Byla 2S-2703-275/2018
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuotas asmuo antstolis Donatas Kisielius, skolininkai UAB „Finiens“, BUAB „Construction Ace“, UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“, išieškotojas UAB „EDS Invest“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Kutrienė apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto (išieškotojas) UAB „EDS Invest“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugpjūčio 17 d. nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje pagal pareiškėjo UAB „Idea In“ skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuotas asmuo antstolis Donatas Kisielius, skolininkai UAB „Finiens“, BUAB „Construction Ace“, UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“, išieškotojas UAB „EDS Invest“,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

31.

4Pareiškėjas UAB „Idea In“ pateikė skundą dėl antstolio veiksmų ir prašė panaikinti antstolio Donato Kisieliaus 2018-07-26 patvarkymą, priimtą vykdomojoje byloje Nr. 0174/16/01222.

52.

6Skundo reikalavimams užtikrinti suinteresuotas asmuo prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdyti išieškojimą vykdomojoje byloje Nr. 0174/16/01222, kol bus išspręstas ginčijamo antstolio patvarkymo teisėtumo klausimas.

73.

8Nurodė, kad 2018-07-24 pateikė antstoliui Donatui Kisieliui prašymą dėl varžytynėse įgyto turto likusios kainos dalies sumokėjimo atidėjimo iki baigsis civilinių bylų Nr. B2-2868-258/2018 ir e2-4159-781/2018 nagrinėjimas teisme. Suinteresuotas asmuo nurodė, kad po to, kai baigėsi varžytynės Nr. 154878, kurias jis laimėjo, tapo žinoma apie Vilniaus apygardos teisme paminėtas bylas, kuriose keliami klausimai dėl varžytynėse laimėto turto priklausomybės ir įkeitimo teisėtumo. UAB „Idea In“ kėlė klausimą, kad antstolis neinfomavo, jog dėl turto vyksta ginčai teisme, kas akivaizdžiai būtų lėmę UAB „Idea In“ apsisprendimą dalyvauti varžytynėse. Nurodė, kad 2018-07-26 priimtu patvarkymu, antstolis netenkino pareiškėjo prašymo atidėti likusios kainos dalies sumokėjimo terminą už pareiškėjo laimėtose varžytynėse nupirktą nekilnojamąjį turtą; pareiškėjo sumokėtą 7500 Eur varžytynių dalyvių įmoką nutarė paskirstyti CPK 753 str. nustatyta tvarka bei paskelbė antrąsias pakartotines skolininkui UAB „Finiens“ priklausančio nekilnojamojo turto varžytines neįvykusiomis. Pareiškėjas iki skundo dėl antstolio veiksmų išnagrinėjimo, t. y. iki kol bus išspręstas ginčijamo antstolio patvarkymo teisėtumo klausimas, prašė sustabdyti išieškojimą vykdomojoje byloje Nr. 0174/16/01222.

94.

10Prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo grindė tuo, jog netaikius laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba tapti neįmanomas patvirtina tai, kad teismui nesustabdžius turto pardavimo iš varžytynių ir varžytynių laimėtojui ar išieškotojui perėmus turtą, skundo patenkinimas nebeteks prasmės. Antstoliui iniciavus naujas varžytynes ar turtą nuosavybės teise užvaldžius kitam varžytynių laimėtojui, UAB „Idea In“ teisėti lūkesčiai būtų pažeisti. Jei teismas panaikintų skundžiamą antstolio patvarkymą, antstolis turėtų atidėti likusios kainos dalies sumokėjimo terminą iki pasibaigs bylų, kuriose sprendžiamas klausimas dėl turto nuosavybės ir apsunkinimų, nagrinėjimas. Taip būtų užtikrinti ne tik išieškotojų, bet ir skolininkės UAB „Idea In“ interesai.

11II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

125.

13Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugpjūčio 17 d. nutartimi pareiškėjo prašymas patenkintas iš dalies ir išieškojimas antstolio Donato Kisieliaus vykdomojoje byloje Nr. 0174/16/01222 sustabdytas iki bus išnagrinėtas pareiškėjo UAB „Idea In“ skundas dėl antstolio veiksmų. Teismas atsižvelgdamas į byloje kilusio ginčo pobūdį, įvertinęs prašyme taikyti laikinąsias apsaugos priemones nurodytus argumentus, taip pat prie skundo ir prašymo pridėtus įrodymus, padarė išvadą, kad yra pagrindas sustabdyti antstolio vykdomą išieškojimą, kadangi patenkinus skundą, galimai palankaus pareiškėjui teismo sprendimo nebūtų galima įgyvendinti.

14III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

156.

16Apeliantas UAB „EDS Invest“ pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugpjūčio 17 d. nutarties ir prašo skundžiamą nutartį panaikinti, ir klausimą išspręsti iš esmės- atmesti UAB „Idea In“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Nurodo, kad yra ginčo objekto- buto, hipotekos kreditoriumi. UAB „Idea In“ melagingai nurodo, jog tik laimėjus antrąsias pakartotines varžytynes, pareiškėjui tapo žinoma, kad teismuose nagrinėjamos civilinės bylos, kuriose tariamai keliami klausimai dėl buto priklausomybės ir įkeitimo teisėtumo. Iš vykdomosios bylos duomenų bei antstolio patvarkymų yra žinoma, kad dar 2017-01-17 – 2017-02-17 vykusių to paties buto varžytynių laimėtoju buvo paskelbtas UAB „Idea In“, tačiau minėtos varžytynės buvo paskelbtos neįvykusiomis identiškomis aplinkybėmis, kurios yra nurodytos antstolio 2018-07-26 patvarkyme, t. y. pareiškėjas nesumokėjo likusios varžytynėse pasiūlytos sumos, o antstoliui pateikė prašymą pratęsti terminą lėšoms sumokėti, nes pareiškėjui neva tapo žinoma apie vykstančius ginčus su subsidiariai su skolininku atsakingu asmeniu UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“. Pažymi, jog įsiteisėjusiais teismų sprendimais yra pripažinta, kad įkeisto buto varžytynės yra teisėtos.

177.

18Pažymi, jog Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. e2-4159-781/2018 nagrinėjamas UAB Nekilnojamojo turto valdymas ieškinys BKU Vilniaus taupomoji kasa ir UAB „EDS Invest“ dėl UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ turto hipotekos ir įkeitimo pabaigos. Jame nėra keliami klausimai dėl UAB „Finiens“ priklausančio buto priklausomybės, jo hipotekos. UAB „Finiens“ apskritai nedalyvauja šios bylos nagrinėjime, todėl jame priimtas teismo sprendimas negali sukelti pareiškėjui netgi netiesioginių pasekmių. Be to, tokie pareiškėjo veiksmai, kuomet naudojama ta pati strategija – laimima varžytynėse, tuomet teikiamas prašymas dėl termino pasiūlytai sumai sumokėjimo pratęsimo, argumentuojant, jog tik laimėjus varžytynes buvo sužinota esminė informacija, privalo būti traktuojami kaip neteisėti bei nesąžiningi, neatitinkantys teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų (CK 1.5 str.). Kita vertus, tai įrodo ir tai, kad pareiškėjas iš tiesų neketina faktiškai įsigyti varžytynėse parduodamo buto, tačiau nesąžiningais veiksmais siekia vilkinti vykdymo procesą ir priverstinį buto pardavimą.

198.

20Pareiškėjas UAB „Idea In“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo jį atmesti, kaip nepagrįstą, o pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad skundas yra grindžiamas samprotavimais, analizuojamos vykdomosios bylos faktinės aplinkybės, kurios nėra teisiškai reikšmingos sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių klausimą. Teismas atsižvelgė į visų bylos šalių interesus, įvertino galimos žalos ir nuostolių atsiradimo galimybe, pagrįstai ir teisėtai pritaikė laikinąsias apsaugos priemones. Pažymėtina, kad atitinkamų antstolio veiksmų sustabdymas yra laikinas, o skundo nagrinėjimas dėl antstolio veiksmų paprastai ilgai neužtrunka, todėl teisinga ir protinga jas taikyti, atsižvelgiant į tai, kokius didelius nuostolius dėl jų netaikymo patirtų pareiškėja ir užprogramuotų naujus teisminius ginčus dėl nuostolių ir pan.

21IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

22Atskirasis skundas atmestinas.

239.

24Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl to, ar pirmos instancijos teismas pagrįstai taikė laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdė išieškojimą vykdomojoje byloje iki bus išnagrinėtas pareiškėjo UAB „Idea In“ skundas dėl antstolio veiksmų.

2510.

26Bylos duomenimis nustatyta, jog antstolis Donatas Kisielius vykdo vykdomąją bylą Nr. 0174/16/01222, kurioje 2018-05-25 patvarkymu buvo nuspręsta parduoti iš antrųjų pakartotinių varžytynių skolininko UAB „Finiens“ nuosavybės teise priklausantį 3-ijų kambarių butą, esantį ( - ). 2018-06-25 pareiškėjas UAB „Idea In“ laimėjo antstolio vykdytas antrąsias pakartotines varžytynes. 2018-07-24 antstolio kontoroje buvo gautas UAB „Idea In“ prašymas atidėti likusios kainos dalies sumokėjimą iki kol bus išspręsti ginčai nagrinėjamose civilinėse bylose Nr. B2-2868-258/2018 ir e2-4159-781/2018 bei kiti galimi ar UAB „Idea In“ nežinomi teisiniai ginčai dėl turto priklausomybės ar apsunkinimo. 2018 m. liepos 26 d. patvarkymu antstolis Donatas Kisielius atmetė pareiškėjo UAB „Idea In“ prašymą ir nusprendė paskelbti skolininkui UAB „Finiens“ nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto antrąsias pakartotines varžytynes, neįvykusiomis, varžytynių laimėtojo UAB „Idea In“ sumokėtą dalyvio įmoką paskirstyti LR CPK 753 str. nustatyta tvarka bei kt.

2711.

28Pareiškėjas UAB „Idea In“ pateikė skundą dėl antstolio veiksmų, kuriuo prašo panaikinti 2018 m. liepos 26 d. patvarkymą ir iki skundo išnagrinėjimo prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nurodant, jog nesustabdžius antstolio veiksmų vykdomojoje byloje, turtas bus parduotas ir teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba tapti neįmanomas, o pats skundo patenkinimas nebeteks prasmės.

2912.

30CPK 145 straipsnio 1 dalies 10 punkte kaip viena iš laikinųjų apsaugos priemonių yra numatytas išieškojimo vykdymo procese sustabdymas. Pastebėtina, kad vykdymo veiksmų sustabdymui būdingas išimtinis pobūdis. Pagrindu sustabdyti vykdymo veiksmus gali būti konkretaus skundžiamo antstolio veiksmo pobūdis, žalos, galinčios atsirasti vykdymo veiksmų nesustabdžius, dydis, ir kitos aplinkybės, kurias teismas pripažįsta reikšmingomis. Teismų praktikoje laikomasi nuomonės, jog teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių klausimą, įvertina pareiškėjo reikalavimų pagrįstumą, siekdamas užtikrinti, jog laikinosios apsaugos priemonės bus taikomos laikantis proporcingumo ir ekonomiškumo principų reikalavimų (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. gruodžio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-949/2008, 2011 m. kovo 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-251/2011).

3113.

32Sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdomajame procese vadovaujamasi Civilinio proceso kodekso normomis, reglamentuojančiomis laikinųjų apsaugos priemonių taikymą civiliniame procese. Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi teismas dalyvaujančių byloje asmenų ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas. Cituojama formuluotė neįpareigoja prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo paduodantį asmenį pateikti visus jo reikalavimų turinį patvirtinančius įrodymus, jo pareiga tik išdėstyti tikėtinas aplinkybes, rodančias, jog jo skundas turi galimybę būti patenkintu. Nagrinėjamu atveju, pareiškėjas pateikęs skundą dėl antstolio 2018 m. liepos 26 d. patvarkymo panaikinimo, jį grindžia tuo, jog antstolis paskelbęs informaciją apie turto iš varžytynių pardavimą, nuslėpė informaciją, kuri turėtų reikšmę UAB „Idea In“ apsisprendimui dėl dalyvavimo varžytynėse, taip pat, jog paprastai suinteresuotam asmeniui paprašius, antstoliai pratęsia likusios kainos dalies už varžytynėse laimėtą turtą mokėjimo terminą.

3314.

34Tikėtino ieškinio pagrindimo sąvoka reiškia, kad, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, teismas nenagrinėja ieškinio pagrįstumo iš esmės, netiria ir nevertina ieškinio faktinių ir teisinių argumentų, o tik preliminariai nustato tikimybę, jog pateiktų įrodymų viseto pagrindu dėl pareikštų reikalavimų gali būti priimtas ieškovui palankus sprendimas, kurio įvykdymas, nepritaikius prašomų priemonių, gali pasunkėti ar tapti neįmanomas (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. liepos 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1194/2014; 2014 m. balandžio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-674/2014; 2013 m. rugsėjo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2139/2013). Preliminarus ieškinio pagrįstumo vertinimas yra skirtas ne bylai iš esmės išspręsti, o būsimo teismo sprendimo neįvykdymo rizikai įvertinti (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. liepos 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1235/2014). Taigi sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, vertinamas ne reikalavimo pagrįstumas, o tik nustatoma tikimybė, kad gali būti priimtas ieškovui palankus sprendimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. gruodžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1772-943/2016). Kai vertinamas ieškinio preliminarus pagrįstumas, patikrinama, ar ieškinys grindžiamas faktinį pagrindą sudarančiais argumentais, ar ieškinio argumentai grindžiami įrodymais (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. gegužės 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. Nr. 2-757-236/2015; Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. rugpjūčio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1160-302/2015), tačiau toks ieškinio prima facie pagrįstumo vertinimas negali ir neturi virsti detalia ieškinio teisinių ir faktinių argumentų bei pateiktų įrodymų analize, t. y. jau šioje stadijoje suformuluojant teismo kategorišką atsakymą dėl pateiktų įrodymų patikimumo, pakankamumo ieškovo nurodytiems argumentams patvirtinti ir pan.

3515.

36Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje formuojama pozicija, kad teismo atliekamas prima facie ieškinio įvertinimas leidžia teismui atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones tik tais atvejais, kai ieškovo reiškiamas reikalavimas yra akivaizdžiai nepagrįstas, kai, pavyzdžiui, ieškovas pasirinko neleistiną ar aiškiai neįmanomą savo civilinių teisių gynybos būdą arba prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones, užtikrinant reikalavimą, kuris iš viso nėra pagrįstas ieškinyje nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis, ir pan., t. y. tais atvejais, kai jau ieškinio priėmimo stadijoje galima daryti prielaidą, kad reiškiamas reikalavimas teismo negalės būti tenkinamas dėl pakankamai akivaizdaus šio reikalavimo nepagrįstumo (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. birželio 16 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-827-370/2015).

3716.

38Šiuo atveju neginčijamas faktas, kad pateikto skundo forma ir turinys atitiko įstatyme keliamus reikalavimus, t. y. ne tik suformuluotas reikalavimas ir jo faktinis bei teisinis pagrindai, bet ir pateikti įrodymai, kurie, pareiškėjo įsitikinimu, patvirtina jo nurodytas aplinkybes ir reikalavimus. Pareiškėjas turi teisę reikšti tokio pobūdžio reikalavimus, t. y. šioje bylos nagrinėjimo stadijoje, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nėra pagrindo konstatuoti, kad pareiškėjas būtų pasirinkęs aiškiai neleistiną ar objektyviai neįmanomą jo teisių gynybos būdą. Savo ruožtu apelianto skundo argumentai, apeliacinės instancijos teismo įsitikinimu, yra bylos nagrinėjimo iš esmės dalykas, kuris negali būti sprendžiamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo stadijoje ir todėl plačiau šioje nutartyje neaptarinėjamas.

3917.

40Kitas klausimas, kurį teismas privalo įvertinti – kokią galimą grėsmę gali kelti tolesnių antstolio veiksmų vykdymas skolininko bei išieškotojo interesams, jeigu vykdymo veiksmai nebus sustabdyti. prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones grindė aplinkybe, kad antstoliui iniciavus naujas varžytynes ir turtą nuosavybės teise užvaldžius kitam varžytynių laimėtojui, UAB „Idea In“ teisėti lūkesčiai būtų pažeisti. Taip pat nurodo, jog jei teismas panaikintų skundžiamą antstolio patvarkymą, antstolis turėti atidėti likusios kainos dalies sumokėjimo terminą iki pasibaigs bylų, kuriose sprendžiamas klausimas dėl turto nuosavybės ir apsunkinimų, nagrinėjimas. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nesustabdžius antstolio veiksmų ir leidus vykdyti paskelbtas varžytynes, skundo dėl antstolio veiksmų nagrinėjimas netektų prasmės, kadangi pareiškėjui palankaus sprendimo priėmimo atveju, iš varžytynių parduodamą butą gali įsigyti varžytynių dalyvis ir būtų sudaromas turto pardavimo iš varžytynių aktas, kurio nuginčijimas galimas tik atskiro proceso tvarka. Teismui pripažinus skundžiamą patvarkymą neteisėtu, būtų ginčijamas ir galimas įvykusių varžytynių rezultatas, tai yra kiltų papildomi teisiniai ginčai, todėl nukentėtų ir išieškotojo interesai kuo greičiau atgauti skolos sumą. Teismui atmetus pareiškėjo skundą, antstolis galėtų toliau vykdyti išieškojimą ir paskelbti naujas varžytynes.

4118.

42Kaip matyti iš LITEKO duomenų pareiškėjo skundas dėl antstolio veiksmų teismui su antstolio patvarkymu dėl skundo netenkinimo buvo persiųstas ir pradėta civilinė byla Nr. e2YT-32414-989/2018. Teismo posėdis rašytinio proceso tvarka paskirtas 2018 m. spalio 16 d. 9.30 val.

4319.

44Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai pritaikė procesinės teisės normas ir teisėtai pritaikė laikinąsias apsaugos priemones, atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo naikinti ar keisti skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties (CPK 329 straipsnis, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

45Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 144 str., 316 str., 337 str. 1 d. 1 p., teismas

Nutarė

46Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugpjūčio 17 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Kutrienė... 2. I. Ginčo esmė... 3. 1.... 4. Pareiškėjas UAB „Idea In“ pateikė skundą dėl antstolio veiksmų ir... 5. 2.... 6. Skundo reikalavimams užtikrinti suinteresuotas asmuo prašė taikyti... 7. 3.... 8. Nurodė, kad 2018-07-24 pateikė antstoliui Donatui Kisieliui prašymą dėl... 9. 4.... 10. Prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo grindė tuo, jog... 11. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 12. 5.... 13. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugpjūčio 17 d. nutartimi... 14. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 15. 6.... 16. Apeliantas UAB „EDS Invest“ pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus... 17. 7.... 18. Pažymi, jog Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. e2-4159-781/2018... 19. 8.... 20. Pareiškėjas UAB „Idea In“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo jį... 21. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 22. Atskirasis skundas atmestinas.... 23. 9.... 24. Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl to, ar pirmos... 25. 10.... 26. Bylos duomenimis nustatyta, jog antstolis Donatas Kisielius vykdo vykdomąją... 27. 11.... 28. Pareiškėjas UAB „Idea In“ pateikė skundą dėl antstolio veiksmų,... 29. 12.... 30. CPK 145 straipsnio 1 dalies 10 punkte kaip viena iš laikinųjų apsaugos... 31. 13.... 32. Sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdomajame... 33. 14.... 34. Tikėtino ieškinio pagrindimo sąvoka reiškia, kad, taikydamas laikinąsias... 35. 15.... 36. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje formuojama pozicija, kad teismo... 37. 16.... 38. Šiuo atveju neginčijamas faktas, kad pateikto skundo forma ir turinys atitiko... 39. 17.... 40. Kitas klausimas, kurį teismas privalo įvertinti – kokią galimą grėsmę... 41. 18.... 42. Kaip matyti iš LITEKO duomenų pareiškėjo skundas dėl antstolio veiksmų... 43. 19.... 44. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, jog pirmosios... 45. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 144 str., 316... 46. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugpjūčio 17 d. nutartį palikti...