Byla e2-771-798/2020

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas Rudzinskas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo R. B. atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2020 m. vasario 19 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo R. B. (uždarosios akcinės bendrovės „BUSTRADE“ direktoriaus) ieškinį dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „BUSTRADE“, tretieji asmenys, nepareiškę savarankiškų reikalavimų, akcinė bendrovė Šiaulių bankas, uždaroji akcinė bendrovė Verslo valdymo centras, „Nexvil LP“ ir „Global Services“ OU.

3Teismas

Nustatė

4I.

5Bylos esmė

61.

7Pareiškėjas R. B. ieškinyje prašė iškelti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei (toliau – ir UAB) „BUSTRADE“ (toliau – ir bendrovė) restruktūrizavimo bylą, kadangi atsakovė yra moki, tačiau turi laikinų finansinių sunkumų. Iškėlus restruktūrizavimo bylą bei įgyvendinus restruktūrizavimo plano metmenyse numatytas priemones, bendrovė galėtų tęsti ūkinę-komercinę veiklą, išsaugotų darbuotojų darbo vietas, išvengtų bankroto bei per ketverių metų terminą atsiskaitytų su visais kreditoriais.

82.

9Tretieji asmenys, nepareiškę savarankiškų reikalavimų: UAB Verslo valdymo centras, AB Šiaulių bankas, „Global Services“ OU ir „Nexvil LP“ prašė ieškinį dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo atsakovei UAB „BUSTRADE“ atmesti, nes: 1) bendrovė yra nemoki ir turi ilgalaikių finansinių sunkumų: a) atsakovė nuo 2017 m. birželio mėn. skolinga UAB Verslo valdymo centras 16 262,40 Eur; b) 2020 m. sausio 3 d. nutrauktos trys kredito sutartys dėl įsipareigojimų nevykdymo hipotekos kreditorei AB Šiaulių bankas (skola 2020 m. sausio 24 d. sudarė iš viso 936 051,30 Eur); c) bendrovė skolinga kreditorei „Global Services“ OU 144 500,00 Eur sumokėtą avansą; d) atsakovės dokumentuose nėra fiksuotas pradelstas 140 000,00 Eur dydžio įsipareigojimas kreditorei „Nexvil LP“; 2) kreditorių ir debitorių sąraše nenurodyta kada sueina / suėjo kreditorių ir debitorių reikalavimų įvykdymo terminai, į bendrovės kreditorių sąrašą neįtraukti mažiausiai du kreditoriai); 3) restruktūrizavimo metmenys nepagrįsti ir abstraktūs, neleidžiantys daryti išvados apie bendrovės finansinės būklės pagerėjimą ateityje.

10II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

113.

12Šiaulių apygardos teismas 2020 m. vasario 19 d. nutartimi atsisakė iškelti restruktūrizavimo bylą atsakovei UAB „BUSTRADE“.

134.

14Teismas, vertindamas bendrovės ilgalaikio turto sudėtį ir jo vertę, atkreipė dėmesį, kad į bylą nepateikti duomenys, patvirtinantys realią turto rinkos vertę. Atsižvelgdamas į viešąjį interesą bankroto ir restruktūrizavimo bylose, teismas vadovavosi valstybės įstaigos (toliau – ir VĮ) Registrų centras Nekilnojamojo turto registro duomenimis, iš kurių nustatė, jog atsakovė nuosavybės teise turi 784 190,00 Eur vertės žemės sklypą su statiniais ( - ). Šis turtas yra areštuotas, jam įregistruota hipoteka. Todėl teismas sprendė, kad atsakovės balanso duomenys apie turimo materialaus turto (žemės, pastatų, statinių) vertę (1 276 747,00 Eur) nėra tikslūs.

155.

16Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ir VSDFV) duomenys patvirtina, jog 2019 m. gruodžio 20 d. bendrovėje buvo

175 apdraustieji (darbuotojai); 2020-01-28–2020-02-13 metų laikotarpiu atsakovė turėjo 20 198,75 Eur skolą, kuri didėja nuo 2019 m. spalio 22 d. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ir VMI) įtraukė UAB „BUSTRADE“ į PVM mokėtojų sąrašą, kurie turėjo didesnę nei 10 000,00 Eur PVM nepriemoką. Bendrovės kreditorių sąrašo duomenimis, pradelsti įsipareigojimai kreditoriams sudaro iš viso 584 046,28 Eur. Pareiškėjas paaiškino, kad pradelstas įsipareigojimas kreditorei AB Šiaulių bankas sudaro 131 736,81 Eur, o nepradelstas – 867 075,95 Eur. Kreditorė AB „Šiaulių bankas“ nurodė, jog atsakovės skola pagal visas nutrauktas kredito sutartis sudaro 936 051,30 Eur. Kreditorės UAB Verslo valdymo centras 16 262,40 Eur finansinis reikalavimas nėra įtrauktas į UAB „BUSTRADE“ kreditorių sąrašą. Taip pat bendrovė skolinga kreditoriams „Global Services“ OU 144 500,00 Eur ir „Nexvil LP“ 140 000,00 Eur avansus. Bendrovės direktorius R. B. teismo nurodyto įpareigojimo patikslinti kreditorių sąrašą neįvykdė, dėl to teismas sprendė, kad pagal byloje pateiktus duomenis visi atsakovės įsipareigojimai kreditoriams yra pradelsti ir sudaro daugiau nei 1 608 016,00 Eur. Be to, bendrovė nevykdo ir nedidelių įsipareigojimų (įsiskolinimas 16 kreditorių neviršija 100,00 Eur, įsiskolinimas 49 kreditoriams neviršija 500,00 Eur).

186.

19Teismas nustatė, jog restruktūrizavimo metmenyse nurodyta, kad restruktūrizavimo proceso metu bendrovė bus finansuojama iš pagrindinės veiklos gautų pajamų bei pajamų už turto nuomą; pagrindinė įmonės veikla vykdoma gaunant išankstinius mokėjimus iš „Global Service“ OU pagal bendradarbiavimo susitarimą. Tačiau nagrinėjamu atveju AB Šiaulių bankas ir „Global Services“ OU atsisako finansuoti atsakovės veiklą. Bankas taip pat nurodė, kad UAB „BUSTRADE“ laidavo už UAB „Trucktreidas“ (kuriai iškelta bankroto byla) suteikto finansavimo limito padengimą (99 355,51 Eur). Šie duomenys prieštarauja restruktūrizavimo metmenyse pateiktai informacijai, kad atsakovė nėra suteikusi laidavimų.

207.

21Teismas padarė išvadą, kad bendrovė turi pastovių finansinių sunkumų, nesugeba atsiskaityti su valstybe, sumokėti VSDFV, atsiskaityti su kitais kreditoriais, yra nepajėgi išmokėti net pakankamai mažas sumas ir neturi objektyvių galimybių atkurti sėkmingą įmonės veiklą restruktūrizavimo proceso metu. Bendrovės nemokumas yra pagrindas atsisakyti iškelti restruktūrizavimo bylą (Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ir ĮRĮ) 7 straipsnio 5 dalies 3 punktas).

22III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

238.

24Atskirajame skunde pareiškėjas R. B. prašo Šiaulių apygardos teismo 2020 m vasario 19 d. nutartį panaikinti ir perduoti klausimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo atsakovei UAB „BUSTRADE“ pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Nurodo šiuos atskirojo skundo argumentus:

259.

26pirmosios instancijos teismas ignoravo 2019 m. lapkričio 30 d. balanso duomenimis ir nepagrįstai nurodė, kad atsakovė yra nemoki. Taip pat teismas, vertindamas kreditorių reikalavimus ir jų mokėjimo terminius, vadovavosi tik kreditorių pateiktais teiginiais dėl mokėjimo terminų ir neatsižvelgė į tai, jog vykdant restruktūrizavimo planą, mokėjimo terminai būtų dengiami, taip užtikrinant atsakovės veiklos tęstinumą.

2710.

28Metmenyse nurodomos tik preliminarios priemonės, o konkrečios ir išsamios priemonės restruktūrizavimo laikotarpiui nustatomos restruktūrizavimo plane (ĮRĮ 12 straipsnis). Pirmosios instancijos teismas nenurodė, kad pateikti restruktūrizavimo plano metmenys iš esmės neatitinka ĮRĮ keliamų reikalavimų. Restruktūrizavimo plano metmenyse pateikta: informacija apie įmonę, jos veiklą, turimą turtą, kreditorinius įsiskolinimus; nurodytos priežastys, dėl kurių įmonė turi laikinų finansinių sunkumų; prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės; informacija apie bylas, kuriose įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai; išdėstytas verslo planas, kuriuo remiantis įmonė sieks atkurti mokumą; administravimo išlaidų sąmata. Kaip ir nurodė teismas, restruktūrizavimo proceso metu atsakovė bus finansuojama iš pagrindinės veiklos gautų pajamų bei pajamų už turto nuomą; pagrindinė įmonės veikla vykdoma gaunant išankstinius mokėjimus iš „Global Service“ OU pagal bendradarbiavimo susitarimą. Šias aplinkybes teismas tik nurodė, bet jų nevertino t. y. nevertino numatomų gauti pajamų ir jų įtakos įsipareigojimu vykdymui. Taip pat teismas, vertindamas restruktūrizavimo plano matmenis, ignoravo, kad ĮRĮ tikslas yra sudaryti sąlygos juridiniams asmenims, turintiems finansinių sunkumų ir nenutraukusiems ūkinės komercinės veiklos, išsaugoti ir plėtoti šią veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto (ĮRĮ 1 straipsnio 2 dalis), o pats restruktūrizavimas įstatymu apibrėžiamas kaip visuma šio įstatymo nustatytų procedūrų, kuriomis siekiama išsaugoti ir plėtoti įmonės veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto, gaunant įmonės kreditorių pagalbą, taikant ekonomines, technines, organizacines ir kitas priemones (ĮRĮ 2 straipsnio 3 dalis). Taigi teismas nepagrįstai atsisakė kelti restruktūrizavimo bylą UAB „BUSTRADE“, kuri atitina ĮRĮ 4 straipsnio požymius, nėra akivaizdžių ĮRĮ 5 straipsnio 1 dalies 7 punkto ir 2 dalies pažeidimų, taip pat nėra kitų ĮRĮ 5 straipsnio nuostatų pažeidimų.

2911.

30Atsiliepime į atskirąjį skundą trečiasis asmuo, nepareiškęs savarankiškų reikalavimų, UAB Verslo valdymo centras prašo skundą atmesti ir Šiaulių apygardos teismo 2020 m. vasario 19 d. nutartį palikti nepakeistą.

3112.

32Nurodo, kad atskirojo skundo argumentai yra abstraktūs ir teiginiai nepagrįsti įrodymais. Pirmosios instancijos teismas išanalizavo UAB „BUSTRADE“ direktoriaus pateiktus rašytinius įrodymus (finansinių ataskaitų duomenis), taip pat vadovavosi VĮ Registrų centras viešai teikimais duomenimis, nes apeliantas neįvykdė teismo įpareigojimo dėl įrodymų, susijusių su bendrovės valdomo turto rinkos vertėmis pateikimo. Be to, į kreditorių sąrašą nebuvo įtraukti visi bendrovės kreditoriai.

3313.

34Atsiliepime į atskirąjį skundą trečiasis asmuo, nepareiškęs savarankiškų reikalavimų, AB Šiaulių bankas prašo skundą atmesti ir Šiaulių apygardos teismo 2020 m. vasario 19 d. nutartį palikti nepakeistą.

3514.

36Pažymėjo, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsižvelgė į atsakovės didžiausių kreditorių įžvalgas dėl bendrovės restruktūrizavimo galimybių, taip pat į kreditorių pateiktus duomenis apie UAB „BUSTRADE“ pradelstų įsipareigojimų dydį. Apeliantas neatskleidė teismui realių bendrovės pradelstų įsiskolinimų. Vien tik bendrovės neįvykdyti įsipareigojimai kreditorei AB Šiaulių bankas sudaro 1 035 406,81 Eur. Atsakovės finansiniai sunkumai nėra laikino pobūdžio, o tęsiasi ilgą laiką; įsipareigojimai bankui nevykdomi daugiau kaip 9 mėnesius (nuo 2019 m. birželio mėn.), atsakovė su banku nebendradarbiauja, neteikia finansinių ataskaitų bei kitos informacijos. Skola kreditorei VSDFV sudaro 21 071,75 Eur ir didėja. Darbuotojų skaičius nuo 2019 m. liepos mėn. sistemingai mažėjo. Naujiems darbuotojams pasisamdyti reikalingos lėšos, bet atsakovė jų neturi. Pagal restruktūrizavimo metmenis, bendrovė neturi jokios strategijos ir vizijos dėl veiklos atkūrimo; metmenys yra netikslūs, deklaratyvūs ir neatspindi realios UAB „BUSTRADE“ finansinės būsenos ir verslo perspektyvų. AB Šiaulių bankas kaip didžiausia atsakovės kreditorė ir finansuotoja mano, kad UAB „BUSTRADE“ neįmanoma pasiekti ĮRĮ numatytus tikslus, nes bendrovės mokumui atkurti reikalingos labai didelės papildomos investicijos ir apyvartinės lėšos.

3715.

38Atsiliepime į atskirąjį skundą trečiasis asmuo, nepareiškęs savarankiškų reikalavimų, „Global Services“ OU prašo skundą atmesti ir Šiaulių apygardos teismo 2020 m. vasario 19 d. nutartį palikti nepakeistą;

3916.

40Nurodo, kad atskirasis skundas deklaratyvus. Pirmosios instancijos teismas nuosekliai išanalizavo kreditorių pateiktus duomenis ir juos įvertino. Apeliantas nepateikė jokių duomenų ar įrodymų, kurie paneigtų teismo vertinimą. Atskirasis skundas paduotas vien tam, kad bylą vilkinti. Apeliantas nenurodė jokių aiškių, realių ir sėkmės perspektyvą turinčių planų apie tai, kad gaus lėšas iš „Global Services“ OU. Priešingai, „Global Services“ OU neskirs atsakovei jokių lėšų bei reikalauja grąžinti sumokėtas lėšas.

41Teismas

konstatuoja:

42IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados Dėl bylos nagrinėjimo ribų

4317.

44Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis. Apeliacinės instancijos teismas ex officio (savo iniciatyva) patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

4518.

462020 m. sausio 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymui (toliau – JANĮ), neteko galios ĮRĮ su visais pakeitimais ir papildymais (JANĮ 153 straipsnis). JANĮ 155 straipsnyje, reglamentuojančiame pereinamąsias nuostatas dėl nemokumo procesų, nustatyta, kad iki 2019 m. gruodžio 31 d. pradėtiems juridinių asmenų nemokumo procesams šio įstatymo (JANĮ) nuostatos taikomos toms asmenų teisėms ir pareigoms, kurios atsiranda arba yra įgyvendinamos jam įsigaliojus, taip pat toms nemokumo procedūroms, kurios pradedamos šiam įstatymui įsigaliojus, išskyrus šio straipsnio 1–5 punktuose nustatytas išimtis. Nagrinėjamu atveju visi teisės pradėti restruktūrizavimo procesą įgyvendinimui reikalingi veiksmai buvo atlikti ir pareiškimas teismui pateiktas galiojant ĮRĮ, todėl šio įstatymo nuostatos taikomos sprendžiant klausimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo. Dėl atsisakymo kelti bendrovės restruktūrizavimo bylą

4719.

48ĮRĮ 4 straipsnyje nustatytos materialaus pobūdžio sąlygos, kurioms esant gali būti pradėtas įmonės restruktūrizavimo procesas: 1) įmonė turi finansinių sunkumų arba yra reali tikimybė, kad jų turės per artimiausius 3 mėnesius; 2) įmonė nėra nutraukusi veiklos; 3) įmonė nėra bankrutuojanti ar bankrutavusi; 4) įmonė įsteigta ne mažiau kaip prieš 3 metus iki pareiškimo teismui dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo pateikimo dienos; 5) nuo teismo sprendimo baigti įmonės restruktūrizavimo bylą arba nutarties nutraukti bylą ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose nurodytais pagrindais įsiteisėjimo dienos praėjo ne mažiau kaip 5 metai. Be paminėtų ĮRĮ 4 straipsnyje nustatytų materialaus pobūdžio sąlygų teismas taip pat turi patikrinti, ar egzistuoja procesinės įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo sąlygos: ar pateikti visi ĮRĮ 6 straipsnio 4 dalyje nurodyti dokumentai, ar egzistuoja kitos procesinės sąlygos restruktūrizavimo bylai iškelti. Įmonės, atitinkančios ĮRĮ 4 straipsnio nuostatas ir siekiančios, kad būtų pradėtas jos restruktūrizavimas, vienasmenis ar kolegialus valdymo organas turi parengti įmonės restruktūrizavimo plano metmenis (ĮRĮ 5 straipsnio 1 dalis).

4920.

50Įmonės restruktūrizavimo byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad egzistuoja visos restruktūrizavimo bylos iškėlimo materialaus ir procesinio pobūdžio sąlygos ir nėra nei vieno pagrindo atsisakyti iškelti restruktūrizavimo bylą, taip pat jei įmonės finansiniai rodikliai leidžia manyti, kad restruktūrizavimo metmenyse išsikelti tikslai sugrąžinti skolas kreditoriams gali būti realiai įgyvendinti. Teismas priima nutartį atsisakyti kelti įmonės restruktūrizavimo bylą, jeigu: 1) nagrinėdamas pareiškimą teismas padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė neatitinka bent vienos iš ĮRĮ 4 straipsnyje išdėstytų sąlygų; 2) buvo pažeisti ĮRĮ 5 straipsnyje ir 6 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodyti reikalavimai; 3) nagrinėdamas pareiškimą teismas padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė yra nemoki ir, jeigu yra kitų ĮBĮ nurodytų bankroto bylos iškėlimo sąlygų, teismui turi būti pateiktas pareiškimas dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo ĮBĮ nustatyta tvarka (ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalis).

5121.

52Gresiantis nemokumas pagal ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 2 punktą konstatuojamas tada, kai nustatoma, kad įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų. Pažymėtina, kad šis bankroto bylos iškėlimo pagrindas neturėtų būti aiškinamas ir taikomas per plačiai, nes akcentuojamas prioriteto teikimas įmonės reabilitaciniam tikslui. Tai reiškia, kad įmonei turėtų būti keliama bankroto byla ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 2 punkto pagrindu ir atitinkamai atsisakoma jai kelti restruktūrizavimo bylą tik tuomet, kai, teismui išanalizavus visus įrodymus, nelieka jokių abejonių dėl to, kad įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų. Konkuruojant kelioms vertybėms, šiuo atveju susijusioms su įmonės reabilitavimu bei likvidavimu, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus bus padaryta didesnė žala. Poreikis išsaugoti rinkoje veikiančią ir toliau pajėgią iš esmės savarankiškai funkcionuoti įmonę, kai jos finansiniai sunkumai nėra akivaizdžiai pastovaus pobūdžio, yra socialiai reikšmingesnis už siekį likviduoti tokią įmonę, nes įmonės gaivinimo atveju tiek įmonė, tiek jos darbuotojai bei kiti kreditoriai patirs didesnę naudą (įmonė funkcionuos kaip verslo subjektas toliau, bus išsaugotos darbo vietos, valstybė gaus pajamų mokesčių pavidalu, kreditoriai, ypač paskutiniosios eilės, restruktūrizavimo proceso metu turės didesnes galimybes gauti reikalavimų patenkinimą), nei likvidavimo atveju, kuomet įmonės turtas parduodamas už likvidacines vertes ir paskutinės eilės kreditorių galimybės atgauti skolas neretai yra labai minimalios. Be to, įmonės restruktūrizavimo proceso metu įmonės veiklą prižiūri administratorius ir teismas (ĮRĮ 9 straipsnio 2–3 dalys), todėl grėsmės, kad finansiniai rodikliai staiga iš esmės pablogės, ji taps nemoki ir iš esmės pasunkės kreditorių galimybės gauti reikalavimų patenkinimą, beveik nėra (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. gruodžio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-2078-330/2017).

5322.

54Pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalį įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Įmonės nemokumas nustatomas išanalizavus įmonės finansinius duomenis, iš kurių svarbiausi yra įmonės pradelsti įsipareigojimai, jų santykis su įmonės turto verte bei įmonės ūkinės-komercinės veiklos rezultatai, atspindintys įmonės galimybes vykdyti įsipareigojimus kreditoriams bei toliau išlikti aktyviu rinkos dalyviu. Juridinio asmens nemokumas sietinas su rimtais finansiniais sunkumais, kuriuos atspindi tokie požymiai: 1) juridinis asmuo nebevykdo įstatuose apibrėžtos veiklos arba vykdoma veikla ilguoju periodu kuria tik nuostolius ir nėra perspektyvų atkurti įprastos veiklos vykdymą ir stabilizuoti padėtį; 2) juridinis asmuo sistemingai nevykdo savo įsipareigojimų kreditoriams; 3) juridinis asmuo neturi turto, kuris būtų pakankamas kreditorių finansiniams reikalavimams patenkinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. gegužės 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-105-684/2019).

5523.

56Finansinių sunkumų laikinumas – vertinamoji sąvoka, kurią nulemia tai, ar įmonė yra pajėgi pakeisti situaciją taip, kad per ne ilgesnį nei maksimalų ketverių metų restruktūrizavimo proceso terminą įsiskolinimai būtų sumažinti, pertvarkyti ir dėl to netrikdytų įmonės normalios ūkinės komercinės veiklos ir jos perspektyvų. Nustačius, kad įmonės finansiniai sunkumai yra nebe laikino pobūdžio, konstatuotina, jog nėra būtinos materialiosios sąlygos restruktūrizuoti tokią įmonę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-496/2009; 2010 m. gegužės 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-263/2010; 2010 m. gegužės 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-263/2010); 2009 m. gruodžio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-496/2009).

5724.

58Apeliacinės instancijos teismas atmeta apelianto teiginius, kad pirmosios instancijos teismas, vertindamas kreditorių reikalavimus ir jų mokėjimo terminius, vadovavosi tik kreditorių pateiktais teiginiais ir neatsižvelgė į tai, jog bendrovė yra moki ir vykdant restruktūrizavimo planą, mokėjimo terminais įsipareigojimai būtų dengiami, taip užtikrinant atsakovės veiklos tęstinumą, kaip nepagrįstus ir neįrodytus.

5925.

60Apeliantas pirmosios instancijos teismui pateikė: 1) UAB „BUSTRADE“ 2018 m. balansą, kurio duomenimis, bendrovės turto vertė sudarė 2 010 796,00 Eur, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai buvo 599 179,00 Eur; 2) UAB „BUSTRADE“ 2019 m. gruodžio 9 d. balansą, sudarytą 2019-01-01–2019-11-30 metų laikotarpiui, kurio duomenimis, bendrovės turto vertė sudarė 1 686 425,00 Eur, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai buvo 453 634,00 Eur. Taigi, formaliai vertinant nurodytų balansų duomenis, bendrovė tiek 2018 m gruodžio 31 d., tiek ir 2019 m. lapkričio 30 d. buvo moki. Tačiau pirmosios instancijos teismas nustatė, jog į 2019 m. gruodžio 9 d. balanse nurodytą materialaus turto masę yra įtraukti 1 276 747,00 Eur vertės pastatai ir statiniai. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismui nėra pateikti rašytiniai įrodymai, susiję su bendrovės į balansą įtrauktą statinių ir pastatų, esančių ( - ) realia rinkos verte arba į balansą įtraukta 1 276 747,00 Eur materialus turto rinkos verte.

6126.

62Remiantis contra spoliatorem prezumpcija šaliai nepateikus ar atsisakius pateikti įrodymą, reikia laikyti egzistuojant tai šaliai pačius nepalankiausius faktus, kuriuos tas nepateiktas įrodymas būtų patvirtinęs (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. sausio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-60-687/2016).

6327.

64Remiantis VĮ Registrų centras Nekilnojamojo turto registro duomenimis, atsakovei nuosavybės teise priklausiančio nekilnojamojo turto (minėto žemės sklypo su statiniais) vertė sudaro 784 190,00 Eur. Šiam turtui įregistruota hipoteka ir jis yra areštuotas. Taigi UAB „BUSTRADE“ 2019 m. gruodžio 9 d. balanse nurodyta statinių ir pastatų vertė yra 492 557,00 Eur mažesnė už nurodytąją (1 276 747,00 Eur balanse nurodyta turto vertė - 784 190,00 Eur reali (įrodymais pagrįsta) turto vertė). UAB „BUSTRADE“ reali turto vertė sudaro iš viso 1 193 868,00 Eur (1 686 425,00 Eur - 492 557,00 Eur).

6528.

66Pagal bendrovės kreditorių sąrašo duomenis, UAB „BUSTRADE“ įsipareigojimai sudaro iš viso 1 451 122,23 Eur, o pradelsti įsipareigojimai – 584 046,28 Eur. Šiaulių apygardos teismo 2020 m. sausio 28 d. nutartimi UAB „BUSTRADE“ direktorius R. B. buvo įpareigotas pateikti patikslintą kreditorių sąrašą, tačiau teismo įpareigojimo neįvykdė. Apeliacinės instancijos teismui taip pat nėra pateiktas patikslintas kreditorių sąrašas, iš kurio būtų galima nustatyti kokio dydžio atitinkamo kreditoriaus finansinis reikalavimas pradelstas / nepradelstas.

6729.

68Pagal įrodinėjimo civiliniame procese taisykles teismo procesinis sprendimas negali būti grindžiamas spėjimu ar prielaidomis, o tais atvejais, kai byloje nepakanka įrodymų patvirtinti šalies nurodomoms aplinkybėms, sprendimas priimamas tos šalies nenaudai, kuriai priklauso neįrodytų aplinkybių įrodinėjimo pareiga (negatyvusis įrodinėjimo pareigos aspektas) (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. birželio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1140-823/2018; 2018 m. rugpjūčio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1189-798/2018).

6930.

70Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad 2020-01-28–2020-02-13 metų laikotarpiu atsakovė turėjo 20 198,75 Eur skolą kreditorei VSDFV, kuri didėja nuo 2019 m. spalio 22 d. Iš viešai skelbiamų duomenų nustatyta, kad nuo 2020 m. kovo 17 d. iki 2020 m. balandžio 15 d. atsakovės socialinio draudimo skola sudarė 21 071,75 Eur. Taip pat UAB „BUSTRADE“ pridėtinės vertės mokesčio nepriemoka kreditorei VMI sudaro daugiau kaip10 000,00 Eur. Bylos duomenimis, pradelstos skolos kreditorėms UAB Verslo valdymo centras, „Global Services“ OU ir „Nexvil LP“ sudaro iš viso 300 762,40 Eur (16 262,40 Eur UAB Verslo valdymo centras + 144 500,00 Eur „Global Services“ OU + 140 000,00 Eur „Nexvil LP“).

7131.

72Atsiliepime į atskirąjį skundą trečiasis asmuo, nepareiškęs savarankiškų reikalavimų, AB Šiaulių bankas paaiškino, jog UAB „BUSTRADE“ pradelsti neįvykdyti įsipareigojimai pagal kredito sutartis, kurios buvo nutrauktos prieš terminą dėl prievolių nevykdymo, kreditorei AB Šiaulių bankas sudaro 936 051,30 Eur. Taip pat atsakovės kaip laiduotojos neįvykdyti įsipareigojimai kreditorei AB Šiaulių bankas sudaro 99 355,51 Eur sumą, t. y. UAB „BUSTRADE“ yra laidavusi už pagrindinės skolininkės UAB „Trucktreidas“, kuriai Šiaulių apygardos teismo 2019 m. gruodžio 16 d. nutartimi iškelta bankroto byla, prievoles. Todėl UAB „BUSTRADE“ neįvykdytų įsipareigojimų suma kreditorei AB Šiaulių bankas sudaro iš viso 1 035 406,81 Eur. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO nustatyta, kad Šiaulių apygardos teismas 2019 m. gruodžio 16 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-289-372/2020 iškėlė bankroto bylą UAB „Trucktreidas“; bankroto administratore paskyrė mažąją bendriją „Bankroto laikas“. Lietuvos apeliacinio teismo 2020 m. sausio 30 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-343-241/2020 Šiaulių apygardos teismo 2019 m. gruodžio 16 d. nutartis palikta nepakeista. Šiaulių apygardos teismo 2020 m. kovo 2 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-289-372/2020 patvirtintas kreditorės AB Šiaulių bankas 98 630,34 Eur dydžio finansinis reikalavimas.

7332.

74Taigi byloje nustatyti UAB „BUSTRADE“ pradelsti įsipareigojimai kreditoriams sudaro iš viso 1 267 885,45 Eur (16 262,40 Eur UAB Verslo valdymo centras + 144 500,00 Eur „Global Services“ OU + 140 000,00 Eur „Nexvil LP“ + 936 051,30 Eur skola pagal nutrauktas kredito sutartis AB Šiaulių bankas + 21 071,75 Eur VSDFV + 10 000,00 Eur VMI), o įvertinus atsakovės kaip laiduotojos neįvykdytus įsipareigojimus kreditorei AB Šiaulių bankas, UAB „BUSTRADE“ pradelsti įsipareigojimai kreditoriams sudaro iš viso 1 367 240,96 Eur (1 267 885,45 Eur + 99 355,51 Eur).

7533.

76Restruktūrizavimo plano metmenys yra įmonės veiklos tam tikros gairės. Jos neturi būti tik deklaracija, tačiau šioje proceso stadijoje negalima reikalauti iš įmonės, kad pateiktų labai išsamų veiklos ateityje įvertinimą, nes tai bus daroma sprendžiant restruktūrizavimo plano tvirtinimo klausimą, kuomet iš esmės ir sukonkretinami metmenyse pateikti duomenys (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugsėjo 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1418/2012; Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. rugsėjo 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1511/2014).

7734.

78Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su apeliantu, kad pirmosios instancijos teismas, vertindamas restruktūrizavimo plano matmenis, ignoravo, kad ĮRĮ tikslas yra sudaryti sąlygos juridiniams asmenims, turintiems finansinių sunkumų ir nenutraukusiems ūkinės komercinės veiklos, išsaugoti ir plėtoti šią veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto. Šiuo atveju pirmosios instancijos teismas tyrė ir vertino restruktūrizavimo metmenis, kuriuose nurodyta, kad atsakovė nėra suteikusi laidavimų ir AB Šiaulių bankas pateiktus duomenis apie tai, jog UAB „BUSTRADE“ laidavo susijusiai UAB „Trucktreidas“, kuriai iškelta bankroto byla. Taip pat pirmosios instancijos teismas, nustatė, kad bendrovė nesugeba atsiskaityti su valstybe ir kitais kreditoriais, yra nepajėgi sumokėti net pakankamai mažas sumas.

7935.

80Restruktūrizavimo metmenyse nurodyta, kad viena iš priežasčių, dėl kurios bendrovė turi finansinių sunkumų yra kvalifikuotų darbuotojų, atlikti transporto priemonių remonto darbus, trūkumas, tačiau nėra nurodyta ir apeliantas nepaaiškino kaip šią priežastį ketinama pašalinti, jei darbuotojų skaičius nuo restruktūrizavimo plano parengimo sumažėjo nuo 7 iki 5, iš kurių 2 yra administracijos darbuotojai. Taip pat restruktūrizavimo metmenyse nurodyta, kad: 1) bendrovė planuoja gauti pajamų iš nuomos teisinių santykių, susiklosčiusių su UAB „Trucktreidas“. Tačiau UAB „Trucktreidas“ yra bankrutuojanti, todėl kyla abejonių, ar iš aikštelės ir patalpų nuomos atsakovė gauna (gaus) pajamas. 2) Pagal 2019 m. birželio 11 d. bendradarbiavimo sutartį, sudarytą su „Global Services“ OU, bendrovė planuoja gauti 795 000,00 Eur (pusę sandorio sumos). Tačiau atsiliepime į atskirąjį skundą trečiasis asmuo, nepareiškęs savarankiškų reikalavimų, UAB Verslo valdymo centras paaiškino, kad bendradarbiavimo sutartis yra nutraukta, o trečiasis asmuo, nepareiškęs savarankiškų reikalavimų, „Global Services“ OU pažymėjo, jog apeliantas apgaule sudarė bendradarbiavimo sutartį, nes jos sudarymo momentu žinojo, kad bendrovė sandorio neįvykdys ir pažadėto turto (priekabų) „Global Services“ OU neperduos, pinigų negrąžins. 3) Bendrovė planuoja per metus nupirkti ir parduoti vidutiniškai po 120–130 transporto priemonių ir gaunama marža sudarytų 312–375 tūkstančius eurų. Šiam planui pagrįsti jokių paaiškinimų ir įrodymų nepateikta. Be to, atsiliepimuose į atskirąjį skundą tretieji asmenys, nepareiškę savarankiškų reikalavimų, UAB Verslo valdymo centras, „Global Services“ OU ir AB Šiaulių bankas nurodo, kad jokio finansavimo UAB „BUSTRADE“ neteiks ir pinigų neskolins, bei reikalauja skolas sugrąžinti. Atskirajame skunde nėra pateikta jokių argumentų, susijusių su pajamų (apyvartinių lėšų) gavimu, iš kurių bendrovė ketina veiklą tęsti ir vykdyti įsipareigojimus kreditoriams.

8136.

82Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismu, kad atsakovė atitinka ĮBĮ nustatytą nemokumo apibrėžimą (ĮBĮ 2 straipsnio 8 punktas), t. y. UAB „BUSTRADE“ yra nemoki, kadangi pradelsti įsipareigojimai kreditoriams viršija visą bendrovės turimo turto vertę (žr. šios nutarties 27 ir 32 punktus). Taip pat apeliantas nepagrindė, jog bendrovė yra pajėgi pakeisti situaciją taip, kad per ne ilgesnį kaip maksimalų ketverių metų restruktūrizavimo proceso terminą labai dideli įsiskolinimai būtų sumažinti, pertvarkyti ir būtų atkurtas UAB „BUSTRADE“ mokumas. Pažymėtina ir tai, kad didžiosios kreditorės AB Šiaulių bankas (kuriai įkeistas visas atsakovės nekilnojamasis turtas), UAB Verslo valdymo centras ir „Global Services“ OU prieštarauja dėl atsakovės UAB „BUSTRADE“ restruktūrizavimo bylos iškėlimo. Kreditorių pozicija bylos iškėlimo stadijoje yra itin reikšminga, nes parodo galimas įmonės restruktūrizavimo perspektyvas – neturint didžiųjų bendrovės kreditorių paramos tokio proceso pradėjimas būtų iš esmės formalus ir pasmerktas žlugti (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-970/2011; 2012 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-821/2012; 2016 m. gruodžio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-2116-823/2016; 2017 m. sausio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-169-798/2017). Kreditorėms nepatvirtinus restruktūrizavimo plano, iškelta restruktūrizavimo byla turi būti nutraukta (ĮRĮ 28 straipsnio 1–2 dalys, CPK 185 straipsnis).

8337.

84Apibendrinus išdėstytą, darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė materialinės ir procesinės teisės normas, priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurios panaikinti atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra teisinio pagrindo (337 straipsnio 1 dalies 1punktas).

8538.

86Iki atskirojo skundo išnagrinėjimo iš esmės pabaigos tretieji asmenys, nepareiškę savarankiškų reikalavimų, nepateikė teismui bylinėjimosi išlaidų dydį patvirtinančių įrodymų, todėl bylinėjimosi išlaidos jiems priteisiamos (CPK 98 straipsnio 1 dalis).

87Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

88Šiaulių apygardos teismo 2020 m. vasario 19 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teismas... 4. I.... 5. Bylos esmė... 6. 1.... 7. Pareiškėjas R. B. ieškinyje prašė iškelti atsakovei uždarajai akcinei... 8. 2.... 9. Tretieji asmenys, nepareiškę savarankiškų reikalavimų: UAB Verslo valdymo... 10. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 11. 3.... 12. Šiaulių apygardos teismas 2020 m. vasario 19 d. nutartimi atsisakė iškelti... 13. 4.... 14. Teismas, vertindamas bendrovės ilgalaikio turto sudėtį ir jo vertę,... 15. 5.... 16. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir... 17. 5 apdraustieji (darbuotojai); 2020-01-28–2020-02-13 metų laikotarpiu... 18. 6.... 19. Teismas nustatė, jog restruktūrizavimo metmenyse nurodyta, kad... 20. 7.... 21. Teismas padarė išvadą, kad bendrovė turi pastovių finansinių sunkumų,... 22. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 23. 8.... 24. Atskirajame skunde pareiškėjas R. B. prašo Šiaulių apygardos teismo 2020 m... 25. 9.... 26. pirmosios instancijos teismas ignoravo 2019 m. lapkričio 30 d. balanso... 27. 10.... 28. Metmenyse nurodomos tik preliminarios priemonės, o konkrečios ir išsamios... 29. 11.... 30. Atsiliepime į atskirąjį skundą trečiasis asmuo, nepareiškęs... 31. 12.... 32. Nurodo, kad atskirojo skundo argumentai yra abstraktūs ir teiginiai... 33. 13.... 34. Atsiliepime į atskirąjį skundą trečiasis asmuo, nepareiškęs... 35. 14.... 36. Pažymėjo, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsižvelgė į... 37. 15.... 38. Atsiliepime į atskirąjį skundą trečiasis asmuo, nepareiškęs... 39. 16.... 40. Nurodo, kad atskirasis skundas deklaratyvus. Pirmosios instancijos teismas... 41. Teismas... 42. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 43. 17.... 44. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320... 45. 18.... 46. 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos juridinių asmenų... 47. 19.... 48. ĮRĮ 4 straipsnyje nustatytos materialaus pobūdžio sąlygos, kurioms esant... 49. 20.... 50. Įmonės restruktūrizavimo byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad... 51. 21.... 52. Gresiantis nemokumas pagal ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 2 punktą konstatuojamas... 53. 22.... 54. Pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalį įmonės nemokumas – tai įmonės būsena,... 55. 23.... 56. Finansinių sunkumų laikinumas – vertinamoji sąvoka, kurią nulemia tai, ar... 57. 24.... 58. Apeliacinės instancijos teismas atmeta apelianto teiginius, kad pirmosios... 59. 25.... 60. Apeliantas pirmosios instancijos teismui pateikė: 1) UAB „BUSTRADE“ 2018... 61. 26.... 62. Remiantis contra spoliatorem prezumpcija šaliai nepateikus ar atsisakius... 63. 27.... 64. Remiantis VĮ Registrų centras Nekilnojamojo turto registro duomenimis,... 65. 28.... 66. Pagal bendrovės kreditorių sąrašo duomenis, UAB „BUSTRADE“... 67. 29.... 68. Pagal įrodinėjimo civiliniame procese taisykles teismo procesinis sprendimas... 69. 30.... 70. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad 2020-01-28–2020-02-13 metų... 71. 31.... 72. Atsiliepime į atskirąjį skundą trečiasis asmuo, nepareiškęs... 73. 32.... 74. Taigi byloje nustatyti UAB „BUSTRADE“ pradelsti įsipareigojimai... 75. 33.... 76. Restruktūrizavimo plano metmenys yra įmonės veiklos tam tikros gairės. Jos... 77. 34.... 78. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su apeliantu, kad pirmosios... 79. 35.... 80. Restruktūrizavimo metmenyse nurodyta, kad viena iš priežasčių, dėl kurios... 81. 36.... 82. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismu, kad... 83. 37.... 84. Apibendrinus išdėstytą, darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas... 85. 38.... 86. Iki atskirojo skundo išnagrinėjimo iš esmės pabaigos tretieji asmenys,... 87. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 88. Šiaulių apygardos teismo 2020 m. vasario 19 d. nutartį palikti nepakeistą....