Byla 1A-120-870/2017

1Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Stasio Lemežio, Virginijos Liudvinavičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Ainoros Kornelijos Macevičienės, sekretoriaujant Editai Bekerytei, dalyvaujant prokurorui Giedriui Tarasevičiui, išteisintajam J. U., jo gynėjui advokatui Linui Belevičiui, išteisintajai R. R., jos gynėjui advokatui Aivarui Alimui, išteisintajam N. Ž., jo gynėjui advokatui Sauliui Juzukoniui,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi Vilniaus apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroro Giedriaus Tarasevičiaus skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. lapkričio 16 d. nuosprendžio, kuriuo J. U. išteisintas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 24 straipsnio 4 dalį, 25 straipsnio 2 dalį, 300 straipsnio 1 dalį bei BK 25 straipsnio 2 dalį, 228 straipsnio 1 dalį, nes nepadarytos veikos, turinčios šių nusikaltimų požymių, R. R. išteisinta pagal BK 24 straipsnio 4 dalį, 25 straipsnio 2 dalį, 300 straipsnio 1 dalį bei BK 25 straipsnio 2 dalį, 228 straipsnio 1 dalį, nes nepadarytos veikos, turinčios šių nusikaltimų požymių, N. Ž. išteisintas pagal BK 25 straipsnio 2 dalį, 300 straipsnio 1 dalį bei BK 24 straipsnio 6 dalį, 25 straipsnio 2 dalį, 228 straipsnio 1 dalį, nes nepadarytos veikos, turinčios šių nusikaltimų požymių.

3Išnagrinėjusi baudžiamąją bylą, kolegija

Nustatė

4I. Pirmosios instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės

5J. U. buvo kaltinamas tuo, kad, būdamas ( - ) direktoriaus pavaduotoju, veikdamas kaip organizatorius bendrininkų grupėje su ( - ) ( - ) direktoriaus pavaduotoja R. R., uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ (toliau – UAB „( - )“) direktoriaus pavaduotoju O. M., UAB „( - )“ direktoriumi N. Ž., UAB „( - )“ direktoriumi J. V. bei M. Č., suklastojo tikrus dokumentus ir juos panaudojo, t.y.:

6UAB „( - )“ turint tikslą išsinuomoti dalį Lietuvos Respublikai priklausančio žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )), esančio ( - )(toliau – UAB „( - )“ ketinama išsinuomoti sklypo dalis), J. U. ir R. R., būdami valstybės tarnautojais, betarpiškai susitikdami su O. M., N. Ž., M. Č., J. V. ( - ), esančiose ( - ), bei kitose vietose Vilniaus mieste, daugkartinių telefoninių pokalbių su šiais asmenimis metu, laikotarpiu nuo 2012 m. kovo 16 d. iki 2012 m. gegužės 11 d. organizavo ir kontroliavo tikrų dokumentų suklastojimą bei jų panaudojimą, reikalavo suklastoti dokumentus bei juos pateikti, o J. V., N. Ž., O. M. ir M. Č. minėtu laikotarpiu atliko veiksmus suklastojant 2012 m. balandžio 19 d. deklaraciją Nr. (23.35)1 apie tariamai UAB „( - )“ baigtą 4 aikštelių statybą UAB „( - )“ ketinamoje išsinuomoti sklypo dalyje (toliau – deklaracija) ir UAB „( - )“ ketinamos išsinuomoti sklypo dalies planą su jame faktiškai neegzistuojančiais statiniais – keturiomis 6438,43 m2, 5029,55 m2, 4963,52 m2, 5051,37 m2 ploto asfaltbetonio dangos aikštelėmis, šiuos žinomai suklastotus dokumentus panaudojant, t.y. deklaraciją ir sklypo dalies planą pateikiant Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus skyriui, esančiam A. Juozapavičiaus g. 9, Vilniuje, Valstybės įmonės (VĮ) ,,Registrų centras“ Vilniaus filialui, esančiam Lvovo g. 25, Vilniuje, o suklastotą sklypo dalies planą pateikiant Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyriui, esančiam Kalvarijų g. 147 Vilniuje.

7UAB „( - )“ vykdant projektą ,, ( - )“, ketinant savo veiklai išsinuomoti dalį žemės sklypo, esančio ( - ), 2011 m. gruodžio 27 d. sudarius sutartį UAB „( - )“ dėl žemės sklypo naudojimosi tvarkos nustatymo darbų atlikimo, UAB „( - )“ šios sutarties pagrindu atliko kadastrinius – geodezinius matavimus, o šios bendrovės geodezininkė J. Z. nubraižė UAB „( - )“ ketinamos išsinuomoti sklypo dalies planą be jokių jame esančių statinių, nes žinojo, kad toje sklypo dalyje jokių statinių nėra.

82012 metų balandžio mėnesį, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, tačiau iki 2012 m. balandžio 17 d., ( - ) patalpose, ( - ) (toliau – savivaldybės patalpos), 5-ame aukšte, R. R. darbo kabinete Nr. 530, J. U. ir R. R., dalyvaujant O. M., žinodami, kad UAB „( - )“ parengti dokumentai nesuteikia teisinio pagrindo valstybei priklausančio sklypo dalies nuomai, taip pat žinodami, kad UAB „( - )“ ar kiti ūkio subjektai naujų statinių – aikštelių nurodytame žemės sklype nestatė ir tokių aikštelių UAB „( - )“ ketinamoje išsinuomoti sklypo dalyje nėra, neteisėtai pareikalavo J. Z. ir kartu su ja atvykusio UAB „( - )“ direktoriaus J. B. sklypo plane įrašyti tikrovės neatitinkančius duomenis – nubraižyti UAB „( - )“ ketinamoje išsinuomoti sklypo dalyje ir pažymėti asfaltbetonio dangos aikštelių parametrus ir žymėjimo ženklus. J. Z. ir J. B. atsisakius tokį reikalavimą vykdyti, J. U. pareiškus, kad UAB „( - )“ paslaugos daugiau nebereikalingos, 2012-04-27 buvo surašytas darbų perdavimo-priėmimo aktas, pagal kurį UAB „( - )“ šios bendrovės parengtą UAB „( - )“ ketinamos išsinuomoti sklypo dalies planą popieriniame variante bei skaitmeninėje laikmenoje ir kadastrinių matavimų bylą perdavė UAB „( - )“ direktoriaus pavaduotojui O. M..

92012 m. balandžio 18 d. savivaldybės patalpų pirmo aukšto fojė, J. U. supažindino UAB „( - )“ direktorių N. Ž., taip pat žinojusį, kad „UAB „( - )“ ketinamoje išsinuomoti sklypo dalyje asfaltbetonio aikštelių nėra, su J. V., kaip su asmeniu, kuris parengs pageidaujamos išsinuomoti sklypo dalies planą su asfaltbetonio aikštelėmis. N. Ž. šią informaciją bei J. V. mobiliojo ryšio telefono numerį perdavė O. M., žinojusiam, kad UAB „( - )“ ketinamoje išsinuomoti sklypo dalyje asfaltbetonio aikštelių nėra, o pastarasis vykdydamas J. U. ir R. R. nurodymus, 2012 m. balandžio 26-27 d. perdavė J. V. UAB „( - )“ geodezininkės J. Z. parengtus UAB „( - )“ ketinamos išsinuomoti sklypo dalies kadastrinius dokumentus ir sklypo dalies planą skaitmeninėje laikmenoje.

10Žinodami, kad UAB „( - )“ ar kiti ūkio subjektai iki 2012 m. balandžio 19 d. naujų statinių – keturių asfalto/betono aikštelių UAB ,,( - )“ ketinamoje išsinuomoti sklypo dalyje nestatė ir tokių aikštelių nurodytame sklype faktiškai nėra, vykdydami J. U. ir R. R. nurodymus, 2012 m. balandžio mėnesį, tyrimo tiksliai nenustatytu laiku, tačiau iki 2012 m. balandžio 19 d., Vilniaus mieste, UAB „( - )“ direktorius J. V. ir UAB „( - )“ direktorius N. Ž. suklastojo tikrą dokumentą - 2012 m. balandžio 19 d. deklaraciją Nr. (23.35)1 apie statybos užbaigimą, kurioje J. V. įrašė tikrovės neatitinkančius duomenis apie trijų asfaltbetonio aikštelių naujos statybos užbaigimą UAB „( - )“ ketinamoje išsinuomoti sklypo dalyje ir kurią N. Ž. patvirtino savo parašu bei UAB „( - )“ antspaudu.

11Taip pat, 2012 m. balandžio mėnesį, tyrimo tiksliai nenustatytu laiku, tačiau iki 2012 m. balandžio 19 d., UAB „( - )“ patalpose, esančiose ( - ), J. V., žinodamas, kad UAB „( - )“ ketinamoje išsinuomoti žemės sklypo dalyje jokių asfalto ar betono aikštelių nėra, suklastojo šios sklypo dalies planą, - UAB „( - )“ ketinamoje išsinuomoti žemės sklypo dalyje, pažymėjo tariamai naujai pastatytus statinius, - tris aikšteles simboliais „b102“ (6438,43 m2 ploto, unikalus Nr. ( - )), „b103“ (5029,55 m2 ploto, unikalus Nr. ( - )), „b104“ (4963,52 m2 ploto, unikalus Nr. ( - )) reiškiančiais asfaltbetonio dangą, nurodė, kad planas sudarytas 2012 m. balandžio 1 d. ir šiuose dokumentuose nurodęs rengėją - UAB „( - )“ geodezininką M. M., pats pasirašė prie šio asmens pavardės ir tokį planą patvirtino UAB „( - )“ antspaudu. Žinodamas, kad jokios asfalto/betono aikštelės UAB „( - )“ ketinamame išsinuomoti žemės sklype įrenginėjamos ar statomos nebuvo ir tokių aikštelių minėtame žemės sklype nėra, turėdamas J. V. surašytą ir N. Ž. patvirtintą 2012 m. balandžio 19 d. UAB „( - )“ deklaraciją Nr. (23.35)1 apie statybos užbaigimą bei J. V. parengtą sklypo dalies planą su jame pažymėtais neegzistuojančiais statiniais - trimis asfaltbetonio aikštelėmis, žinodamas, jog šie dokumentai yra suklastoti, J. U. panaudojo juos 2012 m. balandžio 19 d. pateikdamas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus skyriui, be to, būdamas šio skyriaus patalpose 2012 m. balandžio 19 d. į minėtą deklaraciją asmeniškai įrašė neteisingus duomenis, neva aikštelių statybos projekto numeris yra ,,2011/3“, 2011 m.“, reikalavo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vedėjo A. K. ir šio skyriaus Statybos valstybinės priežiūros poskyrio vyriausiojo specialisto D. Č. šiuos dokumentus užregistruoti be statinio projekto, nesant statybą leidžiančių ir nuosavybės teisę į aikšteles patvirtinančių dokumentų.

12Kaltinime nurodomų asmenų bendrų veiksmų pasekoje, 2012 m. balandžio 19 d. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus skyriuje buvo užregistruota ( - ) deklaracija Nr. (23.35)1 apie statybos užbaigimą, suteikiant deklaracijai numerį ,,SUD-00-120419-00476“, informacinėje sistemoje ,,Infostatyba“ UAB „( - )“ vardu įregistruoti trys neva naujai pastatyti statiniai - asfaltbetonio aikštelės, nei ši bendrovė, nei kiti ūkio subjektai naujų statinių – aikštelių nurodytame žemės sklype nestatė.

13UAB „( - )“ direktorius N. Ž., tęsdamas bendrus nusikalstamus veiksmus, žinodamas, kad UAB „( - )“ ar kiti ūkio subjektai iki 2012 m. balandžio 19 d. naujų statinių trijų asfalto/betono aikštelių UAB ,,( - )“ ketinamoje išsinuomoti sklypo dalyje nestatė ir tokių aikštelių nurodytame sklype faktiškai nėra, turėdamas 2012 m. balandžio 19 d. UAB „( - )“ deklaraciją Nr. (23.35)1 apie statybos užbaigimą, užregistruotą Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus skyriuje numeriu ,,SUD-00-120419-00476“, taip pat J. V. parengtą sklypo dalies planą su jame pažymėtais neegzistuojančiais statiniais - trimis asfaltbetonio aikštelėmis, žinodamas, jog šie dokumentai yra suklastoti, 2012 m. balandžio 20 d. šiuos dokumentus panaudojo, pateikdamas juos Valstybės įmonės ,,Registrų centras“ Vilniaus filialui su prašymu įregistruoti nekilnojamus daiktus ir įregistruoti juridinio asmens - UAB „( - )“ nuosavybę į statinius - tris 6438,43 m2, 5029,55 m2 ir 4963,52 m2 ploto asfaltbetonio dangos aikšteles.

14Veikdamas bendru susitarimu su kaltinime nurodomais asmenimis, tęsdamas bendro nusikalstamo susitarimo realizavimą, 2012 m. balandžio 24 d., Vilniaus mieste, J. V. pagamino UAB „( - )“ ketinamo išsinuomoti sklypo dalies planą jau ne su trejomis, o su keturiomis asfalto/betono aikštelėmis, šias aikšteles pažymint simboliais „b102“ (6438,43 m2 ploto, unikalus Nr. ( - )), „b103“ (5029,55 m2 ploto, unikalus Nr. ( - )), „b104“ (4963,52 m2 ploto, unikalus Nr. ( - )), „b105“ (5051,37 m2 ploto, unikalus Nr. ( - )) reiškiančiais asfaltbetonio dangą, nurodė, kad planas sudarytas 2012 m. balandžio 1 d. ir šiame dokumentuose nurodęs rengėją - UAB „( - )“ geodezininką M. M., pats pasirašė prie šio asmens pavardės ir tokį planą patvirtino UAB „( - )“ antspaudu. Be to, turėdamas vieną 2012 m. balandžio 19 d. deklaracijos Nr. (23.35)1 apie statybos užbaigimą egzempliorių su gavimo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus skyriuje spaudu ir registracijos numeriu ,,SUD-00-120419-00476“, minėtame dokumente J. V. papildomai įrašė tikrovės neatitinkančius duomenis apie ketvirtos asfaltbetonio aikštelės (unikalus Nr. ( - )) naujos statybos užbaigimą UAB „( - )“ ketinamame išsinuomoti žemės sklype, nors tokia aikštelė statoma taip pat nebuvo. Tokiais tikrovės neatitinkančiais duomenimis papildytus suklastotus deklaraciją apie statybos užbaigimą ir sklypo dalies planą J. V. panaudojo tą pačią dieną, t.y. 2012 m. balandžio 24 d. pateikdamas Valstybės įmonės ,,Registrų centras“ Vilniaus filialui, kur suklastoto sklypo dalies plano ir suklastotos deklaracijos apie statybos užbaigimą pagrindu 2012 m. balandžio 24 d. viešame VĮ „Registrų centras“ registre buvo įregistruotos UAB „( - )“ nuosavybės teisės į faktiškai neegzistuojančius statinius - keturias asfaltbetonio aikšteles (unikalūs Nr. 4400-2339-1100, Nr. 4400-2339-1086, Nr. 4400-2339-1097, Nr. 4400-2348-2728), neva esančias sklypo, esančio ( - ), dalyje, kurią išsinuomoti ketino UAB „( - )“.

15Veikdamas bendrai su kaltinime nurodomais asmenimis, siekdamas, kad jam žinomai suklastotų šiame kaltinime nurodomų deklaracijos apie statybos užbaigimą ir sklypo plano dalies pagrindu būtų kuo skubiau įregistruotos UAB „( - )“ nuosavybės teisės į neegzistuojančias asfaltbetonio aikšteles UAB „( - )“ ketinamame išsinuomoti žemės sklype, M. Č. 2012 m. balandžio mėnesį iki 2012 m. balandžio 24 d. keletą kartų lankėsi VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialo patalpose, kur bendraudamas su ikiteisminio tyrimo metu nenustatytais asmenimis ir darydamas jiems poveikį reikalavo kuo skubiau įregistruoti UAB „( - )“ nuosavybės teises į neegzistuojančius statinius.

162012 m. balandžio 24 d. VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filiale atlikus neva naujai įrengtų, tačiau realiai neegzistuojančių, keturių asfaltbetonio aikštelių nuosavybės teisinę registraciją UAB „( - )“ vardu, J. V. ir M. Č., kuriam taip pat buvo žinoma, kad UAB „( - )“ ketinamame išsinuomoti žemės sklype jokių asfaltbetonio aikštelių nėra, veikdami bendrai ir vykdydami J. U. ir R. R. nurodymus, žinomai suklastotą dokumentą - UAB „( - )“ ketinamos išsinuomoti sklypo dalies planą su jame faktiškai neegzistuojančiais statiniais – keturiomis asfaltbetonio dangos aikštelėmis, laikotarpiu nuo 2012 m. balandžio 30 d. iki 2012 m. gegužės 11 d. panaudojo, pateikdami Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NŽT) Vilniaus miesto skyriui, šio skyriaus darbuotojų reikalaudami kuo skubiau pateiktų dokumentų pagrindu parengti įsakymą ir sutartį dėl minėto sklypo išnuomojimo UAB „( - )“. O. M., žinodamas apie suklastotų dokumentų pateikimą NŽT Vilniaus miesto skyriui, 2012 m. gegužės 7 d. nurodė K. K. nuvykti į minėtą instituciją, patvirtinti O. M. žinomai suklastotą UAB „( - )“ ketinamos išsinuomoti sklypo dalies planą savo parašu ir UAB „( - )“ antspaudu, ką pastarasis ir įvykdė.

17O. M., veikdamas UAB „( - )“ vardu, žinodamas kad UAB „( - )“ ketinamoje išsinuomoti žemės sklypo dalyje jokių asfaltbetonio aikštelių nėra, teikdamas J. V. priemones dokumentų klastojimui, vykdydamas J. U., M. Č., J. V. nurodymus ir rengdamas dokumentus, kuriais valstybės institucijoms buvo pateikiama suklastota deklaracija apie statybos užbaigimą ir UAB „( - )“ ketinamos išsinuomoti sklypo dalies planą, užtikrindamas nedelsiamą šių dokumentų patvirtinimą UAB „( - )“ antspaudu bei K. K. parašu NŽT Vilniaus miesto skyriuje O. M. žinomai suklastoto UAB „( - )“ ketinamos išsinuomoti sklypo dalies plano, O. M. padėjo kitiems kaltinime nurodomiems asmenims klastojant dokumentus bei juos panaudojant.

18Kaltinime nurodomų asmenų bendro veikimo pasekoje, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos su UAB „( - )“ 2012-05-11 sudarė valstybinės žemės nuomos sutartį Nr.49SŽN-/14.49.57/-141, kuria UAB „( - )“ neteisėtai buvo išnuomota dalis Lietuvos Respublikai priklausančios žemės, t.y. 77292 m2 žemės sklypo, esančio ( - )(kadastro Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - )).

19J. U. buvo kaltinamas bendrininkų grupėje padaręs nusikalstamą veiką, numatytą BK 24 straipsnio 4 dalyje, 25 straipsnio 2 dalyje, 300 straipsnio 1 dalyje.

20Taip pat J. U. buvo kaltinamas tuo, kad bendrininkų grupėje būdamas valstybės tarnautoju, veikdamas kaip ( - ) direktoriaus pavaduotojas, bendrininkų grupėje kartu su ( - ) ( - ) direktoriaus pavaduotoja R. R. organizavo bei vadovavo tikrų dokumentų suklastojimui bei jų panaudojimui, reikalavo suklastoti dokumentus bei juos pateikti, ir taip piktnaudžiavo tarnyba, t.y.:

21J. U. veikiant kaip ( - ) direktoriaus pavaduotojui bendrininkų grupėje kartu su ( - ) ( - ) direktoriaus pavaduotoja R. R., savo darbo vietoje, esančioje ( - ) patalpose ( - ), bei kitose vietose Vilniaus mieste betarpiškai susitinkant su J. Z., J. B., O. M., N. Ž., M. Č., J. V. bei daugkartinių telefoninių pokalbių su šiais asmenimis metu, laikotarpyje nuo 2012 m. kovo 16 d. iki 2012 m. gegužės 11 d. duodant nurodymus dėl dokumentų klastojimo ir panaudojimo, reikalaujant klastoti dokumentus bei juos panaudoti, J. Z. ir J. B. atsisakius tai daryti, J. V., O. M., N. Ž. ir M. Č., veikdami bendrai bei vykdydami J. U. ir R. R. nurodymus suklastojo 2012 m. balandžio 19 d. deklaraciją Nr. (23.35)1 apie tariamai UAB „( - )“ baigtą keturių neegzistuojančių asfaltbetonio aikštelių statybos užbaigimą sklype, esančiame ( - )(kadastro Nr. ( - )), ir UAB „( - )“ ketinamos išsinuomoti sklypo dalies planą su jame faktiškai neegzistuojančiais statiniais – keturiomis 6438,43 m2, 5029,55 m2, 4963,52 m2, 5051,37 m2 ploto asfaltbetonio dangos aikštelėmis, kuriuos, veikdami bendrai įtarime nurodomi asmenys panaudojo: J. U. 2012 m. balandžio 19 d. deklaraciją apie statybos užbaigimą ir sklypo dalies planą pateikė Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus skyriui, esančiam A. Juozapavičiaus g. 9, Vilniuje, N. Ž. 2012-04-20 deklaraciją apie statybos užbaigimą ir sklypo dalies planą pateikė VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialui, esančiam Lvovo g. 25, Vilniuje, J. V. 2012-04-24 deklaraciją apie statybos užbaigimą ir sklypo dalies planą pateikė VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialui, esančiam, esančiose Lvovo g. 25, Vilniuje, J. V. ir M. Č. veikdami bendrai, laikotarpiu nuo 2012-04-30 iki 2012-05-11 suklastotą sklypo dalies planą pateikė Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (NŽT) Vilniaus miesto skyriui, esančiam Kalvarijų g. 147, Vilniuje.

22J. U., laikotarpiu nuo 2012 m. kovo mėnesio iki 2012-05-11 asmeniškai lankydamasis NŽT Vilniaus miesto skyriaus patalpose, veikdamas kaip ( - ) direktoriaus pavaduotojas, reikalavo Vilniaus miesto skyriaus vedėjos funkcijas atliekančios A. R. kuo skubiau su UAB „( - )“ sudaryti valstybinės žemės nuomos sutartį žinomai suklastotų dokumentų pagrindu, NŽT Bendrųjų reikalų departamento direktoriaus, atliekančio direktoriaus pavaduotojo funkcijas, V. P. reikalavo paveikti A. R. bei kitus NŽT Vilniaus miesto skyriaus darbuotojus, kad šie kuo skubiau vizuotų patikrinimui pateiktus UAB „( - )“ ketinamo išsinuomoti sklypo dalies kadastrinius dokumentus ir kad J. U. žinomai suklastotų dokumentų pagrindu UAB „( - )“ kuo skubiau būtų išnuomota valstybinės žemės sklypo dalis su jame neva esančiomis asfaltbetonio aikštelėmis.

23J. U. kaltinamas tuo, kad kartu su R. R. būdami valstybės tarnautojais organizavo ir vadovavo dokumentų suklastojimui ir jų panaudojimui, reikalavo suklastoti dokumentus bei juos pateikti, kartu su O. M., N. Ž., M. Č., J. V. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 300 straipsnio 1 dalyje ir taip padedant O. M., N. Ž., M. Č. bei J. V. piktnaudžiavo tarnyba, savo veiksmais diskreditavo valstybės tarnautojo vardą, sumenkino ( - ), kaip valstybinio valdymo institucijos, autoritetą, dėl ko valstybė patyrė didelės neturtinės žalos.

24J. U. buvo kaltinamas bendrininkų grupėje padaręs nusikalstamą veiką, numatytą BK 25 straipsnio 2 dalyje, 228 straipsnio 1 dalyje

25R. R. buvo kaltinama tuo, kad ji, būdama ( - ) Miesto plėtros departamento direktoriaus pavaduotoja, veikdama kaip organizatorė bendrininkų grupėje su ( - ) direktoriaus pavaduotoju J. U., uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ (toliau UAB „( - )“) direktoriaus pavaduotoju O. M., UAB „( - )“ direktoriumi N. Ž., UAB „( - )“ direktoriumi J. V. bei M. Č., suklastojo tikrus dokumentus ir juos panaudojo, t.y.:

26UAB „( - )“ turint tikslą išsinuomoti dalį Lietuvos Respublikai priklausančio žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )), esančio ( - )(toliau – UAB „( - )“ ketinama išsinuomoti sklypo dalis), J. U. ir R. R., būdami valstybės tarnautojais, betarpiškai susitikdami su O. M., N. Ž., M. Č., J. V. ( - ) patalpose, esančiose ( - ), bei kitose vietose Vilniaus mieste, daugkartinių telefoninių pokalbių su šiais asmenimis metu, laikotarpiu nuo 2012 m. kovo 16 d. iki 2012 m. gegužės 11 d. organizavo ir kontroliavo tikrų dokumentų suklastojimą bei jų panaudojimą, reikalavo suklastoti dokumentus bei juos pateikti, o J. V., N. Ž., O. M. ir M. Č. minėtu laikotarpiu atliko veiksmus suklastojant 2012 m. balandžio 19 d. deklaraciją Nr. (23.35)1 apie tariamai UAB „( - )“ baigtą 4 aikštelių statybą UAB „( - )“ ketinamoje išsinuomoti sklypo dalyje (toliau – deklaracija) ir UAB „( - )“ ketinamos išsinuomoti sklypo dalies planą su jame faktiškai neegzistuojančiais statiniais – keturiomis 6438,43 m2, 5029,55 m2, 4963,52 m2, 5051,37 m2 ploto asfaltbetonio dangos aikštelėmis, šiuos žinomai suklastotus dokumentus panaudojant, t.y. deklaraciją ir sklypo dalies planą pateikiant Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus skyriui, esančiam A. Juozapavičiaus g. 9, Vilniuje, Valstybės įmonės (VĮ) ,,Registrų centras“ Vilniaus filialui, esančiam Lvovo g. 25, Vilniuje, o suklastotą sklypo dalies planą pateikiant Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyriui, esančiam Kalvarijų g. 147, Vilniuje.

27UAB „( - )“ vykdant projektą ,, ( - )“, ketinant savo veiklai išsinuomoti dalį žemės sklypo, esančio ( - ), Vilniuje, 2011 m. gruodžio 27 d. sudarius sutartį UAB „( - )“ dėl žemės sklypo naudojimosi tvarkos nustatymo darbų atlikimo, UAB „( - )“ šios sutarties pagrindu atliko kadastrinius – geodezinius matavimus, o šios bendrovės geodezininkė J. Z. parengė UAB „( - )“ ketinamos išsinuomoti sklypo dalies planą be jokių jame esančių statinių, nes žinojo, kad toje sklypo dalyje jokių statinių nėra.

282012 metų balandžio mėnesį, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, tačiau iki 2012 m. balandžio 17 d., ( - ) patalpose, ( - ) (toliau – savivaldybės patalpos), 5-ame aukšte, R. R. darbo kabinete Nr. 530, J. U. ir R. R., dalyvaujant O. M., žinodami, kad UAB „( - )“ parengti dokumentai nesuteikia teisinio pagrindo valstybei priklausančio sklypo dalies nuomai, taip pat žinodami, kad UAB „( - )“ ar kiti ūkio subjektai naujų statinių – aikštelių nurodytame žemės sklype nestatė ir tokių aikštelių UAB „( - )“ ketinamoje išsinuomoti sklypo dalyje nėra, neteisėtai pareikalavo J. Z. ir kartu su ja atvykusio UAB „( - )“ direktoriaus J. B. sklypo plane įrašyti tikrovės neatitinkančius duomenis – nubraižyti UAB „( - )“ ketinamoje išsinuomoti sklypo dalyje ir pažymėti asfaltbetonio dangos aikštelių parametrus ir žymėjimo ženklus. J. Z. ir J. B. atsisakius tokį reikalavimą vykdyti, J. U. pareiškus, kad UAB „( - )“ paslaugos daugiau nebereikalingos, 2012-04-27 buvo surašytas darbų perdavimo - priėmimo aktas, pagal kurį UAB „( - )“ šios bendrovės parengtą UAB „( - )“ ketinamos išsinuomoti sklypo dalies planą popieriniame variante bei skaitmeninėje laikmenoje ir kadastrinių matavimų bylą perdavė UAB „( - )“ direktoriaus pavaduotojui O. M..

292012 m. balandžio 18 d. savivaldybės patalpų pirmo aukšto fojė, J. U. supažindino UAB „( - )“ direktorių N. Ž., taip pat žinojusį, kad „UAB „( - )“ ketinamoje išsinuomoti sklypo dalyje asfaltbetonio aikštelių nėra, su J. V., kaip su asmeniu, kuris parengs pageidaujamos išsinuomoti sklypo dalies planą su asfaltbetonio aikštelėmis. N. Ž. šią informaciją bei J. V. mobiliojo ryšio telefono numerį perdavė O. M., žinojusiam, kad UAB „( - )“ ketinamoje išsinuomoti sklypo dalyje asfaltbetonio aikštelių nėra, o pastarasis vykdydamas J. U. ir R. R. nurodymus, 2012 m. balandžio 26-27 d. perdavė J. V. UAB „( - )“ geodezininkės J. Z. parengtus UAB „( - )“ ketinamos išsinuomoti sklypo dalies kadastrinius dokumentus ir sklypo dalies planą skaitmeninėje laikmenoje.

30Žinodami, kad UAB „( - )“ ar kiti ūkio subjektai iki 2012 m. balandžio 19 d. naujų statinių – keturių asfalto/betono aikštelių UAB ,,( - )“ ketinamoje išsinuomoti sklypo dalyje nestatė ir tokių aikštelių nurodytame sklype faktiškai nėra, vykdydami J. U. ir R. R. nurodymus, 2012 m. balandžio mėnesį, tyrimo tiksliai nenustatytu laiku, tačiau iki 2012 m. balandžio 19 d., Vilniaus mieste, UAB „( - )“ direktorius J. V. ir UAB „( - )“ direktorius N. Ž. suklastojo tikrą dokumentą - 2012 m. balandžio 19 d. deklaraciją Nr. (23.35)1 apie statybos užbaigimą, kurioje J. V. įrašė tikrovės neatitinkančius duomenis apie trijų asfaltbetonio aikštelių naujos statybos užbaigimą UAB „( - )“ ketinamoje išsinuomoti sklypo dalyje ir kurią N. Ž. patvirtino savo parašu bei UAB „( - )“ antspaudu.

31Taip pat, 2012 m. balandžio mėnesį, tyrimo tiksliai nenustatytu laiku, tačiau iki 2012 m. balandžio 19 d., UAB „( - )“ patalpose, esančiose Kareivių g. 19-181, Vilniuje, J. V., žinodamas, kad UAB „( - )“ ketinamoje išsinuomoti žemės sklypo dalyje jokių asfalto ar betono aikštelių nėra, suklastojo šios sklypo dalies planą, - UAB „( - )“ ketinamoje išsinuomoti žemės sklypo dalyje, pažymėjo tariamai naujai pastatytus statinius, - tris aikšteles simboliais „b102“ (6438,43 m2 ploto, unikalus Nr. ( - )), „b103“ (5029,55 m2 ploto, unikalus Nr. ( - )), „b104“ (4963,52 m2 ploto, unikalus Nr. ( - )) reiškiančiais asfaltbetonio dangą, nurodė, kad planas sudarytas 2012 m. balandžio 1 d. ir šiuose dokumentuose nurodęs rengėją - UAB „( - )“ geodezininką M. M., pats pasirašė prie šio asmens pavardės ir tokį planą patvirtino UAB „( - )“ antspaudu.

32Žinodamas, kad jokios asfalto/betono aikštelės UAB „( - )“ ketinamame išsinuomoti žemės sklype įrenginėjamos ar statomos nebuvo ir tokių aikštelių minėtame žemės sklype nėra, turėdamas J. V. surašytą ir N. Ž. patvirtintą 2012 m. balandžio 19 d. UAB „( - )“ deklaraciją Nr. (23.35)1 apie statybos užbaigimą bei J. V. parengtą sklypo dalies planą su jame pažymėtais neegzistuojančiais statiniais - trimis asfaltbetonio aikštelėmis, žinodamas, jog šie dokumentai yra suklastoti, J. U. panaudojo juos 2012 m. balandžio 19 d. pateikdamas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus skyriui, be to, būdamas šio skyriaus patalpose 2012 m. balandžio 19 d. į minėtą deklaraciją asmeniškai įrašė neteisingus duomenis, neva aikštelių statybos projekto numeris yra ,,2011/3“, 2011 m.“, reikalavo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vedėjo A. K. ir šio skyriaus Statybos valstybinės priežiūros poskyrio vyriausiojo specialisto D. Č. šiuos dokumentus užregistruoti be statinio projekto, nesant statybą leidžiančių ir nuosavybės teisę į aikšteles patvirtinančių dokumentų.

33Kaltinime nurodomų asmenų bendrų veiksmų pasekoje, 2012 m. balandžio 19 d. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus skyriuje buvo užregistruota ( - ) deklaracija Nr. (23.35)1 apie statybos užbaigimą, suteikiant deklaracijai numerį ,,SUD-00-120419-00476“, informacinėje sistemoje ,,Infostatyba“ UAB „( - )“ vardu įregistruoti trys neva naujai pastatyti statiniai - asfaltbetonio aikštelės, nors nei ši bendrovė, nei kiti ūkio subjektai naujų statinių – aikštelių nurodytame žemės sklype nestatė.

34UAB „( - )“ direktorius N. Ž., tęsdamas bendrus nusikalstamus veiksmus, žinodamas, kad UAB „( - )“ ar kiti ūkio subjektai iki 2012 m. balandžio 19 d. naujų statinių trijų asfalto/betono aikštelių UAB ,,( - )“ ketinamoje išsinuomoti sklypo dalyje nestatė ir tokių aikštelių nurodytame sklype faktiškai nėra, turėdamas 2012 m. balandžio 19 d. UAB ( - ) deklaraciją Nr. (23.35)1 apie statybos užbaigimą, užregistruotą Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus skyriuje numeriu ,,SUD-00-120419-00476“, taip pat J. V. parengtą sklypo dalies planą su jame pažymėtais neegzistuojančiais statiniais - trimis asfaltbetonio aikštelėmis, žinodamas, jog šie dokumentai yra suklastoti, 2012 m. balandžio 20 d. šiuos dokumentus panaudojo, pateikdamas juos Valstybės įmonės ,,Registrų centras“ Vilniaus filialui su prašymu įregistruoti nekilnojamus daiktus ir įregistruoti juridinio asmens - UAB ( - ) nuosavybę į statinius - tris 6438,43 m2, 5029,55 m2 ir 4963,52 m2 ploto asfaltbetonio dangos aikšteles.

35Veikdamas bendru susitarimu su kaltinime nurodomais asmenimis, tęsdamas bendro nusikalstamo susitarimo realizavimą, 2012 m. balandžio 24 d., Vilniaus mieste, J. V. pagamino UAB „( - )“ ketinamo išsinuomoti sklypo dalies planą jau ne su trejomis, o su keturiomis asfalto/betono aikštelėmis, šias aikšteles pažymint simboliais „b102“ (6438,43 m2 ploto, unikalus Nr. ( - )), „b103“ (5029,55 m2 ploto, unikalus Nr. ( - )), „b104“ (4963,52 m2 ploto, unikalus Nr. ( - )), „b105“ (5051,37 m2 ploto, unikalus Nr. ( - )) reiškiančiais asfaltbetonio dangą, nurodė, kad planas sudarytas 2012 m. balandžio 1 d. ir šiame dokumentuose nurodęs rengėją - UAB „( - )“ geodezininką M. M., pats pasirašė prie šio asmens pavardės ir tokį planą patvirtino UAB „( - )“ antspaudu. Be to, turėdamas vieną 2012 m. balandžio 19 d. deklaracijos Nr. (23.35)1 apie statybos užbaigimą egzempliorių su gavimo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus skyriuje spaudu ir registracijos numeriu ,,SUD-00-120419-00476“, minėtame dokumente J. V. papildomai įrašė tikrovės neatitinkančius duomenis apie ketvirtos asfaltbetonio aikštelės (unikalus Nr. ( - )) naujos statybos užbaigimą UAB „( - )“ ketinamame išsinuomoti žemės sklype, nors tokia aikštelė statoma taip pat nebuvo. Tokiais tikrovės neatitinkančiais duomenimis papildytus suklastotus deklaraciją apie statybos užbaigimą ir sklypo dalies planą J. V. panaudojo tą pačią dieną, t.y. 2012 m. balandžio 24 d. pateikdamas Valstybės įmonės ,,Registrų centras“ Vilniaus filialui, kur suklastoto sklypo dalies plano ir suklastotos deklaracijos apie statybos užbaigimą pagrindu 2012 m. balandžio 24 d. viešame VĮ „Registrų centras“ registre buvo įregistruotos UAB „( - )“ nuosavybės teisės į faktiškai neegzistuojančius statinius - keturias asfaltbetonio aikšteles (unikalūs Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - )), neva esančias sklypo, esančio ( - ), dalyje, kurią išsinuomoti ketino UAB „( - )“.

36Veikdamas bendrai su kaltinime nurodomais asmenimis, siekdamas, kad jam žinomai suklastotų šiame kaltinime nurodomų deklaracijos apie statybos užbaigimą ir sklypo plano dalies pagrindu būtų kuo skubiau įregistruotos UAB „( - )“ nuosavybės teisės į neegzistuojančias asfaltbetonio aikšteles UAB „( - )“ ketinamame išsinuomoti žemės sklype, M. Č. 2012 m. balandžio mėnesį iki 2012 m. balandžio 24 d. keletą kartų lankėsi VĮ Registrų centras Vilniaus filialo patalpose, kur bendraudamas su ikiteisminio tyrimo metu nenustatytais asmenimis ir darydamas jiems poveikį reikalavo kuo skubiau įregistruoti UAB „( - )“ nuosavybės teises į neegzistuojančius statinius.

372012 m. balandžio 24 d. VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filiale atlikus neva naujai įrengtų, tačiau realiai neegzistuojančių, keturių asfaltbetonio aikštelių nuosavybės teisinę registraciją UAB „( - )“ vardu, J. V. ir M. Č., kuriam taip pat buvo žinoma, kad UAB „( - )“ ketinamame išsinuomoti žemės sklype jokių asfaltbetonio aikštelių nėra, veikdami bendrai ir vykdydami J. U. ir R. R. nurodymus, žinomai suklastotą dokumentą - UAB „( - )“ ketinamos išsinuomoti sklypo dalies planą su jame faktiškai neegzistuojančiais statiniais – keturiomis asfaltbetonio dangos aikštelėmis, laikotarpiu nuo 2012 m. balandžio 30 d. iki 2012 m. gegužės 11 d. panaudojo, pateikdami Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (NŽT) Vilniaus miesto skyriui, šio skyriaus darbuotojų reikalaudami kuo skubiau pateiktų dokumentų pagrindu parengti įsakymą ir sutartį dėl minėto sklypo išnuomojimo UAB „( - )“. O. M., žinodamas apie suklastotų dokumentų pateikimą NŽT Vilniaus miesto skyriui, 2012 m. gegužės 7 d. nurodė K. K. nuvykti į minėtą instituciją, patvirtinti O. M. žinomai suklastotą UAB „( - )“ ketinamos išsinuomoti sklypo dalies planą savo parašu ir UAB „( - )“ antspaudu, ką pastarasis ir įvykdė.

38O. M., veikdamas UAB „( - )“ vardu, žinodamas kad UAB „( - )“ ketinamoje išsinuomoti žemės sklypo dalyje jokių asfaltbetonio aikštelių nėra, teikdamas J. V. priemones dokumentų klastojimui, vykdydamas J. U., M. Č., J. V. nurodymus ir rengdamas dokumentus, kuriais valstybės institucijoms buvo pateikiama suklastota deklaracija apie statybos užbaigimą ir UAB „( - )“ ketinamos išsinuomoti sklypo dalies planą, užtikrindamas nedelsiamą šių dokumentų patvirtinimą UAB „( - )“ antspaudu bei K. K. parašu NŽT Vilniaus miesto skyriuje O. M. žinomai suklastoto UAB „( - )“ ketinamos išsinuomoti sklypo dalies plano, O. M. padėjo kitiems įtarime nurodomiems asmenims klastojant dokumentus bei juos panaudojant.

39Kaltinime nurodomų asmenų bendro veikimo pasekoje, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos su UAB „( - )“ 2012-05-11 sudarė valstybinės žemės nuomos sutartį Nr.49SŽN-/14.49.57/-141, kuria UAB „( - )“ neteisėtai buvo išnuomota dalis Lietuvos Respublikai priklausančios žemės, t.y. 77292 m2 žemės sklypo, esančio ( - )(kadastro Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - )).

40R. R. kaltinama bendrininkų grupėje padariusi nusikalstamą veiką, numatytą BK 24 straipsnio 4 dalyje, 25 straipsnio 2 dalyje, 300 straipsnio 1 dalyje.

41Taip pat R. R. buvo kaltinama tuo, kad bendrininkų grupėje, būdama valstybės tarnautoja, veikdama kaip ( - ) ( - ) direktoriaus pavaduotoja, bendrininkų grupėje kartu su ( - ) direktoriaus pavaduotoju J. U., organizavo bei vadovavo tikrų dokumentų suklastojimui bei jų panaudojimui, reikalavo suklastoti dokumentus bei juos pateikti, ir taip piktnaudžiavo tarnyba, t.y.:

42R. R. veikiant kaip ( - ) ( - ) direktoriaus pavaduotojai, bendrininkų grupėje kartu su ( - ) direktoriaus pavaduotoju J. U., savo darbo vietoje, esančioje ( - ) patalpose ( - ), bei kitose vietose Vilniaus mieste betarpiškai susitinkant su J. Z., J. B., O. M., N. Ž., M. Č., J. V. bei daugkartinių telefoninių pokalbių su šiais asmenimis metu, laikotarpyje nuo 2012 m. kovo 16 d. iki 2012 m. gegužės 11 d. duodant nurodymus dėl dokumentų klastojimo ir panaudojimo, reikalaujant klastoti dokumentus bei juos panaudoti, J. Z. ir J. B. atsisakius tai daryti, J. V., O. M., N. Ž. ir M. Č., veikdami bendrai bei vykdydami J. U. ir R. R. nurodymus suklastojo 2012 m. balandžio 19 d. deklaraciją Nr. (23.35)1 apie tariamai UAB „( - )“ baigtą keturių neegzistuojančių asfaltbetonio aikštelių statybos užbaigimą sklype, esančiame ( - )(kadastro Nr. ( - )), ir UAB „( - )“ ketinamos išsinuomoti sklypo dalies planą su jame faktiškai neegzistuojančiais statiniais – keturiomis 6438,43 m2, 5029,55 m2, 4963,52 m2, 5051,37 m2 ploto asfaltbetonio dangos aikštelėmis, kuriuos, veikdami bendrai įtarime nurodomi asmenys panaudojo: J. U. 2012 m. balandžio 19 d. deklaraciją apie statybos užbaigimą ir sklypo dalies planą pateikė Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus skyriui, esančiam A. Juozapavičiaus g. 9, Vilniuje, N. Ž. 2012-04-20 deklaraciją apie statybos užbaigimą ir sklypo dalies planą pateikė VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialui, esančiam Lvovo g. 25, Vilniuje, J. V. 2012-04-24 deklaraciją apie statybos užbaigimą ir sklypo dalies planą pateikė VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialui, esančiam, esančiose Lvovo g. 25, Vilniuje, J. V. ir M. Č. veikdami bendrai, laikotarpiu nuo 2012-04-30 iki 2012-05-11 suklastotą sklypo dalies planą pateikė Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (NŽT) Vilniaus miesto skyriui, esančiam Kalvarijų g. 147, Vilniuje.

43R. R., laikotarpiu nuo 2012 m. kovo mėnesio iki 2012-05-11 asmeniškai lankydamasi NŽT Vilniaus miesto skyriaus patalpose, veikdama kaip ( - ) ( - ) direktoriaus pavaduotoja, reikalavo Vilniaus miesto skyriaus vedėjos funkcijas atliekančios A. R. kuo skubiau su UAB „( - )“ sudaryti valstybinės žemės nuomos sutartį žinomai suklastotų dokumentų pagrindu, NŽT Bendrųjų reikalų departamento direktoriaus, atliekančio direktoriaus pavaduotojo funkcijas, V. P. reikalavo paveikti A. R. bei kitus NŽT Vilniaus miesto skyriaus darbuotojus, kad šie kuo skubiau vizuotų patikrinimui pateiktus UAB „( - )“ ketinamo išsinuomoti sklypo dalies kadastrinius dokumentus ir kad R. R. žinomai suklastotų dokumentų pagrindu UAB „( - )“ kuo skubiau būtų išnuomota valstybinės žemės sklypo dalis su jame neva esančiomis asfaltbetonio aikštelėmis.

