Byla 2-117/2012
Dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Algirdo Gailiūno, Danutės Gasiūnienės ir Audronės Jarackaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Termotransportas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. spalio 20 d. nutarties, kuria atsisakyta iškelti nurodyto atsakovo restruktūrizavimo bylą, civilinėje byloje Nr. B2-6895-450/2011 pagal ieškovo Č. K. ieškinį paminėtam atsakovui dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas Č. K., UAB „Termotransportas“ direktorius, ieškiniu prašė iškelti atsakovui UAB „Termotransportas“ restruktūrizavimo bylą, restruktūrizavimo administratoriumi restruktūrizavimo plano rengimo laikotarpiui paskirti UAB „Valnetas“ (1-8, 102-109 b. l.). Nurodė, kad dėl 2008 metais prasidėjusio ekonominio nuosmukio ir padidėjusios konkurencijos transporto srityje įmonės pajamos ženkliai sumažėjo, o nuo 2010 m. atsakovas vėl dirba pelningai ir iš uždirbtų lėšų mažina savo įsiskolinimus kreditoriams, tačiau uždirbtų lėšų nepakanka laiku mokėti einamuosius mokėjimus ir padengti bendrovės įsiskolinimus. Ieškovo teigimu, iškėlus bendrovei restruktūrizavimo bylą bei įgyvendinus restruktūrizavimo plano metmenyse numatytas priemones, bendrovė galės išsaugoti ir toliau plėtoti ūkinę – komercinę veiklą bei vykdyti įsipareigojimus kreditoriams.

4Vilniaus apygardos teismas 2011 m. birželio 14 d. nutartimi netenkino ieškovo Č. K. ieškinio dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo atsakovui UAB „Termotransportas“ (157-158 b. l.), nurodęs, kad įmonė neatitinka Įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ) 4 straipsnyje nustatytų reikalavimų, kadangi yra nemoki.

5Lietuvos apeliacinis teismas 2011 m. rugpjūčio 25 d. nutartimi, panaikindamas paminėtą apygardos teismo nutartį ir klausimą dėl atsakovo restruktūrizavimo bylos iškėlimo ir perduodamas nagrinėti iš naujo tam pačiam pirmos instancijos teismui (189-193 b. l.), nurodė, kad apygardos teismas nenustatė visų aplinkybių, reikšmingų nagrinėjamo klausimo teisingam išsprendimui, neatskleidė bylos esmės ir dėl to padarė nepagrįstas išvadas, jog atsakovas yra nemokus, jog yra pagrindo atsisakyti iškelti restruktūrizavimo bylą.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2011 m. spalio 20 d. nutartimi atsisakė iškelti UAB „Termotransportas“ restruktūrizavimo bylą (225-227 b. l. ).

8Nurodė, kad atsakovas turi finansinių sunkumų ir neatsiskaito su kreditoriais, t. y. nesugeba vykdyti prisiimtų finansinių įsipareigojimų kreditoriams, be to, įmonės pradelsti įsipareigojimai (apie 943 968,30 Lt) ženkliai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (347 649 Lt /2 = 137 824,50 Lt), o atsakovo per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai (1 556 082 Lt) apskritai viršija visą atsakovo turto vertę (347 649 Lt).

9Teismas pažymėjo, kad Suomijos įmonė „Nordbet Logistics OY“, esanti ir atsakovo akcininkė, turinti 26% įmonės akcijų, teismui nepateikė pritarimo dėl įmonės restruktūrizavimo, taip pat teismui nebuvo pateikta informacija, jog atsakovas su akcininke būtų susitaręs dėl pradelstų įsipareigojimų įvykdymo atidėjimo vėlesniam laukui. Juolab kad likusiems kreditoriams (be Suomijos įmonės „Nordbet Logistics OY“) bendrovės pradelsti įsipareigojimai sudaro 251 295,77 Lt, o tai taip pat viršija pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės (137 824,50 Lt). Teismo teigimu, nors įmonės pelnas 2011 metais išaugo, tačiau įmonės turtas sumažėjo apie 53 procentus, o aplinkybė, kad įmonė padengė pradelstus įsiskolinimus įmonės darbuotojams, nepaneigė aukščiau nurodytų argumentų.

10Teismo nuomone, nors atsakovas atitinka ĮRĮ 4 straipsnio sąlygas, tačiau byloje esantys atsakovo finansinės atskaitomybės dokumentai įrodo bendrovės nemokumą, o pagal ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalies 3 punktą tai sudaro pagrindą teismui atsisakyti iškelti įmonei restruktūrizavimo bylą.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

12Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Termotransportas“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. spalio 20 d. nutartį ir perduoti pirmosios instancijos teismui iš naujo nagrinėti klausimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo (231-236 b. l.). Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

131. Apygardos teismas nesivadovavo Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. rugpjūčio 25 d. nutarties išaiškinimais, nors jie teismui yra privalomi, ir antrą kartą be pagrindo atsisakė iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą dėl formalaus jos nemokumo.

142. Nėra pagrindo teigti, kad atsakovo finansiniai sunkumai yra ne laikino pobūdžio, kadangi didžioji dalis įmonės pradelstų įsipareigojimų susidarė tik 2010 – 2011 metais, be to, atsakovas per 2011 metus 52 procentais sumažino savo įsipareigojimus tiekėjams ir 761 368 Lt suma sumažino per vienerius metus mokėtinas sumas bei įsipareigojimus, o įmonės turto sumažėjimas negali būti vertinamas atskirai, neatsižvelgiant į kitus atsakovo finansinius duomenis. Juolab kad formalus įmonės nemokumas nereiškia, kad atsakovas negali toliau vykdyti savo veiklos (iki 2011 m. rugsėjo mėnesio gautas įmonės pelnas yra didesnis už visų praėjusių metų pelną).

153. Atsakovas pajėgus įvykdyti restruktūrizavimo tikslus ir atsiskaityti su visais kreditoriais, o tai yra esminę reikšmę turinti aplinkybė, kurios pirmosios instancijos teismas neištyrė ir neįvertino. Teismas be pagrindo neatsižvelgė į tai, kad jau 2011 m. rugsėjo mėnesį atsakovas viršijo 2011 metų planuojamus rezultatus. Tai patvirtina, jog įmonė, uždirbanti pelną, gali padengti einamuosius mokėjimus ir generuoti lėšas, reikalingas atsiskaityti pagal pradelstus įsipareigojimus.

16Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovas prašo patenkinti apelianto atskirąjį skundą (240-242 b. l.).

17IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18Atskirasis skundas tenkintinas.

19Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis (CPK 320 str. 2 d., 338 str.).

20ĮRĮ 1 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad restruktūrizavimo proceso tikslas – išsaugoti ir plėtoti veiklą įmonės, kuri turi finansinių sunkumų ir nėra nutraukusi ūkinės komercinės veiklos, sumokėti skolas ir išvengti bankroto. Įmonė, turinti finansinių sunkumų, – tai įmonė, kuri negali vykdyti prievolių ir sumažinti nuostolių, kurie, kreditoriams nesuteikus pagalbos, priverstų ją nutraukti veiklą ir bankrutuoti (ĮRĮ 2 str. 1 d.). Įmonės restruktūrizavimo byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad įmonė atitinka ĮRĮ 4 straipsnyje išdėstytas sąlygas, tarp jų - įmonė nėra bankrutuojanti ar bankrutavusi (ĮRĮ 4 str. 3 p.), ir nebuvo pažeisti šio įstatymo 5 straipsnio reikalavimai (ĮRĮ 7 str. 4 d.). ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalyje nustatyti pagrindai, kuriems esant, atsisakoma iškelti restruktūrizavimo bylą, tarp jų – jeigu nagrinėdamas pareiškimą teismas padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė yra nemoki ir, jeigu yra kitų Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme (toliau – ĮBĮ) nurodytų bankroto bylos iškėlimo sąlygų, teismui turi būti pateiktas pareiškimas dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo ĮBĮ nustatyta tvarka (ĮRĮ 7 str. 5 d. 3 p.).

21Teisėjų kolegijos nuomone, aukščiau nurodytas atsisakymo iškelti restruktūrizavimo bylą pagrindas turi būti aiškinamas kartu su ĮRĮ 4 straipsnio 3 punkte nurodyta materialaus pobūdžio sąlyga, kuriai esant gali būti pradėtas įmonės restruktūrizavimo procesas – įmonė neturi būti įgijusi bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės teisinio statuso. Atsisakant iškelti restruktūrizavimo bylą pagal ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalies 3 punktą, nepakanka nustatyti įmonės nemokumo požymių pagal jos balanso duomenis, bet įmonė turi būti arba įgijusi bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės teisinį statusą, arba iš teismui pateiktų duomenų turi būti akivaizdu, jog įmonės finansiniai sunkumai yra ne laikino pobūdžio, ir būtų kitų bankroto bylos iškėlimo sąlygų, tarp jų įmonės kreditorius (-iai) būtų kreipęsis su pareiškimu iškelti įmonės bankroto bylą. Todėl, jeigu teismas nustato įmonės nemokumo požymių, tačiau įmonė, turinti finansinių sunkumų, toliau vyko savo veiklą, gauna pelno, atsiskaitinėja su kreditoriais, kurie neprieštarauja dėl restruktūrizavimo proceso, taip pat nėra kreipęsi dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo, jai negali būti atsisakoma iškelti restruktūrizavimo bylą pagal ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalies 3 punktą. Tokios nuomonės laikomasi ir teismų praktikoje (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. spalio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2602/2011, 2011 m. liepos 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2015/2011).

22Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas, atsisakydamas iškelti atsakovo restruktūrizavimo bylą, konstatavo, jog įmonė yra nemoki, nors Lietuvos apeliacinis teismas nagrinėjamoje byloje 2011 m. rugpjūčio 25 d. nutartyje buvo nurodęs, jog pagal teismų praktikoje suformuotą teisės taikymo taisyklę, spręsdamas vieną materialųjį teisinį reikalavimą (dėl restruktūrizavimo proceso), teismas neturėtų iš esmės išspręsti kito materialaus teisinio reikalavimo (konstatuoti įmonės nemokumo), kadangi paminėtas reikalavimas byloje nėra pareikštas, o šiuo atveju netgi nėra ginčo dėl atsakovo mokumo, kadangi nė vienas įmonės kreditorius nėra pareiškęs prieštaravimo dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo ir nesiekia įmonės bankroto. Teisėjų kolegijos nuomone, pagal atsakovo finansinius dokumentus teismas turėjo pagrindo nustatyti įmonės nemokumo požymių, tačiau vien dėl to nebuvo pagrindo atsisakyti iškelti atsakovo restruktūrizavimo bylą, nes aplinkybes dėl nustatytų nemokumo požymių turėjo įvertinti kartu su kitomis bylos faktinėmis aplinkybėmis, susijusiomis su atsakovo finansine padėtimi, atsižvelgti į apeliacinės instancijos nutartį, priimtą nagrinėjamoje byloje, bei į kitą teismų praktiką (ĮRĮ 4 str. 3 p., 7 str. 5 d. 3 p., ĮBĮ 2 str. 8 d., 9 str. 5 d., 10 str. 3 d., CPK 183 str., 185 str.).

23Bylos duomenimis, atsakovas toliau vykdo savo veiklą, iš kurios gauna pelno (2011 m. rugsėjo 26 d. duomenimis, 454 260 Lt), mažina įsipareigojimus kreditoriams (atsiskaito su darbuotojais, valstybinėmis įstaigomis, tiekėjais, mažina pradelstų įsipareigojimų dydį), įgyvendina restruktūrizavimo metmenyse numatytus planus (2011 m. rugsėjo 26 d. buvo gavęs beveik visas 2011 metų planuotas pardavimo pajamas, patyręs mažesnes nei numatyta pardavimo išlaidas, o pelną gavo didesnį nei numatyta už visus 2011 metus), iki šiol nei vienas įmonės kreditorius nepareiškė prieštaravimų dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo ir nesikreipė dėl bankroto bylos atsakovui iškėlimo (58-60, 73-75, 96, 166-168, 172-173, 179-182, 186-187, 202-209, 2011-214 b. l.). Be to, byloje pateikti UAB „Termotransportas“ restruktūrizavimo plano metmenys, patvirtinti įmonės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, atitinka ĮRĮ 5 straipsnio reikalavimus. Taigi yra pagrindo teigti, kad atsakovo finansiniai sunkumai yra laikini, įmonė gali ir toliau vykdyti savo veiklą bei įgyvendinti restruktūrizavimo metmenyse numatytas priemones bei tikslus.

24Dėl to apygardos teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad dėl atsakovo nemokumo nėra pagrindo iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą, netinkamai pritaikydamas ir materialinės teisės normas, dėl ko byla buvo neteisingai išspręsta (CPK 185 str., 329 str. 1 d., ĮRĮ 7 str. 5 d.).

25Dėl pasakyto, panaikintina skundžiama apygardos teismo nutartis, atsakovo restruktūrizavimo bylos iškėlimo klausimą perduodant pirmosios instancijos teismo nagrinėti iš naujo (CPK 327 str. 1 d. 2 p., 329 str. 1 d., 330 str., 338 str.).

26Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

27Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. spalio 20 d. nutartį ir UAB „Termotransportas“ restruktūrizavimo bylos iškėlimo klausimą perduoti tam pačiam apygardos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas Č. K., UAB „Termotransportas“ direktorius, ieškiniu prašė... 4. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. birželio 14 d. nutartimi netenkino ieškovo... 5. Lietuvos apeliacinis teismas 2011 m. rugpjūčio 25 d. nutartimi, panaikindamas... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. spalio 20 d. nutartimi atsisakė iškelti... 8. Nurodė, kad atsakovas turi finansinių sunkumų ir neatsiskaito su... 9. Teismas pažymėjo, kad Suomijos įmonė „Nordbet Logistics OY“, esanti ir... 10. Teismo nuomone, nors atsakovas atitinka ĮRĮ 4 straipsnio sąlygas, tačiau... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 12. Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Termotransportas“ prašo panaikinti... 13. 1. Apygardos teismas nesivadovavo Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m.... 14. 2. Nėra pagrindo teigti, kad atsakovo finansiniai sunkumai yra ne laikino... 15. 3. Atsakovas pajėgus įvykdyti restruktūrizavimo tikslus ir atsiskaityti su... 16. Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovas prašo patenkinti apelianto... 17. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 18. Atskirasis skundas tenkintinas.... 19. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 20. ĮRĮ 1 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad restruktūrizavimo proceso tikslas... 21. Teisėjų kolegijos nuomone, aukščiau nurodytas atsisakymo iškelti... 22. Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas, atsisakydamas iškelti... 23. Bylos duomenimis, atsakovas toliau vykdo savo veiklą, iš kurios gauna pelno... 24. Dėl to apygardos teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad dėl atsakovo... 25. Dėl pasakyto, panaikintina skundžiama apygardos teismo nutartis, atsakovo... 26. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 27. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. spalio 20 d. nutartį ir UAB...