Byla 2-1730/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Audronės Jarackaitės, Viginto Višinskio ir Egidijaus Žirono (teisėjų kolegijos pirmininko ir pranešėjo), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovių L. A. ir K. A. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. balandžio 15 d. nutarties, kuria civilinėje byloje Nr. 2-1641-513/2011 pagal kreditoriaus Laivų krovos akcinės bendrovės „Klaipėdos smeltė“ prašymą nutarta taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki ieškinio atsakovėms L. A. ir K. A. pareiškimo. Trečiasis asmuo bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė „Karolita“.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Byloje kilo ginčas dėl teisės normų, reglamentuojančių laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindus, aiškinimo ir taikymo.

5BUAB „Koralita“ kreditorius Laivų krovos AB „Klaipėdos smeltė“ kreipėsi į teismą su prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki ieškinio padavimo – areštuoti: 1) žemės sklypą, kurio unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ); 2) žemės sklypą, kurio unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ); 3) 1/5 dalį žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ); 4) 1/5 dalį žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ); 5) butą su rūsiu, kurio unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ). Nurodė, kad 2011 m. kovo 25 d. UAB „Koralita“ bankroto bylą nagrinėjančiam teismui pateikė netiesioginį ieškinį, kuriuo prašė iš atsakovės L. A. BUAB „Koralita“ naudai priteisti 77 634 Lt nuostolių. Teismas, tenkindamas ieškovo prašymą, 2011 m. kovo 28 d. nutartimi areštavo atsakovės L. A. turtą. Vykdant šią nutartį, paaiškėjo, jog atsakovė jai priklausantį visą nekilnojamąjį turtą yra perleidusi dovanojimo sutarčių pagrindu dukrai K. A., todėl ketina minėtus sandorius ginčyti teismine tvarka. L. A. ir K. A., sužinojusios apie rengiamą ieškinį dėl dovanojimo sandorių pripažinimo negaliojančiomis, gali imtis nesąžiningų priemonių (sudaryti kitus sandorius, kurie apsunkintų dovanojimo sandorių nuginčijimą), dėl kurių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. balandžio 15 d. nutartimi nutarė taikyti laikinąsias apsaugos priemones BUAB „Koralita“ kreditorių reikalavimams užtikrinti iki ieškinio padavimo – areštuoti atsakovei K. A. nuosavybės teise priklausantį turtą: 1) žemės sklypą, kurio unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ); 2) žemės sklypą, kurio unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ); 3) 1/5 dalį žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ); 4) 1/5 dalį žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ); 5) butą su rūsiu, kurio unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ). Teismas, įvertinęs kreditoriaus prašyme nurodytas aplinkybes, padarė išvadą, kad yra pagrindas manyti, jog nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

9Atsakovės L. A. ir K. A. pateikė atskirąjį skundą, prašydami pakeisti Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. balandžio 15 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones, nustatant, kad laikinosios apsaugos priemonės taikomos, neviršijant 77 634 Lt dydžio sumos. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Skundžiamomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis faktiškai siekiama užtikrinti kreditoriaus prašyme minimo netiesioginio ieškinio, pareikšto atsakovei L. A., materialinių reikalavimų įvykdymo užtikrinimui. Šio netiesioginio ieškinio suma yra 77 634 Lt, o tuo tarpu ginčijamomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis buvo pritaikytas areštas, kurio mastas viršija 250 000 Lt sumą. Tokiu būdu teismas pažeidė ekonomiškumo, suinteresuotų asmenų teisėtų interesų pusiausvyros principus.
  2. Laivų krovos AB „Klaipėdos smeltė“ nepagrįstai ketina reikšti netiesioginį ieškinį dėl visų L. A. sudarytų sandorių nuginčijimo, t.y. siekia, kad L. A. būtų grąžintas didesnės nei 250 000 Lt vertės nekilnojamasis turtas, kai tuo tarpu netiesioginio ieškinio, pareikšto atsakovei L. A., reikalavimas tesiekia 77 634 Lt sumą.

10Atsiliepimu į atskirąjį skundą BUAB „Koralita“ prašo apeliančių atskirąjį skundą atmesti ir Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. balandžio 15 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodė, kad teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, nesprendžia ieškinio pagrįstumo, o atsižvelgia į prašomo užtikrinti reikalavimo pobūdį. Nors nėra žinoma kokius sandorius kreditorius ketina ginčyti, tačiau atsižvelgiant į tai, kad laikinosios apsaugos priemonės buvo taikytos visų BUAB „Koralita“ kreditorių interesams užtikrinti, jos laikytinos pagrįstomis.

11Atsiliepimu į atskirąjį skundą kreditorius Laivų krovos AB „Klaipėdos smeltė“ prašo apeliančių atskirąjį skundą atmesti ir Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. balandžio 15 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad 2011 m. gegužės 2 d. Klaipėdos apygardos teismui buvo pateiktas netiesioginis ieškinys dėl penkių nekilnojamojo turto dovanojimo sandorių, kaip pažeidžiančių BUAB „Koralita“ kreditorių interesus, pripažinimo negaliojančiais. Anot kreditoriaus, priėmus ieškovui palankų teismo sprendimą, būtų taikoma restitucija, grąžinant atsakovei L. A. ginčijamais sandoriais perleistą nekilnojamąjį turtą. Neuždraudus disponuoti šiuo turtu, dabartinė turto savininkė K. A. galėtų turtą perleisti ar suvaržyti teises į jį, tokiu būdu apsunkindama galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymą.

12Lietuvos apeliaciniame teisme 2011 m. rugpjūčio 10 d. buvo gautas kreditoriaus Laivų krovos AB „Klaipėdos smeltė“ atsiliepimo į atsakovių atskirąjį skundą papildymas. Kreditorius nurodo papildomus argumentus, vadovaujantis kuriais įrodinėja laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovių atžvilgiu pagrįstumą.

13IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Atskirasis skundas netenkinamas.

15Remiantis CPK 144 straipsnio pirmąja dalimi, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti galimybę atsirasti aplinkybėms, galinčioms pasunkinti ar padaryti nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas – užtikrinti būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymą ir taip garantuoti šio sprendimo privalomumą. CPK 145 straipsnio antrojoje dalyje nustatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės turi būti parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo principu. Ekonomiškumo principas reiškia, kad teismas gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones tais atvejais arba taikyti tokias ir tiek laikinųjų apsaugos priemonių, kiek tai būtina ir pakanka užtikrinti būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymą. Ekonomiškumo, kaip ir teisingumo bei kiti civilinio proceso teisės principai, reikalauja išlaikyti proceso šalių teisėtų interesų pusiausvyrą, todėl laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos arba parenkamos taip, kad nesuteiktų nei vienai iš šalių perdėto pranašumo ar nesuvaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau, nei būtina teisėtam tikslui pasiekti. Pažymėtina, kad bet kuris teismo atliekamas procesinis veiksmas yra neatsiejamas nuo tikslo užtikrinti ginčo šalių ir kitų suinteresuotų asmenų teisėtų interesų pusiausvyrą, nes to reikalauja minėti universalieji civilinio proceso teisės principai. Tai suponuoja būtinumą vertinti, ar konkrečių laikinųjų apsaugos priemonių taikymas bus proporcingos jų taikymu siekiamiems tikslams.

16Tam tikrais atvejais dėl objektyvių priežasčių negalima iš karto paduoti ieškinio, tačiau gresiant pavojui, jog kita šalis gali tuo pasinaudoti, būtina nedelsiant užtikrinti suinteresuoto asmens interesus ir sutrukdyti atsakovui išnaudoti laiką iki ieškinio pareiškimo tam, kad apsunkinti būsimo galimai atsakovui nepalankaus teismo sprendimo įvykdymą. Teismas gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių remdamasis pagrįstu rašytiniu suinteresuoto asmens prašymu iki ieškinio teismui padavimo dienos. Asmuo, prašantis taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki ieškinio padavimo dienos, privalo nurodyti teismui, dėl kokių priežasčių ieškinys nebuvo paduotas iš karto, ir pateikti įrodymus, patvirtinančius tam tikrą grėsmę pareiškėjo turtiniams interesams (CPK 148 str. 2, 3 d.).

17Iš bylos medžiagos matyti, kad 2011 m. kovo 25 d. BUAB „Koralita“ kreditorius Laivų krovos AB „Klaipėdos smeltė“ buvo kreipęsis į teismą su netiesioginiu ieškiniu, prašydamas iš atsakovės L. A. BUAB „Koralita“ naudai priteisti 77 634 Lt nuostolių (b. l. 10-15). Klaipėdos apygardos teismas, tenkindamas kreditoriaus prašymą, 2011 m. kovo 28 d. nutartimi nutarė areštuoti L. A. turtą (b. l. 17-18). Vykdant minėtą nutartį, paaiškėjo, jog L. A. penkių dovanojimo sutarčių pagrindu padovanojo savo dukrai K. A. nekilnojamąjį turtą: 1) žemės sklypą, kurio unikalus Nr. ( - ); 2) žemės sklypą, kurio unikalus Nr. ( - ); 3) 1/5 dalį žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ); 4) 1/5 dalį žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ); 5) butą su rūsiu, kurio unikalus Nr. ( - ) (b. l. 23-39). Nagrinėjamu atveju kreditorius atskirai kreipėsi į teismą su prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki ieškinio padavimo, motyvuodamas tuo, kad ketina kreiptis į teismą dėl minėtų dovanojimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis tam, kad būtų apginti bankrutuojančios įmonės kreditorių interesai. Ieškinio nepateikimą motyvavo ta aplinkybe, jog būtina parengti didelį kiekį dokumentų. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinybę grindė tuo, kad K. A. gali perleisti ar suvaržyti teises į dovanojimo sutartimis įgytą nekilnojamąjį turtą, tokiu būdu apsunkindama galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymą (b. l. 3-5).

18Apeliantės teigia, kad Laivų krovos AB „Klaipėdos smeltė“ nepagrįstai ketina reikšti netiesioginį ieškinį dėl visų L. A. sudarytų dovanojimo sutarčių nuginčijimo, nors anksčiau atsakovei L. A. pareikšto netiesioginio ieškinio suma (77 634 Lt) yra mažesnė nei areštuoto nekilnojamojo turto vertė. Teisėjų kolegija sutinka su atsiliepimo argumentais, kad teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, nevertina pareikšto (ateityje reiškiamo) materialinio teisinio reikalavimo pagrįstumo o tik sprendžia, ar nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, galimai palankaus ieškovui teismo sprendimo įvykdymas, gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas. Ar ieškovo (kreditoriaus) materialinis teisinis reikalavimas yra pagrįstas, gali būti atsakyta tik išnagrinėjus bylą iš esmės.

19Taip pat nepagrįstai apeliantės teigia, kad pirmosios instancijos teismas, areštuodamas turtą, kurio vertė viršija 250 000 Lt, pažeidė ekonomiškumo ir suinteresuotų asmenų teisėtų interesų pusiausvyros principus. Laivų krovos AB „Klaipėdos smeltė“ atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo, kad 2011 m. gegužės 2 d. Klaipėdos apygardos teismui buvo pateiktas netiesioginis ieškinys dėl visų penkių dovanojimo sutarčių, kaip pažeidžiančių kreditorių interesus, pripažinimo negaliojančiomis ir restitucijos taikymo (b. l. 86-87). Šis teiginys atitinka teismų informacinės sistemos LITEKO duomenis. Taigi kreditorius, siekdamas apginti ne tik savo, bet ir kitų bankrutuojančios įmonės kreditorių interesus, kreipėsi į teismą su atskiru savarankišku materialiniu reikalavimu. Nagrinėjamu atveju ginčijamos laikinosios apsaugos priemonės neskirtos kitoje byloje pareikštų reikalavimų (priteisti iš L. A. 77 634 Lt nuostolių) įvykdymui užtikrinti, nes jų įvykdymas jau buvo užtikrintas 2011 m. kovo 28 d. teismo nutartimi pritaikytomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis (b. l. 17-18). Kadangi teismui pripažinus negaliojančiomis visas penkias dovanojimo sutartis, būtų taikoma restitucija, grąžinant atsakovei L. A. ginčijamais sandoriais perleistą nekilnojamąjį turtą, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, dabartinė turto savininkė K. A. galėtų minėtą turtą perleisti, suvaržyti teises į jį, tokiu būdu apsunkindama galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymą, nes turtą būtų sudėtinga išreikalauti iš sąžiningų trečiųjų asmenų. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai areštavo visų penkių dovanojimo sutarčių pagrindu K. A. perleistą nekilnojamąjį turtą ir nepažeidžia ekonomiškumo, proporcingumo principų.

20CPK 323 straipsnyje ir 338 straipsnyje nustatyta, kad pasibaigus atskirojo skundo padavimo terminui, keisti (papildyti) atskirąjį skundą yra draudžiama. Atsižvelgiant į CPK 17 straipsnyje įtvirtintą šalių procesinio lygiateisiškumo principą, pasibaigus atsiliepimo į atskirąjį skundą padavimo terminui, jį keisti (papildyti) taip pat yra draudžiama. Todėl teisėjų kolegija kreditoriaus atsiliepimo į atsakovių atskirąjį skundą papildyme nurodytų naujų argumentų nenagrinėja bei atskirai jų pagrįstumo nevertina.

21Teisėjų kolegija, vadovaudamasi šioje nutartyje išdėstytomis aplinkybėmis, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimui svarbias šios bylos aplinkybes ir padarė pagrįstą išvadą dėl pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki ieškinio padavimo. Pagrindų, nurodytų Lietuvos Respublikos CPK 329, 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis turėtų būti naikinama atskirajame skunde nurodytais motyvais, o taip pat CPK 329 straipsnio antrojoje dalyje nurodytų absoliučių šios nutarties negaliojimo pagrindų, nėra.

22Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 punktu ir 338 straipsniu,

Nutarė

23Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. balandžio 15 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Byloje kilo ginčas dėl teisės normų, reglamentuojančių laikinųjų... 5. BUAB „Koralita“ kreditorius Laivų krovos AB „Klaipėdos smeltė“... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. balandžio 15 d. nutartimi nutarė taikyti... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 9. Atsakovės L. A. ir K. A. pateikė atskirąjį skundą, prašydami pakeisti... 10. Atsiliepimu į atskirąjį skundą BUAB „Koralita“ prašo apeliančių... 11. Atsiliepimu į atskirąjį skundą kreditorius Laivų krovos AB „Klaipėdos... 12. Lietuvos apeliaciniame teisme 2011 m. rugpjūčio 10 d. buvo gautas... 13. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 14. Atskirasis skundas netenkinamas.... 15. Remiantis CPK 144 straipsnio pirmąja dalimi, teismas dalyvaujančių byloje ar... 16. Tam tikrais atvejais dėl objektyvių priežasčių negalima iš karto paduoti... 17. Iš bylos medžiagos matyti, kad 2011 m. kovo 25 d. BUAB „Koralita“... 18. Apeliantės teigia, kad Laivų krovos AB „Klaipėdos smeltė“ nepagrįstai... 19. Taip pat nepagrįstai apeliantės teigia, kad pirmosios instancijos teismas,... 20. CPK 323 straipsnyje ir 338 straipsnyje nustatyta, kad pasibaigus atskirojo... 21. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi šioje nutartyje išdėstytomis... 22. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 23. Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. balandžio 15 d. nutartį palikti...