Byla e2-1793-381/2018
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 20 d. nutarties, kuria pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Ipsun“ pareiškimą iškelta bankroto byla atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Logistikos sprendimų centras“

1Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras Driukas, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Logistikos sprendimų centras“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 20 d. nutarties, kuria pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Ipsun“ pareiškimą iškelta bankroto byla atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Logistikos sprendimų centras“.

2Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėjas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „Ipsun“ (toliau – UAB) kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos UAB „Logistikos sprendimų centras“ iškėlimo.

72.

8Ieškovė nurodė, kad atsakovė nevykdė savo prievolių, todėl yra skolinga ieškovei 6 110,86 Eur už 2016 m. suteiktas krovinio pervežimo paslaugas. Vilniaus apygardos teismui atsisakius iškelti atsakovui bankroto bylą civilinėje byloje Nr. eB2-3670-864/2017 (teismo nutartis įsiteisėjo 2017 m. birželio 29 d.), atsakovė su ja neatsiskaitė, jokios veiklos nevykdė ir nevykdo. Minėtos civilinės bylos nagrinėjimo metu teismas konstatavo, jog atsakovė nesugebėjo pateikti realią finansinę būklę atvaizduojančių dokumentų, tačiau teismas suteikė prioritetą reabilitaciniam tikslui, įvertinęs atsakovės argumentus dėl planuojamos veiklos ateityje.

93.

10Ieškovės teigimu, atsakovės turtinė padėtis nepasikeitė, įmonė yra nemoki. Remiantis viešai skelbiamais duomenimis atsakovės reali turto vertė yra ne didesnė kaip 15 668 Eur.

114.

12Atsakovė nebėra pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtoja. Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – VMI) skelbiami duomenys apie skolininko sumokėtą mokesčių sumą ir aplinkybė, kad atsakovė per 2017 metus susigrąžino daugiau mokesčių nei jų sumokėjo, patvirtina, kad atsakovė jokios realios veiklos nevykdo, paslaugų neteikia, pajamų negauna, jokios pridėtinės vertės nesukuria.

135.

14Atsakovė UAB „Logistikos sprendimų centras“ atsiliepime į ieškovės pareiškimą prašė ieškovės pareiškimą dėl bankroto bylos jai iškėlimo atmesti ir skirti ieškovei baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.

156.

16Atsakovė nurodė, kad ji nėra skolinga ieškovei, nes vienašališkai įskaitė prievolės ieškovei sumą į 450 000 Eur ieškovės neįvykdytos prievolės atsakovei sumą. Ieškovės turimas įsiskolinimas atsakovei kildinamas iš nekonkuravimo įsipareigojimų pažeidimais padarytos žalos, dėl ko vyksta ginčas Lietuvos arbitražo teisme.

177.

18UAB „Logistikos sprendimų centras“ yra moki įmonė. Jos turto vertė sudaro 475 244 Eur, kurią be ieškovės mokėtinos 450 000 Eur sumos sudaro 12 893 Eur pinigų likutis sąskaitoje ir kasoje ir kitos sumos. Atsižvelgiant į tai, atsakovė yra pajėgi bet kuriuo metu atsiskaityti su ieškove.

198.

20Ieškovė nepagrįstai manipuliuoja atsakovės sumokėtų mokesčių sumomis, nes dėl įmonės veiklos specifikos (eksporto paslaugos) atsakovė kaip tik turi iš biudžeto grąžintiną, o ne mokėtiną sumą. Taip pat atsakovė neturi įsiskolinimų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui.

21II.

22Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

239.

24Vilniaus apygardos teismas 2018 m. rugsėjo 20 d. nutartimi UAB „Logistikos sprendimų centras“ iškėlė bankroto bylą.

2510.

26Teismas sprendė, kad atsakovės vadovo pateiktos ataskaitos už laikotarpį nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2018 m. balandžio 9 d., tą pačią dieną sudaryti debitorių ir kreditorių sąrašai neatitinka Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 25 straipsnio reikalavimų, nes visi dokumentai pasirašyti tik atsakovės vadovo.

2711.

28Teismas, įvertinęs aktualaus balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos duomenis, nustatė, kad atsakovės turto vertė sudaro 475 244 Eur, ilgalaikio turto įmonė neturi bei neturėjo 2017 ir 2016 metais (pagal Juridinių asmenų registrui pateikto balanso duomenis), įmonė neturi registruoto nekilnojamojo turto ir transporto priemonių, trumpalaikį turtą sudaro 462 351 Eur gautinos sumos bei 12 893 Eur pinigų ir pinigų ekvivalentų likutis, debitorinius įsiskolinimus sudaro: ieškovės UAB „Ipsun“ 444 434 Eur skola, Edan Solutions LP 15 000 Eur skola, UAB „Eideta“ 1 052,50 Eur skola, UAB „Linėja transport“ 121 Eur skola, UAB „Naurida 146,41 Eur skola, taip pat VMI grąžintina PVM permoka - 1 597 Eur. Atsižvelgęs į šias aplinkybes, teismas sprendė, jog duomenų apie įmonės realiai valdomą turtą bei jo faktinę vertę nėra.

2912.

30Teismas nevertino atsakovės pateikto įmonės balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos už 2017 m., nes minėti dokumentai nėra patvirtinti atsakingų asmenų parašais, todėl neatitinka finansiniams bei oficialiems dokumentams keliamų reikalavimų, taip pat neatitinka įrodymams nustatytų reikalavimų, nes dalis dokumentų surašyta nevalstybine kalba.

3113.

32Teismas nustatė, kad ieškovės didelės vertės įsiskolinimas atsakovei kildinamas iš galimai padarytų nekonkuravimo įsipareigojimų pažeidimų ir už juos numatytų 450 000 Eur baudų, dėl kurių ginčas vyksta Lietuvos arbitražo teisme. Tačiau ieškovė skolos nepripažįsta, nes yra pateikusi priešieškinį. Teismas sutiko su Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. birželio 29 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. e2-1245-798/2017 padaryta išvada, kad faktiškai debitoriaus UAB „Ipsun“ finansinių įsipareigojimų suma atsakovė nedisponuoja ir neaišku, ar šia suma disponuos ateityje. Nurodė, kad prie bendros atsakovės turto masės bus galima pridėti 444 434 Eur sumą tik tuo atveju, jei atsakovei bus priimtas palankus arbitražo teismo sprendimas. Įvertinęs šias aplinkybes, teismas sprendė, jog 444 434 Eur debitorinė skola minusuotina iš bendros atsakovės 462 351 Eur turto masės.

3314.

34Dėl turimos VMI permokos teismas nurodė, kad atsakovė nepateikė VMI sprendimo grąžinti 1 597 Eur PVM permoką bei kitų dokumentų, pagrindžiančių šios sumos gavimo realumą, o pagal viešai skelbiamus duomenis atsakovės 2017 metais sumokėtų mokesčių suma yra neigiamos reikšmės (-1 081, 60 Eur susigrąžinta daugiau), todėl teismas 1 597 Eur sumos nepriskyrė prie atsakovės turimo turto.

3515.

36Teismas vertino, kad 1 052,50 Eur UAB „Eideta“ skola nepagrįsta dokumentais ar kitais įrodymais; 121 Eur UAB „Linėja transport“ skola už pervežimą buvo sumokėta 2018 m. balandžio 18 d.; UAB „Naurida“ 146,41 Eur suma dėl 2017 m. birželio 28 d. krovinio pervežimo turėjo būti sumokėta per 35 dienas, tačiau nebuvo sumokėta iki 2018 gegužės 7 d.

