Byla e2S-1953-254/2019
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalė Burdulienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo skolininkės uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės automobilių keliai“ atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2019 m. rugsėjo 10 d. nutarties civilinėje byloje Nr. eL2-23320-713/2019 pagal kreditorės uždarosios akcinės bendrovės „Kesko Senukai Lithuania“ pareiškimą skolininkei uždarajai akcinei bendrovei „Šilutės automobilių keliai“ dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Kreditorė UAB „Kesko Senukai Lithuania“ kreipėsi į teismą dėl 197 328,04 Eur skolos iš skolininkės UAB „Šilutės automobilių keliai“ priteisimo. Teismas 2019 m. rugsėjo 4 d. išdavė teismo įsakymą.

72.

8Kreditorė 2019 m. rugsėjo 9 d. pateikė teismui prašymą, kuriuo prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti skolininkei priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, jų nesant ar esant nepakankamai – pinigines lėšas, esančias bankų sąskaitose.

93.

10Prašymą grindė argumentais, kad reikalaujama priteisti suma yra didelė, skolininkė ilgą laiką neatsiskaito, turi finansinių sunkumų, skolinių įsipareigojimų kitiems kreditoriams, 2018 m. įmonės grynasis pelnas buvo 26 851,00 Eur, todėl nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, teismo įsakymo įvykdymas gali pasunkėti arba tapti nebeįmanomas.

11II.

12Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

134.

14Kauno apylinkės teismo 2019 m. rugsėjo 10 d. nutartimi kreditorės UAB „Kesko Senukai Lithuania“ prašymas patenkintas ir reikalavimo 201 081,17 Eur sumos įvykdymo užtikrinimui taikytos laikinosios apsaugos priemonės – areštuotas skolininkei UAB „Šilutės automobilių keliai“ nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis ir kilnojamasis turtas, uždraudžiant juo disponuoti, tačiau paliekant teisę jį valdyti ir naudotis juo; nesant turto ar esant nepakankamai, trūkstamai sumai areštuoti pinigines lėšas, esančias skolininkės banko sąskaitose, uždraudžiant jomis disponuoti ir leidžiant iš areštuotų piniginių lėšų atsiskaityti su kreditore, mokėti darbo užmokestį, įstatymo nustatytus privalomus mokėjimus valstybei, valstybinio socialinio draudimo įmokas.

155.

16Teismas nutartį grindė šiais esminiais argumentais:

172.1.

18Teismų praktikoje ne kartę pažymėta, jog aplinkybė, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimu, preziumuojama tada, kai turtinis ginčas tarp šalių atsirado dėl didelės pinigų sumos, kadangi didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti būsimo teismo sprendimo byloje neįvykdymo riziką.

192.2.

20Pateikto pareiškimo reikalavimas yra turtinio pobūdžio, prašoma priteisti suma didelė, skolininkės vėlavimas ir neatsiskaitymas su kreditore rodo skolininkės finansinius sunkumus, todėl laikytina, jog skolininkė gali imtis visų įmanomų priemonių paslėpti savo turtą, jį perleisti tretiesiems asmenims ir teismo įsakymo įvykdymo užtikrinimui nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, įsakymo vykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

21III.

22Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą teisiniai argumentai

236.

24Atskiruoju skundu skolininkė UAB „Šilutės automobilių keliai“ (toliau – apeliantė) prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2019 m. rugsėjo 10 d. nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir klausimą išspręsti iš esmės: prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Skunde nurodo šiuos argumentus:

251.1.

26Teismas nepagrįstai nesuteikė teisės skolininkei pateikti atsikirtimus dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Skolininkė šiuo metu turi tam tikrų problemų su apyvartinių lėšų srautais, tačiau turi kilnojamojo ir nekilnojamojo turto bei debitorių, kurio kiekis neabejotinai parodo, jog skolininkė atsiskaitys su kreditore. Taikytos laikinosios apsaugos priemonės bendrovei sukėlė ir sukels labai didžiules problemas, sutriks atsiskaitymai su kitais partneriais, kreditoriais.

