Byla e2-1179-407/2019
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vigintas Višinskis

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Trys A“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2019 m. birželio 20 d. nutarties, kuria atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Trys A“ iškelta bankroto byla, civilinėje byloje Nr. eB2-1489-324/2019 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Tranfasta“ pareiškimą atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Trys A“ dėl bankroto bylos iškėlimo.

3Teismas

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Tranfasta“ kreipėsi į teismą, prašydama iškelti atsakovei UAB „Trys A“ bankroto bylą. Nurodė, kad atsakovė yra skolinga 6 069,69 Eur sumą. Skolos išieškoti nepavyko, antstolė vykdomuosius dokumentus grąžino su išieškojimo negalimumo aktu. Atsakovė nepateikė duomenų apie savo turto buvimo vietą ir realų jo egzistavimą, realias jo vertes. Antstoliui neradus jokio turto, iš kurio būtų galimas išieškojimas, reiškia, kad skolininkės turtas yra paslėptas ar jis egzistuoja tik dokumentuose.

8II.

9Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

102.

11Kauno apygardos teismas 2019 m. birželio 20 d. nutartimi iškėlė atsakovei UAB „Trys A“ bankroto bylą.

123.

13Teismas nustatė, kad 2017 m. atsakovės turtas sudarė 773 026 Eur, o įsipareigojimai kreditoriams sudarė 107 472 Eur. 2018 m. atsakovės turto vertė buvo 647 900 Eur, įsipareigojimai kreditoriams sudarė 26 050 Eur. Taip pat 2019 m. birželio 17 d. duomenimis skola valstybės biudžetui sudaro 769,20 Eur, o valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui – 3 127,75 Eur. Atsakovės atžvilgiu yra pradėtos 13 vykdomųjų bylų. Be to, antstoliai yra konstatavę, kad atsakovė neturi turto ar pajamų bei nevykdo veiklos. Atsakovei priklausančios transporto priemonės dalyvavimas eisme yra uždraustas. Pagal Nekilnojamojo turto registro duomenys atsakovė nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto neturi. Pagal pateiktą debitorių sąrašą atsakovė turi 40 500 Eur Kosmor SIA debitorinį reikalavimą, tačiau nepateikė įrodymų, kad kreipėsi dėl šios skolos išieškojimo.

144.

15Teismas 2019 m. gegužės 28 d. protokoline nutartimi įpareigojo atsakovę pateikti 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinį, 2019 metų sausio-gegužės mėnesių balansą bei kreditorių ir debitorių sąrašą, nurodant datą kada pasibaigė prievolės kreditoriui įvykdymo terminas bei pateikti duomenis apie turto įsigijimą patvirtinančius duomenis ir jo vertę, tačiau atsakovė teismo nustatytu terminu, dokumentų ir duomenų nepateikė.

165.

17Teismui išėjus į sprendimų priėmimo kambarį, 2019 m. birželio 19 d. gautas atsakovės prašymas išreikalauti iš UAB „ASPEKTA“ buhalterinius dokumentus ir galutines suvestines. Šio prašymo teismas netenkino, nes jis nebuvo pateiktas iki bylos išnagrinėjimo iš esmės ir atsakovė nepateikė įrodymų, jog jos buhalterinę apskaitą tvarkiusi įmonė atsisakė pateikti turimus dokumentus. Be to, atsakovė pripažino, kad ji su šia įmone nėra atsiskaičiusi, o tai patvirtina, kad atsakovė yra nepajėgi vykdyti savo finansinius įsipareigojimus.

186.

19Įvertinęs visas nustatytas aplinkybes, teismas sprendė, kad atsakovės būsena atitinka nemokumo sąvoką.

20III.

21Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

227.

23Atsakovė UAB „Trys A“ atskirajame skunde prašo Kauno apygardos teismo 2019 m. birželio 20 d. nutartį panaikinti. Nurodo šiuos argumentus:

247.1.

