Byla e2-636-1060/2017
Dėl sandorio pripažinimo niekiniu ir skolos priteisimo, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, uždaroji akcinė bendrovė „Sakuona“

1Prienų rajono apylinkės teismo teisėja Agnė Vyliaudaitė, dalyvaujant ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Techno Wood“ atstovui advokatui G. Ž., atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „VMG Technics“ ir trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, uždarosios akcinės bendrovės „Sakuona“ įgaliotam atstovui A. P.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Techno Wood“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „VMG Technics“ dėl sandorio pripažinimo niekiniu ir skolos priteisimo, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, uždaroji akcinė bendrovė „Sakuona“.

3Teismas

Nustatė

4

 1. Ieškovės reikalavimai ir jos argumentai
  1. Ieškovė ieškiniu prašo teismo pripažinti atsakovės vienašalį įskaitymą negaliojančiu, priteisti iš atsakovės 28 000,00 Eur avansą ir bylinėjimosi išlaidas.
   1. 2015-04-08 ieškovė su trečiuoju asmeniu sudarė Sutartį Nr. ( - ), kuria įsipareigojo suprojektuoti, pagaminti ir pristatyti trečiajam asmeniui rastų rūšiavimo liniją (toliau – Sutartis 1).
   2. Ieškovė 2016-09-04 pervedė atsakovei avansu 28 000,00 Eur sumą.
   3. 2015-11-13 trečiasis asmuo išrašė ieškovei PVM sąskaitą-faktūrą Nr. SAK15-4858 dėl 28 000,00 Eur sumokėjimo už rąstų rūšiavimo linijos defektų šalinimą. Tą pačią dieną, t. y. 2015-11-13 trečiasis asmuo ir atsakovė sudarė reikalavimo perleidimo sutartį Nr. ( - ), pagal kurią, trečiasis asmuo perleido atsakovei reikalavimą pagal PVM sąskaitą-faktūrą Nr. SAK15-4858 į ieškovę. Be to, atsakovė tokią pačią reikalavimo perleidimo sutartį Nr. ( - ) sudarė ir su UAB „Memelio kapitalas“, kuria atsakovei buvo perleista 930,00 Eur dydžio reikalavimo teisė į ieškovę, kurios ieškovė šiuo ieškiniu neginčija.
   4. 2015-11-18 atsakovė pranešimu Nr. S15-130 informavo ieškovę apie tai, kad pagal dvi 2015-11-13 reikalavimo perleidimo sutartis turi bendrą 28 930,00 Eur dydžio reikalavimo teisę į ieškovę, todėl įskaito savo 28 492,10 Eur skolą ieškovei į įgytą 28 930,00 Eur dydžio reikalavimą, bei prašo sumokėti likutį – 437,90 Eur. 2015-11-26 atsakovė UAB „VMG Technics“ raštu Nr. S15-133 nurodytą 437,90 Eur dydžio skolą sumažino iki 276,50 Eur.
   5. Kauno apygardos teismas 2016-01-20 iškėlė ieškovei bankroto bylą. Bankroto administratorius, gindamas bankrutavusios įmonės kreditorių interesus, pareiškė šį ieškinį ir laiko, kad 2016-11-13 atsakovės atliktas įskaitymas yra neteisėtas ir privalo būti pripažintas niekiniu nuo jo sudarymo momento.
   6. Visų pirma, atsakovė neturėjo galiojančios reikalavimo teisės į ieškovę pagal būtinas įskaitymui sąlygas. Atsakovė savo reikalavimą kildino iš 2015-04-08 ieškovės su trečiuoju asmeniu sudarytos Sutarties 1 14.8 p., kuriame buvo nustatyta, kad jeigu ieškovė nesiima priemonių siekiant pašalinti atsiradusius rastų rūšiavimo linijos defektus ir gedimus, tai trečiasis asmuo turi teisę tai padaryti savo jėgomis arba pasitelkiant kitus asmenis. Tokiu atveju ieškovė apmoka už defektų arba gedimų šalinimą ir atlygina tiesioginius trečiajam asmeniui nuostolius dėl defektų nepašalinimo laiku pagal pateiktus dokumentus. Pastebėtina, klad vvisi pagal sutartį atlikti darbai jų perdavimo-priėmimo metu buvo įvertinti kaip kokybiški, o jokie jų trūkumai ar defektai nustatyti tuo metu nebuvo. Trečiasis asmuo apie atsiradusius medienos rastų rūšiavimo linijos defektus ir gedimus ieškovei nepranešė.
   7. Antra, įskaitymo atlikimo metu, t. y. 2015-11-18 ieškovė jau buvo faktiškai nemoki. Tai liudija Kauno apygardos teismo 2016-01-20 nutartyje konstatuoti faktai, kad 2015 m. pabaigoje daugelio ieškovės įsiskolinimų mokėjimo terminai jau buvo suėję, o pati įmonė tais metais buvo patyrusi 434 001,00 Eur dydžio nuostolį. Dėl to 2015 m. pabaigoje ieškovei esant nemokiai, buvo privaloma laikytis Lietuvos Respublikos Civilinio Kodekso (toliau – CK) 6.930¹ straipsnyje nustatyto atsiskaitymo grynaisiais ir negrynaisiais pinigais eiliškumo. 2015-11-18 atsakovei vienašališkai atlikus įskaitymą buvo pažeisti imperatyvios teisės normos, atimta galimybė ieškovei avansu pervesta atsakovei 28 000,00 Eur suma atsiskaityti su aukštesnės eilės kreditoriais.
   8. Dėl šių dviejų priežasčių 2015-11-18 atsakovės vienašališkai atliktas įskaitymas Nr. S15-130 privalo būti prapažintas niekiniu nuo jo atlikimo momento. Pripažinus nurodytą įskaitymą niekiniu, iš atsakovės turi būti priteistas 28 000,00 Eur sumokėtas avansas.
  2. Ieškovės atstovas teismo posėdžio metu prašė ieškinį tenkinti ieškinyje išdėstytais motyvais ir papildomai nurodė, kad atsakovė neturi galiojančios reikalavimo teisės į ieškovę dėl defektų šalinimo, nes faktiškai defektų dėl ieškovės kaltės šalinimo darbų nebuvo, o, jeigu ir atliko atsakovė rangos darbus, jie nebuvo susiję su defektų šalinimu ir jie nepatenka į Sutarties 1 taikymo apimtį.
 1. Atsakovės ir trečiojo asmens, dalyvaujančio atsakovės pusėje, argumentai
  1. Atsakovė atsiliepimu prašo ieškinį atmesti.
   1. 2015-06-30 atsakovė su ieškove pasirašė Sutartį Nr. ( - ) (toliau – Sutartis 2) bei Papildomą susitarimą Nr. 1. Atsakovė atliko rąstų rūšiavimo linijos montavimo darbus trečiojo asmens teritorijoje. Atsakovė 2015-09-04 mokėjimo nurodymu Nr. 786 pervedė 78 226,50 Eur sumą, kurią sudarė apmokėjimas už jau atliktus darbus pagal išrašytas PVM sąskaitas-faktūras. Atsakovė iki 2015-09-29 atliko darbų už bendrą 49 733,44 Eur sumą, todėl nurodytą dieną ieškovės pervestos sumos likutis (avansas) buvo 28 492,10 Eur.
   2. Trečiasis asmuo kreipėsi į atsakovę, prašydamas pašalinti išaiškėjusius rąstų rūšiavimo linijos defektus. Rastų rūšiavimo linijos defektų šalinimo darbų kaina buvo 28 000,00 Eur, ją atsakovė buvo apskaičiavusi dar 2015-08-03 sudarytoje sąmatoje. Trečiajam asmeniui patvirtinus apskaičiuotą defektų šalinimo sąmatą, atsakovė pašalino visus nustatytus rąstų rūšiavimo linijos defektus ir atliktus darbus perdavė trečiajam asmeniui pagal 2015-11-13 Atliktų darbų aktą Nr. 16/12–31 bei 2015-11-13 išrašė apmokėjimui PVM sąskaitą-faktūrą Nr. VMGT15-1756 28 000,00 Eur. Kadangi trečiasis asmuo turėjo 28 000,00 Eur dydžio reikalavimo teisę į ieškovę pagal 2015-04-08 sudarytą Sutartį 1 bei pagal 2015-11-13 išrašytą PVM sąskaitą-faktūrą Nr. SAK15-4858, todėl trečiasis asmuo tokį savo reikalavimą pagal 2015-11-13 Sutartį Nr. ( - ) perleido atsakovei.
   3. 2015-11-18 atsakovė raštu Nr. S15-130 apie tai informavo ieškovę ir pranešė, jog įskaito 28 492,10 Eur dydžio priešpriešinius reikalavimus. Kadangi ieškovė ir atsakovė turėjo priešpriešinius vienarūšius (piniginius) reikalavimus, todėl atsakovė teisėtai galėjo atlikti įskaitymą. Atsakovės atliktas vienašališkas įskaitymas neprieštarauja CK 6.930¹ straipsnio reikalavimams, nes jis buvo atliktas 2015-11-18, t. y. iki pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo ieškovei pateikimo 2015-12-23 Kauno apygardos teismui. Bankroto byla ieškovei iškelta tik 2016-01-20. Įskaitymo atlikimo metu atsakovė neturėjo jokios informacijos apie tai, kad ieškovė yra nemoki, kad nurodytos įmonės finansinė padėtis yra sunki, kad ji negali vykdyti savo įsipareigojimų. Tokių duomenų nepateikė nei pati ieškovė, nei jokie kiti asmenys. Kadangi 2015-11-18 įskaitymas buvo atliktas teisėtai, ieškovės reikalavimas priteisti iš jos 28 000,00 Eur dydžio sumokėtą avansą yra visiškai nepagrįstas.
  2. Trečiasis asmuo atsiliepimu prašo ieškinį atmesti.
   1. Trečiasis asmuo su ieškove 2015-04-08 sudarė Sutartį 1 dėl naujos įrangos – rąstų rūšiavimo linijos įsigijimo. Pagal sutartį ieškovė įsipareigojo pagaminti ir perduoti nurodytą rąstų rūšiavimo liniją, taip pat atlikti jos montavimo bei derinimo-paleidimo darbus. Ieškovui atliekant pagamintos rąstų rūšiavimo linijos montavimo darbus išaiškėjo gana daug defektų, kurių ieškovė nešalino. Todėl 2015-09-02 trečiasis asmuo ir atsakovė pasirašė Papildomą susitarimą prie Sutarties 1 bei 2015-09-03 sudarė Priedą Nr. 1 – rastų rūšiavimo linijos defektacijos aktą. Po nurodytų dokumentų pasirašymo ieškovė nepradėjo šalinti nustatytų rąstų rūšiavimo linijos defektų. Kadangi įsigyta rąstų rūšiavimo linija buvo būtina trečiojo asmens ūkinėje veikloje, jos defektai turėjo būti pašalinti kaip įmanoma greičiau. Dėl to trečiasis asmuo kreipėsi tiesiogiai į atsakovę, nes minėta įmonė buvo žinoma, vykdė visų kitų trečiojo asmens įrenginių techninę priežiūrą ir aptarnavimą, turėjo reikiamą patirtį aptarnaujant specifinius įrenginius, ir t.t. Be to, buvo žinoma, jog atsakovė, kaip ieškovės subrangovas, atliko ir įvairius rąstų rūšiavimo linijos montavimo darbus. Pagal atsakovės dar 2015-08-03 sudarytą lokalinę sąmata rastų rūšiavimo linijos defektų šalinimo darbų kaina buvo 28 000,00 Eur. Trečiasis asmuo patvirtino nurodytą defektų šalinimo sąmatą. Atsakovė pašalino visus nustatytus rąstų rūšiavimo linijos defektus. Atlikti darbai trečiajam asmeniui buvo perduoti pagal 2015-11-13 Atliktų darbų aktą Nr. 16/12–31, taip pat atsakovė 2015-11-13 išrašė apmokėjimui PVM sąskaitą-faktūrą Nr. VMGT15-1756 28 000,00 Eur sumai. Pagal Sutarties 1 14.8 punktą ieškovei 2015-11-13 buvo pateikta Pretenzija Nr. S-319/15 su 2015-11-13 išrašyta PVM sąskaita-faktūra Nr. SAK15-4858. Taip trečiasis asmuo įgijo 28 000,00 Eur dydžio reikalavimo teisę į ieškovę pagal 2015-04-08 sudarytą Sutartį 1 bei pagal 2015-11-13 išrašytą PVM sąskaitą-faktūrą Nr. SAK15-4858. Tą pačią dieną, t.y. 2015-11-13 su atsakove buvo sudaryta Sutartis Nr. ( - ), kuriuos pagrindu trečiasis asmuo perleido atsakovui 28 000,00 Eur dydžio reikalavimą į ieškovę. Atsakovė turėjo teisę atlikti vienašalį įskaitymą, todėl jis negali būti pripažintas negaliojančiu. Ieškovės argumentai dėl vienašalio įskaitymo prieštaravimo CK 6.930¹ straipsnio nuostatoms taip pat yra nepagrįsti, todėl reikalavimas priteisti 28 000,00 Eur sumą negali būti tenkinamas.
  3. Atsakovės ir trečiojo asmens įgaliotas atstovas teismo posėdžio metu prašė ieškinį atmesti atsiliepimuose į ieškinį išdėstytais motyvais ir papildomai nurodė, kad atsakovė turi galiojančią reikalavimo teisę į ieškovei sumokėtą 28 000,00 Eur avansą, nes ši suma padengia atsakovės atliktus defektų šalinimo darbus.
  4. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2017 m. kovo 30 d. nutartimi Prienų rajono apylinkės teismo 2016 m. lapkričio 7 d. sprendimą panaikino visa apimtimi ir bylą perdavė pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.
  5. Teisėjų kolegija sprendė, kad pirmosios instancijos teismas, nevertindamas tarp šalių sudarytos 2015-04-08 Sutarties 1 ir 2015-06-30 Sutarties 2 sąlygose nustatytos atsiskaitymo už atliktus darbus tvarkos, nekvalifikuodamas šalių teisinių santykių, netirdamas ir nesiaiškindamas faktinių aplinkybių dėl realiai atliktų defektų šalinimo darbų, ne iš visumos įrodymų darė išvadas, todėl konstatuota, kad nebuvo atskleista bylos esmė.
  6. Atsižvelgiant į Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartyje nurodytus bylos perdavimo pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo motyvus ir kad Prienų rajono apylinkės teismo 2016 m. lapkričio 7 d. sprendimas panaikintas visa apimtimi, civilinė byla išnagrinėta iš naujo dėl visų ieškovės reiškiamų reikalavimų pagrįstumo.
Teismas

