitinkantis IRI 12 straipsnio 2 dalyje numatytus reikalavimus nurodomas restrukturizavimo plane, kuriam turi pritarti imones kreditoriai (IRI 14 str. 3 d.). Teiseju kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismo išvados del bendroves preliminaraus verslo plano nerealumo ir restrukturizavimo beprasmiškumo padarytos nepagristai reikalaujant plano tikslumo ir išsamumo restrukturizavimo bylos iškelimo stadijoje. Kolegijos nuomone, pateiktas planas (t. 1, b. l. 25-32) nera akivaizdžiai nerealus ar neigyvendinimas; plane nurodytos reikalingos priemones, pateikti skaiciavimai, prognozuojami rezultatai. Ar verslo planas gali pasiekti restrukturizavimo tikslus, spres pagrindiniai bendroves kreditoriai, kurie labiausiai ir yra suinteresuoti restrukturizavimo sekme.

30Aplinkybe, kad restrukturizavimo plano metmenyse nebuvo nurodyti isipareigojimu kreditoriams ivykdymo terminai ir užtikrinimo priemones, nagrinejamoje situacijoje taip pat negali buti laikoma protingu pagrindu atsisakyti iškelti bendroves restrukturizavimo byla (IRI 5 str. 1 d. 3 p.). Pažymetina, kad pradelsti isipareigojimai kreditoriams nuo 2012 m. spalio 31 d. iki 2012 m. gruodžio 31 d. išliko nedaug pakite (t. 2, b. l. 168-171; t. 5, b. l. 168-171).

31Remiantis išdestytu, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas spresdamas prašyma neivertino visu reikšmingu bylai aplinkybiu (IRI 7 straipsnio 5 dalis). Sprendimas priimtas neatsižvelgiant i restrukturizavimo tikslus ir atsisakymo iškelti restrukturizavimo byla pagrindus (CPK 329 str. 1 d.). Pirmosios instancijos teismo sprendimas iš esmes sukure tokia situacija, kai bendrovei neleidžiama pradeti restrukturizavimo, nors tuo paciu metu nera pakankamu pagrindu kelti bendroves restrukturizavimo byla. Tokia neapibrežta situacija anksciau ar veliau lemtu bendroves bankrota. To butu galima išvengti laiku pradejus restrukturizavimo proceduras. Teismas šias aplinkybes turi ivertinti iš naujo nagrinedamas pareiškima del bendroves restrukturizavimo bylos iškelimo.

32Lietuvos apeliacinio teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

33Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. balandžio 25 d. nutarti ir perduoti klausima del restrukturizavimo bylos iškelimo pirmosios instancijos teismui nagrineti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija,... 2. teismo posedyje rašytinio proceso tvarka išnagrinejo apelianto akcines... 3. Teiseju kolegija n u s t a t e :... 4. I. Ginco esme... 5. Ieškovas AB „Spauda“ generalinis direktorius R. B. praše iškelti... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esme... 7. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. balandžio 25 d. nutartimi atsisake iškelti... 8. Teismas nustate, kad bendroves skola Valstybinio socialinio draudimo fondo... 9. Teismas taip pat padare išvada, kad bendroves restrukturizavimo plano metmenys... 10. Teismas sprende, kad bendroves turto ir skolu santykis, ju struktura, numatytos... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimu i atskiraji skunda argumentai... 12. Apeliantas AB „Spauda“ generalinis direktorius R. B. prašo panaikinti... 13. Apelianto teigimu, bendrove yra moki. Pradelsti isipareigojimai tesiekia 2 842... 14. Tretieji asmenys AB SEB bankas, UAB „Sisteminio modernizavimo grupe“ ir... 15. Atsiliepimuose pažymima, kad bendrove elgiasi nesažiningai, piktnaudžiauja... 16. Teiseju kolegija... 17. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybes, teisiniai argumentai ir... 18. Byloje keliamas klausimas del pirmosios instancijos teismo nutarties atsisakyti... 19. Del restrukturizavimo tikslu ir salygu, atsisakymo iškelti restrukturizavimo... 20. Restrukturizavimo proceso tikslas – sudaryti salygas juridiniams asmenimis,... 21. IRI 4 straipsnis nustato, kad restrukturizavimas gali buti pradedamas tik esant... 22. IRI 7 straipsnio 5 dalis numato atvejus, kuomet teismas priima nutarti... 23. Nagrinejamos bylos kontekste pažymetina, kad tiek restrukturizavimas, tiek... 24. Del pirmosios instancijos teismo nutarties teisetumo ir pagristumo... 25. Pirmosios instancijos teismas atsisake iškelti bendroves restrukturizavimo... 26. Teiseju kolegija sutinka, kad pagal IBI 9 straipsnio 5 dalies 1 punkta imones... 27. Teiseju kolegijos vertinimu, nors pirmosios instancijos teismas nurode tam... 28. Skundžiamoje nutartyje pažymima, kad bendroves finansiniai sunkumai yra... 29. IRI 5 straipsnio 1 dalies 7 punkte numatyta, kad imones restrukturizavimo plano... 30. Aplinkybe, kad restrukturizavimo plano metmenyse nebuvo nurodyti isipareigojimu... 31. Remiantis išdestytu, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas... 32. Lietuvos apeliacinio teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija,... 33. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. balandžio 25 d. nutarti ir...