44R. R. kaltinama tuo, kad kartu su J. U. būdami valstybės tarnautojais organizavo ir vadovavo dokumentų suklastojimui ir jų panaudojimui, reikalavo suklastoti dokumentus bei juos pateikti, kartu su O. M., N. Ž., M. Č., J. V. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 300 straipsnio 1 dalyje, ir taip padedant O. M., N. Ž., M. Č. bei J. V. piktnaudžiavo tarnyba, savo veiksmais diskreditavo valstybės tarnautojos vardą, sumenkino ( - ), kaip valstybinio valdymo institucijos, autoritetą, dėl ko valstybė patyrė didelės neturtinės žalos.

45R. R. buvo kaltinama bendrininkų grupėje padariusi nusikalstamą veiką, numatytą BK 25 straipsnio 2 dalyje, 228 straipsnio 1 dalyje.

46N. Ž. buvo kaltinamas tuo, kad jis veikdamas bendrininkų grupėje su ( - ) direktoriaus pavaduotoju J. U., ( - ) ( - ) direktoriaus pavaduotoja R. R., uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ (toliau UAB „( - )“) direktoriaus pavaduotoju O. M., UAB „( - )“ direktoriumi J. V. bei M. Č., suklastojo tikrus dokumentus ir juos panaudojo, t.y.:

47UAB „( - )“ turint tikslą išsinuomoti dalį Lietuvos Respublikai priklausančio žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )), esančio ( - )(toliau – UAB „( - )“ ketinama išsinuomoti sklypo dalis), J. U. ir R. R., būdami valstybės tarnautojais, betarpiškai susitikdami su O. M., N. Ž., M. Č., J. V. ( - ) patalpose, esančiose ( - ), bei kitose vietose Vilniaus mieste, daugkartinių telefoninių pokalbių su šiais asmenimis metu, laikotarpiu nuo 2012 m. kovo 16 d. iki 2012 m. gegužės 11 d. organizavo ir kontroliavo tikrų dokumentų suklastojimą bei jų panaudojimą, reikalavo suklastoti dokumentus bei juos pateikti, o J. V., N. Ž., O. M. ir M. Č. minėtu laikotarpiu atliko veiksmus suklastojant 2012 m. balandžio 19 d. deklaraciją Nr. (23.35)1 apie tariamai UAB „( - )“ baigtą 4 aikštelių statybą UAB „( - )“ ketinamoje išsinuomoti sklypo dalyje (toliau – deklaracija) ir UAB „( - )“ ketinamos išsinuomoti sklypo dalies planą su jame faktiškai neegzistuojančiais statiniais – keturiomis 6438,43 m2, 5029,55 m2, 4963,52 m2, 5051,37 m2 ploto asfaltbetonio dangos aikštelėmis, šiuos žinomai suklastotus dokumentus panaudojant, t.y. deklaraciją ir sklypo dalies planą pateikiant Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus skyriui, esančiam A. J. g. 9, Vilniuje, Valstybės įmonės (VĮ) ,,Registrų centras“ Vilniaus filialui, esančiam Lvovo g. 25, Vilniuje, o suklastotą sklypo dalies planą pateikiant Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyriui, esančiam Kalvarijų g.147 Vilniuje.

48UAB „( - )“ vykdant projektą ,, ( - )“, ketinant savo veiklai išsinuomoti dalį žemės sklypo, esančio ( - ), 2011 m. gruodžio 27 d. sudarius sutartį UAB „( - )“ dėl žemės sklypo naudojimosi tvarkos nustatymo darbų atlikimo, UAB „( - )“ šios sutarties pagrindu atliko kadastrinius – geodezinius matavimus, o šios bendrovės geodezininkė J. Z. parengė UAB „( - )“ ketinamos išsinuomoti sklypo dalies planą be jokių jame esančių statinių, nes žinojo, kad toje sklypo dalyje jokių statinių nėra.

492012 metų balandžio mėnesį, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, tačiau iki 2012 m. balandžio 17 d., ( - ) patalpose, ( - ) (toliau – savivaldybės patalpos), 5-ame aukšte, R. R. darbo kabinete Nr.530, J. U. ir R. R., dalyvaujant O. M., žinodami, kad UAB „( - )“ parengti dokumentai nesuteikia teisinio pagrindo valstybei priklausančio sklypo dalies nuomai, taip pat žinodami, kad UAB „( - )“ ar kiti ūkio subjektai naujų statinių – aikštelių nurodytame žemės sklype nestatė ir tokių aikštelių UAB „( - )“ ketinamoje išsinuomoti sklypo dalyje nėra, neteisėtai pareikalavo J. Z. ir kartu su ja atvykusio UAB „( - )“ direktoriaus J. B. sklypo plane įrašyti tikrovės neatitinkančius duomenis,- nubraižyti UAB „( - )“ ketinamoje išsinuomoti sklypo dalyje ir pažymėti asfaltbetonio dangos aikštelių parametrus ir žymėjimo ženklus. J. Z. ir J. B. atsisakius tokį reikalavimą vykdyti, J. U. pareiškus, kad UAB „( - )“ paslaugos daugiau nebereikalingos, 2012-04-27 buvo surašytas darbų perdavimo - priėmimo aktas, pagal kurį UAB „( - )“ šios bendrovės parengtą UAB „( - )“ ketinamos išsinuomoti sklypo dalies planą popieriniame variante bei skaitmeninėje laikmenoje ir kadastrinių matavimų bylą perdavė UAB „( - )“ direktoriaus pavaduotojui O. M..

502012 m. balandžio 18 d. savivaldybės patalpų pirmo aukšto fojė, J. U. supažindino UAB „( - )“ direktorių N. Ž., taip pat žinojusį, kad „UAB „( - )“ ketinamoje išsinuomoti sklypo dalyje asfaltbetonio aikštelių nėra, su J. V., kaip su asmeniu, kuris parengs pageidaujamos išsinuomoti sklypo dalies planą su asfaltbetonio aikštelėmis. N. Ž. šią informaciją bei J. V. mobiliojo ryšio telefono numerį perdavė O. M., žinojusiam, kad UAB „( - )“ ketinamoje išsinuomoti sklypo dalyje asfaltbetonio aikštelių nėra, o O. M. vykdydamas J. U. ir R. R. nurodymus, 2012 m. balandžio 26-27 d. perdavė J. V. UAB „( - )“ geodezininkės J. Z. parengtus UAB „( - )“ ketinamos išsinuomoti sklypo dalies kadastrinius dokumentus ir sklypo dalies planą skaitmeninėje laikmenoje.

51Žinodami, kad UAB „( - )“ ar kiti ūkio subjektai iki 2012 m. balandžio 19 d. naujų statinių – keturių asfalto/betono aikštelių UAB ,,( - )“ ketinamoje išsinuomoti sklypo dalyje nestatė ir tokių aikštelių nurodytame sklype faktiškai nėra, vykdydami J. U. ir R. R. nurodymus, 2012 m. balandžio mėnesį, tyrimo tiksliai nenustatytu laiku, tačiau iki 2012 m. balandžio 19 d., Vilniaus mieste, UAB „( - )“ direktorius J. V. ir UAB „( - )“ direktorius N. Ž. suklastojo tikrą dokumentą - 2012 m. balandžio 19 d. deklaraciją Nr. (23.35)1 apie statybos užbaigimą, kurioje J. V. įrašė tikrovės neatitinkančius duomenis apie trijų asfaltbetonio aikštelių naujos statybos užbaigimą UAB „( - )“ ketinamoje išsinuomoti sklypo dalyje ir kurią N. Ž. patvirtino savo parašu bei UAB „( - )“ antspaudu.

52Taip pat, 2012 m. balandžio mėnesį, tyrimo tiksliai nenustatytu laiku, tačiau iki 2012 m. balandžio 19 d., UAB „( - )“ patalpose, esančiose Kareivių g.19-181, Vilniuje, J. V., žinodamas, kad UAB „( - )“ ketinamoje išsinuomoti žemės sklypo dalyje jokių asfalto ar betono aikštelių nėra, suklastojo šios sklypo dalies planą, - UAB „( - )“ ketinamoje išsinuomoti žemės sklypo dalyje, pažymėjo tariamai naujai pastatytus statinius, - tris aikšteles simboliais „b102“ (6438,43 m2 ploto, unikalus Nr. ( - )), „b103“ (5029,55 m2 ploto, unikalus Nr. ( - )), „b104“ (4963,52 m2 ploto, unikalus Nr. ( - )) reiškiančiais asfaltbetonio dangą, nurodė, kad planas sudarytas 2012 m. balandžio 1 d. ir šiuose dokumentuose nurodęs rengėją - UAB „( - )“ geodezininką M. M., pats pasirašė prie šio asmens pavardės ir tokį planą patvirtino UAB „( - )“ antspaudu.

53Žinodamas, kad jokios asfalto/betono aikštelės UAB „( - )“ ketinamame išsinuomoti žemės sklype įrenginėjamos ar statomos nebuvo ir tokių aikštelių minėtame žemės sklype nėra, turėdamas J. V. surašytą ir N. Ž. patvirtintą 2012 m. balandžio 19 d. UAB „( - )“ deklaraciją Nr. (23.35)1 apie statybos užbaigimą bei J. V. parengtą sklypo dalies planą su jame pažymėtais neegzistuojančiais statiniais - trimis asfaltbetonio aikštelėmis, žinodamas, jog šie dokumentai yra suklastoti, J. U. panaudojo juos 2012 m. balandžio 19 d. pateikdamas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus skyriui, be to, būdamas šio skyriaus patalpose 2012 m. balandžio 19 d. į minėtą deklaraciją asmeniškai įrašė neteisingus duomenis, neva aikštelių statybos projekto numeris yra ,,2011/3“, 2011 m.“, reikalavo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vedėjo A. K. ir šio skyriaus Statybos valstybinės priežiūros poskyrio vyriausiojo specialisto D. Č. šiuos dokumentus užregistruoti be statinio projekto, nesant statybą leidžiančių ir nuosavybės teisę į aikšteles patvirtinančių dokumentų.

54Kaltinime nurodomų asmenų bendrų veiksmų pasėkoje, 2012 m. balandžio 19 d. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus skyriuje buvo užregistruota ( - ) deklaracija Nr. (23.35)1 apie statybos užbaigimą, suteikiant deklaracijai numerį ,,SUD-00-120419-00476“, informacinėje sistemoje ,,Infostatyba“ UAB „( - )“ vardu įregistruoti trys neva naujai pastatyti statiniai - asfaltbetonio aikšteles, nei ši bendrovė, nei kiti ūkio subjektai naujų statinių – aikštelių nurodytame žemės sklype nestatė.

55UAB „( - )“ direktorius N. Ž., tęsdamas bendrus nusikalstamus veiksmus, žinodamas, kad UAB „( - )“ ar kiti ūkio subjektai iki 2012 m. balandžio 19 d. naujų statinių trijų asfalto/betono aikštelių UAB ,,( - )“ ketinamoje išsinuomoti sklypo dalyje nestatė ir tokių aikštelių nurodytame sklype faktiškai nėra, turėdamas 2012 m. balandžio 19 d. UAB ( - ) deklaraciją Nr. (23.35)1 apie statybos užbaigimą, užregistruotą Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus skyriuje numeriu ,,SUD-00-120419-00476“, taip pat J. V. parengtą sklypo dalies planą su jame pažymėtais neegzistuojančiais statiniais - trimis asfaltbetonio aikštelėmis, žinodamas, jog šie dokumentai yra suklastoti, 2012 m. balandžio 20 d. šiuos dokumentus panaudojo, pateikdamas juos Valstybės įmonės ,,Registrų centras“ Vilniaus filialui su prašymu įregistruoti nekilnojamus daiktus ir įregistruoti juridinio asmens - UAB ( - ) nuosavybę į statinius - tris 6438,43 m2, 5029,55 m2 ir 4963,52 m2 ploto asfaltbetonio dangos aikšteles.

56Veikdamas bendru susitarimu su kaltinime nurodomais asmenimis, tęsdamas bendro nusikalstamo susitarimo realizavimą, 2012 m. balandžio 24 d., Vilniaus mieste, J. V. pagamino UAB „( - )“ ketinamo išsinuomoti sklypo dalies planą jau ne su trejomis, o su keturiomis asfalto/betono aikštelėmis, šias aikšteles pažymint simboliais „b102“ (6438,43 m2 ploto, unikalus Nr. ( - )), „b103“ (5029,55 m2 ploto, unikalus Nr. ( - )), „b104“ (4963,52 m2 ploto, unikalus Nr. ( - )), „b105“ (5051,37 m2 ploto, unikalus Nr. ( - )) reiškiančiais asfaltbetonio dangą, nurodė, kad planas sudarytas 2012 m. balandžio 1 d. ir šiame dokumentuose nurodęs rengėją - UAB „( - )“ geodezininką M. M., pats pasirašė prie šio asmens pavardės ir tokį planą patvirtino UAB „( - )“ antspaudu. Be to, turėdamas vieną 2012 m. balandžio 19 d. deklaracijos Nr. (23.35)1 apie statybos užbaigimą egzempliorių su gavimo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus skyriuje spaudu ir registracijos numeriu ,,SUD-00-120419-00476“, minėtame dokumente J. V. papildomai įrašė tikrovės neatitinkančius duomenis apie ketvirtos asfaltbetonio aikštelės (unikalus Nr. ( - )) naujos statybos užbaigimą UAB „( - )“ ketinamame išsinuomoti žemės sklype, nors tokia aikštelė statoma taip pat nebuvo. Tokiais tikrovės neatitinkančiais duomenimis papildytus suklastotus deklaraciją apie statybos užbaigimą ir sklypo dalies planą J. V. panaudojo tą pačią dieną, t.y. 2012 m. balandžio 24 d. pateikdamas Valstybės įmonės ,,Registrų centras“ Vilniaus filialui, kur suklastoto sklypo dalies plano ir suklastotos deklaracijos apie statybos užbaigimą pagrindu 2012 m. balandžio 24 d. viešame VĮ „Registrų centras“ registre buvo įregistruotos UAB „( - )“ nuosavybės teisės į faktiškai neegzistuojančius statinius - keturias asfaltbetonio aikšteles (unikalūs Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - )), neva esančias sklypo, esančio ( - ), dalyje, kurią išsinuomoti ketino UAB „( - )“.

57Veikdamas bendrai su kaltinime nurodomais asmenimis, siekdamas, kad jam žinomai suklastotų šiame pranešime apie įtarimą nurodomų deklaracijos apie statybos užbaigimą ir sklypo plano dalies pagrindu būtų kuo skubiau įregistruotos UAB „( - )“ nuosavybės teisės į neegzistuojančias asfaltbetonio aikšteles UAB „( - )“ ketinamame išsinuomoti žemės sklype, M. Č. 2012 m. balandžio mėnesį iki 2012 m. balandžio 24 d. keletą kartų lankėsi VĮ Registrų centras Vilniaus filialo patalpose, kur bendraudamas su ikiteisminio tyrimo metu nenustatytais asmenimis ir darydamas jiems poveikį reikalavo kuo skubiau įregistruoti UAB „( - )“ nuosavybės teises į neegzistuojančius statinius.

582012 m. balandžio 24 d. VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filiale atlikus neva naujai įrengtų, tačiau realiai neegzistuojančių, keturių asfaltbetonio aikštelių nuosavybės teisinę registraciją UAB „( - )“ vardu, J. V. ir M. Č., kuriam taip pat buvo žinoma, kad UAB „( - )“ ketinamame išsinuomoti žemės sklype jokių asfaltbetonio aikštelių nėra, veikdami bendrai ir vykdydami J. U. ir R. R. nurodymus, žinomai suklastotą dokumentą - UAB „( - )“ ketinamos išsinuomoti sklypo dalies planą su jame faktiškai neegzistuojančiais statiniais – keturiomis asfaltbetonio dangos aikštelėmis, laikotarpiu nuo 2012 m. balandžio 30 d. iki 2012 m. gegužės 11 d. panaudojo, pateikdami Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (NŽT) Vilniaus miesto skyriui, šio skyriaus darbuotojų reikalaudami kuo skubiau pateiktų dokumentų pagrindu parengti įsakymą ir sutartį dėl minėto sklypo išnuomojimo UAB „( - )“. O. M., žinodamas apie suklastotų dokumentų pateikimą NŽT Vilniaus miesto skyriui, 2012 m. gegužės 7 d. nurodė K. K. nuvykti į minėtą instituciją, patvirtinti O. M. žinomai suklastotą UAB „( - )“ ketinamos išsinuomoti sklypo dalies planą savo parašu ir UAB „( - )“ antspaudu, ką pastarasis ir įvykdė.

59O. M., veikdamas UAB „( - )“ vardu, žinodamas, kad UAB „( - )“ ketinamoje išsinuomoti žemės sklypo dalyje jokių asfaltbetonio aikštelių nėra, teikdamas J. V. priemones dokumentų klastojimui, vykdydamas J. U., M. Č., J. V. nurodymus ir rengdamas dokumentus, kuriais valstybės institucijoms buvo pateikiama suklastota deklaracija apie statybos užbaigimą ir UAB „( - )“ ketinamos išsinuomoti sklypo dalies planą, užtikrindamas nedelsiamą šių dokumentų patvirtinimą UAB „( - )“ antspaudu bei K. K. parašu NŽT Vilniaus miesto skyriuje O. M. žinomai suklastoto UAB „( - )“ ketinamos išsinuomoti sklypo dalies plano, O. M. padėjo kitiems įtarime nurodomiems asmenims klastojant dokumentus bei juos panaudojant.

60Kaltinime nurodomų asmenų bendro veikimo pasėkoje, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos su UAB „( - )“ 2012-05-11 sudarė valstybinės žemės nuomos sutartį Nr.49SŽN-/14.49.57/-141, kuria UAB „( - )“ neteisėtai buvo išnuomota dalis Lietuvos Respublikai priklausančios žemės, t.y. 77292 m2 žemės sklypo, esančio ( - )(kadastro Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - )).

61N. Ž. buvo kaltinamas bendrininkų grupėje padaręs nusikalstamą veiką, numatytą BK 25 straipsnio 2 dalyje, 300 straipsnio 1 dalyje.

62Taip pat N. Ž. buvo kaltinamas tuo, kad padėjo valstybės tarnautojams piktnaudžiauti tarnybinė padėtimi, t.y.:

63veikdamas bendrininkų grupėje kartu su ( - ) direktoriaus pavaduotoju J. U., ( - ) ( - ) direktoriaus pavaduotoja R. R., uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ (toliau UAB „( - )“) direktoriaus pavaduotoju O. M., UAB „( - )“ direktoriumi J. V. bei M. Č., suvokdamas, kad J. U. ir R. R. veikia kaip valstybės tarnautojai, t.y. ( - ) atstovai, vykdydamas neteisėtus ir nusikalstamus J. U. ir R. R. nurodymus, žinodamas, kad UAB „( - )“ ketinamoje išsinuomoti žemės sklypo dalyje jokių asfaltbetonio aikštelių nėra, suklastojo 2012 m. balandžio 19 d. deklaraciją Nr. (23.35)1 apie tariamai UAB „( - )“ baigtą keturių neegzistuojančių asfaltbetonio aikštelių statybos užbaigimą sklype, esančiame ( - )(kadastro Nr. ( - )), taip pat J. V. suklastojus UAB „( - )“ ketinamos išsinuomoti sklypo dalies planą su jame faktiškai neegzistuojančiais statiniais – keturiomis 6438,43 m2, 5029,55 m2, 4963,52 m2, 5051,37 m2 ploto asfaltbetonio dangos aikštelėmis, šiuos suklastotus dokumentus veikdami bendrai įtarime nurodomi asmenys panaudojo: J. U. 2012 m. balandžio 19 d. deklaraciją apie statybos užbaigimą ir sklypo dalies planą pateikė Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus skyriui, esančiam A. Juozapavičiaus g. 9, Vilniuje, N. Ž. 2012-04-20 deklaraciją apie statybos užbaigimą ir sklypo dalies planą pateikė VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialui, esančiam Lvovo g. 25, Vilniuje, J. V. 2012-04-24 deklaraciją apie statybos užbaigimą ir sklypo dalies planą pateikė VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialui, esančiam, esančiose Lvovo g. 25, Vilniuje, J. V. ir M. Č. veikdami bendrai, laikotarpiu nuo 2012-04-30 iki 2012-05-11 suklastotą sklypo dalies planą pateikė Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (NŽT) Vilniaus miesto skyriui, esančiam Kalvarijų g. 147, Vilniuje, vykdydamas J. V. ir R. R. neteisėtus ir nusikalstamus reikalavimus, bendrai su kitais įtarime nurodomais asmenimis klastodamas tikrus dokumentus bei juos panaudodamas, N. Ž. tuo pačiu padėjo piktnaudžiauti tarnybine padėtimi J. U. ir R. R., savo veiksmais diskreditavusiems valstybės tarnautojo vardą, sumenkinusiems ( - ), kaip valstybinio valdymo institucijos, autoritetą, ir tuo padariusiems valstybei didelės neturtinės žalos.

64N. Ž. buvo kaltinamas bendrininkų grupėje padaręs nusikalstamą veiką, numatytą BK 24 straipsnio 6 dalyje, 25 straipsnio 2 dalyje, 228 straipsnio 1 dalyje.

65II. Apeliacinio skundo argumentai ir proceso dalyvių prašymai

66Apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. lapkričio 11 d. nuosprendį ir priimti naują nuosprendį:

67- J. U. pripažinti kaltu, padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 24 straipsnio 4 dalyje, 25 straipsnio 2 dalyje, 300 straipsnio 1 dalyje, ir skirti jam 200 MGL dydžio (7 532 Eur) baudą,

68- J. U. pripažinti kaltu, padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 25 straipsnio 2 dalyje, 228 straipsnio 1 dalyje, ir skirti jam 250 MGL dydžio (9 415 Eur) baudą.

69Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 2, 5 dalimis, paskirtąsias bausmes subendrinti apėmimo būdu ir paskirti J. U. subendrintą bausmę – 250 MGL dydžio (9415 Eur) baudą.

70- R. R. pripažinti kalta, padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 24 straipsnio 4 dalyje, 25 straipsnio 2 dalyje, 300 straipsnio 1 dalyje, ir skirti jai 150 MGL dydžio (5 649 Eur) baudą,

71- R. R. pripažinti kalta, padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 25 straipsnio 2 dalyje, 228 straipsnio 1 dalyje, ir skirti jai 200 MGL dydžio (7 532 Eur) baudą.

72Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 2, 5 dalimis, paskirtąsias bausmes subendrinti apėmimo būdu ir paskirti R. R. subendrintą bausmę – 200 MGL dydžio (7 532 Eur) baudą.

73- N. Ž. pripažinti kaltu, padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 25 straipsnio 2 dalyje, 300 straipsnio 1 dalyje, ir skirti jam 150 MGL dydžio (5 649 Eur) baudą,

74- N. Ž. pripažinti kaltu, padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 24 straipsnio 6 dalyje, 25 straipsnio 2 dalyje, 228 straipsnio 1 dalyje, ir skirti jam 200 MGL dydžio (7 532 Eur) baudą.

75Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 2, 5 dalimis, paskirtąsias bausmes subendrinti apėmimo būdu ir paskirti N. Ž. subendrintą bausmę – 200 MGL dydžio (7 532 Eur) baudą.

76Skunde prokuroras nurodo, kad pirmos instancijos teismo nuosprendis daugeliu atvejų skirtingose jo dalyse yra prieštaringas, kas laikytina esminiu Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 305 straipsnio 3 dalies 2 punkto ir 307 straipsnio 4 dalies 2 punkto pažeidimu, sukliudžiusiu išsamiai ir nešališkai išnagrinėti bylą ir priimti teisingą nuosprendį. Skundžiamo nuosprendžio aprašomojoje dalyje konstatuota, jog yra įrodyta, kad 2012 m. kovo – gegužės mėnesiais, vykdant valstybinės žemės sklypo nuomą UAB „( - )“ tikslu pastatyti tame sklype „Mechaninio biologinio apdorojimo“ įrengimus, buvo suklastoti ir panaudoti šie tikri dokumentai: 2012-04-19 deklaracija Nr. (2335)1 apie tariamai UAB „( - )“ baigtą 4 aikštelių statytą UAB „( - )“ ketinamoje išnuomoti sklypo dalyje, ( - ); UAB „( - )“ ketinamos išsinuomoti sklypo dalies planas su jame faktiškai neegzistuojančiais statiniais - keturiomis 6438,43 m2 , 5029,53 m2 , 4963,52 m2 , 5051,37 m2 ploto asfaltbetonio dangos aikštelėmis. Tačiau, priešingai nustatytoms aplinkybėms, nuosprendžio rezoliucinėje dalyje teismas padarė išvadą, kad nusikalstama veika nebuvo padaryta. Prokuroro nuomone, šiuo atveju, nėra aišku, ar išteisinamasis nuosprendis priimtas BPK 303 straipsnio 5 dalies 1 punkte ar 2 punkte numatytu pagrindu, o nenurodydamas pagrindo, teismas iš esmės pažeidė BPK 306 straipsnio 4 dalies 2 punktą.

77Skunde taip pat teigiama, kad pirmosios instancijos teismas nuosprendžio aprašomojoje, nustatomojoje dalyje nurodė sprendimo priėmimui reikšmingus duomenų šaltinius ir juose užfiksuotas duomenis, tačiau nuosprendžio aprašomojoje - motyvuojamojoje dalyje nei tų dokumentų, nei juose esančių duomenų bei jų įrodomosios reikšmės vertinimo nėra, tais duomenimis nei remiamasi, nei jie motyvuotai atmetami, kuo, prokuroro teigimu, iš esmės pažeistos BPK 20 straipsnio 1-5 dalių, 301 straipsnio 1 dalies, 305 straipsnio 3 dalies 3 punktų nuostatos. Teismas rašytinių duomenų, susijusių su aikštelių atsiradimu, registravimu, nuosavybės teisių pasikeitimu ir kt., nevertino bei ignoravo šias prokuroro skunde nurodomas aplinkybes, t.y.: kad 2011-12-06 pirkimo-pardavimo sutartimi Nr.2-10372 UAB „( - )“ įsigijo tik 1/4 dalį aikštelės, kurios unikalus Nr. ( - ), ir kuri statyta 1983 m. Šią aplinkybę patvirtina visa eilė Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašų apie objektą, esantį adresu ( - ), spausdintų skirtingomis datomis. Minėti išrašai taip pat patvirtina, kad ne tik minėta, bet visos aikštelės, esančios šiuo adresu, statytos 1983 metais, statybos baigtumas 100 proc., ožinių kranų, esančių šiuo adresu, įvedimas eksploatacijon taip pat 1983 m. Kad aikštelės buvo pastatytos 1983 metais, savo parodymais patvirtino L. K., A. R., M. Č., J. V. kiti šioje byloje apklausti asmenys.

78Nors UAB „( - )“ rengtuose dokumentuose nurodoma, kad kaltinimuose nurodomų aikštelių statybos pradžios - pabaigos metai yra 1983-2012, tačiau teismas ignoravo aplinkybę, jog byloje nėra jokių duomenų, kad po 1983 metų šios aikštelės būtų renovuojamos, kad būtų įrengtos naujos aikštelės buvusiųjų vietoje ar pan. 2012-06-04 Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išraše apie objektą, esantį adresu Vilniaus ( - ), tarp 2-ame punkte „Nekilnojamieji daiktai“ išvardintų nekilnojamųjų daiktų, UAB „( - )“ nuosavybės teise nėra įrašyta jokių statinių - aikštelių, kurių statybos pabaigos metai būtų 2012 m. 2.71 papunktyje nurodyti kiemo statiniai kurių statybos pabaigos metai 1983. VĮ Registrų centras Vilniaus filialo 2012-06-22 raštas Nr. IN (12.5.1.15)-17933, AB „( - )“ 2012-10-31 raštas Nr.02-523 bei prie šių raštų pridėti dokumentai patvirtina, kad 2011-12-06 sutartimi UAB „( - )“ iš UAB „( - )“ įgijo nenaudojamus statinius (kiemo statinių aikšteles, tvoros dalį, bordiūrus) kurie yra kitoje sklypo dalyje nei 2012-04-19 deklaracijoje Nr. (23.35)1 apie statybos užbaigimą nurodytos keturios asfaltbetonio aikštelės. Tais pačiais raštais šie juridiniai asmenys, o taip pat ( - ) miesto plėtros departamentas 2012-06-29 raštu Nr. A51-41552 (2.5.1.l5-MP8) „Dėl statybą leidžiančių dokumentų“, esančių administracinėje byloje, patvirtino, kad neturi duomenų apie nurodytų asfaltbetonio aikštelių statybą 1983 - 2012 metais žemės sklype ( - ). Prokuroras atkreipia dėmesį į šių dokumentų datą, t.y. į tai, kad jie parengti po to, kai UAB „( - )“ neva naujai įrengė 4 asfaltbetonio aikšteles ir buvo surašyta 2012-04-19 deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. SUD-00-120419-00476. Naujų aikštelių statybą, esamų renovavimą, rekonstrukciją ar pan., netgi leidimo tokiems darbams turėjimą patvirtinančių dokumentų nerasta tarp dokumentų, paimtų Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyriuje, O. M., N. Ž. darbo vietose, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriuje, UAB „( - )“ patalpose, kitose UAB „( - )“ patalpose. UAB „( - )“ 2012-04-01 data parengti kadastriniai dokumentai patvirtina, kad dalyje žemės sklypo, esančio ( - ), jokių asfalbetonio aikštelių, juo labiau naujos statybos, dokumentų sudarymo metu nebuvo. Nacionalinės žemės tarnybos Vilniaus miesto skyriuje paimti dokumentai patvirtina, kad iki tiriamojo laikotarpio ne vieną kartą buvo braižomi tiek viso žemės sklypo, esančio ( - ), kurio plotas 852355 kv. m., tiek atskirų jo dalių planai, spausdinami Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašai, rengiami dokumentai, susiję tiek su ( - ) esančio žemės sklypo dalimis, besiribojančiomis ar sutampančiomis su UAB „( - )“ ketinamo išsinuomoti žemės sklypo dalimi, kitokie dokumentai, kurie buvo tikrinami bei tvirtinami Vilniaus apskrities viršininko administracijoje, Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriuje, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriaus, tačiau jau nuo 2002 metų tuose dokumentuose nėra jokių duomenų apie asfaltbetonio aikšteles.

79Prokuroras skunde analizuoja liudytojų L. K., A. L., A. Ž., A. D., V. P., R. L. parodymus, nurodydamas, kad pirmosios instancijos teismas be išteisintųjų išsakytos pozicijos, rėmėsi tik pavieniais ir iš konteksto paimtais šių nurodytų liudytojų teiginiais, ignoruodamas likusius tų asmenų parodymus, o pagrįstumo ir teisingumo tų, kuriais rėmėsi, nevertindamas santykyje su kitais įrodymais. O vertindamas J. Z. ir J. B. parodymus teismas, prokuroro nuomone, nepagrįstai juos įvertino kritiškai ir jais nesirėmė. O vadovaudamasis išimtinai išteisintųjų parodymais, šių proceso dalyvių bei J. Z. ir J. B. parodymų patikimumo nevertindamas tiek jų nuoseklumo atžvilgiu, tiek santykyje su duomenis, gautais iš kitų šaltinių, pirmos instancijos teismas, prokuroro teigimu, padarė išvadas, neatitinkančias faktinių bylos aplinkybių, ir iš esmės pažeidė BPK 20 straipsnio 1 -5 dalies, 301 straipsnio 1 dalies, 305 straipsnio 3 dalies 3 punkto reikalavimus.

80Prokuroras skunde akcentuoja aplinkybę, kad buvo atsisakyta UAB „( - )“ paslaugų, lėmė ne bendrovės darbuotojų kompetencija, o tai, kad buvo atsisakyta sklypo plane braižyti neegzistuojančius statinius, ir šias aplinkybes, prokuroro teigimu, patvirtina tiek J. Z. bei J. B., taip pat K. K. parodymai, tiek ir kiti skunde nurodomi duomenys: Nacionalinės žemės tarnybos 2012-05-07 žemės sklypo kadastrinio duomenų bylos tikrinimo aktas Nr. 46KAM-39592. 2012-04-27 atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktas Nr. 34, Kriminalinės žvalgybos veiksmų atlikimo J. V. atžvilgiu protokoluose esantys duomenys, J. V. ir J. Z. pokalbis, užfiksuotas 2012-04-17, 13.14 val., taip pat įmonės „( - )“ aktas Nr. 12-123T. Prokuroras atkreipia dėmesį, kad aikštelių valymas ir padengimas skalda buvo atliekamas ne iki parengimo dokumentų, kuriuos pirmos instancijos teismas pripažino suklastotais, bet jau atliekant ikiteisminį tyrimą ir byloje kaltinamiems asmenims siekiant sušvelninti savo teisinę padėtį arba iš viso išvengti baudžiamosios atsakomybės. Į laikotarpį, kada tie darbai buvo atliekami, priėmęs išteisinamąjį nuosprendį teismas neatsižvelgė.

81Skunde nurodoma, kad kaltinimai J. U., R. R. ir N. Ž., be kitų įrodymų, buvo grindžiami ir A. R., A. V., D. R., P. B., Z. V., A. S., J. Š., K. K., R. L., A. K., O. M., J. V., M. Č. parodymais. Nors šie asmenys buvo apklausti tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek bylą nagrinėjant teisme, tačiau pirmos instancijos teismas šių, įstatymų nustatyta tvarka ir teisėtais būdais baudžiamajame procese gautų, kaltinimų pagrįstumą patvirtinančių įrodymų šaltinių nuosprendžio aprašomojoje - motyvuojamojoje dalyje nevertino (nei to paties liudytojo parodymų nuoseklumo (o tuo pačiu ir patikimumo) skirtingų apklausų metu, nei santykyje su duomenimis gautais iš kitų šaltinių), nuosprendyje ne tik kad motyvuotai, bet iš viso nėra pasisakyta dėl nurodomų liudytojų parodymų įrodomosios reikšmės. Tuo teismas, prokuroro teigimu, pažeidė BPK 20 straipsnio 1 -5 dalies, 301 straipsnio 1 dalies, 305 straipsnio 3 dalies 3 punkto reikalavimus.

82Skunde taip pat nurodoma, kad niekuo nepagrįsti teismo teiginiai apie tai, kad „Mechaninio biologinio apdorojimo“ fabrikas sklype pastatytas ir funkcionuoja, o liudytojų parodymų prieštaravimų pašalinti neįmanoma, kadangi sklypas užstatytas. Prokuroras nurodo, kad teismui nebuvo pateikti ar išreikalauti kokie nors dokumentais, patvirtinantys šio fabriko statybą ir jo funkcionavimą ir pan. Ši aplinkybė nebuvo tiriama ir kitais būdais, nepatvirtinta jokiais objektyviais ir patikimais duomenų šaltiniais. Bylos nagrinėjimo teisme metu neatliekant jokio tyrimo dėl fabriko funkcionavimo, tačiau konstatuojant nuosprendyje jo buvimą, buvo padarytas ir BPK 288 straipsnio pažeidimas, nes buvo suvaržyta prokuroro teisė pateikti įrodymus, susijusius su tokios aplinkybės patvirtinimu ar paneigimu.

83Pasisakydamas dėl pirmosios instancijos teismo argumento, kas susiję su teismui kilusiomis abejonėmis dėl 2014-06-04 žemės nuomos sutarties, prokuroras atkreipė dėmesį, kad dėl teismui kilusio klausimo nėra pateikiamas joks teismo vertinimas. Be to, minima 2014-06-04 sutartis buvo pateikta tik bylą nagrinėjant teisme, joks tyrimas ar aiškinimas aplinkybių dėl šios sutarties sudarymo teisme nebuvo atliekamas, todėl remtis minėtu dokumentu teismas negalėjo. Minimą sutartį laikydamas su tiriamomis aplinkybėmis susijusiu dokumentu, pirmos instancijos teismas dėl jo įrodomosios reikšmės nepasisakė, jo atsiradimo aplinkybių neištyrė, kuo, prokuroro teigimu, iš esmės pažeidė BPK 20 straipsnio 1, 3, 4, 5 dalių, 242 straipsnio 1 dalies, 301 straipsnio 1 dalies nuostatas. Skunde pažymėta ir tai, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo kolegijos 2013-02-04 nutartimi administracinėje byloje Nr.I-787-281 12013 buvo patenkintas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prašymas ir panaikintas UAB „( - )“ surašytos 2012-04-19 deklaracijos apie statybos užbaigimą galiojimas, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2013-07-11 nutartimi administracinėje byloje Nr.A556-1474/213 Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013-02-04 sprendimą paliko nepakeistą. Taigi, esant byloje tokiems dokumentams, skundžiamą 2016-11-11 nuosprendį priėmęs teismas, prokuroro teigimu, visiškai nepagrįstai 2012-05-11 valstybinės žemės nuomos sutarties Nr.49SŽN-/14.49.57/-141 sudarymo aplinkybes lygino su faktine aplinkybe dėl valstybinės žemės nuomos 2014-06-04 sutarties Nr. 49SŽN-/14.49.57/-165 buvimo, nes ne tik netyrė kokių dokumentų pagrindu bei kokiomis kitomis aplinkybėmis ši sutartis sudaryta, bet iš principo sutapatino du dokumentus, sudarytus skirtingu laiku.

84Skunde nurodoma, kad skundžiamo teismo padaryta išvada, jog J. U., 2012-04-19 pateikdamas statybos inspekcijai deklaraciją apie statybos užbaigimą, asmeniškai įrašydamas projekto numerį Nr.2011/3 - 2004 m., nepadarė veiksmų, turinčių nusikaltimo požymių, nėra įrodyta, kad jis asmeniškai įrašė statinio projekto Nr. ,,2011/3,2004 m.“, neatitinka faktinių bylos aplinkybių. Nors specialisto 2014- 01-22 išvadoje Nr. 11-3614(13) ir nėra konstatuota, kad tą įrašą padarė J. U., tačiau tuo pačiu ir nepaneigta. Betarpiškai su J. U. dėl aikštelių įregistravimo bendravęs liudytojas D. Č. nurodė, kad jam matant būtent J. U. asmeniškai įrašė į deklaraciją statinio projektą, kai jis (D. Č.) pastarajam pasakė, kad esant tokiam trūkumui statinių negali registruoti, davė parodymus apie aplinkybes, kuriomis esant tai buvo padaryta. Aplinkybė, kad toks projektas nebuvo pateiktas nei tuo metu, nei kada nors vėliau, kad tokio projekto buvimo faktą paneigia ir byloje esantys duomenys, prokuroro nuomone, vienareikšmiškai patvirtina, kad J. U. į dokumentą įrašė tikrovės neatitinkančius duomenis.

85Prokuroro teigimu, teismas padarė išvadas, neatitinkančias faktinių aplinkybių, vertindamas ir N. Ž. bei R. R. veiksmus. Pasisakydamas dėl N. Ž., prokuroras nurodo, kad teismas ignoravo aplinkybes, susijusias su kratų metu rastais dokumentais bei duomenimis, taip ignoravo UAB „( - )“ 2012-11-09 raštą Nr. 1.13-1141, J. V. parodymus. Kas susiję su R. R. veiksmų vertinimu,0 jau skunde nurodyti duomenys apie UAB „( - )“ 2012-04-26 prašymo Nr. 1.13-455 dėl žemės sklypo nuomos parengimą, N. Ž. ir J. Z. kompiuteriuose rasti elektroniniai laiškai, adresuoti R. R., paneigia pastarosios teisme išreikštą poziciją. Jos aktyvų dalyvavimą kontroliuojant žemės nuomos UAB „( - )“ vardu procesus, vadovavimą jiems, prokuroro teigimu, patvirtina ir kriminalinės žvalgybos protokoluose užfiksuoti duomenys – prokuroro skunde nurodomuose telefoniniuose pokalbiuose bei kitais duomenimis. Tiek nurodomi telekomunikaciniai įvykiai, tiek kiti duomenys, kurie nurodomi šiame apeliaciniame skunde ir kuriuos pirmos instancijos teismas ignoravo ir jų nevertino, prokuroro teigimu, patvirtina, kad R. R. nebuvo pasyvus stebėtojas, bet buvo vienas iš asmenų, kuriam dokumentų rengimo procesą koordinuojančių ir tam procesui vadovaujančių asmenų, kuriam apie to proceso eigą buvo atsiskaitinėjama, vienas iš asmenų, žinojusių, kad UAB „( - )“ ketinamoje išsinuomoti sklypo dalyje jokių naujai pastatytų, renovuotų, rekonstruotų ar pan. aikštelių nėra, vienas iš asmenų, kuris pasinaudodamas savo užimamomis pareigomis dėjo visas pastangas, kad neegzistuojantys statiniai būtų teisiškai įregistruoti.

86Išvados, neatitinkančios faktinių bylos aplinkybių, esminiai BPK pažeidimai vertinant faktines bylos aplinkybes ir jas pripažįstant ar nepripažįstant įrodymais, sukliudė pirmos instancijos teismui išsamiai ir nešališkai išnagrinėti bylą ir priimti teisingą nuosprendį. Remiantis faktinėmis bylos aplinkybėmis yra pakankamas pagrindas teigti, kad J. U., R. R. pagal BK 24 straipsnio 4 dalyje, 25 straipsnio 2 dalyje, 300 straipsnio 1 dalyje ir 25 straipsnio 2 dalyje, 228 straipsnio 1 dalyje, o N. Ž. - dėl nusikalstamų veikų, numatytų BK 25 straipsnio 2 dalyje, 300 straipsnio 1 dalyje ir 24 straipsnio 6 dalyje, 25 straipsnio 2 dalyje ir 228 straipsnio 1 dalyje, pirmos instancijos teismas išteisino nepagristai.

87Teismo posėdžio metu prokuroras palaikė apeliaciniame skunde nurodytus argumentus ir prašė skundą tenkinti. Išteisintieji J. U., R. R., N. Ž. prašė prokuroro skundą atmesti ir skundžiamą pirmosios instancijos teismo nuosprendį palikti nepakeistą.

88Prokuroro apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies

89III. Apeliacinės instancijos teismo išvados ir faktinių bylos aplinkybių vertinimas

90Dėl BK 300 straipsnio 1 dalyje numatytos nusikalstamos veikos

91Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išanalizavusi byloje surinktus ir teisme ištirtus bei patikrintus įrodymus, kitus byloje esančius duomenis, atlikusi byloje papildomą įrodymų tyrimą ir įvertinusi kiekvieną bylos įrodymą atskirai ir jų visumą, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, pažeisdamas BPK 20 straipsnio 5 dalies reikalavimus, išsamiai neišnagrinėjo visų bylos aplinkybių, byloje esančius įrodymus vertino atsietai ir dėl to padarė bylos aplinkybių neatitinkančią išvadą, kad J. U., R. R., N. Ž. veiksmuose nėra nusikaltimo numatyto BK 300 straipsnio 1 dalyje požymių. Priešingai nei teigiama skundžiamame nuosprendyje, nagrinėjamoje byloje yra visiškai įrodyta, kad išteisintieji padarė šią veiką apeliacinės instancijos teismo nustatytomis aplinkybėmis.

