Byla 2K-275/2007

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš pirmininko Egidijaus Bieliūno, Valerijaus Čiučiulkos ir pranešėjo Gintaro Godos,

2sekretoriaujant E. Jasionienei,

3dalyvaujant prokurorui G. Gudžiūnui,

4gynėjui J. Puškoriui, teismo posėdyje kasacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo A. S. (A. S.) kasacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 24 d. nuosprendžio, kuriuo A. S. nuteistas pagal BK 22 straipsnio 1 dalį, 260 straipsnio 3 dalį, pritaikius BK 54 straipsnio 3 dalį, penkerių metų laisvės atėmimo bausme.

5Skundžiama ir Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. rugsėjo 7 d. nutartis, kuria nuteistojo A. S. apeliacinis skundas atmestas.

6Minėtu nuosprendžiu taip pat nuteistas S. V., tačiau dėl jo nuteisimo kasacine tvarka nesiskundžiama.

7Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo pranešimą, gynėjo, prašiusio kasacinį skundą patenkinti, prokuroro, prašiusio kasacinį skundą atmesti, paaiškinimų,

Nustatė

8A. S. nuteistas už tai, kad, iš anksto susitaręs ir veikdamas bendrininkų grupe su S. V., Zarasų r., (duomenys neskelbtini), 2005 m. rugsėjo 19 d., apie 15.20 val., pasikėsino neteisėtai įgyti labai didelį kiekį – 2792 g narkotinių medžiagų – kanapių ir jų dalių, tačiau nusikaltimo nebaigė dėl nuo jo valios nepriklausančių aplinkybių.

9Kasaciniu skundu nuteistasis A. S. prašo panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo 2006 m. rugsėjo 7 d. nutartį, o Vilniaus apygardos teismo 2006 m. gegužės 24 d. nuosprendį pakeisti: perkvalifikuoti jo veiką iš BK 22 straipsnio 1 dalies, 260 straipsnio 3 dalies į BK 22 straipsnio 1 dalį, 259 straipsnio 1 dalį ir paskirti švelnesnę bausmę. Kasatorius nurodo, kad teismai nustatė, jog jis ir S. V. nusikaltimą padarė veikdami grupe iš anksto susitarusių asmenų, tačiau nebuvo nustatytas jo ir S. V. išankstinis susitarimas bendrai įgyti labai didelį kiekį narkotinių medžiagų, t. y. tai, kad jie kanapes skynė ne kiekvienas atskirai, o bendrai naudoti. Teismai šios aplinkybės net nebandė aiškintis, o aplinkybę, kad kaltinamieji pasikėsino įgyti labai didelį narkotinių medžiagų kiekį, nustatė sudėdami įvykio vietoje rastus atskirus kanapių ir jų dalių kiekius. Kasatorius tvirtina, kad jis savo kaltės nepripažino, kanapių neskynė. Teismas, neturėdamas neginčijamų jo kaltės įrodymų, pripažino jį kaltu pagal BK 22 straipsnio 1 dalį, 260 straipsnio 3 dalį, tačiau, pritaikęs BK 54 straipsnio 3 dalį, paskyrė švelnesnę, negu numatyta sankcijoje, bausmę. Nuteistasis A. S. pažymi, kad toks teismo sprendimas netinkamas: jeigu jau teismas nusprendė, kad pakanka duomenų, jog jis skynė kanapes, t. y. pasikėsino neteisėtai įgyti narkotinių medžiagų, tai jis turėjo būti nuteistas pagal faktines bylos aplinkybes; įvykio vietoje buvo rasta kuprinė su kanapėmis ir atskirai nuo jos – nuskintos kanapės. Kasatoriaus nuomone, faktinės bylos aplinkybės patvirtina, jog S. V. skynė kanapes sau, o jis – sau, todėl jo veiksmai turėjo būti kvalifikuoti ne pagal BK 22 straipsnio 1 dalį, 260 straipsnio 3 dalį, o pagal BK 22 straipsnio 1 dalį, 259 straipsnio 1 dalį.

10Kasacinis skundas atmestinas.

11Dėl bendrininkavimo pasikėsinant įgyti labai didelį kiekį narkotinių medžiagų

12Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų padaryta išvada, jog kasatorius ir S. V. buvo iš anksto susitarę bendrai įgyti labai didelį kiekį narkotinių medžiagų, yra pagrįsta. Kasatorius ir S. V. veikdami bendrininkų grupe pasikėsino neteisėtai įgyti labai didelį kiekį – 2792 g narkotinių medžiagų – kanapių ir jų dalių.

13Bendrininkavimas yra tyčinis bendras dviejų ar daugiau tarpusavyje susitarusių pakaltinamų ir sulaukusių baudžiamajame įstatyme nustatyto amžiaus asmenų dalyvavimas darant nusikalstamą veiką (BK 24 straipsnio 1 dalis). Bendrininkaujant bent du asmenys susitaria veikti bendrai, siekdami realizuoti bendrus nusikalstamus ketinimus. Taigi susitarimas tarp bendrininkų yra būtinas bendrininkavimo subjektyvusis požymis. BK 24 straipsnio 1 dalyje numatytas susitarimo požymis bendrininkaujant reiškia tiek išankstinį, tiek ir spontanišką, staiga kilusį susitarimą. Susitariama gali būti įvairiomis formomis: žodžiu, raštu, konkliudentiniais veiksmais, todėl įrodinėjant susitarimo buvimą nėra būtina nustatyti, kad visi bendrininkai yra išsamiai aptarę nusikalstamos veikos atlikimo detales (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-245/2006).

14Jei bendrininkaujant padaryta nusikalstama veika Baudžiamajame kodekse yra apibūdinta formalia sudėtimi (veikos pasekmės yra paliktos už nusikalstamos veikos sudėties ribų), tokio bendrininkavimo bendras rezultatas yra pati veika. Todėl tarp kiekvieno bendrininko nusikalstamų veiksmų ir bendrai padarytos veikos turi būti nustatytas priežastinis ryšys. Padarant nusikalstamas veikas, kurių sudėtys yra formalios, tyčia gali būti tik tiesioginė, t. y. asmuo darydamas nusikalstamą veiką suvokia pavojingą daromos veikos pobūdį ir nori taip veikti (BK 15 straipsnio 2 dalies 1 punktas).

15Nusikalstamos veikos, numatytos BK 260 straipsnio 3 dalyje, sudėtis yra formali, nes atsakomybė kyla už pačią veiką, neatsižvelgiant į pavojingų padarinių atsiradimą. Pirmosios instancijos teismo ištirtų ir įvertintų įrodymų visuma patvirtina abiejų bendrininkų – A. S. ir S. V. – tarpusavio susitarimą bei tiesioginę tyčią padaryti nusikalstamą veiką, priežastinį ryšį tarp kiekvieno iš jų įvykdytų veiksmų ir pasikėsinimo įgyti labai didelį kiekį narkotinių medžiagų – bendros veikos.

16Nors abu nuteistieji tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek teisiamajame posėdyje ir neigė susitarimą padaryti jiems inkriminuotą nusikalstamą veiką, jų susitarimą ir tiesioginę tyčią bendrais veiksmais pasikėsinti įgyti labai didelį kiekį narkotinių medžiagų teismas konstatavo įvertinęs objektyviuosius nusikalstamos veikos požymius, kurie nustatyti liudytojų – pasienio policijos pareigūnų – O. R. ir V. S. parodymais, rašytiniais bylos įrodymais, iš dalies ir pačių nuteistųjų parodymais. Ikiteisminio tyrimo metu A. S., apklaustas kaip įtariamasis, dalyvaujant gynėjui, patvirtino, kad į Zarasų r., (duomenys neskelbtini) esančią S. V. senelei priklausiusią sodybą jis kartu su S. V. atvažiavo būtent dėl kanapių, teigdamas, kad norėjo jas sunaikinti; jis nupjovė apie 1 kg kanapių; savo parodymus patvirtino ir parodymų patikrinimo vietoje metu. Ikiteisminio tyrimo metu S. V. davė parodymus, kad jis pasiūlė A. S. nuvažiuoti į sodybą, nes ten matęs, kad auga kanapės. Taigi pirminiais nuteistųjų parodymais patvirtinama ta aplinkybė, kad A. S. ir S. V. į sodybą važiavo ne turėdami kokį nors kitą tikslą (prisiskinti obuolių, kaip teigė vėliau A. S.), bet būtent dėl narkotinių medžiagų – kanapių. Liudytojų O. R. ir V. S. parodymais nustatyta, kad nuteistieji, atvažiavę į sodybą, nuėjo ne kur nors kitur (į namą, sodą), bet į lauką prie namo, kur augo kanapės, jas abu skynė, iš ten jie nepasišalino iki tol, kol policijos pareigūnai pabandė juos sulaikyti. Tai, kad A. S. ir S. V. suprato, jog atlieka įstatymo draudžiamus veiksmus, akivaizdu ir iš jų veiksmų: skindami kanapes jie pasikeisdami atsistodavo ir žvalgydavosi aplinkui, pasirodžius pasaloje buvusiems ir stebėjusiems pasienio policijos pareigūnams bei jiems pareikalavus sustoti, A. S. ir S. V. puolė bėgti į skirtingas puses – S. V. pavyko pabėgti, o A. S. buvo sulaikytas. Taigi nuteistųjų atliktų objektyviąją nusikalstamos veikos pusę sudarančių veiksmų turinio analizė patvirtina A. S. ir S. V. susitarimą bendrai nusikalstamai veikti bei jų tyčią. Taip pat vertinant nuteistųjų veiksmų turinį darytina išvada, kad jie suvokė, jog kėsinasi įgyti būtent labai didelį kiekį narkotinių medžiagų: nuteistieji nuskynė ne visas kanapes, kurios augo minėtoje sodyboje, jie liovėsi skinti kanapes tik pasirodžius pareigūnams. Įvykio vietoje buvo rasta kuprinė su nusikalstamos veikos dalyku – kanapių augalų dalimis – ir šalia jos sudėtais nupjautais kanapių augalų stiebais su lapais. 2005 m. rugsėjo 19 d. daiktų apžiūros protokole nustatyta, kad bendras iš įvykio vietos paimtų žalių kanapių svoris yra 13,300 kg. Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro 2005 m. spalio 15 d. specialisto išvada Nr. 8198 nustatyta, kad išdžiovintų 13,300 kg žalių kanapių ir jų dalių svoris yra 2,792 kg. Pagal sveikatos apsaugos ministro 2003 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. V-239 patvirtintas Narkotinių ir psichotropinių medžiagų nedidelio, didelio ir labai didelio kiekio nustatymo rekomendacijas labai didelis kanapių (ir jų dalių) kiekis yra daugiau kaip 2500 g.

17Pagal BK 25 straipsnio 2 dalį bendrininkų grupė yra tada, kai bet kurioje nusikalstamos veikos stadijoje du ar daugiau asmenų susitaria nusikalstamą veiką daryti, tęsti ar užbaigti, jei bent du iš jų yra vykdytojai. A. S. ir S. V. tiesiogiai dalyvavo vykdydami objektyviąją bendros nusikalstamos veikos pusę, abu skynė draudžiamas vartoti narkotines medžiagas, t. y. jie abu buvo bendravykdytojai, todėl teismas pagrįstai konstatavo, kad jie veikė bendrininkų grupe.

18Nepagrįstas kasatoriaus argumentas, kad teismas turėjo įrodyti, jog nuteistieji kanapes prisiskynė ne kiekvienas atskirai, o bendrai naudoti.

19Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teismų praktiką bendrininkavimas – tai bendra kelių asmenų veikla. Todėl visos dėl veikos kilusios pasekmės inkriminuojamos kiekvienam iš bendrininkų nepriklausomai nuo kiekvieno iš jų vaidmens, veiksmų pobūdžio bei intensyvumo ir indėlio į nusikaltimo padarymą. Esant bendrininkavimui kelių asmenų padaryta veika kvalifikuojama pagal tą patį BK straipsnį nepriklausomai nuo kiekvieno bendrininko konkrečių veiksmų ir indėlio į nusikaltimo padarymą. Atskirų bendrininkų veiksmų kvalifikacija gali skirtis tik esant vykdytojo ekscesui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-235/2001).

20Kadangi A. S. veikė bendrininkų grupe su S. V., abu buvo nusikalstamos veikos vykdytojai, todėl jų veika pagrįstai kvalifikuota vienodai pagal BK 22 straipsnio 1 dalį, 260 straipsnio 3 dalį, nepriklausomai nuo jų veiksmų intensyvumo ir indėlio į nusikaltimo padarymą, t. y. nepriklausomai nuo to, kiek kuris bendravykdytojas atskirai nuskynė kanapių, taip pat ir nuo to, ar jie turėjo tikslą šias narkotines medžiagas pasidalyti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartis Nr. 2K-358/2001). Nėra įstatyminio pagrindo A. S. veiką kvalifikuoti pagal BK 259 straipsnį, nes veiksmai, susiję su neteisėtu disponavimu labai dideliu narkotinių medžiagų kiekiu, kvalifikuojami tik pagal BK 260 straipsnio 3 dalį.

21Teisėjų kolegija, vadovaudamasi BPK 382 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

22Nuteistojo A. S. kasacinį skundą atmesti.

Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 2. sekretoriaujant E. Jasionienei,... 3. dalyvaujant prokurorui G. Gudžiūnui,... 4. gynėjui J. Puškoriui, teismo posėdyje kasacine tvarka išnagrinėjo... 5. Skundžiama ir Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus... 6. Minėtu nuosprendžiu taip pat nuteistas S. V., tačiau dėl jo nuteisimo... 7. Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo pranešimą, gynėjo, prašiusio... 8. A. S. nuteistas už tai, kad, iš anksto susitaręs ir veikdamas bendrininkų... 9. Kasaciniu skundu nuteistasis A. S. prašo panaikinti Lietuvos apeliacinio... 10. Kasacinis skundas atmestinas.... 11. Dėl bendrininkavimo pasikėsinant įgyti labai didelį kiekį narkotinių... 12. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų padaryta išvada, jog kasatorius... 13. Bendrininkavimas yra tyčinis bendras dviejų ar daugiau tarpusavyje... 14. Jei bendrininkaujant padaryta nusikalstama veika Baudžiamajame kodekse yra... 15. Nusikalstamos veikos, numatytos BK 260 straipsnio 3 dalyje, sudėtis yra... 16. Nors abu nuteistieji tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek teisiamajame posėdyje... 17. Pagal BK 25 straipsnio 2 dalį bendrininkų grupė yra tada, kai bet kurioje... 18. Nepagrįstas kasatoriaus argumentas, kad teismas turėjo įrodyti, jog... 19. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teismų praktiką... 20. Kadangi A. S. veikė bendrininkų grupe su S. V., abu buvo nusikalstamos veikos... 21. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi BPK 382 straipsnio 1 punktu,... 22. Nuteistojo A. S. kasacinį skundą atmesti....