konstatuoja:

5ieškinys tenkinamas iš dalies.

 1. Byloje nustatytos teisei taikyti reikšmingos faktinės aplinkybės, jų teisinis vertinimas ir teismo išvados

6Dėl nustatytų faktinių bylos aplinkybių ir teisinio reglamentavimo

  1. 2015-04-08 ieškovė ir trečiasis asmuo sudarė Sutartį 1 dėl naujos įrangos – rąstų rūšiavimo linijos pirkimo-pardavimo. Pagal šią sutartį ieškovė (Pardavėjas) įsipareigojo suprojektuoti, pagaminti (organizuoti gamybą) ir pristatyti trečiajam asmeniui (Pirkėjui) rąstų rūšiavimo liniją, o trečiasis asmuo įsipareigojo minėtoje sutartyje nustatytais terminais ir tvarka sumokėti bendrą 782 265,00 Eur sumą (Sutarties 1 2.1 p., 3.1 p., 4.1 p. ir 5.1 p.). 30 proc. sutarties kainos, t. y. 234 679,50 Eur buvo sumokėta 2015-05-12, 60 proc. sutarties kainos, t. y. 469 359,00 Eur buvo sumokėta 2015-06-23, 10 proc. sutarties kainos, t. y. 78 226,50 Eur buvo sumokėta 2015-09-03 (el. bylos apyrašo t. 1, b.l. 9-10, t. 2, b.l. 130, 131, 132).
  2. 2015-06-30 ieškovė (Užsakovas) ir atsakovė (Vykdytojas) sudarė Sutartį 2, pagal kurią atsakovė įsipareigojo atlikti ieškovei reikalingus darbus ir suteikti jai paslaugas. Tą pačią dieną, t.y. 2015-06-30, tarp tų pačių šalių buvo pasirašytas Papildomas susitarimas Nr. 1 prie 2015-06-30 Sutarties 2, kurio pagrindu buvo nustatyti konkretūs darbai ir jų atlikimo vieta, t. y. atsakovė įsipareigojo pagal ieškovės pateiktą darbų planą-grafiką atlikti technologinių įrengimų remonto darbus adresu ( - ). (el. bylos apyrašo t. 1, b.l. 79-85).
   1. Atsakovė surašė Atliktų darbų aktą Nr. 40 už 2015 m. liepos mėn. bei jo pagrindu 2015-07-31 išrašė apmokėjimui PVM sąskaitą-faktūrą Nr. VMGT15-1506 (17 968,50 Eur). Sekantį mėnesį, atsakovė surašė Atliktų darbų aktą Nr. 44 už 2015 m. rugpjūčio mėn. bei jo pagrindu 2015-08-26 išrašė apmokėjimui PVM sąskaitą-faktūrą Nr. VMGT15-1560 (29 752,94 Eur). Rugsėjo mėnesį atsakovė surašė Atliktų darbų aktą Nr. 51 už 2015 m. rugsėjo mėn. bei jo pagrindu 2015-09-29 išrašė apmokėjimui PVM sąskaitą-faktūrą Nr. VMGT15-1633 (2 012,96 Eur). Bendra nurodytų sąskaitų-faktūrų sumą, kurią privalėjo apmokėti ieškovė už atsakovės suteiktas paslaugas ir atliktus darbus – 49 734,40 Eur (el. bylos apyrašo t.1, b.l. 86-92).
   2. Už šiuos atliktus darbus ieškovė atsakovei sumokėjo 2015-09-04 pervesdama 78 226,50 Eur sumą, iš kurios buvo apmokėta 47 721,44 Eur už atliktus darbus liepos ir rugpjūčio mėn. laikotarpiu, 2 012,96 Eur avansas už rugsėjo mėn. atliktus darbus, o likusi suma liko nepanaudota (el. bylos apyrašo t.1, b.l. 86-92).
  3. Trečiojo asmens iniciatyva 2015-08-03 buvo sudaryta lokalinė sąmata rūšiavimo linijos defektų šalinimui, kuria buvo apskaičiuota, kad pagal defektų šalinimo medžiagų ir darbų kiekį siekiant visapusiškai įvykdyti Sutartį 1 preliminariai reikėtų 28 000 Eur (el. bylos apyrašo t. 1, b.l. 93).
  4. 2015-08-26 ieškovė ir trečiasis asmuo pasirašė perdavimo-priėmimo aktą prie Sutarties 1, kuriuo konstatavo, kad įranga pateikta ir darbai pagal Sutartį 1 atlikti pilnoje apimtyje, nustatytais sutartyje terminais, pirkėjas pretenzijų neturi (el. bylos apyrašo t. 2. b.l. 109).
  5. 2015-09-02 trečiasis asmuo ir ieškovė sudarė papildomą susitarimą prie Sutarties 1, kuriuo ieškovė įsipareigojo 2015-09-03 iš trečiojo asmens gautą mokėjimą 78 226,50 Eur ne vėliau kaip per 2 darbo dienas pervesti į atsakovės atsiskaitomąją sąskaitą, kol bus ištaisyti visi defektai ir trūkumai, nurodyti 2015-09-03 defektacijos akte, kurį taip pat pasirašė ieškovė ir trečiasis asmuo (el. bylos apyrašo t. 1. b.l. 112).
  6. 2015-09-03 gavusi paskutinę 10 proc. sutarties kainos dalį, t. y. 78 226,50 Eur, ieškovė 2015-09-04 pervedė atsakovei, kaip rąstų rūšiavimo linijos defektų šalinimo darbus atlikusiai įmonei, pagal Sutartį 1 ir defektacijos aktą 78 226,50 Eur. Iš šios sumos 49 734,40 Eur buvo sumokėti atsakovei pagal šio Sprendimo 10.1. p. ir 10.2. p. išvardintas PVM sąskaitas – faktūras, o likusi suma 28 492,10 Eur liko atsakovei kaip avansas.
  7. Laikotarpiu 2015 m. rugsėjo mėn. – 2015 m. lapkričio mėn. atsakovės darbuotojai atliko rangos darbus adresu Plikiai, Klaipėdos r. pagal tarp atsakovės ir trečiojo asmens pasirašytus atliktų darbų aktus Nr. 16, Nr. 19a, Nr. 22, Nr. 24. 1 848,03 Eur sumai (el. bylos apyrašo t. 3, b. l. 145-159).
  8. 2015-11-13 atsakovė ir trečiasis asmuo pasirašė rastų rūšiavimo linijos atliktų darbų aktą Nr. ( - ), kuriame atlikti defektų šalinimo darbai, atitinkantys 2015-08-03 sudarytą lokalinę sąmatą, buvo įvertinti 28 000 Eur (el. bylos apyrašo t. 1, b. l. 94).
  9. 2015-11-13 atsakovė už defektų šalinimą pagal dvišalį 2015-11-13 atliktų darbų aktą Nr. ( - ) išrašė trečiajam asmeniui PVM sąskaitą – faktūrą Nr. VMGT15-1756, kurios suma yra 28 000 Eur. Tą pačią dieną tai pačiai sumai trečiasis asmuo išrašė ieškovei PVM sąskaitą – faktūrą Nr. SAK15-4858 už defektų šalinimą pagal Sutartį 1 (el. bylos apyrašo t. 1, b. l. 95).
  10. 2015-11-13 trečiasis asmuo surašė ieškovei pretenziją, kuria pateikė aukščiau nurodytas PVM sąskaitas – faktūras ir pareikalavo sumokėti 28 000 Eur defektų šalinimo išlaidų. 2015-11-13 trečiasis asmuo ir atsakovė sudarė sutartį Nr. ( - ), kuria trečiasis asmuo perleido atsakovei 28 000 Eur dydžio reikalavimo teisę į ieškovę pagal Sutartį 1 ir 2015-11-13 PVM sąskaitą – faktūrą Nr. SAK15-4858.
  11. Atsakovė tokią pačią reikalavimo perleidimo sutartį Nr. ( - ) sudarė ir su UAB „Memelio kapitalas“, kuria atsakovei buvo perleista 930,00 Eur dydžio reikalavimo teisė į ieškovės prievolę pagal 2015-08-04 atliktų darbų aktą ir 2015-08-04 PVM sąskaitą – faktūrą serija MK Nr. 15067. Šios 2015-08-04 atsiradusios reikalavimo teisės už UAB „Memelio kapitalas“ faktiškai atliktus ieškovė neginčija.
  12. 2015-11-18 pranešimu Nr. S-15-130 „Dėl reikalavimo perleidimo sutarties“ (toliau – Įskaitymas) atsakovė informavo ieškovę, kad aukščiau nurodytų reikalavimo perleidimo sutarčių pagrindu perėmė 28 000 Eur ir 930,00 Eur reikalavimus į ieškovės prievoles ir juos įskaito į ieškovės turimą priešpriešinį 28 492,10 Eur (2015-09-04 sumokėtą avansą) reikalavimą bei pareikalavo sumokėti 437,90 Eur skirtumą iki 2015-11-31. Įskaitymas ieškovei buvo įteiktas 2015-11-30. 2015-11-26 pranešimu Nr. S-15-133 „Dėl mokėtinos sumos koregavimo“ buvo sumažinta Įskaityme nurodyta ieškovės atsakovei mokėtina suma iki 276,50 Eur (el. bylos apyrašo t. 1. b.l. 21, 29, 30).
  13. 2015-12-23 UAB „Serpantinas“ Kauno apygardos teismui pateikė pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo ieškovei UAB „Techno Wood“. 2016-01-06 Kauno apygardos teisme gautas UAB „Techno Wood“ administracijos vadovo T. K. pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo. 2016 m. sausio 20 d. ieškovei UAB „Techno Wood“ iškelta bankroto byla (el. bylos apyrašo t. 1. b.l. 21, 29, 30).

7Dėl šalių sutartinių teisinių santykių kvalifikavimo

  1. Pagal CK 6.644 straipsnio 1 dalį rangos sutartimi viena šalis (rangovas) įsipareigoja atlikti tam tikrą darbą savo rizika pagal kitos šalies (užsakovo) užduotį ir perduoti šio darbo rezultatą užsakovui, o užsakovas įsipareigoja atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti. Taigi rangos sutarties dalykas yra tam tikro darbo rezultatas, turintis materialią išraišką.
  2. CK 6.645 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta, kad jeigu atliekamų darbų pobūdis ir vertė, palyginti su pagaminto, perkamo ar perdirbto daikto verte, yra nedideli, tai sutartis pripažįstama ne rangos, o pirkimo–pardavimo sutartimi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. rugsėjo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-887/2003; 2010 m. gegužės 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-224/2010).
   1. Ieškovė (Pardavėjas) ir trečiasis asmuo (Pirkėjas) 2015-04-08 sudarė Sutartį 1 dėl rąstų rūšiavimo linijos pirkimo ir pardavimo, pagal kurią pardavėjas įsipareigojo suprojektuoti, pagaminti (organizuoti gamybą) ir pristatyti pirkėjui Prekes ir suteikti montavimo priežiūros, paleidimo-derinimo, mokymų paslaugas (Sutarties 1 3.1.1. p., 3.1.3. p.) Pagal Sutartį 1 – Paslaugos – paslaugų visuma, teikiant Pardavėjui Montavimo priežiūros, Paleidimo-derinimo ir Mokymo paslaugos (Sutarties 1 p. 1.12.).
   2. Iš viso Sutarties 1 kaina sudarė 782 265,00 Eur, į kurią įėjo visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos: priekių pakavimo, transportavimo, pristatymo, sumontavimo, derinimo, apmokymo dirbti išlaidos (Sutarties 1 4.1. p.) (el. bylos apyrašo t. 1. b.l. 9).
   3. Pagal Sutartį 1 Pirkėjas (trečiasis asmuo) įsipareigojo savo sąskaita atlikti pamatų ir komunikacijų įrengimo darbus, pateikti visus įrankius ir techniką, reikalingą Įrangos montavimui, sumontuoti Įrangą UAB „Sakuona“ gamykloje pagal Pardavėjo nurodymus (Sutarties 1 p. 9.3.1., 10.1.) (el. bylos apyrašo t. 1, b.l. 12, 13).
   4. Montavimo darbai yra įrangos surinkimo ir montavimo mechaniniai, techniniai ir elektros darbai, kuriuos vykdo Pirkėjo (Galutinio naudotojo) darbuotojai vadovaujantis Pardavėjo nurodymais, prižiūrint Ekspertams (Sutarties 1 1.14. p.) Paleidimo-derinimo darbai – tai gamykloje vykdomi Įrangos paruošimo, bandymo ir paleidimo darbai gamybinei eksploatacijai, kuriuos atlieka Pardavėjo Ekspertai bendradarbiaudami su Pirkėjo (Galutinio naudotojo) darbuotojais po Montavimo užbaigimo iki Prekių Priėmimo-perdavimo pagal šios Sutarties sąlygas (Sutarties 1 1.18 p.). Mokymų paslaugos – Pirkėjo (Galutinio naudotojo) darbuotojų mokymų Įrangos eksploatacijos klausimais paslaugos, teikiamos Ekspertų Įrangos montavimo ir Paleidimo-derinimo Gamykloje metu pagal šios Sutarties sąlygas (Sutarties 1 1.20. p.) (el. bylos apyrašo t. 1, b. l. 8).
   5. Atsakovė UAB „VMG Technics“ ir trečiasis asmuo UAB „Sakuona“ yra per valdymo organus tarpusavyje susiję asmenys, priklausantys UAB „Vakarų medienos grupė“ – medienos perdirbimo įmonių holdingui (2017-05-29 teismo posėdžio garso įrašas).
   6. 2015-06-30 ieškovė (užsakovas) ir atsakovė (vykdytojas) sudarė Sutartį Nr. ( - ) (toliau – Sutartis 2), pagal kurią atsakovė įsipareigojo atlikti papildomame susitarime numatytus ieškovei reikalingus darbus ir suteikti jai paslaugas (Sutarties 2 p. 1.4, 2.1.). 2015-06-30, tarp tų pačių šalių buvo pasirašytas Papildomas susitarimas Nr. 1 prie 2015-06-30 Sutarties 2, kurio pagrindu buvo nustatyti konkretūs darbai ir jų atlikimo vieta, t. y. atsakovė įsipareigojo pagal ieškovės pateiktą darbų planą-grafiką atlikti technologinių įrengimų remonto darbus adresu ( - ).
   7. 2015-08-26 ieškovė ir trečiasis asmuo pasirašė perdavimo-priėmimo aktą prie Sutarties 1 ir 2015-09-04 trečiasis asmuo ieškovei pervedė paskutinę visos 782 265,00 Eur sutarties kainos dalį, t. y. buvo galutinai atsiskaityta (el. bylos apyrašo t. 2, b.l. 109, 132).
   8. Pagal Sutarties 1 2.4. p. Pirkėjas įgijo nuosavybės teisę į Prekes nuo pilno apmokėjimo už Prekes momento.
   9. Ieškovė už atsakovės faktiškai suteiktas paslaugas ir atliktus darbus liepos – rugsėjo laikotarpiu pagal Sutartį 2 sumokėjo 49 734,40 Eur (Sprendimo 10.1. p. ir 10.2. p.).
  3. Atsižvelgdamas į pagamintos Prekės (732 530,60 Eur) ir atliktų darbų (49 734,40 Eur) vertės santykį, taip pat įsipareigojimų tarp šalių pasiskirstymą, teismas sprendžia, kad ieškovę ir trečiąjį asmenį siejo pirkimo–pardavimo teisiniai santykiai, o ieškovę ir atsakovę, tiek kiek tai susiję su ieškovės įsipareigojimų pagal Sutartį 1 vykdymu, – rangos teisiniai santykiai. Sutartyje 1 buvo numatytas bendras mokėjimas (mokamas už pagamintas Prekes, kaip rezultatą), įrengimo darbus turėjo atlikti trečiojo asmens (Pirkėjo) darbuotojai, t. y. atsakovė, prižiūrint Pardavėjui. Šiuo atveju ieškovės ir trečiojo asmens teisiniams santykiams turi būti taikoma CK 6.645 straipsnio 4 dalis ir pirkimo–pardavimo sutartis reglamentuojančios teisės normos, įtvirtintos CK šeštosios knygos XXIII skyriuje, o ieškovės ir atsakovės teisiniams santykiams turi būti taikomos rangos sutartis reglamentuojančios teisės normos, įtvirtintos CK šeštosios knygos XXXIII skyriuje, iš kurių kildinami šalių teisinių santykių apsaugos teisiniai mechanizmai.

