Byla 2-1558/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras Driukas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens akcinės bendrovės DNB bankas atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2013 m. balandžio 10 d. nutarties, kuria atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Vicus“ iškelta restruktūrizavimo byla, priimtos civilinėje byloje Nr. B2-1399-510/2013 pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Vicus“ vadovo V. Z. pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Vicus“, tretieji asmenys – uždaroji akcinė bendrovė „Vigdomus“, akcinė bendrovė DNB bankas.

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Byloje nagrinėjamas ginčas, susijęs su įmonės galimybe būti restruktūrizuojama.

5Atskiruoju skundu keliamas pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria pirmosios instancijos teismas iškėlė atsakovui UAB „Vicus“ restruktūrizavimo bylą, teisėtumo klausimas.

6UAB „Vicus“ direktorius V. Z. pateikė Kauno apygardos teismui pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos įmonei iškėlimo ir nurodė, kad bendrovė turi laikinų finansinių sunkumų, kurie trukdo bendrovei sėkmingai vykdyti ūkinę–komercinę veiklą. UAB „Vicus“ direktorius paaiškino, jog įmonėje susidariusią situaciją sąlygojo finansavimo stoka prekybos centro „Kalniečiai“, fasado rekonstrukcijos užbaigimui bei AB „DNB bankas“ pritaikytas areštas prekybos centro patalpoms. Įmonės vadovas nurodė, jog dėl pritaikyto arešto įmonė negalėjo įregistruoti naujai suformuotų patalpų, todėl negalėjo pritraukti naujų nuomininkų. Pastato fasado rekonstrukcijai užbaigti trūksta 1,5 mln. Lt, kurių nepavyksta gauti iš investuotojų dėl pritaikyto patalpų arešto. Įmonės vengia nuomotis patalpas, kurių fasadas nesuremontuotas. Ši aplinkybė lėmė nepakankamą pajamų surinkimą iš prekybos patalpų nuomos (išnuomota tik 15 proc. patalpų). Be to, nepatrauklus išorinis pastato vaizdas atstumia pirkėjus, dėl to mažiau uždirba patalpas besinuomojantys verslininkai. Tai verčia juos trauktis iš įmonės nuomojamų patalpų, ieškant pelningesnių prekybos vietų.

7Tretysis asmuo „AB DNB bankas“ pirmosios instancijos teismui pateiktame pareiškime prašė atsisakyti iškelti restruktūrizavimo bylą. Tretysis asmuo nurodė, kad atsakovas bankui nepateikė parengto visų įkeistų patalpų (pastato) rekonstrukcijos projekto, rekonstrukcijos leidimo, kitų institucijų dokumentų, patvirtinančių atliktą rekonstrukciją ir galimybę atlikti patalpų teisinę registraciją. 2012 m. metmenyse pateikiami seni duomenys apie įmonės finansinę būklę. Metmenyse nėra nurodyta kreditorių reikalavimų tenkinimo terminų, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau tekste - VSDFV) viešai skelbiami duomenys patvirtina, kad atsakovo skola yra 21 051,25 Lt, o ne 9 484,68 Lt kaip nurodyta metmenyse. Metmenyse aprašytos priemonės yra akivaizdžiai klaidingos ir negalės būti įgyvendintos. Iš atsakovo pateiktų įmonės finansinių duomenų darytina išvada, kad įmonė negali visiškai atsiskaityti su savo darbuotojais.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Kauno apygardos teismas 2013 m. balandžio 10 d. nutartimi atsakovui UAB „Vicus“ iškėlė restruktūrizavimo bylą.

10Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs pateiktus dokumentus, sprendė, kad yra pagrindas kelti atsakovui restruktūrizavimo bylą. UAB „Vicus“ vykdo ūkinę–komercinę veiklą, įmonėje dirba 7 darbuotojai. Pirmosios instancijos teismas akcentavo, kad prekybos centro „Kalniečiai“ bendras pastato plotas yra 14 804,98 m2, iš kurio UAB „Vicus“ nuosavybės teise priklauso 10 313,37 m2 (70 proc.) Žemės sklypas, ant kurio pastatytas pastatas, yra komerciškai patrauklioje vietoje. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad įmonei nuosavybės teise taip pat priklauso žemės sklypai Rumšiškių seniūnijoje (Kaišiadorių rajono savivaldybė) bei Klaipėdoje. Įmonei priklausančių žemės sklypų Klaipėdoje bendras plotas - 34,3629 ha. Pirmosios instancijos teismas atsižvelgė į aplinkybę, jog 2008 m. rugsėjo 16 d. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo bei 2008 m. rugsėjo 29 d. Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Klaipėdos miesto savivaldybės administracija UAB „Vicus“ (vienai iš jungtinės veiklos sutarties partnerių) perdavė detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teises ir pareigas šiuose žemės sklypuose statyti gyvenamųjų namų mikrorajoną. Įmonė planuoja parduoti 2 ha žemės sklypą Klaipėdoje, už kurį ketina gauti 1 mln. Lt pajamų detaliojo plano parengimui. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad UAB „Vicus“ atitinka Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 4 straipsnyje nustatytus reikalavimus. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad įmonė įsteigta 1999 metais, turi finansinių sunkumų, nėra nutraukusi veiklos, nėra bankrutuojanti ar bankrutavusi, nebuvo restruktūrizuojama. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, jog įmonės ilgalaikio turto balansinė vertė yra 71 169 433 Lt, trumpalaikio – 18 413 511 Lt, debitoriniai reikalavimai – 18 386 592,73 Lt, kreditorių reikalavimai – 53 779 249,06 Lt. Įmonės per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 5 778 390 Lt, iš kurių pagal metmenyse nurodytus duomenis pradelsti kreditoriams finansiniai įsipareigojimai siekia tik 882 925,43 Lt. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad bendrovės pateikti restruktūrizavimo plano metmenys atitinka įstatymų reikalavimus.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

12Tretysis asmuo AB „DNB bankas“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2010 m. balandžio 10 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – atsisakyti iškelti atsakovui restruktūrizavimo bylą. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

131.

14Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į faktus, kad atsakovas turi ženklių įsiskolinimų valstybinėms įstaigoms bei skolų, susijusių su darbo santykiais. UAB „Vicus“ VSDFV yra skolinga 23 330, 53 Lt; Valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau tekste - VMI) - 4180, 30 Lt (VMI yra įregistravusi atsakovo turto areštą). UAB „Vicus“ taip pat turi su darbo santykiais susijusių skolų bei 32 471, 44 Lt skolą Kauno miesto savivaldybei.

152.

16Pirmosios instancijos teismas visiškai nevertino pelno (nuostolių) ataskaitos, balanso duomenų, kitų atsakovo finansinės atskaitomybės dokumentų, atsakovo balansinio turto struktūros, skolų pobūdžio bei realios turto vertės. Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė, kad pagal atsakovo balansą ir pelno (nuostolių) ataskaitą įmonė nuo 2011 m. iki šiol veikia nuostolingai. Pirmosios instancijos teismas neįvertino aplinkybių kad pagal Turto areštų registro duomenis UAB „Vicus“ priklausančio turto atžvilgiu yra įregistruota 18 turto arešto aktų. Tarp įmonės kreditorių yra tiek privačių juridinių asmenų, tiek ir valstybinių įstaigų.

173.

18Restruktūrizavimo byla gali būti keliama įmonei, kuri turi laikinų, o ne nuolatinio pobūdžio finansinių sunkumų. Atsakovo ilgą laiką besitęsiantys ženklūs finansiniai sunkumai yra pripažintini nuolatinio pobūdžio, todėl, atsižvelgiant į atsakovo kreditorių reikalavimų dydį bei skolų mastą, yra pagrindas pripažinti, kad UAB „Vicus“ neturi realių galimybių restruktūrizuotis.

194.

20Pirmosios instancijos teismas nevertino atsakovo restruktūrizavimo plano metmenų turinio atitikimo Įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau tekste - ĮRĮ) reikalavimams, neatsižvelgė į AB „DNB bankas“ argumentus dėl metmenų deklaratyvumo, todėl padarė nepagrįstą išvadą dėl jų atitikimo ĮRĮ 5 straipsnio reikalavimams:

214.1.

22Pirmosios instancijos teismas nesigilino į metmenų turinį ir vadovavosi vien tik atsakovo argumentais, kad įmonė mokumą ketina atkurti pardavusi dalį turimo turto, iš nekilnojamojo turto nuomos bei kitos veiklos gaunamų pajamų ir subalansuojant iš veiklos gaunamus pinigų srautus. Atsakovas nepagrindė šių priemonių realumo. Pirmosios instancijos teismas nesiaiškino, ar atsakovas yra sudaręs turimo turto pardavimo, nuomos, prekybos sutarčių. Į šias aplinkybes buvo būtina atsižvelgti, nes metmenyse nurodytas planuojamas patalpų nuomos pelningumas siejamas su nuomos užimtumu, kuris turėtų didėti 10 proc. kas ketvirtį. Skundžiama nutartis priimta 2013 m. balandžio 10 d., tuo tarpu atsakovas nurodo, kad jau 2013 m. balandžio mėnesį bus išnuomota 25 % patalpų, tačiau pirmosios instancijos teismas net nesiaiškino, ar atsakovo metmenyse nurodyti duomenys realiai atitinka esamą situaciją, t.y. ar atsakovas įgyvendina tai, ką yra numatęs metmenyse.

234.2.

24UAB „Vicus“ priklausantis prekybos centro „Kalniečiai“ registruotasis plotas yra 5721, 08 m². Šis plotas yra projektinis (po rekonstrukcijos), tačiau nėra įregistruotas, nes teisinei registracijai atlikti nėra parengti ir gauti reikalingi dokumentai (leidimai).

254.3.

26Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė, kad UAB „Vicus“ žemės sklypuose Klaipėdoje veiklos nevysto, o organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis galios tik iki detaliojo plano patvirtinimo dienos, bet ne ilgiau nei detaliojo planavimo sąlygos ir ne ilgiau, nei nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 nutarimu Nr. 635 (iki 2013 m. rugsėjo 29 d.). Pažymėtina, kad detalusis planavimas nėra pradėtas, nėra kreiptasi dėl detaliojo planavimo sąlygų išdavimo, nieko nedaroma nuo 2008 m., kai buvo sudaryta sutartis, be to, šiuo klausimu metmenyse nieko konkretaus nėra nurodoma. Nėra aišku, kas ir kokiais terminais bus atliekama šiuose sklypuose. Iš skundžiamos nutarties taip pat nėra aišku, kaip UAB „Vicus“ turimi sklypai gali įtakoti atsakovo mokumo atkūrimą.

274.4.

28Iš metmenų matyti, jog per 2013-2017 metų laikotarpį atsakovas planuoja gauti apie 31 mln. Lt pelno. Atsakovas nesugebės grąžinti 54 mln. Lt kreditoriams. Atsakovo metmenyse nurodomas planuojamas biudžetas nėra pagrįstas.

294.5.

30Atsakovas įmonės restruktūrizavimo sėkmę sieja ne su šiuo metu vykdoma veikla ir esamais klientais, o su naujų užsakovų paieška. Taigi, restruktūrizavimo proceso sėkmė priklauso ne nuo atsakovo veiksmų ir veiklos pertvarkymo pagal esamus resursus, o nuo derybų, kurios nėra baigtos, rezultatų.

314.6.

32Metmenyse nurodyta, kad per 2013 m. ketinama gauti 1,5 mln. litų pelno, tačiau byloje nėra įrodymų apie tokio masto pajamų gavimą. Atsakovo 2013 m. kovo 31 d. balanse nurodyta per vienerius metus gautina suma yra 86 363 Lt.

334.7.

34Atsakovas metmenyse nurodo, kad iš nuomos gaunamos pajamos buvo ir yra naudojamos palūkanų mokėjimui, tačiau realiai nesumokėjo visų AB „DNB bankas“ priklausančių palūkanų - per 2012 m. atsakovas sumokėjo 255 000 Lt, tuo tarpu palūkanos sudaro 50 000 Lt/mėn., t.y. apie 600 000 Lt per metus.

355.

36UAB „Vicus“ nurodytos restruktūrizavimo priežastys neatitinka realios situacijos. Patalpoms taikomas areštas ne tik AB „DNB bankas“, bet ir kitų kreditorių reikalavimu. Rekonstrukcijai užbaigti nėra būtinų dokumentų. AB „DNB bankas“ ne kartą yra nurodęs, kad gali išduoti leidimą pakeisti arešto apimtį, jei tai iš tikrųjų trukdo dokumentų derinimui ar gavimui. AB „DNB bankas“ iki šiol nėra pateikti banko prašomi dokumentai: parengtas visų įkeistų patalpų (pastato) rekonstrukcijos projektas, rekonstrukcijos leidimas, kitų institucijų dokumentai, patvirtinantys apie atliktą rekonstrukciją ir galimybę atlikti patalpų teisinę registraciją.

37Atsakovas UAB „Vicus“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Kauno apygardos teismo 2013 m. balandžio 10 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

381.

39Atsakovas turi laikinų finansinių sunkumų, tačiau įmonė turi galimybę sėkmingai atkurti mokumą.

402.

41UAB „Vicus“ aktyviai bando ieškoti investicijų, tačiau AB „DNB bankas“ pritaikytas turto areštas įmonės prekybos centro patalpoms apsunkino galimybes atlikti patalpų teisinę registraciją, dėl to įmonė ne tik negalėjo gauti papildomo kreditavimo, bet ir išnuomoti patalpų subjektams, kurių veikla reikalauja atskiro unikalaus numerio nuomojamoms patalpoms. Tik restruktūrizavimo procese bus įmanoma pritraukti lėšas prekybos centro fasado rekonstrukcijos užbaigimui.

423.

43Negalima sieti dalies patalpų teisinės registracijos su įmonės nemokumu, veiklos nevykdymu ir teigti, kad įmonė, vykdydama mokumo atkūrimo procesą, po restruktūrizavimo bylos iškėlimo neatliks dalies patalpų teisinės registracijos, nevykdys detaliojo plano organizatoriaus pareigų pagal sutartį su Klaipėdos savivaldybe.

444.

45Įmonei nuosavybės teise priklauso žemės sklypai Klaipėdoje, kurių bendras plotas 34, 3629 ha. Visi leidimai, reikalingi gyvenamųjų namų rajono detaliojo plano parengimui yra gauti. 2008 metais prasidėjus nekilnojamojo turto krizei projektas dėl gyvenamųjų namų mikrorajono buvo užšaldytas. Įmonė planuoja parduoti 2 ha žemės sklypą Klaipėdoje ir tokiu būdu gauti 1 mln. Lt sumą, reikalingą detaliojo plano parengimui. Parengus detalųjį planą bus parduodami Klaipėdoje esantys žemės sklypai ir tai bus vienas iš šaltinių atsiskaityti su UAB „Vicus“ kreditoriais restruktūrizavimo procese.

465.

47Įmonės restruktūrizavimo plano metmenys nėra išsamus esamos bei būsimos įmonės būklės pristatymas. Restruktūrizavimo plano metmenys turi padėti atskleisti įmonės finansinių sunkumų priežastis bei sunkumų pobūdi, preliminariai įvertinti restruktūrizavimo proceso realumą bei restruktūrizavimo sėkmę. Atsakovo restruktūrizavimo plano metmenyse pateiktas verslo planas yra sudarytas pagal objektyvius ekonomistų apskaičiuotus duomenis, pateikti detalūs skaičiavimai ir realios prognozės. 2012 m. gruodžio 31 d. bei 2013 m. kovo 31 d. balansų ir pelno (nuostolių) ataskaitų duomenys įrodo, kad įmonė sėkmingai mažina veiklos sąnaudas ir didina pajamas iš patalpų nuomos. Restruktūrizavimo plano parengimui nustatytas terminas yra pakankamas, kad būtų galima konkretizuoti trumpai apibūdintus metmenų rodiklius. Apeliantas dar galės išreikšti savo nuomonę svarstant konkrečius su plano įgyvendinimu bei tvirtinimu susijusius argumentus. Kreditorių teisės ir teisėti interesai per laikotarpį iki plano tvirtinimo nebus pažeisti.

486.

49UAB „Vicus“ įsiskolinimai valstybinėms įstaigoms yra nežymūs ir nuolat mažinami. UAB „Vicus“ sumažino savo skolą Kauno miesto savivaldybei nuo buvusios 32 471, 44 Lt iki 6459 Lt; įmonės skola VMI yra 4180, 3 Lt. Ją sudaro tik einamieji mokėjimai. UAB „Vicus“ skolinga Sodrai 23 330, 53 Lt. Ši skola yra mažinama kaskart gavus einamųjų lėšų. Atsakovas nevėluoja mokėti darbuotojams atlyginimų. Esamos skolos yra tik už einamąjį mėnesį ir nėra pradelstos. Iš UAB „Vicus“ darbuotojų nėra gauta nusiskundimų dėl nesumokėto ar pavėluoto sumokėti atlyginimo.

507.

51Restruktūrizavimo bylos iškėlimą UAB „Vicus“ raštu palaiko daugiau nei pusę kreditorinių reikalavimų sumos turinčių kreditorių (27 020 122 Lt iš bendros 53 809 088 Lt kreditorinių reikalavimų sumos). Vienintelis kreditorius, besipriešinantis UAB „Vicus“ restruktūrizavimo bylos iškėlimui ir siekiantis UAB „Vicus“ bankroto, yra atskirąjį skundą pateikęs tretysis asmuo AB „DNB bankas“. Kiti įmonės kreditoriai pritarė restruktūrizavimui.

528.

53AB „DNB bankas“ nepagrįstai teigia, kad dėl UAB „Vicus“ nesiėmė jokių veiksmų dėl įmonei priklausančios žemės Klaipėdoje. Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių perdavimo sutartyje organizatorius yra visa įmonių grupė, kurią atstovauja UAB „VKK investicija“, todėl visus tolimesnius veiksmus dėl detaliojo plano rengimo atliko būtent ši įmonė. Detalusis planavimas buvo pradėtas ir vystomas. Tai įrodo byloje esantys įrodymai (Priedai Nr. 2-17). Į bylą pateikti dokumentai įrodo, kad po detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų statyti gyvenamųjų namų mikrorajoną perėmimo Klaipėdos savivaldybėje UAB „Vicus“ ėmėsi aiškių suplanuotų veiksmų, būtinų detaliojo plano parengimui. Pritrūkus lėšų nebuvo baigtas rengti detalusis planas. Tačiau tai bus įgyvendinta įvykdžius restruktūrizavimo plano metmenyse nurodytas priemones.

54Tretysis asmuo UAB „Vigdomus“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atmesti apelianto AB DNB banko atskirąjį skundą ir palikti nepakeistą Kauno apygardos teismo 2013 m. balandžio 10 d. nutartį dėl restruktūrizavimo bylos atsakovui UAB „Vicus“ iškėlimo.

55IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

56Byloje yra kilęs restruktūrizavimo bylos iškėlimo įmonei klausimas.

57Tiek bankrotas, tiek restruktūrizavimas yra įmonės mokumo problemų sprendimo būdai. Bankroto atveju realizuojamas nemokios įmonės turtas ir likviduojama pati nemoki įmonė, o iš realizavus šį turtą gautų pajamų tenkinami kreditorių reikalavimai. Restruktūrizavimo atveju kreditorių reikalavimai yra tenkinami laikantis restruktūrizavimo plane nustatytos tvarkos iš pajamų, gautų tiek tęsiant įmonės veiklą, tiek pardavus įmonės veikloje nereikalingą turtą. Teisės aktai įtvirtina restruktūrizavimo prioriteto principą (ĮBĮ 9 str. 6 d.), nes restruktūrizavimas sudaro sąlygas pasiekti kreditoriaus ir skolininko interesų balansą. Esminis vaidmuo sprendžiant, ar restruktūrizuoti finansinių sunkumų turinčią įmonę, tenka įmonės kreditoriams, nes jų reikalavimai bus tenkinami restruktūrizavimo plano įgyvendinimo metu. Kreditorių dauguma turi pritarti restruktūrizavimo planui (ĮRĮ 14 str. 3 d.). Nors 2010 m. spalio 1 d. įsigaliojusioje naujoje ĮRĮ redakcijoje nebeliko formalaus reikalavimo, kad įmonės restruktūrizavimo plano metmenims pritartų pagrindiniai įmonės kreditoriai, tačiau kreditorių pozicija restruktūrizavimo bylos iškėlimo stadijoje yra itin reikšminga, nes parodo galimas įmonės restruktūrizavimo perspektyvas. Restruktūrizavimo proceso pradėjimas neturint didžiųjų bendrovės kreditorių paramos būtų iš esmės formalus ir pasmerktas žlugti (ĮRĮ 28 str. 1 d. 1 p.) (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. balandžio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-821/2012).

58Pirmosios instancijos teismas iškėlė UAB „Vicus“ restruktūrizavimo bylą, nustatęs, jog įmonė atitinka ĮRĮ 4 straipsnyje išdėstytas sąlygas ir nebuvo pažeisti šio įstatymo 5 straipsnio reikalavimai (ĮRĮ 7 str. 4 d.), o taip pat nenustatęs ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalyje įtvirtintų atsisakymo kelti įmonės restruktūrizavimo bylą pagrindų buvimo.

59Nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo nutartimi, apeliantas AB DNB bankas iš esmės remiasi atsakovo nemokumu ir kitų bankroto bylos iškėlimo atsakovui sąlygų egzistavimu, kaip atsisakymo kelti įmonės restruktūrizavimo bylą pagrindu (ĮRĮ 7 str. 5 d. 3 p.), ir restruktūrizavimo plano metmenų neatitikimu ĮRĮ 5 straipsnyje įtvirtintiems reikalavimams.

60Dėl atsakovo nemokumo ir kitų bankroto bylos iškėlimo sąlygų, kaip atsisakymo kelti įmonės restruktūrizavimo bylą pagrindo (ĮRĮ 7 str. 5 d. 3 p.)

61Atskiruoju skundu ginčijamos pirmosios instancijos teismo išvados dėl atsakovo UAB „Vicus“ mokumo, įrodinėjamas šios įmonės nemokumas ir kitų bankroto bylos iškėlimo sąlygų egzistavimas, darant išvadą, jog nagrinėjamu atveju teismas turėjo atsisakyti kelti įmonės restruktūrizavimo bylą ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalies 3 punkte įtvirtintu pagrindu.

62Vadovaujantis ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalimi, įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino atsakovo finansinę padėtį ir dėl jo nemokumo sprendė iš byloje esančių duomenų, patvirtinančių jo pradelstų įsipareigojimų ir balanse esančio turto vertės santykį. Apeliantas AB DNB bankas, turėdamas duomenis apie atsakovui priklausančio ilgalaikio ir kito turto sudėtį, nepateikė jokių atsakovo pateiktus duomenis dėl jam priklausančio turto vertės paneigiančių įrodymų.

63Pažymėtina, jog aplinkybė dėl atsakovo pradelstų įsipareigojimų darbuotojams ir valstybės bei valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetams egzistavimo nesudaro savarankiško pagrindo konstatuoti ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje įtvirtintų bankroto bylos iškėlimo įmonei sąlygų buvimo. Apeliantas klaidingai cituoja Lietuvos apeliacinio teismo praktiką, neatsižvelgdamas į tai, jog net ir jo nurodytoje 2011 m. liepos 7 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2-1946/2011, Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis savo praktikoje pateiktais išaiškinimais, pripažįsta, jog vien tik formalus vėlavimo išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą konstatavimas negali būti pakankamas bankroto bylos iškėlimo pagrindas, o šią aplinkybę būtina vertinti neatsietai nuo įmonės nemokumo. Nesant objektyvaus pagrindo konstatuoti įmonės nemokumą, teismas, spręsdamas dėl bankroto bylos iškėlimo, įmonės vėlavimą išmokėti darbuotojams atlyginimą kaip savarankišką bankroto bylos iškėlimo pagrindą vertina ne formaliai, bet atsižvelgdamas į visas su tuo susijusias bylos aplinkybes: įmonės mokumo būklę, įmonės vėlavimo atsiskaityti su darbuotoju (darbuotojais) priežastis ir terminą, įmonės skolos darbuotojui (darbuotojams) dydį, įmonės tolimesnės finansinės būklės kitimo perspektyvą ir pan. (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. gegužės 14 d. nutartis priimta civilinėje byloje Nr. 2-561/2009; 2009 m. gegužės 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-517/2009; 2009 m. gegužės 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-606/2009; 2009 m. balandžio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-467/2009; 2010 m. liepos 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1173/2010).

64Kaip matyti iš byloje pateikto atsakovo UAB „Vicus“ kreditorių sąrašo, atsakovo įsiskolinimas darbuotojams, savivaldybei, valstybės ir valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetams nesudaro net 1 procento visų atsakovo įsipareigojimų kreditoriams sumos. Atsižvelgiant į tai, pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, jog nagrinėjamu atveju nėra pagrindo konstatuoti nei atsakovo nemokumo nei kitų bankroto bylos iškėlimo sąlygų egzistavimo.

65Apeliantas atskirajame skunde taip pat nurodo, kad teismas neišsamiai išanalizavo atsakovo finansiniuose dokumentuose pateikiamus duomenis, neįvertino duomenų dėl realios atsakovo finansinės būklės, todėl nepagrįstai sprendė, jog atsakovo finansiniai sunkumai yra tik laikino pobūdžio. Apelianto manymu, atsakovo finansinėse ataskaitose pateikti duomenys leidžia spręsti, jog UAB „Vicus“ turi ilgą laiką besitęsiančių finansinių sunkumų, kurie pripažintini nuolatinio pobūdžio. Pagal ĮRĮ 4 straipsnio 1 punktą restruktūrizavimas gali būti pradėtas, jeigu įmonė turi finansinių sunkumų arba yra reali tikimybė, kad jų turės per artimiausius 3 mėnesius. Pažymėtina, jog atskirojo skundo argumentai dėl atsakovo finansinių sunkumų pobūdžio neturi teisinės reikšmės skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumui ir pagrįstumui, o taip pat nesudaro pagrindo konstatuoti ĮRĮ 4 straipsnyje įtvirtintų restruktūrizavimo taikymo sąlygų pažeidimo. 2010 m. spalio 1 d. įsigaliojusioje naujoje ĮRĮ redakcijoje nebeliko reikalavimo, kad įmonės finansiniai sunkumai būtų laikini. Finansinių sunkumų trukmė yra vienas iš teisiškai reikšmingų kriterijų vertinant įmonės restruktūrizavimo perspektyvas ir galimybę atkurti įmonės mokumą, tačiau vien aplinkybė, kad įmonės pradelsti įsipareigojimai tęsiasi seniai, savaime nėra kliūtis pradėti restruktūrizavimą, jei egzistuoja įtikinama mokumo atkūrimo perspektyva. Tokia pozicija grindžiama verslo subjektų ūkinės laisvės principu ir prioriteto suteikimu įmonės gaivinimui restruktūrizavimo būdu, o ne jos likvidavimui (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2082/2011). Be to, Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pripažįstama, jog vien tik formalus pagrindų iškelti bankroto bylą buvimas, tame tarpe ir vėlavimas išmokėti darbo užmokestį darbuotojams (ĮBĮ 9 str. 7 d. 1 p.), nesudaro pagrindo atsisakyti kelti įmonei restruktūrizavimo bylą. Esminė reikšmė šiuo atveju tenka kreditorių (jų daugumos) pozicijai, kuria jie siekia įmonės restruktūrizavimo ar jos bankroto, ir tolesnėms įmonės veiklos perspektyvoms, kurias įvertina teismas (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. balandžio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-821/2012).

66Dėl ĮRĮ 5 straipsnio reikalavimų, keliamų įmonės restruktūrizavimo plano metmenims, pažeidimo, kaip atsisakymo kelti įmonės restruktūrizavimo bylą pagrindo (ĮRĮ 7 str. 5 d. 2 p.)

67Vadovaujantis ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalies 2 punktu teismas priima nutartį atsisakyti kelti įmonės restruktūrizavimo bylą, jeigu buvo pažeisti šio įstatymo 5 straipsnyje nurodyti reikalavimai. ĮRĮ 5 straipsnyje yra įtvirtinti reikalavimai, keliami įmonės restruktūrizavimo plano metmenims tiek dėl jų sudarymo, turinio, tiek dėl jų patvirtinimo. Nagrinėjamu atveju apeliacijos objektą, atsižvelgiant į atskirojo skundo argumentus, sudaro atsakovo UAB „Vicus“ restruktūrizavimo plano metmenų atitikimo ĮRĮ 5 straipsnio 1 dalyje įtvirtintiems reikalavimams ginčijimas.

68ĮRĮ 5 straipsnio 1 dalyje išvardinta, kas turi būti nurodoma įmonės restruktūrizavimo plano metmenyse. Be kitos informacijos, metmenyse turi būti preliminarus įmonės verslo planas, kuriame privalo būti numatytos ĮRĮ 12 straipsnio 2 dalyje nurodytos priemonės. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad ĮRĮ 12 straipsnio 2 dalyje išvardytas nebaigtinis priemonių sąrašas. Išdėstytos priemonės yra universalios įvairioms įmonėms, tačiau kokios priemonės bus taikomos restruktūrizuojant konkrečią įmonę, kreipiantis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo pasirenka ĮRĮ 5 straipsnio 1 dalyje nurodyti subjektai, kurie turi atsižvelgti į restruktūrizavimo tikslą – išsaugoti įmonę, plėtoti jos veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto (ĮRĮ 1 str. 2 d.), į įmonės vykdomos veiklos specifiką bei patiriamus ekonominius sunkumus. Metmenyse nurodomas tik preliminarus įmonės verslo planas, taip pat ir preliminarios priemonės, kurios bus detalizuotos restruktūrizavimo plane. Konkrečios ir išsamios priemonės restruktūrizavimo laikotarpiui nustatomos restruktūrizavimo plane (ĮRĮ 12 str.) (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. sausio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-46/2012). Tačiau teismas, spręsdamas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, turi patikrinti ne vien tai, kaip restruktūrizavimo plano metmenyse nurodytos priemonės atitinka ĮRĮ nustatytus bendrovės mokumo, veiklos atkūrimo ir atsiskaitymo su kreditoriais tikslus (ĮRĮ 1 str. 2 d.), bet ir įvertinti, ar numatomos restruktūrizavimo priemonės yra realios, galinčios bendrovės ūkinės veiklos srityje ir verslo konkurencinėje aplinkoje atkurti bendrovės mokumą, normalią veiklą, kartu sumažinti skolas, išsaugoti bendrovės konkurencingumą. Taigi kiekvienu konkrečiu atveju teismas turi vertinti pateiktus įmonės restruktūrizavimo plano metmenis atsižvelgdamas į aukščiau nurodytus kriterijus ir konkrečios faktinės situacijos specifiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. vasario 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-56/2011).

69Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad įmonė turi finansinių sunkumų ir nėra nutraukusi veiklos, taigi atitinka ĮRĮ 4 straipsnio 1 punkte ir 2 punkte nurodytas restruktūrizavimo bylos iškėlimo sąlygas. Byloje nekyla abejonių, kad įmonė atitinka ir likusias ĮRĮ 4 straipsnio 3-5 punktuose nurodytas restruktūrizavimo bylos iškėlimo sąlygas.

70Atsakovo UAB „Vicus“ restruktūrizavimo plano metmenyse nurodyta, kad šios įmonės restruktūrizavimo proceso tikslai yra šie: išsaugoti ir plėtoti bendrovės pagrindinę veiklą; užbaigti pastato rekonstrukcijos darbus bei padidinti nuomos apimtis; uždirbti pelną iš ūkinės komercinės veiklos, naudojant patalpas prekybinei veiklai; stabilizuoti ilgalaikį įmonės mokumą, įvykdyti esamus įsipareigojimus ir grąžinti skolas bendrovės kreditoriams; išvengti bendrovės bankroto, atkuriant normalią ūkinę veiklą; padidinti bendrovės vertę ir ateityje uždirbti pelną savininkams. Šie tikslai atitinka ĮRĮ įtvirtintus įmonės restruktūrizavimo tikslus – išsaugoti ir plėtoti įmonės veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto (ĮRĮ 1 str. 2 d., 2 str. 3 d.).

71Remiantis restruktūrizavimo plano metmenų ir kreditorių sąrašo duomenimis, atsakovo įsiskolinimas kreditoriams sudaro 50 270 829,80 Lt (54 270 829,80 – 5 000 000 + 1 000 000) (3 t., b.l. 26, 33-39). Restruktūrizavimo plano metmenyse nurodyta, kad daugiau kaip 60 proc. kreditorių sutinka, kad skolų grąžinimas būtų atidėtas ilgesniam nei 4 metų laikotarpiui (3 t., b.l. 26). Numatoma restruktūrizavimo proceso trukmė – ketveri metai nuo restruktūrizavimo plano patvirtinimo. Atsižvelgiant į metmenyse numatytą mokėtinų sumų ir įsipareigojimų grąžinimo išdėstymą, pateiktą 10 lentelėje, matyti, jog atsakovas 2014 m. planuoja padengti 10 proc., 2015 m. – 7 proc., 2016 m. – 30 proc., o 2017 m. – 53 proc. savo įsipareigojimų kreditoriams (3 t., b.l. 26). Šių įsipareigojimų įvykdymas yra grindžiamas planuojamais grynųjų pinigų srautais, gautinais iš grynojo pelno (pelnas iš nuomos ir maisto produktų pardavimų), žemės pardavimo, nusidėvėjimo ir įplaukų iš debitorių (8 ir 9 lentelės, 3 t., b.l. 25). Apeliantas, nurodydamas, kad atsakovo įsiskolinimas kreditoriams gali būti dengiamas tik iš planuojamo gauti 31 mln. Lt dydžio pelno, kas neatitinka atsakovo įsipareigojimų dydžio, nepagrįstai neatsižvelgia į kitus atsakovo planuojamų pinigų srautų šaltinius, skirtus įsiskolinimui kreditoriams padengti, tame tarpe – tam tikslui skirtas pajamas iš žemės pardavimo (19 500 000 Lt), nusidėvėjimo (840 000 Lt) ir įplaukas iš debitorių (18 870 510 Lt).

72Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su atskirojo skundo argumentais, jog prielaidos ir sąlygos, kuriomis grindžiamas atsakovo pajamų iš prekybos centro patalpų nuomos planavimas, nėra realios. Bendrovės pagrindinė veikla – nekilnojamojo turto nuoma ir ekploatavimas. Iš restruktūrizavimo plano metmenų matyti, jog atsakovas iš jam priklausančių prekybos centro patalpų nuomos restruktūrizavimo laikotarpiu planuojamų gauti pajamų optimizavimą ir jų maksimalizavimą sieja su fasado rekonstrukcijos užbaigimu, atlikus rekonstrukciją faktiškai padidėjusio ploto teisine registracija (atsakovui priklausančių patalpų plotas padidėtų nuo 5721,08 m2 iki 10303,37 m2), faktiškai išnuomoto ploto didinimu, sudarant naujas nuomos sutartis su nuomininkais (patalpų nuomos užimtumo didėjimas numatytas 10 proc. kas ketvirtį, pradėjus fasadinės dalies rekonstrukciją, ir po 15 proc. kas ketvirtį, pabaigus rekonstrukciją) (12 lentelė, 3 t., b.l. 29). Atsižvelgiant į nagrinėjamu atveju susiklosčiusios faktinės situacijos specifiką, kai atsakovas yra 70 proc. prekybos centro patalpų savininkas, iš kurių faktiškai išnuomotų patalpų dalis, remiantis 2012 m. birželio 30 d. duomenimis, tesudarė 14,7 proc. visų atsakovui priklausančių patalpų, tam tikrų prielaidų darymas, planuojant iš patalpų nuomos gautinas pajamas, yra logiškas. Šis įmonės veiklos planas vertintinas kaip turimų resursų optimalaus išnaudojimo perspektyva, kuris, sudarant ir tvirtinant įmonės restruktūrizavimo metmenis, neišvengiamai susijęs su prielaidų darymu ir rizikos atsiradimu tiek restruktūrizuojamai įmonei, tiek jos kreditoriams. Tuo tikslu įstatymų leidėjas, siekdamas užtikrinti kreditorių teisių ir teisėtų interesų apsaugą dėl jiems tenkančios atsakovo įsipareigojimų neįvykdymo ar netinkamo vykdymo rizikos, suteikė teisę jiems, veikiant kolegialiai per kreditorių susirinkimą, inicijuoti restruktūrizavimo bylos nutraukimą tuo atveju, kai nevykdomas arba netinkamai vykdomas restruktūrizavimo planas (ĮRĮ 28 str. 1 d. 4 p.). Ši įstatyme įtvirtinta priemonė yra pakankama tam, kad užtikrintų proporcingumo ir šalių teisių bei teisėtų interesų pusiausvyros principo įgyvendinimą.

73Iš atsakovo UAB „Vicus“ restruktūrizavimo plano metmenų matyti, jog bendrovės siekis 2013 metų balandžio – lapkričio mėnesiais – užbaigti prekybos centro „Kalniečiai“ fasado rekonstrukciją. Šio įmonės prioriteto tikslas – padidinti nuomojamų patalpų užimtumo procentą, o tuo pačiu ir pajamas iš prekybos patalpų nuomos tam, kad padidinus pelningumą būtų plėtojama įmonės esama veikla bei grąžintos skolos kreditoriams. Šiam tikslui įgyvendinti įmonei reikia 1,5 mln. Lt. Rekonstrukcijos darbus planuojama pradėti sukaupus apyvartines lėšas iš patalpų nuomos bei prekybos maisto produktais. Be to, šiuo tikslu atsakovas planuoja gauti 1 mln. Lt dydžio paskolą. Atsižvelgiant į tai, kad 2013 m. neplanuojama pradėti atsiskaitymo su įmonės kreditoriais, o taip pat į šiam tikslui planuojamus grynųjų pinigų srautus (grynasis pelnas iš nuomos ir maisto produktų pardavimų – 1507 549 Lt, gautinas finansavimas – 1000 000 Lt ), šis įmonės veiklos prioritetas pripažintinas realiai įgyvendintinu ir reikšmingu restruktūrizavimo tikslams pasiekti. Atskirojo skundo argumentai, jog 2013 metais planuojamos gauti pajamos nėra realios, nepagrįsti jokiais įrodymais ir negali būti kliūtimi sprendžiant dėl restruktūrizavimo bylos UAB „Vicus“ iškėlimo, atsižvelgiant į tai, jog, iškėlus atsakovui restruktūrizavimo bylą, jo kreditoriai kreditorių susirinkime spręsdami dėl pritarimo ar nepritarimo restruktūrizavimo plano projektui turės galimybę vertinti ne preliminarias, bet konkrečias restruktūrizavimo plane numatytas priemones ir jų faktinį įgyvendinimą, jei jis bus prasidėjęs. Restruktūrizavimo plano nepateikimas teismo nustatytais terminais, tame tarpe ir dėl to, jog jis nepatvirtinimas kreditorių susirinkime, laikantis ĮRĮ 14 straipsnio 3 dalyje įtvirtintos tvarkos reikalavimų, sudaro restruktūrizavimo bylos nutraukimo pagrindą (ĮRĮ 28 str. 1 d. 1 p.).

74Atsakovas po rekonstrukcijos suformuotų naujų prekybos centro patalpų plotų (atsakovui priklausančių patalpų plotas padidėtų nuo 5721,08 m2 iki 10303,37 m2) įregistravimo negalimumą sieja su jam priklausančių prekybos patalpų areštu. Pažymėtina, kad šių patalpų areštas nėra kliūtis jų teisinei registracijai atlikti įmonės restruktūrizavimo proceso metu. Vadovaujantis ĮRĮ 8 straipsnio 3 punktu, nuo teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos iki teismo nutarties patvirtinti restruktūrizavimo planą priėmimo dienos, sustabdomas išieškojimas pagal vykdomuosius dokumentus ir reikalavimų įskaitymas. Antstolis ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos perduoda įmonės restruktūrizavimo bylą nagrinėjančiam teismui įmonės turto, kuris iki įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo areštuotas teismų ir kitų institucijų sprendimų įvykdymui užtikrinti, bet neparduotas, arešto ir vykdomuosius dokumentus. Įmonės restruktūrizavimo metu sprendimus dėl įmonės turto arešto, jo panaikinimo, savininko teisėms į areštuotą turtą taikomų apribojimų apimties sprendžia restruktūrizavimo bylą nagrinėjantis teismas. Byloje nėra duomenų, jog po rekonstrukcijos suformuotų naujų prekybos centro patalpų plotų teisinei registracijai kliūtimi galėtų būti savavališka statyba, atlikus pastato rekonstrukciją (1 t., b.l. 96-99).

75Iš restruktūrizavimo plano metmenų matyti, jog vienas iš pajamų šaltinių, iš kurių atsakovo restruktūrizavimo metu numatyta tenkinti įmonės kreditorių reikalavimus – yra pajamos iš žemės pardavimo. Remiantis restruktūrizavimo plano metmenų ir bylos duomenimis, nustatyta, kad atsakovas yra žemės ūkio paskirties žemės sklypų Klaipėdoje, kurių bendras plotas 34,30 ha, o vidutinė rinkos vertė – 27 182 692 Lt, savininkas. Restruktūrizavimo metu atsakovas vieną iš savo veiklos krypčių sieja su šių žemės sklypų užimamos teritorijos detaliuoju planavimu, kurio tikslas – pakeisti žemės sklypų paskirtį, suplanuoti teritorijos inžinerinę ir socialinę infrastruktūrą pagal Klaipėdos miesto bendrojo plano sprendinius (1 t., b.l. 139-141). Tai sąlygotų ir planuojamos parduoti Klaipėdoje esančių atsakovui priklausančių žemės sklypų dalies (iki 13 ha), pardavimą didesne kaina, o tuo pačiu didesnės kreditorių reikalavimų dalies tenkinimo galimybę. Atsiskaitymui su kreditoriais iš šio turto pardavimo planuojama gauti suma - 19 500 000 Lt (3 t., b.l. 25). Be to, 2013 m. planuojama parduoti 2 ha atsakovui priklausančios žemės Klaipėdoje, siekiant gauti 1 mln. Lt sumą, reikalingą detaliam planui parengti. Atsakovo skaičiavimu, jam priklausančių žemės sklypų Klaipėdoje 1 aro kaina, kuri šiuo metu sudaro 5-7 tūkstančių litų, parengus detaliųjų planą, išaugtų iki 10-17 tūkstančių litų.

76Byloje nustatyta, jog minėtų atsakovui priklausančių Klaipėdoje esančių sklypų detalusis planavimas yra vykdomas remianti 2008 m. rugsėjo 29 d. Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr. J9-91, (t. 4, b.l. 46-50). 2007 m. rugsėjo 17 d. Jungtinės veiklos sutarties pagrindu detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perėmėjo vardu veikia UAB „VKK Investicija“ (1 t., b.l. 151-155). Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad tuo tikslu tarp UAB „VKK Investicija“ ir projektuotojo UAB „Entas“ buvo sudaryta 2007 m. gruodžio 14 d. sutartis Nr. VKK/E-2007.12.14 projekto parengimui (viena iš gyvenamųjų namų mikrorajono su komerciniu, visuomeniniu centru įrengimo projekto parengimo stadijų – detaliojo plano stadija) (4 t., b.l. 30-41). Atsakovo UAB „Vicus“ su atsiliepimu į atskirąjį skundą pateikti įrodymai patvirtina, jog UAB „VKK Investicija“ yra pradėjęs teritorijų planavimo procedūras, o 2008 m. rugsėjo 29 d. Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. J9-91 nėra pasibaigusi ir yra galiojanti (4 t., b.l. 42-45, 51-61).

77Atkreiptinas dėmesys, jog restruktūrizavimo proceso metu nėra draudžiama daryti restruktūrizavimo plano pakeitimus, kurie turi būti svarstomi ir tvirtinami tokia pačia tvarka, kaip ir restruktūrizavimo planas (ĮRĮ 14 str. 11 d.). Iš šioje prašymo dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo teisme nagrinėjimo stadijoje teismui pateiktų restruktūrizavimo plano metmenų matyti, jog atsakovo veiklos kryptys neapima jo visų turimų resursų išnaudojimo – metmenyse neaptarta atsakovo veikla, susijusi su žemės sklypais Kaišiadorių raj., Rumšiškių sen. (bendras plotas – 18,4 ha, vertė – 2,760 mln. Lt). Atsakovo planuojamas parduoti turtas sudaro tik nedidelę jam priklausančio turto dalį. Tai sudaro pagrindą daryti išvadą, jog atsakovas tikėtinai galėtų turėti ir alternatyvių planuojamų pajamų srautų šaltinių, kurie užtikrintų restruktūrizavimo tikslų įgyvendinimą.

78Sprendžiant dėl restruktūrizavimo bylos atsakovui UAB „Vicus“ iškėlimo, įvertintina ir ta aplinkybė, jog, kaip matyti iš bylos duomenų, restruktūrizavimo bylos atsakovui UAB „Vicus“ iškėlimui raštu pritarimą yra išreiškę šie kreditoriai: UAB „Ajadra“ (reikalavimo dydis - 2 500 000 Lt) (t. 4, b.l. 62), UAB „Nikartas“ (reikalavimo dydis - 12 020 122 Lt) (t. 4, b.l. 63), UAB „Vigdomus“ (reikalavimo dydis - 12 500 000 Lt). Bendra šių kreditorių reikalavimų suma procentine išraiška, lyginant su visų atsakovo kreditorių reikalavimais, sudaro beveik 54 proc. Kitų kreditorių pozicija nėra aiški, tačiau tikimybė, kad kreditoriai 2/3 visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų balsų dauguma (ĮRĮ 14 str. 3 d.) pritartų restruktūrizavimo planui, negali būti atmesta.

79Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas pripažįsta, jog Kauno apygardos teismo 2013 m. balandžio 10 d. nutartis, kuria atsakovui UAB „Vicus“ iškelta restruktūrizavimo byla, yra pagrįsta ir teisėta, dėl ko ją keisti ar naikinti atskirojo skundo argumentais nėra teisinio pagrindo.

80Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

81Kauno apygardos teismo 2013 m. balandžio 10 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Byloje nagrinėjamas ginčas, susijęs su įmonės galimybe būti... 5. Atskiruoju skundu keliamas pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 6. UAB „Vicus“ direktorius V. Z. pateikė Kauno apygardos teismui pareiškimą... 7. Tretysis asmuo „AB DNB bankas“ pirmosios instancijos teismui pateiktame... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Kauno apygardos teismas 2013 m. balandžio 10 d. nutartimi atsakovui UAB... 10. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs pateiktus dokumentus, sprendė, kad... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 12. Tretysis asmuo AB „DNB bankas“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno... 13. 1.... 14. Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į faktus, kad atsakovas turi... 15. 2.... 16. Pirmosios instancijos teismas visiškai nevertino pelno (nuostolių)... 17. 3.... 18. Restruktūrizavimo byla gali būti keliama įmonei, kuri turi laikinų, o ne... 19. 4.... 20. Pirmosios instancijos teismas nevertino atsakovo restruktūrizavimo plano... 21. 4.1.... 22. Pirmosios instancijos teismas nesigilino į metmenų turinį ir vadovavosi vien... 23. 4.2.... 24. UAB „Vicus“ priklausantis prekybos centro „Kalniečiai“ registruotasis... 25. 4.3.... 26. Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė, kad UAB „Vicus“ žemės... 27. 4.4.... 28. Iš metmenų matyti, jog per 2013-2017 metų laikotarpį atsakovas planuoja... 29. 4.5.... 30. Atsakovas įmonės restruktūrizavimo sėkmę sieja ne su šiuo metu vykdoma... 31. 4.6.... 32. Metmenyse nurodyta, kad per 2013 m. ketinama gauti 1,5 mln. litų pelno,... 33. 4.7.... 34. Atsakovas metmenyse nurodo, kad iš nuomos gaunamos pajamos buvo ir yra... 35. 5.... 36. UAB „Vicus“ nurodytos restruktūrizavimo priežastys neatitinka realios... 37. Atsakovas UAB „Vicus“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Kauno... 38. 1.... 39. Atsakovas turi laikinų finansinių sunkumų, tačiau įmonė turi galimybę... 40. 2.... 41. UAB „Vicus“ aktyviai bando ieškoti investicijų, tačiau AB „DNB... 42. 3.... 43. Negalima sieti dalies patalpų teisinės registracijos su įmonės nemokumu,... 44. 4.... 45. Įmonei nuosavybės teise priklauso žemės sklypai Klaipėdoje, kurių bendras... 46. 5.... 47. Įmonės restruktūrizavimo plano metmenys nėra išsamus esamos bei būsimos... 48. 6.... 49. UAB „Vicus“ įsiskolinimai valstybinėms įstaigoms yra nežymūs ir nuolat... 50. 7.... 51. Restruktūrizavimo bylos iškėlimą UAB „Vicus“ raštu palaiko daugiau nei... 52. 8.... 53. AB „DNB bankas“ nepagrįstai teigia, kad dėl UAB „Vicus“ nesiėmė... 54. Tretysis asmuo UAB „Vigdomus“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo... 55. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai... 56. Byloje yra kilęs restruktūrizavimo bylos iškėlimo įmonei klausimas.... 57. Tiek bankrotas, tiek restruktūrizavimas yra įmonės mokumo problemų... 58. Pirmosios instancijos teismas iškėlė UAB „Vicus“ restruktūrizavimo... 59. Nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo nutartimi, apeliantas AB DNB... 60. Dėl atsakovo nemokumo ir kitų bankroto bylos iškėlimo sąlygų, kaip... 61. Atskiruoju skundu ginčijamos pirmosios instancijos teismo išvados dėl... 62. Vadovaujantis ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalimi, įmonės nemokumas – įmonės... 63. Pažymėtina, jog aplinkybė dėl atsakovo pradelstų įsipareigojimų... 64. Kaip matyti iš byloje pateikto atsakovo UAB „Vicus“ kreditorių sąrašo,... 65. Apeliantas atskirajame skunde taip pat nurodo, kad teismas neišsamiai... 66. Dėl ĮRĮ 5 straipsnio reikalavimų, keliamų įmonės restruktūrizavimo... 67. Vadovaujantis ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalies 2 punktu teismas priima nutartį... 68. ĮRĮ 5 straipsnio 1 dalyje išvardinta, kas turi būti nurodoma įmonės... 69. Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad įmonė... 70. Atsakovo UAB „Vicus“ restruktūrizavimo plano metmenyse nurodyta, kad šios... 71. Remiantis restruktūrizavimo plano metmenų ir kreditorių sąrašo duomenimis,... 72. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su atskirojo skundo argumentais, jog... 73. Iš atsakovo UAB „Vicus“ restruktūrizavimo plano metmenų matyti, jog... 74. Atsakovas po rekonstrukcijos suformuotų naujų prekybos centro patalpų plotų... 75. Iš restruktūrizavimo plano metmenų matyti, jog vienas iš pajamų... 76. Byloje nustatyta, jog minėtų atsakovui priklausančių Klaipėdoje esančių... 77. Atkreiptinas dėmesys, jog restruktūrizavimo proceso metu nėra draudžiama... 78. Sprendžiant dėl restruktūrizavimo bylos atsakovui UAB „Vicus“... 79. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas... 80. Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 81. Kauno apygardos teismo 2013 m. balandžio 10 d. nutartį palikti nepakeistą....