92Taip, įvertinęs byloje surinktus įrodymus, apeliacinės instancijos teismas nustatė, kad: J. U., būdamas ( - ) direktoriaus pavaduotoju, R. R., būdama ( - ) ( - ) direktoriaus pavaduotoja, veikdami kaip organizatoriai bendrininkų grupėje su uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ (toliau – UAB „( - )“) direktoriaus pavaduotoju O. M., kuris nuteistas Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gegužės 20 d. teismo baudžiamuoju įsakymu (toliau – O. M.), UAB „( - )“ direktoriumi N. Ž., UAB „( - )“ direktoriumi J. V., kuris nuteistas Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gegužės 20 d. teismo baudžiamuoju įsakymu (toliau – J. V.) bei M. Č., kuris atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą (toliau - M. Č.), suklastojo tikrus dokumentus ir juos panaudojo, t.y.:

93UAB „( - )“ turint tikslą išsinuomoti dalį Lietuvos Respublikai priklausančio žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )), esančio ( - )(toliau – UAB „( - )“ ketinama išsinuomoti sklypo dalis), J. U. ir R. R., būdami valstybės tarnautojais, betarpiškai susitikdami su O. M., N. Ž., M. Č., J. V. ( - ) patalpose, esančiose ( - ), bei kitose vietose Vilniaus mieste, daugkartinių telefoninių pokalbių su šiais asmenimis metu, laikotarpiu nuo 2012 m. kovo 16 d. iki 2012 m. gegužės 11 d. organizavo ir kontroliavo tikrų dokumentų suklastojimą bei jų panaudojimą, reikalavo suklastoti dokumentus bei juos pateikti, o J. V., N. Ž., O. M. ir M. Č. minėtu laikotarpiu atliko veiksmus suklastojant 2012 m. balandžio 19 d. deklaraciją Nr. (23.35)1 apie tariamai UAB „( - )“ baigtą 4 aikštelių statybą UAB „( - )“ ketinamoje išsinuomoti sklypo dalyje (toliau – deklaracija) ir UAB „( - )“ ketinamos išsinuomoti sklypo dalies planą su jame faktiškai neegzistuojančiais statiniais – keturiomis 6438,43 m2, 5029,55 m2, 4963,52 m2, 5051,37 m2 ploto asfaltbetonio dangos aikštelėmis, šiuos žinomai suklastotus dokumentus panaudojant, t.y. deklaraciją ir sklypo dalies planą pateikiant Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus skyriui, esančiam A. Juozapavičiaus g. 9, Vilniuje, Valstybės įmonės (VĮ) ,,Registrų centras“ Vilniaus filialui, esančiam Lvovo g. 25, Vilniuje, o suklastotą sklypo dalies planą pateikiant Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyriui, esančiam Kalvarijų g. 147 Vilniuje.

94UAB „( - )“ vykdant projektą ,, ( - )“, ketinant savo veiklai išsinuomoti dalį žemės sklypo, esančio ( - ), 2011 m. gruodžio 27 d. sudarius sutartį UAB „( - )“ dėl žemės sklypo naudojimosi tvarkos nustatymo darbų atlikimo, UAB „( - )“ šios sutarties pagrindu atliko kadastrinius – geodezinius matavimus, o šios bendrovės geodezininkė J. Z., kurios atžvilgiu ikiteisminis tyrimas nutrauktas (toliau – J. Z.) nubraižė UAB „( - )“ ketinamos išsinuomoti sklypo dalies planą be jokių jame esančių statinių, nes žinojo, kad toje sklypo dalyje jokių statinių nėra.

952012 metų balandžio mėnesį, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, tačiau iki 2012 m. balandžio 17 d., ( - ) patalpose, ( - ) (toliau – savivaldybės patalpos), 5-ame aukšte, R. R. darbo kabinete Nr. 530, J. U. ir R. R., dalyvaujant O. M., žinodami, kad UAB „( - )“ parengti dokumentai nesuteikia teisinio pagrindo valstybei priklausančio sklypo dalies nuomai, taip pat žinodami, kad UAB „( - )“ ar kiti ūkio subjektai naujų statinių – aikštelių nurodytame žemės sklype nestatė ir tokių aikštelių UAB „( - )“ ketinamoje išsinuomoti sklypo dalyje nėra, neteisėtai pareikalavo J. Z. ir kartu su ja atvykusio UAB „( - )“ direktoriaus J. B. sklypo plane įrašyti tikrovės neatitinkančius duomenis – nubraižyti UAB „( - )“ ketinamoje išsinuomoti sklypo dalyje ir pažymėti asfaltbetonio dangos aikštelių parametrus ir žymėjimo ženklus. J. Z. ir J. B. atsisakius tokį reikalavimą vykdyti, J. U. pareiškus, kad UAB „( - )“ paslaugos daugiau nebereikalingos, 2012-04-27 buvo surašytas darbų perdavimo-priėmimo aktas, pagal kurį UAB „( - )“ šios bendrovės parengtą UAB „( - )“ ketinamos išsinuomoti sklypo dalies planą popieriniame variante bei skaitmeninėje laikmenoje ir kadastrinių matavimų bylą perdavė UAB „( - )“ direktoriaus pavaduotojui O. M..

962012 m. balandžio 18 d. savivaldybės patalpų pirmo aukšto fojė, J. U. supažindino UAB „( - )“ direktorių N. Ž., taip pat žinojusį, kad „UAB „( - )“ ketinamoje išsinuomoti sklypo dalyje asfaltbetonio aikštelių nėra, su J. V., kaip su asmeniu, kuris parengs pageidaujamos išsinuomoti sklypo dalies planą su asfaltbetonio aikštelėmis. N. Ž. šią informaciją bei J. V. mobiliojo ryšio telefono numerį perdavė O. M., žinojusiam, kad UAB „( - )“ ketinamoje išsinuomoti sklypo dalyje asfaltbetonio aikštelių nėra, o pastarasis vykdydamas J. U. ir R. R. nurodymus, 2012 m. balandžio 26-27 d. perdavė J. V. UAB „( - )“ geodezininkės J. Z. parengtus UAB „( - )“ ketinamos išsinuomoti sklypo dalies kadastrinius dokumentus ir sklypo dalies planą skaitmeninėje laikmenoje.

97Žinodami, kad UAB „( - )“ ar kiti ūkio subjektai iki 2012 m. balandžio 19 d. naujų statinių – keturių asfalto/betono aikštelių UAB ,,( - )“ ketinamoje išsinuomoti sklypo dalyje nestatė ir tokių aikštelių nurodytame sklype faktiškai nėra, vykdydami J. U. ir R. R. nurodymus, 2012 m. balandžio mėnesį, tyrimo tiksliai nenustatytu laiku, tačiau iki 2012 m. balandžio 19 d., Vilniaus mieste, UAB „( - )“ direktorius J. V. ir UAB „( - )“ direktorius N. Ž. suklastojo tikrą dokumentą - 2012 m. balandžio 19 d. deklaraciją Nr. (23.35)1 apie statybos užbaigimą, kurioje J. V. įrašė tikrovės neatitinkančius duomenis apie trijų asfaltbetonio aikštelių naujos statybos užbaigimą UAB „( - )“ ketinamoje išsinuomoti sklypo dalyje ir kurią N. Ž. patvirtino savo parašu bei UAB „( - )“ antspaudu.

98Taip pat, 2012 m. balandžio mėnesį, tyrimo tiksliai nenustatytu laiku, tačiau iki 2012 m. balandžio 19 d., UAB „( - )“ patalpose, esančiose Kareivių g. 19-181, Vilniuje, J. V., žinodamas, kad UAB „( - )“ ketinamoje išsinuomoti žemės sklypo dalyje jokių asfalto ar betono aikštelių nėra, suklastojo šios sklypo dalies planą, - UAB „( - )“ ketinamoje išsinuomoti žemės sklypo dalyje, pažymėjo tariamai naujai pastatytus statinius, - tris aikšteles simboliais „b102“ (6438,43 m2 ploto, unikalus Nr. ( - )), „b103“ (5029,55 m2 ploto, unikalus Nr. ( - )), „b104“ (4963,52 m2 ploto, unikalus Nr. ( - )) reiškiančiais asfaltbetonio dangą, nurodė, kad planas sudarytas 2012 m. balandžio 1 d. ir šiuose dokumentuose nurodęs rengėją - UAB „( - )“ geodezininką M. M., pats pasirašė prie šio asmens pavardės ir tokį planą patvirtino UAB „( - )“ antspaudu. Žinodamas, kad jokios asfalto/betono aikštelės UAB „( - )“ ketinamame išsinuomoti žemės sklype įrenginėjamos ar statomos nebuvo ir tokių aikštelių minėtame žemės sklype nėra, turėdamas J. V. surašytą ir N. Ž. patvirtintą 2012 m. balandžio 19 d. UAB „( - )“ deklaraciją Nr. (23.35)1 apie statybos užbaigimą bei J. V. parengtą sklypo dalies planą su jame pažymėtais neegzistuojančiais statiniais - trimis asfaltbetonio aikštelėmis, žinodamas, jog šie dokumentai yra suklastoti, J. U. panaudojo juos 2012 m. balandžio 19 d. pateikdamas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus skyriui, be to, būdamas šio skyriaus patalpose 2012 m. balandžio 19 d. į minėtą deklaraciją asmeniškai įrašė neteisingus duomenis, neva aikštelių statybos projekto numeris yra ,,2011/3“, 2011 m.“, reikalavo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vedėjo A. K. ir šio skyriaus Statybos valstybinės priežiūros poskyrio vyriausiojo specialisto D. Č. šiuos dokumentus užregistruoti be statinio projekto, nesant statybą leidžiančių ir nuosavybės teisę į aikšteles patvirtinančių dokumentų.

99Teismo nurodomų asmenų bendrų veiksmų pasekoje, 2012 m. balandžio 19 d. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus skyriuje buvo užregistruota ( - ) deklaracija Nr. (23.35)1 apie statybos užbaigimą, suteikiant deklaracijai numerį ,,SUD-00-120419-00476“, informacinėje sistemoje ,,Infostatyba“ UAB „( - )“ vardu įregistruoti trys neva naujai pastatyti statiniai - asfaltbetonio aikštelės, nei ši bendrovė, nei kiti ūkio subjektai naujų statinių – aikštelių nurodytame žemės sklype nestatė.

100UAB „( - )“ direktorius N. Ž., tęsdamas bendrus nusikalstamus veiksmus, žinodamas, kad UAB „( - )“ ar kiti ūkio subjektai iki 2012 m. balandžio 19 d. naujų statinių trijų asfalto/betono aikštelių UAB ,,( - )“ ketinamoje išsinuomoti sklypo dalyje nestatė ir tokių aikštelių nurodytame sklype faktiškai nėra, turėdamas 2012 m. balandžio 19 d. UAB „( - )“ deklaraciją Nr. (23.35)1 apie statybos užbaigimą, užregistruotą Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus skyriuje numeriu ,,SUD-00-120419-00476“, taip pat J. V. parengtą sklypo dalies planą su jame pažymėtais neegzistuojančiais statiniais - trimis asfaltbetonio aikštelėmis, žinodamas, jog šie dokumentai yra suklastoti, 2012 m. balandžio 20 d. šiuos dokumentus panaudojo, pateikdamas juos Valstybės įmonės ,,Registrų centras“ Vilniaus filialui su prašymu įregistruoti nekilnojamus daiktus ir įregistruoti juridinio asmens - UAB „( - )“ nuosavybę į statinius - tris 6438,43 m2, 5029,55 m2 ir 4963,52 m2 ploto asfaltbetonio dangos aikšteles.

101Veikdamas bendru susitarimu su aukščiau nurodomais asmenimis, tęsdamas bendro nusikalstamo susitarimo realizavimą, 2012 m. balandžio 24 d., Vilniaus mieste, J. V. pagamino UAB „( - )“ ketinamo išsinuomoti sklypo dalies planą jau ne su trejomis, o su keturiomis asfalto/betono aikštelėmis, šias aikšteles pažymint simboliais „b102“ (6438,43 m2 ploto, unikalus Nr. ( - )), „b103“ (5029,55 m2 ploto, unikalus Nr. ( - )), „b104“ (4963,52 m2 ploto, unikalus Nr. ( - )), „b105“ (5051,37 m2 ploto, unikalus Nr. ( - )) reiškiančiais asfaltbetonio dangą, nurodė, kad planas sudarytas 2012 m. balandžio 1 d. ir šiame dokumentuose nurodęs rengėją - UAB „( - )“ geodezininką M. M., pats pasirašė prie šio asmens pavardės ir tokį planą patvirtino UAB „( - )“ antspaudu. Be to, turėdamas vieną 2012 m. balandžio 19 d. deklaracijos Nr. (23.35)1 apie statybos užbaigimą egzempliorių su gavimo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus skyriuje spaudu ir registracijos numeriu ,,SUD-00-120419-00476“, minėtame dokumente J. V. papildomai įrašė tikrovės neatitinkančius duomenis apie ketvirtos asfaltbetonio aikštelės (unikalus Nr. ( - )) naujos statybos užbaigimą UAB „( - )“ ketinamame išsinuomoti žemės sklype, nors tokia aikštelė statoma taip pat nebuvo. Tokiais tikrovės neatitinkančiais duomenimis papildytus suklastotus deklaraciją apie statybos užbaigimą ir sklypo dalies planą J. V. panaudojo tą pačią dieną, t.y. 2012 m. balandžio 24 d. pateikdamas Valstybės įmonės ,,Registrų centras“ Vilniaus filialui, kur suklastoto sklypo dalies plano ir suklastotos deklaracijos apie statybos užbaigimą pagrindu 2012 m. balandžio 24 d. viešame VĮ „Registrų centras“ registre buvo įregistruotos UAB „( - )“ nuosavybės teisės į faktiškai neegzistuojančius statinius - keturias asfaltbetonio aikšteles (unikalūs Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - )), neva esančias sklypo, esančio ( - ), dalyje, kurią išsinuomoti ketino UAB „( - )“.

102Veikdamas bendrai su aukščiau minimais asmenimis, siekdamas, kad jam žinomai suklastotų nurodomų deklaracijos apie statybos užbaigimą ir sklypo plano dalies pagrindu būtų kuo skubiau įregistruotos UAB „( - )“ nuosavybės teisės į neegzistuojančias asfaltbetonio aikšteles UAB „( - )“ ketinamame išsinuomoti žemės sklype, M. Č. 2012 m. balandžio mėnesį iki 2012 m. balandžio 24 d. keletą kartų lankėsi VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialo patalpose, kur bendraudamas su ikiteisminio tyrimo metu nenustatytais asmenimis ir darydamas jiems poveikį reikalavo kuo skubiau įregistruoti UAB „( - )“ nuosavybės teises į neegzistuojančius statinius.

1032012 m. balandžio 24 d. VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filiale atlikus neva naujai įrengtų, tačiau realiai neegzistuojančių, keturių asfaltbetonio aikštelių nuosavybės teisinę registraciją UAB „( - )“ vardu, J. V. ir M. Č., kuriam taip pat buvo žinoma, kad UAB „( - )“ ketinamame išsinuomoti žemės sklype jokių asfaltbetonio aikštelių nėra, veikdami bendrai ir vykdydami J. U. ir R. R. nurodymus, žinomai suklastotą dokumentą - UAB „( - )“ ketinamos išsinuomoti sklypo dalies planą su jame faktiškai neegzistuojančiais statiniais – keturiomis asfaltbetonio dangos aikštelėmis, laikotarpiu nuo 2012 m. balandžio 30 d. iki 2012 m. gegužės 11 d. panaudojo, pateikdami Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NŽT) Vilniaus miesto skyriui, šio skyriaus darbuotojų reikalaudami kuo skubiau pateiktų dokumentų pagrindu parengti įsakymą ir sutartį dėl minėto sklypo išnuomojimo UAB „( - )“. O. M., žinodamas apie suklastotų dokumentų pateikimą NŽT Vilniaus miesto skyriui, 2012 m. gegužės 7 d. nurodė K. K. nuvykti į minėtą instituciją, patvirtinti O. M. žinomai suklastotą UAB „( - )“ ketinamos išsinuomoti sklypo dalies planą savo parašu ir UAB „( - )“ antspaudu, ką pastarasis ir įvykdė.

104O. M., veikdamas UAB „( - )“ vardu, žinodamas kad UAB „( - )“ ketinamoje išsinuomoti žemės sklypo dalyje jokių asfaltbetonio aikštelių nėra, teikdamas J. V. priemones dokumentų klastojimui, vykdydamas J. U., M. Č., J. V. nurodymus ir rengdamas dokumentus, kuriais valstybės institucijoms buvo pateikiama suklastota deklaracija apie statybos užbaigimą ir UAB „( - )“ ketinamos išsinuomoti sklypo dalies planą, užtikrindamas nedelsiamą šių dokumentų patvirtinimą UAB „( - )“ antspaudu bei K. K. parašu NŽT Vilniaus miesto skyriuje O. M. žinomai suklastoto UAB „( - )“ ketinamos išsinuomoti sklypo dalies plano, O. M. padėjo kitiems įtarime nurodomiems asmenims klastojant dokumentus bei juos panaudojant.

105J. U., R. R., N. Ž., J. V., O. M., M. Č. bendro veikimo pasekoje, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos su UAB „( - )“ 2012-05-11 sudarė valstybinės žemės nuomos sutartį Nr.49SŽN-/14.49.57/-141, kuria UAB „( - )“ neteisėtai buvo išnuomota dalis Lietuvos Respublikai priklausančios žemės, t.y. 77292 m2 žemės sklypo, esančio ( - )(kadastro Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - )).

106Pirmosios instancijos teismas, priimdamas išteisinamąjį nuosprendį, konstatavo esant įrodyta, kad buvo suklastoti ir panaudoti šie tikri dokumentai: 1) 2012 m. balandžio 19 d. deklaracija Nr. (2335)1 apie tariamai UAB „( - )“ baigtą 4 aikštelių statybą ( - ); 2) UAB „( - )“ ketinamos išsinuomoti sklypo dalies planas su jame faktiškai neegzistuojančiais statiniais – keturiomis 6 438,43 m2, 5 029,53 m2, 4 963,52 m2, 5 051,37 m2 ploto asfaltbetonio dangos aikštelėmis. Ginčo dėl to, kad paminėti dokumentai buvo suklastoti bei panaudoti, taip pat kad minimoje teritorijoje 2012 m. nebuvo naujos statybos asfaltbetonių aikštelių, kad pastarosios iki šios datos nebuvo nei statomos, nei renovuojamos išteisintųjų ar kitų asmenų iniciatyva, kad teritorijoje buvusių aikštelių statybos metai - 1983 ir kad aikštelių gyvavimo terminas buvo pasibaigęs dar 1998 m., nėra. Šių aplinkybių neginčija ir patys išteisintieji, todėl apeliacinės instancijos teismas plačiau apie šias aplinkybes, patvirtinančias patį tikrų dokumentų suklastojimo ir jų panaudojimo faktą, nepasisako.

107Pagrindinis klausimas šioje byloje keliamas dėl tyčios buvimo (nebuvimo) klastojant tikrus dokumentus bei juos panaudojant.

108Teismai savo išvadas pagrindžia įrodymais, kurie įvertinami remiantis BPK 20 straipsnio 5 dalyje nustatytomis taisyklėmis. Šiame straipsnyje nustatyta, kad teisėjai įrodymus įvertina pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą išsamiu ir nešališku visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu, vadovaudamiesi įstatymu. Būtina sąlyga vertinant įrodymus – vidinis įsitikinimas turi būti pagrįstas išsamiu ir nešališku visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu. BPK 301 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad teismas nuosprendį pagrindžia tik tais įrodymais, kurie buvo išnagrinėti teisiamajame posėdyje. Pažymėtina, kad ši norma neturi būti suprantama tiesiogiai, kad nuosprendyje remiamasi tik tais kaltinamųjų ir kitų asmenų parodymais, kurie duoti teisiamajame posėdyje. Teismas turi teisę remtis visais įrodymais, tiek surinktais ikiteisminio tyrimo metu, tiek naujais, tačiau juos visus privalo ištirti ir patikrinti teisiamajame posėdyje BPK 271–292 straipsniuose nustatyta tvarka: apklausti asmenis, perskaityti kaltinamojo, nukentėjusiojo ir liudytojo parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo teisėjui arba pirmiau teisme, o byloje esantiems įrodymams patikrinti gali būti perskaitomi ikiteisminio tyrimo pareigūnui ar prokurorui duoti kaltinamojo, nukentėjusiojo ir liudytojo parodymai (BPK 276 straipsnio 1 ir 4 dalys) (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-155-693/2016). Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teismų praktiką kaltinamojo, nukentėjusiojo ir liudytojo pirmiau duoti parodymai ikiteisminio tyrimo pareigūnui ar prokurorui nėra savarankiškas įrodymų šaltinis, tačiau šiais duomenimis galima patikrinti kitus byloje surinktus įrodymus, be to, jie padeda formuoti teismo vidinį įsitikinimą (kasacinės nutartys Nr. 2K-372/2005, 2K-431/2006, 2K-592/2010).

109Išteisintieji J. U., R. R. ir N. Ž. tiek apklausti pirmosios instancijos teisme, tiek nagrinėjant baudžiamąją bylą Vilniaus apygardos teisme, savo kaltės nepripažino, J. U. ir R. R. neigė davę nurodymus J. Z. ir J. B. sklypo plane įrašyti tikrovės neatitinkančius duomenis, taip pat neigė davę nurodymus klastoti dokumentus ir juos panaudoti ir kitiems asmenims. Tokie teismo posėdžių metu duoti išteisintųjų J. U. ir R. R. parodymai prieštarauja jų ikiteisminio tyrimo metu duotiems paaiškinimams, todėl teismas šiais teisme duotais parodymais vadovaujasi tiek, tiek tai neprieštarauja kitiems byloje surinktiems įrodymams.

110Apklaustas ikiteisminio tyrimo metu J. U. parodė, kad kas konkrečiai pasiūlė problemos sprendimo būdą – parodyti UAB „( - )“ ketinamoje išsinuomoti sklypo dalyje statinius – aikšteles, kurios buvo neįteisintos, ir užregistravus šiuos statinius bei nuosavybę į juos, pašalinti formalias kliūtis pasirašyti žemės nuomos sutartį, jis neprisimena, tokį sprendimą rado kolegialiai diskutuodami šia tema. Taip pat parodė, kad jo iniciatyva buvo pasitelkta UAB „( - )“, konkrečiai – J. V., ir ši įmonė parengė nurodytus dokumentus, kurių pagrindu ir juos pateikiant Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus skyriui, VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialui, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyriui ir buvo pasirašyta aptariama valstybinės žemės nuomos sutartis. J. U. patvirtino, kad domėjosi šiuo klausimu, bendravo su R. R., M. Č., J. V., O. M., N. Ž. savo kompetencijos ribose ir stengėsi sukoordinuoti greitesnį žemės nuomos dokumentų parengimą (17 t., b.l. 60-63).