271.2.

28Teisminėje praktikoje prašoma priteisti suma ir jos dydis nėra absoliutus laikinųjų apsaugos priemonių taikymo motyvas. Pareiškėjas nepateikė įrodymų, kad galimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti, ar šio sprendimo nebus galima įvykdyti. Atsiskaitymo vėlavimas visiškai nepatvirtina teismo teiginio, kad apeliantė gali turtą paslėpti. Tai reiškia, kad teismo nurodyti motyvai yra deklaratyvūs ir niekuo nepagrįsti.

291.3.

30Teismas turi ištirti ir įvertinti pareiškėjo prašyme nurodytas aplinkybes, kuriomis pastarasis grindžia šių priemonių taikymo būtinumą. Laikinųjų apsaugos priemonių (ne)taikymo klausimas gali būti teisingai išspręstas tik individualiai įvertinus kiekvienos situacijos faktines aplinkybes. Kiekvienu konkrečiu atveju turi būti atsižvelgiama į aplinkybių visumą, nesuteikiant išskirtinės reikšmės tik tam tikroms pavienėms aplinkybėms. Kitaip tariant, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas galimas tik egzistuojant būsimo teismo sprendimo neįvykdymo (apsunkinto įvykdymo) grėsmei – antrajai privalomai laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygai. Pareiškėjas tokių įrodymų nepateikė, nes jų ir nėra.

317.

32Atsiliepimu į atskirąjį skundą kreditorė UAB „Kesko Senukai Lithuania“ prašo atskirąjį skundą atmesti. Nurodo:

332.1.

34Apeliantė teigia, kad ateityje jos turtinė padėtis pagerės ir ji galės atsiskaityti su kreditoriumi. Su atskiruoju skundu pateikta Korporacijos „Matininkai“ nekilnojamojo ir kilnojamojo turto vertinimo ataskaita, kuri sudaryta 2019 m. balandžio 26 d. ir, kurios sudarymo tikslas įkeisti turtą. Iš jos matyti, kad turtas (nekilnojamasis ir kilnojamasis) įvertintas bendra rinkos verte 1 170 000 Eur, o priverstinio pardavimo atveju nustatyta jo vertė ženkliai mažesnė ir yra 819 000 Eur. Kadangi turto vertinimas atliktas įkeitimo tikslu, ataskaitoje nurodytas turtas yra areštuotas, apribotos disponavimo teisės, ataskaita negali būti vertinama įrodant, kad skolininkės turto pakaktų atsiskaityti su kreditore.

352.2.

36Nutartis negali sukelti skolininkei didelių nepatogumų, nes jai yra leidžiama iš areštuotų piniginių lėšų atsiskaityti su kreditore, mokėti darbo užmokestį, įstatymo nustatytus privalomus mokėjimus valstybei, Sodros įmokas. Taigi, teismas, vadovaudamasis ekonomiškumo principu ir siekdamas užtikrinti šalių teisėtų interesų pusiausvyrą, nustatė areštuotino turto eiliškumą.

372.3.

38Skolininkės turtinė padėtis yra itin prasta: jos atžvilgiu jau yra taikytos laikinosios priemonės kitose bylose, skolininkė net dalimis nedengia įsiskolinimo kreditorei itin ilgą laiką, skolininkė į bylą nepateikė nė vieno įrodymo, pagrindžiančio jos gerą finansinę padėtį, skolininkės veikla – statybos darbai, kurie yra sezoniški ir akivaizdu, kad atsižvelgiant į artėjantį žiemos sezoną, skolininkės finansinė būklė dar labiau pablogės, todėl pareikšto reikalavimo suma skolininkei laikytina didele ir tai yra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

39Teismas

konstatuoja:

40IV.

41Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

428.

43Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šie klausimai sprendžiami vadovaujantis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrinama ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnis, 338 straipsnis). Absoliučių nutarčių negaliojimo pagrindų nenustatyta.

44Dėl naujai pateiktų įrodymų priėmimo

459.

46Apeliantė kartu su atskiruoju skundu pateikė naują įrodymą – Korporacijos „Matininkai“ nekilnojamojo ir kilnojamojo turto vertinimo ataskaitą, kuri sudaryta 2019 m. balandžio 26 d. ir, kurios sudarymo tikslas įkeisti turtą. Ataskaitoje nurodyta, kad skolininkės turtas (nekilnojamasis ir kilnojamasis) įvertintas bendra rinkos verte 1 170 000 Eur, o priverstinio pardavimo atveju - 819 000 Eur.

4710.

48Pažymėtina, kad nauji įrodymai apeliacinės instancijos teismui gali būti pateikiami: 1) kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisako priimti įrodymus; 2) kai įrodymų pateikimo būtinybė iškyla vėliau. CPK 306 straipsnio 3 dalyje reglamentuojama naujų įrodymų pateikimo tvarka – jie turi būti pateikiami kartu su apeliaciniu skundu, nurodant motyvus, kodėl įrodymai nebuvo pateikti anksčiau. Šios nuostatos taikytinos ir atskiriesiems skundams (CPK 314 straipsnis, 338 straipsnis). Apeliantė atskirajame skunde teisingai nurodė, kad jai apie prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones nepranešė, dėl to ji negalėjo pateikti teismui paaiškinimus apie savo turtinę padėtį.

4911.

50Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į byloje kilusio procesinio klausimo pobūdį ir jo išnagrinėjimo pirmosios instancijos teisme procesinę formą bei tvarką, taip pat siekdamas teisingai išspręsti šį klausimą ir nustatyti, ar nagrinėjamu atveju egzistuoja būtinosios sąlygos laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti, ar šios priemonės yra proporcingos, apelianto pateiktus dokumentus priima ir juos vertina kartu su kita bylos medžiaga. Ieškovei šie nauji įrodymai buvo įteikti kartu su atskiruoju skundu, ji turėjo galimybę ir yra su jais susipažinusi, tačiau jokių papildomų paaiškinimų ar atsikirtimų dėl apelianto su atskiruoju skundu pateiktų naujų įrodymų ieškovė nėra pateikusi (Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. spalio 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-885-464/2019).

51Dėl pranešimo apie prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimą

5212.

53Skolininkė atskirajame skunde be kita ko teigia, kad teismas pažeidė proceso teisės normas, nes apie prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones nepranešė skolininkei, dėl to ji negalėjo pateikti teismui paaiškinimus.

5413.

55Nurodytina, kad teismas prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo rašytinio proceso tvarka išsprendžia nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Kai teismas mano, kad tai būtina, apie prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimą yra pranešama atsakovui (CPK 147 straipsnio 1 dalis).

5614.

57Kaip matyti iš pačios CPK 147 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos teisės normos formuluotės, apie laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimo nagrinėjimą pranešama atsakovui tuo atveju, kai teismas nustato tokį poreikį ir būtent teismui suteikta diskrecijos teisė spręsti dėl atsakovo informavimo apie šio klausimo nagrinėjimą būtinumo, o nuspręsdamas pranešti ar, priešingai – nepranešti atsakovui apie ieškovo prašymą ir jo nagrinėjimą, pirmosios instancijos teismas nepažeidžia jokių procesinių teisės normų. Būtent tokia pozicija yra formuojama aktualioje Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. sausio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-17-516/2017, 2016 m. kovo 24 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2-629-196/2016; 2015 m. spalio 15 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1417-464/2015).

5815.

59Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas paminėtos procesinės teisės normos (CPK 147 straipsnio 1 dalis) nepažeidė, teismas nematė būtinybės pranešti skolininkei apie gautą prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir jo nagrinėjimą, teismui suteikta diskrecijos teisė spręsti, o ne pareiga pranešti apie tokio pobūdžio prašymą, todėl apeliantės argumentai atmestini kaip nepagrįsti.

60Dėl pagrindų taikyti laikinąsias apsaugos priemones buvimo

6116.

62Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalies nuostatas teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

6317.

64Laikinosios apsaugos priemonės civilinėse bylose taikomos tuo atveju, kai įvykdomos šios sąlygos: pirma, tikėtinai pagrindžiamas ieškinio reikalavimas, antra, pagrindžiama, kad nesiėmus prevencinių priemonių galbūt ieškovei palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Šios sąlygos yra kumuliacinės. Tai reiškia, kad jeigu bent viena iš sąlygų neegzistuoja, atsakovo teisės ir interesai laikinųjų apsaugos priemonių forma negali būti suvaržomi (žr. pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. sausio 4 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2-11-196/2018 ir joje nurodytą teisminę praktiką; Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. vasario 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-181-330/2019).

6518.

66Apeliantė neginčija pirmosios instancijos teismo išvados dėl reikalavimo preliminaraus pagrįstumo, apeliantė pripažįsta skolą kreditorei, todėl apeliacinis teismas šios sąlygos nustatymo teisingumo nevertina.

6719.

68Kita būtinoji sąlyga laikinųjų apsaugos priemonių taikymui – grėsmė ieškovei galbūt palankaus teismo sprendimo įvykdymui.

6920.

70Pirmosios instancijos teismas skolininkės atžvilgiu taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, nurodė, kad skolininkei pareikštas 201 081,17 Eur dydžio turtinis reikalavimas yra didelis, todėl gali padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką.

7121.

72Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje taip pat išaiškinta, kad finansinis neišgalėjimas įvykdyti sprendimą ir nenorėjimas jį įvykdyti yra visiškai skirtingos situacijos, ir tik antrosios situacijos atveju prevenciniais tikslais galėtų būti taikomi disponavimo turtu apribojimai. Tuo atveju, jeigu ieškinio reikalavimai būtų tenkinami, bet jiems įvykdyti skolininko turto neužtektų, negalėjimą įvykdyti teismo sprendimą lemia objektyvios su to asmens turtine padėtimi susijusios aplinkybės (reikalavimo ir turto disproporcija), o ne laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. sausio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-25-464/2018).

7322.

74Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad pagal aktualią Lietuvos apeliacinio teismo praktiką, tokios aplinkybės, kaip reikalavimo sumos dydis atsakovui ar atsakovo turimo turto apimtis, savaime nėra pakankamas pagrindas atsakovo turto bei piniginių lėšų areštui, jeigu į bylą nepateikiama duomenų apie atsakovo nesąžiningą elgesį, t. y. jo veiksmus, kuriais specialiai siekiama sumažinti turimo turto masę (žr. pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. sausio 7 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-27-407/2016; 2016 m. birželio 16 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. e2-1069-407/2016; 2016 m. birželio 23 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. e2-1092-943/2016; 2018 m. sausio 11 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. e2-25-464/2018; Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. liepos 4 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. e2-550-330/2019).

7523.

76Taigi, tikėtiną grėsmę, kaip vieną iš sąlygų laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti, patvirtinti gali tik duomenys apie atsakovo nesąžiningumą ir (ar) jo ketinimus paslėpti, perleisti, įkeisti turimą turtą ar kitaip jį apsunkinti.

7724.

