Byla 2A-1555/2014
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, dalyvaujant tretiesiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „GATVIŲ STATYBA“ ir uždarajai akcinei bendrovei „IRDAIVA“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Egidijos Tamošiūnienės ir Dalios Višinskienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „AKORDAS 1“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. birželio 23 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-3989-553/2014 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „AKORDAS 1“ ieškinį atsakovui Vilniaus miesto savivaldybės administracijai dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, dalyvaujant tretiesiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „GATVIŲ STATYBA“ ir uždarajai akcinei bendrovei „IRDAIVA“.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „AKORDAS 1“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuris buvo patikslintas, atsakovui Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, prašydamas pripažinti neteisėtais ir panaikinti perkančiosios organizacijos sprendimus dėl kvalifikacijos duomenų nagrinėjimo rezultatų ir pasiūlymo atmetimo, pasiūlymų eilės bei laimėtojo nustatymo, apie kuriuos ieškovas buvo informuotas 2014 m. vasario 10 d. raštu Nr. A39-141/14 (3.10.15-UK); ex officio naikinti bet kokius atsakovo sprendimus, priimtus po skundžiamo sprendimo paskelbti UAB „GATVIŲ STATYBA“ laimėtoju priėmimo bei grąžinti šalis į padėtį, buvusią iki pažeidimo; priteisti bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovas ieškinyje bei kituose procesiniuose dokumentuose nurodė, kad atsakovo vykdomame atvirame konkurse „Vilniaus miesto Šiaurinės ir Vakarinės dalių gatvių ir kiemų dangos remonto bei priežiūros darbai“ (toliau – Pirkimas) pateikė pasiūlymą. I-osios pirkimo objekto dalies laimėtoju 2014 m. vasario 10 d. buvo paskelbtas UAB „GATVIŲ STATYBA“, o ūkio subjektų grupės UAB „AKORDAS 1“ ir UAB „IRDAIVA“ (toliau – dalyvis) pasiūlymas buvo atmestas, motyvuojant tuo, kad dalyvio kvalifikacija neatitiko pirkimo sąlygų 11.9 punkto reikalavimų, t. y., kad dalyvis neįvykdė ar nevykdo bent vienos gatvių ir kiemų priežiūros sutarties. Ieškovas 2014 m. vasario 20 d. pateikė pretenziją, kurią atsakovas 2014 m. vasario 28 d. raštu Nr. A39-195/14 (3.10.15-UK) atmetė.

6Ieškovas teigė, kad atsakovas, atmesdamas jo pretenziją, neužtikrino ir pažeidė viešojo pirkimo tikslų ir priemonių pusiausvyrą. Pasirinkdamas laimėtoju UAB „GATVIŲ STATYBA“ atsakovas pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 36 straipsnio reikalavimus ir viešąjį interesą, t. y. netinkamai vertino dalyvio patirtį ir kvalifikaciją pirkimo sąlygų 11.9 punkto aspektu.

7Ieškovas nurodė, kad 2013 m. spalio mėn. pažymos dėl įvykdytų rangos sutartimi su VšĮ Klaipėdos universitetas darbų apimties 7 punktas detalizavo teritorijos sutvarkymo, tame tarpe reikalingus remonto ir priežiūros darbus. Ieškovas, gebėdamas ir turėdamas atestatą sudėtingesniems – gatvių remonto ir įrengimo darbams, laikė save pajėgiu ir kvalifikuotu vykdyti gatvių, kiemo priežiūros darbus. Kadangi atsakovas nedetalizavo pirkimo sąlygose remonto rūšių, todėl jų 11.9 punkte minimi remonto darbai apėmė abiejų rūšių darbus ir tiekėjas galėjo vykdyti tiek paprastojo remonto, tiek kapitalinio remonto sutarčių sąrašus.

8Ieškovas pažymėjo, kad teisės aktai nereglamentuoja gatvių ir kiemų priežiūros darbų, o statybos reglamentas neišskiria minėtų darbų, kaip atskiros grupės darbų, atliekamų skyrium nuo gatvių remonto darbų. Tam, kad būtų galima įgyti patirties, atliekant gatvių ir/ar kiemų priežiūrą, būtina vykdyti gatvių, kiemų remonto darbus. Atsakovas, nustatydamas laimėtoją bei atmesdamas ieškovo pretenziją, neįrodė priežastinio ryšio tarp ieškovo gebėjimo įvykdyti sutartį ir nustatyto specifinio reikalavimo – gebėjimo atlikti gatvių, kiemų priežiūrą – atribojant tokią priežiūrą nuo gatvių remonto darbų. Atsakovas, išskirdamas atskirai gatvių priežiūrą ir gatvių remontą, sudarė sąlygas konkurse dalyvauti tik keliems, nuolat laimintiems panašius konkursus, ūkio subjektams.

9Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija procesiniuose dokumentuose su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad siekė įsigyti ne tik atitinkamus gatvių ir kiemų dangų remonto darbus, bet ir nuolatinę dangos būklės stebėseną bei kitus su šia funkcija susijusius priežiūros darbus. Pagal pirkimo sąlygų techninę specifikaciją rangovas, laimėjęs perkančiosios organizacijos pirkimą, turėtų atlikti ne tik konkrečius gatvių ir kiemo dangų remonto darbus, bet ir nuolat atlikti jam perduodamų eksploatuoti gatvių ir kiemų dangos stebėseną, žymėti defektus, juos aptverti ir šalinti bei apie šią aplinkybę informuoti užsakovą, nustatytomis sąlygomis užtikrinti mechanizuotą sniego valymą ir išvežimą, organizuoti budėjimą, siekiant tinkamai suteikti sniego valymo ir išvežimo darbus, skirti žmones gatvių apžiūrai ir atsirandančių dangos defektų nustatymui. Ieškovas turėjo įrodyti, kad jo turėta patirtis per paskutinius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos įvykdyta ir/ar vykdoma bent 1 gatvių ir kiemų dangų remonto bei priežiūros darbo sutartis, kurios vertė ne mažesnė kaip 5 mln. Lt su PVM.

10Atsakovas taip pat nurodė, kad dalyvis kartu su pasiūlymu pateikė kitų perkančiųjų organizacijų ir kitų ūkio subjektų pažymas apie UAB „AKORDAS 1“ skirtingais laikotarpiais atliktus rangos darbus. Kadangi pateiktų dokumentų nepakako atsakovas, norėdamas įsitikinti, kad dalyvis atitinka pirkimo sąlygų 11.9 punkte nustatytam kvalifikaciniam reikalavimui, paprašė papildyti duomenis. Ieškovas, siekdamas įrodyti atitikimą pirkimo sąlygų 11.9 punkto kvalifikaciniam reikalavimui, pateikė duomenis apie UAB „AKORDAS 1“ atliktus rangos (statybos) darbus bei duomenis apie UAB „IRDAIVA“ atliktus darbus: Klaipėdos universiteto 2014 m. sausio 31 d. pažymą Nr. 01S-PS-2014 apie atliktus darbus ir tarpinio mokėjimo pažymą Nr. 10, taip pat Kelmės rajono savivaldybės administracijos 2014 m. vasario 3 d. pažymą Nr. (7.22)S-409 apie atliktus darbus, atliktų darbų aktą Nr. 23 bei pažymą apie atliktų darbų vertę Nr. 03.

11Atsakovo teigimu, dalyvis nepagrindė savo patirties, jog per paskutinius 5 metus įvykdė atitinkamos vertės gatvių ir kiemų dangų remonto bei priežiūros darbus. Pateiktos pažymos patvirtino tik tai, kad ieškovas atliko remonto darbus, o ne gatvių ir kiemų dangos priežiūros darbus. Pažymėjo, kad gatvių ir kiemų dangų priežiūra skiriasi nuo įprastų įrengimo ar remonto darbų, kadangi darbai vykdomi didelėse teritorijose, nestabdant eismo, reikalingas operatyvus ir greitas rangovo reagavimas, reikalingos papildomos ženklios išlaidos technikos, darbuotojų pervežimui ir pan. Dangų remonto bei priežiūros darbai yra specifiški, todėl tokios patirties turėjimo reikalavimas yra pagrįstas, atspindintis pirkimo objektą.

12Atsakovas pažymėjo, kad pirkimo sąlygose aiškiai apibrėžė pirkimo objektą ir nustatė minimalų kvalifikacinį reikalavimą, tiesiogiai susijusį su pirkimo objektu ir jam proporcingą. Atsakovas neprivalėjo atskirai detalizuoti/konkretizuoti remonto bei dangos remonto ir priežiūros darbų reikšmių, kadangi iš Viešųjų pirkimų įstatymo 36 straipsnio 1 dalies nuostatos aišku, kad vertinama gatvių ir kiemų dangos remonto ir priežiūros darbų patirtis, o UAB „AKORDAS 1“, atsižvelgdama į pirkimo dokumentų techninę specifikaciją ir sutarties projektą, galėjo/turėjo suprasti, kokie yra perkami remonto ir priežiūros darbai.

13Trečiasis asmuo UAB „GATVIŲ STATYBA“ prašė ieškinį atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad atsakovas pirkimo sąlygų 11.9 punkte aiškiai ir tiksliai nurodė, kad reikalaujama gatvių ir kiemų dangų remonto bei priežiūros darbų patirties. Pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje buvo tiksliai ir aiškiai numatyti, kokie konkrečiai remonto ir priežiūros darbai yra perkami ir pateikiami papildomi reikalavimai šiems darbams atlikti. Kilus abejonėms, ieškovas turėjo teisę kreiptis į atsakovą dėl pirkimo sąlygų patikslinimo. Be to, ieškovas neįrodė, kad atsakovas pažeidė viešųjų pirkimų principus ar kitas imperatyviąsias Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas.

14II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

15Vilniaus apygardos teismas 2014 m. birželio 23 d. sprendimu ieškinio netenkino.

16Teismas, įvertinęs bylos aplinkybes, nustatė, kad nagrinėjamu atveju ginčas kilo dėl to, ar atsakovas tinkamai įvertino dalyvio patirtį ir kvalifikaciją pirkimo sąlygų 11.9 punkto aspektu pagal dalyvio pateiktus duomenis.

17Teismas nurodė, kad pirkimo sąlygų 11.9 punkte įtvirtintas tiekėjų kvalifikacijos reikalavimo turinys turėjo būti traktuojamas, sistemiškai vertinant visas pirkimo sąlygas ir išsiaiškinant tikrąją atsakovo valią. Teismo vertinimu, atsakovas aiškiai suformulavo pirkimo sąlygų 11.9 punktą, jo turinys bei visos kitos pirkimų sąlygos (5 punkto, nustatančio perkamų darbų pavadinimą – gatvių ir kiemų dangos remonto bei priežiūros darbai; 9 punkto, nustatančio, kad perkamų darbų savybės apibūdintos Techninėje specifikacijoje; Techninės specifikacijos turinio, detaliai apibrėžiančio perkamus darbus, Darbų atlikimo sutarties) atskleidė atsakovo siekį įsigyti ne tik atitinkamus gatvių ir kiemų dangų remonto darbus, bet ir jų priežiūros darbus. Dėl to, atsakovas, siekdamas išsiaiškinti tiekėjų kompetenciją, nustatė kvalifikacijos reikalavimą – atitinkamą gatvių ir kiemų dangų remonto bei priežiūros darbų patirtį.

18Teismas taip pat nurodė, kad pirkimo sąlygos buvo paskelbtos viešai ir prieinamos visiems potencialiems tiekėjams, todėl dalyviui buvo sudarytos vienodos sąlygos, užtikrinančios jo teisę susipažinti su pirkimo sąlygomis, išsiaiškinti jų turinį, gauti atsakovo paaiškinimus, o nesutinkant su kuriomis nors jų – ginčyti įstatymo nustatyta tvarka. Tuo tarpu, dalyvis tokiomis teisėmis nesinaudojo ir pateikė atsakovui pasiūlymą, tokiu būdu patvirtindamas, sutinkantis su visomis pirkimo sąlygomis.

19Teismas pažymėjo, kad dalyvis, vykstant pirkimo procedūroms, pirkimo sąlygų 11.9 punkto teisėtumo neginčijo. Teismas, nagrinėdamas šalių ginčą, pagrindo šių pirkimo sąlygų teisėtumą vertinti viešojo intereso apsaugos tikslu, nenustatė.

20Teismas nurodė, kad ieškovas – juridinis asmuo ir profesionalus verslininkas, nuolat dalyvaujantis panašaus pobūdžio konkursuose, kuriam keliami didesnio atsakingumo reikalavimai, todėl jo neveikimo rizika pirkimo sąlygų 11.9 punkto reikalavimų teisėtumo bei šio reikalavimo turinio išsiaiškinimo aspektu teko jam pačiam.

21Teismas, vertindamas atsakovo veiksmų teisėtumą, nustatė, kad šalys neginčijo fakto, jog dalyvis, siekdamas pagrįsti savo patirtį ir kvalifikaciją pirkimo sąlygų 11.9 punkto aspektu, rėmėsi UAB „IRDAIVA“ sutartimis su Kelmės rajono savivaldybe ir Klaipėdos universitetu, teigdamas, kad ieškovas yra atlikęs gatvių, kiemų dangų remonto, įrengimo darbus, kurie pagal pobūdį yra panašūs į gatvių, kiemų priežiūros darbus. Atsakovui dalyvis pateikė Klaipėdos universiteto 2014 m. sausio 31 d. pažymą Nr. 01S-PS-2014 apie atliktus darbus ir tarpinio mokėjimo pažymą Nr. 10; taip pat Kelmės rajono savivaldybės administracijos 2014 m. vasario 3 d. pažymą Nr. (7.22)S-409 apie atliktus darbus, atliktų darbų aktą Nr. 3 bei pažymą apie atliktų darbų vertę Nr. 03. Teismas, įvertinęs minėtų dokumentų turinį, nustatė, kad UAB „IRDAIVA“ turėjo gatvių ir kiemų dangos įrengimo ir remonto patirties, tačiau teismo vertinimu, pateiktuose dokumentuose nesant užfiksuotiems duomenims apie UAB „IRDAIVA“ atliktus gatvių ir kiemų dangos priežiūros darbus, pateikti įrodymai nepatvirtina dalyvio patirties, atlikus (atliekant) gatvių ir kiemų dangos priežiūros darbus, kaip to reikalauja pirkimo sąlygų 11.9 punktas.

22III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai

23Ieškovas UAB „AKORDAS 1“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. birželio 23 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti ir panaikinti atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2014 m. vasario 10 d. sprendimą, kuriuo ūkio subjektų grupės UAB „AKORDAS 1“ ir UAB „IRDAIVA“ pasiūlymas buvo atmestas; grąžinti šalis į prieš pažeidimą buvusią padėtį, t. y. įpareigoti atsakovą Vilniaus miesto savivaldybės administraciją tęsti pirkimo procedūras nuo to momento iki buvo priimtas neteisėtas sprendimas atmesti ūkio subjektų grupės UAB „AKORDAS 1“ ir UAB „IRDAIVA“ pasiūlymą; priteisti iš atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

241) Teismas neteisingai aiškino ir taikė kvalifikacijos vertinimą reglamentuojančias teisės normas bei nepagrįstai pritarė neteisėtiems, nepagrįstiems atsakovo sprendimo atmesti dalyvio pasiūlymą motyvams dėl pirkimo sąlygų 11.9 punkto turinio. Šiuo atveju, pirkimo sąlygų 11.9 punkte, kuriuo vadovaujantis buvo atmestas ieškovo pasiūlymas, kaip neatitinkantis kvalifikacijos reikalavimų, nebuvo nurodytas reikalavimas būti atlikus ilgalaikę ir reguliaraus pobūdžio gatvių ir kelių priežiūrą bei remontą. Minėtame punkte nebuvo detalizuojami darbai, kurių vykdymą ar įvykdymą pateikdamas pasiūlymą turėjo įrodyti ieškovas. Dėl to darytina išvada, kad atsakovas neteisėtai ir nepagrįstai pirkimo sąlygų 11.9 punktą aiškino ir taikė plečiamai, kaip apimantį gatvių ir kiemų nuolatinę, reguliarią ir ilgalaikę priežiūrą, būklės stebėjimus, operatyvius defektų šalinimus, sniego šalinimus ir išvežimus žiemos metu ir pan., dėl to pakeitė pirkimo sąlygas jau po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos bei pažeidė lygiateisiškumo ir skaidrumo principus;

252) Teismas netinkamai įvertino dalyvio kvalifikacijos atitiktį pirkimo sąlygų 11.9 punktui. Teismas nepagrįstai nusprendė, kad ieškovas atsakovui neįrodė tiekėjo patirties apie vykdytus panašaus pobūdžio dangų priežiūros darbus, kadangi įrengimas ar remontas negali būti tapatinamas su nuolatine priežiūra, būklės stebėjimu, operatyviu defektų šalinimu, sniego šalinimu ir išvežimu žiemos metu ir pan. Priešingai, Kelmės rajono savivaldybės pažymos bei VšĮ Klaipėdos universiteto pažymos įrodo ieškovo patirtį bei kompetenciją, nes buvo atliekami gatvių ir kiemų remontui analogiški darbai. Be to, pagal minėtas sutartis UAB „IRDAIVA“ buvo atsakinga ne tik už darbų/ remonto atlikimą ir priežiūros darbams analogiškų veiksmų atlikimą, tačiau ir už defektų šalinimą garantiniu laikotarpiu. Dėl to pagrįstai galima teigti, kad ieškovas pateikė objektyvius ir pirkimo sąlygas atitinkančius įrodymus dėl turimos ir pirkimo objektui įgyvendinti būtinos patirties, todėl teismas privalėjo nustatyti UAB „IRDAIVA“ įvykdytų sutarčių bei jų pagrindu atliktų darbų panašumą/tapatumą į pirkimo sąlygų 11.9 punkte nurodytus darbus;

263) Teismas nepagrįstai ir netinkamai aiškino tiekėjų pareigą kreiptis dėl konkurso sąlygų aiškinimo bei ginčyti konkurso sąlygų reikalavimus, kadangi šiuo atveju ieškovas neginčija konkurso sąlygų turinio, tačiau motyvavo, kad atsakovas nepagrįstai ir neteisėtai jas aiškino ir taikė.

27Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija prašo apeliacinį skundą atmesti bei palikti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. birželio 23 d. sprendimą nepakeistą. Atsakovas nurodo šiuos atsikirtimus:

281) Apeliantas nepagrįstai teigia, kad pirkimo sąlygų 11.9 punkte nebuvo detalizuojami darbai, kurių vykdymą ar įvykdymą turėjo įrodyti ieškovas, kadangi visiems protingiems ir rūpestingiems konkurso dalyviams buvo aišku, kad perkančioji organizacija, reikalaudama, kad tiekėjai pagrįstų savo patirtį ne tik kelių ir kiemų dangos remonto, bet ir priežiūros srityje, siekė įsitikinti tiekėjų gebėjimu įvykdyti konkrečią viešojo pirkimo sutartį. Dėl to būtent su šių darbų atlikimu tiekėjų patirtis turi būti susijusi ir jų kvalifikacija yra svarbi tiek, kiek ji yra susijusi su patirtimi atitinkamoje srityje. Ieškovas buvo tinkamai informuotas ir žinojo, koks yra pirkimo objektas ir kokią sutartį jis turėtų vykdyti, jei konkursą būtų laimėjęs;

292) Apeliantas nepagrįstai teigia, kad atsakovas pirkimo sąlygas aiškina plečiamai, jas keičia ir pažeidžia lygiateisiškumo ir skaidrumo principus, kadangi pastarasis nevertino visų svarbių viešojo pirkimo sąlygų, jų sąsajumo, neatsižvelgė į viešojo pirkimo tikslą bei viešuoju pirkimu perkamą objektą;

303) Ūkio subjektų grupė UAB „AKORDAS 1“ ir UAB „IRDAIVA“ turėjo pagrįsti savo kvalifikaciją nustatytam reikalavimui dėl tiekėjų patirties įvykdžius ar vykdant gatvių ir kiemų dangos remonto bei priežiūros darbų atitinkamos vertės sutartį. Tuo tarpu, apeliantas neįrodė jo, kaip tiekėjo, patirties (Viešųjų pirkimų įstatymo 36 str. 1 d. 1 p.) apie vykdytus panašaus pobūdžio dangų priežiūros darbus, kadangi įrengimas ar remontas negali būti tapatinamas su nuolatine priežiūra, būklės stebėjimu, operatyviu defektų šalinimu, sniego šalinimu ir išvežimu žiemos metu ir pan.;

314) Apelianto teiginiai, jog atsakovas perkėlė jam pareigą kreiptis dėl pirkimo sąlygų išaiškinimo, yra nepagrįsti. Teismas pagrįstai konstatavo, kad ieškovui, kaip juridiniam asmeniui ir profesionaliam verslininkui, nuolat dalyvaujančiam panašaus pobūdžio konkursuose, yra keliami didesnio atsakingumo reikalavimai, todėl esant neaiškumams pats privalėjo kreiptis į perkančiąją organizaciją prašyti paaiškinti neaiškias konkurso sąlygas. Tuo tarpu, pastarasis, nei paskelbus pirkimo sąlygas, nei teikiant pasiūlymą, pretenzija ikiteismine tvarka bei ieškiniu teismui ginčijant perkančiosios organizacijos veiksmus nesirėmė aplinkybe, kad atitinkama pirkimo sąlyga yra neaiški, netiksli. Šis klausimas buvo iškeltas tik dublike.

32Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiasis asmuo UAB ,,GATVIŲ STATYBA“ prašo ieškovo UAB „AKORDAS 1“ apeliacinį skundą atmesti bei palikti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. birželio 23 d. sprendimą nepakeistą, taip pat priteisti iš ieškovo UAB „AKORDAS 1“ bylinėjimosi išlaidas. Trečiasis asmuo nurodo šiuos atsikirtimus:

331) Apeliantas klaidingai interpretuoja konkurso sąlygas, teigdamas, jog tiekėjai turėjo būtį įvykdę ne konkrečių darbų sutartį, o sutartį, kurios objektas (darbai) būtų panašūs į gatvių ir kiemų dangos remonto ir priežiūros darbus. Apeliantas turėjo pateikti bent vieną įvykdytą ar vykdomą sutartį, kurios objektą sudarytų gatvių ir kiemų dangos remonto bei priežiūros darbai. Kadangi šio pirkimo objektas yra Vilniaus miesto Šiaurinės ir Vakarinės dalių gatvių ir kiemų dangos remonto bei priežiūros darbai, darbų pobūdis ir jų kiekiai buvo nurodyti/detalizuoti Techninėje specifikacijoje (Konkurso sąlygų 5 ir 6 punktai);

342) Apeliantas neapgrįstai gatvių ir kiemo dangos įrengimo darbus tapatina su gatvių ir kiemo dangos priežiūros darbais.

35IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

36Apeliacinis skundas atmestinas, Vilniaus apygardos teismo 2014 m. birželio 23 d. sprendimas paliktinas nepakeistas.

37Dėl bylos nagrinėjimo ribų

38Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

39Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „AKORDAS 1“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. birželio 23 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-3989-553/2014 sprendimo, sprendžia, kad pagrindų, nurodytų CPK 329 ir 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas turėtų būti naikinamas apeliaciniame skunde išdėstytais argumentais, o taip pat CPK 329 straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių šio sprendimo negaliojimo pagrindų nėra.

40Dėl viešųjų pirkimų

41Viešųjų pirkimų institutas yra tiek nacionalinės, tiek Europos Bendrijos teisės objektas, todėl, be nacionalinės teisės aktų, jis reguliuojamas ir Europos Bendrijos teisės aktais – direktyvomis. Tačiau Bendrijos teisė nereguliuoja visų viešųjų pirkimų teisinio reguliavimo aspektų, kai kuriuos palikdama nacionalinei teisei. Viešųjų pirkimų teisinius santykius nacionaliniu lygmeniu reguliuoja bendrieji ir specialieji teisės aktai. Bendrieji teisės aktai – CK ir CPK, specialieji teisės aktai – VPĮ bei kiti viešuosius pirkimus reglamentuojantys teisės aktai. Remiantis VPĮ 3 straipsnio 1, 2 dalimis perkančiajai organizacijai nustatyta imperatyvi pareiga užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų bei kitų įstatymo reikalavimų įgyvendinant pirkimų tikslą – sudaryti viešojo pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai panaudojant lėšas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką aiškinant ir taikant viešųjų pirkimų institutą, yra nurodęs, kad Viešųjų pirkimų įstatymu siekiama skatinti kokybišką prekių ir paslaugų, reikalingų užtikrinti valstybės ir savivaldybių darnią ir tinkamą veiklą, gavimą, skatinti konkurenciją ir rinkos plėtrą, užtikrinti racionalų valstybės biudžeto lėšų naudojimą, garantuoti lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principus, įgyvendinti priemones, atsižvelgiant į Nacionalinės kovos su korupcija programos tikslus ir uždavinius. Viešųjų pirkimų teisinis reglamentavimas susijęs su viešojo intereso apsauga, todėl VPĮ viešiesiems pirkimams nustatyti specialūs reikalavimai, o šio įstatymo nuostatos aiškintinos ir taikytinos taip, kad būtų apgintas viešasis interesas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005; 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-583/2008). Europos Bendrijų Teisingumo Teismas viešojo pirkimo procedūrų koordinavimo Bendrijos lygiu procese išskiria ne tik laisvo prekių, paslaugų judėjimo bei įsisteigimo laisvės apsaugą, bet ir tiekėjų ekonominių interesų apsaugą bei šių tiekėjų tarpusavio konkurencijos skatinimą (Europos Bendrijų Teisingumo Teismo 2000 m. spalio 5 d. Sprendimas Komisija prieš Prancūziją, C-16/98, Rink. 2000, p. I-8315).

42Dėl faktinių bylos aplinkybių

43Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, tinkamai ištyręs bei įvertinęs bylos medžiagą, teisingai nustatė, kad atsakovas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje 2013 m. lapkričio 11 d. paskelbė apie viešą pirkimą Nr. 144900 „Vilniaus miesto Šiaurinės ir Vakarinės dalių gatvių ir kiemų dangos remonto bei priežiūros darbai“ (toliau – pirkimas), vykdomą atviro konkurso būdu pagal sąlygas, patvirtintas 2013 m. spalio 5 d. (toliau – pirkimo sąlygos). Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai nustatyti pirkimo sąlygų III dalyje (t. 1, b. l. 24-95). Atsakovas 2014 m. sausio 30 d. raštu Nr. A39-101/14 (3.10.15-UK) kreipėsi į ūkio subjektų grupę UAB „AKORDAS 1“ ir UAB „IRDAIVA“ (toliau – dalyvis) dėl kvalifikacijos duomenų papildymo (t. 1, b. l. 208). Atsakovas 2014 m. vasario 10 d. raštu Nr. A39-141/14 (3.10.15-UK) nurodė, kad dalyvio pasiūlymą atmetė, nes jo kvalifikacija neatitiko pirkimo sąlygų 11.9 punkto reikalavimų, t. y. dalyvis neturėjo įvykdytos ir/ar vykdomos bent vienos gatvių ir kiemų dangų remonto bei priežiūros darbų sutarties, kurios vertė būtų ne mažesnė kaip 5 mln. Lt su PVM; taip pat dalyvio pateikta informacija apie partnerio UAB „IRDAIVA“ vykdomas dvi sutartis, kurių vertė viršija 5 mln. Lt su PVM (Kelmės miesto centrinės dalies teritorijos sutvarkymo (II etapas – A. Mickevičiaus g. kvartalas) darbai ir Inžinierinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų statyba H. Manto g. 84, Klaipėdoje) apima dangų įrengimo ir/ar remonto darbus, tačiau tai nėra dangų remonto bei priežiūros darbai, kaip to prašoma pirkimo sąlygų 11.9 punkte. Tuo pačiu raštu atsakovas nurodė, kad nustatė pasiūlymų eilę I pirkimo objekto daliai, laimėtoju pripažino UAB „GATVIŲ STATYBA“ (t. 2, b. l. 1). Dalyvis 2014 m. vasario 20 d. pateikė atsakovui pretenziją dėl sprendimo UAB „GATVIŲ STATYBA“ pasiūlymą paskelbti laimėjusiu (t. 2, b. l. 5-7). Atsakovas 2014 m. vasario 28 d. raštu Nr. A39-195/14(3.10.15-UK) pranešė, kad pretenziją atmetė (t. 2, b. l. 2-4).

44Dėl neteisėto konkurso sąlygų ir kvalifikacijos vertinimą reglamentuojančiu teisės normų aiškinimo ir taikymo

45Apeliantas teigia, jog pirmosios instancijos teismas neteisingai aiškino ir taikė kvalifikacijos vertinimą reglamentuojančias teisės normas bei nepagrįstai pritarė neteisėtiems, nepagrįstiems atsakovo sprendimo atmesti dalyvio pasiūlymą motyvams dėl pirkimo sąlygų 11.9 punkto turinio. Apelianto teigimu, atsakovas pirkimo sąlygų 11.9 punkte nedetalizavęs darbų, neteisėtai ir nepagrįstai pirkimo sąlygų 11.9 punktą aiškino ir taikė plečiamai, kaip apimantį gatvių ir kiemų nuolatinę, reguliarią ir ilgalaikę priežiūrą, būklės stebėjimus, operatyvius defektų šalinimus, sniego šalinimus ir išvežimus žiemos metu ir pan. Teisėjų kolegija, remdamasi bylos medžiagą bei ją įvertinusi, neturi pagrindo šių apelianto argumentų laikyti pagrįstais.

46Lietuvos Aukščiausiojo Teismo yra išaiškinta, kad kitų teisės aktų (ne Viešųjų pirkimų įstatymo) nuostatos viešųjų pirkimų teisiniams santykiams turi būti taikomos subsidiariai, t. y. pirmiausia reikia taikyti galiojančias Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas (įskaitant ir dėl tiekėjų kvalifikacijos), o kitos teisės normos taikytinos tais atvejais, kai Viešųjų pirkimų įstatymas nereguliuoja atitinkamo klausimo arba Viešųjų pirkimų įstatymo normose įtvirtintos blanketinės nuostatos. Be to, negalima Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų (įskaitant dėl tiekėjų kvalifikacijos) aiškinti ir laikyti taip, kad būtų nukrypta nuo kitų teisės aktų teisės normų, o šių taikymas negali būti laikomas prieštaraujančiu Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų laikymui, nebent Viešųjų pirkimų įstatyme expressis verbis būtų įtvirtintas priešingas reguliavimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-158/2011).

47Kaip žinia, Viešųjų pirkimų įstatymas nereglamentuoja gatvių (kelių) priežiūros ir gatvių (kelių) remonto teisinių santykių, todėl tinkamam Viešųjų pirkimų įstatymo normų ir pirkimo sąlygų nuostatų, įskaitant ir susijusių su tiekėjų kvalifikacijos vertinimu, taikymui būtina atsižvelgti į specialiuosius teises aktus.

48Lietuvos Respublikos kelių įstatymas nustato tiek kelio priežiūros sampratą, tiek ir kelio taisymo (remonto) sąvoką: kelio priežiūra – tai nuolatiniai kelio darbai siekiant užtikrinti saugų eismą ir numatytą kelio bei jo statinių tarnavimo laiką (Lietuvos Respublikos kelių įstatymo 2 str. 8 p.); kelio taisymas (remontas) – statybos rūšis, kurios tikslas iš dalies arba visiškai atkurti statybos techninių reglamentų nustatytas kelio ar kitų jo statinių savybes, pablogėjusias dėl statinio naudojimo, arba jas pagerinti (Lietuvos Respublikos kelių įstatymo 2 straipsnio 12 p.). Be to, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 155 patvirtinto Kelių priežiūros aprašo (toliau - Aprašas) 2 straipsnyje nustatyta, kad kelio priežiūra – nuolatiniai kelio darbai, kuriais siekiama užtikrinti saugų eismą ir numatytą kelio bei jo statinių tarnavimo laiką. Lietuvos Respublikos statybos įstatyme taip pat pateikta statinio techninės priežiūros sąvoka, kurią sudaro: nuolatinis statinio būklės stebėjimas, kurio tikslas – nustatyti vizualiai pastebimus statinio būklės pokyčius statinio naudojimo metu; 2) statinio periodinės ir specializuotos apžiūros, kurių tikslas – nustatyti statinio techninės būklės pokyčius per tam tikrą laiką arba kitais atvejais; 3) pastebėtų statinio būklės defektų šalinimas; 4) remonto (paprastojo arba kapitalinio) organizavimas (41 str. 5 d.).

49Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į aukščiau nurodytas aplinkybes, pažymi, jog siekiant įgyvendinti viešųjų pirkimų tikslą (vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti atsakovui reikalingų prekių, paslaugų ir darbų), viešojo pirkimo sąlygų turinys privalo būti aiškinamas sistemiškai vertinant visas pirkimo sąlygas bei išsiaiškinant tikrąją perkančiosios organizacijos valią.

50Kaip minėta, nagrinėjamu atveju atsakovas tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus nustatė pirkimo sąlygų III dalyje. Pirkimo sąlygų 12 punktu atsakovas nustatė, kad tiekėjas turi atitikti visus 11 punkte nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, o 13 punktu nustatė, kad tuo atveju, jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, pirkimo sąlygų 11.5, 11.7-11.16 punktuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus turi atitikti bent vienas ūkio subjektų grupės narys arba visi ūkio subjektų grupės nariai kartu.

51Pirkimo sąlygų 11.9 punktu atsakovas nustatė kvalifikacijos reikalavimas tiekėjui: „Tiekėjo patirtis – per paskutinius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas veiklą vykdė mažiau nei 5 metus) įvykdyta ir/ar vykdoma bent 1 gatvių ir kiemų dangų remonto bei priežiūros darbų sutartis, kurios vertė yra ne mažesnė kaip 5 mln. Lt su PVM (teikiant pasiūlymą dviem pirkimo objekto dalims – sutarties vertė ne mažesnė kaip 10 mln. Lt su PVM). Jei tiekėjas teikia informaciją apie vykdomą sutartį, šios sutarties įvykdytos dalies vertė turi būti ne mažesnė kaip 5 mln. (teikiant pasiūlymą dviem pirkimo objekto dalims – sutarties vertė ne mažesnė kaip 10 mln. Lt su PVM)“.

52Bylos medžiaga taip pat patvirtina, kad pirkimo sąlygų II dalyje atsakovas apibrėžė viešojo pirkimo objektą: pirkimo objektas - Vilniaus miesto Šiaurinės ir Vakarinės dalių gatvių ir kiemų dangos remonto bei priežiūros darbų pirkimas (5 punktas), o perkamų darbų savybės apibūdintos techninėje specifikacijoje (9 punktas), sudarytoje vadovaujantis Aprašo nuostatomis. Pirkimo sąlygų Techninės specifikacijos 5.1.5 punkte, atitinkančiame Aprašo 12.2, 13.5 punktus, atsakovas nustatė, kad rangovas privalo nuolat vesti jam perduodamų eksploatuoti gatvių ir kiemų dangos stebėseną; privalo defektus, kurie kelia grėsmę eismo dalyvių, transporto priemonių ir pan. saugumui, nedelsiant pažymėti gairelėmis, aptverti ir nedelsiant šalinti (taisyti) bei apie šią aplinkybę informuoti užsakovą (Aprašo 13.6 p.). Be to, rangovas nustatytomis sąlygomis privalo užtikrinti mechanizuotą sniego valymą ir išvežimą bei, atsižvelgus į oro sąlygas, organizuoti budėjimą, siekiant tinkamai suteikti sniego valymo ir išvežimo darbus (Pirkimo sąlygų Techninės specifikacijos 15 p., Aprašo 13.1 p.); baigęs kasmetinius gatvių ir kiemų dangos remonto darbus, užtikrindamas gerą gatvių ir kiemų dangos būklę, likusiu metų laiku, t. y. nuo sausio 1 d. iki balandžio 1 d., privalo skirti žmones gatvių apžiūrai ir atsirandančių dangos defektų nustatymui. Kiekvieną savaitę gatvių apžiūros (defektavimo) metu rangovas kartu su užsakovo atstovu surašo defektinį aktą, kurį privalu pateikti užsakovui (Pirkimo sąlygų Techninės specifikacijos 17 p., Aprašo 12.2 p.).

53Teisėjų kolegija pagal pateiktus į bylą įrodymus bei byloje nustatytas aplinkybes daro išvadą, kad remonto darbais yra atliekami konkretūs gatvės defekto šalinimo darbai, o priežiūra yra suprantama kaip nuolatinis procesas, kurio metu atliekami įvairūs darbai padedantys užtikrinti nuolatinę gatvių priežiūrą (eksploataciją). Dėl to, priešingai nei teigia apeliantas, atsakovas tiek pirkimo sąlygose, tiek specifikacijoje tiksliai ir aiškiai išreiškė bei netaikė plečiamai savo reikalavimo, kadangi gatvės (kelio) remonto bei priežiūros darbai nėra tapatūs savo esme ir šios darbų kategorijos laikytinos skirtingomis. Tuo tarpu, apeliantas, būdamas profesionaliu verslininku, dalyvaujantis panašaus pobūdžio pirkimuose, privalėjo žinoti ir suprasti, koks yra pirkimo objektas ir kokią sutartį jis turėtų vykdyti, laimėjęs konkursą.

54Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas teisingai aiškino ir taikė kvalifikacijos vertinimą reglamentuojančias teisės normas bei pagrįstai pritarė atsakovo sprendimo atmesti dalyvio pasiūlymą motyvams dėl pirkimo sąlygų 11.9 punkto turinio. Atsakovas pirkimo sąlygų 11.9 punkte atskleidė siekį įsigyti ne tik atitinkamus gatvių ir kiemų dangų remonto darbus, tačiau taip pat ir jų priežiūros darbus, todėl nėra pagrindo teigti, jog šį punktą atsakovas aiškino ir taikė plečiamai, kaip apimantį gatvių ir kiemų nuolatinę, reguliarią ir ilgalaikę priežiūrą, būklės stebėjimus, operatyvius defektų šalinimus, sniego šalinimus ir išvežimus žiemos metu ir pan.

55Dėl netinkamo dalyvio kvalifikacijos vertinimo

56Apeliantas, nesutikdamas su skundžiamu sprendimu, teigia, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino dalyvio kvalifikacijos atitiktį pirkimo sąlygų 11.9 punktui. Apelianto teigimu, teismas nepagrįstai nusprendė, kad ieškovas atsakovui neįrodė tiekėjo patirties apie vykdytus panašaus pobūdžio dangų priežiūros darbus. Teisėjų kolegija šiuos apelianto argumentus laiko nepagrįstais.

57Kaip žinia, Viešųjų pirkimų įstatymas suteikia perkančiajai organizacijai diskrecijos teisę nustatyti bei patikrinti tiekėjų kvalifikaciją. Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos (teisės verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio ir techninio pajėgumo) reikalavimus ir pareikalauti, kad kandidatai ar dalyviai pateiktų pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Be to, perkančioji organizacija, atsižvelgdama į perkamų prekių, paslaugų ar darbų pobūdį, kiekį, svarbą ir paskirtį, turi teisę įvertinti ir patikrinti kandidatų ir dalyvių techninį ir profesinį pajėgumą Viešųjų pirkimų įstatymo 36 straipsnyje nurodytais būdais ir pirkimo dokumentuose nurodyti, kokius (vieną ar kelis) techninio ir (ar) profesinio pajėgumo įrodymus turi pateikti tiekėjai (Viešųjų pirkimų įstatymo 36 straipsnio 1 dalis). Dėl to, atsakovas, kaip perkančioji organizacija, siekdamas įgyvendinti visuomenės poreikius, užtikrinti viešojo intereso saugą bei kuo racionaliau panaudoti valstybės skiriamas lėšas, privalo įsiaiškinti ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas. Atsakovas privalo reikalauti, kad dalyviai pateiktų pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Be to, pažymėtina, kad reikalavimas pateikti atitinkamą kvalifikaciją pagrindžiantį dokumentą yra ne kvalifikacijos, o jo pagrindimo reikalavimas; toks reikalavimas svarbus tik dėl to, kad padeda perkančiajai organizacijai patikrinti ir įsitikinti tiekėjo kvalifikacijos atitiktimi pirkimo sąlygose keliamiems reikalavimas; net ir neatitinkant šio išvestinio reikalavimo, tiekėjo kvalifikacija iš principo gali būti pripažįstama atitinkančia minimalius jai keliamus reikalavimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. birželio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2011; 2011 m. gegužės 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-231/2011; 2011 m. balandžio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-158/2011).

58Teisėjų kolegija, vertindama aukščiau paminėtus apelianto argumentus, pažymi, jog pagal CPK 12 straipsnį kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus atvejus, kai remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti. Iš esmės analogiška nuostata įtvirtinta ir CPK 178 straipsnyje. CPK 185 straipsnis nustato, kad teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Kartu akcentuotina, kad jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, išskyrus CPK nustatytas išimtis. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad spręsdamas ginčą, teismas turi įsitikinti, ar pakanka įrodymų reikšmingoms bylos aplinkybėms nustatyti, ar tinkamai šalims paskirstyta įrodinėjimo pareiga, ar įrodymai turi ryšį su įrodinėjimo dalyku, ar jie leistini, patikimi, reikia įvertinti kiekvieną įrodymą ir įrodymų visetą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2011), o faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, kad labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (tikimybių pusiausvyros principas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugsėjo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-439/2008). Teismas kiekvienoje konkrečioje situacijoje turi spręsti dėl byloje esančių įrodymų pakankamumo ir patikimumo, įvertinti, ar nėra prieštaravimų tarp įrodymų, ar šalutiniai duomenys patvirtina pagrindinius, ar pakankami tiesioginiai duomenys, ar nuoseklūs šalutiniai įrodomieji faktai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. lapkričio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-539/2013; kt.); be to, teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, teisingumo, protingumo, sąžiningumo kriterijais (CPK 3 straipsnio 7 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. vasario 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-129/2008; 2014 m. sausio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-103/2014).

59Kaip minėta, pirkimo sąlygų 11.9 punkte aiškiai ir nedviprasmiškai buvo įtvirtintas reikalavimas: „Tiekėjo patirtis – per paskutinius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas veiklą vykdė mažiau nei 5 metus) įvykdyta ir/ar vykdoma bent 1 gatvių ir kiemų dangų remonto bei priežiūros darbų sutartis, kurios vertė yra ne mažesnė kaip 5 mln. Lt su PVM (teikiant pasiūlymą dviem pirkimo objekto dalims – sutarties vertė ne mažesnė kaip 10 mln. Lt su PVM). Jei tiekėjas teikia informaciją apie vykdomą sutartį, šios sutarties įvykdytos dalies vertė turi būti ne mažesnė kaip 5 mln. (teikiant pasiūlymą dviem pirkimo objekto dalims – sutarties vertė ne mažesnė kaip 10 mln. Lt su PVM)“.

60Nagrinėjamu atveju bylos medžiaga patvirtina, kad apeliantas atitiktį pirkimo sąlygų 11.9 punkte nustatytam kvalifikaciniam reikalavimui įrodinėja Klaipėdos universiteto 2014 m. sausio 31 d. pažyma Nr. 01S-PS- 2014 apie atliktus darbus ir tarpinio mokėjimo pažyma Nr. 10 (Inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų statyba H. Manto g.84, Klaipėdoje) (t. 1, b. l. 255-256); Kelmės rajono savivaldybes administracijos 2014 m. vasario 3 d. pažyma Nr. (7.22)S-409 apie atliktus darbus ir atliktų darbų aktu Nr. 23 bei pažyma apie atliktų darbų vertę Nr. 03 (Kelmės miesto centrinės dalies teritorijos sutvarkymas (II etapas - A. Mackevičiaus g. kvartalas)) (t. 2, b. l. 213-216). Iš pateiktų dokumentų turinio matyti, jog UAB „IRDAIVA“ buvo sudariusi rangos darbų sutartis, t. y. buvo atliekami tik remonto (gatvių, šaligatvių dangų) darbai.

61Be to, Kelmės rajono savivaldybės administracijos 2014 m. vasario 3 d. pažyma Nr. (7.22)S-409, atliktų darbų aktas Nr. 3 ir pažymos apie atliktų darbų vertę Nr. 3 punktai 1-4 (atitinkamų gatvių šaligatvių remontas) bei punktai 11-16 (gyvenamųjų namų kiemų ir teritorijos prie atitinkamos gatves remontas, automobilių stovėjimo aikštelės rekonstrukcija) neįrodo, kad buvo vykdomas nuolatinis šių dangų būklės stebėjimas, periodinės apžiūros, nedelsiant šalinami pastebėti defektai, keliantys grėsmę eismo dalyvių saugumui, ženklinamos/ aptveriamos vietos, keliančios pavojų eismo dalyvių saugumui, operatyviai reaguojama į tokias aplinkybes ir pan. Šių aplinkybių taip pat nepatvirtina ir Klaipėdos universiteto 2014 m. sausio 31 d. pažyma Nr. 01S- PS-2014 apie atliktus darbus ir tarpinio mokėjimo pažyma Nr. 10. Nors Tarpinės mokėjimo pažymos Nr. 10 7 punkte nurodyta, kad buvo atliktas teritorijos sutvarkymas, tačiau tai neįrodo, jog UAB „IRDAIVA“ įsipareigojo atlikti gatvių ir kiemų dangų priežiūros darbus aukščiau paminėtų teisės aktų bei techninę specifikacijos prasme. Šiuo atveju teritorijos sutvarkymas laikytinas tik dangų atstatymu ir/ ar naujų įrengimu, tačiau ne jų priežiūrą ir defektų šalinimu, vykdomą tam tikrą laikotarpį.

62Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija daro išvadą, jog apeliantui neįrodžius savo kvalifikacijos dėl galimybės tinkamai atlikti gatvių ir kiemų dangų priežiūros darbus, t. y. kvalifikacijos atitikties pirkimo sąlygų 11.9 punktui, pirmosios instancijos teismas pagrįstai darė išvadą, jog apeliantas atsakovui neįrodė tiekėjo patirties apie vykdytus panašaus pobūdžio dangų priežiūros darbus.

63Be to, teisėjų kolegija laiko nepagrįstais apelianto argumentus, jog UAB „IRDAIVA“ buvo atsakinga ne tik už darbų/ remonto atlikimą ir priežiūros darbams analogiškų veiksmų atlikimą, tačiau ir už defektų šalinimą garantiniu laikotarpiu.

64CK 6.697 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad rangovas, jeigu ko kita nenustato statybos rangos sutartis, per visą garantinį laiką užtikrina, kad statybos objektas atitinka normatyvinių statybos dokumentų nustatytus rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal sutartyje nustatytą paskirtį. Dėl to teisėjų kolegija pažymi, kad garantiniu laikotarpiu yra taisomi ir šalinami dėl rangovo kaltės nekokybiškai atlikti rangos darbai, o ne atliekami seniau tinkamai įrengtų gatvių ir kiemų remonto bei priežiūros darbai, kurių garantinis laikotarpis yra jau pasibaigęs.

65Dėl tiekėjų pareigos kreiptis dėl konkurso sąlygų aiškinimo

66Apeliantas apeliaciniame skunde teigia, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai ir netinkamai aiškino tiekėjų pareigą kreiptis dėl konkurso sąlygų aiškinimo bei ginčyti konkurso sąlygų reikalavimus.

67Bylos medžiaga patvirtina, jog pirkimo sąlygos buvo paskelbtos viešai ir prieinamos visiems potencialiems tiekėjams, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai darė išvadą, jog apeliantui buvo sudarytos vienodos sąlygos, užtikrinančios jo teisę susipažinti su pirkimo sąlygomis, išsiaiškinti jų turinį, gauti atsakovo paaiškinimus, o nesutinkant su kuriomis nors jų – ginčyti įstatymo nustatyta tvarka. Byloje nėra duomenų, jog apeliantas būtų kreipęsis į atsakovą dėl neaiškių pirkimo sąlygų išaiškinimo (CPK 178 str., 185 str.). Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, jog apeliantas, veikdamas kaip profesionalus ūkio subjektas, privalėjo būti aktyvus ir prašyti paaiškinti jam neaiškius konkurso sąlygų reikalavimus, todėl jo neveikimo rizika pirkimo sąlygų 11.9 punkto reikalavimų teisėtumo bei šio reikalavimo turinio išsiaiškinimo aspektu teko jam pačiam.

68Dėl viešųjų pirkimų principų pažeidimo

69Apeliantas taip pat teigia, kad atsakovas, aiškindamas ir taikydamas pirkimo sąlygų 11.9 punktą plečiamai, pažeidė lygiateisiškumo ir skaidrumo principus.

70VPĮ 3 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad pirkimų tikslas – vadovaujantis šio įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai (atlikti pirkimą įgaliojusiai perkančiajai organizacijai) ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. Siekiant racionalaus lėšų panaudojimo perkančiajai organizacijai viešuosius pirkimus reglamentuojančiu teisiniu reguliavimu turi būti sudaroma galimybė įsigyti prekes ar paslaugas kuo naudingesnėmis jai sąlygomis. Tai inter alia reiškia, kad perkančioji organizacija turi turėti tokias pačias sąlygas įsigyti prekes ar paslaugas rinkoje kaip ir bet kuris kitas pirkėjas. Suprantama, perkančioji organizacija turi užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų (VPĮ 3 straipsnio 1 dalis).

71Teisėjų kolegija pagal pateiktus į bylą įrodymus bei byloje nustatytas aplinkybes sprendžia, kad nagrinėjamu atveju atsakovas, pasinaudojęs diskrecijos teise nustatyti pirkimo sąlygas, teisingai bei vienodai įvertino tiekėjų pasiūlymų atitikimą pirkimo sąlygų 11.9 punkte nustatytiems reikalavimams, visiems tiekėjams sudarė vienodas sąlygas konkuruoti dėl paslaugų teikimo sutarties sudarymo, todėl apelianto argumentai dėl lygiateisiškumo ir skaidrumo principų pažeidimo laikytini nepagrįsti.

72Dėl apeliacinio skundo ir pirmos instancijos teismo sprendimo

73Vadovaudamasi prieš tai nurodytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, atmesdamas ieškovo UAB ,,AKORDAS 1“ ieškinį atsakovui Vilniaus miesto savivaldybės administracijai dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, visapusiškai ir objektyviai išaiškino ir teisingai nustatė bylos aplinkybes, tinkamai ir teisingai įvertino byloje pateiktus įrodymus, teisingai aiškino ir teisingai taikė viešuosius pirkimus reglamentuojančias teisės normas, principus, nepažeidė įrodymų vertinimą reglamentuojančių proceso taisyklių, atskleidė bylos esmę ir priėmė teisėtą, pagrįstą sprendimą (CPK 263 straipsnio 1 dalis, 329 straipsnio 1 dalis, 330 straipsnis).

74Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinis skundas yra nepagrįstas ir atmestinas, o Vilniaus apygardos teismo 2014 m. birželio 23 d. sprendimas paliktinas nepakeistu.

75Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme

76Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93, 302 str.).

77Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į priimamą procesinį sprendimą, sprendžia, kad bylinėjimosi išlaidų atlyginimas apeliacinės instancijos teisme apeliantui UAB „AKORDAS 1“ nepriteistinas (CPK 98 str. 1 d.).

78Trečiasis asmuo UAB „GATVIŲ STATYBA“ atsiliepimu į ieškovo apeliacinį skundą prašo priteisti jam iš apelianto UAB „AKORDAS 1“ patirtas bylinėjimosi išlaidas bei pateikė šias išlaidas ir jų dydį pagrindžiančius įrodymus. Iš 2014 m. liepos 22 d. PVM sąskaitos faktūros KK Nr. 1376 bei mokėjimo nurodymo matyti, kad trečiasis asmuo už teisines paslaugas sumokėjo 6050 Lt. Iš minėtos PVM sąskaitos faktūros matyti, jog teisinės paslaugos sudaro apeliacinio skundo analizę, susijusios teismų praktikos paiešką ir atsiliepimą į apeliacinį skundą.

79Teisėjų kolegija pažymi, kad teismas, spręsdamas dėl advokato pagalbai apmokėti išleistos išlaidų dalies dydžio, turi vadovautis CPK 98 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgti į tokias aplinkybes: 1) Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) nurodytus maksimalius dydžius (toliau – ir Rekomendacijos) bei šiame teisės akte nurodytus kriterijus; 2) bylos sudėtingumą; 3) advokato darbo ir laiko sąnaudas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje 3K-3-533/2008).

80Rekomendacijų 8.11 punkte nustatyta, kad maksimalus užmokesčio už atsiliepimą į apeliacinį skundą dydis yra 1.5 MMA. Tačiau teismas išimtinais atvejais gali nukrypti nuo Rekomendacijų 8 punkte nustatytų maksimalių dydžių, atsižvelgdamas į konkrečias bylos aplinkybes (Rekomendacijų 11 p.).

81Atsižvelgiant į bylos sudėtingumą, atsiliepimo apimtį, priteisiamos bylinėjimosi išlaidos mažintinos CPK 98 straipsnio 2 dalies ir Rekomendacijų 11 punkte nustatytu pagrindu ir iš apelianto trečiajam asmeniui UAB „GATVIŲ STATYBA“ priteistina 2 000 Lt bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme suma (CPK 98 str. 1, 3 d.).

82Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

83Vilniaus apygardos teismo 2014 m. birželio 23 d. sprendimą palikti nepakeistą.

84Priteisti iš ieškovo UAB „AKORDAS 1“ trečiajam asmeniui UAB „GATVIŲ STATYBA“ du tūkstančius litų / penkis šimtus septyniasdešimt devynis eurus ir dvidešimt keturis euro centus (2 000 Lt / 579,24 EUR) bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovas UAB „AKORDAS 1“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuris buvo... 5. Ieškovas ieškinyje bei kituose procesiniuose dokumentuose nurodė, kad... 6. Ieškovas teigė, kad atsakovas, atmesdamas jo pretenziją, neužtikrino ir... 7. Ieškovas nurodė, kad 2013 m. spalio mėn. pažymos dėl įvykdytų rangos... 8. Ieškovas pažymėjo, kad teisės aktai nereglamentuoja gatvių ir kiemų... 9. Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija procesiniuose... 10. Atsakovas taip pat nurodė, kad dalyvis kartu su pasiūlymu pateikė kitų... 11. Atsakovo teigimu, dalyvis nepagrindė savo patirties, jog per paskutinius 5... 12. Atsakovas pažymėjo, kad pirkimo sąlygose aiškiai apibrėžė pirkimo... 13. Trečiasis asmuo UAB „GATVIŲ STATYBA“ prašė ieškinį atmesti bei... 14. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 15. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. birželio 23 d. sprendimu ieškinio... 16. Teismas, įvertinęs bylos aplinkybes, nustatė, kad nagrinėjamu atveju... 17. Teismas nurodė, kad pirkimo sąlygų 11.9 punkte įtvirtintas tiekėjų... 18. Teismas taip pat nurodė, kad pirkimo sąlygos buvo paskelbtos viešai ir... 19. Teismas pažymėjo, kad dalyvis, vykstant pirkimo procedūroms, pirkimo... 20. Teismas nurodė, kad ieškovas – juridinis asmuo ir profesionalus... 21. Teismas, vertindamas atsakovo veiksmų teisėtumą, nustatė, kad šalys... 22. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai... 23. Ieškovas UAB „AKORDAS 1“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus... 24. 1) Teismas neteisingai aiškino ir taikė kvalifikacijos vertinimą... 25. 2) Teismas netinkamai įvertino dalyvio kvalifikacijos atitiktį pirkimo... 26. 3) Teismas nepagrįstai ir netinkamai aiškino tiekėjų pareigą kreiptis dėl... 27. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės... 28. 1) Apeliantas nepagrįstai teigia, kad pirkimo sąlygų 11.9 punkte nebuvo... 29. 2) Apeliantas nepagrįstai teigia, kad atsakovas pirkimo sąlygas aiškina... 30. 3) Ūkio subjektų grupė UAB „AKORDAS 1“ ir UAB „IRDAIVA“ turėjo... 31. 4) Apelianto teiginiai, jog atsakovas perkėlė jam pareigą kreiptis dėl... 32. Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiasis asmuo UAB ,,GATVIŲ STATYBA“... 33. 1) Apeliantas klaidingai interpretuoja konkurso sąlygas, teigdamas, jog... 34. 2) Apeliantas neapgrįstai gatvių ir kiemo dangos įrengimo darbus tapatina su... 35. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 36. Apeliacinis skundas atmestinas, Vilniaus apygardos teismo 2014 m. birželio 23... 37. Dėl bylos nagrinėjimo ribų... 38. Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo... 39. Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal... 40. Dėl viešųjų pirkimų ... 41. Viešųjų pirkimų institutas yra tiek nacionalinės, tiek Europos Bendrijos... 42. Dėl faktinių bylos aplinkybių... 43. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, tinkamai ištyręs bei... 44. Dėl neteisėto konkurso sąlygų ir kvalifikacijos vertinimą... 45. Apeliantas teigia, jog pirmosios instancijos teismas neteisingai aiškino ir... 46. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo yra išaiškinta, kad kitų teisės aktų (ne... 47. Kaip žinia, Viešųjų pirkimų įstatymas nereglamentuoja gatvių (kelių)... 48. Lietuvos Respublikos kelių įstatymas nustato tiek kelio priežiūros... 49. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į aukščiau nurodytas aplinkybes, pažymi,... 50. Kaip minėta, nagrinėjamu atveju atsakovas tiekėjų kvalifikacijos... 51. Pirkimo sąlygų 11.9 punktu atsakovas nustatė kvalifikacijos reikalavimas... 52. Bylos medžiaga taip pat patvirtina, kad pirkimo sąlygų II dalyje atsakovas... 53. Teisėjų kolegija pagal pateiktus į bylą įrodymus bei byloje nustatytas... 54. Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios... 55. Dėl netinkamo dalyvio kvalifikacijos vertinimo... 56. Apeliantas, nesutikdamas su skundžiamu sprendimu, teigia, kad pirmosios... 57. Kaip žinia, Viešųjų pirkimų įstatymas suteikia perkančiajai... 58. Teisėjų kolegija, vertindama aukščiau paminėtus apelianto argumentus,... 59. Kaip minėta, pirkimo sąlygų 11.9 punkte aiškiai ir nedviprasmiškai buvo... 60. Nagrinėjamu atveju bylos medžiaga patvirtina, kad apeliantas atitiktį... 61. Be to, Kelmės rajono savivaldybės administracijos 2014 m. vasario 3 d.... 62. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija daro... 63. Be to, teisėjų kolegija laiko nepagrįstais apelianto argumentus, jog UAB... 64. CK 6.697 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad rangovas, jeigu ko kita nenustato... 65. Dėl tiekėjų pareigos kreiptis dėl konkurso sąlygų aiškinimo ... 66. Apeliantas apeliaciniame skunde teigia, kad pirmosios instancijos teismas... 67. Bylos medžiaga patvirtina, jog pirkimo sąlygos buvo paskelbtos viešai ir... 68. Dėl viešųjų pirkimų principų pažeidimo... 69. Apeliantas taip pat teigia, kad atsakovas, aiškindamas ir taikydamas pirkimo... 70. VPĮ 3 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad pirkimų tikslas – vadovaujantis... 71. Teisėjų kolegija pagal pateiktus į bylą įrodymus bei byloje nustatytas... 72. Dėl apeliacinio skundo ir pirmos instancijos teismo sprendimo... 73. Vadovaudamasi prieš tai nurodytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija... 74. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinis skundas... 75. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme... 76. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 77. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į priimamą procesinį sprendimą,... 78. Trečiasis asmuo UAB „GATVIŲ STATYBA“ atsiliepimu į ieškovo apeliacinį... 79. Teisėjų kolegija pažymi, kad teismas, spręsdamas dėl advokato pagalbai... 80. Rekomendacijų 8.11 punkte nustatyta, kad maksimalus užmokesčio už... 81. Atsižvelgiant į bylos sudėtingumą, atsiliepimo apimtį, priteisiamos... 82. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 83. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. birželio 23 d. sprendimą palikti... 84. Priteisti iš ieškovo UAB „AKORDAS 1“ trečiajam asmeniui UAB „GATVIŲ...