8Dėl vienarūšio įskaitymo pripažinimo niekiniu kaip prieštaraujančio CK 6.9301 straipsnio nuostatoms

  1. CK 6.140 straipsnyje numatyta, kad kai skolininkas tampa nemokus, kreditoriai gali įskaityti savo reikalavimus, nors jų terminas ir nesuėjęs, jeigu įstatymai nenustato ko kita.
  2. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, jog kreditoriui nedraudžiama iki bankroto bylos iškėlimo daryti įskaitymus, bet skolininkas turi pareigą nepažeisti kitų kreditorių interesų. Jeigu be kreditoriaus, kurio atžvilgiu ir naudai yra atliktas tarpusavio mokėtinų sumų įskaitymas, nemokumo padėtyje esantis skolininkas turėjo daugiau kreditorių, kurių reikalavimai buvo piniginiai, o su jais liko neatsiskaityta, tai yra pagrindas išvadai, kad kitų kreditorių interesai buvo pažeisti nepriklausomai nuo to, jog įmonės nemokumas nedidėjo arba nepakito. Ta aplinkybė, kad įmonės nemokumas dėl skolininko sudaryto sandorio nepadidėjo ar išliko toks pats, nėra teisiškai lemianti ir reikšminga, sprendžiant, ar yra pažeistos kitų kreditorių teisės arba interesai, nes jie gali būti pažeidžiami kitais būdais, nesusijusiais su nemokumu. Kreditorių teisės ar interesai gali būti pažeidžiami ir tais atvejais, kai nemokumas išlieka toks pats ar nedidėja, bet kitiems kreditoriams sutrukdoma gauti bent dalį atsiskaitymo, kuris nemokumo situacijoje jiems priklausytų skolininkui vykdant su jais sutartis ir atsiskaitymus pagal įstatymo nustatytą tvarką ir reikalavimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. gegužės 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3- 204/2012).
  3. Teismų praktikoje akcentuojama, kad net ir esant faktiniam nemokumui, bet dar nesant iškeltos bankroto bylos, įprastai skolininko sudarytas sandoris, kuriuo tenkinamas vieno kreditoriaus reikalavimas, nors ir yra suėję prievolių vykdymo kitiems kreditoriams terminai, įstatymų yra leidžiamas net ir esant neįvykdytų įsipareigojimų kitiems kreditoriams. Tokius sprendimus gali padiktuoti verslo logika (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2016 m. balandžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-323-178/2016; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. gegužės 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-204/2012).
  4. Ieškovė nesutinka su vienašaliu atsakovės įskaitymu ir prašo šį sandorį pripažinti niekiniu, kaip prieštaraujančiu imperatyvioms įstatymo, t. y. CK 6.9301 straipsnio normoms (CK 1.80 straipsnio 1 dalis).
  5. CK 1.80 straipsnio 1 dalyje numatytą sandorių negaliojimo pagrindą galima taikyti nustačius tokias sąlygas: pirma, kad teisės norma, kuriai, prieštarauja sandoris, yra imperatyvi; antra, kad ginčo sandoris pažeidžia nurodytoje normoje įtvirtintą imperatyvą, t. y. su vienareikšmiškai įstatyme įtvirtintomis nuostatomis, kuriomis siekiama apsaugoti visuomenės interesus, viešąją tvarką, ir kad šio pažeidimo padarinys tikrai yra sandorio negaliojimas, t. y. būtina nustatyti, ar yra atitinkamas visuomenės interesas, kuris reikalautų įsikišti į šalių privačius santykius, t. y. ar yra pakankamas pagrindas teigti, kad pamatinis visuomenės interesas reikalauja visuotinai pripažinti tokius sandorius negaliojančiais (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2016 m. gegužės 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-249-330/2016; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugsėjo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-432/2008; 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005). Šiuo atveju atsižvelgiama į tam tikros teisės normos tikslus ir uždavinius, objektą ir interesą, kurį ta teisės norma gina.
  6. CK atsiskaitymų grynaisiais ir negrynaisiais pinigais eiliškumą nustatančio 6.9301 straipsnio 1 dalis numato, kad skolininkas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris neturi pakankamai lėšų visiems pareikštiems reikalavimams patenkinti, privalo atsiskaitymus atlikti šia eile: trečiąja eile atsiskaityti pagal mokėjimo dokumentus, nustatančius įmokas į biudžetą (valstybės, savivaldybės, Valstybinio socialinio draudimo fondo ir Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetus) ir valstybės pinigų fondus (3 punktas), ketvirtąja eile atsiskaityti pagal vykdomuosius dokumentus kitiems piniginiams reikalavimams patenkinti (4 punktas), o penktąja eile atsiskaityti pagal kitus mokėjimo dokumentus kalendorinio eiliškumo tvarka (penktas punktas).
  7. Atsakovė ir trečiasis asmuo 2015-11-13 sudarė reikalavimo perleidimo sutartį Nr. ( - ), pagal kurią trečiasis asmuo perleido reikalavimo teisę į 28 000 Eur dydžio ieškovės prievolę atlyginti už defektų šalinimą patirtus nuostolius pagal Sutartį 1 atsakovei. Tokiu būdu atsakovė 2015-11-13 tapo ieškovės kreditore su 28 000 Eur reikalavimo teise.
  8. 2015-11-18 atsakovė 2015-11-13 įgyta 28 000,00 Eur reikalavimo teise įskaitė 2015-09-4 turimą savo 28 492,10 Eur skolą ieškovei ir apie tai jai pranešė raštu Nr. S15-130. DPD Paslaugų užsakymo lapas ir DPD Pristatymo patvirtinimas patvirtina, kad atsakovė išsiuntė dokumentų paketą ieškovei ir siųsti dokumentai buvo įteikti ieškovės darbuotojai D. B. 2015-11-30, 10.49 val. (el. bylos apyrašo t. 2, b. l. 137-139). Ieškovei apie įskaitymą buvo informuota.
  9. Teismas, remdamasis įskaitymą reglamentuojančių teisės normų tikslu ir paskirtimi, konstatuoja, kad atsakovė šiais veiksmais siekė, kad 2015-09-04 įgyta prievolė grąžinti 28 492,10 Eur skolą, t. y. prievolė grąžinti pervestą avansą, baigtųsi 2015-11-13 įgijus reikalavimo teisę atitinkama apimtimi.
  10. Kaip nurodyta aukščiau, pagal kreditorės UAB „Serpantinas“ pareiškimą 2015-12-23 Kauno apygardos teisme buvo iškelta civilinė bylą dėl bankroto bylos iškėlimo ieškovei UAB „Techno Wood“. Kauno apygardos teismas 2016 m. sausio 20 d. nutartimi iškėlė ieškovei UAB „Techno Wood“ bankroto bylą. Šioje nutartyje nustatyta, kad 2014 m. balanso duomenimis UAB „Techno Wood“ balansinė turto vertė siekė 3 499 057,00 Eur, finansiniai įsipareigojimai kreditoriams siekė 2 878 636 Eur, 2015 m. balanso duomenimis ieškovės turto vertė siekė 1 566 282 Eur, o finansiniai įsipareigojimai kreditoriams siekė 1 379 861,00 Eur. Teismas nurodė, kad įmonės vadovas patvirtino, jog daugelio prievolių sumokėti esamus įsiskolinimus terminai bankroto bylos iškėlimo metu jau buvo suėję. 2016-01-18 ieškovė turėjo 178 316,92 Eur mokestinę nepriemoką valstybės, savivaldybių biudžetams. 2015-12-29 ieškovė turėjo 49 388,91 Eur pradelstą įsiskolinimą Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui. Ieškovė turėjo 96 854,00 Eur su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų (el. bylos apyrašo t. 1, b. l. 23-25).
  11. Nagrinėjamos bylos aplinkybių kontekste teismas vertina ne tik, kokia buvo faktinė įmonės turtinė padėtis atsakovės vienašalio įskaitymo sudarymo metu, tačiau ir aplinkybes, susijusias su įmonės veikla, ginčijamo sandorio sudarymo metu. Pagal šiuos finansinius rodiklius ieškovės ekonominis nemokumas jau buvo prasidėjęs 2014 m. Apie tai, kad ieškovė turėjo finansinių sunkumų patvirtino buvęs ieškovės vadovas V. N. (2016-09-27 ir 2017-05-29 teismo posėdžių garso įrašai). Kad įmonė vėluoja atsiskaityti ir kad neaiški finansinė padėtis ir ieškovės UAB „Techmo Wood“ galimybės vykdyti atsiskaitymus kelia nerimą dėl tolesnės Sutarties 2 vykdymo patvirtino tiek atsakovės vadovas V. N., tiek trečiojo asmens UAB „Sakuona” vadovas M. K. (2016-08-24 ir 2017-05-29 teismo posėdžių garso įrašai).
  12. Sprendžiant klausimą, ar ginčijamas atsakovės vienašalis įskaitymas gali būti pateisinamas CK 6.140 straipsnio taikymu ir ieškovės vykdomo verslo logika, pastebėtina, kad tiek sudarydama 2015-04-08 su trečiuoju asmeniu Sutartį 1, tiek 2015-06-30 Sutartį 2 su atsakovė ieškovė jau turėjo finansiniu sunkumu ir šį finansinė padėtis visoms ginčo teisinių santykių šalims buvo žinoma. Ieškovė šias sutartis vykdė sutartyse numatytais terminais ir nustatytomis sąlygomis: pagamino Įrangą, kurią perdavė trečiajam asmeniui 2015-08-26 ir už tai jai trečiasis asmuo sumokėjo visą sutarties kainą, o atsakovei buvo sumokėta taip pat sutartyje nustatyta tvarka už faktiškai atliktus darbus. Toks sutarčių vykdymas, teismo vertinimu, ieškovės atžvilgiu yra pateisinamas elementaria verslo logika gauti pelną ir mažinti visus įsiskolinimus, plėsti veiklą pagal galimybes.
  13. Atsakovės vienašalis įskaitymas buvo sudarytas 2015-11-18, kai atsakovė (kreditorė) įgijo reikalavimo teisę į ieškovę tik 2015-11-13, o bankroto byla ieškovei iškelta 2016-01-20, t. y. beveik po dviejų mėnesių po ginčijamo sandorio sudarymo.
  1. Įvertinus šias aplinkybes pripažintina, kad atsakovės atliktas vienašalis įskaitymas buvo ekonomiškai naudingas išimtinai tik atsakovei ir sukėlė ieškovei neigiamas ekonomines pasekmes, t. y apribojo galimybes ieškovei atsiskaityti su kitais kreditoriais. Taigi, ginčo sandoris laikytinas pažeidžiančiu kitų kreditorių interesus, nes jo sudarymas net ir esant ieškovės sunkiai finansiniai padėčiai ir turint tikslą atstatyti mokumą ir tęsti veiklą, buvo iš esmės ekonomiškai nenaudingas ir tenkino tik vienos kreditorės interesus. Jeigu būtų neatliktas įskaitymas, ieškovė būtų galėjusi laisvai disponuoti jai priklausančiomis lėšomis ir laikydamasi nustatytos tvarkos bent iš dalies proporcingai pagal turimus kreditorinius įsipareigojimus atsiskaityti su kitais kreditoriais.
  2. Nagrinėjamu atveju poreikis atsiskaityti vienašaliu įskaitymu su vienu iš kreditorių negali būti pateisinamas verslo logikos, kaip vienintelės racionalios išeities išvengti bankroto ir tęsti įmonės veiklą, standartu, kuris yra taikomas tik ieškovės, o ne atsakovės, veiksmų vertinimui siekiant pagrįsti CK 6.140 straipsnio taikymą konkrečių faktinių aplinkybių kontekste.
  3. Teismas, remdamasis nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis, sprendžia, kad 2015-11-13 atliktas atsakovės įskaitymas yra neteisėtas, kaip pažeidžiantis skolininkės kitų kreditorių interesus, t. y. prieštaraujantis imperatyvioms CK 6.9301 straipsnio nuostatoms (CK 1.80 straipsnio 1 dalis). Esant šioms aplinkybėms, reikalavimas dėl sandorio pripažinimo niekiniu kaip prieštaraujančiu imperatyvioms CK 6.9301 straipsnio nuostatoms nuo jo sudarymo momento tenkinamas nenustačius CK 6.140 straipsnyje numatytų sąlygų taikymo.

