Byla 2-1298-962/2014
Dėl skolos priteisimo

1Prienų rajono apylinkės teismo teisėja Indrė Petrokienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Gelvora“ ieškinį atsakovei A. Ž. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „Gelvora“ kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovės A. Ž. 809,33 Lt skolą, 707,22 Lt palūkanų, 582,72 Lt delspinigių, 509,20 Lt palūkanų delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 14,00 procentų dydžio sutartines palūkanas nuo pagrindinės skolos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė nurodė, kad akcinė bendrovė „Swedbank“ ir atsakovė A. Ž. 2007 m. gruodžio 12 d. sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ) (toliau – Sutartis), pagal kurią akcinė bendrovė „Swedbank“ atsakovei suteikė minėtoje sutartyje nurodyto dydžio kreditą, o atsakovė įsipareigojo minėtoje sutartyje nustatyta tvarka kreditą grąžinti bei mokėti palūkanas, delspinigius, kitas sutartyje numatytas sumas AB „Swedbank“, tačiau atsakovė netinkamai vykdė minėtą Vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ), todėl AB Swedbank“ pastarąją nutraukė, ir įgijo teisę reikalauti iš atsakovės grąžinti visą likusį kreditą bei pateikti reikalavimus atsakovei dėl atitinkamų palūkanų, delspinigių ir kitų susijusių piniginių sumų sumokėjimo. Ieškovė ir uždaroji akcinė bendrovė „Swedbank“ 2008 m. birželio 18 d. pasirašė Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 08-20-15, kuria perleido ieškovei visas reikalavimo teises atsakovės atžvilgiu pagal minėtą sutartį. Ieškovė pranešė atsakovei apie reikalavimo perleidimą ir pareikalavo įvykdyti įsipareigojimus pagal minėtą sutartį. Atsakovė visų įsipareigojimų neįvykdė ir yra skolinga ieškovei 809,33 Lt negrąžinto kredito, 707,22 Lt palūkanų, 582,72 Lt delspinigių, 509,20 Lt palūkanų delspinigių. Ieškinyje ieškovė išdėstytas aplinkybes ir ieškinio reikalavimus grindžia išrašu iš AB „Swedbank“ bylų priėmimo –perdavimo akto prie 2008 m. birželio 18 d. Reikalavimo perleidimo sutarties Nr. 08-20-15 (b.l. 25), delspinigių paskaičiavimo aktu (b.l. 21), palūkanų paskaičiavimo aktu (b.l.22), palūkanų delspinigių paskaičiavimo aktu (b.l. 23), ikiteisminio išieškojimo išlaidų išklotine (b.l. 24), vietinio mokėjimo nurodymu (b. l. 29), reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. 08-20-15 (b. l. 15-26), 2007 m. gruodžio 12 d. vartojimo kredito sutartimi Nr. ( - ) (b. l. 5-18), 2008 m. birželio 6 d. pretenzija (b. l. 19), 2008 m. liepos 2 d. pranešimu dėl reikalavimo perleidimo (b. l. 20).

3Atsakovei adresuoti ieškinio, jo priedų kopijos bei teismo pranešimas, kuriame nustatytas dvidešimties dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, atsakovei įteikti 2014 m. spalio 27 d. Terminas atsiliepimui pateikti baigėsi 2014 m. lapkričio 16 d. Procesiniai dokumentai atsakovei įteikti tinkamai (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 straipsnis). Atsakovė A. Ž. per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė per nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį ir, esant ieškovės prašymui priimti sprendimą už akių, priimtinas sprendimas už akių.

6Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

7Ieškovės pateiktais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad pradinis kreditorius akcinė bendrovė „Swedbank“ ir atsakovė 2007 m. gruodžio 12 d. sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ), pagal kurią akcinė bendrovė „Swedbank“ atsakovei suteikė minėtoje sutartyje nurodyto dydžio kreditą, o atsakovė įsipareigojo minėtoje sutartyje nustatyta tvarka kreditą grąžinti bei mokėti palūkanas, delspinigius, kitas sutartyje numatytas sumas AB „Swedbank“ (b. l. 5-18). Atsakovė netinkamai vykdė minėtą Vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ), todėl jos skola, kurią 2008 m. birželio 18 d. Reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. 08-20-15 iš pradinio kreditoriaus perėmė ieškovė, sudarė 809,33 Lt (b.l. 25). Ši skolos suma pagrįsta ieškovės pateiktais rašytiniais įrodymais. Atsakovei nepateikus įrodymų, kad skola sumokėta, ji priteistina ieškovės naudai iš atsakovės (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.200 straipsnio 1 dalis, 6.205 straipsnis, 6.256 straipsnio 1 dalis, 6.720 straipsnio 3 dalis).

8Ieškovė taip prašo priteisti iš atsakovo 707,22 Lt palūkanų už pradelstą laikotarpį nuo 2008 m. birželio 26 d. iki 2014 m. rugpjūčio 21 d., t.y. 14,00 procentų dydžio palūkanas nuo negrąžintos kredito sumos už 2247 pradelstas dienas, nes tai yra ieškovės nuostoliai (negautos pajamos) remiantis CK 6.256 straipsnio 2 dalimi, 6.249 straipsnio 1 dalimi ir 6.261 straipsniu. Prašymas dėl palūkanų už pradelstą laikotarpį priteisimo tenkintinas iš dalies.

9Ieškovę ir atsakovę sieja teisiniai santykiai, atsiradę iš jų sudarytos Vartojimo kredito sutarties. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad valstybė gina vartotojo interesus. Tiek Europos Sąjungos, tiek ir nacionaliniai teisės aktai įtvirtina padidintą vartotojo teisių apsaugą ir numato, jog vartojimo sutartims be bendrųjų sutarčių teisės normų taip pat taikomos specialios normos, užtikrinančios didesnę vartotojo teisių apsaugą. Būtinybę užtikrinti vartotojo kaip silpnesniosios sutarties šalies teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo praktikoje ne kartą yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, konstatuodamas, kad su vartotojų teisių apsauga susijusiuose ginčuose neretai peržengiamos privačių santykių ribos, o vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai. Todėl teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti ex officio, o vartotojų teisių bylų specifika lemia teismo pareigą būti aktyviam procese, vartojimo sutarties šalis vertinant kaip nelygiavertes ir vartotoją laikant silpnesniąja šalimi, o jo teisių apsaugai taikant specialų vartotojo teisių gynimo mechanizmą, kurio vienas iš aspektų yra tas, kad vartotojas nesaistomas vartojimo sutartyje įtvirtintų nesąžiningų sąlygų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėse bylose Nr.3K-3-536/2008; Nr.3K-3-502/2009; Nr.3K-3-397/2011). Teismo pareiga ex officio įvertinti vartojimo sutarties sąlygas sąžiningumo aspektu turi būti vykdoma visuotinai, nepriklausomai nuo to, kokią teisminę procedūrą taikant priimamas su tokių sąlygų vertinimu susijęs procesinis sprendimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-272/2011). CK 6.874 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai paskolos gavėjas pažeidžia prievolę laiku grąžinti paskolą, jis privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas arba sutartines palūkanas nuo tos dienos, kurią paskolos suma turėjo būti grąžinta iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų CK 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartyje nenustatyta ko kita. Šios palūkanos kompensuoja minimalius kreditoriaus nuostolius dėl tolesnio naudojimosi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. rugsėjo 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-751/2003, 2004 m. kovo 3 d nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-161/2004, 2005 m. rugsėjo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-434/2005, 2007 m. birželio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2007). Tačiau kreditorius gali nesąžiningai nustatyti neprotingai dideles palūkanas ir iš to pasipelnyti, todėl teismas turi vertinti, ar susitarimas dėl palūkanų dydžio nepažeidžia iš esmės šalių interesų pusiausvyros, ar jis neprieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-908/2001). Kaip nutartyse ne kartą yra konstatavęs Lietuvos apeliacinis teismas, palūkanoms mutatis mutandis taikomos CK 6.73 straipsnio 2 dalies ir 6.258 straipsnio 3 dalies normos, leidžiančios teismui mažinti akivaizdžiai per dideles netesybas (nutartys civilinėse bylose Nr. 2A-174/2005; Nr. 2A-325/2007; Nr. 2A-131/2012), todėl teismas turi teisę sumažinti ir šalių susitarimu nustatytas palūkanas, kurios yra neprotingai didelės ir pažeidžia sąžiningumo ir teisingumo principus. Be to, kreditoriaus arba nukentėjusiojo asmens kaltė yra pagrindas sumažinti skolininko atsakomybę arba nuo jos visiškai atleisti (CK 6.248 straipsnio 4 dalis, 6.253 straipsnio 5 dalis, 6.259 straipsnis). Nukentėjusysis privalo įmanomai stengtis išvengti nuostolių arba įmanomai neleisti jiems padidėti. Atsakovui įrodžius, kad ieškovas pats savo nerūpestingumu, aplaidumu sudaro sąlygas žalai padidėti, teismas atleidžia atsakovą nuo civilinės atsakomybės arba atitinkamai sumažina išieškomų nuostolių dydį.

10Nors nutraukus Vartojimo kredito sutartį kreditas nebuvo grąžintas, tačiau ieškinys pateiktas praėjus daugiau nei šešeriems metams, o 14,00 % dydžio metinės palūkanos skaičiuotos už 2247 pradelstas dienas. Byloje nėra duomenų, kodėl ieškovė daugiau nei šešerius metus delsė kreiptis į teismą dėl pažeistų teisių gynybos ir išieškoti skolą, todėl laikytina, kad ieškovė, daugiau nei šešerius metus delsusi kreiptis į teismą dėl skolos priteisimo, nesilaikė pareigos stengtis išvengti nuostolių arba įmanomai neleisti jiems padidėti, pati savo nerūpestingumu, aplaidumu sudarė sąlygas žalai padidėti, todėl išieškomų nuostolių (palūkanų) dydis atitinkamai sumažintinas. Be to, daugiau nei šešerius metus skaičiuojamos 14,00 procentų dydžio metinės palūkanos praranda mokėjimo funkciją, o per tokį ilgą laiką susikaupus didelei palūkanų sumai, mokėjimo funkcija transformuojasi į kreditoriaus pasipelnymą - taip įgyvendinama kreditoriaus teisė į mokėjimo palūkanas prieštarauja šios subjektinės teisės paskirčiai, geriems verslo papročiams ir visuomenės moralės principams, pagal kuriuos pelnymasis iš skolininko nemokumo yra tradiciškai smerkiami. Atsižvelgdamas į konkrečios bylos aplinkybes ir remdamasis CK 1.5 straipsniu, 6.73 straipsnio 2 dalimi, 6.258 straipsnio 3 dalimi, 6.248 straipsnio 4 dalimi, 6.253 straipsnio 5 dalimi, 6.259 straipsniu, teismas turi teisę mažinti pagal sutartį nustatytas palūkanas, todėl sutartinių palūkanų dydis mažintinas tris kartus - iki 235,74 Lt.

11Nustačius, kad atsakovė sutartinės prievolės tinkamai nevykdė, jai, vadovaujantis CK 6.256 straipsnio 1 ir 2 dalimis bei sudarytos sutarties sąlygomis, kyla pareiga sumokėti ieškovei netesybas. Spręsdamas delspinigių pagrįstumo ir jų dydžio priteisimo klausimą, teismas, vadovaudamasis CK 6.73 straipsniu, turi teisę ir pareigą kontroliuoti, ar nustatomos netesybos nėra neprotingai didelės, tuo nepažeisdamas sutarčių laisvės principo. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką teismas, nustatydamas, ar yra pagal CK 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas pagrindas pripažinti netesybas neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio jas mažinti, kiekvienu atveju turi vertinti konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais ir siekti nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros. Netesybos gali būti mažinamos tik tiek, kad netaptų mažesnės už kreditoriaus patirtus nuostolius (LAT 2007 m. kovo 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007; 2007m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2007m. lapkričio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010). Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teismų praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005) sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatavęs, jog, remdamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalimi, teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Pažymėtina ir tai, kad kasacinis teismas yra ne kartą pasisakęs, jog ginčo, kilusio iš vartojimo sutarties specifika silpnesniosios šalies gynimo interesais lemia teismo pareigą būti aktyviam procese (LAT 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-502/2009).

12Atsakovė yra vartotoja, kuri kredito sutartį sudarė prisijungimo būdu pagal standartines sutarties sąlygas, pagal kurias ji yra priversta priimti jam primetamas stipraus kontrahento siūlomas sutarties sąlygas arba apskritai atsisakyti sutarties, todėl turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, vartotojui sudarant Sutartį nėra išaiškinamos visos sąlygos, todėl ji negali visapusiškai įvertinti riziką ir Sutarties neįvykdymo pasekmes. Iš ieškovės pateiktų 2014 m. rugsėjo 8 d. delspinigių ir delspinigių palūkanų paskaičiavimo aktų (b.l. 21, 22) matyti, kad ieškovė 0,1 procento dydžio delspinigius ir palūkanų delspinigius atsakovei skaičiuoja nuo 2008 m. birželio 26 d. iki 2010 m. birželio 16 d., tai yra už 720 dienų. Minėta, byloje nėra duomenų, kodėl ieškovė daugiau nei šešerius metus delsė kreiptis į teismą dėl pažeistų teisių gynybos ir išieškoti skolą, todėl laikytina, kad ieškovė, šešerius metus delsusi kreiptis į teismą dėl skolos priteisimo, nesilaikė pareigos stengtis išvengti nuostolių arba įmanomai neleisti jiems padidėti, pati savo nerūpestingumu, aplaidumu sudarė sąlygas žalai padidėti, todėl išieškomų delspinigių dydis atitinkamai sumažintinas. Be to, ieškovė pagal Vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ) už pradelstą laiką priskaičiavo 582,72 Lt delspinigių ir 509,20 Lt palūkanų delspinigių, tai yra po 0,1 proc. dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos (t.y. metinė delspinigių norma sudaro 36,5 proc). Ieškovės apskaičiuota bendra 1091,92 Lt dydžio delspinigių bei palūkanų delspinigių suma 1,35 karto viršija pagrindinę 809,33 Lt dydžio skolos sumą, todėl prašomi priteisti delspinigiai bei palūkanų delspinigiai vertintini kaip aiškiai per dideli. Atsižvelgiant į visas nurodytas aplinkybes, vadovaujantis CK 1.5 str. įtvirtintais teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais bei atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką, ieškovei priteistinų delspinigių ir palūkanų delspinigių sumos mažintinos, nes yra nepagrįstai didelės, todėl prieštarauja pagrindiniams civilinių teisinių santykių – sąžiningumo, protingumo ir teisingumo – principams, be to, ieškovė pati savo nerūpestingumu, aplaidumu sudarė sąlygas žalai padidėti. Taigi, teismo paskaičiavimu, pagal Vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ) ieškovei priteistina 145,68 Lt delspinigių suma (apskaičiuota nuo 809,33 Lt sumos, skaičiuojant sutartinius 0,1 procento dydžio delspinigius už 180 dienų laikotarpį) ir 42,43 Lt dydžio palūkanų delspinigių suma (apskaičiuota nuo 235,74 Lt sumos, skaičiuojant sutartinius 0,1 procento dydžio delspinigius už 180 dienų laikotarpį), tai yra delspinigių ir palūkanų delspinigiai už paskutinius šešis pradelstus atsiskaityti mėnesius (CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punktas, 1.5 straipsnio 2 dalis, 6.71 straipsnis, 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.248 straipsnio 4 dalis, 6.253 straipsnio 5 dalis, 6.258 straipsnis, 6.259 straipsnis, CPK 3 straipsnio 7 dalis, 178 straipsnis).Tokia delspinigių suma yra pakankama ir atlieka kreditoriaus nuostolių kompensavimo funkciją (CK 6.73 straipsnio 2 dalis, CPK 3 straipsnio 7 dalis, 177 straipsnis, 178 straipsnis, 185 straipsnis).

13Atsakovė laiku negrąžino suteikto kredito, todėl privalo mokėti Vartojimo kredito sutartyje Nr. ( - ) nustatyto dydžio palūkanas iki visos kredito sumos grąžinimo dienos (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.874 straipsnio 1 dalis, 6.881 straipsnio 2 dalis). Dėl to ieškovei iš atsakovės priteistinos sutartinės 14,00 procentų dydžio metinės palūkanos nuo pagrindinės skolos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

14Ieškovei iš atsakovės priteistinos įstatyme nustatytos kompensacinio pobūdžio 5 procentų metinės palūkanos nuo visos priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

15Atlikus formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, įsitikinta, kad pasitvirtinus minėtų įrodymų turiniui, būtų pagrindas ieškinį tenkinti iš dalies (CPK 285 straipsnio 2 dalis). Ieškovei iš atsakovės A. Ž. priteistina 809,33 Lt skola, 235,74 Lt palūkanų, 145,68 Lt delspinigių, 42,43 Lt palūkanų delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 14,00 procentų dydžio sutartinės palūkanos nuo pagrindinės skolos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.71 straipsnis, 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.101 straipsnis, 6.109 straipsnio 1 dalis, 6.200 straipsnio 1 dalis, 6.205 straipsnis, 6.248 straipsnio 4 dalis, 6.253 straipsnio 5 dalis, 6.258 straipsnis, 6.259 straipsnis, 6.256 straipsnio 1 dalis, 6.720 straipsnio 3 dalis).

16Ieškinį tenkinus iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovei proporcingai teismo tenkintų reikalavimų daliai (CPK 93 straipsnio 2 dalis). Ieškinį patenkinus iš dalies, laikytina, kad ieškovės patenkintų reikalavimų dalis sudaro 47,27 proc. Už ieškinį, kurio suma 2608,47 Lt, ieškovė sumokėjo žyminį mokestį – 78,00 Lt, iš atsakovės priteista suma – 1233,18 Lt, todėl iš atsakovės ieškovės naudai priteistina 36,87 Lt bylinėjimosi išlaidų (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 82 straipsnis, 93 straipsnio 2 dalis).

17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 285 straipsniu, 286 straipsniu, 287 straipsnio 1 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi,

Nutarė

18Ieškinį tenkinti iš dalies.

19Priteisti iš atsakovės A. Ž., asmens kodas ( - ) 809,33 Lt (aštuonis šimtus devynis litus 33 ct) (234,40 Eur) negrąžinto kredito, 235,74 Lt (du šimtus trisdešimt penkis litus 74 ct) (68,28 Eur) palūkanų, 145,68 Lt (vieną šimtą keturiasdešimt penkis litus 68 ct) (42,19 Eur) delspinigių, 42,43 Lt (keturiasdešimt du litus 43 ct) (12,29 Eur) palūkanų delspinigių, 14,00 procentų dydžio sutartines palūkanas nuo pagrindinės skolos sumos (809,33 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2014 m. spalio 3 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 36,87 Lt (trisdešimt šešis litus 87 ct) (10,68 Eur) žyminio mokesčio ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Gelvora“, įmonės kodas 125164834.

20Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

21Atsakovė negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 straipsnio 2 dalies bei 3 dalies reikalavimus, ir apmokėtą žyminiu mokesčiu, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

22Ieškovas sprendimą per 30 dienų gali apeliaciniu skundu apskųsti Kauno apygardos teismui, paduodant skundą per Prienų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Prienų rajono apylinkės teismo teisėja Indrė Petrokienė, rašytinio... 2. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „Gelvora“ kreipėsi į teismą,... 3. Atsakovei adresuoti ieškinio, jo priedų kopijos bei teismo pranešimas,... 4. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 5. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė per nustatytą terminą nepateikė... 6. Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas, priimdamas... 7. Ieškovės pateiktais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad pradinis... 8. Ieškovė taip prašo priteisti iš atsakovo 707,22 Lt palūkanų už... 9. Ieškovę ir atsakovę sieja teisiniai santykiai, atsiradę iš jų sudarytos... 10. Nors nutraukus Vartojimo kredito sutartį kreditas nebuvo grąžintas, tačiau... 11. Nustačius, kad atsakovė sutartinės prievolės tinkamai nevykdė, jai,... 12. Atsakovė yra vartotoja, kuri kredito sutartį sudarė prisijungimo būdu pagal... 13. Atsakovė laiku negrąžino suteikto kredito, todėl privalo mokėti Vartojimo... 14. Ieškovei iš atsakovės priteistinos įstatyme nustatytos kompensacinio... 15. Atlikus formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, įsitikinta, kad... 16. Ieškinį tenkinus iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovei... 17. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 285... 18. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 19. Priteisti iš atsakovės A. Ž., asmens kodas ( - ) 809,33 Lt (aštuonis... 20. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 21. Atsakovė negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau turi teisę... 22. Ieškovas sprendimą per 30 dienų gali apeliaciniu skundu apskųsti Kauno...