Byla 1-494-1117/2020

1Telšių apylinkės teismo Telšių rūmų teisėja Aida Stulpinienė, sekretoriaujant Odetai Krasauskienei, dalyvaujant prokurorui Arūnui Laukaičiui, gynėjui E. J.,

2viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

3A. V., a. k. ( - ), gimęs ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, turintis vidurinį išsilavinimą, nevedęs, nedirbantis, registruotas Užimtumo tarnyboje, gyvenantis ( - ), teistas šešis kartus, paskutinį kartą Telšių apylinkės teismo Telšių rūmų 2019 m. rugsėjo 12 d. nuosprendžiu, pakeistu Šiaulių apygardos teismo 2019 m. gruodžio 19 d. nuosprendžiu, pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – ir BK) 284 straipsnį, 259 straipsnio 2 dalį laisvės atėmimu 6 mėnesiams, pritaikius BK 641 straipsnį, laisvės atėmimu 4 mėnesiams, BK 64 straipsnio 2 dalies pagrindu paskirta bausmė subendrinta su Plungės rajono apylinkės teismo 2013 m. liepos 11 d. nuosprendžiu paskirta ir neatlikta bausme ir galutinė subendrinta bausmė paskirta – laisvės atėmimas 4 mėnesiams ir 41,79 Eur bauda, pritaikius BK 75 straipsnį, laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtas 1 metams, teistumas neišnykęs,

4kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 2 dalyje.

5Teismas

Nustatė

6A. V. 2020 m. liepos 21 d., apie 21.30 val., savo namuose, esančiuose ( - ), asmeninio konflikto su sugyventine L. Č. metu, kairės rankos delnu vieną kartą suduodamas L. Č. į dešinės pusės veido sritį, sukėlė šeimos nariui L. Č. fizinį skausmą.

7Kaltinamasis A. V. prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir parodė, kad L. Č. yra jo sugyventinė, su kuria gyvena apie ketverius metus, turi bendrą vaiką. 2020 m. liepos 21 d. vakare grįžo į namus, esančius ( - ), būdamas neblaivus. Sugyventinė jam dėl to papriekaištavo, tarp jų kilo žodinis konfliktas. Konflikto metu jis kairės rankos delnu vieną kartą sudavė L. Č. į dešinės pusės veido sritį. Mano, kad nuo suduoto smūgio sugyventinei skaudėjo, nežino ar ant jos veido liko kokių žymių, nepastebėjo. Po to L. Č. išėjo į kitą kambarį ir iškvietė policiją. Dėl tokio savo poelgio labai gailisi, nukentėjusiosios atsiprašė. Nusikalstamos veikos padarymui įtakos turėjo alkoholis, anksčiau tokių konfliktų nėra buvę.

8Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – ir BPK) 273 straipsniu, byla išnagrinėta sutrumpinto įrodymų tyrimo tvarka, todėl kiti bylos įrodymai, teismo posėdyje kaltinamajam ir kitiems proceso dalyviams pareiškus, kad jie susipažinę su bylos medžiaga ir nepageidauja, kad tai teisme būtų tiriama ir skelbiama, išvardinti BPK 291 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

9Kaltinamajam A. V. inkriminuojama nusikalstama veika be jo paties prisipažinimo bei parodymų, duotų ikiteisminio tyrimo metu, įrodyta kitais byloje surinktais ir teisiamajame posėdyje ištirtais įrodymais.

10Pareiškimo apie padarytą nusikalstamą veiką ir proceso veiksmų atlikimo protokole užfiksuota, kad nukentėjusioji L. Č. parodė, jog 2020 m. liepos 21 d. apie 21.30 val. į namus ( - ), grįžo neblaivus sugyventinis A. V., kuris pradėjo konfliktuoti, keikti necenzūriniais žodžiais. Ji pasakė, kad iškvies policijos pareigūnus. Tada A. V. priėjęs kairės rankos delnu trenkė jai į veido sritį ir tokiai veiksmais sukėlė fizinį smurtą. Nubėgusi į kitą kambarį iškvietė policiją. Anksčiau sugyventinis A. V. nėra smurtavęs (b. l. 9-12).

11Apžiūros protokole ir fotolentelėje užfiksuota, kad įvykio vieta yra butas, esantis( - ). Patalpose nusikalstamos veikos pėdsakų nestebima (b. l. 14-19).

12Asmens apžiūros protokole ir fotolentelėje užfiksuota, kad 2020 m. liepos 21 d. įvykio vietoje buvo atlikta nukentėjusios L. Č. kūno apžiūra ir matosi L. Č. paraudęs dešinysis skruostas (b. l. 29-33).

13Drager alcotest prietaiso testuose užfiksuota, kad 2020 m. liepos 21 d. 22:18:53 val. L. Č. nustatyta 0.00 prom., o A. V. 22:24:43 val. 1,63 prom. girtumas (b. l. 36-37).

14Byloje ištirtų, tarpusavyje sutampančių ir vienas kitą papildančių įrodymų visuma leidžia teismui daryti neabejotiną išvadą, jog kaltinamasis A. V. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 140 straipsnio 2 dalyje, nes jis smurtaudamas sukėlė savo šeimos nariui fizinį skausmą.

15Bausmės skyrimas

16BK 41 straipsnyje nurodyta, kad bausmė yra valstybės prievartos priemonė, skiriama teismo nuosprendžiu nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą padariusiam asmeniui. Šio straipsnio 2 dalis nustato, kad bausmės paskirtis yra 1) sulaikyti asmenis nuo nusikalstamų veikų darymo; 2) nubausti nusikalstamą veiką padariusį asmenį, 3) atimti ar apriboti nuteistam asmeniui galimybę daryti naujas nusikalstamas veikas; 4) paveikti bausmę atlikusius asmenis, kad laikytųsi įstatymų ir vėl nenusikalstų; 5) užtikrinti teisingumo principo įgyvendinimą. Bendruosius bausmės skyrimo pagrindus nustato BK 54 straipsnis. BK 61 straipsnio 2 dalis nustato teismui pareigą skiriant bausmę įvertinti ne tik atsakomybę lengvinančias ir (ar) atsakomybę sunkinančias aplinkybes, jų kiekį, pobūdį ir tarpusavio santykį, bet ir kitas BK 54 straipsnio 2 dalyje numatytas aplinkybes.

17Teismų praktikoje laikomasi nuomonės, kad, vadovaujantis teisingumo principu, kaltininkui turi būti užtikrintas tinkamai individualizuotos bausmės paskyrimas, kuris geriausiai atitiktų įstatyme įtvirtintos bausmės paskirtį. Taigi teisingumas reiškia ne tik tai, kad turi būti išsamiai, visapusiškai ir objektyviai nustatytos bylai reikšmingos aplinkybės, bet ir tai, kad pripažintam kaltu asmeniui skiriama bausmė turi būti adekvati (proporcinga) padarytai nusikalstamai veikai: bausmė už nusikalstamą veiką turi atitikti tos veikos pavojingumo pobūdį ir laipsnį, be to, būtina atsižvelgti į kaltininko asmenybę, jo elgesį prieš nusikalstamos veikos padarymą, nusikalstamos veikos darymo metu ir po jos (Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-632/2007, 2K-428/2009, 2K-28/2012, 2K-316/2014, 2K-7-2-699/2016, 2K-55-699/2017).

18Skirdamas A. V. bausmę teismas atsižvelgia į tai, kad padaryta nusikalstama veika priskiriama tyčinių nesunkių nusikaltimų kategorijai, į padaryto nusikaltimo pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, motyvus ir tikslus, kaltinamojo asmenybę: teistas šešis kartus, nusikalstamą veiką padarė laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu, neišnykus teistumui už anksčiau padarytas nusikalstamas veikas, administracine tvarka baustas, turi galiojančių administracinių nuobaudų; tai kad nusikalstama veika žala nepadaryta, nukentėjusioji L. Č. civilinio ieškinio nereiškia (BK 54 straipsnio 2 dalis, 61 straipsnio 4 dalis). Kaltinamojo atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažintina tai, kad jis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas), atsakomybę sunkinančiomis aplinkybėmis – nusikalstamą veiką padarė būdamas apsvaigęs nuo alkoholio ir tai turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui (BK 60 straipsnio 1 dalies 9 punktas), bei būdamas recidyvistas (BK 60 straipsnio 1 dalies 13 punktas). Įvertinus bausmės skyrimui reikšmingas aplinkybes, kaltinamąjį charakterizuojančius duomenis, A. V. skirtina laisvės atėmimo bausmė, mažesnė nei BK 140 straipsnio 2 dalies sankcijoje numatytas šios bausmės vidurkis. Kaltinamasis A. V. prisipažino padaręs nusikalstamą veiką, byla išnagrinėta pagreitinto proceso tvarka, atlikus sutrumpintą įrodymų tyrimą, todėl paskirta bausmė sumažintina vienu trečdaliu (BK 641 straipsnis). Kaltinamasis nusikalstamą veiką padarė bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu, todėl šiuo nuosprendžiu paskirta bausmė subendrintina su Telšių apylinkės teismo Telšių rūmų 2019 m. rugsėjo 12 d. nuosprendžiu, pakeistu Šiaulių apygardos teismo 2019 m. gruodžio 19 d. nuosprendžiu, paskirta ir neatlikta bausme visiško sudėjimo būdu (BK 64 straipsnio 1, 2 dalys).

19Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, nėra draudžiama taikyti laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimą asmeniui, kuris turi neišnykusį teistumą už anksčiau padarytus nusikaltimus ar kuriam jau buvo taikytos tokio įstatymo nuostatos. Kasacinio teismo pažymėta, kad aplinkybė, jog asmeniui anksčiau buvo taikytas bausmės vykdymo atidėjimas, negali būti suabsoliutinama ir nurodoma, kad teismas, priimdamas tokį pakartotinį sprendimą atidėti paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą, turi vadovaujasi ne tik formaliais pagrindais, įtvirtintais BK 75 straipsnio 2 dalyje, bet ir bausmės paskirtimi, nustatyta BK 41 straipsnio 2 dalyje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo baudžiamojoje byloje Nr. 2K-457-677/2015; 2K-268-942/2017). Kasacinio teismo išaiškinta, kad išimtinio atvejo galimybė nustatoma vertinant visas bylos aplinkybes, susijusias su padaryta nusikalstama veika ir kaltininko asmenybe (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-109/2010, 2K-149/2011, 2K-488/2013, 2K-56/2014). Taigi taikant BK 75 straipsnio nuostatą, turi būti vertinamos visos bylos aplinkybės, susijusios ir su padaryta nusikalstama veika, ir su nuteistojo asmenybe, t. y. nusikalstamos veikos pobūdis, pavojingumo laipsnis, nuteistojo asmenybės teigiamos ir neigiamos savybės, jo elgesys šeimoje ir visuomenėje, polinkiai, nusikalstamos veikos padarymo priežastys, elgesys po nusikalstamos veikos padarymo, socialiniai ryšiai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-28/2013, 2K-91/2014, 2K-536/2014).

20Nors A. V. po paskutiniu nuosprendžiu paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimo, privalėjęs elgtis itin pavyzdingai, kad pateisintų teismo jam parodytą pasitikėjimą, visgi padarė naują nusikalstamą veiką ir ši aplinkybė neigiamai charakterizuoja kaltinamąjį, tačiau šiuo atveju vien formalus charakteristikos vertinimas, neįvertinus kaltinamojo pastangų keistis, jo socialinių ryšių bei kitų aplinkybių, neatitiktų teisingumo bei protingumo principų įgyvendinimo. Nagrinėjamu atveju, byloje esantys duomenys rodo, kad A. V. tokio pobūdžio nusikalstamą veiką padarė pirmą kartą, jo padarytas nusikaltimas buvo spontaniškas, padarytas asmeninio konflikto metu, nusikaltimu nebuvo sukelti sunkūs padariniai, nukentėjusiajai delnu suduotas vienas smūgis. A. V. nuoširdžiai gailisi padaręs nusikalstamą veiką, į bylą pateiktas nukentėjusiosios elektroninis laiškas patvirtina, kad A. V. atsiprašė L. Č., jie susitaikė. L. Č. nurodo tikinti kaltinamojo nuoširdžiu gailesčiu, atleido jam. A. V. su sugyventine gyvena pakankamai ilgą laiką (apie 4 metus), abu nurodė, jog toks smurto atvejis jų bendro gyvenimo metu buvo pirmas. Kaltinamasis su nukentėjusiąja turi vieną bendrą vaiką, taip pat augina L. Č. vaiką iš ankstesnių santykių. Kaltinamasis nurodė, kad yra registruotas Užimtumo tarnyboje, bet karantino laikotarpiu buvo sudėtinga susirasti darbą, gyvena iš gaunamų pašalpų, už jas atidirba, prisideda prie šeimos, vaiko išlaikymo. Teisiamojo posėdžio metu A. V. nurodė, jog yra pasiryžęs nebedaryti naujų nusikalstamų veikų, prašė suteikti jam galimybę ir neskirti realaus laisvės atėmimo. Įvertinus visas šias aplinkybes, teismo vertinimu, bausmės tikslai gali būti pasiekti neizoliuojant kaltinamojo A. V. nuo visuomenės, todėl taikytinos BK 75 straipsnio nuostatos ir paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtinas 2 (dvejų) metų terminui. A. V. padarė smurtinio pobūdžio nusikalstamą veiką prieš sugyventinę, todėl, siekiant įgyvendinti bausmės paskirtį, atidedant laisvės atėmimo bausmės vykdymą, jam skirtina baudžiamojo poveikio priemonė – dalyvavimas smurtinį elgesį keičiančiose, nustatant, jog priemonė turi būti įvykdyta per šešis mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos (BK 67 straipsnio 2 dalies 9 punktas, 722 straipsnis, 75 straipsnio 5 dalis). Taip pat, atidedant laisvės atėmimo bausmės vykdymą A. V. skirtini įpareigojimai visą bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį nevartoti psichiką veikiančių medžiagų, pradėti dirbti arba tęsti registraciją Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, neišeiti iš namų nuo 22 val. iki 6 val., jei tai nesusiję su darbu (BK 75 straipsnio 2 dalies 5, 7, 10 punktai).

21Nukentėjusioji L. Č. civilinio ieškinio nereiškia.

22Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297, 298, 302 straipsniais, 303 straipsnio 2 dalimi,

Nutarė

23A. V. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 2 dalyje ir paskirti laisvės atėmimą 9 (devyniems) mėnesiams, bausmę atliekant pataisos namuose.

24Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu, bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir paskirti – laisvės atėmimą 6 (šešiems) mėnesiams, bausmę atliekant pataisos namuose.

25Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 64 straipsnio 1, 2 dalimis šiuo nuosprendžiu paskirtą bausmę visiško bausmių sudėjimo būdu subendrinti su Telšių apylinkės teismo Telšių rūmų 2019 m. rugsėjo 12 d. nuosprendžiu, pakeistu Šiaulių apygardos teismo 2019 m. gruodžio 19 d. nuosprendžiu, paskirta ir neatlikta bausme, ir galutinę subendrintą bausmę paskirti – laisvės atėmimą 10 (dešimt) mėnesių, bausmę atliekant pataisos namuose, ir 41,79 Eur baudą.

26Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 65 straipsnio 1 dalies 1 punkto, 66 straipsnio pagrindu į paskirtą galutinę subendrintą laisvės atėmimo bausmę įskaityti laikino sulaikymo laiką nuo 2019 m. sausio 30 d. iki 2019 m. sausio 31 d. (viena diena) ir nuo 2020 m. liepos 21 d. iki 2020 m. liepos 23 d. (dvi dienos), vieną laikino sulaikymo dieną prilyginant vienai laisvės atėmimo dienai.

27Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 67 straipsnio 2 dalies 9 punktu, 722 straipsniu, 75 straipsnio 2 dalimi, 5 dalies 5, 7, 10 punktais, A. V. paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti 2 (dvejiems) metams, skiriant baudžiamojo poveikio priemonę – dalyvavimą smurtinį elgesį keičiančiose programose, nustatant, jog priemonė turi būti įvykdyta per šešis mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos ir įpareigojant jį per visą bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį: nevartoti psichiką veikiančių medžiagų; pradėti dirbti arba tęsti registraciją Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos; neišeiti iš namų nuo 22 val. iki 6 val., jeigu tai nesusiję su darbu.

28Kol nuosprendis bus pradėtas vykdyti nuteistajam A. V. palikti tą pačią kardomąją priemonę – įpareigojimą gyventi skyrium nuo nukentėjusiosios.

29Nuosprendis per 20 dienų nuo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Telšių apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Telšių apylinkės teismo Telšių rūmų teisėja Aida... 2. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje... 3. A. V., a. k. ( - ), gimęs ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis,... 4. kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos... 5. Teismas... 6. A. V. 2020 m. liepos 21 d., apie 21.30 val., savo namuose, esančiuose ( - ),... 7. Kaltinamasis A. V. prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir parodė, kad... 8. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – ir... 9. Kaltinamajam A. V. inkriminuojama nusikalstama veika be jo paties... 10. Pareiškimo apie padarytą nusikalstamą veiką ir proceso veiksmų atlikimo... 11. Apžiūros protokole ir fotolentelėje užfiksuota, kad įvykio vieta yra... 12. Asmens apžiūros protokole ir fotolentelėje užfiksuota, kad 2020 m. liepos... 13. Drager alcotest prietaiso testuose užfiksuota, kad 2020 m. liepos 21 d.... 14. Byloje ištirtų, tarpusavyje sutampančių ir vienas kitą papildančių... 15. Bausmės skyrimas... 16. BK 41 straipsnyje nurodyta, kad bausmė yra valstybės prievartos priemonė,... 17. Teismų praktikoje laikomasi nuomonės, kad, vadovaujantis teisingumo principu,... 18. Skirdamas A. V. bausmę teismas atsižvelgia į tai, kad padaryta nusikalstama... 19. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, nėra draudžiama taikyti... 20. Nors A. V. po paskutiniu nuosprendžiu paskirtos laisvės atėmimo bausmės... 21. Nukentėjusioji L. Č. civilinio ieškinio nereiškia.... 22. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297,... 23. A. V. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 24. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu, bausmę... 25. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 64 straipsnio 1, 2... 26. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 65 straipsnio 1 dalies 1 punkto, 66... 27. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 67 straipsnio 2 dalies... 28. Kol nuosprendis bus pradėtas vykdyti nuteistajam A. V. palikti tą pačią... 29. Nuosprendis per 20 dienų nuo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti...