Byla 2-1282-881/2019
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. birželio 27 d. nutarties, kuria atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „LitCon“ iškelta restruktūrizavimo byla

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Mikuckienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal trečiųjų asmenų uždarosios akcinės bendrovės „Kerista“, uždarosios akcinės bendrovės „Dahlgera“, uždarosios akcinės bendrovės „De libris“, uždarosios akcinės bendrovės „Fima“ bei uždarųjų akcinių bendrovių „ATEA“ ir „Advanced IT Systems“ atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. birželio 27 d. nutarties, kuria atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „LitCon“ iškelta restruktūrizavimo byla.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Pareiškėjas UAB „LitCon“ direktorius L. P. pateikė teismui pareiškimą, kuriuo prašė iškelti UAB „LitCon“ restruktūrizavimo bylą. Nurodė, kad UAB „LitCon“ yra 1995 metais įsteigta viena didžiausių Lietuvos statybos ir inžinerinių darbų įmonių, jau daugiau nei 20 metų aktyvi rinkos dalyvė bei svarią pridėtinę vertę kurianti įmonė. Įmonė užsiima projektavimo, statybos, rekonstravimo darbais, yra vykdžiusi tokius visuomenei svarbius projektus kaip Bernardinų sodo (Sereikiškių parko) Vilniuje rekonstravimas, Kauno valstybinio muzikinio teatro pastato rekonstrukcija, Lietuvos nacionalinės filharmonijos pastato II korpuso rekonstrukcija, LSMU Visuomeninės sveikatos fakulteto statyba, Kauno technikos universiteto Nacionalinio atviros prieigos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros centro „Santakos“ slėnis statyba, daugiabučių gyvenamųjų namų „Užupio krantinės“ statyba, administracinės paskirties pastato „Park Town“ Vilniuje statyba ir daugelį kitų didelės apimties projektų. UAB „LitCon“ konkurencinį pranašumą prieš kitas to paties sektoriaus įmones suteikia tai, kad ji turi itin platų kvalifikacijos atestatą, kuris leidžia įmonei vykdyti darbus sudėtingiausiuose, ypatingai didelės apimties statybos objektuose. Negana to, UAB „LitCon“ turi teisę dirbti ir su įslaptinta informacija (valstybės paslaptimis), turi specialią įrangą ir patalpas, skirtas apdoroti ir laikyti tokią informaciją, dėl ko įmonė gali vykdyti bei šiuo metu vykdo su valstybės saugumu susijusių pastatų statybą. Atitinkamai, ji turi teisę dalyvauti su įslaptinta informacija susijusių pastatų statybos konkursuose, kuriuose dėl aukštų reikalavimų konkurencija rinkoje mažesnė. UAB „LitCon“ yra lyderė visoje šalyje pagal krašto apsaugos sektoriuje atliekamus darbus. Per paskutiniuosius ketverius metus UAB „LitCon“ šio sektoriaus gavo užsakymų už daugiau nei 31 mln. eurų. Įmonė yra ir patvirtintame NATO tiekėjų sąraše, dėl ko turi teisę dalyvauti NATO skelbiamuose konkursuose visame pasaulyje. Taigi, UAB „LitCon“ yra visuomenei ir valstybei svarbus rinkos dalyvis. Vis dėlto šiai dienai susiklostė situacija, kai UAB „LitCon“ turi laikinų finansinių sunkumų, dėl ko, nors ir toliau vykdo veiklą, tačiau nėra pajėgi nustatytais terminais atsiskaityti su visais savo kreditoriais. Todėl UAB „LitCon“, siekiant išvengti nesklandumų dėl atsiskaitymų su kreditoriais ir to sąlygojamo veiklos sutrikdymo rizikų bei neigiamų pasekmių, jei situacija būtų nesuvaldyta, yra būtina pasinaudoti restruktūrizavimo galimybe. 2019 m. sausio 24 d. įmonės vienintelio akcininko sprendimu buvo pritarta šios įmonės restruktūrizavimo inicijavimui ir pateiktiems restruktūrizavimo plano metmenims.

72.

8Tretieji asmenys įmonės kreditoriai UAB „KRS“, UAB „Juris LT“, UAB „Kitoks požiūris“, UAB „Apsaugos komanda“, UAB „De libris“, UAB „Dzūkijos statyba“, UAB „Statevus“, UAB „Dahlgera“, UAB „Fima“, UAB „Domus Lumina“ pareiškimui prieštaravo, nurodė, kad restruktūrizavimo plano metmenys neatitinka Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ir ĮRĮ) reikalavimų, nes juose netiksliai nurodyti įmonės įsiskolinimai, įmonės turtinė padėtis yra prasta, jos finansiniai sunkumai yra ne laikino, o nuolatinio pobūdžio. Preliminarus įmonės verslo planas yra nerealus ir sunkiai įgyvendinamas.

93.

10Trečiasis asmuo UAB „Aircs“ pareiškimą palaikė, nurodė, kad UAB „LitCon“ pateikti duomenys atitinka ĮRĮ reikalavimus, o metmenys yra pakankamai išsamūs ir aiškūs. Pažymėjo, kad nesutikimą su restruktūrizavimo bylos iškėlimu aktyviausiai reiškia tiesioginiai UAB „LitCon“ konkurentai – UAB „Fima“ ir UAB „KRS“, kurie nuolat konkuruoja su UAB „LitCon“ viešuosiuose pirkimuose. Akivaizdu, kad šios įmonės yra suinteresuotos kenkti savo konkurentui, jos akivaizdžiai veikia savo, o ne visų kreditorių interesais.

114.

12Trečiasis asmuo UAB „Dahlgera“ pateikė atsiliepimą, kuriame nesutiko su restruktūrizavimo bylos UAB „LitCon“ iškėlimu. Nurodė, kad UAB „LitCon“ turi kreditorių su labai nedidelėmis pradelstomis skolomis. Negalėjimas ar nenoras atsiskaityti su šiais kreditoriais suponuoja išvadą, kad UAB „LitCon“ turi kur kas senesnių ir gilesnių problemų nei jų įvardijami laikini finansiniai sunkumai. Pažymėjo, kad faktiškai UAB „LitCon“ nedisponuoja gautinomis iš debitorių sumomis, todėl jas reikia išminusuoti iš bendro UAB „LitCon“ turto prieš vertinant bendrovės mokumo klausimą. Taip pat UAB „LitCon“ nepateikė jokių duomenų, kaip ketina užtikrinti darbų vykdymą, juolab kad darbuotojų skaičius įmonėje yra ženkliai sumažėjęs.

13II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

145.

15Vilniaus apygardos teismas 2019 m. birželio 27 d. nutartimi iškėlė UAB „LitCon“ restruktūrizavimo bylą.

166.

17Teismas nustatė, kad, pagal UAB „LitCon“ pateiktą 2018 m. balansą, UAB „LitCon“ turto turėjo už 19 426 914 Eur, iš jų trumpalaikio turto vertė – 14 954 517 Eur, iš jo per vienerius metus gautinos sumos yra 8 749 852 Eur. Ilgalaikio turto likutinė vertė pagal 2018 metų finansinės atskaitomybės aiškinamąjį raštą yra 1 951 977 Eur. Pagal 2019 metų balansą, likutinė ilgalaikio turto vertė yra 1 591 428 Eur.

187.

19Pagal UAB „LitCon“ pateiktą 2019 m. gegužės 31 d. preliminarų balansą, įmonė iš viso turėjo turto už 17 544 590 Eur, iš jo trumpalaikio turto vertė yra 15 953 162 Eur, iš jų gautinos sumos – 10 304917 Eur. UAB „LitCon“ pateikė debitorių sąrašą, iš kurio matyti, jog į jį įtraukta UAB ,,Longista“ su 1 952 250 Eur skola, tačiau teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis Vilniaus apygardos teismo 2018 m. kovo 6 d. sprendimu UAB „Longista“ pripažinta pasibaigusia ir išregistruota dėl bankroto iš juridinių asmenų registro. Todėl, teismo vertinimu, UAB „Longista“ skola negali būti laikoma UAB „LitCon“ turtu. Pagal pateiktą debitorių sąrašą ir VĮ Registrų centras duomenis, teismas taip pat nustatė, kad UAB „Giedros statyba“ (pakeitus pavadinimą UAB „Andaima“), kurios skola yra 1 281,57 Eur, taip pat likviduota dėl bankroto dar 2011 metais. Todėl iš šios įmonės skolos išieškojimas neįmanomas. Atsižvelgdamas į tai, teismas sprendė, kad visa debitorių reikalavimų suma yra 8 351 385,43 Eur (10 304 917- 1 952 250 - 1 281,57) suma, ir atsakovės turto verte 2019 m. gegužės 31 d. pripažino 15 591 059 Eur sumą (15 914 28 Eur ilgalaikis turtas + 13 999 631 Eur trumpalaikis turtas).

208.

21Pagal UAB „LitCon“ pateiktą pradelstų kreditoriams įsipareigojimų sąrašą, 2019 m. gegužės 31 d. ši suma buvo 3 812 232,01 Eur. Į sąrašą įtraukta Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba su 7,38 Eur finansiniu reikalavimu, nors SODRA skola, remiantis viešai www.sodra.lt skelbiamais duomenimis, 2018 m. birželio 20 d. buvo 179 692,67 Eur. Todėl atsakovės pradelstų įsipareigojimų suma teismas laikė 3 991 924,68 Eur (3 812 232,01 + 179 692,67).

