Byla 2-262-267/2012
Dėl 2102546,20 Lt žalos atlyginimo

1(S)

2Šiaulių apygardos teismo teisėja Danutė Burbulienė, sekretoriaujant Irenai Dominauskienei, dalyvaujant ieškovei D. Š., ieškovų D. Š., L. Š. ir D. Š. atstovui advokatui Egidijui Morkūnui, atsakovui K. N., jo atstovui advokatui Valdui Kairiui, atsakovo BAB banko SNORAS atstovui Teisės departamento direktoriui A. M.,

3viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų D. Š., L. Š. ir D. Š. ieškinį atsakovams BAB bankas SNORAS, K. N., trečiajam asmeniui UADB „ERGO LIETUVA“ dėl 2102546,20 Lt žalos atlyginimo.

4Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

5

  1. Ginčo esmė ir šalių paaiškinimai

6Ieškovai D. Š., L. Š. ir D. Š. 2010-12-28 iškėlė Šiaulių apygardos teisme bylą atsakovui AB bankas SNORAS dėl 2010-02-27 autoįvykyje padarytos 2102546,20 Lt žalos atlyginimo. 2012-01-09 teisme priimtas 2011-12-13 patikslintas ieškovų ieškinys, kuriuo atsakovu byloje patrauktas K. N. (2 t., 84–94, 128–130, 154–165 b. l.). Teismui pateiktuose procesiniuose dokumentuose ieškovai prašė priteisti solidariai iš atsakovų K. N. ir BAB bankas SNORAS 1288699 Lt turtinės žalos ir 694227,20 Lt neturtinės žalos atlyginimą D. Š., 99620 Lt neturtinės žalos atlyginimą L. Š. ir 20000 Lt neturtinės žalos atlyginimą D. Š.. Ieškinį grindė CK 1.5 straipsnio 4 dalies, 6.263 straipsnio, 6.270 straipsnio 2 dalies, 3 dalies, 6.282 straipsnio, 6.283 straipsnio 1 dalies, 6.250 straipsnio 2 dalies, 6.264 straipsnio nuostatomis. Nurodė, kad 2010-02-27 apie 21 val. autoįvykio metu buvo sužaloti automobilį Toyota Yaris valstybinis Nr. ( - ) vairavusi D. Š. ir kartu važiavęs jos sūnus L. Š.. Autoįvykio kaltininkas yra atsakovas K. N., vairavęs transporto priemonę neblaivus, viršijęs greitį, išvažiavęs į priešpriešinio eismo juostą, pažeidęs Kelių eismo taisyklių reikalavimus. Autoįvykio kaltininkas atsakovas K. N. dirbo AB bankas SNORAS ir vairavo automobilį VW Transporter, kurio valdytojas – atsakovas BAB bankas SNORAS. Ikiteisminio tyrimo duomenimis nustatyta, kad eismo įvykis kilo dėl atsakovui BAB bankas SNORAS nuosavybės teise priklausančio automobilio, vairuojamo banko SNORAS darbuotojo, susidūrimo su nukentėjusiosios vairuojamu automobiliu, todėl BAB bankas SNORAS kartu su K. N. yra atsakingi už ieškovams padarytą žalą. Ieškovai mano, kad AB bankas SNORAS savo pareigos tinkamai saugoti jam nuosavybės teise priklausančius automobilius neįvykdė ir taip kartu su K. N. tapo atsakingu už dėl šios pareigos nevykdymo kilusias pasekmes. Ieškovai atkreipė teismo dėmesį, kad savo, kaip didesnio pavojaus šaltinio valdytojo statuso, kaip ir pareigos atlyginti atsakovams padarytą žalą, bylos iškėlimo stadijoje atsakovas AB bankas SNORAS neginčijo, tai patvirtino 2010-08-18 ir 2010-08-27 raštuose.

7Nustatant priteistinos žalos dydį ieškovai prašė atsižvelgti į jos atsiradimo priežastis, autoįvykio kaltininko girtumą, šarvuoto automobilio didesnį pavojingumą, lyginant su standartinės komplektacijos automobiliu, žalą padariusių asmenų turtinę padėtį. Nurodė, kad D. Š. buvo sunkiai sužalota, netgi buvo kilę pagrįstų abejonių dėl jos gyvybės išsaugojimo, šiuo metu jai nustatytas 60 % darbingumo netekimas, o reikšmingesnis sveikatos būklės atkūrimas neįmanomas. Po autoįvykio patirtas skausmas, stresas dėl vaikų ateities, mirties baimė ir kiti negatyvūs pojūčiai lėmė suprastėjusią savijautą, išsivystė hipertenzija, atsirado nervinis dirglumas ir išsekimas, miego sutrikimas, vegetacinės nervų sistemos veiklos sutrikimas. Šiuo metu ieškovė taip pat kenčia skausmus, dėl patirtų sužalojimų negali laisvai judėti, vaikšto su ramentais, ateityje jai reiks patirti chirurgines operacijas. Tai lemia socialinio ir profesinio bendravimo galimybių sumažėjimą, pakeitė šeimos gyvenimo kokybę, ji nebegalės pilnavertiškai rūpintis savo sūnų auginimu ir auklėjimu. Jokiomis šiuolaikinėmis priemonėmis negalima užtikrinti, kad ieškovės sveikatos būklė nepablogės tiek, kad D. Š. taps visiškai nedarbinga ir jai bus reikalinga aktyvi slauga, todėl prašoma priteisti iš atsakovų D. Š. 694227,20 Lt neturtinę žalą, mažinant 700000 Lt įvertintą neturtinės žalos atlyginimą trečiojo asmens UABD „Ergo Lietuva“ išmoka – 5772,80 Lt.

8Ieškovui L. Š. dėl autoįvykio metu patirto sveikatos sužalojimo, skausmo, streso, patirtų išgyvenimų ir galimybių sumažėjimo padaryta neturtinė žala ieškinyje įvertinta 100000 Lt, tačiau prašoma priteisti 99620 Lt neturtinės žalos atlyginimą, įvertinus trečiojo asmens UABD „Ergo Lietuva“ išmoką – 380 Lt.

9D. Š., kuris autoįvykio metu buvo nepilnametis ir patyrė ne tik didžiulį stresą, bet ir baimę dėl artimųjų netekties, savo ateities, prašoma priteisti 20000 Lt neturtinės žalos atlyginimą. Nurodoma, kad pradinė vaiko psichinė būsena ir vėlesni išgyvenimai matant sužalotą ir kenčiančią mamą lėmė ne tik jo dvasinę būklę, bet ir atsiliepė jo mokymosi rezultatams.

10Ieškovė D. Š. prašo priteisti ir 1288699 Lt turtinę žalą, kurią sudarytų vienkartinė išmoka, apskaičiuota padauginus vidutinį darbo užmokestį, gautą iki sužalojimo (6900 Lt) iš prarasto darbingumo lygio (60%) ir padauginus iš iki pensijinio amžiaus likusio laiko tarpo, t. y. iš 240 mėn. = 993600 Lt. Taip pat ieškovė prašo priteisti 295099 Lt nedarbingumo rizikos prisiėmimo ir būsimos pensijos sumažėjimo atlyginimą, kuriuos paskaičiuoja pagal formulę 6900 Lt x 60 % x 3,4 % (ligos draudimas) + 6900 Lt x 60 % x 26,3 % (pensijų socialinis draudimas) x 240 = 295099 Lt (1 t., 1–9, 133–138 b. l., 2 t., 84–84, 154–165 b. l.).

112012-11-06 teismo posėdyje ieškovė D. Š. prašė ieškinį tenkinti. Ieškovų atstovas advokatas Egidijus Morkūnas palaikė ieškinio reikalavimus ir atkreipė teismo dėmesį, kad bankas neatliko jokių veiksmų, kad nors kiek pagerintų ieškovės gyvenimo sąlygas po autoįvykio.

12Atsakovas K. N. teismui pateiktuose procesiniuose dokumentuose nurodė, kad ieškovų prašoma priteisti žala yra nepagrįstai didelė, neįrodyta. Neįvertinta, kad UADB „Ergo Lietuva“ atlygino autoįvykyje nukentėjusiems asmenims turtinę ir neturtinę žalą. Bylos iškėlimo stadijoje atsakovas K. N. neigė ir savo, ir darbdavio kaltę, tačiau, nuosprendžiui įsiteisėjus savo kaltę pripažino, o 2012-11-06 teismo posėdyje sutiko atlyginti ieškovams 10000 Lt neturtinę žalą (1 t., 39, 41 b. l., 2 t., 1, 2 b. l., 3 t. 79–84 b. l.).

13Atsakovo K. N. atstovas advokatas Valdas Kairys teismo posėdyje prašė ieškinį tenkinti iš dalies, priteisiant 10000 Lt žalos atlyginimą, įvertinti ne tik ieškovų pageidavimus, bet ir atsakovo turtinę padėtį. Nurodė, kad prašomos priteisti žalos dydis prasilenkia su sąžiningumu.

14Atsakovas BAB bankas SNORAS 2011-01-25 pateikė teismui atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad bankas neturi teisinės pareigos atsakyti ieškovams pagal CK 6.270 straipsnį, nes autoįvykis, kurio metu nukentėjo ieškovai, įvyko dėl dviejų didesnio pavojaus šaltinių sąveikos. Tokiais atvejais žala atlyginama bendrais pagrindais. Ieškovai neįrodė banko kaltės, todėl šiam atsakovui pareikštas ieškinys yra nepagrįstas. Atsakovas galimybės valdyti didesnio pavojaus šaltinį neteko dėl K. N. neteisėtų veiksmų. Autoįvykio metu K. N. dirbo AB bankas SNORAS Šiaulių filialo ( - ) pareigose, o autoįvykio dieną, 2010-02-27, jam buvo poilsio diena ir jokių darbdavio nurodymų tą dieną jis nevykdė. Vadovaujantis atsakovo tarnybinio transporto instrukcijos 22.8.1 p., darbuotojai tarnybinį automobilį privalo naudoti tik tarnybiniais tikslais. Atsakovas K. N. 2010-02-27 savavališkai pasiėmė banko automobilį VW Transporter 2.5 TDI, valstybinis Nr. ( - ) ir su juo išvyko namo, nors pagal atsakovo vidaus taisykles jis to daryti negalėjo. Be to, pagal Instrukcijų 23.1.p. baigus darbą ir poilsio dienomis tarnybinių užduočių neturintys automobiliai saugomi prie Banko pastatų esančiose aikštelėse. Tai reiškia, kad be atsakingo asmens leidimo, baigus darbą ir poilsio dienomis darbuotojas neturi teisės pasiimti ir saugoti automobilio asmeniniuose garažuose. Be to, Instrukcijos 22.9 p. numatyta, kad K. N. pagal darbines funkcijas atsakingas už automobilio apsaugą, būtent jam teko pareiga užtikrinti tinkamą automobilio naudojimosi tvarką, filialo turto apsaugą (Instrukcijų 22. 9. p., 23.1.2.p, Pareiginių nuostatų 2.1. p., 3. 2. p.). Šios aplinkybės, atsakovo manymu, pagrindžia pateiktus atsikirtimus, kad automobilio valdymo galimybės atsakovas neteko dėl neteisėtų trečiojo asmens veiksmų, todėl pagal CK 6.270 straipsnio 3 dalį už padarytą žalą ieškovams neatsako.

15Atsikirsdamas į ieškinį dėl L. Š. pareikštų reikalavimų AB bankas SNORAS nurodė, kad pagal CK 6.270 str. 4 d. nuostatas L. Š. padarytą žalą turi atlyginti abiejų didesnio pavojaus šaltinių valdytojai – šiuo atveju tai ieškovė D. Š. ir K. N..

16Atsiliepime į ieškinį taip pat nurodyta, kad ieškovai neįrodė žalos ir jos dydžio, o bankui nekyla deliktinė atsakomybė pagal 6.264 str., nes žala padaryta K. N. nedarbo dieną ir tai nėra susiję su darbdavio nurodymų vykdymu. Atsakovas teigia, kad pareikšti reikalavimai dėl neturtinės žalos atlyginimo neatitinka sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principų bei Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamos praktikos panašiais atvejais (1 t., 68–83 b. l.).

17Teismui pateiktame procesiniame dokumente – triplike atsakovas AB bankas SNORAS ir toliau laikėsi pozicijos, kad ieškovai neįrodė ieškinio reikalavimų, kad D. Š. apskritai negali reikšti ieškinio, o bankas neturi pareigos atlyginti žalą nei pagal CK 6.270 str., nei pagal CK 6.264 str. Akcentavo aplinkybes, kad tą dieną, kai įvyko autoįvykis, K. N. nedirbo, todėl neturėjo teisės naudotis transporto priemone. Be to, pažeisdamas nustatytą tvarką ir būdamas asmeniu, atsakingu už tokios tvarkos laikymąsi, savavališkai pasiėmė bankui priklausančią transporto priemonę ir sukėlė autoįvykį. Todėl byloje turi būti taikomos ne CK 6.270 str. 1 d., bet CK 6.270 str. 3 d. nuostatos. Atsakovas triplike pateikė argumentus, kad tuo atveju, jeigu ir būtų nustatyta banko kaltė dėl transporto priemonės valdymo netekimo, turi būti taikoma solidari įvykio kaltininko ir banko atsakomybė (2 t., 6–11 b. l.).

18Teismo posėdžio metu BAB bankas SNORAS bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo Teisės departamento direktorius A. M. prašė ieškinį atmesti, nurodė, kad žalos dydis neįrodytas, o už padarytą žalą yra atsakingas autoįvykio kaltininkas, nes bankas nustatė ir užtikrino automobilio saugojimo tvarką, tačiau automobiliu pasinaudojo atsakingas asmuo, kuris turėjo teisę saugoti automobilio raktus ir dokumentus.

19Trečiasis asmuo UADB „ERGO LIETUVA“ 2011-01-24 pateikė teismui atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad pareikšti reikalavimai pagrįsti tik iš dalies ir paaiškino, kad 2010-02-27 įvykusio eismo įvykio metu automobilio VW TRASPORTER v/n ( - ) valdytojo civilinė atsakomybė privalomuoju draudimu buvo apdrausta UADB „ERGO LIETUVA“, todėl nukentėjusiems ieškovams D. Š. ir L. Š. buvo išmokėtos atitinkamai 8252 Lt ir 380 Lt neturtinės žalos draudimo išmokos. Vadovaujantis LR Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo nuostatomis ir draudžiamojo įvykio administravimo byloje surinktais dokumentais, draudikas UADB „ERGO LIETUVA“ ieškovei D. Š. už laikinojo nedarbingumo laikotarpį nuo 2010-03-01 iki 2010-06-22 yra išmokėjęs 13656,62 Lt negautų pajamų ir už laikotarpį nuo 2010-09-11 iki 2010-10-01 2674,62 Lt draudimo išmoką. Trečiasis asmuo atsiliepime nurodė, kad dėl 2010-02-27 įvykusio eismo įvykio žalą patyrusiems asmenims draudikas UADB „ERGO LIETUVA“ yra išmokėjęs 77564,46 Lt draudimo išmokų, kurias, kaip ir galimai mokėtinas ateityje, vadovaujantis LR Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 22 str. 1 d. 1 p. nuostata, kad draudikas turi teisę reikalauti, jog sumokėtas dėl padarytos žalos sumas grąžintų atsakingas už žalos padarymą asmuo, jeigu jis vairavo transporto priemonę neblaivus, privalės grąžinti atsakingas asmuo – AB bankas SNORAS (1 t., 44–46 b. l.).

  1. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės

202011 m. birželio 6 d. Šiaulių miesto apylinkės teismo nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. 40-1-00055-10 K. N. nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 281 straipsnio 4 dalį už tai, kad 2010 m. vasario 27 d. apie 21.01 val., ( - ) gatve vairuodamas kelių transporto priemonę – automobilį „VW Transporter“, valstybinis Nr. ( - ) ir būdamas apsvaigęs nuo alkoholio (nustatytas 3,59 promilių girtumo laipsnis), pažeidė Kelių eismo taisyklių 9, 14, 123, 133, 134, 135, 145.5, punktų reikalavimus, t. y. važiuodamas ( - ) gatve nuo ( - ) gatvės link ( - ) gatvės, nesilaikė visų būtinų atsargumo priemonių ir sukėlė pavojų kitų eismo dalyvių bei jų turto saugumui, važiavo ne mažesniu nei 81 km/h greičiu ir viršijo leistiną gyvenvietėse transporto priemonėms leidžiamą 50 km/h greitį, pasirinkdamas važiavimo greitį, neatsižvelgė į važiavimo sąlygas, ypač kelio ir transporto priemonės būklę, meteorologines sąlygas, eismo intensyvumą, kad galėtų sustabdyti transporto priemonę iki bet kurios iš anksto numatomos kliūties, atsiradus kelyje kliūčiai – ta pačia kryptimi antrąja eismo juosta važiuojančiam automobiliui „Toyota Yaris“, valstybinis Nr. ( - ), vairuojamam D. Š., ir pradedančiam apsisukimo manevrą ( - ) gatvėje, prie ( - ) pastato esančių įvažiavimų, kur baigiasi ( - ) gatvės priešingas eismo kryptis skirianti dviguba ištisinė linija, bei iškilus grėsmei eismo saugumui, nelėtino greičio ir neapvažiavo kliūties pirmąja eismo juosta, lenkė automobilį „Toyota Yaris“, esant ta pačia važiavimo kryptimi dviems eismo juostoms, kirto dvigubą ištisinę liniją (pažymėtą Kelių eismo taisyklių 3 priedo 1.3 p.), įvažiavo į priešingos krypties eismui skirtą kelio pusę, ir dėl to susidūrė su apsisukančiu automobiliu „Toyota Yaris“, t. y. įvyko eismo įvykis, dėl kurio buvo sužaloti nagrinėjamoje civilinėje byloje ieškinį pareiškę ieškovai D. Š. ir L. Š.. Įsiteisėjusiu nuosprendžiu nustatyta, kad D. Š. buvo padaryti sužalojimai: dvigubas kryžkaulio lūžis, abiejų pusių gaktikaulių viršutinių ir apatinių šakų lūžiai (dešinės pusės apatinės šakos dvigubas lūžis), stuburo kryžmeninės dalies pirmo slankstelio lūžis, uodegikaulio lūžis, kairio kelio sąnario priekinio kryžminio raiščio ir meniskų plyšimai, dešinio kelio sąnario priekinio kryžminio raiščio ir medialinio menisko plyšimai, kairio šlaunikaulio lateralinio antkrumplio atskilimas, stuburo juosmeninės dalies penkto slankstelio poslinkis, dešinės krūtinės ląstos pusės antro šonkaulio skilimas, galvos smegenų sukrėtimas, viršutinio žandikaulio dešinės pusės šešto danties vainiko nuskėlimas, viršutinio žandikaulio dešinės pusės pirmo ir šešto, kairės pusės pirmo dantų kramtomųjų kraštų nuskėlimas, abiejų ausų sumušimas, poodinės kraujosruvos smilkiniuose, odos nubrozdinimai rankose, krūtinėje, t. y. D. Š. dėl dvigubo kryžkaulio lūžio bei abiejų pusių gaktikaulių viršutinių ir apatinių šakų lūžių, suardžiusių dubens žiedo vientisumą, padarytas sunkus sveikatos sutrikdymas.

21Ieškovui L. Š. autoįvykio metu buvo padaryti sužalojimai: galvos smegenų sukrėtimas, muštinė žaizda kairiame antakyje ir kairės akies viršutiniame voke, kraujosruva kairės akies vokuose, juosmens kairės pusės nubrozdinimas, krūtinės kairės pusės ir kairės šlaunies sumušimas, t. y. L. Š. padarytas nesunkus sveikatos sutrikdymas, nes galvos smegenų sukrėtimas sutrikdė sveikatą ilgesniam nei 10 dienų laikotarpiui (pridėta Šiaulių miesto apylinkės teismo baudžiamoji byla Nr. 40-1-00055-10, 3 t., 15–25, 141–147 b. l.).

222011 m. birželio 6 d. Šiaulių miesto apylinkės teismo nuosprendžiu ir Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartimi baudžiamojoje byloje nustatyti faktai turi prejudicinę galią nagrinėjamoje civilinėje byloje (CPK 182 straipsnio 3 punktas).

23Byloje taip pat nustatyta, kad 2010 m. vasario 27 d., autoįvykio metu atsakovus K. N. ir AB bankas SNORAS siejo sutartiniai darbo teisiniai santykiai, K. N. buvo poilsio diena ir jis, be darbdavio žinios ir neturėdamas jo leidimo, asmeniniais tikslais vairavo darbdaviui priklausantį automobilį „VW Transporter“, valstybinis Nr. ( - ) Šias aplinkybes patvirtina teismui pateikti dokumentai, t. y darbo sutartys, darbo laiko apskaitos žiniaraštis. Šias aplinkybes pripažįsta ieškovai ir atsakovai (1 t., 84–91b. l.).

24Automobilio „VW Transporter“, valstybinis Nr. ( - ) valdytojo BAB bankas SNORAS atsakomybė privalomuoju draudimu buvo apdrausta trečiojo asmens UADB „ERGO LIETUVA“, kuris išmokėjo D. Š. ir L. Š. atitinkamai 77564,46 Lt draudimo išmokų, atlygindamas turtinę ir neturtinę žalą, negautas pajamas (2 t., 44–47, 57–58, 64–66 b. l., pridėta baudžiamoji byla Nr. 40-1-00055-10, 1 t., 51–53 b. l., 2 t., 16, 19, 20, 21 b. l.).

25Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis atsakovui AB bankas SNORAS Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 7 d. nutartimi iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirtas Neil Hunter Cooper (civilinė byla Nr. B2-7791-611/2011).

26Ieškinys tenkintinas iš dalies

  1. Faktiniai ir teisiniai argumentai, kuriais grindžiamas teismo sprendimas

27Baudžiamojoje byloje konstatuoti nuteistojo K. N. neteisėti veiksmai nulėmė turtinės ir neturtinės žalos atsiradimą ieškovams. Atsakovai pripažįsta nusikaltimu ieškovams D. Š. ir L. Š. padarytos žalos faktą, tačiau byloje yra kilęs ginčas dėl atlygintinos žalos dydžio, dėl D. Š. reikalavimų pagrįstumo ir automobilio „VW Transporter“, valstybinis Nr. ( - ) valdytojo – atsakovo BAB bankas SNORAS, atsakomybės.

28Dėl atsakovo BAB bankas SNORAS, atsakomybės

29Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką didesnio pavojaus šaltinio valdytoju laikomas darbdavys, bet ne darbuotojas, kuris naudojasi didesnio pavojaus šaltiniu dėl darbo santykių su didesnio pavojaus šaltinio savininku (darbdaviu) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. sausio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-79/2008; 2007 m. gegužės 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-210/2007).

30Nustačius, kad automobilio „VW Transporter“, valstybinis Nr. ( - ) valdytojas yra BAB bankas SNORAS (šį faktą patvirtina ir trečiojo asmens UADB „ERGO LIETUVA“ byloje pateikti duomenys), banko darbuotojo K. N. naudotu didesnio pavojaus šaltiniu padarytą žalą turi atlyginti darbdavys kaip didesnio pavojaus šaltinio valdytojas pagal CK 6.270 straipsnio 3 dalį.

31Nagrinėjamoje byloje svarbu yra tai, kad žala ieškovams padaryta BAB bankas SNORAS priklausančiu didesnio pavojaus šaltiniu, kurį vairavo antrasis atsakovas – banko darbuotojas K. N., tačiau ne darbo metu, be darbdavio leidimo ir neblaivus. Šiame sprendime jau minėta, kad K. N. įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl eismo įvykio, kuriame buvo sužaloti ieškovai D. Š. ir L. Š.. BAB bankas SNORAS nesutinka atlyginti ieškovams jų patirtą žalą, teigdamas, kad prarado galimybę valdyti didesnio pavojaus šaltinį dėl neteisėtų darbuotojo K. N. veiksmų, nes atsakovas K. N. 2010-02-27, poilsio dieną, šeštadienį savavališkai pasiėmė banko automobilį VW Transporter 2.5 TDI, valstybinis Nr. ( - ) ir su juo išvyko namo, nors pagal atsakovo patvirtintas Vidaus tvarkos taisykles ir Instrukcijas to daryti negalėjo, nes pagal Instrukcijų 23.1.p. baigus darbą ir poilsio dienomis tarnybinių užduočių neturintys automobiliai turi būti saugomi prie Banko pastatų esančiose aikštelėse. Be to, pagal Instrukcijų 22.9 p. K. N. pagal darbines funkcijas buvo atsakingas už automobilio apsaugą, būtent jam teko pareiga užtikrinti tinkamą automobilio naudojimosi tvarką, filialo turto apsaugą. Šios aplinkybės, atsakovo manymu, pagrindžia pateiktus atsikirtimus, kad automobilio valdymo galimybės BAB bankas SNORAS neteko dėl neteisėtų atsakovo K. N. veiksmų, todėl žalą ieškovams pagal CK 6.270 straipsnio 3 dalies nuostatas turi atlyginti neteisėtai didesnio pavojaus šaltinį užvaldęs asmuo. Teismas atmeta šiuos banko atsikirtimus, nes pagal CK 6.270 straipsnio 3 dalies nuostatas, jeigu dėl valdymo netekimo yra ir valdytojo kaltės, tai jis neatleidžiamas nuo atsakomybės, o atsako solidariai su neteisėtai didesnio pavojaus šaltinį užvaldžiusiu asmeniu. Didesnio pavojaus šaltinio valdytojas turi didesnę rūpestingumo pareigą ir jis privalo rūpintis, kad didesnio pavojaus šaltinis būtų tinkamai saugomas. Šiuo konkrečiu atveju byloje nustatyta, kad atsakovas K. N. bankui priklausantį didesnį pavojingumą, lyginant su standartinės komplektacijos automobiliu, aplinkiniams keliantį šarvuotą inkasatorių automobilį VW Transporter 2.5 TDI, valstybinis Nr. ( - ) vairavo nedarbo metu 2010-02-27 apie 21 val. ir neblaivus. Apklausiamas įtariamuoju 2010-02-28 K. N. paaiškino, kad šį darbdaviui priklausantį automobilį dažniausiai po darbo pastatydavo prie savo namų, adresu ( - ) ir tik kartais pastatydavo prie AB bankas SNORAS pastato, kuris yra ( - ). Pripažino, kad nelaimės dieną ne darbo metu apie 17 val., neblaivus šarvuotu inkasatorių lengvuoju krovininiu automobiliu važiavo pas draugą, gyvenantį ( - ) gatvėje, ten gėrė alkoholį, apie 21 val. grįždamas namo, ( - ) g. ties ( - ) namu, sukėlė autoavariją, kurioje nukentėjo ieškovai (pridėta baudžiamoji byla Nr. 40-1-00055-10, 1 t., 76–79 b. l.). 2011-03-15 apklausiamas teismo posėdyje kaltinamasis K. N. pripažino, kad Banko instrukcijas pažeisdavo dažnai, automobilį ne darbo metu laikydavo namuose, valdišku automobiliu naudojosi taupydamas kurą ir neblaivus važiavo ne pirmą kartą (pridėta baudžiamoji byla Nr. 40-1-00055-10, 3 t., 3, 4 b. l.). Apklausiamas civilinėje byloje atsakovas K. N. keitė parodymus, tačiau pripažino, kad jam nereikėjo darbdavio leidimo, kad pasiimtų automobilį ne darbo metu. Liudytojai V. Š., dirbęs AB bankas SNORAS ( - ) pareigose, parodė, kad jam nežinoma kaip buvo kontroliuojamas automobilių saugojimas ne darbo metu, o liudytojas L. K. paaiškino, kad po darbo automobilio rakteliai buvo saugojami banko ginklinėje (3 t., 42–46 b. l.) Dėl šių byloje nustatytų aplinkybių teismas sprendžia, kad didesnio pavojaus šaltinio valdytojas BAB bankas SNORAS, turintis didesnę rūpestingumo pareigą ir privalantis rūpintis, kad didesnio pavojaus šaltinis būtų saugomas tinkamai, inkasatorių automobilio VW Transporter 2.5 TDI, valstybinis Nr. ( - ) grįžimo į garažą ar stovėjimo aikštelę nekontroliavo, autoįvykio dieną jo nepasigedo ir buvimo vietos netikrino. Šios aplinkybės rodo, kad bankas netinkamai kontroliavo transporto priemonės, šarvuoto inkasatorių automobilio VW Transporter 2.5 TDI, valstybinis Nr. ( - ), keliančio aplinkiniams didesnį pavojingumą, lyginant su standartinės komplektacijos automobiliu, naudojimo tvarką ir neužtikrino šio didesnio pavojaus šaltinio apsaugą. Šios bylos kontekste svarbios yra ir aplinkybės, susijusios su vairuotojui K. N. skirtomis administracinėmis nuobaudomis už šiurkščius Kelių eismo taisyklių pažeidimus. Teismas sprendžia, kad bankas, skirdamas K. N. į atsakingas pareigas, prisiėmė didžiąją dalį rizikos dėl jo elgesio vairuojant ir saugant darbdavio jam patikėtus didesnio pavojaus šaltinius. Esant tokioms byloje nustatytoms aplinkybėms, kai dėl galimybės valdyti didesnio pavojaus šaltinį, kuriuo padaryta žala ieškovams, praradimo yra ir šio šaltinio valdytojo – atsakovo BAB bankas SNORAS kaltės, bankas negali būti atleistas nuo atsakomybės, nes tokiu atveju pagal CK 6.270 straipsnio 3 dalį jis atsako už didesnio pavojaus šaltinio padarytą žalą solidariai su didesnio pavojaus šaltinį neteisėtai užvaldžiusiu asmeniu – atsakovu K. N..

32Taigi nagrinėjamu atveju atsakovams BAB bankas SNORAS ir K. N. tenka solidari pareiga atlyginti žalą, padarytą didesnio pavojaus šaltinio ir nusikalstamais banko darbuotojo K. N. veiksmais (CK 6.6 straipsnio 4 dalis, 6.270 straipsnio 3 dalis).

33Atmesdamas atsakovo BAB bankas SNORAS atsikirtimus teismas įvertina bylai reikšmingas aplinkybes, kad bankas iki civilinės bylos iškėlimo neneigė jam kylančios žalos atlyginimo prievolės ir ieškovų advokatui adresuotuose 2010-08-12 ir 2010-08-24 raštuose teigė, jog yra pasirengęs atlyginti žalą, kai bus pateikti žalos dydį pagrindžiantys dokumentai (1 t., 29–31 b. l.).

34Dėl D. Š. reikalavimų pagrįstumo

35Ieškovas D. Š. nedalyvavo eismo įvykyje, kurio metu buvo sužaloti jo šeimos nariai – mama D. Š. ir brolis L. Š., tačiau jam buvo padaryta neturtinė žala, kurią privalo atlyginti atsakovai, kurių neteisėti veiksmai lėmė neturtinės žalos atsiradimą D. Š. (6.245 str., 6.246 str., 6.247 str., 6.250 str.). Dėl abiejų atsakovų veiksmų, susijusių su sunkias pasekmes sukėlusiu autoįvykiu, neteisėtumo šiame sprendime teismas jau pasisakė: K. N. kaltė konstatuota įsiteisėjusiu nuosprendžiu, o šiuo teismo sprendimu nustatyta ir BAB banko SNORAS kaltė dėl žalą padariusio didesnio pavojaus šaltinio valdymo netekimo. Todėl teismas pasisako dėl kitų dviejų būtinųjų civilinės atsakomybės sąlygų (žalos ir priežastinio ryšio).

36D. Š. 2010-02-27, kai buvo sužaloti du jo šeimos nariai, buvo 16 metų moksleivis. Konstitucijoje saugomos pagrindinės vaiko, kaip žmogaus, teisės į gyvybę, sveikatą, laisvę, asmens neliečiamybę, teisė į garbę, orumą, į normalų fizinį, protinį, dvasinį, dorovinį, socialinį vystymąsi, teisė į išsilavinimą ir kitos teisės. Vaikų, kaip išskirtinės asmenų grupės, teisės ir pareigos reglamentuojamos Konstitucijos 38, 39, 41 ir kituose straipsniuose. Konstitucijos 39 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad nepilnamečius vaikus gina įstatymas. Vaiko interesais pirmiausia turi rūpintis jo šeima, kuri privalo sudaryti tokias sąlygas, kurios lemtų visapusišką ir darnų vaiko vystymąsi, kad jis būtų parengtas savarankiškai gyventi visuomenėje, taip pat užtikrintų jo sveikatą, darnią fizinę ir psichinę raidą bei visuomenei priimtiną auklėjimą.

37Nagrinėjamoje byloje esantys duomenys patvirtina, kad dėl įvykusios autoavarijos D. Š. ilgą laiką buvo netekęs saugios šeiminės aplinkos, patyrė didžiulį stresą dėl mamos ir brolio sužalojimų, jų patiriamo skausmo ir netgi baimę dėl jų netekties. Žmogaus gyvenimo etapas iki pilnametystės yra labai reikšmingas jo raidai, asmenybės formavimuisi, adaptavimuisi visuomenėje; šiame etape nepilnametis asmuo dar nėra išmokęs apsisaugoti nuo neigiamo aplinkos poveikio, nėra pakankamai stiprus jam pasipriešinti. D. Š. dėl atsakovų neteisėtų veiksmų sukeltų pasekmių jautė baimę dėl ateities, nebuvo saugus materialiai ir, būdamas nepilnametis, neturėjo galimybės apsiginti. Nagrinėjamoje byloje svarbu yra tai, kad pakankamai lėšų turėjęs atsakovas AB bankas SNORAS laiku nesuteikė nepilnamečiui D. Š. jokios pagalbos, nors tai padaryti privalėjo, vadovaudamasis LR CK 1.5 straipsnio ir 6.270 straipsnio nuostatomis. Konstitucijos 30 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad asmeniui padarytos materialinės ir moralinės žalos atlyginimą nustato įstatymas. Konstitucinio Teismo 2006 m. rugpjūčio 19 d. nutarime konstatuota, kad valstybė yra konstituciškai įpareigota teisinėmis, materialinėmis, organizacinėmis priemonėmis užtikrinti žmogaus teisių ir laisvių gynimą nuo neteisėto kėsinimosi ar ribojimo, nustatyti pakankamas žmogaus teisių ir laisvių apsaugos ir gynimo priemones. Viena tokių priemonių – teisingai atlyginamos neturtinės žalos nustatymas. Neturtinės žalos dydis pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą teisės aiškinimo ir taikymo praktiką įvertinamas pagal neturtinės žalos prigimtį ir objektą, dėl kurio pažeidimo asmuo patiria neturtinę žalą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugpjūčio 14 d. nutartis Ž. Ž. v. UAB ,,Ekstra žinios“ ir kt. byloje Nr. 3K-3-393/2008; 2009 m. vasario 13 d. nutartis D. M. v. UAB ,,Ekstra žinios“ ir kt. byloje Nr. 3K-3-26/2009). Priteisiant neturtinės žalos atlyginimą, vadovaujamasi teisingo žalos atlyginimo koncepcija, besiremiančia įstatymo ir teismų praktikos suformuotais vertinamaisiais subjektyvaus ir objektyvaus pobūdžio kriterijais, leidžiančiais kuo teisingiau atlyginti asmeniui padarytą žalą, atkurti pažeistų teisių pusiausvyrą ir suponuojančiais pareigą preciziškai įvertinti konkrečios bylos aplinkybes. Tai leidžia teisinis reguliavimas dėl neturtinės žalos, apibrėžiantis neturtinės žalos prigimtį ir pateikiantis nebaigtinį kriterijų neturtinės žalos dydžiui nustatyti sąrašą (CK 6.250 straipsnis), bei teisės normų, saugančių atitinkamus objektus, nagrinėjamu atveju – vaiko teises, turinys.

38Apibendrindamas teismas sprendžia, kad teisingas ir protingas ieškovui D. Š. atlygintinos neturtinės žalos dydis – 5000 Lt. Tokio dydžio neturtinės žalos atlyginimas atitinka ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teismų praktiką panašiose bylose (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartis Nr. 3K-3-131/2007).

39CK 6.247 straipsnyje įtvirtinta teisės doktrinoje vadinamoji lankstaus priežastinio ryšio samprata. Teismų praktikoje pabrėžiama, kad civilinėje atsakomybėje pripažįstamas atsakomybės pagrindu ir netiesioginis priežastinis ryšys, kai žala atsiranda ne betarpiškai iš neteisėtų veiksmų, bet yra pakankamai susijusi su žalingomis pasekmėmis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. balandžio 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje B. L. ir kt. v. Vilniaus miesto 5-asis notarų biuras ir kt., bylos Nr. 3K-3-614/2002; 2007 m. gegužės 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Baldų rojus“ v. G. O., bylos Nr. 3K-3-197/2007; 2005 m. kovo 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje R. L. ir kt. v. Z. S. ir kt., bylos Nr. 3K-3-156/2005; 2007 m. lapkričio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje L. B. ir kt. v. DNSB „Medvėgalis“ ir kt., bylos Nr. 3K-7-345/2007). Svarstant, kokio laipsnio netiesioginis priežastinis ryšys yra svarbus civilinei atsakomybei, reikia vadovautis tuo, kad priežastinis ryšys yra civilinės atsakomybės sąlyga, jei nustatyta, kad žala yra neteisėtų veiksmų rezultatas. Tai reikštų, kad neteisėti veiksmai nelėmė, bet pakankamu laipsniu turėjo įtakos žalai atsirasti. Ši taisyklė taikoma kiekvienu deliktinės atsakomybės atveju esant netiesioginiam priežastiniam ryšiui (pavyzdžiui, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. balandžio 17 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje B. L. ir kt. v. Vilniaus miesto 5-asis notarų biuras ir kt., bylos Nr. 3K-3-614/2002, konstatuota, kad steigimo sutarties be vieno iš steigėjų tinkamo parašo patvirtinimas nepakankamai susijęs su žala, kilusia iš nusikalstamos įsteigtos įmonės veiklos, o Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. lapkričio 10 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje L. K. ir kt. v. AB „Lietuvos geležinkeliai“, bylos Nr. 3K-3-476/2008, konstatuota, jog darbdavio neteisėtas neveikimas ir nepakankamas rūpestingumas užtikrinant saugias darbo sąlygas sudarė palankias sąlygas trečiojo asmens nusikaltimui padaryti, dėl to tarp darbdavio neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos (darbuotojo mirties) yra priežastinis ryšys, pakankamas atsakovo civilinei atsakomybei kilti).

40Nagrinėjamos bylos kontekste faktinis priežastinis ryšis yra akivaizdus – D. Š. nebūtų patyręs žalos, jei autoįvykio metu bankui priklausantis šarvuotas automobilis, vairuojamas neblaivaus banko darbuotojo, nebūtų susidūręs su D. Š. mamos vairuojamu automobiliu, kuriame važiavo ir D. Š. brolis L. Š.. Šioje byloje nustatytos faktinės aplinkybės, susijusios su atsakovo K. N. atžvilgiu priimtu teismo nuosprendžiu ir AB bankas SNORAS kalte dėl didesnio pavojaus šaltinio valdymo netekimo, leidžia teismui konstatuoti ir teisinio priežastinio ryšio buvimą tarp autoįvykio kaltininko K. N. ir padidinto pavojaus šaltinio valdytojo – BAB bankas SNORAS, neteisėtų veiksmų ir ieškovo D. Š. patirtų negatyvių išgyvenimų. Konstatavus priežastinio ryšio buvimą, yra pagrindas taikyti deliktinę abiejų atsakovų atsakomybę dėl ieškovui D. Š. padarytos neturtinės žalos (CK 6.245 str., 6.247 str., 6.250 str., 6. 270 str. 3 d.).

41Dėl D. Š., L. Š. atlygintinos žalos dydžio

42CK 6.283 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jeigu fizinis asmuo suluošintas ar kitaip sužalota jo sveikata, tai už žalą atsakingas asmuo privalo nukentėjusiam asmeniui atlyginti visus šio patirtus nuostolius ir neturtinę žalą. Neturtinė žala atlyginama pažeidus vertybes, kurių įkainoti neįmanoma, ir pasireiškia neturtinio pobūdžio praradimais, kurie negali būti tiksliai apskaičiuojami piniginiu ekvivalentu. Priteisiant neturtinės žalos atlyginimą vadovaujamasi teisingo žalos atlyginimo koncepcija, besiremiančia įstatymo ar teismų praktikos suformuotais vertinamaisiais subjektyviais ir objektyviais kriterijais, leidžiančiais kuo teisingiau nustatyti ir atlyginti asmeniui padarytą žalą, atkurti pažeistų teisių pusiausvyrą ir suponuojančiais pareigą preciziškai įvertinti konkrečios situacijos aplinkybes. Taigi, priteisiamas neturtinės žalos dydis nustatomas visų pirma atsižvelgiant į kompensacinę neturtinės žalos paskirtį ir remiantis teisingo neturtinės žalos atlyginimo idėja. Pažymėtina, kad žalos atlyginimo teisiniai santykiai suponuoja būtinybę ne tik atlyginti padarytą žalą, bet ir tai, kad nustatant neturtinės žalos dydį būtų laikomasi lygiateisiškumo principo, t. y. kad analogiškos bylos būtų sprendžiamos panašiai. Dėl šios priežasties nustatydamas neturtinės žalos dydį teismas remiasi įstatymų nustatytais ir teismų praktika suformuotais ir taikomais neturtinės žalos dydžio nustatymo kriterijais, taip pat atsižvelgia į teismų analogiškose bylose priteistus neturtinės žalos dydžius.

43Nukentėjusiesiems eismo įvykio metu, patyrusiems nesunkų sveikatos sutrikdymą, paprastai priteisiama nuo 2000 Lt iki 10000 Lt neturtinės žalos atlyginimo (pavyzdžiui, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartys Nr. 2K-280/2010, 2K-215/2010, 2K-350/2012); nukentėjusiesiems, eismo įvykio metu patyrusiems sunkų sveikatos sutrikdymą, paprastai priteisiama nuo 30000 Lt iki 80000 Lt neturtinės žalos atlyginimo (pavyzdžiui, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartys Nr. 2K-114/2008, 2K-511/2008, 2K-59/2009, 2K-181/2010, 2K-453/2011), Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-371/2003 priteista 120000 Lt).

44Ieškovų D. Š. ir L. Š. prašomos atlyginti neturtinės žala sumos – atitinkamai 700000 Lt ir 100000 Lt teismo vertinamos kaip viena reikšmingų bylai aplinkybių, į kurią teismas turi atsižvelgti, o kriterijai, į kuriuos turi atsižvelgti teismas, nustatyti įstatyme (CK 6.250 straipsnio 2 dalis). Teismų praktikoje taip pat pabrėžiama, kad turi būti įvertinta visuma kriterijų, turinčių įtakos neturtinei žalai nustatyti, ir neturi būti sureikšminamas nė vienas kriterijus atskirai. Absoliučių asmens vertybių – asmens sveikatos ir gyvybės – gynimo atveju pabrėžiama, kad esminis neturtinės žalos atlyginimo kriterijus, sužalojus sveikatą, yra sužalojimo padariniai ir dėl to patirti dvasiniai išgyvenimai.

45Nustatydamas ieškovams D. Š. ir L. Š. atlygintinos neturtinės žalos dydį, teismas įvertina pažeistos vertybės pobūdį (sveikata – vienas fundamentaliausių teisės saugomų gėrių) ir žalą padariusių asmenų kaltę, taip pat aplinkybes, kad abiejų atsakovų turtinė padėtis yra sunki – bankui iškelta bankroto byla, o K. N. atlieka laisvės atėmimo bausmę.

46D. Š. padarytas sveikatos sužalojimas buvo sunkus, ji patyrė ir patiria didelius fizinius skausmus, emocinius sukrėtimus, neteko 60 procentų darbingumo. Dėl sužalojimų atsiradę padariniai lėmė socialinio bendravimo ir karjeros galimybių sumažėjimą, dvasinius išgyvenimus, nežinomybę dėl savo ir vaikų, kuriuos ji išlaiko viena, ateities. Todėl, atsižvelgdamas į itin sunkias eismo įvykio pasekmes ieškovės sveikatai, profesinių galimybių praradimą, į atsakovų kaltę ir jų elgesį po eismo įvykio, nukrypdamas nuo teismų praktikoje susiformavusių neturtinės žalos atlyginimo dydžių, ieškovei D. Š. padarytą neturtinę žalą teismas įvertina 100000 Lt. Kadangi byloje nustatyta, kad trečiasis asmuo UADB „ERGO LIETUVA“ išmokėjo ieškovei 5772,80 Lt žalos atlyginimo, teismas, tenkindamas ieškinį iš dalies, priteisia ieškovei neturtinės žalos atlyginimą – 93227,20 Lt (CK 6.250 straipsnio 2 dalis).

47L. Š. neteisėtais atsakovų veiksmais buvo padarytas nesunkus sveikatos sutrikdymas, tačiau dėl sveikatos sužalojimo tokiame jauname amžiuje (17 metų) jam padaryta didelė žala – jis neteko galimybės sportuoti. Be to, L. Š. patyrė stresą dėl mamos D. Š. patirtų gyvybei pavojingų sužalojimų, savo ir jaunesnio brolio D. Š. ateities. Atsižvelgdamas į teismų analogiškose bylose priteistus neturtinės žalos dydžius ir UADB „ERGO LIETUVA“ L. Š. išmokėtą 380 Lt neturtinės žalos atlyginimą, teismas mano esant teisingu ir protingu priteisti L. Š. 9620 Lt neturtinės žalos atlyginimą (CK 6.250 straipsnio 2 dalis).

48Dėl turtinės žalos D. Š. atlyginimo

49Žala – tai asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. CK 6.249 straipsnyje apibrėžta turtinės žalos sąvoka bendrąja prasme, tačiau, atsižvelgiant į tai, kokiam objektui yra padaroma žala, skiriama žala turtui (asmens turto netekimas, sužalojimas, su tuo susijusios išlaidos) ir žala asmeniui (negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų), kitaip tariant, turtinė žala asmeniui. Nuostolių kaip piniginės žalos išraiškos turi būti atlyginama tiek, kiek nukentėjęs asmuo dėl padarytos žalos prarado, nes toks atlyginimas atitiktų žalos kompensavimo funkciją. CK 6.263 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad žalą, padarytą asmeniui, privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo. CK 6.283 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai fizinis asmuo yra suluošintas ar kitaip sužalota jo sveikata, tai už žalą atsakingas asmuo privalo nukentėjusiam asmeniui atlyginti visus šio patirtus nuostolius ir neturtinę žalą. Nuostolius sudaro negautos pajamos (netiesioginė žala), kurias nukentėjęs asmuo būtų gavęs, jeigu jo sveikata nebūtų sužalota, ir su sveikatos grąžinimu susijusios išlaidos (tiesioginė žala). Nagrinėjamu atveju reikšminga yra, kad turto sugadinimo gydymo, papildomo maitinimo, bei kitos, su sveikatos grąžinimu susijusias, būtinas išlaidas ir negautas pajamas ieškovei D. Š. atlygino trečiasis asmuo UADB „ERGO LIETUVA“, išmokėjęs 77564,46 Lt draudimo išmokų, atlygindamas turtinę ir neturtinę žalą, negautas pajamas. D. Š., atlyginant turtinę žalą, 2010-06-11 išmokėta draudimo išmoka 25850 Lt už sugadintą transporto priemonę TOYOTA YARIS, valstybinis Nr. ( - ), bei 40 Lt už transporto priemonės transportavimą, 2010-08-18 išmokėta draudimo išmoka 20610,43, kurią sudarė 522,71 Lt gydymo išlaidos, 5772,80 Lt neturtinė žala, 158,30 Lt drabužių valymas, 500 Lt už sugadintą paltą, 13656, 62 Lt negautos pajamos, ir 2674,62 Lt draudimo išmoka (2 t., 44–47, 57–58, 64–66 b. l., pridėta baudžiamoji byla Nr. 40-1-00055-10, 1 t., 51–53 b. l., 2 t., 16, 19, 20, 21 b. l.).

50Pagal CPK 178 straipsnio nuostatas, tiek tiesioginės, tiek netiesioginės žalos faktą ir dydį turi įrodyti asmuo, reikalaujantis atlyginti žalą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. kovo 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje N. K. v. P. K. ir kt., bylos Nr. 3K-3-127/2012). Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju ieškovė D. Š. nepagrindė ir neįrodė prašomos priteisti 1288699 Lt dydžio turtinės žalos, todėl ši ieškinio reikalavimo dalis negali būti tenkinama (CK 6.249 str., 6.251 str., 6. 283 str., CPK 178 str.).

  1. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas

51Atsakovas BAB bankas SNORAS yra bankrutuojanti bendrovė, todėl ieškinį patenkinus 3157 Lt žyminis mokestis ir procesinių dokumentų įteikimo išlaidos – 132,27 Lt (1 t., 36 b. l.) priteistinos valstybei iš atsakovo K. N. (CPK 83 str. 1 d. 8 p., 96 str.).

522012-01-10 nutartimi byloje taikytos laikinosios apsaugos priemonės paliktinos galioti iki sprendimo įvykdymo (CPK 150 str.).

53Vadovaudamasis LR CPK 150 str., 259, 270 str., teismas

Nutarė

54Ieškinį tenkinti iš dalies.

55Priteisti ieškovei D. Š. (asmens kodas ( - ) gyvenamoji vieta ( - )) 93227,20 Lt (devyniasdešimt tris tūkstančius du šimtus dvidešimt septynis Lt 20 ct) neturtinės žalos atlyginimą solidariai iš atsakovų bankrutuojančios akcinės bendrovės bankas SNORAS (įmonės kodas 112025973, A. Vivulskio g. 7, Vilnius, bankroto administratorius Neil Hunter Cooper, veikiantis pagal Vilniaus apygardos teismo 2011-12-07 nutartį civilinėje byloje Nr. B2-2361-611/2012) ir K. N. (asmens kodas ( - ) atlieka bausmę Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje, gyvenamoji vieta, ( - )).

56Priteisti ieškovui L. Š. (asmens kodas ( - ) gyvenamoji vieta ( - )) 9620 Lt (devynis tūkstančius šešis šimtus dvidešimt Lt) neturtinės žalos atlyginimą solidariai iš atsakovų bankrutuojančios akcinės bendrovės bankas SNORAS (įmonės kodas 112025973, A. Vivulskio g. 7, Vilnius, bankroto administratorius Neil Hunter Cooper, veikiantis pagal Vilniaus apygardos teismo 2011-12-07 nutartį civilinėje byloje Nr. B2-2361-611/2012) ir K. N. (asmens kodas ( - ) atlieka bausmę Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje, gyvenamoji vieta, ( - )).

57Priteisti ieškovui D. Š. (asmens kodas 39309091145, gyvenamoji vieta ( - )) 5000 Lt (penkis tūkstančius Lt) neturtinės žalos atlyginimą solidariai iš atsakovų bankrutuojančios akcinės bendrovės bankas SNORAS (įmonės kodas 112025973, A. Vivulskio g. 7, Vilnius, bankroto administratorius Neil Hunter Cooper, veikiantis pagal Vilniaus apygardos teismo 2011-12-07 nutartį civilinėje byloje Nr. B2-2361-611/2012) ir K. N. (asmens kodas ( - ) atlieka bausmę Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje, gyvenamoji vieta, ( - )).

58Likusią ieškinio dalį atmesti.

59Priteisti iš atsakovo K. N. (asmens kodas ( - ) atlieka bausmę Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje, gyvenamoji vieta, ( - )) 3289 Lt (tris tūkstančius du šimtus aštuoniasdešimt devynis Lt) bylinėjimosi išlaidų valstybei.

602012-01-10 nutartimi byloje taikytas laikinąsias apsaugos priemones palikti galioti iki teismo sprendimo įvykdymo.

61Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. (S)... 2. Šiaulių apygardos teismo teisėja Danutė Burbulienė, sekretoriaujant... 3. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų D. Š.,... 4. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 5.
  1. Ginčo esmė ir šalių paaiškinimai
...
6. Ieškovai D. Š., L. Š. ir D. Š. 2010-12-28 iškėlė Šiaulių apygardos... 7. Nustatant priteistinos žalos dydį ieškovai prašė atsižvelgti į jos... 8. Ieškovui L. Š. dėl autoįvykio metu patirto sveikatos sužalojimo, skausmo,... 9. D. Š., kuris autoįvykio metu buvo nepilnametis ir patyrė ne tik didžiulį... 10. Ieškovė D. Š. prašo priteisti ir 1288699 Lt turtinę žalą, kurią... 11. 2012-11-06 teismo posėdyje ieškovė D. Š. prašė ieškinį tenkinti.... 12. Atsakovas K. N. teismui pateiktuose procesiniuose dokumentuose nurodė, kad... 13. Atsakovo K. N. atstovas advokatas Valdas Kairys teismo posėdyje prašė... 14. Atsakovas BAB bankas SNORAS 2011-01-25 pateikė teismui atsiliepimą į... 15. Atsikirsdamas į ieškinį dėl L. Š. pareikštų reikalavimų AB bankas... 16. Atsiliepime į ieškinį taip pat nurodyta, kad ieškovai neįrodė žalos ir... 17. Teismui pateiktame procesiniame dokumente – triplike atsakovas AB bankas... 18. Teismo posėdžio metu BAB bankas SNORAS bankroto administratoriaus įgaliotas... 19. Trečiasis asmuo UADB „ERGO LIETUVA“ 2011-01-24 pateikė teismui... 20. 2011 m. birželio 6 d. Šiaulių miesto apylinkės teismo nuosprendžiu... 21. Ieškovui L. Š. autoįvykio metu buvo padaryti sužalojimai: galvos smegenų... 22. 2011 m. birželio 6 d. Šiaulių miesto apylinkės teismo nuosprendžiu ir... 23. Byloje taip pat nustatyta, kad 2010 m. vasario 27 d., autoįvykio metu... 24. Automobilio „VW Transporter“, valstybinis Nr. ( - ) valdytojo BAB bankas... 25. Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis atsakovui AB bankas SNORAS... 26. Ieškinys tenkintinas iš dalies
  1. Faktiniai ir... 27. Baudžiamojoje byloje konstatuoti nuteistojo K. N. neteisėti veiksmai nulėmė... 28. Dėl atsakovo BAB bankas SNORAS, atsakomybės ... 29. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką didesnio pavojaus... 30. Nustačius, kad automobilio „VW Transporter“, valstybinis Nr. ( - )... 31. Nagrinėjamoje byloje svarbu yra tai, kad žala ieškovams padaryta BAB bankas... 32. Taigi nagrinėjamu atveju atsakovams BAB bankas SNORAS ir K. N. tenka solidari... 33. Atmesdamas atsakovo BAB bankas SNORAS atsikirtimus teismas įvertina bylai... 34. Dėl D. Š. reikalavimų pagrįstumo... 35. Ieškovas D. Š. nedalyvavo eismo įvykyje, kurio metu buvo sužaloti jo... 36. D. Š. 2010-02-27, kai buvo sužaloti du jo šeimos nariai, buvo 16 metų... 37. Nagrinėjamoje byloje esantys duomenys patvirtina, kad dėl įvykusios... 38. Apibendrindamas teismas sprendžia, kad teisingas ir protingas ieškovui D. Š.... 39. CK 6.247 straipsnyje įtvirtinta teisės doktrinoje vadinamoji lankstaus... 40. Nagrinėjamos bylos kontekste faktinis priežastinis ryšis yra akivaizdus –... 41. Dėl D. Š., L. Š. atlygintinos žalos dydžio... 42. CK 6.283 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jeigu fizinis asmuo suluošintas ar... 43. Nukentėjusiesiems eismo įvykio metu, patyrusiems nesunkų sveikatos... 44. Ieškovų D. Š. ir L. Š. prašomos atlyginti neturtinės žala sumos –... 45. Nustatydamas ieškovams D. Š. ir L. Š. atlygintinos neturtinės žalos dydį,... 46. D. Š. padarytas sveikatos sužalojimas buvo sunkus, ji patyrė ir patiria... 47. L. Š. neteisėtais atsakovų veiksmais buvo padarytas nesunkus sveikatos... 48. Dėl turtinės žalos D. Š. atlyginimo... 49. Žala – tai asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos... 50. Pagal CPK 178 straipsnio nuostatas, tiek tiesioginės, tiek netiesioginės... 51. Atsakovas BAB bankas SNORAS yra bankrutuojanti bendrovė, todėl ieškinį... 52. 2012-01-10 nutartimi byloje taikytos laikinosios apsaugos priemonės paliktinos... 53. Vadovaudamasis LR CPK 150 str., 259, 270 str., teismas... 54. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 55. Priteisti ieškovei D. Š. (asmens kodas ( - ) gyvenamoji vieta ( - )) 93227,20... 56. Priteisti ieškovui L. Š. (asmens kodas ( - ) gyvenamoji vieta ( - )) 9620 Lt... 57. Priteisti ieškovui D. Š. (asmens kodas 39309091145, gyvenamoji vieta ( - ))... 58. Likusią ieškinio dalį atmesti.... 59. Priteisti iš atsakovo K. N. (asmens kodas ( - ) atlieka bausmę Pravieniškių... 60. 2012-01-10 nutartimi byloje taikytas laikinąsias apsaugos priemones palikti... 61. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu...