Byla B2-288-440/2018
Dėl įmonės pabaigos

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Valantienė

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bankrutavusios Lietuvos ir Lenkijos uždarosios akcinės bendrovės „HETMA“ bankroto administratorės mažosios bendrijos „Penktas šansas“ prašymą dėl įmonės pabaigos.

3Teismas

Nustatė

4

 1. Šiaulių apygardos teismo 2017 m. gegužės 22 d. nutartimi Lietuvos ir Lenkijos uždarajai akcinei bendrovei „HETMA“ (toliau – UAB) iškelta bankroto byla. Įmonės administratoriumi paskirta mažoji bendrija (toliau – MB) „Penktas šansas“. Šiaulių apygardos teismo 2018 m. kovo 13 d. nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. Nutartys įsiteisėjusios.
 2. 2018 m. birželio 28 d. teisme gautas bankrutavusios Lietuvos ir Lenkijos UAB „HETMA“ bankroto administratorės MB „Penktas šansas“ įgalioto asmens I. K. prašymas priimti sprendimą dėl Lietuvos ir Lenkijos UAB „HETMA“ veiklos pabaigos. Pažymėjo, kad bankroto administratorė atliko visus Įmonių bankroto įstatyme (toliau – ĮBĮ) nurodyti veiksmai, nepadengtos bankroto proceso administravimo išlaidos, kreditorių reikalavimai liko nepatenkinti. Kartu su prašymu bankroto administratorė pateikė 2018 m. balandžio 4 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Šiaulių agentūros pažymą dėl įmonės išregistravimo, patvirtinančią, kad pretenzijų įmonei neturi ir 2018 m. birželio 25 d. vykusio bankrutavusios Lietuvos ir Lenkijos UAB „HETMA“ kreditorių susirinkimo protokolą Nr. 2 su priedais.
 3. Apie paskirtą teismo posėdį, kuriame sprendžiamas klausimas dėl įmonės veiklos pabaigos, viešai paskelbta 2018 m. birželio 28 d. specialiame interneto tinklapyje www.teismai.lt, kreditoriai apie teismo posėdžio vietą ir laiką informuoti išsiunčiant pranešimą. Įmonės kreditorių prieštaravimų dėl bankroto administratorės pareikšto prašymo dėl įmonės veiklos pabaigos negauta.

5Prašymas tenkintinas visiškai.

 1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje nurodoma, kad bankrotas – tai teisės aktų nustatyta tvarka pripažinta įmonės nemokumo būsena, kai siekiama šios būsenos pabaigos iš įmonės turto tenkinant kreditorių reikalavimus ir užtikrinant kreditorių ir įmonės interesų pusiausvyrą (ĮBĮ 2 straipsnio 1 dalis). Taigi bankroto proceso pagrindinis tikslas – įstatyme reglamentuota tvarka nustatyti nemokią įmonę, apsaugoti bankrutuojančios įmonės turtinius interesus ir užtikrinti jos kreditorių reikalavimų patenkinimą, įstatyme apibrėžtais terminais pašalinti ją iš rinkos, tenkinant iš jos turto kreditorių reikalavimus, tuo pačiu metu įmonei skolininkei likviduojant skolų naštą, taip apsaugant kreditorius nuo nepateisinamai ilgo nemokios įmonės atsiskaitymų kreditoriams uždelsimo ir užtikrinant skolininkės bei jos kreditorių interesų pusiausvyrą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. balandžio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-233/2014; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2018 m. balandžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-148-219/2018). Bankroto procese turi būti siekiama kiek įmanoma operatyviau užbaigti bankroto procedūras nutraukiant bankroto bylą ĮBĮ 27 straipsnio pagrindais arba likviduojant bankrutavusią įmonę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. liepos 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-320-915/2017).
 2. Lietuvos apeliacinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad teismas, gavęs iš bankrutavusios įmonės bankroto administratoriaus dokumentus, būtinus sprendžiant klausimą dėl įmonės pabaigos (nurodytus ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalyje), gali priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos tik tuo atveju, kai nelieka abejonių, jog atlikti visi įstatyme numatyti būtinieji bankroto proceso darbai, tinkamai pabaigtos bankroto procedūros ir išnaudotos visos galimybės kuo daugiau patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių finansinius reikalavimus (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-213/2007; Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. balandžio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1428/2013; Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-2224/2013). Bankrutavusios įmonės likvidavimo procedūra gali būti užbaigta tik tuomet, kai nebelieka įmonės turto, iš kurio gali būti vykdomas kreditorių reikalavimų patenkinimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. balandžio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1485/2012; Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. vasario 23 d. nutartis civilinėje byloje 2-454-381/2016).
 3. Bankroto procedūros ĮBĮ 32 straipsnio pagrindu gali būti užbaigiamos, jeigu bankrutavusios įmonės administratorius pateikia teismui ĮBĮ 31 straipsnio 8 punkte nustatytus dokumentus (likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktus) ir Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą (procesinio pobūdžio sąlygos) bei įrodymus, jog buvo panaudotos visos protingos ir būtinos priemonės bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimams patenkinti (materialaus pobūdžio sąlyga). Pastarosios sąlygos vertinimas atliekamas tikslu įsitikinti, ar iš tiesų egzistuoja objektyvios faktinės prielaidos, suponuojančios, jog kreditorių reikalavimai galėtų būti patenkinti didesniu mastu, jeigu administratorius atliktų papildomus veiksmus, susijusius su bankrutavusios įmonės bankroto procedūrų vykdymu. (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. vasario 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-482-330/2017). Vien tik formalus bankroto procedūrų tęsimas (nesant prima facie (turinčiais didesnę įrodomąją galią) įrodymų dėl egzistavimo realios galimybės tokiu būdu patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimus didesne apimtimi) neužtikrintų nei kreditorių, nei skolininko interesų apsaugos, o atskirais atvejais pažeistų ir bankroto proceso tikslus (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. kovo 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-979/2014; 2007 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-213/2007; Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. gruodžio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1244-330/2016).
 4. Bankroto administratorė MB „Penktas šansas“ pateikė teismui ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalyje nurodytą dokumentą – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Šiaulių agentūros 2018 m. balandžio 4 d. pažymą, kuri patvirtina, kad agentūra neturi pretenzijų Lietuvos ir Lenkijos įmonei UAB „HETMA“. Bankroto administratorė prašyme dėl įmonės veiklos pabaigos nurodė, kad kreditoriniai reikalavimai neįvykdyti, taip pat liko neapmokėtos bankroto administravimo išlaidos. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad įsiteisėjusia Šiaulių apygardos teismo 2017 m. liepos 12 d. nutartimi patvirtintas bankrutavusios Lietuvos ir Lenkijos UAB „HETMA“ kreditorių sąrašas bei finansiniai reikalavimai 3 521,78 Eur sumai.
 5. Iš 2018 m. birželio 25 d. kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 2 matyti, kad pirmuoju darbotvarkės klausimu buvo patvirtinta bankroto administratorės veiklos ataskaita ir antruoju darbotvarkės klausimu kreditoriai nutarė priimti nutarimą dėl įmonės pabaigos ir išregistravimo iš įmonių registro.
 6. Taip pat byloje esantys duomenys patvirtina, kad bankrutavusi Lietuvos ir Lenkijos UAB „HETMA“ Juridinių asmenų registre įregistruota 1998 m. birželio 1 d. d., finansinės atskaitomybės dokumentai niekada nebuvo teikiami registrui. VĮ Registrų centras duomenimis atsakovė Lietuvos ir Lenkijos UAB „HETMA“ neturi nekilnojamojo turto. VĮ „Regitra“ duomenimis atsakovės vardu nėra įregistruota transporto priemonių. Kitų duomenų byloje apie įmonei priklausantį turtą nėra pateikta. Bankrutavusios įmonės valdymo organai nevykdė teismo įpareigojimo perduoti bankroto administratorei įmonės turtą pagal balansą ir visus dokumentus.
 7. Bankrutavusios Lietuvos ir Lenkijos UAB „HETMA“ kreditoriai buvo informuoti apie 2018 m. liepos 11 d. 8.00 val. rašytinio proceso tvarka teisme nagrinėjamą bankroto administratorės prašymą priimti sprendimą dėl bankrutavusios Lietuvos ir Lenkijos UAB „HETMA“ veiklos pabaigos, tačiau iki teismo posėdžio nebuvo gauta prieštaravimų dėl įmonės veiklos pabaigos, todėl daroma išvada, kad įmonės kreditoriai pripažįsta, kad nėra tikslinga tęsti bankroto procedūras.
 8. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis šiuo metu nėra nagrinėjama bylų, kuriose dalyvautų bankrutavusi Lietuvos ir Lenkijos įmonė UAB „HETMA“.
 9. Visi paminėti duomenys rodo, jog visos ĮBĮ numatytos ir būtinos procedūros yra pilnai užbaigtos, pagal bankroto administratorės pateiktus duomenis liko nepatenkinti 3 521,78 Eur dydžio kreditorių finansiniai reikalavimai, tačiau įmonė neturi turto, todėl nagrinėjamu atveju nėra pagrindo išvadai, kad kreditorių reikalavimai galėtų būti patenkinti didesne apimtimi. Duomenų, kad bankroto procedūros atliktos ar užbaigtos netinkamai, jog administratorė neišnaudojo visų galimybių tenkinti kreditorių reikalavimus, jog priimti sprendimą dėl bankrutavusios įmonės pabaigos, byloje nėra pateikta. Esant šioms aplinkybėms, nėra kliūčių priimti sprendimą dėl šios įmonės veiklos pabaigos.
 10. Papildomai atkreiptinas dėmesys, kad sprendimas dėl įmonės pabaigos neužkerta kelio įmonės kreditoriams, kurių reikalavimai nebuvo patenkinti (arba buvo patenkinti tik iš dalies), pretenduoti tiek į turtą, kylantį iš reikalavimo teisių, buvusių iki įmonės išregistravimo, tiek į naujai atsiradusį bankrutavusios įmonės turtą. Šiais atvejais bankrutavusios ir iš juridinių asmenų registro išregistruotos įmonės turtą ir turtines reikalavimo teises pagal įstatymą perima jos kreditoriai, kurių reikalavimai nebuvo patenkinti likvidavimo procedūros metu, pagal ĮBĮ 35 straipsnyje nustatytą kreditorių reikalavimų tenkinimo eilę ir tvarką. Tuo atveju, jeigu po įmonės pabaigos atsiranda turto, iš kurio galėtų būti tenkinami likę nepatenkinti šios įmonės kreditorių reikalavimai, šie kreditoriai turi teisę kreiptis į įmonės bankroto bylą nagrinėjusį teismą su prašymu dėl šio turto paskirstymo, laikantis įmonės bankroto byloje nustatyto kreditorių reikalavimų tenkinimo eiliškumo ir jų proporcingumo (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. gegužės 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-701-798/2016).

6Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259–270 straipsniais, Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 26 straipsniu, 32 straipsnio 4 dalimi, teismas

Nutarė

7Prašymą tenkinti visiškai.

8Pripažinti, kad Lietuvos ir Lenkijos UAB „HETMA“, juridinio asmens kodas 210805580, buveinės adresas Šiaulių m. sav., Šiaulių m., Tilžės g. 107, veikla pasibaigė.

9Patvirtinti bankrutavusios Lietuvos ir Lenkijos UAB „HETMA“ likusius nepatenkintus kreditorinius reikalavimus 3 521,78 Eur sumai:

Eil. Nr.

Kreditorius

Įmonės kodas

Adresas

Kreditorinis reikalavimas,

15Eur

Antros eilės kreditoriai

1.

18Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyrius

288677580

Šiauliai, Ežero g. 17

3 521,78

22Bendra nepatenkintų kreditorinių reikalavimų suma:

3 521,78

24Įpareigoti bankroto administratorę atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 5 dalyje.

25Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per šį teismą.

26Sprendimo patvirtintą kopiją išsiųsti bankroto administratorei.

Proceso dalyviai
Ryšiai