Byla e2S-1368-480/2018
Dėl teismo sprendimo įvykdymo atidėjimo, suinteresuotas asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Dainavos turtai“

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Albina Rimdeikaitė,

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „Dainavos turtai“, atstovaujamos advokato Ernesto Šapalo, atskirąjį skundą dėl Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų 2018 m. gegužės 15 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2VP-1979-470/2018 pagal pareiškėjo V. S. prašymą dėl teismo sprendimo įvykdymo atidėjimo, suinteresuotas asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Dainavos turtai“.

3Teismas

Nustatė

4

 1. Ginčo esmė
 1. Pareiškėjas V. S. kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydamas atidėti vienerių metų laikotarpiui Alytaus rajono apylinkės teismo 2017 m. kovo 15 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-373-835/2017 vykdymą. Taip pat pareiškėjas pateikė teismui prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti teismo 2017 m. kovo 15 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-373-835/2017 vykdymą iki bus priimtas ir įsiteisės procesinis sprendimas šioje byloje dėl teismo sprendimo vykdymo atidėjimo. Pareiškėjas nurodė, kad teismo sprendimu jis buvo įpareigotas savo lėšomis per vieną mėnesį po sprendimo įsiteisėjimo dienos nugriauti 0,2500 ha žemės sklype, esančiame ( - ), esantį laikiną statinį - piceriją ( - ), kuris 2013 m. kovo 12 d. UAB ( - ) parengtame naudojimosi žemės sklypu plane pažymėtas indeksais „G“ bei 2G; sprendimas įsiteisėjo 2017 m. rugsėjo 28 d. Jei nebūtų taikoma laikinoji apsaugos priemonė, būtų sudarytos sąlygos priverstinai įvykdyti teismo sprendimą, neatsižvelgiant į pareiškėjo pateiktą prašymą dėl sprendimo vykdymo išdėstymo. Tokiu būdu pareiškėjui būtų užkirstas kelias geranoriškam sprendimo vykdymui, kuris neabejotinai labiau atitiktų proceso tikslus, šalių teisių ir interesų pusiausvyrą, būtų operatyvesnis ir labiau atitiktų CPK nurodytus tikslus. Pareiškėjas kreipėsi į atsakingas institucijas dėl statinio griovimo procedūrų išaiškinimo, t. y. sąžiningai yra pradėjęs sprendimo vykdymo veiksmus.
 2. Suinteresuotas asmuo UAB „Dainavos turtai“ atsiliepime prašė pareiškėjo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad pareiškėjo pareiškimas yra tikėtinai nepagrįstas, pareiškėjas taip pat neįrodė, jog netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, teismo nutarties, kuria hipotetiškai būtų patenkintas jo prašymas dėl sprendimo atidėjimo, įvykdymas gali pasunkėti ir (arba) pasidaryti neįmanomas.
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
 1. Alytaus apylinkės teismas 2018 m. gegužės 15 d. nutartimi pareiškėjo V. S. reikalavimų įvykdymo užtikrinimui taikė laikinąją apsaugos priemonę – sustabdė teismo 2017 m. kovo 15 d. sprendimo - įpareigoti atsakovą V. S. savo lėšomis nugriauti 0,2500 ha dydžio žemės sklype, esančiame ( - ), kadastrinis adresas ( - ), žemės sklypo unikalus Nr. ( - ), esantį laikiną statinį – piceriją ( - ), priimto civilinėje byloje Nr. e2-373-835/2017, vykdymą iki bus priimtas ir įsiteisės procesinis sprendimas šioje byloje dėl teismo sprendimo vykdymo atidėjimo.
 2. Teismas sprendė, kad yra pagrindas taikyti laikinąją apsaugos priemonę - sustabdyti sprendimo vykdymą nugriauti statinius, kuri atitinka pareiškėjo pareikšto reikalavimo esmę ir susijusi su sprendimo įvykdymu. Tiesiogiai su pareikštu reikalavimu ir būsimo teismo sprendimo įvykdymu susijusių bei įtakos teismo sprendimo įvykdymui darančių apribojimų taikymas nepažeidžia ekonomiškumo principo, todėl yra teisėtas.
 1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai
 1. Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo UAB „Dainavos turtai“, atstovaujama advokato Ernesto Šapalo, prašo panaikinti Alytaus apylinkės teismo 2018 m. gegužės 15 d. nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir klausimą išspręsti iš esmės - atsakovo V. S. prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkinti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Teismas neanalizavo ir nepasisakė ar egzistuoja įstatyme nustatytos abi laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos, kurias būtina nustatyti prieš nusprendžiant ar taikyti įstatyme numatytas laikinąsias apsaugos priemones, todėl laikytina, jog teismas neatskleidė bylos esmės bei pažeidė CPK 144 straipsnio 1 dalies nuostatas, ko pasekoje priėmė nepagrįstą bei neteisėtą nutartį.
  2. Teismas nepagrįstai taikė laikinąsias apsaugos priemones, nes pareiškimas yra tikėtinai nepagrįstas. Pareiškėjo nurodomos su UAB ( - ) veiklos Laikinajame statinyje nutraukimu susijusios aplinkybės nėra ir negali būti pagrindu atidėti pareiškėjo pareigų pagal įsiteisėjusį teismo sprendimą vykdymą. Laikino statinio naudojimo terminas yra pasibaigęs, o jam pasibaigus Laikinas statinys turėjo būti nugriautas ir negali būti naudojamas.
  3. Pareiškėjas neįrodė, jog netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, galimai jam palankios teismo nutarties įvykdymas gali pasunkėti ir (arba) pasidaryti neįmanomas. UAB „Dainavos turtai“ nėra pateikęs vykdomojo rašto antstoliui, todėl jokia grėsmė, jog tokia nutartis negalėtų būti įvykdyta, neegzistuoja.
  4. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas akivaizdžiai pažeistų UAB „Dainavos turtai“ interesus, kadangi vykdymo procese nesąžiningo skolininko, tyčia atliekančio veiksmus, sunkinančius sprendimo vykdymą, interesams būtų suteiktas visiškai nepagrįstas prioritetas prieš sąžiningo kreditoriaus interesus bei sudaromos sąlygos toliau pareiškėjui nepagrįstai vilkinti sprendimo įvykdymą.
 2. Pareiškėjas V. S., atstovaujamas advokato Gintaro Dabkevičiaus, atsiliepime į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą, Alytaus apylinkės teismo 2018 m. gegužės 15 d. nutartį palikti nepakeistą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo šiuos argumentus:
  1. Pareiškėjas suformulavo prašymo pagrindą, dalyką, bei pateikė prašymo argumentus ir juos pagrindžiančius įrodymus, todėl pateikti argumentai ir įrodymai šioje bylos stadijoje yra pakankami teismui konstatuoti preliminarų prašymo pagrįstumą CPK 144 straipsnio taikymo tikslais.
  2. Apeliantas atskirąjį skundą grindžia argumentais, kurie iš esmės yra susieti su tarp šalių kilusiu ginču ir iš esmės detaliai įrodinėja pareiškėjo pateikto prašymo nepagrįstumą ir pereina prie ginčo nagrinėjimo iš esmės, kas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo stadijoje nėra atliekama.
  3. Jei nebūtų taikoma laikinoji apsaugos priemonė, būtų sudarytos sąlygos priverstinai įvykdyti teismo sprendimą, todėl patenkinus atsakovo prašymą atidėti teismo 2017 m. kovo 15 d. sprendimo vykdymą 1 metų laikotarpiui, priimtas palankus teismo sprendimas pareiškėjo atžvilgiu taptu neįmanomas.
  4. Pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, tam laikotarpiui kol bus išspręstas pareiškėjo parašymas, atitinka šalių interesų pusiausvyrą ir nepažeidžia teisingumo, ekonomiškumo bei proporcingumo principų, o CPK normos numato galimybę atidėti sprendimo vykdymą.

