Byla 2K-108-303/2020

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Prano Kuconio (kolegijos pirmininkas), Tomo Šeškausko ir Audronės Kartanienės (pranešėja),

2teismo posėdyje kasacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo V. Z. gynėjo advokato Tomo Leščinsko kasacinį skundą dėl Klaipėdos apylinkės teismo 2019 m. gegužės 9 d. nuosprendžio, kuriuo V. Z. pripažintas kaltu padaręs nusikaltimą, nustatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 260 straipsnio 1 dalyje, ir nuteistas laisvės atėmimu dvejiems metams. Vadovaujantis BK 641 straipsniu, V. Z. paskirta bausmė sumažinta vienu trečdaliu ir galutinė bausmė nustatyta laisvės atėmimas vieneriems metams keturiems mėnesiams, atliekant ją pataisos namuose.

3Taip pat skundžiama Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2019 m. spalio 3 d. nutartis, kuria nuteistojo V. Z. apeliacinis skundas atmestas.

4Klaipėdos apylinkės teismo 2019 m. gegužės 9 d. nuosprendžiu taip pat nuteisti Š. B., P. S., P. J. ir M. R., tačiau dėl jų nuteisimo kasacinių skundų nepaduota.

5Teisėjų kolegija

Nustatė

6I. Bylos esmė

71.

8V. Z. pagal BK 260 straipsnio 1 dalį nuteistas už tai, kad neteisėtai įgijo narkotinę medžiagą, turėdamas tikslą ją platinti, ir šią medžiagą išplatino. Jis 2018 m. rugpjūčio 27 d., laikotarpiu nuo 19.08 val. iki 19.13 val., M. R. vairuojamu automobiliu „Audi A6“, valstybinis Nr. ( - ), nuvyko į ( - ) g., prie pastato Nr. ( - ), Šilutės m., kur 19.13 val. M. R. banko „Swedbank“ bankomate išgrynino 10 Eur ir perdavė šiuos pinigus V. Z. narkotinei medžiagai pirkti. Po to V. Z. M. R. vairuojamu automobiliu nuvyko į ( - ) g., prie garažo Nr. ( - ), Šilutės m., ir, vykdydamas susitarimą su M. R. pastarajam nupirkti narkotinių medžiagų, 2018 m. rugpjūčio 27 d. apie 19.20 val. iš P. S. už 10 Eur įsigijo narkotinės medžiagos 0,691 g kanapių (antžeminių dalių), ją atnešė į automobilį „Audi A6“, valstybinis Nr. ( - ), stovintį ( - ) g., prie garažo Nr. ( - ), Šilutės m., ir perdavė M. R.

9II. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

102.

11Kasaciniu skundu nuteistojo V. Z. gynėjas advokatas T. Leščinskas prašo pakeisti Klaipėdos apylinkės teismo 2019 m. gegužės 9 d. nuosprendį ir Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2019 m. spalio 3 d. nutartį – taikyti BK 54 straipsnio 3 dalies nuostatas ir V. Z. paskirti su laisvės atėmimu nesusijusią bausmę – laisvės apribojimą, viešuosius darbus arba baudą. Kasatorius skunde nurodo:

122.1.

13Pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė BK 41 straipsnio 2 dalies 5 punkto, 54 straipsnio 1 dalies, 2 dalies 2, 5 punktų, 3 dalies nuostatas, todėl nuteistajam paskyrė aiškiai per griežtą, neteisingą ir netinkamai individualizuotą bausmę, o apeliacinės instancijos teismas šios klaidos neištaisė. BK 54 straipsnio 3 dalyje nėra tiesiogiai nurodyta, kad švelnesnė bausmė gali būti skiriama nustačius tik kokias nors išimtines aplinkybes (kasacinio teismo nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-24-689/2019). Nors šioje byloje teismų nustatytos aplinkybės nepasižymi ypatingu išskirtinumu, būtent jų visumos vertinimas turėjo lemti išvadą, kad net ir minimalios, bet realios BK 260 straipsnio 1 dalies sankcijoje nustatytos laisvės atėmimo bausmės skyrimas neatitiktų teisingumo principo.