229.

23Teismas pažymėjo, kad didelė dalis atsakovės debitorių yra šiuo metu veikiančios įmonės. Nemažą įsiskolinimo atsakovei dalį sudaro savivaldybių ar valstybės skolos (Kretingos savivaldybės administracijos skola 154 256,77 Eur, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos įsiskolinimas atsakovei 1 705 567,46 Eur, Antrojo operatyvinių tarnybų departamento prie KAM įsiskolinimas 128 888,49 Eur). Taip pat įmonių, turinčių gerą turtinę padėtį, skolos (AB „Smiltynės perkėla“ su 101 885,25 Eur skola, UAB „Trakų vandenys“ su 228,953,76 Eur, AB „Klaipėdos vanduo“ su 191 646,51 Eur skola, UAB „Kretingos vandenys“ su 150 000 Eur skola). Remiantis viešaisiais duomenimis visų šių įmonių nurodoma metinė apyvarta ne mažesnė nei 1 milijonas eurų per metus. Be to, šios įmonės yra daugiau nei 20 metų rinkoje veikiančios įmonės. Teismo vertinimu, nurodytų įmonių skolos atsakovei negali būti laikomos neišieškomomis ar beviltiškomis.

2410.

25Teismų informacinės sistemos LITEKO sistemoje esančiais duomenimis iš antstolių informacinės sistemos registro teismas nustatė, jog UAB „LitCon“ atžvilgiu yra užvestos ir dar nebaigtos 37 vykdomosios bylos, tarp jų yra darbo užmokesčio išieškojimo pagrindu užvestos bylos pagal darbo ginčų komisijos sprendimus. Nurodyti išieškotojai vykdomosiose bylose įtraukti į pradelstų kreditorių sąrašą. Pagal antstolių sistemos duomenis, kreditorių UAB „De libris“, UAB „Domus Lumina“, UAB „Dizaja“, UAB „Cramo“, Lietuvos kariuomenė, UAB „Universalūs pastoliai“ išieškomos sumos 2019 m. birželio 25 d. yra didesnės nei UAB „LitCon“ pateiktame sąraše galimai dėl antstolių išlaidų. Įtraukus nurodytus kreditorius su antstolių išieškomomis sumomis, pradelstų kreditoriams įsipareigojimų suma 2019 m. birželio 25 d. padidėja nuo 3 812 232,01 Eur iki 3 949 115,63 Eur.

2611.

27Taigi įvertinęs byloje pateiktus įrodymus, pagrindžiančius atsakovės finansinę padėtį, teismas sprendė, jog pagal 2019 metų balansą atsakovės pradelsti įsipareigojimai (3 991 924,68 Eur) neviršija pusės į atsakovės balansą įrašyto turto vertės (15 591 059 Eur), todėl negalima teigti, kad atsakovė yra nemoki.

2812.

29Vertindamas atsakovės metmenyse nurodytų konkrečių priemonių mokumui atgauti realumą, teismas atkreipė dėmesį į tai, kad bendrovė planuoja ir toliau vykdyti savo veiklą, pabaigs esamus ir pradės naujus projektus, aktyviai dalyvaus viešųjų pirkimų konkursuose, optimizuos sąnaudas, sumažindama pastovias sąnaudas, darbuotojų skaičių, išsiieškomas skolas iš debitorių. Atsakovė nurodė, jog jos darbų apimtys tik didės, nes vykdo rangos sutarčių už 80 387 493,59 Eur su PVM, iš kurių dar neatlikta 52 173 420,20 Eur su PVM sumai. Be to, atsakovė turi išskirtinumą rinkoje, nes turi teisę dirbti su įslaptinta informacija, todėl didele apimtimi vykdo užsakymus krašto apsaugos sektoriuje.

3013.

31Pagal atsakovės metmenyse nurodytą lentelę „Prognozuojamų piniginių srautų ir pelningumo generavimas, atsiskaitymas su kreditoriais“, atsakovė 2019 metams yra įtraukusi 50 000 Eur sumos palūkanų mokėjimą kreditoriams.

3214.

33Restruktūrizavimo laikotarpiu atsakovė numato parduoti dalį arba visą bendrovės nekilnojamąjį turtą, o iš gautų lėšų dengti įsipareigojimus kreditoriams. Už nekilnojamąjį turtą numatoma gauti ne mažiau nei 2 mln. eurų. Kaip matyti iš įmonės turimo nekilnojamojo turto sąrašo, įmonei nuosavybės teise priklauso 7,1300 ha ploto žemės sklypas ( - ), beveik 10 ha ploto žemės sklypai ( - ), 4,4900 ha žemės sklypas ( - ), 6,25 ha ploto žemės sklypai ( - ); negyvenamosios patalpos ( - ). Taip pat atsakovė nurodo, jog numato parduoti dalį transporto priemonių ir iš gautų sumų dengti savo skolas kreditoriams. Atsakovė nurodo, kad ji planuoja išsiieškoti skolas iš debitorių. Šioje byloje nustatyta, kad realios debitorių skolos yra 8 351 385,83 Eur. Bent pusę nurodytų debitorinių sumų atsakovei išieškojus, atsakovė jau galėtų dengti savo turimus pradelstus įsipareigojimus kreditoriams. Atsakovei tęsiant veiklą ir vykdant pradėtas sutartis atsakovė skolas galėtų dengti iš gaunamo pelno (pradėtų vykdyti sutarčių ir naujai sudarytų sutarčių), kaip tai numatyta metmenyse. Be to, atsakovė nurodė, jog ji yra užmezgusi stiprų bendradarbiavimą su Norvegijos karinėmis pajėgomis. Atsakovė vykdo jau antrąjį Norvegijos karinių pajėgų užsakymą ir mato galimybę toliau plėstis vykdant Norvegijos karinių pajėgų užsakymus ne tik Lietuvoje, bet ir Norvegijoje. Teismo vertinimu, restruktūrizavimo bylos iškėlimas būtų garantas atsakovės veiklai palaikyti, atstatyti mokumą bei stabilizuoti jos veiklą.

3415.

35Teismas sprendė, kad atsakovės prognozuojamos gauti pajamos yra realios ir pakankamos veiklai vystyti bei bent dalinai atsiskaityti su kreditoriais. Todėl restruktūrizavimo plano metmenyse numatytos įmonės veiklos perspektyvos ir atliktini veiksmai leido teismui daryti išvadą, kad įmonė turi realių galimybių sėkmingai pasiekti restruktūrizavimu keliamus tikslus – atkurti mokumą ir vykdyti normalią ūkinę komercinę veiklą.

36III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

3716.

38Atskiruoju skundu trečiasis asmuo UAB „Kerista“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2019 m. birželio 27 d. nutartį ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

3916.1.

40Teismas tinkamai neįvertino tikrosios UAB „LitCon“ finansinės padėties.

4116.2.

42Pelno nuostolių ataskaitoje nurodomas grynasis pelnas 2018 metų rugsėjo mėnesį yra 207 456 Eur, o lentelėje „Prognozuojamų piniginių srautų ir pelningumo generavimas, atsiskaitymas su kreditoriais“ grynasis pelnas tą patį 2018 metų rugsėjo mėnesį jau yra 176 338 Eur.

4316.3.

44Nors metmenų 17 lape pateikta lentelė pavadinimu „Prognozuojamų piniginių srautų ir pelningumo generavimas, atsiskaitymas su kreditoriais“, tačiau faktiškai tai yra prognozuojama pelno (nuostolių) ataskaita, kurios turinys visiškai neatitinka lentelės pavadinimo. Lentelėje nėra pateikta nei vieno konkretaus straipsnio, iš ko bus generuojamos įplaukos atsiskaitymui su kreditoriais. Nors metmenų 16 lape ir nurodoma, kad pajamos bus generuojamos iš 3 šaltinių, tačiau nei vienas iš šių šaltinių lentelėje konkrečiai nepateikiamas.

4516.4.

46Nors metmenų 20-28 lapuose ir yra pateiktas 36 vykdytinų sutarčių sąrašas, tačiau nenurodoma, kokia apimtimi, kuriais konkrečiai restruktūrizavimo proceso metais bus gaunamos įplaukos iš kiekvienos iš pateiktų sutarčių. Dauguma sutarčių yra nutrauktos arba sustabdytos, dėl ko jų tolesnis likimas nėra aiškus. Prie daugumos iš sutarčių apskritai nėra pateikiama pastabų: nėra aišku, ar šios sutartys vykdomos, kokia apimtimi jau yra įvykdytos, kada ir kiek planuojama gauti pajamų iš atitinkamų sutarčių. Pačios sutartys taip pat nėra pateikiamos prie metmenų, kad būtų galima įsitikinti šių sutarčių realiu vykdymu.

4716.5.

48Bendrovė nepaaiškina, kaip už 318 tūkst. eurų vertės turto pardavimą gaus net 2 mln. Eur pajamų. Bendrovė nekonkretizuoja, kokį konkrečiai nekilnojamąjį turtą ketina parduoti, nepateikia informacijos apie šio turto rinkos vertę. Taip pat bendrovė nekonkretizuoja, kokias transporto priemones numato parduoti, kokios jos vertės.

4916.6.

50Nėra jokių duomenų, kiek kiekvienais metais bus generuojama įplaukų iš skolininkų.

5116.7.

52Bendrovės pateiktas numatomas atsiskaitymas su kreditoriais iš esmės pažeidžia ĮRĮ 13 straipsnyje reglamentuotą atsiskaitymo su kreditoriais eiliškumą bei tvarką.