25Atsakovė yra moki, ketina įdarbinti naujus darbuotojus, atliko gamybinės linijos modernizavimą. 2017 m. ir 2018 m. atsakovės balansai nerodo, kad įmonė nemoki, o pagal pelno (nuostolių) ataskaitas įmonė gavo pajamų. Atsakovė veiklą vykdo nuo 2007 metų. Atsakovės turtą sudaro: pastatas (165 301,36 Eur), guminių dangų gamybos įrenginių linija (351 298,62 Eur), padangos kordo išpjovimo staklės (8 099,23 Eur); išpjauto kordo gumos nuo metalo atskyrimo staklės (17 708,48 Eur); padangų pjaustymo į juostas staklės (13 727,50 Eur), juostos smulkinimo į gabalus staklės (9 746,53 Eur), elektroninės svarstyklės (116,74 Eur), modulinės antro aukšto konstrukcijos (19 760 Eur), automobilis Mersedez Benz S500L (15 200 Eur).

262.

27Ieškovė UAB „Tranfasta“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo jį atmesti, skirti apeliantei baudą už piktnaudžiavimą procesu (50 proc. baudos priteisiant ieškovei), priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo šiuos argumentus:

288.1.

29Atskirojo skundo argumentai yra deklaratyvūs, nepagrįsti įrodymais. Atsakovės atžvilgiu yra vykdoma ne mažiau nei 10 vykdomųjų bylų. Nuo 2019 m. balandžio mėnesio atsakovė nėra įdarbinusi nei vieno naujo darbuotojo, veiklos nevykdo, duomenų apie turtą nėra.

308.2.

31Atskirasis skundas yra grindžiamas pirmosios instancijos teismo neva neteisingai nustatytomis aplinkybėmis, nors pati atsakovė neįvykdė pirmos instancijos teismo įpareigojimo pateikti tikslius ir konkrečius duomenis apie savo prievoles ir turtą. Toks šalies veikimas yra akivaizdus piktnaudžiavimas civiliniu procesu, todėl turi būti skiriama bauda.

32Teismas

konstatuoja:

33IV.

34Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

35Dėl bylos nagrinėjimo atidėjimo

363.

372019 m. rugpjūčio 8 d. teisme gauti šalių prašymai atidėti teismo posėdį dviem savaitėm. Nurodo, jog ieškovas ir atsakovas susitarė dėl atsiskaitymo sąlygų, tačiau iki teismo posėdžio neturi galimybės užbaigti tinkamo atsiskaitymo įforminimo procedūrų. Tinkamai įforminus atsiskaitymus, ieškovas nedelsiant kreipsis su pareiškimu dėl ieškinio iškelti bankroto bylą atsisakymo.

384.

39ĮBĮ 6 straipsnio 5 dalyje nustatyta, jog pareiškimo teismui galima atsisakyti, iki teismas priima nutartį iškelti bankroto bylą. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog šioje proceso stadijoje, kuomet yra priimta nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo, atsisakyti pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo pareiškėjas neturi teisės. Atkreiptinas dėmesys, jog bankroto bylos iškėlimo įmonei klausimas nėra sprendžiamas atsižvelgiant į atsiskaitymą su vienu kreditoriumi, viešo intereso dominavimas bankroto bylose suponuoja pareigą teismui vertinti įmonės galimybę būti visaverte rinkos dalyve, įmonės bankroto proceso viena iš paskirčių – pašalinti iš rinkos nemokius jos dalyvius.

405.

41Kasacinio teismo praktikoje pažymėta, kad bankroto proceso paskirtis ir tikslas yra ne tik pašalinti nemokią įmonę iš rinkos ir taip užtikrinti rinkos stabilumą bei skatinti ekonominį kilimą, bet ir, konstatavus bendrovės nemokumą, greičiau apsaugoti nemokios bendrovės kreditorių ir pačios bendrovės interesus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. gruodžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-541-219/2018). Pažymėtina, jog UAB „Trys A“ atžvilgiu pradėtos vykdomosios bylos, antstoliai turto, į kurį galėtų būti nukreiptas išieškojimas, nerado, įmonė darbuotojų neturi, todėl galimas atsiskaitymo sąlygų nustatymas su vienu iš kreditorių nesudaro pagrindo teigti, jog klausimas dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo pagrįstumo nagrinėjamu atveju tampa neaktualus.