142.2.

15Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai nepagrįstai nelaikė išimtiniu pagal BK 54 straipsnio 3 dalies prasmę viseto byloje nustatytų aplinkybių, rodančių netipiškai žemą V. Z. padaryto nusikaltimo pavojingumą, į kurį įeina: 1) nuteistojo vaidmuo, veiksmų intensyvumas bei trukmė (jis nebuvo nusikaltimo iniciatorius ar organizatorius, jo vaidmuo buvo antraeilis (kaip kurjerio), veika buvo atsitiktinio pobūdžio); 2) itin mažas nusikaltimo dalyko kiekis (narkotinės medžiagos kanapių (antžeminių dalių) kiekis – 0,691 g – siekė vos septintadalį kiekio, kuris pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. V-239 patvirtintas Narkotinių ir psichotropinių medžiagų nedidelio, didelio ir labai didelio kiekio nustatymo rekomendacijas yra laikomas nedideliu); 3) neigiamų padarinių nebuvimas (narkotinė medžiaga į apyvartą nepateko, žala kitiems asmenims nebuvo padaryta). Teismų praktikoje pripažįstama, kad būtent tokios aplinkybės mažina nuteistojo nusikalstamų veiksmų pavojingumą ir sudaro pagrindą taikyti BK 54 straipsnio 3 dalies nuostatas (pvz., kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-316-788/2019).

162.3.

17Spręsdami dėl BK 54 straipsnio 3 dalies nuostatų taikymo, teismai taip pat tinkamai neįvertino aplinkybių, patvirtinančių mažą nuteistojo V. Z. asmenybės pavojingumą, visumos. V. Z. visiškai prisipažino padaręs nusikalstamą veiką, savo noru ikiteisminio tyrimo metu ir teisme davė išsamius parodymus apie svarbiausias nusikalstamos veikos padarymo aplinkybes, jo parodymai reikšmingai prisidėjo prie nusikaltimo atskleidimo. Nuteistasis prisiima atsakomybę už savo neteisėtus veiksmus, t. y. jis neminimizuoja savo kaltės ir neieško savo veiksmams pateisinti menkaverčių dingsčių. Per daugiau nei vienerius metus nuo nusikaltimo padarymo nuteistasis jokių naujų nusikalstamų veikų ar kitų teisės pažeidimų nepadarė, rimtai apgalvojo ir pasmerkė savo poelgį, atsisakė bet kokių svaigalų, pakeitė gyvenimo būdą, atsiribojo nuo neigiamą įtaką dariusių draugų ir visą dėmesį skiria savo šeimai (draugei ir dviem mažamečiams vaikams), su kuria jį sieja stiprus socialinis ryšys ir kuri jam daro ypač teigiamą poveikį. Šiuo metu V. Z. mąstymas bei elgesys yra akivaizdžiai pasikeitę teigiama linkme, todėl pačios griežčiausios bausmės – laisvės atėmimo skyrimas šioje byloje būtų pernelyg formalizuotas. Nuteistasis yra jaunas, sveikas, darbingas, todėl jo resocializacija, atsižvelgiant į jo asmenybę ir socialinius ryšius su šeima, galima be realaus laisvės atėmimo vykdymo.

182.4.