5Teismas

konstatuoja:

 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados
 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).
 2. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka dalykas – pirmosios instancijos teismo 2018 m. gegužės 15 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.
 3. Civilinio proceso kodekso (CPK) 144 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas – užtikrinti ieškinio reikalavimų, kurie galimai bus patenkinti galutiniu teismo sprendimu, įvykdymą. Taigi, įstatymas laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti nustato dvi privalomas sąlygas: pirma, ieškovo reikalavimas turi būti tikėtinai pagrįstas, antra, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Nesant bent vienos iš šių sąlygų, laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti nėra pagrindo (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. rugsėjo 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1499/2014, 2015 m. rugsėjo 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1162-241/2015 ir kt.).
 4. Apeliantė atskirąjį skundą grindžia argumentais, kad nėra nei vienos iš įstatyme nurodytų sąlygų taikyti laikinąsias apsaugos priemones; pareiškimas yra tikėtinai nepagrįstas, todėl teismas nepagrįstai taikė laikinąsias apsaugos priemones.
 5. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje yra nurodoma, kad taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, teismas nenagrinėja ieškinio (skundo, pareiškimo) pagrįstumo iš esmės, netiria ir nevertina ieškinio faktinių ir teisinių argumentų ir juos patvirtinančių įrodymų, o tik preliminariai nustato tikimybę, kad pateiktų įrodymų viseto pagrindu dėl pareikštų reikalavimų gali būti priimtas ieškovui palankus sprendimas, kurio įvykdymas, nepritaikius prašomų priemonių, gali pasunkėti ar tapti neįmanomas (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. gegužės 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-699-943/2015, 2016 m. spalio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1656-157/2016; 2017 m. rugsėjo 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1095-178/2017).
 6. Teismo atliekamas prima facie (iš pirmo žvilgsnio) ieškinio įvertinimas leidžia teismui atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones dėl tikėtino ieškinio nepagrįstumo tik tais atvejais, kai ieškovo reiškiamas reikalavimas yra akivaizdžiai nepagrįstas, pavyzdžiui, ieškovas pasirinko neleistiną ar aiškiai neįmanomą savo civilinių teisių gynybos būdą arba prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones užtikrinant reikalavimą, kuris iš viso nėra pagrįstas ieškinyje nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. birželio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-827-370/2015; 2017 m. sausio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-8-464/2017). Taigi sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, teismas atlieka tik preliminarų ieškovo (šiuo atveju pareiškėjo) pareikšto reikalavimo vertinimą, kuris nereiškia bylos nagrinėjimo iš esmės, o tik sudaro pagrindą įvertinti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindą.
 7. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas V. S. kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydamas atidėti vienerių metų laikotarpiui Alytaus rajono apylinkės teismo 2017 m. kovo 15 d. sprendimo, kuriuo jis buvo įpareigotas savo lėšomis per vieną mėnesį po sprendimo įsiteisėjimo dienos nugriauti žemės sklype, esančiame ( - ), esantį laikiną statinį, vykdymą. Pareiškėjas pareiškimą grindė aplinkybėmis, kad statinį ilgą laiką nuomojasi UAB ( - ), įmonėje dirba apie 30 žmonių, todėl vykdant teismo sprendimą turėtų būti inicijuojamas nuomos sutarties, sudarytos tarp jo ir UAB ( - ), nutraukimas teismo tvarka, darbuotojai turėtų būti įspėti apie darbo sutarčių nutraukimą darbdavio iniciatyva, įmonė turėtų nutraukti su kitomis įmonėmis sudarytas pirkimo–pardavimo ir bei paslaugų teikimo sutartis. Statinio nugriovimo organizavimui reikia atlikti administracinę procedūrą - gauti visus administracinius aktus, projektus, leidimus dėl griovimo darbų atlikimo.