78Asmens nesąžiningumas, sprendžiant dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikio, nėra preziumuojamas, todėl jį įrodyti pareiga tenka tam asmeniui, kuris prašo tokių priemonių imtis prieš kitą asmenį. Disponavimo turtu ribojimų nustatymo paskirtis yra konservacinė, o jų tikslas yra antrosios ginčijamų teisinių santykių šalies (atsakovo) turto išsaugojimas, jeigu kyla abejonių, kad šis turtas gali būti perleistas būtent siekiant ateityje išvengti atsiskaitymo su savo kreditoriais ar prievolių jiems įvykdymo (žr. pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. lapkričio 30 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-1494-464/2017). Tokia teismų praktikos nuostata lemia išvadą, jog laikinųjų apsaugos priemonių institutu siekiantis pasinaudoti asmuo turi pateikti konkrečių duomenų (informacijos) apie atsakovo jau atliktus, atliekamus ar ketinamus atlikti veiksmus, kurie nesuderinami su sąžiningo elgesio standartu (turimo turto paslėpimas, perleidimas kitiems asmenims bet kokia forma, įkeitimas ar jo apsunkinimas bet kokia kita forma ir pan.). Sąžiningumo aspektu gali būti vertinami tiek šalies veiksmai iki bylos iškėlimo, tiek ir jos nagrinėjimo metu. Priešingu atveju šis išimtinis ir atsakovo interesus itin varžantis procesinis institutas netaikytinas.

7925.

80Nagrinėjamu atveju kreditorės prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones buvo grindžiamas didele reikalavimo suma, kad skolininkė ilgą laiką neatsiskaito, turi finansinių sunkumų, skolinių įsipareigojimų kitiems kreditoriams, 2018 m. įmonės grynasis pelnas buvo 26 851,00 Eur, todėl nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, teismo įsakymo įvykdymas gali pasunkėti arba tapti nebeįmanomas. Iš esmės prašymas grindžiamas tik su skolininkės sunkia finansine padėtimi, kurios skolininkė ir neneigia, tačiau ši aplinkybė nesuponuoja besąlygiško pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Toks kreditorės prašymas neparemtas jokiais konkrečiais argumentais ar faktais dėl galimo apelianto noro paslėpti turtą susiejant išimtinai tik su jo sužinojimu apie iškeltą civilinę bylą. Jokių šį ieškovės įsitikinimą pagrindžiančių įrodymų, pavyzdžiui, viešųjų registrų duomenų, liudijančių, kad apeliantas turėjo registruotino turto, tačiau jį perleido, taip siekdamas išvengti galimo išieškojimo, kreipėsi į hipotekos turėtoją leidimo parduoti jam priklausantį turtą ir todėl, tikėtina, gali ir ateityje taip elgtis, ieškovė su prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones nepateikė (CPK 12 straipsnis). Todėl darytina išvada, kad ieškovės (ir jai pritarusio pirmosios instancijos teismo) pozicija neatitinka įstatymo leidėjo ketinimų, nustačiusio galimybę taikyti šias išimtines ir itin varžančias priemones tik tuo atveju, jeigu teismo sprendimo įvykdymui kyla reali grėsmė, o ne siejant jų taikymo galimybę vien su bylos iškėlimu teisme (CPK 144 straipsnio 1 dalis). Pastebėtina, kad skundžiamoje nutartyje nėra jokių konkrečių duomenų dėl skolininkės nesąžiningumo, jos ketinimų imtis veiksmų, slepiant (perleidžiant) turtą.

8126.

82Kreditorė atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo, kad skolininkės finansinė padėtis yra bloga ir vis blogėja, jos turtas areštuotas, ji negali vykdyti įsipareigojimų kreditoriams, o pateikta Korporacijos „Matininkai“ nekilnojamojo ir kilnojamojo turto vertinimo ataskaita sudaryta turto įkeitimo tikslu, kas duoda pagrindą manyti, kad skolininkė rengėsi ar rengiasi turtą įkeisti, nors galima spręsti, kad skolininkė turi ir daugiau kreditorių, kuomet pateiktoje ataskaitoje vertintam skolininkės turtui taikomas areštas.

8327.