5316.8.

54Lentelėje „Prognozuojamų piniginių srautų ir pelningumo generavimas, atsiskaitymas su kreditoriais“ pateikta sąnaudų pozicija, kurioje įmonė numato išmokėti 144 tūkst. eurų palūkanų, o 3.6 skiltyje bendrovė deklaruoja, kad neplanuoja gauti kreditų. Restruktūrizavimo proceso metu palūkanos nėra skaičiuojamos.

5516.9.

56Bendrovė deklaruoja, kad per restruktūrizavimo laikotarpį sugeneruos 3 975 tūkst. eurų grynojo pelno, o mokėtinos sumos siekia beveik 11 mln. Eurų. Taigi planuojamų sugeneruoti pajamų nepakanka plano realizavimui – atsiskaitymui su kreditoriais, nors metmenų 3.5.1 skiltyje ir tvirtinama, kad piniginiai srautai užtikrina skolų grąžinimą, tačiau pačių srautų skaičiavimai plane nepateikti.

5716.10.

58Teismas neatliko išsamaus restruktūrizavimo plano metmenų įvertinimo, siekdamas atsakyti į esminį klausimą – ar įmonė turi realių perspektyvų sėkmingai pasiekti restruktūrizavimu siekiamus tikslus, t. y. atkurti mokumą, normalią ūkinę komercinę veiklą ir šios veiklos perspektyvas. Taip pat teismas nevertino aplinkybės, reikšmingos sprendžiant dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo perspektyvumo. Nagrinėjamu atveju didžiausi UAB „LitCon“ kreditoriai restruktūrizavimo procesui prieštarauja.

5916.11.

60Atsakovės metmenys pagrįsti deklaratyviu verslo planu ir neatitinka ĮRĮ 12 straipsnio 2 dalyje įtvirtintų reikalavimų – restruktūrizavimo plano metmenyse nėra bendrovės verslo plano, įmonė neplanuoja veiklos ar struktūros pertvarkymų, o iš esmės ketina tęsti įprastą veiklą. Restruktūrizavimo plano metmenyse nėra pateiktas realus verslo planas, todėl negalima įvertinti, kokiomis priemonėmis atsakovė ketina siekti restruktūrizavimo tikslų. Be to, atsakovės deklaruojamos gauti pajamos ir šių pajamų šaltiniai taip pat nepatvirtina jų realumo įmonės mokumui atstatyti bei kreditorių įsiskolinimams padengti, kadangi atsakovė normalios veiklos atkūrimą sieja su tolesniu esamos veiklos tęsimu.

6117.

62Atskiruoju skundu trečiasis asmuo UAB „Dahlgera“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2019 m. birželio 27 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – pareiškėjo L. P. pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo atmesti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

6317.1.

64Atsakovės skolos VSDFV tęsiasi nuo 2019 metų sausio mėnesio ir kas mėnesį tik didėja. Taip pat labai sumažėjo atsakovės darbuotojų skaičius ir jis nuolat mažėja. Todėl kyla pagrįstų abejonių dėl atsakovės galimybių apskritai vykdyti veiklą.

6517.2.

66Atsakovės pateiktas debitorių sąrašas yra tik bendro pobūdžio, neišsamus, nėra informacijos, ar skolos pradelstos, kokie yra apmokėjimo terminai, taip pat nepateikta informacijos apie atsakovės veiksmus siekiant atgauti skolas. Atsakovės debitorė UAB „Andaima“ yra likviduota, UAB „Longisa“ neturi nei vieno darbuotojo ir panašu, kad nevykdo veiklos, UAB „Fima“ yra nurodoma kaip atsakovės kreditorė, nors debitorių sąraše taip pat yra įrašyta. Taip pat kyla pagrįstų abejonių dėl galimybių atgauti skolas iš UAB „Įrengimų transporto sistemos“, UAB „Inžinerinė vizija“ ir UAB „Nordus“, nes nors tai yra veikiančios įmonės, tačiau nurodytos skolos atsakovei yra didesnės nei tų įmonių metinė apyvarta.

6717.3.

68Teismas netinkamai įvertino atsakovės finansinę būklę. Atsakovei nepateikus įrodymų apie realias galimybes atgauti skolas iš savo skolininkų, jų suma neįskaitoma į realią įmonės turto vertę. Išminusavus iš debitorių gautinas sumas iš atsakovės turto, kyla klausimas dėl atsakovės mokumo, ar neturėtų būti jai keliama bankroto, o ne restruktūrizavimo byla.

6917.4.

70Atsakovės pateikti restruktūrizavimo plano metmenys yra labiau deklaratyvūs nei realiai įgyvendinami. Kadangi atsakovės finansinė būklė prasta ir ji yra skolinga didelei daliai rinkoje esančių tiekėjų bei subrangovų, nėra pateikta įrodymų, kaip atsakovė ketina užsitikrinti sutarčių vykdymui reikalingas priemones. Maža to, kiekvienoje sutartyje yra numatytos netesybos, baudos ir kitokios sankcijos už netinkamą sutarčių vykdymą, vėlavimą ir neįvykdymą, todėl gali būti, kad atsakovė vietoje gautinų sumų turės mokėti baudas, taip dar labiau pablogindama tiek savo padėtį, tiek kreditorių galimybes atgauti jiems priklausančias skolas.

7118.

72Atskiruoju skundu trečiasis asmuo UAB „De libris“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2019 m. birželio 27 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atsisakyti iškelti UAB „LitCon“ restruktūrizavimo bylą. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

7318.1.

74Pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino tai, kad UAB „LitCon“ yra nemoki Įmonių bankroto įstatymo prasme, dėl ko jai negali būti keliama restruktūrizavimo byla. Didžioji UAB „LitCon“ turto dalis yra gautinos sumos, kurių atgavimas yra abejotinas – iš debitorių gautinos sumos turėtų būti išminusuojamos iš bendros turto apimties. Taigi teismas nepagrįstai neįvertino, kad UAB „LitCon“ pradelstos skolos viršija pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės ir atsakovė yra akivaizdžiai nemoki.

7518.2.

76Teismas neįvertino ir to, kad UAB „LitCon“ nemokumą pagrindžia ir kitos aplinkybės, o būtent, įmonė įsiskolinusi valstybės biudžetui daugiau kaip 170 tūkst. Eur įmokų, įmonės realaus turto masę sudaro tik 2 006 256 Eur vertės materialus turtas, kuris visas įkeistas, be to, pastaruoju metu ženkliai mažėja įmonės darbuotojų skaičius.

7718.3.

78Teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad UAB „LitCon“ įgyvendins restruktūrizavimo plano metmenyse nurodytas mokumo atkūrimo priemones ir pasieks restruktūrizavimo proceso tikslus.

7918.4.

80UAB „LitCon“ pateikti restruktūrizavimo plano metmenys tipiniai, neišsamūs, deklaratyvūs, abstraktūs, juose nėra nurodoma jokių konkrečių priemonių, kurių bendrovė imsis siekdama atkurti mokumą.

8118.5.

82UAB „LitCon“ nurodomos aplinkybės, kad ji yra išskirtinė įmonė, turinti ypač platų kvalifikacijos atestatą, nesuteikia jokio ženklaus konkurencinio pranašumo, kuris užtikrintų garantuotas pajamas dalyvaujant viešuosiuose pirkimuose.

8318.6.

84Faktiškai visas bendrovės turtas yra įkeistas, todėl atsiskaitymas, pardavus turtą, bus įmanomas tik su keliais hipotekos kreditorių ir tik nedidele apimtimi.

8518.7.

86Restruktūrizavimo plano metmenyse UAB „LitCon“ niekaip nepagrindžia realaus verslo plano vykdymo, taip pat nėra duomenų, kad įmonė būtų pasirašiusi sutarčių.

8718.8.

88UAB „LitCon“ pelnas po apmokestinimo 2016–2017 metais buvo tik apie 200 tūkst. eurų, todėl nėra jokio pagrindo tikėtis, kad bendrovė per 5 metų laikotarpį sugeneruos 10 mln. eurų pelno.

8918.9.

90Mažai tikėtina, kad UAB „LitCon“ restruktūrizavimo proceso metu vykdys statybos veiklą, nes tam būtinas bendradarbiavimas su tiekėjais, kuriems bendrovė yra skolinga daugiau kaip 6 mln. eurų.

9118.10.

92UAB „LitCon“ sėkminga veikla gynybos infrastruktūros darbų sferoje (taip pat kitose srityse, kuriose yra vykdomi viešieji pirkimai), iškėlus jai restruktūrizavimo bylą, taip pat yra itin abejotina.

9318.11.

94Nedideles UAB „LitCon“ galimybes dalyvauti viešuosiuose pirkimuose pagrindžia ir rinkoje esanti informacija, kad kredito rizikos vertintojai nebeteikia UAB „LitCon“ kredito limitų, draudimo kompanijos nesuteikia laidavimo paslaugų.

9519.

96Atskiruoju skundu trečiasis asmuo UAB „Fima“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2019 m. birželio 27 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atsisakyti iškelti UAB „LitCon“ restruktūrizavimo bylą. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

9719.1.

98Teismas visiškai nepagrįstai konstatavo, kad nagrinėjamu atveju yra pagrindas kelti UAB „LitCon“ restruktūrizavimo bylą. Įmonė yra nemoki, todėl jai turi būti iškelta bankroto byla.

