Byla B2-270-440/2018
Dėl įmonės pabaigos

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Valantienė

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Akopa“ bankroto administratoriaus S. B. prašymą priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos.

3Teismas

Nustatė

4

 1. Šiaulių apygardos teismo 2017 m. balandžio 18 d. nutartimi atsakovei uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Akopa“ iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirtas S. B.. Šiaulių apygardos teismo 2017 m. spalio 4 d. nutartimi UAB „Akopa“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.
 2. Teisme gautas bankrutavusios UAB „Akopa“ bankroto administratoriaus S. B. prašymas priimti sprendimą dėl bankrutavusios UAB „Akopa“ veiklos pabaigos. Nurodė, kad bankrutavusi UAB „Akopa“ ir jos vadovas A. P. nekilnojamojo turto ir transporto priemonių neturi, reikalavimo teisės į skolininko A. P. skolą buvo perleistos didžiausią kainą pasiūlytam pirkėjui, o pinigai gauti pardavus reikalavimo teisę, pervesti į bankroto administratoriaus sąskaitą, visi likvidavimo procedūrai būtini Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme (toliau – ĮBĮ) nustatyti veiksmai atlikti, įmonės likvidavimo procedūra baigta. Įmonės kreditorių reikalavimai bankroto proceso metu nebuvo tenkinami. Nepatenkinti kreditoriniai reikalavimai sudaro 3 184,37 Eur sumą.
 3. Apie paskirtą teismo posėdį, kuriame bus sprendžiamas klausimas dėl įmonės veiklos pabaigos, viešai paskelbta specialiame interneto tinklapyje www.teismai.lt, kreditoriai apie teismo posėdžio vietą ir laiką informuoti išsiunčiant pranešimą. Įmonės kreditorių prieštaravimų dėl bankroto administratoriaus pareikšto prašymo dėl įmonės veiklos pabaigos negauta.

5Prašymas tenkintinas visiškai.