84Apeliacinės instancijos teismas vertindamas skolininkės į bylą pateiktą naują įrodymą pirmiausia pažymi, kad aptariama ataskaita buvo sudaryta 2019 m. balandžio 26 d. Kreditorė yra pažymėjusi ir tai atitinka bylos medžiagą, jog vertinamam turtui jau yra taikomas areštas. Tačiau kreditorė savo prašymo negrindė šios nutarties 25 punkte nurodytais argumentais ir įrodymais, todėl aptariama ataskaita niekaip nesuponuoja išvados, kad skolininkė atlieka veiksmus, kurie galėtų būti vertinami kaip nesąžiningi, siekiantys sumažinti turimo turto masę, į kurią galėtų būti nukreiptas skolos, kurios apeliantė net neginčija, išieškojimas.

8528.

86Pirmosios instancijos teismas visai nepasisakė dėl dar vieno svarbaus principo sprendžiant dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikio, kaip proporcingumo. Taikant tokias varžančias procesines priemones, kaip turto areštas, visuomet egzistuoja poreikis nepažeisti proceso šalių interesų pusiausvyros ir proporcingumo principo. Vien ieškinio pateikimas negali suteikti ieškovui pranašumo ar besąlyginio ribojimų antrajai ginčo šaliai disponuoti turtu bei piniginėmis lėšomis nustatymo. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje, aptariant šalių interesų derinimo taisykles, pažymima, kad teisminio proceso pradžioje taikomos laikinosios apsaugos priemonės turi būti tik tokios, kad jos iš esmės nestabdytų ir netrikdytų įmonių komercinės ūkinės veiklos, t. y. įmonės komercinė ūkinė veikla negali nukentėti dėl pradėtų teisminių procesų (Lietuvos apeliacinio teismo 2015-04-30 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-651-178/2015; 2016-02-04 nutartis civilinėje byloje Nr. e2-213-178/2016). Taigi skolininkės teisių suvaržymas, lyginant su kreditorės interesais yra pernelyg neproporcinga priemonė, kuri gali lemti padarinių, akivaizdžiai neatitinkančių laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslų, atsiradimą – areštavus pinigines lėšas sumai, atitinkančiai pareikšto reikalavimo sumą (tuo atveju, jei kito areštuotino turto nėra arba jo nepakanka), galimi skolininkės ūkinės komercinės veiklos trikdžiai, dėl kurių, labiau tikėtina, skolininkės pajėgumas konkuruoti rinkoje sumenktų arba ji taptų nemokia. Pažymėtina, kad tokia situacija neatitiktų ir pačios kreditorės interesų.

8729.

88Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai aiškino ir taikė procesinės teisės normų, reglamentuojančias laikinųjų apsaugos priemonių taikymą, nes nenustatyta viena iš būtinųjų sąlygų laikinųjų apsaugos priemonių taikymui – grėsmė sprendimo įvykdymui, todėl nebuvo pagrindo tenkinti kreditorės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo skolininkės atžvilgiu. Skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis panaikinama ir klausimas išsprendžiamas iš esmės – kreditorės UAB „Kesko Senukai Lithuania“ prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo skolininkės UAB „Šilutės automobilių keliai“ atžvilgiu atmetamas (CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

89Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

90Kauno apylinkės teismo 2019 m. rugsėjo 10 d. nutartį panaikinti, klausimą išspręsti iš esmės – kreditorės UAB „Kesko Senukai Lithuania“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo skolininkės UAB „Šilutės automobilių keliai“ atžvilgiu atmesti.

91Nutarties kopiją išsiųsti Turto arešto aktų registro tvarkytojui.

92Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalė Burdulienė,... 2. Teismas... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Kreditorė UAB „Kesko Senukai Lithuania“ kreipėsi į teismą dėl 197... 7. 2.... 8. Kreditorė 2019 m. rugsėjo 9 d. pateikė teismui prašymą, kuriuo prašė... 9. 3.... 10. Prašymą grindė argumentais, kad reikalaujama priteisti suma yra didelė,... 11. II.... 12. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 13. 4.... 14. Kauno apylinkės teismo 2019 m. rugsėjo 10 d. nutartimi kreditorės UAB... 15. 5.... 16. Teismas nutartį grindė šiais esminiais argumentais:... 17. 2.1.... 18. Teismų praktikoje ne kartę pažymėta, jog aplinkybė, kad teismo sprendimo... 19. 2.2.... 20. Pateikto pareiškimo reikalavimas yra turtinio pobūdžio, prašoma priteisti... 21. III.... 22. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą teisiniai argumentai... 23. 6.... 24. Atskiruoju skundu skolininkė UAB „Šilutės automobilių keliai“ (toliau... 25. 1.1.... 26. Teismas nepagrįstai nesuteikė teisės skolininkei pateikti atsikirtimus dėl... 27. 1.2.... 28. Teisminėje praktikoje prašoma priteisti suma ir jos dydis nėra absoliutus... 29. 1.3.... 30. Teismas turi ištirti ir įvertinti pareiškėjo prašyme nurodytas aplinkybes,... 31. 7.... 32. Atsiliepimu į atskirąjį skundą kreditorė UAB „Kesko Senukai Lithuania“... 33. 2.1.... 34. Apeliantė teigia, kad ateityje jos turtinė padėtis pagerės ir ji galės... 35. 2.2.... 36. Nutartis negali sukelti skolininkei didelių nepatogumų, nes jai yra... 37. 2.3.... 38. Skolininkės turtinė padėtis yra itin prasta: jos atžvilgiu jau yra taikytos... 39. Teismas... 40. IV.... 41. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 42. 8.... 43. Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 44. Dėl naujai pateiktų įrodymų priėmimo... 45. 9.... 46. Apeliantė kartu su atskiruoju skundu pateikė naują įrodymą –... 47. 10.... 48. Pažymėtina, kad nauji įrodymai apeliacinės instancijos teismui gali būti... 49. 11.... 50. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į byloje kilusio procesinio... 51. Dėl pranešimo apie prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo... 52. 12.... 53. Skolininkė atskirajame skunde be kita ko teigia, kad teismas pažeidė proceso... 54. 13.... 55. Nurodytina, kad teismas prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo... 56. 14.... 57. Kaip matyti iš pačios CPK 147 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos teisės normos... 58. 15.... 59. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas... 60. Dėl pagrindų taikyti laikinąsias apsaugos priemones buvimo... 61. 16.... 62. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalies nuostatas teismas dalyvaujančių byloje ar... 63. 17.... 64. Laikinosios apsaugos priemonės civilinėse bylose taikomos tuo atveju, kai... 65. 18.... 66. Apeliantė neginčija pirmosios instancijos teismo išvados dėl reikalavimo... 67. 19.... 68. Kita būtinoji sąlyga laikinųjų apsaugos priemonių taikymui – grėsmė... 69. 20.... 70. Pirmosios instancijos teismas skolininkės atžvilgiu taikydamas laikinąsias... 71. 21.... 72. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje taip pat išaiškinta, kad finansinis... 73. 22.... 74. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad pagal aktualią... 75. 23.... 76. Taigi, tikėtiną grėsmę, kaip vieną iš sąlygų laikinosioms apsaugos... 77. 24.... 78. Asmens nesąžiningumas, sprendžiant dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 79. 25.... 80. Nagrinėjamu atveju kreditorės prašymas taikyti laikinąsias apsaugos... 81. 26.... 82. Kreditorė atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo, kad skolininkės... 83. 27.... 84. Apeliacinės instancijos teismas vertindamas skolininkės į bylą pateiktą... 85. 28.... 86. Pirmosios instancijos teismas visai nepasisakė dėl dar vieno svarbaus... 87. 29.... 88. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia,... 89. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 90. Kauno apylinkės teismo 2019 m. rugsėjo 10 d. nutartį panaikinti, klausimą... 91. Nutarties kopiją išsiųsti Turto arešto aktų registro tvarkytojui.... 92. Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....