Byla e2S-143-657/2019
Dėl Kauno apylinkės teismo 2018 m. spalio 12 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2-28056-962/2018, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Žibutė Budžienė,

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „SDG“ atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2018 m. spalio 12 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2-28056-962/2018, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Ieškovė UAB „HC Betonas“ kreipėsi į teismą prašydama priteisti iš atsakovės 8 975,76 Eur skolą už patiektą statybos produkciją, 425,18 Eur delspinigius, 8 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

72.

8Ieškinio užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – pareikšto reikalavimo sumai areštuoti atsakovės kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, turtines teises ir pinigines lėšas. Nurodo, kad nes ieškinio suma yra didelė, skolininkė ilgą laiką nedengia skolos, neturi nekilnojamojo turto. Be to, atsakovės veikla – statybos darbai, kurie yra jautrūs sezoniškumui ir akivaizdu, kad atsižvelgiant į artėjantį žiemos sezoną atsakovės finansinė būklė dar labiau pablogės. Tokiu būdu prisiteisus skolą teismo sprendimo įvykdymas gali labai pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.

9I. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

103.

11Kauno apylinkės teismas 2018 m. spalio 12 d. nutartimi prašymą tenkino – ieškinio reikalavimų užtikrinimui areštavo atsakovės UAB „SDG statyba“ nekilnojamąjį turtą ir/ar kilnojamąjį turtą, turtines teises, o pirmiau nurodyto turto nesant pakankamai, trūkstamai sumai areštuoti atsakovės lėšas, esančias pas atsakovę ar kredito įstaigose, neviršijant 9 400,94 Eur sumos, uždraudžiant areštuotu turtu ir lėšomis disponuoti, leidžiant atsakovei iš areštuotų lėšų atsiskaityti su ieškovu, mokėti darbo užmokestį atsakovės įmonės darbuotojams bei privalomus mokėjimus į valstybės ir savivaldybės biudžetą.

124.

13Teismas nurodė, kad įvertinęs ieškinio pagrįstumą, nenustatė akivaizdžių aplinkybių, kurios leistų daryti išvadą, kad pagal ieškovės pareikštus reikalavimus negalėtų būti priimtas jam palankus teismo sprendimas. Laikydamas, kad ieškovė pagrindė savo reikalavimus, 2018 m. spalio 12 d. teismas priėmė preliminarų sprendimą.

145.

15Nustačius, jog atsakovės atžvilgiu dėl kreditorinių reikalavimų teismuose yra iškeltos bylos ir kreditorinių reikalavimų užtikrinimui taikomos laikinosios apsaugos priemonės, šiuo konkrečiu atveju pareikšto reikalavimo suma atsakovei laikytina didele ir tai yra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Vadovaudamasis ekonomiškumo principu ir siekdamas užtikrinti šalių teisėtų interesų pusiausvyrą, teismas nustatė kreditorės areštuotino turto eiliškumą: pirmiausia areštuotinas atsakovei priklausantis nekilnojamasis turtas ir/ar kilnojamasis turtas, turtinės teisės ir tik esant nepakankamai materialaus turto – areštuotinos lėšos, esančios pas atsakovę ar trečiuosius asmenis, ne didesnei kaip 9 400,94 Eur sumai.

16III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

176.

18Atskirajame skunde atsakovė UAB „SDG statyba“ prašė panaikinti Kauno apylinkės teismo 2018 m. spalio 12 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovės UAB „HC Betonas“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

196.1.

20Teismas nepagrįstai laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą sprendė nepranešęs atsakovei. Laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos nepranešus atsakovui tik išimtiniais atvejais, kai yra reali grėsmė, jog toks pranešimas sutrukdys laikinųjų apsaugos priemonių taikymą arba padarys jų taikymą nebeįmanomą. Tokių duomenų byloje nėra. Teismo sprendimas nepranešti atsakovei apie laikinųjų apsaugos priemonių klausimo svarstymą, suvaržė galimybę atsakovei teikti teismui įrodymus, rodančius gerą jos turtinę padėtį.

216.2.