19Nuteistąjį ir jo padarytą nusikalstamą veiką apibūdinančių aplinkybių visuma rodo, kad šis nusikaltimas nėra tipinis, o nuteistojo asmenybės pavojingumas visuomenei nėra toks didelis, kad būtų galima daryti išvadą, jog bausmės tikslai bus pasiekti tik skiriant BK 260 straipsnio 1 dalies sankcijoje nustatytą laisvės atėmimo bausmę. Šiuo atveju nuteistojo izoliavimas nuo visuomenės nėra tikslingas, nes gali itin neigiamai paveikti jo turimus socialinius ryšius ir jo resocializacijos galimybes, be to, tai turės neigiamos įtakos ne tik pačiam nuteistajam, bet ir jo mažamečiam vaikui bei tėvams, aiškiai prieštarauja teisingumo principo įgyvendinimui, taip pat pažeidžia teisingą pusiausvyrą tarp siekiamo tikslo, priemonių šiam tikslui pasiekti ir padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo. Teismai padarė teisės taikymo klaidą, nes vertino tik pavienes nuteistąjį ir jo padarytą veiką apibūdinančias aplinkybes, o ne tokių aplinkybių visumą. Bausmės tikslai šioje byloje gali būti pasiekti ir teisingumas įgyvendintas taikant BK 54 straipsnio 3 dalies nuostatas ir paskiriant V. Z. švelnesnę bausmę, nei nustatyta BK 260 straipsnio 1 dalies sankcijoje, kuri nebūtų susijusi su realiu laisvės atėmimu.

203.

21Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokurorė Aida Japertienė atsiliepimu į kasacinį skundą prašo jį iš dalies tenkinti. Prokurorė atsiliepime į kasacinį skundą nurodo:

223.1.

23Pirmosios instancijos teismas, skirdamas V. Z. bausmę, ir apeliacinės instancijos teismas, pasisakydamas dėl pirmosios instancijos teismo išvadų, netinkamai pritaikė BK 54 straipsnio 3 dalies nuostatas, todėl abiejų teismų sprendimai keistini dėl netinkamai pritaikyto baudžiamojo įstatymo (Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – ir BPK) 369 straipsnio 2 dalis). Bausmės tikslai šioje byloje gali būti pasiekti ir teisingumas įgyvendintas taikant BK 54 straipsnio 3 dalies nuostatas ir paskiriant nuteistajam švelnesnę, nei BK 260 straipsnio 1 dalies sankcijoje nustatyta, bausmę.

243.2.

25Teismai, spręsdami dėl V. Z. skirtinos bausmės, neįvertino nusikalstamos veikos pavojingumą ir šią veiką padariusį asmenį apibūdinančių aplinkybių visumos, tik formaliai įvertino bendrąsias bausmei skirti svarbias aplinkybes. Šiuo atveju svarbu įvertinti, kad nuteistasis sunkų nusikaltimą įvykdė atsitiktinai, spontaniškai, veika nebuvo planuota, nuteistasis iš P. S. įsigytą nedidelį kiekį narkotinės medžiagos – 0,691 g kanapių (antžeminių dalių) įgijo už M. R. jam duotus 10 Eur ir tuoj pat šiam perdavė. Nuteistasis nusikaltimą įvykdė be savanaudiškų tikslų, jo tikslas buvo tik perduoti narkotinę medžiagą draugui. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad nuteistasis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką nuo pat ikiteisminio tyrimo pradžios, davė nuoseklius parodymus, kritiškai vertina savo elgesį, išgyvena dėl jo pasekmių ir nuoširdžiai gailisi, todėl teismas tai pripažino jo atsakomybę lengvinančia aplinkybe (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

263.3.

27Nusikaltimo pavojingumas (įgytas ir perduotas nedidelis kiekis narkotinės medžiagos), stadija (netrukus po narkotinės medžiagos perdavimo M. R. nusikaltimas buvo nutrauktas ir užkardytas), padarymo būdas, nekilę realūs padariniai sudaro pagrindą spręsti, kad jo pavojingumas žymiai mažesnis negu rūšinis tokio nusikaltimo pavojingumas.

28III. Kasacinės instancijos teismo argumentai ir išvados

294.

30Nuteistojo V. Z. gynėjo advokato T. Leščinsko kasacinis skundas tenkintinas iš dalies. Dėl BK 54 straipsnio 3 dalies taikymo

315.