426.

43Apeliacinės instancijos teismas taip pat pažymi, jog šalys, prašydamos atidėti bylos nagrinėjimą, nepateikė duomenų, jog susitarimas dėl atsiskaitymo su kreditoriumi yra pasiektas, nėra pateiktas nei susitarimo projektas nei kiti duomenys, kurie leistų teigti, jog toks susitarimas egzistuoja ar egzistuos ateityje. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas netenkina prašymų dėl civilinės bylos nagrinėjimo atidėjimo.

44Dėl atskirojo skundo

457.

46Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria UAB „Trys A“ iškelta bankroto byla, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320, 338 straipsniai). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje nenustatyta. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad byloje nėra pagrindo peržengti atskirojo skundo ribas.

478.

48Bankroto byla įmonei iškeliama, jei yra bent viena iš ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje numatytų sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų. Pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalį įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Taigi sprendžiant įmonės nemokumo klausimą, teisinę reikšmę turi ne visos, o tik pradelstos įmonės skolos, t. y. tokios, kurių mokėjimo terminai suėję. Tam, kad būtų išsiaiškinta įmonės reali turtinė padėtis, teismas įmonės nemokumo klausimą pirmiausia turi spręsti pagal aktualius finansinės atskaitomybės duomenis ir remtis kitais byloje esančiais įrodymais, kurie pagrįstų pradelstų įsipareigojimų kreditoriams dydį bei realią, o ne įrašytą balanse, įmonės turimo turto vertę.

499.

50Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad nepaisant to, jog bankroto bylos turi viešąjį interesą, sprendžiant pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo pagrįstumo klausimą, yra taikomas ir civiliniame procese vyraujantis rungimosi principas, pagal kurį kiekviena šalis privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ir atsikirtimų pagrindu (CPK 178 straipsnis). Tais atvejais, kai įmonės vadovas pirmosios instancijos ar apeliacinės instancijos teismui neteikia duomenų, reikalingų išspręsti bankroto bylos iškėlimo įmonei klausimą, teismas apie įmonės mokumą gali spręsti iš paties teismo surinktų duomenų, net jeigu jie nėra pakankamai išsamūs, o išsamesnių į bylą nepateikta (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. kovo 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1000/2013, 2013 m. gegužės 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1338/2013, 2013 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2203/2013, 2013 m. lapkričio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2635/2013, 2015 m. rugpjūčio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1526-943/2015 ir kt.). Tais atvejais, kai kreipiantis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo teismui nepateikiami arba teismui savo iniciatyva nepavyksta gauti naujausių duomenų apie įmonės turtinę padėtį, teismas turi pagrindą mokumą ar nemokumą nustatyti pagal vėliausius prieinamus duomenis apie įmonės turtinę padėtį (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. liepos 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1877/2011).

5110.

52Atsakovė atskirajame skunde teigia, jog yra moki, ketina įdarbinti naujus darbuotojus, atliko gamybinės linijos modernizavimą. Be to, pagal 2017 m. ir 2018 m. įmonės balansus, atsakovė nėra nemoki, o pagal pelno (nuostolių) ataskaitas įmonė gavo pajamų. Nagrinėjamu atveju atsakovei tenka pareiga įrodyti aplinkybes, kad ji yra moki bei turi realias galimybes toliau vykdyti ūkinę komercinę veiklą bei atsiskaityti su kreditoriais.

5311.

54Pirmosios instancijos teismas 2019 m. gegužės 28 d. protokoline nutartimi įpareigojo atsakovę pateikti 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinį, 2019 metų sausio-gegužės mėnesių balansą bei kreditorių ir debitorių sąrašą, nurodant datą kada pasibaigė prievolės kreditoriui įvykdymo terminas bei pateikti duomenis apie turto įsigijimą patvirtinančius duomenis ir jo vertę. Tačiau atsakovė teismo įpareigojimų nevykdė. Atsakovė nepateikė įmonės buhalterinės apskaitos dokumentų (bankroto bylos iškėlimo dienai aktualaus balanso, pelno (nuostolių) ataskaitų, įmonės kreditorių ir debitorių sąrašų ir kt.), kurių pagrindų būtų galima nustatyti įmonės turimo turto bei įsipareigojimų santykį, kaip svarbiausią bendrovės mokumo įrodymą.

