Byla e2-1188-1120/2020
Dėl Klaipėdos apygardos teismo 2020 m. birželio 18 d. nutarties, kuria ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Eugvilsta“ nustatytas terminas ieškinio trūkumams pašalinti

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Agnė Tikniūtė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Eugvilsta“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2020 m. birželio 18 d. nutarties, kuria ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Eugvilsta“ nustatytas terminas ieškinio trūkumams pašalinti.

3Teismas

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Eugvilsta“ (toliau – ieškovė) ieškiniu prašė: 1) pripažinti negaliojančia nuo jos sudarymo momento 2010 m. spalio 29 d. ieškovės ir J. O. (toliau – atsakovas) sudarytą paskolos sutartį; 2) pripažinti negaliojančia nuo jos sudarymo momento 2012 m. kovo 19 d. ieškovės ir atsakovo nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartį; 3) pripažinti negaliojančia nuo jos sudarymo momento 2014 m. balandžio 4 d. ieškovės ir atsakovo nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartį; 4) taikyti restituciją ir ieškovei pripažinti nuosavybės teisę į atsakovui parduotą nekilnojamąjį turtą (toliau – Turtas), o šalis įpareigoti grąžinti visa, ką yra gavusios pagal ginčijamas sutartis. Ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – įrašą viešame registre dėl nuosavybės teisės perleidimo draudimo atsakovui nuosavybės teise priklausančiam Turtui.

82.

9Ieškovė nurodė, kad ieškinio reikalavimas yra turtinio pobūdžio, ieškinio suma sudaro 94 376,33 Eur, todėl mokėtinas žyminis mokestis pateikiant ieškinį elektroninių ryšių priemonėmis sudaro 1 641 Eur. Dar 38 Eur žyminis mokestis mokėtinas už prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, iš viso mokėtina 1 679 Eur žyminio mokesčio suma. Nurodytos sumos bendrovė šiuo metu sumokėti negali, nes areštuota jos atsiskaitomoji sąskaita, prašė atidėti žyminio mokesčio mokėjimą iki bylos išnagrinėjimo pabaigos. Ieškovė pažymėjo, kad šiuo metu vykdo dalinius atsiskaitymus su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (toliau – VSDFV) (mažina skolą), todėl kitų mokėjimų atlikti negali. Per 6 mėn. ieškovė ketina visiškai atsisakyti, tuomet atsiras galimybė sumokėti 1 679 Eur žyminį mokestį.

103.

11Klaipėdos apygardos teismas 2020 m. birželio 16 d. nutartimi nustatė ieškovei terminą sumokėti žyminį mokestį ir pateikti įrodymus teismui. 2020 m. birželio 16 d. ieškovė kreipėsi su prašymu dėl atleidimo nuo žyminio mokesčio dalies sumokėjimo, prašė atleisti ieškovę nuo 1 600 Eur dalies žyminio mokesčio sumokėjimo, o likusią žyminio mokesčio dalį (38 Eur už prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir 41 Eur už ieškinį) leisti sumokėti per keturių darbo dienų terminą.

12II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

134.

14Klaipėdos apygardos teismas 2020 m. birželio 18 d. nutartimi nustatė ieškovei terminą ieškinio trūkumams pašalinti. Teismas nustatė, kad ieškovė nesumokėjo žyminio mokesčio dalies už ieškinį, taip pat nesumokėjo žyminio mokesčio už teikiamą prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Ieškovė prie prašymo atleisti nuo dalies žyminio mokesčio sumokėjimo bei atidėti dalies žyminio mokesčio už ieškinį ir už prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones sumokėjimą nepateikė pakankamai įrodymų, iš kurių būtų galima spręsti apie realią ieškovės turtinę padėtį.

155.

16Ieškovė pateikė informaciją, kad jos skola VSDFV biudžetui 2020 m. vasario 7 d. sudarė 6 870,44 Eur. Iš ieškovės pateikto išrašo iš antstolių informacinės sistemos duomenų nustatyta, kad iš ieškovės vykdomas išieškojimas 10 kreditorių naudai; skola kreditorei UAB „SME finance“ sudaro 248 656,70 Eur. Dar 9 kreditorių naudai teismas pritaikė laikinąsias apsaugos priemones – turto areštą.

176.

18Kitų dokumentų (duomenų apie ieškovės nuosavybės teise turimą turtą, kredito įstaigų duomenų apie turimas lėšas, duomenų apie gaunamas pajamas ir pan.), būtinų siekiant nustatyti tikrąją asmens turtinę padėtį, ieškovė nepateikė. Byloje nėra pakankamai įrodymų, kurių pagrindu teismas galėtų spręsti, nuo kokios žyminio mokesčio dalies ji gali būti atleista, jei negali sumokėti viso žyminio mokesčio.

197.

20Teismas nustatė, kad ieškovė ieškinį atsakovui teikia jau ne pirmą kartą (civilinės bylos Nr. e2-53-258/2020, Nr. e2-55-258/2020, Nr. e2-2626-340/2020), jose taip pat buvo sprendžiami ieškovės prašymai atidėti bei atleisti ieškovę nuo žyminio mokesčio mokėjimo. Vilniaus apygardos teismas 2020 m. vasario 17 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-2626-340/2020 atmetė ieškovės prašymą atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą – nurodė, kad ieškovė neįrodė, jog ateityje turės galimybę sumokėti žyminį mokestį. Teismas 2020 m. vasario 21 d. nutartimi taip pat netenkino ieškovės prašymo atleisti nuo 1 641 Eur dalies žyminio mokesčio sumokėjimo, o likusią žyminio mokesčio dalį – 38 Eur, leisti sumokėti per 4 darbo dienas. Lietuvos apeliacinis teismas 2020 m. gegužės 5 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2020 m. vasario 21 d. nutartį paliko nepakeistą. Lietuvos apeliacinis teismas akcentavo, kad ieškovė nevykdo pareigos teikiamus prašymus pagrįsti įrodymais. Lietuvos apeliacinis teismas nurodė, kad ieškovei neabejotinai buvo žinoma pareiga kartu su prašymu atleisti ieškovę nuo žyminio mokesčio mokėjimo pateikti tokį prašymą pagrindžiančius įrodymus, todėl atmetė ieškovės argumentus, kad teismas turėjo nustatyti terminą įrodymams pateikti.

218.

22Atsižvelgiant į tai, kad pateiktas ieškinys neatitinka įstatymo keliamų reikalavimų, ieškovei nustatytas terminas sumokėti 1 679 Eur žyminį mokestį (1641 Eur už ieškinį + 38 Eur už prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones).

23III. Atskirojo skundo argumentai

249.

25Ieškovė atskirajame skunde prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2020 m. birželio 18 d. nutartį ir grąžinti pirmosios instancijos teismui ieškovės ieškinio priėmimo klausimą spręsti iš naujo. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais pagrindiniais argumentais:

269.1.

27Teismas skundžiamoje nutartyje (rezoliucinėje jos dalyje) nepasisakė, ar tenkina, ar atmeta ieškovės prašymą dėl atleidimo nuo žyminio mokesčio dalies. Kad prašymas netenkinamas galima suprasti tik iš nutarties motyvuojamosios dalies turinio.

289.2.

29Ieškovė su teismo vertinimu sutinka iš dalies, todėl teikia papildomus dokumentus būtinus siekiant nustatyti tikrąją ieškovės turtinę padėtį: 1) išrašą iš valstybės įmonės (toliau – VĮ) Regitra duomenų bazės, iš kurio matyti, kad visos ieškovės turimos transporto priemonės areštuotos; 2) antstolio patvarkymą, iš kurio matyti, kad vieninteliam jos turimam nekilnojamajam turtui netrukus bus skelbiamos varžytynės; 3) banko sąskaitos išrašą, iš kurio matyti, kad vienintelė turima banko sąskaita areštuota ir arešto suma yra didelė.

30Teismas

konstatuoja:

31IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

32Dėl apeliacinio proceso ribų

332.

34Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (tolau – CPK) 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismas savo iniciatyva patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis.

353.

36Apeliacinės instancijos teismas nenustatė pagrindų peržengti atskirojo skundo ribas ar absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų, todėl apeliacinis procesas vyksta pagal atskirajame skunde nustatytas ribas. Atskirajame skunde ieškovė nesutinka su pirmosios instancijos teismo nutartimi, kuria teismas netenkino ieškovės prašymo atleisti ją nuo dalies žyminio mokesčio už ieškinį. Teigia, kad teismas turėjo ją atleisti nuo prašytos dalies žyminio mokesčio sumokėjimo, kadangi jos finansinė padėtis neleidžia sumokėti tokio dydžio žyminio mokesčio.

37Dėl naujų įrodymų priėmimo

384.

39Ieškovė kartu su atskiruoju skundu pateikia naujus įrodymus: 1) išrašą iš VĮ Regitra duomenų bazės; 2) antstolio patvarkymą dėl varžytinių paskelbimo; 3) banko sąskaitos išrašą. Ieškovė teigia, kad šie duomenys parodo, kad ieškovės finansinė padėtis prasta, jos turtas areštuotas.

405.

41CPK 314 straipsnyje nustatyta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau.

426.

43Šiuo atveju ieškovė ir pirmosios instancijos teismui teikė įrodymus apie jos turtinę padėtį, tačiau teismas juos vertino kaip nepakankamus. Atvejis, kai priėmus pirmosios instancijos teismo sprendimą paaiškėja, kad neužteko įrodymų aptariamai faktinei bylos aplinkybei įrodyti, priskirtinas prie CPK 314 straipsnyje nustatytos sąlygos – kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau – taikymo atvejų, kai įstatymas suteikia dalyvaujantiems byloje asmenims teisę pateikti naujus įrodymus apeliacinės instancijos teisme (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-189/2009).

447.

45Kadangi pirmosios instancijos teismas sprendė, kad byloje nepakanka duomenų nustatyti tikrajai ieškovės turtinei padėčiai, o naujai pateikiamais įrodymais ieškovė įrodinėja pagrindą ją atleisti nuo dalies žyminio mokesčio sumokėjimo, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad šie nauji įrodymai yra reikšmingi bylos išsprendimui, padėsiantys įvertinti ieškovės finansinę padėtį, o šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo pirmosios instancijos teismui netenkinus ieškovės prašymo dėl atleidimo nuo dalies žyminio mokesčio už ieškinį sumokėjimo. Apeliacinės instancijos teismas priima ieškovės pateiktus naujus įrodymus ir vertina juos kitų byloje esančių įrodymų kontekste.

46Dėl atleidimo nuo dalies žyminio mokesčio sumokėjimo

478.

48Pirmosios instancijos teismo ieškovė prašė atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą iki bylos išnagrinėjimo, tačiau pirmosios instancijos teismas šio prašymo netenkino. Tuomet ieškovė prašė atleisti ją nuo dalies (1 600 Eur) žyminio mokesčio sumokėjimo už ieškinį ir leisti ieškovei sumokėti už prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių 38 Eur ir likusią sumą už ieškinį (41 Eur) per keturias darbo dienas. Ieškovė ieškinyje nurodė, kad nurodytos sumos ieškovė sumokėti negali, nes yra areštuota jos atsiskaitomoji sąskaita. Nurodė, kad šiuo metu vykdo dalinius atsiskaitymus su VSDFV (mažina skolą), todėl kitų mokėjimų atlikti negali.

499.

50Šiems savo argumentams pagrįsti ieškovė teismui pateikė: 1) 2019 m. liepos 15 d. išrašą iš Antstolių informacinės sistemos apie ieškovės atžvilgiu pradėtas vykdomąsias bylas (pradėtos 18 vykdomųjų bylų, 14 iš jų vykdomi išieškojimai); 2) 2019 m. rugpjūčio 19 d. banko sąskaitos išrašą (rezervuota suma 689 938,51 Eur); 3) 2020 m. vasario 11 d. socialinio draudimo skolų istoriją (2020 m. vasario 7 d. turėjo 6 870,44 Eur socialinio draudimo skolą); 4) 2019 m. gegužės 31 d. mokėjimo patirtinimą, kad ieškovė atliko 1 000 Eur įmoką VSDFV biudžetui.

5110.

52Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad ieškovė nepateikė pakankamai įrodymų, iš kurių būtų galima spręsti apie realią ieškovės turtinę padėtį.

5311.

54Apeliacinės instancijos teismui ieškovė pateikė papildomus duomenis apie jos turtinę padėtį: 1) 2020 m. birželio 22 d., išrašą iš VĮ Regitra duomenų bazės, iš kurio matyti, kad visos ieškovės turimos transporto priemonės areštuotos; 2) 2020 m. birželio 5 d. antstolio patvarkymą, iš kurio matyti, kad ieškovės nekilnojamasis turtas bus parduodamas varžytynėse; 3) 2020 m. birželio 22 d. banko sąskaitos išrašą, iš kurio matyti, kad rezervuota suma 639 080,68 Eur. Byloje esant minėtiems duomenims, apeliacinės instancijos teismas vertina, ar yra pagrindas atleisti ieškovę nuo jos prašomos dalies (1 600 Eur) žyminio mokesčio už ieškinį sumokėjimo.

5512.

56Pagal CPK 83 straipsnio 3 dalį, asmens prašymu teismas, atsižvelgdamas į asmens turtinę padėtį, turi teisę rašytinio proceso tvarka iš dalies atleisti jį nuo žyminio mokesčio mokėjimo. Prašymas iš dalies atleisti asmenį nuo žyminio mokesčio mokėjimo turi būti motyvuotas. Prie prašymo turi būti pridėti įrodymai, patvirtinantys prašymo pagrįstumą. Teismo nutartis dėl šio prašymo turi būti motyvuota.

5713.

58Skirtinga dalyvaujančių byloje asmenų turtinė padėtis bei būtinybė užtikrinti konstitucinę teisę į realią teisminę gynybą įgalino įstatymų leidėją proceso įstatyme įtvirtinti žyminio mokesčio mokėjimo lengvatas. Todėl asmuo, objektyviai negalėdamas atitinkamo proceso inicijavimo metu sumokėti viso už pateikiamą pareiškimą (ieškinį ar skundą) mokėtino žyminio mokesčio, turi teisę prašyti teismo atleisti nuo dalies šio mokesčio sumokėjimo (CPK 83 straipsnio 3 dalis) arba mokėjimą atidėti (CPK 84 straipsnis). Vertindamas, ar tikrai egzistuoja faktinės prielaidos taikyti vieną iš nurodytų žyminio mokesčio mokėjimo išimčių (lengvatų), teismas turi užtikrinti protingą pusiausvyrą tarp teisminės gynybos prieinamumo bei nesąžiningų bandymų išvengti žyminio mokesčio mokėjimo prievolės užkardymo (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. birželio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-778-464/2018).

5914.

60Asmuo gali būti atleidžiamas nuo žyminio mokesčio dalies sumokėjimo, jeigu pateikiami jo sunkią turtinę padėtį įrodantys dokumentai, dėl ko jis negali sumokėti nustatyto dydžio žyminio mokesčio. Įstatymų leidėjas nėra pateikęs baigtinio sąrašo aplinkybių, į kurias, vertinant asmens galimybę sumokėti žyminį mokestį, turėtų būti atsižvelgiama, todėl kiekvienu konkrečiu atveju būtent pats teismas sprendžia, ar pateikti argumentai bei juos pagrindžiantys įrodymai yra pakankami tokio prašymo patenkinimui, tačiau teismų praktikoje pripažįstama, kad turtinę asmens padėtį apibūdina nekilnojamojo turto registro, bankų, valstybinio socialinio draudimo pažymos, turto ir pajamų deklaracijos, kiti dokumentai (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. liepos 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-679/2009; 2010 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-834/2010; 2012 m. kovo 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-201/2012 ir kt.). Įstatymų leidėjas atleidimą iš dalies nuo žyminio mokesčio mokėjimo sieja ne tik su šiuo metu susiklosčiusia asmens turtine padėtimi, bet su visa pareiškėjo turtine padėtimi apskritai, todėl finansinę padėtį pagrindžiantys dokumentai turi būti vertinami tam tikros laiko perspektyvos atžvilgiu (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. sausio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-128/2014; 2015 m. rugsėjo 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1258-370/2015; 2016 m. kovo 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-422-196/2016; kt.). Pareiga įrodyti prašymo pagrįstumą tenka jį pateikusiam asmeniui (CPK 83 straipsnio 3 dalis, 178, 179 straipsniai) (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. gruodžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1540-302/2017).

6115.

62Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, ieškovės pateikti įrodymai patvirtina, kad jos finansinė padėtis gali trukdyti jai susimokėti visą 1 679 Eur žyminį mokestį už ieškinį ir prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Vykdomi išieškojimai neabejotinai apsunkina galimybę ieškovei sutaupyti žyminiam mokesčiui reikalingą sumą, o esant areštuotai banko sąskaitai, transporto priemonėms, parduodamam nekilnojamajam turtui, ieškovė neturi galimybės savo turimą turtą realizuoti ir sumokėti visą žyminį mokestį. Net ir ieškovei gavus pajamų, jos būtų panaudotos ieškovės atžvilgiu išieškomoms sumoms dengti. Be to, ieškovė nurodė, kad dalį mokėtino žyminio mokesčio (38 Eur už prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymą + 41 Eur už ieškinį) ieškovės vadovė sutinka sumokėti už ieškovę iš savo asmeninių lėšų. Minėtos aplinkybės patvirtina, kad neatleidus ieškovės nuo dalies žyminio mokesčio sumokėjimo, gali būti apribota galimybė ieškovei ginti jos manymu pažeistas teises teisme ir teisminė šių teisių gynyba ieškovei gali tapti neprieinama.

6316.

64Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad yra pagrindas ieškovę atleisti nuo dalies – 1 600 Eur – žyminio mokesčio už ieškinį sumokėjimo. Todėl skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis naikinama ir klausimas išsprendžiamas iš esmės (CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktas) – ieškovė atleidžiama nuo dalies – 1 600 Eur – žyminio mokesčio, mokėtino už ieškinį sumokėjimo (CPK 83 straipsnio 3 dalis). Kadangi ieškovė prašė leisti jai sumokėti už prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių 38 Eur ir likusią sumą už ieškinį (41 Eur) per keturias darbo dienas, apeliacinės instancijos teismas įpareigoja ieškovę per keturias darbo dienas sumokėti likusią žyminio mokesčio dalį ir pateikti tai patvirtinančius įrodymus pirmosios instancijos teismui. Šios sumos per nustatytą terminą nesumokėjus ir nepateikus tai patvirtinančių duomenų, pirmosios instancijos teismas turi teisę laikyti ieškinį nepaduotu ir grąžinti jį ieškovei (CPK 115 straipsnio 3 dalis).

65Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 83 straipsnio 3 dalimi, 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

66Klaipėdos apygardos teismo 2020 m. birželio 18 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – atleisti ieškovę uždarąją akcinę bendrovę „Eugvilsta“ nuo 1 600 Eur (vieno tūkstančio šešių šimtų eurų) žyminio mokesčio dalies, mokėtinos už ieškinį civilinėje byloje Nr. e2-966-265/2020, sumokėjimo.

67Įpareigoti ieškovę uždarąją akcinę bendrovę „Eugvilsta“ per keturias darbo dienas nuo šios nutarties kopijos įteikimo dienos sumokėti likusią 79 Eur (septyniasdešimt devynių eurų) dydžio žyminio mokesčio dalį ir pateikti tai patvirtinančius įrodymus pirmosios instancijos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Agnė... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės... 3. Teismas... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Eugvilsta“ (toliau –... 8. 2.... 9. Ieškovė nurodė, kad ieškinio reikalavimas yra turtinio pobūdžio,... 10. 3.... 11. Klaipėdos apygardos teismas 2020 m. birželio 16 d. nutartimi nustatė... 12. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 13. 4.... 14. Klaipėdos apygardos teismas 2020 m. birželio 18 d. nutartimi nustatė... 15. 5.... 16. Ieškovė pateikė informaciją, kad jos skola VSDFV biudžetui 2020 m. vasario... 17. 6.... 18. Kitų dokumentų (duomenų apie ieškovės nuosavybės teise turimą turtą,... 19. 7.... 20. Teismas nustatė, kad ieškovė ieškinį atsakovui teikia jau ne pirmą kartą... 21. 8.... 22. Atsižvelgiant į tai, kad pateiktas ieškinys neatitinka įstatymo keliamų... 23. III. Atskirojo skundo argumentai... 24. 9.... 25. Ieškovė atskirajame skunde prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2020... 26. 9.1.... 27. Teismas skundžiamoje nutartyje (rezoliucinėje jos dalyje) nepasisakė, ar... 28. 9.2.... 29. Ieškovė su teismo vertinimu sutinka iš dalies, todėl teikia papildomus... 30. Teismas... 31. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 32. Dėl apeliacinio proceso ribų... 33. 2.... 34. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (tolau – CPK) 320 straipsnio 1... 35. 3.... 36. Apeliacinės instancijos teismas nenustatė pagrindų peržengti atskirojo... 37. Dėl naujų įrodymų priėmimo... 38. 4.... 39. Ieškovė kartu su atskiruoju skundu pateikia naujus įrodymus: 1) išrašą... 40. 5.... 41. CPK 314 straipsnyje nustatyta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako... 42. 6.... 43. Šiuo atveju ieškovė ir pirmosios instancijos teismui teikė įrodymus apie... 44. 7.... 45. Kadangi pirmosios instancijos teismas sprendė, kad byloje nepakanka duomenų... 46. Dėl atleidimo nuo dalies žyminio mokesčio sumokėjimo... 47. 8.... 48. Pirmosios instancijos teismo ieškovė prašė atidėti žyminio mokesčio... 49. 9.... 50. Šiems savo argumentams pagrįsti ieškovė teismui pateikė: 1) 2019 m. liepos... 51. 10.... 52. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad ieškovė nepateikė pakankamai... 53. 11.... 54. Apeliacinės instancijos teismui ieškovė pateikė papildomus duomenis apie... 55. 12.... 56. Pagal CPK 83 straipsnio 3 dalį, asmens prašymu teismas, atsižvelgdamas į... 57. 13.... 58. Skirtinga dalyvaujančių byloje asmenų turtinė padėtis bei būtinybė... 59. 14.... 60. Asmuo gali būti atleidžiamas nuo žyminio mokesčio dalies sumokėjimo, jeigu... 61. 15.... 62. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, ieškovės pateikti įrodymai... 63. 16.... 64. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad yra pagrindas ieškovę... 65. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 66. Klaipėdos apygardos teismo 2020 m. birželio 18 d. nutartį panaikinti ir... 67. Įpareigoti ieškovę uždarąją akcinę bendrovę „Eugvilsta“ per...