 8. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, preliminariai vertinant pareiškimo dėl teismo sprendimo įvykdymo atidėjimo reikalavimų pagrįstumą, nėra pagrindo daryti išvados, kad pareiškėjui palankus teismo sprendimas (nutartis) negalės būti priimtas. Nors pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje preliminaraus pareiškimo pagrįstumo tiesiogiai neaptarė, tačiau tai nereiškia, kad jo ir neįvertino. Ta aplinkybė, kad teismas vertino galimą grėsmę būsimo galimai pareiškėjui palankaus teismo sprendimo įvykdymui, sudaro pagrindą spręsti, kad pirmosios instancijos teismas, preliminariai įvertinęs pareiškėjo pareiškime dėl teismo sprendimo įvykdymo atidėjimo pareikštus reikalavimus, jame nurodytas aplinkybes bei pateiktus įrodymus, laikė, jog pareiškimo reikalavimai yra tikėtinai pagrįsti. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad apeliantės atskirajame skunde nurodyti argumentai dėl pareiškimu dėl teismo sprendimo įvykdymo atidėjimo pareikšto reikalavimo bei jame dėstomų aplinkybių pagrįstumo faktiškai yra bylos nagrinėjimo iš esmės dalykas, kuris negali būti visapusiškai įvertinamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo stadijoje.
 9. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apeliantės argumentais, kad nagrinėjamu atveju netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, nėra jokios grėsmės galimai pareiškėjui palankios teismo nutarties įvykdymui. Civilinės bylos Nr. e2-373-835/2017 procesas yra pasibaigęs ir šalių ginčas galutinai išspręstas, 2017 m. kovo 15 d. teismo sprendimas, kurio vykdymą prašo atidėti pareiškėjas, įsiteisėjo 2017 m. rugsėjo 28 d. Pateiktame pareiškime dėl teismo sprendimo įvykdymo atidėjimo nėra pareikšta jokių savarankiškų materialiųjų reikalavimų, kurių įvykdymas galėtų būti užtikrinamas CPK 145 straipsnio 1 dalies 10 punkte nurodyta priemone, be to įsiteisėjusio sprendimo pagrindu išduotas vykdomasis dokumentas nėra pateiktas antstoliui. Pažymėtina, kad apeliantei pateikus vykdomąjį dokumentą antstoliui, dėl vykdymo veiksmų laikino sustabdymo CPK 625 ar CPK 626 straipsniuose nustatyta tvarka sprendžia antstolis, kuriam pareiškėjas, kaip vykdymo proceso dalyvis, esant įstatyme nustatytam pagrindui, turėtų teisę pateikti atitinkamą prašymą.
 10. Kadangi įsiteisėjęs teismo sprendimas yra privalomas visiems be išimties asmenims, valstybės ir savivaldybės institucijoms (CPK 18 str.), pačiame įstatyme tiesiogiai yra įtvirtintos kelios išimtys, kuomet gali būti sustabdytas jau įsiteisėjusio procesinio sprendimo vykdymas: kai paduodamas skundas dėl antstolio veiksmų ir teismas nutaria sustabdyti vykdymo veiksmus (CPK 145 str. 1 d. 10 p., 510 str. 8 d.); kai paduodamas kasacinis skundas ir šis teismas nusprendžia sustabdyti kasacine tvarka skundžiamo įsiteisėjusio sprendimo ar nutarties vykdymą (CPK 363 str.); kai paduodamas prašymas atnaujinti procesą užbaigtoje įsiteisėjusiu teismo sprendimu civilinėje byloje ir teismas nutaria vykdymą sustabdyti iki bus išspręstas toks prašymas (CPK 372 str. 2 d.) (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-223-464/2018).
 11. Nagrinėjamu atveju pareiškėjo pateikto pareiškimo pobūdis (CPK 284 str. 1 d.) nesudaro pagrindo išplėsti nurodytų išimčių sąrašą. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymo galimybės, siekiant užtikrinti būsimos teismo nutarties dėl sprendimo vykdymo atidėjimo įvykdymą, įstatymas nenumato, todėl pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi nepagrįstai pritaikė laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdė teismo 2017 m. kovo 15 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. e2-373-835/2017, vykdymą iki bus priimtas ir įsiteisės procesinis sprendimas byloje dėl teismo sprendimo vykdymo atidėjimo.
 12. Atsižvelgiant į anksčiau nustatytas aplinkybes ir padarytas teisines išvadas, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai aiškino ir taikė civilinio proceso teisės normas, reglamentuojančias laikinųjų apsaugos priemonių taikymą, todėl Alytaus apylinkės teismo 2018 m. gegužės 15 d. nutartis naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės – pareiškėjo V. S. prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmestinas (CPK 337 str. 1 d. 2 p.).

6Dėl bylinėjimosi išlaidų

 1. Patenkinus atskirąjį skundą, suinteresuotam asmeniui UAB „Dainavos turtai“ iš pareiškėjo V. S. priteistinos bylinėjimosi išlaidos – už atskirąjį skundą sumokėtas žyminis mokestis.

7Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

8Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų 2018 m. gegužės 15 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – atmesti pareiškėjo V. S. prašymą sustabdyti teismo 2017 m. kovo 15 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-373-835/2017 vykdymą iki bus priimtas ir įsiteisės procesinis sprendimas šioje byloje dėl teismo sprendimo vykdymo atidėjimo.

9Priteisti iš pareiškėjo V. S. (a. k. ( - ) suinteresuotam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Dainavos turtai“ (j. a. k. 300500396) 38,00 Eur (trisdešimt aštuonis eurus) bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

10Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai