Byla 2S-2374-611/2011
Dėl darbo užmokesčio priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Andžej Maciejevski, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo UAB "Vievio transportas" atskirąjį skundą dėl Trakų rajono apylinkės teismo 2011 m. spalio 7 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo S. N. ieškinį atsakovui UAB "Vievio transportas" dėl darbo užmokesčio priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo 1058,76 Lt neišmokėto darbo užmokesčio, 7552,48 Lt vidutinio darbo užmokesčio, 1885,67 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 128 Lt bylinėjimosi išlaidų. Taip pat prašė reikalavimų užtikrinimui areštuoti atsakovui priklausantį turtą ir pinigines lėšas.

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Trakų rajono apylinkės teismas 2011 m. spalio 7 d. nutartimi ieškovo prašymą patenkino, areštavo atsakovo kilnojamuosius daiktus, priklausančius atsakovui ir esančius pas atsakovą arba pas trečiuosius asmenis, taip pat atsakovui priklausančius nekilnojamuosius daiktus, o jų nesant – atsakovo pinigines lėšas, iš esmės neviršijant 10624,91 Lt reikalavimo sumos, leidžiant atsakovui areštuotomis piniginėmis lėšomis vykdyti atsiskaitymus tik su jos darbuotojais, valstybe, savivaldybe ir ieškovu. Teismas nurodė, kad ieškinio suma nemaža, todėl padarė išvadą, kad kol bus išspręsta ši byla yra būtina taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nes yra pagrindas manyti, jog nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

  1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

6Atsakovas atskiruoju skundu prašo panaikinti Trakų rajono apylinkės teismo 2011 m. spalio 7 d. nutartį. Atskirąjį skundą grindžia šiomis aplinkybėmis:

71. Atsakovas yra sėkmingai nuo 1995 m. veikianti įmonė, užsiimanti krovinių pervežimo veikla, kurios 2011 m. III ketvirčio apyvarta siekė nuo 531721,31 Lt iki 668736,52 Lt per mėnesį. Atsakovas yra moki, pelningai vykdanti savo veiklą įmonė, kurios įstatinis kapitalas - 200000 Lt. Atsakovas turi pakankamai ilgalaikio turto, kurio visiškai pakanka būsimo, galimai Ieškovui palankaus, teismo sprendimo įvykdymui. Būtent, remiantis pateikiama ilgalaikio turto ataskaita, matyti, kad atsakovui nuosavybės teise priklauso ilgalaikio turto 2056269,81 Lt sumai, į kurį įeina nekilnojamasis turtas, registruotinas kilnojamasis turtas (transporto priemonės) ir kita. Todėl darytina išvada, jog neegzistuoja jokios rizikos būsimo teismo sprendimo įvykdymui. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, laikytina, kad ieškovo reiškiamas reikalavimas nėra didelis reikalavimas atsakovo atžvilgiu, kuris iš esmės padidintų būsimo, galimai ieškovui palankaus, teismo sprendimo neįvykdymo riziką, bei sąlygotų atsakovo lėšų nuslėpimą.

82. Prašyme taikyti laikinąsias apsaugos priemones būtina nurodyti konkrečias aplinkybes, keliančias realią grėsmę ieškovo turtiniams interesams, bei nurodyti, kokios būtent laikinosios apsaugos priemonės bei kokiu būdu turėtų būti taikomos. Grėsmę ieškovo turtiniams interesams gali patvirtinti duomenys, liudijantys, kad asmuo, kurį rengiamasi patraukti byloje atsakovu ar kuris jau patrauktas atsakovu, sužinojęs apie rengiamą ar pareikštą ieškinį imasi nesąžiningų priemonių, dėl kurių būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Tačiau ieškovas tokių duomenų nepateikė.

9Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas prašo skundą atmesti. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

101. Nurodydama atsakovo turtinę padėtį, atsakovo atstovė pati įrodo, kad atsakovas yra mokus juridinis asmuo. Kyla logiškas klausimas, jeigu atsakovas, būdamas toks finansiškai stiprus, nesugeba sumokėti teisėtai priklausančio darbo užmokesčio, dėl tokios sumos ryžtasi daryti nusikalstamą veiką (klastodamas ieškovo parašą ant kasos išlaidų orderio neva apie pasirašytinai išmokėtą darbo užmokestį), tai kokių jis imsis veiksmų esant ieškovui palankiam teismo sprendimui, kad apsunkinti arba padaryti teismo sprendimo įvykdymą neįmanomu.

112. Atstovas nurodo ir sutinka, kad atsakovui laikinųjų apsaugos priemonių dydis praktiškai jokios įtakos neturi. Atstovas nurodo, kad nesiims nesąžiningų veiksmų, tačiau faktiniai įrodymai esantys byloje pagrindžia atsakovo nesąžiningumą.

12IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Atskirasis skundas tenkintinas.

14Pagal LR CPK 320 str., 338 str. apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas bylą apeliacine tvarka, patikrina pirmos instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą neperžengdamas atskirajame skunde numatytų ribų pagal atskirojo skundo teisinį ir faktinį pagrindą, taip pat ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų.

15Pagal LR CPK 144 straipsnio 1 dalį, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

16Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms apsunkinti ar padaryti neįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos tokios, kurios užkirstų galimybę išvengti būsimo teismo sprendimo įvykdymą, bylos nagrinėjimo metu būtų užtikrinta ta pati padėtis, kuri buvo iki kreipimosi į teismą. Taikant laikinąsias apsaugos priemones, turi būti įvertinama reali grėsmė ir taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių proporcingumas siekiamiems tikslams. Taikant laikinąsias apsaugos priemones taip pat turi būti įvertintas jų tikslingumas, t.y. jos turi garantuoti būsimo teismo sprendimo realų ir tinkamą įvykdymą. Teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimu, preziumuojama tuomet, kai turtinis ginčas tarp šalių atsirado dėl didelės pinigų sumos, kadangi didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti teismo būsimo sprendimo neįvykdymo riziką (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010-12-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1624/2010; 2009-09-10 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-905/2009; 2009-04-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-447/2009; 2008-04-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-428/2008).

17Teismų praktikoje yra suformuota taisyklė, kad teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, neprivalo turėti įrodymų, jog ateityje neabejotinai atsiras grėsmė teismo sprendimui įvykdyti. Teismui pakanka įsitikinti tuo, kad konkrečioje situacijoje tokia grėsmė yra galima, kad egzistuoja tokio pobūdžio grėsmės atsiradimo tikimybė (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-10-23 nutartis civilinėje byloje Nr.2-786/2008, 2009-03-26 nutartis civilinėje byloje Nr.2-323/2009, 2009-04-30 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-330/2009 ir kt.). Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad reikalavimo suma atsakovui laikytina nemaža, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas. Pažymėtina, kad sąvokos „didelė/nemaža“ ieškinio suma yra vertinamojo pobūdžio, dėl kurios buvimo turi būti sprendžiama kiekvienu konkrečiu atveju. Teismas, spręsdamas apie laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumą, privalo įvertinti, ar reiškiamas reikalavimas, atsižvelgiant į bylos aplinkybes, ginčo šalių turtinę padėtį, gali būti pripažįstamas dideliu, dėl ko galėtų pasunkėti būsimo teismo sprendimo įvykdymas (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-06-11 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-600/2009).

18Šiuo konkrečiu atveju reikalavimo suma sudaro 10496,91 Lt. Ar tokia suma yra pakankamai ženkli ir gali apsunkinti teismo sprendimo įvykdymą, teismas turi įvertinti atsižvelgdamas į konkretaus atsakovo finansines galimybes subjektyviuoju aspektu, t. y. ar būtent jam ši ieškinio suma, lyginant su nuosavybės teise valdomo turto verte, gaunamomis pajamomis, vykdoma ūkine-komercine veikla, įsipareigojimais kreditoriams, yra didelė ir ženkli, taip pat įvertinti atsakovo turtinės padėties pokyčio perspektyvas. Nagrinėjamoje byloje apelianto pateikti duomenys apie 2011 m. III ketvirčio apyvartą bei ilgalaikio turto būklę iš esmės patvirtina jo argumentus apie įmonės ekonominį pajėgumą, gaunamas pajamas, lyginant su ieškinio reikalavimų suma. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, neturi pagrindo manyti, kad atsakovas bandys paslėpti, parduoti ar kitaip perleisti kitiems asmenims savo turtą, siekdamas išvengti savo prievolių vykdymo. Tokių duomenų nepateikė ir ieškovas (LR CPK 12 str., 178 str.). Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad atsakovas paneigė laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinybę šioje civilinėje byloje.

19Atkreiptinas dėmesys, kad atsiliepime į atskirąjį skundą nurodytos aplinkybės, susijusios su atsakovo nenoru mokėti darbo užmokesčio ir nesąžiningu elgesiu, teisinės reikšmės, sprendžiant dėl būtinybės taikyti laikino pobūdžio prevencines priemones apelianto mokumui užtikrinti, neturi. Šie argumentai galimai būtų aktualūs tik sprendžiant šalių ginčą iš esmės, todėl apeliacinės instancijos teismas plačiau dėl jų nepasisako.

20Atsižvelgdamas į išdėstytus argumentus, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad ginčijama pirmosios instancijos teismo nutartimi laikinosios apsaugos priemonės atsakovo atžvilgiu pritaikytos nepagrįstai. Todėl pirmosios instancijos teismo nutartis panaikinama ir klausimas išsprendžiamas iš esmės - ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovui netenkinamas (LR CPK 337 str. 1 d. 2 p., 338 str.).

21Vadovaudamasis LR CPK 336 str., 337 str. 1 d. 2 p., 338 str., teismas

Nutarė

22Trakų rajono apylinkės teismo 2011 m. spalio 7 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės - ieškovo S. N. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovui UAB "Vievio transportas" atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Andžej... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo... 5. Trakų rajono apylinkės teismas 2011 m. spalio 7 d. nutartimi ieškovo... 6. Atsakovas atskiruoju skundu prašo panaikinti Trakų rajono apylinkės teismo... 7. 1. Atsakovas yra sėkmingai nuo 1995 m. veikianti įmonė, užsiimanti... 8. 2. Prašyme taikyti laikinąsias apsaugos priemones būtina nurodyti... 9. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas prašo skundą atmesti.... 10. 1. Nurodydama atsakovo turtinę padėtį, atsakovo atstovė pati įrodo, kad... 11. 2. Atstovas nurodo ir sutinka, kad atsakovui laikinųjų apsaugos priemonių... 12. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 13. Atskirasis skundas tenkintinas.... 14. Pagal LR CPK 320 str., 338 str. apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas... 15. Pagal LR CPK 144 straipsnio 1 dalį, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų... 16. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria... 17. Teismų praktikoje yra suformuota taisyklė, kad teismas, taikydamas... 18. Šiuo konkrečiu atveju reikalavimo suma sudaro 10496,91 Lt. Ar tokia suma yra... 19. Atkreiptinas dėmesys, kad atsiliepime į atskirąjį skundą nurodytos... 20. Atsižvelgdamas į išdėstytus argumentus, apeliacinės instancijos teismas... 21. Vadovaudamasis LR CPK 336 str., 337 str. 1 d. 2 p., 338 str., teismas... 22. Trakų rajono apylinkės teismo 2011 m. spalio 7 d. nutartį panaikinti ir...