9919.2.

100Atsakovės finansiniai sunkumai yra pastovaus pobūdžio, su ja toliau nutraukiamos sutartys, metmenyse gi siekiama pateikti visiškai priešingą, UAB „LitCon“ naudingą situacijos vertinimą. Teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, būtent ir vadovavosi vien metmenimis, kurie nėra pagrįsti jokia objektyvia informacija.

10119.3.

102Didieji UAB „LitCon“ kreditoriai išreiškė nesutikimą su restruktūrizavimo bylos iškėlimu, tačiau teismas šios aplinkybės apskritai nevertino.

10319.4.

104Teismas nevertino UAB „LitCon“ pateiktų metmenų pagrįstumo, įgyvendinamumo. Metmenys yra neišsamūs, abstraktūs ir neatskleidžiantys realios UAB „LitCon“ finansinės situacijos.

10519.5.

106Atsakovė nepateikė jokių bendradarbiavimą su Norvegijos karinėmis pajėgomis pagrindžiančių įrodymų, tačiau teismas šį argumentą laikė kone esminiu, įrodančiu, kad įmonės veikla gali stabilizuotis. Taigi skundžiama nutartis priimta remiantis išimtinai tik prielaidomis bei deklaratyviais teiginiais.

10719.6.

108UAB „LitCon“ pateikti metmenys yra abstraktūs, juose nėra nurodyta jokių konkrečių priemonių, kurių įmonė imsis atkurti mokumą – neplanuojama jokių bendrovės veiklos ar struktūros pertvarkymų, o tik tolesnis įprastos veiklos tęsimas, nors būtent ši veikla įmonę jau yra privedusi prie nemokumo.

10919.7.

110UAB „LitCon“ įvardijama išskirtinė kompetencija ir turima kvalifikacija iš tiesų jai nesuteikia ženklaus konkurencinio pranašumo, kuris užtikrintų garantuotas pajamas dalyvaujant viešuosiuose pirkimuose. Priešingai, tiek Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (toliau – ir VPĮ), tiek Lietuvos Respublikos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymas (toliau – ir VPAGSSĮ) nustato aiškius ribojimus dalyvauti viešųjų pirkimų procedūrose įmonėms, kurios susiduria su finansiniais sunkumais ar joms yra iškelta restruktūrizavimo byla. Todėl iškėlus restruktūrizavimo bylą UAB „LitCon“ faktiškai neturės galimybių gauti pajamų iš viešojo sektoriaus užsakovų. Be to, metmenyse aiškiai nurodoma, kad įmonė nėra atsiskaičiusi su mokesčius administruojančiomis institucijomis, o tiek pagal VPĮ (46 straipsnio 3 dalis), tiek pagal VPAGSSĮ (34 straipsnio 2 dalies 7 punktas) perkančioji organizacija turi pašalinti iš pirkimo procedūrų tiekėją, jeigu jis nėra įvykdęs įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu.

11119.8.

112Atsakovė pripažįsta, kad metmenų teikimo dieną mokėtinos sumos yra 10 964 909 Eur, taigi įmonės piniginiai srautai jau ilgą laiką yra ženkliai apriboti, o skolų dydis turi esminės reikšmės UAB „LitCon“ veiklos tęstinumui.

11319.9.

114Pagal rinkoje esamą informaciją, kredito rizikos vertintojai dėl sunkios finansinės padėties UAB „LitCon“ neteikia kredito limitų, draudimo kompanijos nesuteikia laidavimo paslaugų, todėl UAB „LitCon“ neturės galimybių išduoti naujų garantijų / laidavimų ateityje vyksiančiuose viešuosiuose pirkimuose, o tai yra būtina sąlyga norint juose dalyvauti.

11519.10.

116Nors atsakovė deklaruoja turinti daugiau kaip 52 mln. eurų vertės sutarčių, tačiau nesugebėjimas optimaliai valdyti piniginių srautų nulėmė itin sunkią atsakovės finansinę situaciją ir nesudaro galimybių jai faktiškai tinkamai ir laiku vykdyti sutartinių įsipareigojimų užsakovams bei subrangovams.

11719.11.

118Atsakovė veikia kaip projektinė organizacija, kuri atlieka darbus įvairiuose projektuose ir kuriuos pabaigus galioja pakankamai ilgi garantiniai terminai. Tikėtina, jog užsakovai turės pretenzijų dėl darbų baigtumo, kokybės, pogarantinio laikotarpio ir priežiūros užtikrinimo. Todėl abejotina, ar teismui skaidriai ir objektyviai pateikiama debitorinių skolų informacija.

11919.12.

120Ženkliai sumažėjęs darbuotojų skaičius taip pat rodo, kad darbuotojai palieka bendrovę ir (ar) yra atleidžiami, todėl galimybės išlaikyti reikiamą kompetenciją bendrovėje yra minimalios.

12119.13.

122Dėl taikos sutarties pažeidimo apeliantė kreipėsi į teismą dėl vykdomojo rašto išdavimo, ir yra pradėti skolos išieškojimo veiksmai. Atsakovei nevykdant taikos sutarčių kiti kreditoriai taip pat sieks savo interesus ginti įstatymų nustatyta tvarka ir, tikėtina, inicijuos bankroto bylos iškėlimą.

12319.14.

124Nors metmenyse teigiama, kad bendrovė jau artimiausioje ateityje bus pajėgi atstatyti mokumą ir išvengti bankroto, faktiškai tai padaryti nėra įmanoma – sėkmingas dalyvavimas viešuosiuose pirkimuose yra iš esmės apribotas, nepateikta jokios informacijos apie tai, kad atsakovę gali finansuoti akcininkai ir (ar) finansuojantis bankas, dauguma turto yra įkeista bankui, todėl jo realizavimas pirmiausia patenkins banko, o ne kitų kreditorių reikalavimus.

12519.15.

126Skundžiama nutartis yra nemotyvuota, priimta netinkamai bei klaidingai įvertinus bylos faktus, todėl turi būti panaikinta.

12720.

128Atskiruoju skundu tretieji asmenys UAB „ATEA“ ir UAB „Advanced IT Systems“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2019 m. birželio 27 d. nutartį ir klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

12920.1.

130Teismas nesudarė galimybės bylos dalyviams pasisakyti dėl bendrovės pateiktų dokumentų, kas yra savarankiškas pagrindas panaikinti nutartį.

13120.2.

132Teismas rėmėsi nepasirašytais įmonės finansinės atskaitomybės dokumentais, kas yra savarankiškas pagrindas panaikinti nutartį.

13320.3.

134Teismas neatsižvelgė į apeliacinės instancijos teismo išsakytas pastabas. Teismas vertino tik debitorinius įsipareigojimus ir tai padarė tik iš dalies. Teismas nevertino trumpalaikio turto – sumokėtų avansų – dalies, taip pat nepagrįstai nurodė, kad nemažą įsiskolinimų atsakovei dalį sudaro savivaldybių ar valstybės skolos ar kitos įmonės, generuojančios daugiau kaip milijoną eurų apyvartos per metus. Ūkio subjekto apyvarta negali įrodyti nei tokio subjekto galimybių, nei valios mokėti įsiskolinimus bendrovei. Antra vertus, dalis įmonių yra užsienio subjektai, fiziniai asmenys, kiti debitoriai taip pat kelia abejonių, nes negeneruoja tokių pajamų, kad vien iš jų padengtų įsiskolinimus bendrovei.

13520.4.

136Per pusę metų bendrovės debitoriniai įsiskolinimai sumažėjo tik mažiau nei vienu procentu. Tai įrodo, kad nėra jokių galimybių restruktūrizavimo laikotarpiu atgauti didelės dalies šių reikalavimų.

13720.5.

138Nesutiktina su teismo argumentu, kad bendrovės debitoriai, kurie yra savivaldybės, jų įmonės ar Lietuvos Respublika, yra patikimesni kreditoriai. Jeigu tokių subjektų įsiskolinimai būtų buvę, šie subjektai tikrai juos įvykdytų, o šių reikalavimų neįvykdymas rodo abejotiną bendrovės reikalavimo teisę į debitorius.

13920.6.

140Atsakovė sąmoningai nenurodė, kada pasibaigė debitorių įsiskolinimo terminai, o teismas tokių duomenų neišreikalavo.

14120.7.

142Teismas nevertino Lietuvos apeliacinio teismo nurodytų argumentų, jog būtina vertinti bendrovės mokumą atsižvelgiant į prievolių terminus. Nors atsakovė pateikė kreditorių sąrašą, tačiau jis yra be prievolių įvykdymo terminų.

14320.8.

144Teismas visiškai nevertino Lietuvos apeliacinio teismo išsakytų abejonių, jog bendrovei iškėlus restruktūrizavimo bylą, ši negalės ne tik dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, tačiau ir toliau vykdyti įsipareigojimų. Taip pat neišreikalavo dokumentų ir nenustatinėjo, ar dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo sumažės bendrovės galimybės vykdyti įsipareigojimus ir gauti balanse nurodytas gautinas sumas.

14520.9.

146Nors teismas rėmėsi nepasirašytais, t. y. teisės aktų neatitinkančiais, dokumentais, net ir vertinant šiuos duomenis įmonė yra nemoki. Pagal geriausią bendrovei scenarijų, jos pradelsti įsipareigojimai kreditoriams yra ne mažiau kaip 7 164 179 Eur. Nevertinant bent dalies abejotino trumpalaikio turto (atsargų, dalies debitorių įsiskolinimų), bendrovės turtas negali būti didesnis kaip 14 328 358 Eur. Taigi įmonė yra akivaizdžiai nemoki.

14720.10.

148Blogą įmonės finansinę padėtį įrodo ir tai, kad bendrovė per daugiau kaip pusę metų nesugeba atsiskaityti su sąlyginai mažą reikalavimo teisę turinčiais kreditoriais (iki 200 Eur). Taip pat vėluoja išmokėti 214 349 Eur darbo užmokesčio darbuotojams, kas yra savarankiškas pagrindas pripažinti įmonę nemokia.

14921.

150Trečiasis asmuo AB Šiaulių bankas atsiliepimu į atskiruosius skundus prašo atskiruosius skundus tenkinti ir panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2019 m. birželio 27 d. nutartį bei perduoti restruktūrizavimo bylos iškėlimo klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atsiliepime nurodomi šie argumentai:

15121.1.

152Bankas kaip vienas didžiausių atsakovės kreditorių restruktūrizavimo bylos iškėlimui nepritaria. Taigi darytina išvada, kad atsakovė neturi pritarimo ir palaikymo iš didžiausių kreditorių. Neturint pritarimo, restruktūrizavimo procesas negalės būti perspektyvus.

15321.2.

154Teismas, iškeldamas atsakovei restruktūrizavimo bylą, neįvertino tos aplinkybės, kad atsakovė pagal savo finansinę padėtį yra nepajėgi atkurti mokumo ir atsiskaityti su kreditoriais.

15521.3.

156Atsakovės pradelstų įsipareigojimų bankui dydis yra 1 135 670,95 Eur. Ši suma įmonei, kuri turi didelių finansinių sunkumų, yra labai didelė.

15721.4.

158Banko duomenimis, užsakovai nutraukia su atsakove rangos sutartis. Dėl atsakovės nesugebėjimo vykdyti įsipareigojimus ir nutraukus pastato statybos rangos pirkimo- pardavimo sutartį, bankas yra gavęs 202 657,01 Eur ir 2 023 001,92 Eur mokėjimo reikalavimus pagal išleistas garantijas iš Antrojo operatyvinių tarnybų departamento prie Krašto apsaugos ministerijos.

15921.5.

160Bankas pritaria skundų argumentams, kad atsakovės restruktūrizavimo metmenyse nurodytos mokumo atkūrimo priemonės yra deklaratyvios ir neužtikrina, kad atsakovės mokumas bus atkurtas restruktūrizavimo proceso metu.

16121.6.

162Bankas sutinka su trečiųjų asmenų skunduose keliamomis abejonėmis dėl debitorinių / kreditorinių skolų pagrįstumo ir finansinių ataskaitų teisingumo. Atsakovė nurodo, kad UAB „Statybos projektų studija“ skola – apie 2,22 mln. eurų. Tačiau tai yra su atsakove susijusi įmonė, kuri veiklos nevykdo, todėl skolos išieškojimas iš tokios įmonės būtų neįmanomas.

16322.

164Pareiškėjas L. P. atsiliepimu į atskiruosius skundus prašo juos atmesti. Atsiliepime nurodomi šie argumentai:

16522.1.

166Vien dėl kelių iš daugiau kaip 500 kreditorių nepritarimo bendrovės restruktūrizavimo procesui nėra jokio pagrindo teigti, kad kreditoriai prieštarauja bendrovės restruktūrizavimo procesui ir (ar) nepatvirtins bendrovės restruktūrizavimo plano. Tokie atskirųjų skundų teiginiai yra deklaratyvūs, nepagrįsti jokiais skaičiavimais ir kvalifikuotą kreditorių balsų daugumą turinčių kreditorių pozicija.

16722.2.

168Atskiruosius skundus pateikusių kreditorių elgesys, kai jie iš anksto žinodami, kad teismo išreikalauti dokumentai turi būti pateikti iki teismo posėdžio, su jais byloje nesusipažįsta, neteikia prašymo atidėti teismo posėdį, o tik teismui priėmus procesinį sprendimą kelia klausimą dėl tariamos laiko stokos susipažinti su įrodymais, yra nesąžiningas ir spekuliatyvus, demonstruojantis ne norą susipažinti su bendrovės dokumentais ir pateikti savo poziciją, tačiau siekį dirbtinai vilkinti teismo procesą.

16922.3.

170Teismas pagrįstai ir teisėtai vadovavosi bendrovės į bylą pateiktais finansiniais dokumentais, nes dokumentų pateikimas per įmonės paskyrą e.teismas.lt sistemoje pripažįstamas kaip tinkamai pasirašytų dokumentų pateikimas.

17122.4.

172Teismas atsižvelgė į apeliacinės instancijos teismo išsakytas pastabas dėl vertintinų aspektų bei bylą išnagrinėjo išsamiai. Teismas tinkamai įvertino tiek bendrovės realią turto apimtį, tiek pradelstus jos įsipareigojimus, t. y. vertino trumpalaikio turto atgavimo realumą, pradelstų skolų apimtį ir vykdomas bylas.

17322.5.

174Bendrovės debitorius yra ne teismo skundžiamoje nutartyje minima UAB ,,Longista“, o UAB „Longisa“, kuri skolinga bendrovei 1 952 250,00 Eur ir nėra pasibaigusi bei išregistruota iš juridinių asmenų registro, kaip nutartyje teismas pažymėjo apie panašaus pavadinimo bendrovę. Todėl bendrovės debitorinių reikalavimų suma yra ne 8 351 385,43 Eur (10 304 917 Eur - 1952 250 Eur - 1 281,57 Eur), o 10 303 635,43 Eur (10 304 917 Eur - 1 281,57 Eur).

17522.6.

176Bendrovė restruktūrizavimo plano metmenyse aiškiai nurodė ir pagrindė jos mokumo atkūrimo bei atsiskaitymo su kreditoriais priemones, o dalies kreditorių pozicija, neva šios priemonės yra neįgyvendinamos ir (ar) netinkamos, yra nepagrįsta.

177Teismas

konstatuoja:

178IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17923.

180Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame (atskirajame) skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų, būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis).

18124.

182Apeliacine tvarka nagrinėjamos bylos dalykas yra pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsakovei UAB „LitCon“ iškelta restruktūrizavimo byla, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų, įtvirtintų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, bei pagrindo peržengti atskiruosiuose skunduose nustatytų bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribų apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

183Dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo ir įmonės mokumo vertinimo

18425.

185ĮRĮ 4 straipsnyje nustatytos materialaus pobūdžio sąlygos, kurioms esant gali būti pradėtas įmonės restruktūrizavimo procesas: 1) įmonė turi finansinių sunkumų arba yra reali tikimybė, kad jų turės per artimiausius 3 mėnesius; 2) įmonė nėra nutraukusi veiklos; 3) įmonė nėra bankrutuojanti ar bankrutavusi; 4) įmonė įsteigta ne mažiau kaip prieš 3 metus iki pareiškimo teismui dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo pateikimo dienos; 5) nuo teismo sprendimo baigti įmonės restruktūrizavimo bylą arba nutarties nutraukti bylą ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose nurodytais pagrindais įsiteisėjimo dienos praėjo ne mažiau kaip 5 metai. Be paminėtų ĮRĮ 4 straipsnyje nustatytų materialaus pobūdžio sąlygų teismas taip pat turi patikrinti, ar egzistuoja procesinės įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo sąlygos: ar pateikti visi ĮRĮ 6 straipsnio 4 dalyje nurodyti dokumentai, ar egzistuoja kitos procesinės sąlygos restruktūrizavimo bylai iškelti. Įmonės, atitinkančios ĮRĮ 4 straipsnio nuostatas ir siekiančios, kad būtų pradėtas jos restruktūrizavimas, vienasmenis ar kolegialus valdymo organas turi parengti įmonės restruktūrizavimo plano metmenis (ĮRĮ 5 straipsnio 1 dalis).

18626.

187Įmonės restruktūrizavimo byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad egzistuoja visos restruktūrizavimo bylos iškėlimo materialaus ir procesinio pobūdžio sąlygos ir nėra nei vieno pagrindo atsisakyti iškelti restruktūrizavimo bylą, taip pat jei įmonės finansiniai rodikliai leidžia manyti, kad restruktūrizavimo metmenyse išsikelti tikslai sugrąžinti skolas kreditoriams gali būti realiai įgyvendinti. Teismas priima nutartį atsisakyti kelti įmonės restruktūrizavimo bylą, jeigu: 1) nagrinėdamas pareiškimą teismas padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė neatitinka bent vienos iš ĮRĮ 4 straipsnyje išdėstytų sąlygų; 2) buvo pažeisti ĮRĮ 5 straipsnyje ir 6 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodyti reikalavimai; 3) nagrinėdamas pareiškimą teismas padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė yra nemoki ir, jeigu yra kitų Įmonių bankroto įstatyme (toliau – ir ĮBĮ) nurodytų bankroto bylos iškėlimo sąlygų, teismui turi būti pateiktas pareiškimas dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo ĮBĮ nustatyta tvarka (ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalis).

18827.

189Teismų praktikoje akcentuojamas prioriteto teikimas įmonės reabilitaciniam tikslui. Tai reiškia, kad įmonei turėtų būti atsisakoma kelti restruktūrizavimo bylą tik tuomet, kai, teismui išanalizavus visus įrodymus, nelieka jokių abejonių dėl to, kad įmonės finansiniai sunkumai negali būti pašalinti restruktūrizavimo proceso metu. Vien tik formalus pagrindų iškelti bankroto bylą buvimas, be kita ko, ir vėlavimas išmokėti darbo užmokestį darbuotojams (ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas), kurį akcentuoja kai kurios apeliantės savo atskiruosiuose skunduose, nesudaro pagrindo atsisakyti kelti įmonei restruktūrizavimo bylą (žr. Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. balandžio 5 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-821/2012, 2013 m. birželio 7 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1558/2013).

19028.

191Konkuruojant kelioms vertybėms, susijusioms su įmonės reabilitavimu bei likvidavimu, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus bus padaryta didesnė žala. Poreikis išsaugoti rinkoje veikiančią ir toliau pajėgią iš esmės savarankiškai funkcionuoti įmonę, kai jos finansiniai sunkumai nėra akivaizdžiai pastovaus pobūdžio, yra socialiai reikšmingesnis už siekį likviduoti tokią įmonę, nes įmonės gaivinimo atveju tiek įmonė, tiek jos darbuotojai bei kiti kreditoriai patirs didesnę naudą (įmonė funkcionuos kaip verslo subjektas toliau, bus išsaugotos darbo vietos, valstybė gaus pajamų mokesčių pavidalu, kreditoriai, ypač paskutiniosios eilės, restruktūrizavimo proceso metu turės didesnes galimybes gauti reikalavimų patenkinimą), nei likvidavimo atveju, kuomet įmonės turtas parduodamas už likvidacines vertes ir paskutinės eilės kreditorių galimybės atgauti skolas neretai yra labai minimalios. Be to, įmonės restruktūrizavimo proceso metu įmonės veiklą prižiūri administratorius ir teismas (ĮRĮ 9 straipsnio 2–3 dalys), todėl grėsmės, kad finansiniai rodikliai staiga iš esmės pablogės, ji taps nemoki ir iš esmės pasunkės kreditorių galimybės gauti reikalavimų patenkinimą, beveik nėra (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. gruodžio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-2078-330/2017).

19229.

193Priešingai nei teigia apeliantės, pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl atsakovės mokumo, analizavo į įmonės balansą įrašyto turto realią vertę ir nustatė, kurie įmonės debitoriniai reikalavimai yra realūs, o kurie neturėtų būti įtraukti į atsakovės turto masę kaip beviltiški. Šiame kontekste apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį į atsakovės pastabą, kad UAB „Longisa“, kuri yra įtraukta į atsakovės pateiktą debitorių sąrašą, nėra išregistruota iš juridinių asmenų registro, kaip nurodė pirmosios instancijos teismas (skundžiamoje nutartyje vartojamas UAB „Longista“ pavadinimas), todėl šiuo pagrindu jos įsiskolinimas atsakovei neturėtų būti atimamas iš bendros atsakovės turto masės, atitinkamai atsakovės debitorinių reikalavimų suma yra dar didesnė, nei nustatė pirmosios instancijos teismas. Nors atskiruosiuose skunduose apeliantės akcentuoja, kad atsakovės galimybės atgauti skolas iš debitorių kelia abejonių, jau minėta, kad įmonei turėtų būti atsisakoma iškelti restruktūrizavimo bylą tik tuo atveju, jei nelieka jokių abejonių dėl pačios įmonės negalėjimo (ateityje) atsiskaityti su savo kreditoriais, todėl vien apeliančių keliamos abejonės dėl įmonės galimybių atgauti skolas ir atitinkamai atsiskaityti su savo kreditoriais, nepateikiant jokių konkrečių įrodymų, nėra pakankamos paneigti pirmosios instancijos teismo išvadų pagrįstumo.

19430.

195Kaip matyti iš skundžiamos nutarties, pirmosios instancijos teismas nustatė, kad į atsakovės balansą įrašyto turto vertė yra 15 591 059 Eur, o pradelsti įsipareigojimai yra 3 991 924,68 Eur. Į atsakovės pateiktą pradelstų įsipareigojimų sąrašą įtraukti ir su darbo santykiais susiję reikalavimai, taip pat, kaip nustatė pirmosios instancijos teismas, išieškomi ir vykdymo procese. Kaip nurodo trečiasis asmuo AB Šiaulių bankas, atsakovės įsipareigojimų įvykdymo jam terminas baigėsi 2019 m. birželio 27 d., t. y. skundžiamos nutarties priėmimo dieną, tačiau atsižvelgiant į trečiojo asmens nurodomą jų dydį – 1 135 670,95 Eur, ši aplinkybė iš esmės nekeičia byloje nustatyto į atsakovės balansą įrašyto turto vertės ir pradelstų įsipareigojimų santykio, t. y. įmonės mokumo vertinimo. Apeliantėms ginčijant pirmosios instancijos teismo atliktą įmonės mokumo vertinimą ir teigiant, kad teismas šį klausimą išanalizavo neišsamiai, apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad, pagal teismų praktiką, teismas, spręsdamas pareiškimo dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo pagrįstumo klausimą, neturi pareigos atlikti tokios pat apimties įmonės nemokumo teisinį tyrimą, kuris atliekamas nagrinėjant ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. balandžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-691-330/2015), todėl plačiau šiuo klausimu apeliacinės instancijos teismas nepasisako.

19631.

197Apeliančių pabrėžiamos aplinkybės, kad atsakovės skola valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui tik didėja, o atsakovės darbuotojų skaičius mažėja, tik patvirtina tai, kad atsakovė yra susidūrusi su finansiniais sunkumais, tačiau ji siekia, kad tokia situacija būtų suvaldyta ir įmonei būtų iškelta restruktūrizavimo byla. Apeliantės neginčija aplinkybės, kad atsakovė nėra nutraukusi veiklos, ir pačios pripažįsta, kad nors ir sumažėjęs, tačiau atsakovės darbuotojų skaičius vis dar viršija 100. Pažymėtina, kad ĮRĮ tikslas būtent ir yra sudaryti sąlygas juridiniams asmenims, turintiems finansinių sunkumų ir nenutraukusiems ūkinės komercinės veiklos, išsaugoti ir plėtoti šią veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto (ĮRĮ 1 straipsnio 2 dalis).

198Dėl restruktūrizavimo plano metmenų vertinimo

19932.

200ĮRĮ 5 straipsnio 1 dalyje detalizuojama, kokia informacija turi būti pateikta restruktūrizavimo plano metmenyse: esamos įmonės būklės trumpas apibūdinimas; priežastys, dėl kurių įmonė turi finansinių sunkumų; kreditorių sąrašas, reikalavimų sumos, jų įvykdymo terminai ir užtikrinimo priemonės; laidavimai, garantijos ir kitos prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės, kurias įmonė yra suteikusi tretiesiems asmenims; informacija apie bylas, kuriose įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai; savanoriški įmonės įsipareigojimai kreditoriams mokėti palūkanas už laikotarpį nuo teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos iki teismo nutarties patvirtinti įmonės restruktūrizavimo planą įsiteisėjimo dienos; preliminarus įmonės verslo planas, kuriame turi būti numatytos šio įstatymo 12 straipsnio 2 dalyje nurodytos priemonės; administravimo išlaidų sąmata. Iš minėtų nuostatų matyti, kad įmonės restruktūrizavimo plano metmenys nėra tik deklaratyvaus pobūdžio dokumentas. Tačiau kartu tai nėra ir išsamus esamos bei būsimos įmonės būklės pristatymas. Restruktūrizavimo plano metmenyse įmonės esamos būklės trumpas apibūdinimas turi padėti atskleisti įmonės finansinių sunkumų priežastis bei sunkumų pobūdį, o būsimos būklės aprašymas susijęs su galimybe preliminariai įvertinti restruktūrizavimo proceso realumą bei sėkmę. Tai reiškia, kad plano metmenis galima apibūdinti kaip tam tikras restruktūrizavimo plano gaires, kuriomis remiantis vėliau restruktūrizavimo plane detalizuojami atskiri rodikliai. Restruktūrizavimo plano metmenims nėra pagrindo kelti reikalavimus, kurie keliami pačiam restruktūrizavimo planui (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugsėjo 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1418/2012). Metmenyse nurodomos tik preliminarios priemonės, o konkrečios ir išsamios priemonės restruktūrizavimo laikotarpiui nustatomos restruktūrizavimo plane (ĮRĮ 12 straipsnis).

20133.

202Nagrinėjamu atveju UAB „LitCon“ pateikti restruktūrizavimo plano metmenys iš esmės atitinka ĮRĮ jiems keliamus reikalavimus. Iš byloje pateiktų bendrovės restruktūrizavimo plano metmenų matyti, kad juose pateikta: informacija apie įmonę, jos veiklą, turimą turtą, kreditorinius įsiskolinimus; nurodytos priežastys, dėl kurių įmonė turi laikinų finansinių sunkumų; prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės; informacija apie bylas, kuriose įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai; išdėstytas verslo planas, kuriuo remdamasi įmonė sieks atkurti mokumą. Restruktūrizavimo plano metmenyse pažymėta, kad UAB ,,LitCon“ pagrindinė veikla – gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statyba, infrastruktūros įrengimo bei kultūros paveldo statinių tvarkybos darbai, įmonė įsteigta 1995 metais ir iki šiol nėra nutraukusi ūkinės komercinės veiklos. Metmenyse įvardytos priežastys, sukėlusios įmonės finansinius sunkumus: užsakovės Vilniaus miesto savivaldybės administracijos veiksmai, nutraukiant keturias statybos sutartis; sutrikę piniginiai srautai, skolininkams vėluojant vykdyti savo įsipareigojimus; dalies užsakymų nuostolingumas; darbų sezoniškumas; teisminiai ginčai. Taip pat UAB ,,LitCon“ restruktūrizavimo plano metmenyse nurodytos pakankamai konkrečios priemonės atkurti įmonės mokumą: tolesnis statybų veiklos vykdymas, pasinaudojant turima patirtimi, užmegztu bendradarbiavimu su užsakovais bei didinant veiklos efektyvumą; turto pardavimas; administracijos darbuotojų skaičiaus mažinimas; debitorinių skolų išieškojimas.

20334.

204Apeliantės teisingai nurodo, kad restruktūrizavimo plano metmenys neturi būti abstraktūs, tačiau, kaip nurodoma teismų praktikoje, vien tai, kad rengiant ir teikiant metmenis nebuvo pateikti įrodomieji duomenys, detaliai pagrindžiantys metmenyse nurodytų priemonių, kurias įgyvendinant bus siekiama atsiskaityti su kreditoriais, realumą, neleidžia vertinti metmenų turinio kaip pernelyg abstraktaus ar apskritai neatitinkančio ĮRĮ nuostatų. Tokių duomenų detalaus pagrindimo, konkrečiai nagrinėjamu atveju – bendradarbiavimo su Norvegijos karinėmis pajėgomis įrodymų, galimybių dalyvauti viešuosiuose pirkimuose realumo ir pan. – bus galima reikalauti kreditoriams sprendžiant restruktūrizavimo plano tvirtinimo klausimą (žr. Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. balandžio 16 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-691-330/2015).

20535.

206Restruktūrizavimo plano parengimui yra nustatytas 6 mėnesių terminas nuo nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos (ĮRĮ 14 straipsnio 5 dalis). Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad šis terminas yra pakankamas, kad būtų galima konkretizuoti restruktūrizavimo plano metmenyse trumpai apibūdintus atskirus rodiklius, o kreditoriai restruktūrizavimo plano tvirtinime užims esminį vaidmenį, nes tam, kad būtų patvirtintas restruktūrizavimo plano projektas, už jį turi balsuoti kreditoriai, kurių reikalavimų suma vertine išraiška sudaro ne mažiau kaip 2/3 visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų sumos (ĮRĮ 14 straipsnio 3 dalis). Tai reiškia, kad kreditoriai dar galės išreikšti savo nuomonę svarstant konkrečius su restruktūrizavimo plano įgyvendinimu bei tvirtinimu susijusius dalykus ir tik jie lems, ar galės būti toliau tęsiamas įmonės restruktūrizavimo procesas (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. balandžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-691-330/2015; 2018 m. lapkričio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1795-553/2018). Šiame kontekste apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad nors apeliančių ir trečiojo asmens AB Šiaulių banko, nepritariančių įmonės restruktūrizavimui, turtiniai reikalavimai atsakovei yra didžiausi ir (ar) vieni didžiausių, tačiau, kaip matyti iš bylos medžiagos, atsakovė turi daugiau kaip 500 kreditorių, bendra atsakovės mokėtinų sumų ir įsipareigojimų suma, pagal 2019 m. gegužės 31 d. preliminaraus balanso duomenis, yra 8 092 070 Eur, o bendra apeliančių ir AB Šiaulių banko reikalavimų suma yra apie 2 mln. eurų. Todėl byloje nepaneigta aplinkybė, kad kreditorių balsų gali pakakti restruktūrizavimo plano projektui patvirtinti (ĮRĮ 14 straipsnio 3 dalis).

207Dėl kitų atskirųjų skundų argumentų

20836.

209Atskirajame skunde tretieji asmenys UAB „ATEA“ ir UAB „Advanced IT Systems“ nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nesudarė jiems procesinės galimybės pasisakyti dėl atsakovės pateiktų dokumentų, taip pat rėmėsi nepasirašytais įmonės finansinės atskaitomybės dokumentais, kas, anot apeliančių, yra savarankiški pagrindai panaikinti skundžiamą nutartį. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, sutikti su tokia apeliančių pozicija nėra pagrindo.

21037.

211Pirmiausia apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad nors apeliančių procesinės galimybės pasisakyti dėl dalies atsakovės pateiktų dokumentų pirmosios instancijos teisme ir buvo apribotos – remiantis Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, šie dokumentai teismui pateikti likus mažiau nei dviem minutėms iki teismo posėdžio (CPK 179 straipsnio 3 dalis), tačiau tokią teisę apeliantai realizavo apeliacinės instancijos teisme, todėl naikinti skundžiamą nutartį vien šiuo pagrindu, ypač įvertinus tai, kad tik dalis įmonės dokumentų buvo pateikta prieš pat teismo posėdį, neatitiktų bendrųjų teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų.

21238.

213Antra, apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo abejoti atsakovės pateiktų duomenų (dokumentų) autentiškumu, todėl vien aplinkybė, kad jie nebuvo fiziškai pasirašyti, nėra pakankamas pagrindas jais nesiremti ir (ar) dėl to panaikinti skundžiamą nutartį, juo labiau kad jais remiasi ir pačios apeliantės.

21439.

215Dėl kitų procesiniuose dokumentuose išdėstytų argumentų apeliacinės instancijos teismas plačiau nepasisako, nes sprendžia, kad jie neturi įtakos skundžiamos nutarties teisėtumui ir pagrįstumui.

21640.

217Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino visas nagrinėjamam klausimui reikšmingas faktines aplinkybes, teisingai aiškino ir taikė ĮRĮ normas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurią naikinti atskiruosiuose skunduose nurodytais motyvais nėra teisinio pagrindo.

21841.

219Pagal CPK 323 straipsnį, pasibaigus skundo padavimo terminui, keisti (papildyti) skundą yra draudžiama (CPK 338 straipsnis), todėl trečiojo asmens UAB „Fima“ rašytinių paaiškinimų, pateiktų jau pasibaigus atskirojo skundo padavimo terminui, apeliacinės instancijos teismas nevertina.

220Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

221Vilniaus apygardos teismo 2019 m. birželio 27 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Pareiškėjas UAB „LitCon“ direktorius L. P. pateikė teismui pareiškimą,... 7. 2.... 8. Tretieji asmenys įmonės kreditoriai UAB „KRS“, UAB „Juris LT“, UAB... 9. 3.... 10. Trečiasis asmuo UAB „Aircs“ pareiškimą palaikė, nurodė, kad UAB... 11. 4.... 12. Trečiasis asmuo UAB „Dahlgera“ pateikė atsiliepimą, kuriame nesutiko su... 13. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 14. 5.... 15. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. birželio 27 d. nutartimi iškėlė UAB... 16. 6.... 17. Teismas nustatė, kad, pagal UAB „LitCon“ pateiktą 2018 m. balansą, UAB... 18. 7.... 19. Pagal UAB „LitCon“ pateiktą 2019 m. gegužės 31 d. preliminarų balansą,... 20. 8.... 21. Pagal UAB „LitCon“ pateiktą pradelstų kreditoriams įsipareigojimų... 22. 9.... 23. Teismas pažymėjo, kad didelė dalis atsakovės debitorių yra šiuo metu... 24. 10.... 25. Teismų informacinės sistemos LITEKO sistemoje esančiais duomenimis iš... 26. 11.... 27. Taigi įvertinęs byloje pateiktus įrodymus, pagrindžiančius atsakovės... 28. 12.... 29. Vertindamas atsakovės metmenyse nurodytų konkrečių priemonių mokumui... 30. 13.... 31. Pagal atsakovės metmenyse nurodytą lentelę „Prognozuojamų piniginių... 32. 14.... 33. Restruktūrizavimo laikotarpiu atsakovė numato parduoti dalį arba visą... 34. 15.... 35. Teismas sprendė, kad atsakovės prognozuojamos gauti pajamos yra realios ir... 36. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 37. 16.... 38. Atskiruoju skundu trečiasis asmuo UAB „Kerista“ prašo panaikinti Vilniaus... 39. 16.1.... 40. Teismas tinkamai neįvertino tikrosios UAB „LitCon“ finansinės padėties.... 41. 16.2.... 42. Pelno nuostolių ataskaitoje nurodomas grynasis pelnas 2018 metų rugsėjo... 43. 16.3.... 44. Nors metmenų 17 lape pateikta lentelė pavadinimu „Prognozuojamų piniginių... 45. 16.4.... 46. Nors metmenų 20-28 lapuose ir yra pateiktas 36 vykdytinų sutarčių... 47. 16.5.... 48. Bendrovė nepaaiškina, kaip už 318 tūkst. eurų vertės turto pardavimą... 49. 16.6.... 50. Nėra jokių duomenų, kiek kiekvienais metais bus generuojama įplaukų iš... 51. 16.7.... 52. Bendrovės pateiktas numatomas atsiskaitymas su kreditoriais iš esmės... 53. 16.8.... 54. Lentelėje „Prognozuojamų piniginių srautų ir pelningumo generavimas,... 55. 16.9.... 56. Bendrovė deklaruoja, kad per restruktūrizavimo laikotarpį sugeneruos 3 975... 57. 16.10.... 58. Teismas neatliko išsamaus restruktūrizavimo plano metmenų įvertinimo,... 59. 16.11.... 60. Atsakovės metmenys pagrįsti deklaratyviu verslo planu ir neatitinka ĮRĮ 12... 61. 17.... 62. Atskiruoju skundu trečiasis asmuo UAB „Dahlgera“ prašo panaikinti... 63. 17.1.... 64. Atsakovės skolos VSDFV tęsiasi nuo 2019 metų sausio mėnesio ir kas mėnesį... 65. 17.2.... 66. Atsakovės pateiktas debitorių sąrašas yra tik bendro pobūdžio,... 67. 17.3.... 68. Teismas netinkamai įvertino atsakovės finansinę būklę. Atsakovei... 69. 17.4.... 70. Atsakovės pateikti restruktūrizavimo plano metmenys yra labiau deklaratyvūs... 71. 18.... 72. Atskiruoju skundu trečiasis asmuo UAB „De libris“ prašo panaikinti... 73. 18.1.... 74. Pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino tai, kad UAB „LitCon“... 75. 18.2.... 76. Teismas neįvertino ir to, kad UAB „LitCon“ nemokumą pagrindžia ir kitos... 77. 18.3.... 78. Teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad UAB „LitCon“ įgyvendins... 79. 18.4.... 80. UAB „LitCon“ pateikti restruktūrizavimo plano metmenys tipiniai,... 81. 18.5.... 82. UAB „LitCon“ nurodomos aplinkybės, kad ji yra išskirtinė įmonė,... 83. 18.6.... 84. Faktiškai visas bendrovės turtas yra įkeistas, todėl atsiskaitymas,... 85. 18.7.... 86. Restruktūrizavimo plano metmenyse UAB „LitCon“ niekaip nepagrindžia... 87. 18.8.... 88. UAB „LitCon“ pelnas po apmokestinimo 2016–2017 metais buvo tik apie 200... 89. 18.9.... 90. Mažai tikėtina, kad UAB „LitCon“ restruktūrizavimo proceso metu vykdys... 91. 18.10.... 92. UAB „LitCon“ sėkminga veikla gynybos infrastruktūros darbų sferoje (taip... 93. 18.11.... 94. Nedideles UAB „LitCon“ galimybes dalyvauti viešuosiuose pirkimuose... 95. 19.... 96. Atskiruoju skundu trečiasis asmuo UAB „Fima“ prašo panaikinti Vilniaus... 97. 19.1.... 98. Teismas visiškai nepagrįstai konstatavo, kad nagrinėjamu atveju yra... 99. 19.2.... 100. Atsakovės finansiniai sunkumai yra pastovaus pobūdžio, su ja toliau... 101. 19.3.... 102. Didieji UAB „LitCon“ kreditoriai išreiškė nesutikimą su... 103. 19.4.... 104. Teismas nevertino UAB „LitCon“ pateiktų metmenų pagrįstumo,... 105. 19.5.... 106. Atsakovė nepateikė jokių bendradarbiavimą su Norvegijos karinėmis... 107. 19.6.... 108. UAB „LitCon“ pateikti metmenys yra abstraktūs, juose nėra nurodyta jokių... 109. 19.7.... 110. UAB „LitCon“ įvardijama išskirtinė kompetencija ir turima kvalifikacija... 111. 19.8.... 112. Atsakovė pripažįsta, kad metmenų teikimo dieną mokėtinos sumos yra 10 964... 113. 19.9.... 114. Pagal rinkoje esamą informaciją, kredito rizikos vertintojai dėl sunkios... 115. 19.10.... 116. Nors atsakovė deklaruoja turinti daugiau kaip 52 mln. eurų vertės... 117. 19.11.... 118. Atsakovė veikia kaip projektinė organizacija, kuri atlieka darbus įvairiuose... 119. 19.12.... 120. Ženkliai sumažėjęs darbuotojų skaičius taip pat rodo, kad darbuotojai... 121. 19.13.... 122. Dėl taikos sutarties pažeidimo apeliantė kreipėsi į teismą dėl vykdomojo... 123. 19.14.... 124. Nors metmenyse teigiama, kad bendrovė jau artimiausioje ateityje bus pajėgi... 125. 19.15.... 126. Skundžiama nutartis yra nemotyvuota, priimta netinkamai bei klaidingai... 127. 20.... 128. Atskiruoju skundu tretieji asmenys UAB „ATEA“ ir UAB „Advanced IT... 129. 20.1.... 130. Teismas nesudarė galimybės bylos dalyviams pasisakyti dėl bendrovės... 131. 20.2.... 132. Teismas rėmėsi nepasirašytais įmonės finansinės atskaitomybės... 133. 20.3.... 134. Teismas neatsižvelgė į apeliacinės instancijos teismo išsakytas pastabas.... 135. 20.4.... 136. Per pusę metų bendrovės debitoriniai įsiskolinimai sumažėjo tik mažiau... 137. 20.5.... 138. Nesutiktina su teismo argumentu, kad bendrovės debitoriai, kurie yra... 139. 20.6.... 140. Atsakovė sąmoningai nenurodė, kada pasibaigė debitorių įsiskolinimo... 141. 20.7.... 142. Teismas nevertino Lietuvos apeliacinio teismo nurodytų argumentų, jog būtina... 143. 20.8.... 144. Teismas visiškai nevertino Lietuvos apeliacinio teismo išsakytų abejonių,... 145. 20.9.... 146. Nors teismas rėmėsi nepasirašytais, t. y. teisės aktų neatitinkančiais,... 147. 20.10.... 148. Blogą įmonės finansinę padėtį įrodo ir tai, kad bendrovė per daugiau... 149. 21.... 150. Trečiasis asmuo AB Šiaulių bankas atsiliepimu į atskiruosius skundus prašo... 151. 21.1.... 152. Bankas kaip vienas didžiausių atsakovės kreditorių restruktūrizavimo bylos... 153. 21.2.... 154. Teismas, iškeldamas atsakovei restruktūrizavimo bylą, neįvertino tos... 155. 21.3.... 156. Atsakovės pradelstų įsipareigojimų bankui dydis yra 1 135 670,95 Eur. Ši... 157. 21.4.... 158. Banko duomenimis, užsakovai nutraukia su atsakove rangos sutartis. Dėl... 159. 21.5.... 160. Bankas pritaria skundų argumentams, kad atsakovės restruktūrizavimo... 161. 21.6.... 162. Bankas sutinka su trečiųjų asmenų skunduose keliamomis abejonėmis dėl... 163. 22.... 164. Pareiškėjas L. P. atsiliepimu į atskiruosius skundus prašo juos atmesti.... 165. 22.1.... 166. Vien dėl kelių iš daugiau kaip 500 kreditorių nepritarimo bendrovės... 167. 22.2.... 168. Atskiruosius skundus pateikusių kreditorių elgesys, kai jie iš anksto... 169. 22.3.... 170. Teismas pagrįstai ir teisėtai vadovavosi bendrovės į bylą pateiktais... 171. 22.4.... 172. Teismas atsižvelgė į apeliacinės instancijos teismo išsakytas pastabas... 173. 22.5.... 174. Bendrovės debitorius yra ne teismo skundžiamoje nutartyje minima UAB... 175. 22.6.... 176. Bendrovė restruktūrizavimo plano metmenyse aiškiai nurodė ir pagrindė jos... 177. Teismas... 178. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 179. 23.... 180. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 181. 24.... 182. Apeliacine tvarka nagrinėjamos bylos dalykas yra pirmosios instancijos teismo... 183. Dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo ir įmonės mokumo vertinimo... 184. 25.... 185. ĮRĮ 4 straipsnyje nustatytos materialaus pobūdžio sąlygos, kurioms esant... 186. 26.... 187. Įmonės restruktūrizavimo byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad... 188. 27.... 189. Teismų praktikoje akcentuojamas prioriteto teikimas įmonės reabilitaciniam... 190. 28.... 191. Konkuruojant kelioms vertybėms, susijusioms su įmonės reabilitavimu bei... 192. 29.... 193. Priešingai nei teigia apeliantės, pirmosios instancijos teismas, spręsdamas... 194. 30.... 195. Kaip matyti iš skundžiamos nutarties, pirmosios instancijos teismas nustatė,... 196. 31.... 197. Apeliančių pabrėžiamos aplinkybės, kad atsakovės skola valstybinio... 198. Dėl restruktūrizavimo plano metmenų vertinimo... 199. 32.... 200. ĮRĮ 5 straipsnio 1 dalyje detalizuojama, kokia informacija turi būti... 201. 33.... 202. Nagrinėjamu atveju UAB „LitCon“ pateikti restruktūrizavimo plano metmenys... 203. 34.... 204. Apeliantės teisingai nurodo, kad restruktūrizavimo plano metmenys neturi... 205. 35.... 206. Restruktūrizavimo plano parengimui yra nustatytas 6 mėnesių terminas nuo... 207. Dėl kitų atskirųjų skundų argumentų... 208. 36.... 209. Atskirajame skunde tretieji asmenys UAB „ATEA“ ir UAB „Advanced IT... 210. 37.... 211. Pirmiausia apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad nors... 212. 38.... 213. Antra, apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo abejoti atsakovės... 214. 39.... 215. Dėl kitų procesiniuose dokumentuose išdėstytų argumentų apeliacinės... 216. 40.... 217. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas daro... 218. 41.... 219. Pagal CPK 323 straipsnį, pasibaigus skundo padavimo terminui, keisti... 220. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 221. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. birželio 27 d. nutartį palikti nepakeistą....