22Teismas nepagrįstai sprendė, kad ginčo suma yra didelė, todėl yra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Šiuo atveju neegzistuoja jokių prielaidų, kad atsakovė siektų paslėpti ar perleisti savo turtą tretiesiems asmenims, ir būtų reali grėsmė, kad ieškovei palankaus teismo sprendimo įvykdymas būtų apsunkintas. Ieškovės prašyme dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nurodyti motyvai didžiąja dalimi yra prielaidos, deklaratyvūs teiginiai, neparemti įrodymais, todėl nesudaro pagrindo jo tenkinti. Atsakovė UAB „SDG statyba“ veiklą vykdo nuo 2015 metų, ji neturi jokių įsiskolinimų valstybės ar savivaldybių biudžetams. Bendrovės finansiniai veiklos duomenys aiškiai parodo, kad ieškovės reikalavimo suma atsakovei nėra didelė, neegzistuoja reali grėsmė, jog ieškovei galimas palankus teismo sprendimas negalėtų būti įvykdomas. Atsakovė informavo ieškovę apie susidariusią situaciją, ieškojo galimų sprendimo būdų, neatliko jokių nesąžiningų veiksmų, kurie keltų kokias nors pagrįstas abejones ieškovei. Iš byloje pateikto UAB „SDG statyba“ rašto dėl atsiskaitymų matyti, kad negalėjimas tinkamai ir laiku atsiskaityti su ieškove buvo sąlygotas trečiųjų asmenų nesąžiningų veiksmų. Kreiptis į teismą yra kiekvieno asmens teisė, tam užkirsti kelio atsakovė negali, tačiau kiekvienas kreipimosi į teismą atvejis yra individualus, tačiau teismas to neįvertino. Teismas neįvertino, kad kai kuriais atvejais, kreditoriams kreipiantis į teismą, taikyti laikinąsias apsaugos priemones buvo atsisakyta. Teismas detaliai nenagrinėjo tokių reikšmingų aplinkybių, kaip ieškinio suma, atsakovo turtinė padėtis, jo turtinės padėties pokyčio perspektyvos, atsakovės elgesys iki bylos iškėlimo ir kt. Tokiu būdu teismas nukrypo nuo formuojamos teismų praktikos. Taikytos laikinosios apsaugos priemonės yra nukreiptos ne į kreditoriaus interesų užtikrinimą, tačiau bendrovės vykdomos veiklos kliūčių sukūrimą, kas gali turėti neigiamų pasekmių abiem šalims ir skolininko darbuotojams. Teisių suvaržymo rezultatų ir neigiamų padarinių atsiradimo rizikos santykis yra neproporcingas.

237.

24Apeliantė su atskiruoju skundu pateikė naujus rašytinius įrodymus – SDG įmonių grupės 2016-2018 metų finansinių dokumentų rinkinius (balansus ir pelno nuostolių ataskaitas).

258.

26Atsiliepime į atsakovės atskirąjį skundą ieškovė HC Betonas, UAB, atstovaujama advokatės Vitos Kilišauskaitės, prašė atskirąjį skundą atmesti, Kauno apylinkės teismo 2018 m. spalio 12 d. nutartį palikti nepakeistą.

279.

