Byla 2-2529/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Donatas Šernas, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Amžiaus projektas“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 12 d. nutarties dalies, kuria bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Milnesta“ bankroto administratoriumi paskirta uždaroji akcinė bendrovė „Bankroto ir verslo konsultacijų centras“, civilinėje byloje Nr. B2-2392-555/2013 pagal pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės „Milnesta“ vadovo T. P. ir R. V. pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Milnesta“.

2Teisėjas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Pareiškėjas UAB „Milnesta“ vadovas T. P. kreipėsi į Kauno apygardos teismą, prašydamas iškelti bankroto bylą UAB „Milnesta“. Įmonės administratoriumi prašė skirti UAB „Ad acta“.

5Pareiškėjas R. V., įtrauktas į bylą bendraieškiu, taip pat prašė iškelti bankroto bylą UAB „Milnesta“, administratoriumi paskirti UAB „Bankroto ir verslo konsultacijų centras“.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Kauno apygardos teismas 2013 m. rugsėjo 12 d. nutartimi atsakovui UAB „Milnesta“ iškėlė bankroto bylą, įmonės administratoriumi paskyrė UAB „Bankroto ir verslo konsultacijų centras“. Minėta nutartimi teismas priėmė pareiškėjo UAB „Milnesta“ direktoriaus T. P. atsisakymą nuo pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Milnesta“.

8Teismas, spręsdamas, ar vienintelis siūlomas bankroto administratorius UAB „Bankroto ir verslo konsultacijų centras“ yra tinkamas administruoti UAB „Milnesta“, pažymėjo, jog kandidatūra suderinta su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijos (ĮBĮ 11 str. 2 d.). Taip pat nurodė, jog neturi duomenų, kad siūloma administratoriaus kandidatūra prieštarautų imperatyvioms ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalies normoms.

9Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. lapkričio 7 d. nutartimi panaikino Kauno apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 12 d. nutarties dalį, kuria netenkintas pareiškėjo BUAB „Amžiaus projektas“ prašymas įtraukti jį bendraieškiu ir klausimą išsprendė iš esmės – įtraukė šį pareiškėją bendraieškiu civilinėje byloje dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Milnesta“. Nutarė išsiųsti Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Ūkio misterijos pranešimą dėl BUAB „Amžiaus projektas“ siūlomo bankroto administratoriaus UAB „Admivita“ kandidatūros teikti administravimo paslaugas UAB „Milnesta“ suderinimo.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

11Pareiškėjas BUAB „Amžiaus projektas“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 12 d. nutarties dalį, kuria UAB „Milnesta“ bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Bankroto ir verslo konsultacijų centras“, bankroto administratoriumi paskirti UAB „Admivita“.

12Atskirąjį skundą grindžia tokiais argumentais:

  1. Teismas paskyrė iš esmės atsakovo vadovo pasiūlytą bankroto administratorių, kadangi direktoriaus pasiūlytas administratorius UAB „Ad acta“ ir pirmosios instancijos teismo paskirtas UAB „Bankroto ir verslo konsultacijų centras“ yra susiję juridiniai asmenys per darbuotojus R. S. ir Ž. S., todėl tikėtina, jog šie administratoriai, paskyrus bet kurį iš jų, veiks jį pasiūliusio atsakovo vadovo ar su juo bendradarbiaujančio asmens naudai ir tokiu būdu nebus užtikrintas skaidrus ir sklandus bankroto procedūrų vykdymas.
  2. Teismas nepagrįstai paskyrė didelį darbo krūvį turintį administratorių – UAB „Bankroto ir verslo konsultacijų centras“ 4 vienijami bankroto administratoriai šiuo metu bendrai vykdo 51 bankroto procedūrą, o UAB „Admivita“ 9 vienijami įgalioti asmenys bendrai vykdo tik 58 bankroto procedūras.
  3. Teismas paskyrė administratorių, kuris neturi pakankamai patirties vykdyti didelės įmonės bankroto procedūros, kadangi nėra baigęs nei vienos bankroto procedūros. Tuo tarpu UAB „Admivita“ turi 8 metais ilgesnę darbo patirtį nei UAB „Bankroto ir verslo konsultacijų centras“ ir yra baigęs net 36 bankroto procedūras, tarp jų – kaip ir atsakovo, statybos veikla užsiėmusių įmonių.

13Atsiliepimu į atskirąjį skundą pareiškėjas R. V. prašo skundą atmesti ir nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimą grindžia tokiais argumentais:

  1. Priešingai nei nurodo apeliantas, nei R. S., nei Ž. S. neturi materialinio ir procesinio suinteresuotumo UAB „Milnesta“ bankroto bylos baigtimi, kadangi UAB „Bankroto ir verslo konsultacijų centras“ pateikė tai patvirtinančią deklaraciją Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Ūkio ministerijos. Tuo tarpu vien tai, kad UAB „Ad acta“ ir UAB „Bankroto ir verslo konsultacijų centras“ dirba tas pats fizinis asmuo, neįrodo teisinio suinteresuotumo bylos baigtimi.
  2. Kreditoriaus siūloma UAB „Admivita“ administratoriaus kandidatūra kelia abejonių ir dėl to, kad Lietuvos apeliacinis teismas minėtą administratorių yra pripažinęs nepakankamai pareigingu, neūkiškai administruojančiu bendrovės turtą, neužtikrinančiu kreditorių interesų apsaugos, taip pat yra suabejojęs UAB „Admivita“ bankroto procedūrų skaidrumu, tinkamumu ir efektyvumu (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. vasario 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-120/2009). Tuo tarpu tokių duomenų apie UAB „Bankroto ir verslo konsultacijų centras“ nėra.
  3. Vien aplinkybė, kad UAB „Bankroto ir verslo konsultacijų centras“ yra baigęs daugiau bankroto procedūrų, negali turėti esminės reikšmės paskiriant juridinį asmenį, kuris įgalios konkretų fizinį bankroto administratorių vykdyti šias procedūras.
  4. BUAB „Amžiaus projektas“ siūloma bankroto administratoriaus UAB „Admivita“ kandidatūra akivaizdžiai kelia abejonių proceso skaidrumu, kadangi BUAB „Amžiaus projektas“ fizinis bankroto administratorius R. K. yra UAB „Milnesta“ potencialaus kreditoriaus vadovas. Minėtą fizinį asmenį daliai vykdomų įmonių restruktūrizavimo procedūrų įgalioja atlikti UAB „Ius Positivum“, kurio vadovas V. J. iki 2010-02-24 ėjo UAB „Finvita“ direktoriaus pareigas. UAB „Ius positivum“ ir UAB „Admivita“ tuo pačiu adresu yra įregistravę buveines, o tai rodo, kad jie yra susiję asmenys. Be to, UAB „Finvita“ viešai teigia, kad UAB „Admivita“ nuomoja UAB „Finvita“ priklausančias patalpas. Taip pat iš UAB „Admivita“ ir UAB „Finvita“ pavadinimų, firminio blanko pavyzdžių panašumo susidaro nuomonė, kad abi įmonės yra susijusios ir valdomos tų pačių asmenų.

14Pareiškėjas BUAB „Amžiaus projektas“ apeliacinės instancijos teismui pateikė rašytinius paaiškinimus, kuriuose nurodo, jog nėra duomenų, kad panaši situacija, kai UAB „Admivita“ neūkiškai valdytų bankrutuojančios bendrovės turtą, elgtųsi nepareigingai ir negalėtų užtikrinti efektyvaus ir skaidraus bankroto proceso, pasikartotų, o tai patvirtina pakankamą UAB „Admivita“ patirtį administruojant nemokias įmones, profesionalumo lygį ir aukštą kvalifikaciją. Priešingai nei teigia pareiškėjas R. V., UAB „Bankroto administratorių biuras“ administratorius

15R. K. nedirba UAB „Ius Positivum“ ir neveda jokių bankroto ir restruktūrizavimo bylų, todėl šie asmenys nėra niekaip susiję. Be to, vien aplinkybė, jog UAB „Admivita“ ir UAB „Ius Positivum“ registruotos buveinės adresas sutampa, nepagrindžia, kad šie asmenys yra tarpusavyje susiję. Taip pat su šiuo ginču nesusiję pareiškėjo teiginiai, jog UAB „Finvita“ ir UAB „Ius Positivum“ pavadinimai ir firminiai blankai yra panašūs. Pažymi, kad aplinkybė, jog UAB „Ius Positivum“ vienintelis akcininkas ir dabartinis direktorius V. J. daugiau nei prieš trejus metus ėjo UAB „Finvita“ vadovo pareigas, nesudaro jokio teisinio ir faktinio pagrindo manyti, kad šiuo metu UAB „Ius Positivum“ ir UAB „Finvita“ yra susiję asmenys.

16Apeliacinės instancijos teismui 2013-11-07 pateiktas pareiškėjo advokato N. S. prašymas įtraukti jį į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, UAB „Milnesta“ bankroto administratoriumi paskirti UAB „Admivita“.

17IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai

18Pagal Lietuvos Respublikos CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Šios taisyklės taikomos ir atskirųjų skundų nagrinėjimui (CPK 338 str.).

19Byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas atsakovo bankroto administratoriumi pagrįstai paskyrė pareiškėjo R. V. pasiūlytą bankroto administratorių UAB „Bankroto ir verslo konsultacijų centras“.

20Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas privalo paskirti įmonės administratorių. Bankrutuojančios įmonės administratorius – tai teismo paskirtas Lietuvos Respublikos ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės arba Europos ekonominės erdvės valstybės pilietis, kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo Europos Sąjungos valstybėse narėse teisėmis, ar Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, Lietuvos Respublikoje įregistruotas kitos valstybės narės juridinio asmens padalinys (filialas), turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas ir šią teisę įgijęs šio įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų nustatyta tvarka (ĮBĮ 11 str. 1 d.).

21Pagal Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 2 dalies nuostatą, bankrutuojančios įmonės administratorių skiria teismas iš Įmonių bankroto įstatymo 5 straipsnyje nurodytų asmenų, turinčių teisę pateikti pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei, taigi ir pasiūlyti administratoriaus kandidatūrą, ar Vyriausybės įgaliotos institucijos pasiūlytų asmenų tarpo. Teismas gali motyvuotai atmesti teikiamo administratoriaus (administratorių) kandidatūrą ir pareikalauti pateikti kitą administratoriaus kandidatūrą, jei teismui pasiūlyta administratoriaus kandidatūra neatitinka įstatymo reikalavimų. Taigi būtent teismas turi įgaliojimus spręsti, kurį asmenį skirti bankrutuojančios įmonės administratoriumi. Tai reiškia, kad teismui įstatymas suteikia bankrutuojančios įmonės administratoriaus paskyrimo prerogatyvą, todėl teismo nevaržo nei pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo padavusių, nei kitų ĮBĮ 5 straipsnio 1 dalyje išvardintų asmenų pasiūlymai dėl administratoriaus kandidatūros. Teismo galios spręsti administratoriaus kandidatūros klausimą užtikrina galimybę priimti racionalų, pagrįstą, protingą bei pateisinantį tuos tikslus, dėl kurių šios galios suteiktos, sprendimą, parenkant nešališką ir pajėgų tinkamai administruoti įmonę administratorių. Administratoriaus paskyrimo klausimu priimtas teismo sprendimas turi būti pagrįstas ir atitikti įstatymą, todėl teismo teisė spręsti dėl administratoriaus paskyrimo nelaikoma absoliučia. Skirdamas bankroto administratorių, teismas privalo ne tik patikrinti, ar nėra įstatyme aptartų aplinkybių, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas bankrutuojančios įmonės administratoriumi (ĮBĮ 11 str. 4 d.), bet ir, vadovaudamasis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijais, įvertinti kiekvieną svarbią šiam klausimui aplinkybę.

22Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pagal nusistovėjusią Lietuvos apeliacinio teismo praktiką, pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria paskirtas bankrutuojančios įmonės administratorius, gali būti panaikinama tik tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka ĮBĮ nustatytų reikalavimų (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1214/2011, 2010 m. lapkričio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2087/2010, Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr.2-1888/2010, 2009 m. balandžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-468/2009). Nagrinėjamu atveju susiklostė tokia situacija, kuomet dėl pareiškėjo BUAB „Amžiaus projektas“ pasiūlytos bankroto administratoriaus UAB „Admivita“ kandidatūros pirmosios instancijos teismas nesprendė ir nepasisakė, todėl nagrinėjant atskirąjį skundą, atsižvelgtina į tai, ar pagrįsti yra apelianto teiginiai, kad UAB „Admivita“ yra akivaizdžiai tinkamesnis kandidatas administruoti UAB „Milnesta“ nei UAB „Bankroto ir verslo konsultacijų centras“.

23Teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad parenkant asmenį, kuris vykdys įmonės bankroto procedūras, svarbiausia yra jo nešališkumas ir nesuinteresuotumas bylos baigtimi. Apelianto teigimu, paskyrus atsakovo UAB „Milnesta“ darbuotojo pasiūlytą administratorių, šis gali būti suinteresuotas bylos baigtimi, kadangi UAB „Milnesta“ vadovo pasiūlytas administratorius UAB „Ad acta“ ir pirmosios instancijos teismo paskirtas UAB „Bankroto ir verslo konsultacijų centras“ yra susiję juridiniai asmenys per darbuotojus R. S. ir Ž. S.. Iš tiesų, apeliacinės instancijos teismui patikrinus Įmonių bankroto departamento prie Ūkio ministerijos viešai prieinamus duomenis (http://www.bankrotodep.lt), nustatyta, kad R. S. yra bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo tiek UAB „Bankroto ir verslo konsultacijų centras“, tiek UAB „Ad acta“. Tačiau apeliacinės instancijos teismas, nesutikdamas su apelianto aukščiau nurodytais motyvais, pažymi, kad Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, jog vien ta aplinkybė, kad bankroto administratoriaus kandidatūrą pasiūlė vienas ar kitas bankroto byloje suinteresuotas asmuo, svarstant bankroto administratoriaus kandidatūros tinkamumą, negali būti laikoma reikšminga, jeigu neegzistuoja objektyvų pagrindą sudarančių abejonių dėl siūlomo paskirti bankroto administratoriaus galimo šališkumo, neobjektyvumo, nesąžiningumo ar kitų aplinkybių, sudarančių pagrindą daryti pagrįstą išvadą dėl galimo netinkamo bankroto administravimo paslaugų teikimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. balandžio 23 d. nutartis civilinėje byloje 2-468/2009; 2009 m. lapkričio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1597/2009; 2013 m. sausio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-590/2013; 2013 m. gegužės 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1368/2013, kt.). Taigi apeliantui nenurodžius nei vienos aplinkybės, kuri verstų objektyviai abejoti pirmosios instancijos teismo paskirto administratoriaus nešališkumu, pareiškėjo atskirojo skundo argumentai, jog UAB „Bankroto ir verslo konsultacijų centras“ yra šališkas ir veiks atsakovo vadovo naudai vien dėl to, jog minėtoje įmonėje dirba asmuo, kuris taip pat yra atsakovo vadovo pasiūlyto administratoriaus įgaliotas asmuo, atmetami kaip nepagrįsti (CPK 12 str.,178 str.).

24Apeliantas, teigdamas, jog jo siūlomas bankroto administratorius UAB „Admivita“ yra tinkamesnis kandidatas vykdyti UAB „Milnesta“ bankroto procedūras nei UAB „Bankroto ir verslo konsultacijų centras“, nurodo, kad UAB „Admivita“ vienam administratoriui tenka mažesnis darbo krūvis negu UAB „Bankroto ir verslo konsultacijų centras“, be to, UAB „Admivita“ turi didesnę patirtį vykdant bankroto procedūras, nes yra baigusi daugiau bankroto procedūrų.

25Pagal šios teismo nutarties priėmimo dieną paskelbtus Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos duomenis (www.bankrotodep.lt), UAB „Bankroto ir verslo konsultacijų centras“ dirbantys 4 fiziniai bankroto administratoriai, įskaitant ir kitose bankroto administravimo bendrovėse vykdomas procedūras, vykdo iš viso 43 bankroto procedūras (L. D. – 18, R. S. – 7, M. S. – 14, Ž. S. – 4). UAB „Admivita“ dirbantys 9 administratoriai vykdo 57 bankroto procedūras (E. D. – 21, A. G. – 9, V. M. – 2, J. B. – 3, M. Š. – 20, I. D. – 2, o L. P., I. K. ir V. Ž. – 0). Taigi atsižvelgiant į tai, kad UAB „Admivita“ realiai bankroto procedūras faktiškai vykdo 6 darbuotojai, laikytina, kad vidutinis vienam administratoriui tenkantis darbo krūvis tiek UAB „Bankroto ir verslo konsultacijų centras“, tiek UAB „Admivita“ yra iš esmės identiškas (CPK 179 str. 3 d., 185 str.).

26Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, vien tas faktas, jog UAB „Admivita“ yra baigusi daugiau bankroto procedūrų, nei teismo paskirtas bankroto administratorius UAB „Bankroto ir verslo konsultacijų centras“, nesudaro pagrindo spręsti, jog teismas paskyrė netinkamą bankroto administratorių ir kad jis negalės tinkamai vykdyti bankroto procedūras ar kad bankroto procesas bus vilkinamas. Pažymėtina, kad priešingai, nei nurodo apeliantas, UAB „Bankroto ir verslo konsultacijų centras“ dirbantis fizinis bankroto administratorius R. S. Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos duomenimis (www.bankrotodep.lt) yra baigęs 10 įmonių bankroto procedūrų, be to, kaip nurodyta pareiškėjo R. V. atsiliepime į atskirąjį skundą, UAB „Bankroto ir verslo konsultacijų centras“ turi patirties, vykdant statybos įmonių, panašių į atsakovą, bankroto procedūras (CPK 179 str. 3 d., 185 str.). Todėl apeliantui neįrodžius, jog teismo paskirtas administratorius nebus pajėgus tinkamai vykdyti UAB „Milnesta“ bankroto procedūras, konstatuotina, kad ir pagal baigtų procedūrų skaičių UAB „Admivita“ nėra akivaizdžiai pranašesnis kandidatas už UAB „Bankroto ir verslo konsultacijų centras“. Be to, teismo vertinimu, situacija, kuomet išimtinai bankroto administratoriumi būtų skiriamas tik labiau patyręs ir daugiau procedūrų baigęs asmuo, iškreiptų konkurenciją tokių paslaugų teikimo rinkoje (CPK 185 str.).

27Šiame kontekste atkreiptinas dėmesys į tai, kad bankrutuojančios įmonės administratoriui įstatyme nustatyti reikalavimai ginti visų bankrutuojančios įmonės kreditorių ir šios įmonės teises ir teisėtus interesus, nepriklausomai nuo to, kas teismui teikia pasiūlymus dėl administratoriaus kandidatūros. Todėl vien ta aplinkybė, jog yra paskirtas ne apelianto siūlomas administratorius, savaime nepatvirtina teismo nutarties neteisėtumo ir nepagrįstumo.

28Pažymėtina, kad nustačius, jog administratorius savo pareigas atlieka netinkamai, jis įstatymo nustatyta tvarka gali būti atstatydintas (ĮBĮ 11 str. 8 d.). Todėl tai, kad teismas paskyrė ne apelianto pasiūlytą administratorių, neatima iš bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimo teisės kreiptis į teismą dėl įmonės administratoriaus pakeitimo, jeigu iškyla pagrįstos abejonės dėl administratoriaus veiklos tinkamumo ( ĮBĮ 11 str. 8 d., 23 str. 13 p.).

29Dėl aukščiau nurodytų argumentų keisti ar naikinti pirmosios instancijos teismo nutarties dalį atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo. Todėl skundžiama pirmosios instancijos teismo nutarties dalis paliekama nepakeista, nepasisakant dėl kitų apelianto atskirojo skundo bei atsiliepime į jį nurodytų motyvų, kurie, teismo vertinimu, skundžiamos nutarties teisėtumui ir pagrįstumui įtakos neturi (ĮBĮ 11 str. 1 d., 4 d., CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

30Dėl pareiškėjo advokato N. S. įtraukimo trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų

31Kaip minėta, pareiškėjas advokatas N. S. apeliacinės instancijos teismui pateikė prašymą įtraukti jį į bylą dalyje dėl bankroto administratoriaus paskyrimo trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, UAB „Milnesta“ administratoriumi prašo paskirti UAB „Admivita“. Pažymėtina, kad pareiškėjas tokio prašymo pirmosios instancijos teismui pateikęs nebuvo, todėl nėra byloje dalyvaujantis asmuo. Pagal teismų praktiką nedalyvaujantys byloje asmenys iki įmonės nemokumo klausimo išsprendimo taip pat gali siūlyti bankroto administratoriaus kandidatūras, tačiau neįgyja apeliacijos teisės dėl pirmosios instancijos teismo priimtos nutarties šiuo klausimu (CPK 305 str.) (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. gruodžio 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2725/2011). Pareiškėjas advokatas N. S. teisę siūlyti teismui bankroto administratoriaus kandidatūrą šioje byloje galėjo įgyvendinti iki įmonės nemokumo klausimo išsprendimo. Taigi, nepasinaudojęs savo teise siūlyti administratoriaus kandidatūrą pirmosios instancijos teisme, neturi apeliacijos teisės dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria buvo paskirtas bankroto administratorius. Teismo įsitikinimu, toks kreditorius, kuris nėra įtrauktas į bylą trečiuoju asmeniu ir neturi apeliacijos teisės dėl teismo nutarties bankroto administratoriaus skyrimo klausimu, neturi ir teisės siūlyti apeliacinės instancijos teismui bankroto administratoriaus kandidatūros. Priešingu atveju būtų nukrypstama nuo formuojamos teismų praktikos ir teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijų laikymosi (CPK 3 str. 7 d.). Esant tokioms aplinkybėms, pareiškėjo prašymas įtraukti jį trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų apeliacinės instancijos teisme netenkintinas, o jo argumentai dėl siūlomo bankroto administratoriaus kandidatūros nevertintini (CPK 47 str. 1 d.).

32Teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 47 straipsnio 1 dalimi, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

33Palikti Kauno apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 12 d. nutartį nepakeistą.

34Pareiškėjo advokato N. S. prašymo įtraukti jį trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų uždarosios akcinės bendrovės „Milnesta“ bankroto byloje, netenkinti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Donatas... 2. Teisėjas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Pareiškėjas UAB „Milnesta“ vadovas T. P. kreipėsi į Kauno apygardos... 5. Pareiškėjas R. V., įtrauktas į bylą bendraieškiu, taip pat prašė... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Kauno apygardos teismas 2013 m. rugsėjo 12 d. nutartimi atsakovui UAB... 8. Teismas, spręsdamas, ar vienintelis siūlomas bankroto administratorius UAB... 9. Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. lapkričio 7 d. nutartimi panaikino Kauno... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 11. Pareiškėjas BUAB „Amžiaus projektas“ atskiruoju skundu prašo panaikinti... 12. Atskirąjį skundą grindžia tokiais argumentais:
  1. Teismas... 13. Atsiliepimu į atskirąjį skundą pareiškėjas R. V. prašo skundą atmesti... 14. Pareiškėjas BUAB „Amžiaus projektas“ apeliacinės instancijos teismui... 15. R. K. nedirba UAB „Ius Positivum“ ir neveda jokių bankroto ir... 16. Apeliacinės instancijos teismui 2013-11-07 pateiktas pareiškėjo advokato N.... 17. IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai... 18. Pagal Lietuvos Respublikos CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos... 19. Byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas atsakovo bankroto... 20. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 1... 21. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 2 dalies nuostatą,... 22. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pagal nusistovėjusią Lietuvos... 23. Teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad parenkant asmenį, kuris vykdys... 24. Apeliantas, teigdamas, jog jo siūlomas bankroto administratorius UAB... 25. Pagal šios teismo nutarties priėmimo dieną paskelbtus Įmonių bankroto... 26. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, vien tas faktas, jog UAB... 27. Šiame kontekste atkreiptinas dėmesys į tai, kad bankrutuojančios įmonės... 28. Pažymėtina, kad nustačius, jog administratorius savo pareigas atlieka... 29. Dėl aukščiau nurodytų argumentų keisti ar naikinti pirmosios instancijos... 30. Dėl pareiškėjo advokato N. S. įtraukimo trečiuoju asmeniu,... 31. Kaip minėta, pareiškėjas advokatas N. S. apeliacinės instancijos teismui... 32. Teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 47... 33. Palikti Kauno apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 12 d. nutartį nepakeistą.... 34. Pareiškėjo advokato N. S. prašymo įtraukti jį trečiuoju asmeniu,...