Byla e2-1141-302/2020

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda Janovičienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi trečiųjų asmenų uždarosios akcinės bendrovės „Energus Power Solutions“, uždarosios akcinės bendrovės „BaltLED“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Diamantas“ atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2020 m. gegužės 7 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Teisės ir kreditų valdymo departamentas“ pareiškimą dėl nemokumo (bankroto) bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Energus“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Energus“ vadovo P. Š. pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „Energus“, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų: uždaroji akcinė bendrovė „Diamantas“, uždaroji akcinė bendrovė „Prim prekyba“, uždaroji akcinė bendrovė „BaltLED“, uždaroji akcinė bendrovė „Energus Power Solutions“, uždaroji akcinė bendrovė „SLO Lithuania“, uždaroji akcinė bendrovė „Elektrobalt“, uždaroji akcinė bendrovė „Elmova“, uždaroji akcinė bendrovė „Kereta“, uždaroji akcinė bendrovė „RM tools“, uždaroji akcinė bendrovė „Kotesa“, uždaroji akcinė bendrovė „Sėkmės sprendimai“, uždaroji akcinė bendrovė „Baltsystems“, uždaroji akcinė bendrovė „Acena“, uždaroji akcinė bendrovė „Matrix“, uždaroji akcinė bendrovė „Bokštelis.lt“, uždaroji akcinė bendrovė „Eco sprendimai“, uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus rentvėjus“ ir uždaroji akcinė bendrovė „Energijos sistemos“,

Nustatė

2I.

3Ginčo esmė

41.

5Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Teisės ir kreditų valdymo departamentas“ kreipėsi į teismą su pareiškimu, kuriuo prašė iškelti bankroto bylą UAB „Energus“.

62.

7Pareiškime nurodė, kad UAB „Energus“ skolinga UAB „Diamantas“ 194 004,26 Eur išrašytų PVM sąskaitų faktūrų pagrindu. 2019 m. gruodžio 2 d. Reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. 2019/12/02 UAB „Diamantas“ visas reikalavimo teises į atsakovę perleido UAB „Teisės ir kreditų valdymo departamentas“. 2019 m. gruodžio 3 d. atsakovei buvo siųstas pranešimas dėl perleisto reikalavimo, reikalavimo įvykdymo ir bankroto bylos iškėlimo, jei reikalavimas nebūtų įvykdytas. Šiuo pranešimu atsakovė buvo informuota apie reikalavimo teisės perėjimą bei paprašyta sumokėti tai dienai susidariusią skolą, be to, buvo pasiūlyta susitarti dėl pagalbos susitarimo sudarymo ar sprendimo bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka. Įsiskolinimas nebuvo sumokėtas. Ieškovės teigimu, atsakovė turi finansinių sunkumų, todėl jai keltina bankroto byla.

83.

9UAB „Energus“ vadovas P. Š. pateikė pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, kuriuo prašė: iškelti restruktūrizavimo bylą UAB „Energus“; restruktūrizavimo administratoriumi paskirti UAB „Valnetas“; nustatyti administravimo išlaidų sąmatą; nustatyti restruktūrizavimo plano parengimo ir pateikimo teismui datą, įpareigojant pateikti teismui restruktūrizavimo planą ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos; leisti UAB „Energus“ atlikti einamuosius mokėjimus darbuotojams, atsiskaityti su valstybės ir savivaldybės biudžetu, prekių, paslaugų ir medžiagų tiekėjais iš UAB „Energus“ banko sąskaitose esančių areštuotų lėšų.

104.

11Pareiškime nurodė, kad pagrindinė priežastis, sukėlusi bendrovės nemokumą yra tai, jog bendrovė nespėjo laiku įvykdyti įsipareigojimų, kadangi bendrovės užsakovai vengia atsiskaityti už atliktus statybos (remonto) darbus. Dėl minėtų aplinkybių sutriko bendrovės pinigų srautai, atsiskaitymai su rangovais, kreditoriais. Šiuo metu bendrovė turi laikinų finansinių sunkumų, tačiau ir toliau tęsia veiklą, planuoja gauti pajamas bei vykdyti savo įsipareigojimus, todėl tikslinga būtų bendrovei iškelti restruktūrizavimo bylą.

12II.

13Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

145.

15Vilniaus apygardos teismas 2020 m. gegužės 7 d. nutartimi netenkino ieškovės UAB „Teisės ir kreditų valdymo departamentas“ pareiškimo dėl nemokumo (bankroto) bylos iškėlimo atsakovei UAB „Energus“; tenkino UAB „Energus“ vadovo P. Š. pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo UAB „Energus“; iškėlė UAB „Energus“ restruktūrizavimo bylą; paskyrė UAB „Energus“ restruktūrizavimo administratore UAB „Valnetas“; nuo nutarties įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti restruktūrizavimo planą įsiteisėjimo dienos patvirtino administravimo išlaidų sąmatą: administratoriaus atlyginimas – 1 500 Eur (įskaitant mokesčius) per mėnesį, o kitos su restruktūrizavimo procesu susijusios administravimo išlaidos apmokamos pagal faktinius išlaidų dokumentus; leido UAB „Energus“ iš sąskaitų, nurodytų patikslintame įmonės restruktūrizavimo plano projekte, atlikti visus įmonės ūkinei komercinei veiklai reikalingus mokėjimus ir įmokas, nustatė, kad per vieną kalendorinį mėnesį šiems mokėjimams atlikti gali būti panaudojama ne didesnė nei 800 000 Eur suma, neatsižvelgiant į tai, jog sąskaitos yra areštuotos ar joms taikomi disponavimo apribojimai; priteisė iš ieškovės UAB „Teisės ir kreditų valdymo departamentas“ trečiajam asmeniui UAB „Diamantas“ 1 070,85 Eur bylinėjimosi išlaidų; nustatė, kad nuo nutarties įsiteisėjimo dienos UAB „Energus“ įgyja restruktūrizuojamo juridinio asmens statusą; įpareigojo nemokumo administratorę UAB „Valnetas“ atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau – JANĮ) 27 straipsnio 2 dalyje ir 33 straipsnyje, ir pateikti teismui tai patvirtinančius įrodymus per 3 darbo dienas nuo terminų, numatytų JANĮ 27 straipsnio 2 dalyje ir 33 straipsnyje, per kuriuos turi būti atliktas įpareigojimas, pabaigos.

166.

17Teismas nurodė, kad juridiniam asmeniui, išskyrus numatytiems JANĮ 1 straipsnio 3 ir 4 dalyse, gali būti keliama restruktūrizavimo byla, jeigu juridinis asmuo: 1) turi finansinių sunkumų (JANĮ 21 straipsnio 1 dalies 1 punktas); 2) yra gyvybingas (JANĮ 21 straipsnio 1 dalies 2 punktas); 3) nėra likviduojamas dėl bankroto (JANĮ 21 straipsnio 1 dalies 3 punktas); 4) neegzistuoja aplinkybės, kurios sudaro teisinį pagrindą atsisakyti iškelti restruktūrizavimo bylą (JANĮ 22 straipsnio 1 dalies 1–3 punktai).

187.

19Iš byloje esančių rašytinių įrodymų ir iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų teismas nustatė, kad atsakovė UAB „Energus“ nėra likviduojama dėl bankroto, todėl sprendė, kad tenkinama JANĮ 21 straipsnio 1 dalies 3 punkto sąlyga.

208.

21Remdamasis bendrovės 2018 m. gruodžio 31 d. balansu bei pelno (nuostolių) ataskaita, 2020 m. kovo 19 d. ir 2020 m. kovo 31 d. balansų bei pelno (nuostolių) ataskaitų duomenimis ir atsakovės kartu su atnaujintu restruktūrizavimo planu pateikto kreditorių sąrašu, teismas darė išvadą, kad UAB „Energus“ yra susidūrusi su laikinais, o ne pastoviais finansiniais sunkumais ir šiuo metu bendrovės finansinė padėtis gerėja, todėl sprendė, jog nėra pakankamo pagrindo nustatyti atsakovės UAB „Energus“ nemokumą pagal balanso testą.

229.

23Teismas pažymėjo, kad pagal pasikeitusį teisinį reguliavimą, juridinio asmens nemokumas turi būti vertinamas ne tik pagal balanso testą, bet ir pagal likvidumo testą – skolininko negalėjimą įvykdyti prievolių. Pasisakydamas šiuo aspektu, nurodė, kad iš atsakovės teismui pateikto 2020 m. kovo 31 d. atsakovės kreditorių sąrašo matyti, jog didžioji dalis prievolių jau yra pradelstos (pradelsta 3 065 517,19 Eur iš 3 167 924,13 Eur turimų įsipareigojimų, didžioji dalis prievolių kreditoriams yra pradelstos daugiau nei tris mėnesius). Didžiąją dalį pradelstų įsipareigojimų sudaro pradelstas įsipareigojimas kreditoriui UAB „SLO Lithuania“ (1 349 814,9 Eur iš 3 065 517,19 Eur pradelstų įsipareigojimų), o pradelsti įsipareigojimai kreditoriams UAB „Elektrobalt“, UAB „Diamantas“, UAB „Baltled“ ir UAB „Gaudrė“ sudaro dar 758 841,03 Eur (232 413,41 + 231 841,85 + 177 454,39 + 117 131,38). Vien pradelsti įsipareigojimai šiems penkiems kreditoriams sudaro 2 108 655,93 Eur.

2410.

25Iš atsakovės 2020 m. kovo 31 d. pateikto debitorių sąrašo teismas nustatė, kad tarp UAB „Energus“ debitorių (skolininkų) yra tokios įmonės kaip SIA „ER-BAL“, IS-Industry Solutions, a.s. ir UAB „Mitnija“, kurių pradelsti įsipareigojimai sudaro atitinkamai 668 649,70 Eur, 278 700,26 Eur ir 111 687,74 Eur. Atsakovės pateiktais duomenimis UAB „Energus“ debitorių skolos iš viso sudaro 1 956 014,38 Eur. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų teismas nustatė, kad Vilniaus apygardos teismo nagrinėjamoje byloje Nr. e2-2759-258/2020 UAB „Energus“ yra pareiškusi ieškinį skolininkui Industry Solutions, a.s. dėl 147 421,16 Eur skolos priteisimo. Duomenų, kad atsakovė būtų inicijavusi skolų išieškojimą iš kitų savo skolininkų, byloje nėra.

2611.