3716.

38Teismas sprendė, kad Edan Solutions LP 15 000 Eur skola taip pat nepagrįsta, nes nėra įrodymų apie pačios programinės įrangos „PROVIS“, teisių į ją ar teisių ją platinti perleidimo atsakovei. Atsakovė 2016-2018 metų finansinėse ataskaitose neapskaitė ilgalaikio turto (įrangos), nematerialaus turto (intelektinės nuosavybės) ir pan. Teismas padarė išvadą, kad atsakovės pateiktas 2017 m. vasario 24 d. programinės įrangos licencinės sutarties Nr. BMS003 su Edan Solutions LP vertimas į lietuvių kalbą nesutampa su anglų kalba pateikta tos pačios dienos sutartimi (numeris No. 2017/EDN-00001). Pagal pateiktą vertimą, sutartis turi būti įvykdyta per 2017 metus, 20 000 Eur turėjo būti sumokėta per 180 dienų (2017 m. vasarą), tačiau per 2017 metus gauta bendra 12 000 Eur suma, iš kurios 9 000 Eur grynais įnešti į atsakovės kasą. Duomenų apie įmonės atstovavimą Lietuvoje nėra, kas įnešė pinigus į atsakovės kasą nėra. Šios aplinkybės patvirtina, kad 15 000 Eur įmonės Edan Solutions LP debitorinė skola nėra tinkamai pagrįsta.

3917.

40Teismo vertinimu, atsakovės 2 822 Eur įsiskolinimas advokatų kontorai Valiūnas ir partneriai „Ellex“ galimai yra realus, nors jo apskaičiavimo dydis sutartimi ir kitais faktiškai suteiktų paslaugų grindžiančiais dokumentais nepagrįstas, tačiau nurodoma atsiskaitymo data iki 2018 m. gruodžio 31 d. Teisinės paslaugos suteikiamos atstovaujant atsakovei arbitražo byloje, taip pat bendros kompetencijos teismuose 2016-2018 metais, kur nagrinėjami susiję su ginču arbitraže ginčai tarp ieškovės ir atsakovės.

4118.

42Teismas nustatė, kad 17 782 Eur suma, kurią sudaro akcininkų paskolos (UAB „Prekuva“ 10 000 Eur pagal 2016 m. balandžio 25 d. Susitarimą dėl paskolos suteikimo ir A. B. 7 000 Eur – pagal 2017 m. kovo 20 d. paskolos sutartį, taip pat 782 Eur palūkanų), nėra ilgalaikiai įsipareigojimai, nes apie UAB „Prekuva“ 10 000 Eur pervestą sumą duomenų nėra, nors ši suma turi būti grąžinama iki 2018 m. gruodžio 31 d. kartu su palūkanomis. Prie pradelstų įsipareigojimų teismas priskyrė 6 110,86 Eur skolą kreditoriui UAB „Ipsun“, nes išvada dėl šios skolos įtraukimo pagrįstumo jau buvo padaryta Lietuvos apeliacinio teismo byloje Nr. e2-1245-798/2017 ir Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gegužės 4 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. eB2-3670-864/2017.

4319.

44Remdamasis Teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis, teismas nustatė, kad 2017 m. gruodžio 4 d. sprendimu už akių civilinėje byloje Nr. Nr. e2-42083-854/2017 iš atsakovės priteista 517,29 Eur skola, 8 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017-09-22) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 315 Eur bylinėjimosi išlaidų už suteiktas buhalterines paslaugas kreditoriaus UAB „Baltic Net Media“ naudai. Dėl šios skolos yra užvesta vykdomoji byla dėl priverstinio išieškojimo. Atsakovė taip pat turi pradelstą 144, 03 Eur skolą Valstybinio socialinio draudimo fondo (toliau – VSDFV) biudžetui.

4520.

46Teismas pripažino, kad atsakovė nevykdo ūkinės komercinės veiklos. Teismas atmetė atsakovės argumentus, kad 2018 m. ir vėlesniais metais planuoja nuosekliai vykdyti ir plėsti veiklą dviem kryptimis, t. y. krovinių pervežimo ekspedijavime ir verslo procesų valdymo IT sprendimų kūrime, kaip nepagrįstus. Įvertinęs įmonės banko sąskaitos ir kasos knygos išrašus, teismas nustatė, kad per 2018 metus atsakovė gavo tik 1 000 Eur grynais pinigais įmokėtą į kasą sumą iš Edan Solutions LP, o kitų realių pardavimo pajamų atsakovė negauna.

4721.

48Pagal VMI viešus duomenis, atsakovė nėra PVM mokėtoja nuo 2017 m. gruodžio 22 d., o VSDFV apdraustųjų asmenų registre A. B. pagrindinė darbovietė nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. yra VŠĮ „Baltic Sea Region Business and Innovation Center“. Atsakovės priskaičiuojamas darbo užmokestis vadovui sudarė 95 Eur (iki 2018 m. balandžio 30 d.) ir 19 Eur (nuo 2018 m. gegužės 1 d.), o darbuotojai L. A. iki 2018 m. kovo 30 d. darbo užmokestis nebuvo skaičiuojamas, už 2018 m. balandžio mėnesį paskaičiuota 47,5 Eur (su mokesčiais), už 2018 m. gegužę – 19 Eur ir nuo 2018 m. birželio 1 d. vėl neskaičiuojamas. Šios aplinkybės patvirtina, kad atsakovė nevykdo ūkinės veiklos.

4922.

50Teismas nenagrinėjo atsakovės UAB „Logistikos sprendimų centras“ prašymo dėl ieškovės atstovo galimai neetiškų veiksmų, inicijuojant teisminius ginčus bei skelbiant apie atsakovės tariamą skolą, kadangi prašymas nesusijęs su klausimu dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei. Teismas nenustatė ieškovės advokato neetiško elgesio požymių.

51III.

52Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

5323.

54Atsakovė UAB „Logistikos sprendimų centras“ atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 20 d. nutartį ir klausimą išnagrinėti iš esmės – ieškinį atmesti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

5523.1.

56Byloje esantys finansinės atskaitomybės dokumentai nepatvirtina, kad atsakovė turėtų bent vieną pradelstą skolą, išskyrus ieškovės nepagrįstai nurodomą skolą, kurios atsakovė niekada nepripažino, dėl ko vyksta iki šiol nebaigtas ginčas arbitražo byloje.

5723.2.

58Pirmosios instancijos teismas elgėsi nesąžiningai ir nepaisydamas šalių lygiateisiškumo principo, iš vienos pusės ypač aktyviai tyrinėjęs atsakovės finansinę būklę ir įpareigojęs į bylą pateikti vos ne visą buhalterinę apskaitą, iš kitos pusės tik skundžiamoje nutartyje nurodęs tariamus pateiktų įrodymų trūkumus.

5923.3.

60Skundžiamoje nutartyje nenuosekliai ir prieštaringai nurodoma, kad nėra pagrindo vadovautis atsakovės į bylą pateikta finansine atskaitomybe, nes vertinant kai kuriuos įsipareigojimus ir skolas buvo vadovautasi pateikta finansine atskaitomybe.

6123.4.

62Iš esmės visa nutarties motyvuojamoji dalis buvo skirta prielaidoms apie tai, kokį atsakovės turtą pirmosios instancijos teismas laiko realiu ar nerealiu, kokią atsakovės komercinę veiklą pripažįsta įrodančia veiklos realumą, o kokią ne, tačiau skundžiamoje nutartyje neatskleistos bei neišanalizuotos bylai esminės aplinkybės - koks buvo atsakovės turtas ieškinio pateikimo teismui dienai ir kokius pradelstus įsipareigojimus turėjo atsakovė.

6323.5.

64Nurodytas formalus trūkumas, kad atsakovės finansinių ataskaitų nepasirašė vyr. finansininkas, todėl jomis nesivadovaujama, tačiau priimdamas tokius įrodymus pirmosios instancijos teismas trūkumų nenustatė. Analogiškos (atsakovo vadovo pasirašytos) finansinės ataskaitos buvo teiktos nuo pat pradžių tiek šioje byloje, tiek ankstesnėje byloje, tačiau įrodymų leistinumo ar liečiamumo trūkumai niekada nustatyti nebuvo. Pirmosios instancijos teismas bandė atsiriboti nuo atsakovės vadovo patvirtinto balanso vertinimo vien dėl abejotino jo trūkumo - nesant dar ir vyr. finansininko parašo.

6523.6.

66Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė įtraukti į atsakovės turto masę 444 434 Eur reikalavimą ieškovei, dėl kurio vyksta ginčas arbitražo byloje Nr.1-19/2016. Atsakovė nesutinka, kad nesulaukus arbitražo teismo sprendimo, pirmosios instancijos teismas šį reikalavimą įvertino kaip nerealų.

6723.7.

68Pirmosios instancijos teismui kilo abejonių dėl atsakovės komercinio bendradarbiavimo su įmone Edan Soliutions LP realumo dėl to, kad dalis mokėjimų iš šios įmonės gauti grynais, o atsakovės balanse nenurodyta platinama programa „PROVIS“ kaip „ilgalaikis turtas (įranga)“ ar kaip „intelektinė nuosavybė“. Atsakovė nesutinka, kad jai tarpininkaujant ir platinant trečiajam asmeniui priklausančią programinę įrangą, ši įranga turėtų būti apskaityta kaip intelektinė nuosavybė ar kaip ilgalaikis turtas. Pirmosios instancijos teismas savo išvadų nemotyvavo teisės normomis. Taip pat šios aplinkybės nėra susijusios su įmonės mokumu. Edan Soliutions LP jau ilgą laiką tinkamai ir laiku atsiskaito pagal jai išrašytas sąskaitas faktūras, o pirmosios instancijos teismo išvada apie šios įmonės debitorinių nepradelstų skolų tariamą nerealumą yra laikytinos nepagrįstomis prielaidomis, prieštaraujančiomis bylos įrodymams.

6923.8.

70Atsakovės teigimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad atsakovė nepateikė įrodymų dėl UAB „Prekuva“ 10 000 Eur paskolos, nes tokių duomenų pirmosios instancijos teismas niekada iš atsakovo nereikalavo.

7124.

72Atsiliepime į atsakovės atskirąjį skundą ieškovė UAB „Ipsun“ prašo atskirąjį skundą atmesti ir Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 20 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:

7324.1.

74Apeliantės atskirojo skundo argumentai bei byloje pateikti duomenys vertintini 2017 metais vykusios bylos dėl bankroto bylos apeliantui iškėlimo kontekste (Vilniaus apygardos teismas civilinė byla Nr. eB2-3670-864/2017). Apeliantės veiksmai laikytini nesąžiningais, išreiškiančiais nepagarbą teismui bei bylos šalims. 2017 m. apeliantei nebuvo iškelta bankroto byla suteikiant prioritetą reabilitaciniam tikslui – išsaugoti rinkoje veikiantį aktyvų subjektą, galintį sugeneruoti pajamas bei padengti turimus finansinius įsiskolinimus.

7524.2.

76Apeliantė, siekdama išvengti bankroto bylos iškėlimo, įsiregistravo PVM mokėtoja, įsiregistravo skaitmeninėse krovinių biržose, pateikė skelbimą apie atliekamą darbuotojų paiešką, tačiau šie veiksmai buvo atlikti siekiant imituoti aktyvią veiklą. Nuo 2017 m. pabaigos apeliantė iš PVM mokėtojų registro yra išregistruota, iš deklaruotos aktyvios ūkinės komercinės veiklos, t. y. ekspedijavimo paslaugų, nuo 2017 m. sausio 1 d. negavo jokių pajamų, nesudarė nei vienos realios sutarties dėl ekspedijavimo paslaugų, neįdarbino nei vieno darbuotojo. Pateiktas UAB „Linėja transport“ užsakymas dėl krovinio pervežimo ir 121 Eur paslaugos apmokėjimo dokumentas yra veiklą imituojantis įrodymas.

7724.3.

78Teisinės reikšmės neturi aplinkybė, kad apeliantė įskaitė pareiškėjos reikalavimus, kadangi Vilniaus apygardos teismas 2017 m. gegužės 4 d. nutartyje (civilinėje byloje Nr. eB2-3670-864/2017) nurodė, kad atsakovė pripažįsta savo skolą. Apeliantė nenurodo naujų aplinkybių, leidžiančių daryti priešingas išvadas. Apeliantės turtinė prievolė pareiškėjai nepasibaigė CK 6.130 straipsnio (įskaitymo) pagrindu, kadangi toks įskaitymas, kokį siekia atlikti apeliantė, neatitinka įstatymo keliamų reikalavimų (imperatyvių normų), dėl ko laikytinas niekiniu, nepriklausomai nuo to, kad apeliantė, ignoruodama teismų nustatytas aplinkybes, principingai laikosi tos pačios klaidingos pozicijos.

7924.4.

80Apeliantės įsiskolinimas pareiškėjai atsirado ir tapo pradelstu daug anksčiau, nei apeliantės inicijuotas arbitražinis ginčas dėl 450 000 Eur baudos priteisimo.

8124.5.

82Pagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, jog kyla pagrįstų abejonių dėl apeliantės pateiktų finansinių dokumentų patikimumo, turimo turto realios vertės ir santykio su pradelstais įsipareigojimais, taip pat ir dėl pačių pradelstų įsipareigojimų sumos. Pirmosios instancijos teismo atliktas realaus apeliantės turimo turto vertės ir įsipareigojimų dydžio nustatymas visiškai atitinka suformuotą teismų praktiką.

8324.6.

84Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad iš apeliantės 2018 m. balandžio 9 d. balanse nurodytų gautinų sumų (viso 462 351 Eur sumai) eliminuotina gautina 444 434 Eur suma iš pareiškėjo UAB „Ipsun“, nes šia suma apeliantė faktiškai nedisponuoja, nepriklausomai nuo to, kad šiai sumai apeliantė išrašė pareiškėjai sąskaitą faktūrą bei ją įtraukė į apskaitą, kadangi ši sąskaita faktūra nepagrindžia nurodomo reikalavimo pagrįstumo.

8524.7.