111R. R., apklausta ikiteisminio tyrimo metu, patvirtino žinojusi apie neigiamą NŽT atsakymą (dėl atsisakymo išnuomoti valstybei priklausančio sklypo dalį), ir šį faktą ji sužinojo iš O. M. dar tada, kai šis atsisakymas buvo žodinis, dar iki parengiant 2012 m. kovo 16 d. raštą. Nurodė, kad O. M. ne kartą kreipėsi į ją, prašydamas padėti pasirašyti valstybinės žemės nuomos sutartį, nors ji pastarajam ne kartą aiškino, kad galimybės ir teisinio pagrindo pasirašyti tokią nutartį nėra, kadangi toje sklypo dalyje, kurią pageidavo išsinuomoti UAB „( - )“, ši įmonė neturėjo jokių statinių, apie kuriuos būtų galima formuoti žemės sklypą, t.y. iš AB „( - )“ įsigyti statiniai buvo išsimėtę bendrame sklype ir tinkamų statinių žemės nuomai įteisinti neturėjo. Ji O. M. ne kartą sakė, kad vienintelis šios problemos sprendimas – UAB „( - )“ įsigyti iš AB „( - )“ statinius būtent toje sklypo dalyje. UAB „( - )“ vykdyti statybų toje sklypo dalyje negalėjo, kadangi aptariamas žemės sklypas nuosavybės teise priklauso valstybei ir jį patikėjimo teise valdo NŽT, o nuomos teise – AB „( - )“. Tokius pačius argumentus ji nurodė išdėsčiusi ir J. U.. Pastarasis kaip sprendimo būdą pasiūlė parodyti UAB „( - )“ ketinamoje išsinuomoti sklypo dalyje statinius – aikšteles, tariamai priklausančias UAB „( - )“, ir užregistravus šiuos statinius bei nuosavybę į juos, nebus kliūčių pasirašyti žemės nuomos sutartį. Nurodė, kad geodezininkė J. Z. buvo parengusi aptariamo sklypo dalies planą, nenubraižiusi jame statinių. Kas susiję su susitikimu savivaldybėje, R. R. ikiteisminio tyrimo metu parodė, jog J. U. priekaištavo, kad UAB „( - )“ parengti dokumentai nesuteikia teisinio pagrindo UAB „( - )“ valstybei priklausančio sklypo dalies nuomai, o O. M. reikalavo J. Z. nubraižyti aptariamo sklypo dalyje asfaltbetonio aikšteles bei parodyti kadastriniuose dokumentuose kaip UAB „( - )“ statinius. J. Z. bei įmonės UAB „( - )“ vadovui J. B. atsisakius tokius nurodymus vykdyti, J. U. pastaruosius pasiuntė lauk iš kabineto. R. R. paaiškino, kad po šio įvykio J. U. sumanymui įgyvendinti buvo pasitelkta UAB „( - )“ ir šios bendrovės direktoriaus draugas M. Č.. Patvirtino, kad ji su J. U. ir toliau domėjosi šiuo klausimu, bendravo su M. Č., J. V., O. M., konsultavo juos žemės nuomos rengimo klausimais (16 t., b.l. 161, 162-164).

112J. U. ir R. R. ikiteisminio tyrimo atliktų apklausų metu nurodytas faktines aplinkybes patvirtina ne tik liudytojų parodymai, bet ir kiti byloje surinkti ir pirmosios instancijos teismo posėdyje ištirti įrodymai.

113Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriaus vedėjos L. K. UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ adresuotame 2012 m. kovo 16 d. rašte „Dėl valstybinės žemės sklypo dalies ( - )(kadastro Nr. ( - )) nuomos“ nurodyta, kad pagal valstybės įmonės Registrų centro centrinio duomenų banko išrašą, UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ dalimis pirkti statiniai įregistruoti kaip kiti statiniai (inžineriniai) – kiemo statiniai (unikalus Nr( - )), aprašymas: aikštelė (danga as13, a14, b91, b93, b94, a17, b86, b92, b95, b96, b97, b98, b99, a15, b100, a16, a101; tvora: t34, t35, t36, t37; bordiūrai), statybos metai: 1983 ir nusidėvėjimo procentas 70, tačiau šiame registre nenurodytas aikštelės plotas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 565 Dėl statybos techninio reglamento STR 1.12.05:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“ aikštelės, kurios danga yra asfalto, gyvavimo trukmė yra 15 metų. Minėtos aikštelės statybos metai yra 1983 m., rekonstrukcija neatlikta, todėl šios aikštelės gyvavimo trukmė yra pasibaigusi. Taip pat nurodyta, kad UAB „( - )“ parengtame žemės sklypo plane numatytose išsinuomoti žemės sklypo dalyse stovi ožiniai kranai bei sukrautas statybinis laužas, kitų savarankiškai funkcionuojančių statinių bei įrengtos dangos nerasta, taip pat padaryta fotofiksacija). Nurodyta, kad Nacionalinė žemės tarnyba pagal pateiktus prašymus bei dokumentus neturi teisinio pagrindo išnuomoti valstybinės žemės sklypo. Prie rašto pridėtas 2012 m. kovo 12 d. Nacionalinės žemės tarnybos Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriaus Žemės naudojimo patikrinimo aktas Nr. 01-49-26, Nacionalinės žemės tarnybos Vilniaus miesto teritorinio padalinio 2012 m. kovo 13 d. Žemės sklypo kadastro duomenų bylos tikrinimo aktas, nuotraukos (2 t., b.l. 123-130).

114Iš operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo matyti, kad užfiksuotas 2012 m. balandžio 17 d. nuo 14.51 val. vykęs telefoninis pokalbis tarp J. U. ir M. Č.. Šio pokalbio metu M. Č. J. U. sako, kad „mes dabar, va, darom, dedam, kad ten yra betoninė danga ir viskas. Jie dėl ko kapituliavo? Dėl to, kad ten nenori dėt, kad ten yra betoninė danga.“. J. U. atsako: „Nu, taigi žinau. Nu, taigi dėl to ir sakiau, kad jie kapituliavo, negi dėl ko. Jie su Ž raide gi būtų atėję, o mum gi netinka“. M. Č. atsako: „Jo, neregistruos“. Į J. U. klausimą, kokia bus žymima raidė, ar bus asfaltas, M. Č. jam atsako, kad galvoja dėti betoninę dangą. J. U. atsako: „Gal betonas, nu jeigu kas, tai galima dar pabetonuot“. Toliau pokalbio dalyviai kalba apie tai, kad galbūt toje vietoje iš tikrųjų kas nors yra tokiai gamyklai, o, blogiausiu atveju, galima nuvežti mašiną ir užpilti arba seną plokštę užvežti (11 t., b.l. 14-16).

115J. Z., apklausiama ikiteisminio tyrimo metu tiek įtariamąja, tiek liudytoja, paaiškino, kad gavus NŽT atsakymą apie teisinio pagrindo sklypo dalies nuomai nebuvimą, buvo ieškoma problemos sprendimo būdų. Nurodė pasiūliusi O. M., J. U. ir R. R. formuoti sklypus po toje sklypo dalyje buvusiais geležinkeliais arba daryti žvyro aikšteles, kurios realiai ten buvo apaugusios žole. Tačiau žvyro aikšteles VĮ „Registrų centras“ atsisakė registruoti, o UAB „( - )“ atsisakė formuoti aikšteles kitaip negu žvyro. J. Z. parodė, kad J. U. pasiūlė kadastriniame plane pažymėti toje sklypo dalyje asfalto arba betono aikšteles, tačiau ji su J. B. sutarė, kad tikrai plane nežymės asfalto ar betono aikštelių, kadangi tokių ten nebuvo. Matant, kad toks sprendimas bus neteisėtas, ji su J. B. nusprendė kadastrinių matavimų darbus pagal sutartį su UAB „( - )“ užbaigti ir sutartį nutraukti, pateikti užsakovui kadastrinių matavimų bylą su užfiksuotomis realiomis faktinėmis aplinkybėmis, tai yra neįbrėžiant į planą jokių neegzistuojančių aikštelių ar kitų statinių. Pasakius savo poziciją, kad įmonė nerengs bylų nesančių aikštelių registravimui, J. U. jiems abiem liepė išeiti iš kabineto. J. Z. taip pat parodė, kad dieną prieš UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ pasirašant darbų priėmimo – perdavimo aktą ir sutarties nutraukimą, jai skambino R. R. ir pasakė, kad brėžinyje, kuriame ji buvo nubraižiusi žvyro aikšteles, vietoje žvyro aikštelių nubraižytų asfalto aikšteles, tai yra, prašė pakeisti aikštelių žymėjimą (14 t., b.l. 57-61, 62-64, 68-74, 76-78, 86-90, 113-116). Šios nuoseklios pozicijos liudytoja J. Z. laikėsi viso ikiteisminio tyrimo metu, tiek apklausiama įtariamąja pas ikiteisminio tyrimo pareigūną, o taip pat ir pas ikiteisminio tyrimo teisėją, tiek ir liudytoja, t.y. būdama įspėta dėl atsakomybės už melagingų parodymų davimą. Jos parodymai buvo išsamūs, nuoseklūs, neprieštaraujantys kitų byloje apklaustų asmenų parodymams, taip pat jos nurodomas aplinkybes, priešingai nei pakeisti parodymai pirmosios instancijos teismo posėdžio metu, patvirtina ir kiti įrodymai byloje, todėl nepagrįstai šios liudytojos parodymai buvo įvertinti kritiškai ir jais nesivadovauta.

1162012 m. balandžio 16 d., 17.14 val. vykusio telefoninio pokalbio tarp J. V. ir J. Z. metu užfiksuota, kad J. V. pasako savo pašnekovei padaryti tas žvyro aikšteles, padaryti viską, kaip reikia, ir nevaikščioti į Registrų centrą. J. Z. paklausia J. V., ar jis darytų tokią nesąmonę kaip aikštelės, kurių nėra, į ką J. V. atsako, kad darytų (12 t., b.l. 76-78). 2012 m. balandžio 16 d. 17.22 val. telefoninio pokalbio tarp J. V. ir J. Z. metu J. Z. pasako savo pašnekovui, kad ji asfalto nedarys, į ką J. V. atsako, kad ji darytų asfaltą, o ne žvyro aikšteles (12 t., b.l. 81-83). 2012 m. balandžio 16 d., 17.25 val. J. V. paskambino J. U. ir pasakė, kad „Justė rytoj iš ryto sakė atneš bylą, bet negerai, jeigu bus žvyras, geriau asfaltą padarysim, tai ji po pietų atneš tą bylą“ (12 t., b.l. 84-85). 2012 m. balandžio 17 d. 13.14 val. pokalbio su J. V. metu J. Z. pasakė pastarajam, kad aikštelių nedarė, jų paslaugų atsisakė, kadangi jie nedaro asfalto (12 t., b.l. 88-89). 2012 m. balandžio 17 d., 14.37 val. vykusio pokalbio tarp J. V. ir J. Z. metu, J. V. paklausia J. Z., ar ji negalėtų visko padaryti ant „Kagemos“ pavadinimo ir Misiuko pavardės. Jeigu turi pasidariusi brėžinį ir formas, ir lenteles, ir viską atsiųsti elektroniniu paštu. Į ką J. Z. atsako: „Taip, taip, aš kaip tau šiandien ir siūliau, kad su mielu noru“ (12 t., b.l. 92-93).

117Pagrįstas ir apelianto – prokuroro argumentas, kad su J. V. ir M. Č. dėl ketinamo išsinuomoti sklypo plano su aikštelėmis buvo kalbama jau nuo 2012 m. balandžio 13 d., t.y. dar oficialiai šiuos darbus pagal sudarytą sutartį atliekant UAB „( - )“. 2013 m. balandžio 13 d. vykusių telefoninių pokalbių metu M. Č. paklausė J. V., ar jis išgaus iš Justės visą elektroninę informaciją, jie kalba apie tai, kad J. V. turi iš Justinos išgauti visą medžiagą, kad ji kažką padarė, bet visai ne taip, kaip reikia (12 t., b.l. 63-65, 66-67, 68-69). Dėl sklypo brėžinių J. V. su J. Z. bendravo ir po 2012 m. balandžio 17 d. ( - ) pastate, R. R. kabinete vykusio susitikimo, po kurio buvo atsisakyta UAB „( - )“ paslaugų neva dėl įmonės nekompetencijos. Matyti, kad J. Z. padėjo J. V. ruošiant sklypo planą (ką patvirtina 2012 m. balandžio 27, 30 d., gegužės 7 d. tarp J. V. ir J. Z. vykę pokalbiai, kurių metu jie kalba apie sklypų formavimą, duomenų koregavimą, kokio savininko vardu daryti aikšteles ir pan.). Atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktas sudarytas 2012 m. balandžio 27 d. Šiame akte nurodyta, kad UAB „( - )“ atliko pagal pateiktą užduotį žemės sklypų suformavimo po įregistruotais statiniais ir aikštelių inventorizacijos darbus, taip pat, kad atliktų darbų kokybė atitinka techninės užduoties reikalavimus (6 t., b.l. 94).

118Apklaustas ikiteisminio tyrimo metu J. B. taip pat patvirtino, kad 2012 m. pavasarį J. Z. jam paskambino ir pasakė, kad jai liepia į planą braižyti aikšteles, kurių tame sklype nebuvo. Paaiškino nurodęs J. Z. jokių aikštelių nebraižyti. J. Z. jam taip pat sakė, kad ją kviečia į savivaldybę dėl tų aikštelių nubraižymo. Paaiškino, kad į susitikimą savivaldybėje atvyko kartu su J. Z., prieš tai dar paskambino O. M. ir pasakė jam, kad jų įmonė to nedarys, į planą jokių aikštelių nebraižys, nebent UAB „( - )“ pastatys aikšteles. J. B. nurodė, kad pokalbis savivaldybėje vyko pas kažkokį savivaldybės darbuotoją, kurio pareigų, vardo ir pavardės nežino, dalyvaujant jam, J. Z., O. M. bei dar trims moterims, kurių vardų ir pavardžių taip pat nežino, J. B. pasakė, kad neleis į planą įbraižyti jokių aikštelių, nes jų ten nėra. Tada ( - ) darbuotojas jiems liepė eiti lauk, jis buvo piktas (14 t., b.l. 40-41, 43-54). Tokias aplinkybes liudytojas J. B. patvirtino ir apklausiamas teismo posėdžio metu, nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme (20 t., b.l. 45-46).

119Ikiteisminio tyrimo metu įtariamuoju apklaustas O. M. parodė, kad J. U. arba R. R. (kuris tiksliai, neatsimena) pasiūlė žemės sklypo plane nubraižyti ir pažymėti aikšteles kaip nekilnojamojo turto objektus ir tuo pagrindu, kad šie daiktai būtų UAB „( - )“ nuosavybė, būtų galima išvengti biurokratinių trikdžių pasirašyti sutartį su NŽT dėl sklypo nuomos. Su tokiu minėtu pasiūlymu UAB „( - )“ vadovas J. B. nesutiko ir pasakė, kad jo įmonė aikštelių nurodytame sklypo plane nebraižys ir neregistruos. Taip pat paaiškino, kad po tokio J. B. atsakymo J. U. išvijo jį ir J. Z. iš R. R. kabineto ir tuo bendradarbiavimas su UAB „( - )“ buvo baigtas, jie atsiskaitė su šia įmone pagal sutartį ir UAB „( - )“ atstovas perdavė šios įmonės parengtą sklypo, esančio ( - ), kadastrinių matavimų bylą. Nurodė, kad UAB „( - )“ pradėtus darbus tęsė UAB „( - )“ (15 t., b.l. 161-164).

120Ikiteisminio tyrimo metu įtariamuoju apklaustas M. Č. parodė, kad dėl žemės sklypo suformavimo, siekiant pasirašyti valstybinės žemės nuomos sutartį, su J. U. ir R. R. kalbėjo daugybę kartų susitikdami ( - ) patalpose, taip pat telefonu. R. R. arba J. U. jam sakė, kad šiuo klausimu dirbo su UAB „( - )“, tačiau minėtos įmonės matininkai nepažymėjo ar atsisakė pažymėti UAB „( - )“ statinius ketinamoje išsinuomoti sklypo dalyje. M. Č. pripažino žinojęs, jog UAB „( - )“ ketinamoje išsinuomoti sklypo dalyje asfaltbetonio ar kitos dangos aikštelių nestatė, minėto sklypo dalyje buvo betoninės dangos aikštelės, statytos 1983 m. Kas sugalvojo tokį statinių įteisinimo būdą jis neatsimena, tačiau tai buvo išeitis, siekiant išvengti biurokratinių formalumų – valstybinei žemės nuomos sutarčiai pasirašyti UAB „( - )“ privalėjo numatomoje išsinuomoti sklypo dalyje turėti naudojamų statinių, apie kuriuos tik ir galima suformuoti žemės sklypą, t.y. nustatyti jo ribas. Tai yra įprasta procedūra, kadangi statybos reglamentas net nenumato senos statybos statinių deklaravimo. Savo vaidmenį šioje istorijoje apibrėžė kaip tarpininko tarp J. U. ir R. R. iš vienos pusės ir J. V. iš kitos pusės (16 t., b.l. 123-126). Apklausiamas teismo posėdžio metu M. Č. patvirtino, kad jo ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai teisingi, tačiau nurodė nežinojęs, kad planas buvo suklastotas, o susitarimo daryti nusikaltimus nebuvo, J. U. tik paprašė padėti (20 t., b.l. 52-54).

121Pažymėtina, jog UAB „( - )“ perėmus darbus iš UAB „( - )“ ir toliau rengiant dokumentus, siekiant sudaryti valstybinės žemės nuomos sutartį, ši įmonė taip pat darė klaidas, jos teikiami prašymai būdavo atmetami, jiems buvo reiškiamos tos pačios pastabos, kaip ir prieš tai šiais klausimais dirbusios įmonės atstovams, ką teisme apklausta patvirtino ir liudytoja K. K. (20 t., b.l. 3). Aukščiau paminėti išteisintųjų ir liudytojų paaiškinimai iš esmės sutampa ir patvirtina kaltinimo aplinkybę, kad UAB „( - )“ paslaugų buvo atsisakyta būtent dėl to, kad šios įmonės matininkė J. Z. atsisakė sklypo plane nubraižyti asfaltbetonio aikšteles, kurios neegzistavo, o ne dėl to, kad neva ši įmonė buvo nekompetentinga tinkamai parengti reikalingus dokumentus.

122Aplinkybę, kad J. U., turėdamas J. V. surašytą ir N. Ž. patvirtintą 2012 m. balandžio 19 d. UAB „( - )“ deklaraciją Nr. (23.35)1 apie statybos užbaigimą bei J. V. parengtą sklypo dalies planą su jame pažymėtais neegzistuojančiais statiniais - trimis asfaltbetonio aikštelėmis, žinodamas, jog šie dokumentai yra suklastoti, panaudojo juos 2012 m. balandžio 19 d., pateikdamas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus skyriui, taip pat 2012 m. balandžio 19 d. į minėtą deklaraciją asmeniškai įrašė neteisingus duomenis, neva aikštelių statybos projekto numeris yra ,,2011/3“, 2011 m.“, reikalavo šiuos dokumentus užregistruoti, nesant statybą leidžiančių ir nuosavybės teisę į aikšteles patvirtinančių dokumentų, patvirtina, pirmiausia ir paties išteisintojo J. U. parodymai, kad jis pateikė A. K. ir D. Č. deklaraciją apie statybos užbaigimą ir planą, susitarė, kad projektas bus pateiktas vėliau (20 t., b.l.79-84). Dėl šių aplinkybių išsamius paaiškinimus ikiteisminio tyrimo metu pateikė D. Č., nurodydamas, jog 2012 m. balandžio 19 d., po valstybinės statybų užbaigimo komisijos posėdžio, jį pasikvietė vedėjas A. K., pas kurį buvo J. U.. A. K. padavė jam deklaraciją apie statybos užbaigimą ir paprašė peržiūrėti, ar viskas tvarkoje, o J. U. pasakė greičiau užregistruoti statinius. J. U. pateikė jam šiuos dokumentus: UAB „( - )“ prašymą užregistruoti deklaraciją apie trijų asfaltbetonio aikštelių statybos užbaigimą, 2012 m. balandžio 19 d. deklaraciją apie statybos užbaigimą/paskirties pakeitimą, kadastrinių matavimų bylą, žemės sklypo planą su statiniais, tame tarpe ir aikštelėmis, kompaktinį diską su kadastrinių matavimų byla. Liudytojas D. Č. parodė, kad nebuvo pateiktas aikštelės projektas, todėl grįžęs nurodė šį ir kitus trūkumus. J. U. supyko, griežtai pasakė, kad UAB „( - )“ yra savivaldybės įmonė, kad reikia viską padaryti staigiai ir nedelsiant. D. Č. pasakius, kad be privalomų dokumentų deklaracijos neregistruos, J. U. kažkam paskambino, galimai N. Ž., kadangi iš karto po pokalbio pasakė pastarojo asmens kodą, be to, netrukus atėjo faksogramos su prašymais registruoti deklaracijas, pasirašyti N. Ž.. J. U. taip pat paskambino kažkokiai moteriškei į ( - ), ją aprėkė ir liepė pasakyti aikštelių statybos projekto numerį. Liudytojas patvirtino, kad J. U., kalbėdamas telefonu, pats, savo ranka į deklaraciją įrašė aikštelės projekto numerį. J. U. nurodė, kad projektą pateiks po savaitės ir liepė deklaraciją registruoti be jo (14 t., b.l. 138-139, 140-145). Šiuos savo parodymus liudytojas D. Č. patvirtino ir teisiamojo posėdžio metu (20 t., b.l. 47-48) Kad deklaraciją šiomis aplinkybėmis pateikė registruoti J. U., teismo posėdžio metu patvirtino ir A. K. (20 t., b.l.17-18). Iš bylos duomenų matyti, kad toks statybos projektas vis dėlto pateiktas nebuvo, J. U. paneigė, kad jam būtų žinoma apie aikštelių statybos projekto buvimą ar jo rengėjus (20 t., b.l. 89-90). Ką nors žinojusi apie naujų aikštelių statybos projektą paneigė ir teisme apklausta išteisintoji R. R. (20 t., b.l. 90-92). Tokios aplinkybės neabejotinai patvirtina, kad J. U., į 2012 m. balandžio 19 d. UAB „( - )“ deklaraciją įrašė tikrovės neatitinkančią informaciją, t.y. aikštelės statybos projekto numerį, žinodamas, kad tokio projekto nėra ir jis atitinkamoms valstybinėms įstaigoms pateiktas nebus, ir tokius dokumentus panaudojo.