5512.

56Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas prieina išvadą, kad atsakovė, nevykdydama pirmosios instancijos teismo įpareigojimų, t. y. nepateikusi įmonės finansinės atskaitomybės dokumentų, nepasinaudojo savo procesine teise įrodyti, kad yra moki.

5713.

58Lietuvos apeliacinis teismas 2019 m. balandžio 4 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. e2-605-823/2019, kuria panaikinta pirmosios instancijos teismo nutartis dėl atsisakymo iškelti bankroto bylą atsakovui, vertindamas atsakovo finansinę padėtį nurodė, jog „didžiąją dalį atsakovės turto (600 958 Eur) sudaro ilgalaikis materialusis turtas, kurį sudaro: pastatas – mechaninės dirbtuvės (165 301,36 Eur), guminių dangų gamybos įrenginių linija (351 298,62 Eur), staklės (49 281,74 Eur), modulinės antro aukšto konstrukcijos (19 760,00 Eur), elektroninės svarstyklės (116,74 Eur), automobilis Mersedez Benz S500L (15 200 Eur) (atsakovės ilgalaikio turto žiniaraštis, b. l. 127). Tačiau iš Nekilnojamojo turto registro išrašo matyti, kad atsakovė nuosavybės teise neturi nekilnojamojo turto. Kaip pagrįstai konstatavo pirmosios instancijos teismas, pastatas-mechaninės dirbtuvės, nurodytas ilgalaikio turto žiniaraštyje, priklauso tretiesiems asmenims. Šią aplinkybę patvirtino ir pati atsakovė savo atsiliepime į atskirąjį skundą nurodydama, kad pastatas registre registruotas trečiųjų asmenų vardu. Taigi, 165 301,36 Eur pastato vertė į atsakovės balansą įrašyta nepagrįstai, o atsakovės argumentai, kad šią sumą ji gali bet kada atgauti, nėra pagrįsti įrodymais. Guminių dangų gamybos įrenginių linijos (351 298,62 Eur), staklių (49281,74 Eur), modulinės antro aukšto konstrukcijos (19 760,00 Eur), elektroninių svarstyklių (116,74 Eur) verčių įrašymas taip pat nėra pagrįstas įrodymais. Nors pirmosios instancijos teismas rėmėsi antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolu, iš kurio matyti, kad įranga bei prietaisai, išskyrus elektronines svarstykles, yra atsakovei panaudos teise valdomose patalpose, tačiau, kaip pagrįstai pažymėjo apeliantė, vien aplinkybė, kad įranga bei prietaisai buvo atsakovės panaudos teise valdomose patalpose, nepatvirtina, kad apeliantė juos valdo nuosavybės teise, taip pat nepatvirtina ir žiniaraštyje nurodytos šio turto vertės. Atsakovei nuosavybės teise priklausančio automobilio vertė (15 200 Eur), atsižvelgus į tai, kad jo dalyvavimas eisme uždraustas, bei į tai, kad į automobilį nebuvo nukreiptas išieškojimas, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, taip pat kelia pagrįstų abejonių“. Atsakovas turėdamas pakankamai laiko ir pareigą įrodyti savo teiginius, įrodymų pateikiančių savo mokumą nepateikė, su kreditoriais neatsiskaitė.

5914.

60Atsakovės teigimu 2017 m. ir 2018 m. įmonės balanso duomenys neįrodo, kad ji yra nemoki. Pagal 2018 m. balansą atsakovės turtas sudaro 647 900 Eur, o mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai – 26 050 Eur sumą. Tačiau pagal Nekilnojamojo turto registro išrašą atsakovė nuosavybės teise nekilnojamojo turto neturi, VĮ „Regitra“ duomenimis automobilio Mersedez Benz S500L dalyvavimas eisme yra draudžiamas. Remiantis viešai prieinamais duomenimis atsakovės skola valstybės biudžetui sudaro 2 916,58 Eur, o valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui – 3 173,83 Eur. Pas atsakovę nuo 2019 m. balandžio mėnesio nedirba nei vienas darbuotojas ir tai paneigia atskirojo skundo argumentą, jog atsakovė ketina įdarbinti naujus darbuotojus ir tęsti veiklą. Taip pat atsakovės atžvilgiu pas skirtingus antstolius yra vykdoma daugiau nei dešimt vykdomųjų bylų, o antstolė R. M. 2018 m. lapkričio 27 d. išieškojimo negalimumo aktu Nr. S-18-64-23674 ir antstolis A. Š. 2019 m. kovo 28 d. išieškojimo negalimumo aktu Nr. S-19-110-10365 konstatavo, kad atsakovė neturi turto ar pajamų, nevykdo veiklos. Be to, atskirajame skunde pati atsakovė pripažino, kad nuo 2018 m. gegužės mėnesio sumažino darbuotojų skaičių, buvo sustabdytas padangų atliekų importas iš Latvijos, todėl atsakovė nebegauna pajamų. Šios aplinkybės patvirtina, jog bendrovė ilgą laiką nevykdo ūkinės veiklos. Tai, kad antstoliai nerado turto, į kurį būtų galima nukreipti išieškojimą rodo, kad tokio turto nėra.

6115.

62Taip pat, apeliacinės instancijos teismas, vertindamas pirmosios instancijos teismo išvadą dėl atsakovės debitorinių skolų, pažymi, jog teismų praktikoje vertinant trumpalaikio turto sudėtį preziumuojama, kad įmonė faktiškai nedisponuoja iš debitorių gautinomis sumomis, todėl debitorinės skolos turėtų būti vertinamos ne tik dydžio, bet ir galimybių jas realiai išieškoti ir grąžinti įmonei aspektais (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. liepos 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1312-464/2015; 2017 m. birželio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1249-381/2017). Nagrinėjamu atveju atsakovės 2018 m. balanse per vienerius metus gautinos sumos (debitorinės skolos) sudaro 40 500 Eur, tačiau atsakovė byloje nepateikė įrodymų, pagrindžiančių, kad ėmėsi veiksmų minėtai skolai išieškoti. Pats faktas, kad skolos ilgą laiką neišieškomos rodo, kad jų realiai išieškoti nėra galimybių.

6316.

64Apeliacinės instancijos teismo vertinimu nustatytos aplinkybės patvirtina, kad pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą dėl atsakovės nemokumo. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad atsakovės 2018 m. balanse pateikti finansiniai duomenys yra deklaratyvaus pobūdžio ir neatitinka byloje nustatytų faktinių aplinkybių.

65Dėl prašymo skirti atsakovei baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis

6617.

67Pagal CPK 95 straipsnio 1 dalį dalyvaujantis byloje asmuo, kuris nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį (apeliacinį ar kasacinį skundą, prašymą atnaujinti procesą, pateikė kitą procesinį dokumentą) arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, gali būti teismo įpareigotas atlyginti kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui šio patirtus nuostolius. Teismas, nustatęs CPK 95 straipsnio 1 dalyje numatytus piktnaudžiavimo atvejus, gali paskirti dalyvaujančiam byloje asmeniui iki 5 000 Eur baudą, iki 50 procentų iš šios baudos gali būti skiriama kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui (CPK 95 straipsnio 2 dalis).

6818.

69Kasacinio teismo praktikoje išaiškintina, kad įstatyme nustatytos teisės įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos paskirtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-146/2013). Teisėtas ir pagrįstas asmens naudojimasis procesinėmis teisėmis, jeigu nenustatytas tyčinis nesąžiningas elgesys, negali būti pripažįstamas piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. gruodžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2682/2013).

7019.

71Ieškovė UAB „Tranfasta“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo skirti atsakovei baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, pusę baudos priteisiant ieškovės naudai. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad nagrinėjamu atveju vien nepagrįsto atskirojo skundo pateikimo faktas nesudaro pakankamo pagrindo skirti atsakovei baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Tai, kad atsakovė skundė pirmosios instancijos teismo nutartį dėl bankroto bylos iškėlimo, savaime nėra laikomas nesąžiningu elgesiu ar bylos vilkinimu, o yra teisės kreiptis į teismą realizavimas.

7220.

73Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad šiuo atveju naikinti ar keisti pirmosios instancijos teismo nutartį nėra teisinio pagrindo, todėl atskirasis skundas atmestinas (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

74Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasi Lietuvos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

75Kauno apygardos teismas 2019 m. birželio 20 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vigintas... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Tranfasta“... 8. II.... 9. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 10. 2.... 11. Kauno apygardos teismas 2019 m. birželio 20 d. nutartimi iškėlė atsakovei... 12. 3.... 13. Teismas nustatė, kad 2017 m. atsakovės turtas sudarė 773 026 Eur, o... 14. 4.... 15. Teismas 2019 m. gegužės 28 d. protokoline nutartimi įpareigojo atsakovę... 16. 5.... 17. Teismui išėjus į sprendimų priėmimo kambarį, 2019 m. birželio 19 d.... 18. 6.... 19. Įvertinęs visas nustatytas aplinkybes, teismas sprendė, kad atsakovės... 20. III.... 21. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 22. 7.... 23. Atsakovė UAB „Trys A“ atskirajame skunde prašo Kauno apygardos teismo... 24. 7.1.... 25. Atsakovė yra moki, ketina įdarbinti naujus darbuotojus, atliko gamybinės... 26. 2.... 27. Ieškovė UAB „Tranfasta“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo jį... 28. 8.1.... 29. Atskirojo skundo argumentai yra deklaratyvūs, nepagrįsti įrodymais.... 30. 8.2.... 31. Atskirasis skundas yra grindžiamas pirmosios instancijos teismo neva... 32. Teismas... 33. IV.... 34. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 35. Dėl bylos nagrinėjimo atidėjimo... 36. 3.... 37. 2019 m. rugpjūčio 8 d. teisme gauti šalių prašymai atidėti teismo... 38. 4.... 39. ĮBĮ 6 straipsnio 5 dalyje nustatyta, jog pareiškimo teismui galima... 40. 5.... 41. Kasacinio teismo praktikoje pažymėta, kad bankroto proceso paskirtis ir... 42. 6.... 43. Apeliacinės instancijos teismas taip pat pažymi, jog šalys, prašydamos... 44. Dėl atskirojo skundo... 45. 7.... 46. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria UAB „Trys A“ iškelta... 47. 8.... 48. Bankroto byla įmonei iškeliama, jei yra bent viena iš ĮBĮ 9 straipsnio 7... 49. 9.... 50. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad nepaisant to, jog bankroto bylos... 51. 10.... 52. Atsakovė atskirajame skunde teigia, jog yra moki, ketina įdarbinti naujus... 53. 11.... 54. Pirmosios instancijos teismas 2019 m. gegužės 28 d. protokoline nutartimi... 55. 12.... 56. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas... 57. 13.... 58. Lietuvos apeliacinis teismas 2019 m. balandžio 4 d. nutartyje civilinėje... 59. 14.... 60. Atsakovės teigimu 2017 m. ir 2018 m. įmonės balanso duomenys neįrodo, kad... 61. 15.... 62. Taip pat, apeliacinės instancijos teismas, vertindamas pirmosios instancijos... 63. 16.... 64. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu nustatytos aplinkybės patvirtina,... 65. Dėl prašymo skirti atsakovei baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis... 66. 17.... 67. Pagal CPK 95 straipsnio 1 dalį dalyvaujantis byloje asmuo, kuris... 68. 18.... 69. Kasacinio teismo praktikoje išaiškintina, kad įstatyme nustatytos teisės... 70. 19.... 71. Ieškovė UAB „Tranfasta“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo skirti... 72. 20.... 73. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas... 74. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasi... 75. Kauno apygardos teismas 2019 m. birželio 20 d. nutartį palikti nepakeistą....