 1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje nurodoma, kad bankrotas – tai teisės aktų nustatyta tvarka pripažinta įmonės nemokumo būsena, kai siekiama šios būsenos pabaigos iš įmonės turto tenkinant kreditorių reikalavimus ir užtikrinant kreditorių ir įmonės interesų pusiausvyrą (ĮBĮ 2 straipsnio 1 dalis). Taigi bankroto proceso pagrindinis tikslas – įstatyme reglamentuota tvarka nustatyti nemokią įmonę, apsaugoti bankrutuojančios įmonės turtinius interesus ir užtikrinti jos kreditorių reikalavimų patenkinimą, įstatyme apibrėžtais terminais pašalinti ją iš rinkos, tenkinant iš jos turto kreditorių reikalavimus, tuo pačiu metu įmonei skolininkei likviduojant skolų naštą, taip apsaugant kreditorius nuo nepateisinamai ilgo nemokios įmonės atsiskaitymų kreditoriams uždelsimo ir užtikrinant skolininkės bei jos kreditorių interesų pusiausvyrą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. balandžio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-233/2014; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2018 m. balandžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-148-219/2018). Bankroto procese turi būti siekiama kiek įmanoma operatyviau užbaigti bankroto procedūras nutraukiant bankroto bylą ĮBĮ 27 straipsnio pagrindais arba likviduojant bankrutavusią įmonę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. liepos 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-320-915/2017).
 2. Lietuvos apeliacinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad teismas, gavęs iš bankrutavusios įmonės bankroto administratoriaus dokumentus, būtinus sprendžiant klausimą dėl įmonės pabaigos (nurodytus ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalyje), gali priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos tik tuo atveju, kai nelieka abejonių, jog atlikti visi įstatyme numatyti būtinieji bankroto proceso darbai, tinkamai pabaigtos bankroto procedūros ir išnaudotos visos galimybės kuo daugiau patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių finansinius reikalavimus (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-213/2007; Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. balandžio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1428/2013; Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-2224/2013). Bankrutavusios įmonės likvidavimo procedūra gali būti užbaigta tik tuomet, kai nebelieka įmonės turto, iš kurio gali būti vykdomas kreditorių reikalavimų patenkinimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. balandžio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1485/2012; Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. vasario 23 d. nutartis civilinėje byloje 2-454-381/2016).
 3. Bankroto procedūros ĮBĮ 32 straipsnio pagrindu gali būti užbaigiamos, jeigu bankrutavusios įmonės administratorius pateikia teismui ĮBĮ 31 straipsnio 8 punkte nustatytus dokumentus (likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktus) ir Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą (procesinio pobūdžio sąlygos) bei įrodymus, jog buvo panaudotos visos protingos ir būtinos priemonės bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimams patenkinti (materialaus pobūdžio sąlyga). Pastarosios sąlygos vertinimas atliekamas tikslu įsitikinti, ar iš tiesų egzistuoja objektyvios faktinės prielaidos, suponuojančios, jog kreditorių reikalavimai galėtų būti patenkinti didesniu mastu, jeigu administratorius atliktų papildomus veiksmus, susijusius su bankrutavusios įmonės bankroto procedūrų vykdymu. (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. vasario 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-482-330/2017). Vien tik formalus bankroto procedūrų tęsimas (nesant prima facie (didesnė įrodomoji galia) įrodymų dėl egzistavimo realios galimybės tokiu būdu patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimus didesne apimtimi) neužtikrintų nei kreditorių, nei skolininko interesų apsaugos, o atskirais atvejais pažeistų ir bankroto proceso tikslus (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. kovo 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-979/2014; 2007 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-213/2007; Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. gruodžio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1244-330/2016).
 4. Bankroto administratorius pateikė teismui ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalyje nurodytą dokumentą – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Mažeikių rajono agentūros 2018 m. sausio 24 d. pažymą, kuri patvirtina, kad likviduojama UAB „Akopa“ atsiskaitė, likviduojamos įmonės prievolės valstybei aplinkos apsaugos srityje įvykdytos. Bankroto administratorius nepateikė įmonės turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktų kaip numatyta ĮBĮ 31 straipsnio 8 punkte, tačiau iš byloje esančių duomenų matyti, kad įmonė neturi turto ir debitorių, iš kurių būtų galima patenkinti kreditorių finansinius reikalavimus.
 5. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad bankrutavusi UAB „Akopa“ Juridinių asmenų registre įregistruota 2015 m. balandžio 8 d., finansinės atskaitomybės dokumentai registrui niekada nebuvo teikti. VĮ Registrų centras duomenimis atsakovė UAB „Akopa“ neturi nekilnojamojo turto. VĮ „Regitra“ duomenimis bankrutavusios įmonės vardu nėra registruota transporto priemonių. Kitų duomenų byloje apie bankrutavusiai įmonei priklausantį turtą nėra pateikta. Bankrutavusios įmonės valdymo organai nevykdė teismo įpareigojimo perduoti bankroto administratoriui įmonės turtą pagal balansą ir visus dokumentus.
 6. LITEKO duomenimis bankroto administratorius kreipėsi į Telšių apylinkės teismą dėl žalos, kurią bankrutavusi įmonė ir kreditoriai patyrė dėl to, kad įmonės UAB „Akopa“ vadovas A. P. nevykdė teisės aktais jam numatytų pareigų: neinicijavo bankroto bylos iškėlimo valdomai įmonei žinodamas, jog įmonė yra nemoki ir dėl to negalės atsiskaityti su kreditoriais, iškėlus įmonei bankroto bylą, neperdavė bankroto administratoriui įmonės turto ir dokumentų, dėl ko bankrutavusi UAB „Akopa“ ir jos kreditoriai patyrė 3 184,37 Eur žalą. 2018 balandžio 4 d. Telšių apylinkės teismo sprendimu už akių civilinėje byloje Nr. e2-1354-721/2018 priteista iš bankrutavusios UAB „Akopa“ vadovo A. P. bankrutavusiai UAB „Akopa“ 3 184,37 Eur žalos atlyginimas ir 5 procentų dydžio metinės palūkanos. Bankrutavusios UAB „Akopa“ kreditorių susirinkimo 2018 m. gegužės 4 d. protokolo Nr. 2 trečiuoju darbotvarkės klausimu buvo nutarta parduoti reikalavimo teisę įgytą pagal Telšių apylinkės teismo 2018 m. balandžio 4 d. sprendimą už akių civilinėje byloje Nr. e2-1354-721/2018. Už parduodamą reikalavimo teisę į skolininko A. P. 3 184,37 Eur skolą buvo pasiūlyta didžiausia kaina – 15 Eur. Gautos pajamos - 15 Eur buvo panaudotos įmonės bankroto administravimo išlaidoms iš dalies padengti.
 7. Iš bankroto administratoriaus pateikto 2018 m. birželio 14 d. UAB „Akopa“ likvidavimo akto matyti, kad bankrutavusios įmonės nepatenkinti kreditoriniai reikalavimai sudaro 3 184,37 Eur sumą. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad įsiteisėjusia Šiaulių apygardos teismo 2017 m. liepos 12 d. nutartimi patvirtintas bankrutavusios UAB „Akopa“ kreditorių sąrašas bei jų finansiniai reikalavimai bendrai 3 184,37 Eur sumai.
 8. Bankrutavusios UAB „Akopa“ kreditoriai buvo informuoti apie 2018 m. birželio 27 d. 8 val. rašytinio proceso tvarka teisme nagrinėjamą bankroto administratoriaus prašymą priimti sprendimą dėl bankrutavusios UAB „Akopa“ veiklos pabaigos, tačiau iki teismo posėdžio nebuvo gauta prieštaravimų dėl įmonės veiklos pabaigos, todėl daroma išvada, kad įmonės kreditoriai pripažįsta, kad nėra tikslinga tęsti bankroto procedūras.
 9. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis šiuo metu nėra nagrinėjama bylų, kuriose dalyvautų bankrutavusi UAB „Akopa“.
 10. Visi paminėti duomenys rodo, jog visos ĮBĮ numatytos ir būtinos procedūros yra pilnai užbaigtos, pagal bankroto administratoriaus pateiktus duomenis liko nepatenkinti 3 184,37 Eur dydžio bankrutavusios įmonės kreditorių finansiniai reikalavimai, tačiau bankrutavusi įmonė neturi turto, todėl nagrinėjamu atveju nėra pagrindo išvadai, kad kreditorių reikalavimai galėtų būti patenkintas didesne apimtimi. Duomenų, kad bankroto procedūros atliktos ar užbaigtos netinkamai, jog administratorius neišnaudojo visų galimybių tenkinti kreditoriaus reikalavimą, jog būtų galima priimti sprendimą dėl bankrutavusios įmonės pabaigos, byloje nėra pateikta. Esant šioms aplinkybėms, nėra kliūčių priimti sprendimą dėl šios įmonės veiklos pabaigos.
 11. Papildomai atkreiptinas dėmesys, kad sprendimas dėl įmonės pabaigos neužkerta kelio įmonės kreditoriams, kurių reikalavimai nebuvo patenkinti (arba buvo patenkinti tik iš dalies), pretenduoti tiek į turtą, kylantį iš reikalavimo teisių, buvusių iki įmonės išregistravimo, tiek į naujai atsiradusį bankrutavusios įmonės turtą. Šiais atvejais bankrutavusios ir iš juridinių asmenų registro išregistruotos įmonės turtą ir turtines reikalavimo teises pagal įstatymą perima jos kreditoriai, kurių reikalavimai nebuvo patenkinti likvidavimo procedūros metu, pagal ĮBĮ 35 straipsnyje nustatytą kreditorių reikalavimų tenkinimo eilę ir tvarką. Tuo atveju, jeigu po įmonės pabaigos atsiranda turto, iš kurio galėtų būti tenkinami likę nepatenkinti šios įmonės kreditorių reikalavimai, šie kreditoriai turi teisę kreiptis į įmonės bankroto bylą nagrinėjusį teismą su prašymu dėl šio turto paskirstymo, laikantis įmonės bankroto byloje nustatyto kreditorių reikalavimų tenkinimo eiliškumo ir jų proporcingumo. (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. gegužės 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-701-798/2016)

6Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259–270 straipsniais, Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 26 straipsniu, 32 straipsnio 4 dalimi, teismas

Nutarė

7Prašymą tenkinti visiškai.

8Pripažinti, kad UAB „Akopa“, juridinio asmens kodas 304017879, buveinės adresas Mažeikių r. sav., Mažeikių m., Vasario 16-osios g. 11, veikla pasibaigė.

9Patvirtinti bankrutavusios UAB „Akopa“ nepatenkintus kreditorinius reikalavimus 3 184,37 Eur sumai:

Eil.  Nr.KreditoriusKreditorinio reikalavimo suma, Eur
Antros eilės kreditoriai
1.VSDFV Mažeikių skyrius1 937,21
Iš viso:1 937,21
Trečios eilės kreditoriai
2.UAB „Mažeikų vandenys“64,97
3.AB „Energijos skirstymo operatorius“576,74
4.Antstolė E. M.5,45
5.Z. L.600,00
Iš viso:1 247,16
Bendra kreditorinių reikalavimų suma:3 184,37

10Įpareigoti bankroto administratorių atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 5 dalyje.

11Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per šį teismą.

12Sprendimo patvirtintą kopiją išsiųsti bankroto administratorei.

Proceso dalyviai
Ryšiai