123Sutiktina su prokuroro skundo argumentu, kad R. R. vaidmuo šios nusikalstamos veikos padaryme taip pat buvo aktyvus, ji nuolat kontroliavo, kaip vyksta valstybinės žemės nuomos sutarties sudarymo procesas ir ji šiuo klausimu buvo nuolat informuojama. Šias aplinkybes pirmiausia patvirtina kriminalinės žvalgybos protokoluose užfiksuoti duomenys, t.y. pokalbiai tarp R. R. ir M. Č., O. M., J. V. ir M. Č., J. V. ir O. M. bei kitų asmenų, kur buvo kalbama apie tai, kad J. V. buvo savivaldybėje pas J. U. ir R. R. ir jie ten „kažko labai verkia“ (12 t., b.l. 72-73), O. M. 2012 m. balandžio 25 d. nurodo, kad palieka raštą pas Raimondą (12 t., b.l. 144-145), R. R. 2012 m. balandžio 27 d. teiraujasi M. Č., kaip sekasi tvarkyti reikalus žemėtvarkoje (11 t., b.l. 135 – 136); tarp nurodytų asmenų vykstantys pokalbiai patvirtina, kad R. R. nurodo besirūpinanti UAB „( - )“ reikalais, ji kartu su J. U. ir M. Č. susitinka pasikalbėti, bendrauja su O. M., ji iš karto sužinojo apie nuomos sutarties sudarymą, apie ką ją informavo M. Č. ir nurodė atsiuntęs jai į el. paštą nuotrauką (11 t., b.l. 157-159, 166-167, 191-192, 12 t., b.l. 16-18, 45-46, 55-56); iš 2012 m. balandžio 26 d. vykusių telefoninių pokalbių tarp M. Č., J. V., R. R., O. M. matyti, kad R. R. nurodo, kaip rašyti prašymą dėl sklypo nuomos (11 t., b.l. 92-94, 12 t., b.l. 120-122, 155-156). Taigi matyti, kad R. R. ne tik žinojo faktinę situaciją dėl pagrindo valstybinės žemės nuomos sutarties sudarymui nebuvimo, dalyvavo bendrame susitikime, kuomet buvo sprendžiam parodyti UAB „( - )“ ketinamo išsinuomoti sklypo dalyje aikšteles, kurios tariamai priklauso nurodytai įmonei bei užregistruoti šiuos statinius ir nuosavybės teisę į juos, kartu su J. U. reikalavo J. Z. tokius duomenis įrašyti į sklypo planą, tačiau ir toliau aktyviais veiksmais kontroliavo, kaip vyksta dokumentų rengimas bei minimos valstybinės žemės nuomos sutarties sudarymas, duodama atitinkamus nurodymus dėl šių dokumentų rengimo. Iš skundžiamame nuosprendyje cituojamų telefoninių pokalbių akivaizdu, ji aktyviai šiuo klausimu domėjosi, siekdama visiems norimo rezultato – valstybinės žemės nuomos sutarties sudarymo. Nors R. R. pati asmeniškai neteisingų duomenų į minimus dokumentus neįrašė ir jų asmeniškai valstybinėms institucijoms nepateikė, jos nusikalstami veiksmai pasireiškė bendromis pastangomis klastojant tikrus dokumentus ir juos panaudojant, t.y. nurodant į minimus dokumentus įrašyti tikrovės neatitinkančią informaciją ir pateikti dokumentus atitinkamoms valstybinėms institucijoms.

124Apeliacinės instancijos teismas nustatė ir N. Ž. veiksmuose tyčios buvimą klastojant tikrus dokumentus bei juos panaudojant.

125Išteisintasis N. Ž. savo kaltę tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek nagrinėjant bylą pirmosios bei apeliacinės instancijos teisme neigė, nurodydamas, kad įmonės „( - )“ direktoriumi pradėjo dirbti 2012 m. kovo 23 d., o deklaracija pasirašyta 2012 m. balandžio 19 d., nurodo nieko nežinojęs apie klastojamus dokumentus ir jų panaudojimą, pasirašinėjo dokumentus neabejodamas juose nurodytų faktų teisingumu. Tokią išteisintojo versiją paneigia byloje surinkti įrodymai.

126Ikiteisminio tyrimo metu įtariamuoju apklaustas J. V. parodė, kad 2012 m. balandžio mėn., į jį kreipėsi UAB „( - )“ direktorius N. Ž., prašydamas padėti suformuoti žemės sklypą apie UAB „( - )“ įgytus statinius ( - ). N. Ž. jam išdėstė problemą, kad reikia parengti pageidaujamo UAB „( - )“ išsinuomoti sklypo dalies planą su statiniais – asfaltbetonio aikštelėmis. Tvarkant šį reikalą, jam teko bendrauti ne tik su N. Ž., bet ir kitais UAB „( - )“ darbuotojais, tame tarpe O. M. (15 t., 121-123 b.l.). Apklaustas teisiamajame posėdyje liudytojas J. V. taip pat patvirtino, kad J. Ž. kreipėsi į jį prašydamas atlikti senų statinių kadastrinius matavimus (20 t., b.l. 49).

127UAB „( - )“ direktoriaus N. Ž. darbo kabinete buvo atlikta krata, kurios metu paimtas nešiojamasis kompiuteris HP Elite Book. Peržiūrėjus elektroninio pašto duomenis matyti, kad O. M. jam 2012 m. balandžio 18 d. atsiuntė laišką su pridėtu dokumentu, t.y. VĮ Registrų centro Vilniaus filialo 2012 m. balandžio 13 d. sprendimu atsisakyti įrašyti (pakeisti) nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą Nr. KS-2427. Šis laiškas taip pat buvo išsiųstas elektroninio pašto adresu ( - ) (9 t., b.l. 30). Šios kratos metu taip pat paimti šie dokumentai: žemės sklypo planas M 1:2000, kuriame nurodyta, jog sklypo plotas 852355 M2; planas 2012-02-20 sudarytas J. Z., plano kairėje pusėje, ties viduriu, objekte, kuris pažymėtas žymeniu „B“ nėra nubrėžta ir atitinkamai pažymėta jokių statinių (žr. protokolo priedą Fotolentelė Nr. 1, fotonuotraukos Nr.1- 4); 2012-04-19 prašymas užregistruoti deklaraciją Nr. (23.35)1, kuriuo prašoma patvirtinti/užregistruoti deklaraciją apie 3 aikštelių, kurių unikalūs Nr. ( - ), ( - ), ( - ), esančių ( - ), statybos užbaigimą; grafoje „Statytojas“ nurodoma UAB „( - )“, yra antspaudo atspaudas, spaudo „Direktorius N. Ž.“ atspaudas, bei parašas. Tuo tarpu, duomenų, kad ketinamoje išsinuomoti sklypo dalyje, iki prašymo užregistruoti deklaraciją dienos būtų statomos aikštelės, krato metu nerasta. Pažymėtina ir tai, kad N. Ž. savo parašu bei UAB „( - )“ antspaudu patvirtino ir dokumentus jau ne dėl trijų, o keturių statytų aikštelių darbų užbaigimo ir įregistravimo. (4 t., b.l. 3-68, 5 t., b.l. 37-40). Aukščiau aptartų įrodymų pagrindu darytina išvada, kad N. Ž. žinodamas apie esamą faktinę situaciją dėl aikštelių ketinamame išsinuomoti sklypo dalyje nebuvimo, deklaracijoje nurodytų duomenų teisingumą patvirtindamas savo parašu bei įmonės UAB „( - )“ antspaudu, taip pat surašydamas prašymą užregistruoti deklaraciją, suklastojo tikrą dokumentą. Be to, suklastotus dokumentus - 2012 m. balandžio 19 d. UAB „( - )“ deklaraciją Nr. (23.35)1 apie statybos užbaigimą, užregistruotą Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus skyriuje numeriu ,,SUD-00-120419-00476“, taip pat J. V. parengtą sklypo dalies planą su jame pažymėtais neegzistuojančiais statiniais - trimis asfaltbetonio aikštelėmis, panaudojo, 2012 m. balandžio 20 d. pateikė juos Valstybės įmonės ,,Registrų centras“ Vilniaus filialui su prašymu įregistruoti nekilnojamus daiktus ir įregistruoti juridinio asmens - UAB „( - )“ nuosavybę į statinius.

128Aukščiau aptartų įrodymų pagrindu konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismas padarė nepagrįstą išvadą, jog išteisintieji neturėjo pilnos informacijos apie aikštelių sklype buvimą. Nors skundžiamame nuosprendyje akcentuota, jog byloje apklausti liudytojai (A. K., R. L., A. Ž., J. V., R. L.) aikštelių buvimą patvirtino, vis dėlto, tokių aikštelių gyvavimo laikas, kaip minėta, jau buvo pasibaigęs, ir šios aplinkybės išteisintiesiems buvo žinomos. Dar daugiau, nors teismas, pagrįsdamas aikštelių buvimą, vadovaujasi įmonės „( - )“ 2013 m. sausio mėn. 14 d. statinio tyrimo akto išvadomis, aukštesnės instancijos teismo vertinimu, ši išvada patvirtina priešingas aplinkybes, t.y. kad trijų iš sklype esančių aikštelių danga yra skalda ir tik vienos iš jų – betonas (2 t., b.l. 126-127). Kritiškai vertintini išteisintųjų J. U. ir R. R. teiginiai apie specialių žinių, kas susiję su geodeziniais matavimais, sklypų sudarymais ir kitomis sritimis, neturėjimą. Šiuo atveju, svarbu yra tai, kad šie asmenys žinojo patį faktą, jog aptariamame sklype buvusių 1983 m. statybos aikštelių gyvavimo laikas jau buvo pasibaigęs gerokai daugiau nei prieš dešimtmetį, šių aikštelių statyba ar renovacija atlikta nebuvo, taigi nebuvo ir teisinio pagrindo valstybinės žemės nuomos sutarties sudarymui, J. U. pats kaip sprendimo būdą pasiūlė parodyti UAB „( - )“ ketinamoje išsinuomoti sklypo dalyje statinius – aikšteles, tariamai priklausančias UAB „( - )“, ir užregistruoti šiuos statinius bei nuosavybę į juos.

129Byloje esantys aukščiau aptarti įrodymai patvirtina aplinkybę, kad J. U., R. R. ir N. Ž. veikė kaip bendrininkai.

130Pagal baudžiamąjį įstatymą bendrininkavimas iš esmės yra ypatinga tyčinės nusikalstamos veikos padarymo forma, kai veika padaroma bendromis kelių asmenų pastangomis. Būtinas bendrininkavimo požymis yra bendrininkų tarpusavio susitarimas (BK 24 straipsnio 1 dalis). Tačiau įstatymas nenurodo, kaip bendrininkai turi susitarti dėl bendros nusikalstamos veikos, kad būtų konstatuotas bendrininkų susitarimas. Teismų praktikoje įsitvirtino nuostata, kad bendrininkų susitarimas gali būti išreikštas bet kokia forma – žodžiu, raštu ar konkliudentiniais veiksmais (gestu, mimika ir pan.), todėl įrodinėjant susitarimo buvimą nėra būtina nustatyti, kad visi bendrininkai buvo išsamiai aptarę nusikalstamos veikos detales (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-245/2006, 2K-275/2007, 2K-229/2008, 2K-P-218/2009). Bendrininkų susitarimas gali įvykti bet kurioje nusikalstamos veikos stadijoje, t. y. iki bus pasiektas norimas rezultatas.

131Išteisintieji J. U., R. R., N. Ž. žinojo apie kilusias problemas dėl žemės nuomos sutarties dėl UAB „( - )“ pageidaujamos išsinuomoti sklypo dalies, esančios ( - ), t.y. žinojo, kad minimoje sklypo dalyje nėra statinių, aplink kuriuos atsirastų teisinis ir faktinis pagrindas formuoti žemės sklypą, kurį būtų galima išsinuomoti, todėl siekdami visiems bendro tikslo – valstybinės žemės nuomos sutarties sudarymo, kartu su UAB „( - )“ direktoriaus pavaduotoju O. M., UAB „( - )“ direktoriumi J. V. bei M. Č., suklastojo aukščiau aptartus tikrus dokumentus ir juos panaudojo apeliacinės instancijos teismo nustatytomis aplinkybėmis. Nors išteisintieji J. U. ir R. R. teigė nežinoję, kokius veiksmus atlieka jų pasitelkti asmenys, o ypač specialių geodezijos srities žinių turintis J. V., pažymėtina, kad nėra būtina visiems bendrininkams išsamiai aptarti nusikalstamos veikos darymo planą, sutarti dėl konkrečių veiksmų. Šiuo atveju, svarbu tai, kad visus asmenis vienijo bendras tikslas – valstybinės žemės nuomos sutarties sudarymas, išsinuomojant dalį Lietuvos Respublikai priklausančios žemės, esančios ( - ), kadangi šis žemės sklypas buvo reikalingas projekto „Vilniaus regiono komunalinių atliekų mechaninis biologinis apdorojimas“ įgyvendinimui, ir visi jie žinojo ir suprato, kad šio tikslo jie siekia neteisėtomis priemonėmis, t.y. suklastodami tikrus dokumentus, reikalingus minėtos sutarties sudarymui, ir šiuos dokumentus panaudodami atitinkamose valstybinėse institucijose, t.y. veikė tiesiogine tyčia. Tokie išteisintųjų J. U., R. R., N. Ž. veiksmai neabejotinai sukėlė teisines pasekmes, t.y. suklastotų tikrų dokumentų pagrindu Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos su UAB „( - )“ 2012 m. gegužės 11 d. sudarė valstybinės žemės nuomos sutartį, kuria šiai įmonei neteisėtai buvo išnuomota 77 292 m2 žemės sklypo, esančio ( - ).

132Dėl BK 228 straipsnio 1 dalyje numatytos nusikalstamos veikos

133Skundžiamu Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. lapkričio 11 d. nuosprendžiu J. U., R. R. buvo išteisinti pagal BK 25 straipsnio 2 dalį ir 228 straipsnio 1 dalį, nes nepadaryta veika, turinti šio nusikaltimo požymių, N. Ž. išteisintas pagal BK 24 straipsnio 6 dalį, 25 straipsnio 2 dalį ir 228 straipsnio 1 dalį, nes nepadaryta veika, turinti šio nusikaltimo požymių. Pirmosios instancijos teismo vertinimu, J. U. ir R. R., veikdami kaip valstybės tarnautojai, nereikalavo kitų institucijų darbuotojų atlikti neteisėtus veiksmus, savo veiksmais valstybės tarnautojo vardo nediskreditavo, nesumenkino valstybės valdymo institucijos vardo, valstybės dėl jų veiksmų nepatyrė didelės neturtinės žalos, kas susiję su N. Ž. veiksmais, teismas nurodė, kad nepasitvirtino BK 300 straipsnio 1 dalyje numatytas kaltinimas, todėl nėra pagrindo jį pripažinti kaltu pagal 24 straipsnio 6 dalį, 25 straipsnio 2 dalį ir 228 straipsnio 1 dalį. Teisėjų kolegijos vertinimu, J. U., R. R., N. Ž. dėl šios veikos padarymo išteisinti pagrįstai.

134BK 228 straipsnyje nustatyta baudžiamoji atsakomybė už valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimą, jeigu dėl to didelės žalos patyrė valstybė, juridinis, fizinis asmuo ar kitas šiame straipsnyje numatytas subjektas. BK 228 straipsnyje numatyto piktnaudžiavimo objektyvieji požymiai pasireiškia: pavojinga veika – piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimu; pavojingais padariniais – nurodytos didelės žalos kilimu; priežastinio ryšio tarp padarytos veikos ir kilusių padarinių buvimu (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-76/2007, 2K-P-1/2014).

135Nagrinėjamu atveju, neginčijamai nustatyta, kad 2012 m. kovo – gegužės mėnesiais, vykdant valstybinės žemės sklypo nuomą UAB „( - )“, siekiant pastatyti Mechaninio biologinio apdorojimo įrengimus, buvo suklastoti ir panaudoti šie tikri dokumentai: 1) 2012 m. balandžio 19 d. deklaracija Nr. (2335)1 apie tariamai UAB „( - )“ baigtą 4 aikštelių statybą ( - ); 2) UAB „( - )“ ketinamos išsinuomoti sklypo dalies planas su jame faktiškai neegzistuojančiais statiniais – keturiomis 6 438,43 m2, 5 029,53 m2, 4 963,52 m2, 5 051,37 m2 ploto asfaltbetonio dangos aikštelėmis. Taip pat nustatyta, kad išteisintieji J. U., R. R. ir N. Ž., veikdami bendrininkų grupėje, suklastojo šiuos tikrus dokumentus ir juos panaudojo. Kaltinime buvo nurodyta, kad J. U., R. R. organizuodami ir vadovaudami dokumentų suklastojimui bei jų panaudojimui, reikalavo suklastoti dokumentus bei juos pateikti, ir taip piktnaudžiavo tarnyba, o N. Ž. padėjo piktnaudžiauti tarnybine padėtimi J. U. ir R. R..

136Nustatyta, kad J. U. bei R. R. tiek betarpiškai ( - ) patalpose susitikdami su J. Z., J. B., kuriems buvo nurodyta sklypo plane braižyti asfaltbetonio aikšteles, taip pat su O. M., N. Ž., M. Č., J. V., tiek daugkartinių telefoninių pokalbių su jais metu, veikdami kaip valstybės tarnautojai, davė jiems įvairius nurodymus, kas susiję su aptariamų dokumentų parengimu ir panaudojimu, kontroliavo šį procesą. Taip pat asmeniškai lankėsi Nacionalinės žemės tarnybos Vilniaus miesto skyriaus patalpose, veikdami kaip ( - ) tarnautojai, bendravo su Vilniaus miesto skyriaus vedėjos funkcijas atliekančia A. R., reikalaudami kuo skubiau su UAB „( - )“ sudaryti valstybinės žemės nuomos sutartį, taip pat Bendrųjų reikalų departamento direktoriumi V. P., reikalaudami paveikti A. R. bei kitus Vilniaus miesto skyriaus darbuotojus, kuo skubiau vizuoti patikrinimui UAB „( - )“ pateiktus dokumentus. Tokias aplinkybes patvirtina liudytoja A. R., nurodžiusi, kad J. U. ir R. R. labai dažnai jai skambindavo, buvo atvykę į skyrių, skubino pasirašyti sutartį, kuo greičiau pasirašyti nuomos sutartį, taip pat V. P. jos prašė pasirašyti sutartį ir įsakymą, nurodė jautusi spaudimą iš J. U. bei R. R., taip pat ir iš V. P., šis spaudimas pasireiškė skambučiais, prašymų intensyvumu, prašymai ir priminimai buvo įkyrūs (19 t., b.l. 151-1582). Liudytoju apklaustas V. P. patvirtino, kad J. U. ir R. R. telefonu prašė neužvilkinti proceso, o jis savo ruožtu kreipėsi į teritorinį skyrių, prašė, kad šis reikalas būtų paskubintas, A. R. skambino dažnai (19 t., b.l. 153). Tokias aplinkybes patvirtina ir operatyvinių veiksmų protokoluose užfiksuota informacija apie J. U., R. R., V. P., A. R., J. V., M. Č., O. M. tarpusavio telefoninius pokalbius.

137Vertinant byloje surinktus ir pirmosios instancijos teismo ištirtus įrodymus, galima daryti išvadą, kad išteisintųjų J. U. ir R. R. veiksmai formaliai atitinka BK 228 straipsnio 1 dalyje numatytos veikos požymius. Vis dėlto, pažymėtina, jog BK 228 straipsnyje numatyto nusikaltimo sudėtis yra materiali, ji reikalauja padarinių – turtinės ar neturtinės žalos valstybei, Europos Sąjungai, tarptautinei viešajai organizacijai, juridiniam ar fiziniam asmeniui. (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-98/2014). Įstatyme aiškiai apibrėžta, kad ta žala, nesvarbu, ar ji turtinė ar neturtinė, turi būti didelė. Žala gali būti padaroma valstybei, kaip nustatyta teismų sprendimuose, taip ir Europos Sąjungai bei kitiems juridiniams ar fiziniams asmenims. Kadangi įstatymas nepateikia universalių kriterijų žalos mastui nustatyti, kasacinėje praktikoje išaiškinta, kad kiekvienu konkrečiu atveju apie žalos dydį sprendžia teismas, atsižvelgdamas į konkrečias bylos aplinkybes: kokio pobūdžio, kokiais teisės aktais ginami interesai yra pažeidžiami, nukentėjusiųjų skaičių, jų vertinimą pareigūno padarytos veikos, nusikalstamos veikos trukmę, kaltininko einamų pareigų svarbą, rezonansą visuomenėje dėl padarytos veikos ir įtaką valstybės tarnautojo ir valstybės institucijos autoritetui ir kt. Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintų teisių ir laisvių pažeidimas, valstybės tarnybos autoriteto sumenkinimas ar kiti esmingai žalingi padariniai paprastai pripažįstami didele žala ne tik tarnybai ar asmeniui, bet ir valstybei (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-7-512/2004, 2K-7-638/2005, 2K-108/2009, 2K-232/2012, 2K-573/2012, 2K-190/2013, 2K-7-335/2013, 2K-98/2014, 2K-169/2014, 2K-P-1/2014).

138Nagrinėjamu atveju, nuo 2010 m. ( - )pradėtas įgyvendinti Europos Sąjungos paramos lėšomis finansuojamas atliekų tvarkymo projektas, kurio įgyvendinimas, išteisintųjų teigimu, vėlavo, buvo baiminamasi nespėti numatyto projekto įgyvendinti laiku, taip galimai prarandant finansavimą. J. U., kuris aptariamu laikotarpiu buvo ( - ) direktoriaus pavaduotojas, 2012 m. vasario 17 d. buvo pavesta asmeniškai kuruoti klausimą dėl valstybinės žemės sklypo, kuriame turėjo būti statoma gamykla, nuomos sutarties sudarymo ir, esant reikalui, padėti UAB „( - )“ vadovams spręsti iškilusias problemas. Šį klausimą kuravo ir ( - ) ( - ) direktoriaus pavaduotoja R. R.. Pirmiausia, pažymėtina, kad „Vilniaus regiono komunalinių atliekų mechaninis biologinis apdorojimas“ projekto įgyvendinimas buvo svarbus visam Vilniaus regionui, išteisintieji J. U. ir R. R. aktyviais veiksmais bandydami paspartinti valstybinės žemės nuomos sutarties sudarymą, taip siekiant kuo greičiau pradėti statyti gamyklą, veikė ne asmeniniais, o ( - ) interesais. Iš bylos medžiagos matyti, kad sklype nesančių aikštelių registravimas iš esmės buvo formalumas, siekiant pradėti gamyklos statybą, kadangi tokiomis aikštelėmis pagal jų paskirtį nebuvo planuojama naudotis. Nors išteisintųjų veiksmai pasireiškė pakankamu intensyvumu, t.y. reikalingų dokumentų parengimas bei pateikimas kontroliuojamas tiek susitikimų, tiek telefoninių skambučių metų, tokie veiksmai buvo atlikti vieninteliu tikslu – kaip įmanoma greičiau sudaryti valstybinės žemės nuomos sutartį. Dėl J. U. ir R. R. padarytų veiksmų turtinė žala padaryta nebuvo, didelio atgarsio visuomenėje nesulaukė, truko pakankamai trumpą laiko tarpą. Teisėjų kolegijos vertinimu, priešingai nei konstatavo skundžiamą nuosprendį priėmęs teismas, tokie išteisintųjų J. U. ir R. R. veiksmai visgi diskreditavo valstybės tarnautojo vardą, taip pat ir sumenkino valstybinio valdymo institucijos vardą, tačiau atsižvelgiant į tai, kad išteisintieji savo veiksmais nesiekė ir neturėjo jokios asmeninės naudos, veikė siekdami visam Vilniaus regionui naudingo ir reikalingo projekto įgyvendinimo, pati veika truko neilgą laiko tarpą, darytina išvada, kad ši veika nesiekia tokios pavojingumo, kad užtrauktų baudžiamąją atsakomybę. Šios bylos kontekste pažymėtina ir tai, kad minima atliekų rūšiavimo gamykla buvo pastatyta ir veikia, ką patvirtina ne tik išteisintųjų parodymai, bet ir interneto tinklapiuose viešai skelbiama visiems prieinama informacija. O vien tik ta aplinkybė, kad pirmosios instancijos teismui nebuvo pateikti dokumentai, patvirtinantys apie gamyklos ( - ), buvimą, nesudaro pagrindo teigti, jog tokia teismo išvada apskritai yra nepagrįsta, o taip pat nėra ir pagrindo išvadai, kad buvo pažeistas BPK 20 straipsnio 1, 3, 4, 5 dalių, 242 straipsnio 1 dalies, 301 straipsnio 1 dalies, 305 straipsnio 3 dalies 2 punkto nuostatos.

139Taigi pagrįstai pripažinta, kad J. U. ir R. R. nepadarė veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių. O kaip pagrįstai konstatuota skundžiamame nuosprendyje, nepasitvirtinus šiems išteisintiesiems pareikštam kaltinimui dėl piktnaudžiavimo, nėra pagrindo ir N. Ž. pripažinti kaltu kaip padėjėją pagal BK 24 straipsnio 6 dalį, 25 straipsnio 2 dalį ir 228 straipsnio 1 dalį.

140Dėl bausmių skyrimo

141Bausmė skiriama pagal BK specialiosios dalies straipsnio, numatančio atsakomybę už padarytą nusikalstamą veiką, sankciją, laikantis BK bendrosios dalies nuostatų. Skiriant bausmę atsižvelgiama į: padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį; kaltės formą ir rūšį; padarytos nusikalstamos veikos motyvus ir tikslus; nusikalstamos veikos stadiją; kaltininko asmenybę; asmens kaip bendrininko dalyvavimo darant nusikalstamą veiką formą ir rūšį; atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes (BK 54 straipsnio 1, 2 dalys). Skiriant bausmę taip pat atsižvelgiama ir į tai, ar yra nustatyta tik atsakomybę lengvinančių ar tik atsakomybę sunkinančių aplinkybių, ar yra ir atsakomybę lengvinančių, ir atsakomybę sunkinančių aplinkybių, įvertinant kiekvienos aplinkybės reikšmę. Įvertinus atsakomybę lengvinančias ir (ar) atsakomybę sunkinančias aplinkybes, jų kiekį, pobūdį ir tarpusavio santykį, taip pat kitas minėtas aplinkybes, motyvuotai parenkama švelnesnė ar griežtesnė bausmės rūšis, taip pat skiriamos bausmės dydis, skaičiuojant nuo jos vidurkio (BK 61 straipsnio 1, 2 dalys).

142Spręsdamas J. U. skirtinos bausmės klausimą, teismas įvertino, tai, kad J. U. savo veiksmais padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 300 straipsnio 1 dalyje (suklastojo tikrus dokumentus ir juos panaudojo). Ši nusikalstama veika priskiriama nesunkių nusikaltimų kategorijai (BK 11 straipsnio 3 dalis), padaryta bendrininkų grupėje, J. U. veikiant kaip organizatoriui. Jis praeityje neteistas, administracine tvarka nebaustas, pensininkas, išteisintojo atsakomybę lengvinančių ar sunkinančių aplinkybių kolegija nenustatė. Įvertinus aptartas aplinkybes bei padaryto nusikaltimo pobūdį, kategoriją, kaltės formą ir rūšį, padarytos nusikalstamos veikos motyvus ir tikslus (neteisėtu būdu sudaryta valstybinės žemės nuomos sutartis, siekiant valstybei naudingo projekto įgyvendinimo), jam skirtina prokuroro pasiūlyta bausmės rūšis – bauda, jos dydį nustatant mažesnį nei sankcijoje numatytas šios bausmės rūšies vidurkis.

143Spręsdamas R. R. skirtinos bausmės klausimą, teismas įvertino tai, kad ji savo veiksmais padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 300 straipsnio 1 dalyje (suklastojo tikrus dokumentus ir juos panaudojo). Ši nusikalstama veika priskiriama nesunkių nusikaltimų kategorijai (BK 11 straipsnio 3 dalis), padaryta bendrininkų grupėje, pastarajai veikiant kaip organizatorei. R. R. praeityje neteista, administracine tvarka nebausta, dirbanti, jos atsakomybę lengvinančių ar sunkinančių aplinkybių kolegija nenustatė. Įvertinus aptartas aplinkybes bei padaryto nusikaltimo pobūdį, kategoriją, kaltės formą ir rūšį, padarytos nusikalstamos veikos motyvus ir tikslus (neteisėtu būdu sudaryta valstybinės žemės nuomos sutartis, siekiant valstybei naudingo projekto įgyvendinimo), jai taip pat skirtina prokuroro pasiūlyta bausmės rūšis – bauda, jos dydį nustatant mažesnį nei sankcijoje numatytas šios bausmės rūšies vidurkis.

144Spręsdamas klausimą dėl bausmės skyrimo N. Ž., teismas įvertino tai, kad jis savo veiksmais padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 300 straipsnio 1 dalyje (suklastojo tikrus dokumentus ir juos panaudojo). Ši nusikalstama veika priskiriama nesunkių nusikaltimų kategorijai (BK 11 straipsnio 3 dalis), padaryta bendrininkų grupėje. N. Ž. praeityje neteistas, administracine tvarka nebaustas, dirbantis, jo atsakomybę lengvinančių ar sunkinančių aplinkybių kolegija nenustatė. Įvertinus aptartas aplinkybes bei padaryto nusikaltimo pobūdį, kategoriją, kaltės formą ir rūšį, padarytos nusikalstamos veikos motyvus ir tikslus (neteisėtu būdu sudaryta valstybinės žemės nuomos sutartis, siekiant valstybei naudingo projekto įgyvendinimo), vaidmenį šios nusikalstamos veikos padaryme, jam skirtina prokuroro pasiūlyta bausmės rūšis – bauda, jos dydį nustatant beveik per pusę mažesnį nei sankcijoje numatytas bausmės vidurkis.

145Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326 straipsnio 4 dalimi, 329 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

146Vilniaus apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroro Giedriaus Tarasevičiaus skundą tenkinti iš dalies.

147Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. lapkričio 11 d. nuosprendžio dalį, kuria J. U. buvo išteisintas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 24 straipsnio 4 dalį, 25 straipsnio 2 dalį, 300 straipsnio 1 dalį, nes nepadaryta veika, turinti šio nusikaltimo požymių, R. R. buvo išteisinta pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 24 straipsnio 4 dalį, 25 straipsnio 2 dalį, 300 straipsnio 1 dalį, nes nepadaryta veika, turinti šio nusikaltimo požymių, N. Ž. buvo išteisintas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 25 straipsnio 2 dalį, 300 straipsnio 1 dalį, nes nepadaryta veika, turinti šio nusikaltimo požymių, panaikinti ir šioje dalyje priimti naują nuosprendį:

148J. U. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 24 straipsnio 4 dalį, 25 straipsnio 2 dalį, 300 straipsnio 1 dalį ir paskirti jam bausmę – 200 (dviejų šimtų) MGL dydžio, t.y. 7 532 Eur (septynių tūkstančių penkių šimtų trisdešimt dviejų eurų) baudą.

149R. R. pripažinti kalta pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 24 straipsnio 4 dalį, 25 straipsnio 2 dalį, 300 straipsnio 1 dalį ir paskirti jai bausmę – 150 (vieno šimto penkiasdešimties) MGL dydžio, t.y. 5 649 Eur (penkių tūkstančių šešių šimtų keturiasdešimt devynių eurų) baudą.

150N. Ž. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 24 straipsnio 4 dalį, 25 straipsnio 2 dalį, 300 straipsnio 1 dalį ir paskirti jam bausmę – 150 (vieno šimto penkiasdešimties) MGL dydžio, t.y. 5 649 Eur (penkių tūkstančių šešių šimtų keturiasdešimt devynių eurų) baudą.

151Išaiškinti, kad baudos turi būti sumokėtos per vienerius metus nuo nuosprendžio paskelbimo dienos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią AB bankas „Swedbank“, įmokos kodas – 6801.

152Kitoje dalyje Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. lapkričio 11 d. nuosprendį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi Vilniaus apygardos prokuratūros... 3. Išnagrinėjusi baudžiamąją bylą, kolegija... 4. I. Pirmosios instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės... 5. J. U. buvo kaltinamas tuo, kad, būdamas ( - )... 6. UAB „( - )“ turint tikslą išsinuomoti dalį Lietuvos Respublikai... 7. UAB „( - )“ vykdant projektą ,, ( - )“, ketinant savo veiklai... 8. 2012 metų balandžio mėnesį, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu... 9. 2012 m. balandžio 18 d. savivaldybės patalpų pirmo aukšto fojė, 10. Žinodami, kad UAB „( - )“ ar kiti ūkio subjektai iki 2012 m. balandžio... 11. Taip pat, 2012 m. balandžio mėnesį, tyrimo tiksliai nenustatytu laiku,... 12. Kaltinime nurodomų asmenų bendrų veiksmų pasekoje, 2012 m. balandžio 19 d.... 13. UAB „( - )“ direktorius N. Ž., tęsdamas bendrus... 14. Veikdamas bendru susitarimu su kaltinime nurodomais asmenimis, tęsdamas bendro... 15. Veikdamas bendrai su kaltinime nurodomais asmenimis, siekdamas, kad jam... 16. 2012 m. balandžio 24 d. VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filiale atlikus... 17. O. M., veikdamas UAB „( - )“ vardu, žinodamas kad... 18. Kaltinime nurodomų asmenų bendro veikimo pasekoje, Nacionalinė žemės... 19. J. U. buvo kaltinamas bendrininkų grupėje padaręs... 20. Taip pat J. U. buvo kaltinamas tuo, kad bendrininkų... 21. J. U. veikiant kaip ( - ) direktoriaus pavaduotojui... 22. J. U., laikotarpiu nuo 2012 m. kovo mėnesio iki... 23. J. U. kaltinamas tuo, kad kartu su 24. J. U. buvo kaltinamas bendrininkų grupėje padaręs... 25. R. R. buvo kaltinama tuo, kad ji, būdama ( - ) Miesto... 26. UAB „( - )“ turint tikslą išsinuomoti dalį Lietuvos Respublikai... 27. UAB „( - )“ vykdant projektą ,, ( - )“, ketinant savo veiklai... 28. 2012 metų balandžio mėnesį, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu... 29. 2012 m. balandžio 18 d. savivaldybės patalpų pirmo aukšto fojė, 30. Žinodami, kad UAB „( - )“ ar kiti ūkio subjektai iki 2012 m. balandžio... 31. Taip pat, 2012 m. balandžio mėnesį, tyrimo tiksliai nenustatytu laiku,... 32. Žinodamas, kad jokios asfalto/betono aikštelės UAB „( - )“ ketinamame... 33. Kaltinime nurodomų asmenų bendrų veiksmų pasekoje, 2012 m. balandžio 19 d.... 34. UAB „( - )“ direktorius N. Ž., tęsdamas bendrus... 35. Veikdamas bendru susitarimu su kaltinime nurodomais asmenimis, tęsdamas bendro... 36. Veikdamas bendrai su kaltinime nurodomais asmenimis, siekdamas, kad jam... 37. 2012 m. balandžio 24 d. VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filiale atlikus... 38. O. M., veikdamas UAB „( - )“ vardu, žinodamas kad... 39. Kaltinime nurodomų asmenų bendro veikimo pasekoje, Nacionalinė žemės... 40. R. R. kaltinama bendrininkų grupėje padariusi... 41. Taip pat R. R. buvo kaltinama tuo, kad bendrininkų... 42. R. R. veikiant kaip ( - ) ( - ) direktoriaus... 43. R. R., laikotarpiu nuo 2012 m. kovo mėnesio iki... 44. R. R. kaltinama tuo, kad kartu su 45. R. R. buvo kaltinama bendrininkų grupėje padariusi... 46. N. Ž. buvo kaltinamas tuo, kad jis veikdamas... 47. UAB „( - )“ turint tikslą išsinuomoti dalį Lietuvos Respublikai... 48. UAB „( - )“ vykdant projektą ,, ( - )“, ketinant savo veiklai... 49. 2012 metų balandžio mėnesį, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu... 50. 2012 m. balandžio 18 d. savivaldybės patalpų pirmo aukšto fojė, 51. Žinodami, kad UAB „( - )“ ar kiti ūkio subjektai iki 2012 m. balandžio... 52. Taip pat, 2012 m. balandžio mėnesį, tyrimo tiksliai nenustatytu laiku,... 53. Žinodamas, kad jokios asfalto/betono aikštelės UAB „( - )“ ketinamame... 54. Kaltinime nurodomų asmenų bendrų veiksmų pasėkoje, 2012 m. balandžio 19... 55. UAB „( - )“ direktorius N. Ž., tęsdamas bendrus... 56. Veikdamas bendru susitarimu su kaltinime nurodomais asmenimis, tęsdamas bendro... 57. Veikdamas bendrai su kaltinime nurodomais asmenimis, siekdamas, kad jam... 58. 2012 m. balandžio 24 d. VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filiale atlikus... 59. O. M., veikdamas UAB „( - )“ vardu, žinodamas, kad... 60. Kaltinime nurodomų asmenų bendro veikimo pasėkoje, Nacionalinė žemės... 61. N. Ž. buvo kaltinamas bendrininkų grupėje padaręs... 62. Taip pat N. Ž. buvo kaltinamas tuo, kad padėjo... 63. veikdamas bendrininkų grupėje kartu su ( - ) direktoriaus pavaduotoju 64. N. Ž. buvo kaltinamas bendrininkų grupėje padaręs... 65. II. Apeliacinio skundo argumentai ir proceso dalyvių prašymai... 66. Apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų... 67. - J. U. pripažinti kaltu, padarius nusikalstamą veiką,... 68. - J. U. pripažinti kaltu, padarius nusikalstamą veiką,... 69. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 2, 5 dalimis, paskirtąsias bausmes... 70. - R. R. pripažinti kalta, padarius nusikalstamą veiką,... 71. - R. R. pripažinti kalta, padarius nusikalstamą veiką,... 72. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 2, 5 dalimis, paskirtąsias bausmes... 73. - N. Ž. pripažinti kaltu, padarius nusikalstamą... 74. - N. Ž. pripažinti kaltu, padarius nusikalstamą... 75. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 2, 5 dalimis, paskirtąsias bausmes... 76. Skunde prokuroras nurodo, kad pirmos instancijos teismo nuosprendis daugeliu... 77. Skunde taip pat teigiama, kad pirmosios instancijos teismas nuosprendžio... 78. Nors UAB „( - )“ rengtuose dokumentuose nurodoma, kad kaltinimuose... 79. Prokuroras skunde analizuoja liudytojų L. K., 80. Prokuroras skunde akcentuoja aplinkybę, kad buvo atsisakyta UAB „( - )“... 81. Skunde nurodoma, kad kaltinimai J. U., 82. Skunde taip pat nurodoma, kad niekuo nepagrįsti teismo teiginiai apie tai, kad... 83. Pasisakydamas dėl pirmosios instancijos teismo argumento, kas susiję su... 84. Skunde nurodoma, kad skundžiamo teismo padaryta išvada, jog 85. Prokuroro teigimu, teismas padarė išvadas, neatitinkančias faktinių... 86. Išvados, neatitinkančios faktinių bylos aplinkybių, esminiai BPK... 87. Teismo posėdžio metu prokuroras palaikė apeliaciniame skunde nurodytus... 88. Prokuroro apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies... 89. III. Apeliacinės instancijos teismo išvados ir faktinių bylos aplinkybių... 90. Dėl BK 300 straipsnio 1 dalyje numatytos nusikalstamos veikos... 91. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išanalizavusi byloje... 92. Taip, įvertinęs byloje surinktus įrodymus, apeliacinės instancijos teismas... 93. UAB „( - )“ turint tikslą išsinuomoti dalį Lietuvos Respublikai... 94. UAB „( - )“ vykdant projektą ,, ( - )“, ketinant savo veiklai... 95. 2012 metų balandžio mėnesį, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu... 96. 2012 m. balandžio 18 d. savivaldybės patalpų pirmo aukšto fojė, 97. Žinodami, kad UAB „( - )“ ar kiti ūkio subjektai iki 2012 m. balandžio... 98. Taip pat, 2012 m. balandžio mėnesį, tyrimo tiksliai nenustatytu laiku,... 99. Teismo nurodomų asmenų bendrų veiksmų pasekoje, 2012 m. balandžio 19 d.... 100. UAB „( - )“ direktorius N. Ž., tęsdamas bendrus... 101. Veikdamas bendru susitarimu su aukščiau nurodomais asmenimis, tęsdamas... 102. Veikdamas bendrai su aukščiau minimais asmenimis, siekdamas, kad jam žinomai... 103. 2012 m. balandžio 24 d. VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filiale atlikus... 104. O. M., veikdamas UAB „( - )“ vardu, žinodamas kad... 105. J. U., R. R., 106. Pirmosios instancijos teismas, priimdamas išteisinamąjį nuosprendį,... 107. Pagrindinis klausimas šioje byloje keliamas dėl tyčios buvimo (nebuvimo)... 108. Teismai savo išvadas pagrindžia įrodymais, kurie įvertinami remiantis BPK... 109. Išteisintieji J. U., R. R. ir 110. Apklaustas ikiteisminio tyrimo metu J. U. parodė, kad... 111. R. R., apklausta ikiteisminio tyrimo metu, patvirtino... 112. J. U. ir R. R. ikiteisminio tyrimo... 113. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto... 114. Iš operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo matyti, kad užfiksuotas 2012 m.... 115. J. Z., apklausiama ikiteisminio tyrimo metu tiek... 116. 2012 m. balandžio 16 d., 17.14 val. vykusio telefoninio pokalbio tarp 117. Pagrįstas ir apelianto – prokuroro argumentas, kad su 118. Apklaustas ikiteisminio tyrimo metu J. B. taip pat... 119. Ikiteisminio tyrimo metu įtariamuoju apklaustas O. M.... 120. Ikiteisminio tyrimo metu įtariamuoju apklaustas M. Č.... 121. Pažymėtina, jog UAB „( - )“ perėmus darbus iš UAB „( - )“ ir toliau... 122. Aplinkybę, kad J. U., turėdamas 123. Sutiktina su prokuroro skundo argumentu, kad R. R.... 124. Apeliacinės instancijos teismas nustatė ir N. Ž.... 125. Išteisintasis N. Ž. savo kaltę tiek ikiteisminio... 126. Ikiteisminio tyrimo metu įtariamuoju apklaustas J. V.... 127. UAB „( - )“ direktoriaus N. Ž. darbo kabinete buvo... 128. Aukščiau aptartų įrodymų pagrindu konstatuotina, jog pirmosios instancijos... 129. Byloje esantys aukščiau aptarti įrodymai patvirtina aplinkybę, kad 130. Pagal baudžiamąjį įstatymą bendrininkavimas iš esmės yra ypatinga... 131. Išteisintieji J. U., R. R., 132. Dėl BK 228 straipsnio 1 dalyje numatytos nusikalstamos veikos... 133. Skundžiamu Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. lapkričio 11 d.... 134. BK 135. Nagrinėjamu atveju, neginčijamai nustatyta, kad 2012 m. kovo – gegužės... 136. Nustatyta, kad J. U. bei R. R. tiek... 137. Vertinant byloje surinktus ir pirmosios instancijos teismo ištirtus įrodymus,... 138. Nagrinėjamu atveju, nuo 2010 m. ( - )pradėtas įgyvendinti Europos Sąjungos... 139. Taigi pagrįstai pripažinta, kad J. U. ir 140. Dėl bausmių skyrimo... 141. Bausmė skiriama pagal BK specialiosios dalies straipsnio, numatančio... 142. Spręsdamas J. U. skirtinos bausmės klausimą, teismas... 143. Spręsdamas R. R. skirtinos bausmės klausimą, teismas... 144. Spręsdamas klausimą dėl bausmės skyrimo N. Ž.,... 145. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso... 146. Vilniaus apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo... 147. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. lapkričio 11 d. nuosprendžio dalį,... 148. J. U. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos... 149. R. R. pripažinti kalta pagal Lietuvos Respublikos... 150. N. Ž. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos... 151. Išaiškinti, kad baudos turi būti sumokėtos per vienerius metus nuo... 152. Kitoje dalyje Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. lapkričio 11 d....