9Dėl priešpriešinių reikalavimų nebuvimo atliekant įskaitymą

  1. Be aukščiau nurodyto faktinio pagrindo ieškovė, ginčydama atsakovės atliktą įskaitymą, papildomai remiasi taip pat nuostata, kad trečiasis asmuo neturėjo reikalavimo teisės į 28 000,00 Eur sumą už rastų rūšiavimo linijos defektų trūkumų šalinimą pagal Sutarties 1 14.8 p., todėl negalėjo šios reikalavimo teisės perleisti atsakovei reikalavimo perleidimo sutarties pagrindu. Dėl to ieškovė nurodo, kad įskaitymas prieštarauja CK 6.130 straipsnio 1 dalies nuostatoms, nes nebuvo vienos iš būtinųjų įskaitymui atlikti sąlygų, t. y. šalių priešpriešinių reikalavimų, todėl įskaitymas turi būti pripažintas niekiniu kaip prieštaraujantis imperatyvioms įstatymo normoms (CK 1.80 straipsnio 1 dalis).
  2. Vadovaujantis CK 6.130 straipsniu, tam, jog būtų galima atlikti įskaitymą, turi būti šios sąlygos: pirma, prievolės šalys turi turėti viena kitai abipusių teisių ir pareigų, t. y. skolininkas kartu turi būti ir savo kreditoriaus kreditorius, o kreditorius – ir savo skolininko skolininkas; antra, šalių reikalavimai turi būti priešpriešiniai, t. y. šalys turi turėti reikalavimus viena kitai, o ne trečiajam asmeniui; trečia, šie šalių reikalavimai turi būti vienarūšiai, t. y. abiejų prievolių dalykas turi būti toks pat (pavyzdžiui, šalys viena kitai turi sumokėti pinigus, suteikti viena kitai tam tikras paslaugas ir pan.); ketvirta, abu reikalavimai turi galioti; penkta, abu reikalavimai turi būti vykdytini; šešta, abu reikalavimai turi būti apibrėžti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gruodžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-624/2006; 2007 m. gruodžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-593/2007; 2009 m. birželio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2009; 2010 m. sausio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-9/2010; 2010 m. vasario 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-18/2010; 2010 m. balandžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-168/2010; 2010 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-179/2010; 2010 m. spalio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-407/2010; 2010 m. gruodžio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-522/2010; 2013 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-445/2013).
  3. Nors įskaitymas atliekamas nepriklausomai nuo to, sutinka kita prievolės šalis su tokiu prievolės pasibaigimo būdu ar ne, kita prievolės šalis turi teisę ginčyti įskaitymo pagrįstumą teisme, įrodinėdama, kad nebuvo įstatyme nustatytų sąlygų, būtinų atliekant įskaitymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. sausio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-9/2010; 2010 m. vasario 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-18/2010; 2010 m. balandžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-168/2010; 2013 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-445/2013).
  4. Atsakovė savo priešpriešinį reikalavimą kildina iš 2015-11-13 atsakovės parengto atliktų darbų akto Nr. ( - ) 28 000,00 Eur sumai, pagal kurią 2015-11-13 buvo išrašyta trečiajam asmeniui UAB „Sakuona“ PVM sąskaita-faktūra Nr. VMGT15-1756 28 000,00 Eur už atliktus defektų šalinimo darbus. (el. bylos apyrašo tomas 1 b.l. 94,95).
  5. Šių dokumentų pagrindu 2015-11-13 trečiasis asmuo išrašė ieškovei PVM sąskaitą-faktūrą Nr. SAK 15-4858 28 000,00 Eur už defektų šalinimą pagal Sutartį 1. Šią sąskaitą-faktūrą trečiasis asmuo išrašė remiantis tuo, kad Sutarties 1 14.8. p. buvo numatyta, kad jeigu Pardavėjas nesiima priemonių, siekiant pašalinti defektus ir gedimus laiku, kaip nustatyta šiame Sutarties straipsnyje, Pirkėjas turi teisę tai padaryti savo jėgomis arba pasitelkdamas trečiąją šalį; šiuo atveju Pardavėjas apmoka už defektų ar gedimų šalinimą ir atlygina tiesioginius Pirkėjo nuostolius dėl defektų nepašalinimo laiku pagal pateiktus atitinkamus patvirtinančius dokumentus.
  6. 2015-11-13 buvo sudaryta reikalavimo perleidimo sutartis Nr. ( - ), pagal kurią trečiasis asmuo ir atsakovė patvirtino, kad trečiasis asmuo UAB „Sakuona“ turi reikalavimo teisę į skolininkę UAB „Techno Wood“, o skolininkė turi prievolę UAB „Sakuona“ sumokėti 28 000,00 Eur pagal Sutartį 1 bei 2015-11-13 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. SAKI5-4858 (už atsakovės vietoje ieškovės atliktus defektų šalinimo darbus). Pagal šios sutarties 3 p. naujoji kreditorė UAB „VMG Technics“ įsipareigojo UAB „Sakuona“ sumokėti 28 000,00 Eur (el. bylos apyrašo t. 1, b. l. 15, 29, t. 2, b.l. 136).
  7. Pagal tokią veiksmų schemą UAB „Sakuona“ turėjo gauti 28 000,00 Eur, o atsakovė – UAB „VMG Technics“ reikalavimo teisę į 28 000,00 Eur ieškovės prievolę atlyginti už defektų šalinimo darbus. Į klausimą, ar reikalavimo teisę į 28 000,00 Eur perleidęs trečiasis asmuo gavo atlyginimą pagal reikalavimo perleidimo sutarties 3 p., teismo posėdžio metu atsakovės ir trečiojo asmens įgaliotas atstovas patvirtino, kad pagal šią reikalavimo perleidimo sutartį ir 2015-11-13 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. SAKI5-4858 atsakovė UAB „VMG Technics“ trečiajam asmeniui UAB „Sakuona“ jokių mokėjimų neatliko. Atsakovės ir trečiojo asmens įgaliotas atstovas teismo posėdžio metu papildomai patvirtino, kad ši 2015-11-13 reikalavimo perleidimo sutartis Nr. ( - ) ir 2015-11-13 PVM sąskaita-faktūra Nr. SAKI5-4858 buvo pertekliniai atsiskaitymo už defektų šalinimo darbus veiksmai, kurių šalims sudaryti nereikėjo, nes už defektų šalinimo darbus atsakovei buvo jau iš anksto, t. y. 2015-09-04 sumokėtas 28 492,10 Eur avansas (2017-05-29 teismo posėdžio garso įrašas).
  8. Pastebėtina, kad šiuo teiginius iš esmės patvirtina atsakovės ir trečiojo asmens apeliaciniame skunde išdėstyti argumentai dėl Prienų rajono apylinkės teismo 2016 m. lapkričio 7 d. sprendimo, pagal kuriuos atsakovė ir trečiasis asmuo faktiškai atliktą reikalavimo perleidimą ir įskaitymą jau vertino tik kaip atsakovės pranešimą dėl prievolės pašalinti defektus tinkamo įvykdymo ieškovei, todėl 2015-09-04 pervesta avanso suma, lygi 28 000,00 Eur, yra skiriama apmokėti už atliktus darbus (el. bylos apyrašo t. 2, b. l. 192).
  9. Remdamasis šiomis nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis ir Sprendimo 28-40 punktuose nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis bei padarytomis išvadomis apie atsakovės UAB „VMG Technics“ priešpriešinio reikalavimo teisės įgijimą ir skolos įskaitymo sandorio sudarymą likus dviems mėnesiams iki bankroto bylos iškėlimo ieškovei, teismas sprendžia, kad reikalavimo teisės perleidimo sutartis buvo ne sandoris, kuriuo buvo siekiama įgyti, pakeisti arba panaikinti civilines teises ir pareigas (CK 1.63. straipsnis), o tariamas sandoris, sudarytas tik dėl akių (neketinant sukurti teisinių pasekmių), siekiant, kad 2015-09-04 įgyta prievolė grąžinti 28 492,10 Eur skolą, t. y. prievolė grąžinti pervestą avansą, baigtųsi 2015-11-13 fiktyviai įgijus reikalavimo teisę atitinkama apimtimi, todėl teismas jį pripažįsta niekiniu (CK 1.86 straipsnio 1 dalis, 1.78 straipsnis).
  10. Kadangi reikalavimo perleidimo sutartis buvo sudaryta tik dėl akių ir ji pripažinta niekiniu sandoriu, teismas sprendžia, kad atsakovė UAB „VMG Technics“ priešpriešinio reikalavimo teisės neįgijo, todėl 2015-11-13 atliktas atsakovės įskaitymas laikomas nepagrįstu, nes nebuvo įstatyme nustatytų visų atliekant įskaitymą būtinų sąlygų, o būtent atsakovės priešpriešinio reikalavimo teisės. Esant šioms aplinkybėms, ieškinio reikalavimas dėl sandorio pripažinimo niekiniu nuo jo sudarymo momento kaip prieštaraujančio CK 6.130 straipsnio 1 dalies nuostatoms tenkinamas ieškovės nurodytu antru ieškinio faktiniu pagrindu.

10Dėl ieškovės teisės reikalauti grąžinti sumokėtą avansą

  1. Atsakovė, atsikirsdama į ieškovės ieškinio reikalavimus pripažinti įskaitymą niekiniu ir priteisti ieškovės pervestą atsakovei 28 000,00 Eur avansą, nurodė, kad, nepaisant to, ar atsakovė turi reikalavimo perleidimo sutarties pagrindu įgytą priešpriešinę reikalavimo teisę į 28 000,00 Eur sumą už rastų rūšiavimo linijos defektų trūkumų šalinimą pagal Sutarties 1 14.8 p., atsakovė faktiškai atliko rąstų rūšiavimo defektų šalinimo darbus, todėl ji turi teisę pasilikti 2015-09-04 pervestą 28 492,10 Eur avansą kaip atlyginimą už defektų šalinimo darbus ir nesant ginčijamos reikalavimo perleidimo sutarties ir vienašalio įskaitymo sandorio.
  2. Atsakovės iškeltam klausimui išspręsti teismas nurodo, kad ieškovė ir trečiasis asmuo sudarė Prekių (įrangos) pirkimo – pardavimo Sutartį 1, pagal kurią ieškovė įsipareigojo suprojektuoti ir pagaminti įrangą, ir suteikti atsakovei montavimo priežiūros, paleidimo-derinimo paslaugas ir mokymus (Sutarties 1 3.1. p.) Pagal Sutarties 1 6.1. p. ieškovė įsipareigojo Rąstų rūšiavimo liniją pristatyti atsakovei per 5 mėnesius nuo šios Sutarties 1 pasirašymo dienos, bet ne ilgiau nei iki 2015 m. rugsėjo 1 d. (el. bylos apyrašo t. 1 b.l. 9, 10).
  3. Pagal Sutartį 1 Pardavėjas (ieškovė) įsipareigojo atlikti tik montavimo priežiūros darbus, kurie apėmė Įrangos mechaninių ir elektros montavimo darbų priežiūrą; Pirkėjo (trečiojo asmens) technikų ir kvalifikuotų darbuotojų instruktavimą; Įrangos išbandymą be apkrovos; Įrangos paleidimą be apkrovos; montavimo užbaigimą, kuris reiškia datą, kai Įranga be apkrovos pradeda sėkmingai veikti (Sutarties 1 10.3. p., 1.16. p.) (el. bylos apyrašo t. 1, b.l. 8, 13).
  4. Pagal Sutartį 1 Pardavėjas (ieškovė) įsipareigojo atlikti paleidimo-derinimo darbus, kurie apėmė Įrangos parengimą darbui; Pirkėjo (trečiojo asmens) technikų ir kvalifikuotų darbuotojų instruktavimą; Įrangos išbandymą su apkrova; Įrangos paleidimą su apkrova; paleidimo-derinimo užbaigimą, ir taip pat įsipareigojo atlikti Pirkėjo (trečiojo asmens) kvalifikuotų darbuotojų mokymus (Sutarties 1 11.3. p., 12.1. p.) (el. bylos apyrašo t. 1, b. l. 13, 14).
  5. Pagal Sutartį 1 Pirkėjas (trečiasis asmuo) įsipareigojo savo sąskaita atlikti pamatų ir komunikacijų įrengimo darbus, pateikti visus įrankius ir techniką, reikalingą Įrangos montavimui, sumontuoti Įrangą UAB „Sakuona“ gamykloje pagal Pardavėjo nurodymus (Sutarties 1 9.3.1. p., 10.1. p.) (el. bylos apyrašo t. 1, b.l. 12, 13).
  6. Tam, kad būtų įgyvendinta Sutartis 1, ieškovė ir atsakovė 2015-06-30 sudarė Sutartį 2 dėl rangos darbų, pagal kurios 1.2. p. šalys susitarė sudaryti papildomą susitarimą, kuriame aptariami konkretūs darbai ir/ar paslaugos, jų vykdymo, apmokėjimo tvarka bei kitos Šalių sutartos sąlygos. Šia Sutartimi, papildomu susitarimu ir /ar Užsakovo (ieškovės) paraiška, suderinta su Vykdytoju (atsakove), nustatytomis sąlygomis Vykdytojas (atsakovė) įsipareigoja atlikti darbus bei suteikti paslaugas Užsakovui (ieškovei), o Užsakovas įsipareigoja sumokėti už atliktus darbus bei darbų rezultatą ir/ar suteiktas paslaugas Sutartyje, papildomame susitarime ir/ar Užsakovo (ieškovės) paraiškoje, suderintoje su Vykdytoju, nustatyta tvarka (Sutarties 2 2.1. p.)
  7. Atsakovė konkrečius darbus turėjo atlikti arba pagal papildomą susitarimą arba pagal Užsakovo (ieškovės) paraišką, suderintą su Vykdytoju (atsakove), kai turi būti atlikti papildomame susitarime nenumatyti darbai. Užsakovas (ieškovė) įsipareigojo sumokėti Vykdytojui (atsakovei) už faktiškai atliktus darbus bei darbų rezultatą ir/ar suteiktas paslaugas šios Sutarties 2, papildomo susitarimo ir/ar Užsakovo (ieškovės) paraiškos nustatyta tvarka (Sutarties 2 1.2. p., 1.3. p., 3.2.5. p., 4.1. p.). (el. bylos apyrašo t. 1, b. l. 79, 80).
  8. 2015-06-30 ieškovė ir atsakovė sudarė papildomą susitarimą Nr. 1 prie Sutarties 2, pagal kurį atsakovė įsipareigojo paskirti Vykdytojo (atsakovės) darbuotojus darbų atlikimui adresu Plikiai, Klaipėdos r., o ieškovė įsipareigojo mokėti 19,00 Eur ir PVM per valandą už darbuotojo darbo valandą. Šalys susitarė, kad darbų kaina yra bendras sugaištas Vykdytojo (atsakovės) darbuotojų laikas remonto ir montavimo darbams atlikti pagal darbuotojų valandinį įkainį. Ieškovė turėjo sumokėti atsakovei už atliktus darbus per 15 kalendorinių dienų po darbų rezultato perdavimo-priėmimo akto (Papildomo susitarimo Nr. 1 prie Sutarties 2 1.1. p., 3.1. p.) (el. bylos apyrašo t. 1, b. l. 85).
  9. Sutarties 1 vykdymo metu, t. y., kai dar rąstų rūšiavimo linija nebuvo pagaminta ir perduota trečiajam asmeniui, 2015-08-03 UAB „Vakarų medienos grupė“, kuriai, kaip minėta priklauso atsakovė ir trečiasis asmuo, (2017-05-29 teismo posėdžio garso įrašas), sudarė preliminarią rūšiavimo linijos defektų šalinimo lokalinę sąmatą 28 000,00 Eur, kurioje nenumatyti konkretūs defektai ir jiems pašalinti reikalingi darbai, o numatyta tik darbo priemonių (pvz. strypas chromuotas) ir medžiagų (pvz. tepalas) kaina – 263,73 Eur ir galimos fizinės jėgos (darbininkų) darbų bendra kaina – 22 876,77 Eur. (el. bylos apyrašo t. 1, b. l. 93).
  10. Preliminarios rūšiavimo linijos defektų šalinimo lokalinės sąmatos sudarymo aplinkybes aiškindamas atsakovės vadovas V. N. teismo posėdžio metu nurodė, kad tuo metu kilo abejonių dėl ieškovės galimybės atsiskaityti, nes sklido kalbos, kad ieškovė turi finansinių sunkumų ir delsia atsiskaityti su kitais kontrahentais, o kadangi ieškovė buvo suinteresuota vykdyti sutartį, todėl, pasitarus su trečiuoju asmeniu, buvo sudaryta lokalinė sąmata, kuri preliminariai numatė, kiek reikės lėšų, kad Įrangą galima būtų „paleisti“ dirbti (2016-08-24 ir 2017-05-29 teismo posėdžių garso įrašai).
  11. Nors ir buvo sudaryta preliminarios rūšiavimo linijos defektų šalinimo lokalinė sąmata, 2015-08-26 tarp ieškovės ir trečiojo asmens buvo pasirašytas perdavimo-priėmimo aktas prie Sutarties 1, kuriame nurodyta, kad Įranga pateikta ir darbai pagal sutartį atlikti pilnoje apimtyje, nustatytais sutartyje terminais, Pirkėjas (trečiasis asmuo) pretenzijų neturi.
  12. Atsakovės į bylą pateiktos sutartys, sudarytos laikotarpiu 2015-09-23 – 2015-12-31 tarp trečiojo asmens ir Lietuvos nepriklausomų medienos matuotojų asociacijos dėl apvaliosios medienos rūšiavimo darbų atlikimo, patvirtina, kad po 2015-08-26 perdavimo-priėmimo akto pasirašymo trečiasis asmuo naudojosi perduota rąstų rūšiavimo linija ir teikė paslaugas tiekėjams (el. bylos apyrašo t. 3, b. l. 181-191).
  13. Nepaisant to, kad perdavus Įrangą trečiasis asmuo pretenzijų dėl trūkumų pagal pirkimo-pardavimo sutartį nereiškė ir naudojosi perduota rąstų rūšiavimo linija, 2015-09-02 ieškovė ir trečiasis asmuo sudarė papildomą susitarimą prie Sutarties 1, kuriuo ieškovė įsipareigojo gautą mokėjimą 78 226,50 Eur sumoje už Sutarties 1 įvykdymą pervesti atsakovei, kol bus ištaisyti visi defektai ir trūkumai, nurodyti 2015-09-03 defektacijos akte (el. bylos apyrašo t. 1, b. l. 11, 12).
  14. Šią sumą ieškovė pervedė 2015-09-04 ir atsiskaitė su atsakove pagal Sutartį 2 už liepos – rugpjūčio mėn. faktiškai atliktus darbus. Iš šios sumos buvo apmokėta avansu už rugsėjo mėnesį atsakovės faktiškai atliktus darbus pagal Atliktų darbų aktą Nr. 51 bei jo pagrindu 2015-09-29 išrašytą apmokėjimui PVM sąskaitą-faktūrą Nr. VMGT15-1633 (2 012,96 Eur), o likusi 28 492,10 Eur suma liko pas atsakovę kaip avansas (el. bylos apyrašo t. 1, b.l. 86-92). Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovė 2015-09-04 pervestą atsakovei 28 492,10 Eur sumą buhalterinėje apskaitoje taip pat laikė avansu ir atsakovę laikė savo debitore (el. bylos apyrašo t. 1, b. l. 32, 33).
  15. Bylos duomenimis nustatyta, kad po 2015-08-26 perdavimo-priėmimo akto pasirašymo, laikotarpiu 2015 m. rugsėjo mėn. – 2015 m. lapkričio mėn. atsakovės darbuotojai vykdė rangos darbus adresu Plikiai, Klaipėdos r. Šias aplinkybes patvirtina trečiojo asmens ir ieškovės susirašinėjimas, iš kurio matyti, kad vyko Įrangos montavimo ir derinimo darbai. Susirašinėjime užfiksuota, kad pradėjus eksploatuoti liniją dėl rąstų judėjimo susidarančios vibracijos „išeina iš rikiuotės davikliai“, dėl to reikia perkrauti liniją ir t. t. Taip pat pažymėta, kad „pas mus pradėjo dirbti nepriklausomi matuotojai“ (Lietuvos nepriklausomų medienos matuotojų asociacija), pagal tiekėjų poreikius reikia priderinti programą“ (el. bylos apyrašo t. 1, b. l. 102-111).
  16. Teismo posėdžio metu ieškovės vadovas V. N. paaiškino, kad Įranga buvo techniškai sukurta kaip kompleksas pagal technines specifikacijas ir perduota trečiajam asmeniui, tačiau tam, kad ji darniai veiktų, ji dar turėjo būti suderinta, o galimi trūkumai natūraliai išryškėja tik pradėjus dirbti su Įranga (2016-09-27 ir 2017-05-29 teismo posėdžių garso įrašai).
  17. Iš šių aplinkybių teismas sprendžia, kad po Įrangos perdavimo vyko Įrangos montavimo ir derinimo darbai, kurie ir turėjo būti vykdomi pagal Sutarties 1 nuostatas. Tačiau už šiuos darbus buvo atsakingas trečiasis asmuo, o ne ieškovė. Ieškovės įsipareigojimai prieš trečiąjį asmenį pagal Sutartį 1 po Įrangos perdavimo buvo susiję tik su montavimo priežiūra, Įrangos derinimo konsultavimu ir mokymu, o įsipareigojimai prieš atsakovę pagal Sutartį 2 galėjo atsirasti tik už atsakovės faktiškai atliktus darbus pagal papildomą susitarimą arba pagal Užsakovo (ieškovės) paraišką, suderintą su Vykdytoju (atsakove). Dėl to teismas daro išvadą, kad atsakovės išdėstyta pozicija dėl rąstų rūšiavimo linijos trūkumų šalinimo kaip pagrindas paneigti atsakovės teisę į sumokėto avanso susigrąžinimą yra nepagrįsta byloje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis.
