Byla eB2-346-440/2018
Dėl įmonės pabaigos

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Valantienė

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bankrutavusios S. S. individualios įmonės bankroto administratorės B. M. prašymą priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos.

3Teismas

Nustatė

4

 1. Šiaulių apygardos teismo 2017 m. liepos 25 d. nutartimi S. S. individualiai įmonei iškelta bankroto byla, įmonės bankroto administratore paskirta B. M.. Nutartis įsiteisėjo 2017 m. rugpjūčio 5 d. Šiaulių apygardos teismo 2018 m. sausio 10 d. nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.
 2. Teisme gautas bankrutavusios S. S. individualios įmonės bankroto administratorės B. M. prašymas (1) pripažinti, kad bankrutavusios S. S. individualios įmonės veikla pasibaigė (2) patvirtinti bankrutavusios S. S. individualios įmonės bankroto proceso metu nepatenkintų kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą. Nurodė, kad bankrutavusios S. S. individualios įmonės kreditoriai 2017 m. gruodžio 22 d. vykusiame kreditorių susirinkime nutarė įpareigoti bankroto administratorę kreiptis į teismą dėl bankrutavusios S. S. individualios įmonės veiklos pabaigos.
 3. Apie paskirtą teismo posėdį, kuriame bus sprendžiamas klausimas dėl įmonės veiklos pabaigos, viešai paskelbta specialiame interneto tinklapyje www.teismai.lt, kreditoriai informuoti išsiunčiant pranešimą, tačiau įmonės kreditorių prieštaravimų dėl bankroto administratorės B. M. pareikšto prašymo dėl įmonės veiklos pabaigos negauta.

5Prašymas tenkintinas visiškai.

 1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje nurodoma, kad bankrotas – tai teisės aktų nustatyta tvarka pripažinta įmonės nemokumo būsena, kai siekiama šios būsenos pabaigos iš įmonės turto tenkinant kreditorių reikalavimus ir užtikrinant kreditorių ir įmonės interesų pusiausvyrą (ĮBĮ 2 straipsnio 1 dalis). Taigi bankroto proceso pagrindinis tikslas – įstatyme reglamentuota tvarka nustatyti nemokią įmonę, apsaugoti bankrutuojančios įmonės turtinius interesus ir užtikrinti jos kreditorių reikalavimų patenkinimą, įstatyme apibrėžtais terminais pašalinti ją iš rinkos, tenkinant iš jos turto kreditorių reikalavimus, tuo pačiu metu įmonei skolininkei likviduojant skolų naštą, taip apsaugant kreditorius nuo nepateisinamai ilgo nemokios įmonės atsiskaitymų kreditoriams uždelsimo ir užtikrinant skolininkės bei jos kreditorių interesų pusiausvyrą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. balandžio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-233/2014; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2018 m. balandžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-148-219/2018). Bankroto procese turi būti siekiama kiek įmanoma operatyviau užbaigti bankroto procedūras nutraukiant bankroto bylą ĮBĮ 27 straipsnio pagrindais arba likviduojant bankrutavusią įmonę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. liepos 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-320-915/2017).
 2. Lietuvos apeliacinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad teismas, gavęs iš bankrutavusios įmonės bankroto administratoriaus dokumentus, būtinus sprendžiant klausimą dėl įmonės pabaigos (nurodytus ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalyje), gali priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos tik tuo atveju, kai nelieka abejonių, jog atlikti visi įstatyme numatyti būtinieji bankroto proceso darbai, tinkamai pabaigtos bankroto procedūros ir išnaudotos visos galimybės kuo daugiau patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių finansinius reikalavimus (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-213/2007; Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. balandžio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1428/2013; Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-2224/2013). Bankrutavusios įmonės likvidavimo procedūra gali būti užbaigta tik tuomet, kai nebelieka įmonės turto, iš kurio gali būti vykdomas kreditorių reikalavimų patenkinimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. balandžio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1485/2012; Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. vasario 23 d. nutartis civilinėje byloje 2-454-381/2016).
 3. Bankroto procedūros ĮBĮ 32 straipsnio pagrindu gali būti užbaigiamos, jeigu bankrutavusios įmonės administratorius pateikia teismui nustatytus dokumentus (likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktus) ir Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą (procesinio pobūdžio sąlygos) bei įrodymus, jog buvo panaudotos visos protingos ir būtinos priemonės bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimams patenkinti (materialaus pobūdžio sąlyga). Pastarosios sąlygos vertinimas atliekamas tikslu įsitikinti, ar iš tiesų egzistuoja objektyvios faktinės prielaidos, suponuojančios, jog kreditorių reikalavimai galėtų būti patenkinti didesniu mastu, jeigu administratorius atliktų papildomus veiksmus, susijusius su bankrutavusios įmonės bankroto procedūrų vykdymu. (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. vasario 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-482-330/2017). Vien tik formalus bankroto procedūrų tęsimas (nesant prima facie (didesnė įrodomoji galia) įrodymų dėl egzistavimo realios galimybės tokiu būdu patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimus didesne apimtimi) neužtikrintų nei kreditorių, nei skolininko interesų apsaugos, o atskirais atvejais pažeistų ir bankroto proceso tikslus (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. kovo 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-979/2014; 2007 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-213/2007; Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. gruodžio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1244-330/2016).
 4. Bankroto administratorė pateikė teismui ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalyje nurodytą dokumentą – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Šiaulių agentūros 2018 m. birželio 4 d. pažymą dėl įmonės išregistravimo Nr. PS-S-173(1.146), patvirtinanti, kad Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Šiaulių agentūra neturi pretenzijų bankrutavusiai S. S. individualiai įmonei. Bankroto administratorės teismui pateiktas 2017 m. gruodžio 22 d. bankrutuojančios S. S. įmonės kreditorių susirinkimo protokolas patvirtina, kad dešimtuoju darbotvarkės klausimu vienbalsiai pritarta pasiūlymui kreiptis į teismą dėl įmonės veiklos pabaigos. Bankroto administratorė prašyme dėl įmonės pabaigos nurodė, kad bankrutavusios įmonės neįvykdyti kreditoriniai reikalavimai sudaro 6 889,88 Eur sumą. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad Šiaulių apygardos teismo 2017 m. spalio 18 d. nutartimi patvirtinti S. S. individualios įmonės kreditorių finansiniai reikalavimai 6 889,88 Eur sumai. Nutartis įsiteisėjusi.
 5. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad atsakovė S. S. individuali įmonė Juridinių asmenų registre įregistruota 2001 m. vasario 26 d., finansinės atskaitomybės dokumentai registrui niekada nebuvo teikti. VĮ Registrų centras duomenimis atsakovė S. S. įmonė neturi nekilnojamojo turto. VĮ „Regitra“ duomenimis atsakovės vardu nėra registruota transporto priemonių. Kitų duomenų byloje apie įmonei priklausantį turtą nėra pateikta. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos viešai skelbiami duomenys (http://draudejai.sodra.lt) patvirtina, kad įmonė neturi darbuotojų, taigi manytina, kad įmonė nevykdo ūkinės – komercinės veikos.
 6. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis šiuo metu nėra neišnagrinėtų bylų, kuriose dalyvautų bankrutavusi S. S. individuali įmonė.
 7. Visi paminėti duomenys rodo, jog visos ĮBĮ numatytos ir būtinos procedūros yra pilnai užbaigtos, pagal bankroto administratorės pateiktus duomenis liko nepatenkinti 6 889,88 Eur dydžio kreditorių finansiniai reikalavimai, tačiau įmonė neturi turto, todėl nagrinėjamu atveju nėra pagrindo išvadai, kad kreditorių reikalavimai galėtų būti patenkinti didesne apimtimi. Duomenų, kad bankroto procedūros atliktos ar užbaigtos netinkamai, jog administratorė neišnaudojo visų galimybių tenkinti kreditorių reikalavimus, jog priimti sprendimą dėl bankrutavusios įmonės pabaigos, byloje nėra pateikta. Esant šioms aplinkybėms, nėra kliūčių priimti sprendimą dėl šios įmonės veiklos pabaigos.
 8. Papildomai atkreiptinas dėmesys, kad sprendimas dėl įmonės pabaigos neužkerta kelio įmonės kreditoriams, kurių reikalavimai nebuvo patenkinti (arba buvo patenkinti tik iš dalies), pretenduoti tiek į turtą, kylantį iš reikalavimo teisių, buvusių iki įmonės išregistravimo, tiek į naujai atsiradusį bankrutavusios įmonės turtą. Šiais atvejais bankrutavusios ir iš juridinių asmenų registro išregistruotos įmonės turtą ir turtines reikalavimo teises pagal įstatymą perima jos kreditoriai, kurių reikalavimai nebuvo patenkinti likvidavimo procedūros metu, pagal ĮBĮ 35 straipsnyje nustatytą kreditorių reikalavimų tenkinimo eilę ir tvarką. Tuo atveju, jeigu po įmonės pabaigos atsiranda turto, iš kurio galėtų būti tenkinami likę nepatenkinti šios įmonės kreditorių reikalavimai, šie kreditoriai turi teisę kreiptis į įmonės bankroto bylą nagrinėjusį teismą su prašymu dėl šio turto paskirstymo, laikantis įmonės bankroto byloje nustatyto kreditorių reikalavimų tenkinimo eiliškumo ir jų proporcingumo (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. gegužės 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-701-798/2016).

6Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259–270 straipsniais, Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 26 straipsniu, 32 straipsnio 4 dalimi, teismas

Nutarė

7Prašymą tenkinti visiškai.

8Pripažinti, kad S. S. individualios įmonės, juridinio asmens kodas 111726423, buveinės adresas Šiaulių m. sav., Šiaulių m., Tilžės g. 101-3, veikla pasibaigė.

9Patvirtinti bankrutavusios S. S. individualios įmonės likusius nepatenkintus kreditorinius reikalavimus 6 889,88 Eur sumai:

Eil. Nr.

Kreditorius

Įmonės kodas

Adresas

Kreditorinis reikalavimas,

15Eur

Antros eilės kreditoriai

1.

18Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyrius

288677580

Šiauliai, Ežero g. 17

6 889,88

22Bendra kreditorinių reikalavimų suma:

6 889,88

24Įpareigoti bankroto administratorę atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 5 dalyje.

25Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per šį teismą.

26Sprendimo patvirtintą kopiją išsiųsti bankroto administratorei.

Proceso dalyviai
Ryšiai