Byla e2-759-1004/2016
Dėl skolos, delspinigių, 8,30 procentų dydžio metinių palūkanų priteisimo, ir atsakovo UAB „ISS Baltic“ priešpriešinių reikalavimų ieškovui UAB „Insima“ dėl netesybų, nuostolių ir baudos, 8,05 procentų dydžio metinių palūkanų priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Vaidotas Narvidas, sekretoriaujant posėdžių sekretorei Ritai Levickytei, dalyvaujant ieškovo uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Insima“ atstovams advokatui A. K., įmonės vadovui I. B., atsakovo UAB „ISS Baltic“ atstovams advokatui E. O.i, įmonės teisininkei L. P.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinė bylą pagal ieškovo UAB „Insima“ patikslintą ieškinį atsakovui UAB „ISS Baltic“ dėl skolos, delspinigių, 8,30 procentų dydžio metinių palūkanų priteisimo, ir atsakovo UAB „ISS Baltic“ priešpriešinių reikalavimų ieškovui UAB „Insima“ dėl netesybų, nuostolių ir baudos, 8,05 procentų dydžio metinių palūkanų priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovas ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo 20397,45 Eur skolą (apmokėjus 5000 Eur pagal 2015-06-30 PVM sąskaitą – faktūrą Serija INS Nr. 0000091 iš 16752,45 Eur už atliktus vėdinimo sistemų montavimo darbus pagal statybos rangos sutartį bei atliktų darbų aktą Nr. 1; pagal 2015-08-31 PVM sąskaitą – faktūrą Serija INS Nr. 0000104 8645 Eur už atliktus vėdinimo sistemų montavimo darbus pagal statybos rangos sutartį bei atliktų darbų aktą Nr. 2), 487,46 Eur delspinigius, 8,30 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei patirtas bylinėjimosi išlaidas.

5Patikslinant ieškinį prašo iš atsakovo priteisti 342,72 Eur netesybas, paskaičiuotas nuo 2015-12-16 iki 2016-03-09.

6Ieškovas nurodė, kad 2015-05-13 ieškovas UAB „Insima“ ir atsakovas UAB „ISS Baltic“ sudarė Statybos rangos sutartį Nr. 20150513 (toliau – Rangos sutartis), pagal kurią ieškovas įsipareigojo Rangos sutartyje nurodytomis sąlygomis statomame objekte (toliau – Rangos objektas) ( - ), atlikti savo medžiagomis vėdinimo sistemų montavimo darbus statinio patalpose. Rangos sutartimi prisiimtiems įsipareigojimams įvykdyti ieškovas 2015-05-13 sudarė subrangos sutartis su UAB „Konvera“. O 2015-07-07 likusiems rangos darbams atlikti ieškovas sudarė subrangos sutartį su UAB „Santechvita“. Visų minėtų subrangovų atliktus darbus ieškovas priėmė, taip pat pasirašė atliktų darbų aktus. Ieškovas vykdydamas Rangos sutartį su atsakovu atliko rangos darbus ir atliktus darbus įformino atliktų darbų aktais, kurių apmokėjimui atsakovui pateikė dvi PVM sąskaitas - faktūras (2015-06-30 ir 2015-08-31). Pažymėjo, kad atsakovas 2015-06-30 PVM sąskaitą – faktūrą, atliktų darbų aktą už 2015 m. birželio mėn., pasirašė ir dar 2015-09-21 atliko dalinį 5000 Eur sumos mokėjimą pagal minimą PVM sąskaitą – faktūrą. Tačiau 2015-08-31 PVM sąskaitos – faktūros bei atliktų darbų akto už 2015 m. rugpjūčio mėn., iki šiol nepasirašė ir negrąžino ieškovui. Ieškovo vadovas nurodė, jog minimą PVM sąskaitą – faktūrą bei minimą darbų atlikimo aktą, pasirašytus ieškovo, atsakovo atstovams asmeniškai įteikė ieškovo subrangovo UAB „Konvera“ darbuotojas R. P.. Nurodė, jog atsakovas daugiau jokių mokėjimų ieškovui už atliktus rangos darbus neatliko. Pažymėjo, jog atsakovas 2015-08-31 PVM sąskaitos – faktūros neįsitraukė į buhalterinę apskaitą, nors atsakydamas į ieškovo 2015-10-26 elektroninį laišką šios skolos sumos ir sąskaitos gavimo nekvestionavo ir iki 2015-11-09 pažadėjo ieškovui padengti įsiskolinimą. Atsakovo atlikti priešpriešiniai reikalavimų įskaitymai (nepagrįstai įskaičius 1 proc. netesybas už kiekvieną uždelstą dieną) bei motyvai, kad tariamai darbai buvo atlikti su trūkumais ir jis nėra gavęs 2015-08-31 PVM sąskaitos – faktūros bei nėra pasirašęs paskutinio atliktų darbų akto, yra teisiškai nepagrįsti ir neatitinka faktinių aplinkybių. Atsakovo pareiga mokėti už faktiškai atliktus darbus atsiranda faktiškai pradėjus naudotis darbais ir nesiejama su abiejų šaliu darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymu. O Rangos sutartyje nustatytais terminais (iki 2015-06-15) vėdinimo įrangos montavimo darbų ieškovas objektyviai negalėjo atlikti, nes minėtu terminu net nebuvo pastatytos statinio patalpos, vadinamos „Šiltnamiu“, apie ką pats atsakovas informavo, 2015-07-28 atsiųsdamas „Šiltnamio“ plano pakeitimus ir informuodamas, jog ten galima pradėti rangos darbus. Šias aplinkybes patvirtina ir UAB „Litana ir Ko“ 2015-12-11 atsakymas. Atsakovas praleido 20397,45 Eur sumos prievolės įvykdymo terminą ir neatsiskaitė už atliktus darbus, todėl privalo mokėti ir 2015-12-16 dienai paskaičiuotus delspinigius, kurie sudaro 487,46 Eur.

7Ieškovas atsakovo priešieškinį prašo atmesti. Atsakovas atlygį už atliktus 5767 Eur dydžio darbus turi gauti iš UAB „Litana ir Ko“. Pažymi, jog atsakovas neigia ieškovo atliktus rangos darbus, tačiau teigia, jog šalina šių darbų trūkumus. Ieškovas nurodė, jog pilnai ir tinkamai atliko rangos darbus rangos objekte, o jų sutartu laiku neturėjo galimybės objektyviai atlikti. Todėl atsakovo parašoma priteisti klaidingai skaičiuotų 4721,29 Eur dydžio sutartinių netesybų suma už tarpinių ir galutinių darbų atlikimo terminų pažeidimą yra nepagrįsta. Nurodė, jog 2000 Eur netesybų sumą atsakovas dubliuoja ir prašo priteisti be jokio teisėto pagrindo. Mano, jog atsakovo tokio pobūdžio priešieškinys rodo jo nesąžiningą elgesį procese.

8Atsakovas prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad ieškovas savo reikalavimus kildina iš 2015-05-13 Rangos sutarties. Pažymėjo, kad atsakovas yra visiškai atsiskaitęs su ieškovu pagal 2015-06-30 PVM sąskaitą – faktūrą, o 2015-08-31 PVM sąskaitą – faktūrą gavo tik su ieškiniu. Nurodė, kad pagal Rangos sutartį ieškovas įsipareigojo tinkamai ir laiku savo sąskaita ir rizika suderinti bei atlikti darbus, o taip pat perduoti tinkamai atliktus darbus atsakovui, kuris įsipareigojo perimti tinkamai atliktus darbus. Ieškovas pateikė atsakovui kalendorinį darbų vykdymo grafiką ir įsipareigojo darbus atlikti iki 2015-06-15. Už darbų atlikimo termino pažeidimus ieškovas įsipareigojo sumokėti atsakovui netesybas pagal Rangos sutartį. Jau 2015-06-01 ieškovas pažeidė kalendorinių darbų vykdymo grafiką ir vėlavo atlikti darbus bei dėl to elektroniniu laišku buvo įspėtas, siunčiant paklausimą. Į paklausimą ieškovui nereaguojant atsakovas 2015-07-15 elektroniniu paštu išsiuntė pretenziją dėl vėluojamų darbų. Rangos sutarties pagrindu atsakovas išskaičiavo 10163,87 Eur dydžio netesybas (8163,87 Eur delspinigiai ir 2000 Eur netesybos), susidariusias 2015-07-15 iš atsakovo mokėtinos sumos pagal 2015-06-30 PVM sąskaitą – faktūrą. Ieškovas nereagavo į pretenziją, kas atsakovo manymu reiškė, kad ieškovas neprieštaravo dėl netesybų išskaičiavimo iš jam mokėtinos sumos. Pažymėjo, kad ieškovas ir toliau vėlavo atlikti rangos darbus Rangos objekte ir juos vykdė jame iki 2015-11-03. Tačiau darbų nebaigė, Rangos objekte nepasirodė, nustatytų trūkumų neištaisė. Atsakovas 2015-11-16 pranešimu informavo ieškovą apie akivaizdžius darbų trukumus (neizoliavo vamzdžių, nesutvarkė mūro sienos), taip pat informavo kad ieškovas privalės sumokėti netesybas bei atsakovo patirtus nuostolius. Šiame rašte nurodė, jog yra gavęs tik vieną 2015-06-30 PVM sąskaitą – faktūrą. Atsakovas nėra gavęs ir 2015 m. rugpjūčio mėn. atliktų darbų akto bei apie tokius darbus nebuvo informuotas. Ieškovas ne tik laiku neatliko Rangos sutartyje numatytų rangos darbų, taip pat be atsakovo žinios ir sutikimo pasitelkė subrangovus. Ieškovas nesutvarkė statybų aikštelės bei nesilaikė darbų saugos bei priešgaisrinės saugos reikalavimų. Dėl darbų saugos pažeidimų ieškovui buvo paskirta 1000 Eur bauda. Pažymėjo, kad ieškovas nebendradarbiavo su atsakovu, sukėlė atsakovui didelius nuostolius pateikdamas visiškai nepagrįstą ieškinį dėl 20397,45 Eur dydžio skolos priteisimo.

9Priešieškiniu atsakovas prašė priteisti iš ieškovo 4721,29 Eur dydžio sutartines netesybas ((2721,29 Eur delspinigių nuo 2015-07-15 iki 2016-03-10 bei 2000 Eur netesybų) už tarpinių ir galutinių darbų atlikimo terminų pažeidimą, 5767 Eur dydžio nuostolius, 2000 Eur baudą už priešgaisrinių reikalavimų ir darbo saugos, darbo tvarkos pažeidimus (2015-06-01 ir 2015-08-05 pažeidimai)), 8,05 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei patirtas bylinėjimosi išlaidas. Papildomai nurodė, jog siekdamas išvengti dar didesnių nuostolių ir sutartinių netesybų iš generalinio rangovo UAB „Litana ir Ko“ (2016-01-18 raštas), buvo priverstas pats atlikti ieškovo nebaigtus darbus ir ištaisyti defektus, nes ieškovas jų netaisė. Dėl šios priežasties atsakovas patyrė 5767 Eur dydžio nuostolius (sklendžių sudėjimas - 360 Eur, izoliavimas ortakių, sutvarkymas vatos demblių prie difuzorių, jų tinkamas izoliavimas – 1062,50 Eur, vamzdžių izoliavimas, sutvarkymas mūro sienos – 515 Eur, sumontavimas pravalymo liukų – 440 Eur, sumontavimas ugnies vožtuvų – 1251 Eur, ortakių izoliavimas specialia priešgaisrine izoliacine medžiaga – 2138,50 Eur).

10Atsakovas nesutinka su ieškovo ieškinio nepagrįstu padidinimu 342,72 Eur sumos netesybomis ir prašo jį atmesti.

11Patikslintas ieškinys tenkintinas iš dalies, priešieškinys atmestinas.

  1. Bylos esmė

12Byloje esančių įrodymų visuma nustatyta, kad dar iki sutarties sudarymo šalims bendraujant ir elektroniniu paštu (I. t., b.l. 139, II t., b.l. 14,16; II t., b.l. 121), 2015-05-13 ieškovas UAB „Insima“ (Rangovas) ir atsakovas UAB „ISS Baltic“ (Užsakovas) sudarė Statybos rangos Nr. 20150513, tekste minimą kaip Rangos sutartį (II t., b.l. 17-33). Atsakovas pripažino, jog yra gavęs tik vieną 2015-06-30 PVM sąskaitą – faktūrą. Pagal šią Rangos sutartį ieškovas įsipareigojo tinkamai ir laiku savo sąskaita ir rizika suderinti, atlikti pagal sąmatą darbus savo medžiagomis, nustatytus šioje sutartyje, techniniame projekte, juos perduoti atsakovui, užtikrinti, kad atliktų darbų rezultatas būtų pripažintas tinkamu naudoti, kuomet bus pastatyti techniniame projekte numatyti statiniai, bei įvykdyti kitus ieškovo įsipareigojimus, numatytus šioje sutartyje, o atsakovas įsipareigojo priimti ieškovo tinkamai atliktus darbus ir už juos sumokėti (Rangos sutarties 2 skyrius). Rangos sutartyje nurodyti priedai Nr. 1 - 5 teismui nepateikti, tačiau nėra ginčo dėl prieduose nurodytų duomenų. Rangos sutartimi prisiimtiems įsipareigojimams įvykdyti ieškovas 2015-05-13 sudarė subrangos sutartis su UAB „Konvera“ (II t., b.l. 36-38), o 2015-07-07 likusiems rangos darbams atlikti ieškovas sudarė subrangos sutartį su UAB „Santechvita“ (II t., b.l. 42-43). Byloje nustatyta, kad ieškovas vykdydamas Rangos sutartį su atsakovu atliko rangos darbus ir atliktus darbus įformino atliktų darbų aktais, kurių apmokėjimui atsakovui pateikė dvi PVM sąskaitas - faktūras (2015-06-30 PVM sąskaitą – faktūrą Serija INS Nr. 0000091 16752,45 Eur sumai už atliktus vėdinimo sistemų montavimo darbus pagal statybos rangos sutartį bei atliktų darbų aktą Nr. 1; 2015-08-31 PVM sąskaitą – faktūrą Serija INS Nr. 0000104 8645 Eur sumai už atliktus vėdinimo sistemų montavimo darbus pagal statybos rangos sutartį bei atliktų darbų aktą Nr. 2). Atsakovas 2015-09-21 atliko dalinį 5000 Eur sumos mokėjimą pagal minimą 2015-06-30 PVM sąskaitą – faktūrą.

13Byloje nustatyta, kad ginčo šalis siejo statybos rangos teisinai santykiai. Tokių teisinių santykių šalys neginčija ir juos pripažįsta. Šalys buvo laisvos sudaryti rangos sutartį ir savo laisva valia susitarti dėl teisių ir pareigų apimties (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.156 str.). Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią. Sutartis įpareigoja atlikti ne tik tai, kas tiesiogiai joje numatyta, bet ir visa tai, ką lemia sutarties esmės arba įstatymai (CK 6.189 str.). Rangos sutartimi kvalifikuojama sutartis, kuria viena šalis (rangovas) įsipareigoja atlikti tam tikrą darbą savo rizika pagal kitos šalies (užsakovo) užduotį ir perduoti šio darbo rezultatą užsakovui, o užsakovas įsipareigoja atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti (CK 6.644 str. 1 d.). Rangos sutarties sudarymą bei konkrečius reikalavimus rangos sutarties dalykui, visų pirma, lemia užsakovo poreikis gauti darbo rezultatą. Statybos rangos sutartis sudaroma įmonių, pastatų, gyvenamųjų namų ir kitokių statinių statybai ar rekonstrukcijai, taip pat montavimo, paleidimo ar kitokiems darbams atlikti. Taigi statybos rangos sutartys iš kitų rangos sutarčių išskiriamos pagal savo dalyką – tai sutartys dėl statinių statymo ar kitų statybos darbų atlikimo (CK 6.681 str.). Iš statybos rangos kylantiems santykiams, kaip specialiosios, prioritetiškai taikomos CK 6.681–6.699 str. normos, bendrosios rangos sutarties nuostatos – tiek, kiek jos neprieštarauja specialiosioms bei jų nereglamentuotiems klausimams. Statybos veikloje būtina užtikrinti viešojo intereso apsaugą (statybos darbai ir statiniai neturi kelti pavojaus žmonių saugumui, aplinkai ir pan.), todėl statybos santykiai, susiję su esminiais reikalavimais statiniams, statybos techninio normavimo, statybinių tyrinėjimų, statinių projektavimo, naudojimo ir priežiūros, nugriovimo veikla ir kt., reglamentuojami imperatyviųjų viešosios teisės normų (Statybos įstatymo, jį lydinčių aktų, statybos techninių reglamentų, kt.). Šie statybos santykių teisinio reglamentavimo ypatumai lemia atitinkamą sutarties laisvės principo esant statybos rangos sutartiniams santykiams ribojimą.

14Rangos sutarties sąlygos turi būti aiškinamos atsižvelgiant į jų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes bei kitas CK 6.193 str. įtvirtintas nuostatas. Pagal CK 6.193 str. 5 d., aiškinant sutartį taip pat turi būti atsižvelgiama į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo, sutarties vykdymo ir kitas reikšmingas aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004-09-08 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-424/2004; 2006-01-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-47/2006). Sutarčių teisėje pripažįstama, kad sutartis galioja tokio turinio, kokio siekė jos šalys (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-11-21 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-582/2013; 2012-03-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-64/2012). Įstatyme atkreiptinas dėmesys ir į šalių bendradarbiavimą, jog statybos rangos sutarties šalys sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti (CK 6.691 str.).

15Teismų praktikoje nurodoma kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu. Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą. Teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, pagal vidinį įsitikinimą padaryti nešališkas išvadas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-02-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-129/2008; 2008-02-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-98/2008; 2010-04-08 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2010; 2010-11-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-428/2010; 2011-02-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2011; 2011-08-08 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-340/2011; 2014-06-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-335/2014 ir kt.).

  1. Dėl 11752,45 Eur skolos priteisimo pagal 2015-06-30 PVM sąskaitą – faktūrą Serija INS Nr. 0000091

16Ieškovas 2015-06-30 išrašė PVM sąskaitą - faktūrą 16752,45 Eur sumai už 2015 m. birželio mėn. ieškovo atliktų darbų aktą Nr. 1 (II t., b.l. 79-81) ir 2016-07-08 pateikė atsakovui elektroniniu paštu bei parašė, jog originalus atveš (III t., b.l. 29,30,31). Atsakovas pripažįsta, jog gavo minėtą PVM sąskaitą – faktūrą. Tarp šalių nėra ginčo dėl atliktų darbų akto Nr. 1 pasirašymo ir darbų pagal šį aktą atlikimo. Atsakovas pažymi, jog nėra ieškovui skolingas pagal minimą PVM sąskaitą – faktūrą, nes atliko vienašališką 10163,87 Eur dydžio netesybų išskaičiavimą iš ieškovo bei 2015-09-21 atliko dalinį likusios 5000 Eur sumos mokėjimą (II t., b.l. 85). Teismas su šia atsakovo pozicija nesutinka.

17CK 6.130 str. 1 d. nustatyta, kad prievolė baigiasi, kai įskaitomas priešpriešinis vienarūšis reikalavimas, kurio terminas suėjęs arba kurio terminas nenurodytas ar apibūdintas pagal pareikalavimo momentą. Įskaitymui atlikti turi būti šios sąlygos: pirma, prievolės šalys turi turėti viena kitai abipusių teisių ir pareigų, t.y. skolininkas kartu turi būti ir savo kreditoriaus kreditorius, o kreditorius - ir savo skolininko skolininkas; antra, šalių reikalavimai turi būti priešpriešiniai, t.y. šalys turi turėti reikalavimus viena kitai, o ne trečiajam asmeniui; trečia, šie šalių reikalavimai turi būti vienarūšiai, t.y. abiejų prievolių dalykas turi būti toks pat (pavyzdžiui, šalys viena kitai turi sumokėti pinigus); ketvirta, abu reikalavimai turi galioti; penkta, abu reikalavimai turi būti vykdytini; šešta, abu reikalavimai turi būti apibrėžti. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-06-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2009; 2010-01-04 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-9/2010). Įskaitymas galimas nepriklausomai nuo to, sutinka kita prievolės šalies su tokiu prievolės pasibaigimo būdu ar ne, kita prievolės šalis turi teisę ginčyti įskaitymo pagrįstumą teisme, įrodinėdama, kad nebuvo įstatyme nustatytų sąlygų, būtinų atliekant įskaitymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-09-11 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-624/2006; 2010-02-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-18/2010).

18Apie priešpriešinio reikalavimo įskaitymą ieškovas sužinojo pagal rašytinius bylos duomenis tik gavęs 2015-11-30 tarpusavio atsiskaitymo suderinimo aktą. Nors ieškovas įsipareigojo atlikti rangos darbus (Rangos sutarties 6.1 p., iki 2015-06-15), tačiau objekto rangos darbai vėlavo, į ką atsakovas atkreipė ieškovo dėmesį (II t., b.l. 136) bei paskaičiavo netesybas (II t., b.l. 132,133,137-138). Kad Rangos darbai vėlavo įrodo ir UAB „Litana ir KO“ raštai (II t., b.l. 144) bei iš esmės liudytojo A. L. parodymai. Teismas nustatė, kad Rangos sutarties termino pažeidimas, kurio neginčija ieškovas, yra susidaręs dėl objektyvių priežasčių. Statomas objektas, kuriame ieškovas turėjo atlikti rangos darbus, iš tiesų minimu laiku nebuvo pastatytas ir ši aplinkybė buvo žinoma atsakovui, kuris buvo sudaręs rangos sutartį dėl paties Rangos objekto statybos. Šias aplinkybes įrodo pateikti šalių elektroninio susirašinėjimo duomenys (II t. b.l. 92), atsakovo ir UAB „Litana ir CO“ Rangos sutarties kalendorinis darbų vykdymo grafikas (III t., b.l. 156). Todėl teismas įvertinęs įrodymų visumą konstatuoja, kad atsakovo atliktas priešpriešinis įskaitymas, atliktas pirminis nepagrįsto dydžio delspinigių, neaptartų Rangos sutartyje, skaičiavimu, ir vėlesnis skaičiavimas dėl mažesnės sumos, ieškovui praleidus Rangos sutarties įvykdymo terminą, neteisėtas, todėl atmestinas (CK 6.63 str.). Atsakovas neįrodė, kad jo įskaitytas priešpriešinis reikalavimas, su kuriuo ieškovas nesutiko (II t., b.l. 86,87,88), įskaitymo metu buvo galiojantis ir vykdytinas. Šiuo atveju teismas mano, jog tebuvo tik atsakovo pareiga visiškai atsiskaityti su ieškovu. Atsakovas ieškovui privalo sumokėti likusią 11752,45 Eur skolos priteisimo pagal 2015-06-30 PVM sąskaitą – faktūrą Serija INS Nr. 0000091 (CK. 6.681,6.687 str.).

  1. Dėl 8645 Eur skolos priteisimo pagal 2015-08-31 PVM sąskaitą – faktūrą Serija INS Nr. 0000104

19Ieškovas 2015-08-31 išrašė PVM sąskaitą - faktūrą 8645 Eur sumai už 2015 m. rugpjūčio mėn. ieškovo atliktų darbų aktą Nr. 2 (II t., b.l. 82-84). Nors atsakovo teigia negavęs šios sutarties ir ieškovo darbai buvo atlikti nekokybiškai. Teismas su šiais atsakovo teiginiais teismas nesutinka. Ieškovas atsakovui išrašytą PVM sąskaitą - faktūrą ir atliktų darbų aktą teikė tuo pačių būdu, kaip ir pateikiant duomenis apie 2016 m. birželio mėn. atliktus darbus ir jų kainą. Tačiau ir nesant atsakovo pasirašyto darbų priėmimo akto, PVM sąskaitos – faktūros, teismas vertina šiuos duomenis pagal kitus byloje esančius įrodymus. Kad ieškovo nurodyti rangos darbai atlikti pagrindžia ir ieškovo pateikti rašytiniai įrodymai apie subnuomos darbus atlikusius darbuotojus (II t., b.l. 39,47), pagal atliktus darbus išrašytos ieškovui PVM sąskaitos – faktūros (II t., b.l. 40,45), atliktų darbų aktai (II t., b.l. 41,46), susirašinėjimo duomenys (II t., b.l. 124), statybos darbų žurnalo įrašai (III t., b.l. 39-63). Susirašinėjimo duomenys leidžia teigti, jog atsakovas pripažino 20397,45 Eur sumą darbus atliktus ir ketino sumokėti (II t., b.l. 89), o vėliau persigalvojo (II t., b.l. 94). Atsakovo nustatyti trūkumai yra susiję su viso objekto trūkumais, o nežymus vėdinimo sistemos trūkumai (II t., b.l. 125-126, III t., b.l. 37-37) yra susiję tik su atsakovo ir UAB „Litana ir Ko“ sutartiniais santykiais (III t., b.l. 64-91), išoriniu jos montavimu. Tai nėra susiję su ieškovo atliktų darbų funkcionavimu, ką patvirtino ir liudytojas A. L.. Net ir atsakovui nesumokant už atliktus paskutinius ieškovo vėdinimo sistemos įrengimo darbus, visas objektas buvo priimtas ir pripažintas tinkamu naudoti (III t., b.l. 112;113-115;116-117), tame tarpe ir „Šiltnamio“ patalpos. Nors liudytojas A. L., kuris buvo atsakovo atsakingas asmuo greitam klausimų sprendimui (Rangos sutarties 4.2.9 punktas), nurodė, jog „Šiltnamio“ pastatymas ieškovui netrukdė vykdyti Rangos darbus, tačiau tokie liudytojo parodymai prieštarauja rašytinei bylos medžiagai. Ieškovo atliktus darbus patvirtina ir minėtas statybos darbų žurnalas. Todėl atsakovas privalo visiškai atsiskaityti su ieškovu. Šalims nebendradarbiaujant, atsakovas nepagrįstai vertina, jog ieškovo atlikti rangos darbai pagal minimą PVM sąskaitą faktūrą yra nepriimti (CK 6.694 str. 6 d.). Įvertinus įrodymų visumą, atsakovas ieškovui privalo sumokėti 8645 Eur skolos sumą pagal 2015-08-31 PVM sąskaitą – faktūrą Serija INS Nr. 0000104 (CK. 6.681,6.687 str.).

  1. Dėl atsakovo priešieškinio reikalavimų

20Atsakovas priešieškiniu pareiškė ieškovui 4721,29 Eur dydžio sutartines netesybas ((2721,29 Eur delspinigių nuo 2015-07-15 iki 2016-03-10 bei 2000 Eur netesybų) už tarpinių ir galutinių darbų atlikimo terminų pažeidimą, 5767 Eur dydžio nuostolius, 2000 Eur baudą už priešgaisrinių reikalavimų ir darbo saugos, darbo tvarkos pažeidimus (2015-06-01 ir 2015-08-05 pažeidimai)), 8,05 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei patirtas bylinėjimosi išlaidas. Pažymėtina, jog atsakovo priešieškinio reikalavimai balansuoja ties piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis riba.

21Dėl priešieškinio reikalavimų, ieškovui pažeidus rangos sutarties terminus, teismas pasisakė aukščiau. Tai, kad priešieškiniu atsakovas juos skaičiuoja pagal Rangos sutartyje numatytą delspinigių dydį, nelemia teismo pozicijos dėl atsakovo reikalavimų nepagrįstumo.

22Atsakovo reikalavimai dėl 2000 Eur netesybų, atmestini, kaip nepagrįsti. Pažymėtina, jog skaičiuojant netesybas atsakovas iš tiesų dubliuoja reikalavimus, kaip nurodo ieškovas. Nenustatyta, jog ieškovas pažeidė rangos sutarties reikalavimus. Pažymėtina, jog 1000 Eur nuobauda skirta atsakovui dėl darbų saugos pažeidimų (II t., b.l. 127-128), atsakovas pagrįstai rūpinosi dėl galimos baudos dėl tvarkos reikalavimų nesilaikymo (II t., b.l. 129,172,173), nes tai buvo tarp jo bei UAB „Litana ir KO“ sutartiniai teisiniai santykiai 9Statybos rangos sutartis (III t., b.l. 162-181)).. O 5767 Eur nuostolių dydis ieškovui paskaičiuotas, kai pagal aukščiau minimą rangos sutartį už trūkumų ištaisymą atsakovui atsisakė mokėti UAB „Litana ir KO“. Tai, jog atsiradusius galimus nuostolius (II t., b.l. 174-176; 178-179; 180-183; 185; 186; 187-188; 204; 205-207) atsakovas bando susigrąžinti pareikšdamas nepagrįstus reikalavimus ieškovui, yra vertintinas kaip galimas piktnaudžiavimo procesu požymis, ką nurodė ir ieškovas. Vertinant šalių bendradarbiavimą, teismas mano, jog būtent atsakovas nevykdė įstatyme nustatytos pareigos bendradarbiauti su ieškovu vykdant statybos rangos sutartį (CK 6.691 str.).Todėl atsakovo reikalavimai dėl sutartinių netesybų, nuostolių, baudos priteisimo atmestini kaip nepagrįsti. Atmetus šiuos atsakovo reikalavimus, kiti atsakovo priešieškinio reikalavimai taip pat negali būti patenkinti. O tai, jog ieškovas Rangos darbams atlikti pasitelkė subrangovus esminės reikšmės šalių ginčui neturi.

  1. Dėl 487,46 Eur delspinigių priteisimo

23Byloje įrodyta, kad atsakovas nevykdė Rangos sutartyje nustatytos pareigos atsiskaityti, todėl ieškovas pagrįstai reikalauja priteisti delspinigius. Šalys susitarė dėl delspinigių dydžio, nėra šalių ginčo dėl šių delspinigių dydžio. Teismas sutinka su ieškovo delspinigių paskaičiavimu (II t., b.l. 95), todėl šio dydžio delspinigiai priteistini iš atsakovo (CK 6.37 str. 2 d.).

  1. Dėl ieškovo ieškinio padidinimo 342,72 Eur suma

24Nagrinėjamu atveju šalys Rangos sutartį sudarė laisva valia (CK 6.156 str.), aptarė šios sutarties sąlygas, su sutartyje numatytu 0,02 proc. delspinigių dydžiu nuo atitinkamo neatlikto mokėjimo sumos, tačiau ne daugiau nei 10 proc. nuo atitinkamos sumos už kiekvieną uždelstą dieną atsakovas sutiko (Rangos sutarties 8.7 p.). Kaip jau minėta, atsakovas sudarė Rangos sutartį apmokėti ieškovui už atliktus darbus Rangos sutartyje nustatytais terminais ir tvarka (Rangos sutarties 4.2.5 p.). Sutartis abiejų šalių buvo vykdoma ir teismas pripažino, kad atsakovas nepagrįstai ieškovui nesumokėjo visos sumos už faktiškai atliktus rangos darbus. CK nustato skirtingus pažeistų teisių gynimo būdus. Vienas iš įstatymuose numatytų pažeistų teisių gynimo būdų – netesybos (CK 6.71 str.), t. y. bauda arba delspinigiai. Šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas – kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius sutartinius arba ikisutartinius įsipareigojimus. Šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad ieškovui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais ieškovo nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais. Taigi sutartinės netesybos apibrėžia šalių atsakomybės ribas už prievolės neįvykdymą sutarties sudarymo momentu ir suteikia teisę į jas, konstatavus prievolės neįvykdymo faktą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis Nr. 3K-3-636/2013). Byloje įrodyta, kad atsakovas nevykdė Rangos sutartyje nustatytos visiškai atsiskaityti už faktiškai atliktus rangos darbus. Ieškovas pagrįstai reikalauja iš atsakovo priteisti delspinigius. Dėl delspinigių dydžio pažymėtina tai, kad delspinigiai yra skaičiuojami iki kreipimosi į teismą dienos, nuo kreipimosi į teismą dienos gali būti skaičiuojamos tik procesinės palūkanos (CK 6.37 str. 2 d.). Ieškovas, tikslindamas ieškinį ir padidindamas 342,72 Eur suma ieškinį, nepagrįstai skaičiavo delspinigius po bylos iškėlimo teisme 2015-12-22. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, reikalavimas dėl delspinigių 342,72 Eur priteisimo tenkintinas iš dalies, ieškovui iš atsakovo priteistini už 5 dienas, t.y. nuo 2015-12-17 iki 2016-12-21 teismo paskaičiuoti 20,40 Eur (5 d. x 2,35 Eur = 11,75 Eur, pagal iš dalies apmokėtą 2015-06-30 PVM sąskaitą – faktūrą ir 5 d. x 1,73 Eur = 8,65 Eur, pagal neapmokėtą 2015-08-31 PVM sąskaitą – faktūrą) dydžio delspinigiai pagal ieškovo atliktą skolos ir delspinigių paskaičiavimo lentelę (II t., b.l. 95). Atsakovas liko skolingas ieškovui iš viso 507,88 Eur (487,48 + 20,40 Eur) delspinigių. Dėl aukščiau išvardintų motyvų ieškovo reikalavimas dėl ieškinio padidinimo minima delspinigių suma tenkintinas iš dalies.

  1. Dėl procesinių palūkanų

25Pagal CK 6.37 str. 2 d., 6.261 str. 1 d. atsakovas privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas, o praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą privalo mokėti už termino praleidimą sutarčių ar įstatymų nustatytas palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais nuostoliais. Šiuo konkrečiu atveju ieškovas nurodo, kad bylos šalys yra verslininkai. Teismas tam pritaria, nes abi šalys yra juridiniai asmenys, todėl palūkanos turėtų būti skaičiuojamos pagal Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 str. 3 d. - palūkanos, lygios vieno mėnesio VILIBOR palūkanų normai, padidintai 8 procentiniais punktais (pagal Lietuvos banko viešai skelbiamus duomenis, ieškinio pateikimo teismui dieną 2015-12-16 VILIBOR palūkanų norma buvo ne 0,30, o 0,05, todėl atsakovas ieškovui privalo sumokėti 8,05 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2015-12-22 (ištaisius ieškinio trūkumus (II t., b.l. 96-97) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Delspinigių mokėjimas yra paskaičiuotas iki ieškinio teisme gavimo dienos, todėl ieškovui tik šio dydžio palūkanos.

  1. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas

26Iš dalies patenkinus ieškovo ieškinio reikalavimus, o atsakovo priešieškinį atmetus, ieškovo ieškinio reikalavimai priteisti 21227,66 Eur buvo patenkinti 20905,33 Eur sumai (98,5 proc.). Šia proporcija iš atsakovo priteistinas ieškovo sumokėtas 470,83 Eur iš 478 Eur žyminio mokesčio sumos (II t., b.l. 100; 101; 147) (CPK 93 str. 2 d.). Ieškovas pateikė įrodymus apie 4477 Eur dydžio išlaidas advokato teisinei pagalbai apmokėti (III t., b.l. 95), todėl taikant minėtą proporciją iš atsakovo priteistina 4409,85 Eur dydžio suma iš 4477 Eur sumos (III t., b.l. 95-101) (CPK 93 str. 2 d., 98 str.). Iš viso iš atsakovo priteistina 4881 Eur (suapvalinus iki sveiko skaičiaus).

27Byla vesta elektronine forma, todėl išlaidos valstybei neviršija įstatymo nustatyto minimalaus dydžio ir iš atsako9vo nepriteistinos CPK 96 str. 6 d.).

  1. Laikinųjų apsaugos priemonių galiojimas

282015-11-23 Šiaulių apylinkės teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. eL2-11036-251/2015, kuri 2016-01-11 Šiaulių apygardos teismo nutartimi palikta nepakeista (II t., b.l. 107-110), atsakovui UAB „ISS Baltic“ taikytos laikinosios apsaugos priemonės, kurias pritaikius nutarta areštuoti ne didesnei kaip 20774,75 Eur reikalavimo sumai skolininkui UAB „ISS Baltic“ (į.k. ( - )) priklausančius nekilnojamuosius ir/arba kilnojamuosius daiktus, uždraudžiant šį turtą perleisti ir/arba įkeisti, o šio turto nesant ar esant nepakankamai – areštuoti ne didesnei kaip 20774,75 Eur reikalavimo sumai, skolininko UAB „ISS Baltic“ pinigines lėšas ir/ar turtines teises, esančias pas skolininką ar trečiuosius asmenis, leidžiant atsiskaityti su kreditoriumi UAB „Insima“ (į.k. ( - )) bei daryti išmokas, susijusias su darbo santykiais, vykdyti atsiskaitymus su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba ir Valstybine mokesčių inspekcija (I t., b.l. 3-5), paliktinos galioti iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (2015-11-23 Turto arešto aktas Nr. 2015052381) (CPK 150 str. 3 d.).

29Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259,263, 268-270 straipsniais,

Nutarė

30patikslintą ieškovo ieškinį tenkinti iš dalies, atsakovo priešieškinį atmesti.

31Priteisti iš atsakovo UAB „ISS Baltic“ (į.k. ( - )) 20397,45 Eur (dvidešimt tūkstančių eurų tris šimtus devyniasdešimt septynis eurus keturiasdešimt penkis euro centus) už atliktus statybos rangos darbus, 507,88 Eur (penkis šimtus septynis eurus aštuoniasdešimt aštuonis euro centus) delspinigių, 8,05 procento dydžio metines palūkanas nuo priteistos 20905,33 Eur sumos nuo 2015-12-22 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 4881 Eur (keturis tūkstančius aštuonis šimtus aštuoniasdešimt vieną eurą) bylinėjimosi išlaidų ieškovui UAB „Insima“ (į.k. ( - )).

322015-11-23 Šiaulių apylinkės teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. eL2-11036-251/2015 atsakovui UAB „ISS Baltic“ taikytos laikinosios apsaugos priemonės paliktinos galioti iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

33Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti apskųstas Šiaulių apygardos teismui apeliacinį skundą paduodant per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Vaidotas Narvidas, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinė bylą... 3. Teismas... 4. Ieškovas ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo 20397,45 Eur skolą... 5. Patikslinant ieškinį prašo iš atsakovo priteisti 342,72 Eur netesybas,... 6. Ieškovas nurodė, kad 2015-05-13 ieškovas UAB „Insima“ ir atsakovas UAB... 7. Ieškovas atsakovo priešieškinį prašo atmesti. Atsakovas atlygį už... 8. Atsakovas prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad ieškovas... 9. Priešieškiniu atsakovas prašė priteisti iš ieškovo 4721,29 Eur dydžio... 10. Atsakovas nesutinka su ieškovo ieškinio nepagrįstu padidinimu 342,72 Eur... 11. Patikslintas ieškinys tenkintinas iš dalies, priešieškinys atmestinas. 12. Byloje esančių įrodymų visuma nustatyta, kad dar iki sutarties sudarymo... 13. Byloje nustatyta, kad ginčo šalis siejo statybos rangos teisinai santykiai.... 14. Rangos sutarties sąlygos turi būti aiškinamos atsižvelgiant į jų... 15. Teismų praktikoje nurodoma kad teismai, vertindami šalių pateiktus... 16. Ieškovas 2015-06-30 išrašė PVM sąskaitą - faktūrą 16752,45 Eur sumai... 17. CK 6.130 str. 1 d. nustatyta, kad prievolė baigiasi, kai įskaitomas... 18. Apie priešpriešinio reikalavimo įskaitymą ieškovas sužinojo pagal... 19. Ieškovas 2015-08-31 išrašė PVM sąskaitą - faktūrą 8645 Eur sumai už... 20. Atsakovas priešieškiniu pareiškė ieškovui 4721,29 Eur dydžio sutartines... 21. Dėl priešieškinio reikalavimų, ieškovui pažeidus rangos sutarties... 22. Atsakovo reikalavimai dėl 2000 Eur netesybų, atmestini, kaip nepagrįsti.... 23. Byloje įrodyta, kad atsakovas nevykdė Rangos sutartyje nustatytos pareigos... 24. Nagrinėjamu atveju šalys Rangos sutartį sudarė laisva valia (CK 6.156... 25. Pagal CK 6.37 str. 2 d., 6.261 str. 1 d. atsakovas privalo mokėti įstatymo... 26. Iš dalies patenkinus ieškovo ieškinio reikalavimus, o atsakovo... 27. Byla vesta elektronine forma, todėl išlaidos valstybei neviršija įstatymo... 28. 2015-11-23 Šiaulių apylinkės teismo nutartimi civilinėje byloje Nr.... 29. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259,263,... 30. patikslintą ieškovo ieškinį tenkinti iš dalies, atsakovo priešieškinį... 31. Priteisti iš atsakovo UAB „ISS Baltic“ (į.k. ( - )) 20397,45 Eur... 32. 2015-11-23 Šiaulių apylinkės teismo nutartimi civilinėje byloje Nr.... 33. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti apskųstas...