Byla 2A-2092/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Gintaro Pečiulio ir Viginto Višinskio,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos ir trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „INNTEC“ apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. birželio 5 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-3559-603/2013 pagal uždarosios akcinės bendrovės „Asseco Lietuva“ ieškinį atsakovui Nacionalinei mokėjimų agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos, tretieji asmenys – uždaroji akcinė bendrovė „Tieto Lietuva“, SIA „Tieto Latvia“, uždaroji akcinė bendrovė „INNTEC“, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovas UAB „Asseco Lietuva“ kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti atsakovo Nacionalinės mokėjimų agentūros prie Žemės ūkio ministerijos sprendimą, kuriuo buvo atmestas ieškovo pasiūlymas; ex officio panaikinti visus atsakovo priimtus sprendimus viešajame pirkime Nr. 127025, kurie buvo priimti po ginčijamo sprendimo, taip pat pripažinti negaliojančia Žemės ūkio ministerijos ir UAB „Tieto Lietuva“ 2013-03-15 sudarytą sutartį Nr. 8P-13-062 dėl projekto „Žemės ūkio ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų institucijų ir įstaigų žemės ūkio subjektams teikiamų paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę“ informacinės sistemos sukūrimo ir diegimo paslaugų teikimo ir grąžinti šalis į prieš pažeidimą buvusią padėtį; priteisti ieškovui iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

6Nurodė, kad atsakovas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje 2012-09-14 paskelbė atvirą konkursą „Projekto „Žemės ūkio ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų institucijų ir įstaigų žemės ūkio subjektams teikiamų paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę“ informacinės sistemos sukūrimo ir įdiegimo paslaugoms pirkti“ (toliau ŽŪMIS) (Pirkimo Nr. 127025). Konkursas buvo vykdomas pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų. Ieškovas UAB „Asseco Lietuva“ kartu su UAB „Sintagma“, veikdami jungtinės veiklos sutarties pagrindu, pateikė pasiūlymą dalyvauti konkurse. Ieškovas 2012-12-10 buvo informuotas, jog atitinka minimalius pasiūlymo pateikimo reikalavimus, taip pat jam buvo pateikta informacija apie pasiūlymui suteiktą ekonominio naudingumo įvertinimą be kainos, kuris sudarė 51,86 balo iš 60, ir buvo trečias iš pasiūlymų, kurių ekonominis naudingumas buvo įvertintas.

7Atsakovas Nacionalinė mokėjimų agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2012-12-14 pranešimu informavo ieškovą UAB „Asseco Lietuva“, kad jo pasiūlymo kaina – 3 569 500,00 Lt su PVM, laikytina neįprastai maža ir paprašė ieškovą ją pagrįsti pateikiant kainos sudėtinių dalių paskaičiavimą, ekonomiškų teikiamų paslaugų aprašymą, darbo jėgos pasitelkimo ir jos organizavimo sąlygų, leidžiančių sumažinti pasiūlymo kainą, aprašymą, nuolaidų apskaičiavimo detalizavimą ir pagrindimą ar kt. Ieškovas 2012-12-19 raštu nurodė, kad paslaugų kaina paskaičiuota remiantis vertinimu, kiek ekspertų darbo valandų reikės projekto veiklose numatytiems darbams atlikti, kad būtų įvykdyti konkurso reikalavimai projekto rezultatams, bei atitinkamu ekspertų valandiniu įkainiu; bendras ekspertų, tiesiogiai projektui skirtas valandų skaičius sudaro 23 600 val., o vidutinis valandinis įkainis, kuriuo remiantis apskaičiuota projekto kaina – 125,00 Lt, ieškovas taip pat nurodė valandinio įkainio sudėtines dalis.

8Atsakovas 2013-01-03 pranešimu papildomai paprašė ieškovo nurodyti konkrečius specialistus ir jiems planuojamą skirti darbo valandų skaičių kiekviename iš pasiūlyme įvardintų projekto etapų, nurodant jų tame etape atliekamas funkcijas. Ieškovas 2013-01-07 raštu pateikė kiekvieno konkretaus eksperto darbo valandų skaičių kiekviename projekto veiklos etape nurodydamas, jog pateiktos valandos atitinka ekspertų tiesiogiai projekto veikloms skiriamą laiką, kuris sudaro 50-80 procentų tabelinio darbuotojo darbo laiko, priklausomai nuo rolės ir poreikio.

9Atsakovas 2013-01-16 pranešimu informavo ieškovą, kad šio pasiūlymą atmeta motyvuodamas tuo, jog jis pateikė nepakankamą neįprastai mažos kainos pagrindimą – ŽŪMIS sukūrimo projekto informacinės sistemos kūrimui ir įdiegimui skirtas 23 600 val. skaičius, atsakovo pasitelktų nepriklausomų ekspertų nuomone, nepakankamas tokio pobūdžio projekto tinkamam įgyvendinimui. Ieškovas dėl minėto sprendimo 2013-01-17 pateikė pretenziją, tačiau atsakovas su pretenzija nesutiko ir 2013-02-06 ją atmetė, nurodydamas analogiškus 2013-01-16 pranešime išdėstytus argumentus – ieškovo numatomas projektui skirti 23 600 val. kiekis nėra pakankamas ir nesudaro realių galimybių ieškovui laiku ir tinkamai įvykdyti viešojo pirkimo sutartį.

10II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

11Vilniaus apygardos teismas 2013 m. birželio 5 d. sprendimu ieškinį patenkino ir panaikino atsakovo Nacionalinės mokėjimų agentūros prie Žemės ūkio ministerijos viešojo pirkimo komisijos sprendimą, kuriuo buvo atmestas jungtinės veiklos partnerių UAB „Asseco Lietuva“ ir UAB „Sintagma“ pasiūlymas projekto „Žemės ūkio ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų institucijų ir įstaigų žemės ūkio subjektams teikiamų paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę“ informacinės sistemos sukūrimo ir įdiegimo paslaugų pirkimo viešajame atvirame konkurse (pirkimo numeris 127025); taip pat panaikino atsakovo sprendimus atmesti ieškovo pretenziją, sudaryti pasiūlymų eilę, pripažinti UAB „Tieto Lietuva“ pasiūlymą laimėjusiu ir siūlyti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai sudaryti viešojo pirkimo sutartį; pripažino, kad tarp trečiųjų asmenų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir UAB „Tieto Lietuva“ 2013-03-15 pasirašyta sutartis sudaryta neteisėtai, tačiau nepripažino jos negaliojančia ir skyrė atsakovui Nacionalinei mokėjimų agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos alternatyvią sankciją – 100 000 Lt baudą. Priteisė iš atsakovo ieškovo UAB „Asseco Lietuva“ naudai 16 801,96 Lt bylinėjimosi išlaidų.

12Teismas, remdamasis bylos duomenimis, nustatė, kad įrodinėdamas ieškovo pasiūlytos neįprastai mažos kainos nepagrįstumą, atsakovas iš viso neginčijo ieškovo valandinio įkainio sudedamųjų dalių, o sprendimus atmesti ieškovo pasiūlymą ir pretenziją grindė tuo, kad remdamasis Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 16 straipsnio 2 dalimi, kreipėsi į nešališkus ir kompetentingus ekspertus UAB „Ernst & Young Baltic”, kurie nustatė, jog: 1) analizės ir projektavimo etapams ieškovo numatytų valandų (atitinkamai 2 832 val. ir 2 520 val.) skaičius yra nepagrįstai mažas, kadangi tiekėjas turės bendrauti su sistemų valdytojais, o tai reikalauja didelių laiko sąnaudų; 2) ieškovo analizės etapo metu numatytas skirti 118 dizainerio darbo valandų skaičius, numatant suskurti vartotojo sąsajos dizainą ir prototipą, yra per mažas; 3) projektavimo etape numatytas informacinių sistemų projektavimui skirtas laikas yra nepagrįstai mažas ir neproporcingas darbų apimčiai; 4) nepagrįstai mažai laiko skirta dokumentavimo eksperto darbo laikui (analizės etape – 120 val., projektavimo etape – 180 val.), todėl jis parengtų reikalavimų neatitinkančią informacinės sistemos dokumentaciją; 5) ieškovas nenumatė laiko, reikalingo rezultatų derinimui su projekte dalyvaujančiomis institucijomis; 6) ieškovo techniniame pasiūlyme lentelėje Nr. 27 „Paslaugų veiklų parašymas“ nėra numatytas įvedimo į eksploataciją plano, testavimo metodikos, klaidų šalinimo plano, naudotojo žinių įvertinimo ataskaitos rengimas, kurie nurodyti pirkimo dokumentuose ir techninio pasiūlymo lentelėje Nr. 41 „Paslaugų rezultatai“, ką atsakovo ekspertai įvertino kaip numatomų parengti rezultatų nesutapimą techniniame pasiūlyme (t. 1, b. l. 133-137). Taigi, remdamasis šia išvada, atsakovas konstatavo, kad ieškovo numatomas projektui skirti 23 600 val. skaičius yra nepakankamas, dėl to pasiūlyta kaina neužtikrins tinkamo ir kokybiško paslaugų rezultato.

13Teismas, išanalizavęs minėtame sprendime atmesti ieškovo pasiūlymą ir atsakyme į pretenziją pateiktus atsakovo argumentus, konstatavo, kad jie yra hipotetinio pobūdžio, suformuluoti abstrakčiai, nepagrįsti jokiais skaičiavimais ir negali būti laikomi pakankamais nagrinėjamoje byloje spręsti dėl ieškovo pasiūlytos kainos ekonominio nepagrįstumo, lemiančio ieškovo nesugebėjimą laiku ir tinkamai įvykdyti viešojo pirkimo sutartį. Be to, teismas pažymėjo, kad aukščiau nurodytiems teiginiams pagrįsti atsakovas į bylą nepateikė nei 2013 m. sausio 15 d. UAB „Ernst & Young Baltic” išvados, nei kitokių pakankamų, įtikinamų ir objektyvių įrodymų (CPK 12 str., 178 str.).

14Teismas, remdamasis bylos medžiaga, taip pat pažymėjo, jog konkurso sąlygose nereikalauta nurodyti ekspertų valandų skaičiaus. Reikalavimai buvo keliami tik projekto etapams – trukmei ir rezultatams, jog kiekvieno atskiros srities eksperto, kurių skaičius, o taip pat reikalavimai jų kvalifikacijai ir kompetencijai buvo numatyti konkurso sąlygose, – darbo valandų kiekius turėjo savarankiškai nustatyti ir įvertinti kiekvienas pirkime ketinantis dalyvauti tiekėjas, atsižvelgdamas į savo darbuotojų patirtį, darbo produktyvumą, našumą ir pan. Todėl teismas sutiko su ieškovo teiginiais, kad verslo subjektų efektyvumui ir konkurencingumui daro įtaką daugybė subjektyvių veiksnių: įmonės finansiniai resursai, kompetentingos komandos formavimas, žmogiškųjų išteklių politika, gebėjimas optimizuoti veiklos sąnaudas, kompetencijų įmonėje lygis, technologiniai sprendimai, etc.

15Šiame kontekste teismas atkreipė dėmesį į tai, kad ieškovas tiek ikiteisminėje ginčo nagrinėjimo stadijoje, tiek bylos nagrinėjimo teisme metu įrodinėjo pasiūlymą rengęs remdamasis savo sukauptų resursų efektyvumu, įgyta patirtimi vykdant elektroninių paslaugų projektus valstybinėse institucijose ir įstaigose, turimais programinės įrangos komponentais, įgalinančiais nustatyti, koks ekspertų valandų skaičius reikalingas projekto užduotims įgyvendinti. Be to, teismas, spręsdamas ginčą, rėmėsi ieškovo pateikta eksperto doc. dr. A. M. 2013-04-08 ataskaita „Dėl UAB „Asseco Lietuva“ konkursinio pasiūlymo projekto įgyvendinimui skirtų ekspertinių valandų skaičiaus ir pasiūlymo kainos pagrįstumo“, kuria konstatuota, kad ieškovas, remdamasis savo įgyvendintų projektų patirtimi, tinkamai įvertino projektui skiriamų produktyvių valandų kiekį – 23 600 val., ir nėra abejonių dėl to, kad šis kiekis, skirtas projekto įgyvendinimui, tuo pačiu ir pasiūlymo kaina, yra pakankami užtikrinti tinkamą ir kokybišką pasiūlymo įvykdymo rezultatą bei, kad ieškovo pasiūlyme numatyti analizės ir projektavimo etapų valandų kiekiai, atitinkamai 3 832 val. ir 2 520 val., yra pakankami, t. y. nėra per nepagrįstai per maži ir atitinka geriausios praktikos rodiklius, pateiktus metodikoje COCOMO II.

16Remdamasis pirmiau paminėtais duomenimis, teismas sprendė, kad negalima vienareikšmė ir neginčytina išvada, jog pasiūlymo kaina ieškovui būtų nuostolinga, nesąžininga tiekėjų konkurencijos aspektu ar pakeitusi pirkimo dokumentuose nustatytas sąlygas. Priešingai, teismo vertinimu, ieškovo pasiūlyta kaina neriboja jo teisės projekto įgyvendinimui skirti tiek ekspertų valandų, kiek reikia projektui tinkamai ir laiku įvykdyti. Pažymėjo, kad atsakovas taip pat nepaneigė ieškovo ekonominio intereso įgyvendinti projektą pasiūlyta kaina net esant didesnėms nei planuota ekspertinių valandų sąnaudoms. Šiame kontekste atkreipė dėmesį į tai, jog teismų praktikoje pripažinta, kad tiekėjas viešojo pirkimo sutartimi gali siekti ne tik piniginės ir ne tik tiesioginės finansinės naudos; o tuo atveju, kai neįprastai maža kaina yra tokia maža, kad tiekėjas įvykdęs pirkimo metu prisiimtus įsipareigojimus negautų jokio pelno ar patirtų nuostolių, vien tik neįprastai maža kaina nėra pagrindas atsisakyti sudaryti viešojo pirkimo sutartį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-216/2010; Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. rugpjūčio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-592/2009 ir kt.).

17Teismas atmetė atsakovo teiginius, kad ieškovo pateikta lyginamoji informacija apie projektų apimtis ir ekspertų valandų skaičių, skirtą kitiems panašiems viešųjų pirkimų projektams, kuriuos jis įgyvendino, neturėtų būti vertinama, nes nebuvo pateikta su tiekėjo pretenzija, pareikšta išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarka. Remdamasis ieškovo pretenzija nustatė, kad tiekėjas, vertindamas projekto poreikį resursams, skaičiuodamas pasiūlymo kainą, rėmėsi patirtimi vykdant elektroninių paslaugų projektus valstybinėse institucijose ir įstaigose, jų nebaigtinį sąrašą pateikė atsakovui, kuris papildomų paaiškinimų dėl to neprašė, todėl konstatavo, jog ieškovas į atsakovo prašymą pagrįsti neįprastai mažą atsakė taip, kaip pastarasis reikalavo (CPK 4233 str. 3 d.).

18Apibendrindamas byloje nustatytas faktines aplinkybes, teismas konstatavo, kad ieškovas pasiūlymo kainą pagrindė tinkamai, o atsakovas priešingai – formaliai ir netinkamai šį pagrindimą įvertino, neteisingai aiškino ir taikė neįprastai mažos kainos institutą, nesilaikė objektyvumo principo, pagrįsto skaidrumo imperatyvu, ribojančiu perkančiosios organizacijos sprendimų priėmimo laisvę, todėl panaikino atsakovo minėtus sprendimus (VPĮ 40 str.).

19Vis dėlto teismas, atsižvelgdamas į tai, kad žemės ūkio sektoriaus elektroninių paslaugų teikimo informacinės sistemos sukūrimas ir įdiegimas turi didelę reikšmę visuomenei, šio projekto perdavimo fazė (diegimas), kurios metu informacinė sistema turi būti įdiegta ir paruošta teikti elektronines paslaugas, turi būti baigta iki 2013-12-31, projekto mastas didelis, jo įgyvendinimui atliktini didelės apimties darbai, su projektu yra glaudžiai susiję keletas tolimesnių viešųjų pirkimų, kurių metu turi būti įsisavintos Europos Sąjungos lėšos, trečiųjų asmenų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir konkurso laimėtojo UAB „Tieto Lietuva“ 2013-03-15 sudarytos pirkimo sutarties vykdymas yra pažengęs, – sprendė, jog nagrinėjamu atveju yra tikslinga taikyti VPĮ 952 straipsnio nuostatas, t. y. išsaugoti neteisėtai sudarytą sandorį ir atsakovui skirti vieną iš galimų alternatyviųjų sankcijų. Įvertinęs tai, kad byloje nustatyta, jog atsakovas, vertindamas ieškovo neįprastai mažą kainą, nebuvo pakankamai atidus, rūpestingas, nereikalavo detalesnio pagrindimo, vertinimą atliko formaliai ir tendencingai, laimėtoju paskelbė tiekėją, kuris viešajame konkurse pasiūlė 40 procentų didesnę nei ieškovo pasiūlymo kainą, teismas padarė išvadą, kad atsakovui yra pagrindo skirti 100 000 Lt baudą.

20Spręsdamas kilusius procesinius klausimus, atmetė trečiojo asmens UAB „Tieto Lietuva“ prašymą skirti nešališką teismo ekspertizę, kurią atliktų Lietuvos teismo ekspertizės centro skaitmeninės informacijos ekspertizių skyrius, kadangi prašymas yra nekonkretus, paremtas subjektyviu suvokimu – byloje dalyvaujantis asmuo taip pat nepateikė teismui klausimų, kuriais pageidautų gauti eksperto išvadą. Atkreipė dėmesį į tai, kad kiti byloje dalyvaujantys asmenys skirti teismo ekspertizę neprašė, o CPK 212 straipsnio 1 dali nustato teismo teisę, bet ne pareigą skirti byloje ekspertizę (CPK 185 str.). Be to, pažymėdamas, kad nei VPĮ, nei kituose teisės aktuose nėra nustatyta, kad įgyvendindama savo funkcijas, Viešųjų pirkimų tarnyba teikia išvadas nagrinėjant perkančiosios organizacijos ir tiekėjų ginčus viešųjų pirkimų bylose, įskaitant išvadą dėl tiekėjo neįprastai mažos kainos pagrindimo vertinimo, atmetė atsakovo prašymą į bylą įtraukti šią tarnybą, kaip kompetentingą valstybės instituciją, kuri galėtų pateikti nuomonę dėl neįprastai mažos kainos instituto taikymo (CPK 4233 str. 1 d. 10 p.).

21III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

22Apeliaciniu skundu atsakovas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos prašo panaikinti teismo sprendimą ir bylą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Prašo pripažinti 2003-01-15 UAB „Ernst & Young Baltic“ išvadą nevieša bylos dalimi, išreikalauti iš ieškovo UAB „Asseco Lietuva“ dokumentus, susijusius su finansiniais atsiskaitymais tarp ieškovo ir UAB „MIT-SOFT“. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

231. Teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, negalėjo remtis eksperto doc. dr. A. M. išvada, nes pastarasis asmuo yra suinteresuotas bylos baigtimi ir šališkas. Atsakovo pateikti duomenys patvirtina, kad ieškovas UAB „Asseco Lietuva“, UAB „Sintagma“ ir UAB „MIT-SOFT“, kurios administracijos vadovas yra A. M., kaip jungtinės veiklos partneriai dalyvavo Nacionalinės teismų administracijos atvirame konkurse. Be to, ieškovo UAB „Asseco Lietuva“ vadovas A. Š. bei ekspertas A. M. yra Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto dėstytojai. Ekspertas A. M. minėtoje išvadoje taip pat negalėjo remtis projekto, kuriame dalyvavo kartu su UAB „Asseco Lietuva“, duomenimis, nes iš esmės vertino savo veiklos rezultatus.

242. Teismas minėtos eksperto išvados negalėjo laikyti išsamiu ir tinkamu įrodymu ir todėl, kad A. M. nebuvo pateikti Pirkimo sąlygų aprašo paaiškinimai, be kurių pirkimo objektas suprantamas netiksliai ir ne visa apimtimi. Be to, skaičiuodamas valandų kiekį, ekspertas vadovavosi tik ieškovo pateiktais duomenimis apie vykdytus projektus, kurie realiai negali būti patikrinti, tačiau be pagrindo nesirėmė įprastine informacinių technologijų sektoriuje veikiančių subjektų praktika kuriant ir diegiant panašias sistemas.

253. Teismas be pagrindo rėmėsi A. M. išvada ir todėl, kad sąvoka „produktyvios valandos“ pirmą kartą paminėta tik šioje ataskaitoje, nors ieškovas UAB „Asseco Lietuva“ nei atsakymuose dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo, nei pretenzijoje, nei ieškinyje, nei dublike šios sąvokos nevartojo, o atsakovas niekada nenaudojo sąvokos „kalendorinės valandos“. Nurodytos aplinkybės sudaro pagrindą teigti, kad ieškovas ir atsakovas valandų sąvoką suprato vienodai, o skirtingą jų traktavimą bando įrodyti pats ekspertas.

264. Teismo išsamiu įrodymu laikyta A. M. išvada apėmė tik atsakymus į du konkrečius klausimas ir nepaneigė UAB „Ernst & Young Baltic“ išvadų dėl vartotojo sąsajos dizaino ir prototipų sukūrimui ir suderinimui, informacinių sistemų projektavimui, dokumentavimui, laiko rezultatų derinimui su projekte dalyvaujančiomis institucijomis reikalingų darbo valandų, todėl teismas pažeidė CPK 185 straipsnio reikalavimus.

275. Teismas be pagrindo nevertino trečiojo asmens UAB „Tieto Lietuva“ argumentų dėl UAB „Asseco Lietuva“ patirties panašiuose projektuose palyginimo su trečiojo asmens patirtimi. UAB „Tieto Lietuva“ sėkmingai įvykdė analogišką, apdovanojimą pelniusį projektą Latvijoje, o tai, kad toks patyręs tiekėjas projekto veiklai įgyvendinti numatė skirti 36 736 valandas, įrodo, kad ieškovo UAB „Asseco Lietuva“ numatytos 23 600 valandos yra nepakankamos sėkmingai įgyvendinti minėtą projektą.

286. Teismas be pagrindo nevertino 2013-01-15 UAB „Ernst & Young Baltic“ išvados ir nurodė, kad atsakovas jos nepateikė, nes atsakovas visuose procesiniuose dokumentuose šią išvadą citavo, todėl jos fizinis nepateikimas yra tik formos, bet ne turinio neatitikimas, ir jokiu būdu negali būti vertinamas kaip įrodymo nepateikimas. Be to, minėtą išvadą ieškovas UAB „Asseco Lietuva“ prašė teismo išreikalauti iš atsakovo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos, tačiau teismas jos neišreikalavo, todėl šis įrodymas turi būti priimtas apeliacinės instancijos teisme, ir vadovaujantis CPK 10 straipsnio 4 dalimi, neturi būti leista susipažinti ir kopijuoti šį dokumentą.

297. Teismas be pagrindo visą kainos pagrįstumo nustatymo ir įrodinėjimo naštą perkėlė atsakovui – dokumentas, kuriuo ieškovas grindžia savo pajėgumą tinkamai įvykdyti sutartį už nustatytą kainą, buvo pateiktas ne atsakovui nagrinėti ikiteisminėje ginčo stadijoje, o jau vykstant bylinėjimosi procesui. Taigi visi vėlesniuose etapuose pateikti duomenys negali būti laikomi objektyviais įrodymais vertinant atsakovo veiksmus neįprastai mažos kainos nustatymo etape. Teismas taip pat ignoravo faktą, kad ieškovo UAB „Asseco Lietuva“ vykdytų panašių projektų lentelės galėjo būti pridėtos prie pretenzijos, todėl turėtų būti laikoma, kad šis tiekėjas buvo nerūpestingas, neužtikrino rungtyniškumo principo įgyvendinimo ir nesiekė realiai pagrįsti pasiūlytos neįprastai mažos kainos.

308. Teismas neturėjo pagrindo išvadai, kad atsakovo komisijos sprendimas hipotetinis, nepagrįstas ir nepatvirtintas konkrečiais skaičiavimais – atsakovas vadovavosi objektyviais duomenimis, nurodytais ieškovo raštuose bei atsakovo turima projektų vykdymo bei bendravimo su kitomis institucijomis patirtimi. Detalūs skaičiavimai nebuvo būtini, nes priimti sprendimą dėl ieškovo pasiūlytos neįprastai mažos kainos pagrįstumo užteko faktų, kad ieškovas nėra numatęs derinimui skirto valandų skaičiaus, kad ieškovo pasiūlyme ir neįprastai mažos kainos pagrindime yra esminių neatitikimų, kad dokumentavimo ekspertui numatytas akivaizdžiai per mažas darbo valandų skaičius.

319. Esant dviems viena kitai prieštaraujančioms išvadoms, teismas be pagrindo neskyrė nešališkos ekspertizės, kuri būtų padėjusi nustatyti, ar ieškovo numatytas skirti 23 600 val. skaičius pakankamas tinkamam pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų įgyvendinimui.

3210. Pripažinus atsakovo veiksmus neteisėtais, Centrinė projektų valdymo agentūra Žemės ūkio ministerijai taikys 25 proc. dydžio sankciją, skaičiuojamą nuo sutarties su UAB „Tieto Lietuva“ vertės – 1 273 992,17 Lt. Pritaikius šią sankciją, iškiltų grėsmė projekto įgyvendinimui.

33Apeliaciniu skundu trečiasis asmuo UAB „INNTEC“ prašo panaikinti teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Skundas, kurį prašoma nagrinėti žodinio proceso tvarka, grindžiamas šiais argumentais:

341. Teismas padarė esminių proceso teisės pažeidimų, dėl ko formaliai ir neteisingai išsprendė bylą – konstatuota, kad perkančiosios organizacijos sprendimas atmesti ieškovo pasiūlymą dėl neįprastai mažos nepagrįstos kainos yra neteisėtas, tačiau nebuvo ištirtas ir įvertintas rašytinis įrodymas – 2013-01-15 UAB „Ernst & Young Baltic“ išvada, kuria remiantis atsakovas ir priėmė minėtą sprendimą.

352. Skundžiamas teismo sprendimas nėra tinkamai motyvuotas ir pagrįstas. Teismas rėmėsi tik ieškovo pateiktais argumentais, tačiau visiškai neanalizavo trečiojo asmens UAB „Tieto Lietuva“ procesiniuose dokumentuose nurodomų motyvų – šis asmuo, turintis itin didelę patirtį ir specialių žinių tokio pobūdžio projektuose, yra išsamiai atskleidęs, kodėl ieškovo pasiūlyta kaina turi būti laikoma nepagrįsta.

363. Teismas negalėjo vertinti 2013-04-08 eksperto A. M. ataskaitos, nes tai nebuvo dokumentas, kuriuo ieškovas perkančiajai organizacijai grindė savo pasiūlymo kainą. Be to, teismas neįvertino to, kad pateikdamas minėtą išvadą tik teismui, ieškovas pats netiesiogiai pripažino faktą, jog pasiūlymo kainos ikiteisminėje stadijoje nepagrindė.

374. Teismas negalėjo remtis eksperto A. M. išvada ir todėl, kad UAB „MIT-SOFT“, kurios vadovas yra šis ekspertas ir UAB „Sintagma“, kuris yra ieškovo UAB „Asseco Lietuva“ jungtinės veiklos partneris šiame pirkime, sieja tarpusavio sutartiniai santykiai. Be to, trečiojo asmens kartu su apeliaciniu skundu pateikiama 2013-06-18 T. V. ekspertinė išvada patvirtina, kad A. M. COCOMO II metodiką taikė paviršutiniškai ir subjektyviai.

385. Teismas neįvertino atsakovo argumentų, jog ieškovas, pretenzijoje minėdamas savo ankstesnę patirtį, įvardijo tik užsakovus, bet neužsiminė apie pirkimo objekto apimtis, panašumus, institucijų, su kuriomis reikia derinti dokumentus, skaičių ir kitus kriterijus, kurie leistų jam neabejotinai tvirtinti, kad ankstesni vykdyti projektai yra identiški arba labai panašūs į šį projektą.

396. Trečiojo asmens UAB „Tieto Lietuva“ detali analizė apie projekto vadovo, analitikų, testavimo grupės vadovo ir testuotojų, IT diegimo ir integravimo eksperto darbo laiką patvirtina, kad ieškovo pasiūlyta kaina yra nepagrįsta.

407. Teismas be pagrindo sutiko su ieškovo argumentais, kad atsakovas nepagrįstai reikalavo pagrįsti ekspertinių valandų skaičių, nes atsakovas konkurso sąlygose nereikalavo nurodyti ekspertų darbo valandų. Kasacinis teismas formuoja praktiką, kad perkančiajai organizacijai yra suteikta teisė nuspręsti, kokie pasiūlymo aspektai, sudėtinės kainos dalys ar skaičiavimai turi būti pagrįsti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 17 d. nutartis civilinėje byloje 3K-3-216/2010; 2013 m. birželio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-333/2013).

418. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad tiekėjai viešuosiuose pirkimuose gali siūlyti net nulines kainas, todėl ieškovo pasiūlymas ir šiuo aspektu atmestas nepagrįstai. Kaina turi būti vertinama objektyviuoju aspektu, o tai, kad ieškovo pasiūlė akivaizdžiai per mažą kainą, pagrindžia 2013-01-15 UAB „Ernst & Young Baltic“ išvada bei trečiojo asmens kartu su apeliaciniu skundu teikiama 2013-06-17 nepriklausomo eksperto išvada (CPK 314 str.).

42Atsiliepimu į trečiojo asmens UAB „INNTEC“ apeliacinį skundą atsakovas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos prašo skundą patenkinti jame nurodytais motyvais. Prašo prijungti prie bylos ir vertinti trečiojo asmens pateiktas 2013-06-17 ir 2013-06-18 T. V. ekspertines išvadas (CPK 314 str.).

43Atsiliepimu į atsakovo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos apeliacinį skundą trečiasis asmuo UAB „INNTEC“ taip pat prašo skundą patenkinti jame nurodytais motyvais.

44Atsiliepimu į atsakovo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos ir trečiojo asmens UAB „INNTEC“ apeliacinius skundus ieškovas UAB „Asseco Lietuva“ prašo skundus atmesti. Atsiliepime teigiama:

451. Ieškovas neginčija faktinių aplinkybių apie A. M. ir A. Š. mokslinę veiklą bei UAB „MIT-SOFT“ dalyvavimą viešajame pirkime su ieškovu jungtinės veiklos pagrindu, tačiau tai per se nereiškia, kad ekspertas A. M. yra šališkas, o jo išvada neobjektyvi. Šis ekspertas savo išvadą pagrindė, naudojo pasaulyje pripažintas metodikas, nurodė skaičiavimus ir kt. Be to, atsakovas, kaltindamas ieškovo pasitelktą ekspertą šališkumu, teismui nenurodė, kad jį su UAB „Ernst&Young Baltic“ taip pat sieja tiesioginiai sutartiniai santykiai.

462. Atsakovas be pagrindo teigia, kad ieškovas A. M. nepateikė pirkimo sąlygų aprašo paaiškinimų, todėl eksperto ataskaita yra neišsami. Priešingai, ieškovas specialistui pateikė visą jo dispozicijoje esančią konkurso medžiagą, neišskiriant ir pirkimo sąlygų aprašo paaiškinimų, kurie nedarė įtakos atsakymams į ekspertui užduotus klausimus.

473. Priešingai nei teigia atsakovas, ekspertas A. M., aptardamas projektą vykdysiančių ekspertų darbo laiką, teisingai vartojo sąvokas „produktyvios valandos“ ir „kalendorinės valandos“, o teismas teisingai suprato šių sąvokų reikšmes. Ieškovas jau teikdamas pretenziją buvo nurodęs, kad jis projektų vertinimuose naudoja skirtingas valandų sąvokas – „kainai įvertinti yra skaičiuojamos ekspertų tiesiogiai projekto veikloms skiriamos valandos, kurios sudaro 50-80 proc. ekspertų tabelinio darbo laiko“, kas atitinka sąvokas „produktyvi valanda“ ir „kalendorinis laikas“.

484. Apeliantai nepagrįstai teigia, kad A. M., analizuodamas ieškovo pateiktą lentelę apie anksčiau vykdytus projektus, vertino tik kiekybinius, bet ne kokybinius kriterijus. Ieškovas, rengdamas palyginamąją lentelę apie anksčiau vykdytus projektus, parinko panašaus sudėtingumo projektus, pagal kuriuos būtų galima apskaičiuoti ekspertinių valandų vidurkius.

495. Apeliantai be pagrindo teigia, kad A. M. netinkamai taikė COCOMO II vertinimo modelį, ir kad jis nėra pritaikytas šiam projektui. Ši metodika nusako skirtingo sudėtingumo ir apimties projektų darbo sąnaudų vertinimą į daugelį parametrų (personalo, patirties, apribojimų, naudojamų įrankių ir pan.) bei vertinant analizės, projektavimo, programavimo, integravimo-testavimo veiklų apimčių paskirstymą.

506. Atsakovas nepagrįstai reikalauja priimti UAB „Ernst & Young Baltic“ išvadą apeliacinės instancijos teisme remdamasis tuo, kad pirmosios instancijos teismas šio dokumento neišreikalavo iš jo turėtojo, t. y. paties atsakovo, nors apeliantas žinojo, kad ieškovas dar pirmosios instancijos teisme reikalavo šią išvadą pateikti. Be to, minėta išvada neatitinka konfidencialumo kriterijų, nes joje pasisakoma dėl ieškovo pateikto pasiūlymo kainos ir jos pagrindimo pagrįstumo, kas yra šio ginčo faktinis pagrindas.

517. Apelianto UAB „INNTEC“ pateiktos T. V. ekspertinės išvados užsakytos UAB „Tieto Lietuva“ ir parengtos jau po teismo sprendimo priėmimo, todėl negali būti vertinamos apeliacinės instancijos teisme (CPK 314 str.). Be to, UAB „INNTEC“ nėra šių dokumentų savininkas ir gavėjas, išvados nėra tinkamai patvirtintos.

528. Priešingai nei teigia atsakovas, teismas nedisponavo dviem prieštaraujančiomis išvadomis, nes pats atsakovas UAB „Ernst & Young Baltic“ išvados teismui nebuvo pateikęs. Dėl to teismas pagrįstai atmetė prašymą skirti byloje teismo ekspertizę.

539. Nesutiktina su atsakovo argumentais, kad jo veiksmų pripažinimas neteisėtais apsunkins teismo sprendimo įvykdymą, sukels neproporcingas pasekmes Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai bei bus nepasiektas tokio sprendimo tikslas – viešojo intereso apsauga. Toks atsakovo viešojo intereso supratimas yra nelogiškas – teismai, pripažindami perkančiosios organizacijos sprendimus neteisėtais, būtent užtikrina viešąjį interesą.

54Atsiliepimu į atsakovo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos ir trečiojo asmens UAB „INNTEC“ apeliacinius skundus trečiasis asmuo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija prašo skundus tenkinti juose nurodytais motyvais. Taip pat pažymi, kad atsakovo veiksmų pripažinimas neteisėtais ministerijai sukeltų neproporcingas teisines pasekmes – būtų skirta 1 273 992,17 Lt dydžio bauda.

55IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

56Kaip žinoma, pagal Lietuvos Respublikos CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas, o neparžengus šių ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 263 str. 1 d., 320 str. 1 d.).

57Apeliantai neginčija teismo nustatytos aplinkybės, kad ieškovo UAB „Asseco Lietuva“ pasiūlymo kaina yra neįprastai maža ir kad ginčas kilo tik dėl šios kainos pagrindimo bei Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) normų nuostatų, reglamentuojančių neįprastai mažos kainos institutą, aiškinimo ir taikymo. Todėl teisėjų kolegija iš esmės nagrinėja atsakovo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – ir Nacionalinė mokėjimo agentūra) bei trečiojo asmens UAB „INNTEC“ apeliacinių skundų argumentus dėl pirmosios instancijos teismo motyvų, susijusių su minėtų normų taikymu bei pateiktų įrodymų vertinimu, siekiant šią kainą pagrįsti (VPĮ 40 str. 1 d., 2 d., CPK 12 str., 177 str., 178 str., 185 str.).

58Byloje dalyvaujantys asmenys kelia klausimus dėl tiek pirmosios, tiek apeliacinės instancijos teismui pateiktų įrodymų – ekspertinių išvadų, priėmimo, vertinimo, todėl teisėjų kolegija, nagrinėdama apeliacinius skundus, visų pirma, pasisako dėl skundų argumentų, susijusių su minėtais klausimais (CPK 185 str.).

59Kaip minėta, apeliantai, nesutikdami su pirmosios instancijos teismo sprendimu, visų pirma teigia, kad teismas be pagrindo vertino ieškovo pateiktą 2013-04-08 eksperto A. M. ataskaitą (t. 2, b. l. 164-169), nes šis ekspertas yra šališkas. Tvirtina, jog UAB „MIT-SOFT“, kurios vadovas yra A. M., ir UAB „Sintagma“, kuri yra ieškovo UAB „Asseco Lietuva“ jungtinės veiklos partnerė šiame pirkime, sieja tarpusavio sutartiniai santykiai, be to, A. M. ir ieškovo vadovas A. Š. yra Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto dėstytojai.

60Teisėjų kolegija, sprendžia, jog paminėti argumentai per se (patys savaime) nepaneigia teismo išvadų teisingumo ir nesuteikia pagrindo naikinti skundžiamą teismo sprendimą. Pažymėtina, kad ieškovas neginčija aukščiau išdėstytų faktų. Tačiau atkreiptinas dėmesys į tai, jog, kaip teisingai konstatavo teismas, minėtas dokumentas nebuvo traktuojamas kaip ekspertizės išvados procesinį statusą turintis įrodymas (CPK 216 str.), o buvo vertinamas kaip rašytinis įrodymas byloje (CPK 177 str. 2 d.). Kaip žinoma, teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos bei nustatytos proceso metu, išnagrinėjimu bei vadovaudamasis įstatymais (CPK 185 str.). Taigi teisėjų kolegija, konstatuoja, kad byloje dalyvaujantys asmenys – atsakovas bei jo poziciją palaikantys tretieji asmenys, iš esmės neginčija ieškovo nurodyto fakto, jog ekspertas A. M. savo išvadą pagrindė ir tam naudojo pasaulyje pripažintas metodikas (COCOMO II), atskleidė skaičiavimus ir kt., kad ginčydami šios išvados pagrįstumą, jie nepateikė duomenų, leidžiančių spręsti, jog ekspertas, teikdamas ieškovui palankias išvadas, sąmoningai klaidingai naudojo nurodytas metodikas, atliko skaičiavimus ir kt. Tuo remiantis sprendžiama, kad šie asmenys nepateikė duomenų apie eksperto A. M. šališkumą, kad yra keliamos tik abejonės dėl galimo eksperto šališkumo, todėl šis įrodymas vertinamas visų bylos aplinkybių kontekste, kaip tai ir padarė pirmosios instancijos teismas (CPK 177 str., 178 str., 185 str.). Dėl nurodytų priežasčių netenka teisinės reikšmės atsakovo prašymas išreikalauti iš ieškovo UAB „Asseco Lietuva“ dokumentus, susijusius su finansiniais atsiskaitymais tarp ieškovo ir UAB „MIT-SOFT“, kuris, anot atsakovo, patvirtintų ieškovo ir eksperto susietumą, todėl teisėjų kolegija jį atmeta (CPK 198 str.).

61Atmestini ir apeliacinių skundų argumentai, jog A. M. ekspertinė išvada yra neišsami, nes ekspertui nebuvo pateikti pirkimo sąlygų aprašo paaiškinimai. Kaip matyti iš šioje išvadoje esančio sąrašo dokumentų, pateiktų ekspertui, ieškovas UAB „Asseco Lietuva“ perdavė specialistui visą jo dispozicijoje buvusią Konkurso ir nagrinėjamos civilinės bylos medžiagą (t. 2, b. l. 164-165), todėl vien ta aplinkybė, kad šiame sąraše nėra nurodyti pirkimo sąlygų paaiškinimai, pati savaime nesudaro pagrindo konstatuoti, kad ekspertas galimai netinkamai suprato pateiktą užduotį, dėl to pateikė nepagrįstą išvadą (CPK 185 str.).

62Kolegija taip pat neturi pagrindo sutikti su atsakovo Nacionalinės mokėjimo agentūros teiginiais, jog minėta išvada nevertintina ir dėl to, kad sąvoka „produktyvios valandos“ pirmą kartą paminėta tik šioje ataskaitoje, nors ieškovas UAB „Asseco Lietuva“ nei atsakymuose dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo, nei pretenzijoje, nei ieškinyje, nei dublike šios sąvokos nevartojo, o atsakovas niekada nenaudojo sąvokos „kalendorinės valandos“ – taigi skiriasi ieškovo argumentai, kuriais jis įrodinėjo savo teiginius ikiteisminėje šio ginčo nagrinėjimo stadijoje ir teisme. Iš tiesų, konkreti sąvoka „produktyvios valandos“ pavartota tik A. M. išvadoje. Tačiau kolegija, susipažinusi tiek su 2012-12-19, tiek su 2013-01-07 ieškovo UAB „Asseco Lietuva“ raštais atsakovui Nacionalinės mokėjimo agentūros dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo (t. 1, b. l. 110-111, 113), pažymi, kad jau ikiteisminėje ginčo nagrinėjimo stadijoje šis asmuo aiškiai nurodė, jog kainą skaičiuoja naudodamas tiesioginį ekspertų valandų skaičių, jog pateiktos valandos atspindi ekspertų tiesiogiai projekto veikloms skiriamą laiką, ir tai sudaro 50-80 proc. tabelinio darbuotojo darbo laiko. Taigi kolegija sprendžia, jog priešingai nei teigiama apeliaciniuose skunduose, nepagrįstas teiginys, kad ieškovas, teikdamas bei įrodinėdamas ieškinį, peržengė ginčo nagrinėjimo ribas, kurios apibrėžiamos būtent ikiteisminiame procese, ir iš esmės sutinka su ieškovo argumentais, jog teismas teisingai suprato procesiniuose dokumentuose vartotus terminus, kurie atitinka sąvokas „produktyvi valanda“ ir „kalendorinis laikas“ (CPK 4233 str. 3 d.).

63Taigi įvertinusi tai, kas nurodyta, atsižvelgiant į VPĮ nustatytus trumpus terminus procesiniams dokumentams pateikti, teisėjų kolegija sutinka su ieškovo pozicija, kad galimybę pateikti bei remtis savo pasitelkto eksperto A. M. išvada, kurioje būtent ir aptarti du esminiai UAB „Ernst & Young Baltic“ teiginiai dėl projekto analizės etapo ir projektavimo etapams numatytų valandų kiekio bei bendro projekto informacinės sistemos kūrimui skirto valandų skaičiaus, jis realiai turėjo tik bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme. Šis dokumentas, kuriame iš esmės tik papildomai pagrindžiamas ieškovo argumentavimas, pateiktas atsakovui Nacionalinei mokėjimo agentūrai tiek atsakymuose neįprastai mažos kainos klausimu, tiek jo pretenzijoje. Taigi minima išvada traktuotina kaip papildoma įrodinėjimo priemonė, siekiant pagrįsti, kad perkančioji organizacija neteisėtai atmetė ieškovo pasiūlymą tuo pagrindu, jog šis neįrodė, jog už savo pasiūlytą kainą bus pajėgus įvykdyti įsipareigojimus. Teisėjų kolegijos įsitikinimu, pirmosios instancijos teismas priimdamas bei vertindamas minimą įrodymą, nepažeidė įrodinėjimą, be kita ko, taip pat ir šios kategorijos bylose, reglamentuojančių teisės normų reikalavimų (CPK 177 str., 179 str., 185 str., 4233 str. 3 d.).

64Kaip jau minėta, atsakovas Nacionalinė mokėjimo agentūra, atmesdamas ieškovo UAB „Asseco Lietuva“ pasiūlymą tuo pagrindu, jog jis neįrodė neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrįstumo, rėmėsi UAB „Ernst & Young Baltic“ išvada, kurios pirmosios instancijos teismui nepateikė, o apeliacinės instancijos teismą prašo ją priimti ir vertinti, tačiau neteikti šio dokumento susipažinti ir kopijuoti (CPK 10 str. 4 d.).

65Teisėjų kolegija, išsamiai susipažinusi su pateikto įrodymo turiniu, konstatuoja, kad visos minėtos UAB „Ernst & Young Baltic“ išvados iš esmės yra perkeltos į atsakovo Nacionalinės mokėjimo agentūros sprendimą dėl ieškovo UAB „Asseco Lietuva“ pasiūlymo atmetimo. Iš bylos medžiagos seka, kad dalyvaujantys asmenys su šiomis išvadomis yra susipažinę dar ikiteisminėje ginčo nagrinėjimo stadijoje, teismas šias išvadas nagrinėjo ir vertino visos nagrinėjamos bylos kontekste, todėl minėtas dokumentas priimtinas ir vertintinas ta apimtimi, kiek jame nurodytos išvados buvo naudojamos atsakovo komisijos sprendimuose (CPK 314 str.). Aukščiau nurodytos aplinkybės patvirtina, jog šio įrodymo priėmimas nepažeis rungimosi, proceso ekonomiškumo ir koncentracijos principų bei byloje dalyvaujančių asmenų teisių (CPK 7 str. 2 d., 12 str., 42 str.). Vis dėlto, atsižvelgdama į tai, kad UAB „Ernst & Young Baltic“ išvadą pasirašęs ekspertas nurodė, jog pateiktas dokumentas yra konfidencialaus pobūdžio, teisėjų kolegija tenkina atsakovo Nacionalinės mokėjimo agentūros prašymą neteikti minimo dokumento susipažinti ir kopijuoti (t. 3, b. l. 96-103) (CPK 10 str. 4 d.).

66Trečiasis asmuo UAB „INNTEC“ kartu su apeliaciniu skundu taip pat pateikė naujus įrodymus – UAB „Tieto Lietuva“ užsakymu gautą eksperto T. V. 2013-06-17 ekspertinę išvadą dėl UAB „Asseco Lietuva“ konkursinio pasiūlymo kainos pagrįstumo (t. 3, b. l. 127-133) bei to paties eksperto 2013-06-18 išvadą dėl aukščiau minėtos A. M. ekspertinės išvados įvertinimo (t. 3, b. l. 156-159), kuriuos apeliacinės instancijos teismą prašo priimti ir vertinti. Teisėjų kolegija, atmesdama minėtą prašymą, pažymi, kad CPK 226 straipsnyje, reglamentuojančiame šalių ir trečiųjų asmenų pareigas pasirengimo nagrinėti bylą pirmosios instancijos teisme metu, įsakmiai nurodyta, jog šioje stadijoje šalys ir tretieji asmenys turi teismui pateikti visus įrodymus bei paaiškinimus, turinčius reikšmės bylai, galutinai suformuluoti savo reikalavimus ir atsikirtimus į pareikštus reikalavimus. Jeigu šalys ar tretieji asmenys bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu nevykdo arba netinkamai vykdo nurodytas pareigas, jie gali tikėtis sau nepalankių, CPK nustatytų teisinių padarinių: draudimo apeliacinį skundą grįsti aplinkybėmis, kurios nebuvo nurodytos pirmosios instancijos teisme, draudimo apeliaciniame skunde kelti naujus reikalavimus, ribojimo teikti naujus įrodymus apeliacinės instancijos teisme, kurie nebuvo nagrinėti pirmosios instancijos teisme (CPK 306 str. 2 d., 314 str.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. kovo 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-95/2012).

67Be to, kaip žinia, CPK 314 straipsnyje yra numatytos dvi išlygos, kuomet papildomi įrodymai gali būti priimami apeliacinės instancijos teisme – kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Nagrinėjamu atveju sutiktina su ieškovo argumentais, kad pagal bylos medžiagą, trečiasis asmuo UAB „INNTEC“ pirmosios instancijos teismui nepateikė nei vieno procesinio dokumento – netgi atsiliepimo į ieškinį, todėl darytina išvada, jog savo procesinėmis teisėmis naudojosi neaktyviai (CPK 42 str.). Be to, civilinė byla yra nagrinėjama nuo 2013-03-04, o A. M. ekspertinė išvada teismui pateikta dar 2013-04-12. Byloje nėra duomenų, kad minėtos išvados būtų užsakytos dar iki teismo sprendimo priėmimo, kad trečiasis asmuo būtų prašęs atidėti teismo posėdį tuo pagrindu, jog neturi galimybės iki bylos pirmosios instancijos teisme nagrinėjimo pabaigos gauti šio įrodymo, etc. Todėl minėtus naujus įrodymus, kuriuos trečiasis asmuo UAB „INNTEC“ gavo bei pateikė po teismo sprendimo priėmimo, teisėjų kolegija atsisako priimti (CPK 306 str. 1 d. 4 p., 314 str.). Kolegijos įsitikinimu, priėmus minimus naujus įrodymus, be kita ko, turint omenyje šios kategorijos bylų nagrinėjimui nustatytus itin trumpus terminus, nebūtų užtikrinti proceso ekonomiškumo, koncentracijos bei rungimosi principai, reikalaujantys bylinėtis sąžiningai, atskleidžiant bylai reikšmingus duomenis pirmosios instancijos teisme, o ne sukuriant netikėtumus po pirmosios instancijos teismo sprendimo priėmimo (CPK 7 str., 12 str., 42 str.).

68Apibendrindama tai, kad išdėstyta, teisėjų kolegija, toliau nagrinėdama atsakovo Nacionalinės mokėjimo agentūros ir trečiojo asmens UAB „INNTEC“ apeliacinius skundus dėl skundžiamo pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo, remiasi tik UAB „Ernst & Young Baltic“ ir A. M. išvadomis, kurias išnagrinėjo bei įvertino ir pirmosios instancijos teismas (CPK 177 str. 2 d., 185 str.).

69Dėl ieškovo UAB „Asseco Lietuva“ neįprastai mažos pasiūlytos kainos pagrindimo

70Apeliantai atsakovas Nacionalinė mokėjimo agentūra ir trečiasis asmuo UAB „INNTEC“ skundus grindžia tuo, kad teismas netinkamai taikė ir aiškino neįprastai mažos kainos institutą ir netinkamai paskirstė įrodinėjimo naštą; kad liko nepaneigtos UAB „Ernst & Young Baltic“ ataskaitoje nurodytos išvados, jog ieškovo UAB „Asseco Lietuva“ numatomas elektroninių paslaugų sukūrimo projekto informacinės sistemos kūrimui ir įdiegimui skirti 23 600 valandų skaičius yra nepagrįstai mažas ir dėl to galutinė kaina taip pat yra nepagrįstai maža; kad teismas be pagrindo didesnę įrodomąją galią suteikė ieškovo pateiktai eksperto A. M. išvadai; kad esant dviem prieštaraujančioms ekspertų išvadoms nepaskyrė nešališkos teismo ekspertizės, nors to prašė trečiasis asmuo UAB „Tieto Lietuva“, etc. Todėl teisėjų kolegija, nagrinėdama minėtus argumentus, pasisako dėl esminių pirmosios instancijos teismo nustatytų aplinkybių ir motyvų aukščiau nurodytais klausimais (CPK 185 str.).

71Kaip teisingai nurodyta pirmosios instancijos teismo sprendime bei byloje dalyvaujančių asmenų procesiniuose dokumentuose, pagal Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 40 straipsnio 1 dalies nuostatą, jeigu pateiktame pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina yra neįprastai maža, perkančioji organizacija privalo pareikalauti, kad dalyvis pagrįstų siūlomą kainą, o jeigu tinkamų kainos pagrįstumo įrodymų šis dalyvis nepateikia, pasiūlymą privalo atmesti. Perkančioji organizacija, siekdama, kad neįprastai maža pasiūlymo kaina būtų pagrįsta, raštu kreipiasi į tokią kainą pasiūliusį dalyvį ir prašo pateikti, jos manymu, reikalingas pasiūlymo detales, kainos sudėtines dalis ir skaičiavimus (VPĮ 40 str. 2 d.).

72Taigi remdamasi šia VPĮ nuostata teisėjų kolegija pažymi, kad neįprastai maža pasiūlyta kaina savaime nėra kliūtis viešojo pirkimo sutarčiai sudaryti – tik tokia kaina, kurios tiekėjas negali pagrįsti, t. y. įrodyti, kad už pasiūlytą kainą jis galės tinkamai ir laiku įvykdyti viešojo pirkimo sutartį, sudaro pagrindą perkančiajai organizacijai atmesti tokį tiekėjo pasiūlymą. Atsižvelgiant į tai, taip pat į racionalaus lėšų panaudojimo imperatyvą, perkančioji organizacija privalo atmesti dalyvio pasiūlymą tik dėl nepagrįstos neįprastai mažos kainos. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas minėtas normas, yra pažymėjęs, kad, viena vertus, neįprastai mažos pasiūlymo kainos institutas yra paskutinė viešųjų pirkimų procedūrose VPĮ nustatyta galimybė perkančiajai organizacijai įsitikinti tiekėjo pasiūlymo pagrįstumu ir gebėjimu įvykdyti viešojo pirkimo sutartį. Kita vertus, šiuo institutu siekiama apginti tiekėją nuo perkančiosios organizacijos sprendimo atmesti jo pasiūlymą dėl neįprastai mažos pasiūlytos kainos, neleidžiant jam paaiškinti savo pasiūlymo rimtumo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-216/2010; 2013 m. birželio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-333/2013, etc.).

73Nagrinėjamu atveju byloje dalyvaujantys asmenys nekvestionuoja teismo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo tuo aspektu, jog atsakovas ieškovui nesuteikė galimybės paaiškinti, kokiu būdu skaičiuoja savo pasiūlymo kainą. Kaip teisingai nustatė teismas, pagrįsti neįprastai mažą kainą atsakovas siūlė du kartus – 2012-12-14 raštu prašyta pateikti kainos sudėtinių dalių pagrindimą, ekonomiškų teikiamų paslaugų aprašymą, darbo jėgos pasitelkimo ir jos organizavimo sąlygų, leidžiančių sumažinti pasiūlymo kainą, aprašymą, nuolaidų apskaičiavimo detalizavimą ir pagrindimą ar kt. (t. 1, b. l. 109). Ieškovui 2012-12-19 raštu pateikus kainos pagrindimą pagal atsakovo nurodytas sudėtines dalis (t. 1, b. l. 110-111), atsakovo komisija nusprendė paprašyti ieškovo papildomai nurodyti konkrečius specialistus bei jiems planuojamą skirti darbo valandų skaičių kiekviename iš pasiūlyme įvardintų projekto etapų, taip pat nurodant jų tame etape atliekamas funkcijas (t. 1, b. l. 112). Ieškovas 2013-01-07 raštu pateikė papildytą lentelę, kurioje nurodė kiekvieno atskiro eksperto skaičių konkrečiame projekto veiklos etape, taip pat lentelę, kurioje nurodytos ekspertų funkcijos bendrai arba išskiriant į etapus, jei atitinkamos eksperto funkcijos yra skirtingos atskiruose etapuose (t. 1, b. l. 113-119). Taigi minėtos aplinkybės sudaro pagrindą sutikti su pirmosios instancijos išvada, jog ieškovas atsakovui pateikė būtent tokius duomenis, pagrindžiančius neįprastai mažos kainos pasiūlymą, kokių ir reikalavo atsakovo viešojo pirkimo komisija (VPĮ 40 str. 2 d.). Todėl darytina išvada, jog tiek ieškovas, tiek atsakovas kainos grindimo procedūroje laikėsi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos praktikos, kad tiekėjai, atsakydami į perkančiųjų organizacijų prašymą pateikti kainos pagrindimą, privalo atsakyti tiek, kiek yra prašomi, taip pat turi teisę pateikti platesnius paaiškinimus, papildomas aplinkybes ar dokumentus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-216/2010).

74Be to, kolegijos įsitikinimu, apeliantai be pagrindo kvestionuoja teismo sprendimą dėl to, kad neteisingai paskirstyta neįprastai mažos kainos įrodinėjimo našta – perkelta atsakovui. Kaip yra žinoma, civiliniame procese vadovaujamasi rungimosi principu, kuris reiškia, kad kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK 12 str.). Taigi akivaizdu, kad kilus ginčui teisme dėl neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimo, asmuo, šią kainą siūlęs, turi įrodyti, kad toks pasiūlymas yra pagrįstas, be kita ko, taip pat ir pirkimo komisijai papildomai pateiktais argumentais bei įrodymais, o taip pat, kad jis bus pajėgus įvykdyti savo įsipareigojimus. Tuo tarpu perkančioji organizacija, skundžiamu sprendimu atmetusi ieškovo pasiūlymą, turi aiškiai motyvuoti bei pagrįsti tokio pasiūlymo atmetimo priežastis. Gi teismas šalių argumentus ir pateiktus įrodymus privalo vertinti visų byloje nustatytų aplinkybių kontekste, atsižvelgdamas į įrodymų tikėtinumo principą. Kolegijos įsitikinimu, pirmosios instancijos teismas išanalizavo ir įvertino visus esminius tiek ieškovo, tiek atsakovo, tiek trečiųjų asmenų pateiktus argumentus, ir juos tinkamai įvertino, todėl atmetami skundų argumentai, jog neįprastai mažos kainos įrodinėjimo našta skundžiamu teismo sprendimu perkelta atsakovui (CPK 178 str., 185 str.).

75Taigi apeliacine tvarka nagrinėdama dalyvaujančių byloje asmenų pateiktus argumentus bei įrodymus dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo ir vertindama pirmosios instancijos teismo išvadas šiuo klausimu, teisėjų kolegija pažymi, kad, kaip teisingai konstatavo teismas, atsakovas konkurso sąlygose nereikalavo nurodyti ekspertų darbo valandų skaičiaus, reikalavimai buvo keliami tik projekto etapams – trukmei ir rezultatams (Konkurso sąlygų 23 p.). Šiame kontekste atkreiptinas dėmesys į tai, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, jog pirkimo sąlygose neįtvirtinus aiškių tam tikrų darbų atlikimo apimčių ir trukmės, nėra objektyvaus pagrindo konstatuoti, kad vieno ar kito tiekėjo siūloma tam tikrų darbų kaina yra nepagrįsta, juolab kad bet kokiu atveju jam būtų privalomas pirkimo dokumentuose ir sutartyje nustatytų pareigų vykdymas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-425/2010). Be to, ieškovas, teikdamas Techninį pasiūlymą, pateikė pasiūlymo tiek ekonomiškumą, tiek efektyvumą užtikrinantį teikiamų paslaugų aprašymą, kuriame detaliai atskleista informacinės sistemos kūrimo projekto vykdymo metodika, optimalus resursų panaudojimas, paslaugų teikimo ir jų kokybės užtikrinimo valdymas, potencialių projekto rizikų aprašymas, jų valdymo planas bei efektyviam viso projekto įgyvendinimo valdymui būtinos priemonės ir instrumentai (t. 1, b. l. 51-106). Atsakovo Nacionalinės mokėjimo agentūros viešojo pirkimo komisija taip pat aiškiai konstatavo, kad ieškovo UAB „Asseco Lietuva“ kvalifikacija atitinka sąlygų apraše nustatytus minimalius kvalifikacinius reikalavimus ir įvertinusi pasiūlymų ekonominį naudingumą ir skyrė 51,86 balo (trečia vieta iš šešių dalyvavusių tiekėjų), tokiu būdu iš esmės pripažindama, jog ieškovo turima kvalifikacija ir resursai yra pakankami įvykdyti pirkimo projektą (t. 1, b. l. 107-108).

76Šiame kontekste atkreiptinas dėmesys į tai, kad kasacinis teismas, pasisakymas dėl teismų praktikos šios kategorijos bylose vertinant perkančiųjų organizacijų veiksmus šioms svarstant neįprastai mažos kainos pagrindimo klausimą, taip pat yra nurodęs, jog bet kokiu atveju perkančiajai organizacijai svarstant minėtą klausimą, prašomi pagrindimai turi būti nukreipti būtent į kainos pagrįstumą, bet ne į kvalifikacijos tinkamumo įrodymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-216/2010).

77Taigi teisėjų kolegija, išnagrinėjusi aukščiau nurodytas aplinkybes, konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas galėjo pripažinti skundžiamus perkančiosios organizacijos sprendimus neteisėtais vien dėl to, kad atsakovas, konstatuodamas, jog ieškovo pasiūlyta valandinė eksperto darbo kaina – 125 Lt, nėra per maža, reikalaudamas nurodyti atskirų ekspertų darbo valandų skaičių, iš dalies vertino ne kainos pagrįstumą, o grįžo į ankstesnę pasiūlymo vertinimo stadiją – iš naujo nustatinėjo jo kvalifikacijos tinkamumą, (VPĮ 40 str., 93 str., CPK 185 str.).

78Teisėjų kolegijos įsitikinimu, nežiūrint to, kas paminėta aukščiau, teismas, užtikrindamas viešojo intereso gynimą bei rungimosi principą, pagrįstai vertino byloje dalyvaujančių asmenų pateiktus įrodymus, papildomai apibūdinančius ieškovo UAB „Asseco Lietuva“ galimybes įvykdyti savo įsipareigojimus už pasiūlytą kainą (CPK 177 str. 185 str.). Tokios pozicijos iš esmės laikomasi ir kasacinio teismo praktikoje – perkančiajai organizacijai yra suteikta teisė nuspręsti, kokie pasiūlymo aspektai, sudėtinės kainos dalys ar skaičiavimai turi būti pagrįsti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-216/2010; 2013 m. birželio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-333/2013, etc.).

79Kolegija, nagrinėdama apeliantų skunduose išdėstytus argumentus, susijusius su pirmosios instancijos teismo motyvais dėl UAB „Ernst & Young Baltic“ ekspertinės išvados vertinimu, visų pirma, sutinka su teismo išvada, jog minėtas dokumentas, o tuo pačiu ir atsakovo raštas, kuriuo atmestas ieškovo pasiūlymas, yra suformuluoti abstrakčiai, nepagrįsti jokiais skaičiavimais, tuo tarpu, kai ieškovas tiek teikdamas papildomą medžiagą dėl kainos dydžio pagrindimo, tiek teikdamas pretenziją, nurodė išsamų kainos pagrindimą, – negali būti laikomi pakankamais konstatuoti, kad ieškovo pasiūlyta kaina yra nepagrįsta, dėl ko pastarasis nesugebėtų įvykdyti viešojo pirkimo sutarties. Atsakovo cituojamos UAB „Ernst & Young Baltic“ išvados dalyje iš tiesų nurodoma, kad analizės ir projektavimo etapams numatytų valandų skaičius yra nepagrįstai mažas, dizaino sukūrimas užima ženkliai didesnį valandų skaičių, informacinių sistemų projektavimui skirtas laikas nepagrįstai mažas ir neproporcingas darbų apimčiai, etc. Tačiau, kaip jau buvo minėta, sutiktina su ieškovu UAB „Asseco Lietuva“, kad šioje išvadoje nėra nurodyta, koks gi valandų skaičius yra proporcingas ir reikalingas darbų apimčiai, nėra nurodyta, kokia standartine metodika vadovaujasi ekspertizę atlikęs specialistas, todėl kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas teisingai atmetė atsakovo argumentus dėl kainos nepagrindimo, pripažindamas juos hipotetinio pobūdžio, o apelianto atsakovo argumentai, jog jam užteko duomenų, kad ieškovas nėra numatęs derinimui skirto valandų skaičiaus, dokumentavimo eksperto valandų skaičius nepakankamas ir kt., šios išvados nepaneigia (CPK 12 str., 178 str., 185 str.).

80Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs šiuos įrodymus, teisingai nustatė, jog priešingai nei ekspertinė įstaiga UAB „Ernst & Young Baltic“, ekspertas A. M., atlikdamas tyrimą, vadovavosi COCOMO II metodika, remiantis kuria nurodė, kad informacinių technologijų projektų darbo sąnaudos priklausomai nuo projekto vykdytojo gebėjimo gali skirtis iki 400 proc., taigi ir projekto savikaina, o todėl ir kaina gali skirtis iki keturių kartų (t. 2, b. l. 189). Remdamasis paminėta eksperto A. M. išvada, jog nėra jokių abejonių dėl to, kad ieškovo projektui vykdyti skirtas valandų kiekis, o tuo pačiu ir pasiūlymo kaina, yra pakankami užtikrinti tinkamą ir kokybišką projekto paslaugų rezultatą, teismas teisingai sprendė, jog verslo subjektų konkurencingumas ir gebėjimas efektyviai veikti rinkoje yra įtakojamas daugybės subjektyvių veiksnių – įmonės finansinių resursų, kompetentingos komandos formavimo, žmoniškųjų išteklių politikos, gebėjimo optimizuoti veiklos sąnaudas, kompetencijų įmonėje lygio, technologinių sprendimų, etc. Be to, priešingai nei teigia apeliantai, šis ekspertas darbo sąnaudas vertino ne tik kiekybiniu, bet ir kokybiniu aspektu – ekspertui buvo pateikti duomenys apie ankstesnę ieškovo patirtį panašiuose projektuose. Taigi kolegija, atsižvelgdama į minėtas aplinkybes, papildomai pažymi, kad perkančiajai organizacijai nustatinėjant, ar tiekėjo – informacinių technologijų įmonės – pasiūlytas projektui įgyvendinti reikalingas skirti valandų skaičius yra pakankamas, bet kuriuo atveju yra neišvengiama subjektyvaus vertinimo, todėl, kaip jau minėta, nustačius, jog tiekėjo kvalifikacija ir gebėjimai atitinka konkurso sąlygų reikalavimus, kiti pasiūlymo aspektai – atskirų projekto etapų ekspertų darbo valandų skaičius, laikas, skirtas rezultatų derinimui ir pan., įrodinėjant neįprastai mažos kainos pagrįstumą yra fakultatyvaus pobūdžio, ir nesuteikia savarankiško pagrindo atmesti pasiūlymą (CPK 185 str.).

81Taigi įvertinusi tiek atsakovo Nacionalinės mokėjimo agentūros pateiktą UAB „Ernst&Young Baltic“ išvadą, tiek ieškovo UAB „Asseco Lietuva“ pateiktą eksperto A. M. išvadą visų byloje nustatytų aplinkybių kontekste, teisėjų kolegija neturi pagrindo sutikti su atsakovo apeliacinio skundo argumentu, jog esant prieštaringoms išvadoms, teismas turėjo tenkinti trečiojo asmens UAB „Tieto Lietuva“ prašymą ir byloje skirti teismo ekspertizę tam, kad būtų nustatyta, kiek valandų turi būti skirta tinkamai įvykdyti viešojo pirkimo sutartį. Šiuo klausimu, visų pirma, pažymėtina, kad trečiasis asmuo UAB „Tieto Lietuva“ iš viso neteikė nei apeliacinio skundo, nei atsiliepimų į pateiktus apeliacinius skundus. Antra, apeliantai apeliacinės instancijos teismo, kuris, kaip žinia, yra fakto instancija, taip pat neprašo paskirti minėtą ekspertizę (CPK 212 str.). Kolegijos įsitikinimu, pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindą laikyti, jog byloje yra pakankamai faktinių duomenų, kurių užtenka išsamiai patikrinti skundžiamus atsakovo sprendimus dėl ieškovo pasiūlytos kainos, be to civilinė byla pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose nagrinėjama nuo 2013-03-04, todėl apeliantų motyvai, susiję su atsisakymu skirti teismo ekspertizę, taip pat nesuteikia pagrindo spręsti dėl proceso teisių pažeidimo ir teismo sprendimo panaikinimo (CPK 329 str. 1 d., 185 str.).

82Toliau vertinant aplinkybes, kuriomis grindžiami apeliacinių skundų argumentai, atkreiptinas dėmesys į tai, kad, kaip teisingai sprendė pirmosios instancijos teismas, ieškovo UAB „Asseco Lietuva“ pasiūlyta kaina neapribojo jo teisės projekto įgyvendinimui skirti tiek valandų, kiek reikia projektui tinkamai ir laiku įvykdyti, be to, atsakovas Nacionalinė mokėjimo agentūra neteigė ir neįrodinėjo, jog ieškovas neturi finansinių galimybių įvykdyti sutartį net tuo atveju, jeigu projekto vykdymui prireiktų ilgesnio laiko – remiantis konkurso sąlygomis, kurios reikalavo ne mažesnės nei 100 000 Lt vertės pasiūlymo užtikrinimo, pateikta tai užtikrinanti garantija (Sąlygų 44 p.), ieškovas patvirtino, jog už pasiūlytą kainą yra pajėgus ją įvykdyti (t. 1, b. l. 131). Be to, nors pagal kasacinį teismą tiekėjo argumentai apie ilgametę įmonės veiklos patirtį nėra pakankami perkančiajai organizacijai įsitikinti, kad paslaugos galės būti realiai suteiktos pirkimo sąlygose nurodytu būdu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. birželio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-333/2013), tačiau kolegijos įsitikinimu, minėta patirtis taip pat gali būti vertinama visų įrodymų bei nustatytų aplinkybių kontekste, kaip papildomas argumentas, apibūdinantis tiekėjo galimybes įvykdyti sutartį už pasiūlytą mažesnę kainą. Kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovas pateikė duomenis apie ankstesnę patirtį dalyvaujant panašiuose projektuose ir nuosekliai atsakovui įrodinėjo, jog jau yra sukūręs integracines sistemas įvairioms institucijoms, jog yra išbandęs šių sistemų komponentus, kurie leidžia ženkliai efektyviau įgyvendinti naujus projektus diegiant minėtas sistemas (VPĮ 40 str. 2 d.) (t. 1, 138-140). Kolegijos įsitikinimu, teismas taip pat turėjo pagrindą vertinti jau nagrinėjant bylą duomenis apie ieškovo dalyvavimą kuriant panašius projektus Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekai, Lietuvos archyvų departamentui prie Lietuvos Respublikos vyriausybės, Valstybinei teritorijų planavimo inspekcijai, Švietimo informacinių technologijų centrui, Vidaus reikalų ministerijai, Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, Vyriausiojo archyvaro tarnybai ir valstybės įmonei „GIS-Centras“ (t. 1, 138-140). Pažymėtina, kad teismas teisingai nustatė, jog konkrečios informacijos apie minėtą patirtį vykdant kitus panašios apimties ir kainos projektus atsakovas nei viename iš nurodytų raštų pateikti nereikalavo, be to, pretenzijoje ieškovas buvo nurodęs dalį institucijų, kurių naudai vykdė elektroninių paslaugų projektus (t. 1, b. l. 130), be to teisingai konstatavo, jog ieškinio pagrindas sutapo su ieškovo pretenzijoje, pateiktoje išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarka, nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis (CPK 4233 str. 3 d.).

83Kolegijos vertinimu, aukščiau nurodytų aplinkybių kontekste apeliantų nurodyta aplinkybė, jog tai, kad trečiasis asmuo UAB „Tieto Lietuva“, vykdęs panašų projektą Latvijos Respublikoje, tam numatė žymiai didesnį valandų skaičių, neturi esminės reikšmės ieškovo UAB „Asseco Lietuva“ pasiūlymo vertinimui, kadangi atsakovo viešojo pirkimo komisijos neįprastai mažos kainos vertinimo objektas buvo ne minėto trečiojo asmens, o būtent ieškovo nurodytų projekto darbo valandų paskaičiavimas, atsižvelgiant į šio konkretaus asmens galimybes įvykdyti sutartį už pasiūlytą kainą (VPĮ 40 str.). Be to, atsižvelgiant į teisėjų kolegijos ankščiau šioje nutartyje nurodytas byloje nustatytas aplinkybes, jog kiekvienos informacinių technologijų įmonės galimybės įvykdyti projektą dėl įvairių veiksnių per tam tikrą laiką ir už tam tikrą kainą gali skirtis iki keturių kartų, taip pat į tai, kad perkančioji organizacija privalo užtikrinti tiekėjų lygiateisiškumą ir neiškreipti konkurencijos, t. y. negali būti proteguojami tiekėjai, kurių patirtis, techninis, profesinis ar finansinis pajėgumas yra didesnis už mažesnę patirtį turinčius dalyvius, konstatuotina, kad šių argumentų pirmosios instancijos teismas pagrįstai plačiau nevertino ir dėl jų nepasisakė (VPĮ 47 str. 2 d., CPK 185 str.).

84Taigi teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinių skundų esminius argumentus ir apibendrindama tai, kas išdėstyta, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas teisingai aiškino ir taikė neįprastai mažos kainos instituto normas bei VPĮ įtvirtintus principus, atskleidė bylos esmę ir, remdamasis įrodymų visuma, pagrįstai sprendė, kad ieškovas UAB „Asseco Lietuva“ tinkamai pagrindė savo pasiūlytą neįprastai mažą kainą – įvykdė tai, ko perkančiosios organizacijos buvo prašomas ir vadovaudamasis savo turima patirtimi nurodė detalų kiekvieno eksperto darbo laiką valandų tikslumu, kiekvieno eksperto funkcijas (t. 114-119), o atsakovas Nacionalinė mokėjimo agentūra be pagrindo šį pasiūlymą atmetė (VPĮ 39 str. 2 d., 40 str. 1 d.). Todėl atsakovo Nacionalinės mokėjimo agentūros ir trečiojo asmens UAB „INNTEC“ apeliaciniai skundai atmestini, o teismo sprendimas paliekamas nepakeistas (CPK 263 str. 1 d.).

85Kaip žinoma, teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą, o apeliacinės instancijos teismas, atmesdamas apeliacinį skundą, gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. spalio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-382/2010; etc.). Taigi išnagrinėjus esminius šalių argumentus bei pateiktus įrodymus, turint omenyje tai, kad apeliantai nekelia klausimo dėl teismo skirtos alternatyvios sankcijos dydžio ir pagrįstumo, kiti apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos motyvai (dėl atskiriems ekspertams numatytų darbo valandų paskirstymo, COCOMO II modelio taikymo, Centrinės projektų valdymo agentūros galimai taikytinos sankcijos Žemės ūkio ministerijai ir kt.) plačiau nenagrinėjami kaip neturintys reikšmės teisingam bylos išsprendimui (VPĮ 952 str. 4 d. 2 p., CPK 185 str., 263 str. 1 d., 329 str. 1 d., 330 str.).

86Dėl prašymo nagrinėti apeliacinius skundus žodinio proceso tvarka

87Apeliantai Nacionalinė mokėjimo agentūra ir UAB „INNTEC“ prašė civilinę bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka, nurodydami, kad nagrinėjant fakto klausimus, būtina išklausyti proceso dalyvių žodinius paaiškinimus (CPK 15 str.). Kaip žinia, CPK 321 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta bendra taisyklė, kad apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus šio Kodekso 322 straipsnyje nurodytas išimtis, o pagal CPK 322 straipsnį, apeliacinis skundas nagrinėjamas žodinio proceso tvarka, jeigu bylą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad žodinis nagrinėjimas būtinas. Kaip taisyklė, apeliacinis skundas žodinio proceso tvarka, kai pirmosios instancijos teismas nenustatė (neišaiškino) tam tikrų faktinių aplinkybių, reikšmingų teisingam bylos išsprendimui ir dėl to jas būtina nustatyti (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. gegužės 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1126/2012; 2012 m. birželio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1314/2012; 2012 m. rugsėjo mėn. 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-318/2012). Analogiškos pozicijos laikomasi ir Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje, nustatančioje, kad žodinis bylos nagrinėjimas nėra būtinas, kai yra keliami ne fakto, o teisės klausimai, kai galimas tinkamas procesas ir teisingo sprendimo priėmimas remiantis turimais rašytiniais duomenimis, rašytinėmis šalių pastabomis ir nėra poreikio bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka (pvz., Europos Žmogaus Teisių Teismo 2002 m. lapkričio 12 d. sprendimas byloje Döry v. Sweden, pareiškimo Nr. 28394/95).

88Teisėjų kolegija sprendžia, kad nagrinėjamu atveju apeliaciniuose skunduose nėra keliama tokių fakto klausimų, kurie nulemtų žodinio proceso būtinumą, nėra pateikta duomenų, reikalaujančių papildomų žodinių šalių paaiškinimų, todėl nėra pagrindo nesilaikyti bendros apeliacinių skundų nagrinėjimo tvarkos (CPK 321 str. 1 d.). Netenkindama šio prašymo, kolegija, atsižvelgdama į paminėtas aplinkybes, sprendžia, kad ieškovas UAB „Asseco Lietuva“ atsiliepime į skundus teisingai nurodo, jog apeliantai nepagrindė savo argumentų, jog apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas skundus rašytinio proceso tvarka, neturi galimybės įvertinti ir kvalifikuoti esmines nagrinėjamos bylos aplinkybes. Priešingai, ši civilinio proceso forma viešųjų pirkimų bylose užtikrina koncentracijos ir ekonomiškumo principų įgyvendinimą (CPK 185 str. 322 str., CPK 4231 4 d.).

89Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo

90Netenkinus atsakovo Nacionalinės mokėjimo agentūros ir trečiojo asmens UAB „INNTEC“ apeliacinių skundų, ieškovui UAB „Asseco Lietuva“ priteistinos jo turėtos advokato išlaidos apeliacinės instancijos teisme. Ieškovas yra pateikęs įrodymus, kad turėjo 2 541 Lt advokato pagalbos apeliacinės instancijos teisme išlaidų, taigi teisėjų kolegija, atsižvelgdama į Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr.1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004-03-26 nutarimu patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau Rekomendacijos) 8.11 punkte nurodytus dydžius, į bylos sudėtingumą, į apeliaciniuose skunduose keltus klausimus, skundų apimtis, vadovaudamasi teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, ieškovo prašymą tenkina ir priteisia jam iš atsakovų lygiomis dalimis 2 541 Lt, t. y. po 1 270,50 Lt advokato pagalbos išlaidų apeliacinės instancijos teisme (CPK 93 str., 98 str.).

91Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

92Vilniaus apygardos teismo 2013 m. birželio 5 d. sprendimą palikti nepakeistą.

93Priteisti iš atsakovo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (juridinio asmens kodas 288739270) ir trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „INNTEC“ (juridinio asmens kodas 302892992) ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Asseco Lietuva“ (juridinio asmens kodas 302631095) po 1 270,50 Lt (vieną tūkstantį du šimtus septyniasdešimt litų 50 ct) bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

94Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „Ernst & Young Baltic” pateikta projekto „Žemės ūkio ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų institucijų ir įstaigų žemės ūkio subjektams teikiamų paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę“ informacinės sistemos sukūrimo ir įdiegimo paslaugų teikėjo uždarosios akcinės bendrovės „Asseco Lietuva“ pateikto techninio pasiūlymo kanos pagrįstumo ekspertinio vertinimo ataskaita (t. 3, b. l. 96-103) yra neteiktina susipažinti ir kopijuoti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovas UAB „Asseco Lietuva“ kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti... 6. Nurodė, kad atsakovas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje... 7. Atsakovas Nacionalinė mokėjimų agentūra prie Žemės ūkio ministerijos... 8. Atsakovas 2013-01-03 pranešimu papildomai paprašė ieškovo nurodyti... 9. Atsakovas 2013-01-16 pranešimu informavo ieškovą, kad šio pasiūlymą... 10. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 11. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. birželio 5 d. sprendimu ieškinį patenkino... 12. Teismas, remdamasis bylos duomenimis, nustatė, kad įrodinėdamas ieškovo... 13. Teismas, išanalizavęs minėtame sprendime atmesti ieškovo pasiūlymą ir... 14. Teismas, remdamasis bylos medžiaga, taip pat pažymėjo, jog konkurso... 15. Šiame kontekste teismas atkreipė dėmesį į tai, kad ieškovas tiek... 16. Remdamasis pirmiau paminėtais duomenimis, teismas sprendė, kad negalima... 17. Teismas atmetė atsakovo teiginius, kad ieškovo pateikta lyginamoji... 18. Apibendrindamas byloje nustatytas faktines aplinkybes, teismas konstatavo, kad... 19. Vis dėlto teismas, atsižvelgdamas į tai, kad žemės ūkio sektoriaus... 20. Spręsdamas kilusius procesinius klausimus, atmetė trečiojo asmens UAB... 21. III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 22. Apeliaciniu skundu atsakovas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės... 23. 1. Teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, negalėjo remtis eksperto doc.... 24. 2. Teismas minėtos eksperto išvados negalėjo laikyti išsamiu ir tinkamu... 25. 3. Teismas be pagrindo rėmėsi A. M. išvada ir todėl, kad sąvoka... 26. 4. Teismo išsamiu įrodymu laikyta A. M. išvada apėmė tik atsakymus į du... 27. 5. Teismas be pagrindo nevertino trečiojo asmens UAB „Tieto Lietuva“... 28. 6. Teismas be pagrindo nevertino 2013-01-15 UAB „Ernst & Young Baltic“... 29. 7. Teismas be pagrindo visą kainos pagrįstumo nustatymo ir įrodinėjimo... 30. 8. Teismas neturėjo pagrindo išvadai, kad atsakovo komisijos sprendimas... 31. 9. Esant dviems viena kitai prieštaraujančioms išvadoms, teismas be pagrindo... 32. 10. Pripažinus atsakovo veiksmus neteisėtais, Centrinė projektų valdymo... 33. Apeliaciniu skundu trečiasis asmuo UAB „INNTEC“ prašo panaikinti teismo... 34. 1. Teismas padarė esminių proceso teisės pažeidimų, dėl ko formaliai ir... 35. 2. Skundžiamas teismo sprendimas nėra tinkamai motyvuotas ir pagrįstas.... 36. 3. Teismas negalėjo vertinti 2013-04-08 eksperto A. M. ataskaitos, nes tai... 37. 4. Teismas negalėjo remtis eksperto A. M. išvada ir todėl, kad UAB... 38. 5. Teismas neįvertino atsakovo argumentų, jog ieškovas, pretenzijoje... 39. 6. Trečiojo asmens UAB „Tieto Lietuva“ detali analizė apie projekto... 40. 7. Teismas be pagrindo sutiko su ieškovo argumentais, kad atsakovas... 41. 8. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad tiekėjai viešuosiuose pirkimuose gali... 42. Atsiliepimu į trečiojo asmens UAB „INNTEC“ apeliacinį skundą atsakovas... 43. Atsiliepimu į atsakovo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio... 44. Atsiliepimu į atsakovo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio... 45. 1. Ieškovas neginčija faktinių aplinkybių apie A. M. ir A. Š. mokslinę... 46. 2. Atsakovas be pagrindo teigia, kad ieškovas A. M. nepateikė pirkimo... 47. 3. Priešingai nei teigia atsakovas, ekspertas A. M., aptardamas projektą... 48. 4. Apeliantai nepagrįstai teigia, kad A. M., analizuodamas ieškovo pateiktą... 49. 5. Apeliantai be pagrindo teigia, kad A. M. netinkamai taikė COCOMO II... 50. 6. Atsakovas nepagrįstai reikalauja priimti UAB „Ernst & Young Baltic“... 51. 7. Apelianto UAB „INNTEC“ pateiktos T. V. ekspertinės išvados užsakytos... 52. 8. Priešingai nei teigia atsakovas, teismas nedisponavo dviem... 53. 9. Nesutiktina su atsakovo argumentais, kad jo veiksmų pripažinimas... 54. Atsiliepimu į atsakovo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio... 55. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 56. Kaip žinoma, pagal Lietuvos Respublikos CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių... 57. Apeliantai neginčija teismo nustatytos aplinkybės, kad ieškovo UAB „Asseco... 58. Byloje dalyvaujantys asmenys kelia klausimus dėl tiek pirmosios, tiek... 59. Kaip minėta, apeliantai, nesutikdami su pirmosios instancijos teismo... 60. Teisėjų kolegija, sprendžia, jog paminėti argumentai per se (patys savaime)... 61. Atmestini ir apeliacinių skundų argumentai, jog A. M. ekspertinė išvada yra... 62. Kolegija taip pat neturi pagrindo sutikti su atsakovo Nacionalinės mokėjimo... 63. Taigi įvertinusi tai, kas nurodyta, atsižvelgiant į VPĮ nustatytus trumpus... 64. Kaip jau minėta, atsakovas Nacionalinė mokėjimo agentūra, atmesdamas... 65. Teisėjų kolegija, išsamiai susipažinusi su pateikto įrodymo turiniu,... 66. Trečiasis asmuo UAB „INNTEC“ kartu su apeliaciniu skundu taip pat pateikė... 67. Be to, kaip žinia, CPK 314 straipsnyje yra numatytos dvi išlygos, kuomet... 68. Apibendrindama tai, kad išdėstyta, teisėjų kolegija, toliau nagrinėdama... 69. Dėl ieškovo UAB „Asseco Lietuva“ neįprastai mažos pasiūlytos kainos... 70. Apeliantai atsakovas Nacionalinė mokėjimo agentūra ir trečiasis asmuo UAB... 71. Kaip teisingai nurodyta pirmosios instancijos teismo sprendime bei byloje... 72. Taigi remdamasi šia VPĮ nuostata teisėjų kolegija pažymi, kad neįprastai... 73. Nagrinėjamu atveju byloje dalyvaujantys asmenys nekvestionuoja teismo... 74. Be to, kolegijos įsitikinimu, apeliantai be pagrindo kvestionuoja teismo... 75. Taigi apeliacine tvarka nagrinėdama dalyvaujančių byloje asmenų pateiktus... 76. Šiame kontekste atkreiptinas dėmesys į tai, kad kasacinis teismas,... 77. Taigi teisėjų kolegija, išnagrinėjusi aukščiau nurodytas aplinkybes,... 78. Teisėjų kolegijos įsitikinimu, nežiūrint to, kas paminėta aukščiau,... 79. Kolegija, nagrinėdama apeliantų skunduose išdėstytus argumentus, susijusius... 80. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs šiuos įrodymus, teisingai... 81. Taigi įvertinusi tiek atsakovo Nacionalinės mokėjimo agentūros pateiktą... 82. Toliau vertinant aplinkybes, kuriomis grindžiami apeliacinių skundų... 83. Kolegijos vertinimu, aukščiau nurodytų aplinkybių kontekste apeliantų... 84. Taigi teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinių skundų esminius... 85. Kaip žinoma, teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų... 86. Dėl prašymo nagrinėti apeliacinius skundus žodinio proceso tvarka... 87. Apeliantai Nacionalinė mokėjimo agentūra ir UAB „INNTEC“ prašė... 88. Teisėjų kolegija sprendžia, kad nagrinėjamu atveju apeliaciniuose skunduose... 89. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo... 90. Netenkinus atsakovo Nacionalinės mokėjimo agentūros ir trečiojo asmens UAB... 91. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 92. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. birželio 5 d. sprendimą palikti... 93. Priteisti iš atsakovo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio... 94. Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „Ernst & Young Baltic”...