  18. Atsakovė ir trečiasis asmuo savo pozicijai pagrįsti pateikė rangos darbų atlikimo faktą patvirtinančius atliktų darbų aktus Nr. 16, Nr. 19a, Nr. 22, Nr. 24. Iš šių aktų matyti, kad buvo įrengta aptarnavimo aikštelė prie šiukšlių konteinerio (akto Nr. 16), atlikti kišenių Nr. 12 detalių virinimo (akto Nr. 19a), rastų rūšiavimo linijos šiukšlių transporterio pažeminimo (akto Nr. 22) ir papildomų vamzdukų rąstų kišenei virinimo (akto Nr. 24) darbai, pagal kuriuos buvo atlikta darbų ir nupirkta medžiagų 1 848,03 Eur sumai. Šiuos darbus teismas vertina ne kaip rūšiuoti rąstus skirtos programinės ir techninės sistemos kaip Įrangos defektų šalinimo darbus, o kaip šios Įrangos montavimo, derinimo, infrastruktūros kūrimo darbus (pvz. aptarnavimo aikštelės prie šiukšlių konteinerio įkūrimas).
  19. Teismo poziciją dėl atsakovės atsikirtimų nepagrįstumo patvirtina ir ta aplinkybė, kad aukščiau nurodyti galutiniai darbai: rastų rūšiavimo linijos šiukšlių transporterio pažeminimo (akto Nr. 22) ir papildomų vamzdukų rąstų kišenei virinimo (akto Nr. 24) darbai buvo perduoti užsakovui UAB „Sakuona“ 2015-11-30 (el. bylos apyrašo t. 3, b. l. 145-159), o rūšiavimo linijos defektų šalinimo atliktų darbų aktas Nr. ( - ), kuris buvo pagrindas šioje byloje trečiajam asmeniui kildinti savo reikalavimo teisę į 28 000,00 Eur defektų trūkumų šalinimo darbų nuostolius, buvo sudarytas jau 2015-11-13.
  20. Be to, 2015-11-13 sudarytas aktas yra visiškai identiškas preliminariai 2015-08-03 UAB „Vakarų medienos grupė“, kuriai, kaip jau minėta priklauso atsakovė ir trečiasis asmuo, sudarytai rūšiavimo linijos defektų šalinimo lokalinei sąmatai 28 000,00 Eur, kurioje nebuvo numatyti nei konkretūs darbai nei trūkumai. Teismo posėdžio metu atsakovės vadovas V. N. patvirtino, kad 2015 m. lapkričio mėn. pavyko užbaigti darbus neviršijant preliminarios 2015-08-03 sąmatos 28 000,00 Eur sumai (teismo posėdžio garso įrašas).
  21. Pažymėtina, kad pagal pateiktus darbų aktus Nr. 16, Nr. 19a, Nr. 22, Nr. 24 nurodyta atliktų darbų kaina 1 848,03 Eur sumai neatitinka sumos, nurodytos rūšiavimo linijos defektų šalinimo atliktų darbų akte Nr. ( - ) – 28 000,00 Eur.
  22. 2015-09-03 defektacijos akte nurodyti defektai iš esmės atitinka tik viena pozicija pagal faktiškai atliktus rangos darbus, t. y. pagal pateiktą darbų aktą Nr. 16 – įrengti aptarnavimo aikšteles prie šiukšlių konteinerio. Kaip jau nurodyta Sprendimo p. 68 šis trūkumas nevertinamas kaip Įrangos defektas.
  23. Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 27 d. nutarimu Nr. 78 patvirtintą darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymo tvarkos aprašo 1 punktą į darbo laiko apskaitos žiniaraštį surašomi visų įmonės, įstaigos ar organizacijos sąrašuose esančių darbuotojų atitinkami duomenys. Darbo laiko apskaitos žiniaraštyje užfiksuota, kad atsakovė UAB „VMG Technics“ yra kaip įmonė, įstaiga, organizacija, o dirbo trečiojo asmens UAB „Sakuona“ darbuotojai, nes eilutėje – struktūrinio padalinio pavadinimas – užfiksuotas trumpinys TT SAK-EL ir TT SAK-MECH (el. bylos apyrašo t. 3, b. l. 160-180). Iš darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose užfiksuotų duomenų teismas sprendžia, kad laikotarpiu 2015 m. rugsėjo mėn. – 2015 m. lapkričio mėn. dirbo vienai įmonių grupei priklausantys darbuotojai: elektrikai ir mechanikai. Atkreiptinas dėmesys, kad pagal Sutarties 1 p. 1.14. Įrangos surinkimo ir montavimo mechaninius, techninius ir elektros darbus turėjo vykdyti Pirkėjo (Galutinio naudotojo), t. y. trečiojo asmens UAB „Sakuona“, darbuotojai, vadovaujantis Pardavėjo nurodymais, prižiūrint Ekspertams (el. bylos apyrašo t. 1, b. l. 8).
  24. Atsakovės įrodinėjamų veiksmų, susijusi su galimų defektų šalinimo darbais už sumokėtą 28 492,10 Eur avansą, nenuosekli seka visiškai atitinka atsakovės taip pat nelogišką valinį veiksmą 2015-11-13 įsigyti reikalavimo teisę į 28 000,00 Eur ieškovės prievolę (pašalinti atsiradusius defektus) pagal reikalavimo perleidimo sutartį. Šios bylos nagrinėjimo kontekste svarbu pastebėti, kad pranešime apie įskaitymą atsakovė visgi pripažino, kad ieškovei skolinga 28 492,10 Eur, o vėliau bylos nagrinėjimo metu pakeitė savo poziciją ir laikė, kad ieškovė yra ne kreditorė 28 492,10 Eur sumokėto avanso atžvilgiu, o skolininkė pagal prievolę sumokėti už defektų šalinimo darbus už 28 000,00 Eur sumą. Atsakovės vadovas V. N. teismo posėdžio metu taip pat nurodė, kad jiems užsakovas buvo UAB „Sakuona“, o ne ieškovė, ir, jeigu UAB „Sakuona“ būtų sumokėjusi už atliktus darbus, avansas būtų grąžintas ieškovei, paskui vadovas pakeitė savo paaiškinimus, pažymėdamas, kad „jeigu taip būtų“ (teismo posėdžio garso įrašo 1:17:48).
  25. Pažymėtina, kad, tuo atveju, jeigu ir buvo Įrangos projektavimo ir gamybos trūkumų, trečiasis asmuo, kaip Įrangos savininkė, turėjo teisę ginti savo nuosavybės teises Sutartyje 1 ir CK 6.334 straipsnyje (netinkamos kokybės daiktą nupirkusio pirkėjo teisės) nustatyta tvarka. Atsakovei ir trečiajam asmeniui teigiant, kad Įranga buvo su trūkumais, netinkamos kokybės daiktą nupirkusio pirkėjo teisių apsaugos mechanizmu nebuvo pasinaudota.
  26. Pagal aukščiau nustatytas faktines aplinkybes ir jų pagrindu padarytas išvadas teismas konstatuoja, kad atsakovė neįrodė savo atsikirtimų dėl trūkumų šalinimo pagrįstumo. Dėl to teismas sprendžia, kad 2015-09-02 ieškovės ir trečiojo asmens sudarytu papildomu susitarimu prie Sutarties 1, kuriuo ieškovė įsipareigojo gautą 78 226,50 Eur sumą pervesti atsakovei už defektų šalinimo darbus pagal 2015-09-03 defektacijos aktą, buvo siekiama pakeisti Sutarties 1 atsiskaitymo tvarką, ir žinant, kad ieškovė turi finansinių sunkumų, pasilikti 28 492,10 Eur avansą toje pačioje įmonių grupėje. Taigi, buvo sudarytas nuostolingas ir ekonomiškai nenaudingas ieškovei sandoris. Šiuo susitarimu ir vėlesniais kitais veiksmais (reikalavimo sutarties sudarymu ir įskaitymu) buvo siekiama suteikti nepagrįstą pirmenybę atsakovei ir trečiajam asmeniui taip pažeidžiant kitų, turinčių pirmenybės teisę gauti nustatytus mokėjimus, kreditorių teises.
  27. Statybų sektoriuje įprasta praktika, kad, pavyzdžiui, užsakovas, generalinis rangovas, subrangovas sudaro įvairius susitarimus, kuriais keičiama tarp šalių sudaryta atsikaitymo tvarka. Tokią poziciją taip pat patvirtina teismo posėdžio metu išsakyti trečiojo asmens vadovo M. K. paaiškinimai (2016-08-24 ir 2017-05-29 teismo posėdžio garso įrašas). Pažymėtina, jog sutarčių laisvės principas nedraudžia šalims pakeisti sutartinių santykių, jeigu tai nepažeidžia kitų asmenų teisių bei interesų ir įstatymų nuostatų, tačiau vien šalių valios pakeisti sutartinius santykius negalima laikyti privalomumu sudaryti sandorį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. rugsėjo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-398/2012; 2012 m. lapkričio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-508/2012; 2013 m. sausio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-82/2013; 2013 m. kovo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-130/2013; 2013 m. kovo 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-19/2013; 2013 m. kovo 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-20/2013; 2013 m. liepos 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-400/2013; 2013 m. spalio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2013 m. spalio 2 d.). Šiuo atveju jokių aplinkybių, kurios būtų įpareigojusios šalis pakeisti anksčiau sudarytoje sutartyje numatytą atsiskaitymo tvarką, nenustatyta.
  28. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad vadovaujantis CK 1.80 straipsnio 1 dalimi sandoris yra niekinis ir negalioja, jei konstatuojama tokių sąlygų visuma: pirma, kad teisės norma, kuriai, ieškovo teigimu, prieštarauja sandoris, yra imperatyvi; antra, kad ginčo sandoris pažeidžia nurodytoje normoje įtvirtintą imperatyvą ir kad šio pažeidimo padarinys tikrai yra sandorio negaliojimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. rugsėjo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-432/2008).
  29. CK 6.9301 straipsnio 1 dalis numato, kad skolininkas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris neturi pakankamai lėšų visiems pareikštiems reikalavimams patenkinti, privalo atsiskaitymus atlikti šia eile. Kadangi ieškovės ir trečiojo asmens 2015-09-02 papildomo susitarimo prie Sutarties 1 dalimi, pervedant atsakovei 28 000,00 Eur avansą, buvo suteikta nepagrįsta pirmenybė, taip pažeidžiant kitų, turinčių pirmenybės teisę gauti nustatytus mokėjimus, kreditorių teises, tai 2015-09-02 papildomo susitarimo prie Sutarties 1 dalis dėl 28 000,00 Eur pervedimo, kaip imperatyvioms įstatymo normoms prieštaraujantis sandoris, laikytinas niekiniu ir dėl to negaliojančiu (CK 1.80 straipsnis, 6.9301 straipsnis).
  30. Pripažinus 2015-09-02 papildomo susitarimo prie Sutarties 1 dalį dėl 28 000,00 Eur pervedimo negaliojančiu CK 1.80 straipsnio pagrindu, taikoma restitucija (CK 6.145 straipsnių 1 ir 2 dalys). Pagal pripažintiną negaliojančiu 2015-09-02 papildomą susitarimą prie Sutarties 1 atsakovė UAB „VMG Technics“ gavo 28 492,10 Eur avansą, todėl pagal ieškovės suformuluotą ieškinio reikalavimą šios sumos dalis, t. y. 28 000,00 Eur priteistina ieškovei BUAB „Techno Wood“. Šis turtas (pinigai) grąžinamas bankrutavusiai įmonei į bendrą turto masę ir naudojamas atsiskaityti su visais kreditoriais Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka.
  31. 2015-11-18 įskaitymu Nr. S15-130 buvo atlikti du įskaitymai, iš kurių ieškovė ginčija tik įskaitymo dalį dėl 28 000,00 Eur dydžio skolos įskaitymo pagal 2015-04-08 Sutartį 1, sudarytą tarp trečiojo asmens UAB „Sakuona“ ir atsakovės UAB „Techno Wood“, bei 2015-11-13 PVM sąskaitą faktūrą Nr. SAK15-4858, suformuluodama bendrą ieškinio reikalavimą pripažinti visą 2015-11-18 įskaitymą Nr. S15-130 niekiniu nuo jo sudarymo, todėl teismas ieškinį tenkina iš dalies.