27Įvertinęs minėtus duomenis, teismas sprendė, kad atsakovė UAB „Energus“ laikytina turinčiu finansinių sunkumų juridiniu asmeniu (JANĮ 2 straipsnio 5 dalis), tačiau nurodė, jog tai savaime nėra pagrindas atsisakyti iškelti restruktūrizavimo bylą, kadangi tokia būsena atitinka JANĮ 21 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatytą restruktūrizavimo bylos iškėlimo sąlygą (JANĮ 2 straipsnio 5 dalis).

2812.

29Teismas pažymėjo, kad atsakovė toliau tęsia veiklą, o tai, kad artimiausiu metu planuoja gauti pajamų, patvirtina šios aplinkybės: UAB „Energus“ laimėjo ir vykdo Lietuvos verslo paramos agentūros „Intelekto“ projektą, kurio vertė yra 1,8 milijonai eurų; 2019 m. pabaigoje – 2020 metais pasirašytos šios sutartys: 1) Rangos sutartis su UAB „Transekspedicija Invest“ (sutarties kaina – 665 500 Eur su PVM; 2) Statybos subrangos sutartis su UAB Jungtiniai projektai“ (sutarties kaina – 505 780 Eur su PVM; 3) Statybos subrangos sutartis su UAB „Naresta“ (sutarties kaina – 620 000 Eur be PVM); 4) Susitarimas su UAB „Eikos statyba“ (sutarties kaina – 357 441,80 Eur su PVM); 5) Rangos sutartis su UAB „Smagus“. Nors atsakovės ūkinė komercinė veikla vykdoma konkurencingoje rinkoje (statybos (remonto) darbai, statybinių medžiagų pardavimas), tačiau, teismo vertinimu, rinkos konkurencingumas patvirtina aplinkybę, kad atsakovės teikiamos paslaugos ir (ar) prekės rinkoje turi poreikį (paklausą). Remdamasis nurodytomis aplinkybėmis, teismas sprendė, kad atsakovė yra gyvybinga.

3013.

31Įvertinęs pateiktą restruktūrizavimo plano projektą, teismas sprendė, kad nėra pagrindo spręsti, jog nėra jokių perspektyvų bendrovei atkurti normalią veiklą, mokumą. Bendrovės restruktūrizavimo plano projekte aptartos priemonės ilgalaikiam bendrovės mokumui atkurti, kreditorių reikalavimų tenkinimo galimybių vertinę išraišką lyginant įmonės restruktūrizavimo ir bankroto atveju numatomas gauti pajamas, verslo planą, numatomus atlikti darbus bei atsiskaitymą su tiekėjais ir darbuotojais, informaciją apie naują finansavimą, numatomą nuostolių padengimo tvarką, darbuotojų atleidimą, priemones finansiniams sunkumams įveikti, numatomą kreditorių pagalbą dėl skolinių įsipareigojimų. Nors nurodytos priemonės nėra konkrečios, išsamios, tačiau, teismo vertinimu, šiame etape tai nėra pakankama priežastis restruktūrizavimo plano projektą vertinti kaip netinkamą, nerealų, kadangi jame nurodomos tik preliminarios priemonės, o konkrečios ir išsamios priemonės restruktūrizavimo laikotarpiui nustatomos restruktūrizavimo plane.

3214.

33Teismas sprendė, kad atsakovė atitinka visas JANĮ 21 straipsnio 1 dalies 1–3 punktuose numatytas sąlygas, kurioms esant gali būti keliama restruktūrizavimo byla, ir nėra JANĮ 22 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatytos sąlygos, kuomet restruktūrizavimo byla negalėtų būti keliama.

3415.

35Padaręs išvadą, kad egzistuoja sąlygos UAB „Energus“ kelti restruktūrizavimo bylą, plačiau dėl bankroto bylos iškėlimo sąlygų teismas nepasisakė (JANĮ 21 ir 22 straipsniai).

36III.

37Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

3816.

39Trečiasis asmuo UAB „Energus Power Solutions“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2020 m. gegužės 7 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – iškelti UAB „Energus“ bankroto bylą. Nurodo šiuos esminius argumentus:

4016.1.

41Teismas nukrypo nuo suformuotos teismų praktikos ir JANĮ įtvirtintos nemokumo sąvokos, nevertino bendrovės balanse įrašyto turto struktūros, turto realios vertės, tikimybės atgauti skolas iš debitorių, todėl nepagrįstai sprendė, kad bendrovė nėra nemoki. Bendrovė neturi realaus turto – 71 proc. viso turimo bendrovės turto sudaro debitorių įsiskolinimai, kurie pagal teismų praktiką nėra laikomi realiu bendrovės turtu. Balansinio ilgalaikio materialaus turto bendrovė turi tik už 362 281 Eur, iš šios sumos net 243 522,70 Eur balanse nurodyto turto vertę sudaro neišpirktos lizingo priemonės. Realaus bendrovės turto ir įsipareigojimų santykis rodo, kad restruktūrizavimas nepadės atkurti bendrovės mokumo ir atsiskaityti su visais kreditoriais, todėl bendrovei keltina bankroto byla. Teismas nepagrįstai rėmėsi tarpinės 2020 m. kovo 19 d. pelno (nuostolių) ataskaitos duomenimis. Tarpinė pelno (nuostolių) ataskaita tik parodo to tarpinio ataskaitinio laikotarpio ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, turinčius įtakos būtent to laikotarpio bendrovės finansinei būklei ir veiklos rezultatams. Be to, bendrovės didžiausio skolininko Latvijos įmonės SIA „ER-BAL“ valdybos narys P. Š. yra ir UAB „Energus“ vadovas, kas leidžia abejoti dėl UAB „Energus“ sąžiningumo. Bendrovės vadovas dėl restruktūrizavimo kreipėsi į teismą tik tada, kai buvo inicijuotas bankroto bylos iškėlimas.

4216.2.

43Remdamasis tik tuo, kad bendrovė nenutraukė vykdomos veiklos ir kad artimiausiu metu ketina gauti pajamų, teismas klaidingai įvertino bendrovės gyvybingumą. Bendrovės gyvybingumas turėtų būti suprantamas plačiau nei aplinkybė, kad bendrovė formaliai yra nenutraukusi veiklos.

4416.3.

45Teismas ignoravo faktą, kad restruktūrizavimo plano projekte nebuvo nurodytos jokios efektyvios priemonės, kurios galėtų padėti eliminuoti bendrovės finansinius sunkumus.

4616.4.

47JANĮ 104 straipsnio 2 dalyje nustatyti reikalavimai, kuriuos turi atitikti restruktūrizavimo planas. Pagal JANĮ 17 straipsnio 3 dalį bei 22 straipsnio 1 dalies 1 punktą tie patys kriterijai keliami ir restruktūrizavimo plano projektui. Restruktūrizavimo plano projektas neatitinka JANĮ 104 straipsnio 2 dalies reikalavimų: nurodomos finansinių sunkumų priežastys yra prieštaringos ir neaiškios; nepateikti kreditorių ir skolininkų prievolių įvykdymo terminai, įsiskolinimai nurodyti neskaičiuojant delspinigių ir baudų; nepateikta konkreti informacija apie numatomą papildomą finansavimą; pateiktas neišsamus prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonių sąrašas.

4817.

49Atsakovė UAB „Energus“ atsiliepime į UAB „Energus Power Solutions“ atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2020 m. gegužės 7 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo šiuos esminius argumentus:

5017.1.

51Pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į JANĮ tikslus ir teismų praktiką, pagrįstai nurodė, kad, konkuruojant kelioms vertybėms, šiuo atveju susijusioms su bendrovės reabilitavimu bei likvidumu, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus, bus padaryta didesnė žala. Poreikis rinkoje išsaugoti veikiančią ir toliau pajėgią iš esmės savarankiškai funkcionuoti bendrovę, kai jos finansiniai sunkumai nėra akivaizdžiai pastovaus pobūdžio, yra socialiai reikšmingesnis už siekį tokią bendrovę likviduoti.

5217.2.

53Remdamasis bendrovės pelno (nuostolių) ataskaitomis, teismas padarė pagrįstą išvadą, kad bendrovė yra susidūrusi su laikinais finansiniais sunkumais. Bendrovės sudarytas balansas nėra vienintelis dokumentas, kurio pagrindu galima nustatyti bendrovės mokumo būklę, tačiau šiuo atveju nei apeliantė, nei kiti kreditoriai nepaneigė bendrovės balansuose ir pelno (nuostolių) ataskaitose nurodytų duomenų teisingumo, todėl teismas pagrįstai jais rėmėsi.

5417.3.

55Teismas pagrįstai sprendė, kad bendrovė atitinka gyvybingumo kriterijų. Bendrovė toliau tęsia veiklą, teismui buvo pateikti įrodymai, kad 2019 m. pabaigoje – 2020 metais yra pasirašytos šios sutartys: Rangos sutartis su UAB „Transpekspedicija Invest“ (sutarties kaina 665 500 Eur); Statybos subrangos sutartis su UAB „Jungtiniai projektai” (sutarties kaina 505 780 Eur); Statybos subrangos sutartis su UAB „Naresta“ (sutarties kaina 620 000 Eur); Susitarimas su UAB „Eikos statyba“ (sutarties kaina 357 441,80 Eur); Rangos sutartis su UAB „Smagus“. Be to, per paskutinius du mėnesius bendrovė pasirašė keletą naujų sutarčių su užsakovas, o tai yra rimtas veiklos tęstinumo įrodymas. Restruktūrizavimo plano projekte nurodomas verslo planas iš esmės yra tęsti ūkinę–komercinę veiklą, koncentruojantis į pagrindines veiklas (statybos (remonto) darbai, statybinių medžiagų pardavimas), nekeičiant darbuotojų skaičiaus, kad būtų užtikrinami pinigų srautai, reikalingi veiklai bei mokėjimai kreditoriams, nenurašant turimo turto bei neįsigyjant naujo, vykdant aktyvesnį skolų išieškojimą. Nors ir nenumatyti esminiai veiklos pokyčiai, tačiau vien tai nesudaro pagrindo išvadai, kad numatytos priemonės nepadės bendrovei įveikti finansinius sunkumus.

5617.4.

57Bendrovė aktyvią veiklą su 5 darbuotojais pradėjo nuo 2011 metų ir kasmet augo nuo 50 iki 100 procentų. Šiuo metu bendrovėje dirba 138 darbuotojai, o metinė apyvarta siekia 8,5 mln. Kiekvienais mestais didžioji dalis pelno buvo investuojama į bendrovės augimą, tačiau, matant bendrovės augimo kaštus, dar 2019 metų pradžioje buvo priimtas sprendimas stabdyti bendrovės plėtrą, optimizuoti procesus ir padidinti veiklos našumą. Bendrovė šiuo metu yra pajėgi su turimais žmogiškaisiais resursais ir sukaupta patirtimi sugeneruoti tokio dydžio pajamas, kurios leistų numatytu restruktūrizavimo laikotarpiu atstatyti bendrovės mokumą.

5818.

59Trečiasis asmuo UAB „BaltLED“ atskirajame skunde prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį, kuria UAB „Energus“ iškelta restruktūrizavimo byla, ir iškelti bankroto bylą. Nurodo šiuos esminius argumentus:

6018.1.

61Byla buvo išnagrinėta pažeidžiant esminius proceso principus ir įrodymų vertinimo taisykles. Didžioji dalis skundžiamos nutarties motyvų, išvadų bei jų eiliškumas atitinka kitą Vilniaus apygardos teismo 2020 m. sausio 24 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. eB2-624-933/2020, kuria iškelta kitai bendrovei restruktūrizavimo byla. Tuo tarpu didžiausią suinteresuotumą turinčių kreditorių UAB „BaltLED“, UAB SLO Lithuania, UAB „Diamantas, UAB „Energus Power Solutions“ ir UAB „Elektrobalt“ argumentus teismas ignoravo. Dėl padarytų procesinės teisės pažeidimų skundžiama nutartis turi būti panaikinta (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 329 straipsnio 1 dalis).

6218.2.

63Teismas netinkamai taikė JANĮ normas, reglamentuojančias restruktūrizavimo bylos iškėlimą. Teismas nepagrįstai sprendė, kad bendrovė yra gyvybinga ir kad restruktūrizavimo plano projektas padės bendrovei atkurti normalią veiklą ir mokumą, nevertino, ar restruktūrizavimo plano projektas yra tinkamas ir atitinka JANĮ 104 straipsnio 2 dalies reikalavimus.

6418.3.

65Gyvybingumas turi būti suprantamas ir aiškinamas ne tik kaip formalus ūkinės veiklos vykdymas, bet kaip vykdymas tokios veiklos, kuri leistų juridiniam asmeniui vykdyti prievoles ateityje. Teismas akcentavo, kad UAB „Energus“ laimėjo ir vykdo Lietuvos verslo paramos agentūros „Intelekto“ projektą, kurio vertė yra 1,8 mln. Eur, tačiau ši sutartis bendrovei neužtikrina jokių pajamų (tuo labiau pelno), o tik patiriamų išlaidų kompensavimą. Galutinė finansinė nauda iš minėto projekto yra visiškai neaiški. Be to, vertindamas bendrovės gyvybingumą, teismas nepagrįstai rėmėsi jau pasibaigusiomis sutartimis, kurios niekaip negali įrodyti bendrovės galimybės vykdyti prievoles ateityje. Sutarties su UAB „Transekspedicija Invest“ darbų užbaigimas numatytas iki 2020 m. balandžio mėn. trečios savaitės, sutartyje su UAB „Naresta“ darbų užbaigimas numatytas iki 2020 m. balandžio 15 d., sutartyje su UAB „Eikos statyba“ darbų pabaiga numatyta 2020 m. vasario 22 d., o sutartyje su UAB „Smagus“ – iki 2020 m. kovo 30 d. Be to, bendrovė apskritai nepateikė didžiosios dalies išvardintų neva vykdomų sutarčių.

6618.4.

67Pasikeitus teisiniam reglamentavimui, nuo 2020 m. sausio 1 d. restruktūrizavimo plano projektui keliami aukštesni konkretumo ir išsamumo reikalavimai. Pirmosios instancijos teismas į bylą pateiktą restruktūrizavimo plano projektą vertino pagal neaktualius principus ir teismų praktiką.

6818.5.

69Restruktūrizavimo plano projektas neatitinka JANĮ 17 straipsnio 3 dalies ir 104 straipsnio reikalavimų. Skundžiama nutartimi planas pripažintas tinkamu neatlikus jokio vertinimo. Su planu nebuvo pateikti JANĮ numatyti išlaidų (daugiau nei 800 000 Eur per mėnesį) pagrindimo dokumentai, kaip to reikalaujama JANĮ 17 straipsnio 3 dalies 2 punkte. Nepateikta informacija apie visus bendrovės kreditorius, neatskleista teisinga informacija apie įsipareigojimų vykdymo terminus, reikalavimų dydį (JANĮ 104 straipsnio 2 dalies 1, 5 punktai). Nėra palyginimo vertine išraiška juridinio asmens restruktūrizavimo ir bankroto atvejais (JANĮ 104 straipsnio 2 dalies 12 punktas), todėl taip ir lieka neaišku, kokia dalis kreditorinių reikalavimų būtų padengta vienu ir kitu atveju. Taip pat nėra daug kitos informacijos (duomenų apie kreditorių pagalbą, finansavimą ir t. t.), kuri būtina pagal JANĮ 104 straipsnio 2 dalies nuostatas. Plane dėstomi tik deklaratyvūs teiginiai, kad per 4 metus bendrovė atsiskaitys su kreditoriais, akcentuojamos planuojamos gauti pajamos, tačiau nepateikiama konkrečių ketverių plano vykdymo metų pajamų srautų, sąnaudų paskirstymo, naujų įsipareigojimų atsiradimo, prognozuojamo pelno (nuostolių), rizikos analizės, nėra jokio aiškaus kreditorių reikalavimų tenkinimo grafiko pagal metus, tenkinimo etapus ir kreditorių eiles.

7018.6.

71Restruktūrizavimo bylos iškėlimas galimas tik sąžiningam skolininkui, tačiau atsakovė restruktūrizavimu sąmoningai siekia atitolinti (sustabdyti) atsiskaitymą su kreditoriais. Bendrovės nesąžiningumą patvirtina šios aplinkybės: pirma, bendrovė dėl restruktūrizavimo kreipėsi tik tada, kai jai buvo inicijuota bankroto byla; antra, bendrovė į bylą teikė tiesos neatitinkančią informaciją, slėpė faktus, turinčius reikšmės sprendžiant dėl tikrosios finansinės situacijos; trečia, bendrovė, apkaltindama UAB „Diamantas“, nurodė neteisingą finansinius sunkumus sąlygojusią priežastį; ketvirta, didžiausi ir ilgalaikiai bendrovės skolininkai su bendrove ir (ar) jos direktoriumi susiję susijusios bendrovės (SIA „ER-BAL“, OOO „Energus LT“, tai patvirtina, kad didelės vertės bendrovės turtas skiriamas ne bendrovės veiklai ir atsiskaitymui su kreditoriais, o lėšų perkėlimui į atsakovės vadovo bendroves neaiškių sandorių pagrindu.

7218.7.

732020 m. kovo 31 d. balanse apskaityta 4 797 046 Eur turto vertė turėjo būti sumažinta iki realaus turto vertės, kuri laikytina 1 664 251,66 Eur. Bendrovės įsipareigojimai kreditoriams sudaro 4 271 910 Eur, taigi bendrovės įsipareigojimai 2,5 karto viršija realaus turto vertę. Bendrovės finansiniai rodikliai prastėja ir toliau, bendrovė ilgą laiką negali vykdyti savo turtinių prievolių kreditoriams, todėl bendrovei turėjo būti keliama bankroto byla.

7419.

75Atsakovė UAB „Energus“ atsiliepime į UAB „BaltLED“ atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2020 m. gegužės 7 d. nutartį palikti nepakeistą ir priimti naujus rašytinius įrodymus. Nurodo šiuos esminius argumentus:

7619.1.

77Nors apeliantė nurodo, kad teismas nepasisakė dėl visų jos teiktų argumentų, tačiau reikalavimas teismui motyvuoti sprendimus ar nutartis nereiškia, jog teismas privalo analizuoti ir pasisakyti dėl kiekvieno bylos dalyvių argumento. Teismas neprivalo analizuoti ir vertinti neturinčių reikšmės nagrinėjamai bylai argumentų.

7819.2.

79Nors apeliantė ir kiti kreditoriai atskiruosiuose skunduose nurodo, kad atsakovė nepagrindė savo gyvybingumo, nes pateiktos sutartys su užsakovais nepatvirtina to, jog bendrovė tebevykdo veiklą, kadangi jų vykdymo terminai pasibaigę, tačiau statybų rinkos praktikoje sutarčių terminai dažnai yra pratęsiami. Taip yra ir nagrinėjamu atveju – sutartys su visai užsakovais yra tebevykdomos, ką patvirtina su atsiliepimu teikiamos PVM sąskaitos faktūros. Be to, per paskutinius du mėnesius bendrovė pasirašė keletą naujų sutarčių su užsakovais, o tai yra rimtas veiklos tęstinumo įrodymas.

8019.3.

81UAB „Energus“ yra viena iš sparčiausiai pastaraisiais metais augančių bendrovių Lietuvos energetikos sektoriuje, siekianti kurti inovatyvias idėjas bei kokybiškus produktus. 2018 – 2019 metais bendrovė atliko statybos rangos darbus tokiuose reikšminguose projektuose kaip Continental gamykloje, Kauno logistikos centre, Nacionaliniame vėžio institute, Vilniaus oro uoste VIP terminale ir kt. UAB „Energus“ yra gyvybinga bendrovė, dalyvaujanti dideliuose projektuose bei turinti užsakovų pasitikėjimą, ką patvirtinta ir naujos pasirašytos sutartys. Inžinerinių sistemų įrengimo rinkoje vykdomų objektų sutarčių trukmė yra nuo 2–3 mėnesių iki 1,5 metų, todėl nei viena rinkoje dalyvaujanti kompanija neturi užsitikrinusi sutarčių keliems metams į priekį.

8219.4.

83Šiuo metu bendrovė pagal apyvartą ir darbuotojų skaičių patenką į penkių didžiausių kompanijų sąrašą Lietuvoje (pastatų sektorius, veiklos – elektros, automatikas ir silpnų srovių sistemos įrengimo, programavimo ir projektavimo darbai). Visos investicijos, reikalingos bendrovės augimui, jau atliktos, o restruktūrizavimo proceso metu bus optimizuota veikla ir padidintas pelningumas, tokiu būdu bus įveikti laikini finansiniai sunkumai.

8420.

85Trečiasis asmuo UAB „Diamantas“ atskirajame skunde prašo pirmosios instancijos teismo nutarties dalį, kuria nutarta tenkinti pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo ir iškelta restruktūrizavimo byla, panaikinti, pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo šiuos esminius argumentus:

8620.1.

87Konstatavęs, kad bendrovė yra susidūrusi su laikinais finansiniais sunkumai, teismas nepagrįstai pripažino, jog bendrovė laikytina turinčia finansinių sunkumų pagal JANĮ 2 straipsnio 5 dalį. JANĮ 2 straipsnio 5 dalyje yra pateikta juridinio asmens finansinių sunkumų sąvoka, kuri suprantama kaip padėtis, kai juridinis asmuo yra nemokus arba yra reali tikimybė, kad taps nemokus per artimiausius tris mėnesius. Siekiant iškelti bendrovei restruktūrizavimo bylą, turėjo būti nustatyta, kad atsakovė turi finansinių sunkumų. Konstatavus finansinių įsipareigojimų kreditoriams nevykdymą kaip laikiną, o ne nuolatinį, bendrovė netenkino bendrovės, turinčios finansinių sunkumų, kriterijaus.

8820.2.

89Atsakovės teiginys, kad jos laikinus finansinius sunkumus sukėlė UAB „Diamantas“ neteisėti veiksmai, neatitinka tiesos. Bet kuriuo atveju atsakovės nurodomi dėl neva UAB „Diamantas“ nesąžiningų veiksmų kilę laikini finansiniai sunkumai laikytini išnykusiais, kadangi 2020 m. balandžio 3 d. buvo areštuota viena iš atsakovės sąskaitų, kurioje faktiškai buvo sukaupta visa reikalinga pinigų suma, todėl nuo kitų kredito įstaigose atsakovės sąskaitų areštas buvo nuimtas, o tai reiškia, jog nuo minėtos datos atsakovė galėjo atsiskaityti tiek su darbuotojais, tiek su tiekėjais, tiek su kitais asmenimis bei toliau vykdyti įprastą ūkinę veiklą.

9021.

91Atsakovė UAB „Energus“ atsiliepime į UAB „Diamantas“ atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2020 m. gegužės 7 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo šiuos esminius argumentus:

9221.1.

93Įvertinęs bendrovės finansinius dokumentus, pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, kad bendrovė yra susidūrusi su laikinais finansiniais sunkumais ir šiuo metu bendrovės situacija gerėja, todėl nėra pakankamo pagrindo nustatyti bendrovės nemokumą pagal balanso testą.

9421.2.

95Analizuodamas bendrovės nemokumą pagal likvidumo testą, teismas padarė išvadą, kad per artimiausius tris mėnesius bendrovė negalės ženkliai įvykdyti pradelstų finansinių įsipareigojimų kreditoriams, todėl pagrįstai nusprendė, jog bendrovė laikytina finansinių sunkumų turinčiu juridiniu asmeniu. Tačiau tai savaime nėra pagrindas atsisakyti iškelti restruktūrizavimo bylą, kadangi tokia būsena atitinka JANĮ 21 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatytą restruktūrizavimo bylos iškėlimo sąlygą. Priešingai nei teigia apeliantė, net ir nustačius, kad bendrovės finansiniai sunkumai yra tik laikini, teismas pagrįstai vertino, kad bendrovė tenkina turinčio finansinių sunkumų juridinio asmens kriterijų, kadangi atitikimas šiam kriterijui išimtinai nepriklauso nuo finansinių sunkumų laikino ar nuolatinio pobūdžio.

9622.

97Trečiasis asmuo UAB „Elektrobalt“ atsiliepime į atskiruosius skundus prašo tenkinti UAB „BaltLED“ ir UAB „Energus Power Solutions“ atskiruosius skundus, UAB „Diamantas“ atskirąjį skundą atmesti, panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį ir iškelti UAB „Energus“ bankroto bylą. Nurodo šiuos esminius argumentus:

9822.1.

99Teismas netinkamai įvertino bendrovės turtinę situaciją. Teismas rėmėsi bendrovės balansais ir pelno (nuostolių) ataskaitomis, tačiau visiškai neanalizavo turto struktūros, netyrė ir nevertino įrodymų, paneigiančių balansų duomenų patikimumą, kuriuos buvo pateikę tretieji asmenys. Bendrovės reali turto vertė yra žymiai mažesnė nei yra deklaruojama ir žymiai mažesnė nei pradelsti įsipareigojimai kreditoriams.

10022.2.

101Pasisakydamas dėl bendrovės gyvybingumo, teismas tik konstatavo, kad bendrovė tęsia veiklą, vykdo keletą sutarčių, kurių didžioji dalis jau yra pasibaigusios, tačiau nenustatė ir nenurodė, iš kokių šaltinių ir kokiomis priemonėmis bendrovė atkurs mokumą ir atsiskaitys su kreditoriais.

10222.3.

103Neiškėlus bendrovei bankroto bylos, būtų didinami įsipareigojimai kreditoriams, o tai sukeltų dar didesnę žalą esamiems ir būsimiems bendrovės kreditoriams.

10422.4.

105Pateiktas restruktūrizavimo planas neatitinka JANĮ ir Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2020 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. V4-6 patvirtintų Juridinio asmens restruktūrizavimo plano rengimo metodinių rekomendacijų (toliau – Rekomendacijos) reikalavimų.

10622.5.

107UAB „Diamantas“ nepateikė jokių įrodymų bei argumentų, pagrindžiančių, kad UAB „Energus“ nėra nemoki ir toliau gali vykdyti veiklą bei atsiskaityti su kreditoriais, todėl jos skundas atmestinas.

108Teismas

konstatuoja:

109IV.

110Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11123.

112CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis (CPK 338 straipsnis).

11324.

114Nagrinėjamu atveju apeliacijos dalyką sudaro Vilniaus apygardos teismo 2020 m. gegužės 7 d. nutarties, kuria atsakovei UAB „Energus“ iškelta restruktūrizavimo byla ir atsisakyta iškelti bankroto bylą, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta. Dėl naujų rašytinių įrodymų

11525.

116Atsakovė UAB „Energus“ su atsiliepimu į atskirąjį skundą pateikė naujus rašytinius įrodymus: PVM sąskaitų faktūrų kopijas, kurios, atsakovės teigimu, patvirtina jos teiginius apie veiklos tęstinumą, ir UAB „Energus“ metinės apyvartos ir darbuotojų skaičiaus augimo 2011-2019 metais grafiko kopiją.

11726.

118CPK 314 straipsnyje numatyta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Be to, įrodymų teikimas byloje negali būti savitikslis, t. y. įrodymas turi paneigti ar patvirtinti turinčias reikšmės bylai aplinkybes.

11927.

120Atsižvelgiant į tai, kad atsakovės teikiami rašytiniai įrodymai yra tiesiogiai susijęs su šioje byloje nagrinėjamu klausimu dėl restruktūrizavimo bylos atsakovei iškėlimo, į tai, jog jie nėra didelės apimties ir kartu su atsakovės atsiliepimu buvo išsiųsti kitiems byloje dalyvaujantiems asmenims susipažinti, bei į šioje byloje vyraujantį viešąjį interesą, jie priimami ir vertinami kartu su kitais byloje esančiais rašytiniais įrodymais ir šalių paaiškinimais. Dėl šalies pakeitimo jos teisių perėmėju ir atskirojo skundo atsisakymo

12128.

122Teisme gautas UAB „Motecha“ pareiškimas, kuriuo prašoma trečiąjį asmenį UAB „Diamantas“ pakeisti jo teisių perėmėja UAB „Motecha“, palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2020 m. gegužės 7 d. nutartį ir priimti trečiojo asmens UAB „Diamantas“ teisių perėmėjos atsisakymą nuo atskirojo skundo dėl Vilniaus apygardos teismo 2020 m. gegužės 7 d. nutarties.

12329.

124CPK 48 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, jog tais atvejais, kai viena iš ginčijamo arba sprendimu nustatyto teisinio santykio šalių pasitraukia iš bylos (fizinio asmens mirtis, juridinio asmens pabaiga ar pertvarkymas, reikalavimo perleidimas, skolos perkėlimas ir kiti įstatymų numatyti atvejai), teismas, jei yra pagrindas, rašytinio proceso tvarka tą šalį pakeičia jos teisių perėmėju, išskyrus atvejus, kai yra negalimas materialinių subjektinių teisių perėmimas.

12530.

126Teisių perėmimas galimas bet kurioje proceso stadijoje. Minėtos procesinės teisės normos įgyvendinimas tiesiogiai priklauso nuo materialiųjų subjektinių teisių perėmimo. Pažymėtina, kad pakeisti procese šalį yra pagrindas tik tuo atveju, jeigu teismas nustato, jog kitam asmeniui iš tikrųjų perėjo materialinės subjektinės teisės, nes būtent subjektinių teisių perėmimas materialinėje teisėje yra pagrindas perimti ir procesines teises.

12731.

128Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO matyti, kad įsiteisėjusia Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. birželio 9 d. nutartimi (civilinė byla Nr. e2-4212-868/2020) patvirtinta tarp UAB „Diamantas“, UAB „Teisės ir kreditų valdymo departamentas“ ir UAB „Energus“ sudaryta taikos sutartis, kuria šalys susitarė 2019 m. gruodžio 2 d. reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 2019/12/02 pripažinti negaliojančia, pripažįstant, jog reikalavimo teisė į UAB „Energus“ skolą pagal 2018 m. rugpjūčio 8 d. sudarytą paslaugų sutartį priklauso UAB „Diamantas“.

12932.

130Į bylą pateikta 2020 m. birželio 8 d. reikalavimo perleidimo sutartis, kurios pagrindu pradinis kreditorius UAB „Diamantas“ pardavė reikalavimo teises bei su jomis susijusias visas papildomas teises į skolininkę UAB „Energus“ 105 821, 98 Eur sumai pagal 2020 m. birželio 8 d. taikos sutartį naujajam kreditoriui UAB „Motecha“. Reikalavimo perleidimo sutarties F punkte aiškiai nurodyta, kad minėta 105 821, 98 Eur suma bus sumokėta UAB „Energus“ restruktūrizavimo plane nustatyta tvarka, bet ne anksčiau nei 2023 m. birželio 30 d. Apeliacinės instancijos teismas neįžvelgia pagrindo abejoti pateikto įrodymo pagrįstumu bei teisėtumu, todėl trečiasis asmuo UAB „Diamantas“ keistinas jo teisių perėmėja UAB „Motecha“.

13133.

132Pažymėtina, kad teisių perėmėjui visi veiksmai, atlikti procese iki jo įstojimo, yra privalomi tiek, kiek jie būtų buvę privalomi tam asmeniui, kurio vietoj įstojo teisių perėmėjas (CPK 48 straipsnio 2 dalis).

13334.

134Apeliacinio (atskirojo) skundo atsisakymas yra viena iš apeliacinį procesą inicijuojančių asmenų procesinių teisių, kurios įgyvendinimas yra dispozityvumo principo išraiška, t. y. apeliacinis procesas ne tik prasideda, bet ir gali baigtis byloje dalyvaujančio asmens (apelianto) iniciatyva. Kartu apelianto atsisakymas nuo skundo nėra besąlyginis pagrindas nutraukti apeliacinį procesą, nes teismas nepriima atsisakymo nuo skundo, jeigu tai prieštarauja imperatyviosioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui, pažeidžia asmenų teises bei įstatymų saugomus interesus (CPK 42 straipsnio 2 dalis, 308 straipsnio 1 dalis). Taip pat teismas, spręsdamas klausimą dėl skundo atsisakymo, turi įsitikinti, kad byloje dalyvaujančiam asmeniui yra žinomi atsisakymo nuo skundo teisiniai padariniai.

13535.

136Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju nėra pagrindo pripažinti, kad UAB „Motecha“ pateiktas atsisakymas nuo atskirojo skundo prieštarautų įstatymams ar pažeistų kitų asmenų teises bei teisėtus interesus, prieštarautų viešajam interesui. Be to, pareiškime dėl atskirojo skundo atsisakymo nurodyta, kad UAB „Motecha“ yra žinomos atskirojo skundo atsisakymo pasekmės.

13736.

138Pareiškimas dėl atsisakymo nuo atskirojo skundo teismui pateiktas iki bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme pradžios (CPK 308 straipsnio 1 dalis).

13937.

140Įvertinęs minėtas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad yra visos būtinos sąlygos priimti trečiojo asmens UAB „Motecha“ atskirojo skundo atsisakymą. Dėl taikytino teisinio reguliavimo

14138.

1422020 m. sausio 1 d. įsigaliojus JANĮ, neteko galios Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas su visais pakeitimais ir papildymais (JANĮ 153 straipsnis). JANĮ 155 straipsnyje, reglamentuojančiame pereinamąsias nuostatas dėl nemokumo procesų, nustatyta, kad iki 2019 m. gruodžio 31 d. pradėtiems juridinių asmenų nemokumo procesams šio įstatymo (JANĮ) nuostatos taikomos toms asmenų teisėms ir pareigoms, kurios atsiranda arba yra įgyvendinamos jam įsigaliojus, taip pat toms nemokumo procedūroms, kurios pradedamos šiam įstatymui įsigaliojus, išskyrus tam tikras išvardytas šio įstatymo nuostatas. Nagrinėjamu atveju pareiškimas dėl nemokumo (bankroto) bylos atsakovei iškėlimo Vilniaus apygardos teisme gautas 2020 m. vasario 19 d., todėl, kaip ir nurodė pirmosios instancijos teismas, šiuo atveju taikytinos JANĮ nuostatos. Dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo

14339.

144Juridinio asmens restruktūrizavimo procesas, tai – visuma JANĮ nustatytų procedūrų, kuriomis siekiama įveikti juridinio asmens finansinius sunkumus, išsaugoti juridinio asmens gyvybingumą ir išvengti bankroto, gaunant kreditorių pagalbą finansiniams sunkumams įveikti, taikant ekonomines, technines, organizacines ir kitas priemones (JANĮ 2 straipsnio 10 dalis). Taigi, iškėlus restruktūrizavimo bylą, bendrovei sudaromos palankios sąlygos toliau tinkamai vykdyti ir plėtoti savo veiklą, siekti, kad laikini finansiniai sunkumai netaptų nuolatiniais ir tokiu būdu būtų išvengiama bankroto.

14540.

146Teismų praktikoje nuosekliai akcentuojama, kad, spręsdamas klausimą, ar įmonei keltina bankroto byla, ir vertindamas jos (ne)mokumo egzistavimą, teismas prioritetą turėtų teikti reabilitaciniam tikslui, todėl bankroto byla turi būti keliama tik tada, kai teismui išanalizavus visus įrodymus, nelieka abejonių dėl bendrovės nemokumo (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. vasario 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-643-798/2016; 2018 m. birželio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1164-330/2018; 2020 m. balandžio 23 d. Nr. e2-771-798/2020 ir kt.). Nors minėta teismų praktika buvo suformuota iki JANĮ įsigaliojimo, tačiau, atsižvelgiant į JANĮ įtvirtintus tikslus, sutiktina su pirmosios instancijos teismu, kad pateikti išaiškinimai yra aktualūs sprendžiant nemokumo (restruktūrizavimo) bylos iškėlimo klausimą ir pagal JANĮ nuostatas.

14741.

148Konkuruojant kelioms vertybėms, šiuo atveju susijusioms su įmonės reabilitavimu bei likvidavimu, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus bus padaryta didesnė žala. Poreikis išsaugoti rinkoje veikiančią ir toliau pajėgią iš esmės savarankiškai funkcionuoti įmonę, kai jos finansiniai sunkumai nėra akivaizdžiai pastovaus pobūdžio, yra socialiai reikšmingesnis už siekį likviduoti tokią įmonę, nes įmonės gaivinimo atveju tiek įmonė, tiek jos darbuotojai bei kiti kreditoriai patirs didesnę naudą (įmonė funkcionuos kaip verslo subjektas toliau, bus išsaugotos darbo vietos, valstybė gaus pajamų mokesčių pavidalu, kreditoriai, ypač paskutiniosios eilės, restruktūrizavimo proceso metu turės didesnes galimybes gauti reikalavimų patenkinimą) nei likvidavimo atveju, kuomet įmonės turtas parduodamas už likvidacines vertes ir paskutinės eilės kreditorių galimybės atgauti skolas neretai yra labai minimalios.

14942.

150Be to, įmonės restruktūrizavimo proceso metu įmonės veiklą prižiūri administratorius ir teismas, todėl grėsmė, kad bendrovės finansiniai rodikliai staiga iš esmės pablogės, ji taps nemoki ir iš esmės pasunkės kreditorių galimybės gauti reikalavimų patenkinimą, bus kontroliuojama (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. gruodžio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-2078-330/2017).

15143.

152Pagal aktualų teisinį reglamentavimą juridiniam asmeniui, išskyrus numatytiems JANĮ 1 straipsnio 3 ir 4 dalyse, gali būti keliama restruktūrizavimo byla, jeigu juridinis asmuo juridinis asmuo: 1) turi finansinių sunkumų (JANĮ 21 straipsnio 1 dalies 1 punktas); 2) yra gyvybingas (JANĮ 21 straipsnio 1 dalies 2 punktas); 3) nėra likviduojamas dėl bankroto (JANĮ 21 straipsnio 1 dalies 1-3 punktai). Bankroto byla keliama, jeigu juridinis asmuo yra nemokus ir jam nėra keliama restruktūrizavimo byla (JANĮ 21 straipsnio 2 dalis).

15344.

154Taip pat, spręsdamas, ar yra pagrindas bendrovei iškelti restruktūrizavimo bylą, teismas patikrina, ar neegzistuoja JANĮ 22 straipsnio 1 dalies 1–3 punktuose įtvirtintos aplinkybės, kurios sudaro teisinį pagrindą atsisakyti iškelti restruktūrizavimo bylą: 1) juridinis asmuo neatitinka bent vienos iš šio įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje nurodytų sąlygų; 2) restruktūrizavimo plano projektas, jeigu jis turėjo būti pateiktas, neatitinka šio įstatymo 104 straipsnio 2 dalyje nurodytų reikalavimų; 3) restruktūrizavimo plano projekte, jeigu jis turėjo būti pateiktas, numatytos priemonės akivaizdžiai nepadės juridiniam asmeniui įveikti finansinių sunkumų, išsaugoti gyvybingumo ir išvengti bankroto.

15545.

156Minėto teisinio reglamentavimo kontekste darytina išvada, kad bendrovės restruktūrizavimo byla iškeliama, jeigu teismas nustato, jog egzistuoja visos restruktūrizavimo bylos iškėlimo materialaus ir procesinio pobūdžio sąlygos ir nėra nei vieno pagrindo atsisakyti iškelti restruktūrizavimo bylą.

15746.

158Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad egzistuoja visos UAB „Energus“ restruktūrizavimo bylos iškėlimo sąlygos ir nėra JANĮ 22 straipsnio 1 dalyje numatytų aplinkybių.

15947.

160Iš šalių procesinių dokumentų turinio matyti, kad nagrinėjamu atveju ginčas kyla dėl to, ar bendrovė turi būti vertinama kaip nemoki, kas sudarytų pagrindą kelti jai bankroto bylą, ar bendrovė vis dėlto yra gyvybinga ir ją užklupę finansiniai sunkumai yra laikino pobūdžio. Taip pat skunduose keliamas klausimas dėl teismui pateikto atsakovės restruktūrizavimo plano projekto tinkamumo.

16148.

162Kaip minėta, siekiant iškelti atsakovei UAB „Energus“ restruktūrizavimo bylą, visų pirma, turi būti nustatyta, kad atsakovė turi finansinių sunkumų (JANĮ 21 straipsnio 1 dalies 1 punktas). JANĮ 2 straipsnio 5 dalyje apibrėžta juridinio asmens finansinių sunkumų sąvoka, kuri suprantama kaip padėtis, kai juridinis asmuo yra nemokus arba yra reali tikimybė, kad taps nemokus per artimiausius tris mėnesius. Juridinio asmens nemokumas – juridinio asmens būsena, kai juridinis asmuo laiku negali vykdyti turtinių prievolių arba juridinio asmens įsipareigojimai viršija jo turto vertę (JANĮ 2 straipsnio 7 dalis). Taigi, sprendžiant dėl bendrovės nemokumo, būtina vertinti dvi alternatyvias sąlygas: ar bendrovė negali laiku vykdyti turtinių prievolių ir ar bendrovės įsipareigojimai viršija jos turto vertę.

16349.

164Pažymėtina, kad maksimalus terminas, kuriam suėjus, bendrovės finansiniai sunkumai negali būti kvalifikuojami kaip laikini, nėra nustatyta, todėl tam tikros bendrovės finansinių sunkumų kvalifikavimą kaip laikinų ar nuolatinio pobūdžio lemia kiekvienos konkrečios situacijos aplinkybės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. balandžio 30 d. nutartis civilinėje byloje

165Nr. 3K-3-197/2010).

16650.

167Iš atsakovės kartu su atnaujintu restruktūrizavimo planu pateikto kreditorių sąrašo matyti, kad bendrovės įsipareigojimai kreditoriams sudaro 3 167 924,13 Eur, iš kurių pradelsti įsipareigojimai – 3 065 517,19 Eur.

16851.

169Į bylą pateikto bendrovės 2018 m. gruodžio 31 d. balanso už laikotarpį nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2018 m. gruodžio 31 d. duomenys patvirtina, kad bendrovės mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai (4 016 999 Eur) neviršijo į balansą įrašytos atsakovės turto vertės (4 480 606 Eur). Iš atsakovės 2020 m. kovo 31 d. pateikto balanso, kuris apima laikotarpį nuo 2017 m. gruodžio 31 d. iki 2019 m. gruodžio 31 d. matyti, kad 2019 m. gruodžio 31 d. UAB „Energus“ mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai (4 232 554 Eur) neviršijo į balansą įrašytos atsakovės turto vertės (4 708 614 Eur). 2020 m. kovo 19 d. balanso duomenimis, UAB „Energus“ mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai (4 276 839 Eur) taip pat neviršija į balansą įrašytos atsakovės turto vertės (4 754 405 Eur); atsakovės po vienerių metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai nuo 2017 m. gruodžio 31 d. iki 2020 m. kovo 19 d. sumažėjo nuo 216 305 Eur iki 145 867 Eur; per vienerius metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai nuo 2018 m. gruodžio 31 d. iki 2020 m. kovo 19 d. išaugo sąlyginai nežymiai, t. y. nuo 3 792 053 Eur iki 4 130 972 Eur. 2020 m. kovo 30 d. balanso duomenimis bendrovės turtas sudaro 4 797 046 Eur, o mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai – 4 271 910 Eur.

17052.

171Didžiąją dalį bendrovei priklausančio turto sudaro trumpalaikis turtas, t. y. 4 322 516 Eur iš 4 797 046 Eur, o šio trumpalaikio turto didžiąją dalį sudaro gautinos sumos (debitoriniai reikalavimai). Iš atsakovės 2020 m. kovo 31 d. pateikto debitorių sąrašo matyti, kad tarp UAB „Energus“ debitorių yra tokios veiklą vykdančios bendrovės kaip SIA „ER-BAL“, IS-Industry Solutions, a.s. ir UAB „Mitnija“, kurių pradelsti įsipareigojimai sudaro atitinkamai 668 649,70 Eur, 278 700,26 Eur ir 111 687,74 Eur. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys patvirtina, kad UAB „Energus“ yra pareiškusi ieškinį skolininkei IS-Industry Solutions, a.s. dėl 147 421,16 Eur skolos priteisimo (Vilniaus apygardos teismo civilinė byla Nr. e2-2759-258/2020), taip pat ieškinys dėl 129 112,03 Eur skolos priteisimo buvo pareikštas IS-Industry Solutions, a.s. (Vilniaus apygardos teismo civilinė byla Nr. e2-3201-577/2020), kas leidžia daryti išvadą, jog bendrovė imasi aktyvių veiksmų, siekdama atgauti skolas.

17253.

173Sutiktina su apeliantėmis, kad toks bendrovės trumpalaikis turtas, kaip debitorių skolos, negali užtikrinti besąlygiško jo panaudojimo bendrovės įsipareigojimų mažinimui, kadangi šiomis lėšomis disponuoja tretieji asmenys, tačiau nagrinėjamu atveju byloje nėra konkrečių duomenų, patvirtinančių, jog didžiosios dalies šių skolų išieškojimas yra neįmanomas, todėl jos, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, šiuo konkrečiu atveju pagrįstai buvo vertintos kaip bendrovės turtas.

17454.

175Remiantis minėtais į bylą pateiktų bendrovės balansų duomenimis, sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad UAB „Energus“ trumpalaikiai įsipareigojimai (per vienerius metus mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai), kurių terminai suėję, neviršija į balansą įrašytos atsakovės turto vertės.

17655.

177Tiesa, teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad bendrovės sudarytas balansas nėra vienintelis dokumentas, kurio pagrindu galima nustatyti bendrovės mokumo būklę, jei kiti į bylą pateikti įrodymai paneigia (leidžia pagrįstai abejoti) balansuose nurodytų duomenų teisingumu (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. birželio 26 d. nutartis Nr. e2-1196-943/2015; 2018 m. rugpjūčio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1397-180/2018; 2018 m. vasario 2 d. nutartis civilinėje byloje

178Nr. e2-469-381/2018 ir kt.). Nagrinėjamu atveju nei apeliantės, nei kiti byloje dalyvaujantys asmenys jokiais objektyviais duomenimis nepaneigė bendrovės balansuose nurodytų duomenų teisingumo, todėl pirmosios instancijos teismas, neturėdamas pagrindo abejoti jų teisingumu, pagrįstai jais rėmėsi.

17956.

180Nagrinėjamo klausimo kontekste pastebėtina ir tai, kad nors 2019 m. gruodžio 31 d. atsakovės pelno (nuostolių) ataskaitos duomenimis, atsakovė veikė nuostolingai ir patyrė 448 173 Eur nuostolių, tačiau iš 2020 m. kovo 19 d. pelno (nuostolių) ataskaitos matyti, jog UAB „Energus“ gavo 2 005 Eur pelno, o 2020 m. kovo 31 d. atsakovės pelno (nuostolių) ataskaitos duomenys patvirtina, kad UAB „Energus“ veikia pelningai ir 2020 m. kovo 31 d. jau buvo gavusi 49 575 Eur grynojo pelno. Nors tarpinė pelno (nuostolių) ataskaita parodo tik tarpinio ataskaitinio laikotarpio ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, tačiau nagrinėjamu atveju iš jos matomos teigiamos bendrovės pelningumo tendencijos.

18157.

182Esant nurodytoms aplinkybėms pritartina pirmosios instancijos teismui, kad atsakovė UAB „Energus“ yra susidūrusi su laikinais, o ne pastoviais finansiniais sunkumais ir yra požymių, jog šiuo metu bendrovės finansinė situacija gerėja, todėl nėra pakankamo pagrindo išvadai, kad atsakovė UAB „Energus“ yra nemoki pagal balanso testą.

18358.

184Šiuo aspektu pastebėtina ir tai, kad, formaliai remiantis vien balanso testu, dažnai paslaugų įmonės gali būti laikomos faktiškai nemokiomis dėl turto trūkumo, netgi jei verslas iš esmės yra gyvybingas, todėl, kaip ir nurodė pirmosios instancijos teismas, juridinio asmens nemokumas turi būti vertinamas ne tik pagal balanso testą, bet ir pagal likvidumo testą – skolininko negalėjimą įvykdyti prievolių. Taikant likvidumo testą, yra analizuojamas įmonės negalėjimas apmokėti skolų, kurių apmokėjimo terminai yra suėję ir šis negalėjimas nėra laikinas.

18559.

186Iš atsakovės teismui pateikto 2020 m. kovo 31 d. atsakovės kreditorių sąrašo matyti, kad pradelsta yra 3 065 517,19 Eur iš 3 167 924,13 Eur bendrovės turimų įsipareigojimų, o didžioji dalis prievolių kreditoriams yra pradelstos daugiau nei tris mėnesius.

18760.

188Didžiąją dalį pradelstų įsipareigojimų sudaro pradelstas įsipareigojimas vienam kreditoriui UAB „SLO Lithuania“ (1 349 814,9 Eur iš 3 065 517,19 Eur pradelstų įsipareigojimų). Trečiasis asmuo UAB „SLO Lithuania“ teismui pateiktuose rašytiniuose paaiškinimuose nurodė, kad tarp kreditoriaus ir atsakovės susitarimas dėl pagalbos suteikimo nebuvo sudarytas, todėl laikytina, jog visa atsakovės skola UAB „SLO Lithuania“ šiai dienai yra pradelsta. UAB „SLO Lithuania“ dėl restruktūrizavimo bylos bendrovei iškėlimo prašė spręsti teismo nuožiūra. Iš teismui pateikto kreditorių sąrašo taip pat matyti, kad pradelsti įsipareigojimai kreditoriams UAB „Elektrobalt“, UAB „Motecha“ (po UAB „Diamantas“ reikalavimo teisių perleidimo), UAB „Baltled“ ir UAB „Gaudrė“ sudaro dar 758 841,03 Eur, todėl vien pradelsti įsipareigojimai šiems penkiems kreditoriams sudaro 2 108 655,93 Eur.

18961.

190Atsižvelgiant į itin didelę pradelstų finansinių įsipareigojimų sumą, darytina išvada, kad per artimiausius tris mėnesius atsakovė negalės ženkliai įvykdyti pradelstų finansinių įsipareigojimų kreditoriams. Ši aplinkybė taip pat patvirtina, kad atsakovė UAB „Energus“ laikytina turinčiu finansinių sunkumų juridiniu asmeniu, o tokia bendrovės būsena atitinka JANĮ 21 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatytą restruktūrizavimo bylos iškėlimo sąlygą (JANĮ 2 straipsnio 5 dalis).

19162.

192Tvirtindamos, kad remdamasis tik tuo, jog bendrovė nenutraukė vykdomos veiklos ir kad artimiausiu metu ketina gauti pajamų, teismas klaidingai įvertino bendrovės gyvybingumą, apeliantės skunduose kvestionuoja ir šios pirmosios instancijos teismo išvados pagrįstumą.

19363.

194Bendrovės gyvybingumas suprantamas kaip juridinio asmens būsena, kai juridinis asmuo vykdo ūkinę-komercinę veiklą, leisiančią jam vykdyti savo prievoles ateityje (JANĮ 2 straipsnio 6 dalis). Ūkinė komercinė veikla suprantama kaip gamybinė, prekybinė, finansinė, profesinė veikla, kurią vykdant siekiama gauti pajamų bankroto proceso administravimo išlaidoms apmokėti ir atsiskaityti su kreditoriais (JANĮ 2 straipsnio 21 dalis).

19564.

196Nagrinėjamu atveju dėl tos aplinkybės, kad bendrovė tęsia savo vykdomą ūkinę-komercinę veiklą, ginčo nėra. Kaip matyti iš šalių procesinių dokumentų turinio, šalys iš esmės nesutaria dėl to, ar bendrovės vykdoma veikla leis bendrovei įvykdyti savo finansinius įsipareigojimus ateityje.

19765.

198Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, į bylą pateikti rašytiniai įrodymai yra pakankami išvadai, kad bendrovė yra gyvybinga. Šią išvadą pagrindžia šios aplinkybės: pirma, UAB „Energus“ laimėjo ir vykdo Lietuvos verslo paramos agentūros „Intelekto“ projektą, kurio vertė yra 1,8 mln. Eur, nors galutinė finansinė nauda iš minėto projekto ir nėra aiški, tačiau šiuo atveju svarbu tai, kad projektas yra laimėtas ir vykdomas; antra, bendrovė 2019 m. pabaigoje – 2020 metų pradžioje pasirašė šias sutartis: 1) Rangos sutartį su UAB „Transekspedicija Invest“ (sutarties kaina 665 500 Eur su PVM; 2) Statybos subrangos sutartį su UAB „Jungtiniai projektai“ (sutarties kaina – 505 780 Eur su PVM; 3) Statybos subrangos sutartį su UAB „Naresta“ (sutarties kaina – 620 000 Eur be PVM); 4) Susitarimą su UAB „Eikos statyba“ (sutarties kaina 357 441,80 Eur su PVM); 5) Rangos sutartį su UAB „Smagus“, nors apeliantės tvirtina, kad pirmiau minėtų sutarčių vykdymo terminai jau yra pasibaigę, tačiau atsakovės su atsiliepimu į atskirąjį skundą pateiktos PVM sąskaitos faktūros ir darbų priėmimo–perdavimo aktai patvirtina, kad jos buvo pratęstos ir toliau yra vykdomos, kas akivaizdžiai patvirtina bendrovės veiklos tęstinumą; trečia, su atsiliepimu į atskirąjį skundą pateikta informacija, kad per paskutinius du mėnesiu bendrovė laimėjo kelis naujus konkursus ir vykdo derybas dėl sutarčių pasirašymo.

19966.

200UAB „Energus“ yra aktyvią veiklą konkurencingoje rinkoje nuo 2011 metų vykdanti įmonė, kurios tiek darbuotojų skaičius, tiek metinė apyvarta iki 2019 metų nuosekliai augo (2019 metais bendrovės metinė apyvarta viršijo 8 mln. Eur). Iš bendrovės įgyvendintų projektų matyti, kad ji turi patirties įgyvendinant ir valdant sudėtingus bei didelius projektus. Teismui pateiktame atsakovės restruktūrizavimo plano projekte nurodomas verslo planas iš esmės yra tęsti ūkinę-komercinę veiklą koncentruojantis į pagrindines veiklas (statybos (remonto) darbai, statybinių medžiagų pardavimas), nekeičiant darbuotojų skaičiaus, kad būtų užtikrinami pinigų srautai reikalingi veiklai bei mokėjimams kreditoriams, nenurašant turimo turto bei neįsigyjant naujo, vykdant aktyvesnį skolų išieškojimą. Nors pagal restruktūrizavimo plano projektą nenumatyti esminiai veiklos pokyčiai, tačiau vien tai, atsižvelgiant į tai, kad bendrovės finansinius sunkumus iš esmės sąlygojo ne jos veiklos pobūdis, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nesudaro pagrindo išvadai, kad numatytos priemonės akivaizdžiai nepadės juridiniam asmeniui įveikti finansinių sunkumų, išsaugoti gyvybingumą ir išvengti bankroto.

20167.

202Atsakovės pateiktame restruktūrizavimo plano projekte aptartos priemonės ilgalaikiam bendrovės mokumui atkurti, kreditorių reikalavimų tenkinimo galimybių vertinė išraiška lyginant įmonės restruktūrizavimo ir bankroto atveju numatomas gauti pajamas, verslo planą, numatomus atlikti darbus bei atsiskaitymą su tiekėjais ir darbuotojais, informaciją apie naują finansavimą, numatomą nuostolių padengimo tvarką, darbuotojų skaičiaus išsaugojimą, priemones finansiniams sunkumams įveikti, numatomą kreditorių pagalbą dėl skolinių įsipareigojimų.

20368.

204Apeliacinės instancijos teismas pritaria pirmosios instancijos teismo pozicijai, kad, vertinant restruktūrizavimo plano projekte numatytas priemones, būtina atsižvelgti į ankstesnį (numatytą jau nebegaliojančiame ĮRĮ), tačiau šiuo aspektu aktualų įstatyminį reglamentavimą bei suformuotą teismų praktiką taikant ĮRĮ 5 straipsnio normas, reglamentavusias restruktūrizavimo plano metmenis.

20569.

206Šiuo aspektu Lietuvos apeliacinis teismas yra išaiškinęs, kad restruktūrizavimo plano metmenys yra įmonės veiklos tam tikros gairės. Jos neturi būti tik deklaracija, tačiau šioje proceso stadijoje negalima reikalauti iš įmonės, kad pateiktų labai išsamų veiklos ateityje įvertinimą, nes tai bus daroma sprendžiant restruktūrizavimo plano tvirtinimo klausimą, kuomet iš esmės ir sukonkretinami metmenyse pateikti duomenys (pvz. žr., Lietuvos apeliacinio teismo 2020 m. gegužės 7 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. e2-798-241/2020, 25 punktą ir jame nurodytą praktiką).

20770.

208Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad, sprendžiant, ar galima restruktūrizuoti finansinių sunkumų turinčią bendrovę, svarbus vaidmuo tenka įmonės kreditoriams, kurių reikalavimai bus tenkinami restruktūrizavimo plano įgyvendinimo metu, laikantis restruktūrizavimo plane nustatytos tvarkos, iš pajamų, gautų tiek tęsiant įmonės veiklą, tiek pardavus įmonei veikloje nereikalingą turtą. Kreditorių dauguma turi pritarti restruktūrizavimo planui (ĮRĮ 14 straipsnio 3 dalis), o tai reiškia, kad jų pozicija restruktūrizavimo bylos iškėlimo stadijoje yra itin reikšminga, parodanti galimas įmonės restruktūrizavimo perspektyvas. Reikšmingas kreditorių vaidmuo išliko ir pagal naująjį reglamentavimą, JANĮ 107 straipsnis taip pat numato kreditorių pritarimo būtinumą restruktūrizavimo plano projektui, todėl kreditoriai, tarp jų ir apeliantės, turės galimybę išreikšti savo poziciją dėl konkrečių priemonių (ne)efektyvumo, pritardamos ar ne pateiktam restruktūrizavimo plano projektui, kuris bus teikiamas tvirtinti teismui pagal JANĮ 111 straipsnį.

20971.

210Rungimosi civiliniame procese principas (CPK 12 straipsnis) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims. Pagal bendrąją įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklę, įtvirtintą CPK 178 straipsnyje, šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, šiuo atveju apeliantės nepateikė pakankamų argumentų, pagrindžiančių, kad restruktūrizavimo plano projekte nėra nurodytos realios ir veiksmingos priemonės, galinčios užtikrinti normalią atsakovės veiklą, jos įsiskolinimų sumažinimą.

21172.

212Apeliančių skunduose nurodyti restruktūrizavimo plano projekto neatitikimai JANĮ 104 straipsnio 2 daliai ir Rekomendacijų reikalavimas šioje proceso stadijoje, kai sprendžiamas klausimas kelti ar nekelti bendrovei restruktūrizavimo bylą, taip pat nekeičia situacijos teisinio vertinimo. Visi nurodyti netikslumai turės būti pašalinti bendrovės restruktūrizavimo planą teikiant tvirtinti teismui JANĮ nustatyta tvarka.

21373.

214Apeliantei UAB „BaltLED“ atskirajame skunde keliant klausimą dėl neva netinkamo pirmosios instancijos teismo nutarties motyvacijos, pažymėtina, kad CPK 291 straipsnio, reglamentuojančio reikalavimus nutarties turiniui, 1 dalies 5 punkte nustatyta, jog nutartyje turi būti nurodomi motyvai, kuriais vadovaudamasis teismas padarė išvadas, ir įstatymai bei kiti teisės aktai, kuriais teismas rėmėsi. Taigi CPK nustatyta pareiga teismui motyvuoti nutartį, tačiau pareigos nurodyto nutarties motyvus apimtis gali skirtis priklausomai nuo nutarties pobūdžio ir turi būti analizuojama konkrečių bylos aplinkybių kontekste. Pažymėtina, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių pateiktą argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. vasario19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-31/2014).

21574.

216Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje aiškiai nurodė teisės normas ir esminius motyvus, kuriais remdamasis nusprendė iškelti bendrovei restruktūrizavimo bylą, todėl ir skundo argumentai dėl neva netinkamo skundžiamos nutarties motyvavimo atmestini kaip nepagrįsti. Dėl bylos procesinės baigties

21775.

218Kasacinis teismas yra nurodęs, kad, atmesdamas apeliacinį (atskirąjį) skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto procesinio sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. balandžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-156-403/2018, 26 punktas ir jame nurodyta kasacinio teismo praktika).

21976.

220Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo atliktu byloje surinktų įrodymų vertinimu ir padarytomis išvadomis, kurių atskirųjų skundų argumentai nepaneigia, todėl trečiųjų asmenų UAB „BaltLED“ ir UAB „Energus Power Solution“ atskirieji skundai atmetami, UAB „Diamantas“ teisių perėmėjos UAB „Motecha“ atsisakymas nuo atskirojo skundo priimamas, o Vilniaus apygardos teismo 2020 m. gegužės 7 d. nutartis paliekama nepakeista.

221Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 338 straipsniu,

Nutarė

222Vilniaus apygardos teismo 2020 m. gegužės 7 d. nutartį palikti nepakeistą.

223Pakeisti trečiąjį asmenį uždarąją akcinę bendrovę „Diamantas“ (juridinio asmens kodas 304822633) jos teisių perėmėja uždarąja akcine bendrove „Motecha“ (juridinio asmens kodas 304420314).

224Priimti uždarosios akcinės bendrovės „Motecha“ (juridinio asmens kodas 304420314) atskirojo skundo atsisakymą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda... 2. I.... 3. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Teisės ir... 6. 2.... 7. Pareiškime nurodė, kad UAB „Energus“ skolinga UAB „Diamantas“ 194... 8. 3.... 9. UAB „Energus“ vadovas P. Š. pateikė pareiškimą dėl restruktūrizavimo... 10. 4.... 11. Pareiškime nurodė, kad pagrindinė priežastis, sukėlusi bendrovės... 12. II.... 13. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 14. 5.... 15. Vilniaus apygardos teismas 2020 m. gegužės 7 d. nutartimi netenkino... 16. 6.... 17. Teismas nurodė, kad juridiniam asmeniui, išskyrus numatytiems JANĮ 1... 18. 7.... 19. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų ir iš Lietuvos teismų... 20. 8.... 21. Remdamasis bendrovės 2018 m. gruodžio 31 d. balansu bei pelno (nuostolių)... 22. 9.... 23. Teismas pažymėjo, kad pagal pasikeitusį teisinį reguliavimą, juridinio... 24. 10.... 25. Iš atsakovės 2020 m. kovo 31 d. pateikto debitorių sąrašo teismas... 26. 11.... 27. Įvertinęs minėtus duomenis, teismas sprendė, kad atsakovė UAB... 28. 12.... 29. Teismas pažymėjo, kad atsakovė toliau tęsia veiklą, o tai, kad artimiausiu... 30. 13.... 31. Įvertinęs pateiktą restruktūrizavimo plano projektą, teismas sprendė, kad... 32. 14.... 33. Teismas sprendė, kad atsakovė atitinka visas JANĮ 21 straipsnio 1 dalies... 34. 15.... 35. Padaręs išvadą, kad egzistuoja sąlygos UAB „Energus“ kelti... 36. III.... 37. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 38. 16.... 39. Trečiasis asmuo UAB „Energus Power Solutions“ atskiruoju skundu prašo... 40. 16.1.... 41. Teismas nukrypo nuo suformuotos teismų praktikos ir JANĮ įtvirtintos... 42. 16.2.... 43. Remdamasis tik tuo, kad bendrovė nenutraukė vykdomos veiklos ir kad... 44. 16.3.... 45. Teismas ignoravo faktą, kad restruktūrizavimo plano projekte nebuvo nurodytos... 46. 16.4.... 47. JANĮ 104 straipsnio 2 dalyje nustatyti reikalavimai, kuriuos turi atitikti... 48. 17.... 49. Atsakovė UAB „Energus“ atsiliepime į UAB „Energus Power Solutions“... 50. 17.1.... 51. Pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į JANĮ tikslus ir teismų... 52. 17.2.... 53. Remdamasis bendrovės pelno (nuostolių) ataskaitomis, teismas padarė... 54. 17.3.... 55. Teismas pagrįstai sprendė, kad bendrovė atitinka gyvybingumo kriterijų.... 56. 17.4.... 57. Bendrovė aktyvią veiklą su 5 darbuotojais pradėjo nuo 2011 metų ir kasmet... 58. 18.... 59. Trečiasis asmuo UAB „BaltLED“ atskirajame skunde prašo panaikinti... 60. 18.1.... 61. Byla buvo išnagrinėta pažeidžiant esminius proceso principus ir įrodymų... 62. 18.2.... 63. Teismas netinkamai taikė JANĮ normas, reglamentuojančias restruktūrizavimo... 64. 18.3.... 65. Gyvybingumas turi būti suprantamas ir aiškinamas ne tik kaip formalus... 66. 18.4.... 67. Pasikeitus teisiniam reglamentavimui, nuo 2020 m. sausio 1 d.... 68. 18.5.... 69. Restruktūrizavimo plano projektas neatitinka JANĮ 17 straipsnio 3 dalies ir... 70. 18.6.... 71. Restruktūrizavimo bylos iškėlimas galimas tik sąžiningam skolininkui,... 72. 18.7.... 73. 2020 m. kovo 31 d. balanse apskaityta 4 797 046 Eur turto vertė turėjo būti... 74. 19.... 75. Atsakovė UAB „Energus“ atsiliepime į UAB „BaltLED“ atskirąjį... 76. 19.1.... 77. Nors apeliantė nurodo, kad teismas nepasisakė dėl visų jos teiktų... 78. 19.2.... 79. Nors apeliantė ir kiti kreditoriai atskiruosiuose skunduose nurodo, kad... 80. 19.3.... 81. UAB „Energus“ yra viena iš sparčiausiai pastaraisiais metais augančių... 82. 19.4.... 83. Šiuo metu bendrovė pagal apyvartą ir darbuotojų skaičių patenką į... 84. 20.... 85. Trečiasis asmuo UAB „Diamantas“ atskirajame skunde prašo pirmosios... 86. 20.1.... 87. Konstatavęs, kad bendrovė yra susidūrusi su laikinais finansiniais sunkumai,... 88. 20.2.... 89. Atsakovės teiginys, kad jos laikinus finansinius sunkumus sukėlė UAB... 90. 21.... 91. Atsakovė UAB „Energus“ atsiliepime į UAB „Diamantas“ atskirąjį... 92. 21.1.... 93. Įvertinęs bendrovės finansinius dokumentus, pirmosios instancijos teismas... 94. 21.2.... 95. Analizuodamas bendrovės nemokumą pagal likvidumo testą, teismas padarė... 96. 22.... 97. Trečiasis asmuo UAB „Elektrobalt“ atsiliepime į atskiruosius skundus... 98. 22.1.... 99. Teismas netinkamai įvertino bendrovės turtinę situaciją. Teismas rėmėsi... 100. 22.2.... 101. Pasisakydamas dėl bendrovės gyvybingumo, teismas tik konstatavo, kad... 102. 22.3.... 103. Neiškėlus bendrovei bankroto bylos, būtų didinami įsipareigojimai... 104. 22.4.... 105. Pateiktas restruktūrizavimo planas neatitinka JANĮ ir Audito, apskaitos,... 106. 22.5.... 107. UAB „Diamantas“ nepateikė jokių įrodymų bei argumentų,... 108. Teismas... 109. IV.... 110. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 111. 23.... 112. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 113. 24.... 114. Nagrinėjamu atveju apeliacijos dalyką sudaro Vilniaus apygardos teismo 2020... 115. 25.... 116. Atsakovė UAB „Energus“ su atsiliepimu į atskirąjį skundą pateikė... 117. 26.... 118. CPK 314 straipsnyje numatyta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako... 119. 27.... 120. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovės teikiami rašytiniai įrodymai yra... 121. 28.... 122. Teisme gautas UAB „Motecha“ pareiškimas, kuriuo prašoma trečiąjį... 123. 29.... 124. CPK 48 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, jog tais atvejais, kai viena iš... 125. 30.... 126. Teisių perėmimas galimas bet kurioje proceso stadijoje. Minėtos procesinės... 127. 31.... 128. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO matyti, kad įsiteisėjusia... 129. 32.... 130. Į bylą pateikta 2020 m. birželio 8 d. reikalavimo perleidimo sutartis,... 131. 33.... 132. Pažymėtina, kad teisių perėmėjui visi veiksmai, atlikti procese iki jo... 133. 34.... 134. Apeliacinio (atskirojo) skundo atsisakymas yra viena iš apeliacinį procesą... 135. 35.... 136. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju nėra pagrindo... 137. 36.... 138. Pareiškimas dėl atsisakymo nuo atskirojo skundo teismui pateiktas iki bylos... 139. 37.... 140. Įvertinęs minėtas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja,... 141. 38.... 142. 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojus JANĮ, neteko galios Lietuvos Respublikos... 143. 39.... 144. Juridinio asmens restruktūrizavimo procesas, tai – visuma JANĮ nustatytų... 145. 40.... 146. Teismų praktikoje nuosekliai akcentuojama, kad, spręsdamas klausimą, ar... 147. 41.... 148. Konkuruojant kelioms vertybėms, šiuo atveju susijusioms su įmonės... 149. 42.... 150. Be to, įmonės restruktūrizavimo proceso metu įmonės veiklą prižiūri... 151. 43.... 152. Pagal aktualų teisinį reglamentavimą juridiniam asmeniui, išskyrus... 153. 44.... 154. Taip pat, spręsdamas, ar yra pagrindas bendrovei iškelti restruktūrizavimo... 155. 45.... 156. Minėto teisinio reglamentavimo kontekste darytina išvada, kad bendrovės... 157. 46.... 158. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad... 159. 47.... 160. Iš šalių procesinių dokumentų turinio matyti, kad nagrinėjamu atveju... 161. 48.... 162. Kaip minėta, siekiant iškelti atsakovei UAB „Energus“ restruktūrizavimo... 163. 49.... 164. Pažymėtina, kad maksimalus terminas, kuriam suėjus, bendrovės finansiniai... 165. Nr. 3K-3-197/2010).... 166. 50.... 167. Iš atsakovės kartu su atnaujintu restruktūrizavimo planu pateikto... 168. 51.... 169. Į bylą pateikto bendrovės 2018 m. gruodžio 31 d. balanso už laikotarpį... 170. 52.... 171. Didžiąją dalį bendrovei priklausančio turto sudaro trumpalaikis turtas, t.... 172. 53.... 173. Sutiktina su apeliantėmis, kad toks bendrovės trumpalaikis turtas, kaip... 174. 54.... 175. Remiantis minėtais į bylą pateiktų bendrovės balansų duomenimis,... 176. 55.... 177. Tiesa, teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad bendrovės sudarytas... 178. Nr. e2-469-381/2018 ir kt.). Nagrinėjamu atveju nei apeliantės, nei kiti... 179. 56.... 180. Nagrinėjamo klausimo kontekste pastebėtina ir tai, kad nors 2019 m. gruodžio... 181. 57.... 182. Esant nurodytoms aplinkybėms pritartina pirmosios instancijos teismui, kad... 183. 58.... 184. Šiuo aspektu pastebėtina ir tai, kad, formaliai remiantis vien balanso testu,... 185. 59.... 186. Iš atsakovės teismui pateikto 2020 m. kovo 31 d. atsakovės kreditorių... 187. 60.... 188. Didžiąją dalį pradelstų įsipareigojimų sudaro pradelstas... 189. 61.... 190. Atsižvelgiant į itin didelę pradelstų finansinių įsipareigojimų sumą,... 191. 62.... 192. Tvirtindamos, kad remdamasis tik tuo, jog bendrovė nenutraukė vykdomos... 193. 63.... 194. Bendrovės gyvybingumas suprantamas kaip juridinio asmens būsena, kai... 195. 64.... 196. Nagrinėjamu atveju dėl tos aplinkybės, kad bendrovė tęsia savo vykdomą... 197. 65.... 198. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, į bylą pateikti rašytiniai... 199. 66.... 200. UAB „Energus“ yra aktyvią veiklą konkurencingoje rinkoje nuo 2011 metų... 201. 67.... 202. Atsakovės pateiktame restruktūrizavimo plano projekte aptartos priemonės... 203. 68.... 204. Apeliacinės instancijos teismas pritaria pirmosios instancijos teismo... 205. 69.... 206. Šiuo aspektu Lietuvos apeliacinis teismas yra išaiškinęs, kad... 207. 70.... 208. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad, sprendžiant, ar galima restruktūrizuoti... 209. 71.... 210. Rungimosi civiliniame procese principas (CPK 12 straipsnis) lemia tai, kad... 211. 72.... 212. Apeliančių skunduose nurodyti restruktūrizavimo plano projekto neatitikimai... 213. 73.... 214. Apeliantei UAB „BaltLED“ atskirajame skunde keliant klausimą dėl neva... 215. 74.... 216. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju pirmosios... 217. 75.... 218. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad, atmesdamas apeliacinį (atskirąjį)... 219. 76.... 220. Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas sutinka... 221. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 222. Vilniaus apygardos teismo 2020 m. gegužės 7 d. nutartį palikti nepakeistą.... 223. Pakeisti trečiąjį asmenį uždarąją akcinę bendrovę „Diamantas“... 224. Priimti uždarosios akcinės bendrovės „Motecha“ (juridinio asmens kodas...