28Nurodė, kad teismas nutartį priėmė tinkamai taikęs įstatymą ir nenukrypdamas nuo vieningos teismų praktikos. Byloje esantys įrodymai ir faktinė padėtis akivaizdžiai patvirtina, kad atsakovės turtinė padėtis yra itin prasta: įsiskolinimai viršija balanse nurodytą turtą, jos atžvilgiu jau yra taikytos laikinosios priemonės kitose bylose, atsakovė net dalimis nedengia įsiskolinimo itin ilgą laiką, darbuotojų skaičius per itin trumpą laiką ženkliai sumažėjo. Atsakovė į bylą nepateikė nė vieno įrodymo, pagrindžiančio jos gerą finansinę padėtį, o atskirojo skundo argumentus ir įmonės finansinę padėtį grindžia ne pačios atsakovės gera finansine padėtimi, o UAB SDG įmonių grupės finansinės atskaitomybės dokumentais. Aplinkybė, kad galimai atsakovės akcininkės ar kitos susijusios įmonės turtinė padėtis yra gera, nepaneigia fakto, kad pačios atsakovės turtinė padėtis yra sunki, nes, esant palankiam teismo sprendimui, skolos išieškojimo negalima būtų nukreipti į kitoms SDG grupės įmonėms priklausantį turtą. Tuo tarpu atsakovė nepateikė jokių įrodymų, kad jos akcininkai ėmėsi kokių nors veiksmų, kad sumažintų atsakovės įsiskolinimus ar būtų kaip nors užtikrinę atsakovės skolą ieškovei. Atsižvelgus į atsakovės 2017 m. gruodžio 31 d. balansą, atsakovė faktiškai yra nemoki. Kaip matyti iš balanso, atsakovės įsipareigojimai per vienerius metus padidėjo nuo 31 998,00 Eur iki 109 359,00 Eur, kas patvirtina faktą, kad atsakovė neturi finansinių galimybių savalaikiai atsiskaityti su savo kreditoriais. Atsakovė 2018 m. spalio 19 d. laišku pripažino savo skolą, tačiau prašė išdėstyti ją dalimis, kas parodo, kad atsakovė neturi finansinių lėšų atsiskaityti su ieškove. Visgi, net po bylos iškėlimo teisme atsakovė neatliko nei vieno mokėjimo ieškovei. Atsakovės atžvilgiu pradėtos 9 civilinės bylos, kuriose ji yra atsakove. Atsakovė neturi jokio nekilnojamojo turto, veiklą vykdo tik nepilnus trejus metus, todėl neatmetama galimybė, kad siekdama išvengti įsipareigojimų kreditoriams vykdymo, ji gali siekti nuslėpti turtą, įskaitant ir turinių teisių perleidimą, įskaitymo atlikimą ir pan. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad nepranešimas atsakovui priimant nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo savaime nereiškia šiuo klausimu priimtos nutarties neteisėtumo ir nepagrįstumo. Teismo nutartis dėl proceso teisės pažeidimo gali būti panaikinta tik tuo atveju, kai dėl šio pažeidimo galėjo būti neteisingai išspręstas procesinis klausimas. Atsakovė atskirajame skunde tik deklaratyviai nurodė, kad taikomos laikinosios apsaugos priemonės sustabdys jos veiklą, tačiau nepateikė jokių tai patvirtinančių įrodymų. Atskleidžiant ekonomiškumo ir proporcingumo principų turinį teismų praktikoje pažymima, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas kiekvienu atveju sukelia nepatogumų ar ribojimų proceso šaliai, tačiau svarbu yra tai, jog taikomos laikinosios apsaugos priemonės nevaržytų atsakovo teisių daugiau nei būtina pareikštiems reikalavimams užtikrinti. Atsakovės turtui laikinosios apsaugos priemonės pritaikytos ne tik pagal ieškovės ieškinio reikalavimus, bet ir pagal kitų kreditorių. Be to, areštas pirmiausiai taikytas nekilnojamajam ir kilnojamajam turui, leidžiant atsakovei iš areštuotų lėšų atsiskaityti su ieškovu, mokėti darbo užmokestį atsakovės įmonės darbuotojams bei privalomus mokėjimus į valstybės ir savivaldybės biudžetą. Tokiu būdu esant gerai atsakovės finansinei padėčiai, taikytos laikinosios apsaugos priemonės, areštuojant kilnojamąjį turtą ir leidžiant atlikti būtinuosius mokėjimus, neturėtų pernelyg suvaržyti jos veiklos. Teismas nepažeidė proporcingumo principo.

2910.

30Su atsiliepimu ieškovė pateikė UAB „SDG statyba“ 2017 m. balansą, Creditinfo santrauką, elektroninį laišką, www.rekvizitai.lt straipsnį apie darbuotojus.

31Teismas

konstatuoja:

32IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

3311.

34Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas atskirojo skundų ribų, patikrino pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą. Neatsižvelgdamas į atskirojo skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrino ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

35Dėl naujų įrodymų priėmimo

3612.

37Vadovaujantis CPK 314 straipsnio nuostatomis, apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Aiškindamas CPK 314 straipsnio normą, kasacinis teismas yra konstatavęs, kad apeliacinės instancijos teismas, spręsdamas dėl kiekvieno pateikto naujo įrodymo, turi aiškintis, ar šis konkretus įrodymas galėjo būti pateiktas pirmosios instancijos teismui, ar vėlesnis įrodymo pateikimas užvilkins bylos nagrinėjimą, ir atsižvelgti į prašomo priimti naujo įrodymo įtaką šalių ginčo sprendimui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. balandžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-217-690/2016).

3813.

39Nagrinėjamu atveju laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas buvo išspręstas rašytinio proceso tvarka, apie prašymo nagrinėjimą nepranešant atsakovei, todėl darytina išvada, kad atsakovė neturėjo galimybės teikti jos poziciją dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindžiančių įrodymų. Apeliacinės instancijos teismas su atskiruoju skundu pateiktus įrodymus priima ir vertina. Ieškovės su atsiliepimu pateikti rašytiniai įrodymai galėjo būti pateikti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą sprendžiant pirmosios instancijos teisme, tačiau įvertinus, kad naujai teikiami duomenys gali būti svarbūs sprendžiant dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslingumo, atsakovė turėjo pakankamai laiko su šiais įrodymais susipažinti, todėl ieškovės pateikti nauji įrodymai priimtini ir vertintini (CPK 314 str.).

4014.

41Byloje keliamas klausimas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsakovės atžvilgiu taikytos laikinosios apsaugos priemonės, teisėtumo ir pagrįstumo.

42Dėl nepranešimo apie klausimo nagrinėjimą

4315.

44Apeliacinės instancijos teismas atmeta kaip nepagrįstą atskirojo skundo argumentą, kad teismas nepagrįstai nepranešė atsakovei apie prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones nagrinėjimą, tokiu būdu suvaržydamas jos teises teikti įrodymus. Nepranešimas, atsakovei priimant nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, savaime nereiškia šiuo klausimu priimtos nutarties neteisėtumo ir nepagrįstumo.

4516.

46CPK 147 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad kai teismas mano, kad tai būtina, apie prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimą yra pranešama atsakovui. Taigi, pagal CPK 147 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą nuostatą apie laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimo nagrinėjimą pranešama atsakovui tik tuo atveju, kai teismas nustato tokį poreikį ir būtent teismui suteikta diskrecija spręsti dėl atsakovo informavimo apie šio klausimo nagrinėjimą būtinumo, o nuspręsdamas nepranešti atsakovui apie ieškovo prašymą ir jo nagrinėjimą, pirmosios instancijos teismas jokių procesinių teisės normų nepažeidžia.

4717.

48Pažymėtina, kad Lietuvos apeliacinis teismas yra išaiškinęs, kad teisė būti išklausytam proceso dalyviams, kuriems iš anksto nepranešama apie laikinųjų apsaugos priemonių prašymo nagrinėjimą, suteikiama vėliau, t. y. jiems kreipiantis į apeliacinės instancijos teismą su atskiruoju skundu dėl priimtos pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumo ir pagrįstumo, kartu su juo pateikiant ir įrodymus. Taigi, priešingai nei teigia atsakovė savo atskirajame skunde, aplinkybė, kad teismas išsprendė laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, nepranešęs apie tai atsakovei, negali būti vertinama kaip atsakovės teisės į tinkamą procesą (ar rungimosi bei procesinio lygiateisiškumo) principų pažeidimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. sausio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-17-516/2017 ir kt.).

49

50Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslingumo

5118.

52Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taigi įstatyme yra įtvirtintos dvi būtinos sąlygos, leidžiančios taikyti laikinąsias apsaugos priemones, t. y. ieškovo reikalavimas turi būti tikėtinai pagrįstas bei nustatyta grėsmė teismo sprendimo neįvykdymui. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti būsimo procesinio sprendimo byloje realų ir tinkamą įvykdymą. Tokių priemonių taikymo pagrindu yra pagrįstos prielaidos, kad, nesiėmus šių priemonių, būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

5319.

54Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas laikinąsias apsaugos priemones atsakovės atžvilgiu taikė, konstatavęs, kad pareikšto reikalavimo suma atsakovei laikytina didele, todėl egzistuoja grėsmė teismo sprendimo įvykdymui. Atskirajame skunde teigiama, kad laikinosios apsaugos priemonės atsakovės atžvilgiu taikytos nepagrįstai, kadangi nėra jokios grėsmės, kad ieškovei palankaus teismo sprendimo įvykdymas būtų apsunkintas.

5520.

56Apeliacinės instancijos teismas, susipažinęs su bylos medžiaga, pritaria pirmosios instancijos teismo išvadoms dėl laikinųjų apsaugos priemonių tikslingumo.

5721.

58Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad Kauno apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. e2-1734-962/2019 (Nr. e2-28056-962/2018) 2019 m. sausio 28 d. priimtas galutinis sprendimas, kuriuo ieškinys tenkintas iš dalies – priteista iš atsakovės UAB „SDG statyba“ ieškovei HC Betonas, UAB 6 075,76 Eur skolos, 425,18 Eur delspinigiai, 8 procentų dydžio metinės procesinės palūkanos nuo priteisiamos sumos (6 500,94 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2018 m. spalio 12 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 1 354,00 bylinėjimosi išlaidų atlyginimas.

5922.

60CPK 150 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad, jeigu ieškinys patenkinamas, taikytos laikinosios apsaugos priemonės galioja iki teismo sprendimo įvykdymo, išskyrus šio Kodekso 147 straipsnio 6 dalyje numatytą atvejį. Taigi, Kauno apylinkės teismo 2019 m. sausio 28 d. sprendimu ieškinį iš esmės tenkinus, 2018 m. spalio 12 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės galioja iki jo įvykdymo (CPK 150 str. 3 d.).

6123.

62Pažymėtina, kad CPK nuostatos neįtvirtina jokių pavyzdinių kriterijų sąrašo, kuriais remdamasis teismas galėtų nuspręsti, ar byloje kyla teismo sprendimo neįvykdymo rizika. Šis klausimas gali būti teisingai išspręstas tik įvertinus kiekvienos atskiros situacijos faktines aplinkybes. Taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, teismas turi atsižvelgti į prašomo užtikrinti reikalavimo pobūdį, faktines bylos aplinkybes, taip pat į tai, ar laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nepažeistų proporcingumo, ekonomiškumo principų, proceso šalių interesų pusiausvyros.

6324.

64Nors Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje formuojama teisės aiškinimo taisyklė, jog didelės ieškinio sumos prezumpcija nėra absoliuti ir kiekvienu atveju teismas privalo vertinti konkrečias faktines bylos aplinkybes, be kita ko atsižvelgti ir į atsakovo finansines galimybes, t. y. ar jam ši ieškinio suma, lyginant ją su nuosavybės teise valdomo turto verte, vykdoma veikla, gaunamu pelnu, įsipareigojimais kreditoriams ir pan., yra didelė (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. gruodžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1648-196/2016; 2016 m. gruodžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1772-943/2016; 2014 m. sausio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-50/2014; 2013 m. sausio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-210/2013), kartu pažymima ir tai, kad tuo atveju, jeigu vis dėlto šia prezumpcija teismo nutartyje yra remiamasi, jos paneigimo našta, atsižvelgiant į ekonomiškumą įrodinėjimo procese, perkeliama atsakovui (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. vasario 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-217-178/2017; 2017 m. vasario 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-130-943/2017; 2015 m. liepos 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-913-381/2015; 2014 m. liepos 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1038/2014; 2012 m. gruodžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1385/2012; kt.), t. y. būtent atsakovė, siekdama, kad jos turtui nebūtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės, turi teikti įrodymus, pagrindžiančius jos gerą finansinę padėtį ar kitaip paneigiančius antrosios laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos egzistavimą.

6525.

66Nagrinėjamu atveju, atsakovės apeliacinės instancijos teismui pateikti rašytiniai įrodymai nepaneigia pirmosios instancijos teismo išvados dėl galimos grėsmės sprendimo įvykdymui, kadangi nepagrindžia atsakovės geros turtinės padėties. Atsakovė savo finansinį pajėgumą grindžia UAB „SDG“, UAB „SDG kodas“, UAB „SDG akademija“, UAB „SDG statyba“ ir UAB „SDG grupė“ konsoliduotais 2016-2018 m. metų balansais ir pelno (nuostolių) ataskaitomis. Pažymėtina, kad pagal Akcinių bendrovių įstatymo 2 straipsnio 2 dalį, bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Akcininkai neturi kitų turtinių įsipareigojimų bendrovei, išskyrus įsipareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina (ABĮ 14 str. 2 d.), todėl skolos išieškojimo nebūtų galima nukreipti į kitoms SDG grupės įmonėms priklausantį turtą. Tuo tarpu UAB „SDG statyba“ 2017 m. balansas patvirtina įmonės sunkią finansinę situaciją. Atsakovė 2018 m. rugsėjo 20 d. atsakyme į ieškovės raginimą apmokėti skolą yra pripažinusi, kad neturi galimybės atsiskaityti.

6726.

68Pažymėtina ir tai, kad Kauno apylinkės teismas 2019 m. sausio 8 d. nutartimi sumažino taikytų laikinųjų apsaugos priemonių mastą. Be to, atsakovė, siekdama taikytų laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo gali pasinaudoti kitais CPK 148 straipsnio 2 dalyje numatytais galimais sprendimo įvykdymo užtikrinimo būdais (CPK 148 str. 3 d.).

6927.

70Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2008 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008, 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010, 2011 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-52/2011, kt.). Esant nurodytoms aplinkybėms apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas teisingai aiškino bei taikė civilinio proceso teisės normas, reglamentuojančias laikinųjų apsaugos priemonių taikymą, ir priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį, kurią naikinti ar keisti atskirojo skundo argumentais nėra teisinio pagrindo (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

71Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

72Kauno apylinkės teismo 2018 m. spalio 12 d. nutartį palikti nepakeistą.

73Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Žibutė Budžienė,... 2. apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės uždarosios... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė UAB „HC Betonas“ kreipėsi į teismą prašydama priteisti iš... 7. 2.... 8. Ieškinio užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones –... 9. I. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. 3.... 11. Kauno apylinkės teismas 2018 m. spalio 12 d. nutartimi prašymą tenkino –... 12. 4.... 13. Teismas nurodė, kad įvertinęs ieškinio pagrįstumą, nenustatė... 14. 5.... 15. Nustačius, jog atsakovės atžvilgiu dėl kreditorinių reikalavimų teismuose... 16. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 17. 6.... 18. Atskirajame skunde atsakovė UAB „SDG statyba“ prašė panaikinti Kauno... 19. 6.1.... 20. Teismas nepagrįstai laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą sprendė... 21. 6.2.... 22. Teismas nepagrįstai sprendė, kad ginčo suma yra didelė, todėl yra... 23. 7.... 24. Apeliantė su atskiruoju skundu pateikė naujus rašytinius įrodymus – SDG... 25. 8.... 26. Atsiliepime į atsakovės atskirąjį skundą ieškovė HC Betonas, UAB,... 27. 9.... 28. Nurodė, kad teismas nutartį priėmė tinkamai taikęs įstatymą ir... 29. 10.... 30. Su atsiliepimu ieškovė pateikė UAB „SDG statyba“ 2017 m. balansą,... 31. Teismas... 32. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 33. 11.... 34. Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas atskirojo skundų ribų,... 35. Dėl naujų įrodymų priėmimo... 36. 12.... 37. Vadovaujantis CPK 314 straipsnio nuostatomis, apeliacinės instancijos teismas... 38. 13.... 39. Nagrinėjamu atveju laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas buvo... 40. 14.... 41. Byloje keliamas klausimas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 42. Dėl nepranešimo apie klausimo nagrinėjimą... 43. 15.... 44. Apeliacinės instancijos teismas atmeta kaip nepagrįstą atskirojo skundo... 45. 16.... 46. CPK 147 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad kai teismas mano, kad tai būtina,... 47. 17.... 48. Pažymėtina, kad Lietuvos apeliacinis teismas yra išaiškinęs, kad teisė... 49. ... 50. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslingumo... 51. 18.... 52. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas dalyvaujančių byloje ar kitų... 53. 19.... 54. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas laikinąsias apsaugos... 55. 20.... 56. Apeliacinės instancijos teismas, susipažinęs su bylos medžiaga, pritaria... 57. 21.... 58. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad Kauno apylinkės teismo civilinėje byloje... 59. 22.... 60. CPK 150 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad, jeigu ieškinys patenkinamas,... 61. 23.... 62. Pažymėtina, kad CPK nuostatos neįtvirtina jokių pavyzdinių kriterijų... 63. 24.... 64. Nors Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje formuojama teisės aiškinimo... 65. 25.... 66. Nagrinėjamu atveju, atsakovės apeliacinės instancijos teismui pateikti... 67. 26.... 68. Pažymėtina ir tai, kad Kauno apylinkės teismas 2019 m. sausio 8 d. nutartimi... 69. 27.... 70. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti... 71. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1... 72. Kauno apylinkės teismo 2018 m. spalio 12 d. nutartį palikti nepakeistą.... 73. Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....