86Apeliantė klaidina teismą, teigdama, kad vyksta ginčas su pareiškėja, nes 2017 m. gruodžio 5 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-1395-381/2017 Lietuvos apeliacinis teismas atnaujino procesą Vilniaus apygardos teismo išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-3549-392/2017 ir, negrąžindamas bylos į pirmąją instanciją ,išsprendė klausimą iš esmės. Nutarties 70 punkte teismas konstatavo, kad „nekeičia teismo procesinio sprendimo rezultato dėl arbitro nušalinimo, kadangi arbitrą paskyrė nepriklausomumo standarto neatitinkantis institucijos pirmininkas“. Šiuo metu yra įsiteisėjusi Vilniaus apygardos teismo 2017 m. kovo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-3549-392/2017, kuria nuo arbitražo bylos Nr. 1-19/2016 yra nušalintas arbitras. Atsižvelgiant į Lietuvos apeliacinio teismo nutarties 72, 73, 74 punktų motyvus, konstatuotina, kad apeliantės ieškinio dėl 450 000 Eur priteisimo nagrinėjimas Lietuvos arbitražo teisme yra neįmanomas.

8724.8.

88Apeliantė iš esmės ginčija tik pirmosios instancijos teismo nustatytas aplinkybes dėl įsiskolinimo iš debitoriaus Edan Solutions LP atgavimo realumo. Apeliantė, pasirinkdama gauti atsiskaitymą grynaisiais pinigais iš užsienyje registruoto juridinio asmens, prisiima visą riziką dėl jam tenkančios papildomos įrodinėjimo naštos, kurios šiuo atveju apeliantas neįvykdė. Apeliantė nepaneigė nustatytų aplinkybių, kad pagal pasirašytą sutartį skolininkė Edan Solutions LP turėjo atsiskaityti dar 2017 m. vasarą, tačiau visiško atsiskaitymo su apeliante neįvykdė iki šiol, nors pajamos iš su Edan Solutions LP pasirašytų sutarčių yra vienintelės apeliantės pajamos. Apeliantė nepateikė duomenų, kad su Edan Solutions LP buvo susitarta dėl atsiskaitymo terminų pratęsimo arba kad apeliantė dėjo pastangas susigrąžinti priklausančias sumas.

8924.9.

90Apeliantė nepaneigė aplinkybių, kad atsakovei UAB „Prekuva“ suteikta paskola (10 000 Eur su palūkanomis) bei skola advokatų kontorai Valiūnas ir partneriai „Ellex“ iki 2018 m. gruodžio 31 d. taps pradelstomis, dėl ko jos nelaikytinos ilgalaikiais įsipareigojimais. Apeliantė jokios realios ūkinės komercinės veiklos nevykdo ir pajamų negauna, todėl nėra objektyvaus pagrindo teigti, kad su akcininku UAB „Prekuva“ ir advokatų kontora Valiūnas ir partneriai „Ellex“, bus atsiskaityta iki 2018 m. gruodžio 31 d.

9124.10.

92Apeliantės nesąžiningumą parodo tai, kad ji pateikė melagingus duomenis apie įmonės turimus įsiskolinimus, tačiau pirmosios instancijos teismas nustatė, kad nuo 2017 m. gruodžio mėnesio iš apeliantės yra vykdomas 517,29 Eur skolos, 8 proc. metinių procesinių palūkanų bei 315 Eur bylinėjimosi išlaidų išieškojimas kreditoriaus UAB „Baltic Net Media“ naudai. Ši aplinkybė patvirtina, kad apeliantės pateikti duomenys neparodo tikrojo įsiskolinimų dydžio, nes apeliantės balanse nepagrįstai neįtrauktas įsiskolinimas pareiškėjai (5 990 Eur) bei įsiskolinimas kreditorei UAB „Baltic Net Media“.

9324.11.

94Pagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, kad apeliantė yra tik formalus ūkio subjektas, negaunantis pajamų, todėl negalės ateityje įvykdyti savo įsipareigojimų. Apeliantė šių aplinkybių neginčijo. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, kad programinės įrangos „PROVIS“ platinimas (kaip apeliantės vykdoma veikla), nepagrįstas jokiais objektyviais duomenimis. Apeliantė nepaaiškino, kodėl įmonė nevykdė veiklos ir negavo planuotų pajamų, kurias planavo gauti iš ekspedijavimo veiklos.

95IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

9625.

97Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis.

9826.

99Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria įmonei iškelta bankroto byla, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

10027.

101Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti Lietuvos Respublikos įstatymai (CPK 1 straipsnio 1 dalis). Įmonių bankroto procesą reglamentuoja specialus įstatymas – Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas (toliau – ĮBĮ). Šio įstatymo normos yra vienas iš rinkos ekonomikos įrankių, kurių pagalba siekiama užtikrinti ekonomikos gyvybingumą ir pašalinti iš rinkos nemokius subjektus, kurie nesugeba organizuoti rentabilios veiklos ir yra nemokūs. Kiekvienu atveju sprendžiant klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo svarbu nuodugniai išsiaiškinti, ar bendrovė yra iš tiesų nemoki ir nebegalės vykdyti veiklos, ar ji tik turi laikinų finansinių sunkumų, kurie gali būti išspręsti išsaugant bendrovę kaip veikiantį rinkos dalyvį. Tai aktualu ir aptariamu atveju, kadangi ieškovės pareiškimas iškelti atsakovei UAB „Logistikos sprendimų centras“ bankroto bylą buvo grindžiamas įmonės nemokumu.

10228.

103Bankroto byla įmonei iškeliama, jei yra bent viena iš ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje numatytų sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų. Pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalį įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Taigi sprendžiant įmonės nemokumo klausimą, teisinę reikšmę turi ne visos, o tik pradelstos įmonės skolos, t. y. tokios, kurių mokėjimo terminai suėję. Tam, kad būtų išsiaiškinta įmonės reali turtinė padėtis, teismas įmonės nemokumo klausimą pirmiausia turi spręsti pagal aktualius finansinės atskaitomybės duomenis ir remtis kitais byloje esančiais įrodymais, kurie pagrįstų pradelstų įsipareigojimų kreditoriams dydį bei realią, o ne įrašytą balanse, įmonės turimo turto vertę.

10429.

105Teismų praktikoje, be kita ko, pažymima ir tai, kad įmonės sudarytas balansas nėra vienintelis dokumentas, kurio pagrindu galima nustatyti įmonės mokumo būklę, jei kiti byloje esantys įrodymai paneigia balanse įrašytų duomenų teisingumą (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. gegužės 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1406/2011, 2013 m. spalio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2300/2013). Nepaisant to, jog bankroto bylos turi viešąjį interesą, sprendžiant pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo pagrįstumo klausimą, yra taikomas ir civiliniame procese vyraujantis rungimosi principas, pagal kurį kiekviena šalis privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ir atsikirtimų pagrindu (CPK 178 straipsnis). Tais atvejais, kai įmonės vadovas neteikia teismui duomenų, reikalingų išspręsti bankroto bylos iškėlimo įmonei klausimą, teismas apie įmonės mokumą gali spręsti iš paties teismo surinktų duomenų, net jeigu jie nėra pakankamai išsamūs, o išsamesnių į bylą nepateikta (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. kovo 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1000/2013, 2013 m. gegužės 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1338/2013, 2013 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2203/2013, 2013 m. lapkričio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2635/2013, 2015 m. rugpjūčio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1526-943/2015 ir kt.). Nagrinėjamu atveju atsakovei tenka pareiga įrodyti aplinkybes, kad UAB „Logistikos sprendimų centras“ yra moki bei turi realias galimybes toliau vykdyti ūkinę komercinę veiklą bei atsiskaityti su kreditoriais (CPK 12 straipsnis, 178 straipsnis, ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalis).

10630.

107Atsakovė UAB „Logistikos sprendimų centras“ atskirajame skunde nurodė, kad pirmosios instancijos teismas neatskleidė ir neanalizavo bylai reikšmingų aplinkybių (koks buvo atsakovės turtas ieškinio pateikimo teismui dienai ir kokius pradelstus įsipareigojimus turėjo atsakovė), taip pat nepagrįstai nevertino atsakovės pateiktų finansinių ataskaitų, nurodęs, kad finansinės ataskaitos nėra pasirašytos įmonės vyr. finansininko.

10831.

109Teismų praktikoje išaiškinta, kad įmonių nemokumo klausimai turi reikšmės bei įtakos ne tik verslui, bet ir visai visuomenei, todėl teismas, spręsdamas ieškinio dėl bankroto bylos iškėlimo pagrįstumo klausimą, turi būti aktyvus ir gali savo iniciatyva rinkti įrodymus tam, kad tinkamai atskleistų įmonės pradelstų įsipareigojimų bei į jos balansą įrašyto turto vertės santykį, iš kurio galima spręsti apie įmonės mokumą/nemokumą (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. sausio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-356-381/2016).

11032.

111Byloje esančiais duomenimis nustatyta, kad atsakovės pateikti finansinės atskaitomybės dokumentai už 2017 metus bei 2018 m. balandžio 9 d. sudarytas įmonės balansas ir tą pačią dieną sudaryti įmonės debitorių/kreditorių sąrašai yra pasirašyti tik atsakovės UAB „Logistikos sprendimų centras“ vadovo A. B.. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad įmonės balansas ir pelno (nuostolių) ataskaita už 2017 m. laikotarpį nėra patvirtinti atsakingų asmenų, todėl neatitinka finansiniams bei oficialiems dokumentams keliamų reikalavimų. Taip pat teismas nesivadovavo kai kuriomis atsakovės pateiktomis sąskaitomis faktūromis, nes jos nebuvo išverstos į valstybinę kalbą.

11233.

113Apeliacinės instancijos teismo nuomone, atsižvelgiant į nagrinėjamos bylos kategoriją, pirmosios instancijos teismas, atsakovės pateiktuose finansinės atskaitomybės dokumentuose nustatęs formalius trūkumus, t. y. nesant įmonės vyr. finansininko parašų ir nesant dokumentų vertimų į valstybinę kalbą, turėjo savo iniciatyva pareikalauti šiuos trūkumus pašalinti, siekdamas išsiaiškinti realią įmonės turtinę padėtį.

11434.

115Kita vertus, nepaisant įvardintų įmonės finansinės atskaitomybės dokumentų trūkumų, pirmosios instancijos teismas atsakovės mokumą vertino vadovaudamasis 2018 m. balandžio 9 d. balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos duomenimis, kuriais remiantis atsakovė turi turto už 475 244 Eur sumą, susidedančią iš 462 351 Eur per vienerius metus gautinų sumų ir 12 893 Eur pinigų ir pinigų ekvivalento likučio. Atsakovė ilgalaikio turto nenurodė, o jos skolininkų sąraše yra įtraukta UAB „Ipsun“ su 444 434 Eur skola, Edan Solutions LP su 15 000 Eur skola, UAB „Eideta“ su 1 052,50 Eur skola, UAB „Linėja transport“ su 121 Eur skola, UAB „Naurida“ su 146,41 Eur skola ir grąžintina PVM 1 597 Eur permoka.

11635.

117Atsakovė UAB „Logistikos sprendimų centras“ atskirajame skunde nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimu išskaičiuoti iš bendros įmonės turto masės 444 434 Eur reikalavimo ieškovei UAB „Ipsun“, dėl kurio vyksta ginčas arbitražo byloje Nr. 1-19/2016, sumą. Atsakovės teigimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai šį reikalavimą įvertino kaip nerealų, nes turėjo sulaukti arbitražo teismo sprendimo. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi nusprendė, kad prie bendros atsakovės turto masės bus galima pridėti 444 434 Eur sumą tik tuo atveju, kai Lietuvos arbitražo teismas priims atsakovei palankų procesinį sprendimą, nes šiuo metu atsakovė minėta suma nedisponuoja ir nėra aišku ar disponuos ateityje.

11836.

119Apeliacinės instancijos teismas, vertindamas pirmosios instancijos teismo išvadą dėl atsakovės debitorinių skolų, pažymi, jog teismų praktikoje vertinant trumpalaikio turto sudėtį preziumuojama, kad įmonė faktiškai nedisponuoja iš debitorių gautinomis sumomis, todėl debitorinės skolos turėtų būti vertinamos ne tik dydžio, bet ir galimybių jas realiai išieškoti ir grąžinti įmonei aspektais (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. liepos 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1312-464/2015; 2017 m. birželio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1249-381/2017). Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad Lietuvos arbitražo teisme vyksta ginčas tarp atsakovės UAB „Logistikos sprendimų centras“ ir ieškovės UAB „Ipsun“ dėl 450 000 Eur skolos. Atsižvelgiant į tai, kad ginčas tarp šalių iki šiol nėra išspręstas, pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė neįtraukti 444 434 Eur sumos į bendrą atsakovės turto masę. Pagal byloje esančius duomenis nustatyta, kad Lietuvos arbitražo teisme vyksta ginčas dėl 450 000 Eur sumos, tačiau atsakovė į įmonės debitorinių skolų sąrašą yra įtraukusi tik 444 434 Eur sumą, kadangi į šią sumą yra įskaičiusi ieškovės UAB „Ipsun“ 5 566 Eur reikalavimą, t. y. atlikusi priešpriešinių reikalavimų įskaitymą.

12037.

121Kasacinio teismo išaiškinta, kad įskaitymas – vienašalis sandoris, jam pakanka vienos prievolės šalies pareiškimo, kuriuo apie įskaitymą pranešama kitai šaliai (CK 6.131 straipsnio 1 dalis). Įskaitymo teisinės pasekmės atsiranda, t. y. prievolė pasibaigia nepriklausomai nuo kitos prievolės šalies valios ir požiūrio į tokį kontrahento veiksmą, jei kitai prievolės šaliai kontrahentas praneša apie šį teisinį veiksmą ir egzistuoja CK 6.130 straipsnyje įtvirtintos įskaitymo sąlygos: pirma, prievolės šalys turi turėti viena kitai abipusių teisių ir pareigų; antra, šalių reikalavimai turi būti priešpriešiniai; trečia, šie šalių reikalavimai turi būti vienarūšiai; ketvirta, abu reikalavimai turi galioti; penkta, abu reikalavimai turi būti vykdomi; šešta, abu reikalavimai turi būti apibrėžti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. spalio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-458/2014, 2016 m. kovo 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-136-469/2016).

12238.

123Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, daro išvadą, jog nėra pagrindo teigti, kad atsakovės UAB „Logistikos sprendimų centras“ prievolė ieškovei yra pasibaigusi įskaitymu. Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovė UAB „Ipsun“ pagrįstai nurodo, kad atsakovės UAB „Logistikos sprendimų centras“ prievolė ieškovei UAB „Ipsun“ nepasibaigė CK 6.130 straipsnio pagrindu, nes įskaitymas, kokį siekia atlikti atsakovė, neatitinka įstatymo keliamų reikalavimų. Atsakovė atliko ieškovės reikalavimo įskaitymą į 450 000 Eur sumą, dėl kurios vyksta ginčas Lietuvos arbitražo teisme, t. y. atsakovės reikalavimas ieškovei nėra galiojantis bei vykdytinas, nes ieškovė nesutinka su šiuo reikalavimu.

12439.

125Kaip minėta, įmonės debitorinės skolos turėtų būti vertinamos ne tik dydžio, bet ir galimybių jas realiai išieškoti ir grąžinti įmonei aspektais. Atsakovės 2018 m. balandžio 9 d. suminių skolų įmonei sąraše Nr. 1 be ieškovės UAB „Ipsun“ 444 434 Eur reikalavimo taip pat yra įtraukti šie debitoriniai reikalavimai: Edan Solutions LP - 15 000 Eur; VMI grąžintinas PVM – 1 597 Eur; UAB „Eideta“ – 1 052,50 Eur; UAB „Linėja transport“ – 121 Eur ir UAB „Naurida“ – 146,41 Eur. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad UAB „Linėja transport“ 121 Eur skolą atsakovei apmokėjo, o VMI grąžintina permoka, Edan Solutions LP, UAB „Naurida“, UAB „Eideta“ debitorinės skolos nėra tinkamai pagrįstos. Apeliacinės instancijos teismas su tokia teismo išvada sutinka.

12640.

127Pirmosios instancijos teismas dėl 1 597 Eur VMI grąžintinos permokos atsakovei pagrįstai sprendė, kad šios debitorinės skolos grąžinimą atsakovė grindžia tik 2018 m. vasario 23 d. elektroniniu prašymu dėl grąžintinų sumų už 2017 m. balandžio – liepos laikotarpį. Atsakovė nepateikė VMI sprendimo, kad jai iš biudžeto bus grąžinta 1 597 Eur permoka, todėl negalima šios skolos priskirti prie atsakovės turto masės. Taip pat prie atsakovės turto nepriskirtinos UAB „Linėja transport“ 121 Eur ir UAB „Eideta“ 1 052,50 Eur skolos. Byloje esantys atsakovės banko sąskaitos išrašai patvirtina, kad UAB „Linėja transport“ 2018 m. balandžio 18 d. sumokėjo atsakovei 121 Eur skolą. UAB „Eideta“ skola atsakovei grindžiama 2017 m. gegužės 31 d. PVM sąskaita faktūra Serija LSC Nr. 00007, 2017 m. rugpjūčio 31 d. PVM sąskaita faktūra Serija LSC Nr. 00008, 2017 m. gruodžio 28 d. PVM sąskaita faktūra Serija LSC Nr. 00011, 2018 m. sausio 31 d. PVM sąskaita faktūra Serija LSC Nr. 00012, 2018 m. vasario 28 d. PVM sąskaita faktūra Serija LSC Nr. 00013, 2018 m. kovo 30 d. PVM sąskaita faktūra Serija LSC Nr. 00014, kurių bendra vertė sudaro 1 052,50 Eur sumą. Kaip teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas, atsakovė byloje nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių jos ir UAB „Eideta“ bendradarbiavimą, t. y. sutarčių ar kitų dokumentų dėl šių juridinių asmenų teisinių santykių. Atsakovė neįrodė, kad ji įvykdė savo prievolę UAB „Eideta, taip pat nepateikė duomenų, kad atsakovė būtų bandžiusi atgauti skolą iš UAB „Eideta“.

12841.

129Byloje nustatyta, kad UAB „Naurida“ 146,41 Eur skolą dėl 2017 m. birželio 28 d. krovinio pervežimo atsakovei turėjo sumokėti per 35 dienas, tačiau skola atsakovei nebuvo sumokėta, todėl pirmosios instancijos teismas sprendė, kad šis debitorinis įsiskolinimas nėra realus. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs byloje esančius įrodymus, nustatė, kad atsakovė UAB „Naurida“ turimai skolai pagrįsti pateikė 2017 m. birželio 28 d. vienkartinę krovinio pervežimo sutartį Nr. E-002871 (N002871), 2017 m. rugsėjo 29 d. PVM sąskaitą faktūrą Serija LSC Nr. 00010 ir atsakovės UAB „Logistikos sprendimų centras“ 2018 m. balandžio 29 d. elektroninio laiško kopiją, kuriame yra primenama apie UAB „Naurida“ turimą debitorinę skolą. Pagal viešai prieinamus duomenis UAB „Naurida“ vykdo veiklą, turi vienuolika apdraustųjų, įsiskolinimų VMI ir/ar VSDFV biudžetams nėra, todėl, atsižvelgus į šias aplinkybes, negalima daryti išvados, jog UAB „Naurida“ 146,41 Eur debitorinės skolos išreikalavimas yra nerealus.

13042.

131Atskirajame skunde atsakovė UAB „Logistikos sprendimų centras“ ginčija pirmosios instancijos teismo išvadą dėl Edan Soliutions LP debitorinės skolos atgavimo nerealumo, nurodydama, kad tokia išvada laikytina nepagrįsta prielaida, prieštaraujančia bylos įrodymams.

13243.

133Nustatyta, kad atsakovė į įmonės debitorių sąrašą įtraukė Edan Solutions LP 15 000 Eur skolą įmonei. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs atsakovės ir Edan Solutions LP 2017 m. vasario 24 d. sudarytą programinės įrangos licencinę sutartį Nr. BMS003 (išverstą į lietuvių kalbą) ir tos pačios dienos sutartį, kurios numeris No. 2017/EDN-00001 (sutartis sudaryta anglų kalba), pagrįstai sprendė, kad nėra galimybės nustatyti, ar išversta į lietuvių kalbą yra ta pati sutartis ir kuri sutartis yra apskaityta įmonės veikloje. Tačiau vertinant 2017 m. vasario 24 d. programinės įrangos sutarties originalą (anglų kalba), galima daryti išvadą, kad Edan Solutions per 60 dienų nuo sutarties pasirašymo dienos turėjo sumokėti atsakovei UAB „Logistikos sprendimų centras“ 15 000 Eur avansą, o per 180 dienų nuo sutarties pasirašymo dienos turėjo sumokėti 20 000 Eur sumą. Pagal atsakovės 2017 m. sausio 1 d. – 2018 m. balandžio 9 d. banko sąskaitos išrašus, Edan Solutions LP yra sumokėjusi 3 000 Eur sumą (2017 m. balandžio 28 d. ir 2017 m. birželio 27 d. mokėjimai), o pagal 2017 metų atsakovės kasos knygą Edal Solutions LP yra įmokėjusi į atsakovės kasą 9 000 Eur sumą. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs nustatytas aplinkybes, daro išvadą, kad Edan Solutions LP yra skolinga atsakovei UAB „Logistikos sprendimų centras“ neapmokėtą 8 000 Eur sumą, nes 180 dienų terminas 20 000 Eur mokėjimui atlikti pasibaigė dar 2017 m. rugpjūčio mėnesį. Šią debitorinę skolą pripažinti atsakovės realiu turtu nėra pagrindo, nes debitorius yra užsienio juridinis asmuo, jo įsiskolinimas įmonei pradelstas daugiau kaip vienerius metus, atsakovė nepateikė jokių įrodymų, jog ėmėsi priemonių šiai skolai išieškoti.

13444.

135Pagal 2018 m. balandžio 9 d. atsakovės balanso duomenimis, trumpalaikį turtą sudaro 12 893 Eur pinigų ir pinigų ekvivalento likutis. Pinigų likutį atsakovė įrodinėjo pateiktais banko sąskaitos ir kasos knygos išrašais. Tačiau, kaip teisingai pripažino pirmosios instancijos teismas, šie įrodymai neparodo atsakovės realiai turimo turto ir jos finansinės padėties. Byloje nėra pateikta įrodymų, jog šie pinigai vis dar priklausė atsakovei pirmosios instancijos teismo nutarties priėmimo ir, juo labiau, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme metu. Atsižvelgiant į išdėstytą, daroma išvada, kad atsakovė nepagrindė aplinkybių, kad šis turtas yra realus.

13645.

137Įvertinus visų atsakovės turimų debitorinių skolų realumą, daroma išvada, kad atsakovės trumpalaikis turtas sudaro 146,50 Eur (475 244 Eur – 444 434 Eur – 15 000 Eur – 1 597 Eur – 1 052,50 Eur – 121 Eur – 12 893 Eur).

13846.

139Kaip minėta, sprendžiant įmonės mokumo klausimą, teisinę reikšmę turi ne visos, o tik pradelstos įmonės skolos, t. y. tokios, kurių mokėjimo terminai suėję. Atsakovės pateiktame 2018 m. balandžio 4 d. įmonės suminių skolų sąraše Nr. 1 nurodyta, kad atsakovės kreditorinis 2 822 Eur dydžio įsiskolinimo advokatų kontorai Valiūnas ir partneriai „Ellex“ mokėjimo terminas pasibaigia 2018 m. gruodžio 31 d. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad ši skola yra galimai reali ir susidarė advokatų kontorai atstovaujant atsakovę Lietuvos arbitražo teisme. Tačiau, kaip teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas, šis kreditorinis įsiskolinimas ir jo įvykdymo terminai byloje nėra pagrįsti nei sutartimi, nei kitais suteiktas teisines paslaugas pagrindžiančiais dokumentais. Atsižvelgiant į tai, spręstina, kad atsakovės skola advokatų kontorai Valiūnas ir partneriai „Ellex“ yra priskirtina prie pradelstų įmonės įsipareigojimų. Įrodyti aplinkybę, kad kreditorinis reikalavimas yra nepradelstas, pareiga tenka atsakovei, nes būtent ji siekia įrodyti, kad įmonė yra moki (CPK 178 straipsnis).

14047.

141Remiantis Lietuvos teismų sistemos Liteko duomenimis, Vilniaus miesto apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. e2-42083-854/2017 pagal ieškovės UAB „Baltic Net Media“ ieškinį atsakovei UAB „Logistikos sprendimų centras“ dėl skolos priteisimo 2017 m. gruodžio 4 d. priėmė sprendimą už akių, kuriuo priteisė iš atsakovės UAB „Logistikos sprendimų centras“ 517,29 Eur skolos, 8 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017 m. rugsėjo 22 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 315 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovės UAB „Baltic Net Media“ naudai. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovės išdėstyta pozicija, kad atsakovė šio kreditorinio reikalavimo nepagrįstai neįtraukė į įmonės balansą, tokiu būdu neparodydama tikrojo įmonės įsiskolinimo dydžio.

14248.

143Pirmosios instancijos teismas pagrįstai į atsakovės pradelstų įsipareigojimų sumą įtraukė ieškovės UAB „Ipsun“ 6 110, 86 Eur reikalavimą, kurį sudaro 5 566 Eur skola ir 544,86 Eur palūkanos. Šio įsiskolinimo atsakovė neginčijo, jį faktiškai pripažino, įskaitydama jį, nors ir nepagrįstai, į Lietuvos arbitražo teisme ieškovei UAB „Ipsun“ pareikštą 450 000 Eur reikalavimo sumą. Atsakovės skola ieškovei grindžiama 2016 m. gegužės 24 d. vienkartinio krovinio gabenimo sutartimi – užsakymu Nr. EXP-V2016132, 2016 m. birželio 6 d. PVM sąskaita faktūra Serija IPSR Nr. 1606008, 2016 m. birželio 17 d. vienkartinio krovinio gabenimo sutartimi –užsakymu Nr. EXP-V2016175, 2016 m. birželio 27 d. PVM sąskaita faktūra Serija IPSR Nr. 1606062, tarptautiniais krovinių transportavimo važtaraščiais bei elektroniniu susirašinėjimu su atsakove UAB „Logistikos sprendimų centras“ dėl neįvykdytų įsipareigojimų.

14449.

145Atsakovė UAB „Logistikos sprendimų centras“ atskirajame skunde nurodė, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad atsakovė nepateikė įrodymų dėl UAB „Prekuva“ 10 000 Eur paskolos, nes tokių duomenų pirmosios instancijos teismas niekada iš atsakovo nereikalavo.

14650.

147Bylos duomenimis nustatyta, kad 2016 m. balandžio 25 d. tarp atsakovės UAB „Logistikos sprendimų centras“ ir UAB „Prekuva“ buvo sudarytas susitarimas dėl paskolos suteikimo, pagal kurį atsakovė iš UAB „Prekuva“ teigia gavusi 10 000 Eur paskolą. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad ši suma nepriskirtina prie pradelstų kreditorinių įsipareigojimų, nes byloje nėra įrodymų, kad 10 000 Eur sumą atsakovė yra gavusi iš UAB „Prekuva“, o jei ir būtų gavusi, tai vistiek šios sumos negalima būtų laikyti pradelstu įsipareigojimu, nes paskolos grąžinimo terminas yra numatytas 2018 m. gruodžio 31 d. (susitarimo 3.1 punktas).

14851.

149Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes, sprendžia, kad atsakovė UAB „Logistikos sprendimų centras“ pradelstų kreditorinių skolų dydis sudaro 9 766,15 Eur (6 110,86 Eur + 833,29 Eur + 2 822 Eur).

15052.

151Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nurodytos aplinkybės ir jas patvirtinantys įrodymai nekelia abejonių dėl atsakovės nemokumo. Įmonės turimo turto vertė yra 146,50 Eur, o jos pradelsti įsipareigojimai - 9 766,15 Eur ir atsakovė negali vykdyti įsipareigojimų kreditoriams.

15253.

153Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, įvertinęs visumą byloje esančių atsakovės finansinės atskaitomybės dokumentų ir kitų įrodymų, skundžiama nutartimi iš esmės teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes, patvirtinančias atsakovės nemokumą, tinkamai taikė teisės normas bei pagrįstai konstatavo, kad atsakovės finansinė padėtis atitinka ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje pateiktą nemokumo sampratą, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą procesinį sprendimą.

15454.

155Apeliacinės instancijos teismas nepasisako dėl kitų skunde ir atsiliepime į jį išdėstytų argumentų, kaip neturinčių esminės reikšmės skundžiamos nutarties teisėtumui.

156Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

157Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 20 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras... 2. Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėjas,... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „Ipsun“ (toliau – UAB) kreipėsi į... 7. 2.... 8. Ieškovė nurodė, kad atsakovė nevykdė savo prievolių, todėl yra skolinga... 9. 3.... 10. Ieškovės teigimu, atsakovės turtinė padėtis nepasikeitė, įmonė yra... 11. 4.... 12. Atsakovė nebėra pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtoja.... 13. 5.... 14. Atsakovė UAB „Logistikos sprendimų centras“ atsiliepime į ieškovės... 15. 6.... 16. Atsakovė nurodė, kad ji nėra skolinga ieškovei, nes vienašališkai... 17. 7.... 18. UAB „Logistikos sprendimų centras“ yra moki įmonė. Jos turto vertė... 19. 8.... 20. Ieškovė nepagrįstai manipuliuoja atsakovės sumokėtų mokesčių sumomis,... 21. II.... 22. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 23. 9.... 24. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. rugsėjo 20 d. nutartimi UAB „Logistikos... 25. 10.... 26. Teismas sprendė, kad atsakovės vadovo pateiktos ataskaitos už laikotarpį... 27. 11.... 28. Teismas, įvertinęs aktualaus balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos... 29. 12.... 30. Teismas nevertino atsakovės pateikto įmonės balanso ir pelno (nuostolių)... 31. 13.... 32. Teismas nustatė, kad ieškovės didelės vertės įsiskolinimas atsakovei... 33. 14.... 34. Dėl turimos VMI permokos teismas nurodė, kad atsakovė nepateikė VMI... 35. 15.... 36. Teismas vertino, kad 1 052,50 Eur UAB „Eideta“ skola nepagrįsta... 37. 16.... 38. Teismas sprendė, kad Edan Solutions LP 15 000 Eur skola taip pat nepagrįsta,... 39. 17.... 40. Teismo vertinimu, atsakovės 2 822 Eur įsiskolinimas advokatų kontorai... 41. 18.... 42. Teismas nustatė, kad 17 782 Eur suma, kurią sudaro akcininkų paskolos (UAB... 43. 19.... 44. Remdamasis Teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis, teismas nustatė,... 45. 20.... 46. Teismas pripažino, kad atsakovė nevykdo ūkinės komercinės veiklos. Teismas... 47. 21.... 48. Pagal VMI viešus duomenis, atsakovė nėra PVM mokėtoja nuo 2017 m. gruodžio... 49. 22.... 50. Teismas nenagrinėjo atsakovės UAB „Logistikos sprendimų centras“... 51. III.... 52. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 53. 23.... 54. Atsakovė UAB „Logistikos sprendimų centras“ atskirajame skunde prašo... 55. 23.1.... 56. Byloje esantys finansinės atskaitomybės dokumentai nepatvirtina, kad... 57. 23.2.... 58. Pirmosios instancijos teismas elgėsi nesąžiningai ir nepaisydamas šalių... 59. 23.3.... 60. Skundžiamoje nutartyje nenuosekliai ir prieštaringai nurodoma, kad nėra... 61. 23.4.... 62. Iš esmės visa nutarties motyvuojamoji dalis buvo skirta prielaidoms apie tai,... 63. 23.5.... 64. Nurodytas formalus trūkumas, kad atsakovės finansinių ataskaitų... 65. 23.6.... 66. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė įtraukti į atsakovės... 67. 23.7.... 68. Pirmosios instancijos teismui kilo abejonių dėl atsakovės komercinio... 69. 23.8.... 70. Atsakovės teigimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad... 71. 24.... 72. Atsiliepime į atsakovės atskirąjį skundą ieškovė UAB „Ipsun“ prašo... 73. 24.1.... 74. Apeliantės atskirojo skundo argumentai bei byloje pateikti duomenys vertintini... 75. 24.2.... 76. Apeliantė, siekdama išvengti bankroto bylos iškėlimo, įsiregistravo PVM... 77. 24.3.... 78. Teisinės reikšmės neturi aplinkybė, kad apeliantė įskaitė pareiškėjos... 79. 24.4.... 80. Apeliantės įsiskolinimas pareiškėjai atsirado ir tapo pradelstu daug... 81. 24.5.... 82. Pagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, jog kyla pagrįstų abejonių... 83. 24.6.... 84. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad iš apeliantės 2018 m.... 85. 24.7.... 86. Apeliantė klaidina teismą, teigdama, kad vyksta ginčas su pareiškėja, nes... 87. 24.8.... 88. Apeliantė iš esmės ginčija tik pirmosios instancijos teismo nustatytas... 89. 24.9.... 90. Apeliantė nepaneigė aplinkybių, kad atsakovei UAB „Prekuva“ suteikta... 91. 24.10.... 92. Apeliantės nesąžiningumą parodo tai, kad ji pateikė melagingus duomenis... 93. 24.11.... 94. Pagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, kad apeliantė yra tik formalus... 95. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 96. 25.... 97. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio... 98. 26.... 99. Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 100. 27.... 101. Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK taisykles, išskyrus išimtis, kurias... 102. 28.... 103. Bankroto byla įmonei iškeliama, jei yra bent viena iš ĮBĮ 9 straipsnio 7... 104. 29.... 105. Teismų praktikoje, be kita ko, pažymima ir tai, kad įmonės sudarytas... 106. 30.... 107. Atsakovė UAB „Logistikos sprendimų centras“ atskirajame skunde nurodė,... 108. 31.... 109. Teismų praktikoje išaiškinta, kad įmonių nemokumo klausimai turi... 110. 32.... 111. Byloje esančiais duomenimis nustatyta, kad atsakovės pateikti finansinės... 112. 33.... 113. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, atsižvelgiant į nagrinėjamos bylos... 114. 34.... 115. Kita vertus, nepaisant įvardintų įmonės finansinės atskaitomybės... 116. 35.... 117. Atsakovė UAB „Logistikos sprendimų centras“ atskirajame skunde nesutinka... 118. 36.... 119. Apeliacinės instancijos teismas, vertindamas pirmosios instancijos teismo... 120. 37.... 121. Kasacinio teismo išaiškinta, kad įskaitymas – vienašalis sandoris, jam... 122. 38.... 123. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, daro... 124. 39.... 125. Kaip minėta, įmonės debitorinės skolos turėtų būti vertinamos ne tik... 126. 40.... 127. Pirmosios instancijos teismas dėl 1 597 Eur VMI grąžintinos permokos... 128. 41.... 129. Byloje nustatyta, kad UAB „Naurida“ 146,41 Eur skolą dėl 2017 m.... 130. 42.... 131. Atskirajame skunde atsakovė UAB „Logistikos sprendimų centras“ ginčija... 132. 43.... 133. Nustatyta, kad atsakovė į įmonės debitorių sąrašą įtraukė Edan... 134. 44.... 135. Pagal 2018 m. balandžio 9 d. atsakovės balanso duomenimis, trumpalaikį... 136. 45.... 137. Įvertinus visų atsakovės turimų debitorinių skolų realumą, daroma... 138. 46.... 139. Kaip minėta, sprendžiant įmonės mokumo klausimą, teisinę reikšmę turi... 140. 47.... 141. Remiantis Lietuvos teismų sistemos Liteko duomenimis, Vilniaus miesto... 142. 48.... 143. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai į atsakovės pradelstų... 144. 49.... 145. Atsakovė UAB „Logistikos sprendimų centras“ atskirajame skunde nurodė,... 146. 50.... 147. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2016 m. balandžio 25 d. tarp atsakovės UAB... 148. 51.... 149. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes,... 150. 52.... 151. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nurodytos aplinkybės ir jas... 152. 53.... 153. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad pirmosios... 154. 54.... 155. Apeliacinės instancijos teismas nepasisako dėl kitų skunde ir atsiliepime į... 156. Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 157. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 20 d. nutartį palikti nepakeistą....