Byla 1-484-311/2017

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Rimantas Grigas, sekretoriaujant Birutei Čyžaitei, dalyvaujant: prokurorui Zenui Leonavičiui, gynėjui advokatui Mantui Šriupšai, nukentėjusiajam A. A., jo atstovui advokatui Edvinui Sergaičiui, kaltinamajam U. A.,

2viešame teisiamajame posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje U. A., gimęs ( - ), asmens kodas ( - ) Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, vedęs, dirbantis ( - ), gyvenantis ( - ), neteistas,

3kaltinamas padaręs nusikaltimas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 300 str. 1 d., 182 str. 2 d., 189 str. 2 d. ir

Nustatė

4U. A. nuo 2009 m. vasario 22 d. iki 2015 m. gegužės 26 d. būdamas UAB ( - )) direktoriumi bei būdamas pagal 2013 m. kovo 1 d. Kauno teritorinės muitinės išduotą leidimą atsakingas už gaunamų bendrovėje prekių įforminimą muitinės procedūrose, bei už šios apskaitos tvarkymą ir žinodamas, kad su jo vadovaujama bendrove nėra sudarytas sandoris dėl automobilio ( - ) pirkimo su JAV gyvenančiu M. M. UAB ( - ) vardu, bei žinodamas, kad šis automobilis iš JAV yra atsiųstas A. A., turėdamas tikslą užvaldyti šį automobilį, piktnaudžiaudamas A. A. pasitikėjimu, pažadėjęs sutvarkyti muitinės procedūras pastarojo vardu, tyrimo metu nenustatytu laiku, tačiau nevėliau kaip iki 2013 m. lapkričio 6 d., iš nenustatytų asmenų įgijo jam žinomai netikrą suklastotą dokumentą – automobilio ( - ) 2013-09-27 pardavimo sąskaitą Nr. 0228 su įrašu apie tai, kad M. M., gyvenantis JAV, bendrovei ( - ) transportuoja automobilį ( - ), ir šią suklastotą pardavimo sąskaitą perdavė tyrimo metu nenustatytiems asmenims, kad pastarieji pateiktų UAB ( - ) deklarantui, atstovaujamam G. B., atlikti atsiųsto iš JAV automobilio ( - ) deklaravimą gavėjo UAB ( - ) vardu, kuris, nežinodamas apie suklastotus faktus, 2013 m. rugsėjo 27 d. pardavimo sąskaitoje Nr. 0228 įformino 2013 m. lapkričio 6 d. deklaraciją Nr. 13 ( - ), tai yra, U. A. panaudojo žinomai netikrą dokumentą. Taip pat U. A. žinodamas, kad 2013 m. rugsėjo 27 d. pardavimo sąskaita Nr. 0228 yra suklastota ir automobilis iš JAV gautas ne UAB ( - ) o A. A. ir pastarojo yra suremontuotas, šį žinomai netikrą dokumentą panaudojo, tai yra, pateikė Vilniaus teritorinei muitinei Žirmūnų krovinių postui, kurioje automobilis ( - ) 2014 m. birželio 11 d. deklaracija Nr. ( - ) buvo deklaruotas gavėjo UAB ( - ) vardu, tai yra padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 300 str.1 d.

5Be to, U. A. suklastotų ir muitinės dokumentuose įformintų duomenų pagrindu laikotarpiu nuo 2013 m. lapkričio 6 d. iki 2014 m. birželio 16 d., turėdamas vieningą sumanymą ir tikslą apgaule savo naudai įgyti didelės vertės svetimą A. A. turtą, automobilį ( - ), piktnaudžiaudamas pasitikėjimu, jam pažadėjo atlikti muitinės procedūras pastarojo JAV automobilių aukcione su defektais nupirktam ir 2013 m. lapkričio 6 d. į Klaipėdos uostą konteineriu Nr. MIEU0002666 atgabentam automobiliui ( - ). Dėl to, įtikino A. A. jo suremontuotą automobilį ( - ) Eur vertės, pastatyti jo vadovaujamos įmonės UAB ( - ) Kauno automobilių turguje nuomojamoje aikštelėje Nr. 14A. Po to, 2014 m. birželio 2 d. jis iš minėtoje aikštelėje veiklą vykdžiusios UAB ( - ) vadovo M. V., pasiėmęs automobilio raktelius ir dokumentus, su automobiliu ( - ) be A. A. sutikimo iš šios aikštelės išvažiavo, tokiu būdu apgaule savo naudai įgijo svetimą turtą, tai yra padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 182 str.2 d.

6Be to, U. A. iš A. A. apgaule užvaldęs svetimą turtą-automobilį ( - ), žinodamas, kad pastarasis turtas gautas nusikalstamu būdu, jį 2014 m. birželio 16 d. transporto priemonės pirkimo – pardavimo sutartimi serija SVV Nr. 2014/06/16 pardavė UAB ( - ) už 103500 Lt (29982,62 Eur), tai yra nusikalstamu būdu realizavo didelės vertės – 29982,62 Eur turtą, tai yra padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 189 str. 2 d.

7Kaltinamasis U. A. kaltu visiškai neprisipažino, teisiamojo posėdžio metu parodė, kad įmonės veikla buvo automobilių pirkimas ir pardavimas. Jie su U. K., kuris dirbo ( - ) ir ( - ), pirko automobilius dideliais kiekiais. Jie pervesdavome daugiau pinigų M kad netrūktų pinigų. Prekyba vyko intensyviai, pinigus pervesdavo M. Sąskaitą davė K. 2013 metais jis pirko asmeniškai Audi A4, kodus davė K, kuris sakė, kad nepirkti per M. Jis nupirko automobilį, jam nebuvo skirtumo per ką pirkti automobilį. Rugpjūčio 27 d. atvažiavo K į Elektrėnus ir atvežė avansinę sutartį rugpjūčio 26 dienos, kad jis jam sumokėjo 1000 dolerių sumą už Audi A4. K pasakė, kad nupirko iš M ( - ) už labai gerą kainą. Jis sakė, kad nebus problemų jo parduoti, nes labai gera kaina. Sakė parduosim, pasidalinsim pinigus. Po kažkiek laiko atplaukė automobilis. K sakė, kad yra žmogus, kuris domisi automobiliu, nori jį remontuoti, jis neprieštaravo. Prieš tai dar buvo atvažiavusi Audi A4, kuri stovėjo Klaipėdos uoste. Jis norėjau ją pasiimti, bet girdėjo, kad jos nenori atiduoti, nes K neatidavė pinigų G. G., nors jis juos buvo K padavęs. Jam paskambino muitinė ir sakė, kad darys patikrinimus. Neturėjo Mercedeso tik. Per K susisiekė su A ir pasakė, kad atvarytų automobilį į aikštelę. Jis atvarė automobilį, muitinė tikrino jį. Automobiliui pradėjo išmuitinimo procedūrą, jis buvo nuvežtas į Vilniaus teritorinę muitinę. Skambino K, kad atiduotų Audi A4. Jis jam sakė, kad parsiduoti Mercedes. Jis pardavė jį ( - ). Jis buvo užpajamuotas, sumokėti mokesčiai. K Audi A4 pardavė kažkas kitam. K su M bendravo, jie pirkdavo iš M automobilius. Sąskaita buvo duota K. K jiems buvo kaip garantas, tarpininkas, nes jie M nepažinojo. Už Audi A4 sumokėjo 1000 dolerių avansą. Vėliau dar sumokėjo apie 12 000 dolerių. M buvo skolingas ( - ). Jie jam pervesdavo daugiau pinigų, nei pirkdavo automobilių, kad būtų iš karto Amerikoje daromi mokėjimai. Rugpjūčio 27 dieną K jam sakė, kad jis iš M įmonės ( - ) vardu nupirko Mercedes. K sakė, kad jis nupirko automobilį. Jis to automobilio nepirko ir negali pasakyti, kaip jis buvo nupirktas. Jis nežino kokie buvo santykiai tarp M ir K. Skolos buvo nemenkos, stojo biznis. Automobilių buvo daug, jie buvo išmėtyti visur. Laikino įvežimo dokumentuose neįmanoma nurodyti visų galimų automobilių buvimų vietų. K jam sakė, kad automobilis yra mano, o jis su A susitvarkys. K viską slėpė apie ( - ). Automobilis ( - ). Verslas buvo daromas pasitikėjimu. K jam automobilį perdavė žodžiu. Mercedes priklausė ( - ). Jis klausinėjo kur Audi, jis sakė jam parsiduoti savo automobilį. 2013-08-27 jam buvo pasakyta, kad automobilis nupirktas. Sakė, kad 26 dieną buvo aukcionas. K sakė, kad tą automobilį pirko ( - ) vardu. Jis taip darydavo dažnai. Jam M turėjo skolos, tai tas automobilis buvo kaip skolos grąžinimas. Kai automobilis buvo muitinamas, susisiekė su K ir jis pasakė, kad nukentėjusysis nemokėjo pinigų ir jis gali pasiimti automobilį. Jam K užgarantavo viską. Jis neskaito, kad automobilį įsigijo nusikalstamu būdu, nes jis jį įsigijo teisėtai ir pardavė savo daiktą. Jis galvoja, kad ( - ) dokumentai suklastoti, nes 2013-08-23 išsiųsti pinigai, o aukcionas buvo 26 dieną. Nėra dokumentų byloje, kiek buvo statoma už tą automobilį. Šitas automobilis tikrai nepriklausė ( - ). Iš bylos supranta, kad K pervedė pinigus ( - ). Jis nežino, kiek pervedė pinigų. Iš teismo proceso žino, kad jis kažkokius pinigus pervedė. Dokumentai iš ( - ) yra suklastoti. Jo manymu, kad ( - ) santykiai su K buvo pašliję. Jie jam nežinant per tarpininkus išvežė automobilius į Latviją. Iš muitinės atėjo baudos dėl tų automobilių. Įmonę pardavė, pardavimas įformintas notariškai, pasirašė dokumentus dėl buhalterinių dokumentų perdavimo. Dokumentų susirinkti važiuodavo į Kauną ir K juos pateikė. Jis turiu įmonės turto ir buhalterinių dokumentų perdavimo aktą. Jis buvo iškviestas į policiją ir parašė paaiškinimą. M buvo skolingas pinigų. Mercedes nebuvo kaip kompensacija už Audi A4, tai buvo kaip skola įmonei. K santykių su M jis nežino. K yra ne kartą pirkęs automobilius jiems, žodinis susitarimas buvo, kad K gali pirkti automobilius. M nepažinojo, nėra bendravęs. Su M bendraudavo telefonu arba el. paštu įmonės akcininkas G. M.. Dar bendrauti galėjo jo pavaduotojas M. V.. Jis paaiškinimą parašė, kad nuo jo atsikabintų. Kai jį išsikvietė, tai automobilių buvo daug. ( - ) to automobilio neremontavo. Jis negali tiksliai pasakyti, kada pastatė automobilį į automobilių turgų. Jis A nepažinojo, pamatė jį pirmą kartą tik teisme. Su M, kuris kompensuodavo nuostolius, viskas buvo gana sąžiningai, pasitikėjimas buvo. Jis nežinojo, kad automobilį apdraudė A, jis jo nepažinojo, automobilis buvo ( - ), visi dokumentai įrodo, kad automobilis ( - ). Muitinės įvežimo dokumentuose visur nurodytas ( - ). Be to K sakė, kad susitvarkys su A. Invoisai buvo kartu su techniniu pasu. Dokumentai buvo siunčiami ir paštu, el. paštu. K pažįsta labai seniai, bendraudavo. Iš pradžių jį ignoravo K, necenzūriniais žodžiais jį pasiuntė toli. Jis skiria automobilių markes ir jų vertes ir žino už kiek galima nupirkti automobilį. Jiems nebuvo apie ką bendrauti, nes automobilis buvo ( - ). Muito mokestis buvo sumokėtas nuo 7800 dolerių. Muito mokestį sumokėjo ( - ). Kadangi atsirado byla, A parašė pareiškimą, jis parašė pareiškimą dėl Audi A4. Tyrimas buvo nutrauktas ir pasiūlyta kreiptis civiline tvarka. A parašė, kad jis pasisavino A automobilį. 2015-04-28 pardavė ( - ) Audi A4. Jis parašė pareiškimą po to, kai atsirado šita byla. Apie civilinėje byloje priimtą sprendimą dėl Audi A4 jis nežinojo. 2013-08-27 atvažiavo K pas jį į Elektrėnus, sutartis buvo sudaryta 26 dieną, bet ją pasirašė 27 dieną. Sutartis buvo spausdinta, buvo susitarta dėl Audi A4. Jis kodus turėjau jau anksčiau. Jis pats prašė, kad sutartis būtų, pinigus padavė, o kodus turėjau iš anksčiau. Kai pakeisdavo kodus, K paskambindavo ir pasakydavo. Anksčiau K buvo ( - ) direktorius. Buvo sumokėta 1000 dolerių avansas. Jis už tą automobilį sumokėjo visą kainą. Audi A4 neturi šiuo metu. Jo manymu, K turi skolą jam. Automobilis buvo įsigytas iš M. Audi A4 irgi buvo pirktas Amerikoje, bet ne iš M. K pats sakė, kad automobilį pirko iš M, pats pateikia invoisus iš M. Visi dokumentai registruojami ( - ) vardu ir atvežimas iš M įmonės. 13 000 sumai K išrašė kasos orderį. A jis nepažinojo, su juo nebendravo. A pamatė pirmą kartą tik teisme, su juo bendravo telefonu. Automobiliai turi stovėti tam tikrose - laikino leidimo įvežti vietose, nes kitaip įmonė gauna baudas. Muitinės darbuotojai atvažiuoja tikrinti , ar automobiliai jose stovi. Tuo metu automobilis priklausė UAB ( - ). K pasakė, kad žmogus domisi automobiliu, gal jį pasiims. Jis jam davė A telefoną. Jam K sakė, kad tuo automobiliu domisi žmogus ir jis jį pasiims remontuotis, to automobilio neperrašius. Paskambino K, jis jam davė A telefoną. Pasakė, kad atvarytų automobilį į aikštelę. Jie nuomoja aikštelę, kuriai vadovavo jo pavaduotojas. Savaitės eigoje automobilis buvo išvežtas iš tos aikštelės tam, kad automobilį išmuitinti - padaryti importo procedūrą. Automobilis būtinai turi būti nuvežtas į muitinę, jį išmuitinant. Yra skirtingi muitinės skyriai. Vieni jų tikrina, ar automobiliai stovi tam tikrose vietose, o kiti skyriai išmuitina automobilius. Išmuitino automobilį ir, kadangi K buvo įsiskolinęs UAB ( - ), jie automobilį pardavė. Automobilis buvo parduotas Vilniaus firmai. Pardavėjas buvo UAB ( - ) buvo parduota ( - ) Perdavė automobilį kažkuris iš vadybininkų. K pasakė, kad automobilis iš M, mažinti skolai, gera kaina. Automobilį gavo iš M, K bendravo su M. K pateikė visus šio automobilio įsigijimo dokumentus ( - ), kad galima būtų įvežti automobilį į Lietuvą, automobilis yra ( - ). Direktorius visada atsakingas už muitinės procedūrų tvarkymą. Neprisimena, kas pateikė dokumentus Vilniaus teritorinei muitinei dėl automobilio išmuitinimo. Jei įrašyta dokumentuose, kad jis juos pateikė, tada jis tai padarė. Jis nepažįsta M, skola buvo padengta automobiliais, likutis tik likęs. Už tai buvo atsakingas K. Nežino M ir K santykių.

8Nukentėjusysis A. A. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad jis planavo pirkti automobilį. Žinojo įmonę, kurioje G. G. buvo savininkas, o U. K. buvo direktoriumi. Per jų įmonę ne vieną kartą jis yra pirkęs automobilius internetu iš aukciono. Naudodavosi kodais, asmeniškai internete užfiksavo ir nupirko mašiną. Kauno įmonė paėmė automobilį iš aukciono ir atsivežė į bazę. Susimokėjo pinigus asmeniškai už automobilį, transportavimą. Jie padarė nuotraukas prieš pakrovimą, nes gali neatitinki kaip aukcione. Pakrovė į konteinerius ir atplukdė į Lietuvą. Juos pristatė į sandėlius Domeikavoje. Jis pats buvo iškrovime. Fotografavo automobilį ir pasiėmė remontuoti. Nesupranta, kokiu būdu atsirado jo automobilis ant kaltinamojo dokumentų. Jis pats asmeniškai su tralu išsivežė automobilį pas meistrus. Pats taisė ir samdė kitus žmones. Važinėjo su automobiliu su tranzitiniais numeriais. Eksploatavo tą automobilį. Taisė tą automobilį ir sugalvojo užregistruoti jį. Sutapo momentas ir paskambino ponas, pasakė, kad jis yra direktorius įmonės, paprašė pristatyti automobilį į Taikos pr. muitinės patikrai. Motyvavo, kad muitinė sutikrina ar jis yra. Jis sutiko, nes nieko neslėpė. Nuvežė tą automobilį, paliko dokumentus ir mašinos raktelius. Po savaitės skambino paklausti kokia padėtis, sakė, kad užsiėmę, dar nepatikrino. Dar po savaitės nuvažiavo pats ir pamatė, kad nėra jo mašinos. Tai buvo apie 12.00 val. Direktorius aikštelės sakė, kad ją pasiėmė A. Tipo reikia vežti jį į Vilnių, nes Vilniuj reikia sutikrinti. Jam kilo įtarimas. Jis bandė prisiskambinti A, bet jis nekėlė. Tai tam aikštelės direktoriui sakė, kad jam paskambintų ir iš jo telefono pakėlė. A sakė, kad yra netoli Vilniaus, sutikrins ir ryt poryt atiduos. Po valandos vėl skambino, nebuvo ryšio. Suprato, kad įvyko vagystė. Rado vieną darbuotoją, kuris dirbo įmonėje, paprašė, kad pasuktų A. A pakėlė ragelį. Paprašė paaiškinti A, ko jis nori. Vaikinas pasakė, kad A pasakė kreiptis pas U. K., jis viską paaiškins. Paskambino K. Bet kaip gavosi taip gavosi, iki dabar nieko neturi. K liepė parašyti viską, prisegti dokumentus, kad jis už viską sumokėjo. Jis turėjo kodus, jam kodus patikėjo ta įmonė. Iš savo asmeninio kompiuterio pirko mašiną. Kodus gavo iš G. G.. Įmonė Lietuvos ( - ). Tuos kodus pagal pasitikėjimą duodavo G. G.. Jis pats gyvena Amerikoje, tvarko pirkimus, apmokėjimus. Ta įmonė jį pažinojo eilę metų. Kodais nesimėto, nes tai didelis dokumentas ir atsakomybės klausimas. Aukcionas vyksta taip, kad kyla statymai ir jei laimi, tai ateina sąskaita iš aukciono. Sąskaita ateina įmonei. Su ( - ) įgaliojimų, pavedimų neturėjo sudaręs. Susitarimas buvo, jis buvo žodinis, gavo kodus. Kai gauni išklotinę, kiek automobilis kainuoja su mokesčiais, tą sąskaitą gauna ir įmonė. Per tris dienas reikia padaryti pavedimą. Jis atsiskaitydavo su ta įmone grynais arba pavedimu. Šiuo atveju, jis atsiskaitė grynais. K atvažiavo pats pas jį prie namų ir jis atsiskaitė. Jis užpajamavo, parašė, kad gavo pinigus. K tuo metu gal buvo direktorius ar finansininkas. Yra daręs pavedimą ir įmonei, ir tiesiai į Ameriką darė pavedimus. K paėmė pinigus ir užpajamavo pas save žurnale. Jis pirko jų įmonės vardu ir ta mašina skaitėsi kaip tos įmonės. Mašina oficialiai pajamavosi kaip tos įmonės mašina. Jam davė automobilį ir dokumentus į saują. Jis žino, ką pirko. Tuose dokumentuose jo pavardės nėra. Ten galėjo būti nurodyti ( - ) kažkas darėsi negerai ir jie paprašė muitinti mašiną per deklarantą Vilniuje. Sakė, kad tai jų partneriai. Kadangi daug metų jie bendradarbiavo, jais pasitikėjo. Jie tą mašiną užrašė deklarantui. Taip atsirado ( - ) įmonė. Kai atplukdo mašiną, ją duota išmuitinti. Taip užrašė ( - ) įmonei. Čia tokia schema. ( - ) pasiūlė jam muitinimą daryti per ( - ). Jie jį nuramino, sakė, kad tai jų partneriai, dažnai darydavo muitinimą per juos. Jis jais pasitikėjo. ( - ) užsiiminėdavo irgi muitinimu, bet gal tuo metu jie turėjo daug mašinų ir nespėjo. Jie stambi tarptautinė įmonė. Konteineriai važiavo. Per šią įmonę yra tekę pirkti. K sakė, kad negerai ant įmonės daryti išmuitinimą, tik nepamena jo motyvų. Jis jais pasitikėjo, jie rekomendavo jam tą įmonę. Bus parašyta ( - ), o ne ( - ). Jis atsiskaitinėjo legaliai. Savininką pažįsta apie 10-20 metų. Tarp jų pasitikėjimas buvo. ( - ) iniciatyva buvo muitinama per ( - ). ( - ) įmonei pretenzijų nepareiškė, žodiškai bendravo. A jam nurodė atvairuoti automobilį į aikštelę. Jis nežino, iš kur jis gavo jo telefono numerį. Jis paskambino ir prisistatė, kad yra A, ( - ) direktorius. Sakė, kad jo automobilis užpajamuotas jų balansuose, įmonė yra tikrinama ir nori pažiūrėti, ar tas automobilis tikrai yra. Jis jam sakė, kad automobilis remontuojamas, sakė, kad pataisytas bus už 2-3 savaičių. Jis po 2-3 savaičių vėl paskambino ir jis nuvairavo mašiną į aikštelę. Tai buvo brangi mašina, bijojo, kad nesaugoma aikštelė. Vyrukai būdelėje paėmė raktelius ir dokumentus. Po savaitės pats skambino. ( - ) sutiko pats perduoti automobilį dėl išmuitinimo. K pasiūlė perduoti ( - ). Tik įvežus automobilį į Lietuvą, įmonė negali laikyti jo ore. Kai iškrovė tą mašiną, ( - ) pasiūlė, kad muitinimą atliks ( - ). O į aikštelę tą mašiną nuvarė tik po pusės metų. Paliekant automobilį aikštelėje, perdavimo aktas nebuvo surašytas. Tuo laikotarpiu, kai eksploatavo mašiną, buvo prie amerikietiškų dokumentų prisegti dokumentai su ( - ) inicialais. Taip suprato, kad jie deklarantai. Tie dokumentai atsirado iš karto, kai atvežė mašiną į Lietuvą. A telefonu minėjo, kad išmuitinimas truks porą dienų. Jis buvau suinteresuotas, kuo greičiau jį susitvarkyti, nes pirko automobilį sau. Jis pats jį tvarkė savo rankomis. Automobilis prabuvo aikštelėje mėnesį laiko. Atvažiavo jis pirmadienį ir pasakė, kad ką tik išsivežė tą automobilį. Kaip dabar mato, jis buvo įviliotas į spąstus. Mašina buvo paprašyta kelioms dienoms muitinės procedūroms. Ir po to buvo vilkinama, kol galiausiai neliko automobilio. Jis automobilį patikėjo, nes manė, kad vyks normali procedūra. Neišdavė jokių dokumentų, kai pridavė automobilį. ( - ) pretenzijų irgi nereiškė. Pamatė, kad žmonės slapstosi, tai teisiniu keliu parašė pareiškimą. Tas automobilis šiuo metu Vokietijoje, automobiliui uždėtas areštas. Vokietijoje bandė jį priregistruoti ir jį areštavo Europolas. Tam automobiliui buvo paskelbta paieška. Automobilis areštuotas, saugomas pas pilietį, kuris bandė prisiregistruoti. Deklaraciją per ( - ) pasiūlė atlikti K. Dėl šio automobilio bendravo su K ir M. D., bet jis kaip sandėlininkas. Jis bendravo su G. G. ir K. Kai sako „jie“, tai turi omenyje ( - ). A anksčiau nėra matęs, apie jį sužinojo po 5 mėnesių, kai turėjo mašiną, nes jis jam paskambino ir paprašė pristatyti automobilį muitinės patikrai. K jo neapgavo. Jis automobilio iš karto nedavė patikrai, nes jį remontavo. Automobilis buvo paduotas vėliau. Iki kol A jam paskambino, jis žinojo, kad automobilis yra ( - ). Dėl to jis nenustebo, kai paskambino A iš ( - ). Kai planavo pats muitinti, jis būtų paskambinęs K ir būtų prašęs susisiekti su ( - ). Apgavystė vyko tada, kai prisidengdami muitinimu, pavogė mašiną. Jie jį apgavo, kaip kvailį. Paimdami mašiną, jie jį apgavo. Jie ne muitinimui paėmė mašiną, o pavogti. Žinojo, kad automobilį nuo pirmos dienos reikės pristatyti ( - ), nes jis jį nupirko, parsivežė ir sutaisė. Jeigu reikia, jis privažiuoja ir muitininkas apžiūri. Prieš jo valią niekas negali nieko daryti. A prašė pristatyti mašiną į aikštelę. Iš K išgirdo, kad muitinimą darys ( - ) Apgavyste jis vadina tą vietą, kai išprašė jo pristatyti automobilį. Apgavo, kad pasakė, kad darys procedūrą, atsiveš muitininką. Kitus automobilius jis muitindavo Kaune. Pats nuvykdavo, atvykdavo pas ( - ) deklarantus ir suštampuodavo viską. O su Vilniaus muitininkais nebuvo susidūręs. K su ( - ) turėjo šimtus reikalų ir nė karto nepavogė nieko. ( - ) su ( - ) pešasi. A žodiškai nesakė parduoti jo automobilio. Jeigu A būtų jam pasakęs, kad automobilį reikia vežti į Vilnių, jis aikštelėje nebūtų palikęs jo. Jis pats būtų nuvairavęs. Jeigu A telefonu būtų pasakęs, kad automobilio iš viso jam negrąžins, tai nebūtų varęs automobilio. Be A daugiau niekas jam nesakė, kad reikės varyti mašiną į Vilnių. Automobilį pirko rugpjūčio mėnesį, o mašinas išstatė aukcione dvi savaites prieš. Viskas buvo 2013 metais. Pamatė automobilį rugpjūčio pradžioje, o pirko gale. Mašiną parvežė spalio – lapkričio mėnesiais. Automobilį įsigijo rugpjūčio 26 dieną. Pinigus K padavė po darbo, gal darbo pabaigoje. Pinigus padavė, kad pervestų už automobilį. Rugpjūčio 26 dieną automobilis buvo rezervuotas. Gali būti, kad pinigus padavė ir prieš pirkimą, gali būti datos klaida. Kai pavogė automobilį, jis skambino K ir sakė, kad parašytų, jog gavo pinigus. Skambino G. G., kad jis paliudytų. Kiek dabar žino, G. G. pešasi dėl kažkokių pinigų su K. Tas pakvitavimas buvo surašytas atgaline data. Parašyta, kad pinigus jis gavo. Lapo viršuje yra kita data, kada surašytas tas pakvitavimas. 2014 metų birželio 3 dieną buvo surašytas tas pakvitavimas. Jis pasakė K, kad parašytų, kas yra su jo pinigais. K rašė savo ranka, jis jam nediktavo. Visada daro taip, kad pinigus paduodavo po pirkimo. O šiuo konkrečiu atveju negali pasakyti kaip buvo, negali paaiškinti tų pavedimų, ne jis dokumentus darė. Jis pateikė tuos dokumentus, jam juos davė įmonė, kuri darė sumokėjimus. Tuos dokumentus davė ( - ), jie jam išdavė viską, kas susiję su jo automobiliu. Jie gal darė pavedimą už kelis automobilius, jis negali pagrįsti svetimų dokumentų. Civiliniame ieškinyje yra nurodytos sumos. Jis nežino, ar tas pavedimas pagrindžia išlaidas dėl automobilio įsigijimo. Toje sumoje yra integruota jo suma. Jis atsiskaitė už prekę, jam neturi reikšmės kaip jie susitvarkė savo buhalteriją, ar jie tuos pinigus pėsčiomis nešė, ar per kelis kartus pervedė, jam nesvarbu. Pinigus jis padavė po 16.00 val. Aukcione, kai užfiksuoji, reikia sumokėti per 3 dienas, nes prasideda baudos. Tai ta įmonė, kuri juo pasitiki, ji galėjo padaryti jam nežinant pavedimą, nes žino, kad A atsiskaitys. Jis pinigus padavė, paliudijo, kad priėmė. Jie gavo iš jo pinigų ir sumokėjo. Jų reikalas, iš kurių lėšų atsiskaitys. Jis pinigus padavė piliečiui U. K.. Jis pats pirko automobilį, bet dabar tiksliai neatsimena sumos. Viskas yra byloje. Automobilio Muitinės deklaracijų matyti neteko, pinigų sumų taip pat. Nieko nežino apie ( - ), pirmą kartą girdi. Dokumento, esančio 1 tomo b.l. 125 matyti neteko. Nežino, kad automobilis buvo išmuitintas. Nežinojo, kur dar dirba K. Nematęs dokumento, esančio 1 tome b.l. 137, nes čia po vagystės viskas. Jis draudė automobilį 4-5 mėnesius. Turtinę žalą sudaro visos išlaidos, visi dalykai. Nėra už pergyvenimus, sveikatos praradimą. Jis tik parašė faktą. Tai mašinos pirkimo vertė, transportavimo išlaidos, muitai, remontai. Sumos nesikeičia. Negali atsakyti, ar visi dokumentai pateikti, trūkstamus dokumentus pateiks. Pirko dalis, detales pirko remontuodamas automobilį. Išankstinė sąskaita yra paruošta parduotuvės jo detalių kainoms pagrįsti. Parduotuvė surašė jų kainas, kad galėtų orientuotis jų kainose. Už detales atsiskaitė grynais pinigais. Dalį čekių turi, kiti parduotuvėje yra. Ratlankius pirko „ebay“, turi ratlankių originalias dėžes. Ratus irgi pirko „ebay“. Jis viską pirko legaliai. Stresas jam pasireiškė nemiga, silpnumu. Dėl streso ir nemigos lankėsi pas šeimos gydytoją Miško gatvėje esančioje Centro poliklinikoje, gydytojos pavardės neatsimena. Arbatas geria nuo streso ir nemigos. Nuotraukos, esančios 1 tomo b.l. 58-59, yra įrodymas, kad jis tą automobilį pirko, nes tas nuotraukas darė G. G.. Tai autentiškos nuotraukos. Nežinojo, kad įsigijimo metu „Tarptautiniai kontaktai“ nebevykdė veiklos prekybos automobiliais. Dėl to ir užrašė turbūt ant kitos įmonės. Viskas dabar jau aiškėja. 1995 metais turėjo savo servisus, įmones, užsiiminėjo automobilių remontu. Ji buvo įtraukta į katalogus. Jo įmonė turėjo vienintelę kooperacinę aikštelę. Jo paties įmonė užsiiminėjo muitinimu. Patvirtinimą surašė K, jis jam nepateikė pavedimo. Jis jo prašė, kad parašytų, kad gavo pinigus. Jis K nieko nesakė. Automobilį ( - ) nupirko iš aukciono. Pinigus perdavė ir kolegos persiuntė automobilį. Įmonė vykdė forminimo procedūras ir atidavė remontuotis. A paskambino ir paprašė pastatyti į aukštelę išregistravimui. Jis paliko automobilį ir dokumentus. Laukė, bet niekas negrąžino. Nuvažiavo pats į aikštelę ir nebebuvo jo automobilio, kreipėsi tada į policiją pagalbos. Kai įmonė atvežė automobilį į Lietuvą, matomai užrašė ant A įmonės kaip deklarantą. Anksčiau kaltinamojo nebuvo matęs. Jokių dokumentų jis negavo. Jis yra pirkęs ne vieną automobilį iš Amerikos per įmonę, kurios ir darbuotojus labai gerai pažinojo. Tuo metu jie negalėjo padaryti laikino įvežimo dokumentų, tai pasakė, kad turi partnerius patikimus. Patikino, kad ne vieną automobilį formino ant tos įmonės. Jis buvo išsigandęs, bet jam sakė ramiai miegoti. Kaltinamasis jam vieną kartą skambino, prisistatė, kad ant jo įmonės užrašytas jo automobilis, bet automobilis buvo nevažiuojantis. Po kurio laiko vėl jis paskambino, o jis kai tik pasiėmė automobilį iš elektrikų ir jis buvo važiuojantis. Tai susitarė, kad po pietų atveš muitininką į aikštelę. Jis nuvarė mašiną į aikštelę ir paliko dokumentus sargui. Kaltinamasis kai jam skambino, prisistatė ( - ) direktoriumi. Jis matė muitinės pažymose, kad jo automobilis prirašytas prie ( - ). Kai nuvežė mašiną, kaltinamojo nebuvo, darbuotojas pasakė, kur pastatyti mašiną. Pinigus už automobilį mokėjo Kaune, o mašiną pirko per ( - ) ir ( - ) iš savo kompiuterio. Turėjo prisijungimus prie aukciono. Automobilius išstato aukcione online ir laiko, kad visi apsižiūrėtų. Nusižiūrėjo tą automobilį ir paskambino pasakyti, kad pirks tą automobilį, kad neduotų kitiems prisijungimų ir nesukeltų dirbtinai kainų. Apmokėjimo tvarka aukcione numatyta. Jis pinigus sumokėjo laiku. Pinigus sumokėjo K grynais pinigais visokiomis valiutomis. Automobilio kaina buvo apie 26-27 tūkstančius dolerių. Pavedimai brangiai kainuoja, o jis nėra tas tiesioginis pirkėjas. Jis naudojosi įmonės slaptažodžiais, įmonė oficiali pirkėja. Pinigus turi įnešti ta įmonė. Buvo tokia praktika „Tarptautiniuose kontaktuose“. Mažai kas patys tiesiogiai mokėjo pinigus. ( - ) buvo didelė įmonė. Jis pinigus padavė K. Jis jam atsiuntė išklotinę, kiek reikės sumokėti už pervežimą, aukciono mokesčius. Jie iš karto ima pinigus už transportavimą iki Lietuvos. K perdavė pinigus kaip įmonei. Jis jam nieko dėl pinigų neparašė. Paėmė pinigus ir nuvežė į darbą. Jis nežino, kaip jie nugabena tuos pinigus į Ameriką. Aukcione buvo išstatytas automobilis. Pirko per „GG autosales“, nes naudojosi jų slaptažodžiais. Jis galvojo, kad slaptažodžiai buvo Amerikos įmonės. Jai vadovavo kaunietis G. G.. Jis jį pažinojo. Jis pirko iš aukciono ir jis jam neduoda garantijos dėl automobilių. Į kainą įeina slaptažodžių davimas. Kai „užbitini“, į įmonę ateina pranešimas, kad jie nusipirko automobilį. Jie rūpinasi Amerikoje, kad pakrautų automobilį, jie atveža, sutvarko dokumentus. Po aukciono prašė, kad padarytų jam automobilio nuotraukų daugiau prieš pakrovimą. G pats jam asmeniškai fotografavo tą automobilį. Šitos procedūros yra mokamos. Jis apmokėjo visas paslaugas iki atplukdymo Lietuvoje. „Tarptautiniai kontaktai“ negalėjo vykdyti išmuitinimo paslaugos. Už išmuitinimą jis nemokėjo. Laikino įvežimo dokumentus suformino ant ( - ). Ne visos įmonės turi laikino įvežimo paslaugas. Nieko nežino apie M. M., teisme tik išgirdo apie M. Automobilio dokumentų nebuvo matęs. Pagrindinis eksportuotojas buvo „ GG autosales“, jie buvo patikimiausi. Į civilinį ieškinį sudėta viskas, kiek jam kainavo tas automobilis. Transportavimai, remontai, puošybos elementai, atplukdymai. Bendravo su A, kai jis jam paskambino, tada jis ir prisistatė. Jam pasakė, kad rašys ant Vilniaus įmonės laikiną įvežimą. Pasakė taip, kad laikinas įvežimas buvo daromas ant įmonės ( - ). Jis suabejojo dėl to, bet pasakė, dėl ko negali daryti ant ( - ). Jie sakė, kad čia viskas saugu ir gerai. Raštiško dokumento jis niekur nematė. Po poros dienos gavo automobilio dokumentus ir pasiėmė iš muitinės sandėlių automobilius. A skambino ir sakė, kad skambina dėl automobilio ir sakė, kad reikia pristatyti automobilį patikrai. Bet tuo metu automobilis dar nevažiavo. Visą laiką jis kontaktuoja su ( - ), ( - ) jis nežinojo. ( - ) arba G davė prisijungimus. Kad daugiau žmonių nedalyvautų aukcionuose, pasakydavo arba ( - ) arba G. Buvo girdėjęs, kad tos pačios įmonės darbuotojai vieni kitiems užkelia kainas. Nežino, kiek tą kartą norėjo žmonių pirkti tą automobilį, skaičiai tik kyla labai greitai. Aukcionas vyksta 30-40 sekundžių. Jis jaučia rinką, kainą. Automobiliai turi rinką. Po automobilio pirkimo pinigus K padavė arba išvakarėse, arba kitą dieną. Jis datų neatsimena. Kainą jausdavo ir pinigus duodavo įvairiai. Dažniausiai šimtu procentų jausdavo kainą ir paduodavo pinigus. Anksčiau išmuitindavo jam „( - ). Iki M. B. pirkimo buvo pirkęs automobilį prieš metus. K jam sakė, kad automobilis bus ( - ) vardu. Muitinės deklarantas Mantas irgi užsiimta tais darbais. Jam sakė, kad formins laikiną įvežimą. Ne kiekviena įmonė turi leidimus daryti laikina įvežimą. Visą gyvenimą remontavo mašinas. Tuo metu ieškojo sau automobilio. Sekė kompiuteryje skelbimus, vasarą pamatė tą skelbimą. Susisiekė su draugais Amerikoje, skaičiavo, kiek kainuotų remontas. Aukcione vyksta pirkimas daugiau iš nuotraukų. Automobilio aukcione dalyvavo, siūlė kainą, laimėjo aukcioną. Nuo 1978 metų dirba su automobiliais. Save vadina, nesigiriant, profesionalu. Gali ir nuotraukoje pamatęs automobilį tiksliai apskaičiuoti to automobilio remonto kainą. Susisiekė su draugais, kad jie padėtų nupirkti automobilį. Pinigus padavė K. Šiai dienai žino, kad M neegzistuoja. Pirko automobilį „po G įmonės vėliava“, ne pirmą automobilį ten yra pirkęs. Kadangi perki automobilį „po kitos įmonės vėliava“, tai ta įmonė ima už tai tam tikrą užmokestį. Būna žodinis susitarimas. Jei ta įmonė jį apgautų, tai jis nieko nepadarytų. Prieš tai keli sandoriai jau buvo vykdyti su ta įmone. Visa Lietuva taip perka aukcionuose. Reta įmonė, kuri tuo užsiima, darys tokius nusikaltimus. Ši įmonė tūkstančius automobilių vežė, darė tokias paslaugas. Iš jo pusės rizika buvo, bent jau teoriškai. A paskambino ir pasakė, kad automobilį atvežtų į tam tikrą aikštelę. Iki tol su juo nebuvo bendravęs. Jis paskambino ir pasakė, kad jis yra ( - ) vadovas, sakė, kad įmonė yra tikrinama ir jis turi parodyti automobilį. Jis atsakė, kad automobilis dar remontuojamas. Vėliau A vėl jam skambino, jis nuvežė automobilį. Gal po savaitės paskambino A, klausė, kada galima atsiimti automobilį. Jis sakė, kad dar neatvyko muitininkai. Kelis kartus vis skambino. Vėliau, vasarą, pats nuvyko pažiūrėti, kur automobilis. Paaiškėjo, kad prieš valandą jis jau išvažiavo. Pats pirko automobilį. Įmonės, kuri dirba Amerikoje, vardu pirko automobilį, nes ji davė savo kodus. Negali pasakyti, su kuria įmone susijęs K. Amerikos įmonė eksportuoja automobilius iš Amerikos, o Lietuvos įmonė jas priima ir perduoda savininkams. Aukcione dalyvavo ( - ) vardu. Pinigus padavė jų darbuotojui K. Jis neišrašė dokumento, kad gauna pinigus įmonės vardu. Nepaprašė tokio dokumento, kad jam jo nereikėjo. Turi K paliudijimą, kad jis tokią pinigų sumą gavo. Gyvena ne Kaune. Tą dieną, kai grįžo, ir sumokėjo pinigus. Negali pasakyti, koks dokumentas įrodo, kad K sumokėjo už šį automobilį. Neturi dokumentų, patvirtinančių automobilio apmokėjimą iš pinigų gavėjo. Turi tik aukciono patvirtinimus iš Amerikos, K dokumentą. Tai patvirtinančių buhalterinės apskaitos dokumentų neturi.

9Liudytojas M. V. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad žino, jog A. A. pastatė mašiną Mersedes, atvažiavo direktorius ir pasiėmė automobilį. Pastatė į aikštelę, nepamena kada, gal prieš 2 ar 3 metus. Jis buvo aikštelės direktorius. Įmonė vadinasi ( - ), nuomojama aikštelė. Jie turėjo sutartį su UAB ( - ). Kas atveždavo, tai prižiūrėdavo. Ponas atvažiavęs pasakė, kad jam liepė atvežti ( - ). Jis sakė, kad ( - ) ir dokumentus paliko. Technikinis buvo, deklaracija. Deklaracijoje buvo parašyta, kad tai ( - ) automobilis. Įvardintas buvo kaip pirkėjas, savininkas. A neprisistatė, sakė, kad prašė atvežti automobilį saugojimui. Automobilis nebuvo registruotas. Buvo tranzitiniai numeriai. Pagal sutartį priimdavo automobilius. Atvažiuodavo ne svetimas žmogus. Nefiksuodavo, kad atvažiavo automobilis. Jie nuomojosi tam tikrą skaičių vietų. Kai automobilis dingtų, praneštų policijai. Jeigu pašalinis žmogus, ne pagal sutartį, veda į žurnalą. Pagal sutartį laikydavo automobilius. Nieko nerašė, nes tas automobilis buvo ( - ). Nukentėjusysis sakė, kad prašė palikti automobilį. Tą automobilį po 2-3 savaičių paėmė direktorius A, jis yra ( - ) direktorius. Jis atėjo, pasiėmė raktus, dokumentus ir išvažiavo. Jam klausimų nekilo. Įmonė turi teisę turėti automobilį. ( - ) daugiau automobilių laikė. Kitus atvarydavo kiti žmonės, darbuotojai. Žmogus atvažiavęs prisistato, pasako, kad iš ( - ). Dokumentus sutikrindavo - technikinį pasą, deklaraciją, taip pat kieno vardu pirktas automobilis. Automobilis aikštelėje stovėjo gal apie 2-3 savaites. Nukentėjusysis buvo dar kartą atvažiavęs į aikštelę, klausė kur automobilis. Jam atsakė, kad direktorius pasiėmė, pasakė jam skambinti. Jis nežinojo kokie jų tarpusavio santykiai, kažką minėjo apie muitinės procedūras. Jis nesigilino, nežinojo, kur problema. Nežinojo, kas ten vyksta. Skambinosi su direktoriumi, jis nepamena ar pats skambino. Jam atrodo, kad su direktoriumi apie tai kalbėjo. A pasakė, kad tai mūsų automobilis ir viskas. Nukentėjusysis klausinėjo, kur tas automobilis. Kalbėjom, kad į muitinę išsivarė. Kiek pamena, tai dėl kažkokių muitinės procedūrų. Jis nefiksavo, ar jis nustebęs buvo, ar ne. Kažką minėjo, dėl ko išvarytas. ( - ) vis dar dirba. Su ( - ) bendradarbiavimas nevyksta, su A taip pat. Jis nepamena, ar nukentėjusysis prašė paskambinti A. Nepamena, ar jis skambino A. Jam A sakė, kad tai ( - ) automobilis. U. K. jis pažįsta. Kiek žino, tai nuo jų kompanijos daug nukentėjusiųjų žmonių. Klausinėdavo žmonės apie kontaktus, nes jie savo vidines problemas padalino kitiems žmonės. Kiek žino, U. K. ir savininkas nepasidalino finansų ir pradėjo nusavinti automobilius žmonių. U. K. su Justinu, ar G. G.. Jis yra nukentėjęs nuo K, pirkęs automobilį ir jam negražino. Vyko konfliktas vidinis tarp K ir savininko. Jie nusavino automobilius. Tas kur Amerikoje, problemas perkėlė žmonėms. Sumokėjo pinigus ir negavo automobilių. Jie laukė sprendimų kitoje byloje. K sako, kad laukia nuosprendžio ir grąžins tuos automobilius. Vienas dingo automobilis Amerikoje, kiti Klaipėdoje dingo. Jis nežino, kur tas automobilis. K sakė, kad arba pinigus, arba automobilius atiduos. Jis sako, kad prisiteis pinigus ir grąžins. ( - ) nežino, ( - ) žino. Nežino iki kada jie gyvavo. Per Ugnių prarado 2 automobilius. Už automobilius pinigus paduodavo U. K., paduodavo tiesiogiai jam. Jis dokumentų nematė, nežino kieno vardu įvažiavo tie automobiliai. Jis negalėjo nieko padaryti teisme, nes neturėjo dokumentų. Su ( - ) neteko patekti į panašias situacijas, jie nustojo parkuoti mašinas pas juos.

10Liudytojas U. K. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad 2013 metų vasarą U. A., padedant jam, JAV aukcionuose nusipirko Audi automobilį. Kai automobilis „parplaukė“, tai buvo siuntėjo iš Amerikos nusavintas, kaip ir šiuo atveju. U. K. iškėlė bylą Klaipėdoje ir U. A. apie tai žinojo, bet jis nekantrus. Jis asmeniškai iš jo pradėjo reikalauti pinigų. Tai buvo eilė instancijų. U. A. nepatiko civilinis procesas, jis pasamdė „gangsterius“, kurie grasino U. K.. Jie gąsdino fiziniu susidorojimu. Sakė, grąžinti pinigus grynais. Jie matė dokumentus, kad yra Klaipėdoje. Tas automobilis priteistas jo įmonei. Apeliacija bus svarstoma Vilniuje. Jis pradėjo ikiteisminį tyrimą FNTT ir muitinėje. Jis nenorėdamas laukti, sugalvojo kažkokiu būdu iškelti jam ikiteisminį tyrimą. Nutrūko ikiteisminis tyrimas, kai pateikė dokumentus. Esmė ta, kad Ugniaus įmonės vardu buvo plukdoma eilė automobilių, kuriuos pirkdavo ( - ) klientai. ( - ) turėjo problemų. Savininkas nurodė, kad tokios veiklos neafišuoti, kol vyksta tyrimai. Buvo vežami ( - ), o Klaipėdoje tapdavo juridiškai ( - ). Po tuo stovi fiziniai asmenys. Jis nefigūruoja, iki kol prasideda konfliktai. A pasakė, kad jeigu jis negrąžins pinigų, tai sakė, kad visų klientų nusavins mašinas. Jis žinojo, kad jo įmonėje krachas. Sakė žmonėms, kad persirašytų ant kitų įmonių automobilius. Pražiūrėjo, kad A nepersirašęs. Šiaip A visada ant savęs persirašydavo. Automobilis buvo neišmuitintas. Buvo du asmenys A. A. ir dar vienas žmogus. A 2014 pirmoje pusėje pasakė, kad nusavins automobilius. A automobilis atplaukė 2013 metų rudenį. Jis atplaukė ant ( - ), bet jis jį remontavo pats. 2013 metų vasarą matė, kad ( - ) bus negerai. Visi buvo informuoti, kad nusirašytų. Audrius tokios procedūros nedarydavo. Tokias procedūras daro tas, kas dirba su Kazachstanu. Audrius pirkdavo Europos rinkai. Jis visada susimokėdavo ir remontuodavo. Šiuo atveju, kodėl taip buvo, jis nežino, pražiopsojo. A automobiliui buvo padarytas laikinas įvežimas, taip padarė ( - ). Kai atplaukia, muitinės tarpininkas - deklarantas su gavėju – ( - ) tariasi, ką toliau daryti. Tuo metu jau kokius tris mėnesius nebedirbo, pradėjo vykti procesai. Derindavo tarpininkai, kokias procedūras daryti. Tai buvo mechanizmas. ( - ) negalėjo forminti laikino įvežimo. ( - ) buvo skolingi ir tokiu būdu jie mažino skolą. Jis jiems užblokavo kodus. Automobiliai buvo labai brangūs. Vieni formino dokumentus, kiti susisiekia su klientais, bet jis tame jau nedalyvavo. Buvo vienintelis atvejis, kai jis sužinojo, kad apgavo, klausė, kodėl jam neskambino, nes taip nebūna, kaip padarė tie aferistai Nes skambinama tai įmonei, per kurią atvažiavo, bet jie gavo telefonus klientų ir taip apgavo. Išsiaiškino viską ir priėjo iki šios situacijos. Su ( - ) teko bendrauti tik telefonu, paskui jie slapstėsi. Susitarti nieko nepavyko. Jei būtų susitarę, nebūtų teisme. Kas protingas, supranta tai, kas čia yra. Jis galėtų irgi pradėti procesą, tik keisčiau atrodytų, negu tas žmogus, kuris turi visus dokumentus, kad remontavo automobilį, važinėjo juo. Jis pirko automobilį per ( - ). Jie bendravo ne pirmą kartą. Jis nusišalino nuo pareigų, kai prasidėjo teisiniai reikalai. A bendraudavo tik tiesiogiai su direktoriais. Jis kreipėsi į jį, nors jis atostogavo. Perdavė jam pinigus, kad perleisti į Ameriką. Jis nesudarinėjo sutarties, nes tuo metu buvo niekas. Pinigus perdavė direktoriui ir jie persiuntė pinigus. Tada kasininkas buvo J. G.. Nežino kaip jie buhalteriškai susitvarkė. Buhalteriai buvo J. G. ir J. B.. V. M. nežino. Automobiliai ateina su vienais dokumentais į Klaipėdą, o tada pakeičiami. Kol nėra konflikto, visiems tas tinka. Buvo tokia praktika. Jie patys pasidarė tokius dokumentus. Žino ( - ) tai viena iš jo įmonių. Su A automobiliu ta įmonė nesusijusi, ji susijusi su A pirktu Audi A4. Jam yra sumokėti pinigai už ją. Deklarantas Klaipėdoje turėjo būti B iš ( - ) o čia arba ( - ) arba ( - ). Vandžiogalos pl. 106A veikė muitinės sandėlis. Nežino, kurie suformino. Darbuotojai yra tie patys. ( - ) tik 2013 rugsėjo pabaigoje gavo teisę veikti kaip deklarantui. Į Europą skirtas automobilis būtų muitinamas, jeigu eitų eksportui, tai nereikia jo išmuitinti. Klientui reikėtų įrodyti, kad automobilis išvažiavo. ( - ) neturėjo paimti automobilio iš nukentėjusiojo. Muitinimui automobilio nereikia. Su nukentėjusiuoju nekalbėjo, kad reikės automobilį perduoti ( - ). Jis nežino, iš kur jie gavo A telefono numerį. Laikinas įvežimas daromas pusei metų ir tada jis tęsiamas arba ne, tai tokiu atveju tik A galėjo susitarti. Viską jis sužinojo iš Audriaus. Jis galvojo, kad visi jo pažįstami neturi reikalų su ( - ). D paskambindavo klientams ir pasakydavo, kad grįžo automobiliai ir tariamasi, kaip bus forminami. Automobiliai pareina ant juridinio asmens, nes tik juridiniai gali pirkti aukcionuose. Dėl ( - ) savininko prašymo veikla nevyko. Atvažiavo automobilis, jeigu jis brangus, tai daug išlaidų muitui, jis pasidaro laikiną ir su laiku surenka pinigus. Taip darydavo daug klientų. Jis nežino, kodėl Audrius taip padarė. Jis jo neinformavo, jis padarė ne tokias procedūras. Ant kokios įmonės suforminamas laikinas įvežimas, ta įmonė ir formina. Muitinimas turėjo būti priverstinis. Jis neatsimena pokalbio su nukentėjusiuoju. Nukentėjusysis žinojo, kad automobilis ant ( - ). Kai ateina terminai arba tęsti, arba muitinti, tai laike būna taškas apie tai kalbėti. ( - ) turėjo kelis deklarantus savo miestuose. Nedalyvavo, kai A pasiėmė automobilį. Jam turėjo būti perduoti importo dokumentai, deklaracija, amerikietiškas techninis pasas ir dokumentuose turėjo atsirasti M invoisas. Automobilio techninio paso negalima pakeisti ir per čia galima atsekti, kas pirko. Būdavo prekybiniai numeriai įmonės, nes tai jos nuosavybė iki nusirašymo, ir važinėjama su tais numeriais. A automobiliui turėjo būti ( - ) numeriai. ( - ) puikiai žino, kad visas verslas paremtas pasitikėjimu, jie gauna interesą, tai yra jų pajamos, žino, kad tie automobiliai ne jų. Visi, kas sukasi tame versle, žino, kad tai fizinių asmenų automobiliai. Jie tik teikia paslaugą ir gauną mokestį už tai. ( - ) nusavino du automobilius, vieną grąžino už mokestį. Dėl Mersedes bendravo kartu su A tą dieną, kai viskas įvyko. Audrius skambino, norėjo pasikalbėti, bet jie nekalbėjo. Su A nekalbėjo, jie neatsakinėjo į skambučius. Automobilis 100 procentų priklausė A. A.. Viskas nuvertėjo dabar, tai jis skolingas ( - ) už išmuitinimą. Bet atsižvelgiant į viską, kažin ar jis ką nors skoloj. Apie M sužinojo teisme. Ant jo darydavo suklastotus dokumentus. Kol nėra konflikto, muitinė nesigilina. Jei patikrinus, tai greičiausiai nebus jokio M. Kol niekas nekliūna, tai viskas gerai. Labai paprasta Lietuvoje pakeisti tuos dokumentus. Jų machinacijų jis pasakyti negali. Jo bendrovė atliko forminimo paslaugą 2013-11-14, o 2014-06-11 deklaracija suklastota. Jis mokėjo deklarantams už kursus, nes ( - ) nebevykdė tokios veiklos kaip tarpininkas. Išmuitino, nes baigėsi terminas, turėjo arba pratęsti, arba išmuitinti. Jie sugalvojo išvežti į Vokietiją, tai išmuitino. Tas kas suformino, tai turi ir forminti visus reikalus. Greičiausiai ( - ) jau nebevykdė tokios veiklos. 1 tomas b. l. 130 - čia nupirkimo kaštai, automobilio vietinis pervežimas, toliau įmonės intereso mokestis. Tai viskas kas susiję su pirkimu. Ir yra transportavimo dokumentas, su konteinerio numeriu, automobilio kaina už transportavimą. Gavėjas ( - ) atplaukimas į Klaipėdą. Kaip muitinė užsimerkia ir nemato kur dingsta dokumentai, jis nežino. 1 tomo b. l. 140 - čia nėra antros pusės sertifikato, kur matytųsi ( - ). Ant 2013-09-03 yra štampas, kad automobilis kirto Amerikos muitinę. Reikia išsikviesti M. Pagal šitą dokumentą M neturėtų nieko žinoti. Rugsėjo 27 dieną parduoda M automobilį, kuris tuo metu plaukia laivu. Pareikalavus iš Muitinės JAV eksporto deklaraciją, kurioje būtų matyti, kad rugsėjo 3 dieną, automobilis išplaukia, kur pirkėjas ( - ). Plaukiantį daiktą parduoti galima, bet ( - ) turėtų parduoti M, o tik tada jis jau parduotų. ( - ) suteikė paslaugas ir tiek. Rugpjūčio 27 dieną Justinas turėjo įnešti į banką pinigus. Tuo metu buvo J. G.. Pinigai nešami į banką ir užfiksuojami apskaitoje. Jis tuo metu buvo kontaktų direktorius, bet atostogose. ( - ) sirtuaciją žinojo. ( - ) 2013 birželio mėnesį nustojo vežti. Veikla nebuvo pristabdyta, ji buvo vykdoma ( - ) vardu. ( - ) išmuitinimo paslaugas teikdavo ir anksčiau. Senai jie teikdavo, o visas paslaugas teigti pradėjo nuo liepos mėnesio. Iki tol nuo 2010 metų bendradarbiavo jie. Pagrįs įsiskolinimus, yra galimybė pateikti dokumentus dėl įsiskolinimų. 2013-06-27 nebebuvo direktoriumi, rugpjūčio mėnesį paėmė pinigus iš A. Jis jų niekur neįnešė. Jis, jeigu būtų veikęs ( - ) vardu, būtų sudaręs sutartį. Atostogų metu skambino ir pasakė, kad nori pirkti automobilį. Jis jam padarė paslaugą. Pinigus nuvežė į ofisą. Nepamena, kam juos padavė. Pinigus padėjo į ofisą. J. G. rinkdavo pinigus, jis atvežė, įvedė į programą ir viskas. Jam yra tas pats arba į seifą, arba Justinui. Jei kasininkas užimtas, kitas įgaliotas asmuo buvo M. Z.. Pinigai kasoje nepaliekami. Pinigai J. G. įnešti į banką gauti iš jo. Pinigus įnešti turėjo J. G., kas įnešė juos, turi matytis banko įrašuose. Invoisas dalyvauja kitoje byloje. G. G. dalyvauja kitoje byloje prieš ( - ), jis pateikė tą invoisą kitoje byloje, jis atšvietė jį. Jis tai ginčija ir įrodo tai, kitame lape atsiranda ( - ). Klaipėdoje tai nagrinėjama, jam tas invoisas žinomas. Ten parašyta, kas išrašė invoisą. Jis nedalyvavo, nes tai iš Amerikos. Deklarantas formina, jis nemato tų dokumentų. ( - ) ima mokestį, jeigu užsiformino, užsipajamavo. Tie patys žmonės dirbo ir tarptautinių kontraktų vardu. Deklaraciją pildė deklarantas, jis ir įrašė. Jis fiziškai dokumentų nežiūriu, jie per jo rankas neina. M. G. deklarantas, jis buvo iš pradžių ( - ) darbuotojas, vėliau kai įmonės keitėsi buvo ( - ) sandėlio direktorius. Marius tuo metu dirbo ( - ) ir teikė tos įmonės vardu muitinės paslaugas, deklaracijas. Klaipėdos deklarantui klausimas, iš kur atsirado M. Deklarantas dirba su tais dokumentais, kurie ateina. ( - ) teikė paslaugą, suformino pagal ( - ) įgaliojimą laikiną įvežimą. ( - ) klientais galėjo suforminti ne tik ( - ), bet ir kitų įmonių, iš kurių turi įgaliojimus veikti. ( - ) neturėjo teisės daryti įvežimo. Vėliau, ( - ) nebevykdė tokios veiklos, negalėjo išmuitinti. Dėl to nutrūko veikla. Nuo 2013 metų vidurio pastebėjo, kad su ( - ) negerai. Žmonės pastoviai viską girti tvarkydavo. Jie buvo pastoviai skoloj įmonei. Skola kisdavo. Maždaug apie 20 000 dolerių. Turi 2013 metų gruodžio skolą. Yra jo laiškas A, išvardintos jų nupirktos mašinos, apmokėjimai ir kokia likusi skola. Kai kur yra duoti grynais. Jie mato, kad rugsėjo 16 dieną yra 21 426 skola. Jis nerekomendavo A. A.. Jis nežino, kodėl reikėjo daryti laikiną įvežimą. Kaip įmonė neturėjo pasirinkimo, jeigu būtų importas, tai per juos nebūtų daroma. Jei Audrius būtų muitinęs, būtų skola sumažėjusi. Santykiai geri nebuvo. Santykiai buvo skirti tiems klientams, kuriems buvo reikalingas laikinas įvežimas. Išmuitintą automobilį persirašo patys ant savęs. J. G. buvo kasininkas su visiška materialine atsakomybe. Ant pinigų nebuvo parašyta kieno tie pinigai. Jie patys sako, kad ( - ) nevykdo veiklos, tačiau visuose dokumentuose gavėjas - jie.

11Ikiteisminio tyrimo metu liudytojas G. G. parodė, kad jis yra suteikęs aukciono „IAAI" prisijungimo kodus klientui U. K.. Pasinaudodamas jo suteiktais prisijungimo kodais U. K. nupirko bendrovei ( - ) aukcione „IAAI" automobilį ( - ). Prisijungimo prie aukciono kodas priklausė jo vadovaujamai kompanijai, registruotai JAV „G&G Auto Sales LLC", todėl visi minėto automobilio pirkimo dokumentai buvo įforminti jo vadovaujamos JAV kompanijos vardu. Automobilis buvo nupirktas 2013 m. rugpjūčio 26 arba 27 dienomis. Kompanija ,,G&G Auto Sales LLC“ už automobilį apmokėjo savo lėšomis. Tokiu būdu šiuo atveju jo vadovaujama kompanija „G&G Auto Sales LLC" 2013 m. rugpjūčio 26 arba 27 dienomis organizavo nupirkto automobilio ( - ), gabenimą iš S. A.-South iki Houstono, Tx sandėlio, dokumentų suforminimą ir pakrovimą į jūrinį konteinerį ir parplukdymą klientui, šiuo atveju Kauno mieste registruotai UAB ( - ). Jo vadovaujama kompanija išrašė dokumentus 2013-08-27 Invoice, kuriame nurodytas pirkėjas, pardavėjas, automobilio kaina, automobilio transportavimo išlaidos iki pakrovimo aikštelės ir dilerio mokestis už naudojimąsi jo kodais aukcione ir 2013-10-02 Invoice, kuriame nurodytos automobilio parplukdymo kaina. Už minėtą automobilį ( - ) yra atsiskaičiusi su jo kompanija „G&G Auto Sales LLC". Kad minimą automobilį įsigijo UAB ( - ) pasinaudojant jo kompanijos vardu, jis sužinojo sekančią dieną iš nupirktų automobilių ataskaitos. Apie tai, kokiu būdu automobilis ( - ), buvo apiformintas UAB ( - ) vardu gali atsakyti tik U. K., kuris yra UAB ( - ) atstovas. Tokį asmenį kaip A. A. jis pažįsta. Pastarasis jo buvo prašęs pasižiūrėti minimo automobilio stovį ir tikrai žino, kad jis buvo nupirktas būtent jam. Visą reikalingą informaciją, susijusią su minimo automobilio ( - ) pirkimu ir atgabenimu, jis gali pateikti pareikalavus elektroniniu paštu ( - ). Dokumentus Invoice jis yra perdavęs policijai per savo brolį J. G.. UAB ( - ) direktorių U. A. jis pažįsta asmeniškai, su juo nesieja jokie verslo santykiai.

12Liudytojas J. G. parodė, kad kaltinamasis nėra jo giminaitis. Šioje byloje ikiteisminio tyrimo metu jis buvo apklaustas dėl automobilio. Jis brolio klausė dėl GG akcijų. Klausė G. G. apie minėtą automobilį. Tai pirko ( - ). Buvo užklausimas, kas pirko. Pirko ( - ). Jį pristatė į Klaipėdą ir U. K. kaip jį pasiėmė, ar ant tralo ar konteineryje, J. G. nežino, žino tik bendrus dalykus. Tuo metu jis dirbo ( - ) kasininku. Direktoriumi buvo M. D.. K buvo atostogose. J.G užklausė brolio pagal kėbulo numerį. Kai jo klausė apie automobilį, jis užklausė brolį. Kėbulo numeris būna tik vienam numeriui, nebūna dviejų automobilių vienodais numeriais.

13Teko pateikinėti dokumentų kopijas. Sąskaita išrašyta ( - ). Kiek prisimena, tai GG buvo pateiktas automobilis ir jie turėjo atsiskaityti. Vasaros metu buvo panaudos sutartis kontaktų su ( - ), kad naudotis sandėliu. ( - ) naudojosi sandėliu, vėliau buvo sutartis nutraukta. Čia nurodytas jų sandėlis, kuris panaudos sutartimi duotas ( - ). Jie iš Klaipėdos bendraudavo su transportuotojais. K jam nepasakodavo, su kuo ( - ) bendravo. ( - ) nuo 2013 metų gegužės nieko nebepirko iš Amerikos. Jokio automobilio. Automobilis buvo ( - ) pirktas iš ( - ). J. G. smulkmenų nežino. GG yra viena iš didesnių įmonių, kuri prekiauja automobiliais. Nežinojo, kaip K skirstė tuos automobilius. Už tą automobilį greičiausiai pavedimus padarė. ( - ) darydavo Amerikai apmokėjimus, nes jie pirko daug automobilių. Brolis pasakojo, kad ( - ) pirkdavo. Kontaktai paskutinį automobilį nupirko iki 2013 m. birželio 1 dienos. Po to jau nebepirkdavo. K dirbo kontaktuose, bet buvo išėjęs atostogų, o po to išvis išėjo. 2013 metais K išėjo iš darbo. Jis įsikūrė savo įmonę ( - ) ir pats pirkdavo automobilius, ir juos pardavinėjo. Apie ( - ) girdėti teko. U su ( - ) bendraudavo. Jie užsidarydavo kabinete, bet J. G. nieko nepasakojo. Brolis sakė, kad už šitą automobilį buvo atsiskaityta, ir K jį pasiėmė. Brolis pateikė dokumentuose nurodytą kainą. Sumokėjo ( - ). ( - ) nebepirko mašinų ir mokėjimo padaryti negalėjo. Negali būti, kad J. G. perdavė pinigus. Įmonė nebepirko naujų automobilių. Jis neatsimena, kad K jam būtų davęs pinigų už naujai pirktus automobilius.

14( - ) savo žinioje turėjo automobilių, tai už automobilius nupirktus iki 2013 gegužės kažkurios dienos buvo duodami pinigai. Kai klausinėjo, tai tas automobilis buvo vasaros pabaigoje, jį įsigijo ( - ). Už šitą automobilį padarė ( - ). ( - ) nuo gegužės galo nebepirko automobilių. Jis nežino tos sumos, kur kokie pavedimai buvo. Kontaktai su visais tiekėjais atsiskaitydavo. Jam reikia žiūrėti dokumentaliai, nes buvo didelė įmonė, daug automobilių. Tuo metu jis domėjosi pavedimais. Kontaktai už savo automobilius pervedė ( - ).Jis žino, kad automobilis buvo atplukdytas į Klaipėdą, o ką darė K su automobiliu, nežino. Skambino broliui paklausti apie automobilį. Brolio klausė, kas jį pirko, ar apmokėjo. J. G. žinojo kėbulo numerį. Jį iškvietė, nes minėtas automobilis iš buvo paimtas konkrečiai iš A. A.. Pats J. G. nežino, kaip tas automobilis atsirado pas A. Jis broliui minėjo, kad automobilis paimtas. Brolis pristatė automobilį ( - ). Jis pateikė dokumentus, kad ( - ) pirko automobilį. ( - ) gali paaiškinti, kaip atsirado A. A.. ( - ) bendrovė buvo konkrečiai ( - ). Dėl šio automobilio A kontaktuose nebuvo, nes įmonė nebedirbo. M. D. buvo direktorius tuo metu.

15Kaip A bendravo su D, J. G. nežino. Brolis minėjo jam tik ( - ), kas pirko automobilį. ( - ) pristatydavo automobilius į Klaipėdą ir jie tvarkydavosi pagal savo nuožiūrą. Jo brolis prekiauja automobiliais. Vyko prekiavimas su Rytų rinkomis, jį domina kita rinka. Kontaktai buvo pagrindinis tiekėjas savo laiku. K norėjo pats užsiimti ta veikla. K buvo ( - ) savininkas, jis norėjo būti nepriklausomas ir vykdyti savo veiklą. J. G. brolio reikia paklausti, kodėl jis nebevykdė veiklos kontaktų. Su K jis nebendrauju. Jis su broliu nelabai sutarti pradėjo.

16Jis tuo metu buvo kasininkas, realiai dirbo su dokumentais, negalėjo atsakyti, ar pirkėjas fizinis asmuo. Jam būdavo pasakyta įnešti tokią sumą ir jis tokią įnešdavo. Direktorius duodavo nurodymus, kada įnešti į sąskaitą. Buhalterinius dokumentus tvarkydavo tie, kas dirbdavo su dokumentais. J. G. darbas buvo surinkti pinigus ir įnešti į banką.

17Liudytojas A. T. parodė, kad kaltinamasis nėra jo giminaitis. Kadangi įmonė ( - ) užsiima automobilių prekyba, tai 2014 m. birželio mėn. pirko automobilį „M. B.“ iš įmonės ( - ). Tokiu būdu radę neblogos kainos pasiūlymą, nusipirko šitą automobilį. Automobilyje padarė pakeitimus ir išvežė pas partnerį į Vokietiją pardavimui. Po kurio laiko vokietis norėjo išsiimti vokiškus dokumentus ir automobilį sulaikė. Po to vokiečių policija grąžino automobilį ir pasakė, kad šio automobilio savininkai ginčijasi. Grąžino dokumentus, vokiečių parneris užregistravo, bet po mėnesio vėl atsirado kliūtis. Jie, kaip įmonė, nėra gavę nei vieno rašto. Po kiek laiko vokietis nuvažiavo pasiklausti, kas per situacija, jam leido pardavinėti ir surado pirkėją.

18Automobilį rado Gariūnuose ( - ) aikštelėje. Sutarė dėl kainos ir nusipirko. Įsigijo už 103 005 litų. Gariūnuose buvo ( - ) ofisas ir ten viskas vyko. Su U. A. bendrauti neteko, girdėjo tik kalbas. Kai įvyko sulaikymas pirminis, tai buvo jų įmonė nuvesta pas advokatą, kuris padėjo surasti tiesą. Jie pas advokatą buvo kartu su Ugniumi, bet ten daugiau nieko ir neįvyko iš to advokato pusės. Jie automobilį atidavė Vokietijai pardavinėti. Iš Vokietijos partnerių užmokesčio negavo. Dėl tų areštų jam automobilio vieta žinoma. Jie to automobili neslėpė, jį oficialiai reklamavo. Pirmos gairė išlindo po 1,5 mėnesio. Vokiečiai nesiūlė grąžinti to automobilio. Tą automobilį Vokietijoje lengviau parduoti, Lietuvoje galima parduoti tik su nuostoliu. Kai įsigijo, automobilis nebuvo įregistruotas. Jis buvo išmuitintas, paruoštas eksploatuoti Lietuvoje. Vokietijoje lietuviška registracija naudos neduoda. Kai įvyko pirminis dalykas, tai jis su Ugniumi nuėjo pas advokatą ir šis žadėjo greitai išspręsti, bet daugiau nieko ir nebuvo. Į teismą nesikreipė, laikas bėgo, kartais tas automobilis paaiškėdavo, kad laisvas.

19Teisminio bylos nagrinėjimo metu pagarsinus liudytojo A. T. parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu (t. 1, b.l .166-167), liudytojas A. T. parodė, kad visi žino ( - ) ofisą. Su A bendravo prie automobilio. Pinigai buvo perduoti ofise, A irgi buvo. Su tyrėju pasikalbėjo bendromis frazėmis, o šis įrašė į protokolą apie kauniečius. Buvo diskusija, kalbėjosi, o tyrėjas įrašė į protokolą. Po incidento buvo sužinota, kad vyksta tokios kalbos, kad pykstasi dėl skolų ir automobilis buvo paimtas. Jis, kai pirko automobilį, nežinojo, kad taip vyksta. Jei būtų žinojęs, nebūtų pirkęs.

20Liudytoja J. B. parodė, kad kaltinamasis nėra jos giminaitis. Ji dirba ( - ) buhaltere, tačiau įmonėje veikla nevyksta, nes uždarinėjama. Joje dirbo nuo 2005-08-05. Įmonei pradėjo vadovavo G. G., paskui nuo 2006 metų- M. B.-jis buvo direktoriumi iki 2009 rugsėjo, nuo tada direktorius buvo U. K. iki 2013-10-18. Po to, nuo 2014 metų- M. D., dar vėliau- J. G.. Iki 2013 metų spalio mėn. buvo U. K., po jo M. D.. Iki 2013 gegužės 6-7 dienos buvo importuojami automobiliai iš Amerikos. Buvo didelis tikrinimas ir nusprendė nebevežti į Lietuvą automobilių. Nuo gegužės 7 dienos išpardavinėjo automobilius. Nebepirko ir nebegabeno. Iki 2014 metų vasario mėnesio išpardavė visus likučius. ( - ) 2013 rudenį automobilių neplukdė, mažino skolas. Kiek mačiau įmonės popierius, užsakymus, mokėjimus, nebuvo požymių, kad vyko veikla kažką pasitelkus. Vyko tik skolų mažinimas. Nuo gegužės vyko mokėjimai už patalpas, telefonus, elektrą, dar už transportavimą mokėta, įmonė teikė muitinės paslaugas ir skolų mokėjimas. Kai įmonė gabeno automobilius, vyko labai didelė veikla. Ji matydavo pinigus už gabenimą. Žmonės mokėjo už tarpininkavimą, muitinės paslaugas. ( - ) pirkdavo iš vieno Amerikos partnerio ( - ), pasakydavo į kokius konteinerius pakraudavo. Jeigu automobiliai atplaukdavo ( - ), tai kontaktai atsiskaitydavo su ( - ), o žmonės atsiskaitydavo ( - ). Jeigu automobilis atplaukdavo kaip mūsų prekė, tai jiems atsiskaitydavo. Dar teikė transportavimo paslaugas. ( - ) išrašydavo tik už gabenimą. ( - ) vardą liudytoja matydavo tarp klientų, sąskaitų išrašuose. Yra mačiusi sąskaitas ( - ) už transportavimą, mokesčius. Konteineriuose būdavo 4-5 mašinos ir jei nors viena mašina būdavo ( - ), jie turėjo mokėti už gabenimą. Įsiskolinimų ( - ) buvo ir yra dabar. 2013 metais jų skola kaupdavosi, jie sumokėdavo dalį arba viską, ir ji vėl kaupėsi. Ežero gatvėje turėjo didelę aikštelę, Vandžiogalos gatvėje buvo jų muitinė ir aikštelė. ( - ) tai buvusio direktoriaus įmonė, jie panaudos sutartimi paėmė Vandžiogalos aikštelę. ( - ) su jais nebendradarbiavo. Kai savininkas 2013 gegužės mėnesį pasakė nebeimportuos, tai aikštelę perėmė ( - ) Liudytoja nematė, kad išmuitinimą teiktų ( - ). Kai nebevykdė veiklos, nebeturėjo darbuotojų, tik pardavinėjo likučius. A. A. vardas ir pavardė girdėti. Gal ji matė jį tarp pirkėjų sąrašų, gal bendradarbiai kalbėjo apie potencialų klientą.

21Teisiamojo posėdžio metu pagarsinus liudytojai SEB banko sąskaitos išrašą (t. 1, b. l. 17) bei iš „( - ) pateiktų dokumentų SEB banko išrašą, J. B. parodė, kad ji viską matė, nes ruošė teismui informaciją. Žiūrėjo situaciją, nes prašė grynųjų pinigų judėjimo. Pinigai gulėjo kasoje, kasininkas juos buvo įnešęs prieš atostogas.

22Parodžius liudytojai iš ( - ) pateiktų dokumentų SEB banko išrašą ji atsakė, kad dolerinės kasoje buvo likutis ir išnešta pinigai ir liko 0 dolerių. Čia paima pinigus ir perduoda į banką. 2013-08-09 buvo įnešta į kasą nurodytos sumos. Tą dieną buvo įnešta litais. Pinigus įnešė J. G., nes jis buvo kasininkas ir surinkinėjo pinigus. Pinigai buvo iš pirkėjų, iš kvitukų matyti koks pirkėjas. Tą savaitę pirkėjas buvo tik vienas. Rugpjūčio 9 dieną buvo gauti pinigai iš ( - ) Rugpjūčio mėnesį buvo likutis ir pastoviai įnešinėdavo į kasą. Pinigus įnešdavo taip, kaip direktorius liepdavo. Kieno pinigai, neįmanoma nustatyti. J. G. iš savo avansinės apyskaitos likučių įnešė. Įnešimai du, nes gali būti, kad iš skirtingų pinigų keityklų pinigai. Justinas pildo pinigų kvitus, kai paima pinigus iš žmogaus. Pagal įmonės tvarką, Justinas privalėjo pasibaigus mėnesiui priduoti ataskaitą, iš kokių asmenų jis paėmė pinigus. Pagal numerius matyti, kad eina pagal kvitus išsiaiškinti, kas pateikė pinigus.

23Liudytojas G. B. parodė, kad kaltinamasis nėra jo giminaitis. Jo įmonė ( - ) buvo sudariusi ekspedijavimo sutartį su ( - ). U. A. buvo ( - ) direktoriumi. Pats G. B. yra ( - ) direktorius. Ekspedijavimo paslaugas teikė ( - ). Ekspedijavo auto transportavimą ( - ). 2012-2013 metais jie bendradarbiavo, šiuo metu santykiai nutraukti. Jam, kaip ekspeditoriui, buvo pateikti dokumentai krovinio įforminimui Klaipėdos muitinėje. Gabendavo iš Klaipėdos iki Kauno. Jo funkcija buvo pristatyti krovinius į atsakovo vietą. Siuntėjas - Amerika rūpinosi konteinerių gabenimu iki Klaipėdos. Konteinerio gavėjas galėjo būti daug įmonių, nes prekės galėjo priklausyti keliems gavėjams. Dalis krovinio būdavo ( - ) kita dalis baltarusių. Konteineris nėra prekė, tai tara. Būdavo pažymėta, kas rūpinasi konteineriu. ( - ) irgi atlikdavo ekspedijavimo paslaugą. Kad leisti įforminti, turėjo būti pateikti transporto techninis pastas ir invoisas. Tuos dokumentus jam atsiųsdavo. Dokumentus jam siųsdavo (duomenys neskelbtini. ( - ) irgi buvo ekspeditoriais, jie irgi iš G. B. užsisakydavo paslaugas. ( - ) atstovavo Kauno teritorijoje muitinėje. Transporto priemonės būdavo gavėjų turtas. ( - ) gaudavo dokumentus iš Jungtinių valstijų, tarp jų ir būdavo ( - ), kitų piliečių, užsieniečių dokumentai. Kadangi iš Kauno nevažiuodavo įsiforminti konteinerių, todėl tam reikia ekspeditoriaus Klaipėdoje. ( - ) veikė Vilniuje, ( - ) Kaune. Krovinio pagrindas nebuvo ( - ). Viena jų, o kitos trijų asmenų, kurie Kaune. Kaunas kaip paskirstymo taškas. Bendravimas vykdavo per ( - ). Bendraudavo su B, U, M. D.. M. B. GL markės automobilių buvo apie 100 per jį. Jis negali atsiminti visų automobilių. A. A. pažinoti neteko. Bendrovę ( - ) žino, jie pasidarė kaip ekspeditoriai, muitinės tarpininkais. ( - ) direktorius Ugnius įkūrė ( - ) tai pačiai paslaugai atlikti, tarpininkauti, muitinės tarpininko paslaugas teigti. Iš ( - ) pretenzijų dėl nepristatytų krovinių neteko girdėti. Pristatydavo konteinerius. Viską kontroliuodavo muitinė nuo taško A iki galutinio taško. Gabendavo lengvuosius automobilius, motociklus. Pagrindas buvo daužti automobiliai. Kai prekės vyko iš Klaipėdos tranzitu į Kauną, tai iš muitinės matydavosi, kad pasiekė kitą muitinę. Klaipėdoje formino jie, Kaune – ( - ), vėliau ( - ). Iki pat kiemo prekių nepristatydavo. ( - ) žinodavo iš atstovų Kaune. ( - ) bendradarbiavo su kontaktais. Kontaktai atsiunčia dokumentus, mašinų dokumentus, sąskaitas, kuriuos G. B. turi pateikti muitinei. G. B. juos įformindavo. Jei turi dokumentus, gali pasiimti automobilį ir fiziniai asmenys, bet labai brangiai kainuodavo. Kaune turėdavo sandėlius, kuriuose buvo galima iškrauti. Konteinerį atveždavo į Kauno vidinę muitinę, į Vilnių neveždavo. Pagrindinis bendradarbiavimas vyko su kontaktais.

24Teisiamojo posėdžio metu liudytojui G. B. parodžius pirkimo internetu kopiją (t. 1, b. l. 16, G. B. paaiškino, kad tai amerikiečių siuntėjo išleistas dokumentas jūriniai linijai, kuri teikdavo Amerikos muitiniai, kas yra konteineryje. G. B. įmonė čia yra ekspeditorius Klaipėdoje, nurodo, kas rūpinsis konteineriu. Jį informuoja ( - ) arba kiti klientai, kad atėjo krovinys. ( - ) pateikdavo apie jį informaciją. Visi automobiliai gali būti skirtingų asmenų. ( - ) žino, kiek, kokie automobiliai ir kieno anksčiau nei jis. Be dokumentų paketo konteineris negali išvykti iš Klaipėdos. Būdavo technikinė ir invoisas. Tuos dokumentus reikia pateikti muitinei. 2012-2013 metais eidavo labai daug konteinerių.

25Liudytojas M. D. parodė, kad jis 2013 metų vasarą dirbo ( - ). Išėjo 2014 metų birželio mėn. Žino, kad tas automobilis buvo pas juos sandėlyje. Jis atvyko iš Klaipėdos konteineriu. Sandėlis yra Domeikavoje. Pats M. D. buvo vadybininkas, atsakingas už detales. Žino, kad tas automobilis atvyko. Automobiliai dažniausiai atvažiuoja konteineriais. Konteinerius iškraudavo. ( - ) suteikdavo iškrovimo paslaugas. Automobilį pasiėmė A. A.. Daug mašinų buvo, tai negali pasakyti ar matė tiksliai, kaip A paėmė automobilį. Kiek pamena, tai automobilis buvo daužtas ir jį pasiėmė su tralu. Buvo ten kaip muitinės sandėlis, buvo forminamos deklaracijos, sandėliavimo dokumentai. Jis buvo senas klientas, nebe pirmas jo automobilis. Gal direktorius pasakydavo, kad galima išleisti. Iš Klaipėdos atvažiuodavo tranzitinė deklaracija ir invoisas. Pats jis tų dokumentų nematė. Dokumentus galėjo matyti tik tarpininkas.

26Jis įmonėje buvo laikinai einantis direktorius. U. K. išėjo atostogų vasarą ir jį paskyrė laikinai. Įsakymą parašė pats direktorius. Ar buvo sudaryta su juo visiškos materialinės atsakomybės sutartis, jis nežino. Negali pasakyti, ar Ugnius įnešinėdavo pinigus į kasą. Pinigai buvo laikomi seife, bet M. D. nežino, nes pats neįnešinėdavo. Kai buvo laikinai einantis direktoriaus pareigas, tai nežino, ar K įnešinėjo pinigus. Ėjo tas pareigas priverstinai. Apie grynus pinigus nieko negali pasakyti, jis jų nekontroliuodavo. ( - ) A automobilio nepirko. Po gegužės mėnesio jie nei vieno automobilio nebepirko. Kas buvo neatsiskaityta su ( - ), tai atsiskaitydavo, bet naujų nepirko.

27Sąskaita greičiausiai buvo SEB banke. Negaliu pasakyti, už ką buvo sumokėta. Tuo momentu gal parsidavė daugiau automobilių ir susidarė suma didesnė. M. Z. man žinomas. Aš įsivaizduoju, kad jis įnešė į banką iš kasos. Aš negaliu atsakyti apie buhalterinius dalykus. Tuo metu aš buvau vadovas. Realiai, kad Ugnius ir buvo atostogose, bet jis vadovavo. Greičiausiai tiek buvo kasoje ir tiek buvo įnešta į banką. Galiu pasakyti, kad kai paskui klausiau apie tą automobilį G. G., tai patvirtino, kad už jį atsiskaityta. Tas pats automobilis dalyvauja byloje ir Klaipėdoje. G. G. buvo atvykęs į Lietuvą ir buvo kalba apie bylas Klaipėdoje. Žinau, kad tas automobilis buvo sąraše. G. G. man neminėjo, kada buvo atsiskaityta su automobiliu. Sakė, kad Audrius atsiskaitė.

28Liudytoja R. P. parodė, kad 2011 metų liepą pradėjo dirbti UAB ( - ). U. A. buvo šios įmonės vadovas (direktorius). Ji įmonėje dirbo apskaitininke. Iš darbo išėjo 2014 metais.

29Įmonė užsiiminėdavo automobilių pirkimu ir pardavimu. Iki R. P. ateidavo tik popieriai. Banko sąskaitas tvarkė vyr. buhalterė. Pati R. P. turėjo suvesti pirkimo – pardavimo sutartis ir detalių sąskaitas faktūras. ( - ) buvo pardavėjas dažniausiai. Ji Amerikos netvarkė. Už Ameriką buvo atsakinga J. C.. Automobilius pirko įmonės. Iš Amerikos buvo ( - ) ir ( - ) įmonės. Pati R. P. matė tik dokumentus, kad buvo pirkimai, pardavimai. Lietuvoje parnerių irgi buvo, bet nepamena pavadinimų. Buvo dvi įmonės Lietuvoje, kaip partneriai. ( - ) galėjo teikti muitinės tarpininkavimo paslaugas. Ji netvarkė muitinės dokumentų. M buvo iš Amerikos. Yra mačiusi dokumentuose pirkimų – pardavimų, išmuitinimuose. Nežino, ar jie pasirašinėjo dar kažkokius susitarimus.

30M girdėjo, buvo tvarkomi dokumentai, tačiau pačio jo nematė. Jai dokumentus pateikdavo G. M. ir direktorius U. A.. Ji nėra mačiusi dokumentų, kad įmonė gautų automobilį už skolas.

31Iš 2014-06-04 pareiškimo apie nusikaltimą matyti, kad A. A. kreipėsi į Kauno apygardos prokuratūrą prašydamas pradėti ikiteisminį tyrimą pagal BK 182 str. 2 d., 300 str. 1 d., pateikdamas automobilio M. B. GL 350 pirkimo internetu kopiją, pinigų pervedimo kopiją bei patvirtinimą, kad U. K. iš A. A. gavo pinigus (1 t., b. l. 16-18).

32Transporto priemonės valdytojo civilinės atsakomybės privalomuoju draudimų sutarčių kopijos patvirtina, jog draudėjas yra A. L. A., a.k. ( - )

332014-02-14 Prekių pirkimo-pardavimo kvitas Nr. 004 ir 2014-01-14 kvitas Nr. 003 patvirtina, kad automobilio M. B. GL 350 surinkimo ir remonto darbų paslaugų pirkėjas yra A. A. (1 t., b.l. 33).

342014-05-30 PVM sąskaita-faktūra serija STM Nr. 14071 ir 2014-04-30 PVM sąskaita-faktūra serija STM Nr. 14054 patvirtina, jog už automobilio ( - ) remonto darbus apmokėjo grynais pinigais A. A. (1 t., b.l. 34,35).

35Fotolentele Nr. 1 apžiūrėtos automobilio ( - ) foto nuotraukos, kurias A. A. pateikė Kauno apsk. VPK NTV ENTS vyr. specialistui S. A. elektroniniu paštu (1 t., b.l. 43-46).

362015-09-18 išankstinė UAB ( - ) sąskaita apmokėjimui, kuri patvirtina, jog už autodetales automobiliui M. B. GL 350 gavėjas yra A. A. (1 t., b.l. 55).

37Foto nuotraukomis apžiūrėtas daužtas ir suremontuotas automobilis ( - ) (1 t., b.l. 58-61).

382013-08-27 sąskaita Invoice ir 2013-10-02 sąskaita Invoice, kurios patvirtina apie nurodytus apmokėjimus dėl automobilio M. B. GL 350 (1 t., b.l. 125,126).

392014-06-16 transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartis serija SVV Nr. 2014/06/16 ir 2014-06-16 pinigų priėmimo kvitas serija MSA Nr. 4641416, kurie patvirtina, kad automobilio ( - ) pardavėjas yra UAB ( - ), atstovaujama direktoriaus U. A., o pirkėjas UAB ( - ) (1 t., b.l. 164,165).

402016-12-06 liudytojo G. B. savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo protokolas su priedais patvirtina, kad G. B. pateikė G&G įgaliojimą anglų kalba, sąskaitą faktūrą serija WT Nr. 13-3728, muitinės tarpininko paslaugų teikimo sutartį Nr. 11-002, UAB „Gelera“ T1 deklaraciją su priedais, muitinės tarpininko paslaugų teikimo sutartis Nr. 14-113 ir 13-108, sąskaitą faktūrą serija WT Nr. 1-3729, muitinės deklaraciją T1 ( - ), krovinių transportavimo važtaraštį, Klaipėdos muitinės raštą Nr. (8.1)11D-4593, muitinės deklaraciją T1 ( - ), sąskaitą faktūrą serija WT Nr. 13-3725 (6 t., b.l. 37-60).

412016-11-22 nukentėjusiojo A. A. daiktų dokumentų pateikimo protokolas su priedais patvirtina, kad A. A. pateikė voką iš JAV su 8 lapais dokumentų anglų kalba (6 t., b.l. 61-71).

422016-11-22 dokumentų apžiūros protokolas patvirtina, kad buvo apžiūrėtas iš JAV gautas vokas su dokumentais (6 t., b.l. 72-77).

432016-11-25 raštas dėl dokumentų vertimo į lietuvių kalbą pavirtina, kad buvo padaryti dokumentų vertimai: pirkėjo kvitas Nr. 6339239, pirkėjo Nr. 202232, važtaraštis Nr. 561428658, elektroninis susirašinėjimas, Teksaso transporto priemonės nuosavybės pažymėjimas, sąskaita Nr. A077533, siuntėjo užsakymo Nr. 561428658 (6 t., b.l. 79-96).

442016-12-21 Tarnybinis pranešimas Nr. 20-PR2-61897 patvirtina, kad atlikti dokumentų vertimai – 2012-09-10 ( - ) įgaliojimas, M. M. pardavimo sąskaita 0228, W8 Shipping sąskaita faktūra S020269 (6 t., b.l. 97-103).

452016-12-06 Kauno teritorinės muitinės raštas dėl informacijos pateikimo patvirtina, kad laikotarpiu nuo 2013-08-01 iki 2014-06-16 Kauno teritorinė muitinė nėra išdavusi UAB ( - ) ir UAB ( - ) leidimų taikyti ekonominio poveikio turinčią procedūrą/laikinąjį įvežimą perdirbti. UAB ( - ) ir UAB ( - ) nuo 2012-10-18 iki 2013-11-01 turėjo galiojantį leidimą taikyti ekonominio poveikio turinčią procedūrą/laikinąjį įvežimą perdirbti Nr. ( - ) (2012-10-18) su Kazachstano įmone TOO „W. A.“ (6 t., b.l. 108).

46Dėl nusikalstamų veikų kvalifikavimo

47Pagal BK 182 str. 2 d. atsako tas, kas apgaule savo ar kitų naudai įgijo didelės vertės svetimą turtą ar turtinę teisę arba didelės mokslinės, istorinės ar kultūrinės reikšmės turinčias vertybes arba išvengė didelės vertės turtinės prievolės, arba ją panaikino, arba sukčiavo dalyvaudamas organizuotoje grupėje. Sukčiavimas pagal LR BK 182 str. 2 d. objektyviai pasireiškia tam tikrų alternatyvių veikų padarymu: 1) didelės vertės svetimo turto savo ar kitų naudai įgijimu apgaule; 2) didelės vertės svetimos turtinės teisės savo ar kitų naudai įgijimu apgaule; 3) didelės vertės turtinės prievolės savo ar kitų naudai išvengimu apgaule; 4) didelės vertės turtinės prievolės savo ar kitų naudai panaikinimu apgaule. Subjektyvusis sukčiavimo požymis yra tai, kad šią nusikalstamą veiką darantis asmuo veikia tyčia. Tyčia sukčiavimo atveju pasireiškia tuo, kad asmuo suvokia turtinės naudos sau ar kitam asmeniui gavimo panaudojant apgaulę pavojingą pobūdį ir nori panaudodamas apgaulę tokią turtinę naudą gauti. Pagal LR BK 190 str. 1 d. didelės vertės turtu laikomas turtas, kurio vertė viršija 250 MGL dydžių sumą. Sukčiavimu gali būti pripažįstami ir tokie atvejai, kai neteisėta turtinė nauda gaunama apgaulingai nukentėjusiesiems žadant suteikti atitinkamas paslaugas. Tai gali būti daroma ir sudarant fiktyvias sutartis (t.y. sutartis, kurių neketinama vykdyti) dėl paslaugų teikimo ir taip įtraukiant nukentėjusiuosius į jiems žalingus sandorius. Šiuo atveju sukčiavimas susijęs ir su iš sutarties kylančių pareigų nevykdymu, jų netinkamu vykdymu ar tik šių pareigų vykdymo imitavimu. Apgaulė sukčiaujant panaudojama turint tikslą suklaidinti turto savininką ar valdytoją arba asmenį, kurio žinioje yra turtas, o pastarieji dėl suklydimo apgaulės įtakoje savanoriškai patys perleidžia turtą ar teisę į turtą kaltininkui manydami, kad šis turi teisę jį gauti. Apgaulė pasireiškia turto savininko arba asmens, kurio žinioje yra turtas, suklaidinimu pateikiant suklastotus dokumentus, pranešant neteisingus duomenis, nutylint esmines savininko apsisprendimui dėl turto ar teisės į turtą perleidimo aplinkybes ir pan. Turto užvaldymas arba teisės į turtą įgijimas piktnaudžiaujant pasitikėjimu yra viena iš apgaulės formų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato nutarimas Nr. 8 „Dėl teismų praktikos sukčiavimo ir turto pasisavinimo arba iššvaistymo baudžiamosiose bylose (BK 274 ir 275 str.)“, TP Nr. 10, 3 p.).

48Atkreiptinas dėmesys į tai, kad apgaulė sukčiavimo atveju turi būti esminė, t.y. suklaidinimas turi turėti lemiamą įtaką asmens apsisprendimui dėl turto perdavimo kitam asmeniui. Jei asmens suklaidinimas neturėjo lemiamos įtapos asmens apsisprendimui perduoti turtą, tokia apgaulė nedaro veikos sukčiavimo nusikaltimu. Turto savininkas ar valdytojas gali būti suklaidinamas dėl kaltininko ketinimų įvairiais būdais, tačiau visų jų esmė apsunkinti asmens, užvaldžiusio turtą, nustatymą arba padaryti problemišką pažeistos teisės atkūrimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo kasacinė nutartis Nr. 2K-851/2001).

49Pagal BK 300 str. 1 d. atsako tas, kas pagamino netikrą dokumentą, suklastojo tikrą dokumentą arba žinomai netikrą ar žinomai suklastotą tikrą dokumentą laikė, gabeno, siuntė, panaudojo ar realizavo. Tikro dokumento suklastojimas suprantamas kaip dokumento tikrumo ir jo turinio teisingumo pakeitimas. Dokumentas yra suklastotas, kai kaltininkas pakeičia kito asmens surašyto, atspausdinto ar kitaip pagaminto dokumento turinį arba savo vardu surašo, atspausdina ar kitaip pagamina, arba tik patvirtina kito asmens surašytą dokumentą, tokiu būdu dokumento turinyje įtvirtindamas tikrovės neatitinkančius duomenis. Dokumentai klastojami įrašant melagingą informaciją, padirbant parašą ar antspaudą, pašalinant tikro dokumento teksto dalį, perklijuojant nuotrauką ir pan. Šioje BK 300 str. dalyje numatyto nusikaltimo sudėtis yra formali, o objektyvieji sudėties požymiai suformuluoti kaip alternatyvūs, todėl baudžiamajai atsakomybei kilti pakanka, kad asmuo atliktų bent vieną iš BK 300 straipsnio 1 dalies dispozicijoje išvardytų pavojingų veikų. Tačiau šiuo aspektu svarbu tai, kad nors BK 300 straipsnio 1 dalyje numatyto nusikaltimo sudėtis yra formali, tačiau įstatymų leidėjas baudžiamąją atsakomybę už disponavimą netikru ar suklastotu dokumentu nustatė ne tiek dėl pačios veikos pavojingumo, kiek dėl veikos padarymo galinčių atsirasti žalingų padarinių tokį dokumentą panaudojus apyvartoje (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-263/2010, 2K-426/2010, 2K-560/2010, 2K-409/2011, 2K-205/2012).

50BK 189 str. numatyta atsakomybė už įgijimą, naudojimąsi arba realizavimą nusikalstamu būdu gauto turto, žinant, kad tas turtas gautas nusikalstamu būdu. Ši nusikalstama veika yra formalioji, t. y. nusikaltimas laikomas baigtu nuo nusikalstamu būdu gauto turto įgijimo, naudojimosi juo arba jo realizavimo. Šios nusikalstamo veikos sudėties objektyvieji ir subjektyvieji požymiai pasireiškia iš anksto nepažadėtu svetimo žinomai nusikalstamu būdu gauto turto įgijimu, naudojimusi juo arba realizavimu, t. y. būtina nustatyti, kad kaltininko įgyjamas turtas iki patekimo pas jį kito asmens yra gautas nusikalstamu būdu, o kaltininkas įgydamas, naudodamasis ar realizuodamas tokį turtą žino apie nusikalstamą jo gavimo būdą (pvz., kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-284/2014, 2K-362/2013, 2K-259/2008). Subjektyvioji nusikalstamu būdu gauto turto įgijimo, naudojimo ar realizavimo pusė pasireiškia tiesiogine tyčia, t. y. asmuo turi suprasti, jog įgyja nusikalstamu būdu gautą turtą, juo naudojasi arba jį realizuoja ir to norėti. Šiam nusikaltimui svarbu tai, kad kaltininkas žino, jog turtas, kurį jam perduoda naudotis kitas asmuo, yra gautas nusikalstamu būdu. Asmens žinojimas turi būti patvirtinamas byloje nustatytų aplinkybių visuma.

51Surinktų ir teisminio bylos nagrinėjimo metu ištirtų įrodymų visetas patvirtina, kad nusikaltimų sudėtys, esančios kaltinamojo U. A. veikoje, visiškai įrodytos, jos veikos teisingai kvalifikuotos pagal BK 182 str. 2 d., 300 str. 1 d., 189 str. 2 d.,

52Nors kaltinamasis U. A. kaltu nepsisipažino ir parodė, kad automobilį „Mercedes benz“ jis iš K, pastarojo sutikimu, pasiėmė už kitą automobilį-„Audi“, dėl kurio tarp jų buvo ginčas, tačiau šiuos U. A. parodymus teismas vertina kritiškai, kaip nenuoseklius, neobjektyvius, neatitinkančius faktinių bylos aplinkybių, t.y. vertina kaip kjo gynybinę poziciją, siekiant išvengti atsakomybės už padarytas nusikalstamas veikas.

53Kaip matyti iš bylos medžiagos, ikiteisminio tyrimo metu savo pateiktame paaiškinime U. A. nurodė, kad automobilį „M. B. GL350“ jam iš JAV už skolas 2013 m pabaigoje pateikė M. M. (t. 1, b.l. 136).

54Gi teisminio bylos nagrinėjimo metu, išklausęs visų proceso dalyvių-ir nukentėjusiojo, ir liudytojų parodymus U. A. jau parodė, kad automobilį „M. B.“ jam leido pasiimti U. K. mainais už automobilį „Audi“, kurio U. K. neva U. A. neatidavė.

55Teisminio bylos nagrinėjimo metu nepaneigiamai nustatyta, kad pinigus už automobilį „M. B.“ nukentėjusysis A. A. sumokėjo būtent U. K.. Pastarsis A. A. pinigus perdavė J. G., po ko šie pinigai buvo įnešti į banką ir per UAB ( - ) buvo sumokėti G. G. įmonei JAV ( - ). Pastaroji įmonė automobilį „M. B.“ iš JAV per Klaipėdą atgabeno į Lietuvą. G. G., kurio parodymai buvo pagarsinti BPK 276 str. 1 d. 1 p. nustatyta tvarka, paaiškino, kad pinigai už automobilį „M. B.“ tikrai buvo gauti. Jis A pažįsta ir būtent jam šis automobilis buvo nupirktas. Aiškinantis atsiskaitymo su G. G. už perkamus automobilius aplinkybes buvo nustatyta, kad nebuvo nusistovėjusi tvarka tarp pastarųjų įmonių, tame tarpe ir UAB ( - ) kad tiksliai tik už vieną perkamą automobilį buvo sumokami pinigai. Pinigai buvo mokami ir už kelis perkamus automobilius, vėluojant ir įvairiai kitaip, todėl visiškai tokia pinigų suma, kuri A. A. buvo sumokėta iš tyrimui pateiktų dokumentų ir nenustatyta.Tačiau tikslios pinigų sumokėjimo aplinkybės nėra nusikaltimų, kuriais kaltinamas U. A., esmė. U. A. kaltinamas ir jo nusikalstama veika įrodoma tuo, kad jis tuo metu, kai automobilis iš JAV jau buvo atgabentas į Lietuvą ir buvo pradėtos muitinės procedūros bei UAB ( - ), (kurios direktorius ir yra A), pateikia per kitus asmenis jam žinomai suklastotą dokumentą-2013-09-27 pardavimo sąskaitą 0228, apiformintą M. M. vardu jo vadovaujamos įmonės vardu muitinės deklarantui B deklaruoti atvykusį automobilį. Tokiu būdu U. A., pateikęs, t.y. panaudojęs žinomai suklastotą dokumentą apgaulės būdu įgijo automobilį „M. B.“, kuris buvo atsiųstas nukentėjusiajam A. A..

56Be to, teisminio bylos nagrinėjimo metu nustatyta, jog UAB ( - ) deklaranto B veiksmams atlikti Klaipėdoje 2013-11-06 jo pagal užimamas pareigas pildomai deklaracijai užpildyti U. A. iš nenustatytų asmenų įgijo ir po to per nenustatytus asmenis pateikė B suklastotą dokumentą-2013-09-27 pardavimo sąskaitą 0228, apiformintą M. M. vardu (t. 6, b.l. 100-101) tai yra šį suklastotą dokumentą panaudojo.

57Taip pat nustatyta, kad kaltinamasis A šį žinomai suklastotą dokumentą 2013-09-27 pardavimo sąskaitą 0228 ir kitus dokumentus jau būtent jis asmeniškai pats pateikė, tai yra panaudojo Vilniaus teritorinei muitinei (4 t., 131b.l.).

58Šias aplinkybes patvirtino ir liudytojas M, kuris parodė, kad su U. A. įmone ( - ) turėjo reikalų ir jai nuo 2006 m iki 2008 m tiekė automobilius, tačiau nuo 2008 m. jokių reikalų su įmone ( - ) ir pačiu U. A. neturi.

59Tą aplinkybę, kad M ir U. A. verslo ryšius palaikė tik iki 2008 m., patvirtina SEB banko išrašai apie bendrovės ( - ) sumokėtus pinigus M. M., kurie ir baigiasi 2008 m. (1 t., b.l. 140-149)

60Liudytojai K, J, G parodė, kad jokių dokumentų dėl automobilio „M. B.“ deklaravimo deklarantui B Klaipėdoje neteikė. Nors B parodė, kad aptariamą 2013-09-27 pardavimo sąskaitą Nr.0228, apiformintą M. M. vardu ir kitus dokumentus pateikė UAB ( - ) darbuotojai, jokių tai patvirtinančių duomenų nei ikiteisminio tyrimo, nei teisminio bylos nagrinėjimo metu nesurinkta ir teismui nepateikta. Pats B negalėjo paaiškinti, net kokiu pagrindu šie darbuotojai dokumentus galėjo pateikti jam, būdami ne gavėjo UAB ( - ), o įmonių ( - ) bei ( - ) darbuotojai.

61Taip pat nėra ir jokių įrašų deklaranto B užpildytoje deklaracijoje apie tai, kad pirminius dokumentus, tame tarpe suklastotą minėtą M vardu išrašytą 2013-09-27 pardavimo sąskaitą, skirtą UAB ( - ), pateikė įmonės ( - ) ar ( - ) darbuotojai (t.4, b.l 39).

62Teismas atkreipia dėmesį į tai, kad įmonės ( - ) ir ( - ) deklarantui B jokių dokumentų net negalėjo teikti, nes šios bendrovės tokios teisės neturėjo. Tai patvirtina informacija, gauta iš Kauno teritorinės muitinės (6 t., b.l. 107), kurioje nurodyta, kad laikotarpiu , kai buvo atliktos visos procedūros su automobilio „M. B.“ įforminimu, pas deklarantą Bendžių, o taip pat kitos procedūros muitinėje, pastarosios įmonės neturėjo leidimo taikyti tokio pobūdžio procedūras. Tačiau būtent U. A. vadovaujama įmonė ( - ) turėjo teisę atlikti muitinės procedūras aptariamu laikotarpiu įvežant prekes. Tai patvirtina Kauno teritorinės muitinės išduotas leidimas ir papildoma pažyma (t. 4, b.l.169-170), kurios pirmoje grafoje aiškiai nurodyta, kad už atliekamus veiksmus atliekant muitinės procedūras yra atsakingas U. A., o šio leidimo papildomos informacijos 5 p. nurodyta, kad leidimo turėtojas privalo tvarkyti apskaitą, susijusią su muitinės procedūromis, t.y. tik U. A. galėjo pateikti deklarantui B ir muitinei atitinkamus dokumentus, susijusius su muitinės procedūromis.

63Iš bylos medžiagos akivaizdžiai matyti, kad veiksmus, susijusius su gavėjo deklaravimu, galėjo atlikti tik Gavėjas arba jo įgaliotas asmuo. Deklaranto B užpildytoje minėtoje deklaracijoje (4 t. b.l 39) 8 grafoje nurodyta, kad automobilio „M. B.“ gavėjas yra UAB ( - ), o įmonės ( - ) ar ( - ) ne tik šiame dokumente, bet ir jokiame kitame dokumente nėra paminėtos kaip gavėjos

64Teisminio bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad pats U. A. 2014-06-10 Vilniaus teritorinei muitinei pateikė atitinkamus dokumentus, tame tarpe jam žinomai suklastotą 2013-06-27 pardavimo sąskaitą 0228 M vardu. Šias aoplinkybes patvirtina iš Muitinės departamento prie LR Finansų ministerijos gauti dokumentai (t.4, b.l. 127), iš kurių Vilniaus teritorinės muitinės 2014-06-11deklaracija, kurios 54 grafoje dešniajame kampe nurodyta, kad duomenis 2014-06-10 deklaravo UAB ( - ) deklarantas – U. A.. Šios deklaracijos U. A. pateiktų „dokumentų ir sertifikatų“ grafoje, esančioje viduryje dokumento nurodyta, kad tarp jo pateikiamų dokumentų yra pateikiama ir jam žinomai suklastota 2013-06-27 pardavimo sąskaita 0228, skirta bendrovei ( - ), išrašyta tariamai M. M. vardu. Šios deklaracijos kitoje pusėje, paskutinėje grafoje nurodyta, kad automobilis „M. B.“ yra suremontuotas. U. A. jokių duomenų dėl automobilio „M. B.“ remonto nei ikiteisminio tyrimo, nei teisminio bylos nagrinėjimo metu nepateikė. Atvirkščiai, visus duomenis dėl automobilio draudimo, tik jį įvežus į Lietuvą ir dėl jo remonto pateikė būtent nukentėjusysis A. A..

65Be to, teismas atkreipa dėmesį į tai, kad tik U. A. iš visų asmenų, susijusių su automobilio „M. B.“ atgabenimu į Lietuvą, realiai turėjo ūkinių finansinių ryšių su M ir tik jis žinojo bei turėjo duomenis apie pastarąjį asmenį. Jokių sutarčių tarp jų dėl automobilio „M. B.“ pirkimo nebuvo.

66Kaip parodė pats M, jis nei U. K., nei J. G. nepažįsta ir su jais dėl automobilio „M. B.“ pirkimo-pardavimo nebendravo, o kaip tik su UAB ( - ) turėjo ryšių dėl automobilių pirkimo pardavimo.

67UAB ( - ) kurioje dirbo B, bendrovei ( - ), o ne įmonėms ( - ) ar ( - ) yra išrašiusi 2013-11-05 sąskaitą faktūrą už deklaracijas dėl automobilio „M. B.“ pildymą ir kitas paslaugas (6 t., 40-41 b.l.). Tai akivaizdžiai patvirtina Deklaranto B ryįio nebuvimą su pastarosiomis įmonėmis dėl dokumentų pateikimo.

68Taigi, iš surinktų įrodymų viseto matyti, kad šią suklastotą pardavimo sąskaitą įgyti ir turėti įformintą su tekstu, kad automobilis transportuojamas ir skirtas gavėjui bendrovei ( - ) interesą turėjo niekas kitas, o tik šios bendrovės direktorius U. A., nes turėdamas šį suklastotą dokumentą, jis įgijo galimybę apgaulės būdu atlikti per nenustatytus asmenis muitinės procedūras, įforminti jį kaip skirtą gavėjui UAB ( - ) ir užvaldyti realiai A. A. atsiųstą automobilį „M. B.“.

69Nors kaltinamasis U. A. parodė, kad automobilį „M. B.“ jis iš Kondroto šio sutikimu pasiėmė už automobilį „Audi“, dėl kurios tarp jų buvo ginčas, tačiau šiuos U. A. parodymus visiškai paneigia nukentėjusysis A. A., kuris nurodė, kad tuo metu, kai jis nusipirko JAV aukcione per G. G. įmonę ( - ) automobilį „M. B.“ ir kai šis automobilis buvo atplukdyta į Lietuvą per K, jis su U. A. pradėjo bendrauti dėl automobilio įforminimo. Jie kelis kartus susiskambino, U. A. jam pasakė, kad sutvarkius muitinės procedūras per įmonę ( - ) jam automobilis bus perduotas. Kai jis automobilį suremontavo, U. A. liepė jį pervežti į Kauno automobilių turgų. Tačiau kai jis po kiek laiko nuvažiavo automobilio pasiimti, jo jau nerado. Po to U. A. į jo skambučius neatsakinėjo ir automobilio „M. B.“ jam negrąžino.

70Kaip nurodė liudytojas V, jo turimoje aikštelėje automobilį „M. B.“ pasistatė A. A., o po to jį pasiėmė jau U. A..

71Nei ikiteisminio tyrimo, nei teisminio bylos nagrinėjimo metu nebuvo pateikta jokių dokumentų, kad U. K. perleidžia automobilį „M. B.“ U. A.. Pats U. K. parodė, kad U. A. aiškinimas, jog U. K. jam pasiūlė pasimti A. A. atsiųstą automobilį „M. B.“ yra visiška nesąmonė. M jam visiškai nežinomas. Jam teisėjo parodytos M vardu išrašytos 2013-06-27 pardavimo sąskaitos 0228 jis U. A. neperdavė.

72Taigi, teisminio bylos nagrinėjimo metu ištirtų įrodymų visetas, taip pat ir pačio U. A. parodymai patvirtina, kad U. A. aiškai ir nedviprasmiškai suprato, jog automobilis „M. B.“ yra svetimas, jis priklauso ne U. K., o A. A. ir jo pirkėjas yra būtent A. A.. Tačiau nežiūrint į tai, U. A. per nenustatytus asmenis ir pats pateikė muitinei suklastotą M vardu išrašytą 2013-06-27 pardavimo sąskaitą 0228, kad jo vadovaujamai įmonei ( - ) iš JAV buvo siųstas automobilis „M. B.“ ir šių suklastotų dokumentų pagrindu pasisavino didelės vertės svetimą turtą bei žinodamas, kad šis yra įgytas nusikalstamu būdu, jį realizavo.

73Kaltinamasis U. A. kaltas ir baustinas.

74Kaltinamojo U. A. atsakomybę lengvinančių ar sunkinančių aplinkybių nėra.

75Dėl bausmės skyrimo

76Bausmė yra valstybės prievartos priemonė, skiriama teismo apkaltinamuoju nuosprendžiu asmeniui, padariusiam nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą, apribojant nuteistojo teises ir laisves. Bausmės paskirtis – galutinis rezultatas, kurio nustatydama ir taikydama bausmes siekia valstybė. BK 41 str. įstatymo leidėjo įtvirtinti bausmės skyrimo tikslai sudaro vieningą bausmės paskirtį. Minėtas straipsnis numato, jog bausmės paskirtis yra sulaikyti asmenis nuo nusikalstamų veikų darymo, nubausti nusikalstamą veiką padariusį asmenį, atimti ir apriboti asmeniui galimybę daryti naujas nusikalstamas veikas, paveikti bausmę atlikusius asmenis, kad jie laikytųsi įstatymų ir vėl nenusikalstų, užtikrinti teisingumo principo įgyvendinimą. Teisingumo principo realizavimas pirmiausia suponuoja tai, kad bausmė būtų adekvati (proporcinga) nusikalstamai veikai. Bendrieji bausmės skyrimo pagrindai, kurie yra viena iš svarbiausių teisėto, pagrįsto ir teisingo nubaudimo garantijų, įtvirtinti BK 54 str.. Šio straipsnio 2 d. nurodyta, kad, skirdamas bausmę, teismas atsižvelgia į: padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, nusikalstamos veikos motyvus, tikslus, nusikalstamos veikos stadiją, kaltininko asmenybę, atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes. Kiekvienas nusikaltęs asmuo turi teisę į teisingą bausmę, todėl vertinant konkrečios bylos aplinkybes, teismui privalu atsižvelgti ne tik į tai, kad skiriama bausmė formaliai atitiktų įstatymo reikalavimus, bet turi atsižvelgti ir į nuostatas, skirtas bausmei individualizuoti, taip pat nuostatas, įtvirtinančias teisingumo principo viršenybę.

77Atsižvelgtina į tai, kad kaltinamasis U. A. padarė vieną sunkų, vieną apysunkį ir vieną nesunkų tyčinius baigtus nusikaltimus (BK 11 str., 15 str.), kaltu visiškai neprisipažino ir nesigaili, savo nusikalstamai veiksmais padarytos turtinės bei neturtinės žalos nukentėjusiajam neatlygino, anksčiau neteistas, baustas administracine tvarka, psichikos sveikatos centre bei Kauno priklausomybės ligų centre nesilankė, nesigydė, dirbantis.

78Spręsdamas klausimą dėl bausmės skyrimo, teismas atsižvelgia į padarytų nusikaltimų pavojingumo laipsnį (padarytas vienas nesunkus, vienas apysunkis ir vienas sunkus nusikaltimai, turtinė žala neatlyginta), kaltės formą (tiesioginė tyčia), motyvus ir tikslus, jų stadijas (baigti), kaltinamojo asmenybę (neteistas, baustas administracine tvarka, dirbantis). Kaltinamojo atsakomybę lengvinančių ir atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

79Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes darytina išvada, kad bausmės tikslai bus pasiekti tik paskyrus BK 182 str. 2 d., 189 str. 2 d., 300 str. 1 d. numatytų sankcijų ribose, artimos bausmių vidurkiui.

80BK 75 str. 1 d. nurodo, kad asmeniui, nuteistam laisvės atėmimu ne daugiau kaip šešeriems metams už dėl neatsargumo padarytus nusikaltimus arba ne daugiau kaip ketveriems metams už vieną ar kelis tyčinius nusikaltimus (išskyrus sunkius ir labai sunkius nusikaltimus), teismas gali atidėti paskirtos bausmės vykdymą nuo vienerių iki trejų metų. Bausmės vykdymas gali būti atidėtas, jeigu teismas nusprendžia, kad yra pakankamas pagrindas manyti, kad bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo.

81Bausmės vykdymo atidėjimas išreiškia humanizmo, bausmės individualizacijos bei jos ekonomijos principus. Bausmės vykdymo atidėjimas suteikia galimybę nusikalstamą veiką padariusiam ir už tai teisiamam asmeniui išvengti realaus laisvės atėmimo bausmės vykdymo, jeigu teismas nusprendžia, kad yra pakankamas pagrindas manyti, jog tokiu būdu bus įgyvendinti bausme siekiami tikslai.

82Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senatas nutarimu Nr. 25 pasisakė, jog atsakomybę sunkinančių aplinkybių buvimas nėra kliūtis taikyti bausmės vykdymo atidėjimą, jei yra nustatytos BK 75 str. numatytos bausmės vykdymo atidėjimo sąlygos ir teismas pripažins, kad bausmės tikslai gali būti pasiekti be realaus bausmės atlikimo.

83Teismas sprendžia, kad yra pakankamas pagrindas manyti, kad bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo. Teismo nuomone, realus laisvės atėmimo bausmės vykdymas neigiamai paveiktų kaltininko teigiamus socialinius ryšius ir nepasitarnautų jo resocializacijai, o laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimas užtikrins teisingo nubaudimo principą ir BK 41 straipsnyje nustatytus bausmės tikslus bus galima įgyvendinti neizoliuojant nuteistojo nuo visuomenės.

84Kaltinamajam U. A. ikiteisminio tyrimo metu skirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti paliktina galioti iki nuosprendžio vykdymo pradžios, o nuosprendį pradėjus vykdyti panaikintina.

85Dėl civilinio ieškinio

86P. B. proceso kodeksą kiekvienas asmuo, pripažintas nukentėjusiu nuo nusikalstamos veikos, turi teisę reikalauti, kad būtų nustatytas ir teisingai nubaustas nusikalstamą veiką padaręs asmuo, taip pat gauti dėl nusikalstamos veikos padarytos žalos atlyginimą (BPK 144 str. 10 d.). Lietuvos Respublikos CK 6.249 str. 1 d. nustato, kad žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. Lietuvos Respublikos CK 6.263 str. 2 d. nustato, kad žalą, padarytą turtui, privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo.

87Ikiteisminio tyrimo metu nukentėjusysis A. A. pateikė civilinį ieškinį dėl 37 736,67 Eur turtinės žalos atlyginimo ir 1000 Eur neturtinės žalos atlyginimo. Nustatyta, jog nukentėjusysis patyrė turtinę žalą, kuri atsirado dėl tyčinių neteisėtų kaltinamojo U. A. veiksmų, jo nusikalstamos veikos tiesioginiu priežastiniu ryšiu susijusios su nukentėjusiojo patirta turtine žala, todėl teismas daro išvadą, kad civilinis ieškinys dėl turtinės žalos atlyginimo pagrįstas, įrodytas bylos medžiaga ir tenkintinas visiškai, priteisiant jį iš kaltinamojo U. A. (BPK 115 str. 1 d.).

88LR CK 6.250 str. nurodyta, kad neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija ir kita, teismo įvertinta pinigais. Neturtinė žala atlyginama visais atvejais, kai ji padaryta dėl nusikaltimo asmens sveikatai ar dėl asmens gyvybės atėmimo bei kitais įstatymų nustatytais atvejais.

89Lietuvos Aukščiausias teismas, pasisakydamas dėl teisės normų, reglamentuojančių neturtinės žalos atlyginimą, yra ne kartą pažymėjęs, kad neturtinės žalos atlyginimo atveju visiško žalos atlyginimo principas (lot. restitutio in integrum) objektyviai negali būti pritaikytas visa apimtimi. Neturtinė žala yra dvasinė skriauda, kurią tik sąlygiškai galima įvertinti ir kompensuoti materialiai. Teisinga kompensacija už patirtus neturtinio pobūdžio išgyvenimus, praradimus reiškia tokios piniginės satisfakcijos, kuri kiek galima teisingiau kompensuotų nukentėjusiojo patirtą dvasinį sielvartą, fizinį skausmą, kitokius neturtinių vertybių pažeidimus, parinkimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis Nr. 3K-3-103/2009). Neturtinės žalos dydžio įrodinėjimo specifika yra ta, kad jos dydį kiekvieną kartą nustato teismas remdamasis trimis pagrindais: vadovaudamasis įstatyme nustatytais kriterijais (CK 6.250 str. 2 d., 6.282 str.); atsižvelgdamas į konkrečioje byloje teismo reikšmingais pripažintus kriterijus; pagal bylos aplinkybes atsižvelgdamas į jau suformuotą teismų praktiką.

90Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad būtent dėl kaltinamojo U. A. neteisėtų, nusikalstamų veiksmų nukentėjusysis A. A. patyrė daug neigiamų emocijų, dvasinių išgyvenimų, jo nurodytas aplinkybes įrodinėjant ir ikiteisminio tyrimo, ir teisminio bylos nagrinėjimo metu, t.y. jam padaryta neturtinė žala.

91Todėl, teismo nuomone, nukentėjusiojo A. A. pareikštas civilinis ieškinys dėl 1000 Eur neturtinės žalos atlyginimo taip pat pagrįstas, visiškai įrodytas bylos medžiaga ir tenkintinas visiškai, priteisiant jį iš kaltinamojo U. A..

922015-09-04 Kauno apygardos prokuratūros prokuroro Z.Leonavičiaus nutarimu U. A. laikinas nuosavybės teisių apribojimas į U. A. turtą-žemės sklypą, unikalus numeris 4400-2037-0903, esantį Vilniaus raj. sav., Paberžės sen., Kazimieravo k. 6, paliktinas nepakeistas ir pratęstinas iki visiško civilinio ieškinio atlyginimo.

93Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297 str., 298 str., 301-302 str., 303 str. 1 d., 2 d., 304 str., 305 str. 1 d., 5 d., 6 d., 307 str. 1 d.,7 d., 308 str., 115 str. 1 d.,

Nutarė

94U. A. pripažinti kaltu padarius nusikaltimus, numatytus BK 300 str. 1 d., 182 str. 2 d., 189 str. 2 d. ir nuteisti :

95pagal BK 300 str. 1 d.-laisvės atėmimu 1 (vieneriems) metams 6 (šešiems) mėnesiams;

96pagal BK 182 str. 2 d.-laisvės atėmimu 3 (trejiems) metams;

97pagal BK 189 str. 2 d.-laisvės atėmimu 2 (dvejiems) metams.

98Paskirtąsias bausmes, vadovaujantis BK 63 str. 1 d., 4 d., subendrinti jas iš dalies sudedant ir paskirti galutinę bausmę-laisvės atėmimą 3 (trejiems) metams 4 (keturiems) mėnesiams.

99Vadovaujantis BK 75 str. 1 d., 2 d. 8 p., 11 p., laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti 3 (trejiems) metams, įpareigojant U. A. per visą laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimo laiką neišvykti iš gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo, taip pat 3 (trejiems) metams uždraudžiant užsiimti prekyba automobiliais.

100Bausmės vykdymo atidėjimo terminą skaičiuoti nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

101Civilinį ieškinį tenkinti visiškai ir priteisti iš U. A. 37 736,67 Eur (trisdešimt septynis tūkstančius septynis šimtus trisdešimt šešis eurus 67 eurocentus) turtinei žalai atlyginti ir 1000 (vieną tūkstantį) Eur neturtinei žalai atlyginti nukentėjusiojo A. A. naudai.

102Ikiteisminio tyrimo metu U. A. parinktos kardomosios priemonės – rašytinio pasižadėjimo neišvykti iki bausmės vykdymo pradėjimo nekeisti, pradėjus bausmės vykdymą panaikinti.

1032015-09-04 Kauno apygardos prokuratūros prokuroro Z.Leonavičiaus nutarimu U. A. laikiną nuosavybės teisių apribojimą į U. A. turtą-žemės sklypą, unikalus numeris 4400-2037-0903, esantį Vilniaus raj. sav., Paberžės sen., Kazimieravo k. 6, palikti nepakeistą ir pratęsti iki visiško civilinio ieškinio atlyginimo.

104Nuosprendis per 20 (dvidešimt) dienų nuo paskelbimo dienos (nuteistajam-nuo nuosprendžio kopijos įteikimo dienos) gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Kauno apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėjas Rimantas Grigas, sekretoriaujant Birutei... 2. viešame teisiamajame posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. kaltinamas padaręs nusikaltimas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos... 4. U. A. nuo 2009 m. vasario 22 d. iki 2015 m. gegužės 26 d. būdamas UAB ( - ))... 5. Be to, U. A. suklastotų ir muitinės dokumentuose įformintų duomenų... 6. Be to, U. A. iš A. A. apgaule užvaldęs svetimą turtą-automobilį ( - ),... 7. Kaltinamasis U. A. kaltu visiškai neprisipažino, teisiamojo posėdžio metu... 8. Nukentėjusysis A. A. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad jis planavo... 9. Liudytojas M. V. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad žino, jog A. A.... 10. Liudytojas U. K. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad 2013 metų vasarą U.... 11. Ikiteisminio tyrimo metu liudytojas G. G. parodė, kad jis yra suteikęs... 12. Liudytojas J. G. parodė, kad kaltinamasis nėra jo giminaitis. Šioje byloje... 13. Teko pateikinėti dokumentų kopijas. Sąskaita išrašyta ( - ). Kiek... 14. ( - ) savo žinioje turėjo automobilių, tai už automobilius nupirktus iki... 15. Kaip A bendravo su D, J. G. nežino. Brolis minėjo jam tik ( - ), kas pirko... 16. Jis tuo metu buvo kasininkas, realiai dirbo su dokumentais, negalėjo atsakyti,... 17. Liudytojas A. T. parodė, kad kaltinamasis nėra jo giminaitis. Kadangi įmonė... 18. Automobilį rado Gariūnuose ( - ) aikštelėje. Sutarė dėl kainos ir... 19. Teisminio bylos nagrinėjimo metu pagarsinus liudytojo A. T. parodymus, duotus... 20. Liudytoja J. B. parodė, kad kaltinamasis nėra jos giminaitis. Ji dirba ( - )... 21. Teisiamojo posėdžio metu pagarsinus liudytojai SEB banko sąskaitos išrašą... 22. Parodžius liudytojai iš ( - ) pateiktų dokumentų SEB banko išrašą ji... 23. Liudytojas G. B. parodė, kad kaltinamasis nėra jo giminaitis. Jo įmonė ( -... 24. Teisiamojo posėdžio metu liudytojui G. B. parodžius pirkimo internetu... 25. Liudytojas M. D. parodė, kad jis 2013 metų vasarą dirbo ( - ). Išėjo 2014... 26. Jis įmonėje buvo laikinai einantis direktorius. U. K. išėjo atostogų... 27. Sąskaita greičiausiai buvo SEB banke. Negaliu pasakyti, už ką buvo... 28. Liudytoja R. P. parodė, kad 2011 metų liepą pradėjo dirbti UAB ( - ). U. A.... 29. Įmonė užsiiminėdavo automobilių pirkimu ir pardavimu. Iki R. P. ateidavo... 30. M girdėjo, buvo tvarkomi dokumentai, tačiau pačio jo nematė. Jai dokumentus... 31. Iš 2014-06-04 pareiškimo apie nusikaltimą matyti, kad A. A. kreipėsi į... 32. Transporto priemonės valdytojo civilinės atsakomybės privalomuoju draudimų... 33. 2014-02-14 Prekių pirkimo-pardavimo kvitas Nr. 004 ir 2014-01-14 kvitas Nr.... 34. 2014-05-30 PVM sąskaita-faktūra serija STM Nr. 14071 ir 2014-04-30 PVM... 35. Fotolentele Nr. 1 apžiūrėtos automobilio ( - ) foto nuotraukos, kurias A. A.... 36. 2015-09-18 išankstinė UAB ( - ) sąskaita apmokėjimui, kuri patvirtina, jog... 37. Foto nuotraukomis apžiūrėtas daužtas ir suremontuotas automobilis ( - ) (1... 38. 2013-08-27 sąskaita Invoice ir 2013-10-02 sąskaita Invoice, kurios patvirtina... 39. 2014-06-16 transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartis serija SVV Nr.... 40. 2016-12-06 liudytojo G. B. savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo... 41. 2016-11-22 nukentėjusiojo A. A. daiktų dokumentų pateikimo protokolas su... 42. 2016-11-22 dokumentų apžiūros protokolas patvirtina, kad buvo apžiūrėtas... 43. 2016-11-25 raštas dėl dokumentų vertimo į lietuvių kalbą pavirtina, kad... 44. 2016-12-21 Tarnybinis pranešimas Nr. 20-PR2-61897 patvirtina, kad atlikti... 45. 2016-12-06 Kauno teritorinės muitinės raštas dėl informacijos pateikimo... 46. Dėl nusikalstamų veikų kvalifikavimo ... 47. Pagal BK 182 str. 2 d. atsako tas, kas apgaule savo ar kitų naudai įgijo... 48. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad apgaulė sukčiavimo atveju turi būti... 49. Pagal BK 300 str. 1 d. atsako tas, kas pagamino netikrą dokumentą, suklastojo... 50. BK 189 str. numatyta atsakomybė už įgijimą, naudojimąsi arba realizavimą... 51. Surinktų ir teisminio bylos nagrinėjimo metu ištirtų įrodymų visetas... 52. Nors kaltinamasis U. A. kaltu nepsisipažino ir parodė, kad automobilį... 53. Kaip matyti iš bylos medžiagos, ikiteisminio tyrimo metu savo pateiktame... 54. Gi teisminio bylos nagrinėjimo metu, išklausęs visų proceso dalyvių-ir... 55. Teisminio bylos nagrinėjimo metu nepaneigiamai nustatyta, kad pinigus už... 56. Be to, teisminio bylos nagrinėjimo metu nustatyta, jog UAB ( - ) deklaranto B... 57. Taip pat nustatyta, kad kaltinamasis A šį žinomai suklastotą dokumentą... 58. Šias aplinkybes patvirtino ir liudytojas M, kuris parodė, kad su U. A. įmone... 59. Tą aplinkybę, kad M ir U. A. verslo ryšius palaikė tik iki 2008 m.,... 60. Liudytojai K, J, G parodė, kad jokių dokumentų dėl automobilio „M. B.“... 61. Taip pat nėra ir jokių įrašų deklaranto B užpildytoje deklaracijoje apie... 62. Teismas atkreipia dėmesį į tai, kad įmonės ( - ) ir ( - ) deklarantui B... 63. Iš bylos medžiagos akivaizdžiai matyti, kad veiksmus, susijusius su gavėjo... 64. Teisminio bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad pats U. A. 2014-06-10 Vilniaus... 65. Be to, teismas atkreipa dėmesį į tai, kad tik U. A. iš visų asmenų,... 66. Kaip parodė pats M, jis nei U. K., nei J. G. nepažįsta ir su jais dėl... 67. UAB ( - ) kurioje dirbo B, bendrovei ( - ), o ne įmonėms ( - ) ar ( - ) yra... 68. Taigi, iš surinktų įrodymų viseto matyti, kad šią suklastotą pardavimo... 69. Nors kaltinamasis U. A. parodė, kad automobilį „M. B.“ jis iš Kondroto... 70. Kaip nurodė liudytojas V, jo turimoje aikštelėje automobilį „M. B.“... 71. Nei ikiteisminio tyrimo, nei teisminio bylos nagrinėjimo metu nebuvo pateikta... 72. Taigi, teisminio bylos nagrinėjimo metu ištirtų įrodymų visetas, taip pat... 73. Kaltinamasis U. A. kaltas ir baustinas.... 74. Kaltinamojo U. A. atsakomybę lengvinančių ar sunkinančių aplinkybių... 75. Dėl bausmės skyrimo... 76. Bausmė yra valstybės prievartos priemonė, skiriama teismo apkaltinamuoju... 77. Atsižvelgtina į tai, kad kaltinamasis U. A. padarė vieną sunkų, vieną... 78. Spręsdamas klausimą dėl bausmės skyrimo, teismas atsižvelgia į padarytų... 79. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes darytina išvada, kad bausmės tikslai... 80. BK 75 str. 1 d. nurodo, kad asmeniui, nuteistam laisvės atėmimu ne daugiau... 81. Bausmės vykdymo atidėjimas išreiškia humanizmo, bausmės individualizacijos... 82. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senatas nutarimu Nr. 25 pasisakė, jog... 83. Teismas sprendžia, kad yra pakankamas pagrindas manyti, kad bausmės tikslai... 84. Kaltinamajam U. A. ikiteisminio tyrimo metu skirta kardomoji priemonė –... 85. Dėl civilinio ieškinio... 86. P. B. proceso kodeksą kiekvienas asmuo, pripažintas nukentėjusiu nuo... 87. Ikiteisminio tyrimo metu nukentėjusysis A. A. pateikė civilinį ieškinį... 88. LR CK 6.250 str. nurodyta, kad neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas,... 89. Lietuvos Aukščiausias teismas, pasisakydamas dėl teisės normų,... 90. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad būtent dėl kaltinamojo U. A.... 91. Todėl, teismo nuomone, nukentėjusiojo A. A. pareikštas civilinis ieškinys... 92. 2015-09-04 Kauno apygardos prokuratūros prokuroro Z.Leonavičiaus nutarimu U.... 93. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297 str., 298 str., 301-302... 94. U. A. pripažinti kaltu padarius nusikaltimus, numatytus BK 300 str. 1 d., 182... 95. pagal BK 300 str. 1 d.-laisvės atėmimu 1 (vieneriems) metams 6 (šešiems)... 96. pagal BK 182 str. 2 d.-laisvės atėmimu 3 (trejiems) metams;... 97. pagal BK 189 str. 2 d.-laisvės atėmimu 2 (dvejiems) metams.... 98. Paskirtąsias bausmes, vadovaujantis BK 63 str. 1 d., 4 d., subendrinti jas iš... 99. Vadovaujantis BK 75 str. 1 d., 2 d. 8 p., 11 p., laisvės atėmimo bausmės... 100. Bausmės vykdymo atidėjimo terminą skaičiuoti nuo nuosprendžio... 101. Civilinį ieškinį tenkinti visiškai ir priteisti iš U. A. 37 736,67 Eur... 102. Ikiteisminio tyrimo metu U. A. parinktos kardomosios priemonės – rašytinio... 103. 2015-09-04 Kauno apygardos prokuratūros prokuroro Z.Leonavičiaus nutarimu U.... 104. Nuosprendis per 20 (dvidešimt) dienų nuo paskelbimo dienos (nuteistajam-nuo...