Byla 1A-211-354/2020
Dėl Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2020 m. liepos 2 d. nuosprendžio, kuriuo O. D. buvo išteisintas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – ir BK) 183 straipsnio 1 dalį, nenustačius, kad padaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių

1Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Zigmo Kavaliausko, Nijolės Matuzevičienės (kolegijos pirmininkės ir pranešėjos), Gražvydo Poškaus, sekretoriaujant Irenai Skaringienei, dalyvaujant prokurorui Mariui Fokui, išteisintajam O. D., jo gynėjui advokatui V. J.,

2teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal Šiaulių apygardos prokuratūros Šiaulių apylinkės prokuratūros prokuroro Mariaus Foko apeliacinį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2020 m. liepos 2 d. nuosprendžio, kuriuo O. D. buvo išteisintas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – ir BK) 183 straipsnio 1 dalį, nenustačius, kad padaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Pirmosios instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės

51.

6O. D. buvo kaltinamas tuo, kad pasisavino jam patikėtą svetimą turtą, t. y. būdamas UAB ( - ), adresu ( - ), direktorius ir įmonėje atsakingu asmeniu už priimamas remontuoti transporto priemones – keturračius ir kitas motorines transporto priemones, 2016 m. kovo 3 d., tiksliai ikiteisminio tyrimo nenustatytu laiku, sudarė su UAB ( - ) tuo metu atsakingu asmeniu V. R. „Transporto priemonių (mechanizmo) techninio aptarnavimo sutartį“ (toliau – ir Sutartis) dėl nukentėjusiajam A. T. priklausančio keturračio motociklo „YAMAHA ATV Big Beer ( - )“, be valstybinio numerio ženklų, kėbulo numeris ( - ), remonto – motorinio variklio pilno surinkimo, dalių mazgų keitimo, kuro sistemos plovimo, stabdžių sistemos, alkūninio veleno ir magneto remonto bei pilno techninio aptarnavimo, bei tą pačią dieną už aukščiau paminėto keturračio motociklo remontą iš V. R. paėmė 600 eurų avansą pagal kasos pajamų orderį ( - ), taip aukščiau paminėtos rašytinės sutarties pagrindu pasiliko remontuoti keturratį motociklą „YAMAHA ATV Big Beer ( - )“, be valstybinio numerio ženklų, kėbulo numeris ( - ), tačiau iki 2018 m. balandžio 13 d. susitarimo dėl remonto darbų atlikimo neįvykdė bei pasisavino jam patikėtą nukentėjusiojo A. T. keturratį motociklą „YAMAHA ATV Big Beer ( - )“, be valstybinio numerio ženklų, kėbulo numeris ( - ), nurodytas, jog neva aukščiau paminėtą keturratį motociklą 2017 m. rugsėjo 11 d. atsiėmė ikiteisminio tyrimo metu nenustatytas asmuo „G. G.“, neva pateikęs antrą 2016 m. kovo 3 d. sutarties su UAB ( - ) tuo metu atsakingu asmeniu V. R. „Transporto priemonių (mechanizmo) techninio aptarnavimo sutarties“ pasirašytą egzempliorių, tokiu būdu jis pasisavino jam patikėtą svetimą turtą – nukentėjusiajam A. T. priklausantį keturratį motociklą „YAMAHA ATV Big Beer ( - )“, be valstybinio numerio ženklų, kėbulo numeris ( - ), tuo padarydamas nukentėjusiajam A. T. 8000 eurų dydžio turtinę žalą

7II. Apeliacinio skundo argumentai ir proceso dalyvių prašymai

82.

9Apeliaciniu skundu Šiaulių apygardos prokuratūros Šiaulių apylinkės prokuratūros prokuroras M. Fokas prašo panaikinti 2020 m. liepos 2 d. Šiaulių apylinkės teismo nuosprendį, kuriuo O. D. išteisintas, ir priimti naują apkaltinamąjį nuosprendį – O. D. pripažinti kaltu pagal BK 183 straipsnio 1 dalį ir jam paskirti 100 MGL (5000 eurų) baudą, pareikštą nukentėjusiojo A. T. civilinį ieškinį tenkinti iš dalies ir priteisti jam iš O. D. 1000 eurų turtinei žalai atlyginti, pripažinti proceso išlaidomis nukentėjusiojo atstovo advokato R. Dobrovolskio pateiktą kvitą dėl atstovavimo 500 eurų sumai ir priteisti minėtas išlaidas iš O. D., laikiną apribojimą O. D. nuosavybės teisėms į jam priklausantį turtą – butą/patalpą, adresu: ( - ), vidutinė rinkos vertė: 8804 eurų, palikti iki visiškai pareikšto civilinio ieškinio įvykdymo, kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.

102.1.

11Skunde prokuroras nurodo, kad teismas nuosprendyje netinkamai įvertino ikiteisminio tyrimo metu bei teisme surinktus duomenis, todėl padarė neteisingas ir nepagrįstas išvadas dėl byloje nustatytų faktinių aplinkybių, neteisingai pritaikė baudžiamąjį įstatymą ir nepagrįstai išteisino O. D..

122.2.

13Skunde teigiama, jog teismas nuosprendyje nemotyvavo, kodėl atmeta ir nesiremia nukentėjusiojo A. T. ir liudytojų V. R., D. K., G. S., V. V., N. K. bei A. P. parodymais, kodėl jais netiki, o išteisinamąjį nuosprendį grindžia tik O. D. pateikta gynybine versija ir jo prieštaringais parodymais, kad nenustatytas asmuo atvyko ir pasiėmė keturratį motociklą turėdamas antrą 2016 m. kovo 3 d. Transporto priemonių (mechanizmo) techninio aptarnavimo sutarties egzempliorių. Pažymima, jog tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek teisme nei kaltinamasis O. D., nei nukentėjusysis A. T., nei kiti proceso dalyviai nenurodė jokių priežasčių, dėl kurių nukentėjusysis A. T. galėtų apkalbėti O. D. ir duoti neteisingus parodymus, nes tam nebuvo tokio pagrindo. Atkreipiamas dėmesys į tai, kad ir pats O. D. nurodė, kad nežino, ar yra pagrindas nukentėjusiajam A. T. jį nepagrįstai kaltinti ir apkalbėti.

142.3.

15Prokuroras pažymi, jog nukentėjusysis A. T., apklaustas pas ikiteisminio tyrimo teisėją, dalyvaujant apklausoje ir O. D., bei apklaustas teisme nurodė, kad pirmą kartą, kai jis nuvyko pas O. D. į įmonę ( - ) dėl kito savo geltonos spalvos keturračio motociklo „Honda“, O. D. jo klausė, ar nenori parduoti to keturračio motociklo „Yamaha“, nes jį nori pirkti kažkokie miškininkai, nukentėjusysis O. D. atsakė, kad neparduos, vėliau dar O. D. dėl to keturračio motociklo „Yamaha“ pardavimo skambino nukentėjusiajam A. T. gal vieną ar du kartus, tačiau pastarasis jam atsakė, kad motociklo neparduos. Apie šią aplinkybę teismas nuosprendyje nieko nepasisakė ir jos nevertino. Prokuroras pastebi ir tai, kad liudytojas V. R., papildomai apklaustas teisme, parodė, kad <... jam išėjus iš darbo UAB ( - ), pasikeitė ir jo telefono numeris, todėl jam niekas negalėjo skambinti dėl keturračio, tačiau tuo numeriu galėjo susisiekti su G. S.. O. D. jam neskambino dėl keturračio, to slėpti ar nesakyti jis neturi pagrindo. Jis O. D. buvo sakęs, kad išeina iš darbo ir dėl keturračio skambinti tuo pačiu telefono numeriu, kuriuo atsilieps kažkas kitas...>, tačiau teismas nuosprendyje taip pat nieko dėl to nepasisakė ir nevertino.

162.4.

17Prokuroro nuomone, teismas neteisingai įvertino antro 2016 m. kovo 3 d. sudarytos su UAB ( - ) tuo metu atsakingu asmeniu V. R. „Transporto priemonių (mechanizmo) techninio aptarnavimo sutarties“ egzemplioriaus dėl „Yamaha“ keturračio motociklo taisymo UAB ( - ) laikymo aplinkybių. Teigia, kad byloje surinkti duomenys patvirtina, jog antrasis šios sutarties egzempliorius po jos pasirašymo buvo laikomas administracinėse patalpose, adresu: ( - ), kur tuo metu veikė UAB ( - ), sutartį ten padėjo pats liudytojas V. R.. Kad tokia sutartis yra, žinojo UAB ( - ) direktorius V. V., tačiau jos jis nebuvo matęs, nes ji buvo padėta ir liko kabinete, kuriuo tuo metu naudojosi liudytojas V. R.. Kaip nustatyta byloje apklaustų nukentėjusiojo A. T. ir liudytojų V. R., D. K., G. S., V. V., N. K. bei A. P. parodymais, prokuroro teigimu, niekas prie šios sutarties, išskyrus liudytoją V. R., nebuvo prisilietęs, nes minėta sutartis liko toje pačioje vietoje, kur ją buvo padėjęs pats liudytojas V. R.. Šią aplinkybę patvirtino liudytojai V. R. ir D. K. parodymų patikrinimo vietoje metu, parodydami, kur buvo padėtas antras sutarties egzempliorius, ir kur jis buvo rastas praėjus daugiau nei dvejiems metams, t. y. toje pačioje vietoje, kur ir buvo palikęs išėjus iš darbo UAB ( - ) liudytojui V. R.. Pažymima, kad į minėtas patalpas bet koks UAB ( - ) personalas negalėjo ateiti, tik vadybininkai, buhalterė bei direktorius, apie šios sutarties antrą egzempliorių, išskyrus patį išteisintąjį O. D., liudytoją V. R. ir liudytoją V. V., niekas nežinojo. Po liudytojo V. R. išėjimo iš UAB ( - ) iki šios įmonės veiklos sustabdymo pastarojo kabinetu naudojosi liudytojas G. S., kuris parodė, kad V. R. jam jokių dokumentų išeidamas iš darbo neperdavė, jų buvo daug ant stalo, stintoje, bet jis prie jų nelindo, nes jį jie nedomino.

182.5.

19Skunde pažymima ir tai, kad patalpose, adresu: ( - ), kurios priklauso UAB ( - ), yra įrengta signalizacija, kuri pajungta į stebėjimo pultą ir saugoma saugos firmos. Po UAB ( - ) veiklos sustabdymo, nutraukus nuomos sutartį, UAB ( - ) direktorius V. V. nuo šių patalpų raktus atidavė UAB ( - ) direktorei A. P.. Daugiau šiose patalpose tik su UAB ( - ) direktorės A. P. žinia lankėsi tik UAB ( - ) darbuotojai – liudytojas D. K. ir E. S., nurašyti skaitiklių duomenų, kurie apie jokią sutartį nieko nežinojo.

202.6.

21Skunde taip pat teigiama, kad tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek teisme O. D. pateikta versija, jog 2017 m. rugsėjo 11 d. „Yamaha“ keturratį motociklą atsiėmė atvykęs juodos ar žalios spalvos kėbulu autobusiuku apsirengęs darbo drabužiais su kažkokiais užrašais asmuo, prisistatęs UAB ( - ) atstovu ir pateikęs antrą sutarties egzempliorių, ir sutartyje pasirašė <... vair. G. G....>, yra paneigta byloje surinktais duomenimis: 1. UAB ( - ) asmenų, kurių pavardė būtų panaši į pavardę G. ar panašiai, įmonėje niekada nedirbo; 2. UAB ( - ) asmenų, kurių pavardė būtų panaši į pavardę G. ar panašiai, įmonėje dirbo trys asmenys ir visi trys apklausti liudytojais parodė, kad apie jokį keturratį motociklą nieko nežinojo; 3. Nei UAB ( - ), nei UAB ( - ) mikroautobuso žalios ar juodos spalvos niekada neturėjo; 4. Laikotarpiu nuo 2016 m. kovo 1 d. iki 2018 m. rugpjūčio 30 d. adresu: ( - ) (buvusiose UAB ( - ) patalpose) jokių vagystės faktų užregistruota nebuvo; 5. Byloje apklausti tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek teisme liudytojai – V. R., D. K., G. S., V. V., N. K., A. P. patvirtino, kad be nukentėjusiojo A. T. žinios niekas nebūtų bandęs imtis kokių nors veiksmų, susijusių su ,,Yamaha“ keturračio motociklo tvarkymu, o tuo labiau jo atsiėmimu.

222.7.

23Prokuroras atkreipia dėmesį į tai, kad O. D., apklaustas teisme apie „Yamaha“ keturračio motociklo grąžinimą po susitikimo su UAB ( - ) direktoriumi V. V., į teisėjo klausimus parodė: ,,<... V. V. nurodė, kad suras žmogų, kuris atsiims šitą motociklą...>“, į prokuroro klausimus – ,,<... atvykęs V. V. prisistatė kaip įmonės ( - ) direktorius, aš jo klausiau, ką daryti su motociklu, kurio niekas neremontuoja, pinigų mokėti nenori, todėl prašiau atsiimti. V. V. pasakė, kad viską sutvarkys ir po kažkurio ilgesnio laiko, į vasaros pabaigą atsirado žmogus, kuris pasiėmė motociklą. Pats V. V. buvo atsiradęs vasarą, nors tiksliai to neprisimenu...>“, į nukentėjusiojo A. T. atstovo advokato klausimus – ,,<...keturratį atidaviau, nes V. V. atsiuntė asmenį, kuris pateikė antrą sutarties egzempliorių, pagal kurį aš privalau atiduoti transporto priemonę..>“. Apklaustas liudytoju UAB ( - ) direktorius V. V. tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek teisme kelis kartus nurodė: ,,<... kai nuvykau, tai jam (O. D.) nesakiau, kad surasiu, kas tą keturratį atsiims, o tik pasakiau, jog galiu paskambinti į įmonę ( - ), kad pradėtų rūpintis tuo klausimu..>“. Ką jis ir padarė. Liudytojas V. V. niekada O. D. nesakė, kad atsiųs kokį nors žmogų ir pan.

242.8.

25Tuo pačiu skunde teigiama, jog nukentėjusysis A. T., nenorėdamas klaidinti teismo, negalėjo tiksliai nurodyti keturračio motociklo „Yamaha“ įsigijimo metų, tačiau tai neduoda pagrindo teigti, kad byloje nėra vieno iš nusikaltimo sudėties požymio – turto vertės, kuri, teismo vertinimu, mažesnė nei 3 MGL. Prokuroro vertinimu, tokia teismo išvada yra neteisinga, nes pagal byloje esančius rašytinius duomenis nustatyta, kad toks keturračio modelis yra galimai 1996 metų gamybos, kurio pagal VšĮ ,,Emprekis“ duomenis (2019 m. 02 mėn.) kaina 1000 eurų. Nors nukentėjusiojo A. T. keturratis motociklas „Yamaha“ į UAB ( - ) buvo atvežtas taisyti išardytas ir nevažiuojantis, tačiau tai neduoda jokio pagrindo teigti, kad šio keturračio motociklo „Yamaha“ vertė mažesnė nei 3 MGL. Nuosprendyje padarytas teismo vertinimas, kad minėtam keturračiui motociklui „Yamaha“ nepakako 600 eurų pilnai jo suremontuoti, yra subjektyvi ir jokiais objektyviais duomenimis neparemta išvada, kuri paremta tik O. D. gynybine versija.

262.9.

27Pažymima ir tai, jog keturračio motociklo „Yamaha“ pasisavinimas įvyksta netrukus po to, kai pas O. D. UAB ( - ) patalpose apsilanko UAB ( - ) direktorius V. V., iš kurio pastarasis sužinojo, kad UAB ( - ) yra likviduojama ir jokios veiklos nebevykdo bei keturračio motociklo remontu toliau nebesirūpins. Sutartis dėl „Yamaha“ keturračio motociklo remonto buvo pasirašyta būtent tarp UAB ( - ) ir UAB ( - ), nors minėtas keturratis motociklas UAB ( - ) nepriklausė, jis priklausė nukentėjusiam A. T., su kuriuo UAB ( - ) ir UAB ( - ) siejo komerciniai santykiai. Pažymima tai, kad tiesiogiai UAB ( - ) su UAB ( - ) dėl „Yamaha“ keturračio motociklo nesiejo jokie sutartiniai santykiai, nes minėtas motociklas nebuvo UAB ( - ) nuosavybė, todėl jokių veiksmų dėl jo atsiėmimo UAB ( - ) direktorė A. P. nesiėmė, žmonių jo paimti nesiuntė, nes nematė priežastinio ryšio tarp UAB ( - ) ir UAB ( - ).

282.10.

29Pastebima, jog apklausta teisme A. P. parodė, kad, jeigu UAB ( - ) darbuotojai pridavė tą motociklą taisyti, tai jie turėjo juo ir rūpintis, be to, ji neprisimena, kad UAB ( - ) vadovas V. V. jai būtų skambinęs dėl keturračio „Yamaha“ atsiėmimo iš UAB ( - ). Pats O. D. apklaustas parodė, kad dėl „Yamaha“ keturračio motociklo remonto darbų jį sutartiniai santykiai siejo tik su UAB ( - ), o ne su UAB ( - ) ar kažkokia kita įmone, ar fiziniu asmeniu, nes tvarkyti tą motociklą atvežė UAB ( - ) darbuotojai, sutartis dėl šio motociklo tvarkymo buvo pasirašyta su UAB ( - ) darbuotoju V. R., kuris iš UAB ( - ) įmonės pinigų to motociklo tvarkymui padavė 600 eurų, ką byloje patvirtina UAB ( - ) išrašytas kasos pajamų orderis UAB ( - ) šiai pinigų sumai.

302.11.

31Teigiama ir tai, jog nors teismas nuosprendyje nurodo, kad byloje nėra duomenų, kad nukentėjusysis A. T. būtų ėmęsis priemonių apginti savo interesus civilinio proceso tvarka, tačiau tokia teismo išvada yra neteisinga, nes iš byloje esančių duomenų matyti, kad ir pradėjus baudžiamąjį persekiojimą, nukentėjusiajam A. T. pasisavintas „Yamaha“ keturratis motociklas rastas nebuvo, todėl akivaizdu, kad jis savo pažeistų teisių ginti civilinės atsakomybės forma negalėjo. Pažymima tai, kad nukentėjusiajam A. T. parašius pareiškimą į policiją, nebuvo priimtas procesinis sprendimas atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą ir nebuvo pasiūlyta jam esančią situaciją spręsti civilinio proceso tvarka, o buvo įvertinta, jog buvo padaryta nusikalstama veika.

322.12.

33Prokuroras nurodo, kad nors teismas nuosprendyje nurodo, jog tokią situaciją iš dalies įtakojo ir paties nukentėjusiojo A. T. neatsakingi veiksmai, t. y. savo asmeninio turto remonto klausimus pavesti kitos įmonės darbuotojams, visiškas nesirūpinimas tolimesniu turto likimu, tik praėjus beveik dvejiems metams reikšti pretenzijas O. D., kuris bandė galimai visais būdais susisiekti su atsakingais asmenimis, tačiau pastebi tai, jog O. D. niekas nesuteikė teisės jam patikėto nukentėjusiojo A. T. turto neteisėtai pasisavinti ir jo veiksmai laikytini kaip siekis pasisavinti jam patikėtą svetimą turtą.

342.13.

35Prokuroro vertinimu, O. D. turi būti nuteistas pagal BK 183 straipsnio 1 dalį, paskiriant jam bausmę, nesusijusią su laisvės apribojimu. Prokuroras teigia, kad O. D. kaltinamas padaręs vieną nesunkią tyčinę savanaudišką nusikalstamą veiką, nusikalto pirmą kartą, ankščiau niekada nebuvo teistas, daug kartų baustas administracine tvarka. Nurodo, kad O. D. charakterizuojamas patenkinamai, iki nusikalstamos veikos padarymo ir šiuo metu dirba toje pačioje įmonėje UAB ( - ), jo atsakomybę sunkinančių ir lengvinančių aplinkybių byloje nenustatyta, nusikalstamą veiką padarė tiesiogine tyčia ir dėl savanaudiškų paskatų, nusikalstama veika padarytos turtinės žalos neatlygino. Atsižvelgiant į O. D. asmenybę ir aukščiau paminėtas aplinkybes bei į tai, kad paskira bausmė turi atitikti pusiausvyrą tarp padarytos veikos ir kaltinamojo asmenybės, prokuroro nuomone, bausmės tikslai O. D. atžvilgiu gali būti pasiekti skiriant jam bausmę, nesusijusią su laisvės apribojimu, mažesnę nei įstatymo numatyta už padarytą nusikalstamą veiką bausmės vidurkis.

363.

37Atsiliepimu į Šiaulių apygardos prokuratūros Šiaulių apylinkės prokuratūros prokuroro M. Foko apeliacinį skundą išteisintasis O. D. prašo apeliacinį skundą atmesti.

383.1.

39Atsiliepime išteisintasis nurodo, jog nukentėjusio parodymai dėl keturračio įsigijimo, remonto yra prieštaringi, prieštaraujantys bylos duomenims. Pastebima ir tai, kad nukentėjusysis A. T. niekada neremontavo ir neperdavė remontuoti keturračio UAB ( - ). Dėl nurodyto keturračio remonto civiliniai teisiniai santykiai susiklostė tarp dviejų juridinių asmenų – UAB ( - ) ir UAB ( - ), byloje nėra pateikta jokių duomenų, kad keturratis priklausė ar priklauso A. T.. Nurodoma, jog bylos duomenys patvirtina, kad keturratis priklausė juridiniams asmenis – UAB ( - ) ir UAB ( - ), su šiais juridiniais asmenimis sudarytos sutartys, jų darbuotojai rūpinosi keturračio remontu, šie juridiniai asmenys atliko atsiskaitymus.

403.2.

41Atsiliepime pažymima, jog pirmosios instancijos teismas vertino įrodymus, tame tarpe ir liudytojų parodymus, visų bylos aplinkybių kontekste, o ne izoliuotai nuo byloje nustatytų aplinkybių, kaip akcentuojame apeliaciniame skunde. Pirmosios instancijos teismas nepadarė esminių įrodymų vertinimo taisyklių pažeidimų, o bylos įrodymus vertino laikydamasis ir nekaltumo prezumpcijos principo.

423.3.

43Atsiliepime, be kita ko, akcentuojama, kad apeliaciniame skunde liudytojo V. R. parodymai yra pateikiami izoliuotai, nevertinant visų bylos aplinkybių.

443.4.

45O. D. atsiliepime nurodo, kad jis neturėjo jokių asmeninių teisinių santykių nei su UAB ( - ), nei su nukentėjusiuoju A. T., jis (O. D.) yra UAB ( - ) direktorius, pagal įmonės įstatus veikiantis įmonės vardu. Šiuo atveju civiliniai teisiniai santykiai susiklostė tarp dviejų juridinių asmenų, tik UAB ( - ) priėmė keturračio dalis ir jas grąžino UAB ( - ) atstovui. Be to, teigia, kad bylos nagrinėjimo metu nustatytos aplinkybės patvirtina, jog UAB ( - ) skirtas sutarties egzempliorius nuo 2013 m. kovo 3 d. iki 2018 m. kovo mėn. buvo UAB ( - ) nuomotose patalpose ( - ) ir šis sutarties egzempliorius buvo naudojamas, antrasis sutarties egzempliorius buvo rastas kitoje vietoje, nei 2016 m. kovo 3 d. buvo palikęs V. R., o tai akivaizdžiai patvirtina, kad jis buvo naudojamas, o raktai nuo patalpų buvo UAB ( - ) buveinėje.

463.5.

47Išteisintasis atkreipia dėmesį, kad tiek nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, tiek apeliaciniame skunde teigiama, kad nei UAB ( - ), nei UAB ( - ) neturėjo juodai žalių mikroautobusų. Dėl to atsiliepime O. D. pažymi, kad jis ikiteisminio tyrimo metu nurodė, kad mikroautobusas buvo juodos ar žalios spalvos (1 t., b. l. 235), o byloje pateikti duomenys patvirtina, kad nurodytų spalvų mikroautobusus turėjo minėtos įmonės – UAB ( - ) priklausė juodos spalvos „Opel Vivaro-B“ (2014 m.), todėl šiuo atveju bandoma interpretuoti jo (O. D.) ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus.

483.6.

49Be to, atsiliepime išteisintasis nurodo, kad apeliaciniame skunde pateikiamos faktinės aplinkybės dėl keturračio motociklo detalių atsiėmimo aplinkybių nurodomos tik tokios bylos aplinkybes, kurios neturi esminės įtakos kaltės turinio nustatymui. Pats keturračio dalių pristatymas remontui suteikia pagrindo teigti, kad jis (O. D.) turėjo pagrindo manyti, kad keturratį gali pasiimti asmuo, turintis antrąjį sutarties egzempliorių, nesiaiškinant jo tapatybės, be to, šios aplinkybės patvirtina, kad keturračiu rūpinosi nenustatyti asmenys, vieni asmenys pristatydavo keturratį, kiti pasirašydavo dokumentus, o dar kiti asmenys atsiimdavo. Be to, atsiliepime pažymima ir tai, kad UAB ( - ) buvo remontuojamas ir kitas keturratis motociklas – ATV „Honda TRX“, priklausantis UAB ( - ), kurio pristatymu, remonto darbų ir kainų derinimu, atsiėmimu rūpinosi vis skirtingi asmenys. Pabrėžiama, kad jam (O. D.), kaip UAB ( - ) atstovui, nebuvo jokio pagrindo negrąžinti pagal sutartį pristatytų keturračio dalių antrąjį sutarties egzempliorių pateikusiam asmeniui, esant tokio pobūdžio aplinkybėms, kai keturračio motociklo remontu įmonės vardu rūpinasi (pristato, derina remonto darbus, domisi remonto eigą, pasiima) neapibrėžtas ratas asmenų.

503.7.

51Atsiliepime taip pat pastebima, kad bylos duomenys patvirtina, jog asmenys, pavarde „G.“, UAB ( - ) buvo žinomi (asmenys panašiomis pavardėmis turėjo darbo santykių su UAB ( - )), todėl tai galėjo sudaryti sąlygas atsiimant keturračio dalis nurodyti sutartyje minėtą pavardę.

523.8.

53Pastebima, kad apeliaciniame skunde iš esmės bandoma interpretuoti liudytojo V. V. parodymus, kuris teisiamojo posėdžio metu papildomai apklausiamas patvirtino, kad po pokalbio su juo (O. D.) 2017 m. vasaros pabaigoje, rudens pradžioje, UAB ( - ) buveinėje (( - )) susiekė telefonu su UAB ( - ) atstovais dėl keturračio detalių atsiėmimo ir informavo jį (O. D.). Po šio pokalbio praėjus kelioms dienoms į UAB ( - ) atvyko asmuo su antru sutarties egzemplioriumi dėl keturračio atsiėmimo, su kuriuo sutarta, kad keturračio dalys bus grąžintos kitą darbo dieną, t. y. 2017 m. rugsėjo 11 d., todėl tai tik patvirtina, kad jam (O. D.) nebuvo pagrindo abejoti, kad keturračio dalis atvyko pasiimti tinkamas asmuo. Šiuo atveju pats UAB ( - ) vadovo atvykimas į UAB ( - ) ir užtikrinimas, kad susisieks dėl keturračio motociklo dalių atsiėmimo, jam (O. D.), atsižvelgiant į susiklosčiusią keturračio motociklo pristatymo ir atsisėmimo praktiką, pagrįstai leido tikėtis, kad šis asmuo, pateikęs antrą sutarties egzempliorių, turi teisę atsiimti keturračio motociklo detales. Pažymima ir tai, kad UAB ( - ) sudaromos transporto priemonių (mechanizmo) techninio aptarnavimo sutartys dviem egzemplioriais po vieną kiekvienai šaliai, kitai šaliai tenkantis sutarties egzempliorius spausdinamas per kopijuojamą popierių „kalkę“, klientui perduotas egzempliorius suteikia teisę pateikus šią sutartį atsiimti transporto priemonę iš UAB ( - ). Atsiimant transporto priemonę svarbu, kad klientas patvirtintų atsiėmimo faktą ant UAB ( - ) sutarties egzemplioriaus, kuris lieka įmonėje, nes atsiėmimo faktą patvirtina tik klientas, todėl UAB ( - ) visiškai nėra svarbu, ar klientas pažymėjo sau pasiėmimo faktą savo egzemplioriuje, nes įrodomąją galią dėl transporto priemonės atsiėmimo turi UAB ( - ) tenkantis sutarties egzempliorius, nes kitas sutarties egzempliorius lieka klientui ir nėra saugomas UAB ( - ). Tai įprasta įmonės praktika. Šioje byloje tai ir nustatyta – UAB ( - ) sutarties egzemplioriuje pasirašė UAB ( - ) atstovas atsiimdamas keturračio dalis, tai buvo įprasta praktika, jog skirtingi asmenys rūpinosi keturračio remontu, todėl šiam asmeniui pateikus antrąjį sutarties egzempliorių nebuvo jokių abejonių, kad jis turi teisę pasiimti paliktas UAB ( - ) remontuoti keturračio dalis, juo labiau, kad prieš tai UAB ( - ) vadovas buvo atvykęs ir užtikrino, jog pasirūpins keturračio pasiėmimu.

543.9.

55Atsiliepime nurodoma, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad nukentėjusysis A. T. negalėjo nurodyti keturračio motociklo vertės, nepateikė jokių dokumentų, kurie pavirtintų nuosavybės teisę į nurodytą keturratį motociklą. Pažymima, kad jis (O. D.) pagal minėtas faktines bylos aplinkybes iš esmės yra kaltinamas keturračio detalių pasisavinimu, t. y. pavertimu savo turtu. Pastebima, jog nukentėjusysis A. T. tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek teisiamojo posėdžio metu nurodė, kad keturračio dokumentai (pirkimo – pardavimo sutartis, techninė knyga) įdėti į patį keturratį po sėdyne. Pirmiausia, nurodytas keturratis motociklas jau nuo 2005 m. buvo remontuojamas ne kartą, todėl akivaizdu, kad nurodyti nukentėjusiojo dokumentai daugiau kaip 11 m. negalėjo būti po sėdyne, juo labiau, kad jau ne kartą motociklas buvo remontuojamas, o paskutinius kartus buvo tik detalių rinkinys. Antra, minėtas keturratis motociklas pristatytas remontuoti išardytas detalėmis be sėdynes, todėl nurodytų dokumentų UAB ( - ) negalėjo perduoti. Trečia, nurodytas keturratis turi būti registruojamas Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre, byloje nėra jokių įrodymų, kurie patvirtintų ar leistų daryti prielaidą, kad nurodytas keturratis asmeninės nuosavybės teise priklauso A. T.. Atvirkščiai, byloje esantys duomenys patvirtina, kad minimas keturratis motociklas priklausė juridiniams asmenims – UAB ( - ) ir UAB ( - ), be to, byloje pateikti keturračio konstrukciniai duomenys patvirtina, jog po keturračio sėdyne nėra galimybės saugoti dokumentų.

563.10.

57Atsiliepime išteisintasis teigia, jog byloje nėra jokių duomenų, kurie patvirtintų, kad keturratis nuosavybės teise priklauso A. T., todėl šis asmuo laikytinas netinkamu civiliniu ieškovu, be to, neįrodyta turto vertė. Civiliniame ieškinyje buvo nurodyta, kad padaryta 8000 Eur žala, nepateikiant jokių žalos dydžio nustatymui turinčių aplinkybių, vėliau patikslinta be jokių duomenų, kad padaryta 1000 Eur žala, nepateikiant tai pagrindžiančių duomenų. Pastebima, jog UAB ( - ) pristatyto remontuoti keturračio gamybos metai – 1996 m., keturratis išardytas detalėmis, ilgą laiką neeksploatuotas. Pagal VšĮ „Eprekis“ duomenis, tokios markės keturračio, idealaus stovio, važiuojančio vidutinė rinkos kaina – 1750 Eur su PVM. Kaip minėta, įstatymo nustatyta įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė suponuoja, kad ieškovas privalo įrodyti savo reikalavimo pagrįstumą, šiuo atveju civilinis ieškovas tokių įrodymų nepateikė. Akivaizdu, kad nurodytos keturračio detalės neturėjo vertės, nes ilgą laiką buvo sudėtos maišuose, pats remontas gerokai viršijo jo vertę, todėl teismas pagrįstai konstatavo, kad vertė neviršija 3 MGL.

583.11.

59Atsiliepime taip pat pastebima, kad 2019 m. sausio 16 d. A. T. pakeitė parodymus, nurodydamas, kad kaltinamasis jam skambino ir siūlė parduoti keturratį, tačiau jis atsisakė, nes keturratis buvo geros kokybės, tik reikėjo suremontuoti. Šie nukentėjusiojo parodymai patvirtina A. T. parodymų prieštaringumą, leidžia teigti, kad A. T. pateikti parodymai iš esmės neatitinka faktinių aplinkybių. Pirmiausia, į UAB ( - ) pagal 2016 m. kovo 3 d. sutartį pristatytas ne keturratis motociklas, o šio motociklo detalių rinkinys, motociklas buvo remontuotas ne kartą ir po paskutinio remonto net keletą metų jo detalės buvo saugomos maišuose, todėl akivaizdu, kad nėra jokio pagrindo kalbėti apie keturračio motociklo pardavimą. Antra, byloje pateikti oficialūs YAMAHA duomenys patvirtina, kad minimas keturratis motociklas pagamintas 1996 metais ir dar išrinktas detalėmis maišuose, todėl akivaizdu, kad jis ne tik negali būti eksploatuojamas, jo remonto vertė viršija jo rinkos vertę, be to, tai technologiškai pasenęs keturratis motociklas, todėl jo įsigijimu nėra suinteresuotų, juo labiau, kad UAB ( - ) jis perduotas detalėmis.

603.12.

61Atsiliepime nurodoma, kad nukentėjusysis turėjo visas galimybes savo pažeistas ir ginčijamas teises ginti civilinėmis gynybos priemonės, o nenaudoti baudžiamąjį persekiojimą, kuris taikoma kaip išimtinė teisių ir interesų gynimo priemonė. Civiliniai santykiai dėl keturračio remonto susiklostė tarp dviejų juridinių asmenų ir nėra jokio pagrindo teigti, kad nukentėjusysis negalėjo civilinėmis teisinėmis priemonėmis atkurti savo pažeistos teisės arba toks pažeistų teisių gynimo būdas būtų pasunkintas. UAB ( - ) yra veikianti įmonė, galinti vykdyti turtinius įsipareigojimus. Taip pat identifikuotas prievolių vykdymą vengiantis subjektas. Atsižvelgiant į tai, išteisintojo nuomone, yra pagrindas teigti, kad nukentėjusysis turėjo visas galimybes ginti savo pažeistas ir ginčijamas teises civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka reikalaujant atlyginti padarytą žalą.

624.

63Apygardos teismo posėdyje prokuroras prašė apeliacinį skundą tenkinti, o išteisintasis O. D. ir jo gynėjas prašė apeliacinį skundą atmesti.

64III. Apeliacinės instancijos teismo išvados ir faktinių bylos aplinkybių vertinimas

655.

66Šiaulių apygardos prokuratūros Šiaulių apylinkės prokuratūros prokuroro M. Foko apeliacinis skundas atmetamas.

676.

68Nagrinėjamo skundo kontekste pažymėtina, jog baudžiamojo proceso paskirtis yra ginant žmogaus ir piliečio teises bei laisves, visuomenės ir valstybės interesus greitai, išsamiai atskleisti nusikalstamas veikas ir tinkamai pritaikyti įstatymą, kad nusikalstamą veiką padaręs asmuo būtų teisingai nubaustas ir niekas nekaltas nebūtų nuteistas. Baudžiamosios atsakomybės pagrindas – nusikalstamos veikos sudėties buvimas kaltinamo asmens veiksmuose (BK 2 straipsnio 4 dalis). Konkrečių nusikalstamos veikos požymių buvimą asmens veikoje teismas gali konstatuoti tik juos pagrindęs abejonių nekeliančių, patikimų, tiesiogiai teisiamajame posėdyje ištirtų ir teisingai įvertintų įrodymų visuma. Iš Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto nekaltumo prezumpcijos principo kyla draudimas grįsti nuosprendį abejonėmis. Vadovaujantis nekaltumo prezumpcijos principu, pareiga įrodyti nusikaltimo padarymą tenka baudžiamąjį persekiojimą vykdančioms institucijoms; kaltinamasis savo nekaltumo įrodinėti neprivalo, bet kokios abejonės turi būti vertinamos kaltinamojo naudai (in dubio pro reo). Šis principas įpareigoja išnaudojus visas galimybes abejonėms pašalinti ir nepavykus to padaryti, abejones vertinti traukiamo baudžiamojon atsakomybėn asmens naudai ir draudžia esant nepašalintoms abejonėms dėl reikšmingų bylai aplinkybių priimti apkaltinamąjį nuosprendį (kasacinės nutartys Nr. 2K-510/2012, 2K-315/2012, 2K-205/2012, 2K-177/2009, 2K-492/2013, 2K-232/2014).

696.1.

70Pirmosios instancijos teismas, priimdamas ištiesinamąjį nuosprendį dėl BK 183 straipsnio 1 dalyje numatytos nusikalstamos veikos, išdėstė teisiamajame posėdyje ištirtus įrodymus, išsamiai išanalizavo ir visete su kitais įrodymais įvertino O. D., nukentėjusiojo A. T., liudytojų V. R., D. K., G. S., V. V., A. P., N. K., K. G., V. G., D. G., M. Š., L. M., G. L. parodymus, duotus tiek teisiamojo posėdžio metu, tiek atitinkamai ikiteisminio tyrimo metu, byloje esančią raštinę medžiagą ir, vadovaudamasis šių įrodymų, kurių turinys yra atskleistas skundžiamame pirmosios instancijos teismo nuosprendyje (teisėjų kolegija, laikydamasi nuostatos dėl apeliacine tvarka priimamo procesinio sprendimo surašymo ekonomiškumo, jų nekartoja), visuma pagrįstai konstatavo, kad byloje surinkti įrodymai nepatvirtina, jog O. D. veikoje yra nusikalstamos veikos, numatytos BK 183 straipsnio 1 dalyje, sudėties požymių.

716.2.

72Prokuroras apeliaciniame skunde teigia, kad byloje surinktų įrodymų visuma patvirtina, jog O. D. padarė BK 183 straipsnio 1 dalyje numatytą nusikaltimą ir dėsto tai, jo nuomone, patvirtinančius įrodymus. Tačiau teisėjų kolegija, išanalizavusi byloje surinktus įrodymus atskirai ir siedama į visumą, neturi pagrindo sutikti su prokuroro apeliaciniame skunde išdėstytais argumentais ir sutinka su pirmosios instancijos teismo padarytomis išvadomis, kad byloje pagal surinktus įrodymus galimos tik prielaidos, jog O. D. veiksmuose yra jam inkriminuojamo nusikaltimo sudėties požymiai. Minėta, kad iš Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto nekaltumo prezumpcijos principo kyla draudimas grįsti nuosprendį abejonėmis. Atsižvelgiant į tai, kad byloje buvo išnaudotos visos galimybės abejonėms dėl O. D. pareikšto kaltinimo pagal BK 183 straipsnio 1 dalį pašalinti, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai visas nepašalintas abejones dėl reikšmingų bylai aplinkybių vertino kaltinamojo naudai.

737.

74Pažymėtina, kad O. D. buvo kaltinamas pagal BK 183 straipsnio 1 dalį, jog pasisavino A. T. priklausantį keturratį motociklą „YAMAHA ATV Big Beer ( - )“, be valstybinio numerio ženklų, kėbulo numeris ( - ), kuris buvo perduotas UAB ( - ), kurio vadovu yra O. D., remontui.

757.1.

76Teismų praktikoje nurodoma, jog pagal BK 183 straipsnio 1 dalį atsako tas, kas pasisavino jam patikėtą ar jo žinioje buvusį svetimą turtą ar turtinę teisę. Objektyviai turto pasisavinimas reiškiasi neteisėtu, neatlygintinu, kaltininkui svetimo, jam patikėto ar jo žinioje buvusio turto (turtinės teisės) pavertimu savo turtu (turtine teise), pažeidžiant turto patikėjimo ar perdavimo jo žiniai sąlygas. Šiuo atveju kaltininkas jam patikėtą ar jo žinioje buvusį svetimą turtą neteisėtai ir neatlygintinai paverčia savo turtu, t. y. ima elgtis su juo kaip su nuosavu ir taip padaro žalą turto savininkui (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-371-648/2017, 2K-21-628/2019, 2K-132-511/2019). Pasisavinimo esmę sudaro tai, kad kaltininkas jam patikėtą ar esantį jo žinioje turtą ar turtinę teisę neteisėtai (viršydamas įgaliojimus) neatlygintinai paverčia savu turtu, kitaip tariant, ima elgtis su svetimu turtu kaip su nuosavu ir taip padaro žalą turto savininkui. Veika, kuria pasisavinamas kaltininkui patikėtas ar esantis jo žinioje svetimas turtas, besąlygiškai sukelia nusikalstamus padarinius – turtinę žalą. Nusikalstami padariniai čia yra nukentėjusiojo materialaus turto ar turtinės teisės netekimas arba jos apimties sumažėjimas (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-332/2014, 2K-132-511/2019). Neteisėtumas suponuoja teisinio pagrindo nebuvimą atliktam veiksmui (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-56-696/2018). Svetimo turto pasisavinimas laikomas baigta nusikalstama veika, kai kaltininkas įgyja galimybę turtą valdyti ir (ar) juo naudotis, ir (ar) disponuoti savo nuožiūra (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-132-511/2019).

777.2.

78Be to, BK 183 straipsnio 1 dalyje nustatytas nusikaltimas gali būti padaromas tik tyčia. Kaltininko siekimas neteisėtai ir neatlygintinai užvaldyti svetimą turtą ar turtinę teisę ypač akivaizdus turto pasisavinimo atveju, nes šios nusikalstamos veikos esmę kaip tik ir sudaro neteisėtas turto ar turtinės teisės pavertimas savo nuosavybe. Kaltininkas sąmoningai užvaldo (pasisavina) jam patikėtą ar esantį jo žinioje, tačiau jam nuosavybės teise nepriklausantį (svetimą) turtą ar turtinę teisę, žinodamas, kad tokie jo veiksmai yra neteisėti, peržengiantys darbo ar civilinės teisės normų pagrindu jam suteiktus įgaliojimus valdyti, naudoti turtą ar juo disponuoti. Be to, turtas ar turtinė teisė pasisavinami savininkui už tai neatlyginant. Taigi, nors ir suvokdamas pavojingą savo veiksmų pobūdį, kaltininkas nori taip veikti, o numatydamas, kad dėl šių veiksmų neišvengiamai atsiras nusikalstamų padarinių – turtinė žala turto savininkui, nori tokių padarinių ir sąmoningai jų siekia (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-132-511/2019).

797.3.

80Paprastai BK 183 straipsnio 1 dalyje numatytas nusikaltimas yra padaromas įvairiais aktyviais kaltininko veiksmais, kurių konkretus turinys priklauso nuo pasisavinamų daiktų fizinių savybių, turto apskaitos ypatumų, apsaugos, tikslinės paskirties, buvimo vietos ir kt. Pažymėtina, kad pagal teismų praktiką pasisavinant kaltininkui patikėtą ar esantį jo žinioje nekilnojamąjį arba individualiais (o ne rūšiniais) požymiais apibūdinamą kilnojamąjį daiktą, kuriam reikalinga teisinė registracija, kaltininkas turi juridiškai pakeisti nuosavybės teisės subjektą (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-526/2010). Šių registruotinų tiek nekilnojamųjų, tiek kilnojamųjų individualiais požymiais apibūdinamų daiktų ypatybė ta, jog tuo atveju, jei kaltininkas dokumentais neįformina tariamos teisės, jis gali tik naudoti arba valdyti turtą, juo nedisponuodamas. Taigi, asmens nuteisimui pagal BK 183 straipsnį svarbu nustatyti ne tik sutartimi patikėtų kilnojamųjų daiktų negrąžinimą, o jų pasisavinimą.

817.4.

82Teisėjų kolegijos vertinimu, pagrindo pripažinti kaltu ir nuteisti pagal BK 183 straipsnio 1 dalį O. D. pasisavinus A. T. priklausiusį keturratį nėra pagrindo jau vien dėl to, kad byloje nėra nė vieno neabejotino įrodymo, patvirtinančio, kad O. D. realiai, kokiu nors būdu, būtų pasisavinęs (padaręs patikėtą svetimą turtą savu) A. T. keturratį, t. y. šiuo atveju nėra pagrindinio BK 183 straipsnio 1 dalies sudėties objektyviojo požymio – pasisavinimo. Vien tai, kad A. T. keturratis nebuvo grąžintas pastarajam, dar neleidžia daryti išvados, jog minėtą keturratį pasisavino būtent O. D.. Kaip ir minėta, atsakomybei pagal BK 183 straipsnio nuostatas dėl kilnojamojo turto pasisavinimo būtini įrodymai apie realius kaltininko veiksmus, leidusius patikėtą svetimą turtą neatlygintinai paversti savu, tačiau šiuo atveju byloje nėra jokių įrodymų, kad O. D., prieš atiduodamas keturratį nenustatytam asmeniui, keturratį būtų bent akimirkai pavertęs savu turtu. Be to, byloje esantys įrodymai, priešingai nei mano prokuroras, taip ir nepaneigė O. D. versijos, kad jis minėtą keturratį atidavė asmeniui, kuris pateikė antrąjį Sutarties dėl keturračio remonto egzempliorių, todėl apylinkės teismas šią aplinkybę pagrįstai vertino kaltinamojo naudai. Tuo pačiu pastebėtina, kad O. D. veikimas – svetimo patikėto turto (keturračio) atidavimas asmeniui, turėjusiam antrąjį Sutarties dėl keturračio remonto egzempliorių, rodo, kad O. D. veikė teisėtai (O. D. svetimą turtą atidavė ne bet kam, o asmeniui, kuris turėjo teisėtą pagrindą pasiimti keturratį), tai šiuo atveju eliminuoja vieną iš svetimo turto pasisavinimo sudėties elementų požymį – neteisėtumą.

837.5.

84Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su prokuroro argumentais, neva byloje esantys duomenys patvirtina, kad antrasis Sutarties egzempliorius nuo pat jos pasirašymo momento visą laiką buvo nejudinamas UAB ( - ) administracinėse patalpose, todėl joks asmuo inkriminuojamu laikotarpiu negalėjo O. D. pateikti antrojo Sutarties egzemplioriaus. Pažymėtina, kad apylinkės teisme apklausti liudytojai (V. R., V. V., G. S.) patvirtino, kad visi UAB ( - ) administracijos darbuotojai galėjo patekti į kabinetą, kur buvo laikomas antras Sutarties egzempliorius, be to, liudytojas V. R., kurio kabinete ir buvo laikomas antras Sutarties egzempliorius, teisme nurodė, kad tuo metu, kai nuvažiavo kartu su D. K. paimti antrojo Sutarties egzemplioriaus, norint Sutartį atiduoti A. T., Sutarties egzempliorių rado ant stalo, nors išeidamas iš darbo UAB ( - ) Sutarties egzempliorių buvo palikęs lentynėlėje, analogiškai V. R. aiškino ir ikiteisminio tyrimo metu (1 t., b. l. 52–53, 58–59, 63–64, 70–71, 72–77). Taigi, nurodyti duomenys, priešingai nei nurodoma apeliaciniame skunde, patvirtina, jog patekti į patalpą, kur buvo laikomas antrasis Sutarties egzempliorius, galėjo platus asmenų ratas, griežto patekimo į šias patalpas ribojimo ir kontrolės nebuvo, be to, kaip matyti, antrasis Sutarties egzempliorius iki jį perduodant A. T. buvo perkeltas iš vienos vietos į kitą. Šios aplinkybės, teisėjų kolegijos vertinimu, leidžia tikėti, o ne paneigti, O. D. keliamą versiją, jog jis keturratį motociklą atidavė ne bet kam, o asmeniui, turėjusiam minėto keturračio antrąjį Sutarties egzempliorių, kuris ir buvo reikalingas, norint keturratį atsiimti. Be to, kaip matyti iš bylos duomenų, keturratį motociklą „YAMAHA ATV Big Beer ( - )“ tiek šiuo atveju, tiek ir ankstesniais jo remontavimo atvejais pristatydavo remontuoti ne pats A. T., o kiti asmenys, keturratį atsiimdavo nebūtinai jį pristatęs asmuo (1 t., b. l. 160 – 169; 3 t., b. l. 36–39, 40–46, 47–52), todėl O. D. elgesys – keturračio atidavimas asmeniui, turėjusiam reikalingus dokumentus, šiuo atveju nelaikytinas neįprastu, nelogišku, neįtikėtinu ar leidžiančiu abejoti O. D. atliktų veiksmų teisėtumu.

857.6.

86Apeliacinės instancijos teismas taip pat pritaria apylinkės teismo išvadai, jog byloje esantys duomenys neįrodė kito būtinojo objektyviojo turto pasisavinimo (BK 183 straipsnio 1 dalis) sudėties požymio – turto vertės. Pažymėtina, jog baudžiamoji atsakomybė pagal BK 183 straipsnio 1 dalį, vadovaujantis BK 190 straipsnio 1 dalies nuostatomis, galima tik tuo atveju, jei pasisavinto turto vertė yra didesnė nei 5 MGL (250 Eur), o pagal BK 183 straipsnio 3 dalį (dėl nedidelės vertės turto pasisavinimo) – kai turto vertė viršija 3 MGL (150 Eur) ir neviršija 5 MGL (250 Eur). Nagrinėjamu atveju nukentėjusysis A. T. nurodė, kad jo keturračio vertė yra 8 000 Eur, tačiau jokių tai patvirtinančių duomenų negalėjo pateikti. Pagal VšĮ Emprekis duomenis vidutinė motociklo YAMAHA (USA) YFM Big Beer ( - ) kėbulo tipas FWB, kuras benzinas, variklio darbinis tūris 350, gamybos metai 1996, kaina su PVM Lietuvoje siekia tik 1000 Eur, ši kaina nurodyta, kai transporto priemonė yra idealaus stovio, veikianti ir važiuojanti (3 t., b. l. 34). Taigi, net pagal VšĮ Emprekis duomenis yra pateikiama informacija apie vidutinę, o ne apie mažiausią minėtos transporto priemonės vertę, kas rodo, jog nukentėjusysis itin pervertino (daugiau nei 8 kartus) savo keturračio vertę. Tuo pačiu pažymėtina, jog A. T. keturratis pas O. D. į įmonę tvarkymui buvo atvežtas neveikiantis, nevažiuojantis, išardytas (tą patvirtino liudytojai G. L., L. M., M. Š., G. S., V. R.), todėl tai vėl ženkliai mažina keturračio vertę nuo VšĮ Emprekis pateiktos vidutinės transporto priemonės kainos. Be kita ko, byloje nėra jokių duomenų apie tai, kokios konkrečiai A. T. keturračio dalys į UAB ( - ) buvo atvežtos, todėl tai vėl gi neleidžia remtis prielaidomis ir spėti, kokia galėjo keturračio dalių vertė, šių abejonių pašalinti BPK numatytomis priemonėmis nėra objektyvios galimybės. Esant šioms aplinkybėms, vadovaujantis in dubio pro reo principu, apylinkės teismas padarė pagrįstą išvadą, kad A. T. keturračio (tiksliau – keturračio dalys) nesiekė net 3 MGL vertės, nuo kurios yra galima atsakomybė pagal BK 183 straipsnio nuostatas.

877.7.

88Tuo pačiu pažymėtina, kad byloje nėra įrodymų, patvirtinančių, kad O. D. galėjo turėti tiesioginę tyčią pasisavinti A. T. keturratį, t. y. nėra subjektyviojo nusikalstamos veikos, numatytos BK 183 straipsnio 1 dalyje, sudėties požymio – tiesioginės tyčios. O. D. tyčią pasisavinti A. T. keturratį paneigia byloje esančios nustatytos objektyvios aplinkybės: O. D. vadovaujamai įmonei ne pirmą kartą buvo pristatomas tas pats keturratis motociklas „YAMAHA ATV Big Beer ( - )“ (1 t., b. l. 160–169; 3 t., b. l. 36–39, 40–46, 47–52), ir ankstesniais kartais O. D. savo sutartinių įsipareigojimų laikėsi; O. D. keturratį motociklą „YAMAHA ATV Big Beer ( - )“ realiai tvarkė, užsakinėjo jam dalis (3 t., b. l. 25–33); O. D. vadovaujamai įmonei buvo pristatytas tvarkyti ir kitas A. T. keturratis Honda, kurį O. D. sutvarkė, jo nepasisavino, savo sutartinių įsipareigojimų laikėsi, nors keturratis Honda buvo tvarkomas iš esmės tuo pačiu laikotarpiu, kai buvo tvarkomas ir keturratis „YAMAHA ATV Big Beer ( - )“ (3 t., b. l. 154–159, 162–165); kadangi keturračio „YAMAHA ATV Big Beer ( - )“ tvarkymu ilgą laiko tarpą iš esmės niekas, net ir pats A. T., nesidomėjo, O. D. aktyviais veiksmais ieškojo, kam (kuriam teisėtam savininkui, valdytojui) galėtų atiduoti nesutvarkytą keturratį, t. y. siuntė elektroninį laišką UAB ( - ) (3 t., b. l. 185–186), kadangi būtent šios įmonės atstovas V. R. pateikė keturratį tvarkyti, buvo bandoma susisiekti su V. R., tačiau jis tuo metu jau nebedirbo UAB ( - ) (tai patvirtina O. D., liudytojo V. R. parodymai), su A. T. dėl keturračio tvarkymo nepavykdavo susisiekti, vėliau O. D. pavyko susisiekti su UAB ( - ) vadovu V. V. dėl keturračio remonto, kuris nurodė šią informaciją perduosiantis UAB ( - ) atstovams (tai patvirtina V. V. parodymai); A. T. ilgą laiko tarpą pats visiškai nesidomėjo keturračio likimu, nors būdamas UAB ( - ) akcininku, vadybininku žinojo, kad UAB ( - ), kuri buvo įsikūrusi UAB ( - ) patalpose, sustabdė veiklą; kai A. T. kreipėsi į O. D. dėl keturračio, O. D. pastarajam pateikė visus duomenis, susijusius su keturračio tvarkymu ir atidavimu asmeniui, kuris pateikė antrąjį Sutarties egzempliorių. Visos šios aplinkybės rodo, kad O. D. realiai tvarkė keturratį „YAMAHA ATV Big Beer ( - )“, aktyviai ieškojo asmenų, turinčių teisę šį keturratį pasiimti, su nukentėjusiuoju bendradarbiavo, kas šiuo atveju rodo, kad O. D. neturėjo jokios tyčios pasisavinti A. T. neveikiančio, nevažiuojančio, mažos vertės keturračio.

897.8.

90Atsakant į apeliacinio skundo argumentus, neva V. V. O. D. niekada nesakė, jog atsiųs kokį žmogų paimti keturračio, pažymėtina, jog V. V. iš tiesų tokios aplinkybės O. D. nebuvo nurodęs. Vis dėl to, iš V. V. parodymų apylinkės teisme matyti, kad pastarasis patvirtino, kad kalbėjo su O. D. ir pastarajam pasakė, jog susiskambino su UAB ( - ) dėl keturračio ir žadėjo spręsti šį klausimą, kas iš esmės šiuo atveju reiškia tą patį, ką nurodė ir O. D., t. y., kad V. V. sakė atsiųsiąs žmogų, kuris paims keturratį. Pažymėtina ir tai, jog minėti V. V. teiginiai O. D. pastarajam leido daryti pagrįstą prielaidą, kad V. V. iš tiesų surado asmenį, kuris gali pasiimti remontuotą keturratį, kadangi praėjus kuriam laikui po jo ir V. V. pokalbio į UAB ( - ) atvyko asmuo, turėjęs antrąjį Sutarties egzempliorių bei prisistatęs UAB ( - ) atstovu.

917.9.

92Akcentuotina ir tai, jog tiek baudžiamosios teisės paskirtis, tiek ir bendrieji teisės principai, įtvirtinti demokratinių teisinių valstybių jurisprudencijoje, suponuoja tai, kad negalimas tokios teisinės praktikos formavimas, kai sprendžiant civilinius ginčus taikomos baudžiamosios teisės normos ir asmens elgesys, esant išimtinai civiliniams teisiniams santykiams, vertinamas kaip atitinkamos nusikalstamos veikos padarymas. Tai dera ir su konstitucine jurisprudencija, kurioje ne kartą konstatuota, kad siekiant užkirsti kelią neteisėtoms veikoms, tokios veikos ne visuomet pripažįstamos nusikalstamomis ir jas padariusiems asmenims taikytinos griežčiausios priemonės – bausmės. Toks aiškinimas neabejotinai kyla iš konstitucinės jurisprudencijos, remiantis kuria, kiekvieną kartą sprendžiant, ar tikslinga padarytą veiką pripažinti nusikaltimu ar kitokiu teisės pažeidimu, labai svarbu įvertinti, kokių rezultatų galima pasiekti kitomis, su bausmių taikymu nesusijusiomis, priemonėmis (administracinėmis, drausminėmis, civilinėmis sankcijomis ar visuomenės poveikio priemonėmis ir pan.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-7-262/2013, 2K-7-251/2013, 2K-409/2011, 2K-P-267/2011 ir kt.). Iš aptartos teismų praktikos seka, kad praktikai, kai įvairūs tarpusavyje kylantys konfliktai ir ginčai (šiuo atveju ginčas dėl keturračio grąžinimo aplinkybių, tinkamo Sutarties vykdymo) dirbtinai kriminalizuojami, kaltinant vieną iš konfliktuojančių pusių nusikalstamų veikų padarymu, neanalizuojant, ar pakankamas padarytų veiksmų pavojingumas, neįvertinant ir kitų teisės šakų normų veiksmingumo siekiant atkurti pažeistas teises ar interesus, nepritartina. Pastebėtina, jog nagrinėjamu atveju O. D. nuo A. T. nesislapstė, geranoriškai teikė visą jam žinomą informaciją ir duomenis apie keturračio remontą, jo priėmimą ir išdavimą, pats A. T. net nemėgino ginčo spręsti civilinėmis teisinėmis priemonėmis, be to, netgi neteikė apeliacinio skundo. Kartu pažymėtina, kad, net ir nesant galimybės visiškai atstatyti šalių buvusios padėties, t. y. turtą grąžinti natūra, civilinėmis teisinėmis priemonėmis įmanoma reikalauti atlyginti prarasto daikto vertę pinigais iš žalą (nuostolius) padariusio kalto asmens. Be to, pritartina apylinkės teismo argumentams, jog bylos duomenys neleidžia daryti išvados, kad nukentėjusiojo teisių gynyba civilinėmis teisinėmis priemonėmis būtų neperspektyvi. Esant šioms aplinkybėms, nėra jokio pagrindo O. D. ir A. T. kilusio ginčo dėl Sutarties tinkamo vykdymo spręsti baudžiamosiomis teisinėmis priemonėmis.

937.10.

94Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad lieka neįrodyta, jog O. D. padarė aptariamą nusikalstamą veiką, ir prokuroro apeliacinio skundo argumentai neduoda pagrindo abejoti O. D. išteisinimo teisėtumu, pagrįstumu ir daryti dėl O. D. kaltės pagal BK 183 straipsnio 1 dalį klausimo priešingas išvadas negu tas, kurias padarė pirmosios instancijos teismas, pripažinęs, kad byloje surinkti įrodymai nepatvirtina O. D. veikoje buvus nusikalstamos veikos, numatytos BK 183 straipsnio 1 dalyje, sudėties požymių. Taigi, teisėjų kolegija pripažįsta, kad apylinkės teismas, vertindamas byloje surinktus ir ištirtus įrodymus, BPK 20 straipsnio nuostatų nepažeidė, padarė pagrįstas bei motyvuotas išvadas dėl O. D. nekaltumo. Dėl to naikinti skundžiamą nuosprendį dėl O. D. išteisinimo pagal 183 straipsnio 1 dalį, kaip to prašo prokuroras, nėra pagrindo. Tuo pačiu pažymėtina, jog paliekant pirmosios instancijos teismo nuosprendį dėl O. D. išteisinimo nepakeistu nėra pagrindo tenkinti prokuroro prašymą iš dalies tenkinti nukentėjusiojo A. T. pareikštą civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo.

95Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

96Šiaulių apygardos prokuratūros Šiaulių apylinkės prokuratūros prokuroro Mariaus Foko apeliacinį skundą atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Pirmosios instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės... 5. 1.... 6. O. D. buvo kaltinamas tuo, kad pasisavino jam patikėtą svetimą turtą, t. y.... 7. II. Apeliacinio skundo argumentai ir proceso dalyvių prašymai... 8. 2.... 9. Apeliaciniu skundu Šiaulių apygardos prokuratūros Šiaulių apylinkės... 10. 2.1.... 11. Skunde prokuroras nurodo, kad teismas nuosprendyje netinkamai įvertino... 12. 2.2.... 13. Skunde teigiama, jog teismas nuosprendyje nemotyvavo, kodėl atmeta ir... 14. 2.3.... 15. Prokuroras pažymi, jog nukentėjusysis A. T., apklaustas pas ikiteisminio... 16. 2.4.... 17. Prokuroro nuomone, teismas neteisingai įvertino antro 2016 m. kovo 3 d.... 18. 2.5.... 19. Skunde pažymima ir tai, kad patalpose, adresu: ( - ), kurios priklauso UAB ( -... 20. 2.6.... 21. Skunde taip pat teigiama, kad tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek teisme O. D.... 22. 2.7.... 23. Prokuroras atkreipia dėmesį į tai, kad O. D., apklaustas teisme apie... 24. 2.8.... 25. Tuo pačiu skunde teigiama, jog nukentėjusysis A. T., nenorėdamas klaidinti... 26. 2.9.... 27. Pažymima ir tai, jog keturračio motociklo „Yamaha“ pasisavinimas įvyksta... 28. 2.10.... 29. Pastebima, jog apklausta teisme A. P. parodė, kad, jeigu UAB ( - ) darbuotojai... 30. 2.11.... 31. Teigiama ir tai, jog nors teismas nuosprendyje nurodo, kad byloje nėra... 32. 2.12.... 33. Prokuroras nurodo, kad nors teismas nuosprendyje nurodo, jog tokią situaciją... 34. 2.13.... 35. Prokuroro vertinimu, O. D. turi būti nuteistas pagal BK 183 straipsnio 1... 36. 3.... 37. Atsiliepimu į Šiaulių apygardos prokuratūros Šiaulių apylinkės... 38. 3.1.... 39. Atsiliepime išteisintasis nurodo, jog nukentėjusio parodymai dėl keturračio... 40. 3.2.... 41. Atsiliepime pažymima, jog pirmosios instancijos teismas vertino įrodymus,... 42. 3.3.... 43. Atsiliepime, be kita ko, akcentuojama, kad apeliaciniame skunde liudytojo V. R.... 44. 3.4.... 45. O. D. atsiliepime nurodo, kad jis neturėjo jokių asmeninių teisinių... 46. 3.5.... 47. Išteisintasis atkreipia dėmesį, kad tiek nagrinėjant bylą pirmosios... 48. 3.6.... 49. Be to, atsiliepime išteisintasis nurodo, kad apeliaciniame skunde pateikiamos... 50. 3.7.... 51. Atsiliepime taip pat pastebima, kad bylos duomenys patvirtina, jog asmenys,... 52. 3.8.... 53. Pastebima, kad apeliaciniame skunde iš esmės bandoma interpretuoti liudytojo... 54. 3.9.... 55. Atsiliepime nurodoma, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo,... 56. 3.10.... 57. Atsiliepime išteisintasis teigia, jog byloje nėra jokių duomenų, kurie... 58. 3.11.... 59. Atsiliepime taip pat pastebima, kad 2019 m. sausio 16 d. A. T. pakeitė... 60. 3.12.... 61. Atsiliepime nurodoma, kad nukentėjusysis turėjo visas galimybes savo... 62. 4.... 63. Apygardos teismo posėdyje prokuroras prašė apeliacinį skundą tenkinti, o... 64. III. Apeliacinės instancijos teismo išvados ir faktinių bylos aplinkybių... 65. 5.... 66. Šiaulių apygardos prokuratūros Šiaulių apylinkės prokuratūros prokuroro... 67. 6.... 68. Nagrinėjamo skundo kontekste pažymėtina, jog baudžiamojo proceso paskirtis... 69. 6.1.... 70. Pirmosios instancijos teismas, priimdamas ištiesinamąjį nuosprendį dėl BK... 71. 6.2.... 72. Prokuroras apeliaciniame skunde teigia, kad byloje surinktų įrodymų visuma... 73. 7.... 74. Pažymėtina, kad O. D. buvo kaltinamas pagal BK 183 straipsnio 1 dalį, jog... 75. 7.1.... 76. Teismų praktikoje nurodoma, jog pagal BK 183 straipsnio 1 dalį atsako tas,... 77. 7.2.... 78. Be to, BK 183 straipsnio 1 dalyje nustatytas nusikaltimas gali būti padaromas... 79. 7.3.... 80. Paprastai BK 183 straipsnio 1 dalyje numatytas nusikaltimas yra padaromas... 81. 7.4.... 82. Teisėjų kolegijos vertinimu, pagrindo pripažinti kaltu ir nuteisti pagal BK... 83. 7.5.... 84. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su prokuroro argumentais, neva... 85. 7.6.... 86. Apeliacinės instancijos teismas taip pat pritaria apylinkės teismo išvadai,... 87. 7.7.... 88. Tuo pačiu pažymėtina, kad byloje nėra įrodymų, patvirtinančių, kad O.... 89. 7.8.... 90. Atsakant į apeliacinio skundo argumentus, neva V. V. O. D. niekada nesakė,... 91. 7.9.... 92. Akcentuotina ir tai, jog tiek baudžiamosios teisės paskirtis, tiek ir... 93. 7.10.... 94. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad lieka... 95. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso... 96. Šiaulių apygardos prokuratūros Šiaulių apylinkės prokuratūros prokuroro...