Byla 2-700-878/2014
Dėl skolos priteisimo

1Prienų rajono apylinkės teismo teisėja Inga Liubinienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Gelvora“ ieškinį atsakovui D. D. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „Gelvora“ kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovo D. D. 8183,74 Lt skolą, 4391,11 Lt palūkanų, 8856,87 Lt delspinigių, 2840,13 Lt palūkanų delspinigių, 1793,20 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 9,5 procentų dydžio sutartines palūkanas nuo pagrindinės skolos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė nurodė, kad akcinė bendrovė „Swedbank“ ir atsakovas D. D. 2007 m. kovo 22 d. sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ) (toliau – Sutartis), pagal kurią akcinė bendrovė „Swedbank“ atsakovui suteikė minėtoje sutartyje nurodyto dydžio kreditą, o atsakovas įsipareigojo minėtoje sutartyje nustatyta tvarka kreditą grąžinti bei mokėti palūkanas, delspinigius, kitas sutartyje numatytas sumas AB „Swedbank“, tačiau atsakovas netinkamai vykdė minėtą Vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ), todėl AB „Swedbank“ pastarąją nutraukė, ir įgijo teisę reikalauti iš atsakovo grąžinti visą likusį kreditą bei pateikti reikalavimus atsakovui dėl atitinkamų palūkanų, delspinigių ir kitų susijusių piniginių sumų sumokėjimo. Ieškovė ir uždaroji akcinė bendrovė „Swedbank“ 2008 m. birželio 18 d. pasirašė Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. ( - ), kuria perleido ieškovei visas reikalavimo teises atsakovo atžvilgiu pagal minėtą sutartį. Ieškovė pranešė atsakovui apie reikalavimo perleidimą ir pareikalavo įvykdyti įsipareigojimus pagal minėtą sutartį. Atsakovas įsipareigojimų neįvykdė ir yra skolingas ieškovei 8183,74 Lt negrąžinto kredito, 4391,11 Lt palūkanų, 8856,87 Lt delspinigių, 2840,13 Lt palūkanų delspinigių, 1793,20 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų. Ieškinyje ieškovė išdėstytas aplinkybes ir ieškinio reikalavimus grindžia išrašu iš AB „Swedbank“ bylų priėmimo –perdavimo akto prie 2008 m. birželio 18 d. Reikalavimo perleidimo sutarties Nr. ( - ) (b.l.6), delspinigių paskaičiavimo aktu (b.l.7), palūkanų paskaičiavimo aktu (b.l.8), palūkanų delspinigių paskaičiavimo aktu (b.l.9), ikiteisminio išieškojimo išlaidų išklotine (b. l. 10), vietinio mokėjimo nurodymu (b. l. 14), reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. ( - ) (b. l. 15-26), 2008 m. rugpjūčio 22 d. pranešimu (b. l. 29), 2007 m. kovo 22 d. vartojimo kredito sutartimi Nr. ( - ) (b. l. 27-28), 2009 m. vasario 11 d. pranešimu dėl reikalavimo perleidimo (b. l. 30).

3Atsakovui adresuoti ieškinio, jo priedų kopijos bei teismo pranešimas, kuriame nustatytas dvidešimties dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, atsakovui asmeniškai įteikti 2014 m. gegužės 22 d. Terminas atsiliepimui pateikti baigėsi 2014 m. birželio 11 d. Procesiniai dokumentai atsakovui įteikti tinkamai (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnis). Atsakovas D. D. per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė per nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį ir, esant ieškovės prašymui priimti sprendimą už akių, priimtinas sprendimas už akių.

6Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

7Ieškovės pateiktais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad pradinis kreditorius akcinė bendrovė „Swedbank“ ir atsakovas 2007 m. kovo 22 d. sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ), pagal kurią akcinė bendrovė „Swedbank“ atsakovui suteikė minėtoje sutartyje nurodyto dydžio kreditą, o atsakovas įsipareigojo minėtoje sutartyje nustatyta tvarka kreditą grąžinti bei mokėti palūkanas, delspinigius, kitas sutartyje numatytas sumas AB „Swedbank“ (b. l. 27-28). Atsakovas netinkamai vykdė minėtą Vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ), todėl jo skola, kurią 2008 m. birželio 18 d. Reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. ( - ) iš pradinio kreditoriaus perėmė ieškovė, sudarė 8183,74 Lt (b.l. 6, 30) Ši skolos suma pagrįsta ieškovės pateiktais rašytiniais įrodymais. Atsakovui nepateikus įrodymų, kad skola sumokėta, ji priteistina ieškovės naudai iš atsakovo (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.200 straipsnio 1 dalis, 6.205 straipsnis, 6.256 straipsnio 1 dalis, 6.720 straipsnio 3 dalis).

8Ieškovė taip prašo priteisti iš atsakovo 4391,11 Lt palūkanų už pradelstą laikotarpį nuo 2008 m. rugsėjo 29 d. iki 2013 m. gruodžio 10 d., t.y. 9,5 procentų dydžio palūkanas nuo negrąžintos kredito sumos už 1898 pradelstas dienas, nes tai yra ieškovo nuostoliai (negautos pajamos) remiantis CK 6.256 straipsnio 2 dalimi, 6.249 straipsnio 1 dalimi ir 6.261 straipsniu. Prašymas dėl palūkanų už pradelstą laikotarpį priteisimo tenkintinas iš dalies.

9Ieškovę ir atsakovą sieja teisiniai santykiai, atsiradę iš jų sudarytos Vartojimo kredito sutarties. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad valstybė gina vartotojo interesus. Tiek Europos Sąjungos, tiek ir nacionaliniai teisės aktai įtvirtina padidintą vartotojo teisių apsaugą ir numato, jog vartojimo sutartims be bendrųjų sutarčių teisės normų taip pat taikomos specialios normos, užtikrinančios didesnę vartotojo teisių apsaugą. Būtinybę užtikrinti vartotojo kaip silpnesniosios sutarties šalies teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo praktikoje ne kartą yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, konstatuodamas, kad su vartotojų teisių apsauga susijusiuose ginčuose neretai peržengiamos privačių santykių ribos, o vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai. Todėl teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti ex officio, o vartotojų teisių bylų specifika lemia teismo pareigą būti aktyviam procese, vartojimo sutarties šalis vertinant kaip nelygiavertes ir vartotoją laikant silpnesniąja šalimi, o jo teisių apsaugai taikant specialų vartotojo teisių gynimo mechanizmą, kurio vienas iš aspektų yra tas, kad vartotojas nesaistomas vartojimo sutartyje įtvirtintų nesąžiningų sąlygų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėse bylose Nr.3K-3-536/2008; Nr.3K-3-502/2009; Nr.3K-3-397/2011). Teismo pareiga ex officio įvertinti vartojimo sutarties sąlygas sąžiningumo aspektu turi būti vykdoma visuotinai, nepriklausomai nuo to, kokią teisminę procedūrą taikant priimamas su tokių sąlygų vertinimu susijęs procesinis sprendimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-272/2011). CK 6.874 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai paskolos gavėjas pažeidžia prievolę laiku grąžinti paskolą, jis privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas arba sutartines palūkanas nuo tos dienos, kurią paskolos suma turėjo būti grąžinta iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų CK 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartyje nenustatyta ko kita. Šios palūkanos kompensuoja minimalius kreditoriaus nuostolius dėl tolesnio naudojimosi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. rugsėjo 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-751/2003, 2004 m. kovo 3 d nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-161/2004, 2005 m. rugsėjo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-434/2005, 2007 m. birželio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2007). Tačiau kreditorius gali nesąžiningai nustatyti neprotingai dideles palūkanas ir iš to pasipelnyti, todėl teismas turi vertinti, ar susitarimas dėl palūkanų dydžio nepažeidžia iš esmės šalių interesų pusiausvyros, ar jis neprieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-908/2001). Kaip nutartyse ne kartą yra konstatavęs Lietuvos apeliacinis teismas, palūkanoms mutatis mutandis taikomos CK 6.73 straipsnio 2 dalies ir 6.258 straipsnio 3 dalies normos, leidžiančios teismui mažinti akivaizdžiai per dideles netesybas (nutartys civilinėse bylose Nr. 2A-174/2005; Nr. 2A-325/2007; Nr. 2A-131/2012), todėl teismas turi teisę sumažinti ir šalių susitarimu nustatytas palūkanas, kurios yra neprotingai didelės ir pažeidžia sąžiningumo ir teisingumo principus. Be to, kreditoriaus arba nukentėjusiojo asmens kaltė yra pagrindas sumažinti skolininko atsakomybę arba nuo jos visiškai atleisti (CK 6.248 straipsnio 4 dalis, 6.253 straipsnio 5 dalis, 6.259 straipsnis). Nukentėjusysis privalo įmanomai stengtis išvengti nuostolių arba įmanomai neleisti jiems padidėti. Atsakovui įrodžius, kad ieškovas pats savo nerūpestingumu, aplaidumu sudaro sąlygas žalai padidėti, teismas atleidžia atsakovą nuo civilinės atsakomybės arba atitinkamai sumažina išieškomų nuostolių dydį.

10Nors nutraukus Vartojimo kredito sutartį kreditas nebuvo grąžintas, tačiau ieškinys pateiktas tik praėjus šešeriems metams, o 9,5 % dydžio metinės palūkanos skaičiuotos už 1898 pradelstas dienas. Byloje nėra duomenų, kodėl ieškovė daugiau nei šešerius metus delsė kreiptis į teismą dėl pažeistų teisių gynybos ir išieškoti skolą, todėl laikytina, kad ieškovė, šešerius metus delsusi kreiptis į teismą dėl skolos priteisimo, nesilaikė pareigos stengtis išvengti nuostolių arba įmanomai neleisti jiems padidėti, pati savo nerūpestingumu, aplaidumu sudarė sąlygas žalai padidėti, todėl išieškomų nuostolių (palūkanų) dydis atitinkamai sumažintinas. Be to, beveik šešerius metus skaičiuojamos 9,5 procentų dydžio metinės palūkanos praranda mokėjimo funkciją, o per tokį ilgą laiką susikaupus didelei palūkanų sumai mokėjimo funkcija transformuojasi į kreditoriaus pasipelnymą - taip įgyvendinama kreditoriaus teisė į mokėjimo palūkanas prieštarauja šios subjektinės teisės paskirčiai, geriems verslo papročiams ir visuomenės moralės principams, pagal kuriuos pelnymasis iš skolininko nemokumo yra tradiciškai smerkiami. Atsižvelgdamas į konkrečios bylos aplinkybes ir remdamasis CK 1.5 straipsniu, 6.73 straipsnio 2 dalimi, 6.258 straipsnio 3 dalimi, 6.248 straipsnio 4 dalimi, 6.253 straipsnio 5 dalimi, 6.259 straipsniu, teismas turi teisę mažinti pagal sutartį nustatytas palūkanas, todėl sutartinių palūkanų dydis mažintinas tris kartus - iki 1463,70 Lt.

11Nustačius, kad atsakovas sutartinės prievolės tinkamai nevykdė, jam, vadovaujantis CK 6.256 straipsnio 1 ir 2 dalimis bei sudarytos sutarties sąlygomis, kyla pareiga sumokėti ieškovei netesybas (b. l. 4). Spręsdamas delspinigių pagrįstumo ir jų dydžio priteisimo klausimą, teismas, vadovaudamasis CK 6.73 straipsniu, turi teisę ir pareigą kontroliuoti, ar nustatomos netesybos nėra neprotingai didelės, tuo nepažeisdamas sutarčių laisvės principo. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką teismas, nustatydamas, ar yra pagal CK 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas pagrindas pripažinti netesybas neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio jas mažinti, kiekvienu atveju turi vertinti konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais ir siekti nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros. Netesybos gali būti mažinamos tik tiek, kad netaptų mažesnės už kreditoriaus patirtus nuostolius (LAT 2007 m. kovo 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007; 2007m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2007m. lapkričio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010). Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teismų praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005) sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatavęs, jog, remdamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalimi, teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Pažymėtina ir tai, kad kasacinis teismas yra ne kartą pasisakęs, jog ginčo, kilusio iš vartojimo sutarties specifika silpnesniosios šalies gynimo interesais lemia teismo pareigą būti aktyviam procese (LAT 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-502/2009).

12Atsakovas yra vartotojas, kuris kredito sutartį sudarė prisijungimo būdu pagal standartines sutarties sąlygas, pagal kurias jis yra priverstas priimti jam primetamas stipraus kontrahento siūlomas sutarties sąlygas arba apskritai atsisakyti sutarties, todėl turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, vartotojui sudarant Sutartį nėra išaiškinamos visos sąlygos, todėl jis negali visapusiškai įvertinti riziką ir Sutarties neįvykdymo pasekmes. Iš ieškovės pateiktų 2014 m. kovo 18 d. delspinigių ir delspinigių palūkanų paskaičiavimo aktų (b. l. 7,8) matyti, kad ieškovė 0,1 procento dydžio delspinigius ir palūkanų delspinigius atsakovui skaičiuoja nuo 2008 m. rugsėjo 29 d. iki 2013 m. rugsėjo 10 d., tai yra už 1807 dienas. Atsakovas nuo vartojimo kredito sutarties nutraukimo nesumokėjo nė dalies susidariusios skolos, savo įsipareigojimų ieškovei nevykdo jau šešerius metus. Minėta, byloje nėra duomenų, kodėl ieškovė daugiau nei šešerius metus delsė kreiptis į teismą dėl pažeistų teisių gynybos ir išieškoti skolą, todėl laikytina, kad ieškovė, šešerius metus delsusi kreiptis į teismą dėl skolos priteisimo, nesilaikė pareigos stengtis išvengti nuostolių arba įmanomai neleisti jiems padidėti, pati savo nerūpestingumu, aplaidumu sudarė sąlygas žalai padidėti, todėl išieškomų delspinigių dydis atitinkamai sumažintinas. Be to, ieškovė pagal Vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ) už pradelstą laiką priskaičiavo 8856,87 Lt delspinigių ir 2840,13 Lt palūkanų delspinigių, tai yra po 0,1 proc. dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos (t.y. metinė delspinigių norma sudaro 36,5 proc). Ieškovės apskaičiuota bendra 11697,00 Lt dydžio delspinigių bei palūkanų delspinigių suma 1,4 karto viršija pagrindinę 8183,74 Lt dydžio skolos sumą, todėl prašomi priteisti delspinigiai bei palūkanų delspinigiai vertintini kaip aiškiai per dideli. Atsižvelgiant į visas nurodytas aplinkybes, vadovaujantis CK 1.5 str. įtvirtintais teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais bei atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką, ieškovui priteistinų delspinigių ir palūkanų delspinigių sumos mažintinos, nes yra nepagrįstai didelės, todėl prieštarauja pagrindiniams civilinių teisinių santykių – sąžiningumo, protingumo ir teisingumo – principams, be to, be to, ieškovė pati savo nerūpestingumu, aplaidumu sudarė sąlygas žalai padidėti. Taigi, teismo paskaičiavimu, pagal Vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ) ieškovui priteistina 1473,07 Lt delspinigių suma (apskaičiuota nuo 8183,74 Lt sumos, skaičiuojant sutartinius 0,1 procento dydžio delspinigius už 180 dienų laikotarpį) ir 263,47 Lt dydžio palūkanų delspinigių suma (apskaičiuota nuo 1463,70 Lt sumos, skaičiuojant sutartinius 0,1 procento dydžio delspinigius už 180 dienų laikotarpį), tai yra delspinigių ir palūkanų delspinigiai už paskutinius šešis pradelstus atsiskaityti mėnesius (CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punktas, 1.5 straipsnio 2 dalis, 6.71 straipsnis, 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.248 straipsnio 4 dalis, 6.253 straipsnio 5 dalis, 6.258 straipsnis, 6.259 straipsnis, CPK 3 straipsnio 7 dalis, 178 straipsnis).Tokia delspinigių suma yra pakankama ir atlieka kreditoriaus nuostolių kompensavimo funkciją (CK 6.73 straipsnio 2 dalis, CPK 3 straipsnio 7 dalis, 177 straipsnis, 178 straipsnis, 185 straipsnis).

13Ieškovė paskaičiavo, kad ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidos sudaro 1793,20 Lt, kurias taip pat prašo priteisti iš atsakovo. Iš minėtų išlaidų išklotinės (b. l. 10) matyti, kad jas sudaro darbo priemonės, pranešimų paslaugos, darbuotojo darbo užmokestis, užklausos ir kt. Tačiau ieškovė nepateikė įrodymų, kuriais būtų pagrįstos minėtos išlaidos (CPK 178 straipsnis). Byloje nėra duomenų apie tai, kad ieškovė būtų atlikusi užklausas Nekilnojamojo turto registrui ar Gyventojų registro tarnybai ir patyrusi 25,00 Lt bei 180,00 Lt išlaidas. Taip pat byloje nėra ir jokių įrodymų apie raštiškas atsakovei siunčiamas pretenzijas, pranešimus bei jų siuntimo išlaidas. Pastebėtina, kad ieškovės vykdomai veiklai, t. y. skolų išieškojimui ir prevencijai (www.gelvora.lt), kaip ir bet kuriai kitai ūkinei-komercinei veiklai, būtini žmogiškieji ir materialiniai ištekliai, todėl išlaidos ieškovės tiesioginei ūkinei-komercinei veiklai vykdyti negali būti laikomos CK 6.249 straipsnio 4 dalies 3 punkte nurodytomis išlaidomis. Įvertinus šias aplinkybes, ieškovės reikalavimas dalyje dėl 1793,20 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų priteisimo atmestinas kaip nepagrįstas ir neįrodytas (CPK 178 straipsnis).

14Atsakovas laiku negrąžino suteikto kredito, todėl privalo mokėti Vartojimo kredito sutartyje Nr. ( - ) nustatyto dydžio palūkanas iki visos kredito sumos grąžinimo dienos (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.874 straipsnio 1 dalis, 6.881 straipsnio 2 dalis). Dėl to ieškovei iš atsakovo priteistinos sutartinės 9,5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo pagrindinės skolos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

15Ieškovei iš atsakovo priteistinos įstatyme nustatytos kompensacinio pobūdžio 5 procentų metinės palūkanos nuo visos priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

16Atlikus formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, įsitikinta, kad pasitvirtinus minėtų įrodymų turiniui, būtų pagrindas ieškinį tenkinti iš dalies (CPK 285 straipsnio 2 dalis). Ieškovei iš atsakovo D. D. priteistina 8183,74 Lt skola, 1463,70 Lt palūkanų, 1473,07 Lt delspinigių, 263,47 Lt palūkanų delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 9,5 procentų dydžio sutartinės palūkanos nuo pagrindinės skolos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.71 straipsnis, 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.101 straipsnis, 6.109 straipsnio 1 dalis, 6.200 straipsnio 1 dalis, 6.205 straipsnis, 6.248 straipsnio 4 dalis, 6.253 straipsnio 5 dalis, 6.258 straipsnis, 6.259 straipsnis, 6.256 straipsnio 1 dalis, 6.720 straipsnio 3 dalis).

17Ieškinį tenkinus iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovei proporcingai teismo tenkintų reikalavimų daliai (CPK 93 straipsnio 2 dalis). Ieškinį patenkinus iš dalies, laikytina, kad ieškovės patenkintų reikalavimų dalis sudaro 43,68 proc. Už ieškinį, kurio suma 26065,05 Lt, ieškovė sumokėjo žyminį mokestį – 782,00 Lt (b. l. 4, 14), iš atsakovo priteista suma -11383,98 Lt, todėl iš atsakovo ieškovės naudai priteistina 341,58 Lt bylinėjimosi išlaidų (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 82 straipsnis, 93 straipsnio 2 dalis).

18Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 285 straipsniu, 286 straipsniu, 287 straipsnio 1 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi,

Nutarė

19Ieškinį tenkinti iš dalies.

20Priteisti iš atsakovo D. D., asmens kodas ( - ) 8183,74 Lt (aštuonių tūkstančių vieno šimto aštuoniasdešimt trijų litų 74 ct) negrąžinto kredito, 1463,70 Lt (vieną tūkstantį keturis šimtus šešiasdešimt tris litus 70 ct) palūkanų, 1473,07 Lt (vieną tūkstantį keturis šimtus septyniasdešimt tris litus 07 ct) delspinigių, 263,47 Lt palūkanų delspinigių, 9,5 procentų dydžio sutartines palūkanas nuo pagrindinės skolos sumos (8183,74 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2014 m. gegužės 16 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 341,58 Lt (tris šimtus keturiasdešimt vieną litą 58 ct) žyminį mokestį ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Gelvora“, įmonės kodas 125164834.

21Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

22Atsakovas negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 straipsnio 2 dalies bei 3 dalies reikalavimus, ir apmokėtą žyminiu mokesčiu, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

23Ieškovas sprendimą per 30 dienų gali apeliaciniu skundu apskųsti Kauno apygardos teismui, paduodant skundą per Prienų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Prienų rajono apylinkės teismo teisėja Inga Liubinienė, rašytinio proceso... 2. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „Gelvora“ kreipėsi į teismą,... 3. Atsakovui adresuoti ieškinio, jo priedų kopijos bei teismo pranešimas,... 4. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 5. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė per nustatytą terminą nepateikė... 6. Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas, priimdamas... 7. Ieškovės pateiktais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad pradinis... 8. Ieškovė taip prašo priteisti iš atsakovo 4391,11 Lt palūkanų už... 9. Ieškovę ir atsakovą sieja teisiniai santykiai, atsiradę iš jų sudarytos... 10. Nors nutraukus Vartojimo kredito sutartį kreditas nebuvo grąžintas, tačiau... 11. Nustačius, kad atsakovas sutartinės prievolės tinkamai nevykdė, jam,... 12. Atsakovas yra vartotojas, kuris kredito sutartį sudarė prisijungimo būdu... 13. Ieškovė paskaičiavo, kad ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidos sudaro... 14. Atsakovas laiku negrąžino suteikto kredito, todėl privalo mokėti Vartojimo... 15. Ieškovei iš atsakovo priteistinos įstatyme nustatytos kompensacinio... 16. Atlikus formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, įsitikinta, kad... 17. Ieškinį tenkinus iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovei... 18. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 285... 19. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 20. Priteisti iš atsakovo D. D., asmens kodas ( - ) 8183,74 Lt (aštuonių... 21. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 22. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau turi teisę... 23. Ieškovas sprendimą per 30 dienų gali apeliaciniu skundu apskųsti Kauno...