Byla 2YT-16792-618/2017
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys A. L., antstolė Brigita Tamkevičienė

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Larisa Šimanskienė

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo J. J. skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys A. L., antstolė Brigita Tamkevičienė.

3Teismas

Nustatė

4pareiškėjas pateikė teismui skundą dėl antstolio veiksmų, kuriuo prašo sustabdyti varžytinių paskelbimą iki bus pateiktas turto vertinimas ir išnagrinėta civilinė byla Nr. e2-1577-479/2017. Nurodo, kad antstolės Brigitos Tamkevičienės žinioje yra vykdomoji byla Nr. 0005/16/01004, vykdoma pagal Klaipėdos apygardos teismo 2016-06-03 vykdomąjį raštą Nr. e2-1043-112/2015 dėl 67 232,99 Eur skolos ir 5 proc. dydžio metinių palūkanų išieškojimo iš skolininko J. J. išieškotojo A. L. naudai. 2017-10-23 pareiškėjui tapo žinoma, jog 2017-09-13 varžytinių aktu parduotas jam nuosavybės teise priklausantis turtas, esantis ( - ), bei atliktas turto, esančio ( - ), vertinimas. Nurodo, kad turto, esančio ( - ), vertinimas 2017-10-19 buvo atliktas pareiškėjui nedalyvaujant – jam išvykus buvo įsilaužta į patalpas. Be to, turtas įkainotas nepagrįstai maža kaina, t.y. 67 700,00 Eur, kadangi reali turto vertė yra daug didesnė – žemės sklypo vertė valstybine kaina sudaro 1 000,00 Eur už arą, o patalpų vidutinė kaina yra 1 000,00 Eur už kv.m., patalpose padaryti vandens, nuotekų, lietaus drenažo įvadai, pasirašytos eksploatavimo sutartys. Vertintojas neatsižvelgė į tai, kad šalia parduodamų žemės sklypų, kurie neturi komunikacijų, kaina yra 52 000,00 Eur už 6 arus. Pažymėjo, jog yra užsakęs turto vertinimą, kuris bus atliktas 2017-10-27. Pareiškėjas taip pat nurodė, jog turi 2 pirkėjus, kurie sutinka įsigyti patalpas už 35 000,00 Eur bei pirkėjas, kuris perka turtą, esantį ( - ), už 20 000,00 Eur. Pažymėjo, kad Klaipėdos apygardos teisme yra nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-1577-479/2017 pagal jo ieškinį dėl 60 000,00 Eur priteisimo iš A. L..

5Suinteresuotas asmuo antstolė Brigita Tamkevičienė, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 510 straipsnio 2 dalyje numatytais terminais išnagrinėjo pareiškėjo skundą, patvarkymu nustatė, jog skundas nepagrįstas, jo netenkino ir skundą perdavė nagrinėti Klaipėdos miesto apylinkės teismui.

6Suinteresuotas asmuo A. L. atsiliepimo į skundą teismo nustatytu terminu nepateikė, procesiniai dokumentai suinteresuotam asmeniui įteikti tinkamai.

7Teismas

konstatuoja:

8Skundas atmestinas

9Vykdomosios bylos Nr. 0005/16/01004 duomenimis nustatyta, kad antstolė Brigita Tamkevičienė vykdo Klaipėdos apygardos teismo 2016-06-03 vykdomąjį raštą Nr. e2-1043-112/2015 dėl 67 232,99 Eur skolos ir 5 proc. dydžio metinių palūkanų išieškojimo iš skolininko J. J. išieškotojo A. L. (vykd. b. l. 18, t. 1). 2016-06-23 turto arešto aktu Nr. S-16016282 buvo areštuotas pareiškėjui nuosavybės teise priklausantis turtas: 265/2050 žemės sklypo, ½ pagalbinio ūkio pastato, esančių ( - ), 1139/7650 statinio – inžinerinio įrenginio, ¼ pagalbinio ūkio pastato, 69/485 žemės sklypo, 1139/7650 pastato – gyvenamojo namo, esančių ( - ), pastatas – sodo pastatas, žemės sklypas, esantys ( - ), žemės sklypas, esantis ( - ) 3521/22481 buto, esančio ( - ), turtinė teisė į nekilnojamąjį daiktą, esantį Taikos pr. 46-5, Klaipėda, transporto priemonė „Citroen Xsara Picasso“, valst. Nr. ( - ) (v. b. l. 103-104, t. 1.). Antstolė 2017-09-29 patvarkymu dėl eksperto skyrimo Nr. S-17-5-18025 paskyrė turto vertės nustatymo ekspertizę žemės sklypui ir pastatui – sodo pastatui, esantiems ( - ), pavedant ją teismo ekspertei L. C. (vykd. b. l. 7, t. 3). 2017-10-06 antstolės kontoroje gautas teismo ekspertės L. C. pranešimas, kuriame nurodoma, jog nėra įmanoma nustatyti nekilnojamojo turto rinkos vertę, kadangi turto savininkas nesudarė vertintojai galimybės apžiūrėti turto iš vidaus ir atlikti jo fotofiksacijos (vykd b. l. 24, t. 3). 2017-10-19 patvarkymu dėl turto įkainojimo Nr. S-17-5-19530 antstolė nustatė, kad žemės sklypo ir pastato – sodo pastato, esančių ( - ), vertė yra 68 700,00 Eur (vykd. b. l. 34, t. 3).

10Vykdymo procesui galioja teisėtumo principas, reiškiantis, kad antstolis privalo veikti teisėtai, neviršyti jam teisės aktų suteiktų įgaliojimų (CPK 583 straipsnio 3 dalis). Antstolis taip pat privalo atliekant vykdymo veiksmus griežtai laikytis teisės aktų nustatytos priverstinės vykdomųjų dokumentų vykdymo tvarkos. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą konstatavo, kad teismų sprendimų vykdymo proceso taisyklės reikalauja iš antstolio, kaip viešosios teisės subjekto, veikti tik pagal jam suteiktus įgaliojimus (kompetenciją), o bet koks ultra vires veikimas vertintinas kaip antstolio veiklos teisėtumo principo pažeidimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. rugsėjo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-341/2007; 2008 m. birželio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-277/2008; 2010 m. vasario 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-40/2010).

11Teismas pažymi, jog nors nagrinėjamu atveju pareiškėjas neprašo panaikinti antstolės 2017-10-19 patvarkymo dėl turto įkainojimo Nr. S-17-5-19530, tačiau įvertinus pateikto skundo turinį matyti, jog pareiškėjas nesutinka su nustatyta nekilnojamojo turto verte, todėl teismui nagrinėjant pareiškėjo skundą dėl antstolio veiksmų pasisakytina ir šiuo klausimu. Viena iš būtinųjų vykdymo proceso sąlygų yra turto, į kurį nukreiptas išieškojimas, tinkamas įkainojimas, nes jis susijęs su nuosavybės teisės subjektų pakeitimu prieš savininko valią. Tinkamas turto kainos nustatymas yra susijęs tiek su skolininko teisių apsauga, užtikrinant, kad turtas nebūtų parduodamas nepagrįstai jį nuvertinant, tiek su kreditoriaus teisių apsauga, garantuojant, kad teismo sprendimas bus įvykdytas operatyviai ir efektyviai. Areštuoto ir iš varžytynių parduodamo įkeisto turto įkainojimo taisyklės įtvirtintos CPK 681 straipsnyje, kuriame nustatyta, kad skolininko turtas turi būti įkainotas rinkos kaina, atsižvelgiant į turto nusidėvėjimą bei arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones apie turto vertę. Pagal Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 2 straipsnį rinkos kaina – tai reliatyvus turto rinkos vertės patvirtinimas konkrečiame sandoryje; rinkos vertė – apskaičiuota pinigų suma, už kurią galėtų būti parduotas turtas vertinimo dieną, sudarius tiesioginį komercinį sandorį tarp norinčių turtą parduoti ir norinčių turtą pirkti asmenų po šio turto tinkamo pateikimo į rinką, jeigu abi sandorio šalys veiktų dalykiškai, be prievartos ir nesąlygojamos kitų sandorių bei interesų. Taigi pagal įstatymą vykdymo procese areštuotas turtas turi būti įkainotas objektyviai, maksimaliai artima esančiai laisvoje rinkoje turto rinkos kaina. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje teismų praktikoje laikomasi nuoseklios pozicijos, kad areštuoto turto įkainojimas yra ypač svarbi parduodamo iš varžytynių turto proceso stadija, o teisingas, įstatymo reikalavimus atitinkantis skolininko turto įkainojimas – antstolio pareiga, nuo kurios tinkamo vykdymo priklauso išieškotojo reikalavimų patenkinimas kuo didesne apimtimi per kuo trumpesnį laiką, sukeliant kiek galima mažesnių neigiamų padarinių skolininkui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gegužės 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-211/2007; 2008 m. rugsėjo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-434/2008; 2009 m. balandžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-90/2009; kt.).

12CPK 681 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad areštuodamas skolininko turtą, antstolis jį įkainoja rinkos kainomis, atsižvelgdamas į turto nusidėvėjimą bei į arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones. Jeigu skolininkas ar išieškotojas prieštarauja antstolio atliktam įkainojimui arba jei antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis turto vertei nustatyti skiria ekspertizę. Skolininkas ar išieškotojas, dalyvavę areštuojant turtą, prieštaravimus dėl turto įkainojimo gali pareikšti ne vėliau kaip per tris darbo dienas, skaičiuojant nuo turto arešto dienos. Skolininkas ir išieškotojas, nedalyvavę areštuojant turtą, prieštaravimus dėl turto įkainojimo gali pareikšti ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo tos dienos, kurią gavo turto arešto aktą (CPK 681 straipsnio 2, 3 dalys). Taigi, CPK 681 straipsnyje nustatytose areštuoto skolininko turto įkainojimo taisyklėse reikalaujama, kad skolininko turtas būtų įkainotas rinkos kaina, atsižvelgiant į turto nusidėvėjimą bei arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones apie turto vertę. Jeigu turto vertę nustatė ekspertas, tai areštuoto turto verte laikoma eksperto nustatyta turto vertė (CPK 681 straipsnio 4 dalis). Bylos duomenimis taip pat nustatyta, kad nekilnojamasis turtas, adresu ( - ), antstolės 2017-10-19 patvarkymu dėl turto įkainojimo Nr. S-17-5-19530, atsižvelgiant į 2017-10-16 teismo ekspertės L. C. ekspertizės akte nurodytą turto rinkos vertę, buvo įkainotas 68 700,00 Eur. Pažymėtina, jog nors pareiškėjas nesutinka su antstolės nustatyta turto verte, tačiau objektyvių įrodymų, nustatančių realiai kitokią turto kainą bei leidžiančių abejoti antstolės atliktu turto įkainojimu, nepateikė. Vien pareiškėjo nuomonė, abejonės ar nepasitenkinimas turto įvertinimu, nepagrįstas objektyviais duomenimis apie turto rinkos padėtį ar dinamiką, nėra pakankamas pagrindas pripažinti, kad įkeisto turto vertė nustatyta neteisingai.

13Pareiškėjas prašo sustabdyti varžytinių paskelbimą iki bus pateiktas turto vertinimas ir išnagrinėta civilinė byla Nr. e2-1577-479/2017. Nurodo, kad yra užsakęs turto, esančio ( - ), vertinimą, kuris bus atliktas 2017-10-27. Be to, Klaipėdos apygardos teisme yra nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-1577-479/2017 pagal jo ieškinį dėl 60 000,00 Eur priteisimo. CPK 626 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad antstolis privalo sustabdyti vykdomąją bylą šiais atvejais: 1) skolininkui ar išieškotojui mirus, taip pat reorganizavus ar likvidavus juridinį asmenį, kuris yra skolininkas ar išieškotojas, jeigu atsižvelgiant į teisinius santykius yra galimas teisių ir pareigų perėmimas; 2) skolininkui netekus veiksnumo; 3) iškėlus skolininkui bankroto ar restruktūrizavimo bylą; 4) skolininkui bankui ar Centrinei kredito unijai paskelbus veiklos apribojimą (moratoriumą); 5) gavęs išieškotojo ir skolininko sudarytą taikos sutartį; 6) kai atnaujinamas apeliacinio skundo padavimo terminas, jeigu pagrindas vykdomajam raštui išduoti buvo apskųstasis sprendimas (išskyrus skubiai vykdytinus sprendimus). Antstolis privalo sustabdyti turto realizavimo veiksmus ir lėšų išmokėjimą šiais atvejais: 1) kai fiziniam ar juridiniam asmeniui laikinai apribojamos nuosavybės teisės į realizuotiną turtą ar šis turtas areštuojamas, jei šios teisės apribojamos ar turtas areštuojamas BPK nustatyta tvarka; 2) kai turtas areštuotas siekiant užtikrinti pirmesnės negu išieškotojo eilės kreditoriaus reikalavimus; 3) kai teismas nutartimi sustabdo areštuoto turto realizavimą; 4) kai įkaito turėtojas ar hipotekos kreditorius neprisijungia prie išieškojimo, jeigu išieškoma atitinkamai iš įkeisto turto ar hipoteka įkeisto turto. Antstolis gali visiškai ar iš dalies sustabdyti vykdomąją bylą arba atidėti vykdymo veiksmus šiais atvejais: 1) kai raštu prašo išieškotojas; 2) skolininkui sunkiai susirgus, jeigu liga nėra chroniška, – gavęs dokumentą iš gydymo įstaigos; 3) kai skolininkas gydosi ligoninėje; 4) kai paskelbta skolininko paieška (CPK 620 straipsnis); 5) kai yra iškeldinimo byla, jei skolininkas ar jo šeimos narys suserga, – gavęs dokumentą iš gydymo įstaigos, jeigu liga ne chroniška; 6) teismui išreikalavus vykdomąją bylą; 7) kai vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinio tvarumo įstatymo nuostatomis skolininkui ar išieškotojui yra atliekami finansų sektoriaus subjekto pertvarkymo veiksmai (CPK 627 straipsnis). Taigi, pareiškėjo nurodytos aplinkybės nagrinėjamu atveju nesudaro pagrindo vykdomosios bylos sustabdymui. Be to, nors pareiškėjas nurodo, kad yra užsakęs turto, esančio ( - ), vertinimą, kuris bus atliktas 2017-10-27, tačiau nepateikė duomenų, patvirtinančių šias aplinkybes.

14Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad Klaipėdos apygardos teisme yra nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-1043-112/2015 pagal ieškovo J. J. ieškinį atsakovui A. L. dėl skolos priteisimo. Minėtoje civilinėje byloje teismas 2017-08-25 nutartimi nustatė ieškovui J. J. 10 dienų terminą nuo teismo nutarties kopijos įteikimo dienos pašalinti nutartyje nurodytus ieškinio trūkumus. Taigi, byloje nėra išspręstas ieškinio priėmimo klausimas. Be to, kaip jau minėta, aplinkybė, jog teismui galimai patenkinus pareiškėjo pateiktą ieškinį jam iš išieškotojo A. L. gali būti priteista 60 000,00 Eur, t.y. suma, kuri artima jo skolai išieškotojui A. L., nesudaro pakankamo pagrindo sustabdyti vykdomąją bylą. Pažymėtina, kad ieškovas siekdamas, jog nagrinėjant civilinę bylą Nr. e2-1043-112/2015 būtų sustabdyti vykdymo veiksmai vykdomojoje byloje Nr. 0005/16/01004, turi teisę kreiptis į bylą nagrinėjantį teismą su prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

15Pareiškėjas nurodo, kad turi 2 pirkėjus, kurie sutinka įsigyti patalpas už 35 000,00 Eur bei pirkėją, kuris perka turtą, esantį ( - ), už 20 000,00 Eur. CPK 704 straipsnyje įtvirtinta skolininko teisė iki varžytynių paskelbimo specialiame interneto tinklalapyje pačiam arba pavesti kitiems asmenims surasti areštuoto turto pirkėją. Kasacinio teismo praktikoje pažymėta, kad skolininko turto pardavimas jo nurodytam pirkėjui turi prioritetą prieš turto pardavimą iš varžytynių, nes taip realizuojant turtą sumažinamos galimos vykdymo išlaidos bei greičiau patenkinami kreditorių interesai; jis atitinka tiek išieškotojo (pirkėjo sumokama suma padengia įsiskolinimą ir vykdymo išlaidas, išieškojimas vyksta operatyviau), tiek skolininko interesus (šis turi galimybę aktyviau dalyvauti turto pardavimo procese, siekti, kad turtas būtų parduotas už kainą, atitinkančią skolininko interesus) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. balandžio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-247/2008). Tačiau CPK 704 straipsnio 1 dalyje nustatyta skolininko teisė susirasti turto pirkėją iki varžytynių turi būti įgyvendinama taip, kad nepažeistų skolininko ir kreditoriaus turtinių interesų pusiausvyros. Išieškotojo ir skolininko interesų derinimo ir interesų pusiausvyros paieškos vykdymo procese imperatyvai suponuoja, kad priverstinis turto realizavimo procesas būtų organizuojamas taip, kad kreditorius gautų savo reikalavimų patenkinimą, kartu užtikrinant skolininko interesus tuo aspektu, jog turtas nebūtų parduotas už per mažą kainą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. balandžio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-215/2014).

16Vykdomosios bylos duomenimis nustatyta, kad 2017-10-12 antstolės kontoroje gauta avansinė sutartis, sudaryta tarp pareiškėjo ir R. B. bei V. B. dėl nekilnojamojo turto, esančio ( - ), įsigijimo. 2017-10-12 antstolės kontoroje taip pat gauta 2015-02-10 avansinė sutartis, sudaryta tarp pareiškėjo ir V. B. dėl nekilnojamojo turto, esančio ( - ) įsigijimo. Teismas pažymi, jog pareiškėjui priklausantis nekilnojamasis turtas, esantis ( - ), 2017-09-13 turto pardavimo iš varžytinių aktu Nr. S-17-5-16847 buvo parduotas. Taigi, nekilnojamasis turtas, esantis ( - ), pareiškėjo pasiūlytam pirkėjui negali būti parduotas. Be to, nei vienas iš pareiškėjo nurodytų pirkėjų nesikreipė į antstolę dėl turto įsigijimo, nepervedė antstolei piniginių lėšų už minėtą turtą, nepateikė savo sutikimo šį turtą įsigyti nuosavybės teise, o pareiškėjo pateiktos avansinės sutartys nėra sudarytos notarine tvarka ir registruotos viešajame registre. Taigi, pareiškėjo nurodytos aplinkybės nesudaro pakankamo pagrindo sustabdyti varžytinių paskelbimą.

17Atsižvelgus į nustatytas aplinkybes, konstatuotina, kad antstolė savo veiksmais nepažeidė Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso reikalavimų, todėl pareiškėjos skundas, kaip nepagrįstas, atmestinas

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291 straipsniais, teismas

Nutarė

19skundą atmesti.

20Nutarčiai įsiteisėjus, vykdomąją bylą Nr. 0005/16/01004 grąžinti antstolei Brigitai Tamkevičienei.

21Nutartis per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui, atskirtąjį skundą paduodant per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Ryšiai