Byla 2S-859-513/2015

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Irma Čuchraj, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015-03-06 nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-3986-512/2014 pagal pareiškėjų G. J., D. K., R. U., D. U. ir S. B. pareiškimą suinteresuotam asmeniui Klaipėdos miesto savivaldybei dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo,

Nustatė

2pareiškėja (toliau – inspekcija) kreipėsi į teismą prašydama atnaujinti procesą Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-07-17 išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-3986-512/2014 dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo. Šį prašymą grindė CPK 366 str. 1 d. 7 ir 9 punktuose reglamentuotais proceso atnaujinimo pagrindais. Argumentavo, jog teismas nustatė nuosavybės teises pagal įgyjamąją senatį į savavališkai pastatytus statinius, dėl kurių surašyti savavališkos statybos aktai ir Klaipėdos miesto apylinkės teisme yra priimti sprendimai inspekcijos naudai, įpareigojantys pareiškėjus pašalinti savavališkos statybos padarinius. Taigi teismas, nustatydamas nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį juridinį faktą į savavališkai pastatytus statinius, padarė CK 4.69 str. 1 d. numatytos teisės normos taikymo klaidą ir tai turėjo įtakos priimant neteisėtą sprendimą. Teismas sprendimu nusprendė dėl į bylos nagrinėjimą neįtrauktos inspekcijos, atsakingos už savavališkos statybos padarinių šalinimo organizavimą, teisių ir pareigų. Teismo sprendimas nepagrįstai įteisina neteisėtą statybą, todėl egzistuoja pagrindas atnaujinti procesą civilinėje byloje.

3Pareiškėja D. K. atsiliepimu su inspekcijos prašymu nesutiko. Nurodė, kad inspekcija nedetalizavo, dėl kokių inspekcijos materialiųjų teisių ar pareigų nusprendė teismas, kokios jos teisės buvo pažeistos. Nesutinka, jog inspekcija organizuoja savavališkos statybos padarinių šalinimą, kadangi Klaipėdos apygardos teismo 2013-04-25 nutartimi ši pareiga nustatyta D. K.. Nesutinka, jog teismas įteisino neteisėtą statybą, kadangi tiesiogiai nenagrinėjo klausimų, susijusių su statybomis bei statybų santykiais.

4Pareiškėjai S. B., G. J., R. U. ir D. U. atsiliepimu su inspekcijos prašymu nesutiko. Nurodė, kad 2014-07-17 teismo sprendimas nebuvo apskųstas, šio įsiteisėjusio sprendimo pagrindu buvo įregistruota nuosavybės teisė į pastatus ir šiuo metu jie yra teisėti jų valdytojai ir savininkai.

5Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2014-03-06 nutartimi inspekcijos prašymo dėl civilinės bylos Nr. 2-3986-512/2014 proceso atnaujinimo netenkino. Teismas sutiko su D. K. atsiliepime išdėstyta pozicija, kad ne inspekcija organizuoja savavališkos statybos padarinių šalinimą, kadangi pašalinti savavališkos statybos padarinius įpareigojami asmenys, kurie atliko savavališką statybą. Pažymėjo, kad bylos nagrinėjimo metu teismui buvo žinoma apie egzistuojančias aplinkybes dėl surašytų savavališkos statybos aktų ir teismas, priimdamas sprendimą, šias aplinkybes įvertino. Byloje valstybės interesams atstovavo Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, todėl nebuvo pagrindo į bylą įtraukti inspekcijos. Įvertinęs nurodytas aplinkybes, padarė išvadą, kad sprendimu nėra nuspręsta dėl inspekcijos materialiųjų teisių ar pareigų. Sprendė, jog inspekcija remtis nurodytu kitu proceso atnaujinimo pagrindu – CPK 366 str. 1 d. 9 p., negali, nes kaip nedalyvavusi byloje gali remtis tik CPK 366 str. 1 d. 7 p. reglamentuotu proceso atnaujinimo pagrindu („Teismų praktika“ Nr. 26, 2007 m.).

6Atskiruoju skundu pareiškėja (inspekcija) prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo

72014-03-06 nutartį panaikinti ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Nesutinka, jog sprendimu nebuvo nuspręsta dėl inspekcijos materialiųjų teisių ir pareigų, todėl nėra CPK 366 str. 1 d. 7 p. numatyto proceso atnaujinimo pagrindo. Skundžiamoje nutartyje teismas nurodo, jog teismas žinojo apie egzistuojančias aplinkybes dėl surašytų savavališkos statybos aktų ir įvertino jas priimdamas sprendimą. Tačiau matyti, jog teismas savavališkos statybos aplinkybes vertino tik siaura apimtimi ir vien pripažindamas, kad byloje jokių savavališkos statybos faktą patvirtinančių įrodymų teismui niekas nepateikė. Taigi teismas savavališkos statybos aplinkybes įvertino tik kaip neįrodytas, bet ne kaip neturinčias reikšmingos įtakos priimant sprendimą dėl įgyjamosios senaties, jeigu savavališkos statybos įrodymai būtų buvę pateikti. Vadovaujantis Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 14 str. 1 d. nuostatomis, savavališkos statybos atveju savavališkos statybos aktus pavesta surašyti inspekcijos pareigūnams. Inspekcija, nebūdama įtraukta į bylą trečiuoju suinteresuotu asmeniu ir nežinodama apie bylą, neturėjo galimybės pateikti įrodymų apie savavališką statybą, o vien Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos dalyvavimo byloje nepakako, nes ši institucija nevykdo statybos valstybinės priežiūros funkcijų ir neturi inspekcijos, vykdančios savavališkos statybos padarinių šalinimo procedūras, priimtų sprendimų.

8Pažymi, kad inspekcija yra veikiantis pagal savo nuostatus viešojo administravimo subjektas, kuris, be kita ko, pagal Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. 349 (toliau – Nuostatai), 10.2 p. yra atsakingas už tai, kad statinių statyba būtų vykdoma teisėtai. Įgyvendindama šį tikslą, inspekcija organizuoja savavališkos statybos padarinių šalinimą, statybos padarinių šalinimą pagal teismo sprendimą (Nuostatų 11.2.1.12 p.). Savavališkos statybos atveju teisės aktų jai nustatytus tikslus inspekcija realizuoja pasitelkdama Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo (toliau – TPSVPĮ) 14 str. nustatytas priemones: surašo savavališkos statybos aktą nurodyma pašalinti savavališkos statybos padarinius, kreipiasi į teismą dėl įpareigojimo vykdyti nurodymą (TPSVPĮ 14 str. 1, 2, 6 dalys). Inspekcija atstovauja valstybei vykdant teismų sprendimus valstybės naudai dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo, taip pat organizuoja statinių griovimo ir statybviečių tvarkymo darbus, jeigu per nustatytus terminus teismų reikalavimai nugriauti statinius ir sutvarkyti statybvietes neįvykdomi (TPSVPĮ įstatymo 15 str. 1 ir 3 dalys).

9Nuodo, jog šioje civilinėje byloje pareiškėjų statinių savavališkos statybos faktą patvirtinta:

10- 2011-02-17 Savavališkos statybos aktas Nr. SSA-30-110217-00010 dėl S. B. savavališkai rekonstruoto gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), pristatant prie jo priestatą ( - ), ir inspekcijos 2011-02-24 Reikalavimas pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. REI-30-110224-00017; 2011-02-17 Savavališkos statybos aktas Nr. SSA-63 dėl S. B. savavališkai pastatyto ūkinio pastato – sandėlio, ( - ), ir 2011-02-25 Reikalavimas pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. RE-121;

11- 2011-03-10 Savavališkos statybos aktas Nr. SSA-98 dėl V. S. savavališkai pastatyto ūkinio pastato – sandėlio, ( - ), ir 2011-03-18 Reikalavimas pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. RE-144;

12- 2011-03-10 Savavališkos statybos aktas Nr. SSA-97 dėl R. U. savavališkai pastatyto ūkinio pastato – sandėlio, ( - ), ir 2011-03-18 Reikalavimas pašalinti savavališkos statybos padalinius Nr. RE-143;

13- 2011-04-10 Savavališkos statybos aktas Nr. SSA-153 dėl D. K. savavališkai pastatyto ūkinio pastato – sandėlio, ( - ), ir 2011-04-18 Reikalavimas pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. RE-265.

14Nurodyti asmenys (pareiškėjai) nepašalino savavališkos statybos padarinių ir Klaipėdos miesto apylinkės teismas yra priėmęs teismų sprendimus dėl įpareigojimo pašalinti savavališkos statybos padarinius:

15- 2012-06-18 sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-2271-794/2012 (atsakovas šioje byloje S. B.);

16- 2012-06-29 sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-2270-122/2012 (atsakovas šioje byloje S. B.)

17- 2012-10-10 sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-3138-769/2012 (atsakovė V. S. teisių ir pareigų perėmėja G. J.);

18- 2012-03-07 sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-3139-639/2012 (atsakovė R. U. teisių ir pareigų perėmėja R. U.);

19- 2012-11-28 sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-10266-122/2012 ir 2013-04-25 Klaipėdos apygardos teismo sprendimas civilinėje byloje Nr. 2A-605-460/2013 (atsakovė D. K.).

20Minėtais teismų sprendimais atsakovai per nustatytus terminus buvo įpareigoti pašalinti savavališkos statybos padarinius parengiant projektinę dokumentaciją ir gaunant statybą leidžiančius dokumentus, o to nepadarę – nugriauti statinius. Nustatytų įpareigojimų įvykdymo terminai jau yra pasibaigę, atsakovais tose bylose buvę G. J., kaip V. S. teisių ir pareigų perėmėja, S. B., R. U., kaip R. U. teisių ir pareigų perėmėja, ir D. K. savavališkos statybos padarinių sprendimuose nurodytu būdu nepašalino. Tai reiškia, kad vadovaujantis TPSVPĮ 15 str. 3 d., inspekcijai kilo pareiga pačiai organizuoti savavališkai pastatytų statinių griovimo darbus. Ginčo atveju priimtas teismo sprendimas, kuriuo nustatytas įgyjamosios senaties faktas į savavališkai pastatytus statinius, turi įtakos šių statinių statusui.

21Motyvuoja, jog įgyjamosios senaties teisės normos nekilnojamajam daiktui įgyti nuosavybės teise gali būti taikomos, tik jeigu nustatoma, kad daiktas sukurtas statybą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 4 d. civilinė byla Nr. 3K-3-148/2011 ir kt.). Teigia, jog akivaizdu, kad teismo sprendimu buvo nuspręsta dėl neįtrauktos į bylą inspekcijos, kuri organizuoja savavališkos statybos padarinių šalinimą, teisių ir pareigų, nes inspekcija nebegali organizuoti statinių, kurių statybos teisėtumas patvirtintas civilinėje byloje Nr. 2-3986-512/2014, griovimo ir taip vykdyti jai pavestas savavališkos statybos padarinių šalinimo procedūras. Be to, jeigu į šią bylą inspekcija būtų buvusi įtraukta, jai būtų buvusi sudaryta galimybė pateikti turimus įrodymus apie savavališką statybą, kurie turį esminę įtaką priimant sprendimą dėl įgyjamosios senaties nustatymo, t. y. nebūtų buvę teisinių prielaidų įgyjamosios senaties fakto nustatymui ir nepagrįstam inspekcijos teisių suvaržymui.

22Pareiškėjai G. J., D. K., R. U., D. U. ir S. B. atsiliepimu su atskiruoju skundu nesutinka. Mano, jog teismas inspekcijos prašymą išsprendė teisingai, vadovavosi įstatymais, padarė pagrįstas išvadas, tinkamai taikė nuosavybės įgijimo įgyjamąja senatimi institutą, įvertino rašytinius bylos įrodymus ir sąlygų, numatytų CK 4.47 str., visumą. Byloje valstybės interesams atstovavo tinkama šalis – Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, todėl įtraukti į bylą suinteresuotu asmeniu ir inspekciją nebuvo būtina. Pažymi, kad Klaipėdos miesto savivaldybė sprendimo neskundė, taigi sutiko su teismo išvadomis, jog valstybės ar savivaldybės nuosavybės teisė į ginčo pastatus, statytus 1922 m., pasibaigė juos nugriovus ir išregistravus. Įsiteisėjusio 2014-07-17 teismo sprendimo pagrindu pareiškėjai įsiregistravo nuosavybės teises į ginčo pastatus, taigi yra teisėti jų valdytojai ir savininkai. Proceso atnaujinimas sudarytų sąlygas dar kartą bylinėtis dėl turto, kuris nėra ir negali būti priskirtas valstybės nuosavybei. Apie bylos nagrinėjimą teismas buvo paskelbęs viešai, taigi inspekcija buvo tinkamai informuota apie nagrinėjamą bylą ir turėjo galimybę kaip suinteresuotas asmuo kreiptis į teismą dėl jos įtraukimo dalyvauti procese bei apskųsti priimtą sprendimą apeliacine tvarka.

23Atskirasis skundas tenkintinas.

24Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirųjų skundų faktiniai ir teisiniai pagrindai bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina pirmosios instancijos teismo priimtos nutarties tik apskųstos dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir tik analizuodamas atskiruosiuose skunduose nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

25Byloje kilo ginčas dėl to, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai neatnaujino proceso civilinėje byloje pagal inspekcijos prašymą.

26Proceso atnaujinimo tikslas – išvengti galimo neteisėto teismo sprendimo teisinių padarinių ir taip įvykdyti teisingumą. Procesas turi būti atnaujintas, jeigu yra pagrindas manyti, kad dėl aplinkybių, kurias pareiškėjas nurodė kaip proceso atnaujinimo pagrindą, byloje priimtas sprendimas gali būti neteisėtas ar nepagrįstas. Proceso atnaujinimas yra išimtinė (ekstraordinarinė) įsiteisėjusių teismų sprendimų ar nutarčių teisėtumo ir pagrįstumo kontrolės forma. Šio instituto pagalba yra galimybė ištaisyti įsiteisėjusiame teismo sprendime (nutartyje) teisines klaidas ir apginti ne tik šalies, bet ir viešąjį interesą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. vasario 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-58/2007; 2007 m. spalio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-451/2007; 2008 m. spalio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-484/2008 ir kt.).

27Bet kuris pareiškėjo nurodytas proceso atnaujinimo pagrindas privalo būti analizuojamas visų bylos aplinkybių kontekste, siekiant atsakyti į klausimą, ar pareiškėjo nurodytas proceso atnaujinimo pagrindas leidžia protingai abejoti byloje priimtų teismo procesinių sprendimų teisėtumu ir pagrįstumu (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. birželio 30 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-843/2003; 2004 m. balandžio 19 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-265/2004). Spręsdamas klausimą dėl proceso atnaujinimo, teismas neturi vadovautis vien formaliais argumentais, o teisės normas turi taikyti atsižvelgdamas į šio instituto paskirtį ir įstatymų leidėjo ketinimus, sąžiningumo, teisingumo ir protingumo principus, nes asmeniui, kurio interesus pažeidžia neteisėti ir nepagrįsti sprendimai, įstatyme nustatyta galimybė atnaujinti procesą užbaigtoje byloje paprastai yra vienintelė priemonė jo teisių ir interesų pažeidimui pašalinti (CPK 3 str. 1 d., CK 1.5 str.). Bylos, užbaigtos įsiteisėjusiu teismo sprendimu (nutartimi), procesas gali būti atnaujintas CPK 366 str. nustatytais pagrindais. Procesas gali būti atnaujinamas, jeigu sprendimu teismas nusprendė dėl neįtrauktų į bylos nagrinėjimą asmenų materialiųjų teisių ar pareigų (CPK 366 str. 1 d. 7 p.), taip pat jeigu pirmosios instancijos teismo sprendime yra padaryta aiški teisės normos taikymo klaida, kuri galėjo turėti įtakos priimant neteisėtą sprendimą, ir sprendimas nebuvo peržiūrėtas apeliacine tvarka (CPK 366 str. 1 d. 9 p.). Pareiškėja savo prašymą grindė būtent šiais CPK 366 str. 1 d. 7 ir 9 punktuose reglamentuotais proceso atnaujinimo pagrindais.

28Pagal CPK 370 str. 3 d. teismas, nagrinėdamas prašymą atnaujinti procesą, sprendžia dėl jo pagrįstumo, t. y. patikrina, ar prašymas atnaujinti procesą paduotas nepažeidus CPK 368 straipsnyje nustatyto termino ir pagrįstas CPK 366 str. 1 d. įtvirtintais pagrindais. Sprendžiant proceso atnaujinimo klausimą teismo tiriami ir vertinami visi tie įrodymai, kurie gali patvirtinti arba paneigti prašymo atnaujinti procesą pagrįstumą iš prašymo turinio identifikuojamais CPK 366 str. 1 d. išvardytais proceso atnaujinimo pagrindais (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. spalio 4 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-370/2011). Nagrinėjamu atveju inspekcijos prašymas atnaujinti procesą paduotas nepažeidus CPK 368 straipsnyje nustatyto termino (CPK 185 str.).

29Dėl CPK 366 str. 1 d. 7 p. normos (ne) taikymo

30Sprendžiant dėl proceso atnaujinimo CPK 366 str. 1 d. 7 p. pagrindu, turi būti nustatyta, kad neįtrauktas į bylos nagrinėjimą asmuo neturi galimybių ginti savo pažeistų teisių ir teisėtų interesų kitais teisių gynimo būdais, todėl proceso atnaujinimas yra vienintelė šio asmens galimybė ginti savo teises ir teisėtus interesus.

31Pagrindas pripažinti, kad sprendime teismas pasisakė dėl neįtraukto dalyvauti asmens teisių ar pareigų, yra tada, kai: 1) sprendime tiesiogiai pasisakyta dėl pareiškėjo teisių ar jo pareigų, teismo sprendimas sukuria teisių ar pareigų arba tokiu teismo sprendimu teisės ar įstatymo saugomi interesai pažeisti (CPK 365 str. 1 d.); 2) teismui įvertinus neįtraukto asmens pateiktus įrodymus, bus panaikintos ar pakeistos teismo nustatytos teisės ir pareigos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-108/2009; 2012 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-282/2012, 2014 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje 3K-3-355/2014).

32Apeliacinės instancijos teismas, išanalizavęs civilinės bylos Nr. 2-3986-512/2014 medžiagą, atsižvelgdamas į tai, jog inspekcija yra šalis minėtose inspekcijos prašyme dėl proceso atnaujinimo nurodytose civilinėse bylose (Klaipėdos miesto apylinkės teismo civilinėse bylose Nr. 2-2271-794/2012, Nr. 2-2270-122/2012, Nr. 2-3138-769/2012, Nr. 2-3139-639/2012, Nr. 2-10266-122/2012 ir Klaipėdos apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2A-605-460/2013) dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo, kuriose šalys yra pareiškėjai, taip pat, atsižvelgdamas į nurodytose bylose priimtus teismų sprendimus (nutartis), daro išvadą, jog Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-07-17 sprendimu objektyviai nėra suvaržoma inspekcijos kompetencija aktyviai dalyvauti ir siekti minėtų sprendimų (nutarčių) tinkamo įvykdymo (vykdymo).

33Remdamasis išdėstytomis aplinkybėmis, teismas konstatuoja, jog inspekcija neįrodė CPK 366 str. 1 d. 7 p. reglamentuoto proceso atnaujinimo pagrindo ir teismas faktinių ir teisinių pagrindų šiam proceso atnaujinimo pagrindui taikyti nenustatė. Inspekcijos argumentai, jog teismas nusprendė dėl į bylos nagrinėjimą neįtrauktos inspekcijos, atsakingos už savavališkos statybos padarinių šalinimo organizavimą, teisių ir pareigų, vertinami kaip nepagrįsti.

34Dėl proceso atnaujinimo CPK 366 str. 1 d. 9 p. pagrindu

35Pažymėtina, kad juridinį pagrindą, teisiškai kvalifikuodamas prašyme atnaujinti procesą nurodytas aplinkybes, turi nustatyti teismas ex officio (CPK 3 str. 7 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. vasario 8 d. nutartis civilinėje byloje AB „Pagirių šiltnamiai“ v. UAB „Nada Focus“, bylos Nr. 3K-3-46/2011).

36Nagrinėjamu atveju įvertinus tai, jog teisės aktuose reglamentuota inspekcijos – teritorijų planavimo valstybinės priežiūros institucijos, teisė, nustačius viešojo intereso pažeidimų teritorijų planavimo srityje, kreiptis į teismą ar prokuratūrą dėl viešojo intereso gynimo (žr. Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 22 str. 1 d. 6 p. (Žin., 2013, Nr. 76-3848), taip pat į inspekcijos teisę ir pareigą organizuoti statybos sustabdymą, savavališkos statybos padarinių šalinimą, statybos padarinių šalinimą pagal teismo sprendimą (žr. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. 349 „Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ 11.2.1.12 p. (Žin., 2003, Nr. 76-3499), atsižvelgiant į tai, jog viešojo intereso, kaip valstybės pripažinto ir teisės ginamo visuomeninio intereso, įgyvendinimas yra viena svarbiausių pačios visuomenės egzistavimo ir raidos sąlygų (Konstitucinio Teismo 1997 m. gegužės 6 d., 2005 m. gegužės 13 d. nutarimai), taip pat į ginčo civilinėje byloje Nr. 2-3986-512/2014 pobūdį, išdėstytas anksčiau teismo išvadas, spręstina, jog inspekcija 2014-12-02 prašyme dėl proceso atnaujinimo (b. l. 92–96) iš esmės pagrįstai vadovavosi CPK 366 str. 1 d. 9 p. reglamentuotu proceso atnaujinimo pagrindu. Aplinkybė, jog inspekcija atskiruoju skundu siekia proceso atnaujinimo tik CPK 366 str. 1 d. 7 p. pagrindu, atsižvelgiant į minėtą išaiškinimą, jog juridinį pagrindą, teisiškai kvalifikuodamas prašyme atnaujinti procesą nurodytas aplinkybes, turi nustatyti teismas ex officio, teismo nelaikytina apribojanti teismo teisę ir pareigą spręsti tik dėl atskirajame skunde išdėstytų argumentų.

37Inspekcijos pateikti su prašymu įrodymai (aktai, reikalavimai, teismo sprendimai ir kt.) patvirtina, jog ginčo statiniai pripažinti savavališkais dar 2011–2012 m., duomenų, jog pareiškėjai pašalino savavališkos statybos padarinius ar per teismo nustatytus terminus įsiteisino statinius, nėra.

38Pažymėtina, kad daiktas gali būti įgyjamas įgyjamąja senatimi, jeigu jis gali būti privačios nuosavybės teisės objektas. Pirmiausia jis turi būti nuosavybės teisės objektas. Tai – teisei neprieštaraujančiu būdu ir tvarka sukurtas daiktas. Statinys kaip nekilnojamasis daiktas sukuriamas statybos būdu ar esamo daikto rekonstrukcija (CK 4.47 str. 4, 12 punktai, Statybos įstatymas ir kiti statybą reglamentuojantys teisės aktai). Jeigu prašoma nustatyti nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktą į nekilnojamąjį daiktą, kuris atsirado statybos būdu, įgyjamosios senaties teisės normos nekilnojamajam daiktui įgyti nuosavybės teise gali būti taikomos, jeigu nustatoma, kad daiktas sukurtas statybą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka. Jeigu objektas šių reikalavimų neatitinka, tai jis nėra privačios nuosavybės teisės objektas, neatitinka CK 4.69 str. 1 d. reikalavimų. Tada turi būti konstatuojama, kad nėra visų sąlygų įgyjamosios senaties faktui patvirtinti (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2011 m. balandžio 4 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-148/2011). Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs atskirajame skunde nurodytas aplinkybes, bylos medžiagą, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas prašymą dėl proceso atnaujinimo neįvertino aplinkybės, jog ginčo pastatai yra valstybei priklausančioje žemėje ir kad nuosavybės teisės galbūt buvo nustatytos į savavališkus statinius, taigi galėjo būti pažeistas viešasis interesas ir vienas iš pamatinių teisės principų – iš teisės pažeidimo teisė neatsiranda (CPK 185 str., CK 1.5 str.).

39Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas, spręsdamas prašymo atnaujinti procesą pagrįstumo klausimą ir nutaręs atsisakyti atnaujinti procesą, priėmė nepagrįstą nutartį, ji naikintina ir proceso atnaujinimo klausimas išspręstinas iš esmės – procesas civilinėje byloje Nr. 2-3986-512/2014 atnaujintinas CPK 366 str. 1 d. 9 p. pagrindu, byla grąžintina Klaipėdos miesto apylinkės teismui nagrinėti iš esmės (CPK 337 str. 1 d. 9 p., 338 str., 339 str., 370 str. 3 d.).

40Teismas, vadovaudamasis CPK 334–339 str.,

Nutarė

41Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014 m. kovo 6 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-3986-512/2014 ir bylą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti pakartotinai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Irma Čuchraj,... 2. pareiškėja (toliau – inspekcija) kreipėsi į teismą prašydama atnaujinti... 3. Pareiškėja D. K. atsiliepimu su inspekcijos prašymu nesutiko. Nurodė, kad... 4. Pareiškėjai S. B., G. J., R. U. ir D. U. atsiliepimu su inspekcijos prašymu... 5. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2014-03-06 nutartimi inspekcijos prašymo... 6. Atskiruoju skundu pareiškėja (inspekcija) prašo Klaipėdos miesto apylinkės... 7. 2014-03-06 nutartį panaikinti ir perduoti klausimą pirmosios instancijos... 8. Pažymi, kad inspekcija yra veikiantis pagal savo nuostatus viešojo... 9. Nuodo, jog šioje civilinėje byloje pareiškėjų statinių savavališkos... 10. - 2011-02-17 Savavališkos statybos aktas Nr. SSA-30-110217-00010 dėl S. B.... 11. - 2011-03-10 Savavališkos statybos aktas Nr. SSA-98 dėl V. S. savavališkai... 12. - 2011-03-10 Savavališkos statybos aktas Nr. SSA-97 dėl R. U. savavališkai... 13. - 2011-04-10 Savavališkos statybos aktas Nr. SSA-153 dėl D. K. savavališkai... 14. Nurodyti asmenys (pareiškėjai) nepašalino savavališkos statybos padarinių... 15. - 2012-06-18 sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-2271-794/2012 (atsakovas... 16. - 2012-06-29 sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-2270-122/2012 (atsakovas... 17. - 2012-10-10 sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-3138-769/2012 (atsakovė V. S.... 18. - 2012-03-07 sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-3139-639/2012 (atsakovė R. U.... 19. - 2012-11-28 sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-10266-122/2012 ir 2013-04-25... 20. Minėtais teismų sprendimais atsakovai per nustatytus terminus buvo... 21. Motyvuoja, jog įgyjamosios senaties teisės normos nekilnojamajam daiktui... 22. Pareiškėjai G. J., D. K., R. U., D. U. ir S. B. atsiliepimu su atskiruoju... 23. Atskirasis skundas tenkintinas.... 24. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirųjų skundų faktiniai... 25. Byloje kilo ginčas dėl to, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai... 26. Proceso atnaujinimo tikslas – išvengti galimo neteisėto teismo sprendimo... 27. Bet kuris pareiškėjo nurodytas proceso atnaujinimo pagrindas privalo būti... 28. Pagal CPK 370 str. 3 d. teismas, nagrinėdamas prašymą atnaujinti procesą,... 29. Dėl CPK 366 str. 1 d. 7 p. normos (ne) taikymo ... 30. Sprendžiant dėl proceso atnaujinimo CPK 366 str. 1 d. 7 p. pagrindu, turi... 31. Pagrindas pripažinti, kad sprendime teismas pasisakė dėl neįtraukto... 32. Apeliacinės instancijos teismas, išanalizavęs civilinės bylos Nr.... 33. Remdamasis išdėstytomis aplinkybėmis, teismas konstatuoja, jog inspekcija... 34. Dėl proceso atnaujinimo CPK 366 str. 1 d. 9 p. pagrindu... 35. Pažymėtina, kad juridinį pagrindą, teisiškai kvalifikuodamas prašyme... 36. Nagrinėjamu atveju įvertinus tai, jog teisės aktuose reglamentuota... 37. Inspekcijos pateikti su prašymu įrodymai (aktai, reikalavimai, teismo... 38. Pažymėtina, kad daiktas gali būti įgyjamas įgyjamąja senatimi, jeigu jis... 39. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes darytina išvada, jog pirmosios... 40. Teismas, vadovaudamasis CPK 334–339 str.,... 41. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014 m. kovo 6 d. nutartį panaikinti ir...