32BK 54 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas bausmę skiria pagal šio kodekso specialiosios dalies straipsnio, nustatančio atsakomybę už padarytą nusikalstamą veiką, sankciją laikydamasis šio kodekso bendrosios dalies nuostatų. Jeigu straipsnio sankcijoje nustatytos bausmės paskyrimas aiškiai prieštarautų teisingumo principui, teismas, vadovaudamasis bausmės paskirtimi, gali motyvuotai paskirti švelnesnę, nei straipsnio sankcijoje nustatyta, bausmę (BK 54 straipsnio 3 dalis).

336.

34Teisingumo principas, skiriant bausmę, be kitų bausmės tikslų (bendrosios prevencijos, nubaudimo, kelio naujiems nusikaltimams užkirtimo), įgauna specifinių ypatumų, kuriuos nulemia būtinybė kaltininkui paskirti tinkamai individualizuotą bausmę (BK 41 straipsnio 2 dalis). Baudžiamosios atsakomybės individualizavimas reikalauja nustatyti baudžiamajame įstatyme optimalias kaltininko resocializacijai būtinas bausmių rūšis ir jų dydžius bei sudaryti teisines prielaidas teismui parinkti ir paskirti proporcingą ir teisingą bausmę. Bausmė yra teisinga tada, kai ji atitinka padarytos nusikalstamos veikos ir kaltininko asmenybės pavojingumą (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-420/2006, 2K-390/2011, 2K-315/2013, 2K-179-693/2019).

357.

36V. Z. nuteistas pagal BK 260 straipsnio 1 dalį, kurios sankcijoje nustatyta tik viena bausmės rūšis – laisvės atėmimas nuo dvejų iki aštuonerių metų.

378.

38Pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į bylos aplinkybes (padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltininko kaltės formą ir rūšį, asmenybę, jo atsakomybę lengvinančią aplinkybę), V. Z. paskyrė minimalią BK 260 straipsnio 1 dalies sankcijoje nustatytą dvejų metų laisvės atėmimo bausmę ir ją, vadovaudamasis BK 641 straipsniu, sumažino vienu trečdaliu. Teismo vertinimu, taikyti BK 54 straipsnio 3 dalies nuostatas ir skirti V. Z. švelnesnę bausmę, nei nustatyta BK 260 straipsnio 1 dalies sankcijoje, nėra pagrindo, nes nagrinėjamoje byloje nenustatyta jokių išimtinių aplinkybių, kurios mažintų šio nuteistojo padaryto nusikaltimo pavojingumą bei patvirtintų, kad sankcijoje nustatytos bausmės paskyrimas aiškiai prieštarautų teisingumo principui. Tokiai pirmosios instancijos teismo išvadai pritarė ir apeliacinės instancijos teismas.

399.

40Kasacinės instancijos teismo teisėjų kolegijos vertinimu, žemesnės instancijos teismai netinkamai taikė baudžiamąjį įstatymą, nes padarė netinkamą išvadą dėl BK 54 straipsnio 3 dalies nuostatų taikymo (BPK 369 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

4110.

42Padarę išvadą, kad V. Z. negali būti taikomos BK 54 straipsnio 3 dalies nuostatos, ir paskyrę jam minimalią BK 260 straipsnio 1 dalies sankcijoje nustatytą dvejų metų laisvės atėmimo bausmę, teismai tinkamai neįvertino aplinkybių, mažinančių V. Z. padarytos nusikalstamos veikos pavojingumą, ir šią veiką padariusį asmenį apibūdinančių veiksnių visumos. Dėl šių priežasčių nuteistajam paskirta bausmė nėra tinkamai individualizuota, kartu ir nėra teisinga.

4311.

44Teisėjų kolegija sutinka su teismų išvada, kad nagrinėjamoje byloje nustatytos aplinkybės, atskirai vertinamos, išties nepasižymi išskirtinumu, tačiau švelnesnės bausmės paskyrimui šiuo atveju turi įtakos jų visumos vertinimas ir išvada, kad net ir minimalios BK 260 straipsnio 1 dalies sankcijoje nustatytos bausmės skyrimas V. Z. neatitinka teisingumo principo. Pirmiau minėta, kad BK 54 straipsnio 3 dalyje nustatytas bausmės švelninimo pagrindas sietinas su aplinkybių, apibūdinančių nusikalstamos veikos pavojingumą ir šią veiką padariusį asmenį, visumos vertinimu bei išvada, kad bendrosios bausmės skyrimo taisyklės nėra pakankamos teisingumo principui įgyvendinti ir teisingai bausmei paskirti (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-311/2011, 2K-365/2011, 2K-348/2013, 2K-432/2014, 2K-186-942/2015, 2K-24-1073/2018, 2K-179-693/2019).

4512.

46Teismų praktikoje nurodyta ir tai, kad turi būti nustatyta tokia visuma aplinkybių, dėl kurių bausmė, nors formaliai ir atitinka visas bausmės skyrimo nuostatas (tai gali būti ir sankcijos minimumas), nepasiekia visų savo tikslų, nurodytų BK 41 straipsnio 2 dalyje, arba atvirkščiai – pasiekia iš esmės tik vieną – nubaudimą (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-P-18-648/2016, 2K-340-648/2017).

4713.

48Byloje nustatyta, kad V. Z. M. R. prašymu už šio duotus 10 Eur iš narkotinėmis medžiagomis prekiavusio P. S. įgijo 0,691 g kanapių (antžeminių dalių) ir iš karto perdavė jas M. R. Nusikaltimo padarymo aplinkybės (nuteistasis nebuvo nusikaltimo iniciatorius ar organizatorius; nusikaltimas buvo atsitiktinis, spontaniškas ir netrukus užkardytas, narkotinė medžiaga į apyvartą nepateko; nuteistasis itin trumpą laiką disponavo labai nedideliu kiekiu (0,691 g) augalinės kilmės narkotinės medžiagos (kanapių), šis kiekis, kaip nustatyta, buvo septynis kartus mažesnis nei nustatytas nedidelis kiekis (5 g) pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. V-239 patvirtintas Narkotinių ir psichotropinių medžiagų nedidelio, didelio ir labai didelio kiekio nustatymo rekomendacijas) leidžia teigti, kad V. Z. padarytas nusikaltimas nepasižymi dideliu pavojingumu. Įvertinus veikos padarymo aplinkybes kartu su nuteistojo V. Z. asmenybę apibūdinančiomis aplinkybėmis (nuo pat ikiteisminio tyrimo pradžios jis prisiėmė atsakomybę už savo padarytą nusikaltimą, savo veiksmus vertina neigiamai ir nuoširdžiai gailisi; nusikaltimo padarymo metu buvo neteistas; per daugiau nei vienerius metus nuo nusikaltimo padarymo jokių naujų nusikalstamų veikų nepadarė; saistomas socialiniais ryšiais) bei nustatyta jo atsakomybę lengvinančia aplinkybe (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas), tuo, kad sunkinančių nuteistojo atsakomybę aplinkybių byloje nėra, darytina išvada, kad net ir minimali BK 260 straipsnio 1 dalies sankcijoje nustatyta ir V. Z. paskirta laisvės atėmimo bausmė yra aiškiai per griežta ir neteisinga.

4914.

50Atsižvelgdama į teismų nustatytas aplinkybes teisėjų kolegija konstatuoja, kad šioje byloje bausmės tikslai ir teisingumo principo įgyvendinimas, taip pat ir visuomenės interesas gali būti užtikrinti taikant nuteistajam V. Z. BK 54 straipsnio 3 dalies nuostatas ir paskiriant jam švelnesnę, nei BK 260 straipsnio 1 dalyje nustatyta, laisvės atėmimo bausmę, t. y. laisvės atėmimą devyniems mėnesiams. Teismų sprendimai keistini dėl netinkamai pritaikyto baudžiamojo įstatymo (BPK 369 straipsnio 2 dalis, 376 straipsnio 3 dalis).

51Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 382 straipsnio 6 punktu,

Nutarė

52Klaipėdos apylinkės teismo 2019 m. gegužės 9 d. nuosprendį ir Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2019 m. spalio 3 d. nutartį pakeisti.

53V. Z. taikyti BK 54 straipsnio 3 dalį ir pagal BK 260 straipsnio 1 dalį paskirti laisvės atėmimą devyniems mėnesiams.

54Vadovaujantis BK 641 straipsniu, šią bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir galutinę bausmę V. Z. nustatyti laisvės atėmimą šešiems mėnesiams.

55Kitas Klaipėdos apylinkės teismo 2019 m. gegužės 9 d. nuosprendžio ir Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2019 m. spalio 3 d. nutarties dalis palikti nepakeistas.

Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 2. teismo posėdyje kasacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Taip pat skundžiama Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus... 4. Klaipėdos apylinkės teismo 2019 m. gegužės 9 d. nuosprendžiu taip pat... 5. Teisėjų kolegija... 6. I. Bylos esmė... 7. 1.... 8. V. Z. pagal BK 260 straipsnio 1 dalį nuteistas už tai, kad neteisėtai įgijo... 9. II. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 10. 2.... 11. Kasaciniu skundu nuteistojo V. Z. gynėjas advokatas T. Leščinskas prašo... 12. 2.1.... 13. Pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė BK 41 straipsnio 2... 14. 2.2.... 15. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai nepagrįstai nelaikė išimtiniu... 16. 2.3.... 17. Spręsdami dėl BK 54 straipsnio 3 dalies nuostatų taikymo, teismai taip pat... 18. 2.4.... 19. Nuteistąjį ir jo padarytą nusikalstamą veiką apibūdinančių aplinkybių... 20. 3.... 21. Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir... 22. 3.1.... 23. Pirmosios instancijos teismas, skirdamas V. Z. bausmę, ir apeliacinės... 24. 3.2.... 25. Teismai, spręsdami dėl V. Z. skirtinos bausmės, neįvertino nusikalstamos... 26. 3.3.... 27. Nusikaltimo pavojingumas (įgytas ir perduotas nedidelis kiekis narkotinės... 28. III. Kasacinės instancijos teismo argumentai ir išvados... 29. 4.... 30. Nuteistojo V. Z. gynėjo advokato T. Leščinsko kasacinis skundas tenkintinas... 31. 5.... 32. BK 54 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas bausmę skiria pagal šio... 33. 6.... 34. Teisingumo principas, skiriant bausmę, be kitų bausmės tikslų (bendrosios... 35. 7.... 36. V. Z. nuteistas pagal BK 260 straipsnio 1 dalį, kurios sankcijoje nustatyta... 37. 8.... 38. Pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į bylos aplinkybes (padarytos... 39. 9.... 40. Kasacinės instancijos teismo teisėjų kolegijos vertinimu, žemesnės... 41. 10.... 42. Padarę išvadą, kad V. Z. negali būti taikomos BK 54 straipsnio 3 dalies... 43. 11.... 44. Teisėjų kolegija sutinka su teismų išvada, kad nagrinėjamoje byloje... 45. 12.... 46. Teismų praktikoje nurodyta ir tai, kad turi būti nustatyta tokia visuma... 47. 13.... 48. Byloje nustatyta, kad V. Z. M. R. prašymu už šio duotus 10 Eur iš... 49. 14.... 50. Atsižvelgdama į teismų nustatytas aplinkybes teisėjų kolegija konstatuoja,... 51. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso... 52. Klaipėdos apylinkės teismo 2019 m. gegužės 9 d. nuosprendį ir Klaipėdos... 53. V. Z. taikyti BK 54 straipsnio 3 dalį ir pagal BK 260 straipsnio 1 dalį... 54. Vadovaujantis BK 641 straipsniu, šią bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir... 55. Kitas Klaipėdos apylinkės teismo 2019 m. gegužės 9 d. nuosprendžio ir...