11Dėl bylinėjimosi išlaidų

  1. Remiantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. CPK 98 straipsnio 1 ir 2 dalyse numatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Dėl šių išlaidų priteisimo šalis teismui raštu pateikia prašymą su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu; šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio.
  2. Bylos rezultatas yra palankus ieškovei, kuri prašo priteisti 3 569,00 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidas advokato teisinei pagalbai apmokėti (pagal 2016-04-07 PVM sąskaita-faktūrą Nr. IPU000591 (1 452,00 Eur); pagal 2016-06-29 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. IPU000645 (1 149,50 Eur); pagal 2016-08-05 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. IPU000682 (968,00 Eur)).
  3. Pagal Teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 1R-77 dėl teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. 1R-85 „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ pakeitimo (toliau – Rekomendacijos) 8.2, 8.16 ir 8.19 punktus, prašoma priteisti bylinėjimosi išlaidų suma neviršija maksimalaus priteistino užmokesčio už vieno atsiliepimo į ieškinį ir už kito dokumento, kuriame pareikštas prašymas, už vieną teisinių paslaugų teikimo valandą dydžio.
  4. Teismo vertinimu, nagrinėjamoje civilinėje byloje kilęs ginčas nelaikytinas itin sudėtingu, reikalaujančių specialių (ypatingų) teisinių žinių, byla nėra didelės apimties, todėl prašymas priteisti bylinėjimosi išlaidas advokato teisinei pagalbai apmokėti tenkinamas iš dalies ir ieškovės BUAB „Techno Wood“ naudai iš atsakovės UAB „VMG Technics“ priteisiamos 1 800,00 Eur bylinėjimosi išlaidos advokato teisinei pagalbai apmokėti.
  5. Kadangi Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2017 m. kovo 30 d. nutartimi civilinėje byloje pagal ieškovės BUAB „Techno Wood“ ir atsakovės UAB „VMG Technics“ ir trečiojo asmens UAB „Sakuona“ apeliacinius skundus Prienų rajono apylinkės teismo 2016 m. lapkričio 7 d. sprendimą panaikino ir bylą perdavė pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, apeliacinės instancijos teisme šalių patirtos bylinėjimosi išlaidos advokato teisine pagalbai apmokėti nepaskirstomos ir nepriteisiamos iš priešingų šalių (CPK 93 straipsnis).
  6. Ieškovė buvo atleista nuo 661,00 Eur (630,00 + 31,00 (CPK 80 straipsnis)) žyminio mokesčio mokėjimo (CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punktas), todėl bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovė BUAB „Techno Wood“ buvo atleista, išieškomos iš atsakovės UAB „VMG Technics“ į valstybės biudžetą (CPK 96 straipsnio 1 dalis).
  7. Civilinės bylos nagrinėjimo metu buvo patirtos ir 14,94 Eur dydžio išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, todėl šios išlaidos priteisiamos valstybės naudai iš atsakovės UAB „VMG Technics“ (CPK 92 straipsnis).

12Prienų rajono apylinkės teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 270, 279 straipsniais,

Nutarė

13ieškinį tenkinti iš dalies.

14Pripažinti negaliojančia atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „VMG Technics“, juridinio asmens kodas, 2015-11-18 įskaitymo Nr. S15-130 dalį dėl 28 000,00 Eur dydžio skolos įskaitymo pagal 2015-04-08 Sutartį Nr. ( - ) bei 2015-11-13 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. SAK15-4858, nuo jos sudarymo momento.

15Priteisti ieškovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Techno Wood“, juridinio asmens kodas 302591957, iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „VMG Technics“, juridinio asmens kodas 300132478, 28 000,00 Eur (dvidešimt aštuonis tūkstančius eurų) sumokėto avanso.

16Priteisti ieškovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Techno Wood“, juridinio asmens kodas 302591957, iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „VMG Technics“, juridinio asmens kodas 300132478, 1 800,00 Eur (vieną tūkstantį aštuonis šimtus eurų) bylinėjimosi išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti.

17Priteisti valstybei iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „VMG Technics“, juridinio asmens kodas 300132478, 14,94 Eur (keturiolika eurų ir devyniasdešimt keturis centus) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, ir 661,00 Eur (šešis šimtus šešiasdešimt vieną eurą) žyminio mokesčio. Valstybei priteista bylinėjimosi išlaidų suma turi būti sumokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (juridinio asmens kodas 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660.

18Kitą ieškinio dalį atmesti.

19Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Prienų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai